Items where Subject is "05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning"

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]Item Type
Jump to: A["Update/Views:jump_separator" not defined]B["Update/Views:jump_separator" not defined]C["Update/Views:jump_separator" not defined]D["Update/Views:jump_separator" not defined]E["Update/Views:jump_separator" not defined]F["Update/Views:jump_separator" not defined]G["Update/Views:jump_separator" not defined]H["Update/Views:jump_separator" not defined]I["Update/Views:jump_separator" not defined]J["Update/Views:jump_separator" not defined]K["Update/Views:jump_separator" not defined]L["Update/Views:jump_separator" not defined]M["Update/Views:jump_separator" not defined]N["Update/Views:jump_separator" not defined]O["Update/Views:jump_separator" not defined]P["Update/Views:jump_separator" not defined]R["Update/Views:jump_separator" not defined]S["Update/Views:jump_separator" not defined]T["Update/Views:jump_separator" not defined]U["Update/Views:jump_separator" not defined]V["Update/Views:jump_separator" not defined]W["Update/Views:jump_separator" not defined]Z["Update/Views:jump_separator" not defined]Á["Update/Views:jump_separator" not defined]É["Update/Views:jump_separator" not defined]Ö["Update/Views:jump_separator" not defined]Ú
Number of items at this level: 911.

A

Abonyi, Henrik (2009) Pedagógusértékelési rendszer a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Adai-Simon, Annabella (2019) Egészséges táplálkozás óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Nándor (2013) A magyar felsőoktatás megváltozásának elemzése, szimulációja a 2012/2013 tanévre vonatkozó törvénymódosítások ismeretében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, József (1996) Barangolás Kiskőrös zenei múltjában és a zeneiskola történetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alföldiné Hende, Márta (2013) Az óvodai integrációs fejlesztő program megvalósításának egy lehetséges módja, mint innovációs folyamat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Pál (2009) IKT alapú oktatás- és tanulásmenedzsment : (egy munkástelepi iskola útja a XXI. században). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Altmann, Györgyné (2010) Kutyával a hatékony oktatásért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Androvics, Gitta (2019) Az óvodapedagógusok mesepreferenciáinak jellemzői. Other, Szegedi Tudományegyetem.

András, Istvánné (2009) A matematikai kompetencia fejlesztése a nem szakrendszerű oktatás keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásik, Ilona (2019) Az autizmus spektrumzavarában érintett gyermekek integrált nevelése az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Jolán (1969) Számszerű anyaggal végzett munka jelentősége az általános iskola földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apjok, Sándorné (2014) Gépjárművezető képzés, mint a felnőttképzés egyik területe a jogszabályi változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Gertrúd (1989) Kiskunfélegyháza népiskoláinak története 1868-tól 1918-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagdi, Linda (2006) A magyar és a francia matematikaoktatás nemzetközi viszonylatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bahil Lajosné Gál, Hajnalka (1975) Bizonyítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baji, Istvánné (2002) A minőségbiztosítás kezdeti lépései a Dobozi Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Szabina Vivien (2019) Cukorbeteg gyermekek integrálása az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné Kollár, Ágnes (2009) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Vanessza (2019) Családi háttér hatása a 3-7 éves gyermekek zenei képességfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balczó, Zsolt Mihály (2007) Az általános iskolai gyermek- és ifjúságvédelem helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balkai, Barnabás (1988) A tanfolyami oktatás korszerűsítésének egy modellje. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, László (2007) Az iskolai dokumentumok szerepe az iskola életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Magdolna (1979) Martfű nagyközség felnőttoktatási és közművelődési helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Eszter (2010) Az osztályfőnöki modell változásai, az osztályfőnök új típusú feladatai a XXI. századi oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1974) A törtek tanításának néhány problémája az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, János (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztési távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2007) Múlt és jelen iskolarendszerünkben - az iskolarendszerről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsa (1996) Autonómia és tanszabadság a magyar nevelés történetében. E fogalmak mai értelmezése és érvényesülése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Leveleki, Anna (1996) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Gyula (2007) Meteorológiai műszeres mérések alkalmazási lehetőségei a földrajz tanításában : Kísérlet az éghajlati elemek iskolai méréseinek kiterjesztésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Krisztina (2019) Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola képesség-kibontakoztató programjának hatékonysága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mária (1968) Éghajlati elemek oktatása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyay, Klára (1967) A kép szerepe a földrajzi képzetek és fogalmak kialakításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barbócz, Sándor (2002) Az európai országok népművészetének közös jegyei - a néptánc, népzene nemzetközisége a hagyományok szerepe életünkben, nevelésünkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gábor (2010) A szakképzés változásai a Makói Oktatási Központban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Hajnalka (2002) Az oktatás minősége - a minőségi oktatás a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium minőségfejlesztési programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zoltán (2001) A menedzserszemléletű iskolavezetés (A menedzserszemlélet érvényesítésének feltételei és lehetőségei az iskola vezetésében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Rása, Hajnalka (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetősége az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barát, Katalin (1975) Új irányok a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Ferenc Jánosné (2022) Egy intézményi innováció tanulságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Réka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Réka (2019) A társművészetek szerepe az irodalomórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batancs, Tímea (2010) Kézműves foglalkozások az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Mária (1968) A számokkal való munka a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Begyik, Eszter (2022) Pedagógusok szakmai fejlődése és tanulása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Behán, Brigitta Krisztina (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bekic Dujmov, Krisztina (2009) Gyermeki és tanulói jogok az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bella, Gábor (1996) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Róbert (2019) Mentor-mentorált kapcsolat a pályaszocializáció kezdeti szakaszában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Róbert (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Erika (2009) Az e-learning elmélete és gyakorlata a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Katalin (1980) Az önálló ismeretszerzésre nevelés lehetőségei az élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Szilvia (2007) Egészségnevelés a serdülőkorban. Összehasonlító vizsgálat a 12-14 éves korosztály körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bengery, Zsolt Attiláné (2021) A nemzetközi mérések és az Országos Kompetenciamérés eredményeinek felhasználása a Szeged-Csanádi Egyházmegye iskolái eredményességének javítására. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Alexa (2019) Az olvasóvá nevelés megalapozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkéné Dörmer, Hilda (2007) Prevenció és felvilágosítás jelentősége a csongrádi általános iskolák körében. Összehasonlító elemzés a dohányzásról, mint magatartásformáról ezen iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benye, Hajnalka (2007) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyuska, Richárd (1997) A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benák, Tünde (2010) Az iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Éva, Tímea (2007) Játékpedagógia a ma iskolájában. Képességfejlesztés játékokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczkiné Palócz, Ibolya (2017) Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Nagy, Mária (2007) A Magyarországon élő kisebbségek iskolai sikertelenségeinek okai, különös tekintettel a romákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Györgyné Cseszkó, Katalin (1973) Az általános iskolai matematikatanítás logikai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berki, Sándor (2007) A szakképzés fejlesztésének fontosabb irányelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Noémi (2007) Az önkormányzat szerepe, felelőssége a közoktatási rendszer működtetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Zsuzsa (1969) Földrajz szakkör az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Beszédes, Viktória (2014) A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel Vajdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Viktória (2016) A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel a Vajdaságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdány, Géza (2002) Helyes szokások kialakításának jelentősége a szakmunkásképző iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbóné Piti, Éva (2010) A szakképzés változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biriszló, Beáta (1997) A mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola története 1897-1947 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkás, Imre (2001) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bitó, László (1989) Dramatikus játékok a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazsevné Szabó, Erika (1996) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boborné Kiss, Melinda (2006) A felnőttoktatás és annak pedagógiai, törvényi, gazdasági háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Renáta (2008) Az alsó fokú oktató-nevelő munkát segítő számítástechnikai programok és internetes oldalak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Béláné (2007) Környezet- és természetvédelemre nevelés iskolai lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Gabriella (2007) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Jenőné (2017) A személyiség, hogyan befolyásolja a konfliktuskezelést egy óvodai közösségen belül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Éva (1975) A hagyományos és a korszerű függvénytanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Mária (2009) Az igazgató tervező munkájának főbb területei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Ignác (1970) Az általános iskolai matematikai szakkör. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bohus, Mihály (2002) Pedagógiai tankönyvek a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohácsné Nyíregyházki, Zsuzsanna (2010) A kisvárosi iskola jövőképe...? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Rózsa (2010) Emberrajz elemzés kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Mónika (2009) Kommunikációs készség fejlesztése alsó tagozatban - kitekintéssel a felső tagozatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbiró, Barbara (2009) A magyar népmesék és szerepük az általános iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Attila (2009) Kommunikáció-módszer-tanítás-tanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Imréné (1969) Nagy magyar utazók c. témakör feldolgozása földrajzi szakkörben. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Loretta Rebeka (2019) A játék, fejlesztő ereje : óvodai játéktevékenységek és hatásuk a gyermeki személyiség fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bors, Mária (1966) Az aktivitást elősegítő tényezők lélektani jellemzése az óvodás- és az általános iskolás korban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borók, Boglárka (2018) Természetvédelemre nevelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botta-Dukátné Orczifalvi, Éva (2009) A pedagógiai tanácsadó rendszer kialakulása és mai működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, János (2001) Demokrácia az iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki, Dína (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brestyánszki, Dína (2019) Zene és mozgás : a gyakorlatban megvalósítható lehetőségek a magyar iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczki, András (2001) A fenntartók és az iskolaigazgatók kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Ferenc (2002) Pedagógiai kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyáné Bakó, Veronika (2002) A jogorvoslat szerepe, lehetőségei az oktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burzon, Mária (2002) Önkormányzat és az iskolák együttműködésének tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Kois, Szilvia (2014) Vállalati képzések — különös tekintettel a MÁV-ra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Nóra (2010) Képességfejlesztés az alsó tagozatos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Miklósné (1968) Földrajzi képzetek és fogalmak kialakítása a tankönyv képeinek segítségével az általános iskola VI. