Works by discipline "Law and Public Administration Studies"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
  • Discipline (21042)
    • Law and Public Administration Studies (21042)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő
Number of items at this level: 21042.

A

Abaffy, Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abay, Enikő (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abbasi, Reza (2021) The Role of United Nation on Global Goal & Human Right in Iran. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Abdikoglu, Alparslan (2022) A Magyar – Japán Diplomáciai Kapcsolatok Kialakulása, Története és Jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Aranka (2011) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a keresőképtelenség idejére járó ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Aranka (2013) A szegénység kezelésének dilemmái, különös tekintettel a gyermekszegénységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Bianka (2014) Tájvédelem szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Henrik Dezső (2022) Die grundgesetzliche Integrationsverantwortung im Spiegel des PSPP-Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Henrik Dezső (2019) A sztrájk jogintézménye az osztrák munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Ferencné (2007) Hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, László (1970) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aboushanab, Shanab Sherif Reda Saadeldin (2019) The Situation in the Wider Sudan Region with Special Regards to Peace Operations, International Criminal Law and External Influence. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abrudbányai, Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Acsai, Judit (2006) A közalkalmazotti tanácsok és a munkavédelmi bizottságok működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Acsay, Botond (2021) A NATO kollektív védelmi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aczél, Lászlóné (1997) Egyes életmódbeli változások hatása a lakosság állapotára, a rokkantság kialakulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Acél Csabáné Kora, Dr. Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adamcsák, Andrea (2000) Személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamecz, Krisztina (2008) A fogvatartás körülményei Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Dóra (2010) Orosházi Polgármesteri Hivatal humánerőforrás tevékenységei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adamik, Péter Pál (2003) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamkovich, Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adamou, Issoufou Aminou (2021) La (in)sécurité au Sahel : perspective théorique et critique des études de sécurité pour une approche renouvelée de la lutte contre l’érosion sécuritaire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamovics, István (1996) Az időskorúak szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aderdour, Ayoub (2022) La dynamique des rapports entre l’UE et le Royaume du Maroc face a la gestion des flux migratoires. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adler, Alíz (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adonyi, Lajos (1993) Az egyházak és szerepük a rendszerváltás folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Brigitta (2022) Az atipikus foglalkoztatási formák sajátosságai és jelentősége Pandémia időszaka alatt a HR szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Adorján, Brigitta (2018) A munkabér meghatározása, a bérezés alapvető szabályai a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adorján, Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Alexandra (2020) A munkanélküliség alakulása válságok idején és annak kezelési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adorján, Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adsiz, Melek (2020) International Framework and Organizational Response to the Threat of Terrorism. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adányi, Andrea (1992) A végrendelet útján történő öröklés gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agod, Anett (2008) Állam és egyház kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agod, Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agonás, Éva (2012) A vérfertőzés büntetendőségéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agárdi, Zsuzsanna (2010) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agárdi, Angéla Ida (2002) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és hatásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Esztella (2013) A Társadalombiztosítási-Alapok egyenlegére ható tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Réka (2018) Karrier vagy család a nők nagy dilemmája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Ákos (2011) A favor testamenti elve Plinius leveleiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Dorottya Luca (2017) Az óvadék a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, József (1986) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agócs, József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ahmed, Leila (1999) A multinacionális vállalatok globális és lokális reklámjainak elméleti háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ahmed, Zsolt (2002) A fosztogató jellegű bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai, Klaudia Tímea (2017) Védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai, Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ajtai, Manuella (2007) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piacon való érvényesülése Magyarországon munkaügyi statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Akintubuwa, Michael Akinshola (2022) Nigeria's Diplomatic Relations During the Military and Civilian Regimes: An Exploratory Study. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aklan, Anikó (2008) A kapcsolati kompetencia vizsgálata az egyetemi-ipari kutatási-fejlesztési együttműködések esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Akli, Tiborné (1996) A munkaügyi kirendeltség feladata, szerepe a foglalkoztatás és térségfejlesztés kapcsolatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Akliné Tomán, Margit (1999) A magyar szeretetszolgálatok hazai és külföldi önkéntes tevékenysége a szociális ellátásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aksanti Miruho, Merci (2023) L’Adhésion de la RDC a la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est, défis, enjeux et perspectives. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aksu, Işik (2016) The statehood in international law, with special attention to the case of Turkish Republic of northern Cyprus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Al-Hussaini, Rand Tuffaha (2021) The Anti-Money Laundering Directives of the EU and Some Aspects of Their Application in Practice. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Alaboodi, Ahmed (2023) A magyar és a saria öröklési jog összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alaboodi, Szelim (2017) Termőföld kisajátításának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aladics, László (2007) Az ügyfelek jogai a közigazgatási eljárások során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alagi, Virág Erzsébet (2019) Kisgyermekes nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alagi, Virág Erzsébet (2017) A szociális ellátások bemutatása Tiszakécske példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alapy, Kata (2009) A globalizáció, mint biztonságpolitikai tényező : a 21. század új biztonsági kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyányi, Dóra (2010) Bács-Kiskun megye munkaerő piaci helyzete az ezredfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albek, Anita (2018) Magyar állampolgárok külföldi munkavállalásának sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, József Attila (2015) A munkajogviszony és a polgári jogviszony elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, László Ferenc (2011) A IX. kerület (Ferencváros) munkaügyi helyzete a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Miklós (2013) A szerződések megtámadásának speciális esetei az 1991. évi XLIX. törvény alapján, különös tekintettel - az érvénytelenség jogkövetkezményeire. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Judit Erzsébet (1975) A gyermekről való gondoskodás egyes jogi problémái (gyermektartás, gyermektartásdíj). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Krisztina (2001) Humánerőforrás gazdálkodás - különös tekintettel a képzésre, továbbképzésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, Nikoletta Zita (2005) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albertus, Linda Margit (2006) Az emberi jogok története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Linda (2009) Jog és Irodalom az ókori görög civilizációban Hans Kelsen Society and Nature című műve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Loránd (2004) A jegyzői gyámhatóság feladatainak jogi szabályozása valamint a gyermekvédelmi hatósági intézkedések alkalmazásának gyakorlata 1997 óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albrecht, Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aldrich, Karin (2014) A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ale, Gábor (2016) Helytállás a társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aleksza, Miklós (2008) A magyar közigazgatási eljárásjog általános szabályozásának fejlődése a XX. század közepétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy, Zsanett (2014) A Tipikus Nők Atipikus foglalkoztatási lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy, Zsanett (2016) A kivándorlás hatása a magyar munkaerő-piacra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Albert (2023) A Posztszovjet Eurázsiai térség leghosszabb ideje fennálló válsága: Hegyi-Karabahi konfliktus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Albert (2020) Szervezett bűnözés politikai befolyása a huszadik századi Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Andrea (2008) Munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata. Közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Barbara (2004) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei - különös tekintettel Bács - Kiskun megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Barbara (2007) A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése, megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Zoltán (2004) Az Európai alkotmány tervezete: Az Európai Unió Kül- és biztonságpolitikai perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Algay-Vajda, Márta (2014) Egy vállalat munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere (a Béres Zrt. példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Algay-Vajda, Márta (2016) Kollektív szerződés a Magyar Nemzeti Levéltárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ali -Kiss, Katalin (2015) Személyiségi jogok védelme a polgári jogban : a nem vagyoni kártérítésektől a sérelemdíjig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alilou, Yassine (2019) Le rôle de l'intégration différenciée dans la gestion des crises politiques dans l'Union européenne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Allayarov, Sardorbek Frunzeyevich (2023) World Order and the Problems of Peace in the post-Cold War Period. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almhaierat, Muntaser Mahmoud Salameh (2022) The degree of satisfaction of syrian students in al azraq camp in jordan with the educational support porivided to them in light of covid-19 pandamic. