Items where Subject is "05.01. Psychology"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items at this level: 1938.

A

Abay, Gizella (2020) "Jutalmazott függőségek" A testedzésfüggőség és az orthorexia nervosa hobbi sportolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi-Tóth, Adrienn (2022) A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése : egy lehetséges út: a kutyás terápia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai-Varga, Emerencia (2008) A bábjáték személyiségfejlesztő hatása az általános iskolai oktató-nevelő munkában az alsó tagozatos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Mária (1984) A pedagógus személyisége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adwan-Barabás, Janka (2022) A környezeti attitűd,a klímaszorongás és a Big Five személyiségjegyek összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adácsi-Maczák, Györgyi (2012) Tanulási nehézségek kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aigner, Petra Ildikó (2021) A szemléletformálás szükségességének vizsgálata az autizmus spektrum zavar esetében animációs film segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aladics, Evelin (2021) A mozgás hatása a sajátos nevelési igényű gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Albert (2008) A nemzetiségi nyelvoktatás szerepe az identitás megőrzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi, Krisztina (2022) Különböző narratív struktúrájú filmekbe való bevonódás vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alter, Emese (2020) A leendő első generációs értelmiségi hallgatók egyetemi helyzetének vizsgálata kvalitatív és kvantitatív módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsányi, Ivett (2022) A közösségi média hatása a lelki egészségre a koronavírus járvány idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrekovics, Judit (1997) Freud és Jung elmélete a tudattalan funkcióiról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andriska, Zsófia (2022) Párkapcsolati egészségcélok a transzgenerációs folytonosság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Betti (2021) Személyes és környezeti erőforrások tanulmányi elköteleződéssel való kapcsolatának feltárása gimnazisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, Anna (2020) Testtömegindex, kognitív funkciók és alvás összefüggése serdülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Istvánné (2009) A jóból is megárt a sok : avagy a média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus-Tóth, Beáta (2019) Tudatelmélet, kognitív fejlődés és szociálisprobléma-megoldás kapcsolata : gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek fejlődése óvodás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Noémi (2021) A társasjátékok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata diszkalkulia terápiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Andrea (1997) A színek lélektani hatásának alkalmazása a városépítésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Dr. Orsolya Mónika (2019) A tanulási motiváció önértékeléssel és kiégéssel kapcsolatos összefüggéseinek vizsgálata kamaszok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Nagy, Magdolna (2004) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Pesti, Mónika (2004) A motiválhatóság vizsgálata gyermek- és felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antóni, Anett (2012) A kisiskolás gyermekek virágmotívumának ábrázolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti-Nagy, Gáborné (2005) Új vezetői kompetenciák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, János (2021) Fiatal labdarúgók és nem sportolók kognitív képességeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, Magdolna (2004) Pszichoszomatikus- és magatartászavarok az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Augusztinovics, Angéla (2021) Frim Jakab munkássága és az értelmi fogyatékos személyeket fejlesztő intézetek kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avar, György (2005) Az egyén sportpszichológiai vizsgálata a csapat kialakításánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Azari, Tünde and Csernákné Földi, Mónika (1989) A családban, nevelőszülőknél és nevelőotthonban élő gyermekek személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

B. Csató, Aladár (1946) A félelem. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Babarczi, Éva (2021) Neuropszichológiai funkciók felmérése meningoencephalitisben-esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Babati, Anna (2021) Sérült gyermekek szüleinek személyes növekedését vizsgáló interjúk tanulságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Babos, János (2009) A gyermekek egymás közötti iskolai agressziója csökkentésének lehetőségei egy Budapesten, 13-15 éves iksolás tanulók körében végzett reprezentatív kutatás adatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Otília (2022) Egészségügyi dolgozók implicit attitűdjei a mentális betegségekkel élőkkel szemben a COVID 19 járvány idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Valentina (2023) A stressz jelenléte a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Edit (2019) Van más út! mentáltálhigiénés projekt családok számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Otília (2020) A kétnyelvűség hatása a tudatelméletre és a kétértelmű ábrák értelmezésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Pál Csaba (1999) A személyiség és a személyiség zavarok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagó, Linda (2021) A fejfájás pszichológiai jellemzőinek vizsgálata az észlelt stressz és a betegségpercepció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagóczki, Ramóna Mária (2022) A kapcsolati elégedettség, a szülői stressz és a páros megküzdés összefüggéseinek vizsgálata eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkai, Petra (2021) Egészséges testalkatra, testképre vonatkozó attitűdök vizsgálata fiatal felnőtt nők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, András (2007) Konfliktus (kezelés, elemzés, megoldási lehetőségek). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai, Réka (2019) A kiégés és munkaértékek kapcsolata pedagógusoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Brigitta (2021) Értelmileg akadályozott fiatal felnőtt szerepe egy családi vállalkozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Ágnes (1997) Szülők, leendő szülők nevelési módszere, szülők és leendő szülők személyiségtulajdonságainak összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baksáné Szabó, Anikó (2022) Kiégési szindróma kialakulásának megelőzése vagy segítő kezelése idősotthoni dolgozók esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Nóra (2022) Szociális munkások lelki állapota. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni, Erika Veronika (2007) A serdülők egészség- és rizikómagatartása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balczó, Jánosné (1996) Egy pszichoorganikus szindrómás gyermek nevelődése keresztény iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bali, Anita (2023) Agresszív magatartást tanúsító, tanulásban akadályozott tanulók önértékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Dorka (2023) Állatasszisztált foglalkozásokhoz való hozzáállás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Györgyi (2022) Az érzelmi intelligencia, a mentalizáció és a mentális állapot koronavíruson átesett és át nem esett idősek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Beáta (2004) Az iskoláskori szorongás, az iskola, mint szorongáskeltő tényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Györgyi (2020) Ötven év a Magyar Pszichológiai Szemle történetéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsófia (2022) A fogyatékosság reprezentációja a Békés Megyei Hírlapban (1955-1990). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán (2007) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ildikó (2018) Nő-Köz-Pont Kisharsányban : családi mediációs tevékenység bevezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ramóna Ibolya (2023) Pedagógusok tudása és attitűdje a dadogással kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2019) Szekvenciális hatások és azok időbeli lefutása négy-választásos reakcióidő feladatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Péterné Adamovits Judit (2020) A kronotípus összefüggése a depresszióval, a jólléttel, a kontrollhely attitűddel, a rezilienciával, szenzoros élménykereséssel és a szorongással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsa (2001) Kosztolányi Dezső regényeinek pszichoanalitikai szempontú megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Péterné Adamovits, Judit (2022) Munkahelyi kiégés vizsgálata a Biztos Kezdet Gyerekházakban dolgozó munkatársak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Dobó, Anikó (2022) Munkahelyi lelki egészségfejlesztési lehetőségek utazó pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogné Horváth, Andrea (1992) A serdülők pszichikai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balotainé Miskucza, Tünde (1997) A szorongás szerepe életünkben : Napjaink emberének félelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balán, Valéria (2021) A humánerőforrás menedzsment szakembereinek eszközei a munkahelyi kiégés ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Csaba (2022) Az észlelt stresszel való páros megküzdés és párkapcsolati elégedettség összefüggéseinek testsúlykontroll terv végrehajtása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (2023) Az udvari bolondok intézményének virágkora és elvirágzása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Orsolya Ildikó (2022) Zene, mozgás, tánc: A flow megélése komplex környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Orsolya Ildikó (2019) A kiégés vizsgálata a reziliencia, megküzdési stratégia, PTSD és személyiségvonások tükrében a magyar mentődolgozók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Sándorné (1984) Pályaválasztási érettség pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Csrepka, Ágnes (2019) A derékpanasszal élők pszichés állapota. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Zsófia (2022) Az otthon élménye: kvalitatív kutatás átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelő szülők önszabályozási folyamatairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Lajosné (1984) Az újszülött, csecsemő és a kisgyermekkor fejlődéspszichológiai vizsgálata : gyermekeim fejlődése az első három évben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bana, Zsófia (2020) „Hogyan tovább?” Kvalitatív kutatás a serdülőkori kapcsolati veszteséget követő személyes növekedésélmény megéléséről és forrásairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banasák, Rebeka (2023) Az ERG teszt felvétele a Budapest XVIII. kerületi SOFI értelmileg akadályozott tanulóival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Csilla (2011) Felnőttünk-e önmagunkhoz? Az érzelmi intelligencia vizsgálata férfiak és nők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Ágnes (2022) Alkotóképesség vagy stagnálás : segítő beszélgetés egy középkorú férfival. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Bettina (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek néhány szociálpszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsi, Viktória (2021) Önvezető autók - Attitűd és felhasználói élmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi, Viktória (2019) Mentés másként - mentális modellek és affordanciák az online mentés módszereiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricza, Tímea (1997) A verbális kommunikáció fejlődése az anyanyelvben és az idegen nyelvben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkász, Petra (2023) A diszlexiabarát szövegszerkesztés sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, István (2021) A kompetencia alapú kiválasztás módszertana: Az Értékelő Központ elméleti és gyakorlati megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Júlia (2022) Értékek vallásos megvilágításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Márton Gábor (2022) Civil világ Szegváron : identitás és közösség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Regina (2022) Igény a rettegésre? A félelem, OCD és szorongás helye és szerepe a modern életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zsófia (2021) Közösségi média testképre gyakorolt hatása fiatal nők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Kármen (2005) Lovasterápia Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnat, Ildikó (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi, Anita (2019) Út a boldogsághoz. Boldogságóra továbbképzés hatása egy általános iskola pedagógusaira. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tímea (2023) Általános iskolás tanulók önértékelésének, szorongásának jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalosné Szántó, Adrienn (2008) A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, László (1977) Freud és az álomfejtés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Petra (2021) Az észlelt szülői bánásmód, a kötődési stílus és az önértékelés kapcsolata fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batiz, András (2019) A karizma fejlesztésének lehetőségei kommunikációs tréninggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Laura (2021) Megjelenésünk változása a belső világunk formálása által. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Beer, Noémi Irén (2022) A fiatal felnőttek pozitív személyiségfejlődése, önértékelése és pszichés jólléte rezilienciájuk és mentalizációjuk színvonalának függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Behringer, Emese (2015) Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Virág (2022) Az észlelt szülői bánásmód, szocioszexualitás és szexuális motiváció összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellavics, Mária Zsóka (2021) A reaktív és a proaktív agresszió, a stressz, az empátia és a gyerekkori traumák kapcsolata fiatalkorú bűnelkövetők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belláné Kis, Éva (2008) Konfliktuskezelés a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér, Zoltán (2021) A testnevelés, a látássérült gyermek testsémájának és mozgásának szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belső, Annamária (2021) Az észlelt szülöi bánásmód és a kötődés először szülő édesanyák körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anna (1978) Az édesanyához való viszony alakulásának vizsgálata a prepubertás korban verbális-projekciós eljárások segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Anna Szociokulturális ártalmak és személyiségzavarok iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, János (1973) A formális gondolkodás "műveleti struktúrái" Piaget elméletében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczéné Molnár, Orsolya (2005) A személyiségfejlődés kritikus csomópontja. A serdülőkori szenvedélybetegségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Edit (1999) A pszichoanalitika jelentősége és hatása Stefan Zweig késői novelláiban, különös tekintettel a Sakknovellára, valamint az Érzések zűrzavarára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benke, Mária (1984) Prepubertás korúak műbefogadásának pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Judit (2009) A deviancia kialakulása, egy gyermek élete alakulásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Orsolya (2019) A digitális egészségértés és az egészségügyi ellátás használatának összefüggése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyovszky, Flóra Laura (2013) Kisiskoláskorúak gyermekrajz elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Sára (2022) Az állatasszisztált terápiák belső differenciálódásának egy újabb területe: Az állatasszisztált tanácsadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Ágnes (2005) A hatékony vezetés eszközei a stressz kezelésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Helga (2019) A szülők szerepe a tanulási motiváció alakuásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Ágnes (1989) Tanári magatartás és fontosabb hatásainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczné Csörögi, Györgyi Csilla (2008) Drámapedagógia fejlesztő hatása a nevelés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2016) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2018) A munkahelyi zaklatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkiné Girda, Nikoletta (2007) A gyermekkori hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Levente László (2019) A párkapcsolattal való elégedettség és a pénzügyi helyzetből adódó stresszhez való hozzáállás összefüggésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Renáta Andrea (2006) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalanné Bujdosó, Tünde (2022) Kalandtábor nyári gyermektábor : kapcsolódásaink a lélektan tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyei, Zsuzsanna (2022) Az életkor és a depresszió hatása az észlelt memória funkciókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Betlehemi, Tünde (1984) Különböző életkorúak értékeinek pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beyer, Barnabás (2021) A Grimm-mesék hatása a gyermek lelki fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdány, Zoltánné (1996) Az irodalmi nevelés, a mese, vers személyiségfejlesztő hatása a 3-7 éves korú gyermekekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beálló, Vera (2022) Időskor a modern technológiák tükrében - Kognitív képességváltozások és az okoseszköz-használattal kapcsolatos attitűd idősebb felnőttek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Andrea (2021) A horgosi fogyatékossággal élő fiatalok és a művészetterápia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczó, Elemér (1997) Személyiségterhelés a tűzoltók munkájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bicók, Tímea (2023) Munkahelyi stressz a pedagógusok körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bilicki, Mónika (2023) A figyelemzavarok típusainak ismerete a vajdasági oktatási terekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Viktória (2009) Az alkohol fogságában : (a devianciák pszichológiája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga (2011) A fiatalok pályaválasztási indítékai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Csenge (2022) Az idősellátásban dolgozók segítői léttel kapcsolatos élményeinek feltárása a járványhelyzet idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Helga (2021) A szülők és a pedagógusok szerepe a bullying kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biszak, Borbála Eszter (2022) Altruistábbak-e, akik elégedettebbek önmagukkal? : az altruizmus és az önértékelés összefüggéseinek vizsgálata 18 éven felüliek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó, Anna (2022) A gyermekkorban észlelt szülői bánásmód kapcsolata a depresszió és a szorongás felnőttkori kialakulásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Gál, Dr. Zita (2019) Az észlelt tanulmányi sikeresség és az erőforrások összefüggései középiskolás diákok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Blazovich, Ákos (1998) Az óvodáskorú gyermekek jellegzetes félelmeinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blöszelné Kovács, Andrea (2009) Érzelmi Intelligencia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobor, Péter (2021) A problémás videójáték-használat kapcsolata a személyiséggel, impulzivitással, megküzdési módokkal, játszási motivációkkal és a játékkal töltött idővel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobor, Rebeka (2022) Egyetemi hallgatók kiégésének vizsgálata az észlelt társas támogatás és az észlelt oktatói kiégés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobor, Péter (2019) Általános és középiskolai pedagógusok kiégésének vizsgálata a kollektív hatékonyság, valamint a tanári kiégés percepciójának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Mihály János (2008) Iskolai kommunikáció, és kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Gizella (1969) Egyensúlyvizsgáló műszer standardjának elkészítése főiskolai hallgatókon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodnárné Dezső, Judit Katalin (2008) Kötődés és elszakadás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Tímea (2011) A munkahelyi stresszt előidéző tényezők és az azokkal való lehetséges megküzdés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Lili (2021) Élet a sleeve gastrectomia után: a testkép, önértékelés, depresszió, az élettel való elégedettség és az étkezés változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Blanka Eszter (2004) A felnőttkori tanulás pszichológiai tényezői és hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Lili (2019) A nők társadalmi nemi szerepeinek megítélése alap-és mesterképzésen résztvevő pszichológushallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Otília (2001) Az öngyilkosság megítélésének története. Az öngyilkosság társadalmi és lélektani szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Éva (2019) Együtt a családdal. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Kántor, Beáta (2021) Életkezdési lehetőségek állami gondoskodásból kikerülő fiatalok életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Anna Rebeka (2022) Narratív és nem narratív filmek befogadásának összehasonlítása megértéses vizsgálatokkal és verbális szóasszociációval. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Anna Rebeka (2019) Serdülők szerhasználati szokásainak vizsgálata a társas támogatás valamint a konfliktusmegoldási stratégiák függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohár, Zsófia (2022) Az apa-gyermek kapcsolattartás válást követő intenzitásának, minőségének hatása az apa önértékelésére és lelki jóllétére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Dániel (2022) Sport, szorongás és a végrehajtó funkciók figyelmi komponensének összefüggése gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borboláné Wolszky, Annamária (1976) A család szerkezeti változásai, a felbomló család és a nehezen nevelhetővé válás, a kriminalitási hajlam kialakulásának kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Viktória (1997) Szimbólumok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borghi, Erika (2008) Önismeret, önnevelés az általános iskolás tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borhi-Szepesi, Viktória (2021) A fotográfia alkalmazása a pszichológia különböző területein gyerekeknél és serdülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Born, Boglárka Anna (2022) Csereprogramban résztvevő és nem résztvevő hallgatók összehasonlítása a reziliencia, az önértékelés és a szorongás mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Born, Boglárka Anna (2020) Egy integrációs gyermektábor hatása a mentális egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Viktória (2021) Testudatosság és vizualizáció a művészet tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, András (1984) A gyermekkori agresszivitás okai, tünetei, korrekciós lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Erika (2007) A családi nevelés hiánya serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Sándor (2005) Sporttal a stressz ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsai, Péter (1999) A pszichoszexualitás vizsgálata a nevelés tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsódi, Anett (2021) Kognitív hibák és a személyiség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botka, Nóra (1997) "Ne bántsatok" : Egy hatéves gyerek szerepkonfliktusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botlik, Anita (2001) Személyiségfejlődés kisiskoláskorban. A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Dóra (2022) Lelki egészségfejlesztés és mentálhigiéné fogalmának ismertsége, alkalmazása a közoktatási munkahelyeken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (2015) Egy sajátos elkövetői kategória, a sorozatgyilkosok kriminológiai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozori, Veronika (2021) Külső megjelenés hordozta információk a párválasztásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Henriett (2023) Irodalmi művek feldolgozása a digitális oktatás során felső tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Botond (1998) Szexuális kultúránk napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsó, Lilla Ilona (2022) Betegélmény és autonómia preferencia vizsgálata 2-es típusú cukorbetegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Katalin (1997) Alvás, álom : Gyermekek álommotívumai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsókiné Polgár, Ildikó (2008) Az óvoda és iskola közötti átmenet pedagógiai, pszichológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Bence (2021) Spanok & Sárkányok – Az asztali szerepjátékok hatása a kreatív problémamegoldásra és a szociális kompetenciára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Hajnalka (2021) A vallásos és nem vallásos családban nevelkedett gyermekek erkölcsi fejlődésének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Bence (2019) Elsőéves hallgatók tanulási erőforrásai közötti kapcsolatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Petra Emese (2023) Autizmus spektrum zavarral élő hallgatók a magyar felsőoktatásban : nagyító alatt az esélyegyenlőségért folyó szakmai munka a Szegedi Tudományegyetemen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Lászlóné (1980) A gyermekrajzok pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brachna, Csenge (2020) Iskolai klíma és kortársbántalmazás összefüggéseinek vizsgálata hagyományos és Békés Iskola programban résztvevő intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Csilla (2022) Serdülőkorú sajátos nevelési igényű gyermekek önábrázolásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brekli, Mária (2012) Iskolai szorongás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bresztyenszky, Beáta (2007) Az elektronikus kommunikáció pszichológiai és szocializációs hatása a tanulókra, különös tekintettel az Internet-használatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brunner, Eszter (2023) Idegennyelv-oktatás, különös tekintettel a német nyelvoktatás módszereire a tanulásban akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubenka, Ildikó (1979) A problematikus gyermek helyzetének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bucz, Andrea (2004) A reklámok hatása a kiskorú gyermekek személyiségfejlődésének alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Irén (2023) A tanulásban akadályozott és a többségi alsó osztályos tanulók motorikus teljesítményének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Csabáné (1989) Az érzelmek és a játék meghatározó szerepe a gyermek életében és nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Ágota (2020) Once Upon an Archetype: Reading of “Snow White” by the Brothers Grimm and “Snow, Glass, Apples” by Neil Gaiman through a Jungian perspective. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buday, Dániel (2004) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujákiné Patócs, Anikó (1992) A serdülők érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukovenszki, Renáta (2006) A roma és a nem roma tanulók iskolával szembeni attitűdjének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bullás, Erika (1989) Az intenzív tanulási-tanítási módszerek pszichológiai alapjai az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buresch, Emese (2004) Segíts felnőni! : a kötődés szerepe a személyiség fejlődésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buti, Sándorné (1976) Egy osztály szerkezetének szociál-pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzáné Kecskeméti, Éva (2003) A tanulási problémák hátterének vizsgálata a sikeres tanulás menedzselésének érdekében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Julianna (2022) Fontos mások részéről tapasztalt felhatalmazó és irányító támogatás és az egészségmagatartás viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Julianna (2020) Szervezeti átalakulás és a munkahelyi jóllét kapcsolatának feltérképezése a Munkahely Élménytérképe Interjú módszer alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2022) A diabétesz distressz az egyes típusú diabétesszel élő gyermekek szüleinek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Fanni (2023) Digitális detox vizsgálata a fiatalok körében egy hetes tesztidőszak alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zsófia (2022) A klímaszorongás jelensége a lelki egészségfejlesztés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ágnes (2021) Szociálisprobléma-megoldás, nevelési attitűd és reziliencia vizsgálata magyar és japán szülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anna (1996) Félelem és szorongás összefüggése a családi kapcsolatokkal kisiskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Ildikó (2013) Kinek fáj jobban? A halál, az öngyilkosság és a gyász folyamatainak pszichológiai elemzése andragógus szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Lászlóné (1996) Mikrokörnyezeti hatások a pubertáskorű fiatalok körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Mária (2003) Meggyőzés a mindennapokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Ács, Adrienn Réka (2020) Depresszió és szorongás táncművészek körében a szublimáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánffi, Ádám (2021) A lakóhely szerepe a technológiára való felkészültségben, az önjáró autók elterjedésének elősegítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhunyadi, Bernadett (2007) A családi élet problémái és tükröződésük a kisiskolások elbeszélései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki, Anita (2023) A képzőművészeti terápia és terápiás elemek elterjedtsége a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki, Edit (1992) Érzelmek fejlődése a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti, András (1998) A társadalmi beilleszkedési zavarok és az intézményes nevelés feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárkányi, Tibor (2008) A szülők szerepe a gyermek tévézési szokásainak kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, István (2022) Multitasking a televíziós műsorgyártásban: változik-e a teljesítmény két feladat együttes végzése során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátor, Bettina Anikó (2019) A pedagógus kiégés vizsgálata a munkahelyi stresszorok, az észlelt kontroll és a munkával való elégedettség tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báyer, Zoltánné (1990) A félelem 9-11 éves korban (Debil, retardált és egészséges gyermekek összehasonlító vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bécs, Péter (2021) Az alvásminőség összefüggése a kockázatvállaló magatartással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Edina (2008) Pedagógiai konfliktus - szituációk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Tünde (2008) A szabadidő szerepe, jelentősége a fogyatékkal élők nevelési-oktatási intézményeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Zsuzsanna (1996) A pedagógus személyiség vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Ferenc (1991) A pszichikai felkészítés jelentősége a tűzoltási és kárelhárítási szakterületen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódisné Király, Éva (2019) A tanulmányi eredményesség és a társas problémák megoldásának vizsgálata a serdülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódisné Solymosi, Zelma Anna (2021) A fejlődés útja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bókáné Márta, Ágnes (2009) Devianciák pszichológiája : (gyermekbántalmazás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna, Judit (1980) Van Gogh művészetének hatáslélektani vizsgálata napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóné, Roxána (2019) A szülők iskolázottságának és anyagi helyzetének hatása a 14-17 éves serdülők orális egészségmagatartására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böngyik, Attila (2022) Segítő beszélgetés - Egy szuicid kísérlet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Bernadett (2007) A felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, István (2007) Konfliktuskezelés, mint fontos képesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndyné Bálint, Napsugár (2022) A vallásgyakorlás protektív hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búzás, László (1997) Pszichológia a fejlett országok fegyveres erőinél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bőhm, Balázs Antal (2019) A harmadik fordulat után - avagy a Z generáció társadalom-lélektani helyzete és irodalomoktatási stratégiái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bősze, Karola (2019) Az iskolai jóllét és az iskolai kiégés vizsgálata egy szegedi szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaba, Enikő (2020) A páros megküzdés, a felnőttkori kötődés és az intimitás összefüggéseinek vizsgálata a párkapcsolati elégedettséggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Jerne (2021) A Hit és Fény mozgalom megszületése és elterjedése, különös tekintettel a Tisza mentére Vajdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Andrea (1995) Család-tanulói teljesítmény-értékelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanádi, Evelin (2023) Az agresszió kezelése és a korrekciós lehetőségek felismerése és kezelési módja az iskolai életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Annamária (2022) A halál feldolgzása mesék által a gyermekirodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Erika (1992) Néhány személyiségdimenzió jellemzése a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Tamás Zoltán (2021) A fizikai aktivitás szerepe az önértékelés és a szorongás alakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári, Lajos Az érzelem és az érzelmek hatása a katonai gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Márta (1978) Problémás és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Lászlóné (2008) Gyermekvédelem és nyilvánosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Magdolna (2020) A szülők páros megküzdése, párkapcsolati elégedettsége és a szülői stressz összefüggései a gyermek fejlődésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselovszki, Csaba (2005) Az audiovizuális média hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csempesz, Iván (2001) Az empátia szerepe a japán üzleti kommunikációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csempesz, Iván (1998) Empátia az ember intim és formális kapcsolataiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenki, Éva (2021) Veszteségek feldolgozása óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepela, Ágnes (2016) Börtönártalmak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Gyula (1978) A személyes kapcsolat igénye a szülőkkel a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernus, Fruzsina (2019) Családi élet pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Andrea (2005) Elfáradás, belefáradás, kiégés, avagy a hatékony vezetés eszközei a megelőzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Edina (2019) A tanulmányi teljesítmény, az iskolai elköteleződés, az élettel való elégedettség, valamint a baráti kapcsolatok összefüggésének vizsgálata középiskolások körében – Együttjár-e mindez az iskola fizikai környezetével való elégedettséggel? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserta, Zsófia (2020) "Tudjuk, de nem beszélünk róla" (Mentálhigiénés projekt - Hogyan ég ki egy nagyvállalat és mit tehetünk ellene?). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cseuz, Ildikó (2022) Társállatok hatása a sajátos nevelési igényű gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsel, Mónika (2002) Motiváció és jutalom : jutalom-e a jutalom? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsiri, Dominika (2023) Az önkéntesség hatásai a mentálhigiénére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiga-Szilágyi, Renáta (2021) Az X és Z generáció vizsgálata vállalkozói attitűdjük szempontjából a biztosítási és pénzügyi szakmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki, Nóra (2022) Alvás és viselkedészavarok összefüggése gyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Ágota (2022) A hidroterápia jelentősége az értelmileg akadályozott személyek fejlesztésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Péter (2019) Machiavellizmus, alexitímia és a párkapcsolat jellegének összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipak Szarapka, Dóra (2023) A könnyen érthető hírek olvasottságának felmérése és szükséglete a Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Dr. Andrea (2019) Szociálisprobléma-megoldás, negatív orientáció és elkerülés vizsgálata serdülőkorúak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Imre Tamás (1980) Újonc tűzoltók kiválasztásának és beválásának pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Lajosné (1977) Az átlagosnál gyengébb testnevelési teljesítmények lélektani okai a 10-14 éves ált. isk. tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csobánné Seres, Franciska (1996) Az ügyeletes bohóc. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonkáné Simon, Bernadett (2004) Hiperaktivitás, mint pedagógiai probléma : (kezelő-gyógyító munka). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Anna Borbála (2021) Az otthonnal való elégedettség a COVID-19 járványhelyzet idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tímea (2021) A coachok mentális jóllétének komplex vizsgálata : az öngondoskodás, reziliencia, jóllét, észlelt stressz és kiégés összefüggései magyarországi coachok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Anna Borbála (2019) A pénzügyi stressz és a páros megküzdés összefüggései a párkapcsolattal és az élettel való elégedettséggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Istvánné (2004) Személyiségfejlesztő módszerek avagy személyiségünk rejtett tartalékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Orsolya (2009) Élményterápia a beteg gyermekekért : Bátor Tábor: egy pozitív példa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Barna, Klára (2005) A kamaszlélek védelme a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Aletta (2021) Egy középvállalkozás és egy multinacionális cég munkavállalói egészségmagatartásának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Ludvig, Csilla (2019) A családi működés egyes faktorai : a párkapcsolati elégedettség, a felnőtt kötődés, az önértékelés és a (retrospektív) szülői bánásmód tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csépai-Szabó, Luca Margit (2022) A kapunyitási pánik összefüggései az identitással, a szorongással, és az észlelt társas támogatással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Tünde Noémi (2022) A hallgatói kiégés vizsgálata a tanulmányi motivációval, a társas támogatással és a rezilienciával összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Titánia Veronika (2020) Hazatérés a misszióból: tanulmány a harctérről, illetve a misszióból hazatérő magyar katonák visszailleszkedéséről a civil életbe, iraki és afganisztáni küldetésük után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótiné Hajdú, Valéria (2021) Kognitív működés és szkizotípia vizsgálata ép látású és látássérült személyeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Éva (2008) Szorongásos zavarok kialakulása és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czanikné Havrán, Szilvia (2009) Gyermekkori szocializáció : a 0-6 éves korú gyermekek szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czegledi, Krisztina (2021) Alkoholfogyasztás az egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czene, Anita (2004) Pályaválasztás és motiváció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czentye, Szilvia Ágnes (2022) A marionett bábuk lázadása : hogyan jött létre kreatív krízis segítő beszélgetések hatására? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkota, Ildikó (2019) Motiváció, flow-élmény, temperamentum- és karakterjellemzők összefüggései a problémás onlinejáték-használattal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják, Rudolf (2008) Devianciák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czollner, Tünde (2008) Korai szocializáció. Anya-gyermek kapcsolat pszichológiai jellemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczi, István (2010) A sport hatása a serdülők személyiség fejlődésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czuhorka, Zoltán (2008) "Virágzó" deviancia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czvik, Szilveszter (2008) A televízió és a gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czégényi, András (1996) Vizsgázgatunk? Vizsgázgatunk! Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czúth, Edit (2022) A korai fejlesztés lehetőségei a civilek által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dalos, Vera Daniella (2019) A zenés foglalkozások szerepe a pszichiátriai rehabilitációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Gabriella (2020) A kiégésszindróma vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinika dolgozóinak körében és összehasonlítása a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály eredményeivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani-Bernátsky, Kamilla Emese (2023) Stressz és megküzdés a munkahelyen : az egészség, a boldogság és a munkahelyi környezet összefüggéseinek vizsgálata óvodapedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danku, Tamás (2021) A párválasztást befolyásoló evolúciós pszichológiai tényezők vizsgálata hetero- és homoszexuális populációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Lea (2021) A szubjektív egészségi állapot és a családtól kapott észlelt társas támogatás vizsgálata átlagostól eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos, Diána (2019) Az érzelmi veszteségek hatása a kardiológiai jellegű testi tünetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darnay, János (2022) Pszichiátriai betegségek és az intelligencia kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvay-Osváth, Kinga (2020) Az orvosilag nem magyarázott tünetekkel szembeni attitűd és az interkulturális érzékenység összefüggései -pszichológus és orvostanhallgatók körében-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Szilvia (2001) Személyiség problémák a századforduló magyar irodalmában : problémafelvetések Annus Zoltán Midás király és Babits Mihály A gólyakalifa című művei alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debera, Szilvia (2000) Házas-pár-baj azaz a konfliktusok szerepe az intim kapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni, Kitti Lucia (2022) Milyen mélyre hat a Mélylevegő Projekt? Egy pszichológiai ismeretterjesztéssel foglalkozó Instagram-fiók hatásának vizsgálata a mentális egészségműveltségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Tünde Beáta (2020) Édesanyák Hibáinkkal együtt is szerethetők vagyunk. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Detrich, Viktorné (1996) Személyiség megismerés és önismeretre késztetés az iskolában : vizsgálatok egy speciális pedagógiai intézményben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, András (2023) Agresszió hatása a küzdősportolók mindennapi életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Petra (2021) A versengő attitűdök, a társas összehasonlítás és az önértékelés összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Erzsébet (2015) Szorongásos zavarok megjelenése az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gábor (1972) A cigánykérdés pszichológiai pedagógiai problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dicső, László (2022) Idősgondozásban dolgozók rekreációs tábora Alsómocsolád 2021.06.16-06.18. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dicső, Szilvia (1999) Miért játszik az ember? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióssy, Emese (2021) A tanulmányi motiváció és a kiégés protektív faktorainak vizsgálata egyetemista és főiskolai hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dióssy, Emese (2019) Megfigyelési hatás vizsgálata családi kutyáknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2022) Menni vagy maradni? A mobbing: a munkahelyi pszichoterror jelenség vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Balázs (2005) A devianciák pszichológiája -a drogfogyasztás miértjei-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Erzsébet (1946) A félelemről és szorongásról. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Dobrocsi, Róbertné (2007) Az Internet hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrovolszki, Ibolya (2007) Viselkedészavarok kialakulásának leggyakoribb okai, megjelenési formái Orosháza térségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, István (1980) A szülők válásából adódó hátrányos helyzet hatása a gyermek személyiségfejlődésére, s ezen belül a gyermek társas kapcsolataira. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobóvári, Ilona (2001) A különböző motivációelméletek összehasonlítása esetpéldákon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Zoltán (2005) Iskolai Mentálhigiénia : (14-18 éves fiatalok szexuális magatartása kérdőíves felmérés alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Éva (2005) Hiperaktivitás az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Margit (2005) Az iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Enikő (2012) A családi erőszak pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Krisztina (2007) A családi nevelés hatása a gyermek interperszonális kapcsolataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dongóné Ács, Katalin (1973) Miért hazudnak a gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dorn, Balázs (2020) Parkinson-kóros beteg rehabilitációjának vizsgálata kognitív képességek szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doro, Oxána (2020) Tanulmányi reziliencia összefüggései az átlagtól eltérő serdülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drevena, Dorottya (2017) Stressz és annak hatásai a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubsky, Mercédesz (1998) A jelenkor gazdasági, társadalmi hibáinak tükröződése a szocializációs folyamatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás, Fanni Mónika (2022) Agresszió az iskolában, korrekció lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Nikolett (2022) Zenei stílus és a mozgásmintázat összefüggései értelmileg akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Veronika (2021) Kiégés az óvodapedagógusi pályán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Lilian (1992) A mese hatása a gyermekek érzelmi életére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás-Balogh, Andrea (2021) Részképességzavaros gyermek megsegítésének lehetőségei matematikaórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Pilinyi, Ildikó (1992) A személyiségfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dugár, Éva (1992) Freudizmus és keresztyénség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dulka, Martina (2020) Együtt a fájdalommal- Krónikus betegek és családtagok mások fájdalmára adott empátiás válasza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Judit (2022) A pozitív fiatalkori fejlődés összefüggései a neveltetés élményével, a szándékos önszabályozással és az élettel való elégedettséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Judit (2020) Szülői minták, pénzügyi identitás és élettel való elégedettség fiatal felnőtteknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Durkó, Gábor (2007) Deviancia, a deviáns viselkedés, drogfogyasztás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durkó, Péter László (2019) Az alvásminőség és a figyelmi teljesítmény kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dusik-Balázs, Dóra (2023) Pedagógiai szakszolgálatban folyó logopédiai ellátás bemutatása : Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményének és kistérségi tagintézményeinek összehasonlítása a logopédiai ellátás szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Nikolett (2023) Többségi óvodapedagógusok fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjei, szemléletformálási módszereik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Mónika (2020) A fehérnemű hatása a nők mindennapjaira és viselkedésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Éva (1997) Egy hatásos módszerrel a kábítószer ellen : a rendőrség bűnmegelőző és életmódprogramja a D.A.D.A. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Ildikó (2021) Természettel és önmagunkkal való harmónia összefüggései a lelki egészséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Marcell Kristóf (2021) "Valóban csökken az erőszak?" : a legújabb kutatási eredmények és ami mögöttük van. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Beatrix (1998) A mese problémamegoldó hatása és a hatását fokozó tényezők az óvodáskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Ildikó (2019) Poszttraumás növekedés és értelemkeresés a gyászoló felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ilona Állami gondozott, eltérő értelmi fejlődésű fiatalok életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes, Gergő (2021) A tanári pályamotiváció és a tanári munka nehézségeinek kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Anita (2020) A serdülőkori jövő-orientáció és háttértényezőinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Béla Sándorné (2005) A személyiségfejlesztés jelentősége kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Olga (1979) A személyiség fejlesztésének lehetőségei az alkotó vezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér, Lilla (2022) A környezettudatosság kognitív aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Andrea (2020) A serdülők jövőképei a családi háttér függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Lilla (2020) Depresszió, szorongás és inszomnia összefüggése személyiségvonásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dézsi, Csaba (2021) Különleges műveleti katonák kiválasztása során alkalmazott komplex személyiségprofil elemzés lehetséges eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dézsi-Konstanczer, Réka (2020) Különleges műveleti katonák partnereinek párkapcsolati tapasztalatai: stressz és páros megküzdés a misszió során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa, Mária (1971) A munka teljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata : a munka teljesítményének alakulása a két műszakban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dömse, Adrienn (2022) Egészségértés, betegségpercepció és a társas támogatás hatása ischaemiás szívbetegek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör, Noémi (2021) A társas támogatás mentálhigiénés jelentősége a kapunyitási krízis megelőzésében a 18 és 28 év közötti szegedi egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eged, Szandra Veronika (2008) Drogfüggőség kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eiler, Máté Miklós (2022) Az IKT eszközök hatása a mentális egészség alakulására a 3-6 éves korosztály körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Adrienn (2021) A felsőoktatásban tanulók szabadidő-eltöltésének hatása a stresszel való megküzdésre a koronavírus járvány időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Ágnes (2001) A gyermeket szeretni kell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endrédi, Anita (2020) Az örökbefogadó család percepciója a magyar társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Lajosné (2004) A sikeres tanulás menedzselésének pszichológiai szempontjai : tanulási stílusok, tanulási stratégiák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Lenke (2022) A gamification megvalósulása a gyógypedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Ádám (2016) A titkosszolgálati tevékenység pszichológai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Ákos (2022) A szexuális elkövetők fontosabb klinikai jellemzőinek bemutatása, és a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos attitűd vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Elza (2005) Szorongásos zavarok gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Katalin (1973) Az első éves főiskolai hallgatók képzőművészeti érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erhardt, Mónika (1997) Öngyilkosságok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erki, Istvánné (2007) Kötődés és elszakadás gyeremekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erki-Kiss, Szilvia (2019) A filmbefogadás folyamata közben tapasztalt testi érzetek, érzések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős, Erzsébet (1974) Egy iskolás gyermek személyiségének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erős, Márton Attila (2020) A kiégés-szindróma és a munkahelyi érték-kongruencia összefüggéseinek vizsgálata a versenyszférában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik, Doloresz (2022) Fogyatékosságok megjelenése a párizsi Notre-Dame-ban és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

F. Takács, István (2021) A sebészi maszk viselésének társas percepcióra gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faddi, Ágnes (1980) A kapcsolatteremtő képesség fejlődése 5-6. osztályos cigánytanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fajszi, Fatime (2020) Erőszakra utaló szavak hatása lexikális döntési helyzetben észlelési küszöb alatt és felett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faludi, Anikó (1985) Általános iskolai kémiai információrendszer struktúrális elemzése; Általános iskolai tanulók pszichikus képességeinek fejlesztése "A VI. oszlop fontosabb elemei és vegyületei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Falusi, Anett (2021) A tanulmányi sikerességet befolyásoló pszichológiai tényezők és az olvasási szokások vizsgálata közép-és felsőoktatásban tanulók között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi, Anett (2019) A hallgatói kiégés tényezői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faradzs-Zade, Szelmináz (2021) Az empátia, machiavellizmus és érzelmi intelligencia szerepe az érzelmek azonosításában maszkviselés során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Diána (2021) Az érzelmi intelligencia fejlesztése mesékkel óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Vivien (2020) A közösségi média hatásai a szakítás utáni továbblépésre - avagy a Facebook stalking jelenség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faredinné Csőke, Dominika (2005) A hiperaktív gyerekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Alexandra Fruzsina (2021) Habituális és célorientált viselkedési rendszerek vizsgálata öngyilkosságot megkísérelt major depressziós személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fanni Fruzsina (2022) Az egészségügyi dolgozók mentális megterhelése a világjárvány alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gréta (2023) Integrációban tanuló tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-tanításának helyzete nyelvtanárok kérdőíves vizsgálatának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gréta (2023) A fonomimika alkalmazása 5-8. osztályos, értelmileg akadályozott tanulók olvasástanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Imola Ágnes (2021) Az óvodáskorú gyerekek logikai gondolkodásának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Péter (2022) A páros megküzdés vizsgálata átlagos és átlagostól eltérő gyermeket nevelő szülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita Gréta (2021) Ne parázz-pályázz, pályaorientációs elsősegélynyújtás 13-14 évesek számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (2020) Ki vagyok én, avagy egy mentálhigiénés projekt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea Éva (1992) Az álom - Sigmund Freud és Krúdy Gyula álomfejtései Ferenczi Sándor kiegészítő tanulmányának ismeretében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Anita (2019) Kisgyermekes anyák munkahelyi pszichoszociális jellemzőit befolyásoló tényezők, élettel való elégedettség és önértékelés vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fanni Fruzsina (2020) Munkamemória változása kognitív rehabilitáció és transzkraniális egyenáram stimuláció hatására stroke betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ibolya (1979) A serdülőkoú gyerekek és szülők kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Istvánné (2005) A játék jelentősége a gyermek személyiségének fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Nikolett (2015) A média hatása a gyermek fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Péter (2020) Az egyetemi unalom és kiégés kapcsolata a kontrollhely-elvárásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Timea (2004) Pedagógiai fejlesztés sérült gyerekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2008) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farle, Lilla (2021) Az endometriózis körüli nehézségek pszichológiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farle, Lilla (2019) Sclerosis multiplexes betegek hozzátartozóinak betegséggel való megküzdési módjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Gézáné (2001) A serdülők életkori sajátosságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Katalin (2012) A válás hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Mártonné (1990) A kötődés szerepe, jelentősége a 6-10 éves gyerekek életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas-Dávid, Dóra (2021) A tanári kiégés lehetséges védőfaktorai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fedor, András István (2022) A tudat "nehéz problémája" és annak empirikus kutatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Dóra Ágnes (2022) Mérsékelt intellektuális képességzavart mutató tanulók énképe és énideálja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Gábor Bendegúz (2022) Kincskeresés az információtengerben: RSVP alapú gyorsolvasási program vizsgálata középiskolai környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Zsóka (2022) A kiégés vizsgálata a Követelmény-Erőforrás Modell és a társas támogatás függvényében, Magyarországon és Szerbiában tanító pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Gyöngyi (1997) Az önismeret önbizalom szerepe a személyiség fejlődésében (Az önmegismerés módjai, az önbizalomhiány kialakulása, okai, elhárítási mechanizmusai). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Mihályné (1997) A játék szerepe a gyerek személyiségfejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Mária Csilla (2008) A szemléletváltás okai a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérváry, Gabriella (2022) Akik maradtak: Magyar pedagógusok pálya-elköteleződési motivációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Dóra (2022) Dinamikus futóterápia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Sándor (2022) Fogyatékossággal élők egészségfejlesztése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Dóra (1994) A stressz magatartásbeli tükröződése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes, Fanni (2019) Önreprezentáció a kamaszkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anett (2022) A krónikus gerincfájdalommal élők érzelemszabályozásának, betegségpercepciójának és szorongásának befolyása a műtét utáni felépülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anna (2022) Kamaszkorú autizmus spektrum zavarral élő fiatalok szabadidős tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Edit (2022) A zene, mint mnemotechnikai eszköz : megzenésített tananyag hatékonyságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Marianna (2021) Lépésenként önmgamhoz : mentálhigiénés projekt párkapcsolati krízisben levő nőknek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Márta (2021) „A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” Pedagógusok észlelt nehézségei a digitális oktatás időszakában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rebeka (2023) Gyógypedagógusok pályaképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktória (2022) Az első szülésélményt és fájdalomészlelést befolyásoló tényezők vizsgálata a személyiség és környezet függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anett (2020) A hátrányos helyzetű diákok tanulmányi sikerességét befolyásoló tényezők: a reziliencia jelensége az Arany János Tehetséggondozó Programban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Katalin (1972) Nevelőotthoni gyerekek személyiségjegyeinek visszatükröződése rajzaikban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Lívia (1997) Az óvodáskorú gyermek érzelmei : a harag mint alapérzelem előzményei és kifejezésmintái az óvodás korosztálynál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Mária (1942) Nagy László gyermeklélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Fekete Zoltánné Csanki, Tímea (2000) A bizalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete-Szabó, Helga Éva (2021) Most Te vagy a fontos! : mentálhigiénés nap szociális munkás kollégák számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Dánfi, Krisztina (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Juhász, Ágnes (2022) Szülői attitűdök a fogyatékossággal kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Nagy, Magdolna (2008) A személyiség tükröződése a gyermekrajzokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekécs, Attilláné (2001) Árnyékos gyermekkor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felletár, Fanni Krisztina (2019) A szorongás mint intencionális állapot. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fellinger, János (1937) Az ifjúság érdeklődésének lélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi, Kitti (2023) Értelmileg akadályozott fiatal felnőttek iskolai élet utáni lehetőségei a lakhatás és a foglalkoztatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, József (1997) Az általános iskolai tanulók érdeklődésének struktúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferencz-Szűcs, Gabriella (2021) A szülőség nehézségeivel szembeni ellenálló-képesség összefüggése a stressz és társas támasz észlelésével, az énhatékonysággal, valamint a neveltetési élménnyel a kisgyermeket nevelők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Festő, Blanka (2021) Médiahasználati szokások hatása középiskolások és egyetemisták alvásminőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Festő, Blanka (2019) A téves emlékezet összefüggései az alvással, vonásszorongással, depresszióval, megküzdési módokkal, munkamemóriával és a Big Five személyiségvonásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Péter Botond (2023) Az autizmus filmes ábrázolásának vizsgálata különböző fogyatékossági modellek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fidrich, Éva (1996) A deviáns személyiségfejlődés a pszichoszociális tényezők tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fiedler, Orsolya (2021) Munkahelyi stressz és megküzdés pedagógusok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Figus-Illinyi, Rita (2020) A szociális média használatának hatása a személyiségre: Nárcisztikus jegyek alakulása az online térben és kihatásuk az offline életre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filipinyi, Noémi (2008) Egészségnevelés európai dimenzióban : helyes táplálkozással a gyermekkori obezitás ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filotás, Zsuzsanna (2021) Kétnyelvűség és kognitív tartalék. A demencia késleltetésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Firtkó, Józsefné (2002) A sikeres tanulás menedzselésének pszichológiai szempontjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer, Ádám István (2023) Az ökoszisztéma pusztulása a patriarchális társadalom árnyékában és ennek hatásai a lelki egészségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flieber, Ádám (2020) Lány és fiú többségű középiskolai osztályok szociometriai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Enikő (2018) Motiváció szerepe a vezetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2021) Utazás egy segítővel : a belső erő felfedezése az erőtlenség útján, szeretni magam valakin keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anita (2019) Az adherencia és a személyiségjegyek kapcsolata inzulinos cukorbetegeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Imre (2008) Esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Virág (1998) Az agresszió kialakulása és fejlődéslélektani vizsgálata gyermekkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodorné Török, Tamara (2023) A csapatépítő tréning szerepe a dolgozók mentális egészségmegőrzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fogas, Benjámin (2020) Hogyan lehetnek hosszútávon is negatív hatással az ártalmas gyerekkori élmények az amputáción átesett betegeknél? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Rita (2021) Kiégés kutatás az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forka, Ágnes (2008) Betekintés egy hiperkinetikus gyermek életjeleneteibe... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Formanek, Laura (2021) Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának validálási tapasztalatai magyar gyógyító hivatásra készülő hallgatók mintáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás, Ágnes (2023) A matematikai szorongás megjelenése az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Francia, Csaba (1996) A hallgatók pszichoszexuális érettségének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1995-96-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frank, Alexandra (2023) Kiégés telefonos ügyfélszolgálati munkakörben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó, Gábor (2005) A pályaválasztás lélektana az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Franz, Noémi (2015) Sorsok és ösztönzések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frisnyicz, Fanni (2023) A gyógypedagógusok mentálhigiénés állapotának megismerése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fromann, Richárd (1998) A manipulatív reklám kialakulása és pszichológiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frányó, Tímea Anna (2021) Ranschburg Pál tudományos munkásságának jelentősége a hazai olvasástanításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Tímea Anna (2020) Ranschburg Pál tudományos munkásságának jelentősége a hazai olvasástanításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fumacs, Izabella Eszter (2020) Fiatalkorú elítéltek jövőképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Éva (2001) A balkezesség pszichológiai és pedagógiai vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futó, Péter (2022) A tanári kiégés vizsgálata az alvásminőség, társastámogatás és a megküzdéssel összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futó, Péter (2020) Pszichológiai tényezők vizsgálata a krónikus szubjektív fülzúgásban szenvedők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Anita (2022) A félelem fogalma az amygdala tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Enikő Imola (2021) A kiégés perspektívái: a hallgatói kiégés az önértékelés, a személyes fejlődés, az időperspektíva, valamint az élet értelmesként való megélésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Gizella (1978) Egy főiskolai csoport szociálpszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábri, Villő Gyöngyvirág (2023) A terráriumi és akváriumi fajok alkalmazásának lehetőségei az állatasszisztált foglalkozások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Szilvia (2007) A nehezen nevelhető gyermek - előítéletek nélkül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fényszárosi, Éva (2019) A boldogságorientációk vizsgálata és kapcsolatuk a jólléttel, életcélokkal és szenzoros élménykereséssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Klára (1976) Személyiségvizsgálat Kocsis László 7. o. tanulóról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes, Zsolt (1993) A gyermekek érzelmeinek kifejeződése a gyermekrajzokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földházi, Renáta (2014) Kisiskoláskorú gyermekek szorongásának hatása a tanulási teljesítményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Edit (1976) Az általános iskolás tanulók biológiai érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fördösné Papp, Ágnes (2008) A mentális egészség védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Függ Tiborné Molnár, Zsuzsa (1967) Valamely regény főbb szereplőinek pszichológiai jellemzése Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Függné Nagy, Andrea (2022) Az idői orientáció és fejlesztési lehetőségei tanulási nehézségek eseteiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Hella (2022) Magányos Áldozatok és Magabiztos Zaklatók - A Cyberbullying áldozatainak és zaklatóinak vizsgálata az önbecsülés és magányosság viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Luca (2021) Kiégés, tanulmányi motiváció és leterheltség vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Hella (2017) Generációk közötti konfliktusok a munkahelyeken. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fürdök, Fanni (2021) A válás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürdök, Fruzsina (2022) Iskolai dolgozók diabétesz tudásának, attitűdjének és gondozással kapcsolatos magabiztosságának változása diabétesz edukációt követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fürdök, Fruzsina (2019) Az iskolai zaklatás és az iskolai klíma összefüggéseinek feltárása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Ibolya Virág (2021) Alexitímia, érzelemszabályozás, jóllét és depresszió vizsgálata krónikus fájdalommal élők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Ibolya Virág (2019) A kronotípus, az alvásminőség, a halogatás és a szubjektív jóllét összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürtös, Ágnes (2019) A kapunyitási pánik, hallgatói kiégés és az észlelt stressz vizsgálata kezdődő felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gadó, Johanna (2021) Az otthoni biztonság helye: a Covid-19 járvány alatti tapasztalatok explorációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdics, Janka (2019) Mobilkötődés vizsgálata középiskolások körében egy mobilmentes nap keretein belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos, Karolina (2021) Diszlexia felismerése és kezelése az idegennyelv órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdosné Kócsó, Anna (2023) A felső tagozaton tanuló tipikusan fejlődő gyermekek SNI-vel kapcsolatos attitűdje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galaczi, Tibor (2022) A vallás és vallásosság lehetőségei és pszichológiai jelentősége a poszttraumás növekedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galaczi, Tibor (2020) "Milyen félelmetes ez a hely..." Helykötődés és transzcendencia: a szakrális helyek szerepe a belső növekedésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos, Tamásné (1978) Az érzelmi állapotok változása 4-7 éves korú gyermekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galambos, Viktória (2020) Blurryface és egyéb démonaink - Hogyan segít a depresszión a közösségi média? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Eszter (2019) A munkaértékek és a kiégés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galló, Judit (1986) Érdeklődési struktúrák vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galovicz, Gvendolin (2022) A korai fejlesztés szülőket támogató szolgáltatásainak hatása a mentális egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galó, Orsolya (2008) Az önkifejezés fejlesztése a vizuális neveléssel alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyecz, Lili (2022) A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülése a házasság felbontása során pszichológiai és jogi megközelítésből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyecz, Mihály (1989) A "nehezen nevelhető" gyerek, különös tekintettel a problémát kiváltó okokra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garamszegi-Hollósy, Zsuzsanna (2022) A szüléssel való elégedettség, a traumatikus szülési tapasztalat és a korai anya-gyermek kapcsolat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Csenge Ágnes (2021) A felsőoktatásban tanuló nők testképének vizsgálata a sport - mint egészséges életmódot befolyásoló tényező - szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Gréta (2008) Deviancia. Deviáns viselkedés. Fiatalkori bűnözés. Habilitáció, rehabilitáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garhuthné Kiss, Ildikó (1997) 8-10 éves korú tanulók szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazsó, Éva (2005) A társas érintkezés pszichológiája - avagy minden társas interakció manipuláció-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gebei, Sándor (2019) A túrázás élményének szerepe rendszeres természetjárók életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gede, Jenifer (2014) Szülő-gyermek kapcsolati zavarok pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér, Janka (2023) Az otthoni, családi mesélés hagyományának és hatásának vizsgálata a kisgyermekes (3-6 éves) családok vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerhes, Borbála (2020) Női dominancia a közös Rorschach vizsgálat során A Közös Rorschach Vizsgálat során tapasztalt női dominancia összefüggése a párkapcsolati elégedettséggel, a páros megküzdéssel és az agresszióval. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerstenbreinné Serfőző, Ildikó (1986) A nehezen nevelhetőség pszichológiai problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerő, Szilvia (2023) A mentálhigiénés tevékenység szerepe a fogászati rendelőben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Anita (2022) A mentálhigiénés egészség megőrzése és fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gmoserné Valenczi, Zsuzsanna (1996) Esettanulmányokon keresztül a deviáns viselkedés bemutatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Godáts, Nóra (2021) Az általános iskolai kortárs zaklatás (bullying) hatása az önértékelés és a társas kapcsolatok alakulásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Golitz, Patricia Tünde (2023) A kedvezőtlen orális szokások, a miofunkcionális diszfunkció, valamint a miofunkcionális fogszabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Golopencza, Dr. Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombkötőné Katona, Ildikó (1986) Hároméves gyermekek fejlődéspszichológia vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombos, Róbert (2021) Mikor sóvárog egy droghasználó? A sóvárgás vizsgálata megküzdés, személyiségvonások és az identitás keresés függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Gabriella (2008) Értékekre nevelés a családban (Szülő - gyermek - iskola kapcsolata, hatásai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Zsolt Imréné (2008) Fiatalkori bűnözés - "Fiatalok bűnközelben". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Sára Anna (2022) Az intellektuális képességzavart mutató roma gyermekek tanulási problematikája, pedagógusaik nézőpontjának vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gosztola, Gabriella (1992) Az egocentrikus gondolkodásmód, beszéd problémája Jean Piaget és L. Sz. Vigotszkij elméletében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greman, József (1965) A fiatalkorúak bűnözésének pszichológiai és pszichopatológiai okai; különös tekintettel a családi környezetre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gresáné Wéber, Gyöngyi (2009) A televízió hatása a gyermek személyiségének a fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gránicz, Orsolya (2009) A deviancia pszichológiája : fiatalok a bűn hálójában - Fiatalkori bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gub, Andrea (2011) A beszédfejlesztés lehetőségei az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubics, Flórián Csaba (2022) Implicit transzfer és szociális megismerés: én észlelek, vagy pedig engem? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubics, Flórián Csaba (2019) Implicit tanulás transzferhatásának vizsgálata eszközfejlesztési kísérlettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubucz, Ágnes (1994) Felnőttek "játékai". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gueth, Eszter (2022) Gátlási funkciók vizsgálata a borderline személyiségzavarban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Orsolya Gréta (2023) Súlyos-halmozott fogyatékos gyermek a családban. Szülői életutak vizsgálata a Csodaház Foglalkoztató Napközi keretein belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Krisztina (1992) Az általános iskolai nevelés hatása a fogyatékos gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Mariann (2004) A társas érintkezés pszichológiája-kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Beáta (1998) Pszichoszexuális fejlődés csecsemőkortól kisikoláskorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulácsy, Katalin (2023) Az inkluzív nevelés, oktatás megvalósulása a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gut, Gabriella (2021) A sport hatása a mentális egészségre családanyák körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gut, Katalin (1991) 15-17 éves tanulók önismeretének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati, Ildikó Tímea (2022) Az episztemikus bizalom hatása az érzelmi és kognitív tényezőkre, illetve ezek kapcsolata a serdülők szerhasználati szokásaival. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Martina Henrietta (2022) Az autizmus spektrum zavarral rendelkező tanulók sportolási szokásai, a versenyszerű sport hatása az autizmus spektrum zavarral rendelkező tanulókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Ildikó Tímea (2019) TDCS hatása a téri-vizuális készségekre post-stroke rehabilitációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmatné Tóth, Anita (2019) A tanári kiégés összefüggései a munkaértékekkel, a társas támogatással és a rezilienciával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Vivien (2023) Attitűdvizsgálat az iskolai bántalmazás témakörében tanulásban akadályozott gyermekek között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyombolai, Márton (1969) Általános iskolai tanulók iskolán kívüli túlterhelése és ennek hatása a tanulmányi eredmény alakulására. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyumics, Julianna (1986) A fiatal házasok házastársi szerepének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurisics, Mária (2006) A televízióban megjelenő erőszak pszichológiai hatása gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurki, Anita (2009) A szavak gyógyító ereje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Sándor Mihály (2019) "Élet-erő" önismereti férfikör mentálhigiénés projekt. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Dóra (2023) Az integráló osztályokban a nem akadályozott tanulók és tanítóik véleménye a tanulásban akadályozott társaikról, tanítványaikról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Orsolya (2022) “Az az én helyem, azt senki el nem veszi tőlem” - érzelmi önszabályozási folyamatok a munkahelyen - orvosok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Orsolya (2020) A személyes niche optimalizálásának folyamatai a munkahelyen-orvosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györe, Judit (2019) A szociális probléma-megoldás és iskolai zaklatás kapcsolatának vizsgálata 12 és 14 évesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyiné Felföldi, Éva (2008) A szülői és az iskolai nevelés összehangolásának lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Győrffy, Villő Tímea (2021) Konfliktuskezelés az egészségügyi szakos hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrffy, Villő Tímea (2019) A társas támogatás szerepe a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos rizikóészlelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Tamás (2021) A videojáték-felhasználók motivációinak vizsgálata személyiségtényezők függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Tamás (2019) A kogníció vizsgálata motorsport versenyzők és gépjármű vezetők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Tamás (2022) Az interkulturális érzékenység és a testi tudatosság személyiségbeli vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Annamária (2008) A családban felmerülő problémák gyermekrajzok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Tamás (2020) A fiatal felnőtt egyetemisták pénzügyi szocializációja és szüleiktől való pénzügyi függetlenedése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Viktória (2021) Egészségfejlesztés és mentálhigiéné egy középiskolai biológiatanár életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Eszter (2020) A stressz és befolyásoló tényezőinek vizsgálata Asperger-szindrómával élő gyermekek szüleinél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Hajnalka (2020) A CBT alapú fejlesztés hatása nevelőotthonban élő serdülők önértékelésére és kognitív érzelemszabályozási képességeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Bálint, Edit (2007) Az intézményi önértékelés elvei és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál-Hegyi, Orsolya (2023) A fonológiai tudatosság mérési és fejlesztési lehetőségei többségi óvodákban Baján és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáll, Tímea (2005) Gyermekrajzok elemzése óvodás korú kisgyermekek családrajzai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálosi, Gabriella (2020) Óvodáskorúak médiahasználatának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gáncsos, Katalin (2008) A hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gécs, Norbert (1998) A beszéd kialakulása és a gyermeknyelv. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi, Georgina (2021) A szülői iskolázottság befolyása és az észlelt szülői nevelés kapcsolata a fiatal felnőttkori önértékeléssel és mentális egészséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géczy, Zita (2020) A hallgatói kiégés kapcsolata a leterheltséggel és tanulmányi motivációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Tibor Mihály (2005) A média szerepe a fiatalok személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Krisztina (2022) Az értelmileg akadályozott gyermeket nevelő szülők mentális egészsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Sándor Csaba (2022) Az önértékelés és a szorongás kapcsolata az iskolai erőszakkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Esther (2020) A női és férfi kifejezésmód vizsgálata a magyar slam poetry közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göncz, Magdolna (2000) „Minden éremnek két oldala van" avagy a meggyőzés művészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi, Judit (1989) Személyiségfejlesztő munka a korrekciós osztályokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gönczi, Nóra (2020) Van elég hely a szívemben? – A kamaszkori kötődés összefüggései a kortárskapcsolatokkal, az önértékeléssel és az iskolai teljesítménnyel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habóczky, Katalin (1998) A válás és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadobás, Rebeka (2021) Az észlelt motivációs környezet és az edző-sportoló kapcsolat összefüggése Csongrád-Csanád megyében serdülő és ifjúsági kézilabda játékosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajba, Mária (2020) Verbális és vizuális ingerek hatására kiváltott metafora produkció gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Ádám Zoltán (2022) Elméleti áttekintés a szomatizációhoz, illetve testi tünet attribúciós stílus vizsgálata a társas támogatás és érzelmek tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Tünde (2020) A problémás internethasználat összefüggése az érzelemszabályozási nehézségekkel, a kognitív érzelem- regulációs stratégiákkal és az élettel való elégedettséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajmás, Gábor (2007) Motiváció a labdarúgó kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajniki, Irén (1943) Az iskolás gyermek lelki hygieneje. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Haladi, Andrea (1986) Szociálpszichológia vizsgálatok /16-17 éves fiatalok körében/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halag, Ágnes (2007) A televízió hatása a kisiskolás korú gyermekekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Ivett (2022) Az identitás érésének segítése gyermekkorban Kertész Erzsi a Göröngyös Úti Iskola köteteinek segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos, Júlia (1989) A Televízió káros hatása az általános iskolás korú gyermekek viselkedésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halupa, Irén (1978) A családi nevelés hatása a tanulók személyiségének fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halák, Miklósné (2008) Magatartászavarok egy kisközségi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Roland (2003) A reklám hatása a gyerekek fogyasztási szokásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Róbertné (1998) A gyermekek iskolához való viszonyának alakulása. Az iskola pszichés klímája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangya, Lajosné (1998) Önismeret, önnevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hankóczky, Nikolett (2001) Testbeszéd az üzleti kommunikációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hantos, Emese (1996) A anya-gyermek kommunikáció vizsgálata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Hanzel, Lászlóné (2004) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Orsolya (2022) A kiégés megjelenése a pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangus, Ildikó (1997) A család és a kollégium hatásrendszerének összehangolása a személyiség fejlődése érdekében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haraszti, Annamária (2004) A személyiségfejlesztés lehetőségei serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harci, Ricsárd (2021) Implicit tanulás az impulzivitás függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hardi Klem, Katalin (2023) Fogyatékkal élő gyermeket nevelő vajdasági magyar anyák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Véda (2022) Fényvédelmi szokások vizsgálata a testkép és a modernkori egészségféltés vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Noémi (2021) A cyberbullying prevenciós aspektusai az iskolában és otthon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmados, Mária (1986) A néptánc szerepe a 10-14 éves korú tánccal foglalkozó gyerekek életmódjának alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmath-Tánczos, Tímea (2017) Jog és pszichológia kapcsolata a büntetőjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Rózsa (1992) A fájdalom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatvani, Kata (2021) A mesék hatása a személyiségfejlődésre : a gyermekkori mesék, az érzelmi intelligencia, az önértékelés, az énhatékonyság és a mentalizáció kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hebők, Zoltán (1998) A küzdőművészetek fejlődésének pszichológiai szakaszai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, József (2021) A család szerepe a személyiségfejlődésben : a családi szocializáció szerepe a tradicionális roma családokban nevelkedő gyermekek iskolai motivációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (1992) Deviáns magatartási formák Öngyilkosság az ifjúkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Gyuris, Katalin (1992) Freud művészetértelmezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Országh, Olívia (2022) A talpas és a talpatlan betűtípus olvashatósága értelmileg akadályozott fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Szilvia (1998) Zendülők. Márai Sándor regényének pszichológiai megközelítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyi, Ágnes (2020) Az okostelefon- és Youtube-használat, valamint a serdülők attitűd- és normarendszerének összefüggései az önértékeléssel és a diákkiégéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hell, Tímea (2014) A családrendszer hatása a tanulók mentálhigiénés státuszára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hepke, Bori (2020) Futás: prevenció és megküzdés A fizikai aktivitás és a mentális egészség összefüggéseinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Attila (1964) Az előzetes .jellemhibák helyes figyelembe vétele és azok kiküszöbölése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Tamás (2004) A színházi élmények szerepe a serdülőkorú gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Péterné (1976) A gyermek társas-közösségi kapcsolatainak alakulása serdülőkor küszöbén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernerné Varga, Györgyi (1989) A karate sportpszichológiája; Félelem és bátorság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herpai, Ágnes (2022) „Ha szoktam magamban beszélni, az azt jelenti, hogy bolond vagyok?” : az önbeszéd és belső monológ vizsgálata a kognitív érzelemszabályozás, negatív automatikus gondolatok, szorongás, depresszió és jóllét tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herpai, Ágnes (2020) Madarat tolláról, embert barátjáról? A társállati preferencia és a felnőtt kötődés, társas támogatás, élettel való elégedettség és személyiségtípus összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Viktória (2021) A stressz és a sport kapcsolatának vizsgálata magyarországi egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, Zoltán (1999) A kétnyelvűség pszichológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hideg, Anikó (2021) Az individuális sors és ösztönélet : a williamsburgi haszid közösségben illetve a posztmodern korban élő ember összehasonlító elemzése Szondi Lipót elméletének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Himer, Ágota (2008) Teljesítményigény és szorongás általános iskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hingler, Magdolna (1948) Jеllemkutatás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hirmann, Anita (1994) Másság: Dyslexiás gyermekek a pedagógiai pszichológia szemszögéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hites-Lukács, Vanda (2020) Orvosilag nem magyarázott tünetek értelmezése a szegedi orvostanhallgatók és pszichológus hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hogál, Eszter (2019) Megküzdési stratégiák párkapcsolati nehézségek idején a 17-20 éves korcsoportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska, Alíz (2004) A játékszenvedély és hatása az emberi személyiségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Zsuzsanna (1998) A serdülőkori depresszió. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hollósi, Zsolt (1992) Gondolatok Babits Mihály Tímár Virgil fia című kisregényéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hollósy, Melinda (2001) A környezet, mint befolyásoló tényező a dohányzó magatartás kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki Szabó, Edvárd (2004) Deviáns viselkedés jellegzetes formái, okai a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hongmanyné Fehér, Erika (1992) A csecsemőkor fejlődéslélektani jellemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horcsák-Szabó, Kitti (2023) Az iskolán belüli bántalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák Simonyik, Noémi (2019) A Narratív Bevonódás Skála magyar validálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horti, Katalin (2021) Társas támogatás, egészségértés és depresszió vizsgálata krónikus fájdalommal élők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horti, Katalin (2019) Tabuszavak hatása a kognitív teljesítményre különböző személyiségjegyek függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Julianna (2023) Mesepedagógiai módszerek alkalmazása tanulásban akadályozott tanulók szociális képességeinek fejlesztésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Margit (1945) A serdülőkor pszichológiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Horvát, Barbara (2021) A mentális egészség, a pszichológiai alapszükségletek és a párkapcsolati elégedettség összefüggéseinek vizsgálata a COVID-19 járványhelyzet alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát, Leontina (2021) Látássérült tanuló inkluzív oktatásának lehetőségei, gyakorlata az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát, Barbara (2019) Az orthorexia nervosa jellegzetességeinek vizsgálata, különös tekintettel az étkezési és testi attitűdökre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, András Áron (2021) Pszichózis-élményekkel kapcsolatos narratívák szerepe a szkizofrén személyek gyógyulásának elősegítésében – elméleti áttekintő tanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anita Éva (2011) Munkahelyi konfliktusok pszichológiai háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2022) Az önkéntes jóllét. : a fiatalok motivációja az önkéntes tevékenység végzésében és annak lelki egészségre gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Klaudia Henrietta (2021) "Anyahajó"....avagy életközepi válság női szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina (2023) A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának változása a COVID-19 megjelenésével a kecskeméti Corvina Óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lilla (2021) A 2-es típusú diabétesz depresszióval, szorongással és életminőséggel való kapcsolatának feltárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Miklósné (2016) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Noémi Henrietta (2022) Participatív és emancipatív oktatás a gyógypedagógia alapszakos hallgatók képzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Rebeka (2021) Szülői nevelés hatása a gyermekek sportolási és rekreációs tevékenységeire a média világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Réka (2021) 16-30 évesek munkába állási folyamata - kapunyitási pánik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Réka (2022) A digitális eszközök megjelenése a tanulási stílusokban és hatásuk az iskolai motivációra 18-25 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tibor (2021) Visszanéznétek? Megmutatjuk! : a playback színjátszás mint módszer mentálhigiénés, tercier prevenciót szolgáló alkalmazása a szekszárdi Téma Playback Színházi Műhely egyik projektjében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Eszter (2021) Az intimitás és páros megküzdés kapcsolatának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2023) Segítség, ha egyedül nem megy : A 12-14 éves gyermekek lelki egészségének megőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2022) A szándékos önszabályozás és a mentalizáció folyamatának vizsgálata fiatal felnőttkorban a gyermekkorban észlelt szülői bánásmód és a társas támogatás függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, András Áron (2019) A rekeszizomlégzés relaxációs hatékonyságának idegtudományi vizsgálata, összevetve vallásos-meditációs gyakorlatokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bíborka (2020) Rémálmok kapcsolata a szorongással, szociális készségekkel, a személyiség különböző aspektusaival, valamint az explicit emlékezeti teljesítménnyel fiatal felnőtteknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Endréné (1996) Személyiség megismerés és önismeretre késztetés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, István (1972) A neurózis. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Julianna (1974) Nevelőintézeti gyermekek érzelmi világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Krisztina (1998) A nem-verbális kommunikáció és szerepe a korai anya-gyermek kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Noémi (2008) Az Internet és a számítógépes játékok hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (1997) Értékrend torzulás fiataloknál : a személyiségfejlődés problémáiról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zoltán (1999) A bűnözéshez vezető pszihológiai tényezők a nevelőintézetben, fiú vizsgálati populáción. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth-Révész, Andrea (2020) Mentálhigiénés segítés lehetőségei pánikbetegség esetén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Balika, Nikoletta (2007) A szülő alkoholizmusának hatása a családban felnövekvő gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Ruzsa, Anita (2016) Az önértékelés bevezetése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Cseresnyés Kollégiumába. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Ádok, Anikó (2007) A válás hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki, Katalin (1986) Barátválasztó motívumok összehasonlító pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszki-Jákób, Klaudia (2023) A ritmus szerepe a beszédfejlesztésben integrált óvodai intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrisztoforidisz, Zsuzsanna Tímea (2020) Szexualitás vizsgálata Közös Rorschach Vizsgálattal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrutka, Ágnes (2008) Önismeret - önnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudoba, Adrienn (2015) Az ötödik osztályos fiúk és lányok szóhasználatbeli különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya, Roland (2008) Fiatalkorúak és a bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, István (1963) Stefan Zweig "Az érzések zűrzavara" c. műben szereplő professzor lélektani elemzése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszka, István (1962) A Szeged környéki általános iskolai tanulók fáradékonyságának vizsgálata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszka, István Vizsgálat a szórakozás lélektanának köréből. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszka, István (1963) Vizsgálat a szórakozás pszichológiájának köréből. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszár, Mária Kamilla (2022) A társas támogatás, a szülői stressz és az élettel való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hámori, György Péter (2020) A serdülőkori jutalomreszponzivitás mérése eseményhez kötött potenciállal: módszertani fejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hártleinné Csóti, Szilvia (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Härtleinné Csóti, Szilvia (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héda, Gábor (2004) A deviáns viselkedés formái, jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Katalin (2007) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpő, Zsuzsanna (1998) A nehezen nevelhetőség mint szocializációs zavar. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hüber, Judit (2019) Való(s) világ? A legkisebbek médiahasználata és az azzal kapcsolatos szülői attitűd vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgyes, Dzsenifer (2013) A lelki egészség és afizikai aktivitás hatása a munkahelyi teljesítményre - szegedi körkép. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Anita (2019) Van élet a trauma után - A mentálhigiéné lehetőségei a traumafeldolgozásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Dóra (2020) (Családból kikerülő) eltérő fejlődésű fiatalok szüleinek párkapcsolati megküzdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ilon, Judit (2020) Az igény szerinti és a rendszer szerinti szoptatás pszichológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ilyés, Ivett Bernadett (2021) Önértékelés, énhatékonyság, megküzdés és pszichológiai jóllét vizsgálata a középiskolás korosztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Bernadett (2013) Érdeklődés és érdektelenség a rendezvények iránt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ipcsicsné Gönye, Anikó (1992) Az extravertált és az introvertált beállítottság értelmezése C. G. Jung elméletében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ispán, Dorina (2022) Gyermekkori kötődés szerepének vizsgálata a párkapcsolati működésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Annamária (2007) Hátrányos helyzet hatása a személyiség fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Zsófia (2020) A családi állapotváltozás mennyiben befolyásolja a felső tagozatosok morális attitűdjeit? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaksa, Éva (2022) A gyulladásos bélbetegség (IBD) pszichés tényezőinek vizsgálata a multidimenzionális egészségkontrollhely tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa, Éva (2020) A hallgatói kiégés vizsgálata a követelmények és erőforrások, az észlelt stressz és az egészségmagatartás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, Szilvia (1999) Családi szocializáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jankovic, Annabella (2021) Halmozottan sérült tanuló inklúzív oktatásának lehetőségei, gyakorlata az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jantyik, István (1973) A gyermekek beszédkészségének alakulása az ecsegfalvi napközi otthon első - második osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaramazovic, Martin (2021) Depresszió és betegségreprezentáció vizsgálata gyulladásos bélbetegséggel élők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaramazovic, Martin (2019) Jógatevékenység hatása pozitív pszichológiai konstruktumokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jerémiás, Donát (2022) Klinikai ellátásban nem részesülő fájdalom szindrómás személyek validációs és összehasonlító vizsgálata különböző lelki tényezők szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jova, Anna (2006) Gyermekek és fiatalkorúak a reklámban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Judit (1998) "Te az Enyém, Én a Tied..." Az anyává válás fejlődési stádiuma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Joóné Ladányi, Ildikó (2022) A kapunyitási pánik, a tanulmányi motiváció és a társas támogatás összefüggéseinek a vizsgálata egyetemista fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joóné Ladányi, Ildikó (2020) A tanári kiégés vizsgálata a leterheltség és az énhatékonyság függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jucha, Árpád (2005) Pályaválasztás lélektana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anita (2021) Összehasonlító rajzvizsgálat egy óvodai csoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Bence (2021) Gerincműtét előtt álló betegek depresszió- és szorongásszintjének vizsgálata a társas támogatással, és a szociodemográfiai jellemzőkkel összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Fanni (2021) Az önértékelés, tanulmányi motiváció és kiégés kapcsolatának vizsgálata az egyetemi oktatásban részesülő tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ildikó (2022) A középiskolások társkeresését befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Judit (2022) A tanári motiváció és a kiégés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Patrik Zoltán (2023) Az egyetemisták mentális egészsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anna (2015) A lovaglás hatása az iskolás korú gyerekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Erika (2008) Zeneterápia : zeneterápia, mint prevenciós módszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Kriszta (1992) Csoportok formálódása óvodás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Lajos (1998) A válás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Magdolna (2008) Az emberi boldogság összetevői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Harsányi, Bettina Katalin (2022) A kisgyermeket nevelő édesanyák nevelési stílusának kapcsolata a társas támogatottsággal, a párkapcsolati elégedettséggel, a depresszióval és az észlelt stresszel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Nagy, Krisztina (2022) Négylábú és kétlábú kapcsolataink: Kutyánkkal való kötelékünk hasonlít a családtagjainkkal való viszonyunkra? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Nagy, Márk (2022) Vállalkozók és munkavállalók a kereskedelemben: Végrehajtó funkciók, munkamemória és reziliencia vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Stachó, Tímea (2007) Érzelmi intelligencia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jurászik, Valéria (1969) Egy 13 éves kislány álmainak lélektani elemzése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jámbrik, Zsuzsanna (1980) Irodalmi érdeklődés pszichológiai vizsgálata első- és harmadéves főiskolai hallgatók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Járomi, Rita (1991) Személyiségfejlesztés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jászfalusi, Péter (2020) Az Érdekfeszítés Mestersége: Kalandmesterek, mint ideális tanárjelöltek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Andrea (2021) Hatékony idegennyelv-tanítási stratégiák a tanulásban akadályozott tanulók inkluzív oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt, Barbara (2019) Fogászati félelem mértékének vizsgálata felső tagozatos gyermekek körében a szülő fogászati félelmének mértékével összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jóljárt, Elizabet (2023) Művészetterápiás módszerek alkalmazásának hatásvizsgálata autista gyermekek viselkedésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jóné Trényi, Szilvia (2005) A viselkedés és életfelfogás alakulása a szakközépiskolából a főiskolára kerülve a XXI. században. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Viktor (2008) Gyermek- és fiatalkori bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Bánhidi, Márta (1997) Miért tanul (vagy nem tanul) a mai diák - matematikát : Attitűdvizsgálat öt iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kabai, Dániel (2020) A mérkőzésen nyújtott teljesítmény megítélése és a hiperversengés vizsgálata sportolók és játékvezetők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kacsur, Eszter (2019) Az érzelmi intelligencia és a pszichológiai immunrendszer kapcsolata a munkahelyi vezetők stressz-kezelésének vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalamár, Norbert (2008) Elkövetővé, áldozattá válás megelőzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalamárné Kázár, Gabriella (2007) Hallássérült gyermekek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaldenecker, Dóra (2021) A COVID-19 vírus és a járvány hatásai a gimnazista tanulók mentális egészségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Orsolya (2022) Párkapcsolatok hatásának vizsgálata a fiatal felnőttek önértékelésére, énhatékonyságára és élettel való elégedettségére nézve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kamocsay, Judit A lakótelepi gyermekek személyiségfejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanizsai, Kristóf (2008) A médiában megjelenő agresszió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyó, Virág Barbara (2021) Művészetterápia fiatalkorú szenvedélybetegekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Eszter (2019) Krónikus bőrbetegségek pszichoszociális terhe. Pszoriázisos betegek pszichológiai jellemzői: stigmatizáció és öngyilkossági szándék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaposvári, Gergely Márk (2007) A lélek szakadéka : (avagy a sátánizmus mint ifjúsági szubkultúra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapros, Dóra (2016) „Leszünk-e valaha ismét egy család?” Az alkoholizmus családra gyakorolt hatásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaptás, Anna (2022) A tanulmányi sikerességet meghatározó pszichológiai tényezők vizsgálata serdülőkorú gyermekekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaptás, Anna (2020) A tanulmányi reziliencia, a megküzdési módok és a jóllét vizsgálata 7. és 11. osztályos diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuvári, Adrienn (2007) A 14-18 éves fiatalok mentális helyzetének vizsgálata Zalaegerszegen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapásné Jakab, Ágnes (2005) Az örökbefogadás és lélektani problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karamán, Anikó (2009) A válás hatása a gyermeki fejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszala, Krisztina (1998) Rajzokban tükröződő gyermekvilág. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszás, Dóra (2022) Testvér érkezése az autizmussal élő gyermeket nevelő családba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Lilla (2023) Könnyen érthető kommunikációval a nevelésbe vett, értelmileg akadályozott gyermekekért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Andrea (2006) A játék szerepe a gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katzenmayer, Edit (1998) Pszichoszexuális fejlődés a serdülőkorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskeméti, Éva (2011) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Fanni (2019) Kapunyitási pánik és az észlelt szülői nevelés kapcsolata, valamint depresszió és önbecsülés a kezdődő felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Edit (1999) Kábítószer és társadalom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, József (1980) A pedagógus szerepének alakulása a pályaválasztásban pedagógia-pszichológiai szempontból. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Tibor (1989) Sport és Agresszió. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen, Fanni Zsófia (2022) A maszkviselés beszédértésre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Kitti (2016) A munkahelyi stressz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Kitti (2012) A pályakezdő álláskeresők pszichológiai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Zsófia (2021) Hogyan lettem mentálhigiénés szemléletű vezető? “Mentálos” vezetővé válásom története. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Fanni Zsófia (2020) Betegségpercepció, depresszió és életminőség vizsgálata stroke-kal kezelt és Parkinson-kórral diagnosztizált személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Emese (2021) Óvodáskorú gyermekek gyászfeldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kellner, Gergő Bulcsú (2021) A szociális szorongás és az önértékelés vizsgálata készülődő felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keltai, Lilla Virág (2021) Élet a gyermekpszichiátrián túl- az egészségfejlesztő mentálhigiénés munka szerepe a Gyermekpszichiátriai ellátásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kendecsi, Brigitta (2021) Társállatokkal való kötődés összefüggése a szocio-emocionális fejlődéssel, viselkedési problémákkal és szorongással serdülőknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kendecsi, Brigitta (2019) A videojáték-használat pszichológiai összefüggései : a személyiség, motiváció és szenvedély vizsgálata videojátékosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendecsi, Zsófia (2019) A kutya-ember kapcsolatot befolyásoló tényezők, valamint a kapcsolat összefüggéseinek vizsgálata a kutya szeparációs szorongásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderesi, Mariann (2022) Mi állhat az iskolai sikeresség hátterében, avagy az iskolai sikerességet támogató pszichés erőforrások vizsgálata gimnáziumi tanulók körében egy keresztmetszeti és hosszmetszeti kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderesi, Mariann (2019) A diák kiégés vizsgálata az iskolai és személyes tényezők függvényében: Az iskolai követelmények és erőforrások és a reziliencia kapcsolata a kiégéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenessey, Anna (1998) A nevelőotthoni nevelés alapkérdései a lelki sérülések okozta fejlődési zavarok összefüggésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenézné Kopornyik, Judit (2008) Megküzdés az átmenetek időszakában : a családból a bölcsődébe történő átmenet vizsgálata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Hanna (1998) Pszichés alkalmazkodási zavarok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztfalvi, László (2019) A siker-kudarc fogalmak egyéni értelmezésének asszociatív vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kereső, Erika (2006) Művészeti és kulturális képességek és fejlesztések óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keserü, Dóra (2022) Egészségértés, egészségmagatartás összefüggései az életmóddal és a megélt szubjektív egészséggel ischaemiás szívbeteg mintán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszler, Mónika (1997) Társas befolyásolás a konformizmus tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kifut, Viktória (2021) Tanulási motiváció a szegedi közösségszervező hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kikić Bari, Lídia (2023) Állatasszisztált foglalkozások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincse, Norbert (1999) Ha a szülők válnak... Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kincses, Bettina Tímea (2022) A tánc, mint a harmonikus élet eszköze : segít-e a tánc az egészséges énkép, önbecsülés kialakításában? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kinda, Emőke (2021) Kiégés pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kindel, Szilvia (2012) A fa motívum, avagy: Gyermekrajz elemzés az általános iskola alsó tagozatában- pedagógiai szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Emese (2022) Alvás előtti médiahasználat kapcsolata az alvásminőséggel és alváshalogatással a szorongás függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Orsolya (2021) Az óvodáskorú gyermekek elválástól való félelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2011) Gyermekbántalmazás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Zoé Adrienn (2021) A reziliencia, az erőfeszítés és jutalmazás egyensúlytalanságának, valamint a stresszes helyzetekkel való megküzdés vizsgálata, irodai munkakörben dolgozó személyek kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Éva (1978) A játékosság hatása az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődésére /Játékos tevékenység kisérleti vizsgálata az óvodai matematika foglalkozás körében/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Annabella Regina (2021) A család hatása a személyiségfejlődésre : nevelési stílusok, modern trendek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Katalin (1998) Környezetpszichológia: ember a természetben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kis, Krisztina Virág (2022) A stroke utáni emocionalizmus: Áttekintő tanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Virág Diána (2023) Óvodapedagógusok dadogásra vonatkozó attitűdjének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2023) A ritmus- és a nyelvi képességek vizsgálata iskolakezdőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Edit (2001) Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Ferenc Balázs (2019) Digitális eszközök és szülő-gyermek kapcsolatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Mónika (2005) A személyiségfejlesztés lehetőségei serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Szabó, Fanni (2019) A vizuális kreativitás és az affektív zavarok kapcsolata, különös tekintettel a bipoláris hangulatzavarra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Molnár, Sára (2021) A mesélés hatása a gyermekek fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Kispéter, Ágnes (2008) A család szocializáló hatása a 11-12 éves gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispetiné Keserű, Ildikó (2022) Együtt a gyászban – ökumenikus gyászcsoport a református gyülekezetben, mint mentálhigiénés projekt. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn Viktória (2021) A testkép és a mindfulness összefüggései Instagram felhasználó és nem felhasználó 18-34 éves fiatal felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara (2021) Észlelt társas támogatás kapcsolata a szubjektív jólléttel megváltozott munkaképességű személyek esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara Fanni (2021) Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrált óvodai nevelése egy vizsgálat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Béla (2022) A transzgenerációs hatások szerepe a transzformatív családi mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2009) Deviáns viselkedésformák, ennek fiatalkori kezelése Szegeden az Ágota Alapítvány, és Nyíregyházán a Periféria Egyesület munkáján keresztül bemutatva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (2021) „Hivatásban (el)égni”- A szociális területen dolgozók munkahelyi kiégés jelenségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1998) A mesék üzenete : (tudattalan képzetek és szimbólumok a mesékben). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Roland (2023) Szerencsejáték használati szokások, zavarok és a Big Five személyiségjegyek kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szilvia (2023) A kiskunhalasi EGYMI története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tiborné (2002) Menjen, vagy maradjon? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Violetta (2022) A kamaszok lelki egészsége és erőforrásaik a digitális oktatás idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1996) Napjaink problémája: A kábítószer. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Henriett Ildikó (2017) A válás hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Julianna (2005) A befogadó pedagógia szerepe a személyiségfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, József (2020) Freud kényszerbetegséggel kapcsolatos elmélete a mai kutatások és elméletek függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Lajos (1989) Társaskapcsolatok hatása a csapatteljesítményre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Noémi (2019) Az alfa-generáció IKT-eszközhasználati szokásai és összefüggései az iskolai-klímával, önértékeléssel, valamint a tanulási stílussal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (2019) A gyermekszületés hatása a párkapcsolati elégedettség dimenzióira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Patik, Judit (2010) A média hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Györki, Orsolya (1999) Korunk betegsége a depresszió. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Kapocsi, Tímea (1998) Családi szocializáció, anya-gyermek kapcsolat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Latyák, Brigitta Ágnes (2019) Szocioszexuális orientáció, párkapcsolattal való elégedettség, pornográfia – mitől függ a szexuális kommunikáció nyitottsága? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Schmidt, Tünde (2006) A reklámok hatása a női önazonosságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel, Krisztina (2014) Valószínűségi gondolkodás fejlesztése alsó tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klatka, Tünde (2009) Átmenetek pedagógiai és pszichológiai nézőpontból : az alsó tagozatból a felső tagozatba lépés problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klemm, Kata (2022) Összefüggések keresése a Big Five személyiségjegyek, az alvásminőség és az inszomnia tünetei között fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klenóczki, Petra (2023) Könnyen érthető interaktív népmese-foglalkozás tanulásban akadályozott tanulókkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klimaj, Tamásné (1996) A család elsődleges szerepe a gyermek felnőtté válásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kling, Klaudia (2022) Veszteségek és gyászfeldolgozás : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kneifelné Gál, Mónika (2005) A Határforgalom ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocovski, Lívia (2022) Mentálhigiénés állapot és lelki egészséghez kapcsolódó attitűd vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Dóra (2022) Az önigazolás nyelvi megjelenése orvosok és nővérek konfliktustörténeteiben és hatása a konfliktus kimenetelére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Anna Dorka (2020) A betegségpercepció, a szorongás és a depresszió, valamint a poszttraumás növekedés összefüggései a magyarországi HIV pozitív populációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Emese Ilona (2004) A deviáns viselkedés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Veronika (2000) Hallható színek -Látható zene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Savanya, Ágota (2013) Kortárs képeskönyvek illusztrációinak hatása, a gyerekek térszemléletére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohajda, Barbara Gabriella (2022) Tanulásban akadályozott fiatalok tanulási motivációja, pályaválasztási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolenyák, Katalin (2004) A pedagógus munkája, személyiségének tartalmi megközelítései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlovszki, Eszter (2019) Egészséghatékonyság különböző krónikus betegcsoportok köreiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódiné Vidiczki, Magdolna (2006) Baj van a gyerekkel! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, Gergely Sándor (2020) A Bayesi agy elmélet és a Szabadenergia elv neurokognitív vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komor-Kerekes, Dóra (2021) A rumináció, az énhatékonyság, valamint a munkahelyi követelmények és erőforrások összefüggéseinek vizsgálata a tanári kiégés tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Eleonóra (1999) A kábítószer. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konczos, Zsófia (2023) Pályakezdő logopédusok pályaképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs, Renáta (2020) A kiégés, az észlelt stressz, a társas támogatás, az élettel való elégedettség és a munka-tanulmányok egyensúlyának vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Mária (1980) [Dosztojevszkij mint a bűn pszichológusa]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopornyik, Zita (1976) A remény vége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korláth, Petra Nóra (2021) A testkép és a testmozgás vizsgálata a perfekcionizmus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korláth, Petra Nóra (2019) A pedagógus pálya nehézségei, a tanári kiégés, és a Mindset kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknai, Kálmán (2007) A veszélyeztetettség hatása a szocializációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Lilla (2023) A tanulásban akadályozott és a nem tanulásban akadályozott, hátrányos helyzetű, roma tanulók tanulási motivációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korosa, Györgyi Petra (2022) Párválasztást befolyásoló tényezők. Külső (kép) és belső tulajdonságok (szöveg) hatásának vizsgálata a párválasztási döntések során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Mónika (2004) A devianciák pszichológiája az alkohol tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosik, Edit (2022) Szorongató alvás : az érzelmi állapot és az alvás összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kostyál, Kata (2022) Reziliencia, szomatizáció és akkulturatív stressz összefüggésének vizsgálata, anyaországukban és külföldön élő személyek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kostyál, Kata (2020) A „Sharenting” jelenség kapcsolata a nyílt és rejtett nárcisztikus jegyekkel, valamint az önértékeléssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszovácz, Vanda (2020) A tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben észlelési küszöb alatti és feletti bemutatásnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztelnik, Anikó Lívia (2022) Segítői identitásom formálódása formálódása a segítő beszélgetés által. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Edina (2019) Önértékelés és Testkép a Facebook tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovaljovné Abonyi, Éva (1986) A szülők hatása a tanulók barátválasztására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Anett Szabina (2009) Az átmenetek pedagógiai, pszichológiai problémái. Óvodából az iskolába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Aranka (2023) Olvasástanítás fonomimikával egy szegregált iskola első és második osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bernadett (2021) Híd a generációk között- iskolás gyerekek és az idősek otthona lakóinak adventi délutánja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2013) A munkanélküliség szociálpszichológiai hatásairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2022) A technológia attitűd és diabétesz distressz összefüggései 5-14 éves gyerekek szülei körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edit (2022) Megküzdés az életmódváltás tükrében : a korai felnőttkorban lévő életmódváltást kivitelező személyek megküzdési stratégiái a transzteoretikus modell függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Fanni Mercédesz (2022) Az emlékezet objektív és szubjektív mérőeszközeinek összefüggései, illetve a szubjektív alvásminőséggel való kapcsolat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2023) Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegyében élő fiatalok foglalkoztatásának bemutatása és munkalehetőségek iránti igényeiknek feltárása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Levente (2021) Különböző generációk hatékony motiválása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lotti (2022) A társas támogatás és az érzelmi intelligencia összefüggése a felnőttek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Nikolett (2008) Alkoholizmus, mint deviáns viselkedési forma/norma a fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya Eszter (2016) Reintegrációs törekvések és dezisztencia a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2021) Parentifikáció kapcsolata a felnőttkori depresszióval és szomatikus tünetekkel a kontrollhely figyelembevételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsófia (2021) Felnőtt nők menstruációs attitűdjének és testi attitűdjének kapcsolata : különös tekintettel a vérzészavarokkal és menstruációs fájdalmakkal élőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2020) Online társkeresés összefüggései az önértékeléssel a szorongással és a párválasztás preferenciáival összevetve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (1992) A tömeg, mint pszichológiai probléma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Anita (2007) Gyermekbántalmazás a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (2005) A rejtett érzelmi elhanyagolás hatásai az érzelmi intelligenciára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2019) A szülők között észlelt konfliktusok, a kötődés és a párkapcsolati féltékenység kapcsolata fiatal felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Diána Éva (2016) Önszabályozó tanulás és memóriafejlesztés felnőtt korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2006) A nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1992) Személyiségvizsgálatok elméletben és gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Judit (2008) Deviáns magatartásformák Magyarországon a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Klára (1966) A gyermek érzelmi megnyilvánulásai és ezek kiváltó okai egyes tanítási órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, László (2001) Szexuális fejlődés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László Ágoston (2019) Lucid álomtechnikák hatása a tudatos álmok és az álomfelidézés gyakoriságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lőrinc (2019) A differenciális tanulás módszerének alkalmazása utánpótláskorú labdarúgók tizenegyesrúgó készségének fejlesztésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mónika (2020) A napi ritmus hatása a hallási idői sorrendi döntési küszöbre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilárd (2003) A reklám, a reklámjogi szabályozása, a reklám és a gyermek (a reklám hatása). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2005) Emlékezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (1975) Összehasonlító pszichológiai adatok két osztályom megterheléséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Viktória (2019) Predialízises vesebetegek egészségértése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Éva (2020) Szívinfarktuson átesett személyek stressz- és reménytelenség-szintjének, kognitív érzela(e)mszabályozásának és egyéb pszichológiai jellemzőinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1981) A tanár személyiségének pedagógiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács-Berta, Renáta Andrea (2019) Az ante- és posztnatális időszakban előforduló hangulati zavarokat befolyásoló tényezők vizsgálata. Különös tekintettel a szociális, szociodemográfiai és intrapszichés tényezőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Kerülő, Tamás (2008) A televízió hatásai az 5.-6. osztályos általános iskolás gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Surányi, Gabriella (2022) A felügyelt kapcsolattartásban érintett, valamint résztvevő hozzátartozók és szakemberek mentális egészsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kiss, Zsuzsanna (1989) Az általános iskolás gyermekek érzelmi problémáinak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Sváby, Kornélia (2020) Ne hidd, hogy téged nem érint! Mentálhigiénés projekt lehetőségei az iskolai zaklatás/internetes zaklatás kezeléséhez. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Lászlóné (1979) Az iskolai teljesítmény és a szorongás kapcsolata egy orosházi kisegítő iskola 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma, Éva (1992) Nyelv és gondolkodás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozák, István (2010) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Sára Kata (2021) Az olvasás és a mesék szerepe krízishelyzetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, József (2003) Devianciák : az öngyilkossággal kapcsolatos elméletek, öngyilkosság, önkárosítás a börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozákné Kószó, Gabriella (1999) A sikeres matematikatanítás felé vezető út. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koós, Katalin (1991) A megkapaszkodási ösztön és a megkapaszkodás szindrómája Hermann Imre koncepciójában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcz, Tibor (2013) Nyomorra szocializált gyermekek - a XXI. századi magyarországi gyermekszegénység statisztikai szempontú elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajinovic, Erna (2020) Interkulturális érzékenység és lezárás iránti igény vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológus hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krassói, Éva (1996) Dundik, teltkarcsúak, gömböcök, és a többiek... "Minél több súlyt kell cipelned, annál rövidebb ideig fogod." /Dr. Henry Bieler/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krebs, Katalin (1996) A színek világa és a személyiség. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kretter-László, Beáta Orsolya (2021) Divat, mint művészet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Flóra (2017) Az egészség és a divat kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Martin (2021) A tabuszavakkal történő előfeszítés hatása lexikális döntési helyzetben az álmosság és fáradtság függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krupincza, Mónika (2012) A mesék és rajzfilmek hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Králik, Adél (2021) "A szépségért meg kell szenvedni.." A plasztikai és szépészeti beavatkozásokkal szembeni attitűd kapcsolata a közösségi médiafelületek használatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Králik, Adrienn (2009) Párkapcsolatok alakulása fiatal felnőttkorban: Az érzelmi intelligencia kiemelt aspektusainak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsák, László (2001) „Szenvedélyek rabságában” - az egészségnevelés lehetőségei az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kudlik, Mónika (1996) A munkanélküliség hatása az iskolára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Katalin (2011) Tanulási problémák és zavarok felismerése és prevenciója az általános iskola alsó osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik, Barbara (2022) Pszoriázisosos betegek pszichológiai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik, Barbara (2020) Szexuális magatartás és személyiségjellemzők 20-30 évesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun-Sebők, Kata (2022) Az egyéni út : összművészeti mentálhigiénés foglalkozássorozat serdülőkkel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kun-Szabó, Márta (2019) A kiégés vizsgálata egyetemi hallgatók körében az elköteleződéssel és a tanárok kiégésének észlelésével összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunsági, Elemér (1945) A lélektan újabb irányai és azok kialakulása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kurai, Erika (2004) A játék és a gyerekek kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurityák, Csenge (2019) A Georgia School Climate Inventory pszichometriai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Zoltán (1989) A televízió hatása a közízlés alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutassy-Nagy, Noémi Krisztina (2020) Az észlelt szülői bánásmód összefüggései az egyes megküzdési stratégiák preferenciájával, illetve a pedagógusok kiégésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kácsándiné Kottász, Katalin (2002) Mit jelent a minőség egy gyermekotthonban? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kácán, Balázs (2022) Mindfulness és Közösségi Média Függőség vizsgálata, a FoMO, a Társas Összehasonlítás és az Önértékelés bevonásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Enikő (2022) Erőszak a négy fal között : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Ákos (2023) Szövet : Önismereti alkotóműhely. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Anikó (2021) A mentálhigiéné szerepe az iskolai közösségfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Lilian (2023) Kettős különlegességgel élők: Az iskolai tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Edina (1989) Az emberi érzelmek kifejeződései a viselkedésben, ábrázolási módjuk a művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Napsugár (1998) A csoportlélektan és a gyermekmozgalmak összefüggése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Tibor (1999) Az iskola és a beilleszkedési problémák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Zsolt (2005) A drámapedagógia pszichológiai alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálnay, Martin Ákos (2021) Önjáró autókkal kapcsolatos attitűd: a befogadást meghatározó tényezők összefüggése az életkorral. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási, Noémi (2007) Multimédia hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káplár, Klára (2009) Preventív egészség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárnyáczki, Kata (2021) Személyiségjegyek kapcsolata az önértékeléssel és a sportolói identitással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Zsuzsa (1978) Miért hazudik a gyermek? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai, László (2019) A hipoglikémiától való félelem rizikófaktorai, hatása a kezelés adherenciájára, valamint terápiás lehetőségei, különös tekintettel az 1-es típusú cukorbetegek és szüleik körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékes, Zsuzsanna (1996) Konfliktuskezelés az iskolában : lehetséges konfliktusok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékesi, Györgyné (2002) A jó vezetővé válás útja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kérdő, Alexandra (2021) Válás következtében megváltozott családi kapcsolatok hatása a gyermek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Nikoletta (2021) A család szerepe a gyermek személyiségfejlődésében – A szülői bánásmód sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Éva Krisztina (2022) Az elvált apa szülőséghez való viszonyának összefüggése a társas támogatással, illetve az észlelt stresszel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Mónika (1999) A szociális státusz és az önértékelés összehasonlító vizsgálata egy harmadikos gimnazista osztály tanulóinál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéri-Eke, Emese Ditta (2023) „Nem vész el, csak átalakul…” : A család szerepe és értéke, mentálhigiénés jelentősége a társadalomban – A család fogalmáról alkotott kép a ma emberének szemén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóczán, Balázs (2019) A kiégés kapcsolatának vizsgálata a munkafüggőséggel és a munkahelyi stresszel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóczánné Perlaki, Annamária (2022) Közösségszervezés- és építés hátrányos helyzetű fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Andrea (2021) Pszichoterápiás Attitűd Lista – A jelenlegi és vágyott attitűdök összevetése pszichoterapeuta jelöltek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Boglárka (2023) A balett hatása a testképre és az önértékelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Ivett Andrea (2010) A burnout szindróma-tünetcsoport és az „Egy életen át tartó tanulás” interakciós relációi. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kókainé Vincze, Éva (2008) Az értékek világa : lehet-e boldogságra nevelni? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Éva (1992) Piaget-életmű értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya, Gabriella (2008) Egészséges életre nevelés iskoláskorban: a serdülőkör veszélyei (drog és alkohol). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Laura Zita (2022) Az igazságos világba vetett hit mértékének kapcsolata a kontrollhellyel, a jólléttel, és az élettel való elégedettséggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Andrea (2022) A televízió és az internet gyermekekre gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2023) Súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelése-oktatása Békés városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Edit (1992) Az érdeklődés pszichológiai értelmezése és vizsgálata 6-10 éves gyermekek körében - különös tekintettel az olvasmányokra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Réka (2001) Agresszivitás a serdülők beszédkultúrájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köblös, Edina (2023) A matematikai szorongás vizsgálata alsó tagozaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kölcseyné Balázs, Mária (1999) Veszélyeztetett vezetők, avagy gyakoribb-e körükben az A típusú viselkedés? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körmendi, Szilvia (2021) A ruha mint hatalmi jelkép. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöcziné Eckert, Anikó (2008) Értékek és értékekre nevelés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmőczy, Arnold (2023) A vajdasági magyarság lehetősége az anyanyelvi terápiás foglalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körös, Irén (1977) Álom és valóság kapcsolatának pszichológiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövesdi, Ildikó (1990) A serdülőkori pszichoszexualitás és nemi nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kühn, Péter (2021) Erőszakos tartalmú szavak kognícióra gyakorolt hatása a vonásagresszió függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürti, Rebeka (2021) Szülői válás hatása a jóllétre és a társas kapcsolatokra fiatal felnőttek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőházi Kiss, Margit (1976) Prevenció és utógondozás összehasonlításának vizsgálata esettanulmányok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrös, Eszter (1994) Az állatok kommunikációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrös, Rita (1997) Az öngyilkosságról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrösi, Viktória (2007) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Nikolett (2021) Az autizmus spektrum zavarra utaló tünetek megjelenésének és a diagnózis felállításának hatása az érintett gyermeket nevelő családokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Péter (1970) Korosztályom a 20-24 évesek, általános lélektani jellemzése /egy hallgató szemével/. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

