Items where Year is 2014

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items: 3598.

A

Abonyi, Bianka (2014) Tájvédelem szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Péter (2014) Trefort Ágoston élete és munkássága a rá ható külső és belső hatások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyiné Kiss, Ágnes (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai, Henriett (2014) A basaharci löszszelvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai, Réka (2014) Fjodor Dosztojevszkij az Egy nevetséges ember álma és a Feljegyzések az egérlyukból című műveinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aczélné Szabó, Erika (2014) Segélyezés a világgazdaságban. Fókuszban Afrika: ártalmas vagy hasznos? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adiyajamba, Yumjirdulam (2014) Reklám és média hatása a gyerekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alapvári, Karola (2014) Hulladékhasznosítás, hulladékkezelés az új hulladéktörvény alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyán, Gábor (2014) Néhány dunántúli kőszéntelep földtana és a bányászat veszélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Barbara Andrea (2014) Lakóterek radioaktív háttérsugárzása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Roland (2014) Növényi tápanyagfelvétel membránszeparációs eljárással tisztított szennyvizes öntözéssel, a székesfehérvári Sós-tó rehabilitációjának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aldrich, Karin (2014) A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy, Zsanett (2014) A Tipikus Nők Atipikus foglalkoztatási lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Algay-Vajda, Márta (2014) Egy vállalat munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere (a Béres Zrt. példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alimuradov, Dóra (2014) Demystifying Women in the 1960s: Sylvia Plath, Mary Otis Stevens and Jerrie Cobb. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alimuradov, Rasid (2014) Reappear Here: Destructive Forces in the Works of Bret Easton Ellis. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Dénes Attila (2014) Optimalizálás a kottalapozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Nikoletta (2014) A mikroRNS-ek és a gasotransmitterek szerepének vizsgálata kísérletes gyulladásos bélbetegség modellben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Attila (2014) Németország a hidegháborúban. Külső koncentráció lehetősége a téma tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alács, Miklós (2014) A képviselő–testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Miklós Róbert (2014) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai különös tekintettel a déli-szláv államokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, Kinga (2014) A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsányi, Gabriella (2014) Gyermekjóléti alapellátás tevékenységének bemutatása az elmúlt 15 év adatainak tükrében Sándorfalván. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Andorkó, Tamás (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andorkó-Tóvári, Janka (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrej, Bence Tamás (2014) Orosháza iparának fejlődése a XX. század második felében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Dóra (2014) A magyarországi világörökségi helyszínek és a gazdasági jelentőségük. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ilona (2014) Egy lábbelit gyártó cég munkajogának belső ellenőrzése, és ennek jogi következménye a külső hatóságoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Réka (2014) A 10-11. századi fülesgombok Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Anitics, Tamás (2014) CaFe–réteges kettős hidroxidok szerkezet változásai hőkezelés és rehidratáció hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Gábor (2014) Refaktoring műveletek és a forráskódminőség javulásának vizsgálata, szükséges eszközök kifejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, János (2014) Automatizált mezőgazdasági öntözőrendszer kiépítése Raspberry PI mikrokontrollerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Anna (2014) A posztmodern játéka: Az intertextualitás vizsgálata Bán Zsófia Madame de Merteuil megrázza magát és Heiner Müller Kvartett című szövegeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Mihály Gábor (2014) A QR kód, mint a marketingkommunikáció eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Szabolcs (2014) A magyar labdarúgás finanszírozási aspektusai az infrastrukturális beruházások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Éva (2014) A PostSecret szerepe az elidegenedés körülményeinek enyhítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antos, Gábor (2014) Egy iskolai innováció bemutatása az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban. Innováció a diákönkormányzatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Apagyi, Adél (2014) Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apjok, Gábor (2014) A csirketrágya anaerob fermentációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apjok, Sándorné (2014) Gépjárművezető képzés, mint a felnőttképzés egyik területe a jogszabályi változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apostol, Noémi (2014) Márkaismertség és márkaimázs a magyar fogyasztók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Mihály (2014) A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő formáció példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arabpanahan, Behnam (2014) Long term results of total knee arthroplasty in relation to obesity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Csenge Eszter (2014) 1. An Independent Scotland Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. On Scotland’s Exit [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Csenge Eszter (2014) Applications of Cognitive Linguistics in Second Language Vocabulary Acquisition: A Study on Phrasal Verbs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Viktor Bálint (2014) Intercultural Understanding in the EFL Classroom. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyos, Helga (2014) „Tehát egy embör szava az nem számít. Tehát itt közösség kell...” Az „ÖTLETFA” projekt, mint szubkultúra vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyás, Miklós (2014) Az oxidált foszfolipidek élettani hatásai az atherosclerosisban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Edina (2014) Adatvédelem és információszabadság szabályozása kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Armai, Danila (2014) Teatralitás Jeles András filmjeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Barbara (2014) Az állam szerepe a hitelezésben a pénzügyi és gazdasági válság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos-Tóth, Andrea Melitta (2014) A depressziós betegek életminőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aulik, Ákos (2014) Android alapú orvosi kiértékelő alkalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babinszki, Péter Pál (2014) Ghána, a pánafrikanizmus áldozata, avagy miért nem válhatott Aranypartból afrikai nagyhatalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Márta Ilona (2014) Adatvédelem,a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervnél humánpolitikai szemszögből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Zsófia (2014) Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Ildikó (2014) Szekoösztron-konjugátumok szintézise és in vitro hatástani tesztelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsek, Júlia (2014) A műtárgy-restitúció nemzetközi magánjogi illetve magyar szabályozása és annak történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsóné Tajti, Margit (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Zsolt (2014) A nyolc évfolyamos gimnáziumi felvételi prediktív validitásának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméri, Izabella (2014) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Csilla (2014) A testnevelő tanár személyiségének és jelenlétének motiváló hatása a 9-10. évfolyamos tanulókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Alexandra (2014) A lakáscélú állami támogtások alakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Balázs (2014) A MOL társadalmi felelősségvállalási politikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, László (2014) Menadion származékok előállítása és vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagoly, Lászlóné (2014) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bagoly, Lászlóné (2014) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Petra (2014) A munkáltató közterhei és az ehhez kapcsolódó kedvezmények átalakulási folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai, Attila (2014) Bidentát ligandumok kelátterápiás lehetőségei az Alzheimer-kór kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kinga (2014) A nyugtatók és altatók használata a mindennapokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzák, Bettina (2014) A magyar társadalom életszínvonalának alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Melinda (2014) Fejlesztési programok a megújuló energiafelhasználás növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Attila Mihály (2014) A GCC és a Clang fordítók összehasonlítása optimalizálási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Krisztián (2014) A diplomáciai vitarendezés eszközei, különös tekintettel a nemzetközi szervezetekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Rita (2014) A Mormon Egyházba belépett fiatalok életútjellemzői a megtérést megelőzően, illetve megtérésük után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baka, Kitti (2014) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baka, Barnabás (2014) Az Újszegedi Liget szerepe a zöldfelületi infrastruktúrában, tájhasználati konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baka, Barnabás (2014) Szivárgási tényező laboratóriumi meghatározása fix- és flexibilis falú permeabiméterrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Tamás (2014) Mesterséges felszíni vízfolyás környezeti állapotértékelése, a Maty-Fehértói-főcsatorna példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Péter (2014) A Magyar hadkötelezettség és hadszervezet alakulása a XVIII. századtól a XX. század kezdetéig az Alkotmányos értékeink között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Attila (2014) Csongrád vonzáskörzetének vizsgálata empirikus úton és a gravitációs modell alkalmazásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baki, Zsuzsanna (2014) Információszabadság és az önkormányzatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Menyhértné (2014) A szövegértés fejlődése felső tagozaton. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Patrícia (2014) A közösségi média, mint kommunikációs csatorna a szegedi amatőr rock zenekarok szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Péter (2014) A japán vezetési felfogás ajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Zsolt (2014) Tiszakécske város gyásznapja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos , Titanilla (2014) Bootstrapping, a kis- és középvállalkozások finanszírozásának újabb megközelítése, és annak vizsgálata különös tekintettel a Dél-Alföldi régióra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosi, Borbála Edit (2014) A tanári teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosi, Borbála Edit (2014) A tanári teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Mikula, Edit (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balasko, Adelka (2014) Die Rolle der Alchemie in dem Werk "Das Fräulein von Scuderi" von E.T.A.Hoffmann. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni, Balázs (2014) Nagy-Britannia és az etnikai atrocitások kérdése az 1912-1913-as Balkán-háborúkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Brigitta (2014) Emotionale Wirkungen literarischer Werke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Brigitta (2014) Emotionale Wirkungen literarischer Werke am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Gábor (2014) A credibility-elmélet alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Adrienn (2014) Játék vagy fejlesztés? Egy nyelv- és beszédfejlesztő társasjáték fejlesztő hatásainak mérése kisiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Anett (2014) Harc a Napért: Kína, az Európai Unió, és az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi vitái és annak háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Attila Tamás (2014) Hangtechnika a tartalomszolgáltatásban és a digitális kultúra más területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Tímea Ágnes (2014) Redcord Minivel végzett funkcionális tréning rövidtávú hatásai. Hát- és derékfájdalmak időben megkezdett kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballai, Nikolett (2014) Sherlock Holmes karakterológiája: A detektív, mint szuperhős Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes-történeteiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Csilla (2014) Hullámtéri erdők objektum-alapú osztályozása a Maros példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, József Ágoston (2014) Antibiotikumok hatása a baktériumok úszómozgására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán Gábor (2014) Terítéken a fizika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Evelin (2014) A vízszolgáltatás jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Anni (2014) A Bleach szerepjátékos fórum nyelvhasználata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dóra (2014) "Nem beszélök kétféleképpen" - nyelvjárási jelenségek vizsgálata közszereplők beszédeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Enikő (2014) Kalevala a képernyőn: Mennyire hűségesek a filmkészítők nemzeti eposzukhoz? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor Márton (2014) Az elhízás pszichológiai aspektusai: evési magatartások, megküzdési módok és protektív személyiségjellemzők összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nikolett (2014) Petőcz András: Idegenek. Gyermeki sorsok a háború sodrásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2014) Teaching Vocabulary Learning Strategies for Self-regulated EFL Students. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2014) A háziorvosi ellátás humánerőforrás helyzetéből eredő területi egyenlőtlenségek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2014) Az élet értelme, a szubjektív jóllét és a célok, törekvések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsanna (2014) A sportolás hatása a szubjektív jól-létre és az önértékelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ádám (2014) „Ebek vagyunk és cselédek, bolondok” - A hatalomgyakorlás mechanizmusai Kosztolányi Dezső prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (2014) A tanári kommunikáció sajátosságai a tanárjelöltek osztálytermi kommunikációjának tükrében: A diskurzusjelölők megítélése a tanári kommunikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Árpád (2014) Hódmezővásárhely város sikerességének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh , Szilvia (2014) A beáramló külföldi tőke hatása a fejlődésre Latin-Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás, Daniella (2014) Szellemi alkotások védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Adrián (2014) Az ITR és a FreeTR térképező szoftverek összehasonlítása geodéziai feladatok példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Andrea (2014) A zentai gimnázium története a 20. század első felében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Brigitta (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Brigitta (2014) A szegedi középiskolások országhatárhoz viszonyított térérzékelésének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Evelin (2014) A kooperatív DNS-kötés szerepe egy bakteriális nukleáz működésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gergely (2014) A Magyar Rádió ostroma 1956. október 23-án. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Kata Lili (2014) A Glutation transzferáz enzimcsalád promoter régióinak vizsgálata/összehasonlítása nyárfában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Melinda (2014) A "Lakóhelyünk és közlekedése" című témakör diagnosztikus mérése második évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Péter (2014) 1. An Independent Scotland ; 2. On Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tamás (2014) Értékpreferenciák és jövőképek alakulása az egyetemi hallgatók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ádám (2014) Nanoméretű vas részecskék előállítása és vizsgálata szennyezett talajvizekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs , Ádám (2014) A magyar egészségügy problémáinak és a Semmelweis Terv menti reformkísérletnek vizsgálata a Dél-Alföldi Régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó, Éva (2014) Pszichés sérülékenység és koherenciaérzék közötti összefüggések vizsgátata gyászolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banok, Erika (2014) Kontrastiver Vergleich des Aussage- und Fragesatzes im Deutschen und Chinesischen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banos, Benjámin (2014) Pártegységtől a pártszakadásig: az MSZMP 1989-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Péter (2014) Az Esterházy család 16-17. századi története és az Esterházy-kincstár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabási, Beáta (2014) A P2X7 receptor és a ß ösztrogén receptor immunhisztokémiai vizsgálata egér III. és XII. agyidegének magjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, József (2014) A Facebook hatása a fiatalokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zoltán (2014) Áramlás vezérelt folyamatok térbeli modellezése réz-oxalát rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2014) A magyar betétbiztosítás működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Annamária (2014) Az imázs és az amerikai elnökválasztások a tévéreklámok tükrében 1952-1988. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Attila József (2014) Szénhidrogén frakciók biodegradációja Rhodococcus erythropolis törzsekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Renáta (2014) A múzeumi kultúraközvetítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyiné Hutai, Anikó (2014) A precíziós mezőgazdaság elterjedésének vizsgálata és a kapcsolódó marketingkommunikáció szükségességének bizonyítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyiné Szundi, Anikó (2014) Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Csenge (2014) A büntetőügyekben alkalmazott közvetítői eljárás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Eszter (2014) A menekültvédelem fejlődése a nemzetközi jogban és Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Norbert (2014) Kotorékebek állategészségügyi kérdései. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Barnabás (2014) Exobolygóval rendelkező csillagok abundancia-analízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Dorina (2014) Voltaire Candide című regényének egy ismeretlen fordítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, József (2014) A crécyi csata a modern források tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2014) A fiatalok jövőképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Szilvia (2014) A palliatív és hospice ellátás aktuális gyakorlati kérdései ápolási szemszögből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ágnes Eszter (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ágnes Eszter (2014) A szexuális nevelés aspektusai az Egészségnevelés/Egészségfejlesztés folyóirat cikkeinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Ágnes (2014) Politikai kommunikáció a 21. században. A fiatalok politikai hírfogyasztása az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Gabriella (2014) Elköteleződési válság szerepeink tükrében (pályaválasztás, munka, párkapcsolat) fiatal felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartal, Attila (2014) Grafit-oxidon immobilizált Wilkinson komplex tanulmányozása folyadékfázisú hidrogénezési reakciókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Éva Lili (2014) A matroid- és gráfelmélet összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Csilla (2014) A Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési eljárásának fejlődése GATT-tól a dohai fordulóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Bianka Dóra (2014) Az Árpád-kori településszerkezet vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Barbara (2014) Az afroamerikai nők szerepe a Montgomery buszbojkott során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Bence (2014) A Villányi-hegység digitális domborzatmodellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Petra (2014) Hitelintézeti beszámoló - A pénzügyi válság hatásainak megjelenése az OTP Bank beszámolójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartus, Kata Dóra (2014) Online PR a TUMBLR elemzésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartusné Szabó, Mónika (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartusz, Zita (2014) Agyállományi vérzésen átesett betegek életminőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik, Tamás (2014) A computer tomográf és felhasználása az őslénykutatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ádám László (2014) A csatahajók alkalmazásának megváltozása a második világháborúban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barát, Tibor (2014) Biokémikus alkalmazás portolás számítási és adatfelhők együttműködésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Katalin (2014) Marketing a TánCentrum AMI-ban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Júlia (2014) Figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar (ADHD) családi rizikótényezőinek vizsgálata klinikai mintán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Katalin (2014) Marketing a TánCentrum AMI-ban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bata , Rebeka (2014) Helyi nyüzsgés és globális csatornák a klaszterek működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Erika (2014) A nem és a személyiségfaktorok mint az online tanácsadásban való részvételi szándék bejósló tényezői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batkiné Sebők, Erika (2014) A családpolitika első száz éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, Lili (2014) Die Rolle des Traumes in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, Ágnes (2014) Estética, ética y política – la sublimidad en Las soledades de Góngora. (Memoria de licenciatura). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Flóra (2014) A japán mentalitás megjelenése a mangákban és az animékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Dénes (2014) Wörterbuchbenutzung beim Übersetzen: Eine empirische Untersuchung zur Wörterbuchbenutzung ungarischer Germanistikstudierender. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsky, Dániel (2014) Kardiotoxikus dózisban alkalmazott doxorubicin hatása a bőr neurogén vaszkuláris reakcióira patkányban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsvárdi, Andrea (2014) A mozgásterápia hatása a vércukorszint és testtömeg változására cukorbetegek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beinschróthné Gazdag, Ágnes (2014) Matematika bemeneti mérés 9. évfolyamosok számára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Péter (2014) A Thiocapsa roseopersicina bíbor kén baktérium szulfid kinon oxidoreduktáz típusú fehérjéinek in silico strukturális analízise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsolt (2014) TiO2 nanorészecskékkel módosított membránok vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai, Gábor András (2014) Nem hagyományos gondolkodási módot követelő matematikai feladatok, a matematikai tehetség felismerése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Belucz, Judit (2014) Endofenotípus vizsgálat alkoholbetegek körében - Neurokognitív és személyiségjellemzők öröklődésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ben, Ali Cherifa (2014) La condition féminine de la femme tunisienne d’après les récits de Maherzia-Amira Bournaz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Attila (2014) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az azonnali hatályú felmondás kivételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Brigitta (2014) Az online kereskedelem iránti bizalmat befolyásoló pszichológiai és szociodemográfiai tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Gábor (2014) A pénzügyi kultúra főbb dimenziói és ezek fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Katalin (2014) CuO nanoszerkezetek előállítása és karakterizálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Rasziká (2014) A nomádok hitvilága a dél-orosz steppén (5-12. század). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze , Nóra (2014) A magyar gépjármű biztosítások rendszere, szabályozási keretei és piaci helyzetének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Lilla (2014) A stressz és megküzdés szerepe az evészavarok kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Orsolya (2014) Le français québécois. Le francais québécois est-il influencé par l'anglais? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Laura (2014) A távmunka és a munkanélküliség közötti összefüggések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Gábor (2014) A szulfanilsav bontásban szerepet játszó glutamin szintetáz-szerű fehérje genetikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendekovics, Vera (2014) Ápolórendek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Áron László (2014) Pénzügyi kultúra és a gazdasági válság hatásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene-Becski, Anita (2014) Vállalati képzések jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Gulyás, Márta (2014) Változó lehetőségek térben és időben : települési és társadalmi hátrányok egy megyehatár menti kisváros perspektívájából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Szabó, Andrea (2014) Humán erőforrás menedzselése intézményemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Szabó, Andrea (2014) Humán erőforrás menedzselése intézményemben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Noémi (2014) A BRICS országok fejlődése és növekedésüket hátráltató tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Erzsébet (2014) Oxálecetsav és 2-alfa-ketoglutarát élettani hatásainak tanulmányozása patkány szomatoszenzoros kérgén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Zsolt (2014) A szociálisérdek-érvényesítő képességek fejlesztésének lehetőségei a hangszeres zeneoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Szilvia Katalin (2014) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, András (2014) A környezetvédelmi adóreform általános kérdései és magyarországi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2014) Praxis jog a háziorvosi tevékenység tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berdó, Csilla Ágnes (2014) A megújuló energia erőforrások szerepe Magyarországon a településfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Nándor (2014) Tudományos parkok kialakulása és fejlődése: fókuszban az Eli Science Park. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Nándor (2014) A gazdasági válság hatása a munkaerőpiacra 2008-tól 2012-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Zsolt Botond (2014) Fiatal felnőttek egészséggel kapcsolatos ismereteinek és egészségtudatosságának hatása egészségmagatartásukra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berencsi, Beáta (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berencsi, Beáta (2014) A heurisztikus problémamegoldási stratégiák explicit tanítási lehetőségei a 10-18 éves korosztály esetében, konkrét matematikai problémákhoz kapcsolódóan. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berencsy, Orsolya (2014) Zombik a médiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Anikó (2014) A szegedi boszorkányperek történeti nyelvészeti vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berg, Ágnes (2014) Élőhely értékelés a Bogárzó és környéke földtulajdonosok vadászegyesületének területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Angéla (2014) A vezető szerepe az iskolai innovációkban : vezetői intézkedések egy környezeti nevelési innováció folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Angéla (2014) A vezető szerepe az iskolai innovációkban. Vezetői intézkedések egy környezeti nevelési innováció folyamatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Julianna (2014) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berky-Pap, Márta (2014) A tudatos jelenlét kapcsolata a megküzdéssel és az érzelmek megélésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz, Bálint (2014) A választottbírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernula, Dóra (2014) Patogén mikroorganizmusok elicitorainak sztómaműködésre és fotoszintézisre gyakorolt hatásának vizsgálata Arabidopsis thaliana és Vicia faba fajokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Attila Lászlóné (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Beáta (2014) Bakteriofág fehérje termeltetése Listeria monocytogenes ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bálint (2014) Candida parapsilosis sensu lato fajkomplex interakciója egér csontvelőből származó makrofágokka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Csilla (2014) A burját testrésznevek morfológiai, szemantikai vizsgálata és párhuzamainak bemutatása magyar szólások és közmondások alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Réka (2014) Integráció egy mentorprogram tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Ádám (2014) Unterschiede im Wortschatz der DDR und der BRD in den deutschen einsprachigen Wörterbüchern. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta-Jávor, Deniza Bianka (2014) A tudatos vállalatok tevékenységének fogyasztói észlelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertus, Zoltán (2014) Politikai törésvonalak a Dél-Dunántúlon az országgyűlési választások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Ildikó Barbara (2014) A pszichológiai sérülékenység kapcsolata a megküzdéssel, az érzelmi kreativitással és a hétköznapi stresszorokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Dániel (2014) Online repülőjárat kereső alkalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Csaba (2014) A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Krisztina (2014) Hódmezővásárhely vízellátásának története a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Viktória (2014) A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel Vajdaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezzeg, Ramóna (2014) A zárósejtek fotoszintetikus aktivitásának szerepe és vizsgálata hajnalban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Imre (2014) Szeged tömegközlekedésének utazási-idő térképe. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Biharvári, Lilla (2014) A nők felsőfokú tanulmányainak engedélyezése és annak folyamata valamint társadalmi hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Mónika (2014) Belső adatvédelmi audit egy követeléskezelő cégnél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, Márta (2014) Önkormányzati igazgatás, intézményfenntartás, intézményi autonómia;múlt, jelen, tendenciák. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Birta, Patrícia (2014) Televíziózás gyermekszemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Edit Magdolna (2014) A vizuális kategorizációs folyamatok vizsgálata a feladat és a kontextuális hatások függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Imre (2014) Az ophiobolinok biológiai aktivitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás, kiemelten a téli közfoglalkoztatási. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán-Bartha, Tünde (2014) Lakossági jelzáloghitelezés helyzete Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blanár, Eszter (2014) Fehérje eredetű bioaktív anyagok kimutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovics , Barbara (2014) A lakossági devizahitelezés tündöklése és bukása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blázsik, Erika Zsófia (2014) A visszatérő tatai karsztforrások hozamainak jelenlegi helyzete és környzeti hatásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Mária (2014) A tanítás-tanulási folyamat motiváló hatása a javítóintézetben élő fiatalok körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Péter Béla (2014) Háromdimenziós középvonalra vékonyító algoritmusok kvantitatív összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Gábor (2014) Kerékpáros úthálózat és a kialakult konfliktushelyzetek térbelisége Szegeden. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Mária (2014) A tanítás-tanulási folyamat motiváló hatása a javítóintézetben élő fiatalok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Bernadett (2014) A War Against British Commerce: The Continental System of Napoleon (1806-1812) - A Concept That Failed. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Brigitta (2014) Ösztron-monoszacharid konjugátumok szintézise és in vitro hatástani vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, László (2014) Triapine származékok réz(II)komplexeinek összehasonlító oldategyensúlyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Evelin Anikó (2014) Modern American Family - fiction or reality? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Luca (2014) A felszabadító tánc - A magyar néptánc és a mentális jól-lét kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Petra Lilla (2014) A qourum érzékelésben résztvevő jelmolekulák koncentrációjának hatása a Pseudomonas aeruginosa rajzási mintázatainak kialakulására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Tavaszi, Anita (2014) Családtámogatási ellátások nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogközy, Péter (2014) CD/DVD lemez felület- és borítógrafika tervező program online, PHP nyelven. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodzás, Boglárka (2014) Egy új termék bevezetése az Univer Product Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Dávid (2014) A SOLE MIZO Zrt. SCADA felügyeleti rendszerének bővítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, István (2014) Hőpumpára alkalmazott vezeték nélküli technológiát felhasználó SCADA rendszer megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodóné Hofecker , Zsuzsanna (2014) «Ils croient, ou ils croeint croire»: réflexions sur la foi chez montaigne et chez bayle [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Evelin (2014) A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés,fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai feladatellátásának koordinátori terve. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Evelin (2014) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív pegagógiai feladatellátásának koordinációs terve. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Ilona Katalin (2014) Egész számok partíciói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdányné Pigniczki, Erzsébet Éva (2014) Az egyén szociometriai státusza valamint az osztálykohézió matematikai teljesítményre gyakorolt befolyásának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Viktória (2014) A családtámogatás jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2014) Darstellung der Gruppenmechanismen bei Heinrich von Kleist. Eine sozialpsychologische Untersuchung der Werke: Das Erdbeben in Chili, Die Verlobung in St. Domingo und Michael Kohlhaas. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Ágnes (2014) Afrikabilder im 19. Jahrhundert aus der Sicht des deutschen Afrikaforschers Georg Schweinfurth. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogos, Csilla (2014) Hamis világban élünk? Hamis divattermékek fogyasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó, Kitti Katalin (2014) Az emberölés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Bíborka (2014) Áramlásvezérelt mintázatképződés a kalcium-oxalát és a kalcium-karbonát csapadékokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Nikolett (2014) Olajárak változásának vizsgálata és hatásuk elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Vera Tekla (2014) Ameriakai Álom - Amerikai Átok? Egy társadalom eltemetett reményei Edward Albee és Sam Shepard drámáiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos, Ferenc (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Anna (2014) Az ipari parkok kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a szegedi agglomerációban működő parkokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Eszter (2014) Kinetoplastids [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Fanni (2014) SOÁ. Holokauszt Magyarországon és Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Gábor (2014) Vezetői hatékonyság a Fino-Food Kft. sikeressége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Endre (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Tamás József (2014) Nátrium-dodecil-benzolszulfonát micellaképződésének vizsgálata és termodinamikai jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolla, Klaudia (2014) Üvegedények a Kr. u. 4. század végéről és az 5. századból, a mai Magyarország területéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bonyhádi, Anita (2014) Az Önkéntes Egészségpénztár, mint az öngondoskodás egyik eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Terézia (2014) Filmes antropológia - etnográfiai dokumentumfilmek a kolonializmus után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Nóra (2014) Gyógypedagógusok és általános iskolai pedagógusok összehasonlítása a munkahelyi kiégés és a megküzdési stratégiák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Zoltán (2014) Teljesítményértékelési rendszerek áttekintése és gyakorlati alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Anita (2014) A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék fenntartási tervének előkészítése - Társadalmi egyeztetések a vízgazdálkodás vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Péter Gábor (2014) A proteázaktivitás szabályozása és a fotoszintetikus folyamatok változása szubletális és letális sóstressz alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Renáta Judit (2014) Óvodáskorú gyermekek táplálkozási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Tamás Béla (2014) Kecskemét város gyermekjátszótereinek állapotfelvétele különös tekintettel a homokozók nehézfém-szennyezettségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély-Ipkovich, Emőke (2014) A major depresszív epizód hatása a munkamemóriára és az implicit szekvenciatanulásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbíró, Rebeka (2014) Munkahelyi veszélyek: stressz és kiégés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Zoltán (2014) A geotermikus energia hasznosítása a mórahalmi kaszkádrendszer példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borgulya, Hajnalka Klaudia (2014) Szociális dimenziók és foglalkoztatottság az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Tünde (2014) Az atipikus foglalkoztatás az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borkúti, Péter (2014) Két feltételezett dezubikvitilázt kódoló gén deléciós mutánsainak izolálása és jellemzése ecetmuslicában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Norbert (2014) Szíriai polgárháború hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Péter Bálint (2014) Univerzális, programozható szenzorinterfész ipari analóg és digitális jelek mérésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2014) A zenei művek és a szerzői jog : változó felhasználási lehetőségek és fogyasztói szokások a XXI. század hajnalán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Annabella (2014) Magyarország részvétele a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Brigitta (2014) Szegénységben élő gyerekek kortárskapcsolatai Péterrévén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edit (2014) A pszichológiai tényezők hatása a tőzsdei befektetések során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Mária (2014) A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál története, szakmai jelentősége, kulturális és gazdasági hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros-Gyevi, Gergely (2014) Személyes értékesítés a gyógyszeriparban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Molnár, Dr. Anikó (2014) Bipolarity as a device to reveal the unity of life in the novels of Virginia Woolf. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boross, Emese (2014) Adatintegráció háromdimenziós városmodell kialakítására Szeged Széchenyi tér példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bors, Dóra (2014) Die Blütezeit der ungarndeutschen Weinlagen: Die Donauschwaben und ihr Beitrag zum ungarischen Weinbau. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Judit (2014) Mahjong 3D játék készítése Android alapú mobil eszközre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Bernadett (2014) A lótenyésztés történeti dokumentációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Tamás (2014) A cellulózban gazdag biomassza anaerob fermentációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsós, Géza (2014) A berlini kongresszus előzménye: Oroszország "nagy reformjai". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzási, Bence (2014) Az internetes hozzáférés alapjogi és szerzői jogi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borák, Nikoletta (2014) Réz és cink hatása Populus vonalak fotoszintetikus aktivitására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Imre (2014) Az Abasári Tekeres Vadaskert működésének értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Zsanett (2014) A derékfájás kezelése izomerősítéssel amatőr sportolóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Bea (2014) BitTorrent közösségek gráfjainak empírikus vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boza, Viktória (2014) Gyermekbalesetek a 0-6 éves korosztály körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozi, Emese Ágnes (2014) A falusi turizmus helyzete a Kiskőrösi kistérségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Zita (2014) Igazságügyi szakértők szerepe a polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Zsófia (2014) A közfoglalkoztatási rendszer bemutatása és megvalósulása Maroslelén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Inez (2014) A fogvatartott anyák és várandós nők körülményei a hazai és nemzetközi büntetés-végrehajtási intézetekben, különös tekintettel az anya-gyermek részlegekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Kitti (2014) Fiatalok és pályakezdők foglalkoztatása – nehézségek és megoldási lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, László (2014) A cukrászat hazai története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Mónika (2014) "Ép testben ép lélek"- Az életmód szerepe az elhízás megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bracsók, Éva (2014) A kompetencia alapú szervezetfejlesztés jelentősége a vállalati szektorban. A szervezeti kultúra és a képzési-gyakorlat elemző vizsgálata a KÉSZ Csoportnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brand, Eszter (2014) Az Orbán-kormány és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandl-Patkós, Viktória (2014) 1. An Independent Scotland ; 2. On Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Brankovics-Mester , Júlia (2014) Lyrics in Education. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Enikő (2014) Az ENSZ kommunikációs stratégiája, különös tekintettel a békefenntartó hadműveletekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Enikő (2014) Áchim L. András politikai pályája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Braunné Wagner, Éva (2014) Az autizmussal élők társadalmi helyzetének bemutatása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brecska, Mária (2014) Bóna Autószervíz Kft. készletgazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bretz, Dr. Éva Judit (2014) A testi közelség összefüggése az anya csecsemőhöz való kötődésével, az anyai stresszel valamint az anya szorongásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Brlás, Attila (2014) Kisvízfolyások nádas állományainak szerkezete a tájhasználattal összefüggésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Katalin (2014) Családok támogatásai és szociális ellátásai, kiemelten a nagycsaládban nevelkedő gyermekek után és a nagycsalád kapcsolata a nevelőszülői hálózattal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Julianna (2014) The Anti-German Sentiment in Britain in the 1930s: 'Appeasers' and 'Anti-Appeasers'. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Attila Mátyás (2014) Kódversenyeztető keretrendszer kidolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budaváriné Liptay, Eszter Katalin (2014) Az oktatás általános ismertetése, előtérbe helyezve a magyar helyzet bemutatását. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budimácz, Dorina (2014) Pszichoszomatikus tünetek megjelenésének gyakorisága az észlelt stressz és az alkalmazott megküzdési mechanizmusok függvényében serdülőkorúak esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Csenge (2014) A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet eszközrendszerének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujáki, Barbara (2014) A félelem kulcsa, avagy a szorongás kiteljesedése Kosztolányinál A kulcs és a Fürdés című novellák alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovszki, Gábor Zoltán (2014) Analisi contrastiva della sintassi in due novelle italiane: la Novella I della prima giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio (1300) e la Novella XIX del primo volume delle Novelle di Matteo Bandello (1500)). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukta, Szilvia (2014) Vércsoport alapú diétát támogató webes alkalmazás fejlesztése PHP-MySQL környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukó, Tünde (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burány, Bálint (2014) Glam rock, the black sheep of pop music. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bus, Andrea Katalin (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel az irányelvek és kerethatározatok implementációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buza, Tímea (2014) Tehetséges tanulók tanulási stílusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Benedek Sándor (2014) A hivatásos sportolók munkajogviszonya, különös tekintettel a sportszolgáltatási szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, László János (2014) Békéscsaba történeti etnográfiája, a szlovákság helyzete és alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Márta Ágnes (2014) Alma Mater tények és tévhitek az anyatejes táplálásról - Az Anya szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai, Bianka (2014) A növényi proteázok szerepe a fehérje degradációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Gábor (2014) Táblás játék implementálása Unity segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Nikolett Katalin (2014) Egy 1969-es születésű személy járulékfizetési kötelezettségei 1987 és 2013 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Renáta (2014) Betegségek megelőzésének jelentősége hazai viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Anna (2014) A CRA teszt magyar validálásának előtesztelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Csabáné (2014) "Ha korán meg akarsz halni, akkor csináld!" : a kisközösségek védő hatása a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Emma (2014) Novels Strike Back: Adaptation from Motion Pictures into Novels. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, József (2014) Az individuálpedagógia elemei a deviáns és a sajátos nevelési igényű fiatalokkal foglalkozó programokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Krisztina (2014) A Thiocapsa roseopersicina kénmetabolizmusában szerepet játszó enzimek expressziós vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Rudolf (2014) Újraélesztés a laikusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2014) Trauma Narration: A Comparative Analysis of Second World War Autobiographies. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Sára (2014) Higany(II)ionok kölcsönhatása egy nehézfémionok érzékelésére tervezett hexapeptiddel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint-Buzás, Anita (2014) Az anyasághoz kötődő ellátások bemutatása egy biztosított személyen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Kois, Szilvia (2014) Vállalati képzések — különös tekintettel a MÁV-ra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Diána Ágnes (2014) A nem-kormányközi szervezetek helyzete és szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Dénes László (2014) Antiminták és felismerésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Mariann (2014) Az intenzív paprikahajtatási rendszerek és a hibrid nemesítés elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Norina (2014) Határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Attila (2014) Makromolekulák transzportja a floémben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Gréta (2014) Szürrealizmus a festészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Szabolcs (2014) A magyar lakosság megtakarítási szokásai és befektetési döntéseinek jellemzői napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi, Eliza (2014) On a delay model of Cheyne-Stokes respiration: Computer-aided study. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki, Erzsébet (2014) A kontaktus-hipotézis vizsgálata iskolai környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkúti, Ábel (2014) Sport TV: A kulisszák mögött. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Barbara (2014) Betegvezetés szerepe az ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Péter (2014) Alvás, álom és kiégés közötti összefüggések a D-személyiségtípusúaknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Tibor (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdiné Székely, Zsuzsa (2014) Stressz, megküzdés és alexitímia vizsgálata IBS és Crohn-betegek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Enikő (2014) Pd-tartalmú katalizátorok aktivitásának vizsgálata C2-klórszármazékok hidrodeklórozási reakcióiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdosné Schüszler, Henrietta (2014) Az ápoló szerepe és lehetőségei felső légúti betegségben szenvedő gyermek edukációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Anikó (2014) Munkaügyi viták típusai és jellemzői, mediáció versus jogorvoslat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Ágnes (2014) A hosszú időtartamú szabadságvesztés-büntetések végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Andrea (2014) Szabó Magda lányregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai, Csaba (2014) Motiváció a finn nyelv tanulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfay, Bence (2014) A katasztrófavédelmi és mentőszolgálati állomások térbeli elhelyezésének optimalizálása Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Nikoletta (2014) Orvostanhallgatók és gazdasági pályára készülő főiskolai hallgatók lelki egészségének összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárányos, Edit (2014) A moralitás problémája Lévinas filozófiájában egyéni és társadalmi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátai, Fanni (2014) A mecseki kréta korú földrengéses tevékenység paleoszeizmológiai vizsgálatának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báthoryné Licska, Anikó (2014) A hódmezővásárhelyi oktatási rendszer változásai a statisztika és a jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bázsa, Máté Zalán (2014) Kultúrális,- és vallásturizmus Szombathelyen és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Mónika (2014) A szarvasi járás régészeti topográfiájának feldolgozása térinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Dávid (2014) A magyarországi nyugdíjrendszer problémái és a várható változások előrejelzése mikroszimulációs módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béleczki, Gábor (2014) Pedagógusok számítógép alapú mérés-értékeléssel kapcsolatos attitűdje. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Béleczkiné Tatár, Katalin Edit (2014) Papír alapú tesztelésről számítógép alapú tesztelésre való átállás a diákok szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Csilla (2014) A nyugdíjrendszerek nemzetközi kihívásai az OECD-tagországok és Magyarország vonatkozásában. Vajon kellő körültekintéssel és felelősséggel gondolunk a nyugdíjas éveinkre? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Lajos (2014) Analyse der Genusproblematik im Deutschen und im Russischen anhand dem Substantiv, und der Personal, Possessiv, Demonstrativ, und Relativpronominat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Rita (2014) Kalcium(II)-ionok oldhatósága NaOH/NaAl(OH)4 elegyekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteky, Péter (2014) Funkcionalizált szilika nanorészecskék előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces, Gyula Lajosné (2014) Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség szabályai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Barbara (2014) „Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne!” (Tamási Áron: Ábel Amerikában). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Mónika (2014) Dark Moon Project: Ázsiai gömbízületes babákhoz kapcsolódó kreatív portfóliós oldal bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Balázs (2014) Tudáskormányzás és a harmadik generációs egyetem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Katalin (2014) Запрeщённая лексика в современном русском языке. (Tiltott szavak a mai orosz nyelvben). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ágota (2014) A tömegpusztító fegyverek nemzetközi szabályozása, különös tekintettel az atomfegyverekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Andrea (2014) Rádiófrekvenciás azonosítás alkalmazása a könyvtári nyomon követési és azonosítási folyamatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2014) The Significance of the Belief-system, Community, and Family in Amish Youth Decision-making Mechanisms about Future Membership during Rumspringa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Dorottya Anna (2014) Egy dzsámi, mint a magyar kulturális örökség része. A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Kata Viktória (2014) Egészségügyi migrációval kapcsolatos vizsgálat az ETSZK ápoló szakos hallgatóinak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Aliz (2014) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Attila (2014) A CH Cygni Kepler űrtávcsővel mért fényességváltozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Zita (2014) La educación de la mujer durante la época de Franco. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, András (2014) A mindset kapcsolata a pályaorientációval és az életpálya-tanácsadással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, Attila (2014) A helyesírási készség fejlesztési lehetőségei a köznevelés alapdokumentumainak tükrében (Fókuszban az 5-6. osztályos online fejlesztő programok). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsó, Mónika (2014) Csípőprotetizált beteg utánkövetéses vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsó, Roland Ádám (2014) Térhálós műanyaghulladék feldolgozási lehetőségeinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böcskei, János (2014) Északkelet-Magyarország, a várépítészet bölcsője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bögös, Gábor Ádám (2014) Fácántelep állat-egészségügyi technológiájának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bökényi, Hajnalka (2014) A drámapedagógia alkalmazása az alsó tagozatos anyanyelvi és irodalomórákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bönde, Gabriella (2014) Az Esterházy család szerepe a művelődéstörténetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Dalma (2014) Ophiobolinok hatása a Kir2.x ioncsatornák expressziójára és fiziológiás aktivitására emlős sejtekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Réka Eszter (2014) A kollektív tanári- és a tanári énhatékonyság szerepe a pedagógusok kiégésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndy, János (2014) A mediáció munkajogi hátterének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Diána (2014) A nők hátrányos helyzete a munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Csaba (2014) ZnAl-réteges kettős hidroxidok szintézise ultrahang segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Enikő (2014) Problémaközpontúság és tanítási módszerek vizsgálata általános és középiskolai pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Enikő (2014) Problémaközpontúság és tanítási módszerek vizsgálata általános és középiskolai pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búz-Rárósi, Éva (2014) Az arzén és a környezet, arzéncsökkentési lehetőségek ivóvízben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Büki, Alexandra (2014) Új oldallánc szubsztituált kinurénsav származékok moduláló hatása a subcutan orofaciális formalin okozta gyulladásos trigeminalis fájdalomban és aktivációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bőthe, Beáta (2014) Az internet-használat, a Facebook-használat, az online játék és az alkoholfogyasztás kapcsolata az egyetemisták és főiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cakó, Erika (2014) A Correlophus és Rhacodactylus fajok természetvédelmi helyzete és megőrzésük lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cihat, Annamária (2014) Tudásszintmérés a "Tájékozódás a Földön" témakörben a 6. és 8. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cimber, Zsuzsanna (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cirok, Norbert (2014) Ügyfélnyilvántartó rendszer. