Works by discipline "Teacher Training"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő | В | К
Number of items at this level: 22267.

A

Abaffy, Etel Ortolána (1946) Nagybánya és vidéke ásványi kincsei. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Abaházi, Rózsa (1978) Természet- és környezetvédelemre nevelés lehetősége az általános iskolai biológia-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abelovszki, Róbert (1995) Délkelet- Ázsia gazdasági fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ablonczy-Bugris, Annamária (2019) Komplex vizuális nevelés, mint stratégia és módszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Andrea Zsófia (2008) Comment enseigner efficacement á l'école primaire? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Györgyné (2007) Klebelsberg Kunó iskolaépítő munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Gábor (1988) A Budai-hegység természeti földrajzi elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abonyi, Henrik (2005) Der Investiturstreit unter ideengeschichtlichem Aspekt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Henrik (2009) Pedagógusértékelési rendszer a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Katalin (1994) Problématique de langage de L'Écume des jours de Boris Vian. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abonyi, Kitti (2016) A szleng nyelvhasználat vizsgálata általános iskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Klára (1993) Cserkészet és pedagógia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abonyi, Szilvia (2005) Az 1996-os Félegyházi Közlöny repertóriuma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi-Tóth, Adrienn (2018) Kistérségi és nagyvárosi fiatalok családképének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyiné Kiss, Ágnes (1999) Matematika szakköri feladatok az általános iskola 7-8. osztályában; a matematika és a programozás kapcsolata Qbasicban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyiné Kiss, Ágnes (2003) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Abrudán, Andrea (1999) A cigányság kulturális elszigetelődésének okai. Történelmük áttekintése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abrudán, Mária (1999) A serdülőkori problémák és a serdülők nevelése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Abt, Imréné (2007) Útikalauz az Algyői Hírmondó-hoz 2002-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abt Imréné Böhler, Katalin (1995) Some Aspect of Characters in Relation with Society in Mark Twain's Huckleberry Finn. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Achs, Júlia (2016) A drámajátekok jótekony hatása az óvodai nevelesben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai, József (2003) Celibato e societá dall'inizio fino a nostri giorni. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai-Varga, Emerencia (2008) A bábjáték személyiségfejlesztő hatása az általános iskolai oktató-nevelő munkában az alsó tagozatos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél, Anasztázia (2009) Thomas Stearns Eliot: The Waste Land The Diversity of a Poem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél, Ágnes (1985) Egy lehetséges interpretáció Nyéki Vörös Mátyás zsoltáraira. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adai-Simon, Annabella (2019) Egészséges táplálkozás óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamcsik, Norbert (2013) Vizsgarendszerek a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Adamecz, Ilona (1995) L'activité ludique et ses fonctions dans l'enseignement du francais. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamecz, Judit (2016) Az írott nyelv zavarának lehetséges hátterei és a vizsgálatra irányuló tesztek összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Edit (1991) A család és az iskola gyermeknevelő funkcióinak érvényesülése és annak ellentmondásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamik, Gyöngyvér (2004) Lovasterápia Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Katalin (2010) Szakköri feladatok az általános iskola 5-6. osztálya számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Mária (1984) A pedagógus személyisége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamik, Renáta (2008) Les symboles dans Le Rouge et le Noir. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Renáta (2008) Tokaj-Hegyalj a szerepe a magyar borkultúrában és napjaink turizmusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Vera (1990) A tizenévesek nyelve : a 6. osztályosok körében végzett szókincsfelmérés eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adankó, Edina (2016) Térkonstrukciók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adankó, Kitti (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adler, Alexandra (2021) Konfliktuskezelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adler, Béla (2001) Pearl Harbor (The „unexpected” attack). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adonyi, Gabriella (1991) A kiskunsági homokpuszták gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adorján, Csaba (1999) A gazdaság szerepe a második Jugoszlávia bukásában (A délszláv térség gazdaságának jellemzése a világháborútól napjainkig). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adoui, Mohamed (2016) Szülők és 4-6 éves gyermekeik táplálkozási szokásai, avagy milyen mintát látnak a felnövekvő generáció tagjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adácsi-Maczák, Györgyi (2012) Tanulási nehézségek kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adányiné Peterdi, Mária Zsuzsanna (2004) Kommunikációelmélet- egy vendéglátással foglalkozó vállalkozás esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adányiné Peterdi, Mária Zsuzsanna (2004) Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység Magyarországon- az államszocializmusban és az újkapitalizmusban-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adókné Debreczeni, Ilona (1984) Az orosz lírai-filozófikus próza a századfordulón Csehov „A sztyepp" és Bunyin "Szárazvölgy" című kisregényei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adókné Debreczeni, Ilona (1996) Women-Characters in Nathaniel Hawthorne's Short Stories. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agonás, Margit (1979) Fiatalkorú bűnözés és iskolai végzettség Csongrád megyében 1976-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agyagási, Anna (2007) Ein übersetzungskritischer Vergleich mehrerer Übersetzungsvarianten des Liedes von Matthias Claudius „Der Mond ist aufgegangen...". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agárdi Nagy, Judit (2008) Térviszonyok Byron Manfred című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Noémi (2021) A média hatása a beszédfejlődésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Andrea (2005) Szegvár oktatásügyének története a kezdetektől a századfordulóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs, János (2011) Szabadság a börtönökben a börtönpasztoráció által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Ágnes (1989) A Bükk-hegység természetföldrajzi képe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócsné Frányó, Márta (2013) Különbözőségek és azonosságok a magyarországi és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aigner, Petra Ildikó (2021) A szemléletformálás szükségességének vizsgálata az autizmus spektrum zavar esetében animációs film segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aigner, Edit Barbara (2009) African Traditions In American Slavery. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Akkermanné Kindl, Éva (2002) First steps. Teaching English To Very Young Learners. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Akkermanné Kindl, Éva (2002) Minority Youth Employment in Los Angeles County. A Case Study of African-American Adult and Youth Unemployment 1970-1990. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Akli, Margit (1971) A bűvös négyzetek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Aknay, Elemérné (1971) Nádasdladányi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Aladics, Evelin (2021) A mozgás hatása a sajátos nevelési igényű gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alapi, Brigitta (2004) Örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyányi, István (2016) Az intézményi tehetséggondozás megvalósításának lehetőségei külső források bevonásával. Forrásbevonás és projekttervezés módszertana. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Albelné Szudár, Klára (2000) A vezetői munka hatékonyságának növelése, menedzser típusú vezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Eszter (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Eszter (2021) A biológiatanulás nem kognitív összetevőinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Zoltán (1997) A párhuzamosság 2000 éves problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, András (1986) Adatok a madárhangok elektronikus szintéziséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, András (1995) Egy környezetbarát üdülőfalu kialakításának lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, Annamária (2000) Tárgyalástechnika a nemzetközi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, Attila (2019) Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal, avagy hogyan működik egy hulladékválogató üzem? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Attila (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Barbara (2018) Mercedes-Benz Manufacturing Hungary kft. külső és belső kommunikációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Barbara (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Ferenc István (2009) Megküzdési stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, József (1998) Az antiszemitizmus kialakulása Németországban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, Konstantina (2017) Barázdálódás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Zsuzsanna (1980) Harasztkerek község lakosainak ragadványnevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alberti, Anikó (2001) Szemléletes problémamegoldás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albertné Zombori, Katalin (1993) Education Reforms in Great-Britain and Hungary. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albertus, László István (2008) A minőségi információ megtalálása az Interneten, általában és egy saját fejlesztésű keresővel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Melinda (2004) A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület- avagy milyen szerepet tölt be egy kulturális egyesület a ma Magyarországának társadalmában? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albrechtné Kiss, Éva (1988) Bunyin prózájának líraisága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexa, Andrea (1991) Gyermekszervezetek, valamint gyermekek szabadidős programjainak helyzete napjainkban Szegeden és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexa, Szabolcs (1991) A szülők értékorientáló hatása a gyermek magatartására a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexandru, Ana Maria (2016) Lexicul latin moştenit în limba română. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Alexi, Bence (2007) A marketingtevékenység eszközei és felhasználásuk egy szépségszalon sikeres piaci tevékenysége érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Albert (2008) A nemzetiségi nyelvoktatás szerepe az identitás megőrzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Erika (1995) Minimális cerebrális diszfunkció Mítosz vagy valóság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alföldi, Mária (1983) Hegyesi János költészete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alföldi, Violetta Anna (2018) Befogadás, beilleszkedés - a bölcsőde-óvoda átmenet tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Allmann-né Kovács, Krisztina (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almasán, Rozália (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Anett (2002) The Ideal Language Teacher. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Antónia (2007) Hagyatékok a Katona József Könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Bence (2016) A motiváció és a jutalmazás hatása a teljesítményre, 7-12 év közötti sportoló gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Csaba (2007) A 2006. évi Sándorfalvi Városnap megszervezésének lépései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Dóra Gabriella (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Dóra Gabriella (2016) A zóna és a sporttehetség. Stressz hatására a gasztrointesztinális motilitás változása kézilabdázóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Jenő (2008) Család és televízió a szocializáció szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Jánosné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Katalin Andrea (2007) Az alkalmazható tudás iskolája. A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola története a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségeinek közepette. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Kitti (2013) Az ókori Pannónia emlékei a 15-18. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Margit (1978) Életterv és pályaválasztá. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Mariann (1992) Az esztétikai és művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben /óvodától-általános iskoláig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Mariann (1995) A Délalföldi mélységi vizek környezetállapot vizsgálata. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Mariann (2006) Egyesületi fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése : (saját intézményem bemutatása). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Pál (2009) IKT alapú oktatás- és tanulásmenedzsment : (egy munkástelepi iskola útja a XXI. században). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Ágnes (2008) Szegénység, gyermekszegénység a társadalom tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Éva (1984) Megfigyelések három európai viperafaj életéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Éva (2005) The Significance and Use of Themes, Motifs and Symbols in Tennessee Williams' Plays : With special focus on "A Streetcar Named Desire", "Cat on a Hot Tin Roof" and "Sweet Bird of Youth". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Császár, Piroska (1980) A lineáris egyenletrendszerek megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alpárné Farkas, Lívia (2005) Szakirodalmi kalauz az Élelmiszeripari információkhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Altmann, Györgyné (2010) Kutyával a hatékony oktatásért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Altnéder, Miklós (1997) Un Belge qui neige sur Liége' ou l'univers poétique du héros brélien. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Altorjay, Tamásné (1990) Egészségügyi törekvések a Horthy-korszak idején (1920-1942 között). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Amadou, Bailo (1997) L'immigration en France des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Ferenc (1964) A kombinatorikai valószínűségszámítás elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Mónika (2021) Szülői vélemények a mesélés tevékenységéről és jótékony hatásairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Andrea (1997) Der syntaktische Status der Adverbiale. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Anita (2020) Manipuláció a médiában Ismeretterjesztő-film terve. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Anita (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Cecília (2005) Média szerepe a tanyavilágban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Edina (1994) A 10-14 éves tanulók irodalmi érdeklődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Ilona (1984) A Maros öntözőrendszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, József (2004) A személyiségfejlesztés lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Ludmila (1993) Мотив любви, счастья, гармонии в некоторых рассказах а. платонова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Róza Kunmadaras mezőgazdaságának természeti alapjai és hatása a településre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Ádám (2003) "From Worldly to Spiritual" The lyrical evolvement of the pop group Depeche Mode between 1987 and 1993. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrusné Farkas, Krisztina (2005) Az ókori görög nevelés. Athén és Spárta városállamaiban a Kr. e. XIII-IV. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrusz, Anita (2018) Anya-gyermek kapcsolat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambruzsné Mayer G., Zsuzsanna (2009) A női szépségideál a művészettörténetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrózay, Krisztina (1994) Rugyin, mint a "felesleges ember" turgenyevi típusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrózi, Ilona (1984) Szótörténeti vizsgálatok a Bibliában előforduló betegségnevek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ament, Balázs (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ament, Balázs (2021) A magyarországi ifjúságszakmai közösség vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ament, Balázs (2009) Az animáció kialakulása, megjelenési formái hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aminné Moricz, Márta (1998) The Panorama of the British and American Culture in the English Lessons. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ammerling, Vivien (2020) A crossfit, mint funkcionális fitnesz irányzat fejlődésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsa, Margit (2003) Theological and Biblical References to Symbols of God and Christ in Divine Poetry by John Donne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsa, Margit (1988) A személyiségfejlődés problémái Gogol, Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsa-Molnár, Hajnalka (1993) A "Kőmíves Kelemen" című ballada változatainak összehasonlítása és egy kiválasztott szöveg értelmezése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsin, Zoltán (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, Zoltán (2021) A nehézségi gyorsulás didaktikai tárgyalása, szerepe a fizika és a földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, Katalin (2004) A vonzalom szerepe a társas kapcsolatok alakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, Kinga (2018) Logopédiai alapvizsgálat tapasztalatai Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsányi, Gabriella (1999) Minta, értékekkel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsányi, Ivett (2020) Büntetés és jutalmazás a XXI. századi családoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Anderle, Enikő (1993) Teaching communicative skills: importance of listening comprehension. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Anderle, Ádám (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Anderléné Kasza, Mónika (2001) The Cuban-Americans in the spotlight: An attempt to find the roots of a controversial refugee case. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andics, Gábor (2004) Magyarország politikai berendezkedése a Kádár korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andirkó, Nóra (2004) A cigánygyerekek beilleszkedési esélyei az előítéletesség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andor, Erika (2009) Wortspiel in der Pressesprache. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andor, Erika (2009) X. Madzagfalvi Napok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andor, Júlia (1961) Vegyszeres növényvédelem. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Andorka, Judit (1995) A család és környezet hatása a gyermek iskolai teljesí(t)ményére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andorkó, Tamás (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andorkó, Éva (2009) A Sík Sándor-i líra didaktikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andorkó-Tóvári, Janka (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrasek, Fruzsina (2018) A kooperatív oktatási módszer alkalmazása a tanítási-tanulási folyamat során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andre, Piroska (1996) Véges testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andrikó, Krisztina (1999) A tömörkényi népoktatás története (1894-1947). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Androcki Patus, Anita (2016) Gyógypedagógus-mentori tevékenység az Odú Központban (2003-2015). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Androvics, Gitta (2019) Az óvodapedagógusok mesepreferenciáinak jellemzői. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Andrucsák, Viktória (2017) A tánc hatásai a gyermekek fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrusik, Anita (2002) Közvetlen verbális emlékezet (homogén gátlás) vizsgálata dyslexia veszélyeztetett nagycsoportos óvodásoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andruskó, Evelin (2020) Drogfüggősségből a teljes élet felé című riportfilm terve. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Andruskó, Evelin (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

András, Szilvia (2021) Közösségi egészségvédelem Tiszaszigeten. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

András, Flóra Tataháza település és gazdaság-földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

András, Istvánné (2009) A matematikai kompetencia fejlesztése a nem szakrendszerű oktatás keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Judit (2008) A drámapedagógia gyakorlati alkalmazása a dunapataji általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Judit (2008) The female characters of Gárdonyi Géza novelettes. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Piroska (1980) Németh László: Irgalom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andrási, Gyula (2020) A természetjárás és a teljesítménytúrázás jelentősége a Mátra turizmusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásik, Ilona (2019) Az autizmus spektrumzavarában érintett gyermekek integrált nevelése az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásik, Ilona (2016) Az autizmus spektrumzavarában érintett gyermekek integrált nevelése általános iskola alsó tagozatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásiné dr. Ambrus, Ildikó (2006) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andrássy, István Mezőtúr település földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Andróczkiné Lázár, Edit (2002) Diversity and multiculturalism in the United States of America : The Chinatown in New York, inthe period 1880s-1980s. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andróczky, Anett (1998) Exploiting Music in English Language Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andó, Edit (2007) A cigány gyermekek nehézségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Ilona (2005) A minőségbiztosítás lehetőségei az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Mónika (2002) The Internet as an Educational Tool in ELT for Improving Writing Skill. A Classroom Research at a Secondary School in Békéscsaba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Éva (1980) Alacsonyrendű gombák toxintermeltetése laboratóriumi körülmények között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andócs, Andrea Margit (2008) A képregény reneszánsza Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andóczi-Balog, Éva (2011) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andódy, Olga (2007) A televízió reklámok hatásának vizsgálata a gyermeklélektan tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angeli, Éva (1997) Das Thema Ehebruch in ausgewahlten Werken von Theodor Fontane. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angeliné Szégner, Katalin (2008) The theoretical foundations of developing writing skills with non-traditional approaches such as cooperative learning and peer tutoring. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Adrienn (1999) Képességfejlesztés az angolórán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, Andrea (2003) A munkaerő-piac hatása a szakképzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Gabriella (1989) Vizuális illusztrációk: egyszerű tárgyak felhasználása, mimika, pantomim, drámatechnikák, az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, Ida Csilla (2019) A pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tancsadás szakfeladatának bemutatása a szakszolgálati protokoll és az iskolai tanácsadási gyakorlat mentén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Ivett (2012) Tanösvények a természetismeret oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, János (1967) Kunágota településföldrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Angyal, János (1992) A krízis és agresszió vizsgálata egy nevelőotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, Tímea (2000) Fejezetek a gasztronómia történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, Tünde (2002) Számítógép az iskolában : a pedagógus "jobbkeze". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Áron (2008) Zenés színház Szegeden 1931-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Mayer, Ágnes (2000) A non-verbális kommunikáció és gesztusaink. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyalné Oltyán, Enikő (2006) A gyermeki jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalosi, Csaba Vízrajzi fogalmak kialakítása az általános iskola 5. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Anisity, Lilla (2008) A francia romantika és Victor Hugo regényeinek befogadása a reformkori magyar irodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anitics, Emese (2021) A vajdasági óvodapedagógusok hanghigiénéje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Annus, Istvánné (2009) A jóból is megárt a sok : avagy a média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, László (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek Csanádapácán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Nikolett (2019) Szokolay Sándor művészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Dóra (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Noémi (2021) A társasjátékok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata diszkalkulia terápiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, András (1999) Friedensversuche im Ersten Weltkrieg (1917-18). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, András (2006) A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a magyar közoktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Anett (2015) Kötődések és kortárskapcsolatok alakulása kisiskoláskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Anikó (1989) Tóth Árpád hírlapi rögtönzései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Anna Katalin (2020) Szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Armandina (2020) A fiatal felnőtt korosztály egészségi állapotának vizsgálata, különös tekintettel a szubjektív lelki egészségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Armandina (2019) A fiatal felnőtt korosztály lelki egészségének vizsgálata, különös tekintettel a mindennapok nehézségeinek adaptációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Bettina (2018) A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Csabáné (2007) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Csilla (1999) Flaubert et le style. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Dorka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Erika (2007) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Ferenc (1995) Értékpreferencia vizsgálat 14 éves diákjaink körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Gabriella (2018) A társasjátékok alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Györgyi (1998) Judenverfolgungen in Deutschland. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, István (1999) A Nagykállóban élő cigányok helyzete, problémáik, iskoláztatásuk lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Jolán (1969) Számszerű anyaggal végzett munka jelentősége az általános iskola földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Antal, János (1997) Gedanken über Thomas Bernhard. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, János (2000) A környezeti nevelés és a számítógép. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Kitti (2018) Nyomodban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Mihály (2004) Tótkomlós kulturális élete a XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Mónika (2013) A vezető hatása a szervezet működésére Galli János, a "csongrádi példa". Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Rita (1994) A Baleárok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Szilveszter (1987) Az egyén Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Szilvia (1999) A gazdasági társaságok működési feltételei Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Sándorné (2001) A másság kezelése intézményemben és környezetében. A felzárkóztatás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Viktória (2007) Balatoni borgasztronómia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zita (2008) Anyanyelvi nevelés alsó tagozatban a mesék tanítása kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zsuzsanna (2012) Csoportdinamika a könyvtárhasználati órán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zsuzsanna (2002) Hernani de Victor Hugo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zsuzsanna (2012) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Lászlóné Mórocz, Mónika (1980) A veszélyeztetett gyermek. /А családi légkör típusos ártalmai/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

AntalfIné Kutyifa, Zsuzsanna (1990) A szakmunkásképző intézetben továbbtanulók felzárkóztatása matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalfi, Antal (1976) Aritmetikai kifejezések fordítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalfi, Rita (2004) Marketingkommunikáció: Public Relations a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalicz, Csaba (2010) Környezeti nevelés a Tápió-vidéken. A Tápió-vidék Kistérségi Környezeti Nevelési Fejlesztési Tervének eredményei az elmúlt 10 év távlatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Borovics, Márta (2016) Egy innovatív és inkluzív szolgáltatás-gazdagító gyógypedagógiai terep bemutatása: A Biztos Kezdet integrált játszóház működése az Odú Központban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Csiszler, Edina (2004) Kábítószer veszélyeztetettség hazánkban, különös tekintettel a zalaegerszegi fiatalkorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Engi, Katalin (1987) Вопросы обучения интонации вопросительных предложений /на материале учебника 6-ого класса/ общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalné Engi, Katalin (1995) "Wilhelm Tell - das ist doch der mit dem Apfel..." Zum Problemgehalt einer "Schullektüre", - die wohl mehr ist als nur das. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalné Nagy, Magdolna (2004) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Pesti, Mónika (2004) A motiválhatóság vizsgálata gyermek- és felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antonjuk, Alexandre (1998) Brassens ou le grand chéme de la chanson francaise. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antunovics, Balázs (2017) A zenetanulás jelentősége hallássérült gyermekek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antus, Aranka (1974) Sződliget hangyafaunája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antóni, Anett (2012) A kisiskolás gyermekek virágmotívumának ábrázolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apagyi, Magdolna (1942) A Balaton halai és halgazdasága. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Apjok, Nikolett (2020) Jeles napok és ünnepek gyermekdalai a magyar, a szerb, valamint a szerb nemzetiségi óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apjok, Sándorné (2012) Báthory Erzsébet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apjok, Sándorné (2014) Gépjárművezető képzés, mint a felnőttképzés egyik területe a jogszabályi változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apjokné Farkas, Ágnes (2011) A teázás kultúrája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Appel, György (1968) Néhány közép egyenlőtlenségei és azok alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Appel, György (1967) A matematika fogalomszerkezetéről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apró, Ágnes (2000) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (8. osztály). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Dóra (2007) Márai Sándor: Zendülők című regényének magyar és francia fogadtatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Eszter (1971) A táblai rajz szerepe a földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apró, Virgínia (2016) Tudatelmélet és pragmatika kapcsolata jobbfélteke sérülés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró-Török, Ibolya (2003) The role of past in tess of the d'Urbervilles. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apróné Soós, Zsuzsanna (2009) Kóser és ami mögötte van. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apróné Trajer, Szilvia (2016) Az (anyanyelvi) írási és olvasási zavarok kiszűrése az általános iskola első két osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti, Kata (2004) Diszlexia napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aracsi, Andrea (2007) A Mária-tisztelet kialakulása, elterjedése, megnyilvánulási formái és kifejeződése a képzőművészetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Eszter Irén (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Eszter Irén (2019) "A szegedi Mágnás-Miska" - beszélgetés Gömöri Krisztiánnal - 2019. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Ferenc (2005) Az autó története és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Gertrúd (1989) Kiskunfélegyháza népiskoláinak története 1868-tól 1918-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aradi, Mária (1977) Az új típusú munkáltató órák irányításának és a vezérlés hatékonyságának vizsgálata az élővilág 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aradi, Zsolt (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradiné Sipos, Anita (2007) Egy "képesítés nélküli" pedagógus. Németh László életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradszkyné Szelényi, Tünde (2004) Schicksal und Freiheit in Goethes Balladen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Anita (2004) Terepi gyakorlatok végzése a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Béláné (1987) Primenenie rodnogo âzyka na urokah russkogo âzyka v šestom klasse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arany, Csilla (1998) Béla Bartók in America. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arany, Edina (1998) A deviáns magatartás kialakulásának okai, a megelőzés lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arany, Gerda (2007) A kálvinista Ady. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, József (1981) Csomorkányizmus és belátás (Németh László erkölcsfilozófiája és az "Égető Eszter"). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arany, Lajos (1935) Vulkános utójelenségek Magyarországon. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Arany, Sándor (2005) Learning and playing in English language summer camps. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Zsolt (2006) Az igazgató eredményes tervező munkájának kritériumai és főbb összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Zsolt (1993) A ceglédi Református Általános iskola történetének vázlata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aranyi, Erzsébet (2002) The Bridge of San Luis Rey : The motifs of accident and intention in Thornton Wilder's novel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, Gábor (2009) Főúri-nemesi életformák a kora újkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, Gábor (2013) Ópusztaszer milleniumi emlékei és a nemzeti identitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, László (2011) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, László (1999) A szentesi családsegítő központ létrehozása és működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aranyi, Magdolna (2004) Pszichoszomatikus- és magatartászavarok az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyicsné Hadházi, Ilona (1998) A kábítószer és a fiatalkorú bűnözés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aranyicsné Molnár, Zsuzsanna (2005) Társadalmi élet, hétköznapi kultúra a szocializmusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyiné Csalánosi, Csilla (2008) Elméletek a nyelvelsajátításról; a gyermeki nyelvfejlődés a kisiskolás korig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyiné Varga, Erika (2008) A Rózsakerti Általános Iskola Könyvtára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyné Bíró, Éva (2013) Sajátos nevelési igényű gyerekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyné Zsiborás, Edit (2007) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének jelentősége a magyar közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyos, Anett (2008) Culture de la Haute-Savoie. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyos, Ágoston Klára (2019) A család, mint primér szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Eszter (2008) Bethlen Kata Önéletírása női szemmel - kétszáz év távlatából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Eszter (2008) Női lapok a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató, Katalin (1997) The stages of teaching listening as a reciprocal skill. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató, Klára (1994) "Ungarndeutsche" Phraseologismen in Ludwig Fischers ausgewählten Werken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató, Lajos Attila (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aratóné Csala, Ildikó (1993) A pályaválasztás előkészítése technika órákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aratóné Németh, Rita (2001) Az integrációs törekvések megvalósítása az óvodai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aratóné Németh, Rita (2008) A sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ardai, Márta Diána (2018) Az úszásoktatás lehetőségeinek vizsgálata városi és falusi iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arkovics, Margit (1980) Városfejlesztés környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arnold, Adrien (2000) Höflichkeitskonzeptionen im ungarndeutschen Ortsdialekt von Hajosch. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arrasz, Imréné (1992) Az elítéltek munkára, munka által történő nevelésének szükségessége, illetve lehetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ashaber, Zsófia (1998) A tanyai iskolák virágkora és hanyatlása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aszalós, Krisztina (2001) Henry VIII's specific problems with marriage concerning his religious policies. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, János (1990) A tengelyes affinitás és a centrális kollineáció az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos, Annamária (2008) Les templiers et les légendes. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Annamária (2008) Mi kell ahhoz, hogy kimondjuk a boldogító igent? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Attila (1990) Az orosz-magyar kétnyelvű frazeológiai lexikográfia problémái, különös tekintettel egy iskolai orosz-magyar frazeológiai szótár szerkesztésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos, Balázs (2001) On the move...Some differences between the English and the Hungarian road sign systems. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Bence (2020) GSM technológia alkalmazása nagyvállalati környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Bence (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, István (2000) Tiszthelyettes-képzés a Budapesti Rendőr Szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Istvánné (1967) Aszód szerepe a Galgavölgy gazdaságfejlődésében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Asztalos, Józsefné (1991) Az előítélet- kialakulása, hosszmetszeti vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos, Magdolna (1960) Szeged vasúti közlekedése. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Asztalos, Noémi Erzsébet (2003) Harry Potter különböző korosztályonkénti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Éva (1979) Arany János Balladaisága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aszódi, Nándor (2013) Önkéntesek a rendezvényszervezésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Virág Luca (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Virág Luca (2016) Szent András Sörfőzde külső és belső kommunikációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Éva (1983) Pécs régi térképeinek összehasonlító elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aszódiné Pernye, Szilvia (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódiné Sánta, Noémi (2003) Die Schweiz im DaF - Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Atkáry, Dóra (2008) Az információbrókerség egy szelete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Atlasz, Marianna (1988) A tanyakérdés mai problémája Csongrád megyében 1945 után. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Auer, Edit (2005) A gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központ története (1975-1990). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Auffenberg, Attila (1991) A számítógép fejlődése és alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Augusztinovics, Angéla (2021) Frim Jakab munkássága és az értelmi fogyatékos személyeket fejlesztő intézetek kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auth, Anita (2007) Attachment need in the early years of life influences personality development and language acquisition in a negative way. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auth, Anita (2006) The lack of attachment in the early years of life influences the development of personality and language acquisition in a negative way. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Avar, Katalin (1973) Halmazok az egyenesen és a síkon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Avar, György (2005) Az egyén sportpszichológiai vizsgálata a csapat kialakításánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avasi, Zoltán (1974) Adatok a Hattyas telepi holt-ág algavegetációjához /Az 1972. november 15. és 1973. november 15. közötti időszakban/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avramov, Katalin (2003) A mindennapi beszéd és zavarai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avramovné Farkas, Olga (1986) A tehetséggondozás néhány kérdése a Dózsa György iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ayadiné Tóth, Erzsébet (1996) American Slave Trade and Slavery. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Azari, Tünde and Csernákné Földi, Mónika (1989) A családban, nevelőszülőknél és nevelőotthonban élő gyermekek személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

B. Csató, Aladár (1946) A félelem. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

B. Papp, János (1946) Prohászka pedagógiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

B. Vajda, Edit (1993) Az esztétikai értéktöbblet felfedezése 10-11 és 13-14 éves korcsoporton belül vizsgálva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babarczi, Edit (1974) Népművelő előadás a gombák körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babay, Kinga (2013) Hátrányos helyzetű gyerekek a ma iskolájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Babay, Réka (2018) A magyar népzene szerepe az óvodai nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Babcsányi, Éva (2004) Illusions of Reality : The Postmodern Approach and its Reflection in David Lynch's films: Lost Highway and Mulholland Drive. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babecz, Dóra (2009) Állásinterjú és testbeszéd. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babella, Nárcisz (2019) J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció elemzése, színekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babicz, Beáta (2003) Die Situation der AusländerInnen in Österreich. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babiczki-Pellikán, Krisztina (2002) Märchensymbole und Kinderphantasie (Anhand von Michael Endes Roman MOMO). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babiczkiné Pellikán, Krisztina (2004) A diákönkormányzat szerepe az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babin, Ella Katalin (2003) Duális poliéderek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinszki, Beáta (2007) A szeretet ereje az emberi kapcsolatokban Platonov néhány novellájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinszki, Zoltánné (1995) "Und bangt sich euer Mund, ich meld' ihm was geschehn ..." Frauen als Helden deutscher Balladen Interpretation. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babosné Csapó, Erika (1992) A játék szerepe a nyelvoktatásban (Egy téma játékos feldolgozása). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babály, Ágnes (2000) Érték -és szerepváltások a televíziózás történetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bachné Kiss, Katalin (1985) A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bachstetter, Anita (2001) A modern way of teaching grammar structures. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Lajos Gábor (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Lajos Gábor (2021) A díjugratás. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Attila (1996) A thorough analysis of streamline english connections. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsa, Gábor (2002) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Ildikó (2020) Cukorbetegség óvodás gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Szilvia (1997) Michael Endes Weltanschauung im Spiegel von Symbolen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsa, Zsolt (2003) A számítástechnika szerepe, feladata az oktató-nevelő munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Éva (1979) Gastropodák táplálkozási aktivitásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsa, Éva (1981) A tanulási motivációk vizsgálata egy adott osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsikné Szűcs, Rita (2000) Szocializációs folyamat az óvodától az iskoláig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskainé Bakk, Barbara (1999) A korai anya-gyerek kapcsolat A kötödés jelentősége a csecsemő fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacskó, Bernadett (1992) A nyelvtanulás pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsur, Martin (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsur, Imre (2001) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsur, Zoltán (2013) Minőségfejlesztés a gyakorlati oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsurné Nagy, Ildikó (2013) Az egyházi iskolák nevelési rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsurné Nagy, Ildikó (1996) Teaching english to children the oral introductory stage. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsó, Gézáné (2005) Hátrányos helyzetű olvasók a könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Miklós (1999) A Nagykunság ősi, jellegzetes magyar állatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baczúr, István (2000) A piac és a marketing szerepe az iskolai gazdálkodásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badacsonyiné Hézső, Emese (1990) A tanulók önértékelése az iskolai kategorizálás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Badar, Istvánné (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badar, Istvánné (2004) A szülők és a szülői szervezetek szerepe az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baditz, Noémi (1999) La Bibliothéque Nationale de France. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Badó, Emese (2016) Az egészségügyileg hátrányos gyermekek helyzete a testnevelés órán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Emese (2016) Egészségügyileg hátrányos gyermekek helyzete a testnevelés órán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméri, Erzsébet (1973) Növényélettani fogalmak kialakítása az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagaméri, Nóra Márta (2004) Les stratégies de séduction dans La Religieuse de Diderot. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Linda (2006) A magyar és a francia matematikaoktatás nemzetközi viszonylatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Melinda (2007) Mese, monda, mítosz tanítása ötödik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Melinda (1999) The background and the commonly used elements of Gothic novel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagdi, Orsolya (2008) Reneszánsz kori étkezések kultúrtörténete Mátyás király konyhája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdiné Dudog, Orsolya (1989) Gondolatok a pedagógusok önállóságáról egy vizsgálat kapcsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Csaba Árnyékszerkesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, György (1989) A kisiskolás korú gyermek képzeletfejlesztésének lehetőségei az iskolai oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Katalin (1975) A Szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Állomás gazdálkodási rendszerének, a vizes forgónak módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Lilla (2017) A 12-14 éves kézilabdázók és nem sportolók kondicionális képességeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Lászlóné (2002) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Márta Magyarország hévizei. Előfordulásuk és felhasználásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Pál Csaba (1999) A személyiség és a személyiség zavarok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Valentina (2020) Családból kiemelt gyermekek problémái Magyarország és Szerbia gyermekvédelmi rendszereiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Valéria (1996) Kommunikációra nevelés mondattannal? A nyelvtantanítás célja, hasznossága és felhasználhatósága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Valéria (1973) Szolnok nehézipara. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bagi, Ádámné (1995) Nevelőtestületi együttműködés a kölcsönös pedagógiai érdekek jegyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Ágnes (2010) XX. századi politikai szimbólumok eredete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Éva Dóra (2007) A reklám lélektana. Reklámok hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baginé Kenéz, Tímea (2019) Anya-gyermek kapcsolat hatásai a gyermek fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baginé Szincsok, Ilona (2006) Személyi bibliográfia: édesapám, Szincsok György. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagosi, Kinga Júlia (2007) L'histoire de l'industrie chimique francaise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyinszkiné Staberecz, Edit (2004) Freinet pedagógiájának alkalmazása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyinszky, Márta (1981) Olvasóvá nevelés az általános iskolában. A mai gyermekirodalom /könyvek, folyóiratok, stb./ és az élővilág c. tantárgy kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagó, Dénesné (1967) Bács-Kiskun megye gyümölcse hazai ellátásban és exportban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bagó, Georgina (2011) Pedagógus- cigány szülő viszonyrendszerek : a békéscsabai 2. Számú Általános Iskola és a békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda összehasonlítása a cigány szülők és a tanárok viszonyát tekintve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bahil Lajosné Gál, Hajnalka (1975) Bizonyítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajaczky, János (1943) Salgótarján földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bajai, Dóra (2008) The use of english language games in teaching young learners. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajcsiné Aouka, Meryem (2018) Sportolási lehetőségek vizsgálata az óvodáskorú gyermekek életében a Veszprémi Ringató Körzeti Óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajer, Fanni (2017) Véletlen sóval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Ilona (1980) Témazáró felmérések /az 5. osztályos új matematika tanterv alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baji, Istvánné (2002) A minőségbiztosítás kezdeti lépései a Dobozi Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Krisztina (1994) A szegedi Kis István Refоrmátus Gimnázium története (1552-1994). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajiné Diószegi, Eszter (2000) Képzőművészeti táborok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkai, Petra (2021) Egészséges testalkatra, testképre vonatkozó attitűdök vizsgálata fiatal felnőtt nők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Martina (2011) A testnevelés és a sport szerepe a gyermekek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Szabina Vivien (2019) Cukorbeteg gyermekek integrálása az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajmóczy Tiborné Németh, Ildikó (1968) Matematikai logika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bajnok, Ferenc (1988) Számítógép a technika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnok, Sarolta (1948) Az Alföld a magyar költészetben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bajnokné Képes, Gyöngyi (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Katalin (2003) La relation entre les Wallons et les Flamands belges. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Szilvia (1997) Természeti népek és földrajzi környezetük kapcsolata Szibériában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnóczi, Sándor (1984) Hagyomány és adaptáció egy korabarokk versben (Nyéki Vörös Mátyás: Az irgalmas... (1635)). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnóczi, Zita (1998) Roald Dahl's Life and Work (focusing on his works for children). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajomi, Réka (2013) A reklámok nyelvezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajomi Nagy, Katalin (2007) "Sol omnibus bicét!" - "A nap mindenkinek süt!" Esélyteremtő lehetőségek a felnőtt értelmileg akadályozottak számára, a derekegyházi Ápoló Otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajominé Varga, Erzsébet (1993) A szentesi Bolero TSK szociometriai felmérése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajor, Helen (2002) "Csak látom a könnyeiteket, de én már nem értem" - egy morfinista novellisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajorhegyi, Ádám (2004) Az átlagtól eltérő gyerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, András (2007) Konfliktus (kezelés, elemzés, megoldási lehetőségek). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtay, Zsuzsa (2001) Video in the language classroom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Anita (2009) Gyermekbántalmazás a családon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Gábor (2018) Stressz, társas támogatás a főiskolai hallgatók mindennapjaiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kata Gabriella (2017) A roma integrált oktatás helyzete hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Mihály (2004) A kábítószer régen és ma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Ágnes (2001) Überlegungen zur Rechtschreibreform in den deutschsprachigen Medien. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusznácsné Lengyel, Sarolta (1999) A jutalmazás-büntetés szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajuszné Bánszki, Szilvia (1999) A depresszió, és annak jelei az írásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajuszné Juhász, Annamária (2005) Bálint Sándor Általános Iskola története 1990-2004. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajuszné Juhász, Annamária (2008) A gyakorlati képzés és a diákmunka a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáthné Hosszú, Mária (2007) A lakáskultúra történelmi alakulása Magyarorszagon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajó, Róbert (2007) A királyi művészet. A szabadkőművesség szimbolikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajúsz, Andrea (2004) Egy átlagtól eltérő gyermek esettanulmánya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajúsz, Ildikó (2000) "Vizsgálatok a Tisza partján" Környzeti nevelés a szakkörön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Ildikó (2000) Családi szocializáció és a szülő - gyermek közötti konfliktusmegoldás néhány pszichológiai és módszertani kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Sándor Tamás (2007) A Gyulai Mogyorossy János Könyvtár története, szerkezete, jelentőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Zsuzsanna (1993) Az orosz frazeologizniusok magyar nyelvi megfeleltetéseinek esetei Turgenyev műveinek magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baka, Istvánné (1994) Anti-Utopias in the Twentieth Century. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baka, Orsolya (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Brigitta (2021) Értelmileg akadályozott fiatal felnőtt szerepe egy családi vállalkozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Tímea (2004) A Szegedi Ifjúsági Ház fiataloknak szóló programja és annak intézményi háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné Kollár, Ágnes (2009) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné Kollár, Ágnes (1993) Is there a Future Tense in English? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Andrea (2006) The Importance of Role-play Activities in Teaching Grammar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Andrea (2006) Pedagógiai értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Mónika and Kurucz, István and Virág, Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Réka (2010) "Fátyol-helyzet" - a muszlimák sorsának alakulása Közel-Keleten és nyugaton. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Sándor (1991) A Fiatalkorúak Börtönének és Fogházának B/15-ös körletén tevékenykedő Öntevékeny Szervezet működésének lehetőségei a nevelési célok megvalósulásának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Tímea (2006) Appeasement: The British Foreign Policy before the Second World War. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakainé Molnár, Katalin (2007) Móra Ferenc pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakainé Sipos, Ivett (2008) Közoktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének tevékenység rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakainé Vajdovich, Judit (1999) From a Poor Orphan to a Mature Lady : A Girl's Growing Up in Charlotte Brontë's Jane Eyre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakaity, Anna (2016) A képzőművészeti pedagógiai terápia feszültségoldó és örömszerző hatásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakay, Erzsébet (1978) A Lyukas tábla alkalmazása a matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakayné Csajányi, Melinda (1986) Kosztolányi Dezső haláltematikája kései novelláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baki, Vilma (1946) Orosháza földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bakk, Fruzsina (2013) A kulturális értékekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakné Felföldi, Margit (1981) Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakné Kocsis, Beáta (2006) Az önkormányzatok szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakodiné Tábori, Leonóra (1997) Jászdózsa településtörténete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakondi, László (2005) Drogok és fiatalkorúak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Ágnes (2001) ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS tanítása az általános iskola felső tagozatán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi, Andrea (1995) Die Volkstracht der Ungarndeutschen am Beispiel der traditionellen Kleidungsgewohnheiten in der Gemeinde Nadwar/Nemesnadudvar in der Nord-Batschka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi, Erika (1995) Semantik, Struktur und Herkunft der Phraseologismen aus dem ungarndeutschen Ort Nadwar/Nemesnádudvar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi, Istvánné (1977) Горячие сердца в пьесах H.A. островского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi, Péter (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Sarolta (2018) Felnőtt értelmi sérült emberek munkába helyezése a Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás keretében a Salva Vita Alapítványnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Mária Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Zsuzsanna (1980) Logikai készlet használata az általános iskolai matematika-tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Andrea (2009) Szakköri feladatok az általános iskola 7-8. osztálya számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Andrea (2009) A székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskola könyvtári tevékenységének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Anikó (2004) Az elektronikus zene története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Edina (2016) Sérült gyermek nevelőszülői gondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Ferencné (1993) The reflection of puritanism in Nathaniel Hawthorne's use of symbols in his major works. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Gabriella (1992) Entlehnungen deutscher Herkunft im Ungarischen (Anhand des Fremdwörterbuches von Ferenc Bakos). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Gábor (2005) Az aszú története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Gábor (2016) Mezőgazdaság és hulladékáramai, különös tekintettel kezelési lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Gábor (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Nóra Alexandra (2009) Az esküvőszervezés legfontosabb mozzanatai, a zsidó esküvő hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Orsolya (2004) Feste, ricorrenze e tradizioni romane. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Tünde (2005) "Néphagyomány és közösség" Kalocsa táncélete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Zoltán (1985) Antropogén formák a természeti környezetben. /Három nyíltszíni bánya elemzése./. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Zoltánné (2005) Átváltozás a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Zsolt (2004) Egészséges életmódra történő nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Zsuzsanna (2006) XVII-XVIIL századi könyvtáralapítások: Klimó György könyvtára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Éva (2005) The role of rhythm, rhymes, songs and movements in teaching lower primary classes A research in a grade 3 class. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Halász, Ilona Adrienn (2009) Kabbala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Mikula, Edit (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Szénási, Ágnes (1980) Magyarország földtörténete a mai ásványkincs-kutatás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakosné Szöllősy, Ágnes (2004) Az Újvidéki Utcai Óvoda Pedagógiai nevelését segítő személyek és intézmények -Pedagógiai segítő szolgálatok-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Varga, Emilia (2000) The Motifs of Death and Love in Hemingway's Works (Emphasis on works: A Farewell to Arms and For Whom the Bell Tolls). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakota, Adrienn (1998) Napenergia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakróné Farkas, Rozália Mária (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Bernadett (2016) Les évenement culturels dans le Sud de la France. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Dávid Péter (2018) A diákolimpiai eredmények változása karatéban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Lola Laura (2020) Két óvoda egészségnevelésének összehasonlítása a holisztikus egészségfogalom fizikai dimenziójának vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Márta (2003) Az állatvédelem oktatásának módszertana. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Márta Bea (2010) Irodalom az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Gabriella (1994) A nyelvoktatás módszerei. A kommunikatív nyelvoktatás egyik lehetősége: a szerepjáték. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baksay, Leona (1940) Kecskemét gyümölcstermelése. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Baktiné Török, Kornélia (1994) Biblische Elemente im "Armen Heinrich" Hartmanns von Aue. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Lajos Bence (2021) Az IKT eszközök alkalmazása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Veronika (1977) Fejezetek a geometriai szerkesztések elméletéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Dóra (2011) A magyar művelődési intézmények (könyvtárak, egyetemek, iskolák, múzeumok) története. Pulszky Ferenc. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, István (1966) Adatok Miskolc város földrajzához. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakó, István (2005) Az ókor építészeti hatásai a reneszánsz Itáliára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Judit (2001) The making of illusion and the "suspension of disbelief" in postmodern spirit: The Reflection of Contemporary Literary Theories in Woody Allen's The Kugelmass Episode. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Józsefné (1984) A Szekszárdi Állami Gazdaság komplex elemző vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Krisztián (1997) Jász-Nagykun-Szolnok megye szarvasmarha-tenyésztése a kezdetektől napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Vanessza (2019) Családi háttér hatása a 3-7 éves gyermekek zenei képességfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Zsuzsanna (2005) Renaissance subsidiary characters in main role in the twentieth century : in Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern are dead. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakóczai, Zsuzsanna (1992) Projektív pontsorok vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balai, Emese (1978) Gyógynövények. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balanyi, Ildikó (2005) Az OLIB 7.1 integrált könyvtári rendszer kölcsönzési modulja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné (1990) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Bettina (2008) Le role de I'argent dans les oeuvres d' Honoré de Balzac. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balasi, Bettina (2009) An experimental examination of the effect of working memory capacity on language learning. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Lilla (2021) A Smith-Lemli-Opitz szindróma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Zsuzsanna (1964) A heterózis paradicsom. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balassy, Magdolna (1947) Vízhálózat mint gazdasági alaptényező. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balassáné Lerch, Mónika (2003) Kommunikationsstrategien in der deutschen Printwerbung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Csilla (1992) Egy téma két változata : Shakespeare Othello című drámájának összehasonlítása Boito Verdi Otello című operájához írt librettójával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balatoni, Erika Veronika (2007) A serdülők egészség- és rizikómagatartása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balatonné Sáfrány, Erika (2016) Az anyanyelvi kompetencia fejlődése a szövegértés és a szókincsfejlődésnek a függvényében, s összefüggése a figyelemzavarral. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balczó, Zsolt Mihály (2007) Az általános iskolai gyermek- és ifjúságvédelem helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balczóné Leszkó, Klára (1991) A bábozás szerepe a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balczóné Sinkó, Mónika (1999) Gyermek-és ifjúságvédelem az általános iskolában, az orosházi Eötvös József Általános Iskola gyermekvédelmi munkája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balda, Gábor (2009) A kor, amelyben a komplex számok születtek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldáné Almási, Szilvia (2002) Az értelmileg akadályozott fiatalok elhelyezkedési esélyei : (Iskolai felkészítés és munkába állás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balgáné Kurtán, Edit (2006) A Kunszentmártoni Hír-Lap repertóriuma 2000-2004. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Adél (2008) Social and political conflicts in Northern Ireland. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Imre (2016) A labdarúgás utánpótlás- korosztályaiban előforduló boka- és térdsérülések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, József (1995) Gyermek és ifjúkori kriminalitás kialakulásának okai. A fiatalkori bűnözés helyzete Csongrádon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bali, József (2002) A szülői szerepkör és annak változásai az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Máté (1997) Az öngyilkosságról: az öngyilkosság okainak, módszereinek, körülményeinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bali Józsefné Dancsó, Irén (1969) Tanulmány Ugod község földrajzáról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balikó, Györgyné (1979) A 13-14 évesek pályaválasztási érettségének és élettervének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baliné Kósa, Zita (2005) A szenvedélybetegség, mint tornádó - jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baljer, Julianna (2001) A viselkedés- és teljesítménykudarccal küzdő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balkai, Barnabás (1988) A tanfolyami oktatás korszerűsítésének egy modellje. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balkovics, Ildikó (2008) Az iskola élete - az élet iskolája : a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium története 1953-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Csilla (1994) Szakköri feladatgyűjtemény nyolcadik osztályosok számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Katalin (2000) Függvények vizsgálata az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Mihály (2021) Fiatalkorban kialakuló szerhasználat és a család kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Adrienn (2011) Tükörkép? Gyermekregények könyvben és filmen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Albertné (1965) Jászberény környékének legfontosabb termesztett és gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balla, Beáta (2004) Az iskoláskori szorongás, az iskola, mint szorongáskeltő tényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Blanka (2009) Il barocco leccese. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Edit (1961) A tiszakécskei homoktalajok legjellemezőbb gyomnövényei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balla, Eleonóra (2006) Discussion sur I'enseignement précoce des langues étrengéres. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Ferencné (1983) A Szikszói Állami Gazdaság gazdaságföldrajzi elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Gréta (2013) Felnőttképzés ma Magyarországon, ahogyan szegedi szervezetek látják. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Ivett (2007) The role of Project-Based teaching in the development of positive attitude towards learning English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, János (1995) Az igazgató munkáltató jogai, s ennek alkalmazása során lehetséges konfliktusok /különös tekintettel Orgoványon és a környező településeken./. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Katalin (2013) Játékok és tevékenységek a kockával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, László (2007) Az iskolai dokumentumok szerepe az iskola életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Mónika (2001) Wortschatzerweiterung im Fremdsprachenunterricht im Hinblick auf die Übungsmöglichkeiten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Petra (2016) A média és a kortársak hatása a fiatalkorúak - 12 és 18 év közöttiek - alkohol- és drogfogyasztási szokásaira. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Piroska (1995) Vajda János színikritikái a Nemzeti Színház Szigligeti- előadásairól (1855-1861). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Renáta (2005) Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Rita (2019) A lovaglás hatása a viselkedéskultúrára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Zsolt (2009) A fiatalkorú bűnözés kialakulásától, a reszocializációig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Ágnes (1991) Iskolaérettség s a család szocializációs funkciója közötti vizsgálat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Árpád (2009) Das deutsche Schulsystem (the German school system). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Zs., Attila (1992) Polaritás szemléltetése számítógépen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla-Elek, Gyöngyvér (1989) Landeskundliche Aspekte der Deutschen und Russischen Phraseologie für ungarische Lernende. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballabás, Imre (2000) A rendőrtisztképzés története Magyarországon 1945-től 1990-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás, Krisztina (2001) Die wichtigsten Wortschatzbereiche der Jugendsprache. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás, Lilla Enikő (2018) Henry Purcell: Dido és Aeneas Kremsben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabásné Dudás, Márta (2007) A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabásné Dudás, Márta (2003) Landeskunde im DaF-Unterricht anhand des Beispiels Tangram 1A, 1B. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballagó, Márta (1990) Geometriai szerkesztések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballai, Ottó (1980) A basic programozási nyelv zászlós-ábrákkal történő definiálása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballai, László (1993) Egy néptanító visszaemlékezései népoktatás 1919-1945 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balló, Andrea (1993) Életterv-életpálya a kisegítő iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Emília (2010) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésifejlesztési lehetőségei a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Szofi (2021) Az állatok alkalmazhatósága az iskolai mentálhigiénés munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2005) A társas érintkezés lélektana a tizenévesek körében - az „elektronikus világ” hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Attila (2005) Lelki egészség Füzesgyarmaton és az azt segítő rendszerek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edit (2004) Great Britain and European integration. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Gabriella (1996) Menschheitsproblematik in den Dramen "Faust" von Goethe und "Die Tragödie des Menschen" von Madách. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Helga (2002) Einblick in die Perspektiven des Übersetzungsunterrichtes. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Helga (2008) Insights into the ways of intercultural learning Focusing on autonomous language learning by the Tandem and the eTandem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Imre János (2019) Utánpótláskorú labdarúgók motorikus képességeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, József (1998) Making waves - the world of the electronic music. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Katinka (2020) Az identitásukat nyíltan vállaló fiatal LMBTQ felnőttek megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Lajos (1996) Speaking Names of Shakespeare's Plays and their Hungarian Equivalents. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Mária Edit (2015) Innovatív korrekciós pedagógiai módszer a gyermekvédelemben - A KÁSZPEM Módszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán (2007) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán (1999) A public relations /PR/, a reklám és a PR. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Ágota (1995) Baranyai Decsi János görög-latin-magyar szólásgyűjteményének névmegfeleltetései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Árpád (1998) A fa-rajz ábrázolása 10 éves korig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog, Éva Erika (2005) Az antikvitás hatása a reneszánsz építészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea (1991) Számítógép alkalmazása a fizikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Erzsébet (1934) [Rajz-mellékletek]. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Balogh, Eszter (2010) Az osztályfőnöki modell változásai, az osztályfőnök új típusú feladatai a XXI. századi oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyuláné (1987) Koncentráció megvalósításának lehetőségei a matematika oktatásában (külső, belső koncentráció). Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, János (1990) Gráfelmélet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Kinga (2021) Komplex sportdiagnosztikai vizsgálat kidolgozása : tehetségígéretek felismerése alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Kinga (2021) Szakmódszertani-természetismeret-környezettan-portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1974) A törtek tanításának néhány problémája az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Lászlóné (1990) Mit ad a matematika a tudományos világnézet kialakításához? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Zoltán (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (2021) Szentesi folklór, a néphagyományok tükrében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (2000) Érdekes matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Éva (1976) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Andrea (2015) Az olvasás kultúrtörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea (2005) L'écriture secréte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea (1988) A játékos elemek szerepe a 6. osztályos orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Anikó (1999) A Down-korról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Anikó (2005) Magatartási és társadalmi beilleszkedési zavarok a berettyóújfalui Arany János Kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Anikó (1990) A Vadkerti-tó válsága és rehabilitálása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Anikó (1992) Étkezési szokások egy térség életében : Szikszó. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Annabella Magdolna (2020) Népmesék nőalakjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Attila (2018) A Miracle Sound Arca. Vizsgafilm-dokumentáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Bernadett (2008) Problémamegoldás és megelőzés egy kistérség gyermekvédelmi gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Beáta (2002) Die lexikalischen und grammatischenTransformationen in der Übersetzung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csaba Zoltán (2011) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (2016) Az értelmileg akadályozott személyek gyermekvállalása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csongor (2001) A fehér gólya (Ciconia ciconia) vonulása a Magyar Madárgyűrűzési Központ adatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dalma (2009) A Pataki-díjas színészek Vajdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edina (2020) Egészségfejlesztés és mentálhigiéné a pedagógus mindennapjaiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edit (1997) Entstehungsgeschichte und Bedeutung der Deutschen Bühne Ungarn im Leben der Deutschen Minderheit von Szekszárd. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Edit (2004) Pont (Információs pont?) a hálózatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edit (1984) A magyarból oroszra történő szóbeli tanfordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Emese (1971) A gazdaságföldrajzi fogalmak tanítása a VIII. osztályban földrajz órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Emília (1998) The Celts. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Endre (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Enikő (2018) Divatkövetők és egyedi megoldást keresők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Enikő (1995) A gyerek nem az életre készül, hanem él (Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium története). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Erika (2000) Die Hexenfigur Frau Holle im Spiegel der Geschichte und in der deutschen Sagen-und Marchenwelt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Erika (1995) Segíthetünk? Segíthetünk! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Eszter (1979) A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása a kalocsai körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Eszter (2016) A küzdősport, mint rekreációs tevékenység mentális egészségre gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Evelin (2016) Fogyatékos személyekkel kapcsolatos ismeretek és attitűdök változása mesék hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ferenc (2004) A cigányság helyzete Kevermes községben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Fruzsina (2011) A trénerek és a tréningek értékelésének innovációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gergő (2018) Egy fiktív vállalat új termékének reklámkampánya. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gergő (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyula (2010) Egyház és állam különválása Magyarországon, Monor városban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyuláné (1984) A lírai elemek funkciója Blok: "Az Ismeretlen Nő" című drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Gyöngyi (2004) Népoktatás Klebelsberg Kuno idejében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábomé (2003) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2007) Az internet használat veszélyei. Pedagógiai vonatkozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2016) A nemzetiségi és felekezeti kérdés Hódmezővásárhelyen a dualizmus korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Hargita (2017) Kábítószer-fogyasztási szokások összehasonlítása a magyarországi és a szerbiai magyar nemzetiségű tinédzserek közöt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Irén (1947) Jászberény és környékének földrajza. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balogh, Irén (1984) Népi gyógymódok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, István (1987) Bucsa község határrész- és utcanevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, István (2015) Magyarország borvidékei - a tokaji borvidék története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István Tompa község települési viszonya és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, István Zoltán (2016) Európai Uniós országok oktatási rendszerének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István Zoltán (2016) Európai Uniós országok oktatási rendszerének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Istvánné (1977) Az úttörő munka és a napközi otthon kapcsolata az apátfalvi "Dótsa György" Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, János (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztési távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Jánosné (1980) Szaktárgyam tanításának kreatív lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, József (1999) Németh László Középiskolai Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, József Zsolt (2009) Betyár kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Józsefné (1978) Трагедия Настасьи Филиповны. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Józsefné (1966) Kecel szőlő és gyümölcstermesztése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Kata Patricia (2016) Down-szindrómás gyermek a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (2006) Utazás Európában: A Kiskunmajsai Városi Könyvtár Európai Uniós különgyűjteményének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (1989) A magyarországi zeolitok eredete, keletkezése és felhasználása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Lajos (1983) Egy népi önéletíró stílusának összetevői (Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, László (2009) A Cigányok hagyományai, szokásai, a beilleszkedés kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1964) A Szeged környéki általános iskolai tanulók fáradékonyságának vizsgálata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, László (1973) A szaktanterem szerepe az élővilág tantárgy oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, László Barna (1989) A biológiai védekezés lehetőségei az erdő és mezőgazdaságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, László Leventéné (1989) Árvízvédelem a Kőrösök vidékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Lászlóné (1992) Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek helyzete egy kisvárosban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Marianna (2017) Finch. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2007) Múlt és jelen iskolarendszerünkben - az iskolarendszerről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2004) Traditionspflege Der Ungarndeutschen In Hedjeß / Hőgyész. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Mária Éva (1950) Sándorfalva társadalmi képe. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balogh, Márta (1991) Ember és regényforma Németh László: Emberi színjáték c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Márta (1997) Von der Prometheus-Revolte bis zur Annahme der Grenzen der Menschheit (anhand von Goethes Hymnen Prometheus und Grenzen der Menschheit). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Nikolett (2005) Vallási irányzatok és kultuszok sokszínűségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nóra Ágnes (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nóra Ágnes (2020) A kötélugrás beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Orsolya (2009) Aranytoll és hét szál szőr : kép és szöveg viszonya Reich Károly népmese-illusztrációi kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Orsolya (2005) A munkanélküliség Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Orsolya Klára (2009) A szegedi Görögkeleti szerb templom ikonosztáza - egy egyedülálló művészeti örökség a kultúrák közötti párbeszéd európai évének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Péter (1981) Az 1761-1772-es Kovács - Balla féle halasi határtérkép és a halasi Liber Fundi helynevei különös tekintettel a határ kialakulására és a határhasználatra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Péter (1995) Grammatikvermittlung im kommunikativen Erwachsenenunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Renáta (2008) A magyarországi női divat az 1920-30-as években, ahogyan azt az arisztokrácia diktálja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Renáta (2008) A női identitás megjelenése George Sand korai regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Rita (2003) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai adminisztrációs rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Réka (2016) Korai fejlesztésben részt vett, óvodába lépő gyermekek beszédvizsgálatának tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Szidónia (1998) Roma gyerekek diákotthoni beszokását - megszokását - diákotthon otthonná tekintését elősegítő program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Szilvia (1992) Mezőberény iskoláinak története 1723-tól 1950-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Szilvia (1990) A mese születése : Veres János mesél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Sándorné (1999) „Felelős vagy a rózsádért...”. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Tamás (2003) Vezetőnek születni kell!? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2004) A testrésznevek szimbolikája az orosz és a magyar frazeologizmusokban (А „рука - kéz” testrésznévvel képzett frazeologizmusok alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (2006) The use of drama in the english lesson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tímea (2005) Szolnok város kulturális élete a második világháborútól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2016) Az időskori esendőség prevenciós lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Veronika (1991) I. Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Zita Mária (2008) Egyesületek és olvasókörök Baján és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zita Mária (2007) Olvasókörök régen és ma: Olvasókörök Baján és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zoltánné (1968) A baktériumok szerepe az ember életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Ágnes (1982) A szabadkígyósi TVT-n előforduló Lycosa singoriensis leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Éva (2000) A reklámtilalmak a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Gyuláné Csatlós, Irén (1983) A lírai elemek funkciója Blok "Az ismeretlen nő" ("he3hakomica") című drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Aradszki, Gyöngyi (1998) Songs, rhymes and games in grammar teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Berényi, Erzsébet (2012) Innovációs folyamatok az iskola életében- késztetések és akadályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Farkas, Ilona (2016) A mentor szerepe és feladata a személyzet- és szervezetfejlesztésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Ferenczi, Piroska (2004) Társadalmunk- Környezetünk a XXI. században. Szociológiai tanulmány Szeged lakosságának szelektív hulladékgyűjtési szokásairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Hudák, Éva (1997) American super realism : the connection between painting and photoghraphy. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Juhász, Valéria (2003) A kommunikació szerepe az intézmény vezetésében és a szakiskola oktató-nevelő munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Kovács, Éva (2016) A makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szervezetelemzése : a szervezeti kultúra látható elemeinek elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Kovács , Éva (2016) A makói Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szervezetelemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Leveleki, Anna (1996) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Lőrinczi, Etelka (1983) Nagy László parasztábrázolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Mráz, Andrea Társas kapcsolatok fejlődése a játékban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Nemes, Erika (1996) Schillers "Kabale und Liebe" als Sturm - und - Drang - Drama. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Papós, Borbála (1990) A vöröshagyma-termesztés technológiája Makón. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Poór, Györgyi (2003) The Role of Teaching Culture in the Teaching of English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Rauschenberger, Julianna (1991) Mezőgazdasági szakoktatás a 2 világháború között Békéscsabán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Tilki, Tünde (2005) Changes in classroom cooperation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Tóth, Margit (1963) A Kalocsa környéki paprika termesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baloghné Tóth, Ágnes (1988) Tettamanti Béla élete és munkásságával kapcsolatos iratok a makói József Attila Múzeumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogi, Erika (1982) Gerizdes ragadványnevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogi, Krisztina (2005) Gyermekbűnözés a ’90-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogi, Virág (1999) Celtic Wales. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogné Horváth, Andrea (1992) A serdülők pszichikai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogné Lajkó, Mária (1994) Le Possibilitá Dell Educazione Ambientale Nel Campo Dell'insegnamento Della Lingua Italiana Nella Scuola Elementare - Media. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogné Molnár, Tímea (2002) A beszédfejlődés, és a beszédhibák okai, tényezői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogné Ángyán, Beáta (2007) Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás lehetősége az oktató-nevelő munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balotai, Barbara (2019) A 18-60 év közötti korosztály táplálkozási szokásai az egészséges táplálkozás tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balotai, Barbara (2019) A 18-60 év közötti korosztály táplálkozási szokásai az egészséges táplálkozás tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balta, Georgina (2002) Language teaching in the kindergarten: effective or an unnecessary burden? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás, Béláné (1968) Veszprém település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balyi, Krisztina (2002) A perzisztens halogénezett szénhidrogének biodegradációs vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balán, Valéria (2021) A humánerőforrás menedzsment szakembereinek eszközei a munkahelyi kiégés ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balán, Valéria (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balán, Valéria (2018) A szociokulturális animáció alkalmazása a Megálló közösségi térben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balás Kota, Diána (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balássy, Károly (1987) A centrális kollineáció és alkalmazásai az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balásyné Bárdos, Alice (1995) Az igazgató jogainak es kötelességeinek alakulása az utóbbi évtizedben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baláti, Anita (2004) Összefüggő gráfok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anikó (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Máté (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tibor (1990) Az axonometrikus ábrázolás és elemei az általános iskolában (számítógéppel). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Albertné (1999) Jeles napok, népszokások, hagyományaink Nagykállóban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, András (1965) Szentes iparának fejlődése és jelenlegi helyezte. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs, Angéla (1999) Angst vor Lernen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Attila (1992) Szolnok funkcionális szerkezetének fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Benjamin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Bettina (2020) A csoportkohézió alakulása a magyarkanizsai női labdarúgó klubban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Csaba (2005) Az Európai Unió és a közoktatás-fejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Edit (1990) Csillagászati földrajz szakkör munkaterve. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Emil (2020) Mérkőzéslátogatási szokások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (1998) Morpho-semantische Untersuchung der deutschen 'er-' Verben und ihrer ungarischen Äquivalente. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Erika (1992) A főbb didaktikai alapelvek az 1962. és 1978. tanterv orosz nyelvi anyagában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Erzsébet (1992) Az elvált szülők gyermekeinek nevelési problémái Nevelési kérdések a harmonikus és rendezetlen családi életben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Erzsébet (1977) A motiváció hatása az ötödik osztályos élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Eszter (1998) A Szegedi Vadaspark zoopedagógiai lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Gabriella (1995) A drogproblémák megelőzésére irányuló rendőri tevekénység elemzésé tanulásmetodikai szempontból. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Gyuláné (1985) Pásztó és környékének településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Gábor (2000) Egy biztonságosabb jövőért (A Csongrád Megyei Rendőrség két gyermekvédelmi programjának összehasonlítása pedagógiai hatékonyságuk alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Henriette (1995) Svájc, múlt, jelen, jövő. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Ildikó (1998) A vakok nevelése és beilleszkedésük a társadalomba. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Ilona (2004) Németh László pályája és élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ivett (2000) The battle of midway. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, József (2006) A német nyelvi kétszintű érettségi létrehozásának és gyakorlati alkalmazásának problematikája az Európa Tanács idegennyelv-tanításra ill. tanulásra vonatkozó alapdokumentumainak tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Katalin (2008) Integrating culture into foreign language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Kinga (2018) Kollégiumi nevelőtanári tulajdonságok megítélése szegedi kollégisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Kinga (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Krisztina (2019) Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola képesség-kibontakoztató programjának hatékonysága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2003) National Parks in America: Parks as Classrooms. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2003) National parks in America: Parks as Classrooms. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mária (1968) Éghajlati elemek oktatása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs, Nikolett (2005) Az állami gondoskodás. A hátrányos helyzetben lévő fiatalok esélyei, beilleszkedésük a társadalomba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Nikoletta (2018) A küzdősportok és a csapatsportok személyiségfejlesztő hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1989) A Dél-Alföld természet és környezetvédelme a Békés Megyei Népújság cikkei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Rita (1984) Rizstermesztés Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Réka (2008) A zsidó nő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Szilvia (2003) Hunyadi János harcászati újításai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Szilvia (2008) La nascita e lo sviluppo della notazione musicale nella cultura gregoriana del medioevo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Szilvia Zsuzsanna (2017) A nevelőmunka hatékonyságának mérése. Problémafelvetés és útkeresés a digitális korszak hajnalán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Sándorné (1999) Oscar Wilde's portrait in the mirror of his tales and The Picture of Dorian Gray "Each of us has Heaven and Hell in Him" (O. Wilde: The Picture of Dorian Gray). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Sándorné (1984) Pályaválasztási érettség pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Sára (2017) Kontraszt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán (2020) Portfólió - Rendszergazdai feladatok egy oktatási intézetben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán (1992) A budapesti Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet Története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Zoltán (2005) A középkori Európa művészete ( A román és a gótikus stílus). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ábel (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Árpád Sándor (2018) Munkahelyi egészségfejlesztés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs-Kovács, Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk emlékei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs-Piri, Bence (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsfi, István (1949) A földrajzi tényezők hatása az ember lelki életére. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balázsi, Bernadett (2015) A gyermek játéktevékenységeinek pszichológiai megközelítése. A gyermek vagy a felnőtt hat jobban a játékra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Beáta (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Marietta (2007) Földrajzi mikrotezaurusz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Marietta (2007) Közterületi és zártterületi reklámok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Rózsa (2005) Értékekre nevelés a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsics, Zoltán (2004) The Benefits of Teaching Animal Names for Young Learners. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Juhász, Andrea (1999) Segítségnyújtás telefonon át. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázsné Pasek, Enikő (1997) American History in Paintings. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázsné Szelezsán, Mária (1990) Magyar szólások a pedagógia szemszögéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázsné Veszelovszki, Anikó (2005) Egy önkormányzat gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bambek, Andrea (1994) Untersuchung zur Schriftsprache der Ungarndeutschen (anhand eines Jahrgangs der "Neuen Zeitung"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bana, Lajosné (1984) Az újszülött, csecsemő és a kisgyermekkor fejlődéspszichológiai vizsgálata : gyermekeim fejlődése az első három évben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banadics, Mártonné (2005) A marketing és a piac szerepe az iskolairányításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banga, Endréné (1988) Felelősség a jövőért- környezetünk védelmében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangáné Csontos, Julianna (1990) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangó, Ildikó (1987) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangócz, Ágnes (2006) A study on interference errors of Hungarian learners of English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangócz, Ágnes and Szabó, Ildikó (1991) Két XVII. századi imádság nyelvi sajátságainak elemzése és összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka, Rita (2005) Az Euklides dinamikus geometriai szerkesztőprogram alkalmazása az általános iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Csilla (2011) Felnőttünk-e önmagunkhoz? Az érzelmi intelligencia vizsgálata férfiak és nők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka, Ágnes (2011) A kényelem konyhája Az 1950-es évek Amerikájának változásai, ételei és étkezési szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankovics, András (1998) A túzok elterjedése és védelme a Kiskunsági Nemzei Parkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankovics Attiláné Pócs, Magdolna (1981) A lilealkatuak vonulási viszonyai a Csaj-tavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankó, János (1976) A sztereografikus projekció és alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankó, Pál (1967) Várpalota településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bankóné Németh, Helga (1997) Mit der Schule fängt der Ernst des Lebens an. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banner, Géza (1993) Az Isten-kép és létélmény: Baka István Döbling c. kötetének elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banos, Gabriella (1975) Kiskunsági Nemzeti Park tőserdei területének fái és védendő lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banyó, Péter (2014) Az Esterházy család 16-17. századi története és az Esterházy-kincstár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bara, Éva (2000) Escher és a térszemléletünk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Andrea (1996) Az AIDS jellemzői és járványtani adatai Magyarországon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Barbara (2013) A magyar fesztiválrendszer. A fesztiválok ismertsége és látogatottsága a 17-27 éves fiatalok körében Szegeden. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Ferenc (2003) Visual Aids in English Language Teaching : The Practice of Visual Aids in a 'Real-life' Setting. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Imola (1995) Változó idők változó iskolája A régeni 2. számú Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás, Luca Zsófia (2016) Meditáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Viktor (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Zsuzsanna (2012) A gyermek helyzete az ókortól napjainkig, a történelem különböző korszakaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, István (2005) Magyar népi hangszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsy, Katalin (1969) A ladi arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baraldo-Kis, Erzsébet (2011) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barankai, Zoltánné (1993) John Donne: Holy Sonnets. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranya, Gyöngyi (2004) La presenza dell'Italia nella vita e nella pittura di Csontváry Kosztka Tivadar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Mária (1966) Inverzió : /Geometria/. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Anikó (1997) Ahogy egy laikus látja: Az 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Edit (2012) Sötét vallás a Vudu? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Ferenc (1945) Az esztergomi bányavidék földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Gréta (2020) Az iskolai zaklatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, György (1998) Két éves gyakorlati tanításom tapasztalatai. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Baranyai, Hajnalka (1984) Az oktató-nevelő munka feltételeinek alakulása a Császártöltési Általános Iskolában a felszabadulástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Katalin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, László (2005) Könyv- és könyvtárhasználatra nevelés az iskolai könyvtárakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Ágnes (1993) Konfrontative Untersuchung deutscher und ungarischer Sprichwörter aus dem Bereich der Liebe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Éva (1993) A Pápai Református Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyainé Simon, Katalin (2004) A rendszerváltás hatása oktatási rendszerünkre 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyainé Szekszárdi, Marianna (1989) Роль и возможности мотивации в обучении русскому языку. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyay, Klára (1967) A kép szerepe a földrajzi képzetek és fogalmak kialakításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyay, Magda (1943) A madarak vándorlása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Adrienn (1994) VIKOR Videokorrepetítor matematikából. Téma: Egyenletek (7. és 8. osztály). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Andrea (1995) Amnesty International and Human Rights. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Andrea (1992) Talajlakó Isopoda, Diplopoda és Chilopoda fajok vizsgálata a Dél-Alföldön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, András (2002) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Anikó (2007) A sajátos nevelést igénylő tanulók problémája a matematikával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Bettina (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek néhány szociálpszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Dóra (2007) A Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Eszter (2000) Die historische Wirklichkeit in den Dramen "Don Carlos" und "Egmont". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Imre (2011) A tanárjelölt hallgatók nézetei, attitűdjei a tanári szerepről, tanári pályáról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, István (2000) A romakérdés, mint időzített bomba. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Jánosné (2005) Szeged város 2004. évi kulturális eseménynaptára a Délmagyarország című napilap cikkei alapján : repertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Kitti (2019) A Szegedi Állami Gyógypedagógiai Általános Iskola története a források tükrében (1949-1951). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A Down-kóros gyermek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Lilla Eszter (2018) A média hatása a Z generáció táplálkozására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Renáta (2014) A múzeumi kultúraközvetítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Renáta (2016) A tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Rita Beáta (2009) Sajátos nevelési igényű tanulók kézműves foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Szilvia (2005) Using games in the lower primary classroom to improve communicative competence. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Teodóra (2009) Jártasságok, készségek, képességek fejlesztése az alsó tagozat magyar nyelv és irodalom óráin : a helyesírási készség fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Tibor (1996) The Tudor Age. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Tünde (2004) Diskursanalyse anhand eines Werkes aus der zeitgenössischen deutschen Jugendliteratur. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ágnes (1994) The Problem of the Assertion and the Restriction of the Personality in D.H. Lawrence's Sons and Lovers. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Éva (1978) Játékos szemléltető eszközök használata az ötödik osztályos nyelvtan tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyiné Bánfi, Orsolya (2009) A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyiné Szabados, Judit (1989) Az általános iskolai tanulók tanárképe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyiné Szilágyi, Gabriella (2008) Lo sviluppo della rappresentazione della figura dell'uomo della strada nelle novelle del primo periodo dell'attivitá di Italo Calvino. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyiné Szirovicza, Anikó (2006) Komlósi Hírmondó 1996-1998 : repertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyás, Ágnes (2006) Virágkötészeti információkereső tezaurusz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Bálint (2003) American Air Power Before World War II. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Judit (2003) Konfliktusok az iskolában és a saját intézményen belül, konfliktuskezelés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Sándor (2002) Az európai országok népművészetének közös jegyei - a néptánc, népzene nemzetközisége a hagyományok szerepe életünkben, nevelésünkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsai, Józsefné Szemléltető eszközök és eljárások az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsai, Miklósné Az algebra tanítás előkészítése az általános iskola I-VII osztályában:képesítővizsgálati szakdolgozat matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsai, Mária (2008) Szegediek Szegedért!? Szegedi Városszépítő Egyesület története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsay, Andrea (2000) A hírek hétköznapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsay, Klára (1979) Etológiai megfigyelések félvadon tartott túzokállományon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsi, Antal (2004) A kommunikáció szerepe az intézmény vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsik, Imre Békésszentandrás természeti földrajza és gazdasági viszonyai. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Barcza, Erzsébet (1992) Kőrösi Csoma Sándor élete és munkássága egy francia tudós szemével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barczi, Aranka (1985) Ősvallásunk nyelvi jelei Ortutay Gyula: Magyar népmesék c. gyűjteményben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bardócz, Attila (1999) A Kapacina-hegység geomorfológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bardóczi, Zsoltné (2005) Helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek családi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bardóczi, Árpádné (1972) A szegedi termálkutak hasznosítása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barhács, Dorottya (2016) Közösségi média hatása a személyiségre a 21. században. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barhács, Dorottya (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bari, Zsuzsanna Piroska (2003) Számítástechnika a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricsa, Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricsa, Ildikó (2004) Szeged-Dóm tér: Szeged fogadalma indította útjára a Dóm tér fejlődését. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricsa, Imre (2004) A tűzoltás eredete és a szegedi tűzoltóság története és mindennapi élete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz, Anna (2004) Hol volt, hol nem volt Rókuson egy iskola.... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz Zsoltné Tihanyi, Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bariné Ádám, Judit (1988) Szabolcs-Szatmár megye gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkos, Beáta (1980) Samanisztikus elemek archaikus népi imádságainkban : Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lőtőt lépék című kötetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóczi, Marianna (1999) A játék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóczi, Zsuzsanna (1999) Nevelőotthon a gyermekvédelemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton, Margit (1992) Gulyás Pál : kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Szilágyi, Dr. Enikő Hajnalka (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gábor (2010) A szakképzés változásai a Makói Oktatási Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, István (2021) A kompetencia alapú kiválasztás módszertana: Az Értékelő Központ elméleti és gyakorlati megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Patrik (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Róbert (1999) A diophantoszi egyenletek rendszerező áttekintése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Anikó (2007) A szegénység, mint szociokultúrális háttértényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Anita (2015) Corvin Mátyás és a magyar reneszánsz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Anita (2008) Játék a verseilles-i színpadon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Anita Katalin (2015) A zsombói Wesselényi Népfőiskola. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Beáta (1995) Some suggestions how to teach civilizational and cultural topics to young learners of English. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Beáta (2004) Településmarketing. Rendezvényszervezés, avagy többnapos hivatalos rendezvény megszervezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Claudia (2016) Konfliktuskezelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Dávid (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Dávid (2016) A Szegedbicaj kerékpáros szervezet arculati megvalósítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Dávid István (2018) A magyar és a norvég sporttudományi oktatás összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Erika (1991) A síp utcai Általános Iskola története /1884 - 1944/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, György (2004) Environmental Education and forest schools as fields of English language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gáborné (2004) Gróf Klebelsberg Kuno munkássága és Szeged kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Hajnalka (2002) Az oktatás minősége - a minőségi oktatás a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium minőségfejlesztési programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1990) Demográfiai változások Magyarország területén (1869-1989). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Krisztina (2007) Mangák és animék világa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Károlyné (2019) Egészséges iskola lépésről lépésre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Károlyné (2003) Iskolám és környezete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Lilla (2016) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Lilla (2016) A tánctanulás és a tánctanítás lehetősége a mindennapos testnevelés keretein belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Sarolta (2012) A Szegedi Szabadtéri Játékok kultúrmissziója. Az opera térhódítása a népszínházban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Sándor (2003) A számítógép használata az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zita (2006) A Health Development (Egészségfejlesztés) című folyóirat repertóriuma 2004-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zoltán (2005) Minőségirányítás a közoktatásban. A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének kezdő lépései a szegedi Móra Ferenc Szakközépiskolában, Szakiskolában és Kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zoltán (1991) Nagy László megszemélyesítéseinek komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Zoltán (2001) A menedzserszemléletű iskolavezetés (A menedzserszemlélet érvényesítésének feltételei és lehetőségei az iskola vezetésében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zsolt (2007) E-learning a felhasználóképzésben: A CorelDraw program használata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Éva (2004) Kézilabda hatása a személyiségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna-Pap, Rozália (2012) Szalézi Értékek a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnat, Ildikó (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Juhász, Ildikó (1993) A Waldorf-pedagógia alkalmazása a miskolci Bársony János úti óvodában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barnáné Rása, Hajnalka (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetősége az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Szalai, Zsuzsanna (2007) A fáraó kori Egyiptom hitvilága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Varga, Emília (2010) Mérési lehetőségek az iskolában (elemzés értékelés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Váradi, Erika (2005) Szerepváltozások a családban. A közelmúlt tendenciáinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnás, Dóra (2018) Zeneterápia : A zene hatása magzati-és csecsemőkorban, valamint epilepsziás betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barok, Brigitta (2004) 'La moda italiana e i suoi creatori'. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baros, Szidónia (2007) The Role of Motivation in English Language Learning. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barra, Enikő (2002) Goethe und sein Werk: Die Leiden des jungen Werther. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi, Eszter (2002) Two approaches of the same tale. A comparative interpretation of Troilus and Criseyde by Geoffrey Chaucer and Troilus and Cressida by William Shakespeare. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Henrietta (2002) Számelmélet szakköri feladatgyűjtemény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Márta (1999) Akikről geometria órákon hallottunk... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Aliz (2005) Szabó Zoltán parasztságszemléletének elemzése szociográfiai munkái alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Bernadett (2004) Családi szocializáció, családi nevelés problémái serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Beáta Magdolna (1999) The Viking Discovery of America. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Dávid Nataniel (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Edit (1999) Az iskolarendszer kialakulása és fejlődése Kaszaper községben a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Erzsébet (1984) Az Í-zés állapota Jászárokszállás nyelvjárásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Erzsébet (1999) Negation in der deutscnen Sprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Gábor Ernő (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Ildikó (2002) Sulle tracce di Orfeo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Ilona (1964) A szőlőtermesztés problémái Petőfiszálláson. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barta, Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Judit (1999) Színháztörténeti áttekintés a kommunikáció fényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Marianna (2004) Harry Potter hatása a gyerekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Mónika (1999) Tempus - Un Guide Pour L'enseignement Superieur L'accompli Ssement En Hongrie. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Ramona (1995) Using poetry as a method of teaching rhythm and stress. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Róbert (2005) Tutanhamon a gyermekfáraó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsófia Erika (2000) A Szegedi Kis István Református Gimnázium története, működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Ágnes Edit (2001) A mézeskalácsosság, avagy hogyan jut a csemege a pultra (Történeti megvilágítás, megelőző feladatok, különböző eljárások). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartal, Józsefné (1978) Komplex anyanyelvi és esztétikai nevelési kísérletek az általános iskola összevont osztályok tanulócsoportjaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartalos, Anett (2016) A játékos és természetes gyakorlatok alkalmazásának lehetőségei a torna oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalos, Anett Bianka (2016) A játékos és természetes gyakorlatok alklamazásának lehetőségei a torna oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalosné Szántó, Adrienn (2008) A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartek, Anita (2002) Oktatás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, András (1992) Thalész. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Adrienn (1994) A magyar elitoktatás története és jelenlegi helyzete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Csilla (2002) The Role of Religion in Dr. Martin Luther King and Malcolm X's Pursuit of Equality for African-Americans. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Eszter (2009) Dramatikus munkaformák az irodalom tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Ilona (1983) Emblémák Nagy László költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Ilona (1996) Natural Born Killers (An attempt to interpret the film on the base of its soundtrack). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Ilona (2008) A nevelőmunka hatékonyságának mérése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, István (1992) Az állami gondozottak pályaválasztása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Izabella (1978) Kun nyelvemlékek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Krisztina (2000) Az utolsó Báthory: Somlyai Báthory Zsófia életrajza 1628 - 1680. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Péter (1984) Az ipolyszögi égerláp „TVT” madárvilága, a terület felhasználása a természetvédelmi nevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Sándorné (1965) A Kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezet természeti és gazdaságföldrajzi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartha, Zsuzsánna (1971) A szegedi Ballagi „tósor” szikeseinek algavegetációja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartolák, Andrea (2021) A kollégiumi nevelőtanár megváltozott szerepe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolák, Judit (1980) Kongruencia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartolák, Andrea (1992) Az idegen nyelv pedagógiai és pszichológiai vonásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartolák, András (1963) Békésmegyei Kosáripari Vállalat központi épülete. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bartolák, Anna (2010) A street art és képzőművészet összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolák, Judit (1993) Egy nevelési eredményvizsgálat tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartolák, József (1969) A szikes talaj és javítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartolák Ujj, Andrea (2000) First footholds of puritans in new England. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Andrea (1996) Macskák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos, Géza (1994) A japán oktatási rendszer és a japán nyelvoktatás Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos, Hajnalka (1999) Developing Oral Skills with Young Children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos, Kinga (2010) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosiewicz, Gáborné (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosiewicz, Gáborné (2017) A nemezelés technikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosiewicz, Éva (1998) Foreign language teaching for young learners. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartschné Dalmády, Éva (2005) A magyar repülés története a szegedi reptér múltja, jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Edit (2012) Kortárskapcsolatok alakulásának megfigyelése óvodáskorban és kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Tímea (2008) Magyarországi cigányok hagyományai, szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartus, Alice (1989) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich des Essens und Trinkens. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartus, Ferencné (1998) The Background and Failure of Sir Walter Raleigh's Colonial Effort. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartusek, Irén (2007) Az ültetéses alkalmak jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik, Lili Szilvia (2018) Konfliktuskezelés az óvodában játékos nevelés módszerével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik, Magdolna (1982) A Kner Nyomda. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartyik, Mihályné (1998) A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartyik, Olga (1983) Gyomorfekélyt okozó gyógyszerek hatása az agylúgos foszfomonoeszteráz aktivitására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartáné Béres, Szilvia (2005) Öltözködéskultúra, divat alakulása Magyarországon az ókortól az 1970-es évekig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartáné Heinrich, Edit (2005) Az újszentiváni Könyvtár története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartáné Szabó, Mónika (2016) Szövegértési feladatok a szépirodalom (gyermekirodalom) felhasználásával az általános iskola alsó tagozata számára avagy Rumini, a kisegér kalandjai a kötelező olvasmányok tengerén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Izabella (1967) A szabályos és félig szabályos testekről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartók, Anikó (2020) Fit-Kid edzések a koronavírus-járvány idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Anikó (1985) India mezőgazdasága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Gergely (2015) A független színházak világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, György (1999) Evaluation or devaluation? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Ibolya (1998) SOS - Gyermekfalvak Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Julianna (1994) The Desire For Freedom in the Novels of Charlotte and Emily Brontë. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Julianna (1986) Szintaktikailag kötött szerkezetek a biztatás, buzdítás kifejezésére az oroszban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Éva (1958) Bátaszék természeti és gazdasági földrajza. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bartóki, Liliána (2008) La prostitution dans les nouvelles de Guy de Maupassant. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartóki, Liliána (2008) Varázslat két világszint határán. Szöveg-kép-viszonyok a Csongor és Tündében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barzóné Stefán, Eszter (2020) IKT eszközök alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barát, Katalin (1975) Új irányok a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barát, Kinga (2018) Búzakalász. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barát Tóth, Lívia (2020) A rőzseláng őrzői. Móra Ferenc emlékezete Csókán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Borbála (1959) Körzővel és vonalzóval végezhető szerkesztések. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baráth, Csilla Családi életre nevelés a Londoni körúti Nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Józsefné (1979) "I otčego že v ètom obŝem hore Duŝa že to poet, čto more..." : izobraženie pejzaža i čeloveka v tvorčestve Žukovskogo, M. Û. Lermontova i F. I. Tűtčeva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Kinga (2008) Az esztétikai alktások befogadása és az ízlésélmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Lajos (2007) A cigányokról - egy kívülálló szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Lajosné (2003) A szakképzés útja а XXI. század felé a kereskedelmi és vendéglátás szakemberképzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Mária (1967) Iklad településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baráth, Réka (2016) Maurice Ravel Öt görög népdal című dalciklusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Réka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Réka (2019) A társművészetek szerepe az irodalomórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Viktória (2001) Paris de ma fenétre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Sóti, Ildikó (1993) Teaching of Vocabulary Skills and Games. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráthné Réthly, Sarolta (1981) A Mártélyi holtág hínárvegetációjának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráti, Péterné Vid glagola. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barátné dr. Hajdu, Ágnes (1999) Szövegelemzés, tartalomelemzés, tartalmi feltárás: interdiszciplináris kapcsolatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barócs, Eszter (2018) Vattay Noémi - Tükörképek. Portréfilm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Edit (1993) Őseink és rokonaink az állatvilágból. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baróczi, Imre (2005) Hollókő a világörökség része. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócziné Jantos, Éva A család és az iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Basa, Zsuzsanna (2004) A népi játékok és hatásai a gyerekek fejlődésére csecsemő kortól a serdülő kor küszöbéig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basics-Nagy, Nóra Hajnalka (2018) A kisgyermek bölcsődébe való beszokása a kötődés tükrében - a szülői elvárás(ok) jelzőértéke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basits, Gábor (2005) Bentlakásos intézmények Hódmezővásárhelyen 1947-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Basity-Palkovics, Ivett (2010) Barangolás az Aggteleki Nemzeti Park tanösvényein. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Flóra (2021) Edzési szokások a COVID-19 vírus által okozott vészhelyzet alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Anikó (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Bence (2019) Felnőtt korosztályban szereplő rögbi játékosok fizikai aktivitásának és sport iránti elköteleződésének vizsgálata Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Judit (2001) Diszlexia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Mónika (2002) Mistake management: a positive approach to oral correction. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Nathaniel (2018) A szociálpedagógus tevékenységének elemzése a Szegedi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Szilvia (2008) Die Demokratieentwicklung in Deutschland - zwischen 1949-2006. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batancs, Tímea (2010) Kézműves foglalkozások az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó, Gergely (1997) Boris Vian és a zene. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó, Imre (1961) Leggyakoribb gyomnövényeink és azok irtása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bathó Gáborné Tábori, Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batka, Júlia (1965) Makó településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Batka, Mária (1968) A számokkal való munka a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Batke, Judit Tünde (1995) Az erdei iskola. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batke, László (1992) Család és iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batki, Rita (2005) A Fekete-ház kiállításai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Ágnes (1999) Gróf Klebelsberg Kuno, az 1920-as évek szegedi kultúrájának szellemi vezére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batta, Dániel (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Batta, Erzsébet (1995) Phraseologismen in deutschen Kleinwörterbüchern Konzeption und Kritik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batta, Marianne (1940) Balatonboglár és környékének földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Battancs, Aranka (1941) Az ecsedi-láp földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Battancs, Erika (2003) Radiológia az Interneten; avagy segítheti-e a könyvtáros információival az MR-képalkotást? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batóné Zsila, Marianna (1987) Alvás, álom, hipnózis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bauecker, Flóra (2013) A középkori lovagok kultúrája és művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bauer, Zsuzsa (1993) Absztrakt algebrai fogalmak elemi úton. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baukó, Krisztina (1993) Le monde fantastigue de Guy de Maupassant. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumann, Erzsébet (1977) A függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumann, Erzsébet (2017) Szocializáció Tanulásban akadályozott és többségi iskolába járó 11 éves tanulók osztályközösségének és a tanulók társas helyzetének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baumgartner, József (1979) Projektív geometriai összefüggések a Monge-féle és a centrális ábrázolásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baumgartner, Éva (2003) Dyslexia prevenció és reedukáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baunok, Szilvia (2007) A könyv és az olvasás az audiovizuális tömegkommunikáció korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baur, Éva (1981) Petőfi Sándor szülőhelye körüli viták. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay, Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bayer, Erika (2008) Letűnt világok nyomában : Márai Sándor és Vladimir Nabokov önéletírása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer, Laura (2009) Relocation of the german minority from Hungary after the second worldwar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer, Livia (2009) The motivation (or undermotivation) of students at a certain hungarian secondary school. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsik, Józsefné (2016) Kiterjesztett mentorszerep az óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Antal (1986) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelv fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai M. Solohov "Feltört ugar" c. regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bazsó, Sarolta A szemléltetés szerepe, formái, módja a földrajz tanításában VI. osztályban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bazsó, Tamara (2020) A gyógypedagógusok pályaelhagyásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Flóra (2014) A japán mentalitás megjelenése a mangákban és az animékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baár, Lászlóné (1976) A gráfelmélet elemei és alapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baár, Lászlóné (2002) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Laura (2021) Megjelenésünk változása a belső világunk formálása által. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Antalné (1995) Iskolám társadalmi környezete főbb szociológiai meghatározói. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beck, Orsolya (1991) Az ősi hiedelemvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsei, Anna (2013) A Falconieri-palota és a Római Magyar Akadémia története az olasz-magyar kulturális kapcsolatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Anna (2009) Japán kommunikációs és kulturális sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Brigitta (2017) A mentor szerepe a mentoráltak portfólió készítésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Dalma (2018) Hagyományápolás a múzeumpedagógia eszközeivel a szegedi papucsosság kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Ferencné (1969) Kiskunság erdőgazdálkodása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Becsei, Gábor (1995) Ausztrália földrajzi felfedezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsei, Zoltán (1991) Az önkielégítés szerepe a nemi szocializációban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsey, Gábor (1999) The Origins and the history of the aesopic fables. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becseyné Csáki, Beáta (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Becskei, Anikó (2017) Művészetterápia - képzőművészet -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Andrásné (2003) A szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola története megalapításától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Balázs (2013) A magyar könnyűzenei piac alulnézetből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bednárik, Ilona (1999) Délegyháza fejlesztési programjának feldolgozása a környezetvédelem szakkörön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bedéné Horváth, Enikő (1995) A paprika termesztése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bedő, Kitti (2016) Társas kapcsolatok vizsgálata az általános iskolás tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Orsolya (2006) Iphigenie, als Verkörperung des ästhetischen: Ideals der Weimarer Klassik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Zoltán (1983) Szójatermesztés Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Márton Képességfejlesztő feladatok a nyolcosztályos gimnázium 1-4 osztálya számára. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Mártonné A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Behán, Brigitta Krisztina (2016) Paganini 24. capricciójának interpretációs elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Behán, Brigitta Krisztina (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Behán, Brigitta Krisztina (2019) A kórusnevelés hatása a szociális készségek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Behán, Dóra (2018) A tánc szerepe és lehetőségei a testnevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Behán, Eszter (2000) Federico Fellini : La Strada, la Dolce Vita, L'otto e Mezzo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beinschródt, Alexa (2018) Vízhez szoktatás az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Ildikó (2000) Pitagorasz tétele. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Ivett (2021) A munka és a magánélet egyensúlya a kulturális szektorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, András (2006) A Művelődés repertóriuma 2003. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Anikó (1986) Mennyiségi viszonyok az orosz folklórban (A mennyiségi viszony kifejezése és a számfogalom kialakulása az óorosz nyelvben, nyoma a népköltészetben). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke, Beáta (2004) A szellemi képességek gyökerei és a tehetségek gondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Marietta (2007) Der Vanitas-Topos in den Sonetten von Andreas Gryphius. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Réka (2016) Felületek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1993) Churchill, Stalin and the Problems of the Second Front. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bekic Dujmov, Krisztina (2009) Gyermeki és tanulói jogok az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bekkerné Bakos, Ilona Hernád község a gyökeres átalakulás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekéné Körmendi, Anita (2007) A 11-12 éves korosztály szemantikai struktúráinak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bela, Krisztina (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bela, Gabriella (2005) Budapest településszerkezetének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belanka, Jánosné (1998) Konfliktuskezelés az iskolában (a lehetséges konfliktusok felvázolása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belasits, Zoltán (2008) Az Ómagyar Mária-siralom és kódexeink Mária-siralmai. Az Ómagyar Mária-siralom és három XVI. századi Mária-siralom közös motívumrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belcsákné Koncz, Ágnes (2002) Methodology intensive reading with comprehension. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belea, Dr. Adoniszné (1960) Búzanemesítésünk, különös tekintettel a MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet /Martonvásár/ ez irányú munkájára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Belea, Éva (1971) Búzanemesítésünk legújabb eredményei, különös tekintettel a Nagy-Alföld viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Belegrai, Ferenc (1995) Teaching listening. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beleznay, Gizella M. Dominica (1935) Jászberény településföldrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Belházy, Jenő A budafoki, sziklába vájt borpincék múltja, jelene, fejlődése a számok tükrében. А Magyar Állami Pincegazdaság, illetve 1971. január 1. óta Középmagyarországi Állami Pincegazdaság Budafoki Üzeme. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Belicza, Károly (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Belicza, Edit (2004) A „Teaching Library” megvalósítása általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belicza, Ilona (1978) Orosz és szovjet irodalom a magyar sajtóban. Az 1971-1976-os évek szépirodalmi közlései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belicza, Ilona (1995) Teaching Writing in Lower Primary Classes with a Special Emphasis on Spelling. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beliczai, Györgyi (2016) A tréningmódszer a csoportvezető szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beliczai, Kinga (2006) A kék vércsék 2006. évi fészkelése a Csanádi pusztákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beliczay, Mária Ancilla (1935) A vulkános jelenségek, különös tekintettel Magyarországra. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bella, László (1976) A konvergencia fogalmáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bella, Judit (1980) Szak- és műfordítás elemei a tanfordításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bella, Éva (2020) Eufória - Boldogság-függőség. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bella, Éva (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bellus, Edit (1990) Domborművi térképek, modellek készítése és azok alkalmazása az általános iskolai földrajztanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belláné Kis, Éva (2008) Konfliktuskezelés a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér, Zoltán (2021) A testnevelés, a látássérült gyermek testsémájának és mozgásának szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belovai, Beáta (1997) Középiskolai feladatok modem megoldási módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belovai, Istvánné (2009) Felnőttképzés a MOL Nyrt.-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belovai, Istvánné (1997) Vezetési modellek-vezetési stílusok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belovai, Istvánné (2000) Vezetéssel kapcsolatos gondolatok a XX. században. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belájszki, Nevenka (2008) Három európai ország - Nagy Britannia, Spanyolország és Magyarország - oktatási rendszerének összehasonlítása: a kompetenciaalapú oktatás bevezetése - Oktatás-képzés 2010 munkaprogram megvalósítása, eredményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Belák, Bernadett (2018) „Sport a szivárvány égisze alatt” Egy speciális sportegyesület működésének bemutatása és a sportmotiváció vizsgálata az LMBTQI közösség körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Belényi, Gyula (1942) Testnevelés a nemzetnevelés szolgálatában. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bemáth, Klára (2007) Windows and Doors in Wuthering Heights. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bence, Éva (1994) Szigeti József színművei Vajda János színikritikái tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencik, Melinda (2005) Olvasásra nevelés—olvasás által nevelés, avagy az irodalom, mint értékközvetítő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencs-Várday, Gabriella (2013) A sámánizmus kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Péter (2003) A Dirichlet-tétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor (1988) Egyenesek párhuzamossága, párhuzamossági axióma ás történeti hátterük. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Anett (2007) A Földgömb repertóriuma: 1930-1932. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anna (1978) Az édesanyához való viszony alakulásának vizsgálata a prepubertás korban verbális-projekciós eljárások segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Anna Szociokulturális ártalmak és személyiségzavarok iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Aranka (2009) Charles Dickens és a gyermeksors. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Aranka (2009) Self-realization versus Social Expectations in the Victorian Era. Analysis of Charlotte Bronte's Jane Eyre: an autobiography. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Enikő (2011) A hajkultúra a 16-18. századi Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Erika (1998) Tehetséggondozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Ilona (2004) Egy nagy rendezvény meghatározó szerepe egy település életében: Kastélynapok Szabadkígyóson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Judit (1993) Comment utiliser des comptines, des poésies, des chansons, des jeux at des activités ludiques dans l'enseignemet du francais á l'école primaire at au collége? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, József (1989) Egy általános iskolai közösség könyvtárhasználati szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Melinda (2018) 25 év alattiak munkaerő-piaci helyzete Békés megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Róbert (2018) Felkészítés, felkészülés az egy életen át tartó tanulásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Róbert (2019) Mentor-mentorált kapcsolat a pályaszocializáció kezdeti szakaszában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor Attila (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsikné Császár, Judit (1990) A lakótelepi lét pszichoszociális problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsikné Vascsák, Mária (1989) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Aneta Márta (2006) Biztositásmatematika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Anna (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (5-6. osztály). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Beáta Mónika (2020) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Klaudia (1999) Mesék szerepe a gyermekek világában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Melinda (1993) Lexíkalische und grammatische "Germanismen" in der ungarischen Sprache Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts anhand von zeítgenössischen Publikationen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Veronika (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Ágnes (2007) Kalocsa népművészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczik, Anikó and Desits, Andrea and Egyházi, Dóra and Inczédy, Anita and Uhljár, Ildikó (1998) Vakok vagyunk?!... - Ismerkedés a hajléktalanok világával - A szegedi helyzet és lehetőségek elemzése 1990-1995. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczik, Dorina Viktória (2018) Óvodáskorú gyermekek zenei tehetségnevelésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczédi, Zsuzsanna (1978) A Finomkerámiaipari Művek alföldi porcelángyára létesítése és fejlődése 1965-1977. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczéné Molnár, Orsolya (2005) A személyiségfejlődés kritikus csomópontja. A serdülőkori szenvedélybetegségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencédi, Andrea (2000) L'artista Poeta Michelangelo : Il Canzoniere Buonarrotiano. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencéné Fekete, Andrea (1995) Stilmittel Der Werbung. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencés, Márta (2008) Oktatás az Európai Unióban. Közoktatás és minőség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Barbara (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Barbara (2021) A szövés művészete Portré Barcsik Sándorné Ibolyával. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Gabriella (1999) VRML a gyakorlatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bende, Anita (2008) Das deutsche Schulsystem — nach der Wende. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bende, Róbert (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bender, Alajos (1964) A közönséges törtek tanításáról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene, Andrea (2005) Zsugorított számok alkalmazása elemi feladatok megoldása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Anna Tünde (2021) Valóság és fikció összehasonlítása az úszás sportágában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Adél Ágnes (2017) A közösségi média és az online társkeresés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Ildikó (1999) A reklámról ókortól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene, Klára (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, László (1991) A fiatalkori bűnözés társadalmi és gazdasági motivációi. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene, Margit (1969) Algák a népművelésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene, Mónika (1988) Alföld herpetológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene, Szabolcs (2007) A rádiózás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Zoltán (2003) 10-13 éves nagykátai gyerekek olvasási szokásai és olvasmányai - az olvasóvá nevelés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Zoltán (2011) Káin alakja és értelmezéstörténete a magyar irodalomban - és annak kultúrtörténeti, valamint etikai kontextusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Zsolt (1997) Közéleti napilap - Bulvárlap. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene-Becski, Anita (2014) Vállalati képzések jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedeczki, Anita (2010) Tantermi kommunikáció alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Ede (1984) A szóbeli tanfodítástól a szinkron szakfordításig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Erika (2009) Az e-learning elmélete és gyakorlata a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Hanna (1993) A paclobutrazollal kezelt bab hajtásdugványok gyökeresedésének élettani problémái és biológiai háttere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Judit (2000) La romanciére des passions (Madame de Staël: Delphine). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Katalin (1980) Az önálló ismeretszerzésre nevelés lehetőségei az élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Klára (1998) A „másságból” származó előítélet vizsgálata a cigánysággal szemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Szilvia (2007) Egészségnevelés a serdülőkorban. Összehasonlító vizsgálat a 12-14 éves korosztály körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Viktória (1979) Németh László bibliográfia 1965 - 1975. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Ágnes (1999) Sajtóviták, korrajz és bibliográfia Budapest XVI. kerületét alkotó egykori községek időszaki sajtójának vázlatos története és bibliográfiája Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld 1898-1945. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedekné Stürmer, Anna (1995) Anredeformen im Bereich von Familie und Dorfgemeischaft in Baar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedekné Ágoston, Ágnes (2000) History of Ireland in the Mirror of the Music in the 19th and 20th Centuries. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedikti, Dóra (2002) A függvényfogalom előkészítése az általános iskola ötödik és hatodik osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benei, Éva (2002) Dante a magyar színpadon = Dante sulla scena ungherese. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bengery, Zsoltné (2006) Euler 3D térgeometriai szerkesztő és szemléltető program kezelésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benics, Kálmánné (1976) A Nagykunsági öntözőrendszer várható hatása a terület vízgazdálkodására, különös tekintettel Mezőtúr környékére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke, Alexa (2019) Az olvasóvá nevelés megalapozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Anna (2001) Der Deutsche Orden heute. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Edit (1999) The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke, Elisabeth (2016) Reich Károly illusztrációinak összevetése a kortárs illusztrációkkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Lilla (2018) Felnőtt korú intellektuális képességzavarral élő személyek kommunikációs és szociális képességeinek vizsgálata Heidelbergi Kompetencia Invertár segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Mariann (2000) A kiskunhalasi elemi oktatás és a Szűts József Általános Iskola múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Mária (1984) Prepubertás korúak műbefogadásának pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke, Ágnes (2007) Das Modalverb „sollen" unter grammatischem und fachdidaktischem Aspekt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Éva (1983) A tárgyi átváltozások vizsgálata Boris Vian: "Tajtékos napok" című regényében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke-Szabó, Edit (1995) "The Mother of Coca-Cola in Labor" The United States on the Threshold of the Twentieth Century. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkovics, Jenő (2001) Brassens dans la classe de langue. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkovics, Réka (2020) Doppingszerek használatának előfordulási gyakorisága és a szervezetre gyakorolt élettani hatásainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkéné Dörmer, Hilda (2007) Prevenció és felvilágosítás jelentősége a csongrádi általános iskolák körében. Összehasonlító elemzés a dohányzásról, mint magatartásformáról ezen iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Bernadett (1997) Literature and language in the shade of anti-utopias. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkó, Gábor (2017) Anyagismeret - avagy a kábítószerekről, hatásukról, történetükről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkóczy, Mónika (1988) Nagy Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkóczy-Cseri, Mónika (1994) Aufstieg der Habsburger (Dynastie und Reich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Kira Nóra (2021) A sport mint presztízsépítő tevékenység a közösségi médiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Attiláné (2005) A munkanélküliek munkaerőpiaci képzésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Bernadett (2008) Jane Eyre: A feminista regények előfutára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Erika (1992) Alexander Pope and His Classicist Work: The rape of the lock. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Gáborné Bugac természeti is gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Benkő, Judit (2009) A deviancia kialakulása, egy gyermek élete alakulásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Lászlóné (1965) Adatok a csepeli Kisduna-ág szigetszentmiklósi algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Benkő, Margareta Lívia (2008) Das Individuelle und das Gemeinschaftliche in Barbara Honigmanns Werken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Márta (2002) Das romantische Märchen „Klein Zaches genannt Zinnober" von E. T. A. Hoffmann im Spiegel der Volksmärchen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Zoltánné (1999) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentőségé a magyar oktatási rendszerben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkőné Labancz, Ilona (2005) A megyei gyámhivatalok helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében (Békés megye). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Nóra (2004) Die Geschichte der Schokoladenproduktion in der Schweiz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Nóra (2004) Die geheimen Wunderwaffen von Hitler. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Tibor (2007) A lakásotthonok kialakulása. Élet és esélyek az Ópusztaszeri Lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Zoltán (1988) Az Április 4. Gépipari Művek Kiskunfélegyházi Gépgyárának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bense-Balogh, Eleonóra (2009) Esélyteremtő programok a gyermekvédelemben : családok és lakásotthonok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benson, Vilmos (1970) Pontyivadékok összehasonlító táplálkozásbiológiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Benson, Vilmosné (1970) A növények táplálkozása tanításuk az általános iskola 7. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Benséné Szűcs, Gabriella (1990) Egy pedagógus család története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benus, Nikolett (2008) Charles Dickens: Great Expectations The Development of Pip's Character in the Labyrinth of Victorian Ideas. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benye, Hajnalka (2007) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyhe, Sándor (1998) A másodlagos szocializáció hatása a kábítószer élvezőkre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benyhe-Kis, Beáta (2002) Maiden of fate : representations of Ophelia from the 18th until the early 20th century. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyiczki, Gabriella (2007) Munkaformák használata a biológia órákon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benyovszky, Flóra Laura (2013) Kisiskoláskorúak gyermekrajz elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyuska, Vanda (1996) Frauenfrage in der deutschen Literatur von 1880 bis 1900 im Spiegel der Dramen von Gerhart Hauptmann: "Vor Sonnenaufgang" und "Einsame Menschen" und der Dramen von Frank Wedekind: "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benyó, Barbara (2001) A Nő Vénusz tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó, Boglárka (2002) A Művelődés repertóriuma (1996-1997). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Tünde (2010) Az iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Anita (2019) Az autizmus korai diagnosztikájának gyakorlata és ellátási lehetőségei Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Anita (2019) Az autizmus korai diganosztikájának gyakorlata és ellátási lehetőségei Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Dóra (2004) "Filozófiaelmélet a nagy ókori görög filozófusok szemével". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benákné Gombkötő, Margit (1981) Lakótelep és környezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bera, Mária (2009) Televízió: a modern társadalom új családtagja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Mónika (2006) A hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyermekek valamint helyzetük Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Viktória (2010) Intercultural communicatin and the united states of America. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Beraczka, Ilona (1989) Számítógépes programok az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bercsényi, Rozália (1967) A forgalom szerepe Székesfehérvár fejlődésében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berczeli, Sándorné (1987) Térfogatszámítás tanítása az általános iskolában. Szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berczeli, Anett (2009) Az amarnai eretnekség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczeli, Anett (2009) Az út mint szimbólum Paulo Coelho regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Anna (1969) A Dél-alföldi szikesek növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berczi, Dávid (2016) Mi a helyzet az ellenkultúrával? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Szilvia (1998) A hazai élelmiszeripar alakulása különös tekintettel a Csabai Konzerv RT helyzetére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berczi, Viktor (2008) Az iszlám vallás és kultúra ismérvei és legfőbb motívumai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bere, Anita (1995) Der Projektunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bere, Róza (1983) Szabó Dezső: Csodálatos élet (nyelvi, stilisztikai elemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berec Zoltánné Kiss, Erika (1992) A Németh László-i regény megközelítése a Gyász és az Iszony alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berecz, Árpád (1994) Nepál : az égigérő hegyek országa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Ildikó (2002) A szabályos testek az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Adrienn (2018) Változás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Dávid Ernő (2017) Táplálkozási szokások a CrossFit sportolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Edit (2009) American Values in Architecture - a Cultural History. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Edit (2006) „Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre”: Le sentiment de l'absurde dans le théátre d'Albert Camus (L'analyse de Caligula). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Imre (1991) A Békéscsabai József Attila Kollégium szerepe Békés megye oktatási rendszerében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Jánosné (1999) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskolavezetésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Károly (1997) A Borsósi-halastavak madárvilágának alakulása 1996 második félévében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Károly (2015) A fiatalok médiafogyasztási szokásai a sarkadi járásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Lajos (1987) Zala megye felszíni és felszín alatti vizei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki Éva, Tímea (2007) Játékpedagógia a ma iskolájában. Képességfejlesztés játékokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki-Dávid, Lilla (2017) Mesehallgatási szokások és a meseválasztás kérdései az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczkiné Himmelsbach, Erzsébet Ibolya (2013) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének lehetőségei, faladatai, megvalósulása intézményünkben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczkiné Palócz, Ibolya (2017) Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Ágnes (1989) Tanári magatartás és fontosabb hatásainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczné Csörögi, Györgyi Csilla (2008) Drámapedagógia fejlesztő hatása a nevelés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Nagy, Mária (2007) A Magyarországon élő kisebbségek iskolai sikertelenségeinek okai, különös tekintettel a romákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, András (2007) The Possible Functions and Use of the Verbal Phrase Considering the Difficulties these Create in Understanding and Translating Sentences into Hungarian and Back to English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Lajosné (2003) Tanulási nehézségek az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Edit (1976) Mérőszámok ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, Rita (2021) Emberi erőforrás menedzsment a gyakorlatban a Fornetti Kft. tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Erzsébet (1991) Pedagógusok ma.... Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, Lászlóné (2009) Kodály örökség szülővárosában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berei, Tamás (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berek, József (2008) A falusi gyermekek élete 1945 előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Nóra (1997) Language teaching methods for young learners in the view of vocabulary teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berente, Tünde (1992) "Mi szeretjük ezt az iskolát" avagy a modern iskola alapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beretka, Ádám (2012) Straight Edge. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Ferencné (1989) Dél-Tiszántúl mélységi vizei és vízminőségi gondjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berezvai, Kata (2008) A Szentes Városi Könyvtár Kht. gyűjteményszervezése 2001-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Kata (2008) Tankönyv összehasonlítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Márta (1992) Thomas Mann: A varázshegy Hans Castorp belső fejlődése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berezvai, Árpádné (2004) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei /elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berger, Józsefné (1980) Kamarás - Duna hidrobiológiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bergmann, Jánosné Nemesnádudvar természeti földrajzi alapjai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berke, Imréné (1988) Употребление форм повелительного наклонения в учебниках гимназии. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berke, Istvánné (2016) "A múltra építve a jelenben a jövőre felkészíteni". Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Zsanett (2010) Felnőttképzés a szándékok és a valóság tükrében - Mikro-közvélemény kutatás a munkanélküliek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Zsanett (2013) Élőkönyvtár, amelyben Mi vagyunk az Élő Könyvek. Az Élőkönyv módszer alkalmazási lehetőségei a kulturális mediáció területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz, József (2005) Az általános iskolai informatikaoktatás minőségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz, Mária (1984) A XVIII. századi erdélyi emlékirat (Bethlen Kata önéletírása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkecz, Nóra (2004) Rehabilitációs kísérlet természetközeli vizes élőhelyek kialakítására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (1990) Feladatok az oszthatóság köréből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Ildikó (1980) Véletlen ingadozások a pénzfeldolgozásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Bianka (2019) A TSMT felhasználása a gyógypedagógiában szenzoros feldolgozási zavar esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Edina (2002) Project work in english language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ilona (2013) A kamarák szerepe a szakképző intézmények vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Judit (1998) Robert William Seaton-Watson és a magyarországi nmezetiségi kérdés 1867-1908. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Mária (1980) Régi nyelvtankönyvek felhasználható gyakorlatai, feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Pétemé (2002) A minőségbiztosítás lehetőségei az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Péterné (2002) A minőségbiztosítás lehetőségei az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Zsuzsa (1991) A régi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Györgyné Cseszkó, Katalin (1973) Az általános iskolai matematikatanítás logikai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy, Mariann (1996) Elemente des Urglaubens in den deutschen und ungarischen Volksmärchen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy, Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkesné Hajdú, Krisztina (2007) Állami anyakönyvezés 1895-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Szilvia (1995) Témazáró dolgozatok a 8 - osztályos általános iskola 5-8. évfolyamai számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Dorina Blanka (2019) Pénzügyi kultúra fejlesztése 7-8. osztályos tanulásban akadályozott gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Erzsébet (1986) Magyarország erdőgazdálkodásának természeti telepítő tényezői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Eszter (1983) Groteszk elemek Gogol és Bulgakov prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Eszter (1983) A groteszk funkciója Bulgakov "A mester és Margarita" című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Gábomé (2002) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gábor (1994) Egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség Bácskai Mihály pályaképe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Gáborné (2002) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, János (1988) DOSZTOJEKVSZKIJ és a Feljegyzéseek az egérlyukból c.kisregény. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Katalin Magdolna (2018) A bentlakásos intézmények pedagógiai tevékenységének vizsgálata. Otthont nyújtó intézmények pedagógiai vizsgálata a nevelőszülői hálózat tevékenységén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Lili (2018) Megálló – Kell egy megállító hely a tenni akaró fiatalokért. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Lili (2018) Portfólió. Megálló Közösségi Ház – Tarján felett az ég. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Orsolya Réka (2009) Miért nem válhatnak azzá, akik lehetnének? : (a cigány gyermekek hátrányos helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Sándor (2007) A szakképzés fejlesztésének fontosabb irányelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkid, Gusztáv (1979) O knige "Očerki po sravnitel'noj grammatike vostočnoslavânskih âzykov". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkiné Endre, Gabriella (2005) Minőségügy a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Girda, Nikoletta (2007) A gyermekkori hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Huszka, Cecília (2006) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Regina (2021) Biológia tananyagtartalmak tanítása formaalkotó módszerekkel : a térbeli formaalkotó tevékenységek integrálásában rejlő lehetőségek az élővilággal kapcsolatos tananyagtartalmak tanításában biológia- és rajzórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Adrienn (2009) Language games. Vocabulary development. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Barbara (2012) Móra Ferenc meséi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Brigitta (2013) Lázár Ervin meséi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Istvánné (2005) Preventív gyermekvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berla, Jánosné (1980) Az Ócsai Tájvédelmi Körzet növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berndt, Mária (1948) A népdal jelentősége a magyarság nevelésében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bernát, Hajnalka (2007) La représentation de la misére dans deux oeuvres de Zola : L'Assommoir et Germinal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernát, Szandra (2007) A tanítók szerepe az általános iskolai alsó tagozatos úszásoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Attila (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Magdolna (1967) Az inverzió és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Magdolna (1983) Jelentés-oppozíciók az igekötő nélküli mozgást jelentő orosz igékben (funkcionális vizsgálat). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Zsolt (2008) A progresszív rock. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernátné Kovács, Zsófia (2020) Az integráció megvalósulási lehetőségeinek vizsgálata egy általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernátsky, Kamilla Emese (2017) Egészségtudatos magatartásformák alakítása óvodás gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Vanessza (2021) Könyvtárpedagógiai programok: Az én könyvtáram projekt megvalósulásának vizsgálata a dél-alföldi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Vanessza (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Adrienn (1999) 1600 Pennsylvania Avenue (The White House). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Alexandra (2016) Thalész és Pitagorasz tétele. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Andrea (1990) Tanárok diákszemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Barbara (2019) A papír esztétikuma, papírtárgyak készítése az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Eszter (2005) A hazai reklámszabályozás és aktuális kérdéseinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Gyöngyi (2005) Postatörténet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Gábor (2009) Ökoturizmus a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, István (1998) A kábítószerről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, József (1998) Egy katonai középiskolai osztály a szociometriái vizsgálat tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Katalin (2002) John Grisham's The Client, - a modern allegory. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, László (1990) Az iskola és a társadalom együttműködése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Magdolna (1984) A keceli szőlőtermesztés gazdaságföldrajzi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Renáta Andrea (2006) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Réka (2014) Integráció egy mentorprogram tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Réka (2004) A Vajdaságban élő magyarok hagyománymegőrzése a Délvidéken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Tibor (1978) Néhány József Attila számadó-vers értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Tímea Regina (2008) A nyelvelsajátítás : elméletek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Somogyi, Csaba (2002) A kábítószer-fogyasztó ifjúság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Somogyi, Csaba (2002) A kábítószer-fogyasztó ifjúság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Viktor Százalékszámítás tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Ildikó (1996) Developing Speaking Skills in a Group of False Beginners, Based on Course Book Wow 1 by Rob Nolasco. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Márta (1991) Bács-Kiskun megye területén 1986-1989 között előfordult gombamérgezések és gombás ételtől történt megbetegedések adatainak feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Renáta Melinda (2016) British Royal Residences in London. Teaching about the royal family to Hungarian primary school children. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Ágnes (2006) Die nationalen Symbole Österreichs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalanné, Dorka nincs megadva. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bertha, Gyula (1975) Térelemek szöge és távolsága az analitikus geometriában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertus, Jánosné (2002) The role of holidays in english language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Csépán, Erzsébet (2017) Az egészségfejlesztő tanár lehetőségei az elhízás megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Csépán, Erzsébet (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Kecskeméti, Katalin (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben : elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertáné Kovács, Tímea (1998) Gyermekem feljlődése a születéstől másfél éves koráig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertáné Zsótér, Judit (2008) Errors and error correction Differences between the error correction techniques used by native and non-native teachers of English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertényi, Andrea (1997) Az oázisok szerepe a sivatagi környezetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertényi, András (2004) A budapesti munkásság a Bethlen-konszolidáció idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Bertalan (2021) Szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Dorina Blanche (2020) A Koszta József Általános Iskola egészségfejlesztési törekvéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Mónika (1998) A matematikai játékok motiváló szerepe az általános iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertók, Sándorné (2007) Cigánykérdés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók-Horváth, Zsóka (2020) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertókné Csizmadia, Anita (2005) A hospitalizáció, mint befolyásoló tényező a gyermek szocializációs folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berzéné Bezdán, Katalin Erika (2008) The Pros and Cons of Early English Teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Adrienn (1998) [Területátalakítás]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Beáta Gabriella (2021) Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Adrienn (2011) Americanisation of British Culture in the Mirror of Pop Art. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Andrea (1993) Kapcsolatom a drámapedagógiával. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Andrea Katalin (2008) Ferenc József élete és étkezési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Attila (1999) Két apa és egy gyermek avagy alkalmas-e egy homoszexuális pár a gyermek nevelésre? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Attila (1998) Két apa és egy gyermek avagy alkalmas-e egy homoszexuális pár a gyermek nevelésre? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Dorottya (2018) IKT-eszközök alkalmazásának lehetőségei az angol nyelvoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Eleonóra (2000) A reklám nem hunyhat szemet, provokáció a Benetton reklámokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, János (1997) A tiszadobi TTK vizeinek malakológiai vizsgálata (vizsgálat ideje: 1995. július 3-8.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Klára (2008) A sárkány alakja a magyar népmesében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Lászlóné (1984) A játék szerepe az alsófokú orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Margit (2001) Környezetvédelmi nevelés „Együtt a környezetért!”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Margit (2005) A szelektív hulladékgyűjtés, mint a környezeti nevelés egyik lehetősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Márton (1981) О языковых средствах характеристики внешнего облика героя по роыану Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Noémi (2007) Az önkormányzat szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Noémi (2004) Mohács helytörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Péter (2000) Die Rechtschreibreform und ihre Kritik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Rita (1999) Die Reflexionen der Almascher Ungarndeutschen auf das Thema Aussiedlung. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Zita (2003) Hódmezővásárhelyi fazekasság - szakirodalmi kalauz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Zsuzsa (1969) Földrajz szakkör az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berényi, Zsuzsanna (1990) Zur kontrastiven Untersuchung verbaler komparativer Phraseologismen des Deutschen, Russischen und Ungarischen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényiné Ale, Krisztina (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényiné Tóth, Gabriella (1999) A naprendszerben keringő bolygók összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenczi, Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyei, Hedvig (1988) Asszimiláció, akkomodáció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyei, Edit (1992) Enzimek aktivitásának vizsgálata Agaricus Bisporus (Lange Sing.) Sporoform fejlődési stádiumaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyei, Jánosné (2003) Deutschunterricht in Nagykarácsony mit Weihnachtsliedern. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyői, Dorottya (2005) Bútorok régen és ma : a téma megjelenése a technika órán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besnyi Gézáné Győrik, Márta (1984) A nyelvelsajátítás pszicholingvisztikai kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besse, Péter (2007) Állományvédelmi lehetőségek és korlátok bemutatása az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyei, Adrienn (2002) Project work. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyeiné Galgóczy, Katalin (1993) Pályaválasztás serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besze, Anikó (2020) Társas hatások a teljesítménymotivációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Besze, Ildikó (2018) Angol nyelvtanulási motiváció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besze, Sándor (1965) Mezőtúr város település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Beszedics, Anikó (1995) Az intelligencia fogalmának értelmezése és vizsgálata általános iskolai tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beszedics, Károly Kalocsa és környékének vízgazdálkodása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besztró, Mónika (2001) A lippói svábok népszokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Csanád Zsolt (2009) A cigányság története, kultúrája és hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Viktória (2014) A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel Vajdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Viktória (2016) A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel a Vajdaságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Betegh, László (1995) La Constitution fracaise du 4 octobre 1958 - La Constitution roumaine du 8 decembre 1991. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bethlen, Anita (2008) A reneszánsz művészete Firenzében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Betlehemi, Tünde (1984) Különböző életkorúak értékeinek pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bettenbuch, Márta (1996) Martfű város (?). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beyer, Barnabás (2021) A Grimm-mesék hatása a gyermek lelki fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán, Edit (1980) Minibotanikuskert és élősarok az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdán, Erika (1996) Francia jövevényszavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdán, Júlia (1933) Cegléd demográfiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bezdán, Katalin (1991) A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium legutóbbi évtizede - az újítások tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdány, Géza (2002) Helyes szokások kialakításának jelentősége a szakmunkásképző iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdány, Géza (2002) Helyes szokások kialakításának jelentősége a szakmunkásképző iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezerédi, Anikó (1975) Az orosz és szovjet irodalom a Szolnok Megyei Néplapban 1944-74. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezerédy, Gábor (1972) Szeged ipari fejlődésének főbb vonásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bezso, Katalin (1934) Vác és környékének földrajzi leírása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Beák, Józsefné (1963) A rákosszentmihályi "Augusztus 20" Termelőszövetkezet története és fejlődése, különös tekintettel a dísznövénytermesztésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biacsi, Anna (2008) Die Rolle des Spiels im DaF — Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, Anna (2007) A házasság alakulása és változása; esetleges alternatívái (avagy házasság, válás, vagy maradjunk inkább szinglik?). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bial, Péter (2004) Az elektromágneses erőtér hatása az iniciált sejtek promóciójára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bialkóné Maczek, Gizella (1983) Adatok a recski ércbánya legújabb ércfeltárásairól. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bialoskurski, Kornélia (1971) A szegedi Ballagi „tósor” és Cserepes-sori tó zárvatermő flórája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biatovszki, Míra Zsuzsanna (2016) Sportlövészet „A szélpuskától a Bundesligáig”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biber, Mária (2001) A 2000. évi országos fehér gólya (Ciconia ciconia) felmérések eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Andrea (2021) A horgosi fogyatékossággal élő fiatalok és a művészetterápia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, István (1988) A számítástechnika felhasználása az általános iskolai fizika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bicskei, Brigitta (2007) Kommunikációs stratégiák az intézményfejlesztés érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Brigitta (1999) Manifestation und Funktion der Stereotypvorstellungen im ethnischen Witz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bicskei, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Zsófia (2000) Marketing audit és SWOT-elemzés gyakorlati alkalmazásának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicók, Tímea (2021) Játékosítás a gyógypedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bieber, Adrienn (2005) Óbuda kulturális életének egyik jelentős színtere- Az óbudai művelődési központ múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bierbauer, Rita Anikó (2008) (Túl)súlyos teher : kövérség a média tükrében -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihal, Judit (1991) A szegedi Vadaspark Karmosmajom-gyűjteményének etológiai áttekintése és szerepe az oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari, Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari, József (1959) Szegvár és környéke gabonaféléi. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bihari, Katalin (2003) Violence and Passion in Emily Bronte's Wuthering Heights. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Rebeka (2020) Kétnyelvű gyermek nyelvi fejlődése a szókincs alakulásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biharvári, Lilla (2014) A nők felsőfokú tanulmányainak engedélyezése és annak folyamata valamint társadalmi hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihon, Lívia (2018) Az állatasszisztált terápiák összehasonlítása egy autizmus spektrum zavarral élő gyermek esettanulmányán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bikali, Alíz (2003) Az Apollonioszi érintési probléma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bikaliné Koligyer, Ilona (1998) A miskei Tóth Menyhért Álatlános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biksi, Teréz (1994) Ottlik Géza: Iskola a határon: elemzés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bikádiné Timár, Gyöngyi (2008) Tehetség - iskola - kollégium. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Andrea (1997) Der Witz im Deutschunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bimbóné Piti, Éva (2010) A szakképzés változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Binecz, Gábor (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, Éva (1995) "...für das deutsche Vaterland..." Nationalhymnen als Selbstdarstellungsversuche von Völkern und Nationen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birgés, Laura (2020) IKT eszközhasználat és agresszió óvodáskorúak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birgés, Éva (2018) Roma tanulók nevelési problémái, felzárkóztatási, esélyteremtési lehetőségeik, a kiskunhalasi Bernáth Lajos kollégiumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri, Ákos (2004) "Adj egy Ötöst az Életnek"- rendezvénysorozat-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri Szabó , Renáta (2016) Kutyás terápia a gyógypedagógiai fejlesztő munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birinszki, Adrienn (2007) Németh László Gyász című regényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birizló, Csaba (1977) A magyar csillagászat története /XVIII. sz.-tól az I. világháborúig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birki, Erika Anna (2006) Phantastische Elemente in Goethes Balladen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birki-Szabó, Erika Anna (2016) Zwei ungarndeutsche Anthologien im Vergleich: "Tiefe Wurzeln" und "Erkenntnisse 2000". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Éva (1995) Az ókor matematikája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkás, Imre (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Viktória (2009) Az alkohol fogságában : (a devianciák pszichológiája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Zsuzsanna Beáta (2000) Multimedia in Education. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Ágnes (2001) L'image de la Hongrie en France. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Ágnes (1991) Szorongásos tünetek és azok okai 6-14 éves korú gyerekek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkásné Sánta, Éva Gyermekközpontú pedagógus szeretnék lenni. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biros, Tíria (2021) Nanorészecskék kimutatása ICP-MS és LIBS módszerekkel ipari és környezeti közegekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biros, Tíria (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birta, Patrícia (2014) Televíziózás gyermekszemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Helga (2021) A szülők és a pedagógusok szerepe a bullying kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Jenő (1976) Topológiai eszközök matematikai témák deduktív tárgyalása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Jenő: (1977) A topológia egyszerű fogalmai és összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Beáta (1996) The reign of pigs. How pigs acquire human qualities in the course of Orwell's Animal Farm. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Erzsébet (1985) A Délkelet-Alföld vízrajza és ivóvízellátása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Gabriella (1996) A Geresdi-dombság morfológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Gyöngyvér (2016) A táborozás rekreációs értékei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Irén (1980) Gyógynövényeink gyógyhatásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Julianna (1987) Beszédtevékenység az általános iskola 4-5. osztályában. Tájékozódás a 9-10 évesek szóbeli szövegalkotásáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Márk Dániel (2018) Pro Jure – Egyesület a Szegedi Joghallgatókért. Vizsgafilm-dokumentáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Zsolt István (1996) A Kelemen - Hargita vulkanikus vonulat földrajzi, földtani leírása, különös tekintettel a térség utóvulkanikus tevékenységére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Zsuzsanna (1999) A Radnóti Miklós Gimnázium oktatásnevelés története 100 év tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Éva (1997) Basic motifs of the 1920s in Heming'way's The Sun Also Rises and in Fitzgerald's The Great Gatsby. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biróné Békési, Ildikó (1982) Juhász Gyula testamentumai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Anna (1981) Folyamatábrák az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik osztálya matematika tananyagához. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Katalin (1980) Az apolloniusi feladatok ciklográfiai megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Csaba (1986) Fiatalkori bűnözés 1984-ben Csongrád megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischoff, Georgina Zsuzsanna (2006) Könyvtárak és vallások az ókori keleten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bistyei, Elza (2002) Az Antwerpeni Katedrális. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bistyei, Elza (2000) I prestiti francesi nella lingua italiana in base al dizionario Zingarelli dalla A alla B. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztricsányi, Gizella (2002) Dean Moriarty, the Mythical Hero in Jack Kerouac's On the Road. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztricz, Tímea (1997) Le probléme du chómage en France et en Hongrie. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitskey, Tiborné (1972) Az epe endotoxin detoxifikáló hatásának vizsgálata patkányokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bitterné Varga, Mónika (2005) Ein Experiment mit Projektmethode : Volkskundeunterricht in einer siebten Klasse. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittner, Pálma (1997) Die Darstellung der Gestalt von Mozart anhand der Novelle von Mörike „Mozart auf der Reise nach Prag". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó, Alajos (1995) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó, Jánosné (1977) Balástya község településföldrajza és gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó, László (1989) Dramatikus játékok a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó, Péter (2019) Tánc és motiváció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bizánc, Zsuzsanna (2021) Sérült gyermek a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaha, Judit (2004) A modern hazai közoktatási rendszer működésének társadalmi- és pedagógiai feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blahó, Bence (2016) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blahó, Bence (2016) A motiváció és a teljesítmény kapcsolata az általános iskolai testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blahó, Claudia Csilla (2017) Arculat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blahó, János (1980) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet szárazföldi puhatestűinek ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blahó, Zsuzsanna and Nédó, Renáta (2004) A GaAlAs lágylézerek hatása mindhárom csíralemez eredetű sejtekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Kádár, Tünde (2016) A beszéd szenzitív szintjének fejlesztése tanulási nehézséget mutató óvodáskorú gyermekek körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskó, Erika Színházi tájelőadások Csongrádon. A Népszínház jelenléte a város kulturális életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazovich, László (1993) A Kőszegi Gimnázium története a század elején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazovich, Péter (2017) Mentorként dolgozni. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovich, Péter Márk (2004) Temesvár egyetemalapítási törekvései a XIX-XX. század fordulóján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovich, Ákos (1998) Az óvodáskorú gyermekek jellegzetes félelmeinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazovichné Risztov, Szilvia (2004) Értékelési modell megalkotása gyerekek angol nyelvtudásának értékelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blazsanik, István (2009) Gesztusnyelv a hajléktalanok között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blazsek, Krisztina (2005) Moral Values in the 2004 Presidential Election. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blazsekovics, Ildikó (2018) Test-Tér-Kép. A testkiterjesztés és a divat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blednik, Georgina (2007) A kisiskoláskor szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, Balázs (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, Lászlóné (1989) Психсшингвистический эксперимент в общей шкоде. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsik, Pálné (1991) A környezetvédelemre nevelés lehetőségei az óvodában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsikné Karácsony, Lenke (2005) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blöszelné Kovács, Andrea (2009) Érzelmi Intelligencia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobek, Brigitta (2021) Az én könyvtáram projekt gyakorlati megvalósulásának vizsgálata a dél-alföldi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobek, Brigitta (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boborné Kiss, Melinda (2006) A felnőttoktatás és annak pedagógiai, törvényi, gazdasági háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Mihály János (2008) Iskolai kommunikáció, és kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobák, Katalin (1995) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobák, Mária (1989) Felszólító módú igealakok a gimnáziumi orosz tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobák, Mária (1993) Latin and French Borrowings in the English Language. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobály, István (1990) Thaiföld természeti és gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobály, Katalin (1990) "Földrengés, villámcsapás, tűzvész, apa" : az iskoláskor előtti gyermeknevelés Japánban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobó B., Anna (1972) A vöröshagyma és a fokhagyma tanítása az általános iskola 5. osztályában csoportmunkában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bocsik, Gábor Csaba (2007) Humor - komikum - nevetés. Hofi Géza művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bocsikné Körmendi, Gyöngyi (2005) Miért sok(k) a válás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bocska, Dávid (2015) A Magyar Képesítési Keretrendszer lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bocska, Dávid (2012) Szegedi színházak gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bocskai, Anita (2011) A mentor és a mentorált hallgató közötti szakmai kapcsolat tartalma és jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bocskor, Tamás Álmos (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bocsor, Bernadett (1994) Capitoli Della Storia Di Una Cittá Nel Cuore Delledolomiti Il Concilio Di Trento. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bocsor, Magdolna (1998) Berufsspezifische kommunikative Spiele im Fachbereich der Gastronomie und des Handels. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boczföldi, László (1940) A tétényi plató. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Boczonádiné Székely, Irén (1994) Ansiedlung von Deutschstämmigen in Mezőberény 1721-60. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boczor, Zoltán (2007) L'educazione scolopica in Italia: evoluzione e diffusione. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bod, Antalné Gyula húsiparának gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bod, Bence (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bod, Bence (2020) A magyar futball fényei és árnyai. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Krisztina (1970) Az ornamentumok szimmetriája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boda, Emőke (1980) Az életszerű szituációk szerepe a szakosított tantervű alsó tagozatos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda, Erika (1979) Móra Ferenc - ifjúsági műveinek tükrében : egy iskolai felmérés tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda, Henrietta (2008) Le cycle de l'absurde d'Albert Camus. L'Étranger, Le Mythe de Sisyphe, Caligula. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Henrietta (2008) Szathmári Sándor: Kazohinia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Péter (2008) Kulturtourismus in den süddeutschen Bundeslandern. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Szilvia (2006) Tájékoztatás és Internet : egy lehetséges eszköz a tartalomfeltáráshoz : a MATARKA adatbázis. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Zoltán (1984) Szeged izokubatura térképének megszerkesztése, a beépítettség klimatológiai vizsgálatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda, Éva (1987) Klasszikus hagyományok és újító törekvések Suksin néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodicsi, Gábor (1996) A flegrei mezők. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Dorina Angéla (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Dorina Angéla (2021) Álomból hivatás Vizsgafilm dokumentáció. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Márta (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Márta (2021) Tantárgyi integráció lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Csaba (2005) Örökbefogadás Magyarországon (Az örökbefogadás jogi szabályozása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Emese (1975) Részaránytalan dolinák égtáji elhelyezkedése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Ferenc (1991) Visszaeső bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Gizella (1969) Egyensúlyvizsgáló műszer standardjának elkészítése főiskolai hallgatókon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Ildikó (1984) Szarvas-békésszentandrási Holt-Kőrös ökológiája, a holtág vízhasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Judit (2013) A gyermeki szocializáció jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Julia (1943) A magyar pásztorkutyák. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bodnár, József (2015) Az állateledelek bevezetése a magyar piacra a Master Foods Élelmiszeripari Vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Renáta (2008) Az alsó fokú oktató-nevelő munkát segítő számítástechnikai programok és internetes oldalak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Teréz (1943) Parazitizmus. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Tünde (1999) Depression. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Zsolt (2007) Könyvtár történeti oktatóprogram. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Dezső, Judit Katalin (2008) Kötődés és elszakadás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Fülöp, Mária (2016) Egészségfejlesztés és resztoráció a pedagógus pályaszocializáció kezdeti szakaszában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Oláh, Gyöngyi (2008) Értékre nevelés a családban : családunk egészsége, társadalmunk léte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodocz, Terézia (1960) Gyorsszámolás módszerei. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bodokiné Molnár, Magdolna (1980) A magyar nyelv és az egységes magyar gyorsírás kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodonhelyi, Marianna (2002) Fehler und Korrektur in der fremdsprachlichen Interaktion der mündlichen Kommunikation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Edit (1987) Számítógép felhasználása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Anita (2007) A magyar borkultúra reneszánsza a Villányi- és Kunsági borvidéken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Elvira (1978) Eocén képződmények nannoplankton értékelése a padragkut 5. számú mélyfurásból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Gabriella (1999) Winston Churchill : The Personage Behind the Politician. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Mariann (2007) Die Schweizer Fasnachtsbröuche in ausgewhlten deutschsprachigen Kantonen - im Vergleich mit dem Kölner Karneval. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Mariann (2004) A Holló László Képzőművész Kör 50 éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Nóra (2016) Nagytarcsai szlovákok táplálkozási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Pál (1991) Az SZMT Művelődési Központ helye és szerepe Kecskemét kulturális életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Szabolcs (2007) A József Attila - kultusz forrásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Szabolcs (2006) A National Geographic Magyarország című folyóirat repertóriuma 2003-2004. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Tibor (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Zoltánné (1995) Az iskolába való átmenet gondjai a cigánygyermekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Zoltánné Varga, Zsuzsanna (1995) La vision della Commedia dell'Arte nel Novecento con speciale riguardo alla cultura russa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorfai, Éva (1977) Példák a játékelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorikné Aszódi, Ágnes (1980) A vonatkozó mellékmondatok szerepe Németh László: Széchenyi című drámájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorné Pflaum, Mária (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorné Szikora, Erzsébet (2018) Tanulásban akadályozott középiskolás tanulók iskolai motivációjának összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodri, Katalin (2001) Teaching english in lower primary grades. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrits, István (1989) Szentesi életrajzi kislexikon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrits, Zsuzsanna (1993) Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak világnézete az Evolúcióval kapcsolatban a Biblia és a biológia tanítása alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrogi, Anita (1995) Teaching Pronunciation. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrogi, Béláné (2007) Környezet- és természetvédelemre nevelés iskolai lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Gabriella (2007) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Klára (2004) A divat története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Tamás (2009) A propaganda művészete : Leni Riefenstahl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodroginé Szabó, Éva (2017) Diszlexia az általános iskolában, a mentor tanácsai diszlexiás gyermekeket tanítók számára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrácska, Sándor (1970) Telefongyár szerepe a magyar népgazdaságban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodzsár, Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár, Szilvia (2009) Nyelvelsajátítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodzás-Mészáros, Ildikó (2002) Ostern im DaF-Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodák, Gyöngyi (2001) A vezetési funkciók szerepe és gyakorlata a mai óvodai vezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Andrea (1997) Die Dramaturgie von Dürrenmatt dargestellt anhand des Dramas "Der Blinde". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Anett (1997) Darstellung der Künstlerproblematik in den Frühwerken von Hermann Hesse (Vergleichende Analyse). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Anikó (2009) Személyes hatékonyság a kommunikációban, Enneagramm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Anna (2018) Életfa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Antal (1981) Izomedzés. A kar izmainak súlyzós edzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Attila (2013) Az Eredeti Fény Zen Közösség és Templom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Beáta (1995) Using Tales in the First Form of the Primary School. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Beáta Krisztina (2003) La femme des romans stendhaliens. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Brigitta (2012) A felnőttképzés jelentősége a világ globális problémáinak megoldásában. Európából induló törekvések megvalósulása az Európai Unióban és Magyarországon a XX-XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Erika Tímea (2016) Szabadidő eltöltési szokások vizsgálata a szegedi absztinens szenvedélybetegek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Eszter (1999) Bóly város és Máriakéménd község összehasonlítása településtörténeti és településszociológiai szempontokból. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Jenő (2015) Néprajzi tartalmak integrálása a vizuális- és környezetkultúra oktatás néhány tantárgyi elemébe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Jenő (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Judit (1989) A számítógép alkalmazásának lehetősége az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Krisztina (2005) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Péter (2010) Rendezvény- és oktatásszervezés összekapcsolódásának lehetősége a felnőttoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Péter (1978) A gombák gyakorlati jelentősége az élelmezésben és a mezőgazdaságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Péter (2013) A tréningmódszer alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata egy középvállalkozás képzési gyakorlatának példája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Réka (1997) Die Manifestation der zweiten Lautverschiebung im Spiegel ausgewählter althochdeutscher Quellen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Vanessa (2018) Üvegplasztika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Zsolt (2002) Kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Zsolt (2002) Kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócs, Dorottya (2008) Képzelet és valóság határán: Lázár Ervin. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócs, Evelin (2016) Analízis. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodóné Erdei, Éva (1996) Are the ghosts real or not in the turn of the screw? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogdán, Andrea (2017) A múlt század női öltözködése a magyarság XX. századi történelmi eseményeinek és a nők társadalmi szerepváltozásainak tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Imre (2005) A Művelődés repertóriuma (2001-2002). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Róbert (2004) A gyermekkori deviancia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Ádám (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdánffy, Csaba (1992) Gondolatok az értelmi fogyatékosok neveléséről, a társadalmi integráció helyzetéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogdánfiy, Csaba (1999) A gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognánffy, Csaba (1994) [Orosháza közoktatási története]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Ágota (1976) Az aranymetszés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Éva (1975) A hagyományos és a korszerű függvénytanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Blanka Eszter (2004) A felnőttkori tanulás pszichológiai tényezői és hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dániel Bendegúz (2020) A sportoló és nem sportoló fiatalok egészségtudatos magatartásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Ferenc (1987) A Sulymos-tó malakocönológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, István (2016) Tanári portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Jolán (1944) Kaposvár gazdasági és települési viszonyai. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bognár, Judit (2000) Budapest, a kávéváros. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, József (1966) Hercegszántó mezőgazdaságának alakulása 1950-től és ennek hatása a településviszonyokra. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bognár, József (1986) Sas-hegy nyílt dolomitsziklagyep és sziklafüves lejtősztyepp ökológiai és cönológigai vizsgálata- különös tekintettel Seseli leucospermum élőhelyére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Józsefné (1986) Sas-hegy zárt dolomit sziklagyepének ökológiai és cönológoai vizsgálata – különös tekintettel a Sesleria sadleriana sziklagyepre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Kinga (1999) How the Divergence of the Colonies Led to the Civil War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Klaudia (2011) A kulturális intézmények szerepe és lehetőségei egy konkrét település példáján: A Révfülöpi Könyvtár és Helytörténeti Galéria. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, László (1998) Proxemika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Margit Katalin (1974) A nyomtatott program hatékonyságának vizsgálata az ITV élővilág nyolcadik osztályos anyagával kapcsolatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Mihály Jenő (2006) A könyvtári szolgáltatások és azok informatikai fejlesztései a Kiskunhalasi Önkormányzat Városi Könyvtárában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Mária (2009) Az igazgató tervező munkájának főbb területei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Mónika (2015) Az én Bátaszékem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Zoltán (1989) Szilády Áron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Zsuzsa (2001) Maupassant : Les nouvelles parisiennes. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Kántor, Beáta (2021) Életkezdési lehetőségek állami gondoskodásból kikerülő fiatalok életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Szepes, Orsolya (2000) Games; Especially 'Listen-And-Do' Games In The English Classroom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Anett (1999) The Black Death in England. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogánné Fülep, Jolán (1988) Költői képek Lengyel József prózastílusában az Igéző ciklus novellái alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogár, Ágnes (1972) Gyula idegenforgalmi adottságai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bogárné Keresztes, Csilla (2003) Az egészséges életmódra nevelés iskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Simon, Klára (1990) Újság szerkesztő- és nyomtató program. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogárné Simon, Klára (1995) A felsőtagozatos tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Újszászon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner, Ignác (1970) Az általános iskolai matematikai szakkör. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bohner, Judith (1994) Zum Brauchtum in Hajosch: vor dem Zweiten Weltkrieg. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner, Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner, Orsolya (1998) Alternation von Deutsch und Ungarisch im aktuellen Sprachgebrauch von Hajosch/Hajós. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner, Virág (2008) Early start — language stars. Early Language Learning. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Zsanett (2015) A gyógynövénykultúra helye és szerepe a 21. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Ildikó (2010) A csoportalakulás folyamatkövető vizsgálata kisiskolás korban : (3-4. osztály). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Attila (1999) Az agresszió megnyilvánulása a sporttevékenységben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohus, Bettina (2013) Az olvasás kulturtörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Mariann (2008) New Orleans's Fate: To What Extent Was Katrina a Manmade Disaster? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (2002) Pedagógiai tankönyvek a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (2002) Pedagógiai tankönyvek a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Ágnes (1997) Az emberi lét értelmének keresése a gyermekkortól az öregkorig Platonov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohusné Tóth, Valéria (2019) Élj egészségesebben! Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, József (1999) Az Európai Unió és Magyarország oktatási rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohács, József (2002) The problems of listening. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohácsné Nyíregyházki, Zsuzsanna (2010) A kisvárosi iskola jövőképe...? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boháti, Dóra (2011) Andy Warhol Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boháti, Dóra and Mihályfi, Judit (2013) Lásd, halld, érezd! Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal élők számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojczán, Gergő (2015) Linux alapú rendszerek egy iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bojt, Lili (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bojt, Lili (2021) Szeretett városom, Gyula. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Judit (1992) Az alternatív pedagógiák jelentőségéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtos, Edit (1998) Correcting Mistakes. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtos, Ferenc (1998) Rehabilitációs kutatások a Kiskunsági Nemzeti Park bócsai ősborókásában (Lycosidae populációk ökológiai vizsgálata). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtos, Ildikó (1991) A nehezen nevelhető gyerekek problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boka, Mária (1979) A matematikai logika helye és szerepe az általános iskolai matematikaoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokomé Bakó, Eleonóra (2003) Iskolák a rendszerváltás után : a School of Business Üzleti Szakközépiskola, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium működésére tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Tamás (2005) Fraktálok és a művészet kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Beáta (2007) Meggyőző kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Cintia (2018) Alkoholfogyasztási szokások 18-25 éves korban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Fanni (2014) SOÁ. Holokauszt Magyarországon és Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Gergő (2019) Többnyelvűség a Baszkföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Gyuláné (1992) A természetábrázolás szerepe Lermontov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, Gábor (1997) The role and importance of teaching aids in English language leaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, István Péterné (2019) Együttműködési lehetőségek a pályaorientációs területen. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Judit Az írásvetítő szerepe a földrajz tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, János (1999) Az elektronikus médiumok Gyulán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, József (2008) Jász-Nagykun-Szolnok megye- különösképpen Szolnok város közművelődési rendszerének jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Szandra (2008) A Kegyenc a magyar drámairodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Szandra (2009) Le théátre de Moliére á travers 1' Avare. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Tüdne (1995) Pedagógusábrázolások a századforduló és а XX. század magyar prózairodalmában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokros, Szilárdné (1996) Le problème de la réalité dans trois chef d'oeuvre de Flaubert. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokros, Zoltán (2005) Kultúra és politika. Gróf Klebelsberg Kuno kultúrpolitikai tevékenységének elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolba, Tamás András (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bolba, Tamás András (2020) A tetoválás művészete. Portréfilm Nagy Nóra tetoválóművészről. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsámé Rúzsa, Anita (2007) A társadalom velejárója (A bűnözés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ottó (2006) Bevezetés a Galilei-geometriába című szakdolgozatáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Andrea (2000) Frappáns fortélyok, praktikus technikák? A tárgyalás, mint életünk szerves része. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár, Andrea (1992) Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár, Anna Dóra (2020) A vers irodalmi képességfejlesztő szerepe (20. századi magyar gyermekversek alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Csilla (2009) A sajtófotó - A szociofotó, mint a társadalom tükre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Dóra (2016) "Zöld kommunikáció" Magyarországon a Greenpeace tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Endre (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Gréta (2017) Az óvodapedagógusok felkészültsége a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Judit (2008) A kínai konyha. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsárné Hegyi, Gabriella (2005) Változások a foglalkoztatás terén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Andrea (2004) Ifjúságszociológia a csoporthoz tartozás jegyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Anna Fanni (2020) Elfogadod a kihívást? Avagy az internetes kihívások kedveltsége a fiatalok körében és esetleges alkalmazása a közművelődésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Anna Fanni (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Anna Fanni (2018) YouTube-influencerek hatása a 10–15 évesekre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Attiláné (1989) A nevelés sajátos lehetőségei az ének-zene oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolemányi, Marianna (1989) Bács-Kiskun megye közlekedésföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolla, Istvánné (1987) Фаустовские реминисценции в романе M.A. булгакова "Mастер и Mаргарита". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolla, Nikolett (2020) A közösségi média lehetőségei és veszélyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bollog, Melinda (2002) Pitagorasz és tétele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bollók, Bernadett (2017) Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak alkoholfogyasztási szokásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Beáta (1986) A Szegedi Fűvészkert nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolvári, Lilla (2018) Angol nyelvi tudástranszfer vizsgálata 11. évfolyamos gimnazisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolyán, Dorina Gabriella (2019) A stressz és az egészséges életmód jellemzőinek vizsgálata 21-55 éves munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolyán, Melinda (2009) Kontrastive Untersuchung von phraseologischen Einheiten mit Vogelnamen im Deutschen und im Ungarischen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolyóné Imgrund, Zsuzsanna (1990) Pedagógusok párválasztása és párkapcsolatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bombay, Attila (2017) Molnár Farkas. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Rózsa (2010) Emberrajz elemzés kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Csaba (1992) A váci Tiszthelyettesképző Iskola múltja, jelene. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondor, Mónika (2009) Kommunikációs készség fejlesztése alsó tagozatban - kitekintéssel a felső tagozatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Bernadett (2018) Értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekek szókincsfejlesztésének lehetőségei a Kozmutza intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Edit (2007) A kommunikációs kontextus a gyengénlátó gyermekeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Ildikó (1999) A sérült kisgyermek játékának személyiségfejlesztő szerepéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondár, Sándorné (2000) Analyse und Vergleich der Vermittlung von landeskundlichen Informationen in verschiedenen Lehrwerken für Jugendliche. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Zsuzsanna (1998) Die heidnisch-heroische und die höfisch-ritterliche Welt im Nibelungenlied. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bonecz, Ervin (1999) A menedzserség alapismeretei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boneczné Bakó, Anikó (2008) Az alapfokú művészetoktatás szerepe a közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifert, Ferenc (1999) A Szegedi Nemzetközi Vásár -és Piac Kft. arculatának kialakítása, a PR. és a marketingkommunikáció tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bonifert, Gábor (1994) Audiovizuális eszközök az oktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bontovics, Enikő (2002) Qui était Richelieu? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boor, Edit (1972) Határozatlan egyenletek és egyenletrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bor, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bor, László (1990) Kótás ábrázolás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bor, Anikó (1997) Catullus politikai versei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bor, Ervin (2016) Az iskolai testnevelés affektív jellemzői 5-8. osztályos fiúk és lányok körében a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Ervin (2016) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bora, Mihályné (1980) Csurka István: Döglött aknák (Drámaelemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbiró, Barbara (2009) A magyar népmesék és szerepük az általános iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Gábor (1993) Poliédergráfok előállítása számítógéppel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbola, István (1972) Lineáris algebrai egyenletrendszerek és lineáris modellek számológépen történő megoldásának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbola, Andrea (2008) Does perfectly safe food exist? From "mad cow disease" to a new variant of Creutzfeldt-Jakob disease. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Diána (2008) A halotti beszéd és a halotti beszédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, István (2009) A számfogalom fejlődése a művelődéstörténet tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Kitti (2018) A tanári kiégés és védőfaktorainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Ágnes (1997) A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet komplex földrajzi elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borboláné Wolszky, Annamária (1976) A család szerkezeti változásai, a felbomló család és a nehezen nevelhetővé válás, a kriminalitási hajlam kialakulásának kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás, Edit (2021) Intézményfejlesztés a testnevelés és sport területén. Innovatív lehetőségek bevezetése, alkalmazása az általános iskolai testnevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Andrea (1996) Mezőföld az író Németh László szemével. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás, Timea (1980) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. Sz. Puskin "A kapitány lánya" című kisregényének magyar fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás, Zoltánné (1968) Ásotthalom település földrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbásné Márki, Márta (1998) A röszkei paprikahasító együttes története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbásné Sziládi, Katalin (2016) Az óvodapedagógus szerepfeladatai a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borbáth, Ildikó Erzsébet (2007) A deviancia megjelenése, szociológiai háttere a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Julianna (1978) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Andrásné (1978) Hódmezővásárhely az irodalomban a XX. század első harmadáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Anna (1973) Békés város település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbély, Anna (1983) Móricz Zsigmond: Erdély (elemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Anna and Veczkó, Ibolya (1975) Az egervári homokbánya rétegsorának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Attila (2009) Kommunikáció-módszer-tanítás-tanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Beáta (2009) A befolyásolás művészete : A televízió-reklámok elemzése szemiotikai, kommunikációelméleti és pszichológiai aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Beáta (2009) A byroni modelltől a tespedés héroszáig : a felesleges ember alakja és személyiségének változása a XIX. század első felének orosz irodalmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Bonifác (2017) Atlétikai világbajnokságok diszkoszvető mezőnyének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Hajnalka (1994) A Toldi recepciótörténete és módszertani megközelítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Ildikó (1985) A reneszánsz kompozíció felbomlása. A manierizmus jellemzői Thordai János zsoltárfordításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Jolán (1959) Békés környéki szikesek növényzete. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbély, Jánosné (1998) Emlékezés egy magvetőre. A Nagyhegyes Cucai Iskola története 1928-1974. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Józsefné (1994) Tehetséges gyermekek személyiségfejlesztése és ennek bemutatása Békefi Antal családfáján keresztül. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Katalin (1992) A 14-18 éves fiatalok alkoholfogyasztási szokásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Katalin (2000) Dr. Borbélyné Szabó Katalin élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Katalin (2001) Zum Partikelgebrauch in deutschen Aufforderungen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Kitti (2016) Iskoláskorúak szabadidő eltöltése és lelki egészségének az összefüggése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Lászlóné (1994) The Virgin Queen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Noémi (2019) Színes gondolatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Regina Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Regina Eszter (2019) A frizbi, mint sport. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Renáta (1999) Törtel község művelődéstörténete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Sarolta (1947) Nagymiskolc földrajza. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbély, Szilvia (2002) Az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek speciális szükségletei : a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Szilvia (2002) Az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek speciális szükségletei : a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Andrásné Nacsa, Erzsébet Az elbeszélés és felolvasás módszere a földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbély Csábi, Beáta (2006) Was ist neu im neuen Deutschmobil 1? Vergleichende Lehrwerkanalyse. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbélyné Budai, Renáta (2008) Az üllési Hármas iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbélyné Ferenczi, Györgyi (2008) Vadászat kultúrája Magyarországon, a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbényi, Imréné (1966) Kiskőrös szőlőtermesztésének gazdaságíföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbényi, Tibor (1999) Önismeret, önnevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbíró, Mihály (1999) Katasztrófavédelmi ismeretek integrált oktatása középfokú közoktatási intézményekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borcsik, Krisztina (1996) A reneszánsz kori egyház erkölcsei (Le virtù della Chiesa rinascimentale). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borda, Gabriella (2003) Analisi di alcuni anglicismi recenti nella lingua italiana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Istvánné (1968) Felgyő történeti kialakulása és gazdasági élete a felszabadulás után. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borda, Istvánné (1988) Hódmezővásárhely és környékének környezetvédelmi kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borda, Zsolt (1989) Az Alsó-Tiszavidék folyószabályozása, különös tekintettel Csongrád és környékére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borda, Éva (2007) Individuum und Gesellschaft aus komparatistischer Sicht (Plenzdorf und Goethe). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Éva (2007) Minőségbiztosítás a közoktatásban : a minőségbiztosítás kialakítása és hatása egy közoktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borda-Fazekas, Adrienn (2021) Tanulásban akadályozott és többségi tanulók olvasási motívumainak vizsgálata az otthoni kontextus alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordi, Csanád (2017) Kötődés és elszakadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordács, Erzsébet (1958) Szabályos testek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bordács, Amanda (2010) Az egyiptomi halottkultusz és a szobrászat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, József (1999) Az iskolaépítő művelődéspolitikus. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bordás, Petra (1999) Palesztin autonómia vagy állam? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bordásné Nyíregyházi, Mária (2005) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Borghi, Erika (2008) Önismeret, önnevelés az általános iskolás tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borgulya, Edit (1990) A pedagógusképzés kezdetei Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borgulya, Mária (1972) A Szarvasi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bori, Anikó (2005) Az Internet-generáció személyes kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Ildikó (2011) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borivó, Beáta (1999) A Kurca helye Szentes környezeti rendszerében (a „folyó” múltja, jelene és jövője). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borka, Gergő (2021) A közösségi média hatása az otthoni sportolásra a COVID időszak alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka, Margit (1968) A tápanyagfelvétel tanításának módszertana az általános iskolában az Élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borka, Margit (1968) A tápanyagfelvétel tanításának módszertana az általános iskolában az élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borkáné Dudás, Mónika (1994) Különbségek a falusi és a városi diákok iskolai élettel kapcsolatos szókincsében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bornemissza, Norbert (2017) A játékvezetők fizikális tesztje és annak megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bornemissza, Norbert (2017) A labdarúgó játékvezetők fizikális tesztje és annak megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bornemisza, Andrea and Sebestyén, Márta (1995) Egyetlen bűnük magyarságuk volt : a sztálinista önkény magyar áldozatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borombós, Ágnes (2021) Az archasadékok ellátásának medicinális vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borombós, Péter (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek helye a magyar oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boromiszáné Szabó, Csilla (2008) Hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata Bács-Kiskun megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boronyák, Péterné (2008) Segítő kezek : a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységének szükségessége és megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Eszter (2021) Az autizmus és az elsajátítási motiváció kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Irina (2001) 9.évfolyamos szakközépiskolai tanulók 1997. és 2001. között keletkezett év eleji felmérő dolgozatainak értékelése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Ágnes (2003) Differenciálegyenletek a hétköznapokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Andrea (2005) Férfialakok a magyar népmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Andrea (1998) A másság problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, András (1984) A gyermekkori agresszivitás okai, tünetei, korrekciós lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Anikó (1995) „Ha az igazságot akarod birtokolni, a tanításokat csak segítségül használhatod, önmagad mélyén kell rátalálnod.” Próbálkozásaim a költészet értelmének megfejtéséhez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Attila Erik (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Attila Erik (2020) A távközlési modulációhoz szükséges matematikai és fizikai alapok összefoglalása, majd a rezgéseken végezhető összegzés és szorzás műveletek értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Barbara (2005) Az indiánok története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edina (1999) „Das Meer" und die Bürgerwelt in Thomas Manns Buddenbrooks. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Erika (2007) A családi nevelés hiánya serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ilona (2000) A kétnyelvűség sajátosságai egy négyéves magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Imréné (1969) Nagy magyar utazók c. témakör feldolgozása földrajzi szakkörben. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Istvánné (2008) Szemelvények Tiszaföldvár művelődéstörténetéből: Tiszaföldvár lakosságának közművelődési, művelődési lehetőségei a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Loretta Rebeka (2019) A játék, fejlesztő ereje : óvodai játéktevékenységek és hatásuk a gyermeki személyiség fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Miklósné (1990) A tanulási szokások vizsgálata az egyéni felkészülés folyamatában az általános iskola alsó tagozatán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Mária (2014) A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál története, szakmai jelentősége, kulturális és gazdasági hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Pál (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Rita (2005) Munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés mint szolgáltatás a Manpower példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Sándor (2005) Sporttal a stressz ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tibor (1983) A házityúk /Gallus Domestica/ vérképének vizsgálata tápszeres táplálkozási viszonyok mellett. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Tímea (1997) A mezőkövesdi matyó kultúra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Tímea Szilvia (2004) Szociális készségek fejlesztése iskolai közösségekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Vivien Erika (2018) A distressz jelenléte és stresszkezelési lehetőségek a 21-30 éves nők életében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Zoltán (2007) A magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Éva (2005) A British Council a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárban: egy angol nyelvi különgyűjtemény bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Balázs, Anikó (2004) Értékmentés a Magyar Televízió Rt. archívumában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Gellai, Katalin (1980) Szövegszerkezeti vizsgálatok Németh László: Széchenyi című drámájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borosné Hegedűs, Ilona (1996) William Wharton: Birdy. Analysis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borosné Laskovicz, Ildikó (2008) A csanádpalotai lakásotthon pedagógiai hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szekera, Klaudia (2015) Veszteségek kezelése és feldolgozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boross, Lucia (1996) 1968. május 3. - a fordulópont. Válságjelenségek a kapitalista országokban az 1960-as évek végén, különös tekintettel a franciaországi diáklázadásokra, valamint a lázadás fordulópontjára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borovicsné Gregor, Katalin (1999) A kommunikáció szerepe a vezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borovszki, Gabriella (2002) Oliver Cromwell's Prominent Role in the English Civil War. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bors, Izabella (2002) La représentation de la classe ouvriére á travers L'Assommoir et Germinal d'Émile Zola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bors, Mária (1966) Az aktivitást elősegítő tényezők lélektani jellemzése az óvodás- és az általános iskolás korban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borsai, Péter (1999) A pszichoszexualitás vizsgálata a nevelés tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsi, Bendegúz (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1995) Az ellenőrzés, értékelés, mint az iskolarendszer és az iskolák hatékony működésének feltétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsik, Erzsébet (1978) Az üllési terület mélyszintjének szénhidrogén-kutatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsiné Csontos, Ilona (2017) Az IKT (infokommunikációs technológia) alkalmazásának lehetőségei az óvodai nevelésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borsiné Engi, Katalin Tehetséggondozás a matematika tantárgy keretében, a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsodi, Judit (2021) „Mi a pálya?” : tanulásban akadályozott tanulók orientálódása a szakmák világában a pedagógusok véleményének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Ágnes (2005) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Enikő (2009) Murony története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Georgina (2018) A zenei nevelés lehetőségei értelmileg akadályozott személyeknél : értelmileg akadályozottak zenekarainak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Ildikó (1997) Ostern im DaF - Unterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsos, Krisztina (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Tímea (2000) Az alkoholizmus gyógyítása, azaz a fekete-fehér játszma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsos, Tímea (2007) Christianisierung in Ungarn. Der Weg der heidnischen Ungarn in das christliche Europa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsosdi, Jánosné (1970) В. Маяковский о капиталистическом. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsányi, Anna (1978) A Szolnok megyei Közegészségügyi Járványügyi Állomás Járványügyi bakteriológiai laboratóriumának vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsányi, Zsuzsanna (1998) A fiatalkori bűnözés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsó, Éva (2006) Перестройка и крушение» (Последние годы СССР). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsós, Antalné (1996) Charles Dickens: Little Dorrit. The prison-motif in the novel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsós, Lászlóné (1998) Geszt község iskolatörténete 1896-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borvendég, Katalin (1993) The Swinomish Indian Tribe's History, Culture and Mental Health. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borza, Ildikó (2007) Wikipédia : a jövő enciklopédiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borza, Ildikó (2007) A boldogul - élés mestersége -Avagy a biedermeier divatja-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi, Hajnalka (2009) Dante Isteni színjátékának szimbólumai Állatszimbólumok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi, Hajnalka (2008) Radnóti Miklós és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzák, Nikolett (2011) Az ének-zene órák szemléltetési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzáné Demény, Ilona (1994) Queen Victoria's Character and Relationships. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boróczki, Barbara (2001) Kreatív konfliktuskezelés lehetőségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Boglárka (2018) Természetvédelemre nevelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Boglárka (2018) Természetvédelemre nevelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Hajnalka (2002) The Hispanic-Americans in the United States. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bosits Zoltánné Domonkos, Erika (1989) A világ és Magyarország urbanizálódása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boskó, Regina (1989) A békéscsabai Rózsa ferenc Gimnázium története 1935-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bosnyák, Szabolcsné (1979) Karcag földrajzi nevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bosnyák, Ágnes (1999) A nyelviskolák marketingje ma, Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bosznay, Lászlóné (1964) Növényházaink leggyakoribb féreg és rovarvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Botez, Andrea (2017) A ritmusképesség mérésének és fejlesztésének lehetőségei az óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Mária (1979) A folyamatos és befejezett szemléletű igék használata az orosz nyelvben - Felszólító mód az orosz és magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Both, Rozita (1994) Projektorientierter Unterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Both, Zsófia Sarolta (2016) A lovaglás mint egészség megtartó és terápiás tevékenység. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botka, Emőke (1983) A házityúk /Gallus Domestica/ vérképének vizsgálata hagyományos táplálkozási viszonyok mellett, az egyedfejlődés során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botlik, Anita (2001) Személyiségfejlődés kisiskoláskorban. A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Ildikó (1980) Az új anyanyelvi tanterv új témaköre az általános iskola 5. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botlik, Judit (2017) A Sensitive étterem marketingterve és annak elméleti háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Sándorné Dunaegyháza település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Botos, Dóra (2019) Arab nők a társadalom szeme előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Dóra (2020) Különleges ellátást igénylő gyermekek örökbefogadása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Dóra (2016) A migráció és az idegenellenesség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Emese (1997) "Ahol a mag élő csírát bontott" Az oktatás feltételeinek megteremtése Endrődön a dualizmus korában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botos, István (2000) Informatika alkalmazása az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Mónika (2007) Részképességzavarban szenvedők (diszlexia) esélyegyenlősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botta, Judit (2007) A televíziós reklámszövegek nyelvi megformáltságának összetevői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botta, Judit (2007) A televíziós reklámszövegek összetevői a média tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botta, Natália (1992) Játékos nyelvi gyakorlatok az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botta-Dukátné Orczifalvi, Éva (2009) A pedagógiai tanácsadó rendszer kialakulása és mai működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bottlik, László (1983) Fejér megye közlekedésföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bottyán, Andor (1983) Természetes vizeink szennyezettsége, védelme (A Sajó). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bottyán, Anna (2011) Magyar kultúrpolitika a két világháború között Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint munkásságának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Zsuzsanna (2018) A mese hatása a gyermek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyánné Tóth, Ildikó (1986) Országismereti információk: a szakközépiskolai orosz nyelvoktatásban. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botykai, Marianna (1990) A magyar, a német és az orosz nyelv főnévi frazeologizmusainak egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botyánszki, Bence (2017) „Különböző múlt, közös jelen és jövő” - A békéscsabai Penza Lakótelepi és Dr Becsey Oszkár Utcai Óvoda története, óvodaalapítás és összevonás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Dóra (2005) Alfred Hitchcock’s work and effect on today’s American cinematic art. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Jánosné (2006) Zur Rolle des Spiels im Fremdsprachenunterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszkiné Spigut, Katalin (2005) Down-kóros gyerekek korai fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boudabous, Sofien (2019) Utánpótlás korú labdarúgók maximális gyorsaságának fejlesztése aerob testmozgással Tunéziában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozan, Ágnes (2005) Affirmative action in the United States of America. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozo, Annamária (2002) Teaching Dyslexic Children With the help of the Tolnai-Method. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozori, Veronika (2021) Külső megjelenés hordozta információk a párválasztásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Anita (2020) Absztrakt csendélet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Dóra (2018) A mozgás szerepe az alap és középfokú zeneművészeti oktatásban Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Huanita (2016) Az első osztályos tanulók szabadidő eltöltési szokásainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Botond (1998) Szexuális kultúránk napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsogi, Kitti (2007) Kiemelkedő bábosok, bábhősök, bábtörténetek születése Kelettől Nyugatig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Kitti (2016) Van-e még alternatív(a)? Független színházak helyzete és lehetőségei napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsonyi, Ivett (2016) Jutalmazás, büntetés az iskolai gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsányi, Magdolna (1961) Főtengely transzformáció. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bozsó, Márton (2004) Algebrai görbék szemléltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Adrienn (2006) Die Geschichte und gegenwärtige Lage der deutschen Minderheit in Bácsbokod. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Edina (1998) Le chomage en Hongrie et en France. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsó, Emese (2018) A beszédfogyatékosság elfogadása kisgyermekkorban, társadalmi érzékenyítés meséken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Erzsébet (1987) Mezőtúr fazekasipara és pillértégla gyártása /Történeti gazdasági földrajz/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsó, Gabriella (2017) Idegen nyelv tanulása és tanítása diszlexiás személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Gabriella (2020) A másság iránti érzékenyítés vizsgálata az óvodai nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, István Bálint (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Katalin (2007) Európai Unió Hatása a Magyar Közoktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Mária (1967) A földrajzi ifjúsági irodalom felhasználása a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozsó, Tímea (2001) An example of good modern literature : Athol Fugard. "Master Harold" ... and the Boys. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Zsuzsanna (2018) A mag. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsókiné Polgár, Ildikó (2008) Az óvoda és iskola közötti átmenet pedagógiai, pszichológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Móráth, Klára (2007) A védőnő ls védőnői hivatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozzai, Károly (1965) Geometriai szerkesztések egységátrakó vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozzay, Györgyné (1972) A kör négyszögesítésének problémájáról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozó, Franciska (1978) A halmazelméleti elemek bevezetésének célja és következményei az általános iskolai matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozó, Hajnalka (2021) A vallásos és nem vallásos családban nevelkedett gyermekek erkölcsi fejlődésének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Attila (2007) Daniel Defoe's characters: As Archetypes of "Homo Economicus". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Beáta (1997) The Trespassing Man Contemplations Upon Mary Shelley's Frankenstein. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozó, Helga (2010) A XVII. századi holland kultúra Johannes Vermeer festészetének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Helga (2013) A lokális kulturális örökség identitásformáló hatása és ennek területfejlesztési aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Jánosné (1989) A Csongrádi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozó, László (2014) A cukrászat hazai története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Marianna (2018) A gyermek sajátos problémajelző rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Éva (2007) Az új Oroszország 1991-1999. Helyzetkép a Jelcin-korszakról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Bálint (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, János (2001) Demokrácia az iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Lászlóné (1980) A gyermekrajzok pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóki, Magdolna (1964) Az esztétikai nevelés problémáinak jelentkezése a Magyar Pedagógia című folyóiratban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozóki, Mátyásné (1998) A Kiskunmajsai Zárda Története az alapítástól napjainkig 1894-1998. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóki, Róbert (2018) Rekreatív sportsérülések rehabilitációja- Balneoterápiás és hidroterápiás lehetőségek a rekreációban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Aszódi, Erzsébet (1980) Juhász Gyula A vándorlás évei (1906-1918). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozókiné Király, Zsuzsanna (1983) A tél motívum József Attila és Nagy László költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozókiné Seres, Anna (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Rita (1998) Qaesita Marte Tunde Arte. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóné Soós, Marianna Tímea (1988) Sanitas. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóné Tóth, Katalin (2008) Áldás a cserkészcsapatban /Nagy Mihály parancsnok életének egy fejezete/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóné Wolf, Katalin (1997) Sprachlernspiele zur Förderung der Gedächtnisleistung. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóné Ágoston, Mária (2007) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boér, Andrea (2020) Benedek Elek és a népmesék világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boér, Gábor (2005) Az átlagtól eltérő gyermek, a hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boérné Raffai, Éva (2004) Családi szocializáció, családi nevelés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brachna, Judit A családban folyó erkölcsi nevelés alakulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brachna, Judit (1999) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bracsok, Mária Szarvas település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bracsók, Éva (2014) A kompetencia alapú szervezetfejlesztés jelentősége a vállalati szektorban. A szervezeti kultúra és a képzési-gyakorlat elemző vizsgálata a KÉSZ Csoportnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bradács, Andrea (1992) Jegyzetek a katolikus nőnevelés történelméből (Fejezetek a Svetits Intézet történetéből). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brahmi-Djamel, Eddine (1995) Exploitation du logiciel LECTEST dans l'apprentissage du Francais language etrangere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brand, Éva (1992) Szekszárd környéki löszös területek morfológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Braun, Anna (1980) A függvény fogalmának kialakítása az általános iskolában és ahhoz kapcsolódó megjegyzések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Braun, Szilvia (2004) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Zoltán (2003) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braunné Fodor, Zsuzsanna (1993) Békéscsabai negyedik osztályosok értő olvasási és logikai képességei egy diagnosztikus mérés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bravik, Béla (1976) A Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területének fái és fontosabb lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bravik, Katalin (2009) Utilization of Cooperative Learning in the Teaching of Reading in a Foreign Language. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brazdáné Tóth, Emese (1995) Az egyéni fejlesztésen alapuló (EFA) program; és feladataim a programban résztvevő négy peremhelyzetű tanulóm szocializálásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brazzerotto, Sarolta (1942) Kassa. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Brekli, Mária (2012) Iskolai szorongás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenyó, Mihályné (1988) Matematikatörténeti ismeretek felhasználása a tehetséggondozásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brestyánszki, Dina (2016) A Szabadkai Zeneiskola története a többnemzetiségű közeg zenei vetületében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki, Dína (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki, Dína (2019) Zene és mozgás : a gyakorlatban megvalósítható lehetőségek a magyar iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bresztyenszky, Beáta (2007) Az elektronikus kommunikáció pszichológiai és szocializációs hatása a tanulókra, különös tekintettel az Internet-használatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovai, Anikó (2007) Magyarországon élő cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovai, Zoltán Árpád (2016) Flow élmény a játékvezetésben - Miért lettem játékvezető? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovszkiné Beszédes, Ágota (1994) Konkurrenzformen Des Vorgangspassivs und ihre Russischen Äquivalente. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brhlik, Edit (2001) Nádi énekesmadarak vonulásának vizsgálata a szegedi Fehér-tavon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brhlik, Szabolcs (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brilla, Andrea Beáta (2010) Az emberiesség minősége Raszkolnyikovban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brindza, Józsefné (1986) Környezetvédelmi problémák a Hódgép szentesi gyáregységében, különös tekintettel a zajártalmakra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brindzáné Nagy, Lilla (2018) Szöveges feladatok tanítása 3. osztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brink, Mónika (2002) EU-Erweiterung aus deutscher Sicht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brinszky, Adrián (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brnya, Endréné (2009) Szokások és hagyományok a magyarországi cigányok életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brozovainé G. Szabó, Zsuzsa (1992) Az életre való felkészülés nehézségei a nevelőotthonokban és a nevelőszülőknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brunner, Anita (1995) Maria Theresia - hautnah. Die Persönlichkeit einer Herrscherin. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brunner, Ferencné (2005) A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brunszkó, Rudolf (1964) Szerkesztések csak körzővel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Brusznyiczki, András (2001) A fenntartók és az iskolaigazgatók kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczki, Edit (1999) Nyelvi reáliák Giovanni Verga novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brutyó, Mária (1981) A Maros part növényföldrajza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bráda, Barbara (2021) Óvodások mentális lexikonának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brádiné Török, Gyöngyvér (1968) A Kelet Népe Móricz Zsigmond szerkesztésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brányik, Béláné Cukorrépatermesztés. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bubenka, Ildikó (1979) A problematikus gyermek helyzetének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bubla, Bence (2015) "Oda és vissza" gyermektábor. Egy Európai Uniós projekt megalkotási folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubla, Bence (2012) A különcök diadala : Békés Pál két meseregényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubnjevic, Anita (2016) Állatábrázolás a kortárs művészeti kontextusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubnjevic, Anita (2016) Állatábrázolás a kortárs művészeti kontextusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Ferenc (2002) Pedagógiai kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Ferenc (2002) Pedagógiai kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buborné Zámbó, Etelka (2005) Innovációs folyamatok a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buborné Zámbó, Etelka (2011) Portfólió : pályaorientációs tevékenység, életpálya építés a XXI. században. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bubán, Levente (2021) Településfejlesztés a közművelődés eszközeivel Újszászon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchberger, Réka (2007) Nők és férfiak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchberger, Réka (2008) Étrefemme en Europe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Éva (2007) A magyar nyelvű reneszánsz és barokk drámák poétikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucin, Barna (2000) George Pomutz, a Hero Without Boundaries. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsai, Edina Beatrix (2001) Interpretation of Great Expectations by Dickens. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsai, Ferencné (2000) Felügyelet alakulása a XVI. századtól napjaink szakértői munkájáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsai, Ferencné (2011) Mentortanári feladatok a bázisintézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsek, Noémi (2013) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsu, Ferenc (1974) A végesen generálható Abel-csoportok egy problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bucsuházy, Zsófia (2009) A franchise hatása a gasztronómiára : Avagy a Fornetti a magyar Mcdonald’s? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsy, Gyöngyvér (2010) The Use of the Hungarian and American Holidays in the English Language Teaching of the Primary School Students. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsy, Gyöngyvér (2009) A televíziónézés szerepe tíz és tizennégy éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsánszki, Renáta (2021) Egy kortárs költő vallásossága: Lackfi János istenes versei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsány, Barbara (2001) Les debuts de la photographie en France et en Hongrie. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsányi, Ibolya Katalin (2016) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bucz, Andrea (2004) A reklámok hatása a kiskorú gyermekek személyiségfejlődésének alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Nikolett (2008) Az egyiptomi élet és jelképei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Orsolya (2005) Eine Untersuchung zur Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache am Beispiel vom Testheft zum Lehrwerk „Das Deutschmobil 2". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkóné Fehér, Rita (2016) 6-10 éves gyerekek táplálkozása és testmozgása egy budapesti iskola egészségfejlesztési programján keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Budaházy, Árpád (1999) An Approach to Intercultural Education. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Attila (2008) A jazzdob története a zajkeltő eszközöktől a modern dobig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Beatrix (1991) Die Paradies-Allegorien im Grimmelshausens Roman "Simplicissimus". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Csabáné (1989) Az érzelmek és a játék meghatározó szerepe a gyermek életében és nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Erzsébet (2008) The use of cooperative learning in the primary school classroom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Gergely Ádám (2004) A Summerfest Ráckeve Nemzetközi Folklórfesztivál elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, János (1999) A galeribűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Jánosné (1968) Az almafa gomba betegségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai, Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Lászlóné (2004) e-sztori. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Máté (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Tünde (2009) A templomos lovagok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Éva (1989) Farbbezeichnungen als Phraseologische Strukturkomponenten in der Deutschen, Russischen und Ungarischen Sprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budainé Hercz, Margit (1998) Les activités extrascolaires. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budainé Horváth, Éva (1990) Számítógép alkalmazása a földrajz tanításban 8. osztály számára saját elgondolású programtervvel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budainé Madarász, Andrea (1993) The use of games and other entertaining devices in english language teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budainé Nagy, Ida (1999) A pásztorköltő: Sinka István élete és munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budainé Tóth, Erzsébet (2005) Pedagógiai nézetek az antik filozófiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budaker, Gabriella (1999) Kunst Und Antikunst : Das Paradoxe in der dadaistischen bildenden Kunst in Deutschland. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budanovic, Szintia (2018) Digitális tananyag bemutatása a hatodik osztályos víz és vízpart élővilágának témakörén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Anikó (2001) Az akadályozott és ép gyermekek együttnevelése, az integrált fejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, Olga (1933) A Tisza hidrografikája. Masters, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Buday, Dániel (2004) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, György (1970) Adatok a szegedi Tisza-ártér kalapos gomba flórájának tanulmányozásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buday, Tünde (2001) Role-plays in Hungarian language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budincsevity, Brigitta (2018) Értelmileg akadályozott személyek beszédjellemzői készségfejlesztő iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budinszki, Ilona (1959) Lineáris differenciálegyenletek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Budiás, Judit (1982) A nyelvi humor eszközei Arany János levelezésében író-barátaival. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buella, Dóra Csilla (2018) Meseolvasási szokások a 0-6 éves korú gyermekeket nevelő magyar családok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bugadzsia, Timea (2009) Analysis on vocabulary teaching. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya, László (2020) Egészségfejlesztés vezetői és emberi szempontból. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Adrienn (2007) A kereszténység és az iszlám vallás összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2006) Ellenőrzés és értékelés a pedagógus vezető munkájában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2003) A környezeti nevelés és szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Attila (2007) József Attila makói diákévei és földeáki kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Brigitta (2007) Roma tanulók fejlesztése a Mindszenti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Ilona (1960) A szegedi pedagógiai főiskola kertgazdaságának termesztett növényei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bugyik, Lászlóné (1995) A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók helyzete a karcagi Arany János Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyik, Ágnes (1999) A szociokulturális ártalmak vizsgálata a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyiné Tóth, Marianna (2007) Az orosházi József Attila Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyáné Bakó, Veronika (2002) A jogorvoslat szerepe, lehetőségei az oktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyáné Bakó, Veronika (2002) A jogorvoslat szerepe, lehetőségei az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bugán, Barbara (1998) Das bürgerliche Subjekt im Konflikt mit der Gesellschaft (dargestellt anhand der Romane „Die Leiden des jungen Werther" und „Buddenbrooks"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugán, Olga (2004) Special Education Needs in English Vocabulary Learning. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugány, Márk (2018) A környezetvédelmi technológiák szerepe az egészségmegőrzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujda, Lajos (1993) A reziduum-elmélet felhasználása integrálok kiszámítására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdos, Katalin (1991) A mozgáskorlátozott gyermekek szocializációja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó, János (2000) A közalkalmazotti tanács szerepe a nevelési-oktatási intézményekben : a közalkalmazottak részvételi joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Katalin Márta (1998) A jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium története 1963-1996. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó, Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosóné Dr. Dani , Erzsébet (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosóné Dr. Dani , Erzsébet (2016) Saját pedagógiai modell alkalmazása a "bit-generációs" informatikus könyvtáros képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosóné Urbán, Mónika (1998) Innovációs törekvések Békés megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézményében Tarhoson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujtor, Zsigmond (2005) Kevin Smith. Út az undergroundtól Hollywoodig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujtás, Mária (1946) A Hanyság földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bujtás, Péter (2006) Untersuchungen zum Werk von Josef Winkler „Natura morta" (dargestellt anhand der Genette'schen Erzähltheorie). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujtó, Janka (1943) A szövetek életfeltételei a szövettenyésztés tükrében. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bujáki, Edit (1979) Lakóhelyem természetvédelmi területe : a Dabasi turjános. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujáki, Nikoletta (2016) Élménypedagógiai módszerek alkalmazása az 5. osztályosok környezeti nevelési programjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujákiné Patócs, Anikó (1992) A serdülők érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujáky, Julianna (1942) A Kis-Alföld déli részének földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Buknicz, Edina (2009) A levéltár, mint közművelődési intézmény : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buknicz, Istvánné (1991) Család, iskola és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buknicz, Ivett (2010) Kortársak szerepe a fiatalokat veszélyeztető szexuális úton terjedő betegségek prevenciójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buknicz, Mária (1976) Igékből képzett, képzővel ellátott élőlényt jelentő főnevek, a magyar megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukniczné Pálinkó, Katalin (1978) A standardizált témazáró tesztek összehasonlítása a munkafüzetek összefoglalásával (a mező életközösségének ellenőrzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukor, Szilvia (1994) A személyközpontú pedagógiai megközelítési mód alkalmazása az iskolai életben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukorné Kovács, Beáta (2005) 10-12 éves tanulók képességeinek fejlesztése matematika órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovenszki, Renáta (2006) A roma és a nem roma tanulók iskolával szembeni attitűdjének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukva, Vilmosné (1977) Az orosz nyelv egyéni és csoportos gyakorlásának lehetősége és módja az általános iskolai diákotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bula, Ildikó (1997) A dévaványai- ecsegi szikes puszták élővilága (a NAT alkalmazási lehetőségei a dévaványai- ecsegi szikes puszták területén). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bula, Teréz (1997) Oktatásügy és néptanítók a tanyákon és külterületeken a huszas évektől az iskolakörzetesítésekig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buleca, Jenő (2005) Felkészítés, felkészülés az egy életen át tartó tanulásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulik, Attiláné (2004) A jövő útja a gyermekvédelemben : speciális gyermekotthonok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulik, Gergő (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bulik, Zsuzsanna (1992) Környezetvédelmi tábor a Péteri-tón. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bullás, Erika (1989) Az intenzív tanulási-tanítási módszerek pszichológiai alapjai az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bullás, Gáborné (2008) A kézműves hagyományok ápolása és pedagógiai vonatkozásai a művészetek házában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bullás, Rózsa (1973) Adatok a szegedi fűszerpaprika termesztéséhez. A szegedi fűszerpaprika öntözése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bulyovszki, György (2003) Cigánygyermekek élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bundula, József (1967) A béleggyűjtés kapcsolatai a földrajztanítással és a nevelés öt fő területével. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bundy, Livia (1943) Gerinces állatok emésztőkészülékének anatómiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Burai, László (2000) Az internet hatásai a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burdán, Gabriella (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burdán, Gabriella (2016) Életkészségek fejlesztésének lehetőségei és módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bures, Tamás (2008) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bures, Tamásné (2005) Az új század új kihívásai az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buresch, Emese (2004) Segíts felnőni! : a kötődés szerepe a személyiség fejlődésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buri, Tünde (1990) A maszkmotívum E.T.A. Hoffmann "Brambilla Kisasszony" című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burián, Viktória (2005) Les documents authentiques et la bande dessinée, comme un outil de la pratique d'une langue étrangére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Bianka (2021) Eladott labdák jelentősége és megjelenése Magyarországon az első osztályú női és férfi kosárlabdázásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Anna (1979) A Budai-hegység barlangjainak csigái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burján, Ervin Györgyné (2008) Arany János pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Ildikó (1994) L'utilisation des chansons, des comptines et des jeux dans l'enseignement de la langue francaise. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burján, Mariann Éva (1999) „Persönliche und politische Katastrophe" im Werk Schack von Wuthenow Theodor Fontanes. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burka, Lajosné (2005) Some aspects of teaching vocabulary in the primary school. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, László (2003) Múlt és jelen iskolarendszerünkben : (Ratio Educations-tól napjainkig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burkus, Anita (2005) Az alföldi vasút története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burszki, Zoárd (2021) Felsőoktatás hatása a sportolói karrierre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burszán, Vera (2004) A könyvolvasás gyakorisága és az olvasás funkciója ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burzon, Mária (2002) Önkormányzat és az iskolák együttműködésének tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Burzon, Mária (2002) Önkormányzat és az iskolák együttműködésének tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Burány, Alexandra (2017) Sajátos nevelési igényű tanulók érzelmi képességeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burányi, Csilla (1992) Gordonnal az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa, Szilvia (1999) A térszemlélet fejlesztése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa, Csaba (1986) A Tisza és a Fehér-tó madárvilágának változása irodalmi művek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa, Ferenc (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában : a szociokultúrális-pszichoszociális ártalom-formák és hatásuk a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella (1992) Narkománia - szabadság vagy rabság? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa, Orsolya (1999) The Develepoment of the Radio in American Society. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa, Orsolya (1999) "Magyarok amerikai koszton" A Szabad Európa Rádió története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busch, Andrea (2004) Kunszentmiklós kulturális élete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Busáné Csengeri, Judit (2008) "Légy a környezetbarátom!". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buti, Hedvig (1990) Sérült személyiség kialakulása korrekció és az iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buti, Sándorné (1976) Egy osztály szerkezetének szociál-pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Butyka, Margit (2005) A szentesi Koszta József Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Butyurka, Beáta (2005) Die Integrationsmöglichkeiten in der Schweiz am Beispiel eines körperbehinderten Mädchens. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzai, Csaba (2004) Kardoskút története olvasóköreinek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzainé Szemenyei, Ágnes (1999) Az értelmi fogyatékos gyermekek képzésének helyzete a magyar oktatási rendszerben, különös tekintettel az enyhe fokban sérült, értelmileg akadályozott tanulók helyzetére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzder, Brigitta (2013) Társadalmi rétegek, csoportok az új közösségi színtérben, Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzder, Erzsébet (1995) Hal és halászati etnobiológiai tanulmány Csongrádon és környékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzder, Renáta (2018) A média hatása a kisgyermekkora. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzitai, Istvánné (2000) A battonyai katolikus egyesületek tevékenysége alapításuktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzsik, Ilona (1966) Adatok a műveleti pillangósvirágú növények összehasonlító vizsgálatához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buzáné lcsó, Zsuzsanna (1995) A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola I. c osztályának közösségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzás, Zsuzsanna (2000) The Western : The Era of Guns. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzásné Harmati, Annamária (2003) Vertikális szerkezetváltások a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskolában 1992-2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Andrea (2005) Jellegzetes színházi műfajok (népszínmű, operett) és színészegyéniségek 1890-1914-ig Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Andrásné (2009) Az összehangolt nevelés jelentősége a Belvárosi Óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Eszter (2009) Hagyományőrzés a XXI. században : Lehetőségek és korlátok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Eszter (2009) UNESCO-Weltkulturerbe Fachwerk in Quedlinburg. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Hajnalka Ildikó (2018) Népművészeti motívumok a modern öltözködésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Judit (1983) A kenderfonó- és szövőipari vállalatnak, mint a szegedi kendertermelési rendszer gesztorának az elmúlt húsz évben végzett tevékenysége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bába, Regina Viktória (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Renáta (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába-Ördögh, Emese (2011) A védőnői hivatás kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábel, Jánosné (1980) A májmétely elterjedésének és a környezeti tényezőknek összefüggései Csongrád-és Pest megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bábi, Zsuzsanna (1990) Részletek a váci Római Katolikus Polgári Fiúiskola történetéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bábinszki, Anita (2019) A Mill Hill Szókincs Teszt alkalmazása középiskolás diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábity, Beatrix (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bábity, Szimonetta Anna (2015) A hátrányos helyzetben élők bemutatása egy Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábosik, Ottilia (1975) A szemléltetés korszerű értelmezése a földrajz tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bábszki, Fruzsina Anna (2017) Zenei képességek összefüggése a matematikai gondolkodással, és néhány háttérváltozóval 2. osztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Gizella (1962) Szemléltetés a matematikaórán. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bácsi, János (2001) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, János (1981) A vázlat és a kifejtés viszonya a 8. osztályos tanulók elbeszélő és leíró műfajú fogalmazásaiban (feltáró vizsgálat). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácsi, Jánosné (1994) Romain Gary (Emile Ajar) : La Vie devant soi - Rapports des éléments autobiographiques et sociaux dans l'oeuvre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácsiné Molnár, Zsuzsa (2010) Minőség, "mert megérdemlem". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai, Judit (2016) A kutyaterápiás foglalkozások elterjedtsége a heves megyei oktatási intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai, Katalin (1969) Анализ стиля драмы м. горького "на дне" /На основе перевода Гуго Хазаи, 1903 год/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácskai, Tamás (2008) A magyar építészet helyzete a Horthy-korszaktól a Rákosi-rendszerig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai, Tünde (2009) The fifth child Translating realia objects in Doris Lessing's Novel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsy, Éva (2003) Jeanne d'Arc - Légende et sorcellerie. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bádonyi, Anikó (1994) Le Langage De La Jeunesse Et L'argot A Traver Les Chansons De Renaud. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báich, Piroska (1989) Alekszandr Ivánovics Kuprin "Párbaj" című műve alapján: A gyenge hős ereje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálind, Anikó (1995) A vezető szerep problémái a diákvezetők körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Alexandra (2021) A kézilabda játékvezetők fizikai és mentális felkészülésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márk (2021) Gyermekszínház, mint életforma. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márk (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Andrea (2005) A környezettudatos fogyasztói magatartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anetta (2007) Computer im DaF Unterricht Deutschlernen mit Manó Német 1. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anita (2018) Az alternatív zenepedagógiai módszerek jelenkori lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anita (2019) A gyermekvédelmi szakellátásba vett testvérek elhelyezésének tendenciái: egy regionális vizsgálat eredményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Bettina (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Bettina (2018) A média befolyásoló hatása a testképre 18-30 éves nők esetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2008) Görögország gasztronómiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2007) Semantische und pragmatische Analyse des Romans von Christine Nőstlinger „Die Ilse ist weg". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Brigitta (2008) A maroslelei általános iskola története alapításától (1833) a II. világháború végéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Fruzsina (2018) ADHD-s gyermek az óvodában : Kihívás, avagy lehetőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Gabriella (1990) Az önképzőköri munka kezdetei Hódmezővásárhelyen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Gyöngyi (2000) Phraseologismen mit Tierbezeichnungen im Deutschen und im Ungarischen Eine kontrastive Untersuchung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Helga (2008) Az Anna-szerelem jelentősége Juhász Gyula életében és költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Helga (2001) Phraseologismen mit den Bezeichnungen von Körperteilen - Eine kontrastive Untersuchung Deutsch-Ungarisch-Englisch. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ildikó (2016) Egy mediátor lehetséges helye és funkciói a Magyar Postán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ildikó (2013) Kinek fáj jobban? A halál, az öngyilkosság és a gyász folyamatainak pszichológiai elemzése andragógus szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Judit (1995) Die Kristallnacht 9./10. November 1938. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Judit (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Judit and Krasznai, Eszter (2008) A népi játékok helye az alsó tagozatos testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Julia Az Orosházi Üveggyár telepítésének gazdaság földrajzi tényezői. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálint, Jánosné (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Józsefné (1994) The Life and Times of Henry VIII. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Júlia Piroska (2015) Templomok, vallás - Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Karolina (1999) The effectiveness of the communicative method in case of young children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Katalin (1963) Szőreg természeti és gazdasági földrajza. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bálint, Károlyné (2007) Don Quijote-i alakok a 19-20. századi magyar irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Lászlóné (1989) A ceglédi Várkonyi István Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Lívia (2002) The Great Mass Emigration From Hungary to the United States, 1880-1914. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Lívia (1976) Stilističeskaâ rol' frazeologizmov v rasskazah V. Šukŝina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Mária (1976) Stilističeskaâ èkspertiza ŝuŝkinskogo povestvovaniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Napsugár (2019) Egészségfejlesztés terepgyakorlaton és megfigyelés önsegítő csoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2008) Alsó tagozatos tanulók labdás ügyességének vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2005) A Down-kóros gyermek megsegítési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Patrícia (2020) A Waldorf óvoda választásának motivációi és a Waldorf pedagógia sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Sarolta (1941) Debrecen földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bálint, Tünde (2005) A századforduló építászete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Valentina (2020) Az óvodáskorúak otthoni IKT használati szokásainak, attitűdjének, preferenciáinak, valamint ismereteinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zoltánné (1997) Das Schönheitsideal in Goethes Dramen „Torquato Tasso", „Iphigenie auf Tauris" und „Egmont". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Zsolt (2005) A Maroslelei Általános Iskola fejlődése a II. világháborútól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zsuzsa (1982) A Szegedi Szalámigyár történetéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Zsuzsanna (2009) Kübekháza nagy rendezvényei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ádám (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ágnes (1996) A játék szerepe a környezeti nevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Éva (2000) The importance of reflection in teachers' thinking. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Balogh, Mária (1982) Kísérletem a gyermekirodalom felhasználásáról az élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálintné Kois, Szilvia (2014) Vállalati képzések — különös tekintettel a MÁV-ra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Marsik, Katalin (1988) A közlekedési balesetek bekövetkezési valószínűségei és a meteorológiai viszonyok közötti kapcsolatok Pest megye adatai alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálintné Mészáros, Mónika (2016) Drámajátékok hatása a kisiskolások kommunikációs készségének fejlődésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Siprikó, Zsuzsanna (2011) Kistelepülések közművelődési lehetőségei Apátfalva tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Siprikó, Zsuzsanna (2013) A buddhizmus térhódítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné dr Lakatos, Rózsa (1988) Tettamanti Béla élete és munkásságával kapcsolatos iratok a makói József Attila Múzeumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báló, Barbara Zsanett (2007) A kiszombori körtemplom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Gizella (1937) Don Bosco pedagógiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Báló, Péter (2008) Karissza apácák Pozsonyban a XVII-XVIII. század fordulóján Esterházy Mária Magdolna levelei Esterházy Pálhoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Szabina (2008) Edgar Allan Poe detektív történeteinek közös jegyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Szabina (2008) Mikszáth Kálmán, a szegedi újságíró. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Szilvia (2006) A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját és idegen szerzőtöbbségű folyóiratcikkeinek tudománymetriai értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Szilvia Zsuzsanna (2007) Szatymaz az irodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Bordás, Zsófia (2016) Az internethasználat jellemzői a Z generáció körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálóné Karasz, Erika (2007) A dramatizálás nevelő hatása és közösségformáló ereje a 10-12 éves korú gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Anita (2000) Néhány feladattípus az általános iskolában : különböző megoldási módok és szintek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Nóra (2010) Képességfejlesztés az alsó tagozatos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Judit (1999) Tanuljunk másképp (Carl Rogers gyermekközpontú szemlélete). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán, Mónika (2000) Conversational Situations in Headway Elementary and Deutsch Aktiv Neu 1A. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Mónika (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Mónika (1994) Spiele im Fremdsprachenunterricht Eine Spielesammlung zum Lehrwerk "Ping Pong 1". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán, Sándorné (1999) A minőségbiztosítás lehetőségei a közoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán, Zoltán (2012) Egy magyar író vagy költő munkásságának bemutatása : Gárdonyi Géza élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Zoltán (1994) Luigi Pirandello - Il Fu Mattia Pascal című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi, Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi, Fanni (2018) Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és óvodai integrálásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Miklósné (1968) Földrajzi képzetek és fogalmak kialakítása a tankönyv képeinek segítségével az általános iskola VI. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi, Péterné (2004) Egy fejlődő lakótelep fejlődő iskolája : a zalaegerszegi Dr. Pais Dezső Általános Iskola 25 éve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Sándorné (1974) Komló bányászváros település- és gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi, Zsófia (1998) L'enseginement de la prononciation des mots francais en Hongrie. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalviné Szendrei, Dr. Éva (1988) Vízszennyezés. A vízszennyezés feladatainak megoldása Magyarországon 1980-1987-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalviné Tamáska, Mária (1983) Peroxidáz aktivitásának vizsgálata a búzánál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánffi, Melinda (2006) Крещение Киевской Руси. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánffi, Melinda (2001) L'analyse du Petit Prince de Saint-Exupéry. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Attila (1987) Az ókori, középkori kínai és indiai matematika története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Péter (1992) Az euklideszi sík lefedései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Vivien (2021) Kreativitás és ábrázoló tevékenység. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Alexandra (1999) Language Teaching Through Authentic Reading Materials. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Anna (1938) A vas világgazdasági helyzete különös tekintettel a hazai viszonyokra és vasérc előfordulásokra. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Bernadett (2005) Beszédfogyatékos kisgyermek megsegítésének és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Dezső (2011) A Nagyfai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet reszocializációs tevékenységeinek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Evelin (2000) The African-Americans of the U.S. and the Romanies of Hungary. An analysis of the differences between the situation of the two minority groups. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Evelin (1998) Interperszonális kapcsolatok alakulása enyhe mentális elmaradást mutató alsótagozatos gyerekek osztályaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Gréta (2014) Szürrealizmus a festészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Ildikó (2001) Reklám hatása a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Ildikó (1978) A jövő idő használata az orosz és a magyar nyelvben a kommunikáció síkján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Ilona (1990) A hit szerepe az ember életében. F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov Testvérek címü műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Judit (2007) A bor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Katinka (2018) Az amatőr kórusok története, eredményeik és társadalmi szerepük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Katinka (2018) Az amatőr kórusok története, eredményeik és társadalmi szerepük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, László (1988) Dunai vasmű. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Magdolna (1980) Móricz Zsigmond: Sárarany. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Rita (2009) Az iskolai és a családi nevelés összhangja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Zoltán (2018) A kiégés vizsgálata a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Zsolt (2004) Makó oktatási és kulturális fejlődése a dualista időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Kovács, Ildikó (2005) A Vásárhelyi Híradó napilappá válásának éve, 1902 : repertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Sódar, Szilvia (2018) A kisgyermekek beszédzavarainak korai felismerése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi, Géza (1992) A Móra Ferenc Szakközép és Szakmunkásképző Iskola jogelődje története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyi, Margit (1987) A tanulók iskolához való viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhidi, Ádám (2019) A magyar és a horvát labdarúgás összehasonlítása utápótlásszinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidy, Zoltán (1999) Az ördög lehelete: A dohányzás és a kábítószerek élvezetének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhunyadi, Bernadett (2007) A családi élet problémái és tükröződésük a kisiskolások elbeszélései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki, Katalin (1972) Békéscsaba településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánki Horváth, Gabriella (1998) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai jellemzői, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánki-Horváth Bense, Klára (1995) Gerinanische Religion Ein Vergleich von Caesar und Tacitus. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánki-Horváthné Kovács, Laura (2000) Montessori pedagógia a XX.század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkuti, Gabriella (1973) A szabályos testek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánlaki, Tiborné (2007) A Zöld Útipakk oktatócsomag - módszertani tapasztalatok. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bánnertné Egyed, Judit (1978) Nagyüzemi csiperketermesztés hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánná Biró, Hajnalka (2003) A Tázlári ÁMK Könytárának számítógépes előkészülete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Hornyik, Mária (1988) A függvény fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánné Nagy, Katalin (2007) 7-9 éves gyermekek szemantikai stuktúráinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bános, Bernadett (1997) A gyűjtés (humánteológia). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bános, Johanna (1938) Sárvár. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bánszki, Edit (1998) Bekanntheit deutscher Sprichwörter unter ungarischen Germanistikstudenten : Untersuchung anhand einer Fragebogenstudie. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki, Edit (1992) Érzelmek fejlődése a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki, Jánosné (2007) A magyar állami anyakönyvezés története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki, Melinda (1999) Szemelvények a reklám történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki, Zsuzsanna (1995) A leleszi prépostság javainak 1566-os és 1569-es összeírásában található könyvek vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki, Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányai, Erzsébet (2007) D. Nagy András bibliográfia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Erzsébet (2003) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kollégiumi csoport tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Gyuláné (1989) Család és iskola kapcsolata; Konkrétan a kecskeméti Városi Tanács Napközi Otthonában végzett felmérések alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányai, Éva (2019) Eredet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gilicz, Ágnes (1992) Gondolatok egy vásárhelyi pedagógus életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányik, Ibolya (2006) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Anett (2015) A Körös - Maros Nemzeti Park élő és élettelen környezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Edit (2016) A gyermekirodalom minőségének kérdése az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, István (2004) A két világháború közötti falu Magyarországon Fekete István regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáthy, János (2016) Hogyan befolyásolja az utánpótláskorú labdarúgók továbbtanulását a sport. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáthy, János (2016) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáthy, Éva Mónika (1997) A szociokultúrális ártalmakról... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti, Dóra (2004) Theodore Dreiser: An American Tragedy Self and identity as the materialization of the American Dream. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti, Zsuzsanna (2008) Milan Kundera regényeinek világa a lét elviselhetetlen könnyűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczki, Viktória (2009) Jutalmazás hatása a belső motivációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczkiné Kondás, Annamária (1998) The Role of Communication in Foreign Language Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdos, Anita (2004) The discourse analysis of mobile marketing on the internet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Attila (2005) A Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium történetisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Klára Éva (1969) Néhány matematikai módszer alkalmazásának vizsgálata pszichológiai kutatásokban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárdos, Szandra (2016) Média hatása a fiatalkora - Testképzavar. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Szandra Jolán (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Éva (1998) Teaching dyslexic children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdosi, Erzsébet (1979) DNS-től függő RNS polimeráz tisztítása egy kékbaktériumból az anabaena cylindrica-ból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdosné Kováts, Éva (1989) A "matematika alkalmazása" fakultáció anyagának feldolgozása 7. c. részére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdossy, Csanád (1999) A polgári vedelem oktatási és képzési rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárkai, Magdolna (2018) Családi háttér és általános iskolai teljesítmény kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Zoltán (2020) Szentes és környéki általános iskolákban a gyógy- és könnyített testnevelés megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Andrea (2014) Szabó Magda lányregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, István (2003) Fiatalkorú bűnözés a kábítószer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Tibor (2008) A szülők szerepe a gyermek tévézési szokásainak kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai, Róbert (1965) Kecskemét és vidéke szőlőtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bártfai, Zoltán (1994) Motivációs lehetőségek az idegennyelv oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bártfai, Éva (1980) Az 1917 utáni orosz jövevényszavaink. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bártfainé Molnár, Mária (2007) A helyes közlekedési magatartás kialakításának új lehetőségei a közúti gépjárművezető képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártol, Réka (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, András (2016) A vezetői viselkedés vizsgálata testnevelő tanárként és edzőként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Brigitta (2002) Új személyiségfejlesztő módszerek alkalmazása iskolai osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Béla (1988) Velencei-tó, Velencei-hegység. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány, Edina (2000) Villamos erőművi létesítményekkel kapcsolatos közösségtájékoztatási program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Erika (1992) Osztott és osztatlan osztályban tanuló negyedik osztályos diákok összehasonlító-nyomonkövetéses vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány, Ernőné (2000) Tanulási technikák és stratégiák iskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Gergő (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Nikoletta (1998) Egy 5. osztályos természetismeret tankönyv vizsgálata a NAT tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány, Péter (2012) Forgatókönyvírás, a jó forgatöknyv receptje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány, Zoltán (2018) Idő Kép. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárányné Magyar, Ilona (2001) A menedzser-szemléletű óvodaveztés - óvodavezetés másképpen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báró, Csabáné (2002) The importance of the teacher's personality as a motivating factor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Básti, Ágnes (2007) What is the instinctive teaching method? A new idea or a cleverly composed mixture? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátai, Rita (2017) A néptánc hatása a gyermek pszichés fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báthory, Zsuzsanna (1999) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báthy, Györgyné (2020) Művészetek, kreativitás és alkotókészség az egészségfejlesztésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Báthy, Sarolta (1934) Szeged parkjainak fái és cserjéi. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bátki, Irén (1940) Tata és környékének földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Bátki Biedl, Rozália Nella (1943) Torna és Jászó környéke. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bátki Fazekas, Zoltán (2006) Kultúrtörténeti és vezetéslélektani összefüggések a magyar függetlenségi törekvésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bátor, György (2005) Az intézmény alapdokumentumai (MIP, SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, Kollektív szerződés, Közalkalmazotti szabályzat, Éves munkaterv). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátor, György (1980) Szarvas járás komplex meliorációja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátor, Miklósné (2016) Pedagógus szerep, mentori szerep, mentorálás a gyakorlatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bátor, Mária (1982) Nagykőrös zöldségtermelésének gazdaságföldrajzi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátorfi, Edit (1992) "Embertan"-komplex tantárgy az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátorfi, Tímea (2001) Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht mit Hilfe multimedialer Mittel am Beispiel der Schweizer Landeskunde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátori, Lászlóné (1987) A függvények fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátori Gézáné Forgó, Zsuzsanna (1978) Hazaszeretet, család, szerelem a korai kuruc költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátri, Blanka (1995) Attitudes and Motivation in English Language Learning. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai, Edina (1989) Gondolatok a kollégiumi tanári munkáról - egy felmérés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai, László (1995) Szerkezetváltás és innováció a jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnáziumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai, Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyiné Mester, Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyity Makra, Éva (2000) Die Rolle literarischer Texte im kommunikativen Deutschunterricht mit besonderer Rücksicht auf Kinderlyrik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báyer, Zoltánné (1990) A félelem 9-11 éves korban (Debil, retardált és egészséges gyermekek összehasonlító vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bäck, Zoltán (1989) Családi szocializáció a lakótelepi gyerekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bécsi, Erika (2001) Az ember önmegvalósító, boldogságkereső kísérletei, kudarcai az alkotásban, a hétköznapi munkában Platonov néhány elbeszélésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béczi, Ildikó (2016) Az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek megmutatkozása a rajzokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bégányi, Rita (2008) "Egy nemzeti szolgálómester" Varga Domokos munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Bettina (2018) A sportalkalmazások motiváló hatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Békefy, Ágnes (2008) A közép-dunántúli-kisalföldi nyelvjárás sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefyné Kása, Erzsébet (1989) Szentes hévízkészlete és hasznosítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békei, Judit (1999) Az orosz főnevek paradigmatikus rendszerének ismerete : A főiskolai és egyetemi végzős hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békevári, Renáta (2004) A reklám életmódot befolyásoló szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békevári, Tímea (2004) Fiatalkori bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béki, Viktória (2018) Az egészségmagatartás és az életmód vizsgálata trombózisos betegek körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Brigitta (1998) Struktur- und Motivanalyse anhand zweier Mozart-Novellen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, Istvánné (1966) Matematikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Békési, Beatrix (2000) Nem verbális kommunikáció a japán tárgyalásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Bogi (2004) Ha nem veszik észre, az a legnagyobb dicséret: fókuszban a szinkron. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Eszter (1990) A pogány és a keresztény vallás elemeinek keveredése Tamási Áron színpadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, Ferenc (1989) A Tisza hullámterének talajlakó fauna vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, Gábor (2004) Apor Péter Metamorphosis Transylvaniaeja művelődéstörténeti szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Lajosné (1984) Szeged környéki kisparcellás gazdaságok gyomnövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, László (2001) A contrastive essay on the differences between the American charismatic churches of Hungary and the Hungarian historical churches. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Mihályné (1967) Értékelés, osztályozás a földrajzórán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Békési, Tamara (2019) A kozmetikus szerepe az egészségfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Veronika (1998) Székesfehérvár és régiója gazdasági fejlődése a rendszerváltás után. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békésné, Balázs Edit (2018) A komolyzene, ezen belül Wolfgang Amadeus Mozart zenéjének jelenléte a gyermekek életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Berta (2021) Logopédiai munka a komplex korai gyógypedagógiai fejlesztésben : jó gyakorlat a Szegedi Odú Központban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Natália (2008) Deviancia a századfordulón Magyarországon Dohányzás a fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béládi, Sára (1988) Выражение причинных отношений в современном русском языке в простом предложении. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béndek, László (1983) Az alcsúti arborétum nem telepített virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béni, Attila (2005) Webkereső rendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Csaba (2002) Hódmezővásárhely külterületén működő olvasókörök 2002-ben (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Rárós-Kenyerepart, Sóshalom, Szikáncs). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Hella Anita (2000) Gyomaendrőd díszpolgára Márton Gábor pedagógus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Katalin (2001) Rievocazioni storiche: la Quintana di Ascoli Piceno. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Ágnes (2013) Család és gyermeknevelés régen és ma. A család szerepének változása a 20. és a 21. századi Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Ágnes (2017) Vélekedések a korai dadogásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Viktória (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (7-8. osztály). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bényei, Éva (2002) A coincidence of needs: Charles Manson and The Family. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi, Józsefné (2001) Különböző ökológiai igényű növényfajok földalatti szerveinek szövettani vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérc, Éva (1947) Indiai bölcselet. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bérces, György (1971) Tanulók aktivitásának fokozása az általános iskolai földrajzórákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bércesné Juhász, Gabriella (2000) La Civilisation Francaise. Pourquoi m'enthousiasmes-je de La France? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérci, Tamásné (1994) Temporalsátze der deutschen Gegenwartssprache mit den Konjunktionen „während", „solange" und „bis". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bérczes, Rita (2000) How to Survive Teaching Practise? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi, Tünde (2011) Szegedi Ifjúsági Napok hatása a fiatalok ökológiai gondolkodására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi, Zsuzsanna (1988) Tantervek 1941-1963. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bércziné Herceg, Dr. Erzsébet (1980) A ribulóz-1.5-bifoszfát karboxiláz enzim felhasználása szomatikus hibridek jelölésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bérczy, Dóra Judit (2003) Fenntartható fejlődés pedagógiája a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Judit (2010) Tücsökzene - az alsó tagozatos zenehallgatási lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Zoltán (1995) 15 problémaszituáció matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Adrienn (1999) Free At Last? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Bence (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Edina (2008) Pedagógiai konfliktus - szituációk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Endréné (1979) A szóbeli kezdő szakasz történeti alakulása a hazai idegennyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Mária (2005) Az erdei iskola, mint a tanulás új színtere : fejlesztési elképzelések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Mária (1998) Temporalangaben in der deutschen Gegenwartssprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Mária (1987) A bel- és külviszony kifejezőeszközeinek használata módféle határozók jelölésére az oroszban és a magyarban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Róza (1997) Parole italiane su insegne pubblicitarie ungheresi a Szeged. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Tamás (2010) Interactive Whiteboards - The Future Today. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Tibor (1995) Pályakezdők a munkaerőpiacon és azon kívül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres-Deák, Csaba (2016) Labdarúgó akadémiák itthon és külföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béresné Juhász, Ágnes (1995) Evaluation of textbooks being used in a secondary school according to the catalyst - test. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béresné Kotymán, Erzsébet (1995) Some outstanding events and personalities of american history as reflected in historical painting. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béresné Papp, Tünde (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bíbok, Emőke (2008) Kiskun Múzeum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Dzsenifer (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Vivien (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Adrienn (2006) Les problemes de l'enseignement des enfants bilingues. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Andrea (2004) Ifjúság és könnyűzene a Kádár-rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Andrea (2002) Surviving the Family-The Family Survives : Family Patterns in Anne Tyler's Novels. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anita (1996) La symbolique des couleurs dans le recueil "Les Fleurs du mal" de Baudelaire. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Anna Márta (2016) Az Ambaraba tankönyv és zenei elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna Márta (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Attiláné (1989) Törekvések az egésznapos nevelés megújításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Balázs (2002) Agresszió a gyermek életében - kialakulástól a megelőzésig -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Balázs (2002) Agresszió a gyermek életében : kialakulástól a megelőzésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Béláné (1965) A csigák radulájának alakulása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró, Edina (1998) Bátorliget aktív védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Erzsébet (2005) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Erzsébet Mezőtúr mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a termelőszövetkezetek egyesítésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Etelka (1992) Általános iskolás gyermekek életképeiben a játékformák megnyilvánulásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Hajnalka (1998) Egy 7. osztály szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Judit (1996) The Ku Klux Klan. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Julianna (1958) A madarak ivadékgondozása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bíró, Julianna (1975) A tudásszint mérése orosz nyelvből az általános iskola 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Katalin Ibolya (2007) Társas kapcsolatok fejlesztése az alsó tagozatos gyermekeknek szánt programokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Kinga (2003) La réforme précalvinienne á Genéve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Károlyné (2000) Das Medium Computer und der Einsatz von Sprachlernprogrammen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Liliána (1999) Giacomo Leopardi E Árpad Tóth: Poeti Della Ginestra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Melinda (2020) Kelebia formális és informális civil szervezetei mint helyi értékek. Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Melinda (1988) A Szolnoki Papírgyár fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Mónika (2007) Itália ízei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Orsolya (2006) Konstruktive Bearbeitung von Mobbingfllen in der Schule. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Péter (2003) Motiváció a súlyemelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Rudolf (2015) Meseolvasási szokások óvodáskorban és kisiskoláskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Tünde (2008) A szabadidő szerepe, jelentősége a fogyatékkal élők nevelési-oktatási intézményeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Zoltán (2004) A Kalot története 1935-1946. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Zsanett (2017) Az aerobik flow-val, mint pszichológiai jóléttel való kapcsolatának vizsgálata verseny és fitnesz aerobikosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ágnes (1996) André Gide: A pénzhamisítók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Éva (1998) Karacs Teréz Általános Iskola története 1891-napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíróné Fazekas, Mária (2006) Szarvas város kulturális eseménytára a Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilap írásai alapján 1994-1998. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Majoros, Mária (1999) Az önismeret, önnevelés neveléselméleti megközelítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíróné Rucz, Petra (2018) Az irányított élményszerzés hatása az ábrázolás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Soós, Ilona (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Márk evangéluimának három korszakból származó fordítása alapján II. (9-16. fejezet). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóbis, András (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsa, Barnabás (1990) A gerbera termesztéstechnológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bócsa-Vásár, Edina (2018) Segítő pedagógiai tevékenységek, tanodai tapasztalatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsi, Sándor (1989) A tömegkommunikációs eszközök használata és jelentősége a fiatalkorúak nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bócz, Lajosné (1981) Az osztályfőnök tevékenysége a tanulók nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódai, Adrienn (2000) A fiatalkorúak útja a bűnözés fele... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Tünde (1999) Bizonyítások az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Bernadett (2004) Ópusztaszer komplex földrajzi jellemzése (a Nemzeti Emlékpark bemutatása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Csaba (1985) Bugac természetföldrajzának komplex elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Dominik (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Ferenc (1991) A pszichikai felkészítés jelentősége a tűzoltási és kárelhárítási szakterületen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Gabriella (1993) Pályakezdő pedagógusok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Gyöngyi (2007) Az iskolába lépés, és az iskolai élet mentálhigiénés vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Györgyné (1988) Az ache intracelluláris mozgása a motoros egységben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Henrietta (2000) I Segni Della Partezipazione Nella Narrativa Di Giovanni Verga : Nedda, I Malavogla. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Krisztina (1995) The role of drama in the classrom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Marianna (2001) Oscar Wilde: The Star-Child -as a folk-tale. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Piroska (2004) A tanítójelöltek értékorientációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Zsuzsanna (1986) Adalékok Zala megye idegenforgalmi földrajzához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódiné Gyenes, Valentina (2005) A bánáti szerbek története és kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Gál, Gyöngyi (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Kothencz, Ibolya (2004) Mit jelent a menedzser szemléletű iskolavezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Pajkos, Ibolya (2003) A munka értéke a családi életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Szigedi, Hajnalka (1997) Captain James Cook : Intrepid explorer of the Pacific. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódis, Katalin (1999) Geometriai transzformációk, transzformációs egyenletek és alkalmazásuk a geoinformatikában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódis, Attila (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Tamás (1990) Vizicserkésztábor a Soroksári-Ráckevei dunaágban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódisné Solymosi, Zelma Anna (2021) A fejlődés útja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bódizsné Bognár, Ildikó (1991) A szociokulturális ártalmak által okozott viselkedészavarok rendezése a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódy, Lászlóné (1971) Az iskola és a családi ház kapcsolata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bóka, Emese (1995) Fraktálok és alkalmazási lehetőségeik az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóka, Zsanett (2021) Könnyen érthető múzeumi anyagokkal összefüggő tapasztalatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, Imre (1971) A Szeged környéki Tisza-ártér kalapos gombáinak meghatározása a spórák morfológiai tulajdonsága alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bóka, Péter (1995) A család szerepe a személyiség fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóka, Tímea (2004) Az orosházi József Attila Általános Iskola elmúlt egy évtizede. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, Éva (1983) Környezetvédelmi szakkör 6. osztályosok számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bókáné Lajta, Nikoletta (2004) A család és a házasság jelene és múltja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bókáné Márta, Ágnes (2009) Devianciák pszichológiája : (gyermekbántalmazás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bólya, István (1994) A magyarországi SOS-gyermekfalvak története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bólya, Ágnes (1967) A pályaválasztás lélektani indítékai Budapest II. kerületi iskolákban. A pályaválasztás tanácsadó munkája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bóna, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóna, Judit (1980) Van Gogh művészetének hatáslélektani vizsgálata napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóna, Mariann (2011) Márai Sándor a bolsevizmus ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bónáné Zsigmond, Zsuzsanna (2002) Coursebook assessment : assessment of the Package "Practise Together". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bór, Józsefné (1995) Kisszállás község népoktatásának története 1948-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bótyik, Ilona (1965) Az oktatási folyamat fő mozzanatai a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bózsó, Andrea (2001) Communicative writing : The Benefits Of A Key Pal Exchange Programme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsó, Klára (1994) Adnominale Adjektivische Attribute und ihre Konkurrenzformen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bózsó, Klára (1990) A felszólító módú igék összevető vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bózsóné Krékity, Sznezsána (2006) Tervezési módszerek és technikák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Böcsökné Dabis, Ágnes (2004) Felnőttképzés a postai oktatás moduláris rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bödö, Melinda (2003) Überlegungen zu einem möglichen Österreich - Bild in Thomas Bernhards Dramen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bödő, Helga (1995) A gyermekkori agresszió, annak mérséklési módjai, különös tekintettel a Hercules-módszerre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böhler, Béláné (2004) "Mindenki Tanítónénije" Kasznár Tóth Emma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böhm, Zsófia (2009) The Dual National Identity of Hungarian Americans. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böhm, Zsófia (2008) Fordítási technikák a filmfeliratozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böjthe, Alexandra (2021) A tanulásban akadályozott tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böjthe, Gabriella (1987) IV. évfolyamos főiskolai hallgatók hivatástudatának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bökényi, Hajnalka (2014) A drámapedagógia alkalmazása az alsó tagozatos anyanyelvi és irodalomórákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölöni, Ágnes (1991) Human Relationships from a Hem Perspective in Hillias Styron's Sophie's Choice. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bönde, Gabriella (2014) Az Esterházy család szerepe a művelődéstörténetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Csilla (2003) Tanulási nehézségek a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Bernadett (2007) A felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Gyöngyvér (1995) Az olasz és a magyar írás összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsök, István (2007) Konfliktuskezelés, mint fontos képesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Pál (2007) A tavaszi hadjáratot követő időszak, a komáromi és szegedi csapatösszevonások, és azok következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Roland (2008) A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Roland (2008) Teleház Bordányban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Árpád (2007) Életek és érzelmek pusztulása Szabó Magda Kiláts, város! című drámájában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Börcsök, Éva Katalin (2007) A zene befogadásának útja : a kisiskolás kor zenehallgatási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Bárdos, Erika (2004) Vámbiztosíték. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Füleki, Lívia (2008) A hangzó mese: a székely mesemondás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Gyuris, Noémi (1995) A zenei készség megjelenése az írásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsökné Hódi, Tímea (2016) A gyógyító mesék szerepe az óvodáskorú gyermek életében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Karai, Margit (2005) A társasház kialakulása, története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börczi, Edina (2001) Bilder zur Sprache bringen Bildgeschichten im DaF-Unterricht für Anfänger. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Júlia (1978) Lakóhelyem környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böröcz, Mátyás (1999) A Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium története a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böröcz, Zsuzsanna (2005) A KITE RT. piaci jelenléte és marketingstratégiája a jövőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Ágnes (2005) A balástyai klubmozgalom kialakulása és generáció váltásainak története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröczné Dékány, Andrea (2017) Az óvodás korú gyerekek szabadidős tevékenységeinek vizsgálata, különös tekintettel a virtuális szórakozásra és a testmozgásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndi, Mária (2018) „Illem felhőfokon” - azaz stílus a légiközlekedésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndi, Ágnes (2005) Pfadfindertum in Deutschland : eine Erziehungsbewegung für Jugendliche. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böszörményi, György and Kiss, Irén and Tóth, Sándor and Uhrin, Éva Szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra való nevelés pedagógiai folyóirataink tükrében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bötsch, Szilvia (2008) Die heutige Auseinandersetzung mit der DDR und der Wiedevereinigung am Beispiel von Filmen ' Das Leben der Anderen' und 'Good Bye, Lenin!'. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búcsú, Tamás (2009) A természettudományok fejlődése a 16-17. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Beáta (2021) Design Magazine. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Nándor János (2021) Utánpótláskorú labdarúgók rekreációs szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Bernadett (2005) Norvég Oktatási Rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Dóra Irén (2004) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Marcell (2020) Magyar vadászkultúra. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Búsné Kelemen, Margit Csorvás nagyközség infrasruktúrája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búti, Dr. Sándorné (1987) Alvás, álom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búz, Csaba (2007) Az ütőhangszerek fejlődéstörténete, szerepük a zenében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Ibolya Virág (2019) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az óvodában óvodapedagógus szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Kornélia (2004) Nemzeti parkok menedzsmentje, különös tekintettel a Körös-Maros Nemzeti parkra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Zsuzsanna (2007) A cigánygyerekek nevelése, oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás, Mihály (1989) Szarvas múltja és jövője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búzás, Zoltán (2002) Nouvelle approche de l'évaluation á l'école primaire Les champs d'application de l'évaluation textuelle. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás, Zsuzsanna (2006) John Curwen and the Tonic Sol-fa English music education in the 19th century and its effect on the Kodály conception. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büki, József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Büki, Melinda (2001) Correcting mistakes in spoken and written english. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büki, Éva (2001) A komposztálás, mint környezeti nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büki, Éva (2001) A komposztálás, mint környezeti nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büky, Beáta (2008) Operett vagy musical? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büky, Beáta (2012) a személyes kompetenciafejlesztés lehetősége tréning módszerrel. Egy színházi tréningprogram andragógiai szempontú elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bürger, Géza (1998) Holidays and celebrations in the English lessons in the primary school. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bürger Gézáné Hemző, Klára (1987) Значение и место страноведения й лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетием школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bürgésné Tóth, Margit (2007) Női szerep a kereszténységben - Mária Magdolna alakja es ábrázolási hagyománya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner, Károlyné (1988) Néhány szakköri feladat C - 64-re. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bődi, Gergelyné (1998) A gyulai Implom József Általános Iskola iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bődi, Józsefné (2000) La Franc-Maconnerie. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bődi, Lászlóné (1999) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, működtetésében és irányításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bőhm, Zsófia (2016) Felmérés a gyógypedagógus-kompetencia megítéléséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bőnischné Balla, Anikó A Duna-kanyar idegenforgalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bőr-Nagy, Tamás (1999) Die Preussische "Eisenbahn"- Gesellschaft und die Reisenden im Roman Effi Briest Theodor Fontanes. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bősze, György A Vaszari Hunyadi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági elemzése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bőszény, Henriett (2013) Magyarország gazdasági helyzetének imázsa a német nyelvű sajtó tükrében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bőti, József (2008) A globalizáció életvitelre gyakorolt hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bőti-Szőke, Eszter (2020) A dysarthria diagnosztikájának lehetőségei, és tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cabafi, Melinda (2004) A gyógynövények haszna és szerepe az iskolakertben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Caimacan, Klára (2003) Bolyai Farkas és János hatása a matematikára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Caimacan, Octavian Mircea (2003) Az elemi és felsőbb matematika találkozási pontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Caimacan, Klára (2005) A katolikus iskolák nevelési rendszere. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Calosi, Klára (2004) Az autizmussal élő és a külvilág. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Canjavec, Bogáta Piroska (2018) A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása a Szivárvány csoportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Canjavec, Bogáta Piroska (2018) A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása a Szivárvány csoportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ceglédi, Katalin (2000) Jugendsprache - Eine Charakterisierung auf der Iexikalischen und syntaktischen Ebene -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Celuskáné Csepregi, Alícia (2020) Portfólió Neveléstudományi-pszichológiai portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cene, Márta (1994) Sterne: Tristram Shandy. Sterne, the Frustrating Court-Jester. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Chappon, Tibomé (2002) Kisiskola -nagy gondok : egy kistelepülési iskola sajátos helyzete, működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Chappon, Dr. Tiborné (2002) Kisiskola - nagy gondok : egy kistelepülési iskola sajátos helyzete, működése. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Chikán, Gabriella (2004) Tizenévesek időmérlegének vizsgálata és összehasonlítása egy 1998-as kutatással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chilkó, Márton Bence (2017) Vízilabdázók és kosárlabdázók táplálkozási, és táplálék kiegészítő használati szokásainak elemzése, összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chovan, Brigitta (2007) A szakképzés jelentősége a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chovan, Erzsébet (1998) A hulladékgazdálkodás helyzete Mezőkovácsházán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Chovanyecz, Magdolna (1969) Mezőberény természeti földrajza és ennek hatása a mezőgazdaságra és településre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Chvála, Erzsébet (1993) A német nyelv tanítása az általános iskola negyedik osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cibula, Eleonóra (1995) Néhány vajdasági határmenti település gazdasági vizsgálata. (Horgos, Martonos, Kanizsa, Gyála, Majdán, Rábé). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cirkov, Ilona (1991) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Clussmann, Dorina (2017) Játékosság és szemléltetés az alsó tagozatos matematika órán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Coric, Sonja (2016) Egyetemisták és középiskolások táplálkozási szokásainak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cornea, Zsolt (2008) Szüreti fesztivál Kiskunhalason. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Coulibaly, Marianna Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő és -képző Központ. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Crnkovic, Éva (2011) Donauschwaben in Bajmok „Das hiesige Glockengeldut kann nicht ersetzt werden.". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Ildikó (1996) Diofantoszi egyenletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaba, Józsefné (1986) Témazáró felmérések az általános iskola 5. és 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaba, Eszter Anna (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Eszter Anna (2015) Rajz és vizuális kultúra tanítása projektpedagógiai szemlélettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabafi, Gabriella (1993) Összehasonlító nyelvkészségi és módszertani elemzés a németet mint idegennyelvet tanuló 11-12 éves korú diákok és tanáraik körében? Oroszországban és Magyarországon végzett írásbeli felmérések alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai, Jerne (2021) A Hit és Fény mozgalom megszületése és elterjedése, különös tekintettel a Tisza mentére Vajdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Andrea (1995) Család-tanulói teljesítmény-értékelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai, Ildikó (1988) Játékos elemek az 5. osztályban az orosz nyelvi órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai, László (1999) Pillantás a reklám túloldalára /hamis értékek a nevelés kényszerpályáin/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai, Mihályné (1995) Erfahrungen mit einem konzeptionell neuen Lehrwerk im Vergleich mit dem Lehrwerk "Német" von Szanyi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabankó, Kitti (2015) A mese mint az oktatás eszköze alsó tagozaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabay, Orsolya (1997) Le Traité des Passions de L'áme de Descartes dans une approche essentiellement psychologique. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabák, Margit (1984) Eugene Ionesco: A király halódik - dráma; Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus - történelmietlen történelmi komédia; Weöres Sándor: Ostepus, avagy Szent György és a Sárkány históriája - tragikomédia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabáné Varga, Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csada, Krisztina (2003) Kommunikationen "In den Alpen" - Überlegungen zu einer möglichen nationalen Identität. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csahók, Mónika (1998) Narkománia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csajbók, Ildikó (1994) A sakk és a matematika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csajó, Attila (1998) Transzformátorszerkezet és működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala, Károlyné Területszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala, Brigitta (2001) Beitrage Zur Geschichte Der Ungarndeutschen In Deutschweke Um Die Jahrhundertwende. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Gábor (2005) Makói középiskolások művelődési szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Ibolya Etelka (2019) Képmás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Imre (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Imre (2016) A média és a tudatalatti kapcsolata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, István Rudolf (2009) Civilek a közösségért - újság születik Nyomtatott sajtótermékek Pusztamérgesen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Kornél (2018) Egészséges életmód vizsgálata alsó tagozatos judosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Zsuzsanna (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Zsuzsanna (2016) A képzőművészeti tehetségek gondozása és fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Zsófia Zita (2018) Egy fiktív cég reklámkampánya. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Zsófia Zita (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csaláné Farkas, Mária (1966) A család és az iskola közös feladatai a gyermekekért. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csamangó, Ferenc (2008) Egészségfejlesztő nyári tábor szervezése A 2006 és 2007-es „Egészség erdeje” tábor megvalósításának folyamata, szervezésének lépései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Imre (2006) Misztótfalusi Kis Miklós munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Julianna (2005) A két világháború közötti szegedi sajtóperek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Lajosné (2005) Demográfiai körkép- különös tekintettel a fiatalok helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Magdolna (2005) Indexek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanki, Imre (2005) A magyar népmesék férfialakjainak szimbolikus jelentése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Láda, Ildikó (2011) Speciális mentori szerepek az általános iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Láda, Ildikó (2002) Szülők helyzete és szerepe ma az oktatásban a szülői szervezetek tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Láda, Ildikó (2002) Szülők helyzete és szerepe ma az oktatásban a szülői szervezetek tükrében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Varga, Gabriella (2005) Művelődési lehetőségek a Szegedi „Csillag” Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Viktória (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Viktória (2021) A kémiatanulás nem kognitív tényezőinek vizsgálata az általános iskolában az osztálytermi és online oktatás alatt - a kémia és biológia tantárgyak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, István (1973) Békés és Csongrád megye lótenyésztésének gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csanádi, István (2001) Mai szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Istvánné (1995) Környezeti hatásokkal összefüggő épületkárok Békés-megyében. Postgraduate education, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Márta (2012) Nőalakok Szabó Magda lányregényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Sára Erika (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Sára Erika (2016) Sajátos nevelési igényű, óvodáskorú gyermekek játékelsajátítása, motivációja és önállósága kutyás terápián. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Ákos Sándor (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Ákos Sándor (2017) A szegedi vitorlázó repülő képzés andragógiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi-Tarjányi, Boglárka (2007) „Emil und die Detektive" - Untersuchung zur narrativen Perspektive in der literarischen und filmischen Erzählung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádiné Halmos, Melinda (2008) Szóösszetételek a sajtó nyelvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanády, Katalin (2002) A számítógép használatának bemutatása a kiskőrösi Petőfi Általános Iskola tanítási-tanulási folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanády, Katalin (2002) A számítógép használatának bemutatása a kiskőrösi Petőfi Általános Iskola tanítási-tanulási folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádyné Bárdos, Dr. Karolina Helga (2003) Hungarian - Americans in the United States: Assimilation or Preservation of Cultural Identity? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanálosi, Ákosné (2005) A hatékonyság érdekében: manipuláció vagy meggyőzés? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapiné Matos, Ibolya (2013) A színház szerepe és a diákszínjátszás helye az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Edit (2017) Párválasztás szempontjai és szexuális ismeretek vizsgálata középiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Ilona (1939) A tapolcai medence földrajza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Csaplárné Molnár, Zsuzsanna (1980) Információ kódolása és dekódolása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaplárné Molnár, Zsuzsanna (1994) Helyzetkép iskolánk 8. osztályos tanulóinak matematikai ismereteiről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Lászlóné (1975) Statisztikai vizsgálatok számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Anikó (2002) Individual Conversion Implemented with the Assistance of the Methodist Movement Helped Bring About Social Reformation in Eighteenth Century England. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Annamária (2016) Amorf. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Beatrix (1999) A gyámügy település önkormányzat jegyzős hatáskörének tevékenysége az 1997. évi gyermekvédelmi törvény tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Erika (1992) Néhány személyiségdimenzió jellemzése a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Eszter (1966) A felszabadulás utáni földrajz tаntervek a fejlődő társadalom tükrében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csapó, Henrietta Margit (2018) Fénytörés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Katalin (2001) Integrating other subjects into language teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, László Attiláné (2004) A Félegyházi Hírlap története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Lászlóné (1990) Tanulmányi kirándulások és séták szerepe az egész napos nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Renáta (2016) A 21. századi horror sorozatok és az agresszió - avagy a Walking Dead hatása a józan észre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Renáta (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Veronika (1982) A Föld területi csapadékrendszerei a törzsértékek együttes előfordulásai alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Zsuzsanna (1996) Deutsche Beschreibungen des Königlichen Ungarns im 17. Jahrhundert. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapóné Máthé, Zsuzsanna (1992) Csoportmunka a nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapóné Tokai, Ibolya (1990) Az iskolai és a családi nevelés kapcsolata, hatása a gyermeki személyiség fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csarnó, Mária Katalin (2007) La représentation du destin de la femme dans quelques oeuvres d'Honoré de Balzac. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csarudzsics, Mária (2008) A szemléltetés és annak ritmikai megjelenése az Integrált tankönyvcsaládban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaszni, Ildikó Az újkígyósi puszta komplex természetföldrajzi elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csasztvan, András (2005) A Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának elkészítése - utólag. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csasztvan, András (2003) A művészeti nevelés intézményei, oktatási, nevelési programjai Szarvason. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csasztvanné Vass, Edit (2005) A szakértő : a közoktatási szakértő tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csatai, Erzsébet (1973) A lineáris programozásról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csathó, András (1977) Zooplanktonvizsgálatok a szárazéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csathó, Lotti (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csathó, Lotti (2017) A kötelező olvasmányok feldolgozása. Általános problémák, egyéni válaszok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csathó, Éva Annamária (2005) Battonyai Újság 2000-2001 : repertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csathóné Zágoni, Nóra (1991) Diákolvasáskutatás, az általános iskolás tanulók olvasási szokásainak vizsgálata a tananyag befogadásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatlós, Erzsébet (1975) A számfogalom bővítése / törtek, negatív számok/ a hagyományos és korszerűsített oktatás mellett. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatlós, Béla (2006) Tartalomfeltárás az interneten: a MATARKA adatbázis. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós, Vivien Gerda (2017) A plus size jelenség pozitív és negatív hatásai (A média üzenetek vizsgálata). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Gyöngyi (2004) Victorian women: a blessing or a curse? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Petra (2020) Arculattervezés induló kávézónak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Zsuzsanna (2008) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Zsuzsanna (1990) Szentes idegenforgalma és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Szimonetta (1998) Bolyai János és a párhuzamosság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Adrienn (2000) Kepésségfejlesztő programkidolgozása egy XVI. kerületi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári, Lajos Az érzelem és az érzelmek hatása a katonai gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Márta (1978) Problémás és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Petra Liza (2020) A koronavírus járvány okozta veszteségek életkori sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Attila (2000) Emberi arcaink, hétköznapi harcaink. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Katalin (1987) A homok kézi kitermelése a Körösön (Egy mesterség szakszókincse, néhány nyelvjárástani megjegyzéssel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatóné Zsibrita, Krisztina (2009) Amit a pedagógusok tehetnek a drogprevencióért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csauth, Erzsébet (1981) Az orosz társalgási nyelv szintaktikai sajátosságainak vizsgálata = Понятие разговорной речи. Место разговорной речи в системе функциональных стилей русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csavanyák, Gábor (2019) Az öltözködéskultúra a sportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csavanyák, Gábor (2020) Az öltözködéskultúra a sportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Zoltán (1995) A geometriai szerkeszthetőség elmélete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Zsuzsanna (1996) A számok fajtái és alakjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Adrienn (2010) „Közép- Európai Színházi Szomszédolás” A Békés Megyei Jókai Színház nemzetközi évada. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, András (2008) A Rubicon 2005. évi repertóriuma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Aranka (1986) A performatív kifejezések kérdéséhez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Boglárka (2000) The character development of Emma Woodhouse in Jane Austen's Emma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Ernő (1961) Jászladány természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cseh, Erzsébet (1990) Az ősi hiedelemvilág elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Gabriella (1998) Bürgerproblematik in der Literatur des 19. Jahrhunderts (Anhand eines ungarischen und eines deutschen "Familienromans"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Jamuna (2007) Harmonikus gyerek ábrák készítése mandalák segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2008) The Controversy over Capital Punishment in the United States. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Lászlóné (2008) Gyermekvédelem és nyilvánosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Mariann Irén (2003) Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht unter handlungs- und produktionsorientiertem Aspekt - am Beispiel von Peter Hrtlings Werk „Das war der Hirbel". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Mária (2008) An analytical assessment of implementing C. R. Rogers' person-centred approach in the practice of English in schools. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Péter (2015) A Magyarországon félreértelmezett sorozattípus: szituációs komédia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Dr. Zoltánné (1991) A biológia szakkör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehhé Bretyka, Ildikó (1996) Some aspects of language learning and teaching for primary level. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehiné Gyömrei, Éva (2015) Természetes mozgások: járások, futások előfordulásának lehetőségei és vizsgálata alsó tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehné Bretyka, Ildikó (1986) Egy Cvetajeva-motívum verstémává teljesedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehné Fegyvári, Edit (2002) Grammar teaching. Comparing the ways of teaching of Present Continuous Tense and Simple Present Tense. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehné Kristfóf, Judit (2010) Pedagógus személyiségének fontossága az SNI-s tanulók oktatásában, nevelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, Gábor (2000) A Bócsa-Bugac buckavilág és a bugaci Nagylegelő védett Coleoptera faunájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, József (2007) Németh László pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, Kitti (2007) A rock geográfiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, Orsolya (2008) Kultúra és környezet Az ökológiai antropológia kutatási eredményeinek jelentősége az ökológiai válság korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, Orsolya (2011) "Mentsétek meg a reményt" /Konrad Lorenz/ Az oktatás szerepe a környezettudatosság erősítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó-Kovács, Dávid (2018) Helyi sajátosságok megjelenése az óvoda mindennapjaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó-Kovács, Lajos (2008) Zu den Zusammenhngen zwischen dem lexikalischen Bestand der Jugendsprache und der Internetsprache. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Zoltánné (1995) Drama in language teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csejtei, Ágnes (2017) Gyermekbántalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke, Ildikó (1990) Az orosz-magyar szinonimikus frazeológiai párhuzamok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseke, Lajos Szekszárd megyei város településföldrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cseke, Zsolt (1999) Kányaföldi Kerecsényi László Gyulamonostorán a XVI. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseke-Almássy, Gabriella (1997) Patrick Süskind: Das Parfum (Untersuchung der Motive, des Kontextes und der Struktur). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekei, Sándor (1959) Kecskemét és környékének baracktermesztése. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cseklye, Judit (2004) Az elektromágneses erőtér hatása az iniciált sejtek promóciójára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekovszky, Judit (1982) "A félszeg ulysses" Tóth Árpád költészete az I. Világháborútól az 1920-as évek végéig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekő, Izabella (2008) A boldogságkeresés motívuma Petelei István novellaművészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Mónika (2006) Oroszország és az Európai Unió diplomáciai kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselenszky, Zsófia (2021) Mese, mint érték a digitalizált világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cselenák, Kinga (2019) Magyar Női NB I.-ben szereplő labdarúgók sportmotivációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cselkó, Alexandra (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselkó, Alexandra (2015) A kívánatos testnevelő tanári vezetési stílus leadership az általános és középiskolai testnevelő tanári munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselle, Andrea Csilla (1994) Beaumarchais: Le Barbier de Séville : Analyse approfondie de l'oeuvre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cselovszki, Csaba (2005) Az audiovizuális média hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselovszki, Ágnes (2004) Értékek, érzelmek útján a XXI. századi nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselényi, Mária (1969) A testek térfogata. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csemniczky, Dávid (2007) Egy pedagógus életútja in memóriám Darvas Tibor (1920-2000). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csempesz, Iván (1998) Empátia az ember intim és formális kapcsolataiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes, Adrienn (1999) Növénytársulások változásának vizsgálata térben és időben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes, Boglárka Kata (2020) A magatartási problémával küzdő gyermekek figyelmének sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Erika (1989) Human relationships in Albee's dramas. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes, Erzsébet Edina (2004) "Az alkohol öl, butít és romlásba dönt" : vizsgálatom tanulságai a 8. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Jenő Földrajz szaktantermi oktatás a keceli Arany János Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csendes, Lilla (1995) Drama Techniques in Language Education. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes, Melinda (2008) „Mindenre van magyarázat” Egy kis babonatörténet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes-Merza, Ágnes Katalin (2008) Tanszabadság a magyar nevelés történetében. A tanszabadság és a szabad iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csendom, Bernadett (1998) A debreceni Nagyerdő gyöngyvirágos tölgyeseinek természetközeli állapota. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengelné Plank, Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenger, Enikő (2005) Kunbaja község története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Tünde (2003) Absurd world - absurd theatre Beckett and Ionesco: waiting and chattering. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeriné Bíró, Anikó (1991) Értékek és problémák a mai családok életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengeriné Ignácz, Edit (1994) Maximilian I. und sein Italienzug im Jahre 1496. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi, Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi, Erika (2007) A Szegedi Európai Dokumentációs Központ és a hazai uniós információforrások bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengődi, István (2017) Portfolió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csengődi, Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi, Szilvia (2013) A Képes Krónika és a 19-20. századi hasonmás kiadásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenke, Ildikó (2008) Сопоставительный анализ употребления знаков препинания в прямой и косвенной речи в русском и в венгерском языках (на основе анализа текста произведения А. С. Пушкина «Метель»). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenkeiné Tótka, Anikó (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenki, Éva (2021) Veszteségek feldolgozása óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenkiné Galgóczi, Ilona (1991) Gróf Széchenyi István Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkiné Madarász, Csilla (2005) Az alapvető iskolai dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, Imre Budapest levegőszennyeződéseinek földrajzi vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepelényiné Gurcsó, Erika Irén (2007) Montessori habilitáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepesz, Ilona (1990) Az igék vizsgálata Illyés Gyula: Nehéz föld című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepreghyné Bokor, Zsuzsanna (2011) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Brigitta (2006) A fantasztikum szerepe Bulgakov prózájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Brigitta Terézia (2018) Interkulturális egészségfejlesztés a roma kulturális jellegzetességeken keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Gabriella (2019) Apró lépések az egészségfejlesztés útján, avagy terepgyakorlati benyomásaim. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Lajos (1979) A Kettős - Kőrös vízrendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi, Zoltán (2005) A kulturális antropológia a globalizálódó világ társadalomtudománya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi, Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cser, Lászlóné (1962) Az aktivizálás elvének alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cser, Zsuzsanna (1963) A számonkérés az általános iskolai földrajzórán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cser, Rita (1995) Die Projektmethode im Fremdsprachenunterricht Projektorientierter Unterricht "Es weihnachtet sehr...". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cser, Viktória (2013) Távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban. Távoktatással kevert, érettségire felkészítő képzési lehetőség szakmai bemutatása a "SZEFI"- Digitális Középiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Cser, Zsuzsanna (2005) Una fiaba italiana: Le avventure di Pinocchio. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csercsinszki, Ferencné (2004) Die Rolle der Klassenkorre Spondenz im Deutschunterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserei, Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseresznye, Márta (2016) A gyakorlatvezető mentortanár szerepe a gyógypedagógus-képzésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti, Lászlóné (2003) Teaching Vocabulary Through Stories. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, Tamás János (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, Tamás (2014) Napjaink olvasókörei Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserkúti, Ágnes (2009) La politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la Région wallonne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csermák, Anita (2007) Hazánk börtönviszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserményi, Boglárka (1975) Röviden a kúpról és a csonkakúpról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserna, Petra (2018) Rekreációs edzés a „konditeremben”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernai, Anikó (2009) Egy nehezen nevelhető gyermek szociometriai jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernai, Csilla Eszter (2012) Zenei nevelési lehetőségek és azok vizsgálata az énekórai tevékenységben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernainé Nagy, Erika (1991) A tanulók megismerésének problémái a szakirodalomban és a gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserni, Mónika (2009) A siketek oktatásmódszere és nyelve, a jelnyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserniczky, Réka (2013) Kreativitás vizsgálata alternatív és hagyományos gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Gyula (1978) A személyes kapcsolat igénye a szülőkkel a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernok, Gyuláné (1978) Kosztolányi Dezső: Neró, a véres költő c. regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernus, András (2004) Mobil kommunikáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Fruzsina (2019) Családi élet pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Rita (2013) Tevékenységek a számolási készség fejlesztésére az 1-4. osztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserny, Ilona (1948) A Keszthelyi-öböl és mögöttes vidékének földrajza. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csernyi, Gabriella (2010) Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyus, Anna (2000) Az iskolai teljesítményt befolyásoló pszichés tényezők vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyák, Eszter (1995) Gabriel García Márquez - Száz év magány című regényének keletkezése : a korábbi művek motívumainak felhasználása a regényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernyák, Hajnalka (2017) A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Adrienn (2016) A logopédiai munka megvalósulása értelmileg akadályozott gyerekeket foglalkoztató intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Erika (2003) The Role of Language Games in Teaching Vocabulary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Eszter (2016) Tanulási zavarra utaló jelek megjelenése az óvodás korú gyermekek fejlődésének monitorozása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Sándorné (1965) A Dunai Cement és Mészmű /DCM/ Vác gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csernákné Debreceni, Mária (1994) Phraseologismen im Werk Heinrich Bölls "Wo warst du, Adam?" Kontrastiv; Deutsch - Ungarisch. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserné Beszedics, Anikó (1991) Tanulmányi séták, tanulmányi kirándulások szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernók, Szilvia (2009) A reprezentációs üzleti rendezvények A Printker Office Land Zrt. Vevőtalálkozója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Enikő (2007) Teaching with visual AIDS. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cservenák, Erzsébet (1988) 4383. sz. Kőrösi Csoma Sándor Úttörőcsapat története 1948-tól 1962-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cservákné Molnár, Eszter (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserényi, Szilvia Bernadett (2008) Buddha tanai az erőszakmentesség tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Hajnalka (1976) Gondolkodási hibák az általános iskolai matematika órákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseszkó, Bence (2017) A vízilabdázás és a kézilabdázás támadójátékának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Szilveszter (2016) FutotTAM! avagy, A rekreatív jellegű fizikai aktivitás a zsírszöveti TAM receptorok génexpressziós mintázatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csesznegi, Éva (1999) Bepillantás a szegedi kaszinók életébe. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csete, Csaba (1992) Tehetséggondozásra, tantárgyi koncentrációra alkalmas biokémiai kísérletek és mikroszkópos preparátumok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csete, Ágnes (1991) A tehetséggondozás és differenciált képességfejlesztés néhány lehetősége az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseténé Tasnádi, Judit (2000) Disney's Aladdin in the English lesson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseténé Varga, Nikolett (2004) The symbolism of the mirror in pre-raphaelite paintings. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseuz, Judit (1998) Arthur Miller's The Crucible as the Allegory of 'McCarthyism' in the USA. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csia, Ferenc (1995) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csibi, Éva (1998) Témazáró feladatsorok matematikából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csibor, Sándor Béla (1964) A Kamuti mezőgazdasági termelőszövetkezet főbb termesztett növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csicsely, Ildikó (2016) Hogyan legyünk NŐK?! Stíluskommunikációs tehetséggondozó program középiskolás leányok részére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely, Katalin (1994) Spiele Im Deutschunterricht Spielsammlung Zum Lehrwerk "Deutschmobil". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely, Sámuel Nagybánhegyes település- gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely, Tamás (1999) A 8 . osztályos tanulók iskolai teljesítményét és pályaválasztását befolyásoló tényezők. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsiri, Dominika (2021) Sajátos nevelési igényű gyermek nevelkedésének körülményei nevelőszülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsman, Fruzsina (2020) A zenei szubkultúrához való tartozás hatása a felnőtt életvilágra (párválasztás, kultúrafogyasztás). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsné Bánki Horváth, Lenke (1983) Csingiz Ajtmatov írói munkásságának fejlődése néhány műve tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csider, Bianca Erzsébet (2017) A gyógypedagógus tevékenységének tartalomváltozása a koragyermekkori intervencióban, Mezőtúr városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csider, Veronika (2009) Móricz Zsigmon Úri muri, avagy a Túri muri (?). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiderné László, Csilla (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiderné László, Csilla (1991) A szerelem mint érzelem kifejeződése a viselkedésben, ábrázolási módja a művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiernyik, Lajosné (1991) Értékorientációs elemzés egy-egy kiemelkedő reformkoriepikus vagy drámai műben : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájának értékorientációs elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiga-Szilágyi, Renáta (2021) Az X és Z generáció vizsgálata vállalkozói attitűdjük szempontjából a biztosítási és pénzügyi szakmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csige, Hajnalka (2002) Mérés, értékelés, tervezés szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csige, Hajnalka (2002) Mérés, értékelés, tervezés szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csige, Marianna (1990) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csige, Zoltán (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi Imréné Pánya, Ildikó (1992) Heine iróniája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csigér, István (2006) A minőségbiztosítás lehetőségei. Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium minőségirányítási programjáról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csigér, Marianna (1995) A szegedi balett története 1946-1995-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csik, Ildikó (1976) A szakosított tantervű általános iskolák orosz nyelvi tankönyveinek szókincs vizsgálata 3-8. osztályig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikai, Adél (2016) A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége a helyi önkormányzatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikai, Anna (2009) Magyarországon élő szlovákság gasztronómiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikai, Gabriella (1993) Moyens d'expression, langage poétique et réminiscences artistiques dans les oeuvres de Verlaine. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikai, Judit (1994) Metszet Dsida Jenő költői világából: Angyalok citeráján: Kisebb költemények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikesz, Judit (2007) Kner Imre levelezése Szabó Lőrinccel 1922-1940. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki, Botond (2021) A természetközeliség igényének megjelenése a fiatal felnőttek rekreációs tevékenységében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikkel, Anita (1993) Die russischen finitiven Verben mit dem Präfix "om-" und ihre deutschen Äquivalente. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikkel, Mónika (1996) Teaching vocabulary. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikotáné Sponner, Zsuszanna (2001) A Karolina általános iskola és gimnázium kialakulásának, fejlődésének története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikszentimreiné Csapó, Irma (1993) A Survey of preposition to. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikászné Szalay, Katalin Vilma (2018) A pedagógus személyiségének változása az elmúlt ötven évben. Az ideális pedagógus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikó, Szilvia (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Annamária (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Antónia (1984) A hangulat kifejezőeszközei Csoóri Sándor verseiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Blanka (2015) A hátrányos helyzetűek képzésére és foglalkoztatására vonatkozó irányelvek és gyakorlatok hazánkban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Blanka (2013) A nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (2000) Culicinae fajok vizsgálata a Boszorkány sziget csípőszúnyog faunációjának alakulása az 1999-es évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (1996) A Tisza és a Balaton ragadozó halai és horgászatuk. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Dániel (2000) Sitten und Bräuche der Ungarndeutschen in Waschkut. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Gábor (2006) A magyar frazeologizmusok stilisztikai szerepe és magyar nyelvi megfeleltetésük sajátosságai (Németh László, Gyász című regényének orosz fordítása alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, István (1970) Az új szavak elsődleges bevésésének legjobb módjai és gyakorlatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, László (1999) A siketnémák szegedi intézetének megalakulása és története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Lászlóné (1979) Békés megye legjelentősebb szántóföldi növényeinek rangkorrelációs számolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Nikolett (2018) A babaúszás jelentősége a szülők szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Orsolya Bettina (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Orsolya Bettina (2016) A beszédzavarok korai felismerése kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Dr. Szilvia (2017) A kiégés jelensége szociális szakemberek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Tiborné (2001) Az alternatív óvodák kialakulása, szerepe, jelentősége, a magyar oktatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Zoltán Koppány (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Zoltánné (1989) Gazdasági struktúrák az élelmiszertermelés és ellátás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Zsuzsa (2000) Interperszonális kommunikáció Gordon-módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikósné Csoh, Anita (2016) Drámajátékok az idegennyelv-oktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csilik, Attila (1999) A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Kőrös környezeti állapotának és problémáinak feltárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillag, Beatrix (2007) A menekülttáborban élő gyerekek helyzete, különös tekintettel a kísérő nélkül érkező kiskorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag, Emese (2001) The use of the mother tongue in the english lesson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag, Georgina (2019) Alvási szokások 6-12 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag, Sándor (1983) Telepítőtényezők érvényesülésének földrajzi vizsgálata Budapest szerkezetének kialakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillag, Tünde (1994) Írói névadás Ady Endre novelláiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillag, Éva Marianna (2005) Lecture méthodique du recueil La Neige Chinoise et autres nouvelles de Miklós Vámos. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csillagné Baksa, Margit (1999) Kissárréti lakodalmak régen és ma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillagné Szánthó, Polixéna (1996) Unitarianism as a Bridge Between Two Nations. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillik, Pálné (1993) "Mert a szív és az ész együtt mindenre kész" A tanulás facilitása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillikné Szaszkó, Mária (1983) Típushibák és azok kiküszöbölését szolgáló módszertani eljárások az orosz nyelv tanításában az általános iskola 7. és 9. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csimáné Balázs, Zsuzsanna (2000) Agresszió a mindennapokban és a televízió-képernyőn. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csincsák, Klaudia (2018) A hátrányos helyzetű gyermekek beszédfejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csinger, Andrea (1989) Lakitelek pusztai iskoláinak története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csintalanné Gracza, Dominika (2005) The Flapper Age : the Modern Woman in the "Roaring Twenties". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipes, Erzsébet (1978) Játékos geometriai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipes, Fanni (2018) Egyedi kártyajáték bevezető kampányterve. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csipes, Fanni (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csipes, Éva (1997) Frauencharaktere in den Werken von Theodor Fontane. Effi Briest; L'Adultera; Frau Jenny Treibel; Stine. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipke, Júlia (1993) American - Soviet relations since 1945. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipke, Júlia (1989) A tanulók tanuláshoz való hozzáállása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csirinyi, Luca (2016) Tanulásban akadályozott serdülők baráti kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csirke, Erzsébet (1981) 12-14 éves korú gyermekek erkölcsi fogalmainak vizsgálata a magatartás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csirmaz, Bernadett (1998) The Possibilities and Importance of Using Games in Grammar Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Adrienn (1981) A széppróza fordításának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Attila (2007) A számítógép, mint innovációs eszköz az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Béla (1940) A szegedi középiskolás gyermekek társadalmi helyzete és szociális gondolkodása /9-15 évig/. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Gabriella (1994) Approaches to language teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, György (2008) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézmény belső- és külső irányításában : (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Gábor László (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Imola (1990) Az ö-zés fokának vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Imre Tamás (2003) Az Internet alkalmazási lehetőségei a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Imre Tamás (1980) Újonc tűzoltók kiválasztásának és beválásának pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, János (1985) Az alföldi körzet hévízkészlete, felhasználásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Zsófia Zita (2007) A korai nyelvtanítás előnyei és hátrányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszér, Ferenc Norbert (2008) A Sziú kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszér, Timea Márta (2001) Un capitolo dei contatti italo-ungheresi Condottieri e soldati marchigiani in Ungheria, nella guerra contro i Turchi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Tamás (2005) A speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztése - az autizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Molli (2021) A lélek dolgai : kitárulkozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2004) L'histoire du prix Nobel Alfred Nobel: Vie du "monsieur dynamite" et analyse d'une oeuvre d'Albert Camus, recu le prix Nobel de littérature. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2008) Women's struggle for their rights in the nineteenth century England. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Gabriella (1998) 100 év. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Gábor (2007) A Metro Kereskedelmi kft szegedi áruházának marketing- és reklám tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Imre (2005) Az orosházi oktatási intézmények szerepvállalása a drogfogyasztás elterjedésének megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Jenőné (1989) A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Lajosné (1977) Az átlagosnál gyengébb testnevelési teljesítmények lélektani okai a 10-14 éves ált. isk. tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Márta (2009) Tevékenységek, játékok, érdekességek a matematikai kompetencia emelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Márta (1991) A magyar tudományos-fantasztikus irodalom kialakulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Nóra (2019) Önkifejezés vagy megbélyegzés? A tetoválás társadalmi megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Péter (2004) Motoros rendezvények szervezése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Richárd Szabolcs (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Szonja Szilvia (2018) Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációja a mai magyar alapfokú oktatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsuzsanna (1998) Egy szakközépiskola történetének leírása levéltári és iskolai dokumentumok alapján. Masters, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csizmadia, Ágnes (1999) A munkaerő-piaci integráció fejlettségi foka az Európai Unióban különös tekintettel a csatlakozni kívánó Kelet-Közép Európai államok problematikájára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadiáné Szabó, Ibolya (2007) Cigány gyermekek és az iskola kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia, Dr. Botond (1993) Etológiai tanulmány egy dankasirály populáción. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmazia, Kincső (1991) Árva Bethlen Kata stílusa, egyénisége, önéletírásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csjernyik, Csilla (1984) Szeged ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csjernyik, Éva (1983) A szóbeli tanfordítástól a szinkron szakfordításig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csoknyai, Nóra (2019) A média hatása az egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csollákné Apatóczki, Etelka (1995) Die Deutsche Wiedervereinigung Im Spiegel Der Deutschsprachigen Presse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csom, Pál (1960) Pestimre közegészségügye. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csoma, Tünde (2006) A magyar nyelvű ábécéskönyvek története a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Helga (1979) Matematika témazáró feladatlapok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomor, Dóra (2004) Tanulási hátrányok és korrigálási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Gábor (2004) A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Állam viszonya 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Magdolna (2005) Waldorf-pedagógia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomorné Bárány, Melinda (2016) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomorné Csépányi, Ildikó (1995) Die deutsche Studentenbewegung 1986 im Rahmen ausgewählter Presseorgane. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomós, Edina (1999) Frauenstereotype im Ungarischen und im Deutschen anhand einer Untersuchung von zwei Frauenzeitschriften. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomós, Pálné (1993) Az iskola hatásrendszere a gyermek nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongor, Éva (1979) Katona József Bánk bánjának és Illyés Gyula átigazításának stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongrádi, Beatrix (2017) A zenei képességek fejlettsége 3-6 éves korban – online diagnosztikus mérőeszköz alkalmazása óvodai környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Endre (1981) A Tarhosi Kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongrádi, Erzsébet (1980) Emlékezés a volt Ecsedi-lápra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongrádi, Krisztina (1991) A tehetséges tanulók felismerése személyiségjegyek alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongrádi, Ákos (2013) Misztikus lények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádiné Papp, Dr. Melinda (2015) Karácsonyi szokások régen, és jelenlétük napjaink óvodáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Sándor (2003) Nevezetes görbék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Balázs (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Judit (2003) Ronald Reagan and the Domestic and Foreign Policy of the United States in the 1980s. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Mariann (2009) Die Viersprachigkeit in der Schweiz (The Quadrilingualism in Switzerland). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Rita (2020) Anya-gyermek kapcsolat – A kötődés hatása a szociális fejlődésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Szilvia (2007) ”VÉGLEGES MEGOLDÁS” - A zsidóság története a két világháború között és a második világháború idején-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Tamás (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Viktor Máté (2016) A szexuális aktus szubjektív hatása a sportolók mentális felkészülésére kontakt sportok esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Vivien (2015) Egyetemista identitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Ágota and Bakota, Adrienn (1995) Zoopedagógia a Szegedi Vadasparkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonki, Csilla (1984) Az általános tényjelentés pozíciója az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonkáné Farkas, Anna Mária (2007) Az örökbefogadás jogi kérdései és helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Simon, Bernadett (2004) Hiperaktivitás, mint pedagógiai probléma : (kezelő-gyógyító munka). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Julianna (1973) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Margit (1967) Kúpszeletek közös tulajdonságai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Andrea (1995) The importance of rhymes and songs in teaching english as a foreign language to young children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos, Anett (2009) A sportturizmus jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Attiláné (1965) Bács-Kiskun Megye mezőgazdasági profiljának alakulása a második ötéves terv végéig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Bence (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Bence (2016) Portréfilm: Tolnai Olivér. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Ferencné (2016) Tanári portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Józsefné (2005) Szocializáció a lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Kitti (2020) A Pilates rehabilitációban betöltött szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Péter (2009) How Göring helped the collapse of Nazi Germany. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tamás (2009) Kisebbségek helyzete Magyarországon - A legnagyobb magyarországi kisebbség -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Terézia Anett (2005) Nevelési értékek Móra Ferenc gyermekirodalmi műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos-Harmati, Csilla (2006) Das Leben der deutschen Minderheiten in Szekszárd. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné Csécsey, Magdolna (1990) Különböző harcsaivadéknevelési módszerek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, László (1989) Személyi számítógép használata az iskola statisztikai munkájának segítésére : (А tanulók és tantárgyak átlagának kiszámítása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Bianka Andrea (2017) Az együttnevelés gyakorlata a Forráskúti Margarét Óvoda tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Emese (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Gábor (2008) Mozgáskoordináció fejlesztése labdás gyakorlatokkal az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Ildikó A fejfák mint információt hordozó jelek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, István (2016) A Haxtag nevű fiktív hírlap arculati megvalósítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, István (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, József (2007) Bildungsstandards und Kompetenztestungen, Messungen im österreichischen und ungarischen Schulwesen - neue Herausforderungen der Europöischen Union". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, József (2006) Cigányság helyzete régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, József (2015) Oroszország világpolitikai mozgástere az 1990-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Kata Edina (2012) A hit gyülekezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Krisztina (2007) Páholy 1999-2001 sajtórepertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Mária (1989) Színház és művelődés Szegeden (1820-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Márta (2002) The Lights And Shadows Of England In The Victorian Age. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Sándor (1998) A tanulók szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Zsanett (2020) A Cseperedő ANE kialakulása és működése Bölcsődei kuckó kialakítása a szakképzésben tanulók gyermekei számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Zsuzsanna (1998) Gondolatok a humanisztikus pedagógia elméletéről és gyakorlatáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Zsuzsanna (2001) The influence of psychoanalysis on O'Neill's dramas. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Lászlóné Bikádi, Erzsébet (1968) A szemléltető eszközök szerepe az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorbáné Gulyás, Márta (1994) Some questions about the reign of Elizabeth I. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Mihály (1987) számítástechnika alkalmazása a tájékozódási futó szakkör munkájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Anett (1999) The Crossroads of Detective Stories Stressing the Logic, the Charaterization and the Main Figure. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Anett (1995) Kísérletek a mai iskolai oktatásban Nem hagyományos tanmenetű általános iskolák Szegeden. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Anikó (1995) Adam Mickiewicz: Pan Tadeus című művének műfaji sokszínűsége: Nemzeti eposz vagy verses regény? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Anikó (1999) Pluralizmus és alternatív iskolák az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Annamária Anett (1999) Ideák és realitások az iskolában A célszerű iskola Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Bettina (2015) Szociálpedagógus tevékenysége a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Beáta (1999) Személyiségfejlesztés lehetőségei az általános 'iskolában A személyiség fejlődésének iskolai tényezői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Cintia (2017) Diákolimpiai eredményességek változása a súlylökésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Edina (1998) Olvasóvá nevelés az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Gergely (2017) A magyar diákolimpia labdarúgó eredményei az utánpótlás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Gyula (1991) Javaslatok a fiatalkorúak intézményrendszerének megváltoztatásához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Krisztina (2015) Szabó Magda meséi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Krisztina Eszter (2007) La vie dans l'oeuvre Autobiographie et éléments autobiographiques chez Stendhal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Krisztina Eszter (2007) Szabó Magda két regényének elemzése (Régimódi történet és Ókút). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Mária (1996) La guerre D'indépendance Algérienne et la politique francaise de la période de 1954-1962. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Mónika (2014) Olvasóvá és zenehallgatóvá nevelés az iskolai könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás-Dobos, Andrea (1999) Analyse des Romans "Das doppelte Lottchen" in psychologischer Hinsicht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordásné Kovács, Judit (1996) A contribution to the history of fastfood and its consequences in the USA. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csornai-Kovács, Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csotó Nagy, Istvánné Kardoskút gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csovcsics, Éva (1997) Weihnachten mit Projektmethode. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuha, Bianka Dóra (2018) Politikai témájú Twitter-bejegyzések szentimentelemzése a RapidMiner nevű szövegbányászati szoftver segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csukonyi, László Józsefné (2007) A számítógép szerepe a tanítási- tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csukonyi, Márta (1992) A gyermek- és ifjúságvédő intézet átmeneti otthonának speciális helyzetéből adódó nevelési feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csukáné Kőhalmi, Eszter (2008) Környezeti nevelés sajátos eszközei a napközis foglalkozások keretében, a Mindszenti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csukás, Erzsébet (1997) Teaching listening comprehension in the EFL classroom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csukás, Laura (2019) Az egyetem lelki egészséget támogató és károsító tényezői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csumpilla, Csaba (2005) „Aranka tanító néni" (Ottlakán Aranka életpályája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csumpilla, Norbert (2008) Roma gyerekek oktatása Kétegyháza nagyközségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csupák, Lívia (2019) A szokás mint stíluskommunikációs megjelenési forma a szabadidő tükrében : egyetemisták és aktívan dolgozó felnőttek körében végzett vizsgálatok összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csupáné Kiss, Mária (2007) Tessedik Sámuel élete és pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csur, Mária (1974) A kiosztott valóságos anyagok közvetlen vizsgálatának szerepe a konkrét képzetalkotásokban a gyümölcsös és a zöldségeskert című témák tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csurgai Horváth, József (1986) Székesfehérvár szabad királyi város telekkönyv- és térképtörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csurgóné Benkő, Zsuzsa (2008) Híradózás Magyarországon a hitelesség tükrében (a vizsgált tv csatornák - MTV1 és TV2 - híradói). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuri, Ildikó (1961) Kistelek természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csuri, Sándor (1991) Az egyházak lehetséges szerepe a büntetés-végrehajtás nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuri, Veronika (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuri, Veronika (2014) A könyvtár mint műhely - tehetséggondozás és felzárkóztatás az iskolai könyvtárakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csutár, Éva (1992) A Baksay Sándor Gimnázium története a két világháború között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuzdi, Lilla (2020) Az artikulációs zavar terápiájának egyes szakaszaiban megjelenő lehetséges korlátok a logopédiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Józsefné (1991) Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének feldolgozása az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csábi, Lászlóné Színes diaképek alkalmazása a 6. osztály földrajzának oktatási és nevelési folyamatában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csák, Angelika (2003) Möglicher Einsatz der alternativen Methoden im fremdsprachlichen Deutschunterricht mit Hinsicht auf die Suggetopädie. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Ferenc (1964) Kuncsorba község természeti és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csák, Julianna (1986) Vaszil Bikov: Az út végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák, Katalin (1973) Különböző szervetlen nitrogén mennyiségek hatása a lucerna növekedésére és rhizobium baktériumaira illetve gumóképződésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák, Tímea (2005) Vásárhelyi fazekasság története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Jánosné, Angelika (2000) Nehezen kezelhető gyermek az iskola és a család viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Dominik Dezső (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Dominik Dezső (2021) Régiségek nyomában – portréfilm Fodor Imréről. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Andrea (2014) Az idősek közművelődési sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Anikó (2004) A "mágikus doboz" vonzásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Dániel (2016) A legnagyobb kaliberek Kalyberje. Beszélgetés Pilcz Rolanddal. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Dániel Tamás (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Judit (1997) L'histoire du Jumelage de Vallauris-Golfe-Juan et de Hódmezővásárhely. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáki, Katalin (2005) A honfoglalás korának szimbolikus értékű étkezései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Klaudia (2018) Ne Bánts! Gyermeki agresszivitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Nikolett (2012) A magyar gasztronómia története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Rebeka (2020) A sportprotokoll jelentősége a versenysportolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Réka (2008) A szovjet és náci propaganda a II. világháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáky, Gizella (1968) Adatok a soltvadkerti szikes tavak algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csáky, Ildikó (1968) A tankönyvi képek felhasználása az oktatás folyamatában. 5. osztály, szomszéd országok. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csáky, Judit Rákoskeresztúr átalakulása. Mezőgazdasági település - bolygó város. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csákányovszky, Judit (1995) Von Sarajevo Bis Zum Weltbrand. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csákóné Harkai, Erzsébet (2007) A számítógépek használatának bemutatása, elemzése az e-learning folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csámpai, Zoltán (2005) Samuel Beckett bibliográfia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csány, Júlia (2019) Participatív kutatás photovoice módszerrel magas támogatási szükségletű személyek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anett (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Bence (2021) Erőemelés filmterv. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Bence (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Józsefné (1965) Az önálló foglalkozások megszervezése a számtantanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi, Andrea (2004) St. Louis, The City of the World's Fair, 1904. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, András (2004) Az anime. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anita (2014) Közösségépítő rendezvények egy pályázat tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Balázs (2018) Műanyag hulladék környezeti hatásainak vizsgálata, a PET palack életciklusának elemzése alapján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Balázs (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Cintia (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Cintia (2019) A magyar néptánc. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Eszter (1983) Основные и модальные значения неопределенных местоимений с частицей -нибудь. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, Eszter (1995) The Self-portrait of Eugene O'Neill and his Autobiographical Characters and Events Illustrated by References of his Plays. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, Fanni (2017) Sérült gyermekek elfogadása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Györgyné (2004) Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Magyarország leglátogatottabb turisztikai célpontja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Gábor (2005) Devianciák (drogfogyasztás, alkoholizmus) szociológiai meghatározottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Ildikó (2004) Die Salzburger Festspiele als größter sommerlicher Kulturmagnet der Stadt Salzburg. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Ildikó (2005) Egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Ildikó (1988) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-tanításban, különös tekintettel a 4. osztályos tanulókra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, Istvánné (2004) Személyiségfejlesztő módszerek avagy személyiségünk rejtett tartalékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, János (1968) Szank település és gazdaság földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi, Jánosné (1959) Lakitelek természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csányi, József (1981) Kistelek "magyar-szovjet barátság" MGTSZ átfogó elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, József (2008) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, József (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katalin (1996) The Spanish-American War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, Krisztina (2005) Az OnlineWeb Kft. marketingkommunikációjának értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Krisztina (1997) Érdekességek az írás történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, Mónika (2012) Ablak a jövőre – ökológiai válság és fenntartható fejlődés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Orsolya (2012) Az emigrációs gondolat megjelenése Márai Sándor Naplóiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Orsolya (2009) Élményterápia a beteg gyermekekért : Bátor Tábor: egy pozitív példa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Péter (2018) A kiskőrösi és kiskunhalasi mentőállomáson vonuló személyzet táplálkozási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Szilvia Ágnes (2004) A Bolyongó Világfi és a Végzetes Ember Puskin Byronizmusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Barna, Klára (2005) A kamaszlélek védelme a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Aletta (2021) Egy középvállalkozás és egy multinacionális cég munkavállalói egészségmagatartásának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Hajnalka (2010) A bábművészet felhasználása a pedagógiai munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Adrienn (2009) Sisi, és a Gödöllői Kastély. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Beáta Anna (2008) A hódmezővásárhelyi kerámiakészítés története az 1970-es évekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Dorina (2018) Társadalomkép a XIX. századi francia irodalom tükrében (Balzac Goriot apó és Stendhal Vörös és fekete című regénye alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Gergely (2015) A technológia szerepe a sportrekreációban. A középkorosztály vizsgálata az Argustress Sport Pro eszköz segítségével a kajak-kenuban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Hajnalka (2018) 24 h - Hangvizualizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Melinda (2018) Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus életének és munkásságának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Mónika (2017) A mese szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Norbert (2020) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Péter (2009) Theorie und Praxis einer kulturellen Innovation (dargestellt anhand der Bauhaus-Kultur). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Péterné (2005) A gimnáziumi képzés szerkezetének átalakulása, jelenlegi helyzete, hatásai az 1990-es évek elejétől napjainkig Orosházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Szilveszter (2001) The Cuban missile crisis: Who Bore the Responsibility? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Ágnes (2006) Der Kongresstourismus mit Ausblick auf die Stadt Wien als Kongressstadt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Ágota (2006) A Délmagyarország c. napilap története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Éva (2003) Braucht die deutsche Sprache eine feministische Reform? Über die Berechtigung der feministischen Linguistik im Deutschen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Joó, Gyöngyi (2005) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Kollár, Tímea (2005) A világ érdeklődése a hazai dokumentumok iránt az Országos Széchényi Könyvtár dokumentumellátó szolgálatához 2001-2004 között beérkezett kérések tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Noska, Andrea (2018) Élménypedagógiai módszerek alkalmazási lehetőségei a tanoda programban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csébi Lászlóné Lám, Katalin (1978) A magyar irodalmi órák kereteinek bővítése, a magyar irodalmi szakkör munkája a Rózsa Ferenc Általános Iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csécsei, László (1990) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakköri feladatgyűjtemény az általános iskola felső tagozata számára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csécsei, Ramóna Mária (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsei, Ramóna Mária (2019) A szegedi ferences kolostor és a Havas Boldogasszony-templom története. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csécseiné Návai, Mónika (2003) Takó Tivadar pedagógusi pályájának elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csényiné Bihal, Judit (2000) A Mártélyi Tájvédelmi Körzet holtágának vízminőségi és ökológiai állapotvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csép, Andrea (1996) Az üzemanyag töltőállomások rendszerének térszerkezete és az általa indukált infrastruktúra változása Magyarországon és Csongrád megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépai, Ingrid (1994) Kölyökhalál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépes, Katalin (2008) Az Újhold folyóirat és évkönyv története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csépes, Katalin (2007) Újhold folyóirat referálólap. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cséplő, Aliz (2019) A vízhez kapcsolódó motívumok és epizódok elemzése a tündérmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cséplő, Sára (1964) Az "Izsáki Sárfehér Tsz" szőlőkultúrája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cséplőné Hökkön, Marianna (2007) Zala megyei cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csépán, Katalin (1964) Páhi. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csépány, Ildikó (1981) Az orosz frazeológizmusok magyarra fordításának sajátosságai (Dubrovin, M. I.: Ruszkije frazeológizmü v kartyinkah" című szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépány, Viktória (2000) „...Navigare necesse est...". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csík, Erika (2017) Iskolai zaklatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíki, Júlia Hajnal (2001) La lavorazione del latte in modo popolare in Valcamonica. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkné Majoros, Szilvia (1999) A személyiség fejlesztése innovatív törekvésekben, alternatív iskolák bemutatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csíkos, Adrienn (2019) Digitális eszközök használata az óvodai matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Henriett Mária (2019) A verbális közlés és a képi ábrázolás diskurzusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkász, Katalin (1997) Belső perifériánk: a Tiszazug. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csízi, Andrea (2005) Kultúrpolitika az 1920-as, '30-as években. Hóman Bálint élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Tiborné (1995) The Use of the Indefinite Article in the English and Hungarian Languages. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóka, Edina (2000) Digitális kultúra Magyarországon: Internet, Online publikációk 1996-99. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Ferencné (2005) Drogprevenció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Gabriella (1998) A narkománia okai és megelőzési lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókás, Hajnalka (1997) L'homme qui filme l'invisible les trois couleurs de Krzysztof Kieslowski. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókás, Kornél Tamás (2018) Droghasználat Magyarországon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csókás, Tímea (2001) Anglizismen in der deutschen Werbesprache unter besonderer Berücksichtigung der Werbeschlagzeilen im Magazin "Stern". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Andrásné (1986) Genetikai aspektusú alkoholdehidrogenáz vizsgálatok a triticinae subtribusban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókási, Gábor (1991) Makó ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókási, Katalin Nóra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Márta Katalin (1998) Virginia, the Cradle of Presidents From Washington to Monroe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csókási, Zoltánné (1988) A József Attila Tudományegyetem /jogelődjének/ gyakorlóiskolájának létrejötte. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csórián, Katalin (1997) Scottish Customs and Traditions. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti, Beáta (1987) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti, Bettina (2018) Együtt az állatokért. Vizsgafilm-dokumentácó. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Bettina (2018) Portfólió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Ildikó (2003) A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének bevezetése és kiépítése a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Szilveszter (1971) Üllés település gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csóti-Gyapjas, Dóra Éva (2012) A Barbie-nő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csótiné Frank, Ágnes (2005) Gyermekjólét a mindennapokban - egy speciális eset tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csótó, Katalin (1975) Örményes község virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóvics, Brigitta (2019) Tapasztalatok felnőtt dadogók kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csökmei, Edina (2007) Különböző országok protokolljai (Dánia, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csökmei, Enikő (2008) A pusztaföldvári általános iskola története a rendszerváltástól napjainkig 1990-2008. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csökmei, Gábor (2007) A békési kultúra fellegvára (Egy „alvóváros” kulturális ébredése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csöndes, Anikó (2009) Die Wappen der österreichischen Bundeslnder - im Vergleich. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csörgő, Melinda (2008) Értelmezési szempontok a Bölcs Náthánhoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Ilona (1963) A "Haladás" Tsz. szerepek a városok élelmiszerellátásában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csúcs, István (1999) Az öngyilkosság mint társadalmi jelenség. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúri, Edina (2005) 6. osztályos tanulók tanulmánykirándulásának szervezése Orfű és környékére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri, Henriett (2000) Szavak Nélkül...: A nem verbális csatornák szerepe a kommunikációban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúvár, Marianna (1986) Valentyin Raszputyin "Búcsú Matyorától" című kisregénye hőseinek "sorstragédiája". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúzi-Juhász, Erika (2006) Wortschatzübungen im DaF - Unterricht mit Anfängern. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúzné Lehóczki, Gizella (2005) A magyar állami anyakönyvvezetés története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Mária (1974) Kollégiumi szobaközösség - kiscsoport - rejtett hálózata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csüllög, Sándorné (1999) Elektronikus média szerepe a Sárréten. Sárrét TV. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csüllög, Vivien (2020) Óvoda-iskola átmenet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Zsófia (2018) Kooperatív technikák az általános iskola alsó tagozatán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó, Katalin (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Boglárka (2021) Calouste Gulbenkian élete, kőolajiparban való munkássága és a hagyatéka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Boglárka (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Dóra (2016) Axilla - Diplomamunka dokumentáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Márta (1942) Matyóország. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Csőke, Szilvia (2005) Szeged Tömörkény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Zoltánné (2006) Leaders and revolutainaires of the 20th century: Margaret Thatcher. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Zsolt (1991) A korszerű napraforgótermesztés technológiájának bemutatása egy állami gazdaság kísérletei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csősz, Ferenc (2020) A Sinka István Művelődési Központ intézményi stratégiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőszi, Attila Krisztián (2020) A sport iránti elköteleződés sporttagozatos középiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csővári, Zsanett (2015) Tanulási orientáció vizsgálata a kisiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Curpás, János (2008) Az Orosházi Gyógypedagógiai Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cz. Nagy, Zoltán (1991) Kétváltozós fuggvényeket ábrázoló számítógépes program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czabai, Erzsébet (1978) Növénytermesztés a magyarbánhegyesi Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czagány, Gábor (1999) Az Északír válság vallásföldrajzi háttere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czagányné Németh, Melinda (2004) A kolozsvári Jezsuita Akadémia és Kollégium története (1581-1773). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Andrea (1994) Capitol! Della Vita Di Nicola Pressburger. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czakó, Attila (2002) A hitelesség biztosítása a forradalom ábrázolásában Alekszandr Fagyejev: Tizenkilencen és Borisz Paszternák: Doktor Zsivágó című műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Beáta (2004) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Csilla (2006) Landeskunde in den DaF-Lehrwerken am Beispiel von „Das neue Deutschmobil 1". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Ildikó (2001) Ifjúságvédelmi helyzetfelmérés a Deák Ferenc Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Krisztina (2007) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Krisztina (1998) A melanoma malignum. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czakó, Nóra (2005) Education of cave preserving in the English lessons. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Réka (2002) Film adaptations of Shakespeare's 'Romeo and Juliet'. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Szimonetta (2007) Baka István ambivalens lírájának egyik lételeme: A nő - férfi kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Éva (2008) Szorongásos zavarok kialakulása és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Kállai, Ildikó (2007) A kiskunfélegyházi Constantinum múltjából és jelenéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czanik, Sándor (2009) Kiss Bálint (1772-1853) pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czanikné Havrán, Szilvia (2009) Gyermekkori szocializáció : a 0-6 éves korú gyermekek szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Orsolya Réka (2004) Reformeszmék kibontakozása és hatása Magyarországon a XIX. század első felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czapáry, István (2001) Matematikatanítás a 19.század végén Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czavalinga, Dóra Ágnes (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czebe, Norbert (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czegledi, Krisztina (2021) Alkoholfogyasztás az egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czegléd, Anna (1972) Vizsgálatok különböző békafajok szívizomszövetén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Viola Ágnes (2021) Gerontoedukáció: közösséggel és kultúrával a minőségi időskorért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Jolán (2005) Marketingkommunikáció a szakirányú továbbképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Mihály (1984) Szeged beépítettségének ábrázolása és a város klímája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Tamás (2011) Alap tornaelemek oktatása alsó tagozat 3.4. osztályban a mozgásvégrehajtás minőségének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Tamás (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédiné Varga, Edina (1998) Lernen mit alien Sinnen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeigerschmidt, Norbert (2009) Reklámok a médiában. A reklámzene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeller, Ágnes (1974) Korszerűsítési törekvések a matematika tanításában. Halmazok, logika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene, Anita (2004) Pályaválasztás és motiváció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czene, Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene, Gábor (1999) A szuburbanizáció folyamata Szegeden és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene, Imre (2019) Mezőgazdasági hulladékok kezelése komposztálással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czenky, Ágnes (1999) Alternatív iskolák pedagógiájának közös és eltérő vonásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czenky, Árpád (1998) Testnevelés hatása a személyiség fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czentye, Józsefné (2008) A Szegedi Fegyház és Börtön Mindennapi élet a Szegedi Csillag Börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czenéné Zsolnai, Irén (2004) Drogprevenció- avagy a felnőtt társadalom felelőssége a fiatalkori (14-20 év) drogfogyasztás megelőzése érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czere, Erzsébet (1999) Fejezetek Dunatetétlen történetéből a kezdetektől 1914-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czerovszkiné Szokol, Noémi (1990) Bábjáték a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeróczki, Claudia (2009) Az olvasás és az ismeretszerzés egyéb forrásainak, egymáshoz való viszonyának elemzése alsó és felső tagozaton végzett felmérések alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czető, Angelika (2007) Internetprojekte im DaF-Unterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czető, Nikoletta (2019) Társas kapcsolatok az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere, Andrea (2016) A testmozgás szerepe és jelentősége óvodáskorú gyermekek és szüleik életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibik, Géza (1969) A törtek bevezetése az általános iskolákba. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czibikné Kónicz, Márta (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czibolya, Renáta (2006) A német iskolarendszer alap- és középfokú felépítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula, Ferencné (1976) Magyar matematikusokról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czibulya, Enikő (2005) La famiglia e le classi nella societá etrusca e nella Roma antica. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibulya, Zsuzsanna (2005) A művészetoktatás kialakulása Békés megyében : 40 éves a szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibuláné Arany Szabó, Ágnes (2005) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Czick, Ferencné (2002) Nemesnádudvar hagyományos népi táplálkozása - kalauz, bibliográfia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cziczeri, Tímea (1996) A biharugrai halastavak madártani adatainak összehasonlítása az 1995.-1996. években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cziczeri, Tímea (1994) A narkománia pedagógiai vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cziczinger, Antalné (1997) Bácsalmáson élő nemzetiségek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cziegelmayer, Edina and Morosics, Tamás (2002) Perzisztens halogénezett szénhidrogének hatásának vizsgálata a lipid mobilizációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Andrea (1999) Múltbéli sajtókalendárium. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czifrák, Viktória (2003) Matematikai statisztika a testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigle, Beáta (2003) Debreceni Szemle 1993-2002. - repertórium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigléczki, Jánosné (1986) Tehetséggondozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czikkely, Imre (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely, Mária (2009) Családok esélyteremtése, a gyermekszegénység leküzdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely, Ágnes Tímea (2007) Oktatás, mint lehetőség a romák integrációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikó, Katalin (2012) A "rosszak" esélyei. A Szegedi Fegyház és Börtönben folyó felnőttképzés és felnőttnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikóra, Erzsébet (1934) A szél munkája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Czimbalmosné Németh, Ildikó (1999) A talajvíz helyzetében idősorok alapján kimutatható változások Újszegeden. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czina, Dávid (2011) Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, Dávid László (2009) A Somogyi-könyvtár története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Angéla (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Angéla (2018) A gyakorlat során megismert ifjúsági közösség sajátosságai, fejlesztésének lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, István (1991) Komplex esztétikai nevelési kísérletek a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege, Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege, Zsolt (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinka, Robin Márk (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczi, Aranka (1968) A szántóföldi növények kártevőinek tanítása és szemléltetése az élővilág tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czinkóczi, Ágnes (2019) Kutyák az ember "szolgálatában". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czipó, Petra Márta (2017) Kézzel hímzett érték, hagyomány és divat - Keresztszemes Design. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirbus, Géza (2016) A fiatalkorúak céltudatos alakformálásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirbusz, Orsolya (2003) „Il flagello dei principi" Pietro Aretino nella sua epoca, nel Cinquecento. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Katalin (2003) La Mirtilla l'analisi strutturale di una pastorale. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Katalin (2006) Prévert, le poéte de la rue et ses Paroles. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Rudolf (2008) Devianciák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirle, Éva Anna (2004) A gyulai Nicolea Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Alexandra (1995) Die deutsche Bevölkerung in Elek nach der Türkenherrschaft (Über die Pestepidemie im Jahre 1739 und die Cholera im Jahre 1831 und 1873). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czirok, Györgyi (1984) Lakótelepi kutyatartás kapcsolatrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czirok, Mihály (2005) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola, ezen belül a művészeti iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Mária (2004) Üzleti Információ. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Sándor Zoltán (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Sándor Zoltán (2008) Reformáció és ellenreformáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zsófia (2017) Rákosi Mátyás személyi kultusza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Ágnes (2007) A pénz motívum megjelenése Jókai Mór műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráki, György (2002) 'Think globally, act locally' global environmental problems, backlash of the government and the society Ws the U.S.A. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czoma, Nóra (1997) Motive in Alfieris "Filippo"und Schillers "Don Carlos" : Eine vergleichende Analyse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czombos, Aliz (2017) Hagyományápolás az egyházi és állami óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombosné Kocsis, Anikó (1998) Natursymbolik in Balladen von Goethe und Schiller. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czombál, Beáta (1995) Az orosz számnevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czotter, Éva (2017) Stílus és hitelesség a mai magyar bankszektorban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czuck, Dr. Antalné (1988) A perspektivikus ábrázolás az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czucz, Mária (1967) A geometriai szerkesztések elmélete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czuczi, Réka (2019) "Őrangyal projekt" : egészségfejlesztés az óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczi, Éva (1996) Tracht und Schmuck der alten Germanen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czuczor, Martin Gábor (2018) Portfólió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczor, Martin Gábor (2018) Portré: Szálinger Balázs. Vizsgafilm-dokumentáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czudor Lászlóné Bukva, Róza (2008) Tíz- és tizennégy éves gyerekek szemantikai struktúráinak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czudor Lászlóné Bukva, Róza (2016) A szövegértési kompetencia fejlesztése az általános iskola hetedik évfolyamán szépirodalmi szövegekkel. A szövegértés fejlesztésének lehetőségei Arany János balladáival. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czuhorka, Zoltán (2008) "Virágzó" deviancia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czvik, Szilveszter (2008) A televízió és a gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czár, Katalin (2006) Die Geschichte des Josephinums (1785-1920) und Seine Ungarischen Zöglinge. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédliné Bárkányi, Éva (2011) A felsőoktatás minőségügyi gyakorlata. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán a Tanító- és Óvóképző Intézet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czégány, Laura (2015) Életútelemzések, probléma-megoldási módok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Gyula (1998) A pedagógusok gyermekeinek helyzete szüleik életstílusának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czégény, Tünde (2008) Kulturálódási lehetőségek Újszentivánon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmán, Andrea (1992) Dugonics András geometriai és nyelvészeti munkásságáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus, Lászlóné (1972) Korszerűsítési törekvések a számonkérésben és ellenőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czékus, Erika (1980) A tanulók időbeli tájékozódó képességének fejlesztése az általános iskolai 5.-6.-os -történelem tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus, Gábor (2019) A rendszeres testmozgás fontossága az óvodai nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Kitti (2011) Rendezvényszervezés bemutatása gyakorlatban a Zákányszéki Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önkormányzat tevékenységének példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Mária (1968) Öttömös határának növényvilága az iskolai oktatás és népművelés szempontjából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czékus-Kristó, Judit (2020) Szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Zoltán (2012) Egy közművelődési intézmény a felnőttképzés útján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Zoltán (2006) „Wortschatzarbeit? - Ja, bitte" Überlegungen zum spielerischen Wortschatzüben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czöndör, Klára (2018) Egy dobozban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czöndör, Klára (2018) Egy dobozban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czövek, Gabriella (1997) Talajszennyezés és élettani hatásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cződör, Krisztián (2007) Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola története a II. világháború és a rendszerváltás között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cződör, Szilvia (2005) A Pitvarosi Általános Iskola története a II. világháború és a rendszerváltás között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

D'Osualdo, Krisztián (2004) La storia e la cultura della danza popolare in Italia. Aspetti storici, culturali, di esecuzione tecnica. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D. Nagy, Judit (1959) Szélsőérték-feladatok. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

D. Szabó, Zoltán Sándor (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D. Szabó, Zoltán Sándor (2015) A számítógép elindulása. Szemléltetőeszközök alkalmazása a számítógép indulásánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D. Tóth, Éva (1980) Szikes tavak Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dabi, Katalin (1999) Passion, Culture and Reconciliation in Emily Bronte's Wuthering Heights. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daday, Zita (2019) Kisgyermekkori és óvodáskori beszéd- és kognitív fejlődés, illetve annak rendellenességei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Ida (2004) Teaching English as a Second or a Foreign Language to the Blind in Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Mónika (2019) Az óvodapedagógus mentálhigiénéje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka-Sánta, Judit (2004) Deutsche in Kerekegyháza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dajkó, András Krisztián (2015) A BMX-cross versenyzők gyorsasági és gyorsasági állóképességének összehasonlítása labdarúgókéval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daka, Diána (2017) Helyi televízió létjogosultsága. Helyi televíziók Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daka, Edina (2013) A könyvtárügy helyzete napjainkban. A mórahalmi könyvtár szerepe a település életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dakó, Zoltán (2020) Férfiak helyzete az óvodapedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos, Csilla (2011) A franciaországi barokk, és a versailles-i palota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dalos, Marianna (1995) Kommunikációs aktusok szinkrón egybevetése a magyar és a francia nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Damacsek, László Tamás (2016) Resztoratív módszerrel a pedagógusok kiégése ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Damásdi, Iringó Eszter (2018) 3-4. osztályos többségi és enyhén értelmi fogyatékos tanulók szociális problémamegoldásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Andrea (2016) Hazaszeretetre nevelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Luca (2020) Az ajak- és szájpadhadékok ellátásának hazai protokollja a Miskolci Hasadékos Team működésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsi, Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dancsó, Ágnes (1992) Témazáró dolgozatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dancsó, Anita (2000) A déli határsáv kitelepítése 1950-1953. között, Kormó-puszta története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó, Gabriella (2003) Coleridge's Divine Comedy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó, Gabriella (1997) Latin-amerikai spanyol gyarmatok területi változásai 1492-től a függetlenné válásig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dancsó, Zsanett (2004) A polgárság mindennapjai az urbanizáció idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancza, Mónika (1998) Egyiptom misztikus vallása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dandé, Henrietta (2005) Alföldi tájak hagyományos ételei, étkezési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dandé, Zsuzsanna (1994) A Contrastive Analysis of the Article Usage in the English and Hungarian Languages. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dandéné Serkédi, Ildikó (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai /kutatás és összehasonlító elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Ilona (1940) Kiskunfélegyháza. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Dani, Imre (1993) Age and Personality of Oliver Cromwell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, István (1992) Elítéltek alkalmazkodása a börtönkörnyezethez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, Katalin (1989) Egy napközis munkaközösség pedagógiai kulturáltságának metodikai jellemzői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, Nóra (2018) A rajzfilmek hatása a személyiség fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tibor (1979) A Tisza II. Vízlépcső területének és környékének természetföldrajzi viszonyai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, Zita (1998) Serdülőkori narkománia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, Ágnes (2008) Három nagy XVIII. századi egyházi gyűjtemény összehasonlítása: Pécs, Eger, Gyulafehérvár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Ágnes (2009) A nemzettudat erősítése a 13-14 éves korosztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani-Cseh, Mária (2021) Csongrádi Zenei Tábor mint az iskolánk beiskolázást segítő tehetséggondozó programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Danics, Enikő (2000) Kalandozások a szappanopera világában, avagy egy műfaj, amely felbolygatta a televíziózást. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daniel, Lívia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Gábor (2017) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Richárd (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Zsuzsanna (2004) Improving the Writing Skill at Intermediate Level. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankowsky, Tímea (2001) Önfejlesztés a középiskolai kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Adél (2014) Az evolucionizmus hatása a kulturális antropológiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, András Péter (2018) Android fejlődéstörténet és a digitális oktatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Ervin (1967) Szarvas iparának fejlődése különös tekintettel a kisipari szövetkezetek fejlődésére. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dankó, Ervin (2005) „ A világ nem talált hozzám utat ” avagy az autizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Ferencné (1999) Ajak helyi társadalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, Hédi (1986) Népi gyógymódok Mezőberényben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, István Béla (1942) A Zempléni-vulkánsor. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Dankó, Mihály (1989) Az új oktatási törvény kezdeti tapasztalatai /Gyomaendrőd és vonzáskörzete/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, Zsófia (2020) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megvalósulása Tiszakécskén: Szocimetriai felmérés egy integrált osztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankóné Nagy, Éva (2004) Hátrányos helyzetű gyerekek nevelésének kérdései, különös tekintettel a cigány gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Andrea (2011) Az abszurd humor és eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Imréné (1989) A fakultáció Szolnok megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Danyi, István (2016) Street Art. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Márta (1995) Gott und Natur im Jahrhundert der Vernunft ("Irdisches Vergnügen in Gott" von Brockes). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabont, Dezső (1986) Vajda Péter: Dalhon című művének világképe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabontné Juhász, Zsuzsanna (1986) Lírai folklór szövegek motívumvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabos, László (2005) Eltérő nevelés, eltérő értékek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daradics, Mónika (2004) Starting the Education of a Highly Sensitive Child. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dargóné Jenei, Katalin (1979) Térelemek kölcsönös helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darida, Ádám Péter (2021) Az erdei élővilág sokféleségének vizsgálata a 3. osztályosokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Csaba (2015) Serdülőkori konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Edit (2002) Frauen in Deutschland : auf dem Weg zur Gleichstellung in der Periode 1945-2000. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Ivett (2008) Die Projektwoche. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Ivett (2007) A projekt-módszer alkalmazása a német, mint élő idegen nyelv és a technika és életvitel tantárgyak integrált nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Pálné (1991) Pedagógusképzés Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daru, Lilla (2005) Tisza Volán Rt. PR tevékenységének bemutatása, szükséges feladatok megvalósítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daru, Éva (2007) A Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában folyó szakmai munka napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvas, Orsolya (1996) Reading comprehension. Analysis of a Cambridge First Certificate Reading Comprehension Test. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darvasi, Szabina (2016) A kötődés, anya-gyermek kapcsolat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darányi, Nóra (2021) A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének – oktatásának vizsgálata a városi és a községi iskolákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs Lászlóné Olajos, Éva (1979) Hogyan nevel olvasóvá a Kincskereső című folyóirat? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darázsiné Kém, Anita (2005) A kreativitás és fejlesztése kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darócz, Ildikó (2019) Az értelmi fogyatékkal és egyéb pszichés fejlődési zavarral élő egyének küzdősporti képzésének fizikai és pszichológiai előnyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darócz, Mária (1983) Az iskolán kívüli komplex természettudományos nevelés megvalósításának egy kísérleti programja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Erzsébet (2021) Pedagógiai törekvések a koherencia-érzés megélésére egyén és közösség szintjén a Szegedi ÓVI-ban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Anita (2004) Dramapädagogische Elemente im DaF - Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Csaba (1992) Tokaj és környékének geológiai -és morfológiai viszonyai, valamint éghajlatának hatása a szőlőtermelésre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Dorottya (2017) Szakmai gyakorlat értékelő lap. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Dóra (2020) Autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek óvodai nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Gabriella (1979) Nagy Olga: Paraszt Dekameron c. művének igekötői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Irén (1963) A püspökladányi szikfásítási kísérleti gazdaság. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Péter (2004) Deviáns viselkedési formák, különös tekintettel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darók, József (2004) "Itt nem elég, ha magyar vagy..." Magyarok szerepe a világ filmművészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Davidovics, Angéla (2005) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Davidovics, László (2006) Francia-magyar együttműködés a szakképzés területén a Leonardo da Vinci program keretében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

De Cicco, Orsolya (2002) Gesualdo "II Principe madrígalísta e íl suo Feudo". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debera, Szilvia (2000) Házas-pár-baj azaz a konfliktusok szerepe az intim kapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debera, Ágnes (2001) Hátrányos helyzetű csoport bemutatása különös tekintettel a gyermekotthoni nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debnárik, Beáta (1995) L'histoire de la Mode. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni, Dóra (2005) Az írás kialakulása és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni, Gáborné (1989) Принцип опоры на родной язык: от перевода до одноязычных упражнений. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni, Vanda (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni, Vanda (2016) A szerkesztő-riporteri magatartás etikai aspektusainak megjelenése a médiában, az Éjjeli féreg című film alapján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, Dániel (2004) A Diáksziget kulturális eseményei a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, Szilvia (2009) Szlovák-magyar területfejlesztési trendek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni-Beretzk, László (2013) Halmozottan fogyatékkal élők oktatási-nevelési lehetőségei fejlesztőiskolai oktatási formában : a Csodaház Foglalkoztató Napközi és Fejlesztő Iskola szakmai értékelő-elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka, Csilla (1999) A fiatalkori kábitószer-szenvedély és bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeny, Mónika (1987) Integrálfogalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deczkiné Mikecz, Julianna (2021) Kettős különlegességgel élő személyek - Sajátos Nevelési Igényű gyermekek tehetséggondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dedinszky, Tamás (1995) Teaching Vocabulary with Specific Visual Aids in Communicative Language Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Degré, Andrásné (1986) Baranya megye felszíni és felszín alatti vizei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dehény, Mária (1980) A legfontosabb szakkönyvek, kézikönyvek felhasználásának lehetőségei és módszeres eljárásai az anyanyelvi és irodalmi nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deim, Alíz (1992) A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története (1859-1896). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dejczőné Fehér, Zsófia (2009) Women soldiers in the american armed forces. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dekker, Laura (2018) Ünnepek, ünnepélyek az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Zoltánné (1998) A matematika története feladatokon keresztül Ókor. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli, Csabáné (1989) A Kecskeméti Zománc- és Kádgyár múltja, jelene, jövője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli, Elvira (1970) Báránd község természetföldrajzi adottságainak hatása a település kialakulására és a lakosság gazdasági életére. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deli, Judit (2007) A magyar dráma és közjáték a 16-18. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Julianna (1986) Adalék Jászapáti településföldrajzához. Az utcahálózat és a telekformák alakulásának földrajzi sajátosságai napjainkban Jászapátin. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli, Mihály (1995) A civilizáció környezetromboló hatása a Gyomaendrődi Hantoskerti-holtág példáján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli Csabáné Kutasi, Gabriella (1970) Cegléd és környéke alma, kajszibarack és őszibarack termesztésének földrajzi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Delia, Hajnalka Renáta (2009) A Gerébi Kúria Hotel és Lovasudvar marketingje és konkurencia vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák, Balázs (2018) Amatőr és igazolt U19-es leány röplabda csapatok összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák, Miklós (1998) Tessedik Sámuel munkásságának bemutatása életműve tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme, Béláné (1975) Szeged-Kiskundorozsma településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme, Judit (2017) A hasadékosok ellátása Magyarországon- fókuszban a pécsi team működése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Józsefné (2000) Munkajog az oktatásban : a fegyelmi felelősség szabályozásának formái az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Józsefné (1989) Őszibarack- és almatermesztés, mint bevételi forrás Szeged térségében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme, Klára (1989) Az Alcsiszigeti Holt-Tisza halállományának változása 1980-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme, Lolita (2010) Balassi Bálint Szép Magyar Comoedia-jának értelmezési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Lolita (2010) „Egy alföldi nagyközség kulturális igényei - A kultúraközvetítés színterei Üllésen –„. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Mihály (2004) A szakmai gyakorlati képzések lehetséges szervezési formái az OKJ szakmai képzésekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Orsika (2000) Környezeti nevelés az iskolában. Egy környezeti neveléssel foglalkozó angol nyelvű szakirodalom bemutatása és egy modul adaptálása magyar viszonyokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Józsefné Kanász Nagy, Éva (1977) A szentesi zöldség- és paprikatermesztési táj fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demes, Erika (2009) The influence of bilingualism in case of children. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Anna (1970) Budapest idegenforgalma. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Demeter, Attiláné (2002) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Dr. Attiláné (2002) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Dávid (2004) The Native American Aspect Of Stanley Kubrick's The Shining. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Irén (1982) "Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon..." ("Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim...) Thomas Mann: Toniо Kröger. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter, Judit (1995) Communicate, but how? Description and evaluation of techniques used to improve speech production in the English classroom with special emphasize on mistakes in fluency and accuracy. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter, Lea (2018) A gyermekek tér tájékozódásának a fejlesztése labdagyakorlatok segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Margit (2008) Életmód, divat, társadalmi élet az Osztrák - Magyar Monarchia idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Rozália (1958) Jászapáti természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Demeter, Zsuzsanna Edit (2004) Marketing-Szemléletű településfejlesztés- különös tekintettel a turizmusra- Szarvason. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Jakab, Marianna (2015) Napenergia felhasználása Nyírmadán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Jakab, Marianna (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deminger, Ilona (1982) Pereg személyneveinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demjánné Vida, Erika (1994) George III and the problems of his government. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demjén, Melinda (2015) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demjén, Melinda (2015) A fotózás alkalmazási lehetőségei a rajz és vizuális kultúra tantárgyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demjén Egonné Nagy, Éva (1970) Tata vizei és vízgazdálkodása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Demkó, Sára (1996) Il Teatro Fiorentino Nell'epoca Medicea. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demlyén, Dóra (2007) Család szocializáció haása a gyermek személyiség fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demus, Mónika (2016) Óvodáskor aktív szabadidő eltöltésének vizsgálata a játszótereken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deményi, Ernő (1995) Gyermek- és ifjúságvédelem a gyámhatósági eljárás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demők, Gyöngyi (2017) Anyaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dencs, Krisztina (2004) DaF-Unterricht in den Waldorfschulen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dencs, Krisztina (2016) Sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a néptáncoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dencs, Krisztina (2020) Szókincsfejlesztés népmesékkel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dencsi, Erika (1998) Tanár-diák alapviszony neveléstörténeti áttekintése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dencsik, Attila László (2021) Portfólió. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Dercsárné Nagy, Ibolya (1993) A kecskeméti Vásárhelyi Pál általános iskola pedagógiai törekvései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Derzsi-Kovács, Attila Kolos (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Detrich, Zsófia (1999) Zichy Mihály és Káss János illusztrációi Madách Imre: Az ember tragédiája című művéhez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Detvai, Péter (2017) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deutschné Karagity, Helga (2020) Kutyaterápia a Bajai EGYMI-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Dóra (1986) A népi színjátszás és az iskoladráma kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, Győző (2000) Die Leiden des jungen Werther Ein Versuch, Werthers „Leidensweg" zu interpretieren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Ibolya (1983) Egy mezőváros átalakulása ipari várossá /Hódmezővásárhely ipari élete/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, László (1981) "Káromkodásokból - Katedrális" : etikai magatartás és költői hitvallás Nagy László kései verseiben - (1973 - 1978). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, Nóra (2000) The Role of Music and Songs in Teaching English as a Foreign Language. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Nóra (2017) Óvoda és család együttműködési formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Orsolya (2009) A szentesi termálvíz hasznosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Renáta (1999) Jelige: Szenzációóó! Avagy újságírók a kommersz amerikai játékfilmekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, Roland Gábor (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Szilvia (2003) Drogfogyasztás megelőzése és kezelése Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Zsuzsanna (2000) 20-th-Century Absurd Drama Through The Works Of Ionesco And Albee. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, András (2016) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferencné (1964) A tizedes törtek tanítása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Istvánné (1978) Az ALGOL és a FORTRAN nyelv összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, János (1964) A háromszög nevezetes vonalai és pontjai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Andrea (2005) Tanulásban akadályozott értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése részképesség vizsgálatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, András (2000) Az Internet, és annak üzleti alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, András (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, András (2018) A kollégium hétköznapjai, nevelési szempontok figyelembevételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Annamária (1987) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Attila (1992) A francia felvilágosodás filozófusainak nevelésről alkotott elméletei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Attila (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Csenge (2020) Tanulási stratégiák vizsgálata, fejlesztése autista tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dóra (2010) Európa Jövője Egyesület - egy nonprofit szervezet a kultúrák közötti párbeszéd szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Edina (2009) Logika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Erzsébet (2015) Szorongásos zavarok megjelenése az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferenc (2016) Küzdősportok a rekreációban. A cselgáncs rekreációs lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferenc Róbert (2005) A világfa és jelképrendszerét meghatározó vallási szimbólumok az ősmagyarok mindennapi életében és vallásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferencné (2000) Die verschiedenen Zugänge zur Landeskunde in den Lehrwerken für die Sekundarstufe I. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella (1998) The foreign policy of the United States relating to the Hungarian revolution and struggle for freedom of 1956. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Ilona Gyöngyi (1978) A hasonlat mint művészi kifejezőeszköz Kosztolányi prózájában / Nero, a véres költő című regény alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Judit (2018) A magyarországi németek a Harmadik Birodalom árnyékában, 1933-1945. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, János (2004) Les origines du systéme d'enseignement supérieure hors-universitaire en France. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, József (1969) Műveleti növényeink leggyakoribb gyomnövényei és az ellenük való védekezés Csongrád környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Katalin (2005) Az életbiztosítás piaci helyzete és értékesítése ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Katalin Borbála (2006) Emberi jogi nevelés a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Krisztina (2005) A felnőttképzés elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Lajos (1963) Kiskunhalas gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Lajosné (1963) Kiskunhalas és környékének baromfitenyésztése és a baromfi-termékek feldolgozása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, László Attila (2004) A szegedi Móra Ferenc Általános Iskola története és működése a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Nikoletta (2017) Autista gyermeket nevelő szülők szerep-értelmezése gyermekük diagnózisának és ellátásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Norbert (2007) Newton's effect on science and religious thought. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Nóra (1988) Idézetesség Faludi Ferenc lírájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Orsolya (2008) A helyesírás és a nyelvhelyesség problematikája napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Rita (2004) From imitation to conversation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Sándorné (1990) A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat Gyermekintézményeiben - a hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett gyermekek életkörülményeinek bemutatása a tanulságok elemzésével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Tamás (2008) Egyetemre járás a Középkorban és a korai újkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zsolt (1999) A fiatalkorúak: A bűnmegelőzésről és a pártfogó felügyeletről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Zsuzsa (2005) Divat Európában a két világháború között és azt követően, az 1950-es évek végéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Józsefné Nagy, Gabriella (1984) Sütő András: A szuzai menyegző (dráma-elemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Zoltánné (1995) Starting to teach reading and writing in the primary school. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák-Jónás, Katalin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Deákné Bodnár, Erzsébet (1980) A Sarkadi Cukorgyár gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Sályi, Ilona (1981) "Vádirat az Emberhez - az ember ellen" Ördögh Szilveszter: A csikó c. novelláskötetének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Tóth, Veronika (1981) A kalocsai mézeskalácsos kismesterség és szakszókincse. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deé, Andrea (2006) Strategien in der deutschen Werbung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deés, Andrea (1994) Vajda János és az önkényuralomkori magyar tragédiaírás : tragédiák a Bánk bán nyomán? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Di Mundo, Ilona Edit (2015) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Di Mundo, Ilona Edit (2015) A felnőttek egész életen át tartó tanulásra való motiválásának eszközei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Di-Nunzio Kersner, Julia (2019) Generációk közötti kommunikációs problémák a digitális világ megjelenésével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Diallo, Ibrahim Kandia (1995) Le régime de Vichy (1940-1944). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diamant, Ágnes (2005) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dian, Györgyné (1991) A család, mint szocializációs tényező, szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dianoczki, Tünde (2005) A szegedi dóm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dicső, Mónika (2000) Gyermekjólét születése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dicső, Szilvia (1999) Miért játszik az ember? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dienes, Mirtill (1999) Les Proverbes francais. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dienes, Orsolya (1999) Conflicts of Hungarian Communities in the United States between 1880 and 1956. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dienes, Réka (2020) A Montessori módszer hatékonysága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Rózsa (1963) Tanulói aktivitás a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dienes, Zsuzsanna (1998) Pictures in the Class. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dienes, Zsuzsanna (2016) Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság vizsgálata különböző sportágakban tevékenykedő gyerekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dif, Leila (2018) A magyar kereskedelmi plakátművészet a kontruktivizmus idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dihen, Miklós (2000) A hátrányos és/vagy veszélyeztetett helyzetű gyermekek a Nyírtéti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dilekci-Kunder, Georgina (2009) Tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diligens, Regina (2010) A fejvadászok és a tréningjeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák, Gizella (1979) Matematika szakkör szervezése, vezetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dimák, Béla Nagyszénás természeti,település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dimák, Dávid (2016) Szerb és magyar 1. és 2. osztályos lányok testösszetételének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Demeter, Dr. Krisztina (2016) A munka rehabilitáció az értelmileg akadályozott személyek körében Az orosházi Vadvirág Esély Klub fiataljainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Demeter, Krisztina (2008) Népszokások és hagyományok a magyarországi cigányság körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Sebők, Veronika (2005) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Sebők, Veronika (1995) Landeskunde im Fremdsprachenunterricht in Bezug auf Österreich. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dimákné Zsoldi, Katalin (2007) Csukás István ifjúsági regényei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Zsoldi, Katalin (2003) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimény, Mária (1995) Bepillantás Vajda János szinikritikusi tevékenységébe a Kövér Lajos vígjátékairól írott kritikák tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinca, Vilmos (2009) Football plays an important role in raising global morals. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés, Hedvig (2009) Kosztolányi Dezső önéletrajzi regénye, a Pacsirta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés, Katalin Julianna (2018) Tankönyvek, egészség, egészségfejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés Kis , Zsuzsanna Mária (2016) A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola testnevelés tantárgy oktatásának helyzete 1954-től napjainkig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés-Kis, Zsuzsanna (2016) Tanári portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyésné Mészáros, Katalin (2007) Klebelsberg, a művelődés és oktatás vezető egyénisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinya, Adrien (1990) Reviczky Gyula: Apai örökség című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinya, Mónika (2000) Bräuche und Sitten im Mezőberény der 1930-er, 1940-er Jahre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinya, Mónika Rita (2005) A vizuális média hatása a gyerekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinyés, Dóra (2009) Americanization of Hungary: friend or foe? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinyés, Dóra (2009) A családi szocializáció szerepe a viselkedés alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Disznós, Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diák, Patricia (2019) Az értelmileg akadályozott felnőttek munkavállalási lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diós, Ildikó (1988) Egy intenzív szóbeli kezdő szakasz nyelvi anyagának tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diós, Jánosné (1967) Makó város településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diós, Krisztina (2018) Az öko tudatosságot fejlesztő didaktikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dióssy, Gabriella (1990) Népi hangszerneveink történetéből: a cimbalom és a furulya tárgy- szó- és művelődéstörténeti tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi, Judit (1997) Axonometria az építészetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi, Annabella (2012) Muszlimok a magyar történelemben a honfoglalástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Annabella (2014) A dán oktatási rendszer az egész életen át tartó tanulás szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Katalin (1949) Pápa és környéke. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Doba, Diána (2020) Lakótelepeken élő hátrányos helyzetű gyermekek rekreációs lehetőségei, igényeik, egészségtudatos magatartással kapcsolatos attitűdjeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doba, Lajosné (2005) A Csongrád Megyei Hírlap szentesi vonatkozású cikkei 1979-1980: Repertórium. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobai, Gábor A matematika oktatás problémái a szakmunkásképző iskolák "B" tagozatos osztályaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai, Regina Viktória (2021) Női mesealakok néhány mesei történet alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobai, Szabolcs (1999) Szociometria. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai, Zsuzsanna (1979) "Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" : József Attila a makói diák és az induló költő a kortársak és barátok szemével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobcsányi, János (1976) Térképszínezés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobcsányi, László (2006) Innovációs törekvések az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Anna (1963) Bolyai geometria elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobi, Jácinta Anna (2021) A kistérségi alapfokú művészeti oktatás a kisváros életében : a helyi lehetőségek, célok bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Balázs (2005) A devianciák pszichológiája -a drogfogyasztás miértjei-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Istvánné (2000) „Más” nép - Másképp - „Más”-ként. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, József (1987) A szövegalkotás és- használat problémái, valamint fejlesztésének feladatai az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobi, Márk (2017) Életmód a hosszú és egészséges élethez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Sándorné (2007) A nevelőszülők munkáját segítő képzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Zsolt (2005) Az eredendő bűn: Trianon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobo, Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobor, Katalin (2000) Digitális pedagógia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Anna (2018) A tánc helye és szerepe alsó tagozaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Béláné (1987) József Attila: Külvárosi éj című költeményének szövegnyelvészeti megalapozású elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos, Csilla (2018) Assessment in English language teaching : Roles, purposes and affects. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Csilla (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Dominika (2019) Mozgáskorlátozottak aktív szabadidő eltöltési lehetőségei hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Dézi (2007) Learner Autonomy: Classroom Experience in Developing Responsibility with a Group of Adult Learners. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Edit (2016) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Erzsébet (1946) A félelemről és szorongásról. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Dobos, Eszter Erzsébet (2008) Mikes Kelemen törökországi leveleiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Eszter Viktória (2005) Mobilkommunikáció, avagy mire is használhatjuk mobiltelefonunkat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, János (1999) Az Internet oktatási alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos, Józsefné (1989) Percek, melyekért érdemes élni... Pedagógusszerepek és tanártípusok az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos, Klára (1959) A rizs termesztése, különös tekintettel a kunhegyesi járásban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dobos, Magdolna (2016) Táplálkozási szokások 14-25 évesek között napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Matild (2000) La plus petite des grandes vedettes de la chanson francaise Edith Piaf ("En France tout fnit par des chansons"). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Matild (2006) A magyar népmese és állatszereplői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Zsófia Tünde (2018) „A zene az kell”: 55 éves az ének-zene oktatás Szolnokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Ágnes (2011) Védett rovarok a Körös-Maros Nemzeti Park területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosi, Éva (2010) Funerális művészet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosi, Jenő (1965) Császártöltés település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobosi, Lejla (1995) Die Sprachkunst von Thomas Bernhard (Dargestellt anhand des Romans "Das Kalkwerk"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobosi-Deák, Ágota (2003)