L

Laczkó, Brigitta Mária (2022) A kiégés és a munkahelyi tényezők összefüggéseinek vizsgálata gyógypedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Magdolna (2008) Stresszhelyzetek és megküzdési stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Anita (2010) A televíziózás hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Borbála (2022) Kézmozgásos és kérdőíves mérések a művészetterápiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Gábor (1998) Gyermekmotívumok Csáth Géza lélektani elbeszéléseiben (A kis Emma, Fekete csönd, Anyagyilkosság című novellák pszichológiai megközelítésben). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó, Nóra (2019) A 2-es típusú cukorbetegség pszichés tényezőinek vizsgálata az öngondoskodás, a depressziós és szorongásos tünetek, az élettel való elégedettség, az egészségkontrollhit és a társas támogatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakicsné Császnek, Andrea (2008) A rendőrség ifjúságvédelmi tevékenysége a prevenció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakner, Zsófia Katalin (2022) A szociális ellátórendszer szerepe evészavarok esetén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Regina (2022) A szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás, valamint annak érzelmi oldala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leléné Gonda, Irén (1991) A délutáni foglalkozások hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Alexandra (2021) Tehetséggondozásban lévő serdülők vizsgálata a kiégés, követelmény-erőforrás, tanulmányi motiváció és mindset tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Leontina (2008) A televíziózás hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Alexandra (2019) Tehetséges diákok lelki egészségének vizsgálata különös tekintettel az érzelmi intelligenciára, önértékelésre és rezilienciára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenner, Biborka (2022) A vizsgaszorongás vizsgálata a ruminációval és az önegyüttérzéssel összefüggésben középiskolai tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leposa, Linda (2022) Serdülőkori reflektív funkció összefüggései kötődéssel, érzelemszabályozással és társas kapcsolatokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leskó, Luca Kata (2022) A kapcsolati kötődés, az érzelmi intelligencia, az önértékelés és az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lethenyei, Tiborné (1966) Az egyes színek iránti fogékonyság és preferencia a gyermekkorban. A színek lélektani hatásai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lichtmesz, Magdolna (2020) Zenészek flow élménye, élettel való elégedettsége, teljesítményszorongása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Licsicsányi, Nikoletta (2013) Munkanélküliség egészségügyi és pszichológiai hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liebhardt, László (1974) A 10-14 éves tanulók emlékezetének fejlettségi szintje. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lopatovszkiné Kasza, Éva Zsuzsanna (2021) A 2020-as karantén hatása az iskolával kapcsolatos attitűdre, valamint a gyermeki viselkedésre, különös tekintettel az ADHD-ben érintett tanulókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Losonci, Elina (2023) Mirci és Bori meséje a bátorságról, négy nyelvi szinten - Az innovatív alkotás elmélete és közvetlen iskolai alkalmazhatóság felmérése a pedagógusok nézőpontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Tünde (2011) A jutalmazás hatása a teljesítményre és a motivációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, Béla (2004) Az iskolai társas érintkezés pszichológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucza, Lilla (2019) Interkulturális érzékenység és empátia vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológus hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludman, Anikó (2000) Kísért a múlt. Esettanulmány egy szervezet vezetőjéről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, Krisztina (2019) Mentális egészségfejlesztés programban részt vevő személyek egészséggel kapcsolatos reprezentációi és egészségmagatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Simon, Krisztina (2023) Az integráltan oktatott diszlexiás, diszgráfiás tanulók idegen nyelvi szorongásának vizsgálata a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnáziumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Luncz, Flóra Fatime (2022) A stressz és megküzdési stratégiák a pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lux, Bernadett (2021) Az orvosok kiégésének vizsgálata a neuroticitás és barátságosság függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lábdiné Korom, Szilvia (2019) A mentálhigiénés szemlélet lehetőségei egy általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Mariann (2012) A munkanélküliség és pszichológiai hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Anna Flóra (2020) A stressz megjelenése a mindennapi tanári életvitel kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Gabriella (1979) A gondolkodás fejlődésének pszichológiai vizsgálata általános iskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár, Szilvia (1999) Gondolkodási hibák az általános iskolai matematikaórákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárt, Eszter (1991) Általános iskolai osztályok szerkezetének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai, Anikó (1992) Nemi érés - lelki fejlődés a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai, Janka Katalin (2020) A lélek lenyomata: a projektív rajztesztek története és klinikai alkalmazásukban rejlő lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Tünde (2019) Szisztémás autoimmun betegségekkel kapcsolatos pszichológiai tényezők vizsgálata (protektív és rizikótényezők meghatározása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Zoltán (1989) A szeretetről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóránt, Fanni (2023) Egyetemista tanulók értelmi fogyatékos személyekről alkotott képe médiatartalmak alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóránt, Melinda (1997) Félelmi motívumok vizsgálata a 10-14 éves korosztály körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Löttös, Barbara (2013) A televíziózás hatása a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Borbála Elvira (2021) Tanulási stílusok összefüggései a végrehajtó funkciók működésével modalitásspecifikus feladathelyzetek tapasztalatai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Lívia Csilla (2019) Az Érzelmi Intelligencia, mint a Vezetői Siker Alapja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Ilona (1996) A hosszú szabadságvesztésre ítéltek szabadulásra történő felkészítése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lővei, Tímea (2008) A gyermekkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lővei, Györgyi (1980) Egy általános iskola tanulóinak attitűdjei az orosz nyelvvel kapcsolatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

M. Tóth, Orsolya (2022) Orvosi hivatásra készülő fiatalok pályamotivációja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Madár, Anita (1997) Személyiségfejlődés és megismerése egy esetleírás alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magony, Béla (2001) A ló, mint a komplex terápiás kezelési lehetőségek egyik eszköze, és szerepe a pszichésen és szomatikusan sérült egyének gyógyításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Adrienn (2010) Funerális művészet. Maszkok szerepe az életünkben és a tanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Ilka Krisztina (2020) A szégyen fenomenológiai leírása és az ebben rejlő terápiás lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Kornélia Katalin (2020) A kutya, mint társállat szerepe az egyén érzelmi önszabályozásában, az egyén interperszonális felnőtt kötődési stílusának és kutyájához való kötődési mintázatának kontextusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Mónika (1998) A válás és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar, Tibor (1998) Az apa szerepe a gyermek szocializációjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyarits, Katalin (1996) A nehezen nevelhetőség és a kedvezőtlen családi háttér összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majoros-Boros, Bea (2020) A közösségi média mentális hatásai a Z generációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Sándorné (2020) Gyászfeldolgozó segítő beszélgetés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Sándor (1943) Az emberi közösségek lélektana. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Makrányi, Fanni Zsófia (2023) Énkép és énkifejezés fejlesztése művészetpedagógiai terápiákon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Malustyik, Edit (2015) Az óvoda-iskola átmenet pedagógiai és pszichológiai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Manav, Anita (2001) Játék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marczinus, Lilla (1996) A félelemről, annak fajtáiról és gyermekkori eredetéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Margitay, Orsolya (2020) A serdülőkori egészségmagatartás és tanulmányi teljesítmény pszichológiai összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marhás, Erika (2011) A mentortanár mentálhigiénéje. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Markella-Márki, Adrienn Kitti (2021) A mesék hatása a gyermekek kreativitására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosné Kovács, Ildikó (2021) Az egy fedél alatt élő párok jólléte és párkapcsolati elégedettsége a Covid-19 járvány alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martinecz, Melinda (2010) A szociális helyzet, a táplálkozás és a testnevelési teljesítmény összefüggése általános iskolás tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Andrea (2005) Önismeret-önnevelés és fejlesztésének lehetőségei a pedagógus segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Bagó, Ágnes (1992) Az álom pszichológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Martos, Renáta (2022) Mentalizációs hibák a szorongás hátterében - szociális szorongás, reziliencia és empátia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mateas, Izabella (1998) A 6-14 éves korú gyermekek szorongásos tünetei, félelmei és azok okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkovics, Hedvig (1989) Az alkoholista szülők gyermekeinek pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkócsik, Ilona (2004) A személyiségfejlesztés néhány lehetősége a zeneiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Matyi-Bokolosz, Kynthia Zoé (2020) A rendszeres hála hatása a szubjektív jóllétre és a szorongásra vallásos és nem vallásos felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Zsófia (2023) A fogyatékosság ábrázolása a kortárs magyar gyerekirodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszkyné Szikes, Fanni (2001) A serdülőkor életfeladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Henrietta (2023) Digitális történetmesélés a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri-Bem, Judit (2019) Szülési attitűdök az öndeterminációs elmélet tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Melinda (2010) A zene hatása a gyermekek vizuális gondolkodására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Beáta (1997) A "nehezen nevelhető" gyermekek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mehmed, Arietta (2013) A családon belüli erőszak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Melke, Enikő Tünde (2022) Szexről és lélekről: az átfogó szexuális nevelés lelki egészségfejlesztési vonatkozásai és képessé tétel jellege fiatalok tapasztalataiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Melli, Krisztina (2022) Az egészségszorongás kapcsolatvizsgálata a generalizált szorongással, testi attitűddel, valamint az észlelt társas támogatás mértékével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Melnikava, Viktoria (2019) Effects of Irish Dance Classes on Executive Function in Children. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menich, Mária (1976) A tanulók megismerése és személyiségrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhei, Nóra (1998) Szociopaták a pszichológia és a grafológia tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhárt, Katalin (1996) Nevelési nehézségek a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester, Andrea (2021) Az öltözködés, mint sorstörténet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Attiláné (2007) A televízió hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Lili Alexandra (2021) A munkahelyi követelmények, erőforrások és a társas támogatás összefüggése a pedagógus kiégéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Tímea (2021) Az önkéntesek motivációja : sporteseményeken résztvevő tanulók motivációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezeiné Bérczy, Sarolta (2022) Az anyák lelki egészsége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mezeiné Sütöri, Ildikó (2008) 8-12 éves kisiskolás gyermekek televízió nézési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miglécz, Anita Zsófia (2020) A testkép, a felnőttkori kötődés és a szülői bánásmód összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőtt nők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalik, Zita (2010) A televíziózás hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Nikoletta Zsuzsanna (2022) A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata fiatal felnőttek körében a reziliencia, a depresszió és az életcélok elérésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Péter (2021) Béta és théta binaurális ütemek hatása a figyelemi fókuszra, az emlékezeti teljesítményre és a szorongásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Norbert (1999) A sportágválasztás indítékai a női küzdősportokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mike, Imola (1997) Depresszió : az öröklött hajlam és a környezet szerepe a betegség kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikházi, Mónika (2022) Szemmozgás paraméterek vizsgálata enyhe kognitív zavarral rendelkezők esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikházi, Mónika (2020) A szelf-ágencia élmény vizsgálata szkizotíp és bipoláris jegyeket mutató egészséges egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovics, Linda (2007) Magatartászavarok kezelése és lehetőségek a 6-14 éves tanulók esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós-Nagy, Nikolett (2021) Kiégés a kereskedelemben - Területi képviselők közösségi napja burnout prevenciós céllal. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mildslaff, Csilla (2007) Deviáns viselkedés kialakulásának vizsgálata és kezelésének lehetőségei a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mintál, Diána (2019) Szubjektív jóllét, optimizmus, az élet értelmesség megélése és a megküzdési módok kapcsolatának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskei, Nóra (2022) Az izomdiszmorfia és a mentális egészség kapcsolata súlyzós edzést végző férfiak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, László (1997) A stressz és a tűzoltási tevékenység. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolczy, Jeanet Bernadett (2023) Társadalmi inkluzió a művészet eszközeivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskó, Krisztina (2022) A klíma- és ökológiai válság mentálhigiénés hatásai : a természethez való kapcsolódás, mint a megújulás lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlai, Dorina (2020) Kereskedelemben dolgozók élettel való elégedettségének, személyiségjellemzőinek és önértékelésének feltárása és összevetése egyetemista populációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyoróssy, Ilona (2005) A sikeres tanulás menedzselésének pszichológiai szempontjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mojdiszné Kneifel, Edit (2022) A társasjátékok mentálhigiénés hatásai avagy társasozz, hogy lelkileg egészséges maradj! Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gabriella Viktória (2022) A szorongás, az önértékelés és a közösségi médiahasználat összefüggéseinek vizsgálata a kapunyitási pánik időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Szabina (2021) A közösségi oldalakon töltött idő, a párkapcsolati elégedettség, a féltékenység és az intimitás összefüggéseinek a vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1985) Félelmi motívumok pedagógiai főiskolások álom- élménytartalmában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Péter (2004) A diszlexia, mint a jó tanulmányi munka egyik gátja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Tünde (1997) Az érzelmek és a szeretet. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár-Albert, Ágnes (2021) Az agy dekódolása és neuropszichológiai rehabilitációja – Múlt, jelen és jövő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár-Tikviczki, Ágnes (2021) Az érzelmi nevelés fontossága a Boldogságóra Program bemutatásán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Prjevara, Nóra (2002) A kommunikáció szerepe a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mong, Mónika Judit (2021) Társas támogatás észlelt hatékonyságának vizsgálata önsegítő csoportokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moravszki, Csenge Mariann (2021) A digitális oktatás hatása és a kiégés szindróma jelenségének vizsgálata gyógypedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Norbert (2004) Személyiségfejlesztés az iskolában : különös tekintettel a játékok fejlesztő hatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murzsán, József (1997) A betegség az ezoterikus pszichológia oldaláról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mácz, Melinda (1991) Az esztétikai nevelés pszichológiai vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mádai, Nándor (2020) Szépség-Verseny A testkép és versengés összefüggésének vizsgálata, különös tekintettel a felfelé és lefelé történő társas összehasonlításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mádai, Rita (1992) Az agresszió elmélete és megjelenési formái a társadalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mágori, Tünde Mária (2019) "Ne kezdd el feladni, ne add fel mielőtt elkezdenéd." : egy segítő beszélgetés folyamata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máhig, Blanka Júlia (2021) A koronavírus hatása a protokolláris viselkedésre : találkozásaink protokollja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mák, Noémi (1996) Anya és gyermek kapcsolata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Máriás, Endre (2022) Élet a hálón túl : a lelki egészség fejlesztésének lehetőségei a vajdasági magyarság körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Petra Lilla (2021) Az élettel való elégedettség, a párkapcsolati elégedettség, valamint az otthonnal való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata a mentális egészséggel a COVID-19 járványhelyzet időszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkiné dr. Igriczi, Hajnalka (2019) A pszichológus szakértő szerepe a családjogi perekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Panna (2021) Az időperspektíva, az önszabályozott tanulás és a reziliencia kapcsolata az egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Petra (2020) A tanulói szorongás megjelenése az angol mint idegen nyelv tanulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Boglárka (2019) Szociálisprobléma-megoldás, empátia és a tudatelmélet vizsgálata serdülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta-Szász, Angelika Emma (2019) Mentálhigiénés pedagógiai gyakorlat az ifjúsági drogrehabilitációban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Emese (2022) A zenélés kreatívabbá tesz? A divergens gondolkodás mérésének új, online lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Emese (2020) Középiskolai osztályokban előforduló normarendszer teljesítménymotivációval való együttjárásának vizsgálata a társas támogatottság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máthé, Hajnalka Regina (2021) Pozitív módszerek a pedagógusok lelki egészségének védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Anna (2021) A kiégésben való érintettség és a megelőzés jelentősége gyógypedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Anna (2022) A szülői stressz és erőforrások vizsgálata az eltérő fejlődésű gyermekek szülei körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Lilla (2021) A betegségismeret és a megélt érzelmek hatása az új technológiák iránti attitűdre 2-es típusú cukorbetegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Alexandra (2020) A YouTube pszichológiai hatásai a tinédzserekre : A YouTube vloggereinek marketingstratégiai és videóikban fellelhető reklámok, hirdetések befolyása a Z generáció (14-18 éves fiatalok) vásárlási szokásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Judit (1980) A gyermekrajzok fejlődéspszichológiai elemzése /5-8. osztályban/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, Zoltán Géza (2020) Nagycsoportos óvodások érintőképernyős eszközhasználata és grafomotoros fejlettsége, valamint rajzolási motivációja közötti összefüggések vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó, Gyöngyi (2011) "Mesterré" válásom elméleti és gyakorlati útja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátóné Sóki, Bernadett (2008) A lovasterápia hatása magatartászavarral küzdő gyerekekre, az Aranyossy Ágoston Általános Iskola gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méhn, Ágnes (1991) nincs megadva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Adrienn Sára (2021) Környezeti attitűdök és személyiségvonások összefüggése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Bettina (2019) Motiváció és pályaorientáció bizonytalanság az egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Réka (2020) Az idő-élmény vizsgálata magas és normál szkizotíp és bipoláris személyiségjegyekkel rendelkező egészséges egyetemisták között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Sárközi, Erika (2021) Esettanulmány, a minősítés hatása a pedagógus önismeretének fejlődésére, szakmai, módszertani kultúrájának változására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Mihály (1992) Egészséged testben, lélekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mónus, Nikolett (2014) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Diána Alexa (2020) Kapcsolati veszteséget követő személyes növekedésélmény megélése és forrásainak kvalitatív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, Csaba (1998) A stressz és a stressz hatására kialakuló pszichoszomatikus megbetegedések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Müller, Vanessa (2022) A digitális eszközhasználat és a felsőoktatási lemorzsolódás összefüggései a felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás tüneteivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Alex (2021) Motocross versenyzők szemmozgásainak elemzése a rajt pillanataiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Alexandra (2022) A pedagógusok stresszkezelő kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei munkahelyi keretek közt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2008) A stresszkezelés problémái, különös tekintettel a munkahelyi légkör összefüggésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Barbara Ildikó (2022) Az iskolai kiégés kapcsolata az iskolai jólléttel, az észlelt társas támogatással, az önértékeléssel és a szociálisprobléma-megoldással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csilla Mónika (2023) Az értelmileg akadályozott alsó tagozatos tanulók oktatását, nevelését támogató könnyen érthető képtár alkalmazása a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit (2007) Serdülőkori devianciák és vizsgálatuk a makói Galamb József Szakképző Iskola szakközépiskolai és technikusi osztályaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2008) Szenvedélybetegségek : játékszenvedély, a mai kor emberének betegsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Hajnalka (2023) Az olvasás hatása a lelki egészségre felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sarolta (2023) A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola története és inklúziós gyakorlatának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (2023) A kézírás, mint az egyén stílusának lenyomata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2016) Ösztönzés akkor és most: mit tehetünk a munkavállalók motiváltságáért? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2022) Flow és személyiség vizsgálata a sport tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beatrix (2007) Rossz a gyerek, vagy „csak” hiperaktív? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2007) A média hatása gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Diána (2019) A párkapcsolati elégedettség és a szexuális élettel való elégedettség összefüggéseinek, illetve előrejelző tényezőinek vizsgálata tartós párkapcsolatban élő magyar párok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra Sarolta (2020) Erőszak és nem: női elkövetők viselkedésének vizsgálata a DEGOB-jegyzőkönyvek alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Emese (2020) A hatékony kommunikáció, mint protektív faktor – hogyan függ össze a stresszel való megküzdés a párok interakciójában megjelenő konstruktivitással és érzelmi közelséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2019) Az iskolai zaklatás jellemzőI a Boldogságóra programban résztvevő osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Györgyné (2007) A fiatalkorúak devianciája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2011) Konfliktuskezelés és megoldás a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (2019) Az észlelt stressz, az önértékelés és a kiégés összefüggéseinek vizsgálata a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1975) Osztályom hátrányos helyzetű tanulóinak pszichológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Jolán (1989) Milyennek látják a szülők 1. osztályos gyermekeiket? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Judit (1997) Az anya-gyermek kapcsolat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Judit (2020) Jobb későn, mint előbb? Életcélok, értelmes élet, jóllét, énhatékonyság és kiégés vizsgálata pszichológushallgatók és végzett pszichológusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Júlia (2020) A szűrővizsgálatokon való részvételt befolyásoló tényezők az egészségértés és az egészségkommunikáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2019) Kiégve vagy elköteleződve? A diákok erőforrásainak és követelményeinek vizsgálata középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Magdolna (1987) Az érzelmi nevelés problémái a mai családokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Marianna (2019) Lovak szerepe a mentálhigiénében : a mentálhigiéné lehetőségei a lovas létben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1997) Az értelmi fogyatékosság a pedagógus szemszögéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Orsolya (1997) Fiú vagyok-e vagy lány? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Péterné (1998) A serdülőkori drogfogyasztás epidemiológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Szilvia (1997) A beszédfejlesztés pszichológiai problémái és a nyelvi hátrány. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Tünde (1992) Az iskolai beilleszkedési nehézségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zsoltné (2001) Középiskolai pedagógusok a kábítószer problémákról : (kérdőíves felmérés Hódmezővásárhelyen). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy György, Adrienn (2021) Óvodáskorú gyermekek viselkedésének vizsgálata digitális otthoni környezetben: egy szülői megfigyelés eredményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Berényi, Beáta (2004) Tehetséges vagyok, figyeljetek rám! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Boros, Fatime (2008) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatásai a nevelési oktatási folyamatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Galgóczi, Magdolna (1998) Változatok az addikciók prevenciójára és az abúzus csökkentésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Nyíri, Mária (2021) A jelenlegi pedagógusminősítési rendszer hatása a pedagógiai munka minőségére, a Nemzeti Alaptanterv elvárásainak közvetítésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nasz, Eszter (2020) Munkahelyi jóllét vizsgálata alsó és felső évfolyamokon tanító pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Naszradi, Miklós (1999) Az előítélet, mint negatív attitűd hasonlósága serdülők baráti kapcsolataiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nedreu, Angelika (2022) A reziliencia és az észlelt társas támogatás szerepe a szülői stressz kezelésében atipikus és tipikus fejlődésű gyermekeket nevelő szülők/gondviselők esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nedreu, Angelika (2019) Demográfiai tényezők, valamint a társas támogatás, a reziliencia, a stressz és a a perinatális depresszió közötti összefüggések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Annamária (2019) Videojátékozási és olvasási szokások és ezek motivációinak összefüggései a tudatelméleti képességekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Evelin Éva (2015) Konfliktuskezelés az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Mária (1940) Ifjúkori lélektani problémák a világháború utáni regényeinkben. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Nemes, Orsolya (2019) A pedagógusok szerepe a fiatalok öngyilkosságának megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesbüki, Hanna Róza (2021) A depresszió, a szorongás és a stressz szintjének változása a COVID-19 pandémia első hullámában: a páros megküzdés szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer, Ágnes (2010) Iskola és egészség-lelki egészségvédelem az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Anna (2009) Ösztönző és motivációs eszközök a MOL Nyrt-ben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ninkó, Hajnalka (2014) A gyermekrajzokban megjelenő érzelmi komponensek és az iskolai viselkedés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Njers, Sanela (2021) Az alvászavarok rizikótényezői fiatal felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Njers, Sanela (2019) A tabuszavak hatása a kognitív teljesítményre az impulzivitás függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novotni, Andrea (1997) Halmozottan sérült gyermekek (és felnőttek) személyiségfejlesztése : Az Őrbottyáni Református Egészségügyi Gyermekotthonban folyó munka keresztyén szemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák, Dóra (2022) Pedagógusok és szülők attitűdjének, szorongásának mérése intellektuális képességzavart mutató gyermek születése esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, László (2023) A tanulásban akadályozott tanulók verbális kreativitásának fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Ilona (1983) A barátválasztás motívumainak pszichológiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák, Mária (2007) Személyiségtulajdonságok vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Noé, Veronika (2022) Mentálhigiénés tényezők és lehetőségek az édesanyák segítésében a várandósság, szülés és a gyermekágyas időszak során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nudelman, Bianka (2021) Kiégés és az ehhez kapcsolódó faktorok vizsgálata az orvostársadalomban; Miért nem kérnek az orvosok segítséget? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyemcsok, Éva (2001) A televíziózás megöli a gyerekek lelkét? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Éva (1997) Az álom a „lélekelemzés fénykorá"-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyeső, Natália (2021) Az önvezető autókkal kapcsolatos attitűd összefüggései különböző személyiségvonásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyikos, Ildikó (1991) Az úszás hatása a 12-14 éves gyermekek egyes személyiségjegyének fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyilas, Andrea Krisztina (2022) Research on the Linguistic and Therapeutic Aspects of the LIFE IS A JOURNEY Conceptual Metaphor among Hungarian Young Adults. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyistné Pipis, Csilla (2007) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási folyamatban A vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyisztor, Mihályné (2005) A tehetség pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Vivien Vanda (2023) A pedagógusok stresszkezelő kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei munkahelyi keretek között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádlerné Tarjányi, Mónika (2008) A televízió hatása a korai gyermekkorra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádor, Zea Afrika (2022) Klasszikus és nem-lineáris narratív struktúrájú filmek befogadásának vizsgálata: bevonódás, verbális asszociációk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Zsófia (2022) A ló és a gyermek interakcióinak jótékony hatása a kliensre, a lovasterapeuták véleménye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Lászlóné (2007) Sikerélmény, kudarcélmény és motiváció az értelmileg akadályozott gyermek nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gabriella (2010) Konfliktuskezelés az óvodában. A lehetséges konfliktusok felvázolása, értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gerda (2022) A koronavírussal kapcsolatos élmények vizsgálata a mentális egészségre vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gáborné (2009) Magyarországi jelentések a kábítószerhelyzetről és a magyar börtönök drogprevenciós tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Melinda (2012) A munkanélküliség egyénre gyakorolt hatásának vizsgálata a tartósan állás nélkül lévők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2008) A multimédia hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anikó (1998) A náci antiszemitizmus : egy közösségi hisztéria okai és története 1945-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Emese (1989) Az ifjúkori deviáns viselkedés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Henriett (2002) Egészséges és értelmi fogyatékos gyermek beszédének különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes (2019) Az észlelt szülői nevelés és a felnőttkori párkapcsolat minősége közötti összefüggések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ferencné Pócsi, Erzsébet Ildikó (1986) Társas kapcsolatok 14-18 éves korban; A barátság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethi, Attila (2001) A televízió hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nógrádi, Erika (1989) Családban meglévő érték-kutatások, családi nevelés módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nórándt-Stayer, Fanni (2021) A meddőség lelki vonatkozásai – a meddőség kapcsolata az észlelt stresszel, a reménnyel, az önértékeléssel, valamint a párkapcsolattal való elégedettséggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

nincs, megadva (1940) Lelkiismeret. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

O

Ocsenás, Eszter (2021) Élet a mindennapokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Odri, Gizella (2019) Pornófüggőség és média. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Odry, Krisztina (2019) Az élettel való elégedettség, életcélok valamint a személyiségfaktorok és a Facebook használatának összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos, Ágnes (2013) Kötődési mintázatok kontinuitása és hatásuk a szubjektív életminőségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oleár, István (1999) A tanár személyisége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ollé, Ferencné (2007) Problémamegoldó kommunikációs stratégiák a munkaügyi központban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oltyán, Enikő (1997) A gyermek tevékenységének egyik fő formája: a játék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh, Dominika (2009) Intimitás és erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Sándor (2021) A gépi tanulás etikai vonatkozásai az internetes pszichológiai kutatásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsuzsanna (2022) A problémás elektronikus médiahasználat összefüggései a szociális hatékonysággal és a tanulmányi teljesítménnyel az alvászavar mediációján keresztül középiskolás diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Judit (1986) A munkára való beállítódás pedagógiai-pszichológiai vizsgálata az általános iskolák 4-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Örsi, Anna (2020) A beszédészlelés és a beszédmegértés szerepe és alakulása a 3-6 éves korú gyermekek megismerő folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Csaba, Anikó (2009) Az érzelmi fejlődés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Nagy, Katalin (2022) A gyermekkori traumatikus élmények hatására kialakult poszttraumás növekedés, azaz hogyan váljunk rezilienssé a rendellenes családi nevelés megtapasztalása ellenére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Fanni (2019) Stroke-ot követő pszichés állapot hatása a nyelvi és beszédrehabilitációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Kata (2020) Jobb-e a sminkelt női vezető a kettes villamoson? - avagy maszkulinitás és femininitás a munkában és a megjelenésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orczi, Zsuzsanna (1992) A gyermeki személyiség fejlődése a kisiskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orlóci, Zsuzsanna (2022) "Ki kell állnom magamért és a céljaimért" : segítő beszélgetés egy munkahelyi krízisben lévő fiatal nővel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Rebeka Anna (2021) Az érzelmi intelligencia, a mentalizációs képesség, valamint az élettel való elégedettség és a megküzdés vizsgálata és összehasonlítása sportolók és nem sportolók között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Ildikó (1990) Az iskolai ártalmak. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orovecz, Attila (2007) Kamaszkori szenvedélyek, avagy a szenvedélyes kamaszkor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvosné Bánvölgyi, Éva (1989) Az emberi érzelmek kifejeződései a viselkedésben, ábrázolási módjuk a művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajer, Eszter (2008) Az iskolai szorongás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pajkosné Száldobágyi, Gabriella (1991) A tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata a számítástechnika segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paksiné Fekete, Klára (2019) Otthonápolásban ápolóként és lelki segítőként. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pakuné Vizin, Tatjána (1986) Az állami gondozott gyermekek interperszonális kapcsolatainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palkó, Melinda (2009) A gyermeki agresszió kezelése a drámajátékok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Dóra Annamária (2022) A flow, a stressz, a perfekcionizmus és az aggódás kapcsolata a tánccal - hobbi- és hivatásszerű táncosoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotásné Szakács, Melinda Erzsébet (2019) Kör-szak-alkotó Mentálhigiénés projekt az addiktológiai rehabilitáción. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti, Károly (1982) Egy KISZ alapszervezet csoportdinamikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti, Sára Anna (2019) A páros megküzdés összefüggése a kapcsolati elégedettséggel, és az intimitással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti-Annabring, Réka (2021) Veszteség és gyászfeldolgozás gyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palástiné Kunos, Marianna (1992) Az 5-6 éves gyermekek félelmei, szorongásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, Brigitta A devianciák, mint a nehezen nvelhetőség részei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, Nikolett (2007) A zeneoktatás lélektani vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Szekeres, Andrea (1986) A párválasztás motivációs tényezői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Norina (2022) A szülő nevelési stílusa, élettel való elégedettsége és internethasználata, valamint ezek összefüggése gyermeke internetezési szokásaival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Erzsébet (1982) A 16-18 éves középiskolások nemi irányultságának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Györgyi (1976) Szülő nélkül nevelődő gyermekek szociálpszichológiai problémáiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Ildikó (1999) Doppingszerek a sportban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Lili (2020) A nemi szerepek mintái és megnyilvánulása párkapcsolatokban, fiatal felnőtt nők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp-Szabó, Zsuzsanna (2023) Tanulásban akadályozott tanulóknak a természettudományos tantárgyak tanítása játékok felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Földvári, Mónika (2004) A hiperaktivitás mint magatartászavar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Somodi, Ágnes (2007) Alvási szokások vizsgálata a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulóinak körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Zomi, Tímea (2021) A bölcsődéskorú kisgyermekek hagyományos játéktevékenysége és okoseszköz-használata, és összefüggése a gyerekek szülők által észlelt viselkedésével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Parázs, Zoltán (1998) A korai szülő-gyermek kapcsolat szerepe a szocializációban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki, Boglárka (2021) A pozitív fejlődés fiatal felnőttkorban : a pozitív fiatalkori fejlődés a reziliencia, a problémaviselkedések és az élet értelmessége tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Júlia (2023) A Peabody képes passzívszókincs-vizsgáló eljárás alkalmazhatóságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Katalin (2020) A megküzdési stratégiák és mesealakok preferálása az észlelt szülői bánásmód függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Rózsa (1970) Gyermekmegfigyelés 10 hónapos korig : feljegyzések egy anya naplójából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Patik, Szilvia (2004) Rejtett félelmeink, tudatunk betegsége: a szorongás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós Sándorné Máthé, Magdolna А kézügyesség pszichikai vizsgálata az egyes tantárgyak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pató, Zsuzsanna (2015) Pedagógusok által használt jutalmazási és büntetési módszerek megfigyelése az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pauleczki, Andrea (2007) A televízió és az Internet hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Borbála (2019) Önigazoló meséink: morális döntések videojátékok kontextusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Peic, Rita (2020) Az orvos-beteg együttműködés meghatározó tényezői és fejlesztési területei a bőrgyógyászatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pelikán, Réka (2007) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pelyhe, Márta (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs nehézségei : helyzetkép. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perczel, Judit (1998) Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perei, Jánosné (1991) A gyermek érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pertics, Orsolya (1998) A mese és a játék szerepe a gyermeki fejlődésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perényi, Dóra Roberta (2022) Csak a húszéveseké a világ? Időskori reziliencia és a protektív tényezők vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Dóra Roberta (2019) Párkapcsolati kutatás : a felnőttkori kötődés és diádikus megküzdés kapcsolatának vizsgálata, az észlelt stressz szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Peszeki, Dorina (2022) A gondnokságról alkotott vélemény: előny vagy hátrány? Kisvárosi lakóotthonban élő értelmi sérült személyek meglátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesznyák, Erika (1997) Depresszió. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki, Tibor (1999) A balkezesség pszichológiai és pedagógiai vonásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki, Zita (1998) Személyiségfejlesztés és a motiváció kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczi, Erzsébet (1978) Intelligencia vizsgálatok eredményei figyelemzavarban szenvedő általános iskolai tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petsuk, Gabriella (2020) A testkép és szorongás kapcsolatának vizsgálata esztétikai sportolók és nem sportolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petyovszkiné Kovács, Margit (2021) A tanulás sikerességét befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pfeifer, György (1996) A veszélyeztetett gyermekek beilleszkedése a közösségbe. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pfeiffer, Beáta (2023) Autizmus spektrum zavar tüneteit mutató kisgyermek óvodai ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Józsefné (1991) Az iskolaérettség helye, jelentősége az 5-6 éves gyermekek személyiségének alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pilisi, Rebeka (2023) Gyógypedagógusok véleménye a tanulásban akadályozott tanulók szexuális neveléséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pillár, Pálné (2007) Stressz és szorongás vizsgálata általános iskolai tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Zsuzsa Fruzsina (2019) Explicit és implicit szófeldolgozás során tapasztalható agyi aktivitás különbségek diszlexiások és normál olvasók között, hagyományos és diszlexiásoknak szánt betűtípus használata során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Adrienn (2021) Kisiskolás- és óvodáskorú gyermekek okostelefon-használata a koronavírus járvánnyal összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Ilona (1958) Nyelvtani példatár a mai magyar nyelvből. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Piskoltiné Tápai, Dorina (2019) Megküzdési stratégiák és a tanulmányi eredményesség összefüggései serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plander, Nóra (2020) Bölcsész szakos hallgatók kiégése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pluhár, Dóra Franciska (2019) A Sötét Triád személyiségvonások párkapcsolati elégedettséggel és a szerelmi háromszög komponenseivel való összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokornics, Zoltán (1979) A szexuálisan abberált /homoszexuális/ elitéltek pedagógiai-pszichológiai problémai a szabadságvesztés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polereczki, Tímea (2007) A televízió hatása a gyerekek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Judit (1998) Az öngyilkosságok kiváltó tényezői serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár, Judit Klára (2019) A kiégés és a kardiovaszkuláris betegségek rizikójának észlelése közötti összefüggés vizsgálata a pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Zoltán (2004) Média szerepe a személyiségfejlődésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Eszter Rita (2021) Lelkipásztorok erőforrásai: a „lelki szárazság” és a kiégés vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Eszter Rita (2019) A párkapcsolati identitás, az intimitás és a mindennapi stressz összefüggései párkapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Sándorné (2004) Az átlagtól eltérő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyákné Hajas, Ilona (2021) Kollégiumi mentálhigiéné : a középiskolai kollégiumi élet hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pongrácz, Adél (2021) Az agresszív és proszociális normák, illetve az iskolai jóllét jellemzőinek feltárása felső tagozatos diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pongó, Zsófia (2020) Szívinfarktuson átesett személyek protektív pszichológiai jellemzőinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pontelliné Laurik, Ágnes (1989) A családi nevelés hibáiból származó magatartászavarok az iskoláskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poór, Titanilla (2022) A spiritualitás és az alkotó tevékenység szerepe a lelki egészség megőrzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prajda, Anita (2021) A hallgatói kiégés és a cyberbullying kapcsolatrendszere a tanulmányi motivációval, társas készségekkel és az önértékeléssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekop, Fédra Ágnes (2021) A maszkviselés és az érzelemolvasás / összeesküvés elméletekbe vetett hit kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekop, Sándor Az erkölcsi szokások jelentősége és kialakulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prilenszky, Géza (1998) A gyermekkor veszélyei : a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények pszichológiai háttere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Princz, Andrea (2022) A versenysport és a reziliencia összefüggéseinek vizsgálata serdülőkorú fiatalok körében. Az észlelt stressz, a megküzdési stratégiák és a szülői bevonódás szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Princz, Andrea (2020) A diádikus megküzdés és a kapcsolati elégedettség összefüggéseinek vizsgálata, az intimitás és a nemi különbségek szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Privóczki, Zoltán (1996) A nemverbális kommunikúció és a humor kapcsolata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Proháczkáné Török, Márta (2008) Kommunikáció és kommunikációs technikák az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokaj, Adorján (1998) A küzdősport és a serdülőkori deviancia kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prokecz, Lídia (2021) A kognitív hibázás összefüggése alvásminőséggel, alvásproblémákkal, életkorral, depresszióval, szorongással és álomszorongással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokecz, Lídia (2019) Halogató baglyok és szorgalmas pacsirták : a kronotípus összefüggése a halogatással, alvásminőséggel, személyiséggel és a szorongásos tünetekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prókai, Kornélia (2006) Az iskolaéretlenség kritériumai a pedagógus szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Csilla (1998) Barangolás a gyermekrajzok világában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Puskásné Czimer, Szilvia Erzsébet (2023) A csongrádi gyógypedagógiai óvodában alkalmazott módszerek sokszínűségének bemutatása az autizmussal érintett gyermekek vonatkozásában 30 év távlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Zoltánné (2009) Enyhe értelmi sérülés, a megkésett beszédfejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Putics, Tímea (1992) A felsőtagozatos gyermek érzelmi fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálffy, Tamás (1992) A fizika és a parapszichológia kapcsolata (a levitáció egyfajta magyarázata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfi, Antónia (2020) A cselekvés öröméért fájdalommentesen: az áramlatélmény és a fájdalomérzékelés közötti kapcsolatok felmérése egyes személyiségvonások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfy, Dóra (2023) Szorongásos betegséggel küzdőket segítő civil szervezetek felmérése a betegségben érintettek szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pállay, Szilvia (1992) Kultúrák és a személyiségfejlődés (A gyermek értéke és helye a társadalomban). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálmai, Rafaella (1998) Érzelmek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálvölgyi, Eszter (2022) A szülői szerep és a képernyő-alapú médiaeszközök kapcsolata az önszabályozással óvodás korú gyermekkel rendelkező családokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél, Kitti (2022) Konfliktuskezelés a pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párizs, Richárd Lajos (2021) Tanulási- és figyelemzavarral diagnosztizált tanulók figyelemteszt eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, László Lélektan. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztorné Rabi, Ildikó (2008) A televízió hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pávlicz, György (1992) A deviáns magatartás kialakulásának okai, a lakótelepek hatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi, Ramóna Erika (2023) A pedagógusok kiégésének okai és elkerülési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Mónika (2012) A pedagógus személye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péli, Anna (2022) Matematikai szorongás vizsgálata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget mutató tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Róbert (2005) Innovatív pedagógiai és pszichológiai módszerek értékelése egy speciális nevelési intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Póth, Attila (2021) Az utak ördögei - mennyire agresszívek a magyar autóvezetők? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pöltl, Ágnes (1992) A pszichoanalízis freudi elvei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püspök, Csilla (2018) A munkanélküliség pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pőcze, Zsuzsanna (2000) Betegségjegyek az írásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Ágnes (1998) A zene pszichológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Racskai, Ágnes (2022) Társállatok és embertársak. Empátia, alapvető pszichológiai szükségletek, érzelemtulajdonítás és a társállathoz való kötődés vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics, Zsuzsa (1991) Személyiségfejlődési zavarok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radicsné Nagy, Andrea (1999) A válás lélektana. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radulov, Tamás (2017) Halálfélelem az ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajki, Anna Lúcia (2021) A tanári kiégés jelensége és megelőzésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajsli, Dália (2020) Amikor hatékonnyá válik a lámpaláz- A flow-élmény és a teljesítményszorongás kapcsolata színészeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajtár, Hajnalka (2007) A deviancia pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rapp, Antal (2004) "Jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagunkhoz" : csoportdinamika vizsgálata a kamasz társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rebek, Renáta (1997) Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének lélektani elemzése, avagy erkölcsi fejlődés az adott műben, a lelkiismeret megjelenése normális és kóros esetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Redenczki, István (2019) Határ Győző A Bumbi című álomírásának interpretációs lehetőségei Freud tanainak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rend, Izabella (2021) A színpreferencia és a színhasználat változása kamaszkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rendl, Rita (2007) A népmesék hatásai a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes, Alexandra (2015) Én mindig valakinek a szeretetéért harcoltam... Kodependencia és alkoholizmus a párkapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ringler-Szabó, Irén (2021) Az online-tanulás és a vonásoptimizmus összefüggéseinek vizsgálata egészséges serdülők mintáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rojikné Kérdő, Csilla (1991) Ifjúságunk lelki arculata /Egy felmérés tükrében/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rokob, Tibor (1991) Érzelmek az emberi viselkedésben, ábrázolásuk a különböző művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rokszin, Attila (1999) Diák-diák és tanár-diák közti interperszonális kapcsolatok fejlődése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rosinsky, Tünde (1991) A szerelemről és az egyén pszichoszexuális fejlődésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rosta, Réka (2021) Fiatal felnőttek tanulmányi sikeressége az időperspektíva, a reziliencia és az észlelt múltbéli szülői bánásmód tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rosta, István (2005) Kiválasztás, beválás, csapatjáték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rosta-Túri, Klaudia (2023) Az iskolai bántalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Vanda (2021) A futás kapcsolata pszichológiai tényezőkkel : pszichológiai jóllét, élettel való elégedettség, észlelt stressz, depresszió, és önértékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Vanda (2019) Iskolai sikeresség vizsgálata a tanulmányok iránti elköteleződés, az önértékelés és a reziliencia függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Roszkos, István (1979) Szabadságvesztését töltő cigányszármazású elítélt veszélyeztetett gyermekének személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rovó, Zsanett (2022) A Covid19-járvány és a szorongás összefüggésének vizsgálata a személyiségtípusok és a kontroll attitűd függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozs, Eszter (1988) Serdülőkorú osztályok közösségi fejlődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsnyay, Anna (2022) A kötődési kapcsolatok és az anyai bánásmód diszfunkcionális attitűdökre és kapcsolati elégedettségre gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rubaj, Gabriella (1982) Középiskolai tanulók álomélménytartalmának pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rudics, Emese (2020) Ágencia-élmény tulajdonítás vizsgálata egészséges, magas bipolaritás és magas szkizotípia kockázatú egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rudics, Gábor (1989) Az érzelmi élet zavarai a kisiskolásokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rudnyánszky, Erika (1976) A tartalmi munka kérése a pszichológiai tudományos alkotó diákkörben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rusvai, Pál (1975) Motiváció és akaraterő egy páratlan sportteljesítmény tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rábai, Alexandra (2009) Középiskolás „Ki mit tud?” a szexualitásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácskai, Enikő (1998) A kora-gyermekkori szocializáció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Hajnalka (2021) A hit és vallás hatásai a mentális és lelki egészségre; a közösségben megélt hit megtartó ereje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Sarolta Katalin (2022) A szubjektív memóriát befolyásoló tényezők és a kognitív teljesítmény kapcsolata időskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Anikó Judit (2019) Kapcsolati veszteséget követő személyes növekedésélmény megélése és forrásainak kvalitatív vizsgálata 65 év feletti időskorúak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Mária (1992) A mese hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Piroska (1980) Táncdalszövegek értékeinek pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Borbás, Julianna (2023) Iskolakezdő gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rátai, Renáta (1997) Motivációs háttér vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövető serdülők körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Récsi, László (1991) Az osztályfőnök feladatai a tanuló személyiségének megismerésében és pedagógiai jellemzésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rédei, Brigitta (2020) A kiégés vizsgálata a rezilienca és a kötődési stílusok összefüggéseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Régeni, Ákos (2021) A fiatal felnőttek önértékelésének összefüggése a depresszióval és a nárcisztikus személyiségvonással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rókus, Tibor (2003) Bántalmazott gyerekek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai, Levente (2019) Változnak az idők, vele változom én is : az érzelemregulációs stratégiák és az affektív állapotok időbeli változásainak vizsgálata hálózatelemzéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Zoltán (2008) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Mészáros, Anita (2005) A népmeséi motívumok hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sain-Halmen, Ágota Eszter (2019) Az osztályfőnök hatása az osztályba járó tanulók lelki jóllétére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Salgó, Ella Flóra (2019) Érzelemszabályozás és sémamódok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarok, Ágnes (1975) A tanulói személyiség fejlődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Saródi, Szilvia (2022) Az önsegítés lehetséges útjai bőrbetegeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saródi, Szilvia (2020) Az emlékezeti dudor jelensége időskorú személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sass, Petra Orsolya (2022) Akarsz-e játszani? avagy kik vagyunk, ha játszunk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvár, Zita Katalin (2008) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schaffer, Júlia (2018) A kiégés vizsgálata a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilsong, Anikó (2013) A burnout azaz a kiégés megelőzése, és a felnőttképzési összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schliesshahn, Anna (2021) A szülői stressz, a páros megküzdés és a kapcsolati elégedettség vizsgálata eltérő fejlődésű gyermeket nevelő párok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Szilvia (2020) A hierarchia és az aszimmetrikus viszonyok nyelvi megjelenítése Egészségügyi dolgozók konfliktustörténeteinek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schranz, Andrásné (1976) A siker és sikertelenség, mint motiváló tényező a sportolóknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schwégerné Czuth, Erzsébet (1992) Reklámpszichológia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebesi, Rita (2001) A depresszió vizsgálata a személyiség, érzelmek tükrében. Az öngyilkosság mint a depresszió következménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ágnes (2009) Képességfejlesztés a kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seffer, Dávid (2022) Állampolgári és civil kompetenciák fejlesztése az iskolákban, avagy hogyan működnek a diákönkormányzatok és az iskolai közösségi szolgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sejben, Renáta (1997) Szeretet, szerelem, szexualitás, egyház. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seller, Péter András (2019) Kognitív kísérlet elvitelre - reakcióidő-mérési lehetőségek mobil eszközökön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeci, Fruzsina Alexandra (2020) A játék szerepe az erkölcsi fejlődés alakulásában kisiskoláskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeczi, Gabriella (1998) A tanár-diák és edző-versenyző kapcsolatról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres, Imre (2005) A munkatársak egyéni és csoportos fejlesztésének lehetőségei, módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Rita (1998) A család, mint a krízisek megoldásának színtere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Setényiné Süli, Eleonóra (2004) A kötődés jelentősége a gyermek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sicz, Alexandra (2023) Az ötéves kori logopédiai szűrés tapasztalatai Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siklovánné Diriczi, Rózsa (2016) Pszichológiai alkalmasság és kompetencia vizsgálatok, munkahelytervezés a szociális ágazatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Dóra (2018) Motiváció a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ibolya Edit (2009) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. Az élet szeretete, a boldogságra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Kinga (2021) A bodypositive szemlélet megjelenése a felnőtt nők életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Szimonetta (2021) A párkapcsolati elégedettség, a nemi szerep ideológiák és a lezárási igény összefüggéseinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Tamás (2022) Az interkulturális érzékenység mintázatai az akkulturációs stresszel, általános jólléttel és a szomatizációra való hajlammal összefüggésben külföldön élők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Lajosné (1998) Középiskolások és a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Szonja (2015) Transz személyekkel kapcsolatos ápolói attitűdök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Tamás (2020) Teljesítménnyel kapcsolatos pszichológiai faktorok összefüggéseinek vizsgálata online pókerjátékosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Vagyon, Mónika (2007) A média hatása a kisgyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonyi, István (1995) A magyar szakképzési rendszer helyzete, fejlesztésének távlatai, ennek konkrét tervei a pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnáziumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simsik, Ágnes (2023) Élet a köznevelés után : Autizmus spektrum zavarban érintett fiatal felnőttek lehetőségei Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó, Attila A katonai tevékenység akaratfejlesztő hatása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó, Rebeka Piroska (2019) A kapunyitási pánik a családi szocializációs hatások, élettel való elégedettség, vallásosság, illetve az énhatékonyság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Anita (2022) Az ártalmas gyermekkori tapasztalatok, a mentalizáció, és a maladaptív álmodozás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Barbara Rebeka (2022) Attitűdvizsgálat az ép értelmi képességű és az értelmileg akadályozott személyek szexualitásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Erika (2012) Az egyensúlyozó képesség fejlesztésének lehetőségei az alapfokú oktatás bevezető szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skaliczki, László (1978) Miért hazudnak a gyermekek? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Smányiné Ludman, Anikó Erzsébet (2019) Szépülünk és épülünk : műkörmös szolgáltatás közben alkalmazott mentálhigiénés többlettudás a gyakorlatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Somkúti, Ágnes (1992) A szeretet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Attila (2021) A stroke féltekei elhelyezkedésének hatása a motoros perszeverációkra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Ágnes (2007) A sedülőkori identitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somosi, Nóra (1997) Társas kapcsolatok az általános iskolai csapatsportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Anikó (1991) Az osztályozás pszichológiai kérdései a diák, a tanár és a szülő szemszögéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Katalin (1984) Az értékstruktúra vizsgálata felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spengler, Gabriella (2022) A kiégés szindróma a kutatói életpályán, prevenció és lehetséges megoldások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Stadler, Dalma (2022) A szomatizáció és az akkulturációs stressz kapcsolatának vizsgálata külföldön és anyaországukban élő személyek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stadler, Dalma (2020) A szociometriai pozíció összefüggései általános iskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steffler, Ildikó (1970) A gyermekábrázolás néhány pszichológiai kérdése a festészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Stier, Adél (2016) A mesék szerepe a pszichés problémák feldolgozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Suplicz, Dóra (2021) A társas támogatás és az otthonnal való elégedettség, mint protektív tényezők az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők által megélt stressz tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Réka (2021) A rendszeres mesélés hatása a nyelvi kreativitásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Swiderski, Erika Rita (2021) Segítő beszélgetések irodalmi szövegek használatával: Helga életközépi válsága. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Ferenc (2021) Kockázatvállalási attitűd az időperspektíva és reziliencia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Lívia (2022) Szakemberek szerepe, összefogása, szakmai közösségük együttműködésének lehetséges eredményessége a túlsúlyos, túlevő személyek életmódváltásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi, Ferenc (2019) Tanulási stratégiák a személyes célok tükrében középiskolásoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Szilvia (2022) Gólyacsalogató, avagy mentális erőforrásaink a reprodukciós eljárás sikeréért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anna (2023) A fonológiai tudatosság fejlesztési lehetőségei tanórákon az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Iskola 6. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Attila Álmos (2022) Az alvásminőség összefüggésésének vizsgálata az érzelemmegértéssel és az érzelemszabályozás képességével a 18-25 éves korosztály körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2022) Természetalapú pszichológiai intervenciós módszerek alkalmazásának lehetőségei a post-COVID mentális zavarok esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dalma (2022) Az egészségügyi dolgozók munkahelyi mentális és lelki egészségvédelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid (2021) Gyermekkori családi struktúra, reziliencia, önértékelés és megküzdési módok összefüggéseinek vizsgálata kibontakozó felnőtteknél kérdőíves módon és projektív rajzteszt által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2008) Családi életre nevelés. "Ásó, kapa, nagyharang" - mese vagy valóság? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2023) Az elvált szülők fiatal felnőttkorú gyermekeinek egyházon belüli lelki egészségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely Zoltán (2022) Az alvásminőség és az elektronikus médiahasználat összefüggéseinek feltárása a munkarend tükrében a 34-45 év közötti személyek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kata (2021) Táplálkozási szokások vizsgálata a szegedi egyetemista hallgatók körében és annak hatása a mentális egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kristóf (2021) Kreatív írás empirikus vizsgálata mozgáselemzéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Luca (2021) A sportmotiváció alakulásának vizsgálata labdarúgóknál kisiskolás kortól fiatal felnőttkorig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Luca Ági (2022) A szorongás és a depresszió kapcsolata a végrehajtó funkciókkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mariann (2023) A hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott diákok meleg végrehajtó funkciói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Márta (2022) A relaxáció szerepe a fájdalompercepcióban, a jóllét és a depresszió szintjében krónikus fájdalommal élők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mónika (2013) A munkahelyi baleset és a munkahelyi stressz kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Patrícia Ramóna (2023) Pozitív és negatív szurkolói interakciók hatásának vizsgálata a kézilabdázók teljesítményére és motivációjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamara (2008) A televíziózás hatása a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Teodóra (2022) Perspektívák a zenei jelentéskeresésben. Állásfoglalás az interakció fontossága mellett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Vanda (2022) A pozitív fiatalkori fejlődés összefüggése a szülői melegséggel, az észlelt iskolai teljesítménnyel és elégedettséggel és a dohányzás, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokkal serdülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Viktória (2023) Szegregáció az integrációban, avagy a vajdasági és a magyarországi többségi iskolák alsó tagozatainak összehasonlítása tanulásban akadályozott gyermekek lehetőségei aspektusából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2010) A méhen belüli fejlődés zavarainak hatása. Egy hiperaktív gyermek esettanulmánya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anna (1976) A család szerepe a pályairányultság alakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Balázs (2007) Az internet hatása a tanulókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (2004) A cselgáncs szerepe az általános iskolai gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2019) Gyermekes és gyermektelen nők testképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2004) A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar ADHD. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Enikő (2011) A kisiskolás korú gyermekek egészségmagatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2011) A mese hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (2020) A proszociális és az agresszív normák megjelenése és kapcsolatai középiskolás diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1989) Tűzeseteknél megjelenő pszichikai szituációk, kiemelten a pánikhelyzet kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Józsefné (1991) A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való bánásmód pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Krisztina (1997) A serdülőkori félelmek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Magdolna (1976) Aktuális érzelmi beállítódás vizsgálata állami gondozott lányok körében Rudolph képek segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária Natália (2006) Kreativitás a pszichológia és grafológia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Petra (2019) A védőnő szerepe a gyermekbántalmazás következményeinek megelőzésében a gyermekkorban elszenvedett érzelmi bántalmazás hatása a párkapcsolat kialakulására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (1999) Problémás gyerekek az iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (2007) Általános iskolai tanulók személyiségi tulajdonságai és társas kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Pethő, Eszter Az élmény, az érdeklődés, az orosz nyelv összehasonlitó vizsgálata egy ötödik és nyolcadik osztályos csoportban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Gubisi, Erzsébet (2022) Az álhírek felismerése és összefüggése a kognitív hibázással, az egyéni kognitív stílusokkal és a COVID oltások felvételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Gubisi, Erzsébet (2020) A mélynek tűnő hülyeségek észlelése a spiritualitás, vallásosság és az egyéni kognitív stílusok, képességek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Hegedűs, Tünde (1992) Pszichológiai problémák a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakali, Gábor (2009) Nyelvi agresszió avagy hogyan beszélnek a serdülők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Edina (2023) A Waldorf-módszer lehetőségei az integráció, inklúzió terén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Dávid (2021) Az elektronikus médiahasználat hatása az alvásminőségre a fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Mária (2019) "Ahány ember, annyiféle csodálatos világ" : segítő kapcsolat bemutatása egy autizmus által érintett édesanyával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Hanna (2023) A sajátos nevelés igény, a hátrányos helyzet és a szociális problémamegoldó képesség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Álmos (2022) Az egészségmagatartás háttértényezői és a pszichológiai alapszükségletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Álmos (2021) A társas támogatási stílus kapcsolata az egészségmagatartással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Anna (2022) Metafora értelmezés óvodás és kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Annamária (1997) "játszani is engedd". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalmáné Gecsei, Ágnes (2004) Hiperaktivitás szimptómái és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalánczyné Posztós, Irén (2005) A társas érintkezés pszichológiája- kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szamek, Dr. Zsófia Mária (2019) Természet közeli kedvenc helyek, mint az önszabályozás hatékony eszközei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Anikó (2004) A dyslexia okai és a korai felismerés jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanna, Beáta (1997) William Golding A legyek ura című regénye a félelem, harag, és agresszió - mint pszichológiai vonások - tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szappanos, Csilla (2019) Az észlelt kontroll szerepe a tanári kiégésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Krisztina (1998) Az előítélet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarka, Szilvia (1997) Az öngyilkosságok lehetséges okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmári, Tünde (2021) A koronavírus-helyzet okozta kihívások a gyermekjólét területén a mentálhigiénés tanulmányok tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáry, Andrea (1998) Szubkultúrák, kortárscsoportok, és szélsőséges megjelenési formáik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatmári, Zsolt (2021) Kísérlet a bioni csoport-alapfeltevések és a jungi archetípusok összeegyeztetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Zsolt (2019) Kapcsolati veszteség után átélt személyes növekedési élmény kvalitatív elemzése fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Zsuzsanna (1991) A gyermek személyiségfejlődése a környezet hatására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeberényi, Adrián (2020) Kapcsolati veszteség után átélt személyes növekedési élmény kvalitatív elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Emese (2023) A nőnaphoz kapcsolódó női és férfi attitűdök vizsgálata a 18-30 éves fiatal felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeidler, Kitti (2021) Egyetemista diákok halogatási szokásai, a társas támogatás és a megküzdési módok összefüggésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Diána (2020) A serdülőkori személyiségfejlődés vizsgálata családban nevelkedett és állami gondozott gyerekek körében különböző mutatók mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Diána (2020) A serdülőkori személyiségfejlődés vizsgálata családban nevelkedett és állami gondozott gyerekek körében különböző mutatók mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Zsolt (1998) Humán imprinting jelentésvilága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeresné Szabó, Andrea (2004) A deviáns magatartásformák kialakulásának okai, megjelenési formáik a fiatalkorúak esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Adrienn (2009) A televízió hatása a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Csaba (2009) Stresszhelyzetek, és stresszkezelési technikák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemerédi, András A magány problémája a modem nyugati drámában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemán, Flóra (2020) Öngondoskodás, életminőség és egészségkontrollhely kapcsolata 2-es típusú cukorbetegségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Fanni (2021) Gerincműtét előtt álló személyek depresszió- és szorongásszintjének összefüggése a betegségreprezentációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Éva (1999) A konfliktus, mint állandó probléma egy szervezeten belül. Együttműködés a konfliktusmegoldásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szente-Hajnal, Anita (2019) A kapunyitási pánik vizsgálata felsőoktatásban tanuló és dolgozó fiatalok körében, a társas támogatottság, az élettel való elégedettség, a reziliencia és a szándékos önszabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentkereszty, Kinga Emese (2021) Az időskori demencia prediszponáló tényezőinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi, Stella (2018) A munkahelyi stressz hatása a vezető beosztású munkavállalókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerbin, Bernadett (2023) A sakkjáték hatása a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók tanulási teljesítményére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Anita (2012) A megváltozott munkaképességű munkavállalók pszichológiai sajátosságai : a munkaügyi szervezet szerepe a rehabilitáció folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverényi, Beáta (2021) Videojátékok hatásának vizsgálata – összefüggések a lelki egészség és játékkal töltött idő között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziget, György (2011) Tanulási problémák és zavarok felismerése és prevenciója az általános iskola alsó osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigetvári, Krisztina (2022) A lelkiállapot javítására szomatikus módszereket alkalmazó személyek terápiás tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, Bettina (2015) Konfliktuskezelés az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó, Róbert (1997) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikszai, Katalin (2019) Egyetemisták marihuána használatát befolyásoló tényezők és a marihuána fogyasztás kapcsolata a jóllét egyes összetevőivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi, Bianka (2018) Divat hatása az egészségre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Cintia Zsuzsanna (2021) A szülői nevelési stílus, a megküzdési stratégiák, és az önértékelés összefüggései a 18-25 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Rita (2021) A család hatása a gyermekek személyiségfejlődésére : az iskola együttműködése a családdal a személyiségfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Kitti (2011) A virágmotívum ábrázolásának változása 6-12 éves korig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd, Krisztina (2004) A motiváció szerepe a tanítás-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráki, Zsófia (2021) A reziliencia jelentősége utánpótlás korú női kézilabdázóknál az élettel való elégedettség, a sportolói megküzdés és a sport szorongás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráki, Judit (1992) A deviancia, mint társadalmi probléma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szitás, Benjámin (2019) Műalkotások és műészlelés – Képzőművészeti alkotások által kiváltott mentális történések mérhető testi vonatkozásainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziveri, Zsófia (2019) A személyiség és a munkahelyi környezet interakciója a munkafüggőség kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák, Zoltán (1998) Gyermekkori szocializáció, nevelés a családban, az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szkárosi, Júlia Niké (2020) Testedzésfüggőség az étkezési zavarok, a stressz és a hangulatzavarok összefüggésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlobonyi-Kovács, Ágota (2021) Óvodánk hétköznapi mentálhigiénéje. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szobota, Imréné (1997) Hátrányos helyzetben vannak-e az óvodapedagógus szülők gyermekei?! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolárné Horváth, Magdolna (1998) A család jelentősége a társadalomban és szerepe a gyermek szocializációs fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szombati, Gabriella (2021) Anya és gyermek ábrázolása gyermekrajzokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szrenka, Veronika Erzsébet (2021) Tökéletes otthon, "tökéletlen" gyermek : az otthonnal való elégedettség az átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermekeket nevelő szülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics, Darina (2023) Egyéni és csoportos mentálhigiénés konzultáción való részvételi hajlandóság fiatal felnőttkorban különös tekintettel az extrovertált és introvertált személyiségtípusokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztrapak, Ferenczné (1968) Az egyensúlymérő műszer standardjének elkészítése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szunyogné Bálint, Mária (2016) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek az óvodai szervezet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szuper, Ildikó (2019) Felvételi előtt álló középiskolások döntéshozási módszerei, lehetőségei személyiségük és jövőképük tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szuromi, Pál Egy diptyhon keretein belül Mednyánszky László festészetének pszichológiai-etikai kérdéseihez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Számadó, Petra Laura (2022) Az episztemikus bizalom, bizalmatlanság és hiszékenység kérdőív magyar adaptációja serdülőkre és fiatal felnőttekre vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai, Levente József (2020) A labdarúgó specifikus felelősségérzet és gondolkodásmód jellemzői serdülőkorú sportolóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Zsófia (2020) Az impulzivitás hatása a kattintási sebességre és a kattintásvadász címekre való hajlandóságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szárics, Nikoletta (2022) Az orofaciális miofunkcionális diszfunkció (nyelvlökéses nyelés) attitűdvizsgálata logopédus szakemberek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, József András (2022) Miként hathat a párkapcsolati megküzdés a párkapcsolattal és élettel való elégedettségre? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Katalin Fanni (2022) Lelki egészségmegőrzés jelentősége a petőfiszállási óvoda alkalmazottai körében, ennek hatása az óvodai közösség életére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Tibor A légvédelmi tüzérek távolságbecslés katonai neveléslélektani vonatkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Dénes (1998) Felhők..... Akkomodációs zavarok drogfogyasztó fiatalok környezetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, József András (2020) Környezeti tényezők hatása monoton feladatokon nyújtott teljesítményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Zoltán (2004) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Éva (1998) Individuálpszichológia a nevelés, önnevelés szolgálatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szávinné Sarlós, Erzsébet (1992) A pszichoanalízis hatása a szürrealizmusra. Sigmund Freud és Salvador Dali. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi, Szilvia (2006) Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák megoldási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Miklósné (1997) A családi háttér szerepe a gyermek játékának és társas kapcsolatainak alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél, Alexandra (2007) Siker és sikertelenség kialakulásának társadalmi, szociális és egyéb tényezői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Vivien Gizella (2015) Szorongásos zavarok megjelenése az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Szilvia Krisztina (2019) Nevelőszülői hivatás az énhatékonyság, az életelégedettség, megküzdés és stressz kontextusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szép-Bancsa, Andrea (2022) Egy csónakban.... : munkahelyi mentálhigiénés projekt. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Széplaki, Szilvia (2019) Játék és önismeret. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szívósné Mandik, Enikő Mária (1998) A deviáns magatartás és a droghasználat kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szórádi-Illés, Lilla (2020) A versengés és a munka-család konfliktus kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Andrea (2021) A kiégés megelőzési lehetőségei a pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Katalin (2022) A munkahelyi erőforrások – követelmények és megküzdés kapcsolata a kiégéssel a pedagógus pályán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs, Vanessza (2023) Az utazó gyógypedagógus és a szülők kommunikációjának vizsgálata a szakember szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs-Bencze, Laura (2020) Az alvás előtti elektronikus médiahasználat összefüggése az alvásminőséggel, az inszomnia tüneteivel, a nappali álmossággal és a kronotípussal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szügyi, Dezső (1978) Szorongó álmok pszichológiai jellemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Orsolya (2021) Kisiskolások veszteségfeldolgozása a meséken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyiné Farkas, Erzsébet (2009) Az alsó tagozatos tanulók siker és kudarc élményeinek pszichológiai megismerése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Gábor Zsolt (2022) A pszichológiai alapszükségletek és a stresszel való páros megküzdés tapasztalatainak hatása a személyes jóllétre a COVID-19 járvány időszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Péter (2022) Alkohol fogyasztás és rehabilitáció a rendszerváltás előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tamás (2021) A mindset, a média és a szociális távolságtartás összefüggéseinek vizsgálata a bevándorlás kérdésével kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Gábor Zsolt (2020) Vesetranszplantáltak pszichés állapotváltozásának longitudinális vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Péter (1997) Szerelem (megváltoztat-e?). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűrszabó, Gréta (2017) Stressz a sürgősségi ellátásban dolgozók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Ádám Zsombor (2022) Nemzedékről nemzedékre - A nevelés, énhatékonyság és problémamegoldás transzgenerációs lenyomatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Bernadett Éva (2019) Babára vágyódva : mentálhigiénés projekt nehezített teherbeeséssel küzdő nők részére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ságiné Erdélyi, Krisztina (1998) A tömegkommunikáció agresszív hatása a gyermek- és serdülőkori személyiségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Judit (2022) A fejlődési szemlélet és az intrinzik motiváció kapcsolata sportolóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Endre (1997) Pszichikai hatások és a tűzoltásvezetés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Zoltán (1999) Szociálpszichológiai és kommunikációs konfliktusok a tárgyalásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Brigitta (1998) A DADA-program a gyermeknevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sántha, András (1989) A szimpátia fogalma, jelentősége az emberi kapcsolat-rendszerekben és a pedagógus munkája során. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápszki, Edit Anna (2008) Segítő életmódra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárga, Ádám Gábor (2021) Veszteségből a gyógyulás felé : betekintés egy segítő kapcsolat folyamatába. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Brigitta Nikolett (2021) A gyermeki fejlődés nyomon követése a Bárka Református Óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Viktoria (2022) Lehet az ember léggyökerű, mint az orchidea? : segítő beszélgetés gyászkísérésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkányné Tóth, Edina (2023) Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának helyzete egy Bács-Kiskun vármegyei általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosiné Csóka, Györgyi (2009) A vezetői munka értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sás, Krisztina (1992) Az ifjúkor érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sódar, Mária (2021) Az énhatékonyság és az észlelt szülői nevelés összefüggése kezdődő felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóki, Zoltán (2021) A COVID-19 járvány kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések hatásának normavizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Gyula (2001) Az alkoholizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Richárd (2007) A versenysport személyiségfejlesztő hatása egy válogatott úszó példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Südi, László (2000) A bizalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Rita (2011) A munkahelyi konfliktuskezelés pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süliné Bán, Erzsébet (2005) A reklámok hatása a gyermek- és serdülőkorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajthy, Katalin (1978) A problematikus és a nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tajti, Kitti (2021) A válás megjelenése a gyermekrajzokban - esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tajti, Franciska (2019) A kiégés aspektusainak vizsgálata rezidensek körében a munkahelyi jólléttel összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tajti, Margit (1998) Korai anya - gyermek kapcsolat: kötődés, tanulás, nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Emese (2014) A megélhetés és az életszínvonal változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Emese (2015) A munkanélküliség alakulása Magyarországon és pszichológiai hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Mária Jácinta (2021) Pedagógusok mentálhigiénés támogatásának intézményi lehetőségei. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Viktor (2022) A tanulmányi eredmény mögött megbújó pszichés erőforrások vizsgálata magyar egyetemisták körében és azok összefüggése a halogatással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Edina (1998) Beszédfejlődés csecsemőkortól kisiskolás korig : a szociokulturális háttér szerepe a beszédfejlődésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Ferencné (1997) Életünk és álmaink (Általános áttekintés az álomról). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Györgyi (2000) A motiváció emberi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Judit (1997) A tanári személyiség mint a pedagógiai célok megvalósításának eszköze. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Orsolya (2020) Az óvodások kommunikációs képessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Róbert (1998) Legális és illegális drogok fogyasztásának problémája az iskolai nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takácsy, Márta (1999) Irányítók és irányítottak : négy huszadik századi mű vizsgálata a tömegpszichológia tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Talpai, Dorottya (2021) Párkapcsolatok a COVID-19 járványhelyzet alatt: elégedettség, megküzdés és észlelt betegségteher összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Talpai, Dorottya (2019) A tabu és erőszakos szavak hatása a kognícióra az agresszió függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Fanni (2022) A Dark Triád személyiségvonások vizsgálata a kötődés és az empátia összefüggésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Dominika Renáta (2013) Tizenévesek szexuális nevelése. Felmérés a Deák Ferenc Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Eszter (2020) Stresszkezelő applikáció alkalmazásának lehetőségei fiatal felnőttek körében: kvalitatív kutatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodi, Rita (1998) "Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja." /Püthagorasz/ : a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar, János (1974) Az érzékszervi fogyatékosság és a pszichózis kapcsolatának kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányiné Herczeg, Krisztina (2007) Az átlagtól eltérő izgő-mozgó gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnay, Attila Rajk László életútja politikai-pszichológiai megközelítésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tassonyi, Helga (1976) Adalékok a szexualitással, szerelemmel, családdal kapcsolatos igényszint elemzésére 20-27 év közötti fiatal pároknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tatár, Blanka (2020) A szülői nevelés hatása az élettel való elégedettségre, a rezilienciára és a szociális problémamegoldásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Anita (2014) Konfliktusok nélkül... : családi konfliktusok és a megoldás lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Orsolya (2005) A hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki, Andrea (2001) "Amiről nem beszélünk, az a probléma nem is létezik!" A fiatalkori bűnözés egyik leggyakoribb oka: A KÁBÍTÓSZER. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terényi-Kincses, Dóra (2008) Médiamerülés kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Szilvia (2006) Hangzóképzési zavarok az óvodáskor végéig, egészséges gyermek esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Timári, Judit (2005) Te Is Más Vagy, Te Sem Vagy Más. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai, Annamária (2003) ENCORE Magyarországon, avagy egy konfliktuspedagógiai alapítvány tevékenysége és hatása saját megközelítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszainé Zsigmond, Edit (1999) A személyiségfejlődés útja a korai anya-gyermek kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszlavicz, Ádám István (2022) A meditáció és a fiatal felnőttek lelki egészségének kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Balázs (2021) A pszichiátriai zavarral diagnosztizált személyek stigmatizációjának hátterében álló faktorok és a szkizofrénia társadalmi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Kata (2021) A környezetvédelemhez való viszonyulás vizsgálata a közösségi média használati szokások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Andrea (2004) Munkamotiváció, avagy tevékenységünkre ható belső és külső tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Balázs (2019) Az impulzivitás szerepe az alkoholdependencia kialakulásától a relapszusig : egy elméleti modell bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Dalma (1992) A serdülőkor érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomka, Ágnes (1997) Családi funkciózavarok és a deviancia összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa, Erika (2009) A televízió hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Erzsébet (1991) Az érzelmek fejlődése /összehasonlító vizsgálatok/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toásó, Tímea Mária (2022) Egészségcélok vizsgálata: a páros megküzdés minősége, a célokkal kapcsolatos stressz és a párkapcsolati elégedettség kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trajer, Szilvia (2001) A Battonyai SOS-gyermekfalu pedagógiai hatékonysága : anya-gyermek kapcsolat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tratter-Sütő, Kitti (2016) A motiváció és hatékonyságának vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tresz, Adrienn Katalin (2005) A mese és a televízió hatása az általános iskolás gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Triz, Ildikó (2017) Nőgyógyászati daganatos betegek pszichés felkészítése műtét előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tubolyné Takács, Mária (2005) A szorongás és önértékelés vizsgálata egy középiskolai osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Vivien (2023) A munkamemória összetevőinek vizsgálati lehetőségei a fejlesztés szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Luca (2017) Védőnő feladatai a gyermekágyban, a szülés utáni depresszió tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi, Marianna (1992) A kisgyermek- és óvodáskor pszichoszexuális fejlődését segítő és gátló hatások. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turu, Rebeka (2021) Az időperspektívák és az életmód kapcsolata a pszichológiai jólléttel fiatal felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálai, Tibor (2005) Az átlagostól eltérő tanuló : (a magatartászavarok megítélése közmegegyezés kérdése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Zsuzsanna (2021) A mentalizáció, az észlelt szülői bánásmód és a kötődés kapcsolata serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczosné Gangli, Márta (1979) Tanulási motiváció vizsgálata az általános iskola 5.-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tápai, Ramóna (2022) Személyes egészségcélok a fontos másokkal való kapcsolat kontextusában – Hogyan kapcsolódik össze a motiváció, a fontos másoktól kapott támogatás, a cél elérésének hatása a fontos kapcsolatokra és az élettel való elégedettség? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tápai, Ramóna (2020) Az alvásminőség, különösen a rémálmok kapcsolata a szubjektív jólléttel, személyiségjellemzőkkel és a stresszel fiatal felnőtteknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárnok, Mónika (2018) A kapunyitási pánik jelensége és annak vizsgálata szegedi egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás, Tünde (1992) A pszichoanalízis hatása a szépíró Kosztolányira. Kosztolányi Dezső: Pacsirta. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tót, Szilvia (2021) "A végtelenbe és tovább"-, azaz középiskolai kortárs segítés Kecskeméten. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóta, Ninetta (2022) Meddő férfiak körében alkalmazott paramedikális tanácsadás hatásai a megküzdési módokra, az önértékelésre, a stresszre, a depresszióra, a szorongásra és a társas támogatás növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóta, Ninetta (2020) Hogyan jelenik meg a kiégés az egyetemi tanulmányok során? - Orvostan- és tanár szakos hallgatók kiégésének vizsgálata az elmélyülés, az elkerülő célok, valamint a követelmények és erőforrások modell tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2022) Egészséggel kapcsolatos célok és fontos helyek együttes vizsgálata. Egészséggel kapcsolatos fontos helyek élményei és lelki egészség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2021) Óvodai érzékenyítő program látássérült gyermek befogadásáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila (1997) Az álmoskönyvtől az analízisig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Diána (2021) Társfüggőség, depresszió és önértékelés összefüggésének mérése hazai mintán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edina (2021) Páros megküzdés, kapcsolati elégedettség és észlelt stressz összefüggéseinek vizsgálata súlykontroll-tervvel rendelkezők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2022) Egyetemi hallgatók kiégésének vizsgálata a Követelmény-Erőforrás Modell segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2010) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Fanny Zsuzsanna (2022) Tinder-felhasználók szociodemográfiai helyzetének és motivációinak összefüggése az önértékeléssel és a testképpel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Izabella (2021) Az elítéltek (re)integrációs lehetőségei Szerbiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Orsolya (2022) Tanári munkaértékek vizsgálata a kiégés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia (2016) Az alsó tagozatos gyermekek fejlesztése készségtantárgyakkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna Pszichológiai megfigyelő dolgozat A dolgozat a Petvai Sándor 5.c osztályos tanulóiról készült. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ádám (2021) A tabuhatás vizsgálata lexikális döntési feladatban és összefüggései a szorongással és a represszív-defenzív személyiséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó Zsófia (2019) Az apává válás pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Elemér (2005) A tanácsadás pszichológiája a drogfogyasztás megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Fanny Zsuzsanna (2020) A várandósság alatti és szülés utáni depresszió kialakulásához köthető rizikófaktorok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (2020) "Menni vagy nem menni" A munkaerő megtartásának egyéni és szervezetpszichológiai faktorai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyöngyi (2007) Az érzelmi intelligencia fejlesztése serdülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1980) A gyermekek hazugságainak vizsgálata kisiskoláskortól a serdülőkorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Istvánné (1964) Jeanette pszichológiai jellemzése /Thuri Zsuzsa: "Francia kislány" c. regénye alapján./. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Julianna (2001) Hátráltatjuk és veszélyeztetjük gyermekeink fejlődését. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, János (1980) Az egyéni teljesítmény pedagodetermináns meghatározásának pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Lilla (2015) Család befolyása a párválasztásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marianna (2005) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek személyiségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia (1997) Serdülőkori változások és hatásai a serdülőre és családjára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Szilvia (1997) A gyermeki világ néhány jellemzője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Sándor (1980) A kommunikáció helye, szerepe az elitéltek életében, nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Bognár, Eszter (1992) 9-10 éves gyermekek szorongásai és félelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Dózsa, Éva (2021) Otthontalanok személyiségjegyeinek vizsgálata Zuckerman-Kuhlman-Aluja Személyiségkérdőív (ZKA-PQ) használatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Gosztolai, Ágota (2007) Iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Lőz, Mária (1998) A korai és magzati hatások szerepe a személyiség-fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Okányi, Andrea (1998) A szocializáció alapjai és zavarai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Szalai, Viktória (2019) Veszteségből nyereség. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Törteli, Dóra (2021) Az észlelt közlekedési környezet és útvonal összefüggései az önvezető járművek elfogadásával és a bizalommal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Daniéla Veronika (2022) A művészeti/kreatív tevékenységek lelki egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Irén (2009) A gyermekvédelem oktatási, nevelési feladatai a disszociális speciális leányotthon színterén és a cigány származás viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Krisztina Veronika (2022) A kooperáció szerepe az oktatásban és hatása a szülői elégedettségre - A kooperáció megvalósítása a KoRa Iskola közösségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ábrahám (2022) Kapunyitási pánik és hallgatói kiégés a társas kapcsolatok és a reziliencia függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Attila (2005) Keleti iránytű a nyugati világban : személyiségfejlesztés a Taekwon-doban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ernőné (2005) A mese és a valóság határán : (az iskolaérettség pszichológiai, biológiai feltételei, devianciái). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Szabolcs (1999) A halál manifesztációja a XVII. századi magyar irodalomban : az Esterházy fiúk 1652. évi nagyszombati temetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Éva (2004) Kötődés a gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Földi, Alexandra (2023) A válás hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Szabó, Éva (2011) A pedagóguspálya mentálhigiénés aspektusa : a kiégés jelenségének vizsgálata egy általános iskolai tantestületben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Katalin A családi harmónia hiányának megnyilvánulásai a veszélyeztetett és az állami gondozott gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túry, Géza (1940) A gyermeki hazugságok az első tíz évben. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Tülkös, Lilla (2013) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tüske, Magdolna (1980) Családi háttér mint magatartásmotiváló tényező nevelőotthoni tanulók esetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhercsák, Tünde (1997) Az álmok világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Uhrin, Dorottya (2023) Az ötéves kori logopédiai szűrések hazai gyakorlatának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Uhrin, Renáta (2014) Kombinatív képességek fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujj, Györgyné (1996) Az állatmesék szerepe a nevelésben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Urban Plavsic, Szimóna (2021) Perfekcionizmus és a tanulmányi reziliencia összefüggése az élettel való elégedettséggel egyetemi hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Csilla (2020) Az iskolai reziliencia és a szociálisprobléma-megoldás összefüggéseinek vizsgálata serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Csilla (2020) Az iskolai reziliencia, a szociálisprobléma-megoldás és az iskolai klíma összefüggéseinek vizsgálata serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Gabriella (1996) A gyermek énfejlődése a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbánné Czakó, Zsuzsanna (2004) A hiperaktivitás felismerése, pozitív fejlődést elősegítő módszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadas, Tamás (2019) Az egészségkontrollhit, egészségszorongás, reziliencia és szubjektív jóllét összefüggéseinek feltárása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti, Attila (2004) A hiperaktivitás és a figyelemzavar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti-Tóth, Terézia (1997) A csoportélet pszichológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadász, Vivien (2021) Mesék hatása a gyermekek érzelmi életére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Alexandra (2022) „Betegségem tükrében” – A PCOS befolyása az életminőségre, az önértékelésre, a megküzdésre és a nőiesség megélésére a testkép vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Alexandra (2022) A krónikus vesebetegséggel élők betegségismerete és a Chronic Kidney Disease Knowledge Survey magyar nyelvű validálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Andor (2021) Kapunyitási Pánik És A Fiatal Felnőttkor Jellegzetességei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dóra (2022) A fogyatékkal élők helyzetének alakulása a rendszerváltás óta Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Fanni (2012) A munkaügyi konfliktusok pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ildikó Henrietta (2021) Az üzleti kommunikáció átalakulása, kihívások az online térben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Kinga (2010) Személyiségrajz egy fejlődési rendellenességgel született gyermek személyiségfejlődéséről és szociális helyzetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2021) A szomatizáció, a jóllét és az időperspektívák közti kapcsolat vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Máté (2021) Depresszió a megküzdési módok és a függőségek vonatkozásában a Magyar Honvédség kötelékében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nikolett (2015) Az áldozattá válás jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Réka Hajnalka (2023) Az egészségnevelés lehetőségei és a sport hatásai tanulásban akadályozott tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sára (2016) A műveleti gondolkodás kialakítása és fejlesztése az alsó tagozatos tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna Éva (2010) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Alexandra (2020) "Úgy kötődöm, ahogy neveltek?" Fiatal felnőttek párkapcsolati identitás vizsgálata a felnőttkori kötődés, az észlelt szülői nevelés és az énhatékonyság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Beáta (1992) A szimbólumalkotás pszichológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Csaba (1999) A befolyásolás, a bizalom és a szimpátia alakulása a csoportfejlődésén keresztül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Henrietta (2015) A közvetlen környezet megjelenése a 8-9 éves gyermekek rajzain. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Noémi (2019) Az implicit és explicit teljesítménymotiváció vizsgálata egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ramóna Enikő (2019) A tanulói teljesítménymotiváció és a diákok leterheltsége közötti összefüggés a követelmény-erőforrás modell tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vivien (2019) Az el(nem)engedés pszichológiája az időperspektíva és az önértékelés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ádám (2019) Videójátékok és agresszió. Miért megosztott a szakirodalom? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Urbán, Erika (2021) Tanári kiégés a munkahelyi követelmények- erőforrások és az én-hatékonyság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Urbán, Erika (2019) A készülődő felnőttkor vizsgálata a reziliencia, a szándékos önszabályozás, az élettel való elégedettség és a szülői bánásmód tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargová, Enikő (2021) Az általános és életterület-specifikus halogatás pszichológiai szempontú vizsgálata : a halogatás kapcsolata a szubjektív jól-léttel, észlelt stresszel, érzelmi intelligenciával, önbecsüléssel, énhatékonysággal és a számítógép- és internethasználattal felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargyai, Orsolya (2015) A stressz és a stresszel való megküzdés hatása a bácsalmási középiskolások egészségmagatartására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné, Máté Zsuzsa (2022) A pedagógus pálya vonzása és kihívása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Bezzegh, Magdolna (1977) A siker és sikertelenség élményeinek visszatükröződése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Gulyás, Ildikó (2004) A deviáns karrier. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Kossuth, Zsuzsa (2005) A szorongás és a szorongást okozó helyzetek kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varnyú, Lilla (2020) Tanulási motiváció, tanulási énhatékonyság, megküzdési stratégiák és társas támogatás vizsgálata tanulási zavarral küzdő és többségi tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varsandán, József (2007) A sport személyiség fejlesztő hatása : gyermekvédelmi konzekvenciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Vanessza (2023) ArtMenők : Súlyosan-halmozottan fogyatékos és mozgáskotlátozott személyek életminőségének támogatása és szemléletformálás inkluzív tánccal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, József (1977) A pályaválasztás, pályairányítás pedagógiai-pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasas, Viktória (2021) A párkapcsolati megküzdés, az intimitás és egyes elégedettségi mutatók összefüggései fiatal felnőttek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gergő (2019) Digitális képmanipulációk igazságügyi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Angéla (2005) Szorongás gyermekkorban és feloldásának (kezelésének) módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Edit (2005) Az érzelmi intelligencia alakulása a felnőttképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Ivett (1997) Kreativitás és humanisztikus értékek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vastag, Sámuel (2021) A kézilabda játékvezetők motivációja 35 éves kor alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Tímea (2022) Az értelmi fogyatékos személyek szexualitásának és szexuális nevelésének elfogadása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vatai, Katalin (2021) Empirikus esztétikai hangelemzések versekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vatai, Katalin (2019) Különböző intelligencia struktúrák tehetségtípusokban való megnyilvánulása és kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vedres, Erzsébet (2015) Konfliktuskezelés az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vendloczky, Anna (2019) Mondj "nem"-et a cigire! Érzékenyítés dohányzás leszokás irányába középiskolás diákok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vereczkey, Katalin (2022) A kötődési stílusok, társas támogatás és a média szerepének összefüggése a szorongással, depresszióval és észlelt stresszel a COVID-19 járvány első hulláma alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vereczkey, Villő (2023) Pedagógusok attitűdje diákjaik gyászfeldolgozása alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vereczkey, Katalin (2020) A normák és az iskolai kötődés szerepe az agresszív viselkedésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Gábor (2021) A szemmozgás szakaszainak vizsgálata önvezető járművek utasainál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Júlia Róza (2023) Roma tanulók integrációs és felzárkóztatási esélyeik, oktatási lehetőségeik Kiskunhalason. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Zsolt Antal (2008) Helyes viselkedésminták rugalmas beépítése kortárscsoportok tudatába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Katalin (1975) Az irányított képzelet módszere a tanárjelöltek felbecslése céljából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress-Pajti, Dóra Zsuzsanna (2019) "Legyen meg a te akaratod" : segítő beszélgetés egy daganatos beteg kisfiú édesanyjával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Versegi-Molnámé Balogh, Andrea (2016) "Megsebzett generáció" avagy a fiatalkori munkanélküliség problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelka, Szilvia (2022) Krízisek közt hánykolódva - Hogyan segített a mentálhigiénés képzés kríziseim felismerésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Adrienn (2020) Tükröm, tükröm...avagy az Instagram használat és az étkezési zavarok kapcsolata magyar fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Adrienn (2020) A sportolás hatása a kiégésre orvosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, István (2007) Szorongás : szorongásmentes iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidosa, Enikő (2004) Értékorientáció a különböző fejlödéslélektani szakaszokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Moroz, Szimona (1992) Az ifjúkori bűnözés pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidéki, Gyula Milán (2008) Konfliktus kezelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vig, Nóra (2021) A COVID-19 összeesküvés-elméletekbe vetett hit és a demográfiai tényezők kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vig, Annabella (2019) Az agresszióval és viktimizációval kapcsolatban álló szociálisprobléma-megoldó készségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vince, Erzsébet (2022) A differenciálás lehetőségei inkluzív óvodai / iskolai csoportok lovas foglalkozásán : gyógyító patások (gyermek tábor) tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze-Bodács, Zilia Aranka (2023) Egy adott munkahely mentálhigiénés projektjének bemutatása : konfliktuskezelés a munkahelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Tóth, Ibolya (2011) Tanulási problémák és zavarok felismerése és prevenciója az általános iskola alsó osztályaiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vionea-Delast, Ilona (1974) A színválasztás alakulásának vizsgálata neurotikus hallgatóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Gergely Zoltán (2021) A kiégés vizsgálata a stressz, a megküzdési stílusok és a tudatosság összefüggéseiben a vállalati szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, József A játék nevelő jellege 11-13 éves korú gyermekeknél című szakdolgozat statisztikai anyaga. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Viszmeg, Ivett (1996) A tanár személyisége mint magatartási modell. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Vizin, Viktória (1996) Az énektanár, mint pszichológus. BA/Bsc, Zeneművészeti Főiskola.

Vlasics, Kitti (2022) Élet a lupussal. Az SLE és egyes pszichológiai tényezők közötti összefüggés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vlcskó, Pálné (1998) A család szerepe a gyerek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vojnits, Blanka (2020) Enyhe alvási apnoé hatása a kisgyermekek kognitív funkciójának fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vona, Dorottya (2022) Az állatokkal folytatott rendszeres interakció hatásainak vizsgálata a 16 és 25 év közötti fiatalok érzelmi intelligenciájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágfalvi, Attila (2004) A devianciák pszichológiája : (a társadalmi beilleszkedési problémák). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Judit Csilla (2019) A tánc, a testséma, az önértékelés, valamint a pszichológiai jóllét összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Péterné (1979) A serdülőkor főbb pszichológiai jellemzői egy osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várföldi-Ritz, Viktória (2022) Segítő kapcsolat – fájdalmak az élet közepén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi, György A periférikus látás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Vári, Judit (1980) A mozgás jelentőségének fejlődészpszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi, Beáta (2021) A hatékonyság és a stressz vizsgálata a Waldorf- és az állami iskolákban tanító pedagógusok körében a karantén idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Gábor István (2021) A Katarzisz Komplex Művészetterápia módszerének vizsgálata művészeti terapeuta hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Dr. Andrea (2019) Az MBTI személyiségtípusok és az iskolai környezethez való alkalmazkodás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Béláné (1976) A felbomlott családi légkör hatásánakösszehasonlító vizsgálata 7. osztályos tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyiné, Lénárt Beáta (2023) Kiégésnek való kitettség és az önkéntes munka összefüggései orvostanhallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váron, István (2022) Mentálhigiénés papi szolgálat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vécsei, Szilvia (2022) Az egészségcélokban való párkapcsolati együttműködés összefüggései a célokban való haladással, a párkapcsolati elégedettséggel és az élettel való elégedettséggel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Mariann (2019) Párkapcsolatai elégedettség és interdependencia: összefüggések a felnőttkori kötődés és az intimitás, mint közvetítő változók függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végvári, Zsuzsanna (2021) Kötődés-mentalizáció-önértékelés-megküzdés összefüggései a szociális szorongással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végváriné Henter, Lilla (2021) A gyermekkori neveltetés összefüggései a fiatal felnőttkori rezilienciával és élettel való elégedettséggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Attila (2007) Fiatalkori deviáns magatartás kialakulása, valamint megnyilvánulási formái az 1990-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Norbertné (1991) A serdülők érzelmei, serdülőkori problémák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös, Tibor (1999) A bűnözéshez vezető pszichológiai tényezők a nevelőintézetben élő fiú vizsgálati populáción keresztül. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vőneki, Edina (1998) Az apa szerepe a gyermek szocializációjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wagner, Margit (1974) A közösségek alakulásának pszichológiai vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weisz, Erzsébet (1977) A versenyzés néhány pszichológiai sajátossága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weiszberger Zoltánné Schwartz, Erzsébet (1943) Szorongás és félelem az iskolában. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Wilhelm, Rita (1998) Az iskolai kudarcok kialakulásának okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wolford, Ferencné (1991) Az értékelés hatása a tanulók személyiségére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zahorán, Ibolya (2001) A nonverbális kommunikáció jelentősége a mindennapokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zelenka, Károly A katonai szokásrendszer jellemformáló szerepe. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelenák, Piroska (1997) Az iskola és a tanár egyéniségének személyiségformáló hatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zengő, Fanni (2021) A mesék fejlesztő hatása és a meseválasztás kérdései óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zerebélyi, Rebeka (2022) Valóságon innen és túl - empátia és abszorpció az asztali szerepjátékosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zipperer, Bernadett (2019) Adalékok a személyiségzavarok empirikus vizsgálatához - kísérlet a SASPD kérdőív validálására és korrelátumai vizsgálatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltai, Klára Ilona (2021) Képernyőhasználat és érzelemszabályozás óvodás- és kisiskoláskorban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltai, Noémi (2006) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zombai, Attila (1992) "A jó és a rossz tanár" Pedagógus értékelés a gyermekek gondolatrendszerében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zombori, Szilvia (2016) Mentálisan sérülékeny szülők gyermekei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Adrienn (2019) Az egészségügyi dolgozók kiégését befolyásoló tényezők vizsgálata a személyiségjegyek, a végzett szabadidős tevékenység és az egészségügyi terület tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi, Katalin (1976) Közmondások rajzi értelmezésének összehasonlító vizsgálata 10-14 éves nevelőotthonban és családban élő tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó, Beáta (2021) Autizmus spektrum zavarral társult hangulati és szorongásos problémák felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsarkó, Beáta (2019) A tudatelmélet és empátia szerepe az előítéletek kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebesi, Emma (2022) Utazó gyógypedagógia a gyakorlatban : az utazó gyógypedagógusok és a befogadó pedagógusok gyakorlati tapasztalatai és együttműködésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebi, Soma (2020) Nikotin és memória: egy kapcsolat felderítése? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga, Ágnes (1998) A szülők alkoholizmusának hatása a családi életre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Judit (2006) A drogprevenció szerepe a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigrai, Eszter Anna (2016) A környezet leképeződése a gyermekrajzokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Norbert (2001) Szociokultúrális ártalomforrások: A kábítószerekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsivkov, Alen (2021) A perfekcionizmus, szorongás és az önértékelés a középiskolai diákok tanulmányi eredményeire való hatásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsivkov, Alen (2019) Dohányzásellenes médiakampányok eredményessége szorongással küzdő és egészséges populációkra nézve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos, Lajos (1989) Csoportszerkezet vizsgálata az úttörővasúton. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsolnai, Fanni (2022) A kézjeles kommunikáció használata tanulásban akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsótérné Szabó, Anikó (2008) Személyiségfejlődés óvodás-, és kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zubrecki, Zsuzsanna (2011) Mesék a gyermekrajzok tükrében : a jó és rossz ábrázolásának vizsgálata a harmadik évfolyamos tanulók rajzain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori Fekete, Károlyné (1991) A család, a pedagógus és a társak szerepe a serdülők fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbori, Petra (2019) A páros megküzdés, a stressz és a jóllét mutatóinak vizsgálata eltérő fejlődésű gyermeket nevelő anyák körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó, Roland (2004) Tanulási nehézségek iskoláskorban : (Dyslexia, Dysgrafia, Dyscalculia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zöld, Marianna (1999) Napjaink gyermeke avagy az alkohol és a játék szenvedélyének betege. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám, Ferenc (1989) Szakmunkástanulók énképének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ács, Anna Mária (2019) The Representation of Ghouls as a Race in Fallout 4. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Enikő Nikolett (2022) 1-es típusú cukorbeteg gyermekek óvodai és iskolai gondozása, pedagógus szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Molnár Veronika (2022) A gyermekeket váláskor ért traumák mérséklése a válási mediáció segítségével. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Mária (1971) Lélektani kísérletek a TR-3 N°-69o2. számú tremométerrel főiskolai hallgatókon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ákos, Lilla Márta (2023) A szülők tudása a dadogásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árendás, Péterné (2011) Az öngondoskodás lehetőségei és társadalmi elismerése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Áts, Anna (2023) A társas támogatás és a lelki egészség összefüggései a Hollandiában élő magyarok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éles, Mátyás Péter (2019) Biológiai mozgások észlelése és mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Evelin (2022) Iskolai teljesítményt befolyásoló pszichológiai tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ónodi, Sarolta (1966) A képzelet fejlesztésének pszichológiai problémái. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög, Mariann (2023) Lépések egy autista tanuló befogadása felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Mihály Tibor (2010) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. A „monitor-generáció” életre nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördöghné Gárgyán, Mária (1979) Serdülőkorú közösség vizsgálata, különös tekintettel a középpontban és periférián elhelyezkedő tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ördögné Suhajda, Klaudia (2022) Gyermekvárás a korona árnyékában : a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szorongás és pszichológiai aspektusai a várandós nők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös, Martina (2019) A hallgatói kiégés, motiváció és a kapunyitási pánik vizsgálata egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újhelyi, Bettina (2021) Az implicit vizuomotoros szekvenciatanulás modulálása transzkraniális mágneses stimulációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Újvári, Nóra (2023) Az iskolai bullying hatásának vizsgálata, kitérve a felnőttkori szociális kapcsolatrendszer zavarokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürmös, Nóra (2013) Munkahelyi pszichoterror. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őzéné Törőcsik, Márta (2007) „Az Élet egy vonattal való utazás...” Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 20. 19:07:50 CEST.