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai , Róbert (2014) A nemzetközi adóelkerülés elleni küzdelem napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Edit (2014) A nők sajátos helyzete a japán munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Tünde (2014) Az emberi jogok védelmének modern kihívása: az állami szuverenitás és a védelmi felelősség koncepciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Krisztián (2014) Nemlineáris viszkoelasztikus folyadék vizsgálata rotációs reométer valós idejű mérési adatainak feldolgozásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanálosi, Gábor (2014) Élő sejtek vizsgálata atomerő-mikroszkóppal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapi, Flóra Natália (2014) A nárcizmus, az érzelmi kreativitás és az érzelmi intelligencia szintjének alakulása a torz szelffejlődés illetve a nem megfelelő affektusszabályozás hátterén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapi, Sándor (2014) Talajtömörödés vizsgálat az M43-as autópálya mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Levente (2014) A fenntartható fejlődés sajátos földrajzi tényezői Komárom-Esztergom megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Viktória (2014) Filozófia, ideológia, szubjektum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, András György (2014) A rovaremésztő növények elterjedése és a rovarfogó technikák bemutatása: magyarországi és külföldi példák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Fanni (2014) "Akár békét hoz, akár háborút" Ludovico Gritti tündöklése és bukása egy kevésbé ismert forrás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Noémi (2014) Kecskemét és az Ünnepi Könyvhét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Renáta (2014) A nagykőrösi református-katolikus ellentétek és a könyvtári élet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Réka (2014) A tanítóság szakmásodásának kutatása a magyar neveléstörténet-írásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Zsuzsanna Klára (2014) Az acetinek jelentősége és előállítási lehetőségeinek vizsgálata savas katalizátorokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csasznyné Halász, Ágnes Judit (2014) Pedagógusok tanulásra és tanításra vonatkozó meggyőződéseinek vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csathó, Lilla (2014) Fogyatékos gyermek a családban. Az értelmi fogyatékos gyermekek szüleinek stressz szintje, megküzdési stratégiái, kontrollhelye és énhatékonyság érzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós, Fanni Réka (2014) 1. Dreamworks Animation SKG, Inc. ; 2. Education service agreement [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós, Renáta (2014) Szülői nevelés hatása a serdülők szexuális magatartására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csecserits, Éva (2014) A dohányzás egészségpszichológiai vetületei, az egészségkontroll, az élet megélt értelmessége és a pszichológiai immunrendszer vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Imre (2014) A bűnözés mai helyzete a kriminálstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Eszter (2014) Kuponmarketing a fogyasztók szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Judit Klára (2014) A Rocky Horror Picture Show műfaji hibriditása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cselik, Eszter (2014) Margaret Thatcher's political role in the Falklands War. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Adrienn (2014) Érvek és ellenérvek az esküdtszék működéséről hazánkban, a jogtudomány szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserei, Bettina (2014) Az utazó. Beremendi-Schultz Henrik portréfilm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, Tamás (2014) Napjaink olvasókörei Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Levente (2014) Aldous Huxley - There and Now. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserép, Tamás (2014) A zene határai. Experimentalizmus a modern zenében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Cseuz, Árpád (2014) Az emberi metamorfózis és a vérfarkas-jelenség a filmművészetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csibor, Márton (2014) Piackutatás az internetes közösségi hálózatok korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikai, Márta (2014) Hulladékkezelés a szegedi PICK Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikesz, Eszter Sára (2014) Gyógynövények termesztésének és felhasználásának kultúrtörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki, Norbert (2014) Gráf alapú információ kinyerés oktatási rendszerekből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki, Kata Anna (2014) A Dél-alföldi felszíni vizek jellemzői, szennyezőik: a Tisza és a Maros folyó, valamint a Kígyós-csatorna adatainak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Beáta (2014) A kisbéri félvér, mint sportló. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Botond (2014) A katonai büntetőeljárás, különös tekintettel a rendőrökre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Gabriella (2014) A Magyar Államkincstár mint társadalombiztosítási kifizetőhely. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Katalin (2014) A beszámolók szerepének bemutatása, avagy az instant ételek világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Nándor (2014) Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Ágnes (2014) Spanish-English Bilingualism: The Use of Spanish and English in Bilingual Education Programs by Bilingual Children. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csintalan, Zsófia (2014) Az M43 elkerülő autópálya-szakasz kivitelezésének műszaki földtani vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipak, Brigitta (2014) Cinkujj fehérjék reakciója Ni2+-ionokkal - egy lehetőség mesterséges nukleázok kialakítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirmaz, Arnold (2014) A technikai képrögzítés kultúrtörténeti szerepének tanítási metódusai. A képolvasás és képelemzés készségének fejlesztő gyakorlata a 14-18 éves korosztályi csoportokban. Adaptációs változatok formanyelvi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Györgyi Ágnes (2014) Voronoi-diagramok szerkesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Norbert István (2014) Metódusok komplexitásának csökkentése heurisztikus kód partícionáló eljárással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csitáriné Fürtön, Erika Nóra (2014) A véradás minősége a donorelégedettség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Dorottya (2014) Békéscsaba Belváros revitalizációja, mint sikeres közpolitikai program. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Norina (2014) Belvízviszonyok és felszíni lefolyásvizsgálat a Vásárhelyi-pusztán geoinformatikai módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsolt (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsolt (2014) A felfedeztető módszer és a matematikai kutatás alapjai a középiskolában - Pólya György nyomán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadiné Oman, Ágnes (2014) A szuverén kockázatok elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizofszki, Judit (2014) Pályakezdő közgazdászok karriertervezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csobán, Hajnalka (2014) Marine Isotope Stage 2 (MIS2) szintjében kifejlődött eolikus környezet rekonstrukciója szedimentológiai és geokémiai vizsgálatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomorné Tóta, Rita (2014) A vezető mentálhigiénés feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csomorné Tóth, Rita (2014) A vezető mentálhigiénés feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Anna (2014) Kompetenzentwicklung von Start-ups: Herausforderungen und Strategien [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Debóra (2014) A Turing teszt története, kritikái és aktuális helyzete a mesterséges intelligencia kutatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Elíz Éva (2014) A munkahelyi kiválasztáshoz vezető út. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Renáta Szimonetta (2014) Gyermekbalesetek az általános iskolában, - a pedagógusok szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsolt (2014) "A mának élek, a holnapért dolgozom" Portréinterjú Kószó Sándor szegedi származású üzletemberrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonki, Anna Vera (2014) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja létrehozásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonti, Katalin (2014) Fotonikus kristályszál polarizáció módus diszperziójának meghatározása spektrális interferometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Karola (2014) A munkaügyi viták és azok rendezésére irányuló alternatív eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Helga Borbála (2014) A magyar mobilszolgáltatók fiatalokat célzó marketingkommunikációjának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Lilla (2014) A horrorfilm sikerének titka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Mónika (2014) Olvasóvá és zenehallgatóvá nevelés az iskolai könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csudai, Eszter (2014) Evaluating courseware through the lens of computer assisted language learning. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Fabióla (2014) La distruzione dell’uomo: la situazione degli ebrei italiani durante il fascismo attraverso alcune opere di Primo Levi e Giorgio Bassani. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Jenifer (2014) Vallásturizmus és zarándoklat napjainkban világszerte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuri, Szandra (2014) Tánciskola és táncmesterség Kiskunmajsán és környékén a XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuri, Veronika (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuri, Veronika (2014) A könyvtár mint műhely - tehetséggondozás és felzárkóztatás az iskolai könyvtárakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, József (2014) Az alkalmazott kutatás előremozdítása a Szegedi Tudományegyetemen, különös tekintettel a gyógyszerkutatásra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dániel (2014) Kármentesítési monitoring rendszer elemeinek értékelése. Esettanulmány egy jászberényi üzemanyagtöltő állomás káreseménye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Andrea (2014) Az idősek közművelődési sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Marcell Tamás (2014) Teleki Sándor peregrinusainak mindennapi élete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákvári, Csaba (2014) Képfeldolgozó algoritmusok implementálása GPU-ra (CUDA). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Mariann (2014) A pedagógus értékelésének jelenlegi lehetőségei és rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Árpád (2014) Holten-féle gráfvizualizáció és alkalmazásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anita (2014) Közösségépítő rendezvények egy pályázat tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Bettina (2014) A napenergia hasznosítása a Szegedi Tudományegyetemen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Mariann (2014) A pedagógus értékelésének jelenlegi lehetőségei és rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csébi-Keresztes, Éva (2014) A tanyagondnoki szolgálat szerepe a helyi szociális ellátórendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsely, Tünde (2014) Külföldi munkavállalás hatása a magyarországi családokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Anita (2014) Az önkormányzatok eladósodásának vizsgálata és az állami adósságátvállalás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Júlia Borbála (2014) A szent esztétikája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Zita (2014) Magyarország és az Európai Unió a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Edina (2014) Létezik igazságosság az egészségügyben? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csótiné Frank, Ágnes (2014) Gyermekmunka a törvények és a gyakorlat tükrében – a XIX. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótó, Péter dr. (2014) Az orvosi zsálya (Salvia officinalis L.) termesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csörögi, Gyula Attila (2014) Resource Translator. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Tibor (2014) A magyar vállalati kötvények világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs-Ádók, Anita (2014) A zene és a technika egyensúlya a zongoraoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúzdi, Anita (2014) A logó, és ami mögötte van. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, László (2014) A japán vezetési felfogás sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csővári , Barbara (2014) A súlyos szegénység és éhínség megszüntetése a fejlődő országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cvitko, Klára (2014) Közösségi tartalom-előállítás. Kollektív animáció-készítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czabai, Tamás (2014) Alkánok fizikai-kémiai tulajdonságainak QSPR modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Orsolya (2014) 1. An Independent Scotland - Contributing to the EU Reform ; 2. On Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Áron (2014) Kísérlet réti mészkő lehatárolására történeti térképek elemzésével Csólyospáloson és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeller, Tamás (2014) Miniatürizált bioelektronikai eszköz sejttenyészetes vizsgálatokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Miklós (2014) A vaddisznóállomány változásának vizsgálata a Heves megyei Vízimalom Vadásztársaság területén az 1997-2012 közötti időszakban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Dóra (2014) Az orosz konceptualizmus. Dmitrij Prigov és Ilja Kabakov munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigány, Babett (2014) Des munitionettes à la Garçonne : la transformation du statut des femmes en France pendant et après la Première Guerre mondiale. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikora, Máté (2014) A Mucoromycotina altörzs főbb csoportjainak filogenetikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czimber, Zsófia (2014) Az oxytocin antinociceptív hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimmer, Sándor (2014) Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzés kiterjesztése és alkalmasságának vizsgálata műtéti körülmények közötti mérések elvégzésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Adrienn Vivien (2014) The Madonna Phenomenon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Ádám (2014) A batavus törzs és a rómaiak kapcsolata a Kr. u.-i I. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczki, Nóra (2014) Az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Fanni (2014) Az arany sakál (Canis aureus) és inváziós hatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráné Kőházi-Kis, Tímea (2014) A tanári életpálya-modell egyes elemei az Európai Unió tagállamaiban, különös tekintettel a magyar pedagógus-társadalom minőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos, Barbara (2014) A hangyák (Hymenoptera: Formicidae) eredete és fejlődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czár, Viktória (2014) E-learning módszerek alkalmazása a kultúrában egy határon átnyúló projekt keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

D. Nagy, Gábor Bence (2014) Kereszténység a filmművészetben 1990-től napjainkig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Gabriella Zsuzsanna (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Gabriella Zsuzsanna (2014) Párhuzamok a társművészetekkel: Szó-kép-zene - Gondolatok a „médiumok térközein” egy 11. osztályos gimnáziumi tananyag kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dakó, Árpád (2014) Kukorica hibridek vízleadás dinamikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dalmau, y Carre Maite (2014) Objetivos y Metodología de la Interculturalidad en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Análisis de ejercicios de un manual. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, István (2014) Városi környezet nagyméretarányú 3D modellezése nyers légi LIDAR adatok felhasználásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsik, Bálint (2014) Gondolatok a pénzügyi rendszer (in)stabilitásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó, Józsefné (2014) Babám lesz, de nem szeretném : a szociális segítők szerepe a lemondó/örökbefogadó szülők támogatásában. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Dandi, Cecília (2014) Depóniagáz hasznosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Dániel (2014) Élőhely fel![j]lesztési lehetőségek az apróvad állomány növelése érdekében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tímea (2014) A nők foglalkoztatási helyzete, különös tekintettel munkajogi védelmükre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Dóra (2014) Stroke: Egyensúly vizsgálata és fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Nikoletta (2014) Gumikeverékek nitrózamin mentesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danics, Szabina Lívia (2014) Vergleich einiger Werke von Arthur Schnitzler und Anton Tschechow. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daniné Darázs, Marianna (2014) Az iparűzési adózás problémája a GDF SUEZ cégcsoportnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Gábor (2014) Vallás és vallási aktivitás Szegeden a Vigaszhipotézis tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Szabolcs (2014) Buddycast protokoll vizsgálata teljesen elosztott P2P hálózatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Adél (2014) Az evolucionizmus hatása a kulturális antropológiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Dorina (2014) Vizsgaidőszakban fellépő stressz, szorongás vizsgálata szegedi egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danner, Gábor (2014) Momentum módszer a teljesen elosztott gépi tanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Rita (2014) A termőföld végleges, más célú hasznosításának talajvédelmi vonatkozásai Kecskemét példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darkó, Adrienn (2014) Teaching third languages: Findings, trends and challenges [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darányi, Dóra (2014) Российскaя героиня ХХ века (A XX. századi orosz [hős]nő). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Dániel (2014) Kkv-politika az Európai Unióban és Magyarországon a 2000-es évek elejétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

De-Chatel, Tamás (2014) Napenergia hasznosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni-Lincoln, Telma (2014) Alkotmányvédelem az alkotmánybíráskodás európai modelljeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Alexandra (2014) Kulturális fesztiválok Magyarországon, esettanulmány az Ördögkatlan fesztiválról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Boglárka Éva (2014) Mezőhegyes és térségének geotermikus adottságai és a benne rejlő lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Dóra (2014) A törvény fogalma Spinoza gondolkodásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Klára (2014) Tanári szemléletmód váltás a sportoló diákok oktatásában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Klára (2014) Tanári szemléletmód váltás a sportoló diákok oktatásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter-Haludka, Vivien (2014) Nátrium-nitrit késői hatása a koszorúér okklúzió és reperfúzió kiváltotta kamrai ritmuszavarokra altatott kutyamodellben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Derecskei, Tímea (2014) Gazdaságfejlesztés és versenyképesség Győrben és Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Derecskey, Zsolt Attila (2014) A magyarországi szakképzés jelene a szakpolitikai kihívások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Devcsics, Annamária (2014) A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók természettudományos tévképzetei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Devánszki, Anna Edina (2014) Erzähltechniken und das Filmische in Thomas Glavinic: Das Leben der Wünsche. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid Gábor (2014) Az emberölés és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dorottya (2014) Gábor Bethlen in the early seventeenth century British politics. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Erika Flóra (2014) The Boundaries of Free Will and the Supernatural Powers in relation to Hamlet and Macbeth. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferenc (2014) Staphylococcus aureus ellenes bakteriofág fehérje termeltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Klaudia (2014) A minimál invazív és a standard discectomia összehasonlítása a postoperatív időszakban a fájdalom, az egyensúly és a mozgásterjedelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (2014) Napelemek használata az energiatermelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deákné Kocsis-Savanya, Szilvia Edina (2014) Egészségtudatosságra nevelés az általános iskola felső tagozatos tanulóinál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimitrijevics, Andor (2014) Android platformról vezérelhető mikrokontrolleres biztonsági rendszer tervezése és megvalósítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák, Balázs (2014) Az elektromosan kiváltott intraoperatív stapedius reflex vizsgálata cochlearisan implantált betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés, Edit (2014) A 3-6 éves korú kisgyermeket nevelő anyák életmódjának vizsgálata Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dittert, Alexandra (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Annabella (2014) A dán oktatási rendszer az egész életen át tartó tanulás szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2014) Az EU jog és a hazai közgyűjtemények kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobler, Zsófia (2014) A Shannon-kapacitás és a Lovász-becslés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Márton (2014) Heterogenizált vas(II)-szalén komplex alkalmazása katalitikus transzfer-hidrogénezési reakciókban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Orsolya Katalin (2014) A fény jelátvitel és a cirkadián óra szabályozásában szerepet játszó fehérjék szumoilálódásának jellemzése Arabidopsis-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobsa, Jánosné (2014) Online tanulási tapasztalatok és digitális olvasási szokások vizsgálata 6. és 8. évfolyamos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Sára (2014) Autonómia elméleti és gyakorlati háttere a székely autonómia törekvés vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Nikolett (2014) Projektkontrolling : a kontrolling hozzájárulása a vállalati projektek sikerességéhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katalin (2014) Az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények helyzete a köznevelési változások tükrében,különös tekintettel a „MACI” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katalin (2014) Az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények helyzete a köznevelési változások tükrében, különös tekintettel a "Maci" Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Éva (2014) A bonsai kultúra rövid története és nevelési útmutatója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczki, Csaba (2014) SCargo - Szoftver szenzoros megfigyeléshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dohóczki, Judit (2014) A Bitcoin jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Emerencia (2014) A családon belüli erőszak és a nemi élet szabadsága, mint alapjog összefüggései az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Laura (2014) Jugoszlávia felbomlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Zsuzsanna (2014) A laikus kockázatészlelés bemutatása lízingkonsgtrukciókon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Tamás (2014) Kommunikációs formák vizsgálata a Csongrád megyei közoktatási intézmények vezetőinek körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Imre (2014) Ultranagyvákuum-rendszer elővákuumának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Szabolcs (2014) Felszíni vízhálózat meghatározása és lefolyás modellezés a Tokaj-Zempléni- Hegyvidék területén ArcHydro eszközzel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Csilla (2014) Viking mitológia és művészet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Norbert (2014) Az audiovizuális anyagok használata a spanyol nyelvórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Ágnes (2014) Változások menedzselése és szervezetfejlesztés egy korai fejlesztő intézmény tíz éves történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Ágnes (2014) Változások menedzselése és szervezetfejlesztés egy korai fejlesztő intézmény tíz éves történetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos , Bianka (2014) Emberi erőforrások menedzselése különös tekintettel az ösztönzésre és motiválásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domány, Szilveszter (2014) Bináris képek felbontása téglalapokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donáth, Viktória (2014) The Social Repercussions of the Blitz in Britain - Civilians in the War. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Lilla (2014) Az ugróteljesítmény és a testméretek kapcsolata a sportló tenyésztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorkó, Sára (2014) Nemi ideológiák és nemi sztereotípiák a korcsoport és a nemi tipizáltság függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogházi, Beáta Vanessza (2014) Baktérium partnerek hatásának vizsgálata a Chlamydomonas biohidrogén termelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dragon-Faragó, Fruzsina (2014) Hatodik és nyolcadik osztályosok ismeretei az anorexiáról és a bulimiáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drenda, Kinga (2014) Cellulóz tartalmú hulladékok mikrohullámú előkezelésének hatása a cukorkihozatalra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drexler, Zoltán (2014) Nagyvállalati dokumentumkezelő rendszer fejlesztése korszerű JAVA EE technológiák segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Lilla (2014) Az életminőség változása, életszínvonal Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drótos, László (2014) A neuroprotekció lehetőségeinek tanulmányozása az agy ischaemiás állapotában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudok, Fanni (2014) A szcientológiához kötődő oktatási rendszerek vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dudok, Réka (2014) Az iskolai kötődés és a felelősségérzet kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Attila (2014) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Zita Bianka (2014) Kultúra helyzete Magyarországon a II. Világháború után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2014) Kompetenzentwicklung von Start-ups: Herausforderungen und Strategien [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duka, Gabriella Filadelfia (2014) Hallgatói mobilitás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai, Babett (2014) Tömegkommunikáció: Meggyőzés és manipuláció hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dukay, Brigitta Dóra (2014) A Hsp70 szerepe fehérjék proteoszómális lebontásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukát, Erika (2014) A halál-motívum ábrázolásának változása az irodalomban és képzőművészetekben a késő középkor és a neoklasszicizmus korának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Edina (2014) Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dupák, Karina (2014) Twisted Mother-Daughter Relationship as Formative of the Artistic Self in Jeanette Winterson’s Fictional Autobiographies. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duró, Marianna Gyöngyi (2014) A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődése és növekedés Magyarországon a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dusik, Zoltán (2014) A Nemzeti Dohányboltok térbeli elhelyezkedése és hatása a kiskereskedelmi hálózatra Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Nikolett (2014) A 2012-14 közötti időszak egészségügyi reformjai és azok társadalmi hatásának vizsgálata mikroszimulációs módszertannal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Szabolcs (2014) Online képfeliratozó rendszer fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Margit (2014) Igemódhasználat vizsgálata az erza-mordvin nyelvben a Čiľiśema magazin alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Enikő (2014) Az 56-os magyar forradalom hatása a két német állam kapcsolatának alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, András (2014) A Balaton északi partjának turizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Renáta (2014) Transzjordánia története (1921-1950). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Andrea (2014) Fontosabb a divat, mint az egészség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Anikó (2014) A magyar nyugdíjrendszer, fókuszban a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának kérdése, kitekintve az Európai Unió országaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Balázs (2014) A viking portyázások és hódítások Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Balázs (2014) A viking portyázások és hódítások Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Lilla (2014) I. Károly új arisztokráciájának kialakulása a modern történetírás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Alexandra (2014) Sportsérülések hátterében álló pszichológiai faktorok vizsgálata kontakt és nem-kontakt sportágakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Melinda (2014) Közfoglalkoztatás mint speciális foglalkoztatás- és társadalompolitikai eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Nikolett Petra (2014) Zöld tea hatása az élettartamra, valamint mutáns huntingtin kiváltotta neurodegeneratív folyamatokra Drosophila melanogasterben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dócz, Lajos (2014) A mák (Papaver somniferum) termesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczi, Brigitta (2014) A területi szegregáció megjelenése az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczi, Éva (2014) A gyermeket nevelő családok szociális biztonsága Rúzsa településen. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, Arnold (2014) Étterem és pizzéria online rendelésének megvalósítása Facebook API használatával, rendelés és asztalkezelő alkalmazás készítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa, Zoltán (2014) Az épület és a föld jogi helyzete, különösen a ráépítéskor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrönte, Katalin Andrea (2014) Szociális célú városrehabilitáció eredményessége a Csepel Ady lakótelep esettanulmánya alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dögei, Tamás (2014) Pannonia provincia kori emlékek településfejlesztési kérdései a jelenkori településekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Döme, Krisztina (2014) Az online oktatás szerepe a felsőoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Döme, Lili (2014) A FAN1 szabályzása a DNS hibajavításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dömösi, Szilvia (2014) Természettudományos tudás mérése a harmadik évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör, Dr. Judit (2014) A társas viselkedés, a megküzdési mechanizmusok és az asszertivitás összefüggései a serdülőkorú fiúk körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörnyei, Dóra (2014) A szuperkolonialitás, mint kompetíciós csúcsstratégia: előnyei egy hangyafaj számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dúl, János (2014) Az örökös jogállása a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egeresi, Fruzsina (2014) A Jövő Tálentumainak Programja. Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Egri, Zsolt (2014) A modern viktimizáció sajátos terepe: a rendőrségi szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egyedné Kocsis, Katalin (2014) Állam és egyház az iskolaügyben Magyarországon a 19-20. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eke, Dalma Dóra (2014) Az ökoturizmus bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ekéné Abuczki, Marianna (2014) Térszemlélet vizsgálat a 14 éves korosztály körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

El-Maghraby, Tarekné (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Boga (2014) A szorongás percepciója és a megküzdés stratégiái tipikusan fejlődő, illetve Asperger-szindrómával élő serdülőkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Erzsébet (2014) Hallgatólagos tudás és tudományos szabadság Polányi Mihály filozófiájában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Fanni (2014) Értékek hagyományozása és mediációja családban. Csalási szocializáció a tradicionális társadalmakban és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Márk (2014) Társadalmi struktúrák és intézmények a középkori Norvég Királyságban (11-12. század). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elek, Renáta (2014) Hidrogél alapú mikrocsip kidolgozása kémiai gradiensek előállítására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Gábor (2014) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endreffy, Tamás (2014) Vadaspark adatbázis rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Endreffy, Attila (2014) A zenei tehetség természete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Alexandra (2014) A magyar társadalom általános bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Laura (2014) A magyarországi Cosmopolitan magazin bemutatása és marketingkommunikációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedi, Petra Krisztina (2014) A reszocializáció lehetséges irányai, a javítóintézeti nevelés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi, Dorina (2014) Fenol-tartalmú szennyvizek kezelése katalitikus nedves oxidációs technológiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Tamás (2014) Rövid szövegek tartalomelemzése hálózatalapú módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Anna (2014) Különböző teafüvekről izolált fekete Aspergillus fajok molekuláris azonosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Elvira Szilvia (2014) Exoholdak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdudac, Adrienn (2014) A jobb kéz technika lényege és fejlesztése a vonós képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Eszter (2014) Kortárs magyar női fotográfia, (ön)akt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Henrietta (2014) A gyógyturizmus szerepe az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Éva (2014) A takarékszövetkezetek helyzete a mai magyar bankrendszerben. Az integráció jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyiné Buzás, Éva (2014) Gomba község általános iskolai oktatásának alakulása,szervezeti struktúrájának, kultúrájának változása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyiné Buzás, Éva (2014) Gomba község általános iskolai oktatásának alakulása, szervezeti struktúrájának, kultúrájának változása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, István (2014) Marangoni instabilitás tanulmányozása a jodát-arzénessav reakcióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Klára (2014) A Brunner-család öröksége Nagykanizsán. Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet útja Nagykanizsától Indiáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős, Melinda (2014) A hátrányos helyzet hatása a szociális kompetencia fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss-Loy, Veronika Otilia (2014) Észlelt támogatás, időorientáció és depresszió közötti összefüggés kisgyermeket nevelő édesanyák csoportjainál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes, Adrienn (2014) Adatok a Közép-Tiszavidék középkori templomépítészetéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszteró, Rebeka (2014) A munkavédelem pragmatikus megközelítése, az emberi tényezők vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Evanicová, Rita (2014) Kettészakadt Felvidék - A szlovákiai magyarság politikájának riportja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabóné Vereb, Éva Tünde (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Facskó, László (2014) Szálkaperje LOB-domain transzkripciós faktorok szerepének feltárása géncsendesítéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fail, Veronika (2014) A flavonoidok előfordulása a növényvilágban, és azok jótékony élettani hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi, Henriett (2014) Erdély népességtörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi, Zsuzsanna (2014) "Az utolsó állomás" : a haldokló beteg pszichés gondozása : a halál attitűdje az ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fanaczán, László (2014) Lefedettségmérő eszköz fejlesztése Standalone Java alkalmazásokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Dávid (2014) A mátrixjátékok megoldó algoritmusa néhány alkalmazással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, László (2014) A házastársak különvagyona, és a vagyonelkülönítési rendszer az új Ptk. Családjog Könyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Vivien (2014) Az állampolgárok védelme külföldön a nemzetközi jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Anikó (2014) Kromatin módosító faktorok kifejeződésének jellemzése Drosophila melanogaster adult életszakasza során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Noémi (2014) A zarándokturizmus jelenlegi helyzete és megjelenése az ifjúsági turizmusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Ronald (2014) Alsós tagozatos korú gyerekek táplálkozási szokásainak felmérése, ennek tükrében étrend ajánlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás kialakulásának szakaszai a 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Fruzsina (2014) Az állam kártérítési felelőssége az uniós jog megsértése esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Kristóf (2014) A közszolgáltatók adatkezelési tematikája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Mihály (2014) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Péter (2014) Az őz orr-garatbagócs vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Tamás (2014) Ikrek,vagy csak testvérek? : az adatvédelmi szabályzat és az informatikai biztonsági szabályzat formai és tartalmi összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Alexandra (2014) Исследование русских и венгерских позиционных глаголов в пространстве - Az orosz pozicionális igék és ekvivalenseik a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Alexandra (2014) Gyermekágyas édesanyák ápolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Anikó (2014) A világ vezető jegybankjai monetáris politikai szabályozásának összehasonlítása a válság előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Dorina (2014) "A szecesszió nyomában": Eurorégiós együttműködés Szeged és Szabadka között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Dávid (2014) A ventrális és dorzális pályarendszerek lehetséges interakciója a vizuális munkamemória reprezentációk fenntartásakor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Emese (2014) A toarci anoxikus esemény globális őskörnyezeti háttere és megjelenése magyarországi üledékes összletekben és alsó-jura fauna együttesekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (2014) Szimbolikus számítások algebrai számokkal: a komplex Csebisev polinomok köríven. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Renáta (2014) A Mezőkovácsházai járás gazdasági, társadalmi és demográfiai változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes Éva (2014) A mélyvénás trombózis megelőzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kis, András Máté (2014) Összeejtő transzformációmonoidok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas-Csamangó, Dalma (2014) Népi játékok oktatásának lehetőségei és jelentősége az alsó tagozatos testnevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farmasi, Lilla (2014) "I am Lauren. But Less and Less." Corporeal Narratological Aspects in Don DeLillo’s The Body Artist. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farnasné Kiss, Enikő (2014) Párhuzamok a társművészetekkel. Kép-szöveg kapcsolatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farsang, Alexandra (2014) Termelési adatok elemzése Csongrád megye kiemelkedő holstein-fríz tenyészeteiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Bálint Róbert (2014) A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének vizsgálata a 2012. évi I. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ferenc (2014) Az otthoni szakápolás jelene Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Tímea (2014) Valós-idejű 2D játék implementálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Éva Réka (2014) Ukrajna és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Emőke (2014) Táplálkozási ismeretek és szokások vizsgálata várandós nők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Eszter Ágnes (2014) A kocka el van vetve! A táblajátékok szerepe a közép- és kora újkori európai kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, László Sándor (2014) Nagyátmérőjű csővezeték vizsgálatát autonóm módon ellátni képes önjáró robot kifejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ákos Ferenc (2014) Polietilén-tereftalát és biológiai úton lebomló politejsav mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas , Anita (2014) Az elektronikus toborzás jellemzői a Dél-alföldi régióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fedor, Mariann (2014) A stressz hatása a téri tájékozódásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Beáta (2014) Betegjogok a gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Szintia (2014) A német leányvállalatok gazdasági szempontból történő bemutatása - Az Audi és a Mercedes gyár alapján-. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Zsuzsanna (2014) A ládafedési probléma és az "Algoritmusok evolúciója". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Dániel (2014) 9GAG Army vs. Nescafe Hungary. A humor köré szerveződő online közösségek mint az ellenállás és a társadalmi diskurzus lehetséges terei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Erzsébet (2014) A történetfilozófia és a vallástudomány kontextusa. Történelemfilozófiai paradigma alkalmazásának bemutatása Karen Armstrong vallástörténeti műveiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Evelin (2014) A kutikuláris szénhidrogén profil összetételének szerepe a hangyák kommunikációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Gabriella (2014) Egy projekt terv kidolgozása: mezőgazdasági szakemberképzés szervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Gabriella (2014) A XX. századi diktatúrák beágyazódása a Harry Potterbe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Nóra (2014) Nagyböjti és húsvéti táplálkozás a délvidéki Ada községben (Interetnikus kapcsolatokból eredő változások vizsgálata az ünnepi táplálkozásban). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Péter (2014) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10-11. századi pásztorkészségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Mihály (2014) Nagyforgalmú többnyelvű nemzetközi piacra szánt közösségi oldal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Attila (2014) Televíziózás a Kádár-korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Gabriella (2014) A mindennapos testnevelés bevezetésének sajátosságai Szeged városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Renáta (2014) A művészet szerepe a serdülőkori depresszió kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Zsófia (2014) Énbevonódás, személyiségvonások és empátia – A narratív bevonódás skála, a BFI (The Big Five Inventory) és a vonás-empátia összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Dénes (2014) Az igazságügyi statisztika alkalmazási területei, megállapításai, az igazságszolgáltatás szereplői által alkalmazott rendszerek, metódusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Tímea (2014) Lobectomian átesett betegek pre- és postoperativ felmérése score teszttel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Rózsa (2014) Atipikus foglalkoztatás, különös tekintettel a részmunkaidőre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Viktor (2014) Az Európai Unió közlekedéspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Adrienn (2014) A Mirror Box hatása a tónusra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anett Fanni (2014) A kémiai biztonság a hétköznapokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anita (2014) A gendered analysis of the Beat movement on the basis of Carolyn Cassady’s life-narratives. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anita (2014) A gendered analysis of the Beat movement on the basis of Carolyn Cassady’s life-narratives. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anna (2014) Fight Club and a Critique of Consumer Culture. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anna Márta (2014) A televízió nézése és a meseolvasás hatásának vizsgálata az alvási szokásokra és a munkamemória működésére iskolás korú gyerekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Balázs (2014) A Kunsági borvidék és azon belül Soltvadkert bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Dorottya (2014) Folytonos idejű és folytonos állapotterű elágazó folyamatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Dániel (2014) Szupernóvák spektrális osztályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Géza (2014) Demonizációs kör : a kábítószer-fogyasztókkal kapcsolatos demonizáció körforgása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ildikó Pálma (2014) Natamicin és illóolajkomponensek kombinációjának antifungális hatása szaruhártyafertőzésből izolált Fusarium fajokkal szemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, János (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Kitti Ildikó (2014) A vésztői református egyház története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Lili (2014) Táplálási nehézségek az első fél évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, László (2014) Újabb régészeti adatok a Bódva-völgy késő népvándorlás kori történetéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, László Rómeó (2014) A kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon a válság előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Márta (2014) "Te magad légy a költemény" - A műbefogadás mérése szakértői csoportban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Tamás (2014) Minimális görbülettel rendelkező SU-8 struktúrák polimerizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ádám (2014) Az Esszék apológiája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Andor (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályinak változása az európai integráció hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fellegi, Nándor (2014) Ésszerű előreláthatóság - Horizont a polgári jogi felelősség látképén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felnagy, Krisztián (2014) Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felnagy, Krisztián (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fencsák, Zoltán László (2014) Munkahelyi erőfeszítés-jutalom egyensúly érzése és a megküzdés összefüggései egy magyarországi pénzintézet munkavállalói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, László (2014) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, Zoltán (2014) Kontakt képződmények vizsgálata a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteibe nyomult kréta korú magmás telérek mentén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, Ágnes (2014) Az észlelt kompetanciafejlődés a tréning módszerrel történő oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Éva (2014) L’invention d’une dramaturgie comique : les débuts de Marivaux a la Comédie-Italienne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz , Brigitta (2014) A hazai Y generáció egészségtudatossággal kapcsolatos fogyasztói attitűdjei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Subicz, Katalin (2014) Összevont intézmények szervezeti kultúrájának összeolvasztása : nehézségek és problémák,megoldási lehetőségek, vezetési módszerek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Subicz, Katalin (2014) Összevont intézmények szervezeti kultúrájának összeolvasztása. Nehézségek és problémák, megoldási lehetőségek, vezetési módszerek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Teleky, Éva (2014) Tanuló szervezetté válás, tudásmenedzsment a Szolnok Városi Óvodák intézményeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Teleky, Éva (2014) Tanuló szervezetté válás, tudásmenedzsment a Szolnok Városi Óvodák intézményeiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy, Botond (2014) A szociális kompetencia összetevőinek fejlődése és fejlesztése serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficzere, Csenge (2014) A Gyulai Várszínház public relations tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler, Szandra (2014) Inkubációs lehetőségek Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fierpasz, Flóra (2014) Mentorálás a Multi-Level Marketing rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filus, Andor (2014) A gazdasági világválság hatása a munkanélküliségre Magyarországon, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére, megoldást célzó intézkedések és programok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filó, Henrietta (2014) A 2-es típusú diabetes mellitus és az életmód kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta, Tímea (2014) Kéz szorítóerő vizsgálata szisztémás autoimmun kötőszöveti kórképekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz, Tamás (2014) A választási reform vitája a parlamenti pártok törvénytervezetei és javaslatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz, Bence (2014) Conoscenza dolorosa e dolore conosciuto: alcuni aspetti de "La cognizione del dolore" di Carlo Emilio Gadda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz, Petra (2014) The role of second language English in the learning process of third language French. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Flóra, Anita (2014) Egy letűnt nép nyomában. A kelták vándorlása, hitvilága, művészete az ókorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anikó Margit (2014) Legyenek „családbarát munkahelyek” Magyarországon? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nelli (2014) Cigánykérdés Magyarországon a parlamenti naplók tükrében 1867-1944. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Edit Andrea (2014) Hódmezővásárhely tömegközlekedése: a helyi viszonylatok és a Szegeddel való kapcsolat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogarassy, Fanny (2014) Alternatív oktatás és nevelés a Vajdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogas, János (2014) The Beatles’ Influence and Reflection on American and British Culture. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fohsz, Réka (2014) Foglalkoztatás-politikai kihívások az Európai Unióban az Európa 2020 stratégia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fokti , Krisztina (2014) Értékelköteleződés és az állampolgári részvétel jelentősége: A részvételi backcasting módszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács, Ádám (2014) Die nationalsozialistische Filmpropaganda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Norbert (2014) Vízminőségi vizsgálatok a Maros-hordalékkúp területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Ditta (2014) A szólásszabadság és korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Dorottya (2014) The Reception of the Treaty of Trianon and Hungarian Revisionism in British Politics in the 1920s. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Szilvia (2014) Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon. Szakmapolitika kontra gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Franczia, Viktor (2014) Facebook az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Franczia, Csenge (2014) Terms of address in an academic setting: Hungarian teacher-student relationships. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank, Judit (2014) Prezentáció készítése az alsó tagozatos tananyag feldolgozásához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó, Tamás (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Franyó, Katalin (2014) Keleti szláv és skandináv viharistenek és sorsistennők (Восточнославянские и скандинавские боги-громовержцы и богини судьбы). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska, Marianna (2014) Orvos és orvosi tevékenység az ókorban és ma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricz, Dóra (2014) Adatok Nyugat-Nógrád megye középkori településrendjéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fridrik, Dóra (2014) Egy MBCR alapú komplex pszicho-szociális intervenció hatékonyságának vizsgálata daganatos betegek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frittmann, Orsolya (2014) A DNS hibatolerancia központi szabályozójának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Andrea (2014) Történet, elbeszélés és narratív identitás a MetaXában (Garaczi László, 2005) és az Eredetben (Inception. Christopher Nolan, 2010). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Gergely (2014) Babits Mihály és a szellemtörténet, különös tekintettel Szekfű Gyulára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Gergely (2014) Babits Mihály és az Osztrák-Magyar Monarchia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Zita Dorottya (2014) A tartalomszolgáltatás elektronikus kereskedelmi és szerzői jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fráter, Zsuzsanna (2014) Mumifikálás az ókori Egyiptomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fulmer, Péter Dániel (2014) A magyar-finn audiovizuális fordítás elmélete és gyakorlata a Moszkva tér című film alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Futó, Sabina (2014) A fésűmelléklet adás szokása a gepidáknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fuxné Száraz, Dr. Rita (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, András (2014) Heurisztikus algoritmus egy gépjármű ütemezési feladatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2014) A kulturális örökség védelme - Az épített környezet védelmének szabályozása Békés városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Mónika (2014) "A remény szimbólumai" - Glattfelder Gyula csanádi püspök, Trianon, a Dóm tér és épületeinek kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Sára (2014) Egy késő népvándorlás kori településrészlet Orosháza határában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián-Nagy, Ágnes (2014) Egyes családtámogatási ellátások hatása a gyermekvállalás motivációira : Szentes város védőnői szolgálatánál adott időben, gondozásban lévő kismamák vizsgálata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fári, Anna (2014) Igazságügyi statisztika, fiatalkorú bűnelkövetők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Nikolett (2014) Meggyőzés és manipuláció, avagy hogyan érvelnek a sajtóreklámok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth, Anita (2014) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fényi, Viktória (2014) Az internet és a magánszféra, különös tekintettel az IT környezetre és a Google privacy irányelveire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fórizs, Bettina (2014) Szikes üledékek agyagfrakcióinak nátrium és réz adszorpciós valamint ásványtani tulajdonságai a szegedi és a kardoskúti Fehér-tó területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Lilla (2014) A külföldi munkavállalás és a családok. Előnyei és hátrányai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földházi, Renáta (2014) Kisiskoláskorú gyermekek szorongásának hatása a tanulási teljesítményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2014) A kábítószer-fogyasztás elterjedtsége a szabadkai középiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Rozália Anna (2014) "Mindenki a magáét" - a két világháború közötti Erdély Reményik Sándor és Gy. Szabó Béla művészetének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Bozsó, Anikó (2014) A vezetői stílus hatása a nevelőtestület működésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Bozsó, Anikó (2014) A vezetői stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári-Nagy, Dóra (2014) Üledékek és égetett kerámia tárgyak kormeghatározása lumineszcens módszerekkel egy kiskundorozsmai régészeti lelőhely példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváriné Greiz, Ágnes (2014) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók viselkedésének vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Földváriné Greiz, Ágnes (2014) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók viselkedésének vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki, Orsolya (2014) Kiskundorozsma-Daruhalom és -Kettőshatár avar kori temetőinek gyöngyanyaga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, László (2014) Az elítéltek munkáltatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zsadány (2014) Alkalmazásfejlesztés pitvarfibrillációs EKG jelek spektrális analízisére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, István Dániel (2014) Szilárd/folyadék kölcsönhatás tanulmányozására használt berendezés megtervezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Mónika (2014) Kompetenzentwicklung von Start-ups: Herausforderungen und Strategien [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Szabina (2014) A hátrányos helyzet mérséklésére irányuló fejlesztések elemzése a Mezőkovácsházai kistérségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Tiffany (2014) Egy könyvhagyaték feldolgozása és elérhetővé tétele. A múzeum mint információs intézmény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Viktória (2014) Politikai kommunikáció a Facebook-on és hatékonyságának vizsgálata a fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán Ottó (2014) Egy hazai kulturális örökség (hungaricum) későmodernkori adaptációs jegyei és megőrzésének perspektívái a 21. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp-Nagy, Katalin (2014) A negyedik osztályos tanulók alapműveleti készsége és tantárgyi attitűdje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Csilla (2014) Cukorbetegség és terhesség összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Dóra (2014) A politikai nyelvezethez való hozzáállás és a tudatos és nem tudatos politikai beállítottság a felsőoktatásban levők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, László (2014) 1. An Independent Scotland - Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. On Scottish Secession [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Zoltánné (2014) Életszínvonal a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