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Zsófia (2020) Zenék tanórai feldolgozásának hatása az olvasási motivációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdi, Erzsébet (1996) Kollégiumi élet - diákélet : Németh László Középiskolai Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárándi, Istvánné (1997) Orosháza Iskolatörténete 1744-1990-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány, Márta Krisztina (2022) Magánfenntartású általános iskola intézményi profilja : az intézményi profil változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bárányné Magyar, Ilona (2001) A menedzser-szemléletű óvodaveztés - óvodavezetés másképpen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Mihályné (1967) Értékelés, osztályozás a földrajzórán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Béresné Papp, Tünde (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Balázs (2002) Agresszió a gyermek életében : kialakulástól a megelőzésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Gyöngyi (2007) Az iskolába lépés, és az iskolai élet mentálhigiénés vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bólya, Ágnes (1967) A pályaválasztás lélektani indítékai Budapest II. kerületi iskolákban. A pályaválasztás tanácsadó munkája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bótyik, Ilona (1965) Az oktatási folyamat fő mozzanatai a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Börcsök, Bernadett (2007) A felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Ibolya Virág (2019) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az óvodában óvodapedagógus szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Zsuzsanna (2007) A cigánygyerekek nevelése, oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Camdzija, Edo (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Chovan, Brigitta (2007) A szakképzés jelentősége a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Láda, Ildikó (2002) Szülők helyzete és szerepe ma az oktatásban a szülői szervezetek tükrében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, István (2001) Mai szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Jamuna (2007) Harmonikus gyerek ábrák készítése mandalák segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserné Beszedics, Anikó (1991) Tanulmányi séták, tanulmányi kirándulások szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicselyné Holman, Edit (1996) Konfliktusok és kezelésük intézményünkben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csige, Hajnalka (2002) Mérés, értékelés, tervezés szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csikotáné Sponner, Zsuszanna (2001) A Karolina általános iskola és gimnázium kialakulásának, fejlődésének története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Tiborné (2001) Az alternatív óvodák kialakulása, szerepe, jelentősége, a magyar oktatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Attila (2007) A számítógép, mint innovációs eszköz az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadiáné Mihálovics, Magdolna (1996) A szülők megváltozott szerepe a mai iskolai nevelésben a szülői önkormányzatok hatásköre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadiáné Szabó, Ibolya (2007) Cigány gyermekek és az iskola kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csobánné Seres, Franciska (1996) Az ügyeletes bohóc. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáky, Ildikó (1968) A tankönyvi képek felhasználása az oktatás folyamatában. 5. osztály, szomszéd országok. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Császár, Hajnalka (2010) A bábművészet felhasználása a pedagógiai munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cséplő, Aliz (2019) A vízhez kapcsolódó motívumok és epizódok elemzése a tündérmesékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Adrienn (2019) Digitális eszközök használata az óvodai matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Henriett Mária (2019) A verbális közlés és a képi ábrázolás diskurzusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Katalin Nóra (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri-Németh, Éva (2021) DIgitális oktatási munkarend : vezetői kihívások és fejlesztési törekvések egy középiskolában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó, Katalin (2007) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Ildikó (2001) Ifjúságvédelmi helyzetfelmérés a Deák Ferenc Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeller, Ágnes (1974) Korszerűsítési törekvések a matematika tanításában. Halmazok, logika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene, Elizabet (2019) A dolgozók képzésének bemutatása a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságnál. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Czető, Nikoletta (2019) Társas kapcsolatok az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely, Ágnes Tímea (2007) Oktatás, mint lehetőség a romák integrációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cziprok, Andrea (2020) A digitális oktatás a pedagóguskompetenciákban. A „tantermen kívüli digitális tanrend” hatása a pedagógusok szakmai-módszertani értékelési kultúrájára a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos, Ferenc (1996) A kömpöci általános iskolák története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus, Lászlóné (1972) Korszerűsítési törekvések a számonkérésben és ellenőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D

Daday, Zita (2019) Kisgyermekkori és óvodáskori beszéd- és kognitív fejlődés, illetve annak rendellenességei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Mónika (2019) Az óvodapedagógus mentálhigiénéje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danai, Valéria (1996) Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dandéné Serkédi, Ildikó (2007) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai /kutatás és összehasonlító elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Katalin (1989) Egy napközis munkaközösség pedagógiai kulturáltságának metodikai jellemzői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darida, Ivett (2007) A projekt-módszer alkalmazása a német, mint élő idegen nyelv és a technika és életvitel tantárgyak integrált nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dekker, Laura (2018) Ünnepek, ünnepélyek az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Dr. Attiláné (2002) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Demjénné Kondász, Katalin (1981) A márianosztrai általános iskolások művelődésének vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Edina (2009) Logika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Nóra (1996) A tanulók viszonya a testnevelés tantárgyhoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák-Jónás, Katalin (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Erzsébet (1974) Az irói életrajzok tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobszai, Ildikó (1996) Tanyai iskolák története az alapítástól az államosításig Soltvadkert és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó, Anikó (2010) Bosco Szent János pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóváriné Mihály, Edit (2007) A pedagógiai program és a pedagógus továbbképzési rendszer összefüggései (elemzés, értékelés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Melinda Márta (2010) A mérési lehetőségek az iskolában : (elemzés, értékelés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Renáta (2010) A bemelegítés alkalmazásának vizsgálata az alapfokú nevelés - oktatás első szakaszának testnevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovalovszkiné Sipos, Katalin (2007) „Rosszcsontok a hátsó padban!”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovedovszki, Donát (2007) Környezeti nevelés lehetőségei általános és középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drubina, László (2006) Informatika az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Magdolna (1974) Korszerűsítési törekvések a matematika tanításában. Függvényfogalom kialakítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás, Nikolett Anikó (2010) Kétpó és a vonzáskörzetében lévő tanyai iskolák története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai-Nagy, Ádám A felnőttképzés és a szakképzés magyarországi jelenéről, lehetőségeiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Zsuzsanna (1972) A tök és rokonai című anyagrész frontális és csoportos oktatási formában való feldolgozása. A csoportos oktatási forma tapasztalatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dávidesz, Csaba (2002) Dilemmák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Sándor (1996) Kollégiumok nevelőmunkája a tanulás segítése és a tanulási nehézségek leküzdése érdekében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány, Zoltán Ferenc (2019) Felkészítés az osztályfőnöki szerepre, és az új osztályfőnökök első éves munkájának kísérése : mentortanári feladatok és tapasztalatok a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Tóth, Tünde (2019) A mentor feladatai az autizmus spektrum zavarral élő bölcsődés gyermekek nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Mária (2001) A minőségbiztosítási rendszer kialakításának lehetőségei a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénesné Pinczés, Ágnes (1997) Nőnevelés : a magyarországi tanító apácarendek története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévai, Anna (1967) Az idegen földrajzi nevek tanításáról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dévay, István (2001) Mit jelent a menedzserszemléletű iskolavezetés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömöndi, Dorottya (2019) A változások hatása két óbecsei iskola magyar nyelvű pedagógusaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elekes, Zoltán (1972) A matematika szakkör tárgya és felépítése az általános iskola 8. osztályos tanulóinak. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Elekesné Körmöczy, Zsuzsa (1998) Számítógépek az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ender, Magdolna (1974) Kétváltozós lineáris programozási feladatok grafikus megoldása általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Engi, Erika (2009) Alternatív iskolák a ma közoktatási rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Márta (2007) Hogyan színesítik az ünnepek hétköznapjainkat? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdész, Evelin (2019) A korai anya-gyermek kapcsolat vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszenyiné Fábián, Ildikó (1996) A marketing és a piac szerepe az iskolai gazdálkodásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eszik, Gabriella (2019) A mentorálást segítő pedagógiai segédanyagok mentálhigiénés vonatkozásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fajth, Terézia (1975) Matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Mária (2019) A nonverbális jelek fontossága az óvodai mesélés során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Róbert (2007) Digitális Nemzedék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Rozália (1967) Földrajzi összefüggések az általános iskola 6. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Éva (2001) A Budaörsi Waldorf Általános Iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, András (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fecske, Andrea (2015) Támogatásban a lehetőség. A felnőttképzésben való részvétel jellemzőinek vizsgálata, különös tekintettel a támogatott képzésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Istvánné (2021) Gyógypedagógiai óvodák eredményességének mutatói, az eredményesség fejlesztési lehetőségei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Zsolt (1997) A Hódmezővásárhelyi Polgári Fiúiskola félévszázada. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejszés, Dorina (2019) Az idegen nyelvvel szembeni attitűd vizsgálata óvodások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Paula (2010) A szakképzés helyzete és céljai Svájcban a PISA felméréseket követően. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Gyuláné (2002) A helyi önkormányzatok és a közoktatási intézményeik kapcsolatrendszere. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné, Szaniszló Brigitta (2022) Hátrányos helyzetű tanulók nevelésének lehetséges fejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Kincses, Csilla (1996) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi, Károly (2008) Számítógép az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Szilvia (1997) A japán oktatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczné Csontos, Gabriella (1996) Iskolánkban előforduló bukások okainak feltárása, vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferentzi, Márta (2009) Játékosság az ének-zene oktatásában : a Zene-Játék 1. 2. munkatankönyv elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fernengel, Katalin (2009) A munkaerőpiac változó igényéhez alkalmazkodó szakképzés megvalósítása a Ceglédi Bem József Műszaki Szakközép -és Szakiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer, Péterné (1974) Az általános iskolai matematika szakkörök célja és feladatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fischer, Róbertné (1997) A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerepe az idegen nyelvek oktatásának szervezésében 1983-tól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Csaba (2002) A játék közösségformáló szerepe a kisiskolás gyermekek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Emese (2002) A közoktatás helyi tervezése. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Emese (1992) A szemléltetés szerepe az általános iskolai földrajz tantárgy tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Erzsébet (1996) A Debreceni Református Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor-Maróti, Tímea (2019) IKT eszközök alkalmazása a digitális nemzedék óvodáskorú gyermekeinek nevelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Ilona (2019) Óvodapedagógusok, tanítók és logopédusok tájékozottsága a fonológiai tudatosság fejlesztéséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forka, Edit (2008) "Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Formanné Kiss, Katalin (2001) Úton a minőség felé (a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségbiztosítási rendszerének kiépítése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska Nagy, János (2001) Hazánk agrárszakképzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fridrich, Éva (1967) Földrajzi ifjúsági irodalom használata a földrajz szakkörön kívül. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Furák, Edit (2007) Cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábiánné Laczó, Mária (2016) A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek rendszere Békés megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Félix, Lajosné (1971) Egyenletek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fóris, Dóra (2019) Egészségfejlesztés és nevelés megjelenése az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Lajos Zoltán (2013) Tanítási-tanulási stratégiák a felnőttképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Sándorné (1996) Ősi telken áll az iskolánk : a Péter András Gimnázium életrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földvári, Mária (1970) Matematikai szemléltető eszközök a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fördős, Józsefné (1964) A százalékszámítás tanításának problémái az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füzesiné Király, Anikó (2019) Egyházi fenntartású óvodák működése (egy református óvoda tükrében). Other, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajda, Judit (2013) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdács-Leszkó, Georgina (2015) Minőségbiztosítás a felnőttképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdán, Lászlóné (1975) A halmazelmélet tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galamb, Zsolt (2001) A Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium története a XX. században, a piarista nevelés és oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galicz, Éva Ágota (2013) A digitális tábla használatának lehetőségei az alsó tagozatos oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garay-Ludányi, Krisztina (2020) "Csináld magad” mozgalom az oktatásban a rajz- vizuális kultúra tantárgyra összpontosítva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garay-Ludányi, Krisztina (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Attila (1970) Az alsó tagozatos matematika tanítás korszerűsítése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gaál, Zoltán (1996) A Debreceni Református Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellérné Babócsai, Boglárka (2001) Családias környezetben, életközeli nevelés a ,,gyermekszabású” lakásotthonban. (Egy biztonságot adó intézmény, ,,otthonként élhető otthon ” bemutatása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Kata (2019) Az óvodapedagógusok meseválasztási szokásainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Tibor (2005) Az intézményi alapdokumentumok szerepe a közoktatási intézmény belső és külső irányításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendeli, Zoltán (2010) A vizuális ismeretnyújtás vizsgálata a testnevelés foglalkozásokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendeli, Gábor (2007) Konfliktusok az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Szilvia (2009) Egykezes felső átadás oktatása különböző labdatípusokkal alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó, Veronika (2010) "Vidéki tagiskolából önálló fenntartású iskola” avagy Egy szakképző iskola alapításának és működés-megkezdésének szakmai elemző bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gesztesi, Albertné (1972) A geometria tanításának szemléletes és rendszeres foka. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gila, Roland (2006) Az Internet hatása a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilice, Hilda (2019) Munkahelyi képzések rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gillich, Péterné (1989) A 6 éves gyermek személyiségének megismerése és fejlesztése a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gojdár, Anna Mária (2013) A magyar parömiológiai minimum ismeretének vizsgálata a 4. osztályos gyerekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Rása, Éva (2009) Szakképzési rendszerünk reformja : szakképzési rendszerünk az ISCED rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Lajosné (1975) Az egyenletek bevezetésének pedagógiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greiner, Erzsébet (1989) Mit várnak a szülők az óvodától - az óvónőtől? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greksa, Anikó (1987) Az óvodás korú gyermek gondolkodási sajátosságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubucz, Ildikó (2022) A vezető feladatkörének változása a szervezeti struktúra átalakulásának tükrében az Esély Pedagógiai Központ EGYMI példája alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon, Emese (2007) A mesék birodalmában : (Olvasóvá nevelés lehetőségei az alsó tagozaton). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Gabriella (1975) Transzformációk szerepe a geometria tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Vera Judit (2006) A Waldorf pedagógia sajátosságai különös tekintettel a matematika tanítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmat, Imre Zsolt (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyádes, Ágnes (2021) Egy köznevelési típusú sportiskola beindítása -Sportiskola és tehetség-. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1968) A földrajzi fogalmak kialakítása a tankönyv képei alapján az 5. osztályban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyuris, Lajos (2007) Németország oktatási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györfi, Pálné (1968) Általános földrajzi fogalmak tanítása a szomszédos országok földrajzán keresztül az 5. osztályban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győrfi, Anett (2019) Szülők és óvodapedagógusok ideális pedagógusképének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Csilla (2014) Az új felnőttképzési törvény hatásai a felnőttképzési intézmények működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győző-Molnár, Ágota (2008) Digitális világ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Éva (2007) Tanári minta, mintatanár a mai gyermekek szemével : avagy a jó tanár ismérvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, János (1970) Próbálkozások a matematika oktatás és tanulás eredményességének fokozására. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, Ildikó (1991) A Jászladányi Hősök-téri Álatlános Iskola története és a napközi otthonos oktatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálfi, Zoltánné (2001) A Kunbajai Általános Iskola története 1976-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálity-Szabadai, Anna (2019) A csoportos korai fejlesztés szerepe eltérő fejlődésmenetű gyermekek intézményváltására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Anna (2019) Az érzelmek felismerésének és kifejezésének képessége óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Gajda, Sarolta (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góbor, Mária (1974) Logikus gondolkodásra való nevelés a matematika tanítása közben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Góger, Róbert (1996) Pedagógusmesterség : a pedagógus pálya alakulásának történeti áttekintése, jelenkori megítélése egy budapesti szakközépiskolában végzett felmérés tapasztalatainak tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görbe, Roland (2016) Változásmenedzsment kihívások a felnőttképzési szervezetekben az új szabályozás hatására /2013. LXXVII. felnőttképzési törvény hatása/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gődér, Emese (2010) Az élővilág sokféleségének tanítása a környezetismeret tantárgyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, György (1998) Szakképzési rendszerünk átalakulása, fejlesztése az ezredfordulón. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

H. Szabó, Réka (2010) Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak iskolarendszerében. (összehasonlító elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hajba, Mariann (2001) Életmódnevelés a német iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajbel, Edit (2019) Sajátélményű művészeti fejlesztés bábokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdrik, György (2012) Függőség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Mária (2009) Multikulturális kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdúné Csakajda, Ildikó (1996) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász-Szabó, Gabriella (2010) A szakszolgálatok a közoktatás rendszerében, feladataik - a szentesi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hamza, Lilla Krisztina (1997) A pályaválasztás mint problémamegoldás - komplex felmérések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hankó, Tünde (2007) A számítógép szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Fanni (2018) Társas fejlődés kisgyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Marianna Mária (2019) A „harmadik generáció” jelenléte a társadalomban, művelődési, tanulási igényeik és lehetőségeik Békés megye egyik szegletében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, László (1996) A nyomdaipari szakoktakás múltja, jelene és jövője : az új szakmastruktúra szerinti szakoktatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hefler, Rita (1988) Napjaink nevelő tevékenysége az iskolában és a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs, Nóra (2018) Kisgyermekkori agresszió kiváltó okai és kezelésének módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Ágnes (2021) A kooperatív tanulás iskolai alkalmazása, különös tekintettel a szociális és az anyanyelvi kompetenciára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Fanni (2014) A Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. felnőttképzési tevékenységének bemutatása egy konkrét képzésen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, József (2008) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zoltán (1996) Az iskolák pluralizmusa és a társadalmi elvárások összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Kállai, Judit (2007) Integrált nevelés az álalános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heinfahrtné Filus, Angéla (1989) A tanárok helyzete a mai társadalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Alexandra (2019) A játék hatása a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésére - videójátékok kapcsolata a személyiségfejlődéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Emese (1989) A tanulóközpontú tanítás megteremtésének esélyei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodák, Eszter (2019) Hincz Gyula gyermekkönyv illusztrációi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hohn, Józsefné (2001) A minőségbiztosítás lehetőségei és megvalósult modellje egy önfejlesztő iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horpácsi, Teréz (1974) Általános iskolás tanulók geometriai problémamegoldó képességének vizsgálata - gondolkodási hibák. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi, Attila Zsolt (2019) Szerzetesi iskolák – szerzetesek nélkül - az alapítói szellemiség és lelkiség továbbadásának lehetőségei a mai magyarországi szerzetesi fenntartású iskolákban speciális pedagógus-továbbképzési programok segítségével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyiné Csizmadia, Edina (2001) Az érettségi vizsgák története a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Béláné (1975) A matematikatanítás korszerűsítésének szükségessége és erre irányuló törekvéseim. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Attila (1967) Hogyan segíti a műalkotások szemléltetése a földrajz tanítását? Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Laura (2007) A szókincsbővítés és a kifejezőkészség fejlesztése mesék által : (általános iskola 2. osztály). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Márta (1996) A kalocsai gimnázium története (Kezdetektől, kiemelten 1900-tól 1920-ig terjedő időszak). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Viktor (1996) Gondolataim a Pedagógiai Vezetésről tanulmányaim tükrében, avagy A Modem Vezetés Kialakulása, továbbfejlődésének lehetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Vilmosné (1968) A számonkérés korszerű formái és az aktivizálás a földrajzórákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zsanett (2019) A gyermekjóga helye és szerepe az óvodáskorú gyermekek életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (1979) Az 1978-as "Általános Iskolai Nevelés és Oktatás Terve" bevezetésének feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ödön (1996) Motivációs elméletek az iskola vezetésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth-Gazsó, Adrienn (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné, Hachbold Judit (2022) Az óvodába érkező megkésett fejlődésű gyermekek megsegítésének lehetősége vezetői szemmel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Harton, Anna (1998) Alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Kriczki, Zita (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, jelentősége a magyar oktatás rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltánné (2007) Gyermeki jogok érvényesülése a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszky, Ágnes (1989) Kultúrális nevelés a napközi otthonokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Husztiné Raffay, Éva (1996) Egy kiváló pedagógus életútja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Emőke (2010) Kodálytól a „kulcskompetenciák” utolsó helyéig : a magyar zeneoktatás helyzete napjainkban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hézső, Zoltánné (2013) Magyarország szakképzési rendszerének átalakulása, jelene és fejlesztésének távlatai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Idó, Izabella (2019) Korai nyelvi fejlesztés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illyés, József (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Gizella (1967) A 6. osztályos földrajzi tankönyv képeinek felhasználása a földrajzi ismeretek tanításánál. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Imre, László (1996) A tanár- diák viszony helyzete intézetünkben és nevelő- oktató munkám tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre, Tamás (2001) Tanügyigazgatás és tanfelügyelet Veszprém vármegye alsófokú iskoláiban 1945-1948 között (A második világháború végétől az iskolák államosításáig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iski, Ildikó (2007) Az oktatás minősége - minőségi oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istvánfi Zoltán, Endre (1996) Korszakváltás egy iskola történetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Isztin, Béláné (1967) Fogalomalkotás a 6. osztályos földrajzban a tankönyv képei és ábrái alapján. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ivanics Jánosné Kiss, Romina (2018) Konfliktuskezelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Erika (1996) Az orosházi József Attila Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jancsurák, Kitti Bianka (2019) Kötődés és elszakadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsákné Majzik, Andrea (2007) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban készült esettanulmány alapján. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovszki, Ferenc (2001) Innovációs törekvés Kiskunfélegyháza város iskolarendszerének átalakításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janowszky, Sándor (2007) Marketing és piac a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Erzsébet (2010) Értékteremtés és értékközvetítés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jekő, Lászlóné (2001) Innovációs törekvések és lehetőségek a Móricz Zsigmond diákotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jekő, Lászlóné (1998) Pedagógiai munka és nevelési lehetőségek a Tiszakécskei Diákotthonban (a diákotthon nyugdíjas nevelőinek visszaemlékezései alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeneiné Fodor, Edit (2013) Környezettudatos, egészségközpontú nevelés az élelmiszerkereskedelmi és vendéglátóipari középiskolai tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Zoltán István (2020) A dolgozói elégedettség mérése a Rail Cargo Hungária Zrt-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anna (1974) Matematika szakkörön megoldható feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Lilla (2010) Teljesítményvizsgálatok Hódmezővásárhelyen a mindennapos testnevelés aspektusából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Jánosné (2007) Három európai ország tanterveinek összehasonlító vizsgálata és értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Jánosné (2006) A földrajz oktatása a történelmi és társadalmi változások tükrében Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nándorné Kenéz, Márta (1975) [Matematikatanítás korszerűsítése]. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jávor, Krisztina (2001) Minőséget a gyermekért : minőségbiztosítás egy interaktív, gyermekközpontú iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónász, Ida (1975) A geometriatanítás korszerűsítéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kajavecz, István (1996) Közoktatás-irányítás és -igazgatás az ellenőrzés szervezetei és működésük tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kakuszi, Ildikó (2009) Informatikai eszközök alkalmazása a magyarórákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapis, Anita (2007) Kommunikációs képességek fejlesztése az alsó tagozatban - különös tekintettel a drámapedagógiára vonatkozóan. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapos, Brigitta Éva (2007) Szépirodalmi szövegfeldolgozás az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, László (1998) A Túrkevei Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és leányiskola alapításának története és első évei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmárné Berghold, Lívia (1996) A dunaújvárosi Szórád Márton Általános Iskola történe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsay, Katalin Tünde (2013) A magyar és finn 40 év feletti felnőttek felsőfokú tanulmányainak motivációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalácska, László (1968) Tanítványaim önállóságának fejlődése a földrajztanitásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanczler, István (1968) Audiovizuális eszközök a földrajz tanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kapitány, Mariann (1998) A Kalocsai Szent István Gimnázium története 1920-tól a II. világháború végéig. Masters, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kardos, János (2001) Az önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsainé Kovács, Mária (1998) A modern közoktatási rendszer működésének társadalmi, pedagógiai és közgazdasági feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza, Enikő (2010) A testnevelés nevelőértéke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Barbara (2007) Eljárások, módszerek és eszközök az alsó tagozatos nyelvtanórákon : (a kooperatív tanulás módszere). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, László (2010) Az alapfokú művészetoktatás helyzete ma Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kazi, Erzsébet (2010) Motivációk az oktatás folyamatában : a játék szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keceli Mészáros, Katalin (2010) A táncosjátékok és típusai az óvodai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecse-Nagyné Bánszki, Zsuzsa (2007) PR tevékenység az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kelő, Éva (1968) Általános fogalomalkotás az 5. osztályban Magyarország tanításakor. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kendrella, Ágnes (2007) Hatékony kommunikáció az óvodavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kenézné Kopornyik, Judit (2019) A mentor tevékenysége a pályakezdő bölcsődei kisgyermeknevelők körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekesné Balogh, Emma (1996) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerpely, Adél (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kilián, Szilvia (2007) A humán erőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás az iksolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kinda, Emőke (2019) Tanulási motiváció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Ferenc (2016) Korszerű tanítási-tanulási módszerek a felnőttképzésben. A módszerek felhasználásának lehetőségei az időskorúak tanulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Ferenc (2014) A felnőttképzés funkcióváltozása a rendszerváltás után Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, László (1996) Békés város iskolarendszerének története középpontban a Református Kollégiummal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Melinda Mária (2007) Drogprevenció egy közoktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tamás (1998) A menedzser típusú intézményvezetés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Zsuzsa (2008) Az óvodapedagógia kialakulása a 19. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Bor, Emília (1998) Pluralizmus a magyar iskolarendszerben és nevelésben. Az alternatív iskolák szerepe, jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, András (2022) Iskolai eredményesség : az Egri Balassi Bálint Általános Iskola eredményességének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Károly (2022) Középvezetők a gyermekvédelmi szakellátásban szakmai és emberi oldalról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szilárd (2010) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Magdolna (1967) Ok-okozati összefüggések feltárása a 6. osztály földrajz anyagának tanítása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss, Mariann (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mária (1968) Hazafias nevelés a VIII. o. földrajzóráin. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiszely, Róbert (2007) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban : (az informatika szerepe az oktatásban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klement, Sára (2019) A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmi fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kláben, Edit (1982) Vöröskeresztes tevékénység a felsőoktatási intézményekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klárics Györgyné Kovácsics, Ibolya (1975) Logikus gondolkodásra nevelés a matematika tanulása közben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Dóra (2010) Projektorientierter Unterricht mit Janosch. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ilona (1968) A térkép mint tananyag és segédeszköz. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Józsefné (1989) Egy 2. osztályos napközis csoport technikai foglalkozásának tervezése, tartalma, nevelőhatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczkás, Anikó (1996) A makói Csongrád Megyei Önkormányzat Óvodájának, Általános Iskolájának, Diákotthonának és Speciális Szakiskolájának története 1950-től 1996-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczor, Sarolt Mária (2019) Gyakornoktanárok mentorálása a pedagógus portfólió mentén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kohn, Róbertné (1975) Az írásvetítő alkalmazásának lehetőségei a térszemlélet fejlesztésére az általános iskolai geometria tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár, Márta (2008) A számítógép, mint életünk mozgató rugója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Istvánné (1998) Alternatív iskolák szerepe és jelentősége az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komondy, Katalin (1974) A népballada tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Nóra (2010) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrálása a közösségbe a testnevelés által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komócsin, László (2008) Az e-tanulás pedagógiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor, László (1996) A Budapesti Rendőr Szakközépiskola helyi tanterve. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korcsolyán, Katalin (1998) A Békéscsabai Szlovák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium története 1946-tól napjainkig különös tekintettel az utóbbi évekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányos, Antal (1998) A Telecskai Kis Ferenc Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányos, Zoltán (2007) Az egyházi iskolák nevelési rendszere, etikai kódexeik összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Korényi, Mihályné (2001) Innovációs törekvések a Kondor Béla Általános Iskola életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koródi, Dóra (2019) Az óvodáskori fejlődést befolyásoló környezeti hatások, a család szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kostyál, Károly (2019) Játékos mentorság. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anett Szabina (2009) Az átmenetek pedagógiai, pszichológiai problémái. Óvodából az iskolába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2009) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei Szentes város középiskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Béla (2010) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária (2010) Jókai Mór mesevilága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Alexandra Ildikó (2019) Vizuális kommunikáció vizsgálata az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (1996) Kísérlet egy középiskolai kollégium diákönkormányzatának újjászervezésére (Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Kecskemét). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Erika (2019) Szólások és közmondások vizsgálata az autizmus spektrum zavarral élő és a normál fejlődésmenetű általános iskolai tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferencné (1969) Földrajzi fogalom kialakítás V. osztályban, mozgássérült gyermekeknél. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gabriella (1989) A napközi otthon története (1947-1989). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Győző (1998) Család-gyermek-iskola kapcsolata serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, János (1968) Földrajzi fogalmak vizsgálata az általános iskola ötödik osztályában tanyán, községben, városban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, József Lászlóné (1996) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében (SZMSZ, Pedagógiai program, Kollektív szerződés ,stb). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Márta (1997) Pedagógiai hatásrendszer a Karolina iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Márta (2020) Zöld Óvodai Programról dióhéjban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tiborné (1968) A televízió szerepe a földrajztanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Kerekes, Dalma (2010) Az alternatív iskolák kialakulása, szerepe, jelentősége a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kiss, Éva (2021) A községi iskolák rejtett lehetőségei- avagy "gyökerek és szárnyak". Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Soczó, Beáta (2007) A gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium képzési rendszerének változásai (1954-2007). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koza, Krisztina (2019) A tehetséges gyermek felismerése és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Szabrina (2021) A felnőttképzés minőségbiztosítási-, minőségirányítási- és minőségfejlesztési kérdései és problémái az első felnőttképzési törvény megalkotása óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Zsófia Ágnes (2007) A mese szerepe az alsó tagozatos gyermekek jellemének fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, István (2010) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin, Zsaklin (2019) Matematikai készségek alakulása óvodától első osztályos korig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kubát, Ákos (2006) Az informatika térhódítása a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Márta (1996) Az óvoda és az iskola gyermekvédelmi tevékenysége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun, Árpádné (2001) Az új típusú taneszközök hatása az oktatási folyamatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurtáné Tószeczki, Izabella (2001) Iskolarendszerünk múltjának, jelenének főbb ismérvei a hatékony képzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurusa, József Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Mihályné (2001) Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Róbert (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kádárné Dóbé, Csilla (2007) Excel a matematika oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Éva (2010) Az átlagtól való eltérés problémái egy testvérpárral készített esettanulmány kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárai, Zsanett Réka (2019) A szülői nevelési stílus hatása a 3-7 éves gyermekek szociális kompetenciáira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpné Kis, Irén (1998) Mit olvasnak a középiskolások? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása, Ildikó (1998) Hol legyünk otthon? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékes, Zsuzsanna (1996) Konfliktuskezelés az iskolában : lehetséges konfliktusok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóber, Valéria (1975) Matematikai játékok, játékos matematika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókai, Ivett Andrea (2010) A burnout szindróma-tünetcsoport és az „Egy életen át tartó tanulás” interakciós relációi. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Ákos (1998) A Gordon-módszer és a Kecskeméti Gordon Iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa, Erzsébet (1968) Az ellipszis tárgyalása szintetikus geometriai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kövesdi, Ildikó (1969) Hazafiságra nevelés a földrajztanítás során az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kühn, István (1989) Az iskolai oktatás, mint az értelmi fejlesztés egyik lehetősége a szabadságvesztés büntetés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kühn, János (2001) Az igazgató munkáltatói jogai, s ennek alkalmazása során lehetséges konfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Rita (1989) Gyermekjátékok elemzése 10 éves korig. A játék szerepe, lehetősége a napköziotthon keretei között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lacza, Éva Marianna (2006) Törtek tanítása a német általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Anrietta (2019) A sajátos nevelési igényű gyermekek tanórai megsegítésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Márta (2020) Mesefoglalkozás az óvodai gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Andrea (2014) A felnőttképzés gyakorlata és lehetőségei a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Istvánné (1996) A békéscsabai Ruhaipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium története a II. világháborútól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Katalin (1998) Egy erdélyi kisváros iskolatörténete Trianonig (Dés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatosné Kun, Barbara Dóra (2019) Kutyás terápia óvodáskorú gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakossy, Judit (1974) A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyi koncentrációjának lehetőségei a hetedik osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos, István (2003) Az oktatás története Csengelén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskai, Tibor (1998) Dévaványa Önkormányzatának gyermekvédelmi munkája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lauer, Zsolt (2010) Új utak a művészetoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lauer, Ágnes (2010) A Hódmezővásárhelyi Zeneiskola fél évszázada. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó, Zsuzsanna (2010) Innovációs folyamatok a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Béla (2003) A Szőregi I. Számú Napköziotthonos Óvoda története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Csabáné (2007) A képességfejlesztés lehetőségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lerchner, Csaba (1996) A kisújszállási gyógypedagógiai intézet története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipcsei, Tímea Anett (2020) Szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Tímea Anett (2020) A nyelvtanulási motivációt eredményesen befolyásoló osztálytermi tényezők vizsgálata az angolórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai, Zoltánné (2007) A szülői és az óvodai nevelés összhangja a szülői szervezetek hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Istvánné (2001) A kommunikáció szerepe az óvoda vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucza, László (1996) Iskolai demokrácia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludányi, Zsófia (2019) A lovaglás hatásai óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Enikő (2010) Nyelvi agresszió a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Rita (2004) Általános iskolai szakköri feladatok matematikából:szöveges feladatok megoldása egyenlettel:7-8.osztály. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Anna Flóra (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lánczy, Éva (2021) Az élethosszig tartó tanulás könyvtári környezetben, különös tekintettel az idősekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1992) Az "Új" pedagógusképzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár, Petra (2018) Óvodapedagógusok és szülők ismerete, vélekedése hátrányos helyzetű gyermekkel kapcsolatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Szilveszter (2001) Az alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Henriett (1998) Fejezetek a Bethlen Gábor Református Gimnázium történetéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárt, Katalin (2020) Autentikus képeskönyvek használata a korai nyelvoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, János József (2015) Ellenőrzés, értékelés, vizsgáztatás a felnőttoktatásban és -képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Jánosné (1967) Az oktatás folyamatai a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lövei, Zsófia (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei, Zsófia (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lövey, Istvánné (1969) Hazaszeretetre nevelés a nyolcadik osztályos földrajz tanítás során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lőz, Mária (1967) A számokkal való munka a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

Madaras, Erzsébet (1973) Haar Alfrédról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Madarász, Ágnes (2010) Zur Lesemotivation im deutschen Minderheitenunterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maglóczki, János (2007) Távoktatás a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Nóra (2010) A mesék hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari-Sáska, Zsolt (2008) Az informatikai oktatás elmélete és gyakorlati jelentősége a középiskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mahnerné Csordás, Ágnes (1997) Az egészségnevelés az iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai, Anita (2008) Élmény alapú nyelvtanulás. A nyelvóra életre keltése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Imre (2003) A kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskola története 1970-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Mariann (2007) A mesék személyiségfejlesztő szerepe óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makányné Átrok, Anikó (2008) Szintrehozási minimum program a negyed-, ötöd- és hatod évfolyam végére, különös tekintettel az alsó tagozatos követelményekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Margit, Klaudia (2020) A tudatos tervezőmunka jelentősége az óvodapedagógus munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinecz, Melinda (2010) A szociális helyzet, a táplálkozás és a testnevelési teljesítmény összefüggése általános iskolás tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Krisztina (2009) Környezetvédelem és természetvédelem az iskolán belül és kívül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masáné Farkas, Orsolya (2014) Iskolarendszerű felnőttoktatás a Szegedi Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Ágnes (2019) A hároméves gyermekek logopédiai szűrésének és terápiájának első tapasztalatai Budapest két óvodájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyasovszki, Krisztina (2010) Az életmód alakulása a kisiskolás korú gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Melinda (2010) A zene hatása a gyermekek vizuális gondolkodására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Meixner, Ádám (2019) A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése - óvodapedagógus szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meleghné Takács, Ildikó (2021) A motiválás szerepe és lehetősége a tanteremben és a tantestületben. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Mertz, Mónika (1975) Halmazelméleti és matematikai logikai alapfogalmak az általános iskolai tananyagban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester, Attila (2007) A sport értékteremtő szerepe az iskolai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Pálné (1996) Döntési helyzetek az igazgató számára a mai iskolában, s ezek jogszabályi alapja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezeiné Szegedi, Erzsébet (1989) Az egészsééges életmódra nevelés a napközi otthonban /A-4 osztályú heterogén tanuló csoportban/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Michna, József (1968) A földrajzoktatás feladatának megvalósítása az 5-8 osztály összevonású tanulócsoport oktatása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Migné Csányi, Eszter (1998) A Rúzsai Elemi Iskola története alapítástól 1945-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalik, Hajnalka (1996) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály, Eszter (1997) Kommunikáció és iskolavezetés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklódi, Ferencné Nagy László a magyar gyermektanulmány megalapítója és a közoktatási reformtörekvések képviselője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikula, Réka Bettina (2019) A mese hatása az óvodáskorú gyermekekre, gyógyító mesék jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mindszenti, Lukács (2019) A mindennapos testnevelés foglalkozások hatása az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Marianna (2017) Egyházi fenntartású óvoda és általános iskola alapításának, működésének és fejlődésének bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (2009) Oktatási rendszerek összehasonlító pedagógiája az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Judit Orsolya (2007) A mozgásos játékok szerepe a 6-10 évesek korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Józsefné (1989) Pedagógusszerepek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Zsuzsanna (1968) A földrajzi fogalmak kialakítása a tankönyv képeinek segítségével. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnárné Tóth, Györgyi (2009) A szervezeti kultúra a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola tagintézményében a Geert Hofstede-i kulturális dimenziók mentén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mondi, Viktor (2013) Felnőttképzési feladatellátás Jász-Nagykun-Szolnok megye közművelődési intézményeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mráz, Mária Krisztina (2014) A felnőttkori tanulás akadályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mudrity, György (1996) A battonyai Mikes Kelemen Gimnázium, Ipari-Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kollégiumok története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari, Zoltánné Rossz gyerek a mai iskolában? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Istvánné (1996) A közoktatási rendszer kialakulásának története Orosháza város tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murakeözy, Péter (1968) A népiskolai, polgári iskolai és általános iskolai számtantanítás összehasonlításának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Murányi, Hajnalka (2010) Az örkényi Huszka Hermina Általános Iskola szociológiai meghatározói és hatása a pedagógiai tervező-szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Murányvári, Aliz Tünde (2019) Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Muszkáné Fekete, Szilvia (2009) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mádi, Szilvia (2013) A felnőttkori tanítási és tanulási folyamat jellemzőinek vizsgálata a tréning módszer alkalmazásai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándity, Zorán (2010) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márfi, Zoltánné (1996) Egy iskola születése és fejlődése : a Páhi Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton, Luca (2019) A mese hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai Lászlóné Rigó, Julianna (1969) A táblai rajz szerepe és a rajzolás szükségessége földrajz órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mátyus, Anna (2019) A szerb speciális oktatási és rehabilitációs rendszer működésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Székely, Erika (1998) Neveléstörténeti gondolatok a nevelőintézmények múltjáról és jövőjéről a Kis-Sárréten. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mázsa, Zoltánné (2007) A pedagógiai hatásrendszer érvényesülése egy eltérő tantervű általános iskola szabadidős tevékenységeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méhes, Dóra (2007) Népi hagyományok megjelenése a technika oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykúti, Kornélia (2018) A néphagyomány szerepe a szentesi óvodai nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérfalvi, Zsuzsa (2005) A magyar és az amerikai matematika oktatási rendszer összehasonlítása 10 és 16 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Laura (2022) Az ikrek szocializációja az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Anikó (1997) Karcag középiskoláinak története 1676-1945 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Péter (1996) Középiskolás fiatalok drogfogyasztása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móczár, Zoltán (2010) Az előrehozott érettségi sajátosságai, jelentősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Vanessa (2020) Láthatatlanul az alapvonal mögött: a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral (ADHD) élő felnőttek helyzete a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (2010) Tanulási technikák és stratégiák iskoláskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anett (2010) Egy oktatási intézmény diák és szülői elégedettségi vizsgálatának bemutatása és elemző értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2008) A tanulók kapcsolata a számítógéppel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ibolya (1972) A geometria korszerű tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Imre (1972) A problémamegoldó gondolkodásra nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1973) Logikai- és tréfás matematikai feladatok az általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Anikó (2019) Mozgás hatása a beszéd és nyelvfejlődésre a négyéveskorú gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (1997) " Ahol iskola épül, élet költözik oda...". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Arnold (2019) A művészeti iskolák helyzete a közoktatás rendszerében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2007) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban : az informatika használata az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beáta (1997) Felnövekvő nemzedékünk védelmében : A nevelőtanár, gyermek- és ifjúságvédő feladata a középiskolai kollégiumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Cecília (2014) Kortárs művészet népszerűsítése hazai múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő Katalin (2019) A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a köznevelési rendszerben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1997) A Waldorf-pedagógia mint alternatíva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Nikolett (2019) Óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének összehasonlítása a Vajdaságban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (2013) A felnőttképzés aktuális témája: az idegennyelv- tanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Róza (1998) Összehasonlító elemzés (Magyarország, Németország, Anglia oktatási rendszerének vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Éva (1998) Adataok a Szeghalmi Református Elemi népoktatás történetéhez, a kezdetektől az államosításig /XVII. századtól 1948-ig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Kracsun, Szimonetta (2018) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztési lehetőségei Magyarkanizsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nándorné Szabó, Györgyi (2022) A vezetővé válás lehetséges útjai a nevelési-oktatási intézményekben a Kiskőrösi Tankerületi Központ területén : önfejlesztési terv. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-György, Emese (2019) A gyermekkorban végzett különböző testmozgások hatása a helyes testtartás kialakításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Tóth, Anikó (2019) Az óvodai egészséges életmódra nevelés fontossága - család étkezési szokások, rendszeres testmozgás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Gyovai, Erika (2018) Ünnepek és ünnepélyek az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Janowszky, Krisztina (2010) A roma gyerekek iskoláztatási és életesélyei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Neducza, Szvetiszlávné (1974) Korszerű módszerek az általános iskola első osztályának számtantanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes, Aranka (2019) A zene mindenkié? Inklúzió a szabadkai zeneiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy, Katalin Erika (2019) Innovációs törekvések egy második esély típusú iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Neuné Nádai, Csilla (2009) Sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek képzésének helye a magyar oktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer, Ágnes (2010) Iskola és egészség-lelki egészségvédelem az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, József (1989) A tűzvédelmi nevelés jelenlegi helyzete és lehetőségei az óvoda és az általános iskola pedagógiájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Lászlóné (1998) Humanizált, önkéntes belső bizottság előtti vizsgarendszer a zsombói általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyáriné Gere, Ildikó (2007) A néphagyományőrzés kialakulása és szerepe a Farkas Antal Utcai Óvoda életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Anett (1998) „Legyél ma különb, mint tegnap voltál” A jezsuita nevelés Kalocsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádas, Tímea Ivett (2019) Az óvodáskorú gyermekek társasjáték választási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tünde (2009) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása. A felsőfokú szakképzés bevezetése a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsanett (2010) A szak- és felnőttképzés lehetőségei az egy életen át tartó tanulásban. Pedagógiai, jogszabályi és gazdasági háttérelemzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet (1997) A bajai III. Béla Gimnázium története (Az I. világháború és a szerb megszállás évei). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Szilvia (2009) Erdei iskola elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Viktória (2019) A kötélugrás tanításának hatása az óvodában a szem-kéz koordináció és finommotorika fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó, Ádám (2010) Nehézségek az átmenetek időszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ocsovai, Erzsébet (1967) A földrajz tankönyv ábráinak felhasználása az általános iskolai oktató munkában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Oczelláné Kis R., Márta (1997) A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola története (1871-től a nyolcosztályos iskolarendszer kialakulásáig). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olach, Zsuzsanna (2003) Az oszmán iskolarendszer és megjelenése a hódoltságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ollai, Julianna (2008) Az e-Learning szerepe az oktatásban tegnap, ma, holnap. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Opaüszki, István (1998) Békéscsaba ipartanonc-képzésének története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Opra, Ilona (1989) Komplex napközis foglalkozások 1.-2. osztályban és ezek koncentrációja a tantervi tananyaggal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán, Anita (2007) Erdészeti szakképzés helye a szakképzés rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ormos, Gáborné (2001) A dokumentumok szerepe az óvoda vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oros, Márta (2007) Délutáni sportfoglalkozások a kisiskolások életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palatinusné Szólik, Mónika (2008) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai, Lászlóné (1975) A matematikai logika jelentősége és szerepe a korszerű matematikatanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotás, Dóra (2008) A számítógép szerepe a tanulás, tanítás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti, Orsolya (2017) A tréning módszerének elméleti és gyakorlati bemutatása egy andragógus szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palócz, Dániel (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palócz-Keresztesi, Anikó (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Luca Alexa (2014) „Hova tovább?”: Pályaorientációs körkép Szolnokon, kiemelt tekintettel a középiskolai és felnőttképzésben érvényesülő orientációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, József (2009) Az értelmükben akadályozott embertársaink intézményes élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ivett (1997) Néhány arab ország oktatási rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zoltán (2015) Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Zoltán (2009) Az oktatásirányítás gyakorlata az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pelle, Rita (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Perneki, Marietta Edina (2021) Az angol nyelvoktatás során alkalmazható IKT eszközök felhasználási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Peszmet, Diána (2019) „Együtt egymásért” : a beszédállapot fejlődésének felmérése a szegedi EGYMI egy óvodai csoportjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Anett Ágnes (2013) Fókuszban a minőség – a minőség problematikája a felnőttképzésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás, Teodóra (2018) A drámapedagógia szerepe az inklúzív oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilisi Móra, Klára (2019) A bábjáték felhasználása a gyógypedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, László (2001) Csonka János Műszaki Szakközépiskola múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Tibor (2007) Tanulói kompetenciák prognózisa a jövő szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Keller Pintér, Mónika (2009) A csongrádi Domokos Rókus Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Betti (2010) Minőségfejlesztés a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ponicsán, Katalin (1968) A falitérképek alkalmazása a földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Prjevara, János (1998) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Putnoky, Istvánné A család és az iskola tartalmi együttműködése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Páger, Zoltán (2007) Menedzserszemléletű iskolavezetés a Biatorbágyi Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Éva (2019) Értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekek mozgásfejlődésének jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Zsanett (2021) Intézményi önértékelés rendszerének működése; a vezető szerepének fontossága. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Lilla (2019) A fonológiai tudatosság fejlődése óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Gitta (2018) Néphagyományok és népdalok őrzése szülőfalumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Ágnes (2006) A Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola története : Küzdelem a létért, avagy "Kitartás a siker titka". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics, Katalin (1975) Játékos matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radics, Réka (2019) A játék pszichés hatása a gyermek fejlődésére és a játéktárgyakhoz való kötődés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rappai, Szilvia (2021) Az óvodai szervezet kultúrájának főbb jellemzői, vizsgálatának módszerei, fejlesztésének lehetőségei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Reichenbach, Pálné (1975) Matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rendek, Tímea (2013) "Tanultam, tanulok és tanulni fogok?" A felnőttkori tanulás lehetőségei és korlátai Bács-Kiskun megyébenA felnőttkori tanulás lehetőségei és korlátai Bács-Kiskun megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Tamara (2009) Pannonhalma oktatásának múltja, jelene, jövője : A Bencés Főapátság az oktatás szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rindt-Kiss, Sándor (2022) Erősségek, fejlesztendő területek egy mérés tükrében a Helvéciai Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ristyák, Judit (1975) A valószínűségszámítás programozott tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rocskárné Hódi, Margit (2009) Módszertani megújulás - Minőségfejlesztés a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roszik, Andrásné (2001) Az intézmény használóinak /gyermek, tanuló, szülő/ jogainak és kötelességeinek érvényesülése az oktatás-nevelés területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Zoltán (2007) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi-Borus, Anna Lili (2018) Természettudományos kompetenciafejlesztés vizsgálata a szövegértési képességen keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozman, Anna (2019) Az agresszió megjelenése szegregált és integráló felső tagozatos osztályokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruckné Papp, Éva (2008) Tehetséggondozás az általános iskola 5. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rávai, Ágnes (2009) Ötnapos program a Kiskunsági Nemzeti Park Kontyvirág Erdei Iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Zoltán (2010) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Zsuzsanna (2009) Művészetoktatás : a Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézményében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Szilvia (2007) Minőség-minőségfejlesztés az óvodai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Zoltánné (2007) Mindennapok a szentesi Koszta József Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salamon, Zsigmondné (1969) Ok - okozati összefüggés feltárása Magyarország földrajzának tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salamon-Tóth, Krisztina (2020) A szülők attitűdjei az óvodáskorú gyermekek médiahasználatával kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai, Ágnes (2007) Egészségnevelés, mint értékre nevelés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samuné Lázár, Éva (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári, Tibor (1989) Andragógia és sajátosság a tűzoltóképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schmidt, Mária (2009) A környezetismeret sajátos eszközei a Tengelici Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schüszler, Istvánné (1980) Az 1962. és az 1978. évi tanterv összehasonlítása; valamint a történelmi fogalmak fejlődése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén, Attila (2007) A fotózás szerepe a földrajz oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Selymes, István Zoltán (2007) Szlovák oktatásügy Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selymesi, Leontina (2022) Magyarszentmihályi és deszki óvoda összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sill, Lászlóné (1989) Osztályfőnöki nevelőmunka a közösségfejlesztés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Hargita (2021) Okos Panda, az új tanuló társ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Karolina (2021) Az inkluzív oktatásban-nevelésben résztvevő gyermekek rajzainak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Mihály (2007) A távoktatási módszerek alkalmazása a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zoltán (1967) Világnézeti nevelés földrajz órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sineger, Julianna (2010) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációja. Két eset ismertetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipiczki, Bettina (2021) A leadership és az Y generációs óvodapedagógusok motiváltsága közti összefüggés vizsgálata. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Anna Eszter (2019) Iskolaérettség a szülő, az óvodapedagógus és a tanító szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Miskolczi, Gyöngyi (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Zoltán (2001) Az Internet oktatási alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéti, Alexandra (2013) Fogvatartottak képzési lehetőségei a börtön falai között, különös tekintettel a Kalocsai Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéti, Ibolya (1998) A tószegi iskola története /Falu-és iskolatörténet/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solticzky, József (2001) A menedzserszemléletű iskolavezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somi dr., Imréné (1969) Csoportmunka a földrajz órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós, Diána (2010) A testtartás elváltozásai és megelőzése a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Komlósi, Erzsébet Edit (2009) Az egészségnevelés háttértényezői a Varga Tamás Általános Iskola felső tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stefkovics, Márta Mária (2010) A környezeti nevelés sajátos eszközei a békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stiglitz, Erzsébet (1998) A mosonmagyaróvári agrárfelsőoktatás rövid története (1818- 1998). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stomp, Ildikó (1975) Szórakoztató matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Suba, Csaba (2005) A matematika érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surinyáné Kis, Zsuzsanna (2007) Nyelvoktatás az Európai Unió országaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Zsolt (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Anita (2010) Barangolás a Duna-Dráva Nemzeti Park tanösvényein. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn (2008) Az 5-6 éves korú (nagycsoportos) gyerekek vizuális nevelése az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anikó Márta (2010) A terepi oktatás módszerei a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2010) Érettségitől az egyetemig. A kétszintű érettségi vizsga bevezetésének kritikai elemző értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gézáné (1975) A közönséges és tizedes törtek párhuzamos és réteges tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária Magdolna (2010) Az egy életen át tartó tanulás iskolarendszeren belüli és kívüli lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péterné (2010) A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2009) Koordinációs képességek vizsgálata 4. osztályban a kosárlabda sportág szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (2009) Módszertani megújulás a vajdasági oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltánné (2009) Az informatikai szemlélet fejlesztésének lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsanett (2010) Az alsó tagozatos olvasókönyvekben szereplő növények és állatok bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Enikő Loretta (2019) A hetedik osztályos tanulásban akadályozott tanulók elsajátítási motivációjának, az osztálytársak és a versengés hatásának a vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2001) Szakképzés átalakulása a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, József (2007) A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény kialakulása az átszervezések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Noémi (2014) Egy konkrét szakmai képzés megvalósításának andragógiai követelményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltánné (1997) A kisteleki Petőfi Sándor Általános Iskola múltja és jelene. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (2007) Erdei iskola program megvalósításának lehetőségei hatodik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (1966) Földrajzi összefüggések a VI. osztály anyagában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (2007) Általános iskolai tanulók személyiségi tulajdonságai és társas kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (1998) Fejezetek a Halasi Református Iskola történetéből 1664 - 1904. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Brezina, Brigitta (2009) A szülői és az óvodai nevelés összhangja. A szülői szervezetek hatásköre és működése : (felmérés elemzés). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Csábrády, Anikó (2010) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási helyzetelemzés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Dancsik, Tünde (2010) Az alapfokú művészetoktatás helyzete, szerepe és jövője a magyar közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Szél, Julianna Az érdeklődés pszichológiai sajátosságainak vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Varga, Edit (2020) Az államilag elismert szakmai végzettségek rendszerének változása, a szakképzés és a felnőttképzés átalakításával párhuzamosan 2019-2020. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Vona, Krisztina Előtérben a minőség- Minőségfejlesztés az óvodai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Zita Andrea (2020) A futball hatása óvodáskorú gyermekek labdaérzék fejlesztésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál Károlyné Királyvári, Dóra (2022) A pandémia hatása az óvoda intézménye és szülők közötti kommunikációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zita Andrea (2019) Egy kistelepülés iskolája a nagyvárosok vonzásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Sándor (2019) Mentorszerep a művészetoktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalmásiné Sztanojev, Beáta (2019) A mentor-mentorált közös munkájának bemutatása az összefügő szakmai gyakorlat során. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalókiné Nagy, Katalin (2009) Az informatika játékos világa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Edit (1997) A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szaszák, Csaba (2007) A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei, a pedagógiai munkát segítő ellenőrzés, és ennek dokumentálása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáryné Kóti, Edit (2006) A felnőttképzés előzményei, tendenciái és jelenlegi helyzete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Laura (2019) Túlsúlyos óvodáskorú gyermekek nevelése - lakhelyi viszonyok az elhízásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedy, Emese (2019) Kötődés és elszakadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeresné Bárkányi, Mária (2013) A kompetenciafejlesztés lehetőségei és módszerei a felnőttképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Andrea Erzsébet (2019) A kisgyermekkor fejlődésének pszichológiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, János (1967) Hogyan alapozhat az V. osztályos földrajztanítás a III. és IV. osztály egyes tantárgyainak földrajzi ismereteire? Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szikszai, Erika Erzsébet (2007) Szemléltetés, motiváció az ige tanításának tükrében Az igeidők és az igemódok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Lilla (2009) Unokáink is látni fogják? : a környezetbarát viselkedésre nevelés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Kádár, Judit (2007) „Hogyan tovább?” - érettségiző fiatalok pályaválasztás előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szimán, Dalma (2007) A hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Gyógypedagógiai Intézmény zenei életének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirtes Gáborné Orosz, Iringó (1971) A tört fogalmának kialakítása az 1958-as és az 1962-es tanterv és utasítás alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szitó, Tímea (2010) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségi új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szonntág, Gábor (1989) A hazafias nevelés kérdései és ezek megközelítése az 1978-as - korrekció utána - tanterv 5-6. osztályos irodalom tananyaga alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szurovecz, Margit (1966) Hazafiasságra való nevelés a földrajz órákon az általános iskola 5. 6. 7. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szádeczkyné dr. Kelemen, Ágnes Gabriella (2019) Mesetípusok és a felnőtté válást segítő tündérmesék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai, Zsanett (2017) Felnőttképzési innováció az egészségügyi prevenció területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Balogh, Róza (2019) Komplex tanórai fejlesztés hatásvizsgálata a 6-10 éves tanulók képességfejlődésére, kiemelt figyelemmel a tanulók tanulási motivációjára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Mártonné (2019) A glutén érzékeny gyermekek integrálása az óvodába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászfalvi, Lászlóné Játék a színekkel egy tanyai iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Ildikó (2005) A 19.század geometriája mai szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Attiláné (2007) Napközis munka az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Jánosné (1998) A füzesgyarmati iskola története 1750-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széll, Vivien Gizella (2019) Óvodáskorú gyermekek kognitív funkcióinak - különös tekintettel a memóriára- és primitív reflexeinek alakulása mozgásterápia mellett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2014) Oktatók és kutatók helyzete a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Anita (2016) Felnőttképzési szervezetek működésének integrált, összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Margit (1975) Általános iskolai szakköri feladatok a tanulók térszemléletének fejlesztésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs, Endréné (1963) Idegen földrajzi nevek és tanitásuk az általános iskola V-VIII, osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szücs, Petra (2020) Kétnyelvűség vizsgálata két nemzetiségi óvoda tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Katalin (2012) Matematika szakköri feladatsorok középiskolai felvételire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Csaba (2009) Az egyházi iskolák szellemi és erkölcsi többlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Csaba (2010) Az alapfokú művészetoktatási intézmények helye, szerepe a magyar közoktatás rendszerében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Lajos Péter (2010) Az európai és a magyarországi idegen nyelv oktatáspolitika. A két tanítási nyelvű oktatás Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Barbara (2018) A konfliktusok kezelése az óvodai élet során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Irén (1974) Az irodalomelméleti ismeretek tanítása az általános iskolai irodalomnevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrány, Viktória (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfámé Molnár, Ildikó (2007) Óvodai egészségnevelés feladatait befolyásoló családi tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfár, Sándor (2001) Harmonizációs törekvések a magyar szakképzés átalakulásának történetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Gilicze, Judit (2001) Középpontban a minőség! : a fejlesztés lehetőségei az óvodai nevelőmunkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, László (1968) A számokkal való munka az 5. osztályos földrajz anyag feldolgozása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor, Tímea (2014) A felnőttkori tanulás jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zsanett Katalin (2018) A gyermekirodalom és a modernizáció kapcsolata az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, László (2007) A Fő Fasori Iskola bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárfi, Tibor (2010) Felkészítés a középiskolai felvételire matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Edit (2007) A játék szerepe az alsó tagozatos testnevelés oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sásvári, Helga (2007) Az olvasáskészség fejlesztése 1-2. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Gabriella (1994) A földrajztanár személyes utazási élményeinek jelentősége és felhasználása az oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli, László (2009) Értékteremtés és értékközvetítés a modul rendszerű szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süliné Bánfi, Tünde (1998) Újkígyós falu- és iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süveg, Karolina (2009) Szerb vagy magyar nyelven tanuljon gyermekem? : tannyelv választás a vajdasági magyar gyerek esetében; Bábozásban rejlő nyelvelsajátítási és gyógypedagógiai lehetőség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tabajdi, Tünde (2010) Torna alapelemek minőségi vizsgálata 3. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Brigitta (2007) Tortúra, vagy öröm? - avagy, a kisiskolások viszonya a testmozgáshoz, és az egészséges életmódhoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Emese (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Linda (1998) Az egyházi oktatás megújulása Győrött, a Mária Iskolatestvérek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Zoltán (1996) Az ellenőrzés értékelés mint az iskolarendszer és az iskolák hatékony működésének feltétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Lászlóné Zsíros, Judit (1974) A tanuló irodalmi érdeklődésének vizsgálata a Békéscsabai IV. sz. Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takáts, Lászlóné (1968) Érzelmi nevelés a földrajz tanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tallér, Johanna (2019) A mentor kommunikációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Dalma Eszter (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tamásy, Krisztina (2010) Diákolimpia alap aerobic elemek minőségbiztosítási vizsgálata 4. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodiné Maróti, Lenke (2017) Egy megvalósult innováció tapasztalatai - A két tannyelvű képzés tapasztalatai a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tapolcai, Lászlóné (1970) A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tari, Antal (1996) Társadalmi igények és történelmi viszonyok hatása az Árpád Nevelőotthon életére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarján, Boglárka (1996) A bajai III. Béla Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi-Vizi, Andrea (2010) Az iskolarendszerű szakképzés irányításának változásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr, Csaba (1998) A Tudati Technológia, mint az oktatás új módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarsoly, Margit (1996) Az állam és az egyház szerepének változása az oktatási intézmények fenntartásában és irányításában az utóbbi fél évszázadban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasi, Judit (2010) A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Közgazdasági Szakközépiskola működésének átfogó elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi, Szabina (2019) Kodály Zoltán és tanítványai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesi, Edit (2007) A roma tanulók általános iskolai oktatása-nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tibai, József (2001) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tichi, Mátyás (1996) A tököli Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza pedagógiai-andragógiai tevékenysége az elítéltek nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tilinkó, Renáta (2019) A magatartászavar mérése és kezelése kisikolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai, Anett Olívia (2020) A projektmódszer alkalmazási lehetősége magyarórán : digitális újság projekt kilencedik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tokodi, János (2001) Zsombó általános iskolájának alternatív kísérleti oktató programszakasza 1989-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Katalin (1982) Cigánytanulókkal kapcsolatos oktatási-nevelési kérdések különös tekintettel a cigány iskolákban, -osztályokban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toma, Zsuzsanna (1977) A tanulók véleménye az osztályozás nélküli értékelésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tornyi, Sándorné (2007) Az öko-iskolák szerepe a környezeti nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turnovszky, Valéria (1989) Napközis munkám az egyéni képességfejlesztés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tárnyik, Ildikó (1998) A számítógép szerepe az oktatás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Téglás, Lejla Patrícia (2018) Ünnepek és néphagyományok összehasonlítása a választott óvodákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Anita (2007) Konfliktusok az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Imre (1998) Középiskolai Kollégium pedagógiai nevelési programja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tószeczkiné Cserven, Éva (2001) A tanulás és szabad foglalkozás lehetőségei és módszerei a napközi otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2021) Óvodai érzékenyítő program látássérült gyermek befogadásáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2009) A környezeti nevelés sajátos eszközei a hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1971) A függvényfogalom előkészítése az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1968) A Fibonacci számokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gellért (2009) A cselgáncs, mint küzdősport oktatásának lehetősége az alsó tagozatos testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1966) Az applikációs módszer alkalmazása a földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ferenc (1998) Tanár-diák kapcsolat a Trefoil Ágoston Villamos- és Fémipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1989) A felső tagozatos tanulók szabadidő-struktúrájáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1967) Képzőművészeti alkotások felhasználása földrajzi fogalmak kialakításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károlyné (1996) Professzionális segítők az iskolában? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Lajos (1996) Globalizáció és integráció (Milyen iskolarendszer lenne célszerű ma Magyarországon?). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Magdolna (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2001) Minőségbiztosítás a jelen közoktatási rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2019) A mese szerepe az alfa generáció életében és fejlődésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1968) A homokasztal szerepe a földrajztanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth-Fehér, Brigitta Zsuzsanna (2019) A mese helye régen és most. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Biró, Zsuzsanna (2009) A Szakiskolai Fejlesztési Program mérési és értékelési koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Lovász, Marianna (1996) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Násztor, Edit (1996) A modern közoktatási rendszer társadalmi, pedagógiai és közgazdasági feltételei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sitkei, Edit (2009) Tanulási szokások, technikák és stratégiák kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné székely, Ildikó (2009) Multikulturális kommunikáció a nemzetiségi oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bianka (2014) Élményszerű tanulás a múzeumokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Imre (2001) Internet szolgáltatás, oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Nóra (2019) Mozgás+élmény=jövő : testnevelés az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Török, Ildikó (2010) Minőségfejlesztés- minőségirányítás Magyarországon és az Európai Unió közoktatási rendszereiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Kálmánné (1998) Személyiségfejlesztési lehetőségek egy középiskolai kollégiumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujházi, Teréz (1973) Tanulmányi eredmények vizsgálata matematikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ulrich, Gézáné (1970) Síkmértan tanítása az általános iskola V. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti-Tóth, Rita (2019) A cigányság integrációja Kiskunmajsa város kulturális életébe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadászné Kiss, Barbara (2009) Egészségre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadóc, Klaudia (2010) Múzeumpedagógia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valaczka, János Pál (2021) Az óratömeg és a pedagóguslétszám összefüggéseinek vizsgálata a Piarista Rend Magyar Tartománya általános iskolai és gimnáziumaiban. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Vallus, Emőke (1989) Értékorientáció Vizsgálat általános iskola 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Andrea (2019) Tanulásban akadályozott tanulók angoltanításának módszertani tapasztalatai az általános iskolákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Béláné (1969) Földrajzi jártasságok kialakítása az általános iskola ötödik osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dóra (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Rudolf (2007) A művészeti oktatás Mindszenten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltánné (2007) Iskolarendszereink fejlődése oktatási rendszereink tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Bajomi, Réka (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Oláh, Zsuzsanna (1996) Konfliktusok az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varvasovszkyné Tóth, Ibolya (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Julianna (1971) Képies kép előállítása, és alkalmazása a geometria tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Nóra (2009) A Waldorf-pedagógia a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsei, Edit (2009) Az integrált oktatás, mint személyiségfejlesztő hatás. Az integratív-képes iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés, Georgina (2019) Integrált nevelés bemutatása egy választott óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vereckei, László (1975) Euklideszi szerkesztésekről és helyességük axiómatikus bizonyításáról, valamint szerkesztések az általános iskolai geometriaórákon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Versánszki, Anna (1996) Az önkormányzatok új szerepe az oktatási intézmények alapításában,fenntartásában, működtetésében és irányításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vetró, Tímea (2017) Egy konkrét felnőttképzési intézmény működésének vizsgálata a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Tímea (2013) A felsőfokú szakképzés rendszerszintű vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Béla (2001) Mit jelent a menedzser szemléletű iskolavezetés? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Mariann (2019) Óvodáskori szocializáció vizsgálata a mélykúti nagycsoportos óvodások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Balla, Ildikó (2009) Az oktatás históriája a két világháború között a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Nagy, Ildikó (1989) Az én diákotthonom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vigh, Melinda Tímea (2010) A pedagógus személyiségének tartalmi megközelítései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Világos, Tímea (2021) A verbális munkamemória fejlesztésének lehetőségei a tanórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Tamás (1996) Az endrődi polgári fiúiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Zsoltné (2019) A mentor szerepe a mentoráltak integrált nevelésre való felkészítésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Erika (1991) A szemléltetés szerepe az általános iskolai földrajz oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Zoltánné (1989) Bábjáték és nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visnovszky-Keller, Nóra (2022) A hatáskörérvényesítés és a vezetői felelősség. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vizes, Tamás (2009) Csak természetesen-а környezeti nevelésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár, Márton (2010) Kommunikáció az oktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vujkov, Alexandra (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vukov, Éva (2019) Kisgyermekkori társadalmi érzékenyítés a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, Ferencné (2009) A kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskola története 1911-től a rendszerváltásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Tamás (2019) Óvodáskori mozgásfejlesztés a labdarúgás világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Melitta (2019) Továbbtanulási hajlam szociológiai vizsgálata : empirikus kutatás Magyarkanizsa községben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Beáta (2019) A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyiné Mihály, Erna (2007) Iskolám, a Szegvári Alapfokú Művészeti Iskola szerepe, lehetőségei Szegvár műveltségi szintjének növelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Alexandra (2010) Egy tornateremmel rendelkező, és nem rendelkező iskola testnevelési hatékonyságának összehasonlítása, és ennek összefüggése a táplálkozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Gábor (2007) Értékre nevelés a békési református gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, László (1996) Dánia oktatási rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony, Béla (2009) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Vivien (2020) A finn és magyar oktatási rendszer összehasonlítása a PISA felmérések tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Zoltán (1998) A szegvári Állami Elemi Népiskolák története 1919-1939. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Víglási, Krisztina Klára (2013) Népfőiskola mint a felnőttkori tanulás színtere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Víglási, Krisztina Klára (2015) A felnőttoktató/ tréner szakmai életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Katalin (1975) Algoritmikus gondolkodás fejlesztése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Turu, Anita (2019) Romák helyzete Vajdaságban- Mentorprogram Horgoson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weinper, Mária (1996) A bizonyítványok kiadásának és nyilvántartásának egy lehetséges módja a Képzési Információs Rendszerben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weiso, Amina Jázmin (2019) Az óvodapedagógus szerepei és kompetenciái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Weiszenburger, Dóra (2014) Hatékonység és innovativitás a felnőttoktatók munkájában. A felnőttoktatók módszertani kultúrájának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weszelyné Véghseő, Henriett (1998) A makói József Attila Gimnázium története 1919 és 1944 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wiesner, Katalin (1996) Egy középiskolai osztály szociometriai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wojtczakné Mátra, Tünde (1997) A magyar közoktatási rendszer változásai Orosháza iskolatörténetének tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zadravecz, Attila (2007) Gazdasszony képző, mint a nők családellátásra felkészítő iskolarendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zahorán, Hilda (2007) A szakképzési rendszer átalakulása és fejlesztésének távlatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zakar, Máté (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zalai, Gabriella (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykóné Szabó, Ibolya (2001) Az Önkormányzatok szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működésében és irányításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zavari, Juliánna (2016) Az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák beszámításának módszerei, lehetőségei a felnőttoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zengőné Grestyák, Edit (2007) Az óvodások és a „világra nyitott ablak”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltai, Flóra (2013) Mit tehet a felnőttképzés az ökológiai válság korában? Az ökofalvak képzési programjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond-Nagy, Marianna (2014) A felnőttképzés korszerű módszerei és munkaformái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigovics, Tímea (1996) A kommunikáció szerepe a vezetési funkciókban és az iskolavezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigri, István (1993) Miként befolyásolja a tanár személyisége a tanulók tantárgy iránti érdeklődését? (Ki a jó tanár?). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsoldos, Gabriella Erzsébet (2019) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zuba, Nikolett (2009) Környezeti nevelés, erdei iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zuró, Józsefné A mezőladányi általános iskola aktuális pedagógiai problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Záborszky, Magdolna (2016) Innováció a nyelvtanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Anett (2019) A Madárbarát Óvoda program megvalósulása a karcagi óvodai nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Eliza (2019) A DIFER teszt beszédhanghallás és relációszókincs résztesztjeinek mérési lehetőségei : a papír alapú és az online résztesztek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Mihály (2010) Egy iskolaalapítás történetének háttérelemző bemutatása avagy Ki vezeti a vezetőt? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ács-Kurucz, Mariann (2021) Változás és válságkezelés a közoktatásban Óvodák változás- és válságkezelése a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott járvány hatásának következtében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Ádók, Mihályné (1974) A kötött témájú osztályfőnöki órák szerepe a VII. osztályos tanulóközösség fejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árvai, Mara (2016) Adult learning and Youthpass. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai, Sándor (1998) Innováció a nyomdaipari szakképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Édes, Lászlóné Az igazgató szerepe és feladatai a helyi tantervek készítésében, a tantervkészítés logikája. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Északi, Piroska (1975) A matematikai témazáró mérőlapok készítése és felhasználása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög-Lasity, Diána (2021) Az intézményvezető megváltozott szerepe a közoktatási intézmény képviseletésben, menedzelésében. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvári, István (2009) A „Körzős miniszter” iskolái : a klebelsbergi álom emlékei Szegeden és környékén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 14. 04:28:02 CEST.