G. Nagy, Regina (2014) A devizahitelek válsága gazdasági és pszichológiai szemszögből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajda, Erika (2014) Egészséges életmód a várandóság időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos, Brigitta (2014) Női vállalkozók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos, Tamás (2014) Festékmolekulák anizotrópiájának meghatározása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos, Ádám (2014) Piliscsaba funkcionális-morfológiai térszerkezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos, Enikő (2014) Reputáció mérés közösségi tanításhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Vivien (2014) Zichy Mihály élete és művészete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galik, István Zsolt (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galló, Márk Balázs (2014) A lean filozófia alkalmazási lehetőségei a startup cégek gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galzó, Ákos Ferenc (2014) Csoportelméleti módszerek a fizikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galántai-Fekete, Gyula (2014) Tanítók a mesterek szemében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Garaczi, Vivien (2014) Munkaerő-felvétel a HR gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garaczi, Zoltán (2014) A kortársak helye tankönyveinkben, tanterveinkben Jónás Tamás Cigányidők című elbeszélésének feldolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garaguly, István (2014) A Szegedi Dolomit Formáció repedéskitöltő karbonátjainak petrográfiai és geokémiai vizsgálata Üllés térségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Anett (2014) Kapuvár népdalainak alakulása az idő szent és profán kettősségének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi, Luca Emese (2014) A szövegalkotói tudatosság fejlesztése a diskurzusjelölők tanításának segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gasztány, Richárd (2014) Keresőoptimalizálás az üzleti életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Máté (2014) Társadalmi mobilitás a kistérségekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Máté (2014) Társadalmi mobilitás a kistérségekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdik, Ágnes (2014) Die kontrastive Analyse der Bewegungsverben in der deutschen and in der ungarischen Sprache aus stilistischem Aspekt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó, Nikolett (2014) A klaszterek szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gede, Jenifer (2014) Szülő-gyermek kapcsolati zavarok pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Geiszt, Regina (2014) Paleozoikumi kihalási események és azok lehetséges klimatikus okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelle, Kitti Erzsébet (2014) Optimalizálási módszerek és feladatok hálózata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gellert, Attila (2014) Az aminoguanidin hatása szalicilsavval kezelt paradicsom növények poliamin katabolizmusára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellény, Krisztina (2014) Az ökoszisztéma-szolgáltatások kezelése a székelyföldi falvakban a 16-19. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Erika (2014) Egy élhető település jól működő általános iskolája:esettanulmány a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskoláról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Petra (2014) Az egészségbiztosítás finanszírozása és az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek változása 1995-2012 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Erika (2014) Egy élhető település jól működő általános iskolája. Esettanulmány a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskoláról. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Gábor (2014) A helloszeged.hu programportál üzleti terve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Marianna (2014) The representation of gender and sexuality in Japanese girls' comics. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gercsó, András Tiborné (2014) A galektin-1 fehérje kimutatására alkalmas enzim kötött immunoassay kémiai optimalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Orsolya (2014) Grammatikvermittlung in DaF. Die moderne Auffassung über die Adjektivdeklination und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Orsolya (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Attiláné (2014) Az Anna-liget vadon termő, és termesztett gyógynövényei, és szerepük a környezeti nevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Andrásné (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Imelda (2014) A Bácska vaskori lelőhelyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Róbert (2014) Gonarthrosis rehabilitáció subaqválisan és szárazon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerhát, Anita (2014) The Ambiguous Social Construction of the Fashionable Gendered Body through the Example of American Apparel’s Controversial Advertisements. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerő, Dávid Péter (2014) Egyszerű magyar mondatok kezelése NLTK környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Noémi (2014) A munkahelyi ellenőrzés jogi háttere és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Orsolya Éva (2014) Manipuláció, mint önsegítő technika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze, Barnabás (2014) Nagy intenzitású lézerek kontrasztjának javítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Giricz, Zsófia (2014) A lizil-oxidáz enzim bélszakasz-specifikus expressziója streptozotocinnal indukált krónikus diabéteszes patkányokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Girizd, Árpád (2014) Vajdaság Autonóm Tartomány: Alkotmányos autonómia és politikai valóság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gittinger, Anna (2014) A könyökízületet érintő traumás törések utáni rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Glózik, Ágnes (2014) Antibiotikumok terápiás alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Glückné, Buzás Ildikó (2014) A szövegértés és a matematikai szöveges feladatok megoldásának összefüggése 7. osztályban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Goda, Ádám Zoltán (2014) Szolnoki fiatalok kultúrafogyasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gofjár, Nikoletta (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Ákos (2014) Időfüggő elektromos és mágneses térben mozgó elektron egzakt kvantumos dinamikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Fanni (2014) Gyermekek jogán járó ellátások, különös tekintettel a fogyatékos gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gora, Patrik (2014) Charming Monsters: Being Exposed to Sublime Terror. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorondy-Novák, Márton (2014) A történeti hermeneutika kísérlete Wilhelm Dilthey filozófiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Goóg, Melinda (2014) Hollókő helye a világörökségben és a magyar műemlékvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grajczár , Krisztina (2014) A MERCOSUR hatása az argentin-brazil kapcsolatrendszer bővülésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grallert, Krisztina (2014) Ábra és táblázat segítő hatásának vizsgálata szöveges feladatok megoldása során 9. évfolyamos tanuló körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Grezsa, Bence (2014) A kazak nyelv színnevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber, Attila (2014) A Dél-Alföld kora bronzkorának kutatástörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gránicz, Attila (2014) A magyar nemzettudat és nacionalizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gríz-Verbói, Barbara (2014) A hazai könyvtárközi dokumentumszolgáltatás változásai, megújulása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf, Dr. Csilla (2014) "Coach"-Surfing, coach-ok én- és pályaképe interjúk alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grószeibl, Edina (2014) Növények, mint alternatív energiaforrások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grőb, János Pál (2014) Kapcsolat teljesítmény elemző szoftver. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gub, János Róbert (2014) Elosztott adatbányászat megvalósítása statikus hálózatokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Melinda (2014) A Bacillus mojavensis SZMC 22228 dermatofita-ellenes hatásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Norbert (2014) Language attitudes and motivation: An investigation into varieties of English and German among Hungarian secondary school students. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubics, Dóra (2014) Szüléshez kötődő ellátások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubán, Béla (2014) Az uniós támogatások hatása a mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudman, Gergely (2014) A mikorrhiza gombák jelentőségének vizsgálata a sütőtök termesztése során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gugolya, Annamária (2014) Az elülső keresztszalag pótlást követő késői rehabilitáció Kinesio tape technikával kiegészítve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gules, Christiana (2014) Furcht beim Lesen. Eine biologisch-kognitive Annäherung an Arthur Schnitzlers Traumnovelle. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Krisztián (2014) Nagios rendszerfelügyeleti alkalmazás bevezetése és integrálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Nóra (2014) A demokratikus átláthatóságot biztosító eszközök az Európai Unióban a Lisszaboni Szerződés után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Anett (2014) Helyi értékesítési rendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Anita (2014) Középiskolás diákok alkoholfogyasztási szokásai és annak okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Ferenc (2014) A citera hangszercsalád története és szerepe a zenekultúrában az ókortól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Éva (2014) A szegedi egyetemisták borfogyasztási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gun-Uils, Tuguldur (2014) The multiple genres of US Hip-Hop and their concept of America. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gura, Anett Erzsébet (2014) A cselekvőképességet érintő gondnokság szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guti, János Kornél (2014) A szorongás és az empátia kapcsolata 14 és 18 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guzsván, Izabella Réka (2014) Üzlet és marketing a sportban: az üzleti érdekek befolyásoló hatása a sportra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gvozdenov, Ena (2014) Govori Srba u Mađarskoj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Sándor Csaba (2014) A családi vállalkozások kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, János (2014) Munkanélküliség napjainkban a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyermán, Edgár (2014) Osteoporosisos betegek egyensúlyának vizsgálata és fejlesztése szárazföldi és subaqualis gyógytornával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyorgyevics, Milán (2014) Inváziós növényfajok Magyarországon: alapfogalmak, elterjedés és védekezési lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, András (2014) Nortesztoszteron származékok antiproliferatív hatása humán daganatos sejtvonalakon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Antal (2014) Orsókonvex halmazok tulajdonságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Loretta (2014) Zenés mozgások lehetőségei és jelentősége az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Ildikó (2014) Protektív faktorok a pedagógusok kiégésének megelőzésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza, Kitti (2014) Az újjászülető kézművesség marketingstratégiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza, Fanni (2014) "Egy siker kezdete": A New Season Tánciskola bevezető kampánytervezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurin, Attila (2014) Pókerstatisztikai program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, László (2014) Nemzedékekről nemzedékre. A tanyai élet hagyományos és megújuló értékei az alföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics, Tamás (2014) A kohéziós és regionális politika Magyarországon - Az operatív programok múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics , János (2014) Egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó, Erika (2014) A Gazdasági és Monetáris Unió helyzete a válság előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, András (2014) Az online zeneipar terjeszkedőben - Szerzői jogi kilátások az internet korában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, Richárd (2014) Ipar és kereskedelem Brassóban a 13-17. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyökeresné Varga, Veronika (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Norbertné (2014) Miért válnak a fiatalok szubkultúra tagjává? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyi, Péter (2014) Az IBM 602 lyukkártyás számológép bemutatása és programozásának demonstrálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györffy, Miklós József (2014) A projektmódszer hazai és nemzetközi viszonylatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

György, Máté (2014) Királyi rezidenciák a középkori Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi, Csaba Sándor (2014) A mezőgazdasági szociális szövetkezetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi, Dr. Dániel Kálmán (2014) 1. Information on Premarital Agreements ; 2. Adult training agreement [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Györke, Réka (2014) Újabb adatok a Dunántúl avar kori vaskohászatához (Bátaszék-Nagyorros avar kori kohótelep leletanyagának archeometriai elemzése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györkös, Bianka (2014) Szélerózió okozta talajszerkezeti változások kimutatása szélcsatorna kísérletekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Csilla (2014) Az új felnőttképzési törvény hatásai a felnőttképzési intézmények működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Szimonetta (2014) Szóhasználat vizsgálat kisiskolás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrik, Tímea (2014) Családtámogatás alanyi jogon az 1990-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Erika (2014) The Wisdom of the Hive. The social physiology of honey bee colonies [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor-Kneip, Rita Mariann (2014) A zenei nevelés hatásai az önfejlesztésre mint kulcskompetenciára - összefüggések vizsgálata a 7. és 11. osztályos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gábriel, Ari (2014) Az áttétel és viszontáttétel - Ferenczi Sándor pszichoanalízissel kapcsolatos nézetei az R. N. eset tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Nikoletta (2014) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Adrienn (2014) Dargay Lajos kortárs művész életrajzi adatainak feltárása digitális környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Angéla (2014) A biblioterápia sajátos elemei az iskolai könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Bernadett Ildikó (2014) Új lehetőség az intelligenciabecslés területén: a National Adult Reading Test (NART) hazai alkalmazása alkoholbetegek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Boglárka (2014) Ifjúsági rétegkultúra a civil szférában - a Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, mint a hip-hop szubkultúra képviselője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Csaba (2014) Diódák és tranzisztorok mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Emese (2014) Idegenszó-használattal kapcsolatos viták az 1930-as években Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, József (2014) Radnóti Miklós élete és költészete identitásszerveződésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Kinga Tünde (2014) Kis- és közepes vállalkozások finanszírozása a Széchenyi Kártya Program segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Kitti (2014) A közösség és a fejlesztő szakemberek hatása a 3-6 éves óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálffy, György (2014) Régészeti adatok a kulcs használatának történetéhez a középkori Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, László (2014) Az Alföld városhierarchiájának változása az 1960-as évek után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálik, Eszter Rebeka (2014) A mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatai kecskeméti általános iskolákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálné Fancsali, Ildikó (2014) Az elmúlt évek oktatáspolitikai intézkedéseinek hatásai a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium mint köznevelés típusú sportiskola szervezeti fejlődésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gálné Fancsali, Ildikó (2014) Az elmúlt évek oktatáspolitikai intézkedéseinek hatásai a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium, mint köznevelés típusú sportiskola szervezeti fejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gáncsos, Kármen (2014) A furcsa hurok mintázatai a kortárs vizuális tömegkultúra Én-reflexív narratíváiban. A filmtől a selfie-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Szandra (2014) A kortársak helye tankönyveinkben, tanterveinkben - Kosztolányi Dezső Bolgár kalauzának parafrázisai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény, Barbara Szandra (2014) A kulturális javak védelme fegyveres konfliktus idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Nikolett (2014) Elhiszem a hírt, ha ismerem a hírhozót! Kiskunfélegyháza helyi médiumai és a helyi televízió története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes , Ivett Vivien (2014) Szentes városi uszodaépítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góczán, Zsófia (2014) Az első magyar szépirodalmi divatlapok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Góhér, Eszter Edit (2014) A latin-amerikai függetlenségi háború és Bolívar a Nagy Szovjet Enciklopédiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Roland (2014) A kopt közösség szerepe a 20. század egyiptomi politikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Kamilla (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri, Kamilla (2014) A probléma alapú tanulás alkalmazhatósága a biokémia-oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi, László (2014) A könyvtár mint online tartalomszolgáltató. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbedi, Ákos (2014) Pókrobot platform megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görhöny, Bence Gáspár (2014) Veszprém megye a török háborúk viharaiban a 16. században (A 15 éves háború és településtörténeti hatásai). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habara, Mónika (2014) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hack, Anita (2014) A motiváció szerepe a hatékony idegennyelv-tanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, László (2014) Gráfszínezési heurisztika műszakkiosztási feladat megoldására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Márton Dávid (2014) NP-nehéz problémák "nehéz" igen példányai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Róbert (2014) Energia-minimalizáción alapuló diszkrét tomográfiai algoritmusok megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, István Zoltán (2014) Övzátony épülés és mederfejlődés a Tisza mindszenti szakaszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Judit (2014) Alkoholizmus a mai magyar társadalomban - az időskorban előforduló alkoholizmus vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Szandra (2014) Deaf children and foreign language learning: Students' and teachers' perspectives. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Zita (2014) Békéscsabai fejlesztések és hatásuk a fiatal korosztályra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Éva (2014) A tanári kiégés vizsgálata néhány pszichológiai aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Balázs Donát (2014) Hardware In The Loop (HIL) rendszer megvalósítása LabVIEW-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Barbara (2014) Drogrehabilitáció ápolói szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Edit (2014) Daganatos betegek és hozzátartozóik szimultán vizsgálata a betegség és kezelésük következtében kialakult életminőség változások tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Erzsébet (2014) An Endless Narrative: An Analysis of Tarantino's 'Kill Bill' from the Perspective of the Viewer's Adventure. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Péter György (2014) Innovatív kis- és középvállalkozások támogatásának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Éva (2014) A család funkcióinak megváltozása a házasság felbontása után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Ferenc, ifj. (2014) Növényvédőszeres kezelések hatása az őszi búza mennyiségi paramétereire és klorofilltartalmára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Péter (2014) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az elrendelése feltételeire, foganatosítására és helyettesítő intézményeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Márton (2014) Színház és építészet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajtman, Sára Zsófia (2014) A nők társadalmi helyzete az ókori Rómában és Egyiptomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajzer, Gergő (2014) Anglicismos en la gramática española. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajó, Adrienn (2014) A 2008-as gazdasági világválság hatásai Németország és Magyarország gazdaságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajós, Attila (2014) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajóssy, Ingrid (2014) Laboratóriumi kísérletek permeábilis reaktív gát kiépítéséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Éva (2014) Másnak születtek – Tények és tévhitek az LMBT emberek megítélésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Laura Fruzsina (2014) Tárgyalás egy német sportoló Magyarországra történő átigazolásáról. Tolmácsolási esemény elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Orsolya (2014) A tanítói hivatástudat hatása a tanulókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halbrucker, Éva (2014) Szeged-Tápé-Lebő 2010-2011-es terepbejárási anyagának elemzése. Régészeti interpretáció és archeometriai vizsgálatok elsősorban a kőeszközök tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halengár, Bianka (2014) Városi területhasználat összehasonlító elemzése Budapest és Szeged példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai Sebők, Zsuzsa (2014) A bor metaforájának értelemhordozó szerepe Babits Mihály Laodameia című drámájában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halustyik, Éva (2014) A tartós munkanélküliség csapdájában Veszélyek és remények egy kutatás szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halál, Amanda (2014) Bírálatelemzés díjhajtásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Dorottya (2014) Középiskolás diákok állampolgári aktivitása, és személyiségük összefüggése, gimnáziumi és rendvédelmi tagozatos szakközépiskolás tanulók között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Gábor Attila (2014) A videojátékok kapcsolata a filmművészettel és az újmédiával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Ágnes (2014) Porózus anyagokban lejátszódó gáztranszport folyamatok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Szabó, Ferencné (2014) A mesehallgatás és a szövegértés összefüggései kisiskolás korban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Kristóf Pál (2014) Az üllési terület bizonytalan korú mezozoikumi mészkőtípusainak kőzettani jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hancsákné Dudás, Csilla (2014) Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok készítése és jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangya, Viktor (2014) Véleménydetekció a szociális médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Adrienn (2014) Az Európai Uniós projektek szerepe a kis- és középvállalkozások fejlesztésében, különös tekintettel Újkígyósra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcsás, Dalma (2014) Bernhard Schlink: Der Vorleser - Hanna Schmitz als Schuldige und als Opfer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcsás, Réka Dóra (2014) Idősek a 21. században. Kultúraközvetítők és a nyugdíjasok kapcsolata Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcz, Klaudia (2014) Ovidius Halieuticája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Fanni Daniella (2014) Egy vitatott múltú betegség: a szifilisz paleopatológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Ferenc (2014) A százalékszámítással kapcsolatos ismeretek és alkalmazásaik vizsgálata 8. évfolyamos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Attila Gyula (2014) A hivatásos vadász alkalmazásának feltételei az egyes történelmi korokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, István (2014) A kalózkodás nemzetközi bűncselekményének meghatározása és az érte való nemzetközi jogi felelősség, különös tekintettel Szomáliára, mint bukott államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Anita (2014) Second language learners' beliefs about grammar instruction and error correction. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, György (2014) Hogyan lett? Kipling mesék: Ismeretterjesztő film a Ciróka Bábszínházról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Róbert Tamás (2014) Szövegosztályozás kisméretű, kiegyensúlyozatlan tanító készleten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmath, Mónika (2014) Nőgyógyászati daganatos betegek ápolása, életminősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, Balázs (2014) Film és festészet viszonya Peter Greenaway munkásságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, János Elemér (2014) Intézményi önértékelés a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hartai, Teodóra (2014) Az ABCB1 gén C3435T polimorfizmusának szerepe Alzheimer-kórban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hartmann, Zoltán (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haskó, János (2014) Alternatív gazdálkodási formák szerepe az ökoszisztéma szolgáltatások használatában és megőrzésében a Dél-Alföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hattayer, Róbert Attila (2014) A magyarországi nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémái a demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, Alexa (2014) Information on Premarital Agreements [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, István György (2014) Tutanhamon fáraó és utódai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, József Ervin (2014) A magyar egészségügy finanszírozásának diagnosztikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havlik, Dóra (2014) A Seyfried stádiumbeosztás gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata rheumatoid arthritises kéz esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havlikné Rácz, Andrea (2014) A szociális készségek vizsgálata az óvodába lépés időszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haág, Henrietta Júlia (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, István (2014) A sajtókommunikáció alkotmányjogi aspektusai a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Kata (2014) Az elkövető, az áldozat és a megfigyelő nemének hatása az agresszív viselkedés megítélésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Katalin (2014) A sclerosis multiplex, a depresszió és a kognitív hanyatlás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Máté (2014) Vezetői döntéstámogató dinamikus és adatbázisfüggetlen rendszer fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsanett (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsanett (2014) A kommunikatív kompetencia fejlesztése az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Csaba (2014) Online Virtuális Séta Java3D-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Fanni (2014) A Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. felnőttképzési tevékenységének bemutatása egy konkrét képzésen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Gabriella (2014) Shaping Hungarian Image: The Ethnic Tensions of Gyöngyöspata in the British Online Newspapers. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Henrietta (2014) Retinopathia diabetica megelőzése, kezelési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Katalin (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Klára Mária (2014) Döntéshozás és kognitív gátlás vizsgálata depressziós betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztián Béla (2014) A kunszentmártoni méhészek egyesületi életének változásai az első méhészegyesület megalapításától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, László Dávid (2014) Kecskemét helyi tömegközlekedési rendszere és a társadalmi különbségek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Roland (2014) Város a városban, avagy a települési szegregáció és a hozzá kapcsolódó problémák Tiszakécske példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Réka (2014) A múzeumok funkcióváltozásai, kihívásai a múltban, jelenben és a jövőben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Szabina (2014) Családkutatás a Szegedi Zsidó Hitközségben. A HunTéka alkalmazási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Szilvia (2014) Az agresszív és a proszociális viselkedés a kortárskapcsolatokban 5. és 8. osztályosok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsuzsa (2014) Stressz az anyaméhben. Következmények, megoldások, vizsgálati nehézségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs-Boros, Rebeka (2014) Térségi gazdaságfejlesztő szervezet szerepe az üzleti inkubátorok és szabad vállalkozási zónák támogatásában Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs-Torma, Luca (2014) Szerepelvárások a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Kornél Gyula (2014) A tanúvédelem hazai eszközrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Csilla Fruzsina (2014) A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében: könyvtárhasználóvá nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Márta (2014) Higromicin B rezisztencián alapuló szelekciós rendszer kidolgozása különböző Mortierella és Umbelopsis fajokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Péter (2014) Környezetközpontúság vizsgálata egy modell szervezetnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Szilvia (2014) Egy aktuális nyelvpedagógiai probléma megoldási kísérletei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heim, Eszter (2014) Motiváció a szervezetekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heka, Dária Zsuzsanna (2014) Európán kívüli politikai rendszerek: Az Argentin Köztársaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hell, Tímea (2014) A családrendszer hatása a tanulók mentálhigiénés státuszára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hencz, János László (2014) A gazdasági társaságok és az információszabadság. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Herbayné Dudás, Éva (2014) A nyolc évfolyamos és nyelvi előkészítős gimnáziumi osztályok tanulási motiváció vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Sándor Lajos (2014) Egyenlőtlenek az egyenlők között : független képviselők a parlamenti jog és a gyakorlat tükrében 1990–2014. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Csaba (2014) A japán menedzsment és magyarországi alkalmazásának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Norbert Zoltán (2014) The Use of L1 and L2 in EFL. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Tünde Csilla (2014) Diffúzióállandó meghatározása elektrolitokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herendi, Márton (2014) Kereszténység és modern élet: Czakó Ambró a kereső, az emigrációt megelőző főbb művei tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herfort, Károly (2014) Ifjúságpolitika, ifjúsági munka, ifjúságügy, Roma fitalok az ifjúságügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heringer, Tünde (2014) Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési keretének bemutatása, a költségvetési keret és az Európa 2020 Stratégia kapcsolatának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herke, Roland Péter (2014) Az innovácit támogató szervezeti kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herman, Bianka Edina (2014) Hidroxiszteroidok észteresítési módszereinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann, Andrea (2014) A húgysav, az uridin és a karnozin neuroprotektív szerepének vizsgálata a Huntington-kór egy transzgenikus egér modelljében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann, Zsolt (2014) Értékesítés pszichológiája; az értékesítő szerepének megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernyik, Lilla (2014) Ready-made; avagy a művészet határpontja? Duchamp értelmezések. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hernyák, Zsóka (2014) A hatalom játékai (Hernyák György által rendezett négy előadás elemzése). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herzsán, Gábor Ferenc (2014) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi-Gödöllei, Anna (2014) A Facebookkal kapcsolatos pozitív attitűd és a közösségi oldal használata közti összefüggések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Nóra (2014) Az amerikai és a kelet- és közép-európai animációs filmek összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesiné Balog, Aranka (2014) Hozzátáplálás 4-18 hónapos kor között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Alex (2014) A gyulai Várfürdő termálvizének hasznosítása és környezeti hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hlacs, Tünde Emese (2014) Állati zsírok bontása Rhodococcus törzsekkel a lebontás körülményeinek optimalizálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hochman, Dávid (2014) Falu-város dichotómia a felnőtt lakosság térpályáiban - Bordány és Szeged példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodur, Sára Veronika (2014) A Reál Hungária Élelmiszer Kft. kereskedelmi márkás termékeinek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffer, Norman (2014) Nemzetségi monostorok az Alföldön (Kutatástörténeti áttekintés). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Mariann (2014) Charlotte Bronte - Jane Eyre. Az életút és a regény közös keresztmetszete. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Nóra (2014) Kulturális aktivitás a mezőberényi fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holhós-Szabó, Kitti (2014) Komádi térség metamorf aljzatának petrográfiai jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollandi, Gábor (2014) Oxálacetát hatásának tanulmányozása hippocampális agyszelet preparátum működésén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollandi, Réka (2014) Telomer hossz vizsgálata immortalizált humán keratinocita sejteken és telomeráz aktivitás vizsgálati módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló-Szabó, László Dávid (2014) Az EU kohéziós politikája (2014-2020) a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollóczki, Vanda (2014) Gyermekbántalmazás az óvodás korúak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós, Zita (2014) Műanyag hulladékok újrahasznosításának lehetőségei, hazai gyakorlati megoldások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Hajnalka (2014) A család alaptörvényi szabályozásának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holyba, Levente Gábor (2014) A permutaéder. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horcsák, István (2014) Tanuló szervezetté válás nehézségei a régi idők árnyékában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horcsák, István (2014) Tanuló szervezetté válás nehézségei a régi idők árnyékában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyik, Anna Viola (2014) „Ha innentől kezdve csak modern zenét szeretnék játszani, azt hiszem, magamra maradnék” - Beszélgetés Somorjai Péter karmesterrel a zenei köznyelvről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyákné Doszpod, Edit (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyákné Sivók, Ildikó (2014) Nem közülünk való, avagy szociális munka cigány családokkal. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Horti, Tamás (2014) Büntetőjog az arab iszlám társadalmakban (halálbüntetés). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Réka (2014) Európai Uniós támogatások pályázása egy konkrét példán keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Adrienn (2014) Jogorvoslati eljárás kérelem alapján a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Alexandra (2014) Munkanélküliség és hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bettina (2014) Női szerepvállalás, azaz család vagy karrier. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Edina (2014) Gazdasági bűnözés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (2014) A közoktatásban bekövetkezett változások és hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nikoletta (2014) Az osztrák turizmus - a „Gasthof Hotel Doktorwirt” bemutatása, működésének elemzése fejlesztési javaslatokkal. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Réka (2014) Pásztázó lézer endomikroszkópia alkalmazása a mesenteriális ischaemia diagnosztikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tamara (2014) AMPA receptor blokkoló intracelluláris kalcium szint emelkedést gátló hatása egy mozgató idegrendszeri degeneratív betegség modellben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tímea (2014) A Spirulina és Chlorella algafajok hatása a talajállapot megőrzésére a paprikahajtatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsolt (2014) 3D nyomtató tervezése, program konfigurálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsa (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna Kitti (2014) A tanúvallomás jogszerű megtagadásának elméleti és gyakorlati dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2014) 3D Tetris mobil eszközre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ágnes (2014) Szellemitulajdon-intenzív gazdaság és a védjeegy gazdaságban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (2014) A média hatása a vásárlási szokásokra egy szegedi közvélemény-kutatás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anetta (2014) Egyensúlyi elmélet a közgazdaságtanban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Angéla Alexandra (2014) Tanulásban akadályozott fiatalok olvasási képességeinek mérése és attitűdvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anikó (2014) A szegedi andragógus hallgatók vállalkozási hajlandósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anita (2014) A test szerepe az ezredforduló utáni magyar filmekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2014) A kulturális turizmus vizsgálata a székesfehérvári Szent István Emlékév példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Attila László (2014) Ságvár Lyukas-domb I-es szelvény geoarcheológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bence (2014) A média hatása a magyar egyetemista korosztályra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Bernadett (2014) Acélöntészetben alkalmazott cirkon-alapú tűzálló mag- és héjforma-bevonatok jellemzése és fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Beáta (2014) Az egész estés rajzfilmek technikai fejlődése és morfológiája Walt Disney munkáságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Csaba (2014) Alapítványok forrásteremtő tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Csillag Edit (2014) Vác város vezetékes ivóvízellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dániel (2014) A Vas megyei horvát nemzeti kisebbség egyesületei és érdekképviseletei szervezetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor (2014) Nanoszolok előállítása szilárd-folyadék határfelület lézeres besugárzásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Hella (2014) Családközpontú szülészet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, István (2014) Code review folyamatát támogató Eclipse plugin fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, János (2014) Az adómorál és a méltányosság kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kitti (2014) Hungarikumok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kitti (2014) Les sujets mythologiques dans l'oeuvre de Nicolas Poussin - la mythologie arcadienne. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kristóf Dániel (2014) Nagy entalpiájú geotermikus területek összehasonlítása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lívia Mariann (2014) Személyiségjegyek és az érzelmi intelligencia szerepe a pszichoaktívszer-használatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mária Enikő (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra Rita (2014) A partikulák szerepe, fordítási nehézségei az orosz és a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Roland Sándor (2014) Koagulálószerek foszfor- és szervesanyageltávolítási hatékonyságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (2014) Szelektív hidrogénezési reakciók tanulmányozása Lindlar katalizátoron. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (2014) Táplálékkiegészítő göngyölegek potenciális környezetterhelésének felmérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsanett (2014) Az egész életen át tartó tanulást támogató mobilitási eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Illés, Barbara Eszter (2014) 40 év - merre tovább, Csillagház? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kujáni, Éva Ivett (2014) Adatok a Maros-Körös–közének 4-5. századi temetkezéseihez az apátfalvi temető alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kun, Johanna (2014) Családtervezési szokások vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Nagy, Ildikó (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horvátné Illés, Barbara (2014) 40 év - Merre tovább, Csillagház? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horák, Réka (2014) A zenei tantervek gyakorlati megvalósulása alap- és középszinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hubicsák, Péter Máté (2014) A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás és képesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hugyecz, Bettina (2014) L' oeuvre de Le Corbusier. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hulej, Álmos (2014) Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia politikai átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulmann, Petra (2014) Vírusok evolúciójának modellezése differenciálegyenleteken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadvári, Zara (2014) A felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Annamária (2014) L'Immagine dell'Italia Attraverso Quattro Film Ungheresi dell'Epoca Horthy. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Brigitta Erzsébet (2014) Transfer of idioms: a special relationship between English, Hungarian and Spanish. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Husztik, Balázs (2014) A fegyelmi eljárás szabályainak változása az új Munka Törvénykönyve bevezetésével és gyakorlati alkalmazásuk egy hazai vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszák, Andrea Judit (2014) Pre- és perinatális élmények szimbolikus megjelenése képzeletjátékkal indukált gyermekrajzokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Adrienn Éva (2014) A házasság felbontatásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Bertalan (2014) A 9. századi avar továbbélés a Kárpát-medencében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ivett (2014) A Humán erőforrás menedzsment történeti fejlődése, napjaink tendenciái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Jennifer (2014) Analyse der Güllener Gesellschaft in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, János (2014) A musical-szekvenciák stilisztikája a Disney-rajzfilmekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Katalin (2014) A tekintélyelvűség kapcsolata a racionális-tapasztalati gondolkodással és az érzelmek iránti igénnyel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Krisztina Edit (2014) A krimi világa és Kondor Vilmos Budapest-ciklusa egy bűnügyi újságíró szemével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hutvágnerné Bujdosó, Edit (2014) Irradiált vér transzfúziója az újszülött és csecsemőkori kongenitális szívsebészeti perioperatív ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huzián, Orsolya (2014) A major depresszió neurobiológiája: nemi differencia vizsgálata a learned helplessness paradigmában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hársfalvi, Vivien (2014) Amiloid alapú nanohálózat fejlesztése és tesztelése nanoelektronikai alkalmazásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Házi, Szabina (2014) Cancer Genome Landscapes [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Héder, Ildikó (2014) A devizaalapú lakáscélú hitelezés elterjedése és válsága, valamint a kormányzati intézkedések a devizaalapú hitellel rendező lakosság megsegítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hédervári, Gabriella (2014) Kiégés szerepe a büntetés-végrehajtás területén dolgozó ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hégely, Éva (2014) Kombinatorikai játékok vizsgálata a Kalmár-Steinhaus-függvény segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Héja, Ágnes (2014) A társadalmi innováció és annak alapjogi összefüggései a civil szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjas, Anita Gizella (2014) Flow, időperspektíva és élettel való elégedettség vizsgálata középiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Anna (2014) Hogyan lettem hordozós? Hordozó édesanyák identitásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Márton Kristóf (2014) A Körtvélyesi-Holt-Tisza vízminőségi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hézső, Brigitta (2014) Vajdaságban képződött települési szilárd hulladékok keletkezésének és feldolgozásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hídvéghyné Földi, Judit (2014) A hazai szegénység statisztikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Emese Zsuzsanna (2014) "Tágra zárt tárgyalótermek" : a bírósági tárgyalások nyilvánossága, különös tekintettel a bíróságok és a sajtó kapcsolatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódos, Eszter (2014) Egyensúlyfejlesztés súlyosan, halmozottan fogyatékos betegekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpő, Norbert (2014) A talajmonitoring rendszer (TIM) nehézfém adatainak értékelése forgalmas utak menti S pontok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hüvös, Magdolna Ágnes (2014) Téli közfoglalkoztatás keretein belül megvalósuló szakmai képzések a Csongrád megyei tankerület szervezésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Nikolett (2014) A nemzetközi békével és biztonsággal kapcsolatos reformok az ENSZ-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hős , Adrienn (2014) Egészségturisztikai fejlesztések Csongrád megyében. A makói fürdőfejlesztés gazdasági, társadalmi hatásvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iffiu, Mihály Attila (2014) A Fermi paradoxon, Föld-típusú exobolygók keresése és felhasználásuk a fizika tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Igaz, Anita (2014) A dinamikus járás index sclerosis multiplexben szenvedő betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Igaz, Henriett (2014) A Hypertoniás betegek életmód változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ihász, Barbara (2014) A nantes-i ediktum metamorfózisai a francia államfejlődés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ihász, Enikő (2014) A versengéssel kapcsolatos egyéni különbségek és az impulzivitás összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Szilárd (2014) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Dóra (2014) Mészáros Lázár kultusza Baján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Mihályné (2014) Árpád-kori templomok Orosháza térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Viktória Anna (2014) Vöröshagymáról származó fekete Aspergillus izolátumok jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imrei, Andrea (2014) Reaktív arthritisek gyógyszeres és fizioterápiás kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ipacs, Virág Réka (2014) A nonformális és informális úton szerzett kompetenciák validálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Irinyi, Dorottya (2014) Magánfinanszírozás aktuális kérdései a felsőoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iskander, Diana (2014) Egy elképzelt világ: Az Erasmus mint interkulturális élmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ispánovics-Dános, Mária Hajnalka (2014) Los tiempos de pasado del modo indicativo en los materiales de ELE. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanova, Bianka (2014) Dekolonizáció, nemzettudat kialakulása és az etnikai viszonyok kapcsolata a Karib-térségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivitz, Eszter Virág (2014) Epilepszia és Alzheimer-kór molekuláris szabályozásának vizsgálata stresszmodellben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi, Gábor ifj. (2014) A Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom harcai a XIV.-XV. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Izsák, Gábor (2014) A kiskorú veszélyeztetése és a kapcsolattartás akadályozása a 2012. évi C. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Izsó, Dr. Csaba (2014) Humorpreferencia és a párkapcsolattal való elégedettség összefüggései. Other, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagodics, Balázs (2014) A tanári kiégés összefüggései munkahelyi tényezőkkel és a társas támogatással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Zita Annamária (2014) A Káli-medence vadon termő gyógynövényeinek gyűjtése, jellemzése és felhasználása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Zoltán (2014) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakás-életminőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Krisztina Ágnes (2014) Onkológiai dolgozók lelki egészsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa, Emese (2014) Az EU fejlesztés- és kereskedelempolitikája az ACP-országokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakusovszkiné Vank, Hajnalka (2014) Az idősgondozás, ápolás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jani, Melinda (2014) Marketing a Facebookon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovszki, Sára (2014) Angyali üdvözlet-ábrázolások a kora középkortól a kora újkorig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankó, Tímea (2014) Két generáció olvasási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janurik, Viktor Bálint (2014) CRA - az SZTE Cisco hálózati labor eszközeinek távoli elérését és konfigurálását biztosító oktató rendszer. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Janusek, Lilla Kitti (2014) Az életminőség változása. Jólét vagy jóllét? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Evelin (2014) A Horthy-kép alakulása (1919-1921). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Róbert (2014) Az okostelefonok szerepe a gazdaságban, a marketingben és a hétköznapi életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Szabolcs György (2014) Börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Anita (2014) Fegyelmezési problémák az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Dániel (2014) A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata az új hulladéktörvény keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Dóra (2014) Megértjük egymást a szakmában? A számviteli szakma lehetőségei és kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Milán (2014) A Vasa királyok Lengyelországa és ukrán politikája 1648-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Tünde (2014) Klórbenzol reduktív lebontása Pd-katalizátorok jelenlétében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Zsuzsanna (2014) A szorongás, a félelem és a lezárás iránti igény összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jipa, András (2014) Rpn11 null allél izolálása és genetikai jellemzése ecetmuslicában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jobba, Eszter Erzsébet (2014) Großmundarten des deutschen Sprachraums (Aufteilung der deutschen Großmundarten und Schilderung der bedeutendsten Isoglossen innerhalb des deutschen Sprachraums in Übersicht). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jorda, Zoltán (2014) Az Európai Unió egyes tagállamainak munkavédelmi összehasonlítása a magyarországi szabályozások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Krisztina (2014) Krónikus obstruktív tüdőbetegek PEP-maszkkal végzett kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Judák, Viktor Ambrus (2014) Munkaviszony létesítésére, a munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó törvényi rendelkezések és kollektív megállapodások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Judák, Regina (2014) Relációs struktúrákon értelmezett homomorfizmus problémák megoldása polinom idejű algoritmusokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos, Bernadett (2014) A mai Dél-Korea társadalma demográfiai és társadalomstatisztikai szempontokból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos, Csilla (2014) A fiatalkori drogfogyasztás háttere, valamint az ezzel összefüggő bűncselekmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Renáta Noémi (2014) A kábítószerekkel összefüggésben elkövetett bűncselekmények és a büntetőjogi útról elterelés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anett (2014) Hemiparetikus betegek cimt therápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Barbara (2014) Az SOS Gyermekfalu törekvése a fiatal felnőttek reintegrációjáért: Esettanulmányok a Lajosmizsei Ifjúsági Házról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gabriella (2014) Az ENSZ-identitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gergő (2014) A jövedelemkülönbségek csökkentésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gyöngyi (2014) Az Alzheimer-kór és a mitokondrium kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Hajnalka (2014) Mortierella és Umbelopsis fajok zsírsavtermelésének és a zsírsav-bioszintézisben résztvevő Δ6 deszaturázt kódoló gén vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Hajnalka (2014) A közigazgatási reform Magyarországon. Csongrád megye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, János (2014) New Buda: The failure of the first Hungarian settlement in the United States. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, János (2014) New Buda: The failure of the first Hungarian settlement in the United States. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Lúcia (2014) A szülés alternatívái ősanyáinktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Nóra (2014) Az általános énhatékonyság, az önértékelés és a vonásszorongás összefüggései a szexuális énhatékonysággal nők esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Orsolya (2014) Camponotus vagus dolgozók közötti trofallaxisok szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Péter János (2014) Miért pont a háztartások? A magyar hitelpiacok struktúrájának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szabolcs (2014) Az információs-kommunikációs technológiák lehetőségei a hátrányos helyzet enyhítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szabolcs (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Sándor (2014) Tudáshálózat elemzés és klaszterfejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tamás (2014) A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei Mélykúton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (2014) Az emberi erőforrás menedzsment aktuális kihívásai a hazai egészségügyben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (2014) A könyvtárhasználati órák szabályozása és működése az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva Erika (2014) Az anyatej jelentősége a csecsemőtáplálásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nagy, Péter (2014) Motiváció és ösztönzés a kis és középvállalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Nagy, Alíz (2014) Az általános forgalmi adó az adójogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Vass, Tímea (2014) Vezetői attitűdök és vezetővel szembeni pedagógus-elvárások. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Vass, Tímea (2014) Vezetői attitűdök és vezetővel szembeni pedagógus-elvárások. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Juracsek, Beáta (2014) Réteges szerkezetű anyagokon rögzített ß-izokupreidin alkalmazása katalizátorként aszimmetrikus Michael-addícióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jurdi, Dániel (2014) ZnTe kvantum pontok előállítása és felhasználása fényérzékenyítő anyagként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Mátyás (2014) Kiterjesztett valóság alkalmazás megvalósítása Android mobil operációs rendszeren. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Enikő (2014) Down-szindrómás gyermek a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Viktor Ernő (2014) A kelet-közép-európai történelmi belvárosok rehabilitációja és a gazdasági szerkezetváltás folyamata - Gyula és Selmecbánya példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánki, Zoltán Richárd (2014) Texas Hold’em póker állás kiértékelése statisztikai alapon GPU programozással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Eszter (2014) "De hát nincs odaírva!" - Az írásbeli tanári utasítások megértése ötödik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Szilvia (2014) A terminális állapotú betegek ápolása során felmerülő etikai nehézségek az onkológián dolgozó ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Járki, Angéla Gyöngyvér (2014) Impresszionista látásmód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jäger, Zoltán (2014) Szupernóvák fotometriája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Brigitta (2014) Jogintézmények és szabályozási módszerek az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jó, Enikő (2014) A Hódmezővásárhelyi gyógyfürdő történeti áttekintése a vízhasználat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónis, György (2014) A multimédia lehetőségei a történelemtanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabai, Bence (2014) Kik vannak a Bitek mögött? Árfolyamkockázat és volatilitás a bitcoin piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakuk, Nikolett (2014) A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fejlődése és a díjverseny elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakuk, Tünde Éva (2014) A rajz, vizuális megnyilvánulások motiváció vizsgálata 9-17 éves tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kakukné Nagy, Erzsébet (2014) Az intézmény strukturális és funkcionális elemzése és fejlesztése az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kalaposné Bodnár, Tünde (2014) Arzénmentesítési technológiák és alkalmazásuk az Alföldvíz Zrt.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapács, Elvira (2014) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaliczka , Renáta (2014) Kína-Afrika politika: Kínai külföldi működőtőke-befektetések hatása a szubszaharai Afrika fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalincsák, Éva (2014) Képi alapú szókereső rejtvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalla, Viktória (2014) Az igekötők és az igeidők aspektusjelölő szerepének vizsgálata Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin leveleiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai, Kata Sára (2014) Az emberölés alap- és minősített esetei és büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai, Zoltán (2014) Társadalmi részvétel a helyi gazdaságfejlesztésben. A hazai gyakorlat kritikai értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Roland (2014) Refactoring algoritmusok implementálása ASG transzformációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Gábor Antal (2014) Pécs könyvtárai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kalocsai, Ágnes (2014) Magyarország és Lengyelország közötti történelmi és kulturális kapcsolatok a második világháborútól napjainkig – magyar szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaló, Zsuzsa (2014) Ambivalencia és dependencia. Szerhasználó várandós és kisgyermekes nők anyasághoz való viszonyának feltárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamasz, Mónika (2014) Annual report - Washington Post Company [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamenszky, Anna Ágnes (2014) A gyermekkorú és fiatalkorú bűnözés Magyarországon az igazságügyi statisztikák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamuti, Nóra (2014) A szőlő lugas-művelésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Ágnes (2014) English as a Foreign Language Students' Strategies for Using and Practising English out of Class. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Ágnes (2014) English as a foreign language students' strategies for using and practising English out of class. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanfi Horváth, Szandra (2014) Lakástakarék-pénztárak Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanizsai, Gabriella (2014) A munkaviszony megszüntetésének és megszűnésének esetei, különös tekintettel a csoportos létszámleépítésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyó, Mónika (2014) A konfliktusok és a munkahelyi pszichoterror hatása a munkaügyi kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanyó, Balázs (2014) Markeringstratégia a táplálékkiegészítők piacán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapi, Péter (2014) Pomponius Mela és a római világkép. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Dóra (2014) Szennyvizek foszfáttartalmának csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus Ferenc, Attiláné (2014) Magyar Nemzeti Múzeum alapítása és első évtizedei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapusy, András (2014) Ocellumok jelentősége a Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Helga (2014) A hazai elszámolásforgalom a kezdetektől napjainkig, különös tekintettel az InterGIRO2 országos projektre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karancsi, Zsuzsa Ildikó (2014) Kéz szorítóerő vizsgálata rheumatoid arthritisben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karancsiné Kovács, Rita (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karas, Elvíra (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz, Barbara (2014) A büntetés-végrehajtás megoldásra való problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Dóra Nikolett (2014) A válás folyamata és az egyszülős családok jellemzői pszichológiai és szociológiai megállapítások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Valentin (2014) Gráfok élszínezése speciális feltételekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Anikó (2014) Esterházy „Fényes” Miklós és a fertődi kastély. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Dorottya (2014) A magyar és az amerikai fiatalok státuszszimbólum márka választásának főbb hasonlóságai és különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Dániel (2014) Mikrobiológiai előkezelés hatása a cellulózban gazdag biomassza anaerob fermentációjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Pörneki, Tünde (2014) Vallási közösségek szociális tevékenységei Szegeden. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Reményi, Julianna (2014) A szövegértés fejlődése 2-4. osztályban az információ visszakeresési szinten. A szülői, tanulói, pedagógusi attitűdök összefüggései a szövegértéssel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Karhesz, Klaudia (2014) Munkaviszony jogellenes megszüntetése és szankciói. Változások az 1992. évi XXII. törvényhez képest. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karkus, Csaba (2014) Hidrofób Titanát Nanoszálak Előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karkus, Edina (2014) Mozgásterápia a subaqualis térben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karl, Éva (2014) Learning languages simultaneously: lexical transfer between languages and the attitude of language teachers towards teaching and learning more languages at the same time. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsa, Roland (2014) A Kkt. és Bt. jogi személyiségűvé válásának folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Marianna (2014) A magyarországi esszénus közösségek vallási dimenziói. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszap, Mária (2014) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszap, Diána (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasziba, Cintia (2014) Regressziós analízist végző alkalmazás fejlesztése Android platformra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszler, Nikolett Judit (2014) Erwinia bakteriofág strukturális fehérjéinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasznár, Dávid (2014) A glükonát és a Mg(II)-ion között lejátszódó komplexképződés jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Rita (2014) Fandom and Fan Activism in Star Trek and Supernatural: A Mediated Perspective. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katkics, Zoltán (2014) A közösségi média és a sport tematikájú közösségi média platformok a www.sportolanemzet.hu oldalon levezetve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Melinda (2014) Képelemző módszerek vizsgálata és fejlesztése vizuális kódok detektálásához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Péter (2014) Webes áruház fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Andrea (2014) Cián-oximok konformációs analízise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, András (2014) Öntészeti eljárások hőkamerás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Réka (2014) Családi életre nevelés 6-tól 12 éves korig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katus, Noémi (2014) Az európai uniós állampolgárok munkaerő szabad mozgásával kapcsolatos jogai a munkavállalói státusz megszerzéséig az Európai Unióban, illetve ezek érvényesülése Magyarországon és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katz, Adrián (2014) Az áruszállítás helyzetének alakulása az elmúlt években Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczyné Juhász, Ildikó (2014) Portfólió. Az összefüggő közoktatási szakmai gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Anna Tímea (2014) Magántámogatások a kultúrában - az állami finanszírozás alternatívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Fanni (2014) Isteni és emberi törvény, szabadság és szükségszerűség Szophoklész Antigonéjában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Gábor (2014) Hőmérsékletfüggő táplálkozási aktivitás vizsgálata különböző pók fajok esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Milán (2014) Authenticity in Popular Music through Adaptation. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Lilla (2014) A Dabas-Sári iskolabotrány: Válságkommunikációs elemzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keczer, Zsolt (2014) Hétköznapi hősiesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Attila (2014) Web alapú kérdésbank fejlesztése automataelméleti tudásszint-méréshez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Rita (2014) A szervezetek belső kommunikációjának és konfliktuskezelési módjainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keliger, Tibor (2014) Teaching Third Languages: Findings, Trends and Challenges [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Anita (2014) A „magyar Ibiza”? Siófok web 2.0-ás médiareprezentációjának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Enikő (2014) Bipolaris fajok által termelt ophiobolinok hatása biofilmképző mikroorganizmusokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Ivett Kata (2014) A marketingkommunikáció hatása a COOP Szolnok Zrt. vásárlóinak vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller, Katalin (2014) Charlotte Brontë’s Jane Eyre: A Victorian self-writing from a feminist perspective. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kellner, Balázs (2014) A (re)konstrukció aktusa. Esettanulmány Joshua Oppenheimer Az ölés aktusa című dokumentarista fikciójáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenczei, Nóra (2014) Szemléltetés, ppt, hangzós anyag, video a magyarórán (Mikszáth Kálmán élete és munkássága). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenár, Lászlóné (2014) Innováció az iskolában, az integrált nevelés-oktatás megvalósítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenár, Lászlóné (2014) Innováció az iskolában, az integrált nevelés-oktatás megvalósítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf, Róbert (2014) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Orsolya (2014) Testösszetétel-becslő antropometriai modellek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderes, László Gergely (2014) Wörterbuchbenutzung im DaF-Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrella, Bettina (2014) A szív- és érrendszeri betegségek földrajzi problémái Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrusz, Gábor Dávid (2014) A szakszervezeti tagság jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenéz, Gabriella (2014) A tengeri kalózkodás nemzetközi jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Anikó (2014) A Munka Törvénykönyvének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Mónika (2014) Az Európai Unió állami támogatási politikájának alakulása a pénzügyi szektorban a válság idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsuzsanna (2014) A figyelem és a döntéshozatal vizsgálata depressziós betegpopulációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsuzsanna (2014) A női olvasó. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsófia (2014) A pop art Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes , Nikolett (2014) Magyarország a migráció fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerepes, Leila (2014) Egyetemisták 3×2 teljesítés-céljai és a célok összefüggései az iskolai motivációval, a csalással és az oktatói lelkesedéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Andrea (2014) A háttértényezők szerepe a második osztályos tanulók olvasási teljesítményében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Vivien Kata (2014) A morál racionalista megalapozása Descartes és Spinoza filozófiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesné Eszes, Gertrúd (2014) A magyar nő megjelenítése a Nők Lapja tükrén keresztül, a szocializmustól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, Nóra (2014) Doubles in Sylvia Plath's Works. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerti, Ida (2014) Gyakori helyesírási hibák az általános iskola 4-8. osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Patrik (2014) A magyarok külföldi munkavállalása, a külső migráció, különös tekintettel a skandináv világ sajátosságaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, István (2014) Aminometil-benzol-2,4-diol kelátterápiás lehetőségei az Alzheimer-kór kezelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Ákos (2014) Az alföldi termálkutak gáztartalmának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerék, Krisztián (2014) A per ésszerű [észszerű] időn belüli befejezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi, Dávid (2014) A termik és áramlástani jellemzői különböző időjárási feltételek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keserű, Klaudia (2014) Az orvos büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keserű, Szilvia (2014) Gyógyszerfogyasztási szokásaink napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Keskeny, Csilla (2014) Ezüst nanorészecskék biológiai hatásainak vizsgálata tumoros sejtvonalakon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Erika (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Orsolya Csilla (2014) Rendellenes temetkezések a 10-11. századi magyar szállásterületen, a Tiszától keletre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kicsi, András (2014) Online újságcikkek egymáshozrendelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiesz, János (2014) A várnai csata egy új török krónika tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiesz, János (2014) A várnai csata: Murád útja Drinápolytól Várnáig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Gábor (2014) Autonóm mobil robot irányítása fedélzeti kamerával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Boglárka (2014) Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Róbert (2014) Népi időjárási megfigyelések és népi időjóslások vizsgálata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kindernay, Zsuzsanna Éva (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiri, Tünde (2014) Colorectalis daganatok előfordulása Csongrád és vonzáskörzetében a prevenció ápolónői vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Dóra (2014) Az Y kromoszóma mikrodeléció vizsgálata azoo- és oligozoospermiás páciensek eseteiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Attila (2014) Kis érettségű szerves anyag vizsgálata egy alföldi kutatófúrásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Csaba (2014) Filmkép az újmédiában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Csanád (2014) Sportágon kívüli agresszió és megküzdési stratégiák vizsgálata amerikai futballisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Ferenc (2014) A felnőttképzés funkcióváltozása a rendszerváltás után Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Kitty (2014) A fénymikroszkópos elemzés jelentősége a paleopatológiai vizsgálatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Krisztina (2014) Verseny a hazai kötelező gépjármű felelősségbiztosítás piacán 2000-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Adél Anna (2014) A kormánytisztviselők közérdekből nyilvános - személyes - adatainak megismerésének határai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, István (2014) Holstein-fríz tehenek tőgyalakulásának vizsgálata a tőgy küllemi és morfológiai állapotának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Gyöngyi (2014) Sikeres mozaikcsaládok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Ivett Kata (2014) Környezetközpontú nehézfém kezelés a Metrisoft Mérleggyártó Kft-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Kitti (2014) A hátrányos helyzet szerepe a tanulási motiváció alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Lívia (2014) Costumer Relationship Management vállalati bevezetése - a lehetőségek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Miklós Imre (2014) Nagyhatalmi változások a Baltikumban a nagy északi háború idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Rita (2014) A császárkori Róma művelődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2014) Színházlátogatási szokások és színházzal kapcsolatos vélemények. A Szegedi Nemzeti Színház közönségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Jovak, Amelita (2014) Jövedelmi helyzet és a szegénység társadalmi jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Molnár, Katalin (2014) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek igényelbírálási és folyósítási eljárásainak jogszabályi alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Vén, Ádám (2014) Műholdas rendszerek alkalmazása a precíziós mezőgazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Rózsa, Ibolya (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Anita (2014) A kortársak helye tankönyveinkben, tanterveinkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Fanni (2014) A közös ismerős. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Józsefné (2014) Colostomával élő betegek életminőségének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (2014) Rendőrség és Önkormányzat együttműködése Pest megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2014) Az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László dr. (2014) A gímszarvas mennyiségi és minőségi szabályozásának elemző értékelése a Zalaerdő zRt. vadászterületén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Marcell Tamás (2014) Speciális grafikai megjelenítési technikák különböző környezetekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mónika Diána (2014) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nikolett (2014) A történelmi kapcsolatok hatása a szlovák-magyar, lengyel-magyar gazdasági együttműködésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szabolcs (2014) Szennyvízkezelő rendszer vezérlés tervezése és kivitelezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Albert (2014) 1. An Independent Scotland. Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. The Scottish secession [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anita (2014) Új típusú szteroid hibrid származékok szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2014) EOV-WGS84-UTM transzformáció webes felületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett (2014) Szívizom szimulált iszkémiás adaptációs vizsgálata in vitro sejtkultúra rendszeren. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bernadett Jolán (2014) Imagologie: Selbstbilder und Fremdbilder der Tiroler. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Bettina (2014) Az okostelefonok hatása az interperszonális kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Béla (2014) Hetedik évfolyamos tanulók földrajzhoz kötődő tanulási motívumai és tanulási stratégiái. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dániel (2014) 1. An Independent Scotland Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. On Scottish Public Expenditure [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Enikő (2014) A Thiocapsa roseopersicina flavocitokróm c enzimének biokémiai és kinetikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erika (2014) Stigmtizációt kiváltó bőrbetegségekben szenvedő betegek ápolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (2014) Az interaktív tábla alkalmazhatósága a fizika és a kémia oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Evelin (2014) Érzelmi veszteségek szakítások függvényében. Hogyan gazdagíthatja életünket a veszteség? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Fabióla Laura (2014) A múzeumpedagógia megjelenése és fontossága napjaink történelemoktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella Ilona (2014) Rákellenes ródiumkomplexek oldategyensúlyi vizsgálata és kölcsönhatásuk humán szérum albuminnal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2014) Az idősek szerepe és szociális ellátásuk lehetőségei egy tanyás település közösségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó Éva (2014) Közép- és Kelet-Magyarországon vadászható állatállomány féreg-fertőzöttsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, István Márton (2014) Származékos ügyletek és IFRS szerinti számviteli elszámolásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kata Zsóka (2014) Утонувшие миры в русско-венгерских легендах. Elsüllyedt világok az orosz és magyar legendákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kolos (2014) Vízvisszatartás lehetősége a Duna-Tisza köze egy deflációs mélyedésében, Kiskunfélegyházától keletre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Máté Gergő (2014) Ökológiai szőlőtermesztés a monorierdei Szárazhegyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nikolett (2014) Szimbólumok három kortárs amerikai drámában - Fegyverek és mentőövek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nándor Arnold (2014) Kondenzált gyűrűs vegyületek szelektív oxidációja mezopórusos katalizátorok jelenlétében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Péter János (2014) Regenerálódó homoki gyep cönológiai szerkezetének vizsgálata az Illancs kistájban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Roland (2014) Talajeróziós vizsgálat geoinformatikai módszerekkel szikpadkás mintaterületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tamás Szabolcs (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Vivien (2014) Buddhizmus és környezetetika. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2014) 1. An Independent Scotland Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. On Scottish Secession [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Éva (2014) Előítéletesség fogyatékkal élőkkel szemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Éva (2014) A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának Kalocsai Rendházának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Gera, Ágnes (2014) Iskola a 21.században:kihívások és lehetőségek:a szegedi Arany János Általános Iskola fejlesztési stratégiája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Hoppál, Anita (2014) Ápolói ismeretek és hasznosításuk az idős betegek ápolása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Nagy, Mónika (2014) Gyűjteményszervezés az iskolai könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel, Attila István (2014) Az elmélet alkalmazása a gyakorlatban donorkondicionálás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel, Krisztina (2014) Valószínűségi gondolkodás fejlesztése alsó tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kitka, Dorottya (2014) Alternatív energiaforrások lehetőségei a Dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kivés, Miklós (2014) Galaktikus Bose-Einstein kondenzátum sötét anyag halók stabilitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klagyivik, Elvira (2014) Az EU költségvetésének fejlődése, különös tekintettel a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klein, Csaba József (2014) The making of the Cherokee national identity. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klébesz, Ildikó (2014) Az önkormányzati intézmények finanszírozásának problémái. Bevételi források bemutatása konkrét intézményen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kmetovics, Gergő (2014) Fogyatékos gyermekek családjának támogatása a kezdeti életszakaszban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kobrehel, Edina (2014) A kecsketej jelentősége a humán táplálkozásban és feldolgozásának lehetőségei kisgazdaságokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2014) A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a polgári eljárás során, különös tekintettel az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának követelményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztián (2014) Tükördoboz módszer alkalmazása a motoros tanulás megismerésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Anett (2014) Ökoiskolák mint a fenntarthatóság modelljei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Enikő (2014) Az idegenekkel kapcsolatos távolságtartó magatartás társadalmi összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Sarolta (2014) Számviteli feladatok egy kisvállalatnál - különös figyelemmel a deviza- és készletelszámolásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Tamás (2014) Star Trek: The Reflection of Culture in Science Fiction. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsy, Klaudia (2014) The Happiness Hypothesis - The Pursuit of Happiness [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Gergely (2014) Az ökológiai tartásra alkalmas kendermagos magyar tyúk és a kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk tojások különböző paramétereinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Lilla (2014) ABC-transzporter gátlószerek target molekuláinak azonosítása Saccharomyces cerevisiae-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohajda-Kavai, Katarzyna Agata (2014) Fedezet alapú gazdálkodás és ösztönzési rendszer bevezetése az Energotest cégcsoportnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohut, Petra (2014) A szarvasi járás könyvtárainak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koleszár, Mihály Ádám (2014) A PompAsia Kft termékpolitikája, termékfejlesztés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koleszár, Ágnes Éva (2014) A kereskedelmi márkák marketing-kommunikációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Dezső (2014) Személyiségi jogok védelme,különös tekintettel az adatvédelemre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Koller, Tamás (2014) Táblajáték szerkesztő és táblajáték csomag fejlesztése Unity segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Gréta Laura (2014) Szláv eredetű földrajzi neveink a Palócságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Anita (2014) A társadalom pénzhez való dezorganizált kötődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koloh, Beáta (2014) Gyomaendrőd terület- és településfejlesztési aspektusú turizmusföldrajzi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Katalin (2014) Az infertilitás egyik alternatívája az örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Tamás (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Katalin (2014) Konfliktusok a Szolnok városi óvodák intézményeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Márk (2014) A régi és az új Munka Törvénykönyve munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályainak összehasonlítása, elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Katalin (2014) Konfliktusok a Szolnok Városi Óvodák Intézményeiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Rozália (2014) Önkéntesség - kötelezettség a gyermekjóléti szolgálatban. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Komlovszki, Eszter (2014) Az anime és manga rajongók személyiségjegyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Mátyás (2014) A kukorica (Zea mays L.) termesztése a Héjja ökofarmon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Katalin Aurélia (2014) Franz Kafka: Ein Hungerkünstler - Versuch einer Interpretation. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konc, Csilla (2014) Az NColE7 nukleáz és egy csökkentett aktivitású mutánsának mérgező hatása Escherichia coli sejtekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konc, Melinda (2014) A titoista koncepciós-perek bemutatása Jugoszláviában a Magyar Szó sajtóorgánuma alapján (1948-1949). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konc, Melinda (2014) A titoista koncepciós-perek bemutatása Jugoszláviában a Magyar Szó sajtóorgánuma alapján (1948-1949). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsek, Diána (2014) Munkahelyi stressz hatása a sebészeti osztályon dolgozók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Noémi (2014) Magyarország és az Egyesült Királyság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Kinga (2014) La situación de la mujer espanola en el primer tercio del siglo XX. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs, Flóra (2014) A tankönyvi szövegek mondatszerkesztési sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondász, Bence (2014) Nitinol lézeres ablációja folyadék alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontos, Tivadar (2014) Az élőhelyfejlesztés lehetőségei a Túrkevei Földtulajdonosok Vadászati Közösségének a területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Péter (2014) Úton egy békésebb világ felé: a nukleáris fegyverek non-proliferációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Ildikó (2014) Az első gyermek érkezése egy nő életébe, a szülővé válás lelki folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koppány, Enikő (2014) A Szeged és vonáskörzetében tevékenykedő biotechnológiai KKV-kra ható, nem pénzügyi vállalkozásfejlesztési eszközök bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi, Márta (2014) Die Phantastik im Gustav Meyrinks Roman Der Golem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kordik, Annamária (2014) Fiziológiás változások ismerete és követése várandósság idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korim, Anett Éva (2014) A hazai ásványvízfogyasztás tendenciáinak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Brigitta (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Brigitta (2014) Szemléltetés, ppt vetítés, hangzós anyag a magyarórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Áron (2014) A fürj vadászatát befolyásoló törvények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Judit (2014) Kardiológiai gyógytornában részesült koszorúér betegek terhelhetőségének felmérési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kornyis, Lilla (2014) A portugál felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Katalin (2014) Az őz menniységi és minőségi szabályozásának értékelése Csongrád megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Korondi, Áron (2014) 1. On Scottish Independence ; 2. Information on premarital agreements [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Marietta Margaréta (2014) A hem-oxigenáz enzim szerepe a szív iszkémia/reperfúziós károsodás mértékére 2-es típusú diabetes mellitusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koréh, Szilvia (2014) Fáradt olajok és a fáradt olajtartalmú szennyvizek kezelési lehetőségeinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosiczky, Katalin (2014) Perceptions of impoliteness: Serbs and Hungarians from Vojvodina and Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kossuth, Gabriella (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Attila (2014) Telefonhasználati szokások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Balázs (2014) “Television over the internet” A three way inquiry into the political economy, textuality and the audiences of web television. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Tamás (2014) A területhasználat változásai Sarkad város térségében a XIX-XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta-Blazsek, Norbert (2014) A reengineering hibás alkalmazása a Masonite Kft újraszervezése során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztola, Ildikó Petra (2014) Természetesen anyatejjel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosóczky, Ádám (2014) Az oxidatív stressz hatására keletkező Reaktív oxygen formák (ROF-ok) szerepe az Arabidopsis gyökér gravitropizmus szabályozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Anita (2014) Gyermekgondozási segély kialakulása, szabályozása kezdetektől napjankig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anna Bella (2014) A megújuló energia jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Barbara (2014) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2014) Тарас Бульба, как герой воплащающий казачества. Анализ произведения Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2014) Alternatív vitarendezési módszerek a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dorottya (2014) A települési hulladékkezelés jogi szabályozása és gyakorlata az új hulladéktörvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dániel (2014) LDA alapú osztályozó algoritmus megvalósítása FPGA újraprogramozható áramkörön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2014) Az elítéltek foglalkoztatása Magyarországon, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2014) A munkaviszony megszüntetésének elméleti és gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Emese (2014) A pályakezdő fiatalok munkanélkülisége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (2014) A toborzás, kiválasztás folyamatának és technikáinak bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2014) A helyesírás bizonyos kérdései - az igekötők - általános és középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (2014) Fogyatékos gyermek a családban és a társadalomban - különös tekintettel az értelmi fogyatékosságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2014) A digitális forradalom aktuális és jövőbeli kihívásai az adatvédelem és információszabadság területén Richard Posner gazdasági jogelméleti felfogásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rezső (2014) Minősített adatvédelem a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Róbert (2014) Lyukak detektálása és feltöltése háromszögfelszínen. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2014) A szegénység csapdájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tímea (2014) A HR szerepe munkaerő megtartás, ösztönzésmenedzsment és vállalati kommunikáció tekintetében egy vidéki nagyvállalat példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2014) Választottbíráskodás Magyarországon belföldi ügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Angéla (2014) Szervezeti életciklusok : a Richter Gedeon Nyrt. életszakaszai Adizes modellje alapján, különös tekintettel a vállalatalapító tevékenységére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2014) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban, munkavállalás, tanulás az EU-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Aranka Stella (2014) A Mortierellales rendbe tartozó fonalas gombák többszörösen telítetlen zsírsavtermelésének és a zsírsav-bioszintézisben szerepet játszó Δ9 deszaturázt kódoló gén vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Balázs (2014) A növényi KAT1 kálium ioncsatorna patch-clamp vizsgálata ophiobolinok, mint gomba toxinok kezelését követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Csenge (2014) "Tu, Re del ciel, cui nulla circonscrive". La simbologia della luce e del fuoco nelle Rime petrarcheggianti di Pietro Bembo. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dorottya (2014) Nyomelem-geokémiai vizsgálatok lehetőségei a kőzet-víz kölcsönhatások rekonstrukciójában, a Mecsekalja Zóna metamorf kőzeteinek vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2014) "Női szemmel" - Páros táncok elemzése és értelmezése az erdélyi Magyarózdon (1969-2014). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra Ramóna (2014) A lakástakarék-pénztárak fejlődése és jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2014) A munkanélküliség gazdaságpszichológiai hatásai, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Emőke (2014) Nemesi házassági stratégiák a késő középkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Eszter (2014) A nehéz súlyzós edzést végző sportolók attitűdjei a mérkőzés előtti szexuális aktivitás hatásaira vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (2014) Androsztánváz D-gyűrűjéhez kondenzált pirazolinek sztereoszelektív mikrohullámú szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2014) Programozási lehetőségek a 3D méréstechnikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2014) Teaching third languages: Findings, trends and challenges [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó Tímea (2014) Szarvas Városi Könyvtár pályázatai és kulturális fejlesztései 2004-2013 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ilona (2014) Generációk a munkavilágában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2014) Intertextuelle Beziehungen im zweisprachigen Pressediskurs Deutsch- und Ungarischsprachiger Kommentare. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2014) Térképhasználat a történelem órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2014) A helyesírás bizonyos kérdései - az igekötők - általános és középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Klaudia (2014) A halál közelében dolgozó ápolók halálattitűdje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2014) Pólya György heurisztikája problémákon keresztül a középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2014) Optikai szálak kromatikus diszperziójának meghatározása a közeli infravörös tartományban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Petronella Ilona (2014) Az iskolán belüli szelekció és néhány háttértényező hatása az angol nyelvi olvasási készség fejlettségére az általános iskolások körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Péter (2014) Investigating Explicitation Strategies in Subtitling. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ramona (2014) «Стенкой обгородить бесконечное» Кочевые элементы романа Замятина «Мы» („Fallal körbevenni a végtelent” Nomád elemek Zamjatyin Mi című regényében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rebeka (2014) Szintetikus oligonukleotidok alkalmazása növények génműködésének befolyásolására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Renáta (2014) A szövegértési képesség és a hátrányos helyzetű tanulók olvasási teljesítményének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ronald (2014) A krónikus veseelégtelenségben szenvedők életminősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilárd (2014) Genetikai diverzitás monitorozása a Pannon Ökorégióban a homoki ternye (Alyssum tortuosum) RAPD analízisével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tímea (2014) Természettudományos szövegek olvasás-szövegértési eredményessége a szakképzés 9. évfolyamán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2014) A nyelv keletkezése és az emberiség őstörténete Lucretius tankölteményében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsófia (2014) Innovációk a pénzügyi elszámolásban, különös tekintettel a bitcoinra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsófia Lilla (2014) Szervezeten belüli kommunikáció és konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2014) Európa hullámhosszán - egy inter-regionális műsor néhány fejezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2014) The Language of the Genetically Modified Food Debate. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágota (2014) Nemek közti egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon és a közéletben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Éva Szandra (2014) A szubliminális percepció lehetséges alkalmazhatósága a marketingben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Rezsuk, Dániel (2014) Paradigmaváltás a populáris kultúrában. A filmszerű narratíva megjelenése a nyugati képregényekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Husi, Szilvia (2014) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási ellátásai és az önkéntes egészségpénztár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kósa, Ildikó (2014) Európai Uniós fejlesztési támogatások a ceglédi kistérség viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Papp, Amarilla (2014) A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj kialakulásának története, foglalkoztatáspolitikára gyakorolt hatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Szabó, Veronika (2014) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Szabó, Veronika (2014) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres fejlesztésének lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Mihály (2014) Toll-szerű receptorok előfordulása a neurovaszkuláris egység sejtjeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Adrienn (2014) Könyves közösségi oldalak és blogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Eszter (2014) Tájhatár talajtani és hidrológiai jellemzése Domaszéknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Júlia Etelka (2014) Reduktionsphänomene beim Verb haben in vertrauten spontanen Gesprächen im Gegenwartsdeutschen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Tamás (2014) A füttynyelvek helyzete a modern világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Dominika Kata (2014) Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Gábor (2014) A lézeres szórási interferencia képalkotás kiterjesztése több hullámhossz alkalmazásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Krisztián (2014) A szimulált hűtés különböző megvalósításai a képfeldolgozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Katalin (2014) A gyermekkori anyanyelv-elsajátítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Katalin (2014) A szabadság illúziója. Avagy létezik-e emberi akaratszabadság Pascal filozófiájában? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Ágnes (2014) Szelén-indukálta stresszválaszok vizsgálata lúdfű növényekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsirik, Zsófia (2014) Szóismeret a különböző generációk körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Anita (2014) Agrártámogatások rendszere és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz, Gyöngyi (2014) Környezetbarát jégmentesítők előállítása: magnézium-sók kristályosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovszki, Gergely (2014) Felhő alapú zenelejátszó alkalmazás fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajnyák-Szuli, Hajnalka Edit (2014) Szövegértés fejlődésének vizsgálata 2. és 3. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krajnák, Tamás (2014) A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. beszámolóinak elemzése 2007-2012. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajnák, Veronika (2014) A Romániában élő magyarok nemzeti identitásának megóvásáért folytatott küzdelem nyomai napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kraszkó, Marianna (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz, Róbert Zsolt (2014) Izolált szavas, személyfüggő, kötött szótáras beszédfelismerő rendszer megvalósítása és képessé tétele informatikai rendszerek vezérlésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kreisch, Zsuzsanna (2014) Természetismeret könyvek összehasonlítása, elemzése a környezettudatosság szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krekuska, Hajnalka (2014) Fluoro-szalicilsavak és 2,6-bisz(hidroximetil)-piridin vegyes ligandumú komplexeinek szintézise és vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kresznerits, Szilvia (2014) Testkép, önértékelés és énhatékonyság a szépségiparban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó, Dániel (2014) Új utak a közösségi informatikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Boglárka (2014) Tiltott szavak érzelmi súlya az anyanyelvben és egy idegen nyelvben: magyar és angol tabu szavak előfeszítő hatásának vizsgálata lexikális döntési feladat alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Kinga (2014) Egyetemi-vállalati együttműködések teljesítménye longitudinális nézőpontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztián, Emese (2014) E-kereskedelmi trendeket követő webáruház fejlesztése SEO optimalizálással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztián, Renáta (2014) A műalkotás Gadamer és Danto művészetfilozófiájában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krivek, Eszter (2014) Időskori baleseti sérülések ellátásának speciális ápolói vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krivek, Gabriella (2014) A délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis) gyakorlati védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krivik, Anikó (2014) A fiatalok egészségmagatartásának vizsgálata a szegedi egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Nóra (2014) Reklámattitűdök napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Gábor (2014) Az urbanizáció hatása a pók populációkra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsánné Daskó, Magdolna (2014) A nyári szünet hatása a 2. és 3. osztályos tanulók matematikai tudásának alakulására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krotos, László Levente (2014) Háromdimenziós kémiai szerkezetek egyedi azonosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruppai, László (2014) Konduktív és konvektív hőátadás vizsgálata az élelmiszerek hőkezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krutilla, Anikó (2014) Az intertextualitás nyelvi eszközei - Kovács András Ferenc: Álmodik a gyomor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruzslicz, Judit (2014) A kínai luxusfogyasztók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámli, Tamás (2014) A bírósági végrehajtás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubitsch, Rebeka Judit (2014) Udmurt betegségnevek lexikológiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsora, Katalin Edit (2014) Olvasóvá nevelési törekvések a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskoláiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kudron, Máté Gábor (2014) Viktor Pelevin Oroszországa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kujundzic, Szonja (2014) Japán fejlődése a második világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kukáné Horváth, Barbara (2014) A multikulturális neveléshez kötődő attitűdök és ismeretek felmérése általános iskolai pedagógusok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kuli, Petra (2014) A végelszámolási-, a csőd,- és a felszámolási eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik, Ferenc (2014) Kulik Farm Kft ügető tenyésztése és ott a ménesbe állított kancák utódjainak teljesítmény vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Péter Csaba (2014) PHP RESTful API szerver felhasználása C# klienssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Sándor (2014) Tőkevédett alapok és bankbetétek összehasonlítása CIB Csoport példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuncz, Eszter (2014) "Sodrásban" : vezetői feladatok a pedagógiai szakszolgálatok átalakításának folyamatában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kuncz, Eszter (2014) "Sodrásban" - Vezetői feladatok a pedagógiai szakszolgálatok átalakításának folyamatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kuncz, Ábel Mátyás (2014) A kiállítás, mint marketing eszköz szerepe jelentősége a vállalkozás és az állam számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunok, Balázs (2014) Speciális 3D bináris képek megjelenítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos, Ádám (2014) Definability in the embeddability ordering of finite directed graphs II. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kura, Melinda (2014) Schizophrenia a betegek szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurai, Kinga (2014) Scoliosis fizioterápiája és hanyag tartás korrekciója gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Viktor (2014) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Éva (2014) Az emberek vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos tudásának vizsgálata, a vadgazdálkodás megítélésének mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuruczleki, Éva (2014) Vállalati tréningek tovagyűrűző hatásait vizsgáló értékelési modellek elemzése és összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, Péter (2014) Szarvasmarha lábvégbetegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurusta, Anikó (2014) A vállalatok által elvárt kompetenciák vizsgálata szakközépiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kustár, Ferenc (2014) Kardoskút nyugati határrészének terepbejárása és az Árpád-kori leletanyag feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutassy, Csaba László (2014) A.J. Christian és Dr. Csernus Imre, mint jelenség. Egy „sztárpszichiáter” és egy „megvilágosodott mester” tömegekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kutus, Bence (2014) Kalcium-glükonát komplexek oldategyensúlyi vizsgálata erősen lúgos oldatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kácsor, Norbert (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, István (2014) Szimbolikus végrehajtó keretrendszer kiegészítése constraint építő mechanizmusokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Márta Mária (2014) Hapaxok arányának vizsgálata magyar nyelvű korpuszokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Márta (2014) Memoria final de las prácticas de enseñanza. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Tímea (2014) A polgári szomorújáték funkciója a német felvilágosodásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Zsanett (2014) Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás Decretum Maiusának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Káldy, Sára (2014) A Mátray-kódex szerelmi témájú versei. Vizsgálatok az RPHA 17 szempontrendszere alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Gyöngyi (2014) A csontritkulás és a táplálkozás kapcsolata a városi és falusi lakosság körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, István László (2014) Oktatási módszerek a természettudományos tanórákon, 7-8. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló, Tamás Zoltán (2014) 2D vékonyítás szemléltetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Anna (2014) A szókincs és a szövegértés összefüggésének keresztmetszeti vizsgálata 5. és 8. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Attila (2014) Kereskedelmi banki hitelek, fedezetek és ezek megjelenése a Növekedési Hitelprogramban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Luca (2014) A beszállítói kapcsolatok elemzése a kapcsolódás szorossága és a beszerzés jellemzői alapján : esetleírás a Vendo Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálomista, Ildikó (2014) Fém- és fém-oxid típusú nanorészecskék vizsgálata SP-ICP-MS módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálózi, Attila Mihály (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Balázs (2014) Egészségügyi dokumentáció kezelése és a levéltárak. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor, Erzsébet (2014) Az angol mint közvetítőnyelv tanítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási, Bence (2014) Android alapú programok fejlesztése közben felmerülő, kódolási hibák feltárása, statikus kódelemzés segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási, Zita Ágnes (2014) Szisztémás L-Kynurenin kezelés hatásának vizsgálata C57BL/6 egértörzsben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán, Zoltán (2014) A humán TRPV1 receptor C-terminális doménjének szerkezeti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Károvics, Mariann Veronika (2014) Depresszió, szorongás, elégedettség és személyiségjegyek kapcsolata egy XI. kerületi idősek otthonának lakói között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Zsolt (2014) Szén nanocsövön növesztett titán-dioxidok jellemzése, fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kásáné Szarvas, Mária (2014) Az "érzékeny" erőforrás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátay, Csaba András (2014) Az izoperimetrikus és az izodiametrikus egyenlőtlenség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kávai, Viktória Anikó (2014) A szegedi lakosok üdülési és utazási szokásainak vizsgálata (2007-2014). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Judit (2014) Az egyenlő bánásmód betegjogi érvényesíthetősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Krisztina (2014) A NADH fluoreszcencia és a fotoszintézis együttes tanulmányozása paprika (Capsicum annuum) leveleken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér, Adrienn (2014) A Bodai Agyagkő Formáció homokkő-betelepüléseinek kőzettani jellemzése a BAT-4 fúrásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsó, Ádám (2014) Mobilmarketing. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Adrienn (2014) A bélcsatorna baktériumflórájának változása diabéteszben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Péter András (2014) A magyar bankrendszerbe történő külföldi tőkeáramlások kérdése a két gazdasági válság előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Szilárd Dénes (2014) Három csapás típusú törvények bevezetése az USA-ban, és hatásuk a bűnügyi statisztikákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Zsóka (2014) Az áfacsalás vizsgálata és visszaszorításának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Krisztián (2014) Társadalomstatisztikai helyzetkép a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Lívia Hilda (2014) A lopás minősítési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Andrea (2014) Vizsgálat a Kecskeméten tanuló középiskolások táplálkozási szokásairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (2014) A Zabhegyező mozgóképen való megjelenési formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Viktor József (2014) Állandók és változók: üzleti modellek összehasonlító elemzése az interaktív szórakoztató iparban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Krisztina (2014) A brit pártrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Gábor László (2014) Monetáris politika választott rendszerváltó posztszocialista országokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Dávid (2014) Vadgazdálkodási berendezések létesítése és kezelése a csengődi Kossuth Vadásztársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Csilla (2014) Raktározás a Sole-Mizo Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Katalin (2014) A hátrányos helyzetből adódó egészségügyi nehézségek összehasonlítása XIX. kerületi általános iskolás diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Nikolett (2014) A különböző generációk fogyasztási döntései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita Réka (2014) Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben, különös tekintettel az okmányos meghitelezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köböl, Erika (2014) A mérési körülmények hatása az olvasás-szövegértés teljesítményre tanulásban akadályozott tanulók esetén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Köck, Roland (2014) Felsőpakony növekedése az 1930-as évektől. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön, Ildikó (2014) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön, Sebestyén Tamás (2014) Ökoélelmiszerek vitamin- és antioxidáns tartalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, László Ádám (2014) Robot vezérlése FriendlyARM rendszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körömi, Ádám (2014) Műtéttel kezelt carpalis alagút szindróma fizioterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köteles, Bianka Alexandra (2014) Recursos audiovisuales en las clases de español. Desafíos y posibilidades. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köteles, Nikolett (2014) Boldogságkeresés a fogyasztói társadalomban : kényszeres vásárlás, mint a boldogságdeficit kezelésének eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Bence (2014) Különböző szélesemények által áthalmozott humuszmennyiség becslése "in situ" szélcsatorna kísérlettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövécs, Kata Kinga (2014) Female Body in Hollywood Movies. Sexuality and Nudity From The Beginning until the Sixties Feminist Film Theories. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürthy, Péter (2014) Kólaháború - A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürtösi, Enikő Andrea (2014) Generációs változások a Kecskemét Táncegyüttesben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőhidi, Ildikó Izabella (2014) Víz mikrobiális összetétel vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi, János Szilveszter (2014) Hűtőalagút vezérlés megvalósítása Arduino mikrovezérlő alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Andrea (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Béla (2014) Osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakciók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Dávid (2014) Magyarország geotermikus kútfúrásának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Klára Viktória (2014) Olvasási szokások: Olvasásszociológiai felmérés a 10-11 évesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labos, Bence (2014) A nemzetközi büntető bíráskodás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laci, Renáta (2014) Innováció, versenyképesség és az Európai Unió jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Balázs (2014) Bőrbetegség diagnosztikai képelemző rendszer fejlesztése: Kisméretű, szabályos alakú elváltozások felismerése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkovszki, Zsófia (2014) Legkisebbjeink, a koraszülöttek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Dóra (2014) Az egyéni és társas vállalkozók biztosítási jogviszonya és járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Kitti (2014) Határon átnyúló családtámogatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Attila (2014) "Személyes részvétel" - Az On the Spot című dokumentumfilm-sorozat Törzsek évadának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Szilvia (2014) Tánckultúra Vadnán az 1900-as évek elejétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Szilvia (2014) A japán csoda. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Zsolt (2014) Lakóparkok Budapest XIII. kerületében: a Marina Part ingatlanfejlesztés társadalomföldrajzi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lafferton, Luca (2014) Spanyol-amerikai nyelvi jelenségek megjelenése a gimnáziumi tanításban spanyol nyelvórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Kitti (2014) A hypertonia és az életmód kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Máté (2014) Dubstep’s way to fame and fortune: The dubstep-mainstream fusion genre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Nikoletta (2014) A szülői bánásmód hatásai a felnőttkori társas kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Noémi (2014) Az importin 9 lokalizációja mikroglia sejtekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Dávid (2014) Felhasználói felület készítő alkalmazás iPadre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Ramóna (2014) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lak-Molnár, Krisztián (2014) Edward Porter - Egy konföderációs tábornok visszaemlékezései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Szandra (2014) Nociceptív bőridegek funkcionális regenerációja: lézer-Doppler szkenner vizsgálatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Andrea (2014) A felnőttképzés gyakorlata és lehetőségei a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Beáta (2014) A manipuláció pragmatikája a reklámfilmekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Judit (2014) Az irónia mint hétköznapi kommunikációs eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Karina (2014) Tanulásban akadályozott diákok szövegértésének fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laki, Tibor (2014) Az információs javak védelmi keretrendszerének vállalati gyakorlata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lang, Ádám (2014) Közösségi alakzatfelismerés iOS platformra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Lehel (2014) Az egyéni sportok amatőr és hivatásos sportolóinak jogállása, különös tekintettel a munkatevékenységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Tícia (2014) Számolás törtekkel az Egyiptomi Középbirodalomban. Elemi törtek kettőzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskay, Krisztina (2014) [(η6-p-cimol)Ru(II)] és L-cisztein között kialakuló komplexek oldategyensúlyi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laskovics, Bianka (2014) Az Európai Unió kohéziós politikájának várható változásai, 2014-2020. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lassán, Nóra (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laszli, Adrienn (2014) Alga-baktérium kultúrák alternatív hidrogéntermelési technológiáinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laszli, István (2014) Mi történt a lekötött bankbetétekkel? - A jegybanki alapkamat hatása a lakossági megtakarítások szerkezetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laszák, Andrea (2014) Szövegértés vizsgálata az általános iskola 6. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laszák, Andrea (2014) Szövegértés vizsgálata az általános iskola 6. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laudisz, Gábor (2014) Mezopórusos szilika habok előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lauly, Viktória Kunigunda (2014) Android munkalap kezelő alkalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lautner, Tamás Zoltán (2014) Interaktív sakktábla fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Legeza, Borbála (2014) Megélhetési stratégiák a szocialista korszak magyarországi falvaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Tamás (2014) A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézménye és a Compagnons du devoir együttműködésének köszönhetően 2013 októberében és novemberében létrejött tolmácsolási esemény elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Orsolya (2014) A nők választójogának parlamenti megítélése a jogalkotás és az 1945-ös választások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Alexandra (2014) Megmunkáló állomás modell vezérlésének és vizualizációjának megvalósítása programozható logikai vezérlő és HMI segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Nóra (2014) A nemzetközi űrjog szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Viktória (2014) Pártpolitikai ellenzék és koalíciós viták a magyar politikában a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Bettina Anett (2014) A vezetés szerepe a takarékszövetkezetek világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lentner, Márton (2014) Folyadékfázisú rendszerek lézeres ablációja során bekövetkező hidrodinamikai folyamatok vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leskó, Erika (2014) Devianciák a mai magyar társadalomban, avagy miért isznak a nők Kazincbarcikán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyan, Ákos (2014) Generációk és jövőképek egy mai magyar faluban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lieszkovszky , József Pál (2014) A fekete-afrikai városfejlődés várostípusainak a migrációban és a harmadik világbeli urbanizációban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Linka, Krisztina (2014) A város-vidék peremzóna típusok azonosítása és városökológiai elemzése Pécs példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Alexandra (2014) A tápcsatorna hypoxiás károsodását jellemző vazoaktív és gyulladásos mediátorok képződésének a feltérképezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Zsuzsanna (2014) A betegek önrendelkezési jogáról, az egészségügyi kártérítési perek bírósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipka, Vivien (2014) "Életem vége, hírnevem kezdete" Stuart Mária élete és kora (Anglia és Skócia a 16. században). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liptai, János (2014) Francia katonai megszállás Szegeden (1918. december-1920. március). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Dóra (2014) A fiatalok munkaerő-piaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Attila (2014) Egészségturizmus és családi vállalkozás, mint lehetőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liptákné Tóth, Sára (2014) Un camp divisé: les dreyfusards. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liska, Csilla Mariann (2014) Beépítettség térképezése hiperspektrális felvételek és labormérések alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liszkai, Szilvia (2014) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Ágnes (2014) Pannonhalma szakrális terének változása a török kortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lizon, Loretta (2014) Munkaerő-piaci képzések - Kiút az állástalanságból? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Loboda, Endre (2014) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés elhatárolása, valamint eredményének felhasználása a bírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lobó-Szalóky, Lázár (2014) Magyar nyelvű hitvitázó dialógusok a 17-18. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lojek, Balázs (2014) Fiatalkori munkanélküliség az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

London, Edina Anna (2014) A nők és a megváltozott munkaképességűek helyzete a munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Longa, István Antalné (2014) Szervezeti átalakulás a Csengelei Általános Iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Longa, István Antalné (2014) Szervezeti átalakulás a Csengelei Általános Iskola életében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Longa István, Antalné (2014) Szervezeti átalakulás a Csengelei Általános Iskola életében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lorencz, Dalma (2014) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az új Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Los, Ildikó (2014) Kisiskolások olvasási kultúrája és olvasási szokásaik második és negyedik évfolyamon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Losonc, Ilona (2014) A korkép árnyalása. A török kori gazdaság, társadalom és kultúra bemutatása projektmódszer segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Losonc, Marianna (2014) Men's marital choices in Pride and Prejudice. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Losonci, Judit (2014) Kis és nagy óvodai szervezetek működésének összehasonlító elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Losonci, Judit (2014) Kis és nagy óvodai szervezet működésének összehasonlító elemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Sándor (2014) Azonosított agykérgi interneuronok molekuláris analízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovasi, Bettina Ildikó (2014) A világgazdasági válság hatása a hazai lakáspiacra és a lakásállomány jellemzése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi, Gergely (2014) HR tanácsadók, és szolgáltatásaik szerepe a vállalati HR stratégiák között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsik, János (2014) Eljárási akadályok a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Regina Olimpia (2014) Észak-Korea és az Egyesült Államok kapcsolatai: az Egyesült Államok külpolitikai lehetőségeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Flóra (2014) Zenekar, mint vállalkozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Anikó (2014) Agamemnón három arca - egy legenda szerepváltozatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Gáspár (2014) Rejtett információ azonosítása EEG-vel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Mónika (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Mónika (2014) A probléma alapú tanulás módszerének alkalmazása a matematika tantárgy tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Zsófia (2014) Az iskolai csalásra ható egyéni és szituatív tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Zsófia (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Adél (2014) Az Európai Bizottság szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lung, Dusán Péter (2014) Környezetszennyezés csökkentése adóreformok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láda, Flóra (2014) Az Értékelő Központ alkalmazása során felmerülő jogi problémák a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Döniz (2014) Családtámogatási rendszer nemzetgazdasági kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Katalin (2014) Az ischaemia-reperfúzió hatása a tápcsatorna motilitás változására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Tamás (2014) Egy ABB robotokon alapuló flexibilis gyártócella megtervezése és virtuális környezetben való verifikációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Attila (2014) A dinamikus kapcsolati képességek vizsgálata klinikai egyetemi-ipari kutatás-fejlesztési együttműködésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Katalin (2014) Környezetbarát jégmentesítő anyagok gyártásának elméleti és gyakorlati előkészítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Lívia (2014) Koraszülöttekkel kapcsolatos speciális problémák : koraszülöttek ápolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Marianna Ágnes (2014) Biológiai minták kriminalisztikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Richárd (2014) Rommel életútja az Afrika Korpsig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Látrányi, Lajos (2014) A kézrendek és tanításuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázi, Dóra (2014) Hogyan lesz a sportból business és cirkusz: sportoló, mint élő reklám. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, István (2014) Az Alaptörvény legitimitásának kérdése : a megalkotás folyamata, és kialakult politikai konfliktusok elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Károly (2014) A betegjogok szabályozása és érvényesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Tamás (2014) Kódversenyeztető Keretrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Enikő (2014) Contrat de bail - résidence principale – région de Bruxelles [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Laura (2014) Meixing Dai: La grande crise systémique de 2008 : causes, conséquences et mesures politiques [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Lívia Anett (2014) Bio- és hagyományos kertészkedéssel termesztett bodza talajának mikroba közösségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Léber, Edina (2014) La grande crise systémique de 2008 : causes, conséquences et mesures politiques [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Léder, Emese (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Léh, Noémi (2014) Internetes tartalmak hatása a serdülők testképére - tudományosnak ható cikkek, kortárs hozzászólások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékó, Gábor (2014) Lejárati dátum felismerése élelmiszerek csomagolásán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Alexandra (2014) A közművelődési intézmények fontossága a ceglédberceli Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár bemutatásán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Anikó (2014) Vállalatok vezetésének és menedzselésének problematikája elméletben és gyakorlatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Ildikó (2014) A tanulás tanulásának jelentősége az élethosszig tartó tanulás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Andrea Ilona (2014) A kollektív tárgyalások és szerződések gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Anikó (2014) Deutsche Grammatik gedruckt oder verlinkt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lódri, Szabina (2014) Mire és mennyit költenek a kiskunmajsaiak, ha az egészségükről van szó? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lónárt, Adrienn (2014) A küzdelem ábrázolása a kínai filmművészetben. A wuxia és a kung-fu művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lörinczi, Orsolya (2014) Biodízel előállítása alga és lenolajból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lúgos, Gábor (2014) Bőrbetegség diagnosztikai képelemző rendszer fejlesztése: Nagyméretű, szabálytalan alakú elváltozások felismerése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Fanni (2014) A családi ellátások demográfiai hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Anett (2014) Panus izolátumok lakkázainak jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Zsófia (2014) Információs invariancia és információvesztés. Egy színházi előadás kommunikációs csatornáinak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőwy, Hanna (2014) A magyar egyetemisták ruhavásárlási szokásai a divat és a márka függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőwy, Noémi (2014) Un problema chocante de espana actual: el desempleo juvenil espanol en el marco de la Union Europea. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

llés-Tóth, István Zsolt (2014) Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mackó, Katalin (2014) A drog megjelenése és hatása a fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Levente (2014) A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium szervezetelemzése : a szervezeti kultúra látható elemeinek az elemzése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Csaba (2014) Egy ciánoxim előállítása pentándiaminból és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Csilla (2014) Izrael - Palesztin konfliktus Izrael Állam megalapításától az Elvi Nyilatkozatig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Levente Károly (2014) A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium szervezetelemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Madácsi, Anita (2014) Spondylitis Ankylopoetica (SPA) klinikuma és kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madácsy, Flóra Ágnes (2014) Ist Werbesprache eine besondere Sprache? Eine kommunikationstheoretische und morphosyntaktische Analyse von ausgewählten deutschen Werbungen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madácsy, Tamara Éva (2014) Szarmata koponyasebészeti beavatkozások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magashegyi, István (2014) Lie elmélet és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maginyecz, Kata (2014) „Földig esett sorsunkban hathatós segedelmet” : hajléktalan emberek kirekesztése, befogadása, esélyegyenlősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maglódi, Kitti (2014) Pár-kapcsolat - avagy a párkapcsolati formák sokszínűsége Magyarországon a XX-XXI. század fordulóján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony , Alexandra (2014) Iparági tudás jellemzői- vizsgálat a szegedi szoftveriparban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Flóra Anna (2014) A nemi önrendelkezés elleni bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális kényszerítésre, a szexuális erőszakra és a szexuális visszaélésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Hajnalka (2014) A kormánytisztviselői és köztisztviselői jogviszony jellemzői, sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Kitti (2014) Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatok betelepítésével és hasznosításával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Olivér (2014) Őszi búza regulátoros vizsgálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Csilla Veronika (2014) A Szegedi Szabadtéri Játékok képi kommunikációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Gabriella (2014) A családi instabilitás hatása a függőség kialakulására fiatalkorúak esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Krisztián (2014) Vállalati játékelmélet : játékelmélet alkalmazása és megjelenése a piaci versenyek elemzése és a vállalati döntéshozatal során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Orsolya (2014) A papír alapú mérés-értékeléstől a technológia alapú mérés-értékelésig: lehetőségek és kihívások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Ádám (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari, Anna (2014) Családtámogatási ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari, Andrea (2014) Mutációk hatása az NColE7 metallonukleáz katalitikus aktivitására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarósi-Bánki, Dóra (2014) A borderline-szindróma és a költészeti dimenziók, alkotói periódusok összefüggései József Attila életművében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Majernyik, Noel (2014) Égi mechanikai problémákat modellező közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majlát, Beatrix (2014) A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Uniós döntéshozatalban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, István (2014) Az értékek megalkotása az irodalomórákon. Az ember- és társadalomismeret tantárgy integrálásának megalapozása az irodalomórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Nikolett (2014) A kultúra fogalmának alakulása a felvilágosodás korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Erika (2014) Ismeretszint-vizsgálat a Szegedi Fegyház és Börtön börtöniskolájában tanuló fogvatartottak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Zsuzsanna (2014) A szociális kompetencia játékos fejlesztésnek lehetőségei németórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Péter (2014) Arculat,imázs a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Gabriella (2014) Szülői bánásmód hatásai fiatal felnőttkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Gergely (2014) Különböző generációk munkavállalási jellemzőinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai, Péter (2014) Arculat, imázs, a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Makalicza, Ágnes (2014) A rendszerváltás előtti és utáni nonprofit szektor szerepvállalási lehetőségei a szegénység kezelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári-Klekner, Daniella Györgyi (2014) A TXM Olaj- és Gázkutató Kft. környezeti problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Ivett (2014) Szülés kapcsán igénybe vehető ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Tibor (2014) Magyar nyelvű dokumentumkategorizáló szoftver elkészítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Áron (2014) Szöveges dokumentumok klaszterezése különböző alkalmazásigények szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Ágnes (2014) Helyi kezdeményezések és kistérségi együttműködés a szociális ellátórendszerben : a tanyaközségek sajátos helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makádi, Balázs (2014) Pedagógusok és pedagógusjelöltek roma kisebbséggel kapcsolatos előítéletei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makó, Csaba László (2014) Környezetkímélő technológiák költség-haszon elemzése a napelem és a szennyvízhőn alapuló technológiák hazai példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mamira, Zoltán (2014) Információs önrendelkezés a publikus felhőben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Marik, Alexandra (2014) A rehabilitációs célú foglalkoztatás jogszabályi háttere és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Flóra (2014) Aquaterápia hatásai derékfájdalomban szenvedő betegeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maros, Márton Kristóf (2014) Anonimitás és publicitás az Interneten: A 4chan.org és a facebook.com összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Beáta (2014) A vadászatra jogosult személyének változása az egyes történelmi korok alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi-Kiss, Melinda (2014) All’incrociarsi delle vie d’anime... - Conversione e storia nel romanzo di Alessandro Manzoni -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosán, Réka Anna (2014) A gyógytornász szerepe a koraszülött intenzív osztályon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marsi, Gabriella (2014) Személyes márkázás: lehet-e online önreprezentációból offline siker? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martina, Gabriella (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martinov, Ádám (2014) Munkanélküliség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonosi, Zita (2014) Laikus befektetők kockázatészlelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Katalin (2014) Mindenki Vali mamája: Portréfilm Szalma Imréné Reczi Valériáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Masir, Norbert (2014) Civil és nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maslac, Michaela (2014) A magyarországi könnyűzenei fesztiválok bemutatása marketing megközelítésből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Masáné Farkas, Orsolya (2014) Iskolarendszerű felnőttoktatás a Szegedi Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matics, Zsanett Ildikó (2014) A reformáció hatása a szegedi könyvkultúrára a XV-XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matvan, Anikó (2014) Tüdőbetegek életminősége, fájdalomcsillapítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyi, Ádám (2014) A gyűlölet és paródia Nietzsche filozófiájában a nihilizmuskoncepció tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Matyikó, Ádám (2014) Ultraszűrés alkalmazásának hatása a tej oltós alvadására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matók, Edina (2014) "Képben kell lenni" - A hivatásos szóvivői pálya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Erzsébet (2014) A bányák magáncélú hasznosításának egyes kérdéseiről a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Bettina (2014) Венгерская рецепция творчества А. П. Чехова и его пьесы "Три сестры" в первые десятилетия XX века. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Kitti (2014) Az élmény minősége a tömeg- és alternatív turizmus kontextusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Szilvia (2014) Műanyag hulladékok kezelése: elvi alapok és a soltvadkerti gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Zsuzsanna (2014) Az agytumoros betegek életminősége és állapotfelmérése a perioperatív időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maylander, Tamás Péter (2014) Zenehallgatási szokások és zenei tartalmak a digitalizáció korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mazán, Zsanett (2014) Felső tagozaton tanító pedagógusok konfliktuskezelési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Ágnes (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszki, Ágnes (2014) A munkahelyi stressz összefüggése a munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2014) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy, Ágnes (2014) Kiégés és pszichológiai immunrendszer vizsgálata a szociális szférában dolgozó szakembereknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, István (2014) Nemlineáris optimalizálás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, László (2014) Tritikále regulációs vizsgálatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Eszter (2014) Fiatal családok élete tanyai környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meleg, Tiborné (2014) Betegoktatás a szürkehályog vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Anna (2014) Egy lehetséges út a jobb iskoláért: tanuló szervezetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Merlák, Tibor (2014) Vezérdemokrácia : egy elmélet gyakorlata a magyar politikai viszonyok foglalatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Boglárka (2014) The discourse of slavery in Huckleberry Finn. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Nikolett (2014) Híradóműsorok közönségének összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Péter (2014) Az SZTE-BTK-n végzettek munkaerő-piaci stratégiái a 2010-es évek elején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházy, Edit Éva (2014) Interaction of copper(I) with 12-mer peptides mimicking the metal binding domain of CueR, a copper-efflux regulator. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Janka (2014) Orientáció vizsgálatok lehetőségei és jelentősége szeizmikus kárzónák mikroér-rendszereiben az Ófalui Formáció metamorf kőzeteinek vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Viktória (2014) Végtelen sorok konvergenciakritériumai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey, Csaba Bence (2014) A felkelő nap a dzsungelben - Esőerdei harcok Malajziában 1941-42. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezőfi, Dávid Csaba (2014) Tranzitív bináris kódok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalcsó, Miklós Dániel (2014) Az összehasonlító és a nem összehasonlító reklám különbségei a fogyasztó befolyásolásának tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalkó, Gyula (2014) Az őszi búza termesztéstechnológiájának vizsgálata családi gazdaságunkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Anikó (2014) Az iskolai szociális munkás hatása a pedagógusok munkavégzésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Dóra (2014) Extrém vízhőmérsékletek alakulása a Tiszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, Dóra (2014) Iskolaszövetkezetek alapítása és működése, iskolaszövetkezeti munkavállalás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes, Anita (2014) A szoptató édesanyák táplálkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikli, Éva (2014) Szervezeti kultúra és az intézményi vezető váltás közötti összefüggések. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mikli, Dr. Éva (2014) Szervezeti kultúra és az intézményi vezető váltás közötti összefüggések. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovicz, Viktória (2014) "Engedd el a kezem". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Enikő (2014) A serdülőkori öngyilkosság és a média kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Gabriella (2014) A Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. arculati kommunikációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Melinda (2014) Non-adherencia és költsége szkizofréniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulássné Donka, Andrea (2014) A CLAAS Hungária Kft. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikuska, Katalin (2014) Életszínvonal, megélhetés a mai Magyarországon a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milancsik, Ágnes Borbála (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milassin, Brigitta (2014) Bécs Evliya Celebi szemével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Milbich, Andrea (2014) Online térképrendszerek és azok földtudományi alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Militár, Ádám (2014) Az új generáció a munka világában. A generációk közti különbségek a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misalekné Zsigó, Katalin (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misák, Katalin (2014) Függőség a televíziós sorozatok iránt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók, Andrea (2014) A tanórai műelemzés egy lehetséges módszere. A Csongor és Tünde értelmezése egy konstruktív tanulásszervező modell segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizeréné Baranyi, Ildikó (2014) Vallás és társadalmi tőke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsei, Edit (2014) Az alvási szokások, kognitív funkciók és médiahasználat közötti kapcsolat 16 és 19 éves korosztályokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi, Szilárd (2014) Euroszkepticizmus mint politikai attitűd : csak egy divatos szerep vagy egy régi démon? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohai, Dániel (2014) A kukoricatermesztés időbeli és területi változásai a XXI. század elején a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován, Ádám (2014) A harsona története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, András (2014) 2-korlátos ládapakolási algoritmusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anna (2014) A sérelemdíj megállapítását befolyásoló körülmények összehasonlító jogi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Erzsébet (2014) A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének párhuzamos büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Judit (2014) A helyi önkormányzatok szerepe az Alaptörvényben, különös tekintettel a helyi demokrácia gyakorlásának alkotmányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kinga (2014) A CCR5Δ32 deléció szerepének vizsgálata sclerosis multiplexben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Márta Anita (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Márton (2014) A fűszerpaprika ökológiai termesztéstechnológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Réka (2014) A krónikus alkohol fogyasztás vizsgálata az endogén metántermelődésre patkányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Adrienn (2014) Szennyvízkezelési technológiák fejlesztése: korszerű foszfát-eltávolítási eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Alexandra (2014) Gyopárosfürdő és Anna-kút termálvíz-hasznosításának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Alexandra (2014) A rémhírek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Alexandra (2014) A szabályozási környezet hatása a kis- és középvállalkozásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Aliz (2014) Color naming differences in English. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anita (2014) Az agyi aneurysmák ellátása. A műtéti eljárások összefüggései a betegek állapotával és szükségleteik kielégítésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (2014) Középfokú olasz nyelvvizsgák nyelvtudás-koncepciója: a CILS és az ITK-ORIGÓ összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Balázs (2014) Worldviews in Modern Fantasy Literature: Robert E. Howard and J.R.R. Tolkien. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Barbara (2014) Egészségügyi dolgozók kiégésének vizsgálata a munkahelyi stressz és a depresszió tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Brigitta (2014) Aflatoxinok mennyiségi meghatározásának lehetőségei különböző mátrixokból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Csenge (2014) Fenol tartalmú termál és szennyvizek kezelése nedves levegős oxidációs eljárással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Eszter (2014) Crawling leaves: photosynthesis in sacoglossan sea slugs [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Eszter (2014) Másodlagos mintavételezés lehetőségei a SADA-programmal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gergő (2014) Candida parapsilosis hőszenzitív mutáns vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gábor (2014) A fogyasztói magatartás vizsgálata az FMCG termékek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Hajnalka (2014) Common techniques in testing vocabulary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, István (2014) A perzsa irodalom története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Kitti (2014) Tsubaki, neko, sakura: A japán animáció állat -és növényszimbólumai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Krisztián (2014) A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Mercédesz (2014) A felnőtt kötődés, a diszfunkcionális attitűd és az észlelt társas támogatás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Nikolett (2014) Munka-család konfliktus és munkahelyi versengés kapcsolata az egészségügyben dolgozó női munkatársak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Petra (2014) Parkinson-kóros betegek kezelése PNF technikákkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Vivien Barbara (2014) Baja város marketingkommunikációja: Egy fesztiválváros fellendülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zsanett (2014) Nyomtatott elektródarendszer fárasztásos tesztelésére alkalmas készülék fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Éva (2014) A versengés skála vizsgálata feltáró faktorelemzéssel különböző mintákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gábor, Anita (2014) Diana, mint ikon: A walesi hercegnő életének Public Relations szempontú bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Váradi, Anita (2014) Társadalmi megítélés és kollektív érzések a meddőséggel és a lombikbébikkel szemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moninger, Boglárka (2014) Az iskolai szigor hatása a serdülők dohányzási szokásaira, és a védőnő lehetőségei a primer prevencióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monok, Kristóf (2014) Teljesítmény-értékelési dimenziók eltéréseinek vizsgálata kulturális szervezetek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki, Zoltán (2014) A videojáték-ipar új értékesítési módszerei és a magyar játékosok videojáték-vásárlási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki, Ágnes (2014) Analysing English-Spanish lexical transfer data. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monori, Zsuzsanna Éva (2014) Zaklatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monori, Lili (2014) Új pszichoaktív szerek, avagy a dizájner drogok megjelenése, elterjedése és létjogosultsága Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monostori, Ádám (2014) Napjaink hatékony reklámozási formáinak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moró, Emese (2014) Hagyományos és korszerű talajművelési rendszerek talajtani hatásainak összehasonlítása Dél-alföldi mintaterületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mráz, Mária Krisztina (2014) A felnőttkori tanulás akadályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muci, Izabella (2014) Tanulás iránti attitűd vizsgálata általános iskolás diákok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Alexandra (2014) Családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Dóra (2014) A termőföld használat szabályozásának módosulása a Földforgalmi törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Adrienn (2014) Szikes üledékek agyagásványainak jellemzése a Szegedi-, és a Kardoskúti Fehér-tó területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, László (2014) Egy gráf-funkcionál és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Ágnes (2014) Médiahasználati szokások és a televíziózás motivációi az idős generáció körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsiné Erdei, Mónika (2014) A tanulmányaikat gyógypedagógiai intézményben kezdő és a spontán integrációból kikerülő tanulásban akadályozott tanulók elsajátítási motivációjának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mufics, Anna Marina (2014) Az örökbefogadás jogintézménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muladi, Nóra (2014) A szegedi lakosság migrációs terveinek lehetséges magyarázatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murmann, Mirjam (2014) A munkamemória különböző komponenseinek fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muráth, Szabolcs (2014) Réteges kettős hidroxidok képződési mechanizmusának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mustoha, Mátyás (2014) Gyorsítótár-kezelő megvalósítása a WebKit projektben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muszkáné Gusztafik, Edit (2014) Innováció az óvodában:innováció az óvoda belső és külső együttműködéseiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Muszkáné Gusztafik, Edit (2014) Innováció az óvodában - Innováció az óvoda belső- és külső együttműködéseiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Muzamel, Gitta (2014) A görögországi "magyar" falu (Sarti és az idegenforgalom). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsik, Ágnes (2014) A Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó telep környezeti hatásai és kockázatelemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mákos, Tünde (2014) A 12. osztályos serdülők szexuális magatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mákos, Ádám (2014) Az elkerülő utak / gyalogos zónák kialakítása és a légszennyezettség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándi, Vivien (2014) Fred Vargas entre roman policier et polar (A travers Pars vite et reviens tard). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándity, Györgyi (2014) Rio Fuego paradicsom (Solanum lycopersicum cv. Rio Fuego) növény transzformálása és regenerálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mányó, Krisztián (2014) Ein didaktisches Konzept für das Sprichwortlernen im DaF-Unterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Krisztina (2014) A második délszláv hatás vizsgálata XVI. századi egyházi kódexben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Lúcia (2014) A bűnözés statisztikája különös tekintettel a visszaeső bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Anna Szilvia (2014) Válságkommunikáció fontossága, és annak bemutatása a Gyulai Húskombinát példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Júlia (2014) Self-perfection: The March girls' spiritual progress in Louisa May Alcott's Little Women. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mártha, Nikolett Katalin (2014) A templomos lovagrend bukása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (2014) Az IKT jövője, az okostelefonok alkalmazása a feleltető rendszerek kiváltására a szaktárgyi órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Csaba (2014) A Balatonfüred-Csopaki borvidék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Dorina (2014) Nemek közötti bérszakadék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Dorottya (2014) A Szent Család egyiptomi menekülésének motívumai Varga Lajos Verses Szentírás című művében és a folklórban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton , Brigitta (2014) Az egykulcsos személyi jövedelemadó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máthé, Dániel (2014) Hierarchikus szerkezetű CaFe réteges kettős hidroxidok mechanokémiai előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Ditta (2014) Nyelvjárási attitűdvizsgálat Szegeden tanuló vajdasági magyar egyetemisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Szabolcs (2014) Gyártáselőkészítést és szerszámnyilvántartást támogató alkalmazás fejlesztése a makói Continental gumigyár részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Andor (2014) Magyarország bankrendszere a pénzügyi válságok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Ibolya (2014) A nők munkaerő-piacra való visszatérése, és a bölcsőde kapcsolata Morahalom és vonzáskörzetében Édesanyák körében tartott vizsgálat a mórahalmi huncutka bölcsőde és családi napköziben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Marianna (2014) Diagnosztikus mérés a műveletek törtekkel témakörben az általános iskola 6. és 8. évfolyamán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Soma (2014) Paralelismos y contrastes entre el lenguaje no verbal húngaro y español. Análisis detallado de dos diálogos. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Zsuzsanna (2014) Eck Bálint élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Németh, Judit Anna (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó, Zsolt (2014) Bűnözéstől való félelem a szegedi Odessza lakótelepen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykuti, Tibor Máté (2014) A földhaszonbérlet szabályozása a Földforgalmi törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méreiné Berki, Boglárka Klára (2014) Agrárátalakulás a rendszerváltás után két eltérő sorsú termelőszövetkezet példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérey, Mihály (2014) Biomassza energetika: lágyszárú növények hasznosítási lehetőségeinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Alexandra (2014) Szakszervezeti pluralizmus az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Benjámin (2014) Android programok GUI eseményeinek rögzítését végző keretrendszer használhatósági teszteléshez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Edina (2014) A nevelőszülői jogviszony. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Judit (2014) A kinurénsav és az SZR-122 elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippokampális szeleteken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János Gyula (2014) Mozgó objektumok eltávolítása képsorozatról mobil eszközön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Norbert (2014) 3D háromszögrácsok elasztikus regisztrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Annabella (2014) Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani! Avagy a csongrád megyei kis- és középvállalkozások marketing gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Alexandra (2014) Starbucks, kávézásból divatot teremteni. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Anita (2014) Szerzőiség és zsánerkérdés a posztmodern musicalekben (Lars von Trier és Baz Luhrmann példáján keresztül). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Balázs (2014) Térbeli adatok tárolása nyílt forrású adatbázisban: PostgreSQL és PostGIS. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Boglárka (2014) Néhány fibulatípus az 5. századi Közép-Duna-vidéken (Levice-Prša, Bakodpuszta, Letkés típus). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Csilla (2014) A növényi sejteket súlyosan károsító bakteriális és gombatoxinok molekuláris hatásmechanizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Dániel (2014) Komárom-Esztergom megye térszerkezete, vonzáskörzetének vizsgálata a gravitációs modell segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Enikő (2014) Chile: ¿Verdad y reconciliación? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (2014) Az identitás képződése és a polgárosodás értékszerkezetei Márai Sándor regényeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, István Zsolt (2014) Erdőtűz térképezés geoinformatikai módszerekkel az Ásotthalmi Erdészet példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Kitty (2014) Egri vörösborok polifenol tartalmának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Klaudia Csilla (2014) Anyaszerepek az emlékezet és a performatív jelenségek viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Kristóf István (2014) A bankbiztosítás elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Lívia Sarolta (2014) A kutatás-fejlesztés és innováció helyzete Magyarországon a biotechnilógiai szektor tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Máté (2014) Trans-Formers: Post-Literary Adaptations of Non-Narrative Sources. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Mónika (2014) A deviza alapú hitelek és a lakossági eladósodottság: felelősök és megmentők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Noémi (2014) Szeged komplementer turizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Nóra (2014) Szeged városmarketingje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Rebeka Ildikó (2014) Új típusú, rezet tartalmazó réteges kettős hidroxid előállítása és alkalmazása katalizátorként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Sándor (2014) Az in situ és az ex situ védelem jelentősége a növény és állatfajok megőrzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tímea (2014) Poe: The Gothic and Beyond. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tímea (2014) A kapuvári női viselet vizsgálata, a test technikáinak vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Zsófia (2014) Digitális bennszülöttek - attitűd vizsgálat tanárok és szülők körében a netgenerációról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes Anna (2014) Jégmentesítő anyagok hatása az útburkolati betonra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros-Tanács, Anett (2014) Domaszék – Egy fiatal település a fiatalokért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Ádám (2014) Munkanélküliség kialakulása és megoldása a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Éva (2014) Normaszabók-e a normaszegők? Normaszegő diákok hatása a gyermekek iskolában tanúsított magatartására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Módos, Andrea (2014) Die Tempusformen des Indikativs im Deutschen und im Spanischen. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Módra, Béla (2014) A Spárga termesztés bemutatása a déli régióban, rövid jövedelmezőségi értékeléssel összekötve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Módra, Gábor (2014) Eszközhasználat és -preferencia az Aphaenogaster subterranea (Hymenoptera: Formicidae) táplálékszerzése során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Nikolett (2014) Konfliktuskezelés és megoldási módozatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Ottó (2014) Nanoméretű anyagokkal adalékolt politejsav kompozitok előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mór Baranyainé Kalmár, Judit (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móra, Annamária (2014) Null Subjects of English Child Language: Child and Diary Null Subjects as Spec, IP Deletion – a Generative Approach. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móra, Dániel (2014) A monetáris transzmisszió hatékonyságának vizsgálata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Enikő (2014) A színek adnak új jelentéstartalmat a márkáknak? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Ildikó (2014) Metionil-aminopeptidáz enzim alkalmazhatóságának vizsgálata polipeptidek natív kémiai ligáción alapuló előállításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Tamás János (2014) A lakásfenntartási támogatás kifizetésének változása Nagyszénáson, az önkormányzati rendelet változásának tükrében (eredményességi kutatás Nagyszénáson). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móró, Richárd (2014) A közoktatásban dolgozó tanárok életpályamodelljének előrejelzése mikroszimulációs módszertannal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Anita (2014) A MÁV-START Zrt. üzleti tervének elemzése különös tekintettel a pénzügyi tervre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Nóra Margit (2014) Az Európai Unió támogatáspolitikája és a pályázás magyar rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nad, Aneta (2014) Bűnözés és bűnhődés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nadobán, Zoltán István (2014) Az új magyar önkormányzati rendszer születése: a konfliktus konténer kiürítése? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2014) Az árvíz nagyvadállományra gyakorolt hatásainak vizsgálata a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. gemenci vadászterületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beatrix Havaska (2014) Információszabadság tegnap és ma. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel László (2014) Az öregségi nyugdíjat érintő változások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dávid (2014) Eszköznyilvántartó alkalmazás android operációs rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra Adriána (2014) A gazdasági társaságok adatkezelései : különös tekintettel a multinacionális vállalkozásokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Endre (2014) Munkáltatói felmondás az új Munka törvénykönyv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2014) A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulása a rendszerváltás időszakában és az 1990-es évek első felében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Farkas Gábor (2014) Cloud Interest a Windows Azure-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergő Szilveszter (2014) Lézeres megjelenítő fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István (2014) Elektronikus napló fejlesztése PHP+MySQL felhasználásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2014) Nők harminc év feletti gyermekvállalása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lajosné (2014) Az óvodai szervezet kultúrájának jellemzői,a vezető szerepe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Máté (2014) XSLT konverziók Freemind XML és HTML között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nóra (2014) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petra (2014) A sztrájk szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Renáta (2014) Tipikus és Atipikus foglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Roland (2014) Pszichofizikai paramétereket befolyásoló tényezők vizsgálata cochlearisan implantált betegeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Samu (2014) Felhő alapú CDN szolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (2014) Az apróvadgazdálkodás elemzése és értékelése a vajdasági Zentai Vadásztársaság területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória Éva (2014) A hulladékjog helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zita (2014) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2014) Elégedettségi felmérés a Brico S Kft. fogyasztóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn (2014) A magyarországi LEADER program jelentősége a 2007-2013 közötti időszak vidékfejlesztési politikáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Alexandra (2014) Táplálkozási szokások felmérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2014) Kisgyermekes édesanyák táplálkozásának vizsgálata Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2014) Hajnóczy Péter (írói) személyisége és művei az alkotói háttér tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anna Adél (2014) Média hatása az elítéltekkel szembeni előítéletekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2014) A Gyraulus varians radmanesti csiga morfológiai varianciájának kvantitatív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Balázs (2014) Makó-Igási járandó 32. és 33. lelőhelyek újkori leletanyagának elemzése (régészeti, néprajzi és történeti vonatkozások). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Benjámin (2014) A startupok fejlődését befolyásoló tényezők : a lean módszerek és a közösségi jelleg vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bernadett Xénia (2014) A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bernadette (2014) A vevő, mint a Burger King királya, avagy a vevőközpontúság jelenléte a vállalat imázsában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Beáta (2014) A mintatárolás és szállítás körülményeinek hatása a víruskópiaszámra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Béláné (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Cecília (2014) Kortárs művészet népszerűsítése hazai múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Diána (2014) Leukémia gátló faktor hatása rybp null mutáns embrionális őssejtek differenciációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Diána (2014) A kapunyitási pánik és a szexuális diszfunkciók összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra (2014) A könyv szerepe a családok életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2014) Segítő kapcsolat nagyvárosi és falusi környzetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2014) A szimbólumok kulturális szerepe, a szimbolikus antropológia kutatásai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Evelyn (2014) Az evészavarok és a testedzésfüggőség előfordulási gyakoriságának felmérése főiskolai populáción. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely (2014) SPES, mint vidékfejlesztési és turisztikai projekt (Schlierbach - Ausztria). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2014) Magyar államadósság – Gyógyíthatatlan betegség? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Imre (2014) A Szeghalomi kistérség vidékfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ivett (2014) A szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola és a C.F.A. de Bourges együttműködésének köszönhetően 2013 októberében létrejött tolmácsolási esemény elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit (2014) A Duna vízjárásának elemzése a mohácsi szelvényben a kisvizek okozta problémák szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Julianna Katalin (2014) A multimédia alkalmazásának lehetőségei az I. világháború tanítása során általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2014) Az iskolai kötődés vizsgálata általános iskola 4. és 8. évfolyamos tanulói körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2014) Mennyit ér a hűség? A vásárlási lojalitás és a hűségprogramok kapcsolata a dm active beauty hűségprogram tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lajosné (2014) Az óvodai szervezet kultúrájának jellemzői, a vezető szerepe. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Laura (2014) Nemi úton terjedő bakteriális fertőzések: A szifilisz előfordulása Magyarországon 1985-2004 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2014) Daganatos betegek tárgykapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mária Roberta (2014) Az alsó tagozatos testnevelés vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márió Tibor (2014) A TRPV4 receptor expressziójának vizsgálata humán melanóma sejtekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2014) Stroke-on átesett betegek rehabilitációjának ápolási vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nóra (2014) Membránszűrés paramétereinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Regina (2014) Játékok a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Róbert (2014) A híd. Natúrparkok Magyarországon. Fenntartható turizmus a Dunakanyarban? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szidónia (2014) Hasi nagyér rekonstrukción átesett betegek komplex fizioterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória (2014) Túróczy Zoltán evangélikus püspök pályafutása különös tekintettel az 1940-1952 közötti időszakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Vivien (2014) Országmarketinges törekvések és hatásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zalán (2014) A Maros-hordalékkúp sekély mélységű felszín alatti vizeinek minőségi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (2014) Az üzleti inkubáció helyi gazdaságfejlesztési hatásainak bemutatása a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (2014) The Reinforcement of Traditional Masculinity in Contemporary Fitness Practices. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt Dezső (2014) A bodrogolaszi aranykincslelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2014) Az ophiobolinok, mint potenciális bioherbicidek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágota (2014) Egy érdekes APC/C alegység genetikai jellemzése ecetmuslicában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy , Krisztina Katalin (2014) Olasz befektetések Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Abonyi, Tímea (2014) Fájdalomcsillapítás központi idegrendszeri daganatos és nem daganatos betegek körében az idegsebészeti osztályon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Barna, Krisztina (2014) Szerződési jogunk fejlődésének színes terméke: a szindikátusi szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyberivói-Boér, Ákos (2014) Civilizáció és egészség. A társadalmi fejlődés és az egészség kapcsolatának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyillés, Anikó (2014) A Haza oltárán. Az első világháborús hőskultusz szegedi emlékhelyei és rítusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyillés, Balázs (2014) TOF elektron spektrométer mérő- és kiértékelő szoftverének fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyiván, Linda Ilona (2014) Bethlen Miklós műveltségeszménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály, Roland Sándor (2014) Ultrarövid lézerimpulzusok vivő-burkoló fázisának változásai multipasszos titán-zafír erősítőben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Bárdos, Edina (2014) Szövegértés vizsgálata 5. osztályban a zenét tanuló és nem tanuló gyerekek körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Horváth, Ibolya (2014) A Kovács Mihály Általános Iskola eredményességi vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Horváth, Ibolya (2014) A Kovács Mihály Általános Iskola eredményességi vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Kármán, Ágota (2014) Az olvasás-szövegértés fejlesztése középiskolai nyelvtan tankönyvekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál, Virág (2014) Starter trágyázás előzetes vizsgálata kukoricában és napraforgóban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál, Ildikó (2014) Ada község környezetvédelmi programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Najzer, Helga (2014) BitTorrent alapú kreditrendszerek fenntarthatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Narancsik, Fanni (2014) Charles de Gaulle portréja és külpolitikai munkássága, s annak szerepe korának nemzetközi kapcsolatrendszerének alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Naschitz, Gabriella (2014) A 16-formilösztron-3-metil-éter átalakításai fenilhidrazinokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nasz, Noémi (2014) A "tengeri népek" és az ún. bronzkori összeomlás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Naszradi, Nándor (2014) Online túraútvonal kereső. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nedényi, Fanni (2014) Szekvenciális változásészlelés többtípusos Galton-Watson-folyamatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemcsokné Rusz, Mariann Edit (2014) A szülői felügyelet, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, András Márk (2014) Szubjektív osztályhelyzet a szegedi lakosok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemeskéri, Péter (2014) Alkotó légkör, csoportkreativitás és pszichológiai jóllét sikeres startup vállalatoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nepp, Gábomé (2014) A biblioterápia sajátos elemei az iskolai könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nguyen , Thi Hai Yen (2014) Az vagy, amit megosztasz! Avagy hogyan hat a közösségi média az új generációkra és a fogyasztási szokásaikra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolettiné Virág, Edina (2014) A délután értelme. Az életközép-átmenet csomópontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikula, Aurél (2014) Távírótól a Facebook-ig, avagy a közösségi kommunikáció fejlődése és a Facebook hatása kommunikációnkra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ninkó, Hajnalka (2014) A gyermekrajzokban megjelenő érzelmi komponensek és az iskolai viselkedés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novics, Ildikó (2014) Az emberölés tényállása, elhatárolása egyéb az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekményektől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Gábor (2014) Regressziós teszt szelekció Magic rendszerekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Csenge (2014) Serdülők táplálkozási szokásai és szabadidő eltöltésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Nikolett (2014) Műfaji és tematikai kérdések az Ogura Hyakunin Isshu antológiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nové, Márta (2014) Nagy tisztaságú fehérjegyártás emlős mesterséges kromoszómáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyak, Nikolett (2014) Mezőgazdasági művelés talajdegradációs hatása - a talajtömörödés hatása a talajvízháztartásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyemcsokné Győri, Aliz (2014) 1. Information on premarital agreements ; 2. On Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Ákos (2014) Precíz genommódosítási eljárás kidolgozása kondicionális DNS hibajavítási mutánsok felhasználásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Dániel Péter (2014) 1. An Independent Scotland Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. The Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Tímea (2014) A közösségi média hatása az identitásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyiregyházki, Gréta (2014) Nyiroködémás betegek terápia hűségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyiri, Attila (2014) Horvátország és Magyarország parlamentális rendszerének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyul, Vivien Adrienn (2014) A magyar borkultúra helyzete az Etyek-Budai Borvidéken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuzó, Marietta (2014) Agrár támogatás rendszere, jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyárai, Dániel (2014) Andriod alapú rendszámfelismerő rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Bettina (2014) A fiatalkori drogfogyasztás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Nelli (2014) Gyermekkori proximális harmadi humerus törések hosszútávú utánkövetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáry, Pál (2014) The Large N Limit of Superconformal field theories and supergravity [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáry, Pál Amadé (2014) Magas harmonikus keltés kísérleti optimalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyéki, Regina (2014) A laikus hitelfelvevők kockázatészlelésének változása a válság hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Hajnalka (2014) „Nekem az ilyen amfetamin, extasy ezek a borból a minőségi, a dizájner meg az a tablettás bor.” A dizájner drogok térhódítása a klasszikus kábítószerek felett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nácsa, Balázs (2014) A dámszarvas állomány betelepülésének és minőségének vizsgálata a tiszavasvári Szikra Vadásztársaság területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasi, János (2014) Szél által mozgatott szediment szemcseméret eloszlás és elemösszetétel vizsgálata csernozjom területen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádi, Bendegúz (2014) Szegedi kistérség településeinek tűzcsapfelmérése és elemzése geoinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi, Máté (2014) Gyöktranszfer anyagok hatása különböző koncentrációban a fenol VUV-fotolízisére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nédó, Ramóna (2014) Fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Négyökrű, Petra (2014) [A tetoválás megítélése és elfogadása]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Négyökrű, Izabella Heléna (2014) Az erőszak elterjedése a politikai küzdelmekben Angliában: koncepciós perek, kivégzések a XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Négyökrű, Mária (2014) A terepi oktatás módszerei a kisiskolás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Anett (2014) Állatról emberre terjedő betegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Anikó (2014) Az átlagéletkor növekedésének hatása az öregségi típusú nyugdíjakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Márta (2014) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer fejlesztése nemi hormonok analízisére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anikó (2014) Kötelezettségszegés megállapítása iránti perek következtetései az Európai Bíróság jogeseteinek fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Eszter (2014) Az előzetes letartóztatás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Júlia Boróka (2014) 2D műszaki rajzolóprogram transzformációs valamint attribútum- és rétegkezelő moduljainak fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2014) Városi tünettan Szegedi utcanevek és utcatáblák vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Róbert (2014) Az Európai Unió büntetőügyekben való igazságügyi együttműködési rendszerének bemutatása különös tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Valéria (2014) A fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása Magyarországon társadalmi és jogi értelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Bernadett (2014) A rendezvényszervezés folyamatának átfogó bemutatása a Fashion Aukció Jótékonysági Divatbemutató példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Beáta Zsuzsanna (2014) A mozgóképi szövegértés képesség vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gergely Lajos (2014) The interplay of small heat shock proteins and trehalose in Schizosaccharomyces pombe during heat shock. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Janka (2014) Szkizofrénia és nyelv - a munkamemória és a tudatelmélet vizsgálata. Esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti Mirjam (2014) Válaszúton Európa: A 2020-as célkitűzések és azok gyakorlati megvalósulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Réka (2014) A személyiségtípusok hatása az olvasási szokásokra középiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Szilvia (2014) Deviza alapú lakossági hitelezés megjelenése Magyarországon és a gazdasági világválság hatására bekövetkező problémáinak kezelése a Kormány és az OTP Bank Nyrt. eszközeivel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tamás (2014) Játék az oktatásban. A szociális kompetencia fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Viktor László (2014) Hazai ivóvizek kémiai tulajdonságainak összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nóvé, Rita (2014) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó-Kü, Gyöngyi (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Okner, Adrienn (2014) Kalocsa környezetvédelmi programjának felülvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Okrona, Petra (2014) Két dél-kiskunsági semlyék vegetációjának és hidrológiájának rövid távú kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos, Mária (2014) Geschichtlich-kulturelle Überblick der Donauschwaben, mithilfe des Textes von Karl-Markus Gauß Die Donau hinab. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oleár, Lászlóné (2014) A Sipos Orbán Szakiskola önértékelési rendszerének fejlesztése,a megújuló minőségfejlesztési elvárások tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Oleár, Lászlóné (2014) A Sipos Orbán Szakiskola önértékelési rendszerének fejlesztése, a megújuló minőségfejlesztési elvárások tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ollé, György Gábor (2014) A jelenkori magyar sztrájkjogi szabályozás, figyelemmel a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oltean, Sándor (2014) Az Európai Unió gazdaságpolitikája és gazdasági válságkezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oltyán, Katalin (2014) Hőlégballonok irányítási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Bettina (2014) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gáspár (2014) A kinurénsav hatása a II/III. rétegi neuronokon a prefrontális kéregben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Mihály (2014) Szegedi adóösszeírások a török korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Péter (2014) Android alkalmazások minőségbiztosítása - egy minősítő modell kidolgozása és eredményeinek validálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Rita (2014) A leukémiás gyermeket ápoló szülők nehézségei és erőforrásai a betegség alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Tamás (2014) Biotitok a Ditrói Alkáli Masszívumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Viktor (2014) Egy "All In One" pszichedelikus találka: Értekezés a psy-trance kultúráról a portugáliai Boom fesztivál rituáléjának elemzése alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oncsik, Attila (2014) Egyszerűsített bankváltási folyamat nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Opavszki, Lilla Szilvia (2014) Együttműködés megteremtésének projektje az Azték Színjátszó Csoportnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz, Dorina (2014) A vizuális ismeretnyújtás vizsgálata a testnevelés foglalkozásokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcsik, Dóra (2014) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a 2010-es évek elejéig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orlai, Lilla (2014) A hanyatló elme élete: demencia, megküzdés és depresszió kapcsolata idős korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás szerepvállalása a munkanélküliség kezelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orodán, Tünde (2014) A kombinált mikrohitel, mint vállalkozásfejlesztési eszköz megvalósulásának Békés városi példája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oros, Réka Zsuzsanna (2014) Célba ér az üzenet? - A fogyasztók információbefogadó képességének bemutatása a Penny Market Kft. példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anett (2014) Az Orosz Föderáció, Ukrajna és a Belorusz Köztársaság közjogának fejlődése a Szovjetunió szétesése után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anita Mónika (2014) Az arzén környezeti hatásai, ivóvizek arzéntartalmának csökkentése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Attila (2014) A Sole-MiZo Zrt. szerbiai telephelyválasztásának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Júlia (2014) Szimbólumok és kommunikáció viszonya a Tengri Közösség gyógyító tevékenységében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, László (2014) Réz felületek excimer lézeres megmunkálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Gergely István (2014) Gépi Vezérlés Neurális Hálóval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Kopányi, Katalin (2014) A függvényfogalom fejlődése 6-8. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Nelli (2014) A magyarországi fogyasztói békéltető testületi eljárás problematikái az alternatív vitarendezési módszerek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osvald, Máté (2014) A hódmezővásárhelyi geotermikus visszasajtoló rendszer szűrőit eltömítő biológiai komponensek vizsgálata metagenomikai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlik, Dorottya (2014) A ciszplatin toxicitásának vizsgálata DNS-ellenőrzési és hibajavítási mutánsokon Drosophila melanogasterben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár, Attila (2014) Kinurénsav moduláló hatásának vizsgálata V. rétegi piramissejteken prefrontális kéregben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár, Zoltán (2014) Hv-konvexitáson alapuló bináris tomográfiai algoritmusok tervezése és elemezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsváth, Vilmos Károlyné (2014) Az olvasáskészség- és olvasásképesség fejlődése 2-4. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

P. Nagy, Róbert (2014) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paci, Silard (2014) A titói rendszer kiépülése Szabadkán (1945. február-november). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paizs, Melinda Adrienn (2014) A reggae és raszta szubkultúra Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pajer, Dániel (2014) Szeged turisztikai imázsa a „Szeged Tourinform” Facebook-oldal követőinek véleménye alapján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pajkó, Márta (2014) Esésprevenció 65 éves kor felett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pajor, Katalin (2014) A Törökszentmiklósi kéziratos füzet. A füzetben található népmesék folklorisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pakai, Gyula (2014) A biogáz előállítás környezeti, gazdasági összefüggései konkrét példán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pakai, Karolina (2014) Az iskolai szociális munka szerepe a cukorbeteg serdülők diabétesz terápiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pakai, Krisztina Éva (2014) A közterületi reklámok hatásvizsgálata különös tekintettel a fogyasztói magatartásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paku, Sándor (2014) Magyar zsidó emigránsok az amerikai filmgyártás húszas és harmincas éveiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palkó, Dóra (2014) Az Egyesült Államok társasági joga, különös tekintettel a társasági formákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotai, Miklós (2014) A jogi oktatás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Dóra (2014) A p53 gén szerkezetének vizsgálata jelenkori és archeológiai mintákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Krisztina Kinga (2014) A Növekedési Hitelprogram hatása a kis- és középvállalati szektorra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palya, István (2014) A munkavállalók szabad mozgáshoz való joga és az egyenlő bánásmód követelménye az Európai Bíróság esetjogának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti, Péter (2014) Az Ökördi-Erdőteleki-Keceli lápok Natura 2000 terület táj szintű változásai és természeti értékei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Rózsa Zita (2014) A hex rejtvény készítését segítő és feladványok megoldását ellenőrző grafikus felületű alkalmazás fejlesztése Java-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Bettina (2014) A GIS alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben: természeti és műszaki események térbeli elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Luca Alexa (2014) „Hova tovább?”: Pályaorientációs körkép Szolnokon, kiemelt tekintettel a középiskolai és felnőttképzésben érvényesülő orientációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Éva (2014) Munkahelyi stressz és az élettel való elégedettség kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, Barbara (2014) A munkahelyek áldozatai – A zaklatás, a pszichoterror és a mobbing kialakulása és megelőzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Fruzsina (2014) Hazánk gyógyfürdőiben igénybe vehető fürdőgyógyászati szolgáltatások jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gergely (2014) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mónika Judit (2014) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Csilla (2014) Szeged árvízvédelmi rendszerének története - a Vásárhelyi tervektől a mobil gátrendszerig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dávid (2014) Mérések tervezése, kiértékelése és optikai modellezés a piszkéstetői 1 m-es RCC teleszkóp felújításához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Edit Andrea (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ferenc György (2014) A pannoniai ripa erődjeinek kőbe építése. A pannoniai erődök II. századi építészetének problémái. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (2014) A kutya-gazda kapcsolat interakcióinak jellegzetességei a gazda nevelési elkötelezettségének függvényében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Károly (2014) Elülső keresztszalag-szakadás műtéti rekonstrukciói és postoperativ fizioterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Leila (2014) Térd protézis beültetést követő gyógytorna hatékonysága a preoperatív RAPT pontrendszer függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, László (2014) Egy honvéd főhadnagy XX. századi pályája Szatymaztól az akasztófáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Márk Dániel (2014) Környezetközpontúság vizsgálata egy vízügyi szervezetnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Nóra (2014) Az Újszegedi Holt-Maros rehabilitációjának folyamata és a holtág jelenlegi problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Sándor (2014) Környezeti igazságtalanság a békés megyei arzénes vizek példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsófia Anna (2014) Lehet-e egy MI-nek jelenvalóléte? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Czuczi, Orsolya (2014) Tabuszavak és erőszakra utaló szavak által kiváltott zavaró hatás vizsgálata lexikális döntési paradigmában, fogvatartott bűnelkövető populáció esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti, Norbert (2014) Street Workout edzésprogram összeállító alkalmazás Android platformon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paska, Ágota (2014) Geológiai tanösvény tervezet a Duna-Tisza köze déli részén található harmad- és negyedidőszaki képződmények bemutatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paskuj, Rebeka (2014) Opioid receptor kötődési és aktivációs vizsgálatok patkány agyi membránpreparátumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patai, Ádám (2014) Equal Opportunity in J. K. Rowling's Harry Potter Series. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patai, Ádám (2014) Gráfalgoritmusok és az entrópia módszer alkalmazása labdarúgó mérkőzések lehetséges kimeneteleinek becslésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Patainé Czakó, Emese (2014) Az ápolói szakma népszerűsége a 15-20 évesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gábor (2014) Az internetes jog szabályozása, a közösségi oldalak és szolgáltatók joga, avagy adatvédelmi aggályok és vajon felejt-e az internet. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Csilla Etelka (2014) A fiatalok elérésének új útja. A vállalkozások közösségi média marketingje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Noémi Krisztina (2014) Gráfelmélet tanítása a középiskolában kémiai alkalmazásokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Réka (2014) A Kurca vízrendszer üledékmintáinak vizsgálata és minősítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Zsuzsa (2014) A kiégés, empátia és megküzdési módok összefüggéseinek vizsgálata gyógytornászok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patakiné Gál, Anikó (2014) A szókincs vizsgálata alsó tagozatos gyerekek körében az olvasási képesség és a szövegértés összefüggésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Patay, Balázs Csaba (2014) A magyarországi jelzáloglevél alapú és deviza alapú hitelezés a lakáshitelezés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Zsófia (2014) Jogsértések az interneten - különös tekintettel a szerzői jogsértésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Beáta (2014) Nagyítóval az árak nyomában, avagy a fiatalok ártudatosságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Gábor (2014) Nitrogén-monoxid donor hatása a citokróm c kieresztésre sóstressz alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pató, Edit (2014) Daganatos betegek ápolása és életminősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulinusz, Ágnes (2014) Adózási hajlandóság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pazsinszki, Evelin (2014) Az I. világháború okozta változások Juhász Gyula verseinek világképében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecze, Katalin (2014) Zrínyi Miklós és Szigetvár 1566. évi védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pengő, Bianka (2014) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percz, Mónika (2014) Óvodások táplálkozási szokásainak összehasonlítása a Vajdaságban és Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perei, Péter László (2014) A munkavállaló bér és bér jellegű juttatásainak szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perity, Bálint (2014) Modern ingyenes technológiák használata a webes alkalmazásfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, József Márton (2014) Flexibilis növényátültető cella megvalósítása virtuális környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perlaki, Gabriella (2014) Az információs társadalom domain folyóirat típusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Katalin (2014) EU-s dimenziójú versenyjogi jogsértések miatti kártérítési igényekkel kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Gábor (2014) Fejezetek a nápolyi-magyar politikai kapcsolatok történetéből (1260-1350). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pete, József (2014) Kanizsa a tizenöt éves háborúban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi, András (2014) Agyi endotélsejtek vizsgálata egy új mikrofluidikai modell segítségével: az áramlás hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi, Mihály (2014) Azonos eredetű szláv szavak különböző nyelvekből történő átvétele a magyarban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrikné Simon, Erzsébet (2014) Órarend készítő alkalmazás fejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovicsné Nemes, Rita (2014) Az elítéltek foglalkoztatásának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, Kata Ágnes (2014) Miért (nem) járunk pszichológushoz? Attitűdkutatás négy egyetemi kar diákjainak körében, a pszichológiai segítségkérésre vonatkozólag. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Bettina (2014) Enciklopedija mrtvih ili devet poglavlja jedne velike istorije o smrti. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, József (2014) Magyarország településszegélyeinek vizsgálata térinformatikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Lilla (2014) Márai Sándor kimaradt diáriumi bejegyzéseinek kulturális aspektusai (1945-1946). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Tamás (2014) Between the Third and the Fourth Cinema: A Theoretical Analysis of Chris Eyre's Smoke Signals. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pier, Attila (2014) A RUP fejlesztési módszertan alkalmazhatóságának vizsgálata vállalatirányítási rendszerek fejlesztésénél. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pikó, András Gáspár (2014) "Barbár imák Erósz oltárán" Sziveri János szerelmi lírájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pindur, Antal Dávid (2014) Adaptív forgalomirányítási rendszer megvalósítása és SCADA vizualizációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Petra (2014) Segítség a hatékony vezetéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Sára Bíborka (2014) A nők hátrányos munkaerőpiaci helyzete és az ebből fakadó stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2014) A közérdekű munka végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Éva (2014) Önfoglalkoztatók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Dóra (2014) Sisi a modern nő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Evelin (2014) Marketing receptre : vényköteles gyógyszerek marketingje ügynökségi szemszögből a Pfizer-megbízáson keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Katalin (2014) Tracing the Universal Myth in the Stories of Buffy the Vampire Slayer and The Vampire Diaries. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Máté (2014) Légköri korom aeroszolok lézerablációs elven alapuló modellezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Péter (2014) The practical use of CLI: The facilitative effect of L2 English on the acquisition of L3 Spanish in the Hungarian context. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Ágnes (2014) A természetkímélő erdőgazdálkodás megvalósításának lehetőségei a Maros-menti hullámtéri erdőkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Attila (2014) Alternatív vitarendezési módok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piros, Réka Ágnes (2014) Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piróth, Ildikó Renáta (2014) A 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencián végzett chuchotage tolmácsolás elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pióker, Lóránt (2014) A vaddisznó terjeszkedése az Emil Tallián Törökkanizsai Vadászegyesület területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plausin, Noémi (2014) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés múltja, jelene, jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plentri, Anna (2014) Ahol az élsport kezdődik, ott az egészség véget ér. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plentri, Nikolett (2014) A családokról a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plesovszki, Tímea (2014) A nem vagyoni kártérítés összegszerűségét befolyásoló tényezők - Az Emberi Jogok Európai Bírósága és Magyarország joggyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Podani, Krisztina (2014) Stresszkezelés és megküzdési stratégiák összefüggései az életkorral és a személyiségjellemzőkkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Podmaniczkiné Szegi, Katalin (2014) Gyermeket vállaló nők szerepe a társadalomban : egy kisváros tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Podmaniczky, Zoltán Gábor (2014) II. Katalin "felvilágosult" abszolutizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogonyi, Zsófia (2014) Lovak tartástechnológiája, rossz szokások kialakulásának a gyakorisága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogonyi, Péter (2014) Heath-Jarrow-Morton modell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pogrányi, Viktória (2014) Közösségek az SNS oldalakon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pojcsik, Csaba (2014) A közmunka a statisztikai összefüggések fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pojcsik, Csilla (2014) Gyermekjogok megvalósulása a munkavilágában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorni, László (2014) Digitális iparrégészeti lelőhelykataszter. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorny, Anna (2014) 1. Dreamworks Animation SKD, Inc. ; 2. Adult education contract [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Polcsik, Balázs József (2014) A 2012-es nyári olimpiai játékok turisztikai hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Antal (2014) Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyok szabályozása és gyakorlati problémái Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Eszter (2014) Anya-csecsemő interakciók megfigyelése négy hónapos korban: összefüggések a környezeti tényezőkkel és az egyéves kori kötődéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Katalin (2014) A bolgár kalauz és magyar átiratai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Márton (2014) Sejtproliferáció gátlásának hatásai daganatsejtek exoszóma kibocsájtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Szabina (2014) Nonverbális kommunikáció a tanítási órán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pollák, Kitti (2014) A kis- és középvállalkozások új adózási lehetőségei : a kisadózó vállakozások tételes adója és a kisvállalati adó. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Eszter (2014) A szikesedést meghatározó elemek koncentrációinak időszakos változása a kardoskúti-, és a szegedi Fehér-tó szikes üledékeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák , Orsolya (2014) A vállalatfinanszírozás XXI. századi forradalma: a tömegfinanszírozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Veronika (2014) Az abortusz jogi szabályozása : az abortusz kérdésköre - Van megoldás? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pongó, Tamás (2014) A "pursuit of happiness" alkotmányjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ponta, Csaba (2014) Vicia növények fotoszintetikus aktivitása szélsőséges gyökérhőmérsékleti értékek mellett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponyeczkiné Czvik, Elvira (2014) Ikerionos típusú állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponyokai, Tamás (2014) Öregedő társadalom -időskori biztonság. a magyar nyugdíjrendszer múltja, jelene, kilátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popovics, Nikoletta (2014) Transzlációs tanulmány a Drosophila col4a1 mutációk okozta tünetek enyhítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popucza, Péter Miklós (2014) A cink-foszfátozás felületkezelési eljárás tanulmányozása: a titán és a nikkel hatása a cink-foszfát réteg képződésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Porkolábné Papp, Zsuzsanna (2014) Egyet értünk? : egyetértünk!Válság- és változásmenedzsment egy krízishelyzetben lévő köznevelési intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Porkolábné Papp, Zsuzsanna (2014) Egyet értünk? Egyetértünk! Válság- és változásmenedzsment egy krízishelyzetben lévő köznevelési intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Porubcsánszki, Petra (2014) Női szerepek a televíziós reklámok világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Povázsony, Anita (2014) Fejezetek Tápiószentmárton történetéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Tibor (2014) Függvény szintű instrumentálási eredmények eltérésének vizsgálata különböző gcc verziókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi, Petra Rita (2014) A szennyvíztisztítás hatékonyságának elemzése a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Éva (2014) Az időjárással kapcsolatos naiv meggyőződések és fogalmak alakulása gyermekkorban és felnőttkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poór, Kitti (2014) Szennyvizek foszfortartalmának csökkentése kémiai eljárásokkal: a vivianit (vas(II) foszfát) képződés tanulmányozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Praymayer, Mercédesz Zsófia (2014) A Szekszárdi Szüreti Napok kommunikációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prinz, Dr. Erna (2014) Kísérlet az attribúciók befolyásolására, és ennek hatása a matematikai énhatékonyságra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Provits, Rita (2014) A nemzetközi légiközlekedési hálózat gráfelméleti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prágai, Zsolt (2014) 1. Dreamworks Animation SKG, Inc. ; 2. On Scottish Secession [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Práger, Zsuzsanna (2014) A magyar és az angol fogászati alapellátás összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Préda-Kovács, Zsolt (2014) Motiváció az alap- és középfokú klarinétoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prónay, Bence (2014) Nekünk a Balaton a Riviéra? Magyar fiatalok turisztikai életstílus vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Dániel (2014) "Lavinia visszajön!" - T. S. Eliot Koktél hatkorja és az Alkésztisz-motívum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Árpád Mihály (2014) VxOy nanoszálak kémiai aktivitásának változtatása réz szelektív, lézeres leválasztással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Dorina (2014) A szerződéses jog előreláthatósági szabályának kérdése a Bécsi Vételi Egyezmény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Zita (2014) Etruszkok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pádár, Judit Vivien (2014) Héros par nécessité (comparaison de Mathias Sandorf et du comte de Monte Cristo). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Alexandra (2014) A felnőttkoron innen, kamaszkoron túl. Változó életstílus és fogyasztói magatartás a 18-35 éves fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Gábor Márton (2014) Japán a sógunátus bukásának időszakában (1820-1880). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Orsolya (2014) Az 1868-1869-es izraelita kongresszus a szegedi sajtó tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Petra (2014) Az RLCK VI A1, A2 és A3-as kináz gének expressziójának jellemzése transzgénikus Arabidopsis növényekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Zsuzsanna (2014) A női emancipáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál-Molnár, Soma (2014) A giccs hegemóniája, különös tekintettel a kortárs filmre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Páldeák, Áron Bence (2014) A férfiakkal való emberkereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálffy, Benjámin István (2014) A Dorogi-medence karsztvízszintjének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálffyné-Szabados, Evelin (2014) Textinterne und intertextuelle Wiederholungen in Adalbert Stifters Granit. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páli, Katalin Lídia (2014) Egyensúlyfejlesztő tréning hatása az egyensúlyi paraméterekre a fiatal kosárlabdázóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páli, Róbert László (2014) Képtárprobléma szakaszonként konvex görbe által határolt halmazra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkó, Attila (2014) Az '1918-as Népköztársaság' múltjának 'történetértelmezései' és tudományos jelentésadásának újabb lehetőségei. Egy új történeti ábrázolás alapjaihoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pállai, Zoltán (2014) SnO2/MWCNT nanokompozitok előállítása golyósmalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálmai, Lili (2014) A magyar és finn fiatal felnőttek szabadidős sportfogyasztásának összehasonlító vizsgálata (2013-2014) és egy erre épülő preventív egészségmegörző képzési program. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálmai, Péter (2014) A Shared Service Centerek fluktuációjának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálos, Péter Pál (2014) Új kihívások a házassági vagyonjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél, János (2014) Térkép alapú pozíciókövető alkalmazás és telefonos kliens fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczélné Harcsás, Anita (2014) Automatikus tőzsde-elemző program fejlesztése MetaTrader környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Dorottya (2014) A turizmus hatása a magyar világörökségi helyszínekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Erika Mária (2014) A gyermekkori elhízás ápolói vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, János (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Rita (2014) Rokonszenv és népszerűség összefüggése az énképpel serdülők körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Imre (2014) A döntési környezet és a békés megyei vadgazdálkodók szakmai vezetésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Jácint (2014) Az előadóművészek jogainak védelme, a zenekaron belüli jogviszonyok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Andrea (2014) Kecel szociálgeográfiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Dávid József (2014) Fiatal házasok első lakása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Karina (2014) Оппозиция числовых форм имени существительного в русском языке. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Tamás (2014) A mozi születése és annak hatása az Amerikai Egyesült Államokban. Adolph Zukor és a Paramount Pictures. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Ágnes (2014) Makrofágok és mikrogliák összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Eszter (2014) A réti dolomit térbeli kiterjedésének feltérképezése Kolon-tavi mintaterületeken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péczeli, Ildikó (2014) Színek, divatszínek régen és napjainkban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Péics, Júlia (2014) Tiszta mikroglia sejtpopuláció készítése és tenyésztése felnőtt patkány agykéregből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pékó, Erika Barbara (2014) Prostitúcióval összefüggésben elkövetett bűncselekmények elemzése, különös tekintettel a prostitúciós bűncselekmények áldozatainak védelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péli, Krisztián (2014) A principatus kori legiotáborok Pannonia provincia területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, László (2014) „Ép testben, ép lélek.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Csaba (2014) Perkáta-Nyúli dűlő lelőhely embertani anyagának antropológiai és paleopatológiai vizsgálata, különös tekintettel a traumás elváltozásokra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Máté (2014) Appunti sulla storia di mafia, camorra e ’ndrangheta, con tre rappresentazioni filmiche. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter-Szabó, Zsanett (2014) Az érintettek szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pétervári, Máté (2014) Az első magyar csődtörvény elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pócs, Tamás (2014) A zentai főcsatorna vizének környezetállapot értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Póli, Emma (2014) Családban marad? A válás szociológiai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pónya, Gábor (2014) Fa adatszerkezetek 3D-s reprezentációja oktatási célzattal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pópity, Sarolta (2014) A szovjet hírszerzés és brit kémelhárítás konfliktusai (Cambridge 5 eset). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Donatella Fanni (2014) Tematikus parkok szerepe a turizmusban - Makó és Ópusztaszer példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa, Ágnes (2014) A klarinéttanítás és -tanulás a fejlődéstani, motivációs és életkori sajátosságok aspektusából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pót, Ágnes (2014) Roma fiatalok iskolai integrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pölcz, Róbert (2014) Leszállt közénk Isten ereje: A „camp-meeting” jelenségek értelmezései és egy rituális jellegű megközelítés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, Izabella Barbara (2014) Vitarendezés a Kereskedelmi Világszervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radcsenkó, Júlia (2014) Diskurzus a kortárs szerb háborús prózáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics, Márk (2014) Optimalizálás illusztráció Android rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Beáta (2014) Lúdfű glutation transzferáz mutánsok geno- és fenotipizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radvánszki, Előd (2014) A szubkultúrák és a mainstream kultúra hatásai a média górcsövén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radácsi, Genovéva (2014) A fuvola tanításának módszertani lehetőségei 8-14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakk, Gabriella (2014) "A gólya hozza a kisbabát?" : összehasonlítás a magyarországi és vajdasági várandós nők szülészettel-nőgyógyászattal kapcsolatos hiedelmeit és babonáit illetően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapavi, Réka (2014) Oximorfon és oxikodon opioid ligandok kötődése és receptor aktivációja egér agyi membránokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ravasz, Borbála (2014) A média hatása az énkép és a testkép alakulására nők és férfiak esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Eszter (2014) Egészségügyi adatkezelés a munkahelyen? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Reke, Balázs (2014) Egzisztencialista szorongás, valóságélmény, test és apokaliptikus próféciák az ezredvég amerikai filmjeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remete, Attila Márió (2014) Új, fluortartalmú funkcionalizált ciklusos ß-aminosavszármazékok szintézisei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remisch, Annamária (2014) A kisgyermekkori beszédfejlődés, beszédfejlődési zavarok és ezek terápiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remzső, Gábor Norbert (2014) A kinurénsav, az L-kinurenin szulfát és a nanokapszulába csomagolt kinurénsav hatásának elektrofiziológiai vizsgálata patkány modellben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Repisky, Máté (2014) Vállalkozói személyiségjegyek és a vállalkozók megítélése három csoport szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reszegi, Éva (2014) A bevándorlók gyermekeinek iskoláztatása Spanyolországban és az Amerikai Egyesült Államokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Reszegi, Éva (2014) A jaéni és a torredonjimenói szókincs összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Riba, Adrienn (2014) Candida parapsilosis hiperfilamentáló mutáns vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Richter, Loránd János (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Richter, Tamás (2014) Alkoholizmus és irodalom kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Richter, Ádám (2014) A második világháború utáni magyar rendszerváltozások egy fajszi család történetének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Edit (2014) A projektcontrolling jelentősége az építőiparban egy konkrét példán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Ferenc (2014) Kisvízfolyások környezeti állapot értékelése. Esettanulmány az Ipoly Nógrád megyei szakaszán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Renáta (2014) Budapest, Váci út 72-74. telephelyen létesített talajvízre alapozott geotermikus rendszer vízföldtani problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimóczi, Renáta (2014) A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola indulása személyes források tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ritócz, Diána Magdolna (2014) Az Uniós projektek menedzselése és annak megjelenése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenységében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rizmajer, Anita (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rohony, Tímea (2014) A magzat státusza. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rohácsné Csernus, Andrea Judit (2014) Az E-learning, mint oktatási forma a vállalati képzésekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokszin, Mónika (2014) Diofantoszi egyenletek a középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokszin, Nóra (2014) Geometriai szélsőértékfeladatok a középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ronga, János (2014) Zivatarok, szupercellák Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rontó, Dávid (2014) Az internet és a közösségi oldalak használata a szabadkai diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rosta, Katalin Mónika (2014) A tanulási stratégiák rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Hajnalka (2014) Roma lét a 20-21 században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Imola (2014) A márkaközösségek térhódító szerepe az Instagram közösségi média platformján keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Mónika (2014) Testing English as a foreign language: the washback effect on teaching and learning. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostási, Melinda (2014) The African American Double Consciousness in the Spirituals. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Roszkos, Mónika (2014) Segítség serdülök! : szülő-gyermek kapcsolat egyes jellegzetességei serdülő korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rotschadl, Ádám (2014) Étkezési szokások a Hallstatt korban, különös tekintettel a Dunántúl területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Andrea (2014) Közfoglalkoztatási kistükör Nagyszénás település vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Ádám (2014) Az 1956-os forradalom és szabadságharc interpretációja az 1980-as évek magyar filmművészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozs, Tamás (2014) Javítható-e túlsúlyos fiatalok talpi terheléseloszlása célzott egyéni tréninggel? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai, Erika (2014) Fürdőgyógyászati ellátások igénybe vétele Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai, Szilvia (2014) Motiváció: kiemelkedő teljesítmény, karrierépítő munkatársak, elégedett ügyfelek : korszerű ösztönző rendszer egy mai magyar vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyói, Dóra (2014) Nők szerepe az ókori Rómában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruck, Ádám Péter (2014) Békés megye etnikai és vallásföldrajzi változása 2001 és 2011 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rudinszki, Ines (2014) A német szövetségi és a magyar alkotmánybíráskodás összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruff, Bence (2014) Kulturális diplomácia az amerikai filmiparban - A Star Trek szerepe és jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rumpler, Viktória (2014) Az önként végzett munka jogi minősítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó, Richárd (2014) Zenelejátszó program fejlesztése Android operációs rendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó, Rebeka Ramóna (2014) Szocializációs hatások a gyermekkori agresszivitás kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz, József (2014) Mezőkövesdi járás Egri Bükkaljai kis- és aprófalvas településeinek szociálgeográfiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Balázs (2014) Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsa, Mária (2014) Imázs építés a nemzetközi célcsoport számára - Gyula város példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rác, Nóra (2014) Stressz és a fiatal felnőttek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Attila (2014) Eladáshelyi és vásárláshelyi reklámozás a tetőtéri ablakgyártók piacán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Diána (2014) Dohányzási szokások és ismeretek a várandósság ideje alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Edina (2014) Kisgyermekkori nyelvtanítási gyakorlatok Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Etelka (2014) Error Treatment in English Classroom Interaction. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Etelka (2014) Religious Enlightenment in a Pamphlet War of 1768. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Klaudia (2014) Gyermekszegénység a jánoshalmi kistérségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Lilla (2014) A szakrális fájdalom és a Pietá-kultusz. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Nikolett (2014) Az Amanita gombanemzetség filogenetikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Renáta (2014) Vidéken lemaradhatok? Hajléktalan személyek szolgáltatáshoz jutási esélyei a különböző település típusokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Zoltán (2014) Bevilágítás hatásának vizsgálata a metanol reakcióira oxigénnel borított TiO2(110) felületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz , Dániel (2014) A befektetői kockázatészlelés vizsgálata a tőkegarantált alapokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz-Vavró, Rita (2014) A hazai web shopok marketingtevékenységének értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczkevi, Lajosné (2014) "Időjárás és éghajlat" diagnosztikus vizsgálata a 6. és 8. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Péter (2014) Az Európai Uniós csatlakozás hatása Magyarországon a munkanélküliségre 2004- 2013 időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Tibor (2014) Gyálarét, mint Szeged szuburbán városrésze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Feríz (2014) A magas hőmérsékleti stressz beltenyésztett kukorica (Zea mays L.) vonalak pollenjére gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádiné Tabi, Anita Brigitta (2014) Térségi szinten koordinált közös intézményi közbeszerzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráfael, Diána (2014) A belső hallás kiteljesedése a zene által Orpheusz mitológiáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákosné Horváth, Erzsébet (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rákóczi, Dóra (2014) Gyermekbántalmazás vizsgálata a gyermekjóléti központban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rálik, Alexandra (2014) "Tedd le a tollad! Torkig ér a menny" Vlagyiszlav Hodaszevics költészetének hatása Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátai, Renáta (2014) Az azonos nemű személyek párkapcsolata, különös tekintettel a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráthgéber, Tamás (2014) A Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rédai, Anita (2014) 1. Information on premarital agreement ; 2. On Scottish independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Répa, Dalma (2014) Poliploid növények: minél több, annál jobb? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Répás, Zoltán (2014) A pilóta nélküli légi rendszerek (UAS) felhasználási lehetőségei a közeli légi fotogrammetriában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Répási, Enikő (2014) Diákhitel: eszköz az esélyegyenlőséghez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti, Blanka (2014) Drame et opéra: Victor Hugo: Le Roi s'amuse-Giuseppe Verdi: Rigoletto. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Andrea (2014) A bűnelkövetés kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása és a prevenció lehetőségeinek ismertetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Márton Tamás (2014) Az 1953-as keletnémet felkelés története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rígler, Dorottya (2014) A hallgatók vállalkozóvá válási hajlandósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Róka, Gáspár (2014) Egy nemlineáris Leontief-modell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai, Ágnes (2014) A felszínborítás-változás és a demográfiai mutatók kapcsolata Magyarországon 2000 és 2006 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, László (2014) A nők szerepe a zsidó és a keresztény jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Emese (2014) A kénhidrogén gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata kísérletes colitis modellben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Katinka (2014) Representation of Gender in Bernard Slade's "Same Time, Next Year". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Orsolya Dorottya (2014) Language Contact: Lexical Borrowings in American-Hungarians' Language Use. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Renáta (2014) Erotika a marketingkommunikációban avagy a szexualitás mint eladásösztönzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Renáta (2014) Új magyar avantgárd, Ellenkultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Dudás, Edit Ilona (2014) Új óvodai szervezet született. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Dudás, Edit Ilona (2014) Új óvodai szervezet született. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Végső, Erika (2014) Innovációs törekvések egy roma általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás, Ákos György (2014) Ügyfél szintű riportozás és piackutatási mintavételezés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabián, Szilvia (2014) Diagnózis: alkoholista gyermeke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Said, Dávid Ábrahám (2014) Kőzetfizikai tulajdonságok térbeli modellezése a felhalmozódási környezet meghatározása egy alföldi alsó-pannon (S.L.) homokkőtestben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Gyula (2014) Szabályalapú képfeldolgozási módszerek implementálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Gina (2014) Online marketingeszközök alkalmazhatósága a fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos, Péter (2014) Pleisztocén malakológiai vizsgálatok a Seregélyesi-rög területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Salamon, Bianka (2014) Okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Salamon, Teodóra Eszter (2014) Népszerű irodalom? Szépirodalom? Befogadásesztétikai kérdések a Harry Potter regényekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai, Róbert (2014) Sakk alkalmazás fejlesztése Apple platformokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Viktória (2014) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Edina (2014) Hollywood kontra Magyarország - A filmmarketing világa a digitális média hálójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Judit (2014) Munkáltatói kártérítési felelősség, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Tünde (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Máté (2014) Az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi egyezmények és politikák, illetve hazai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Viktória Klára (2014) Demenciában szenvedő betegek ápolásának nehézségei a családtagok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarlós, Boglárka (2014) "Hungarikum" a magyar nő? A magyar nők szépségéről szóló mítosz eredete és terjedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai, Farkas (2014) Fehérje kölcsönhatás és módosítás vizsgálat tömegspektrometriai módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai, Laura (2014) A fizikai traumás sérülések sajátos mintázata: a korai pszichés szűrés jelentőségének mibenléte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saródi, Szilvia (2014) Kertész Imre Valaki más című művének értelmezése Donald Woods Winnicott elméletének segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári, Annabella (2014) A szociometriai pozíciók és a személyiségvonások közötti összefüggések vizsgálata labdarúgó csapatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schauer, Zsolt István (2014) E/Z-3-(X-tienil)propénsavak szintézise és szerkezetképző sajátságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Scheuer, Péter (2014) Állatmodellek az Alzheimer-kór kutatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilli, Gabriella Krisztina (2014) Távoli mutációk hatása a HNH motívum szerkezetére és fémion kötésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schindler, Mátyás György (2014) Dr. Wiedermann Károly valláslélektani próbálkozása 1911-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schipek, Barbara (2014) Boldog Margit című folyóirat elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schliszka, László (2014) Plexus brachialis sérültek fizioterápiája idegrekonstrukciós műtéteket követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmalcz, András (2014) Főkönyvi számla egyeztető alkalmazás SAP integrált vállalatirányítási rendszerhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmehl, Hajnal (2014) Hordozón rögzített Ni(II)–C-védett aminosav komplexek előállítása, szerkezetvizsgálata és felhasználása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz, Ákos József (2014) A magyarországi Tanácsköztársaság kiépülése és a Duna-melléki elutasítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő, Imre (2014) Irodaépület tervezése és létesítése környezeti-zajvédelmi szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Brigitta (2014) A Szakdolgozói Integrált Korai Rehabilitációs és Pszichoedukációs Program hatása az akut szkizofrén betegek ápolásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, János (2014) Egy brit tanító Szent Ágoston árnyékában (Pelagius élete és tevékenysége). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Mihályné (2014) Fiatalkorúak alkoholproblémáinak ápolói vonatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Ágota (2014) Elli3 ‒ egy összetett adatgyűjtésre alkalmas Android alapú mérőrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sej, Petra (2014) A Mariana-árok kialakulása és élővilága, különös tekintettel az egysejtűekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sejben, Adrienn (2014) Diákfoglalkoztatás napjainkban Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sepsi, Gergő (2014) Kosztolányi halálarcai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Henrietta Krisztina (2014) Egészségbiztosítás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Rita (2014) A fiatalkorúak sértetti és elkövetői minősége napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Lajos (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Szilvia (2014) Jászdózsa faluföldrajza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres , Ágnes (2014) Megújuló energiaforrások felhasználására nyújtott támogatások gazdaságösztönző hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Antalné (2014) Vezetői kompetenciák az intézmények stratégiai összehangolásában,a tehetséges gyerekek után követése érdekében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Péter (2014) Keresztrejtvény készítés Android platformon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Antalné (2014) Vezetői kompetenciák az intézmények stratégiai összehangolásában, a tehetséges gyerekek utánkövetése érdekében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Eszter (2014) Cross-linguistic transfer: Effects of the mother tongues (Hungarian or Serbian) and L2 English vocabulary on L3 German language learning. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Shams, Alireza (2014) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sibalin, Sarolta (2014) Az ezotériára való hajlamot befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sigmond, Emese (2014) Vizuális ingerlés hatása az egyensúlyra és a vizuális dependencia prevenciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sihelnik , Emese (2014) Kínán belüli regionális különbségek és a „nyitott ajtók” politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sikala, Ákos (2014) Bázel III: Válasz vagy újabb kérdések? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Siketné Hőbe, Judit (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sillinger, Judit (2014) Jelentős foszfortartalmú komposzt-előanyag hatása egyszikű és kétszikű növények fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simits, Ágnes (2014) A sajtó-helyreigazítás, az objektív felelősség és a sajtójog - internet kapcsolatának egyes problémái napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, József (2014) A nevelési és társadalmi valamint a környezeti hatás, mint enyhítő körülmény értékelése a büntető bíráskodás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Júlia (2014) A fisszió illúzió határainak újragondolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Miklós Mátyás (2014) Az öregségi nyugdíjkorhatár alakulása az elöregedő társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ádám (2014) Őzek orr-garatbagócs lárváinak előfordulási gyakorisága hazai állományokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Adrienn (2014) A gyógy-és wellness turizmus szerepe és lehetőségei a Dél-Alföld turizmusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Blanka Katalin (2014) Kórházban fekvő, akut exacerbációban lévo COPD-s betegek fizioterápiás kezelésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Emese (2014) Language attitudes towards speakers of English: The sociolinguistic aspects of various accents in animated films. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Károly András (2014) Hardware-in-the-loop rendszer megvalósítása fotoakusztikus mérőeszköz fejlesztéséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonits, Norbert (2014) Dembinski kinevezésétől a tiszafüredi katonai zendülésig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, Éva (2014) Az iskolaszövetkezeti munkavégzés és a munkaerőkölcsönzés a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Krum, Eszter (2014) A számelmélet témakör diagnosztikus mérése a 8-9-10. évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sin, Stella (2014) A szocialista munkamorál 1945–1989 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkovicz, Attila (2014) ERP rendszerek bevezetése a magyar felsőoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Dávid (2014) Crowdsourcing megoldások a geoinformatikában és hazai alkalmazási lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Zsófia (2014) A kompakciós folyamatok vizsgálata a Szolnoki Formációban (Hódmezővásárhely-I fúrás, Makói-árok). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Orsolya (2014) Túlzsúfolt büntetés-végrehajtási intézetek Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Róbert (2014) Egykamrás membrán nélküli mikrobiális üzemanyagcella fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Sandra (2014) A kormánytisztviselők jogviszonyának jogi szabályozása különös tekintettel a köztisztviselőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Bence (2014) Az Ózdi kistérség fejlődési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Bernadette (2014) A jégen könnyebb aratni. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Blanka (2014) Induktív és deduktív gondolkodási képességek fejlesztése ember és társadalom műveltségterületbe tartozó tantárgyak keretében feladatokon bemutatva. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Dóra (2014) Szövegértés klasszikus és kortárs irodalmi szövegeken 8. osztályban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Dr. Edit (2014) Perinatális szorongásoldás - kapcsolatfelvétel a leendő anyával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Gábor (2014) AISA dual felvételek zajos sávjainak szűrése manuális és automatikus módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Judit (2014) Az országos kompetenciamérésről, a mérés eredményeinek intézményi szintű hasznosíthatóságáról kialakított tanári nézetek empirikus vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, László (2014) Makovecz Imre munkássága Makón. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Patrik (2014) A Szent István Társulat tudományos tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Árpád (2014) Munkahelyi egészségfejlesztés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Éva (2014) Amish people and their schism from modernity. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos , Diána Mária (2014) Másért vállalkozók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Szabó, Anikó (2014) Az egyenlő bánásmód jogi és pszichológiai szempontú megközelítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sirok, Anita (2014) Mozgássérült gyermekek nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sivadó, Dávid (2014) Egyház és állam a késő középkori Magyarországon (1387-1526). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sivic, Viktória Niké (2014) Negatív gondolatok a neurotikus szorongás tükrében - tetovált és testépítő személyeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skopál, Attila (2014) Mohamed Moszadek megbuktatása, az AJAX hadművelet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slajher, David (2014) Volt egyszer egy zentai csata, avagy az 1697. évi törökellenes hadjárat története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Slajkó, Éva (2014) Jelentéskeresés, jelentéstalálás, jelentéstulajdonítás, jelentésadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Slezák, László (2014) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Smatkó, Zsanett (2014) Technológia-orientált start-up vállalkozások finanszírozása, különös tekintettel a vissza nem térítendő támogatásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soczó, Hedvig (2014) A kommunikáció jelentősége válsághelyzetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soltészné, Gombár Edit (2014) Hangrögzítő szoftver fejlesztése a Lapról hangra projecthez. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Benedek (2014) A vadászat mint a szerelem allegóriája Apollónios Rhodiosnál és Vergilius Aeneisében. A Médeia-, és a Dido-szerelem egy sajátos motivikus összefüggése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Benedek (2014) Két világrend határán: Iulianus Apostata és Antiochia. Iulianus Apostata: Beszéd az antiochiai polgárok ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Dániel (2014) Cianobakteriális nehézfémbioszenzorok kifejlesztése genetikai módosítással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi, Lilla (2014) Sclerosis Multiplex betegek életminősége ápolói szemszögből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sombrin, Júlia (2014) The dynamics of authenticity and appropriation at Shakespeare’s Globe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Tibor László (2014) A gombai általános iskola finanszírozási helyzetének alakulása az önkormányzati és az egyházi fenntartás tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Anita (2014) A növények pozitív interakciói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Gergely (2014) Élő sejtek rugalmasságának jellemzése atomerő mikroszkóppal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Katalin (2014) Az ego-rugalmasság és a szociális kívánatosság nemi és vallási különbségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Réka Etelka (2014) Foglalkoztatáspolitika a Visegrádi országokban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Tibor László (2014) A gombai általános iskola finanszírozási helyzetének alakulása az önkormányzati és az egyházi fenntartás tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Somosi, Péter (2014) Biodízel gyártás napjainkban: elméleti lehetőségek és gyakorlati megoldások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sors, Áron (2014) A Helms-Burton törvény és az Egyesült Államok Kuba elleni blokádja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Alexandra (2014) Az auditorosan kiváltott agykérgi válaszok vizsgálata a HEARLab készülékkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Helga (2014) A reklámok nyelvezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Rita (2014) 10. századi temetkezések Piliny-Leshegyen. A kiscsaládi temetkezések és az "első generáció" kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spekker, Eleonóra (2014) Az endokannabinoid rendszer modulálásának hatása a migrén állatkísérletes modelljében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegelberger, Márk (2014) A délvidéki oktatás az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. A Slavoniai actio. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spir, Anita Elvira (2014) McEliece-féle titkosító rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefán, Gréta Mirjam (2014) Micellaképződés vizsgálata dinamikus fényszórással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steinerné Gyurcsák, Katalin Izabella (2014) Algebrai tudáselemek vizsgálata 7. osztályos tanulók és matematikatanárok körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Stencel, Vanda (2014) Kis- és középvállalkozások támogatása az adórendszeren keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strumberger-Szabó, Anita (2014) Katonák egészségügyi végzettsége, mint vezetői magatartást befolyásoló tényező. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuhl, Bernadett (2014) A Drosophila CREB-Binding Protein hőstressz toleranciára gyakorolt hatásának jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuller, Tamás Viktor (2014) Kupac típusú adatszerkezetek 3D-s reprezentációja oktatási célzattal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Styecz, Nikolett (2014) A szegénység helyzete Magyarországon, különös tekintettel a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Such, Bettina Tünde (2014) Lakberendező alkalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Diána Mariann (2014) Az iskolaszövetkezet, mint a szövetkezetek sajátos formája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulák, Péter Sándor (2014) Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban. A kádári egyházpolitika kialakulása és főbb jellemzői Szolnok megyében 1956-1964 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surinyi, Anett (2014) 1. An Independent Scotland - Contributing to the EU Reform Agenda ; 2. Scottish Independence [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Attila (2014) Oldószermodellek hatása kémiai kondenzációs reakciók leírására Dimetil-éter képződés elméleti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Gergő Zoltán (2014) A kortársak helye a középiskolai irodalomtanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Viktor László (2014) A középiskolai bullying vizsgálata - az iskolai erőszak okainak és formáinak tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Ágnes (2014) Demens betegekkel foglalkozó ápolók ismeretei és tapasztalatai több Csongrád Megyei idősotthonban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus, Csaba (2014) Természet közeli erdőgazdálkodás a Mecsekerdő Zrt. területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus, Enikő (2014) Egy izoforma specifikus formin mutáns genetikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutyinszki, Petra (2014) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svraka, Tamásné (2014) Matematikai szorongás. Mérés a hatodik évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sváb, Dávid (2014) Értő olvasási készségek vizsgálata gimnazista diákok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadkai, Jánosné (2014) Családi konfliktusok vizsgálata. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadszállási, Nikoletta (2014) A 9-10. osztályos gimnáziumi földrajz tankönyvek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady, Attila Endre (2014) A Nagy Gazdasági Világválság és a Subrime Válság kialakulásának elemzése az USA vonatkozásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcs, Enikő (2014) Kisgyermekkori nyelvtanítási gyakorlatok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolics, Attila (2014) Navigáció a rendszer szerkezetét reprezentáló 3D-s virtuális világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn Mária (2014) Emberi jogok védelme a 20-21.században, különös tekintettel az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság döntéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2014) Önköltség számítási modell készítése SAP Business Objects 4.0 platformon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Beáta (2014) Új tanári életpályamodell hatásvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bálint Gábor (2014) Bük és Csepreg demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dániel (2014) Stroke betegek rehabilitációját segítő játék - Űrhajó szimulátor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dániel (2014) Tömegközlekedés igénybevételét segítő helymeghatározás alapú mobilalkalmazás tervezése és fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid Sándor (2014) Grafikus felület generálása és nyomkövetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2014) Cegléd város településrészeinek szociális helyzete, a szociális ellátórendszer működése és a fiatalkorú bűnelkövetés statisztikai felmérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (2014) Online kereső algoritmusok elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula Máté (2014) A védelmi felelősség koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Henrik (2014) Vadhús fogyasztási szokások vizsgálata a Dél-Alföldön egyetemi hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2014) Az európai energiaszektor jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Klaudia (2014) A német tartós ápolási biztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2014) A Rózsa Imre Középiskola pedagógus értékelésének kapcsolata az előmeneteli rendszerrel és a szakmai ellenőrzéssel. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2014) Az új nemzeti közfoglalkoztatási programról Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (2014) Házi leltározó rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2014) Ligák optimális kialakítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2014) Szoftverfejlesztés DNS szekvenálás kiértékeléséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (2014) Heurisztikák összevetése egy NP-nehéz labirintusjátékra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2014) Út a pedagógus életpályamodell bevezetéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ákos (2014) Holstein-fríz tehenek küllemi paramétereinek elemzése a kondíció, mint lineáris tulajdonság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2014) Optimalizálás alapú ajánlórendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Írisz Piroska (2014) A tau-patológia szerepe az Alzheimer-kórban és a tau-állatmodellek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Örs (2014) AJAX Webshop fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (2014) Invented Lives: The Fitzgeralds and Celebrity Culture. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (2014) A numerus clausus törvény megszületése és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anikó (2014) Új generációs szekvenálás és a személyre szabott gyógyászat jelenlegi alkalmazása a leggyakoribb ráktípusok kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anna (2014) Dreams and nightmares of the future: utopia and dystopia in H. G. Wells's 'The Time Machine'. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anna (2014) Különböző morfológiájú volfrám-tartalmú részecskék előállítása és vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (2014) A roma gyerekek általános iskolai élete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bence (2014) Gyula egészségturisztikai sajátosságai, a Várfürdő vendégkörének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Brigitta (2014) Magyarország államadóssága és annak menedzselése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bálint (2014) MERIEXWA kutak vízadó rétegeinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Béla (2014) A mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatos nézetek empirikus vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csenge Ilona (2014) Közösségi könyvcserélés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dina Barbara (2014) A sociolinguistic analysis of American Hip Hop: The Hip Hop Poetics of Common. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dorisz (2014) Digitális jellegzetességek narratív megnyilvánulásai (Film és videojáték). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (2014) Kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutásának elősegítése a 2014 és 2020 közötti KKV Stratégiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra Diána (2014) Kooperáció és versengés a közelség érzésének függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dóra Fanni (2014) Az induktív gondolkodás fejlődésének vizsgálata 5. és 7. osztályos tanulásban akadályozott és többségi gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Eszter Tünde (2014) 2-(2,6-diizopropilfenil)-4,5,6,7-tetrafluorizoindolin-1,3- dion és aminok SNAr reakcióinak tanulmányozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Fanni (2014) Orosz és szovjet színházi törekvések a huszadik század első felében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (2014) "Ember, egyszerűsíts!" Egy organikus Thoreau-kritika felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Flóra (2014) The Representation of Philip Marlowe's Masculinity in the Cinema. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella Ágota (2014) A vizes élőhelyek védelme Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula (2014) Arabidopsis thaliana Ada2a és Ada2b gének szubklónozása Drosophila transzformációs vektorba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyula Patrik (2014) Maroslele-Panahát környezettörténeti vizsgálatának eredményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2014) Brit elképzelések a német kérdés megoldására 1943-1947 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2014) A Jobbik politikai kommunikációja: Változások 2010. és 2013. között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2014) Magyarország külpolitikája egy fiatal diplomata szemével. A kieli találkozótól a délvidéki bevonulásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2014) A talajaszály alakulása 2014-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Henriett (2014) Az egyházi iskolák által gerjesztett szegregáció a nyíregyházi szegregációs per tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Karina Erzsébet (2014) E-learning a vállalatok világában - K&H Bank Zrt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kata (2014) A 11. osztályosok ismeretei és szokásai az evészavarok tükrében : Anorexia nervosa és Bulimia nervosa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Krisztina Rozália (2014) A docu-soap és a Z generáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Levente Gábor (2014) A Templomos lovagrend gazdasága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lilla (2014) A prímszámtétel bizonyításának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2014) A Rózsa Imre Középiskola pedagógus értékelésének kapcsolata az előmeneteli rendszerrel és a szakmai ellenőrzéssel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Márton Richárd (2014) Amiloid fibrillumok képződésének vizsgálata cirkuláris dikroizmus méréssel szerves oldószeres közegben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nelli Enikő (2014) Tudástípusok és tudásfolyamatok a koreográfus-szakmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Noémi (2014) Egy konkrét szakmai képzés megvalósításának andragógiai követelményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Petra (2014) Hazai termálkutak gáztartalmának hasznosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péter (2014) A mobilkommunikációs trendek változása és fejlődése - A távírótól az okosszemüvegig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Richárd (2014) Kulisszák mögött. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2014) A vidékfejlesztési források felhasználásának területi jellemzői Magyarországon 2004-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2014) Társadalmi-gazdasági folyamatok Bács-Kiskun megye déli határvidékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsanett Ágnes (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (2014) Erődrendszer Magyarország déli határának mentén 1952-1956. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Árpád (2014) A Lillte Blue Lamb puhatalpú babacipő bevezetése a hazai piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2014) Új termék bevezetése az Alfa-Gép Kft-nél. A fokhagymatermesztés gépeinek bevezetése a magyar piacra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó , Dóra (2014) A Környezetvédelmi Termékdíj 2012-es módosításai hatékonyságának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tönki, Albert (2014) A nem konvencionális olajkitermelés hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tönki, Albert (2014) A nem konvencionális olajtermelés hatása a világgazdasági rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Batancs, Cintia (2014) Összefogás a nemzetközi terrorizmus ellen Nemzetközi szervezetek terrorizmusellenes tevékenysége 9/11 után, különös tekintettel Európára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Tóth, Erika Adrienn (2014) A lélegeztetéssel összefüggő pneumónia megelőzésének ápolói vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakadáti, Szabolcs (2014) A KSH múltjában gyökerező statisztikai adatvédelem szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakadáti, Szabolcs (2014) A KSH múltjában gyökerező statisztikai adatvédelem szabályozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakmáry, András (2014) A szívritmus variabilitás és a teljesítmény összefüggései extrém helyzetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Kornél (2014) Otthonteremtés Magyarországon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. közreműködésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Fanni (2014) A Közös Agrárpolitika és a hozzá kapcsolódó magyar agrártámogatási rendszer kialakulása és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Gábor (2014) Őzállomány mennyiségi és minőségi vizsgálata a békéscsabai Megyer Vadásztársaság területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Gréta (2014) A biogáz gyártás során keletkező fermentlé mezőgazdasági területeken történő elhelyezése és annak következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Zsanett (2014) Az eutanázia egyes országok jogrendszereiben és a világ fő vallásaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakáll, Éva (2014) A tudatos fogyasztás és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolata a divatiparban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Attila János (2014) Java Enterprise architektúra karbantartó rendszerhez EMF alapú rekonstrukciós és generátor modul. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Gergely (2014) Üzleti intelligencia rendszer fejlesztése Microsoft SQL Server 2012 alapokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Péter (2014) A migráns munkavállalók magyarországi munkavállalásának jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Boglárka (2014) Szeged, tánc, együtt: A Szeged Táncegyüttes története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Diána Márta (2014) Olvasóvá nevelés óvodáskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Eszter (2014) Az anyagi javak, a szubjektív jóllét, valamint a személyiségtényezők kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, József (2014) Zala vármegye korképe 1790-1820, a főadószedői számadások és bűnüldözési statisztikák tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Krisztina (2014) Kontrolling eszközei és jelenléte a borászati vállalkozásoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Máté (2014) A magyar mozihálózat zsugorodását előidéző legfőbb tényezők 1980 és 1995 között. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Veronika (2014) Anyai életmód hatása a magzat fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zita (2014) Állami gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok segítése, menhelyen élő állatok terápiás hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zsolt (2014) Szeged közösségi közlekedése és az utastájékoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai-Huszár, Enikő (2014) Online és félig online géplefedési problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Péter Csongor (2014) A mükénéi hérószok óriástermetének valóságalapja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Emese (2014) Városökológiai tanösvény Szegeden a geocaching játék alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Boglárka (2014) Árpád-házi királyok, a Kijevi Rusz fejedelmei és az írásbeliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Borbála (2014) Know-how a szolgálati találmány „üzleti titka". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Boglárka (2014) "Ein kleines neues Deutschland" in Chile im 19. Jahrhundert. Friedrich Gerstäckers Reisebericht Achtzehn Monate in Süd-Amerika und dessen deutschen Colonien. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, István (2014) A szociális dominancia orientáció, a jobboldali tekintélyelvűség és az ambivalens szexizmus kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Istvánné (2014) A felnőtté válás útja és útvesztői - serdülőkorú fiatalok egészségkárosító magatartásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma Baksi, Tímea (2014) A hírek információszerkezeti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosközi, Norbert (2014) Akvaterrárium automatizálásának megvalósítása Raspberry Pi felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szandi, Gábor (2014) Az M4 gömbhalmaz PSF-fotometriája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Mariann (2014) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és történeti gyökerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Csilla (2014) A nem vagyoni kártérítés funkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Gabriella (2014) Erdőtűz védelmi adatbázis kialakítása az Ásotthalom környéki erdőre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Szabrina (2014) "Tanulj ismerni jobban" (A kommunikáció lehetősége két világ határán). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Rita (2014) A nemzetközi választottbíráskodásról, kitekintéssel a hazai szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Áron (2014) Környezettudatos foglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Adrienn (2014) A gyermekbántalmazással kapcsolatos szülői attitűdök és az attitűdöt befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Anett (2014) A Parkinson-kóros betegek életminősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Csilla Judit (2014) Magyar és szerb kukorica minták mikobiótájának és toxintartalmának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Ferenc (2014) A kisvízhozamok hidrológiai statisztikai elemzése a Tisza szegedi vízmércéjén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Zsófia (2014) Többnyelvű dokumentumokban a nyelvek felismerése számítógépes algoritmussal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Dorottya (2014) Impulzív vásárlás a személyiségtípusok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Ivett (2014) Az életbiztosítások fejlődése, különös tekintettel a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kialakulására és szerepére napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Nagyné Barna, Edit (2014) Segíthetünk? - Hogyan segíthetünk? : nappali ellátott demens személyeket gondozók helyzetének megismerése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaváriné Bakonyi, Lídia (2014) Tolna (vár-) megye népesedéstörténete a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Ildikó (2014) Veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékok kezelése a Rozsdás Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Margit (2014) A családon belüli kapcsolatok és a szorongás vizsgálata depressziós és egészséges gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghő, Katalin (2014) Jazz+Az a mókuskerékben. Stilisztikai alakzatok bemutatása a Jazz+Az dalszövegeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeip, Viktória (2014) A gazdasági válság hatásai és az érintett szereplők reakciói Tolna-megye néhány vidékies településén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Edit (2014) A munkanélküliség szociálpszichológiai következményei és devianciákkal való összefüggése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Gergő Péter (2014) Szén nanocsövek időben kontrollált nitrogén dópolása CVD szintézis segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Levente István (2014) Az As(III) - 2,3-dimerkaptopropán-1-ol kölcsönhatás vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Mónika (2014) Parental politeness: control acts at Hungarian family meals. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Ádám (2014) A végrehajtó funkciók szerepe az adaptív viselkedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szele, Mihály (2014) A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer 2002. és 2013. évi vízminőségi eredményeinek vizsgálata a főbb terhelések tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczki, Rita (2014) Adatkezelés a bírósági eljárásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szelepcsényi, Zsolt (2014) Az Alsó-Tisza vidék medermorfológiája 2001-es szelvények alapján, illetve nagyvízi medrének hidromechanikai vizsgálata üstök és gázlók szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Vanda (2014) The Resurgence of 'The Great Gatsby' in the 21st century. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemerédi, Máté András (2014) A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemerédi, Ágnes (2014) A szentesi Petőfi Szálló mint helyi kulturális érték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemesi, Szabolcs Szilveszter (2014) Az adóelkerülés és az adóbevételek alakulásának összefüggései 2005. és 2013. között Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei , Attila (2014) A kiskunhalasi kistérség versenyképessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei , Ádám (2014) A gyermekcélú megtakarításokhoz kapcsolódó szülői attitűdök és motivációk vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenek, Orsolya (2014) „Varázslat, amit a színpadon csinálok” Portréinterjú Betty Blue-val, a magyar drag queennel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenes, András László (2014) Plazmonikus struktúrákon alapuló infravörös egy-foton detektorok vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente, Alexandra (2014) A védőnő befolyásoló hatása a csecsemőtáplálásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente, Gábor (2014) Bizalom és bizalomhiány a mai magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentes, Anna (2014) Karancs - vidék szociálgeográfiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentes-Bíró, Judit (2014) Az MLM megítélése lakossági és értékesítői szemszögből hazai viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Annamária (2014) Európai Unió energiapolitikája és Oroszország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Viktória (2014) Nádasdy (III.) Ferenc rezidenciái: Sárvár, Pottendorf, Léka, Sopronkeresztúr. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerbina, István János (2014) Endoparazitás fertőzöttség vizsgálata észak-kelet magyarországi vaddisznó állományokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeredi, Ivett Dorina (2014) Primer afferens szubpopulációk szerepe a gerincvelői mikroglia aktiválódás mechanizmusában perifériás idegsérülést követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés, Bettina (2014) Drosophila RNS polimeráz II CTD-jét tartalmazó vektor tesztelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Kinga Erzsébet (2014) A Thököly család és Thököly Imre szerepei a magyar történelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Petra (2014) Pusztaszer turisztikai adottságai és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Richárd (2014) Isztambul városrégió tömegközlekedésének földrajzi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverényi, Krisztina (2014) Language use on a social network: Hungarian-English code switching on Facebook. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziebig, Orsolya Johanna (2014) A nemzetközi környezeti jog egyes alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szieglné Terescsik, Katalin (2014) The Theory of Transactional Analysis in 20th Century American Drama Shown through the Plays of Edward Albee. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szigecsán, Gréta (2014) Akusztikusan kiváltott agytörzsi válasz vizsgálatok különböző ingergyakoriság alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigethy, Gréta Írisz (2014) A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítás magyarországi piaca. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Gábor András (2014) A megyei önkormányzatok eladósodásának okai és adósságkonszolidációja Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Károlyné (2014) Lenca t'avas - Lenca keras ; Velük lenni - Együtt tenni ; Being together - do it together. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Petra (2014) Az ápolókat ért agresszív cselekedetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Klaudia Betti (2014) A melankólia művelődéstörténeti vonatkozásai Szerb Antal Utas és holdvilág c. regényében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Anna (2014) Magyarok török földön az 1848–49-es szabadságharc után Katonák és orvosok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Csaba (2014) A magyar nyugdíjrendszer felépítése, működése, hibái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi, István (2014) Szerver és szolgáltatás monitorozó alkalmazás készítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szili, Tamás István (2014) Oktatás és nevelés a középkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Dóra (2014) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény bemutatása a diszkrimináció témakörében, különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Ágnes Lilla (2014) NMDA receptor gátló szerek hatásának vizsgálata kísérletes colitis modellben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Bettina (2014) A 45 és 64 év közöttiek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Borbála Janka (2014) A kötődési stílus és az apai bánásmód hatása a felnőttkori depresszióra és szorongásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Erika (2014) Nemek beszéde közötti különbségek kisgyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gábor (2014) Edelény és az Edelényi kistérség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Melinda Mária (2014) Erdei fülesbagoly (Asio otus) téli táplálékpreferenciája antropogén élőhelyeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Norbert (2014) A tavdai manysi tárgyjelölés morfoszintaktikai alapú vizsgálata digitalizált korpusz alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Rita (2014) 1. An Independent Scotland ; 2. Public Spending in Scotland [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (2014) Büntetések a köztársaságkori római hadseregben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (2014) Sportgazdaság és sportfogyasztás szegedi aspektusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Éva Mária (2014) Szociálisprobléma-megoldó képesség vizsgálata fogvatartottak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Papp, Ágnes (2014) A magyar és német munkajog tartalmának összehasonlítása - különös tekintettel a munkaidőre, a pihenőidőre és a munkabérre vonatkozóan- a RAFI GmbH&Co.KG-n és leányvállalatán a RAFI Hungaria Kft-n keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai, Zsolt Péter (2014) Miniszterelnök-jelölti viták a magyar televíziózásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Róbert (2014) A testi sértés egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza, Roland (2014) Liofób membránok felületi vizsgálata. Olajtartalmú szennyvizek szűrésére alkalmazott mikroszűrő teflonmembrán nedvesíthetőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szita, Dóra Bettina (2014) Orosháza talajvizének állapotértékelése ásott kutak vízmintáinak elemzése alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szita, Nikolett (2014) TV-series and movies in the EFL classroom: Students' approach towards video clips. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szita, Nikoletta (2014) Colour terminology: Differences between Hungarian interior designers' and non-designers' colour naming, colour preferences and colour lexicon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás, Ádám (2014) Cink-ujj-DNS kölcsönhatás specifikusságának meghatározása egy általános, DNS-könyvtáron alapuló módszer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák, Attila (2014) A magyar nem-életág biztosítási piac helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szkárosi, Júlia Niké (2014) A gender role stress és a szociokulturális hatások szerepe az izomdiszmorfia kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlatárovics, Orsolya (2014) A törzsizmok fejlesztése sportolóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szmutkó, Sándor (2014) Római hadsereg és vallás kapcsolata Rómában, különös tekintettel a köztársaság időszakára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szoboszlay, Árpád (2014) A szovjet titkosszolgálat, a KGB utóélete a Szovjetunió felbomlása után kialakult politikai és történelmi helyzetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokol, Judit (2014) A shopper marketing a szegedi Árkád bevásárlóközpont vásárlóira tett befolyásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolay, Fanny (2014) Atipikus munkavégzési formák, különös tekintettel a diákok foglalkoztatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Zsófia (2014) A 4-es metró építésföldtani problémáinak műszaki földtani szempontú értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnoki, Zoltán (2014) Gyulai emléktáblák. Önreprezentáció és emlékezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi, Beáta (2014) Furil-propénsavak önszerveződésének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, János Ifj. (2014) Szerkezetföldtani megfigyelések a mecseki Kozári kőfejtőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomju, László (2014) Matematikai szöveges feladatok és tanulási szokások vizsgálata ötödik osztályos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szopkó, Dóra (2014) Die documenta-Stadt Kassel - Museum der 100 Tage. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szrnka , Ágnes (2014) A degrowth mozgalom vizsgálata és szerepe az élelmiszerellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankó , Gabriella (2014) Tudástól a tudományos parkig Szeged kutatás-fejlesztési és képzési profiljának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztáncs, Erika (2014) Romaként romákkal. Higher vocational education, Szegedi Tudományegyetem.

Sztáry, Erika (2014) "A szegedi papucsnak nincsen párja" avagy egy viselet útja a hungarikummá válásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szubin, Adrienn (2014) Klímakonferenciák az üvegházhatású gázok csökkentésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szuhaj, Maja (2014) A mezőgazdasági őstermelők adózása és támogatásuk jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szuhaj, Márk (2014) A hidrogén hatása a biogáz fermentációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szulik, Ákos (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog, Máté (2014) Kis- és középvállalatok és a modern válság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog, Viktória (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szurovecz , Réka Ágnes (2014) Az Összamerikai Szabadkereskedelmi Térség lehetséges hatása Brazíliára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szutorisz, Szabolcs Bence (2014) A táj metaforikus alakzatai. Textuális és test-szemléleti koncepciók Bodor Ádám Sinistra körzet és Az érsek látogatása című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szverle, Szandra (2014) Deviáns viselkedések a mai magyar társadalomban : a kábítószerek világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvoboda, Kinga (2014) Az önkéntes egészségpénztárak szerepe és helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Számel, Marianna (2014) Fapados forradalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai, Ágnes (2014) Szorongó (AX) és nem szorongó (nAX) egerek szorongási szintjének vizsgálata félelmi kondicionáláson és kioltáson alapuló módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai, Zsanett (2014) Hódmezővásárhely kulturális élete - Három intézmény aspektusából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Szilvia (2014) Magyarországon a bűncselekmények hátterében álló társadalmi, kulturális és demográfiai okok a statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Anita Piroska (2014) Mit jeleznek a hangyatetemek? A Camponotus aethiops reakcióinak vizsgálata rivális hangyafajok tetemeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Attila (2014) Folyadékok hővezetésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Emese (2014) Status and Ecological Effects of the World’s Largest Carnivores [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Katinka (2014) Beszivárgási területen lévő klórozott szénhidrogén szennyezés kármentesítésének hatékonyság vizsgálata numerikus szimulációval. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Veronika (2014) Koraszülött gyermeket nevelő szülők kapcsolata szakemberekkel és az internet világával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Zsolt (2014) Magyarnyelv-specifikus szintaktikai elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Kenderes, Anita (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Kenderes, Anita (2014) A matematikai tehetséggondozás módszertani és tematikus fokozatai az általános iskolában az Abacus folyóirat rovatainak és feladatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz, Tamás (2014) Pentominó játék és variánsainak megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Balázs (2014) Módosult jogintézmények az új földforgalmi törvényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász-Szabó, Ágnes (2014) Aspekte zur Erklärung des Romans Die letzte Welt von Christoph Ransmayr. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2014) Az orosz nyelvű kisebbségek politikai képviselete Észt-és Lettországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Annamária (2014) A nyugdíjas évek újragondolása a gazdaság és művelődés szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Marcell Márton (2014) Rádiós reklámok hatása a fogyasztókra és hirdetőkre (Bemutatva a szegedi Rádió 88-on keresztül). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Mónika (2014) Sajátos nevelési igényű, roma gyermekek nyelvfejlődésének vizsgálata. Esettanulmányok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Zsolt Attila (2014) Adatbázis rendszerek biztonsági kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Ákos (2014) A relatív talajnedvesség kiszámítása távérzékeléssel nyert NDVI és LST adatokból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Szilvia (2014) Atipikus munkavégzési formák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Norbert István (2014) Amphitruo halhatatlansága Plautus drámájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székelyhidi , Zsófia (2014) Az EU tudásalapú gazdasága és a versenyszabályozás innovációt támogató szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Diána (2014) A munkaügyi konfliktusok és viták rendezésének eszközei, különös tekintettel az alternatív módszerekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Klaudia Ildikó (2014) A reklámok nyelvezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács, Klaudia Ildikó (2014) A reklámok nyelvezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Alexandra (2014) A pedagógusokhoz és a diákokhoz való érzelmi kötődés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Edina (2014) Das fantastische Erzählen in Beschreibung eines Kampfes von Franz Kafka und in Die Abenteuer des Silvester-Nacht von E. T. A. Hoffmann. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, József (2014) A tőkepiaci fertőzés hatása egy diverzifikált portfólió szerkezetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Kata (2014) Vallásosság, spiritualitás és elhárító mechanizmusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Nóra (2014) XVIII. századi piarista gimnáziumok Magyarországon és a könyvcenzúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélesné Szász, Ildikó (2014) A szülők mesélési szokásai mennyiben befolyásolják a gyerekek teljesítményét 1. és 2. osztályban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2014) A német tartományok érdekképviselete az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széllné Fodor, Edina (2014) Anya vagy dolgozó nő? Munka- és családvállalás a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2014) Oktatók és kutatók helyzete a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Tamás (2014) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szép, Dániel (2014) Ivarspecifikus sperma használata adott tenyészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szólik, Ivett (2014) A munkaerő-piaci helyzet és az iskolázottság összefüggései Magyarországon (2000-2012). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szórád, Elvira (2014) Az anyanyelv-elsajátítás folyamata és vizsgálata a magyar kisgyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szórád, Enikő (2014) Rövid távú pénzügyi döntések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Anett (2014) Kulturális turizmus jelene hazánkban, különös tekintettel Gyula városának kulturális attrakcióira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi , Rita (2014) A kis- és középvállalkozások szerepe és fejlesztési lehetőségiek az életciklus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Tamara Pálma (2014) Az erőszakos nemi bűncselekmények szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Ivett (2014) A Tápió-vidék termálvizeinek jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Ferenc , Imréné (2014) A hazai önkormányzatok bevételei a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs, Mihály (2014) Fehérje alapú atomerő-spekroszkópia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szücsné Villányi, Rita (2014) Relazioni italo-ungheresi dell'Arciabbazia di Pannonhalma. L'unione di preghiere tra Panonhalma e Montecassino dagli inizi ai giorni d'oggi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szügyi , Anita (2014) Egyetemi-vállalati együttműködések vizsgálata a hálózati hatás és a szorosság nézőpontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs, Emese (2014) [Lámpaláz]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs, Orsolya (2014) Időskori makula-degeneráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Tamás (2014) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Alexandra Ivett (2014) A coxartrózis konzervatív fizioterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Balázs (2014) A leventeintézmény bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Krisztina (2014) Ezüst nanorészecskék és kemoterápiás szerek együttes hatásának vizsgálata multidrog rezisztens tumorsejteken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, László (2014) Pénzügyi kultúra hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Zsolt (2014) Térinformatika alkalmazása a belvíz felmérésekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Katalin (2014) Sprachspiele in deutschen und ungarischen Werbetexte. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Veronika Mária (2014) Védőnői feladatok az iskolai antropometriai vizsgálatok során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi, Vivien (2014) A magyarországi táncházmozgalom hatása egy moldvai csángó település tánckultúrájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőri, Tamás (2014) Felhasználói modellek BitTorrent közösségek lenyomataiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Bálint (2014) Kína külkapcsolatainak alakulása a 20. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Janka (2014) Párhuzamok a társművészetekkel. Kép-szöveg-zene kapcsolatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, János (2014) Szenzorok illesztése Raspberry Pi PC-hez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Máté (2014) N-ellátás hatása három szegedi őszi búza fajta fejlődésére és klorfill-tartalmára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilvia (2014) A mediáció, mint a munka egészségkultúrájának értékalapú újraértelmezése az egyéni munkaviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Anita (2014) Vonalas infrastruktúra létesítésének legfontosabb környezeti problémái a trópusi esőerdők területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Beatrix Éva (2014) Közösségi térképezés - Az OpenStreetMap felhasználói szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Brigitta (2014) A zöldágállítás szokása Alcsíkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Gabriella (2014) "(Nem) Tudok segíteni(!)?" - A kiégés pszichológiai sérülékenységgel, észlelt stresszel, érzelmi kreativitással való összefüggései a szociális munkát ellátó, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatoknál dolgozók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, József (2014) Háztartási elektromos berendezések mágneses terének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Krisztina (2014) Adni és elfogadni : a segítség kettős megközelítése tanyán élő idősek élettörténetei alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Nóra (2014) A zeneoktatás szerepe és annak hatásai a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Réka (2014) Önértékelésbeli különbségek a coming out előtt és után a homoszexuálisok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tamás (2014) Magyar történelmi zászlósor. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Zamfira (2014) Az orosz nyelvi világkép vizsgálata: a свет, мир homonimák és magyar ekvivalenseik egybevetése. Исследование русской языковой картины мира: сопоставлениe омонимов свет, мир и их венгерских эквивалентов. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűgyi, Miklós (2014) Ártéri területek nehézfémtartalma. Esettanulmány a Tisza mártélyi szakaszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűrszabó, Nóra (2014) Роль д ерев а в русских и венгерских этиологических легендах. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrán, Norbert (2014) A Ráckevei Duna-ág halivadékainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Dóra Adrienn (2014) Cirkónium-dioxid fogászati implantátumok sterilizálási lehetőségeinek felületi-anyagtani összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Eszter (2014) Martin Luther King’s and Malcolm X’s different perspectives on racial injustices in America during the Civil Rights Movement. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Karina (2014) A munkadíjazás motiváló hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Katalin Kitti (2014) A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalma a nemzetközi jogban és az Európa-jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Orsolya (2014) A fájlcserélés jogi problematikája különös tekintettel a torrentekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zsófia (2014) Koppert biológiai növényvédelmi rendszer bemutatása és elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Dávid (2014) Dél-alföldi betyárvilág a XIX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Enikő (2014) Élet a humor mögött. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Enikő (2014) A magyar számviteli szabályozás és az IFRS összehasonlítása a tárgyi eszközök témájában a ContiTech rubber Industrial Kft. példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Kitti (2014) Iszlám fundamentalista szervezetek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Tímea (2014) A felnőttkori tanulás jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Zsanett (2014) A tudatos fogyasztói magatartásformák bemutatása és vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Gergely Dávid (2014) Development and automated testing in Firefox OS environment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Anett (2014) Szociodemográfiai tényezők hatása az észlelt stressz-szintre, a megküzdés módjára, valamint a testi tünetek megjelenésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Bernadett (2014) A gazdasági válság hatásai Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Bettina (2014) Különböző élőhelyeken előforduló ezüstkárász populációk (Carassius gibelio) összehasonlító parazitológiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Sándor (2014) A rablás törvényi tényállásának története, elhatárolási és rendbeliségi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Mariann (2014) A rheumatoid arthritises láb funkciójának javítása célzott egyéni tréninggel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Martina (2014) Az általános és vizsgaszorongás vizsgálata szegedi középiskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Orsolya (2014) Core tréning általános és a medence helyzetére gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Zsófia Katalin (2014) Szépséggel a társadalmunkért, azaz a Dove® vállalati társadalmi felelősségvállalásának a nőkre gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáreczki, Dóra (2014) A fizikai és a pszichikai munkakörnyezet hatása a teljesítményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Luca (2014) English and Hungarian use of gratitude expressions and apologies. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Mónika (2014) Language attitudes in Ireland: An investigation of secondary school students' attitudes towards the Irish language. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer, Katalin (2014) Motiváció és vezetés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány, Blanka (2014) Az egészségügyi felsőoktatási hallgatók egészségi állapotának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Gabriella (2014) Online virtuális séta megvalósítása WebGL-lel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Zsanett (2014) Közfoglalkoztatás Gádoroson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Vanda (2014) A gyász és a kognitív funkciók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi, Krisztina (2014) Szélessávú hullámlemezek hatása ultrarövid lézerimpulzusok fázisára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárospatakiné Major, Márta (2014) A matematikai tudásszint mérése a 7. évfolyam elején. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sásdi, Máté Endre (2014) Reading Comprehension of English Majors: the role of vocabulary, word recognition, grammar and attitude. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sátai, Tamás (2014) A 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Tolmácsolási esemény elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sávai , Marianna (2014) A BRICS országok és a külföldi közvetlen tőkebefektetések a pénzügyi globalizáció világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Aliz (2014) Szent-Györgyi Albert C-vitamin termékcsalád piaci bevezetésének háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar, Brigitta Mária (2014) Esettanulmány a gyermeknyelv elsajátítása és a pubertás kor utáni nyelvtanulás hasonlóságairól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sólyom, Balázs Dávid (2014) Zivil- und strafrechtliche Beurteilung sog. »Abofallen« im Internet unter Berücksichtigung des neuen § 312g II–IV BGB [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Attila (2014) Shakespeare on film: A contrastive analysis of William Shakespeare’s King Richard III and Al Pacino’s Looking for Richard. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Bence (2014) Tájszerkezet változásának vizsgálata a Hetés példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Zsófia (2014) Examining the Vocabulary Learning Strategy Preferences of Hungarian Secondary-school EFL learners. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süki, Judit (2014) A zenetanulás hatása a szövegértésre az általános iskola 5. osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Tamás (2014) A tuba szerepe Richard Wagner munkásságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sümegi, Evelin (2014) A D-vitamin terápiás potenciáljának vizsgálata a Huntington-kór transzgenikus egérmodelljében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Kitti (2014) Gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Zsuzsa (2014) Postmodern Metafiction in Julian Barnes' Novels. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süveges, Csilla Mariann (2014) "A művészetben a lelkemet viszem vásárra": Csemer Boglárka énekesnő kitartó munkával jutott a csúcsra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajti, Dávid (2014) Az Európai Unió sportpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Borisz (2014) Dallamok keresése zenei adatbázisokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Emese (2014) A megélhetés és az életszínvonal változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Kitti (2014) A magyar munkavállalók munkavállalási lehetőségei az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Mariann (2014) Munkavállalás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Andrea (2014) Készpénztartásra ható tényezők Magyarországon és ezek ökonometriai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Attila (2014) Szemcseösszetételi és geoelektromos vizsgálatok a Dongér bal parti töltésének torkolati szakaszán (3,9-3,5 tkm). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Dóra Kata (2014) Cluster im Hinblick auf intertextuelle Bezüge und Text-Bild/Grafik Beziehungen: ein Vergleich ausgewählter Cluster in zwei überregionalen Tageszeitungen Deutschlands. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Erika Anita (2014) A szóbeliség és az írásbeliség összefonódása az internetes nyelvhasználatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Gina (2014) A drogok csapdájában Designer drogok használata serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Kinga (2014) Abiotikus stressz hatására megjelenő változások nyárfa vonalak méregtelenítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Krisztina (2014) A bűnelkövetés társadalmi körülményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Marietta (2014) A gátizomtorna hatásosságának felmérése ultrahanggal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Renáta (2014) Közösségi és hagyományos közleménymegosztás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Richárd (2014) 10-11. századi egyszerű mellkeresztek a Kárpát-medencében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Tímea (2014) Egyetemisták megküzdési módjai és élettel való elégedettsége a vallásosság és spiritualitás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Vivien (2014) Metanogén ősbaktériumok növesztésének, valamint a sejtekből történő RNS izolálás optimalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Zoltán (2014) A Tisza Volán Zrt. core-business-en túli tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ábel Botond (2014) A kortárs televíziós sorozatok jellegzetességeinek és kulturális hátterének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ágnes (2014) A serdülőkori mentális állapot és a dohányzás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács-Csont, Veronika (2014) Margaret Thatcher's Role in Britain's Integration in the European Community. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Horváth, Mónika Zsuzsa (2014) Katasztrófakezelés japán módra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Kovács, Eszter (2014) A fiatalok pénzügyi kultúrája: Pénzügyi tudatosság vagy pénzügyi tudatlanság? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takátsy, Fanni Zsuzsanna (2014) Pszichológiai sérülékenység, önértékelés és felnőttkori kötődés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamasits , Dóra (2014) Érzelem versus értelem: a márkaragaszkodás mozgatórugói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Georgina (2014) A büntetőeljárást gyorsító és egyszerűsítő külön eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Bernadett (2014) Műtárgy-kereskedelem Magyarországon két vezető vállalkozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Anita (2014) A közös kül- és biztonságpolitika kialakulása és intézményrendszere az európai integráció fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Zsuzsanna (2014) A Polgári Szennyvíztisztító Telep szennyvíziszap komposztjának mezőgazdasági területen történő elhelyezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tankó, Szilárd Lázár (2014) Ezüst nanostruktúrák létrehozása folyékony közegekből 446 nm hullámhosszú diódalézer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Edit (2014) Az oktatáshoz való jog kérdései az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Viktor (2014) A megújuló- és nem megújuló energiaforrások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Lejla (2014) A magyar tanya társadalma és szociális problémái a zákányszéki tanyavilág példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Éva (2014) A sociolinguistic analysis of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Éva Alexandra (2014) A sociolinguistic analysis of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tapody, Réka Orsolya (2014) Édesvízi karbonát képződések a Duna-Tisza közén, különös tekintettel Csólyospálos és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Anita Éva (2014) Ügyeletátadás alkalmazásfejlesztés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarczal, Márta Edit (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, István (2014) A know-how magánjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Ádám (2014) Légzésmechanikai rendszer hardware-in-the-loop moduljának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Boglárka (2014) A roma szokások és hiedelemvilág viszonya népmesékkel, Szapu Magda kaposszentjakabi gyűjtései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Emese (2014) A Formula1 Magyar Nagydíj országimázsra gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Levente (2014) A bikarbonát ionok hatása az Arabidopsis thaliana zárósejtjeinek működésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Bettina Éva (2014) Szeged geotermikus energiafelhasználásának múltja, jelene és jövőbeli lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Tamás (2014) Az érdekeltekkel való jó üzleti kapcsolatok vizsgálata a hazai vállalkozói szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkovács, Gréta (2014) Language maintenance and language shift: A sociolinguistic analysis of a Hungarian-American community in Connecticut. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkovács, Gréta (2014) Language maintenance and language shift: A sociolinguistic analysis of a Hungarian-American community in Connecticut. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó, Valéria (2014) A Kárpát-medencében élő határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tary, Blanka (2014) A magyarországi angol nyelvoktatás helyzete és hatékonyabbá tételének lehetősége a kooperatív tanulással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi, Márton Tibor (2014) A mikrohitelezési gyakorlat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi, Ágost Gyula (2014) A dimer aluminát részecske szerkezete és stabilitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi, Ervin Áron (2014) Operációs rendszerek memóriakezelő algoritmusainak implementációi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatai, Nikolett (2014) A Csillag könyvtára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Zsófia (2014) Veszélyeztetett munkavállalók munkajogi védelme nemzetközi és magyar viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Anita (2014) Konfliktusok nélkül... : családi konfliktusok és a megoldás lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tempfli, Hajnalka Zsuzsanna (2014) Pázmány Péter Kalauzának elterjedtsége Magyarországon a korabeli könyvjegyzékek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Réka (2014) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselőire vonatkozó törvényi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terjék, Balázs (2014) Az iskolai közösségi szolgálat vezetői feladatai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Terjék, Balázs László (2014) Az iskolai közösségi szolgálat vezetői feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ternyák, Zsolt (2014) A Plazmaszolgálat márkajellemzőinek vizsgálata az egyetemista fókuszú rebrandinghez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terzin, Rebeka (2014) A biotechnológia ipar környezeti hatásainak és környezetvédelmének elemzése a zentai Alltech Élesztőgyár vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Thurn, Gábor (2014) Szabadidőben sportoló és nem sportoló személyek összehasonlítása önbecsülés, énhatékonyság, állapot- és vonásszorongás, valamint személyiségdimenziók mentén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiba, Luca Katalin (2014) Térkép mint műalkotás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ticsinyin, Anton (2014) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Balázs (2014) A honfoglalás kori íjak és íjászsírok kutatásának lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, József Kornél (2014) Testképek, térformák és az idő megjelenítése Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Timaru, Zsombor (2014) Marosvásárhely felszínborításának és beépítettségének vizsgálata 1985 és 2010 között vegetációs index alapú elemzéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár, Zita (2014) Hordozón rögzített Cu(II)–C-védett aminosav komplexek előállítása, szerkezetvizsgálata és felhasználása a ciklohexén oxidációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisza, Péter Csaba (2014) Sarokcsonttörések fizioterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Ferenc (2014) Levelezős órarendkészítést segítő alkalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Lilla Tímea (2014) Fényvédő vas-oxid nanorészecskéket tartalmazó emulziók fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tokovicsné Fehér, Anita (2014) A bankkártáyák világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toldi, Anikó (2014) Die türkische Minderheit in deutschen Filmen und Serien. Darstellung der türkischen Traditionen und der multikulturellen Differenzen in "Die Fremde", "Türkisch für Anfänger" und "Kebab Connection". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Katinka Ildikó (2014) Political Aspects of the British Accession to the EC: The 'Problem of de Gaulle'. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Zsolt (2014) A gazdasági válság hatása a hazai devizaalapú lakáshitelezésre, valamint az erre megoldást kínáló adósmentő intézkedések bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toma, Gábor (2014) A lakásfinanszírozás változása Magyarországon 1949-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasev, Marinné (2014) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Tamás István (2014) Flow-élmény a szervezeti kultúrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomicsek, Norbert (2014) A Natura 2000-es területek földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tomkovics, Balázs (2014) 2D műszaki rajzolóprogram blokk készítő és kezelő moduljának fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Topa, Ágnes (2014) A Bush kabinet iraki háborús retorikája. Indokok és eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Topánka, András (2014) Erdőtűz térképezése távérzékelési adatok alapján a Duna-Tisza közei mintaterületen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Ottó (2014) Vállalati kommunikáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Róbert (2014) Az egészségügy, mint a XXI. század legnagyobb kihívása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Tibor (2014) Virtuális Falu Program a vidéken élő fiatalokért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tormási, Judit (2014) Arany nanorészecskékkel dekorált egydimenziós titanát nanoszerkezetek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai, Gergely (2014) A bűnszervezettel kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések értelmezésének problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai, Roland (2014) Adatmegosztó szolgáltatás adatfelhők együttműködésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trisz, Nikolett (2014) Analyse des Films von Leni Riefenstahl, Triumph des Willens - Wie erscheinen Propaganda und Manipulatin in den heutigen Medien? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trnovszki, Ákos (2014) Életszínvonal alakulása és az azt befolyásoló tényezők Magyarországon (1990-2013). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trájer, Brigitta (2014) Egyed nyílvántartási és azonosítási rendszer a szarvasmarha tenyésztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trényi, Róbert (2014) Monokromatikus síkhullám áthaladása anizotrop síkpárhuzamos lemezen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tsereteli, Otari (2014) Georgia és Magyarország demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tudja, Szabina (2014) Gondolat és érzelem az asszociációk tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Istvánné (2014) Az emberi erőforrások menedzselésének helyi sajátosságai : a Tiszaburai Általános Iskola emberi erőforrás menedzsmentjének vizsgálata, bemutatása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Alexandra Enikő (2014) Hallássérültek helyzete, akadálymentesítése és szabadidős lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tugyi, Istvánné (2014) Az emberi erőforrások menedzselésének helyi sajátosságai. A Tiszaburai Általános Iskola emberi erőforrás menedzsmentjének vizsgálata, bemutatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tujder, Tamara (2014) Hungarian Children of Deaf Parents - Issues in Language and Culture. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz, Krisztina (2014) Cianobaktériumok biotechnológiai jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik, Kármen (2014) Vita megelőzési és vitamegoldási módszerek a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsán, Mihály (2014) Trichogin GA IV peptidek térszerkezeti tulajdonságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Melinda Zsuzsanna (2014) Az alapelvek érvényesülése a közigazgatási perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Edina (2014) Szegedi kistérség versenyképességi piramisa 2000-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turuc, Krisztina (2014) A diploma gender összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turza, Éva (2014) Mentális betegek csoportterápiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turúné Tóth, Anikó Anna (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tutkovics, Éva (2014) A környezeti jogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tuza, Ritter Bálint (2014) A rendszeres testmozgás kapcsolata a pszichés jólléttel, az én-hatékonysággal és az önértékeléssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tweneboah, Georgina (2014) Magyarország kulturális kapcsolatainak alakulása a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tyukász, Brigitta (2014) Core tréning hatása derékfájós betegek fizioterápiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábi, Emőke Szilvia (2014) Annual Report - The Washington Post Company [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábi, Rita (2014) A prenatalis depresszió és a pszichológiai immunrendszer állapota közötti kapcsolat alakulása egészséges várandósoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tál, Szabolcs (2014) Tanösvény tervezet a Tapolcai-medencében (egy alternatíva). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Mária (2014) Integrációval kapcsolatos pedagógiai attitűdök összehasonlítása egy integráló és egy szegregáló intézmény esetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Dóra (2014) Virginia Woolf in The Hours. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Mária (2014) Integrációval kapcsolatos pedagógusi attitűdök összehasonlítása egy integráló és egy szegregáló intézmény esetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Táncos, Tamás (2014) Információkinyerő rendszer biológiai publikációkból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tápai, Balázs (2014) IKT eszközök lehetséges alkalmazása az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányi, Evelin (2014) A szegénység alakulása Magyarországon a rendszerváltást követően napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányné Derdák , Judit Mónika (2014) Genetikai transzformáció alkalmazása paradicsom (Solanum lycopersicum cv. Moneymaker) növényeken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárnok, Mónika (2014) Csongrád megye fehér gólya (Ciconia ciconia L.) állományának vizsgálata 1992-től 2014-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Anikó (2014) A Picris echioides L. (vándorvirág) heterokarpiájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tódor, István (2014) Mono- és di-szubsztituált N-tartalmú heterociklusos vegyületek szintézise Friedländer-típusú reakcióval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tórizs, Szabina (2014) Lessons in de novo peptid sequencing by tandem mass spectrometry [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tószegi, Dániel (2014) Az aukciós piactér, mint napjaink megélhetési forrása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2014) Munkavállalók személyhez fűződő jogai, különösképpen a munkahelyi adatvédelem szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bianka Lilla (2014) Törökország, mint regionális hatalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Brigitta Kinga (2014) Az ellátási láncok menedzsmentjének elméleti keretei és specifikus kérdései az autóiparban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csaba Attila (2014) Szabályozási algoritmusok megvalósítása 8-bites mikrovezérlőre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Diána (2014) Szabálytalanságkezelés az uniós forrásból finanszírozott projektek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2014) Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika Teréz (2014) Munkával való elégedettség és a szakszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Fruzsina (2014) Minősített adatok kezelése és vizsgálata a büntetőeljárásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella (2014) Az orosz szerepvállalás a Balkánon a Jugoszlávia felbomlását követő időszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti (2014) Áralapú visszaélések az EUMSz 102. cikkének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, László Krisztián (2014) Az európai jogharmonizáció elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2014) Az európai civil társadalom problémái Különös tekintettel a fiatalok demokratikus részvételi formáira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (2014) Palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márton (2014) Vadhús fogyasztási szokások vizsgálata a Dél-Alföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2014) Az uniós polgárok jogállása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Olivér (2014) Diákok értékelése adatbányászati módszerekkel tanulmányi rendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia (2014) A feladat-orientált költségvetés alkalmazásának lehetőségei a rendőrségi szerveknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán Gábor (2014) Folyamat metrikák hiba előrejelző képességének vizsgálata nyílt forráskódú környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsanett (2014) Az új típusú biztonsági kihívások és azok kezelési stratégiái az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia (2014) Munkanélküliség Magyarországon és a Dél-Alföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2014) A nem muszlimok élete az iszlám világban a XXI. században. /Egy magyar lány helyzete az arab kultúrában./. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2014) A monoklonális antitestek gyógyszeripari forgalmi adatainak idősoros elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Angéla (2014) Műtött aorta vitiumos betegek gyógytornája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anikó Erzsébet (2014) A poroticus hyperostosis előfordulása egy Árpád-kori temetőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anita (2014) Struvit (magnézium-ammónium-foszfát) előállítási és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2014) Az interaktív tábla az informatika oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2014) A nyugdíjrendszer fejlődéstörténete, fenntarthatósága és reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2014) A szülés utáni depressziót mérő eljárások kapcsolata és a betegség néhány prediktív faktora. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs Károly (2014) Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem. Az integrált városfejlesztési stratégia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bence (2014) A városi turizmus és az egészségturizmus összefüggései Budapesten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2014) Madárbarát iskolakert kialakítása és szerepe a környezeti nevelésben egy szegedi példán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (2014) A magyar és a francia számviteli szabályozás összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bettina (2014) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fejlődése a pályázatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (2014) A somogyvámosi Krisna-völgy turizmusa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Brigitta (2014) A kiugrási tárgyalások menetének bemutatása Vattay Antal és Vörös János naplója alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Brigitta (2014) A könyvvizsgálat szerepe a pénzmosás elleni harcban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dániel Béla (2014) A SAT-probléma polinomiális idejű megoldási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dávid (2014) A királyi nőtípusok rétegződése, különös tekintettel a vamp megjelenési formáira - a magyar melodrámák horizontján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dóra Erika (2014) HMG-KoA reduktáz gének kifejeződése különböző tenyésztési körülmények közt, Mucor circinelloides-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edit (2014) A csernobili atomkatasztrófa: Mítosz, emlékezés, reprezentáció és interpretáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika (2014) Érzelemszabályozási nehézségek és a kiégés összefüggéseinek vizsgálata egészségügyi dolgozók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter Judit (2014) Xantofillok termeltetése Mucor circinelloides-szel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Fanni (2014) A MODEM és az Antal–Lusztig gyűjtemény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Flórián (2014) A magyarországi Alsó-Duna halfaunája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Henrietta (2014) Tipikusan fejlődő és enyhe értelmi fogyatékos 4. osztályos gyermekek nyelvhasználati sajátosságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2014) A hulladékszállítás és optimalizálása térinformatikai eszközökkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2014) Az IKT eszközök szerepe a tanulási környezetek átalakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2014) Böszörményi Gyula Gergő-regényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2014) A szociális kompetencia jellemzői és fejlesztése iskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti (2014) Abolicionizmus az Amerikai Egyesült Államokban az 1820-as, 1830-as években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti (2014) Az elektronikus könyvolvasás jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Klára (2014) Egyensúlyfejlesztés subaqualis tornával idősek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kornélia (2014) Információs technológiák adta lehetőségek a könyvtárhasználat tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kornélia (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marcell (2014) Tanár-diák kapcsolattartás az információs társadalom új kommunikációs formáinak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Martin (2014) Pozitív pszichológia és olvasás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Máté (2014) Sorozatok és végtelen sorok a középiskolai szakkörön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta (2014) Nagykátai járás szuburbanizációs folyamatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta Viktória (2014) Approcci linguistici nel Principe di Macchiavelli. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nóra (2014) Ergonómia és az Ösztönzésmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Orsolya (2014) Testméret, táplálkozás és gyakoriság kapcsolata a poloskák esetében lokális skálán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Patrik (2014) Tiltott könyvek sorsa Makón 1945 és 1947 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2014) A kecskeméti kódex magyar nyelvű szövegrészei és eszmetörténeti háttere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Réka (2014) A halogató viselkedés kapcsolatának vizsgálata egyes személyiségtényezők és megküzdési stratégiák, a szorongás és a zárt gondolkodás tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Róbert Pál (2014) Nagykőrös és környékének vallásföldrajza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szabina Kitti (2014) "mert vétkesek közt cinkos aki néma" A szépirodalom használata a holokauszt történelmének oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia Kitti (2014) Szabó Magda lányregényei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szilvia Tünde (2014) Xenobiotikumok bontása gomba lakkázzal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Sándor József (2014) A Tanaszi-semlyék geoinformatikai szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Teodóra (2014) Box spline-ok és alkalmazásaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Viktor Ferenc (2014) Gumiipari laboratóriumi mérőrendszerek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Viola Erzsébet (2014) Asszociációs mérőszámok valószínűségi változók között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Vivien Ildikó (2014) Felszíni vízművek az ivóvízellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2014) Sportmetaphern in DaF-Lehrwerken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (2014) Az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztése és fejlettségének mérése, értékelése általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsa (2014) „Minden lövés egy belső rezdülés”: Beszélgetés Kassai Lajossal, a modern kori lovasíjászat alapítójával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia (2014) A kreativitás és a műbefogadás kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia Zita (2014) Tantermi kommunikáció : tanári kérdések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (2014) A diskurzusjelölők vizsgálata az oktatással kapcsolatos internetes oldalak hozzászólásaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth , Adrienn (2014) Üzleti lehetőségek a megújuló zeneiparban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Deme, Anett (2014) Az ifjúsági közösségi terek újraszervezése Szank községben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Király, István (2014) Facebook az egyetemen - a facebook-használat, az iskolai csalás és motiváció, valamint az oktatói lelkesedés összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Szeles , Judit (2014) Munkaerő mobilitás az Európai Unióban és a 2004-es bővítés hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Bodor, Anita (2014) Az élethosszig tartó tanulás jó gyakorlatai Bács-Kiskun megye közművelődési szervezeteiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Danisovszki, Ágnes (2014) Egy református iskola szervezeti információs rendszerének és vezetői kommunikációjának vizsgálata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Danisovszki, Ágnes (2014) Egy református iskola szervezeti információs rendszerének és vezetői kommunikációjának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Maráczi, Ágnes (2014) Katherine Mansfield and the Modernist Short Story. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Maráczi, Ágnes (2014) Katherine Mansfield and the modern short story. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tótáné Tóth, Éva (2014) A Szolnok Városi Óvodák gyermekvédelmi – óvodai integrációs rendszerének kialakítása, működtetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tótáné Tóth, Éva (2014) A Szolnok Városi Óvodák gyermekvédelmi-óvodai integrációs rendszerének kialakítása, működtetése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér, Tünde (2014) Hordozón rögzített Fe(III)–C-védett aminosav komplexek szintézise, szerkezetvizsgálata és felhasználása a ciklohexén oxidációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyes, Andor (2014) A Széchenyi Kártya Program hatása a kis- és középvállalkozások finanszírozási helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyesi, Éva (2014) A vaddisznó (Sus scrofa) gyeptársulásokra gyakorolt zavaró hatásának vizsgálata az izsáki Kolon-tó területén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Csilla (2014) „A szépnek annyi arca van, ahány szem ráfigyel.” : a szépségideál változása a társadalmi korok és elvárások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Dénes György (2014) Funkcionálisan működőképes motoros mintázathoz szükséges minimális újraidegző motoneuronszám meghatározása a patkány hátsó végtagban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Helga Klára (2014) Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények Magyarországon – különös tekintettel a dél-alföldi régió igazságügyi statisztikájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Andrea (2014) American or British English? A study of Hungarian high school and university students' attitudes towards varieties of English. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Attila (2014) Családtámogatási ellátások célszerű felhasználása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bence (2014) Székkutas faluföldrajza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bernadette Ottilia (2014) A gyakorlás jellemzői és módjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bianka (2014) Élményszerű tanulás a múzeumokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Dóra (2014) Az iskolai szociális munka múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Martin (2014) Hagyományos módszeren és átmeneti géncsendesítésen alapuló fűz poliploidizáció vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Márta (2014) Kukoricán előforduló Aspergillus flavus és egy antagonista Acremonium zeae populáció genetikai variabilitásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Petra (2014) Borazin adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata, h-BN kialakítása és jellemzése Rh(111) felületen elektronspektroszkópiai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Renáta Mária (2014) Egy vállalati beszámoló elemzése mutatószámok segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tamara (2014) Biblioterápia gyerekekkel - A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak gyakorlati tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Zoltán Attila (2014) A monetáris politika lehetőségei nulla kamatkorlát esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Török, Judit (2014) Egy sikeres vállalkozás működtetésének feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túróczi, Tamás (2014) A spanyol expanzió "Nyugaton" és "Keleten". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös, Mariann (2014) A befektetési alapok helyzete 2014-ben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tőke, Márton László (2014) Angels in America: Political Perspective(s). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvardy, Dóra (2014) A szegedi Fehér-tó és a kardoskúti Fehér-tó szikes üledékeinek évszakos pH és vezetőképesség változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Uhrin, Andrea (2014) Kis- és középvállalkozások finanszírozása, Növekedési Hitelprogram. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Uhrin, Renáta (2014) Kombinatív képességek fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujfaludi, László Zoltán (2014) Információszabadság a Magyar Honvédségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ujfaludi, Flóra Barbara (2014) Bankválasztási kritériumok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujfalusi, Beatrix (2014) A mecset társadalmi és vallási szerepe az iszlámban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujszászi, Katinka (2014) A tanulási motivációt és az idegennyelv-tanulási motivációt befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, Anna (2014) Bűn és bűntudat fogalma Vladimir Nabokov Lolita című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulicsni, Viktor (2014) A gerinctelenekhez kapcsolódó hagyományos tudás és népi taxonómia a Kárpát-medencében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Umenhoffer, Dávid (2014) Az állam szerepvállalása a bankrendszer hitelezési tevékenységében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ungor, Ditta Anita (2014) ZnO nanostruktúrák és vezető polimerekkel alkotott kompozitjaik előállítása, jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ungor, Orsolya (2014) Társas kapcsolatok alakulása kisiskolás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungureán, Tamás (2014) A 2012-es bugaci erdőtűz hatásainak vizsgálata légifelvételek és képosztályozási módszerek segítségével, a terület invazív fajai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Unyi-Csernus, Veronika (2014) Fuvola tanításának módszertani lehetőségei 8-14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Eszter Éva (2014) Distalis radiustörés műtét utáni rehabilitációs programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Gábor (2014) Egyetemisták szubjektíven megítélt alvási szokásainak kapcsolata a számítógép-használattal, a rövidtávú emlékezettel és pszichés tünetekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán-Szabó, Gábor (2014) A diszfunkcionálisan működő család és az alkoholizmus kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, Csaba (2014) Lakáspiac Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel a gazdasági válság okaira és ingatlanpiacra gyakorolt hatásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vacsi, Dávid (2014) A tapolcai medence (Veszprém megye) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti, Vivien (2014) Biohajtóanyagok napjainkban: előállítás, jellemzők, környezeti hatások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti, Ágnes (2014) A tardi löszgyep hosszú távú vegetációdinamikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadovics, Máté (2014) Baktériumok és gombák által okozott szepszis gyors kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadász, Emese (2014) Újabb adatok a másfélkezes kardok hazai történetéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vagi, Erika Greta (2014) A média hatása az óvodáskori agresszió kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Emese (2014) Szülői hatások és a hiperaktivitás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Flóra (2014) Az rybp gén kardiális differenciációban betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Róbert Zoltán (2014) A szarvasmarha-tuberkulózis modellezése az állatvilágban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajnainé Polyák, Dr. Adrienn (2014) 1. Adult training agreement ; 2. Information on Premarital Agreements [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vajner, Gergő Lajos (2014) A XXI. századi bútorértékesítés hajnala. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vakhal, Lászlóné (2014) A Jászladányi Idősek Otthona lakói életminőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vakhal, Zsuzsanna (2014) A terhesség alatti dohányzás káros hatása a méhen belüli - kívüli életre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valach, Csaba (2014) A 2011-es vallási törvény okozta változások Magyarországon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Valjer, Viktória (2014) La comparación del español peninsular y del español de América Latina desde el punto de vista morfosintáctico. El uso de los pronombres personales. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valkai, László (2014) Pontos reakciómechanizmusok figyelembevételének hatása kémiai hullámok számításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valkai, Tímea (2014) Személyészlelés a kiválasztásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valyuch, Mónika (2014) Los caminos de los sefardíes. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsics, Béla (2014) Mátrix klaszterező algoritmusok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vangel, Márk (2014) A Szacuma-felkelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanyóné Pósán, Zsuzsanna (2014) A kémia tantárgyhoz kapcsolódó motivációs jellemzőket befolyásoló tényezők 7. évfolyamos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vaprezsán, Viktória (2014) "Meghalt a publicista, éljen a reporter!": A hazai oknyomozás kezdete és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Brigitta (2014) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csaba (2014) Online karakterfelismerés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dezsőné (2014) Hátrányos helyzetű gyermekek támogatásának eredményes megoldásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dóra (2014) A munkavédelem és a munkahelyi baleset vizsgálata egy megtörtént baleset függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dóra (2014) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katinka Hajnalka (2014) Munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2014) Lehetséges stratégiák az intézményvezetés kezdeti időszakában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ramóna (2014) A jogos védelem a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Renáta (2014) A vad által okozott károkért való felelősség szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktor (2014) GPS útvonalak együttes megjelenítése és animálása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsanett (2014) Fogyasztóvédelem a közigazgatási jog szervezetrendszerében és a fogyasztók tájékozottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Adrienn (2014) A pedagógusok iskolai IKT használati szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Alexandra (2014) A Fusarium fonalasgombák által termelt mikotoxinok mennyiségi meghatározási módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Andrea (2014) The Realisation of the Lexical Approach in Primary School English Classrooms in Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, András Márk (2014) Egydimenziós nanoszerkezetű poli(3-hexiltiofén)/CdS és poli(3-hexiltiofén)/Sb2S3 kompozitok fotokatalitikus előállítása és jellemezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Anikó (2014) Indiai klinikai és környezeti Aspergillus flavus izolátumok összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Anita (2014) A szomatortopin és bomlástermékeinek előfordulása természetes vizekben. Eltávolításukra biotechnológiai lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Anita (2014) A táplálékallergia gyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Attila (2014) Az oktatás megjelenése a rendszerváltás időszakának szegedi sajtójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Attila (2014) Az élethosszig tartó tanulás aspektusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csaba (2014) Tokaj-hegységi archív csiszolatok (1936, Mezősi József) újraértelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Debóra Vanda (2014) A kiégés az empátiával és depresszióval való összefüggésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dezsőné (2014) Hátrányos helyzetű gyermekek támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dorottya (2014) Acut cardialis decompensatio után nyújtott gyógytorna eredményessége dilatatív cardiomyopathiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dávid (2014) Vallásosság Európában és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Edina (2014) Ápolói effektivitás mérése akut légútbiztosításnál, intenzív terápiás környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gyöngyi (2014) Információkeresés módszerei és tanítása a kompetencia alapú történelem oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gábor (2014) Klórpropilezett szilikagélen kovalens kötéssel immobilizált Mn(II)– és Ni(II)–védett aminosav komplexek szintézise, szerkezetvizsgálata és katalitikus aktivitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Júlia (2014) A várandós nők táplálkozási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2014) Önkormányzati gazdálkodás Magyarországon – adósságkonszolidáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Klaudia (2014) Vállalati kommunikáció a social media és a web 2.0 korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2014) Die Unabgeschlossenheit in dem Werk Leo Perutz' Der Meister des jüngsten Tages. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2014) Lehetséges stratégiák az intézményvezetés kezdeti időszakában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Levente (2014) A városi fás zöld infrastruktúra jelentősége Szeged példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lilla Enikő (2014) A rizolitok szerepe a környezettörténeti kutatásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, László (2014) Acquisition order of foreign languages: German first or English first? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Márta (2014) A kisvállalkozásokat segítő adózási formák a magyar gazdasági rendszerben - Különös tekintettel a kisadózó vállalkozások tételes adójára és a kisvállalati adóra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Márta Flóra (2014) Mikroklíma hatása az utcai sorfák életkörülményeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra Viktória (2014) A mai Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sándorné (2014) Fejlesztő foglalkozások hatása az olvasás tanulására az általános iskola 1. osztályában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tünde Diána (2014) A zenei fesztiválok megjelenési formája a különböző médiafelületeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vanessza (2014) Az optimális családtervezés jelentősége a védőnői munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Veronika (2014) Kisiskolás diszlexiás gyermekek nyelvtani fejlettségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita Erzsébet (2014) Hatékony információkeresés az Interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita Ildikó (2014) A projektmódszer alkalmazása az iskolai gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsanett (2014) The World according to Maya Deren. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2014) Fogamzásgátlási ismeretek és szokások a szülés utáni első évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2014) Márkaépítés a sporteseményeken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna Katalin (2014) A citoszkeletális fehérjék hatása a HSP90 inhibíciójára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsófia Gabriella (2014) Múzeum, mint emlékezethely. Antropológiai terepmunka, Magyarország három különböző szegmensében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ákos (2014) Az irónia mibenléte a Karel Čapek életművében fellelhető műfajokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga , György (2014) Európai Uniós pályázatok a felsőoktatásban, a Szegedi Tudományegyetem portfolióján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga , Ákos András (2014) Egyéni környezettudatosság vizsgálata az Orosházi kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Orvos, Zoltán (2014) Kártérítési perek az egészségügyben a kár szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Édes, Emőke Tünde (2014) Nyelvtanulás és motiváció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varjasi, Róbert (2014) QR kód alapú beléptetőrendszer fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varjasi-Kispéter, Zsófia (2014) Gyógy- és fűszernövények a népi gyógyításban és napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró, Nikolett (2014) SiO2 – MgO / MWCNT nanokompozitok előállítása és vizsgálata polimer erősítéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Péter (2014) 2-dimenziós kalandjáték implementálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Erika (2014) Márai Sándor munkássága Németországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Hajnalka (2014) A programozott sejthalál (PCD) folyamata növényekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Ivett (2014) Nervus radialis paresis következményeinek felmérése, kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Zsófia (2014) Tanulásban akadályozott tanulók kötődése - csecsemőkortól az iskoláskorig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vassné Técsy, Edit (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Erika Irén (2014) Foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok változása Magyarország Uniós csatlakozásától napjainkig a munkaügyi ellenőrzés tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Lilla (2014) Az iparjogvédelem körébe eső szellemi alkotások – különösen a know-how – vagyoni értéke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecseriné Nagy, Piroska (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vecseriné Nagy, Piroska (2014) A különleges bánásmódot igénylő BTMN-s tanulók anyanyelvi fejlesztésének lehetőségei a kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velez, Szilvia (2014) Hypertensív szövődmények az életvitel tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Velkeyné Gréczi, Alice (2014) Matematika feladatok megoldása során elkövetett tipikus hibák vizsgálata 8. és 9. évfolyamos tanulók körében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Venkei, Annamária (2014) A gombák okozta véráram-fertőzések epidemiológiája a Szegedi Tudományegyetem klinikáin. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi, Bertalan (2014) Kalandjáték készítése Unity 3D-ben Adatok tárolása, játék logika és Android. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi, Csaba (2014) Kalandjáték készítése Unity 3D-ben Mesterséges intelligencia, fizika és karakter interakció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Alán (2014) Neuropeptidek, molekulák a migrén patomechanizmusában és terápiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Krisztina (2014) A fizikai aktivitással kapcsolatos pszichológiai összefüggések fiatal felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Gábor (2014) Mágneses hialuronát hidrogélek előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verovszki, Béla (2014) Antibiotikumok Terápiás Alkalmazása Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Olga (2014) A sztrájk szabályozásának alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Verók, Claudia (2014) Fiatalok alkoholizmusa Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelovszki, Péter (2014) A hitelkockázat kezelése és értékelése a hazai háztartási szektorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelszki, István (2014) Vékonyító algoritmusok háromszög mozaikon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi, Ádám Péter (2014) Vibráció hatásai a membránszűrések hatékonyságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró, Judit (2014) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vid, György (2014) Köznevelési törvény életbelépése és fenntartóváltás (KLIK) során bekövetkező megváltozott vezetői szerep meghatározása az iskolai autonómia (koncentrálva közoktatásra) változásának tükrében,összehasonlítása az eddigi gyakorlattal (1985.évi I.törvény hatálybalépésétől),fókuszálva a vezető hatáskörének és a mindenkori fenntartó szerepének változására. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vid, György (2014) Az „állami gondozott” iskola és vezetői autonómia. (Köznevelési törvény és fenntartóváltozás (KLIK) hatása az iskolai autonómiára, fókuszálva a vezető hatáskörének és a fenntartó szerepének változására). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vid, György (2014) Köznevelési törvény életbelépése és fenntartóváltozás (KLIK) során bekövetkező megváltozott vezetői szerep meghatározása az iskolai autonómia (koncentrálva közoktatásra) változásának tükrében, összehasonlítása az eddigi gyakorlattal (1985. évi I. törvény hatálybalépésétől), fókuszálva a vezető hatáskörének és a mindenkori fenntartó szerepének változására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Krisztina (2014) A fiatalok lakáshoz jutásának lehetőségei ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Nikolett (2014) Az iskolai könyvtárak és veszedelmes olvasmányok a 18. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Tímea (2014) Zenei könyvtárak a változó világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Videréna, Imre (2014) A Dél-Alföldi Régió innovációs képességének mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidók, Kinga (2014) Jövőbeli nyugdíjhelyzetkép. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Alexandra (2014) Relációs struktúrákon értelmezett homomorfizmus problémák NP-teljessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Nóra Patrícia (2014) Die Künstler über die Kunst im Almanach "Der Blaue Reiter". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Tímea (2014) Az oral history, mint módszer a rendszerváltás történetének kutatásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vikorné, Csvila Ráhel (2014) A Callanetics torna hatása a gátizmokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Villányiné Czipó, Renáta (2014) "Ki nevet a végén?” társasjáték táblagépre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Beatrix Zsanett (2014) Az elöregedő társadalom hatása az idősek munkaerő-piaci helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Judit (2014) Az (anyanyelvi) írási és olvasási zavarok kiszűrése az általános iskola első két osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Tamás (2014) A szivárgási tényező és a felszín változásának hatására kialakuló piezometrikus szintek üledékes vízadókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Barnabás (2014) Pedagógiai tevékenység Kecskemét zenei gyűjteményeiben. Tanórán kívüli zenei foglalkozások a „hírős” városban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Emese Magdolna (2014) Alvilág a Tanachban: Sheol, a kérdések helye. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Fanni (2014) Hevedergyártáshoz használt gumikeverékek vulkanizálási paramétereinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Krisztina (2014) A tanulási korláttal küzdő tanulók iskolai szorongásának és iskolai kötődésének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág-Fábián, Andrea (2014) Lakás-takarékpénztárak kialakulásának körülményei és a bennük rejlő lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virányi, Judit (2014) "Mert jónak lenni jó..." Az önkéntesség néhány pszichológiai vonatkozása a magyar önkéntesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vitay, Dóra (2014) Dohánynövény felhasználási lehetőségei bioetanol előállításához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitális, Lilla (2014) Az anorexia nervosa fennállására utaló tendenciák megjelenése a farajz tesztben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi, Róbert Ákos (2014) Vállalati adatvagyon kiaknázása, elemzésének technológiái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi, Tünde (2014) Európai kisebbségek : magyarok Angliában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizler, Virág (2014) Újszeged fejlődésének és területhasználatának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojnár, Gábor József (2014) Az állam szerepe az innovációban : Izrael, Tajvan, Írország esete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Viktor (2014) Egy középkelet-magyarországi térségben elhelyezkedő CH-telep felhalmozódási környezetének vizsgálata és 3D fácies analízise a klasszikus és sztochasztikus geostatisztika alkalmazásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vrbáski, Iván (2014) Újrafelhasznált játékok és az Erdős-Selfridge tétel kiterjesztése a lassított játékokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovich, Sándor (2014) Baka István Én, Thészeusz című prózájának metaforikus szintjei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Norbert (2014) A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásainak a megoszlása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, Zoltán (2014) Nők a képregényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Hédi (2014) A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Dávid (2014) A szob-vendelini honfoglalás kori temető. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos, Márton (2014) Pártpreferenciák és szavazótáborok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ványa, Dóra (2014) A digitális egyenlőtlenségek generációs vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Krisztina (2014) Magyarország és Franciaország kapcsolódási pontjai az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Mihály Gábor (2014) A felnőttképzéssel kapcsolatos attitűdök, szokások, a piac jelenlegi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi-Barabás, Enikő (2014) Cadaver-donor gondozása intenzív osztályon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi-Szász, Rebeka (2014) AMNYEMACSEN, a hegy és egy isten kultusza a tibeti buddhizmusban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Várfalvi, Emese (2014) A fiatalok és a marketing, avagy a tinédzserek és a fogyasztás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várhegyi, Anita (2014) A serdülők szexuális magatartása a jövőorientációjuk és kockázatészlelésük tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Anikó Katalin (2014) Az országos kompetenciamérések hatása a pedagógusokra, az iskolában folyó oktatásszervezésre : „Minek ez a kompetenciamérés nekünk?”. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Anikó Katalin (2014) Az országos kompetenciamérések hatása a pedagógusokra, az iskolában folyó oktatásszervezésre. „Minek ez a kompetenciamérés nekünk?”. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Istvánné (2014) A gyermekes családok szociális támogatása Sándorfalván 2014-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vári, Ádám (2014) A nemkonvencionális monetáris politikai eszközök alkalmazása a globális pénzügyi válságot követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váriné Sánta, Dóra (2014) A védőnő és a család szerepe a 0-3 éves gyermekek egészséges életmódra nevelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Anita (2014) Big data. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vázsonyi, Csilla (2014) A magyarkanizsai Népkert és Vigadó. Egy kisvárosi közpark társadalmi szerepe (1850-1950). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vécsey, Dániel (2014) Bosznia-Hercegovina választási rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Anett (2014) Sticks and String Wired: How the Internet Changed the World of Craft. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Emese Ilona (2014) A Dél-Alföld bronzkorának kutatástörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Ferenc (2014) Magyar férfiak önértékelése és testképe sportolási szokásaik tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Tamás (2014) Református és Jehova tanúi megtért személyek összehasonlítása a vallásos megtérés személyiségre és életvezetésre gyakorolt hatásainak szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Zsuzsanna (2014) A 2013-as árvíz okozta akkumuláció a Tisza mindszenti szakaszán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Teodóra (2014) Tabuszavakkal történő előfeszítés hatása a döntéshozatalra. A reakcióidők összehasonlítása a feladatok jellegétől függően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Erzsébet (2014) A humántőke fejlesztése a megváltozott munkaképességű emberek körében a Dél-alföldi régióban. A „MOZGI” Projekt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Márton (2014) A kései ujgur civil dokumentumok grammatikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Zsuzsanna (2014) Számelméleti függvények kompozíciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vértes, Judit Andrea (2014) Korrelatív gondolkodás vizsgálata a hetedik, kilencedik és tizenegyedik évfolyamon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vízi , Orsolya Márta (2014) Védhető-e a virtuális énem? - Személyes adatok védelme az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Zsuzsanna (2014) Rejtett foglalkoztatás és a visszaszorítására tett intézkedések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Andrea (2014) Membránok jellemzése kontakt szög méréssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Katalin (2014) A család, mint védő- és rizikófaktor a serdülők drogkarrierjének alakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Szilárd (2014) Elöregedő tanyás települések a homokháti kistérségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Sándor (2014) A matematika tanulását befolyásoló affektív tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Kiss, Anett (2014) Differenciálegyenletek numerikus megoldásai a véges elemek módszerével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vőneki, Antal László (2014) A határozott- illetve a részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon és az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter, Viktor (2014) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Walter, Heléna (2014) Az NWA 2086 CV3 típusú kondritban található nagyméretű Ca- Al-gazdag zárvány fázisanalitikai és szöveti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Walter , Tímea (2014) Az etikaorientált banktevékenység elemzése komplex megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Waszlavszki, Tímea (2014) A Wes Anderson-menet. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Weiszenburger, Dóra (2014) Hatékonység és innovativitás a felnőttoktatók munkájában. A felnőttoktatók módszertani kultúrájának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weszely, Dalma Flóra (2014) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wiandt, Péter (2014) A fizikában használt képletek ismeretének és alkalmazásának empirikus vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Wieszner, Vilmos (2014) C++ nyelvű programokat ábrázoló absztrakt szintaxis fák összeszerkesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wildanger, Viktória (2014) Az autizmussal élő gyermek védőnői gondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wágenhofferné Szilágyi, Anna (2014) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wébel, Csilla (2014) Munkanélküliség és a Munkaügyi Központ tevékenysége a Makói Kistárség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zaha, Mária Enikő (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zahorán, Gábor (2014) Az elektromágneses levitáció egy megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zajaczné, Dora Éva (2014) Könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zajácz, Dorina Olga (2014) A büntetőeljárást gyorsító jogintézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zakari, Dániel (2014) Versengés és kooperációs lehetőségek Békéscsaba és Gyula viszonyrendszerében az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zakarné Lóczi, Mária (2014) A tanulási stílusok és az IKT-eszközök használatának összefüggései. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zambó, Veronika Julianna (2014) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zarnócz, Tamás (2014) Szomszédsági politópok egyes geometriai tulajdonságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó, Zoltán (2014) Pozícionálástól pozícióig:a közoktatási vezetői egyéniség és szemléletmód megalapozásának lehetséges elemei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó, Zoltán (2014) Pozícionálástól pozícióig. A közoktatási vezetői egyéniség és szemléletmód megalapozásának lehetséges elemei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zavoianu, Dóra (2014) Language attitudes: Hungarian learners’ attitudes and stereotypes towards British and American English. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zemniczky, Ágnes Erzsébet (2014) Családtámogatási ellátások Magyarországon és az Európai Uniós államokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ziegenheim, Szilveszter (2014) Nikkel-aminosav komplexek kiépítése réteges kettős hidroxidokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ziga, Szilvia (2014) Könyvtáros képzés Szerbiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi, Csenge (2014) Munkaerő-kölcsönzés előnyei, hátrányai és gyakorlati megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Balázs (2014) Labirintus szerkesztő fejlesztése Unity segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zrupkóné Pernyész, Dr. Lívia (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi, Orsolya (2014) Odin und seine Erscheinungsformen in den modernen Medien. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsemberi, László Tamás (2014) Munkanélküliség a Dél - Alföldi régiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zseni, Marietta (2014) Cellulózbontó törzs jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsidó , Éva (2014) A Millenniumi Fejlesztési Célok eredményei – különös tekintettel a gyermekek életének alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond-Nagy, Marianna (2014) A felnőttképzés korszerű módszerei és munkaformái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsikóné Kendra, Klára (2014) Az önkormányzati adóhatóságok adatkezelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsinkáné Rideg, Anita (2014) A kiégés szindróma a krónikus osztályon dolgozó ápolók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Kata Anna (2014) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Szilvia (2014) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros , János (2014) Európai Uniós támogatások, az állami költségvetés és a pályázati elszámolások összefüggései a Szegedi Tudományegyetemen megvalósult projektek bemutatásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldi, Ádám (2014) Hanggal vezérelhető mobil robot megvalósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai, Gábor (2014) In-game advertising szabad- és zárttéri reklámok, valamint product placement a videojátékokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsom, Gábor (2014) Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek digitális feldolgozása és értékelése szegedi példákon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsura, Fruzsina Márta (2014) A pragmatikai kompetencia megnyilvánulása a jóvátevés beszédaktusában autizmussal élő személyeknél - (esetleírás). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki, Roland (2014) jQuery plugin HTML5 dokumentumok pillanatfelvételének készítésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki , Árpád (2014) A szakértői tudáson túl. A laikusok részvételének jelentősége a fejlesztéspolitikai döntéshozatalban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros, Anna (2014) Testsúlycsökkentő tréning hatása a metabolikus szindrómában szenvedő látássérült betegre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubonyai, Alíz Bea (2014) Balkán Útifilm: Sofőr szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubonyai, Alíz Bea (2014) Sorozatfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubornyák, Attila (2014) A pedagógusok értékelésének lehetőségei : a megfeleltetés kényszere a waldorf iskolák pedagógusainak a pedagógus életpálya modell kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zubornyák, Attila (2014) A pedagógusok értékelésének lehetőségei. A megfeleltetés kényszere a waldorf iskolák pedagógusainak a pedagógus életpálya modell kapcsán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zubán, Zoltán (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zugor, Zoltán (2014) Az utcai arcképrajzolás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záborszky, Eszter (2014) La mutazione umana e politica del protagonista in Sostiene Pereira (1994) di Antonio Tabucchi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Beáta Helga (2014) Apport az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Ivett (2014) A munkáltatók járulékfizetési kötelezettségei és ehhez kapcsolódó kedvezmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádori, Izabella Anna (2014) Tartáskorrekció, minőségi prevenció kistelepüléseken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zám, Nóra (2014) Öngyilkosság kísérletének magyarázatai személyes elbeszélések alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó, Ágnes (2014) Az alvás hatása a deklaratív emlékezeti működésre - Az alvás szerepe az érzelmileg telített és semleges szavak konszolidációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zölei-Szénási, Ráhel (2014) Pitvarfibrillációs EKG jelek analízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Angéla (2014) Zöld munkahelyek A környezettudatos irányítás módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Markó (2014) Tomográfiai algoritmusok megvalósítása: a BART. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Gábor (2014) A V8 JavaScript végrehajtómotor és annak Blink böngészőmotorhoz való kapcsolódásának optimalizációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Klaudia Klára (2014) Az ápolói munka veszélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Laura Ibolya (2014) Az állami gondozás formái - az ÁGOTA® Alapítvány által végzett kutatás alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Petra (2014) A szimbolikus fogyasztás és a divat. A közösségi oldalak szerepe a divatterjedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Ágnes (2014) Magyar beszédhangok formánsainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám-Füzes, Zsuzsanna (2014) Homonymie und Polysemie in deutschen Lernwörterbüchern. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Marianna (2014) A lelki egészségmegőrzés lehetőségei középiskolai pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Vivien (2014) Budapesti agglomeráción belül az alvóvárosok társadalom-földrajzi jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádor, Edit Nikolett (2014) La métamorphose et la métempsychose dans Les Mille et Une Nuits de Galland et dans l'Histoire véritable de Montesquieu. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Anna Adél (2014) Réteges kettős hidroxidok alkalmazása heterogén katalizátorként a 2-ciklohexén-1-on epoxidációjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Kata (2014) A diskurzusjelölők vizsgálata a humán és a reál tankönyvekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Nóra (2014) Az Y generáció és a kulturális csereprogramok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Réka (2014) Segítő szakmák túlterheltsége. A kiégés és a másodlagos traumatizáció jegyei SNI-s gyermekekkel foglalkozó szakemberek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ámán, Ildikó (2014) Fogalmi problémák a fogyasztóvédelmi jogban (A termék). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán, Anikó (2014) A testkép, az önértékelés és a szorongás összefüggései különböző nemi és életkori csoportokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán, Csaba (2014) Békés megyei románság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árkosy, Lilla (2014) Az eladói kellékszavatosság a klasszikus római jogban : (Különös tekintettel a rabszolgák adásvétele esetén). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ármós, Erika (2014) A jogcím és szerzésmód kapcsolata : a tulajdon átruházás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási, Laura (2014) Csillagászati és űrkutatási ismeretek alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási, Laura (2014) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva-Tóth, Bianka (2014) A családbarát munkahely koncepció, mint a munka és a magánélet összeegyeztetésének eszköze, kiemelt figyelemmel a kisgyermekes nők helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éder, Tamás (2014) A magyar online-pókerjátékosok kockázatkezelési szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Élő, Lilla (2014) Az oxidatív stressz elemi lépései az izoleucin-diamid reakciói hidroxilgyökkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor, Eszter (2014) Evészavarokra vonatkozó ismeretek és attitűdök a 14-15 éves korosztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ónodi, Lóránt (2014) A „sit-down comedy” születése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ömböli, Éva (2014) A táncházba járó fiatalok vallásos attitűdjei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Bence Áron (2014) A magyar társasági jogi szabályozás : a diszpozitivitás és kogencia kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Orsolya (2014) Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Barbara (2014) "Szívből jövő ajándék" : a mese és a szociális munka kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Eszter (2014) Pilates a hát- és derékfájdalmak kezelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Csilla (2014) A modern apaság kibontakozási lehetőségei a perinatális időszak kreatív hónapjaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Veronika (2014) A családsegítés és a közösségi szociális munka kapcsolata egy Dél-Alföldi kistelepülés életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh , Dániel Dezső (2014) Adminisztráció és adóteher csökkentő törekvések a kis- és középvállalkozások adórendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös, Tamásné (2014) A helyi szociális helyzet a demográfiai faktorok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újházi, Szabina (2014) A munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürményi, Tímea (2014) Vajdasági fiatalok a felsőoktatásban : oda megyünk lakni, ahol...? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ürmös, Beáta (2014) NoSQL adatbázisok és alkalmazásuk a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ürmös, Zsuzsanna (2014) Az ápoló szerepe a fogyatékkal élők önállóságának támogatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Üveges, László (2014) Asztali számítógép távvezérlése Android alapú készülékkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őszi, Tamás (2014) Propaganda és hősképzés: Amerikai hősikonok szerepe a háborús- és válságpropagandában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Őze, Péter (2014) A bírói véleménynyilvánítási szabadságjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 12. 14:17:42 CEST.