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi, Edit (2006) Munkaerő-piaci programok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Andrea (2008) A munkaügyi viták típusai, a direkt akciók és munkaügyi viták rendezésére szolgáló eszközök bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Csenge (2015) Polgárháborúk Afrikában. A konfliktusok és a menekültek helyzetének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Dóra (2018) Megváltozott munkaképességű személyek álláskeresési lehetőségei és tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Katalin (2007) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, mint a pénzügyi intézmények felügyelő-, ellenőrző- és engedélyező szerve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Csaba (2000) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Ferenc (1999) A magyarországi református egyház szervezeti kialakulásának első évszázada a Dunamelléken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, György (1993) Az izraeli pártok és a pártrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Ibolya (2004) Az óvadék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Marianna (1993) Életszínvonal-vizsgálatok Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Mihály (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Sára (1983) A gyermekvédelem története és jogi szabályozása napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Tímea (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Hévizi, Erzsébet Natália (2013) Napjaink szabályozása a vezetőkről a felsőoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Papp, Mária (2007) A fogyasztóvédelem intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alpek, Gábor (2006) Sopron népességtörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alpár, Tünde (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükségesség megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alszegi, Anett (2011) A nők szabadságvesztés büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alt, Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Altdorfer, Kristóf Mátyás (2020) A hegyközségi törvények összehasonlító elemzése, különös tekintettel a hegybíró jogállásának változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Altmayer, Ákos (1999) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Altorjay, Flóra (2017) A kalózkodás egyes alapkérdései a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Altorjay, Flóra (2019) The use of legal and political instruments in the field of cybersecurity by the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alvári Sós, Andrea (2000) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alács, Miklós (2014) A képviselő–testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambali, Olaide Ramat (2016) Insecurity challenges in Nigeria: emerging threats. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, András (2011) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Úton az Európai Ügyészség felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Anna Alexandra (2016) A terhelti jogok és kötelességek a büntetőeljárásban – a tisztességes eljáráshoz való jog szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Miklós Róbert (2014) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai különös tekintettel a déli-szláv államokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Nikolett (2016) A pótanyaságról jogi és pszichológiai vonatkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Orsolya (2009) Magyarország államadóssága, különös tekintettel az adósság kezelésének szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Tímea (2012) A feketemunka Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Edina (2003) Magyarország agrárjogi szabályozása az EU tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, István (2008) A törvényi egységről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Norbert (2002) Az emberölés egyes minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Róbert (2003) Adatvédelem és információgazdagság, személyiségi jogi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Vencel (1983) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Zoltán (2000) Az államfő egy évtizede Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrusné dr. Nagy, Erzsébet (1996) A munkavédelemről és a társadalombiztosításról szóló törvények kapcsolódási pontjai a megtérítési ügyek tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrózyné Tóth, Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Amiraslanova, Madina (2018) The evolution of post-soviet civil society in the digital age: The case of South Caucasus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ampovits, Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin, János (2016) Anonimitás az interneten és a közvetítő szolgáltatók felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin, János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Anda, Péter (2008) A reklám és jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andor, Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andres, Vilmosné (2004) A betegjogok és a betegjogi képviselő, az eddigi gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andriamambola, Gloria Capriski (2023) La corrélation entre l'aide humanitaire et la corruption. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andris, Ildikó (2002) A részjegy és az üzletrész problematikája a szövetkezeti jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska, Annamária (2003) Nemzetközi adásvétel a Bécsi Vételi Egyezmény és az Incoterms tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska, Szilvia (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Androletti, Pál (2013) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Bálint (2023) A nukleáris energia szabályozása és jövője - Atomszervezetek szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Petra (2018) The challenges of Hungary being a member state of the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

András, Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

András, Lőrinc (2005) A terhességi - gyermekágyi segély, valamint a gyed változásai az 1975. évi II. tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Petra (2016) A párizsi terrortámadás megjelenése a médiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András, Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Attila (2013) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ida (2011) A családbarát munkahelyek jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ilona (2014) Egy lábbelit gyártó cég munkajogának belső ellenőrzése, és ennek jogi következménye a külső hatóságoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrási, Ida (2009) Karrierprogramok működéselmélete és az egyénre gyakorolt hatása a Tesco Global Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Karolina (2000) Az előítéletek szerepe a társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási, Ádám (2006) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andráskó, Rita (2004) Pénzügyi lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásné Bognár, Ildikó (1996) Az országgyűlési képviselők jogállása, különös tekintettel az interpellációra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrásy, Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

André, Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). Masters, József Attila Tudományegyetem.

André, Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andróczki, Anita (2015) Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Beyer, Ágnes (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Edit (2023) A "bosszúpornográfia” megítélése a büntető anyagi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Emese (2013) A zsidó és az iszlám büntetőjogrendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2010) Társadalomstatisztikai adatok a nők esélyegyenlőségéről a rendszerváltás után Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin Mária (2010) A távmunka jelene és jövője Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Zsombor (2004) Nyugdíjreform és nyugdíjpénztár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Ákos (2020) A megosztáson alapuló gazdaságban történő munkavégzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andóczi-Balog, Réka (2013) Betegjogok érvényesülése a kiskunhalasi térségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, Henrietta (2001) A birtokrendezés megvalósításának jogi háttere az Európai Unió elvárásai szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, László (2000) Gyermek és fiatalkorú bűnözés (Új elemek a fiatalkorú bűnözés szankciórendszerében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi, Lászlóné (2001) A hegyközségek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anga, Anikó (2006) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Gabriella (2011) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai : a 2006-2010. és a 2010-2014. ciklusok bizottsági rendszereinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Laura (2023) A foglalkoztatáspolitika kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, Andrea (2011) A védőnők szerepe az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Andrea (2000) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Puszta, Szilvia (2008) Egy vállalat ösztönzési lehetőségei a teljesítmény növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anka, Dávid (2023) Anka Dávid A közösségi média hatása a tömegmozgalmakra, összehasonlító jogi aspektusból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Anka, Márton Tibor (2008) A zálogjog az ingatlan-nyilvántartás szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Tamás (2010) Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annus, Zsuzsanna (1983) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács, Valéria (1981) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Anschau, László Dávid (1999) Normatív és gyakorlati közbeszerzés az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gabriella Karlivna (2011) Keleti Partnerség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Anikó (2004) A magyar választójogi rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig főbb vonalakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Edit (2001) A külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Emese (2003) Az emberi erőforrás-gazdálkodás néhány problémája és a MÁV Rt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gábor (2000) Gazdasági társaságok joga az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Ildikó (1981) A hazásság megkötése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Julianna (2020) Az elítélt nők jogi helyzete. Anyák élete a rácsok mögött. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, József (1999) Vállalati koncentrációk ellenőrzése (fúziókontroll) az EK jogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Júlia (2000) Apátfalva településfejlődése a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Miklós (2001) Régiók Európája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Regina Lídia (2016) A Villeroy & Boch Magyarország Kft. HR osztályának működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Réka (2001) Genetika és kriminalitás ("A vérünkben van, amiről a gének mesélnek."). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Sándor (2000) Társasházak a hatályos szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Tamás Róbert (2001) Debrecen Szabad Királyi város közigazgatása és közgyűlése 1848-49-ben. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben (1850-1880). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Tünde Ilona (2017) A migráció egyes kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Zsófia (2004) Javadalmazási rendszerek a versenyszférában a Mátrai Erőmű Rt. gyakorlatának bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalffy Györgyné Kádár, Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy-Zsíros, András (1999) Az iparjogvédelem szerepe a nemzetközi gazdasági együttműködésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalfy, Tiborné (2004) Szakszervezetek szerepe a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Dániel Gábor (2011) Lex aqua, a vízhez való jog normatív tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Lajos Györgyné (2010) [A munkanélküliség alakulásának folyamata, az állásnélkülivé válás okai és az állami szerepvállalás szükségessége]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalka, Mária Edit (2016) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Huri, Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Imre, Enikő (2004) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és eltérései a munkaviszony általános szabályaitól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Szakáll, Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy, Alfréd (1993) Atipikus szerződések a polgári jogban - A franchise főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy, Fanni (2016) Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalóczy, Sándor (1997) Alapvető elvek érvényesülése a magyar környezetvédelmi törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antovszki, Magdolna Alíz (2009) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények Békés megyében az igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki, Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszky, Magdolna (2002) Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apagyi, Adél (2014) Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apari, Szabolcs János (2007) Az ifjúság szexuális fejlődésének védelme, különös tekintettel a megrontásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apatóczky, Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Apolo, Msambya Joseph (2023) Enjeux stratégiques africains dans les relations internationales de coopération Europe-Afrique. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Szilvia (2012) A magyar családtámogatási rendszer felépítése és működésének elvei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Adrián (2005) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Adrián (2001) Raymond Aron totalitarizmus-elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Mária (2007) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Zoltánné (1999) Nyugellátás a nyugdíjreform után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Apró, Zsolt (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Zsuzsanna (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apáthyné Vass, Mária (1949) A Bolgár Népi Demokrácia társadalmi és állami berendezése. Other, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Apáti, Bettina (2019) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti Nagy, Kamilla (1999) Munkaügyi kapcsolatok: a munkavállalói oldal. Egy munkavállalói érdekképviselet bemutatása a Vasas Szakszervezeti Szövetség példáján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aracsi, Vivien (2023) A pedofil-nyilvántartás preventív hatékonyságának vizsgálata a gyermekpornográfia bűncselekményének fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Attiláné (2011) [Az alkoholbetegek részére történő segítségnyújtás, szociális ellátórendszer, társadalombiztosítás]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Zita (2012) A Fidesz 2010-es választási győzelemének okai a politikai elemzések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradi, Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Gabriella (1999) A kiállítás-szervezés szerepe a marketing kommunikációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, János (1975) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Jánosné (1998) A hozzátartozói ellátások helye a társadalombiztosítási ellátások rendszerében. A hozzátartozói nyugdíjrendszer változásai, jelenlegi szabályozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki, András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradszky, Csilla Réka (2019) Közigazgatási eljárásjogi alapelvek, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára és a nyelvhasználat jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Attila Ádám (2022) A védelmi felelősség koncepciójának elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Katalin Noémi (2012) Az európai biztonságpolitika a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Virág Zsuzsanna (2022) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása és a fiatalkorú elítéltek reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Éva (2016) Családalapítás, családszerkezet, családtámogatási ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Attila Ádám (2020) Proxy háború Szíriában, és a benne résztvevő államok érdekeltségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arany, Szilvia (2016) A gyermek nevelésbe vételének magyar szabályozása különös tekintettel a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetésétől napjainkig tartó időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Vanda (2001) A magzat büntetőjogi védelme és az újszülött megölése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Tóth, Mariann (2001) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió munkajogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi, Gábor (2002) Az Európai Unió támogatási rendszere, különös tekintettel a Phare programra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky, Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aranyász, Csaba (2009) A vadászati jog szabályozása európai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Edina (2014) Adatvédelem és információszabadság szabályozása kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Erika (2012) [Magyarország ingatlan forgalma : az ingatlan fogalma, az ingatlan megszerzésének módjai, igénybe vehető támogatások]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Anna (2006) Az ügyész feladatainak változása az alakuló joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Dezső (1999) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmánybírósági ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Cserényi, Margit (1998) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aref, Nóra (2010) A palesztin menekülttáborok kialakulása, működése és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Argalás, Csilla (2004) A közérdekű munka büntetés gyakorlati problémái és lehetséges céljai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ari, Beáta (2017) Visszaélés a magánjoggal adóelőny realizálása céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ari, Zoltán (1998) A kereskedelmi bankok szabályozási kérdései a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnold, Zsanett (2009) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma; nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold, Edina (2004) Gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arnóczky, Vivien (2016) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek tevékenysége, fókuszban a PICK Szeged Zrt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arnótfalvy, Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arányi, György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asbóth, Andrea (2005) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asilbekova, Gaukhar (2021) Investment climate of the Kyrgyz Republic. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Astrigildo, Joao Pedro Culolo (1993) A portugál alkotmányfejlődés és államszervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Dóra (2006) Finanszírozás az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Erika (2012) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Leroy kontra Franciaország ügyben (36109/03) 2008. október 2-án hozott ítélete. Magyar nyelvű fordítás és fordítási kommentár [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, György (2011) Totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Erzsébet (1973) A prostitúció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Hajnalka (2001) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Katalin (2006) A tárgyalásról lemondás és a tárgyalás mellőzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, László (1997) Az Állami Számvevőszék működésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Péter (1999) A katonai szolgálati bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Tímea (2016) A XXI. század a „nők évszázada” : a női foglalkoztathatóság jelentősége és javításának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Virág Luca (2019) Az iskolaszövetkezetek diákfoglalkoztatásának hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi, Gabriella (2003) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Atesán, Alexandra Anett (2020) Adatkezelés és adatvédelem a munkaviszony során, különös tekintettel a munkaviszony létesítésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Auer, Ádám (2010) A felelős vállalatirányítás egyes kérdései a német és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auth, Adél (2005) Fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra Győrben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avar, Attila (1975) A büntetés célja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avar, László (1992) A közlekedési bűncselekmények Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avarné Berta, Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avramucz, Sándor (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Azary, Barbara (2004) A diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban, és az új Esélyegyenlőségről szóló törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Azemkulov, Azat (2022) Legal Regulation of Deepfakes in the European Union. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Azzouzi, Btihaj (2023) La pensée féministe en Europe : le droit a l`avortement en Pologne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aág, Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Nagy, Barbara (1998) Személyiségvédelem születésünk előtt és halálunk után, valamint az élethez való jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B. Nagy, Judit (2006) Jövedelmi és megélhetési viszonyok Magyarországon (különös tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal adataira). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ba, Mariann (2002) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babai, Ákos (1990) A pénzbüntetés gyakorlati alkalmazásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babenyecz, Mónika (1997) A gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései Kiskunhalason. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babenyecz, Mónika (2003) A magyar gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, és szabályozásának összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babik, Anett (1999) Kiegészítő biztosítás: a kötelező felelősségbiztosítás terhére történő nemzetközi gépjármű-kárrendezés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babinka, Péter (2006) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinszki, Vera (2022) A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének megvalósulása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinszki, Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babinszki, Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz, Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz, Orsolya (2002) Munkanélküliség 1990 és 2001 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babinyecz, Orsolya (1997) Munkanélküliség, foglalkoztatottság Magyarországon 1990 és 1996 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz, Árpád (1992) A befektetési alapokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babity, János (1996) A nacionalista ideológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babity, Zorán (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babos, János (2009) A gyermekek egymás közötti iskolai agressziója csökkentésének lehetőségei egy Budapesten, 13-15 éves iksolás tanulók körében végzett reprezentatív kutatás adatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babos, Péter (2015) A szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unió Bíróság ítélkezési gyakorlatában, különös tekintettel az online szerencsejáték szolgáltatást érintő ügyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babos, Máté (2020) A cégbejegyzési eljárás szabályai Magyarországon és a környező országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babucs, Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babus, Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babák, Dóra (2013) Magyarország és Irán kapcsolata 1978-tól 1985-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Dóra (2012) Magyarország és Irán kapcsolata 1978-tól 1985-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Zoltán (2015) A munkaviszony megszüntetése minőségi cserére alapított felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Beáta (1997) MOL Rt. monográfiája 1991-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babák, Dóra (2010) Kína és "Társai". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babák, Zoltán (2004) Földhasználati jogcímek az 1967. évi IV.törvényben, különös tekintettel a kezelői jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Babály, Zsuzsanna (2005) A gyermekek védelmének rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bachner, Konrádné (1996) A LEHEL Hűtőgépgyár privatizációja és annak hatása a Jászság munkaerőpiacára a munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bachul, Marica (2004) Munkaügyi jogviták típusai és megoldásukra szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Brigitta (2015) Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, József (2023) A plebiszciter vezérdemokrácia Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Márta Ilona (2014) Adatvédelem,a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervnél humánpolitikai szemszögből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, László (1996) Az 1956-os magyarországi forradalom világpolitikai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa, Zoltán (2008) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon, Medgyesegyháza hulladékgazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Ágnes (1998) Egészségügyi rendszer kialakulása és válsága Magyarországon a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsek, Júlia (2014) A műtárgy-restitúció nemzetközi magánjogi illetve magyar szabályozása és annak történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsi, Ágnes (2011) A sajtó-helyreigazítás anyagi és eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskai, Máté (2010) A Magyarországról alkotott kép Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskulin, Sára (2013) Politika és a média kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacskó, Judit (1995) A magyar privatizáció általános jelemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacskó, Jánosné (1992) A garázdaság alakulása, jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsáné Borsodi, Boglárka (2016) A közfoglalkoztatás szerepe a munkanélküliség kezelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsárdi, Sándorné (1996) A biztosítási és a szolidaritási elv érvényesítése a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsó, Barbara (2012) A közúti baleset okozása bűncselekmény elemzése, különös tekintettel a sebességhatár túllépése elkövetési magatartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Kincső Judit (2009) Betegjogok érvényesülése a gyakorlatban empirikus felmérés alapján és betegelégedettségi mutatók, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsó, Szabolcs (2012) Regionalizmus formái Európában a múltban és jelenben, autonómia Székelyföldön és Baszkföldön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsóné Hamza, Margit (2009) A Debreceni Gyógyfürdő Kft munkaügyi kapcsolatai 1994-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bada, János (1999) Kábítószer-kereskedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Badacsonyiné Kézdi, Ágnes (2006) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Badak, János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Badarna, Momin (2018) The impact of Western Powers on the Palestinian-Israeli conflict. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badji, Kpatchine Tinimbé (2021) Le defi democratique et la legitimite de l'état postcolonial en Afrique de l'Ouest Francophone. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Andrea (2012) Az általános szerződési feltételek, különös tekintettel a Blanketták csatája néven ismert esetkörre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Badó, Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baffi, István (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméri, Izabella (2014) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméry, Gáspár (2005) Az Európai Közösség külkereskedelme és a Kereskedelmi Világszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagarus, Richárd (2007) Közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Anikó (2011) Gyülekezési jog a gyakorlatban – különös tekintettel annak polgári-, büntető- és Európa-jogi összefüggéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Nóra Katalin (2018) A fejedelem tanításai a Trónok Harca című televíziós sorozat vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi, Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi, László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi-Nagy, Olga Annamária (2015) A szülői felügyelet tartalma, az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdán, Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagdán, Árpád (1998) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Annamária (2007) Magán munkaközvetítés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Gábor (2018) A választások szerepe az illiberális demokráciákban, különös tekintettel a 2018-as magyar országgyűlési választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Edit (2004) Érdekképviseleti és érdekvédelmi rendszer az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Mária (1992) A helyi önkormányzatiság kialakulása, az önkormányzati törvény bevezetésének kezdeti tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Zita (2003) Az angol partnership. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Ágnes (1999) A falusi turizmus marketingkoncepciója Dél-Alföldön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baglyos, Csilla (2012) Kábítószer-probléma a büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagoly, Teréz (1975) A magyar költségvetési jog fejlődése a kiegyezéstől az új gazdasági mechanizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Attila (1990) A nyilas államszervezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagrij, Krisztina (2003) A karriertervezés elméleti megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyinka, Péter (2015) Az Európai Unió bevándorlási és integrációs politikája, különös tekintettel a Stockholmi Program újításaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagyula , Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, Attila (2008) A délszláv államok magyarságának demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó, Ivett (2003) A nemi diszkrimináció szabályozása a munkaviszonyokban - különös tekintettel a bérdiszkriminációra - az Európai Uniós rendelkezések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó, Zoltán (2000) A FIDESZ-MPP területfejlesztési koncepciója a '98-as választási győzelem utánig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baics, Ágnes (2000) A menekültek nemzetközi jogi helyzete - A menekült és fogalmi meghatározása -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajai, Bernadett (2002) A talajvédelem környezetvédelmi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajcziné Vizl, Györgyi (1990) A szakvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajer, Anita Éva (2009) Sztrájkok Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig A VDSZSZ „gördülő sztrájkja” „Ahogyan Szegedről látják”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Eszter (2011) Az atipikus foglalkoztatás jogi formáinak bemutatása különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Éva (1983) A házasság felbontásának fejlődése jogrendszerünkben és összehasonlítás a szocialista jogokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajic, Lídia (2021) A kommunikáció hatékonysága a szervezeten belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Martin (2019) Értékelő központ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkán, Márk (2017) A különböző szintű iskolai végzettséggel rendelkező személyek számában bekövetkező változások és azok munkaerő-piaci okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajkóné Hajnal, Edit (2002) A nyugdíjrendszer reformja és változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Eleonóra (2012) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Zita (2010) [A munkaviszony megszűnése, a munkaviszony megszüntetése]. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai, Dr. Gábor (1995) Sztrájkok a Magyar Államvasutaknál 1989-1994. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai, Dr. Gábor (2005) A magyar munkajogi szabályozás közelítése az EU normáihoz, különös tekintettel a munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. időközi módosításaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnok, Melinda Judit (2005) A humán erőforrás gazdálkodás fejlődése a rendszerváltás után, különös tekintettel a személyzetfejlesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Petra (2012) Állami szerepvállalás az idősgondozás rendszerében Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Petra (2014) A munkáltató közterhei és az ehhez kapcsolódó kedvezmények átalakulási folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnócziné Bankó, Éva (1983) A méltányosság, a mérlegelés és a szabad belátás problematikája az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczy, Ágnes (2002) A lízing helye a szerződések rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, Gábor (2010) A szakszervezetek és a politikai pártok kapcsolata a rendszerváltás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai, Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Emese Katalin (2009) A munkajog története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Kata (2012) Jog, irodalom és más tudományok kaleidoszkópja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Krisztina (2013) A munkáltató és a munkavállaló jogai, valamint kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Krisztina Ilona (2009) Az atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Andrea (2006) Az agrár-környezetvédelem kialakulása és szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz, Katalin (1992) "Öl, butít...?" (Helyzetkép a magyarországi alkoholizmusról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz, Viktor (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzák, Bettina (2014) A magyar társadalom életszínvonalának alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzát-Csuhaj, Brigitta (2012) A bűnözés alakulása Magyarországon az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáth, Edina (2001) Környezetvédelmi jogunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáth, Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baják, Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajáki, Melinda (2014) Fejlesztési programok a megújuló energiafelhasználás növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Nóra (2018) A nők szerepe a társadalomban, a munka és magánélet egyensúlya. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Nóra (2017) A közfoglalkoztatottakra vonatkozó jogi szabályozás és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajúsz, Gábor (2023) A mediáció szerepe a gazdasági élet vitás kérdéseiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Balázs Mihály (2018) A kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Barbara (2016) A szegénység Magyarországon, különös tekintettel Békés megyére, kitörési lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Dávid (2015) A nemzeti parlamentek és az európai integráció a délszláv államokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Krisztián (2017) Az emberi erőforrás menedzsment helye a szervezetben, feladatai és értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Krisztián (2014) A diplomáciai vitarendezés eszközei, különös tekintettel a nemzetközi szervezetekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Mihály (2011) Népességcsökkenés a közép - és kelet-európai EU-tagállamokban (különös tekintettel Magyarországra). A válság hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Judit (2007) Gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Péter (2002) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Sándor (1999) A hivatalos személy elleni erőszak története és problematikája napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bak, Sándor (1983) A kisajátítási államigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bak, Tibor (1992) A bírói jogalkotás problematikája a különböző jogrendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baka, Kitti (2014) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Attila (2000) Szeged lakáshelyzete a 90-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Mónika (1990) A személy elleni erőszakkal elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi, Zsófia Laura (2016) A hosszú tartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné dr. Pálinkó, Gabriella (2004) Adóügyi együttműködés az Európai Közösségen belül : a magyar szabályozás a leendő tagság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Bettina (2018) Az alkoholizmus, mint szenvedélybetegség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Dóra (2018) Kivándorlás Magyarországról napjainkban egy pályakezdő szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, László (2009) A világ népességének alakulása a technika fejlődésének tükrében az ókortól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Péter (2014) A Magyar hadkötelezettség és hadszervezet alakulása a XVIII. századtól a XX. század kezdetéig az Alkotmányos értékeink között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai, Dóra (1999) Gyermekvédelem és intézményrendszere Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakai-Kiss, Zsuzsa (2016) Család, házasság, válás az Ókori Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakaity, Mónika (2015) Megosztott hatósági hatáskör és az uniós jog hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakajsza, Gábor (2002) A munkajogi szabályozás alakulása Magyarországon a második világháború után, különös tekintettel a kollektív szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baki, Atilla (2022) Esküdtszékek Washingtontól Budapestig, azaz a laikus elem részvétele az igazságszolgáltatásban az Egyesült Államokban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baki, Zsuzsanna (2014) Információszabadság és az önkormányzatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baki, József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakné Tóth, Andrea (2004) A gyermek törvényes képviselete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakondi, Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakondi, György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Kitti (2015) Nők vezető beosztásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Kitti (2017) Motivációs különbségek az X és Y generáció között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyiné Lovrics, Ágnes (1999) Közlekedés és a fogyatékosság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyiné Lukács, Katalin (2006) Gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Andrea (2015) Compliance; megfelelőség a gazdasági életben büntetőjogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Anett (2009) A szerződés érvénytelensége a polgári jogban, különös tekintettel a jogkövetkezményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Bettina (2011) A női bűnelkövetők pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Eszter (2010) Pénz - és hiteljogviszonyok az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Izabella (2018) Adatkezelés szabályai a munka világában és a biometrikus rendszerek. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Judit (2009) Az igazságügyi orvosszakértők szerepe az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Kitti (2009) A bíróság kötöttsége a felek által előterjesztett jogi minősítéshez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Szabina (2018) A családok helyzete a női szerepváltozások tükrében, nemzetközi kitekintéssel : a dolgozó nő kialakulása és helyzetének vizsgálata az elmúlt 150 évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Gábor (2016) A munkaügyi döntőbíráskodás az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Katalin (2000) Az Unióba készülő Magyarország nyugdíjrendszere az európai országok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, László (2002) Szenvedélybetegekkel kapcsolatos gondoskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (2007) A korrupció és annak büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Róbert (1996) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Szabolcsné (1983) A fegyelmi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései a munkajogban és a gázszolgáltató vállalat szolnoki üzemigazgatóságánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Tamás (2005) A fogvatartott emberi jogai az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Éva (2001) Az egészségügyi reform alulnézetből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakosné, Tenke (2007) Megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja Bács-Kiskun Megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Pákozdi, Beáta (2010) Az igényelhető anyasági ellátások köre a gyermek születésekor és a fejlődése folyamán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Szűcs, Alice (1983) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakri, Regina Vivien (2023) Színpaletta egy HR-es szemével: egyén és csoport a DISC teszt alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakró, Beatrix (2023) Váltott gondoskodás : úton a valóban közös szülői felügyelet felé. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakró, Beatrix (2015) A földforgalmi törvény kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakró-Nagy, Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, Brenda (2018) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Virginia (2013) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Barnabás (2018) Kül-és biztonságpolitika az Európai Unióban – a béke kulcsa? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, László (2000) Holland minőségbiztosítási modell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Barbara (2013) A hegyközösségek : múlt, jelen, jövő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakti, Csaba (2003) A halászati és horgászati jog Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baky, Endre László (1983) Komplex intézmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Emese (2012) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Márta Anna (2010) A munkaügyi ellenőrzés és a feketefoglalkoztatás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó, Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Józsefné (1998) A társadalombiztosítási baleseti ellátások rendszere és a jogharmonizáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Dr. Józsefné Olasz Mária (1992) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások és a munkavédelem kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakó, Zsolt (1992) Féja Géza: Viharsarok című szociográfiája az azt követő per tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balai, Ferenc István (2007) Helyi demokrácia a közigazgatás nyilvánosságának és törvényességének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balajthy, Dr. Bernadett Katalin (2018) Mobbing és mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó, László (2009) Az oktatásra vonatkozó szabályozás történeti aspektusai jogszociológiai szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balangó, Zoltán (2002) Az adóvégrehajtás és a járulékintegráció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balasi, Orsolya (2015) A nők és a férfiak eltérő munkaerő piaci esélyei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balassa, Szabina (2012) Kiskorúak örökbefogadása, gyámhivatali és szakszolgálati feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balassy, Gábor (1992) Az eredményért való felelősség a közlekedési bűncselekmények körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balaton, Anna Lívia (2019) Innovatív börtönépítészet: A ma ötlete, a holnap börtöne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Dóra (2003) Személyiségi jog kérdése és a sajtó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Henrietta (2004) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, Henrietta (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton, László (2004) a Magyar Demokrata Fórum megalakulása és tevékenysége az első szabad választásokig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni, Merilin Alma (2013) Gyermekbántalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi, Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balcsó, Péter (1999) A kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balda, Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baldavári, Attila (2011) Borjog; az eredetvédelem, a címkézés és a kiszerelés hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldé, Mamadou Morou (1999) A Budapesti Értéktőzsde és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bali, Gábor János (2015) A veszélyes üzemek találkozása az autonóm gépjárművek esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Orsolya (2013) A perbeli képviselet és az ügyvédek szerepe a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Adrienn (2008) Egy egységes közszolgálati előmeneteli- és illetményrendszer lehetséges koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Adrienn (2006) A rendőrség állományába tartozó hivatásos állományú rendőrök és az ugyanitt dolgozó közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Ildikó (1983) Államigazgatási eljárásunk fellebbviteli jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a földügyi hatósági eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bali, János (1993) Választási rendszerünk fejlődése, és a hatályos választási joganyag értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baliné Takács, Katalin (2000) Kommunizmus és fasizmus - Totalitarizmusok a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balkányi, Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Beatrix (2011) Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége és az országmárka-építés kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Csaba Ákos (2019) Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése a moratóriumot követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, János (2021) Labdarúgás az országgyűlés mezején: a 2014-18-as parlamenti felszólalások tematikus elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Anita (2003) A betegek jogainak alkotmányos és morális problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Béla (1997) A gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények (sajátos kriminalisztikai és egyes eljárásjogi kérdések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Gabriella Bianka (2017) A Magyar Reklámetikai Kódex. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Katalin (1997) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Péter (1996) A királyi kúriai bíráskodás Szent István király uralkodásától a mohácsi vészig terjedő időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Réka (2000) Az európai jogharmonizáció hatása Magyarország szénhidrogén kereskedelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Szilvia (2001) Nők által elkövetett bűncselekmények, kiemelten a család és ifjúság elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Viktor (2003) Az igazságszolgáltatás reformkísérletei a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Éva (1996) Az izraeli szakszervezet, fontosabb sajátosságai és jellemzői, különös tekintettel az EMITEL Rt. megállapodásrendszerein keresztül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ballai, Dániel (2019) Human Trafficking and Smuggling in the European Union during the 2014-2015 Migration Crisis: Measurements and Difficulties. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballan, Safaa (2023) The death penalty between international efforts to abolish it and the reality of human rights in the twenty-first century (Case study: Execution of former Iraqi President Saddam Hussein). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballun, Boglárka Erika (2013) Stratégiai váltás a török külpolitikában : valóban Kelet felé fordult Törökország? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balláné Sajti, Noémi (2013) A szakmunkásképzés helyzete Magyarországon és a pályakezdők munkavállalási lehetőségei a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballóné Bakonyi, Elvira (1975) A magyar árrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2013) A szabadságvesztés büntetését töltő elítéltek jogai, különös tekintettel, a külvilággal való kapcsolattartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2012) Az államok keletkezése a modern nemzetközi jogban, különös tekintettel Skócia függetlenségének kérdésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Balázs (2013) A szerződéses felelősség fejlődése a XIX. századi magyar magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2017) Menekültügy az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2013) Újságírás a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2023) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Enikő (2022) A fiziológiás affektus büntetőjogi megítélése és az erős felindulásban elkövetett emberölés a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Nikoletta (2013) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Nikoletta (2016) A földhaszonbérleti jogviszony szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsolt (2010) Az ingatlanjog és a környezetjog kapcsolódásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2008) Az értékpapírok és a befektető-védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Bernadett Anna (2001) Diszkrimináció a munkavállalásban - Nők egyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Dávid (2010) Norvégia politikai rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Dóra (2020) International regulations in action: The DPRK’s nuclear program and its challenges to the field of international law and international relations. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Edina (1999) A gazdálkodó szervezetek átalakulása különös tekintettel a menedzsment szerepére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Edit Zsuzsanna (2004) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2016) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás speciálisszabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2005) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében - különös tekintettel Kaposvárra - az elmúlt hat év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, György (1990) A mentesítés fogalma és célja, kialakulása és fejlődése, hatálya és gyakorlati érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Iván (1978) Hegel teleológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, József Attiláné (2004) Az emberi erőforrás menedzsment teljeskörűsége és gyakorlata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Józsefné (1999) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megalakulásának és működésének vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Mariann (1996) A magyar önkormányzati választási rendszer főbb jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Ágnes (2000) A kábítószer fogyasztás és az erőszakos bűncselekmények közötti kapcsolat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog-Farkas, Józsefné (1999) Rendszerváltás a családi pótlék területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Annamária Brigitta (2012) Górcső alatt a házassági perek különleges szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Attila (2018) Az uniós csatlakozás hatásai a jövedéki agrártámogatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Emese Márta (2013) Nemzetközi konfliktuskezelés a médiában, különös tekintettel a 2004. március 11-ei, madridi terrorcselekményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Evelin (2014) A vízszolgáltatás jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2010) A polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztségek összeférhetetlenségének kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ildikó (2018) Nő-Köz-Pont Kisharsányban : családi mediációs tevékenység bevezetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ivett (2019) A mesterséges intelligencia jogi kihívásai és az ügyvédi pályára gyakorolt hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (2021) A büntetőjogi mediáció megjelenése, alkalmazása a magyar jogrendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2015) Választható béren kívüli juttatások, valamint lehetőségeik és hátulütőik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Máté (2015) Magyarország munkanélküliségének történeti vizsgálata statisztikai adatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2015) Munkabalesethez kapcsolódó ellátás elbírálásának nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Norbert János (2011) Munkáltatók és a biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Petra (2012) A választások nemzetközi megfigyelése, különös tekintettel a 2009-es afganisztáni elnök- és hatósági választásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Szilvia Emese (2022) Nők a munkaerőpiacon, avagy a "gyengébbik nem" elleni diszkrimináció napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tímea (2012) A szakszervezetek kialakulása, fejlődése és megítélése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2018) Mediáció a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktor (2011) Az egyiptomi forradalom és a politikai események prezentációja a digitális médiában 2011. január 25 – 2011. február 11 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktória (2011) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsolt (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (2011) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 2001.szeptember 11-i terrortámadást követően- Az afganisztáni és iraki beavatkozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Adrienn (2016) A súlyosítási tilalom kérdése a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea (2003) A karriertervezés alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Andrea Györgyi (2004) A hulladékká vált gépjárművek helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Angéla (2017) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csaba (1997) Az amerikai szakszervezetek kialakulása és tevékenységük a munkaügyi kapcsolatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (2008) Az emberölés minősített esetei, különös figyelemmel a különös kegyetlenségre a kriminalisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (2008) A családon belüli erőszak megjelenése Magyarországon, a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (1990) A szociáldemokraták helyzete és tevékenysége az ellenforradalom hatalomra jutása és politikai konszolidációja idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Dávid Gábor (2020) Sport és büntetőjog. A fogadási csalások büntetőjogi és más jogági megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edina (2002) Az ingatlannyilvántartás története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Edina (2000) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Eszter (2020) Reintegrációs törekvések a magyar büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyula (2003) Eseti döntések és alkotmány az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gyöngyi (1997) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az információs jogokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Györgyi (2008) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1997) Az archaikus múlt vonzásában: az antikvitás és Nietzsche zeneesztétikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1991) Gazdasági társaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (1992) A korlátolt felelősségű társaság tagjainak és a részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Hajnalka (1998) A magzatelhajtást szabályozó intézkedések a statisztika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Hajnalka (2005) A közösségi joganyag fordításával kapcsolatos egyes kérdések és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) Az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Judit Ilona (2020) Az előkészítő ülés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Krisztina (2002) Pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Krisztián (2006) Szakszervezetek kialakulása, típusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Lajos (1988) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (2005) Igazgatás, vezetés, irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban - A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1998) A gyermek létéhez fűződő anyasági ellátások története. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, László (2000) A zsidóság autonómiája Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László Csaba (1998) Az ingatlannyilvántartás alapelveinek érvényesülése a Fővárosi Kerületek Földhivatalában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2004) Az erőszakos bűnözés figyelemmel Kiskunhalas és vonzáskörzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Mihályné (1999) Emberközpontú minőségbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Nikolett (2020) Teljesítményértékelő rendszer bevezetésének sajátosságai a kisvállalkozásoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Nóra (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Pál (2000) A gondnok, mint törvényes képviselő vagyonkezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Péter (1995) Az Európai Unió egységesítő törekvései. (Történeti vázlat a kormányközi politika, a gazdaság és a társadalom tükrében 1944-1992). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Szabolcs (2008) A betegjogok alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (1999) Az Európai regionalizmus hatásai és lehetőségei Magyarország térségeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2005) Herbert Hart és a kétarcú Janus - H. L. A. Hart jogelméletének elemzése és egy kísérleti megközelítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tünde (2005) Szenvedélybetegek helyzete és ellátásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1997) Szociális biztonság Magyarországon a rendszerváltozás után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Ádám (2004) Munkaerőpiaci változások a kibővülő Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Éva (2005) Nyilvántartás, igényelbírálás, ellenőrzés jelenlegi helyzete a nyugdíjbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Éva Emese (2004) A munkaviszony és a köztisztviselői jogviszony összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh F., Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh-Udvardy, Andrea (2016) Ügyiratkezelés a közigazgatásban. Gyakorlati tapasztalatok budapest főváros IV. Kerület polgármesteri hivatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Holubán, Csilla (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Krisztin, Mónika (2007) A védőnő feladatai és közreműködése a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Nagy, Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Tímár, Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghová, Kinga (2009) A szülői felügyelet tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghy, György (2007) Munka-ergonómia a teljesítmény függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogi, Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Marcell (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs, Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balonyi, Ágnes (2007) Szociális biztonság-szociális védelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balpataki, dr. Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki, Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltavári, Ágnes (1999) A betegségek megelőzése és jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár, Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltás, Daniella (2014) Szellemi alkotások védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás, Dániel (2000) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balyi, Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balás, Endre Béla (2004) A magyar környezetvédelmi szabályozás az Európai Unió jogrendszerének tükrében, különös tekintettel a levegő védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baláspiriné Lévai, Dr. Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balássy, László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Andrea Márta (2009) Anyák és gyermekek szociális védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2015) A hazai outplacement gyakorlat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eliza (2013) A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Endre (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2010) A közvetlen demokrácia szabályozásának és gyakorlatának aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gergely (2012) a munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások - különös tekintettel az alternatív vitarendezési módokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2011) A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszere és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Imola (2015) A toborzási és kiválasztási technikák érvényesülése általánosságban majd a Linamar Hungary Zrt. példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Júlia (2023) A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mint helyi földbizottság állásfoglalásai a bírósági gyakorlat tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mária (2011) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Máté (2011) Vadgazdálkodás és vadászati jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Petra (2022) A terrorcselekmény anyagi büntetőjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2017) Jogellenes gyermekelvitel a határok nélküli Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2015) A kapcsolattartás rendezésének békés módja : kapcsolatügyeleti mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anett (2012) A középkori egyházi bíráskodás Luxemburgi Zsigmond idején különös tekintettel a női különjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Barbara (2020) A bírósági jogalkalmazás változása a gondnokság alá helyezési perekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Bence Tibor (2020) A munkáltatás és az oktatás, mint reintegrációs eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Dóra (2002) A határontúli nemzettagok jogállásának szabályozása Magyarországon és Romániában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Edina (1990) Bizonyítás a polgári perben (különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2006) A környezethez való jog az alapjogok között Magyarországon rövid kitekintéssel a vonatkozó nemzetközi tendenciákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erzsébet (1975) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (2008) Nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (1995) A védjegyjog aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gréta Andrea (2020) Munkaerőhiány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ildikó (1997) A hitelezés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Ildikó (2009) A hulladékgazdálkodás - kiemelten a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi szabályai az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1995) Egyházi állásfoglalások a munka világáról és a munkaügyi kapcsolatok néhány kérdése a szociális pápai enciklikák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1990) A szovjet alkotmányozási program és államjog néhány főbb kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Júlia (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Krisztina (2003) Az öngyilkosság múltja és jelene történelmi vázlat adatszerű megközelítéssel különös tekintettel Bács-Kiskun és Csongrád megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (1999) A hitel és kölcsönszerződések, valamint az azokat biztosító szerződéses mellékkötelezettségek banki gyakorlata, különös tekintettel a leggyakrabban előforduló jogvitákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (2003) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák kártérítési felelősségének néhány aspektusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, László (2000) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban (a Szász Tükör és a pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban : (a Szász tükör és pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (2008) Munkaügyi ellenőrzés a feketefoglalkoztatás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Mária (1993) A betegbiztosítási igazolvánnyal kapcsolatos munka bemutatása a Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon - Szegeden. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Nóra (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Ottó (1990) Az egyesülési és gyülekezési szabadság alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Péter (1996) A tanyakérdés a két világháború között Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Péter András (2001) Az európai biztonsági rendszerről: A Helsinki Értekezlet előzményei és eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Tímea (2006) Az 1997. évi XXXI. törvény hatása a magyar gyermekvédelmi rendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tímea (2001) A tag (részvényes) felelőssége és hitelezővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Valéria (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán László (2006) Kábítószer-probléma a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zsófia (2007) Az ügyészi szervezet alkotmányjogi helyzete és annak visszásságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Éva (1990) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Éva (1993) Viktimológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs , Dorottya (2004) Áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Berndt, Gabriella (1986) A rokontartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Botyánszki, Erika (2006) Az időskorúak egészségügyi és szociális ellátásának lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Juhász, Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár, Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné dr. Lendvai, Éva (1999) A kártérítési felelősség kérdései a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bana, Ádám (2009) Fellebbezés a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Dávid (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banai, Krisztina (1999) A fogyasztóvédelem az Európai Unió joganyagának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bandi, dr. Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bandur, Péter (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baneth, András (2001) Az Európai Unió és az Európai Tanács kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baneth, Ádám (1999) A vállalati hatékonyság felmérése a Nemzeti Minőségi Díj kritériumai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bang, Ágnes (2004) A közalkalmazotti jogviszony szabályozása hazánkban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banga, Attila (1999) A rendszerváltás és a szövetkezetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bangha, Ágnes (1997) Orvosok és betegek jogai és kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bangha, Ágnes (2000) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, politikai és jogi előidézői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó, Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó, Lászlóné (1999) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bangó, Márta (1992) Általában a bűnözővé válásról és probléma hazai vonatkozásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bangóné Átol, Zsuzsanna (2021) Bírósági közvetítés alkalmazása a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlása körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bangóné Átol, Zsuzsanna (2005) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációja és annak módszertana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Bence (2018) Társadalomstatisztikai kimutatás a Magyar sportról nemzetközi viszonylatban, különös tekintettel a vízilabdára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Laura (2011) Az egészségkárosodáson alapuló nyugdíjszerű rendszeres pénzellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankovics Joachim, Géza (2013) A kínai igazságszolgáltatási rendszer jogfejlesztő eredményei az adásvétel szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó, János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankó, Ágnes (2005) Az Európai Unió Régiók Bizottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó, Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Banos, Benjámin (2014) Pártegységtől a pártszakadásig: az MSZMP 1989-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Dávid (2010) Jelöltállítás az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Viktória (2017) Az Észak-ciprusi Török Köztársaság jogállása a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Viktória (2020) Sok bába közt elvész a gyerek: a joghatóság kérdése a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Bianka (2019) Generációs különbségek a munkaerőpiacon, különös tekintettel az X és az Y-Z generációk között húzódó távolságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Viktor (2016) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Botond (2003) Az Unitárius Egyház kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Jánosné (1999) A szabálysértési cselekmények elbírálásának gyakorlata Záhonyban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Viktória (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, Zsuzsanna (2016) Az elnöki intézmény Oroszországban és Belaruszban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi, Ilona (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz nyújtott ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsiné Bánfi, Hajnalka (2006) Betegjogok, betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracz, Vilmos (2000) Nemi erkölcs elleni bűncselekmények - Erőszakos közösülés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baraczka, Mariann (1999) A gyógyszerek árához nyújtott állami támogatás változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baradlai, Krisztina (1999) A munkanélküliséggel kapcsolatos jogalkotás Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2010) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Márta (2015) "Már az is nagy dolog lenne, ha minden ember naponta legalább egyszer fogat mosna!" Orális egészség a magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2022) Mediáció, avagy hatékony megoldás bármely családi életszakaszban felmerülő problémára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2015) A korlátolt felelősségű társaság bemutatása, különös tekintettel a személyegyesítő jegyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dalma (2010) A politikai kommunikáció és a kampányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2004) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Istvánné (1999) A "munkásosztály" helyzete, érdekvédelme és képviselete (1956-tól napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, László (2000) A személyzeti osztály tevékenysége különös tekintettel az átszervezésre és válságmenedzselésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Nándor (2004) Lízingszerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Péter (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Annamária (2014) Az imázs és az amerikai elnökválasztások a tévéreklámok tükrében 1952-1988. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Attila (2012) Az Európai Unió gazdasági és politikai kapcsolata Japánnal az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Dóra Eszter (2015) Törökország európai uniós csatlakozásának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Fanni (2022) Munka-magánélet egyensúly a távmunkavégzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ibolya (2011) Hódmezővásárhely demográfiai, társadalomstatisztikai, és igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2007) Egy társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működése a gyakorlatban: Árpád-Agrár Zrt. Szentes. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Mária (2015) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Nelli (2013) Várandós, gyermeket nevelő munkavállalók munkajogi védelme az új 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Vera (2018) A büntető kártérítés jogszociológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Zita (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme magyarországon és japánban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, András (1999) A fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályozás, figyelemmel az államigazgatási eljárástól való eltérésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Emese Zsuzsanna (2010) A bevándorlás kérdése Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Fanni (2020) Az atipikus foglalkoztatási formák, fokozott figyelemmel a munkaerő-kölcsönzésre és az iskolaszövetkezetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Irén (1995) Esettanulmány az ügyvezetői és alapító tulajdonosi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Jánosné (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása és szolgáltatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Magdolna (1998) Az Európai Parlament működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyiné Szegedi, Beáta Andrea (2001) Vonzalom és ellenszenv az emberi kapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barazutti, László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barbalics, Anita Klaudia (2012) A rokkantsági nyugdíj a változások tükrében és a magyar nyugdíjrendszer jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsai, Gyuláné (2006) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsainé Érsek, Rita (2001) A polgármester és a jegyző (körjegyző) jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi, Judit (2008) A speciális szükségletű kiskorúak elhelyezésének problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsik, Adrienn (2015) A fizetési meghagyásos eljárásokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcza, Mihály (1993) A partnership, a limited partnership angolszász szabályozása és a magyar társasági jog rokon vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz, Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bari, Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barics, István (2017) Külföldi bűnelkövetők Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricsa, Vivien Edit (2015) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Magyarország). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz, Norbert Attila (2017) A CIA ellenségképének változása a Szovjetunió felbomlása és 2001. szeptember 11. között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricza, Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barizs, János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barka, Dóra Kinga (2008) A szovjet-amerikai kapcsolatok története a hidegháború korszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkaszi, Gábor (2017) A Shutzstaffel útja a pártőrségtől az állambiztonságig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Zsuzsanna (2010) A munkaügyi viták rendezésének intézményei Magyarországon és Németországban, különös tekintettel az érdekvitákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Éva (2007) A jegyző, mint szabálysértési hatóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczy, Dávid Tamás (2012) A jövő Kínája - Stratégiai partner, vagy biztonságpolitikai kihívás? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Brigitta (2013) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Csenge (2014) A büntetőügyekben alkalmazott közvetítői eljárás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Eszter (2014) A menekültvédelem fejlődése a nemzetközi jogban és Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Krisztina (2018) Zsombó nagyközség települési egészségterve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Lili (2022) Portfólió - Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Mónika (2019) A vadászati igazgatás szervezeti keretei, egyes eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Renáta (2011) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2010) Úton egy fenntartható környezetjog felé : a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ágnes (2013) Egy egyéni vállalkozás élete társadalombiztosítási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ákos (2011) Munkaviszony megszűnése az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Éva (2013) A munkahelyi zaklatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Balázs (2006) Titokvédelem a magyar gazdasági büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gabriella (2006) Munkanélküliség mérséklésére irányuló munkaerő-piaci programok, különös tekintettel az Európai Unió irányelveinek megfelelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Krisztina (1995) A helyi önkormányzatok társulásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Magdolna (1992) A pénzintézetekre vonatkozó szabályok a magyar és az EK jogban, különös tekintettel a külföldiek bankalapítására, részesedésére és fióknyitásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Mihály (1972) Tervezési szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Petra (2004) A társas kapcsolatok kialakulása és elmélyülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Péter (2000) Az 1997. évi CXLIV törvény új intézményei alapvető változásai, és ezek várható hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2006) Az alanyi jogon járó juttatás és a jövedelemtől függő ellátás összehasonlítása a GYES és a GYED bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Zsanett (2006) Az aktív és passzív eszközök alkalmazása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Róbertné Kovács, dr. Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Demeter, Márta Edit (2009) Gyógyszerellátás a reformok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Mohai, Piroska (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi, Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baros, Szabina (2001) Személyzeti tanácsadás Nyugat-Európában és Magyarországon. Összehasonlító elemzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barro, Alassane Innocent (2020) Securite et developpement dans le Sahel : quelles perspectives de cooperations dans la lutte contre le terrorisme et l’extremisme violent. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi, Gábor (2003) A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kerete és feltételei, az univerzális és regionális szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi, József (1975) A referendum intézménye a francia alkotmányjogban: De Gaulle államfői referendumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, Ádám (2021) Jugoszlávia fragmentácója: A délszláv háború. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Adrienn (2011) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Andrea (2010) Az életszínvonal alakulása Magyarországon 2000-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Dániel Zoltán (2018) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény kialakulásához vezető út, elfogadásán keresztül a hatályos jogszabály által deklarált eljárásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Edina (2013) Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Krisztina (2013) A kettős állampolgárság kérdésének vizsgálata európai kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Krisztina (2015) Önrendelkezés elméletben és gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tekla (2018) Az Európai Unió környezetjogi szabályozásának eszközei, különös tekintettel a szektorális normákra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tibor (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Vanda (2011) Állatvédelmünk környezet – és természetvédelmi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Viktória (2012) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsolt (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításának, nemzeti felépítésének, feladatkörének változásai 1991-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Ágnes (2014) Politikai kommunikáció a 21. században. A fiatalok politikai hírfogyasztása az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Attiláné (2004) A táppénz megállapítás szabályainak változása 1997-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Gábor (2001) Urbanizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, János (1995) Munkaközvetítés egy alföldi megyében - Hajdú-Bihar 1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Orsolya (2001) A vállalati minőségpolitika elmélete és gyakorlati megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Sándorné (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései a vállalatok irányításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Tibor (1996) Állami munkaerő-közvetítés gyakorlati alkalmazása Békés Megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Tibor (2004) A totalitarizmus elvi kifejtése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zoltán (1998) A mezőgazdaságban dolgozók járulék- és ellátási rendszerének fejlődése, elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Zsuzsanna (2008) Munkanélküliség a rendszerváltás után Magyarországon - Különös tekintettel Heves megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Berényi, Krisztián (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta-Nagy, Andrea (2007) Teljesítményértékelés a munkaszervezeteken belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartal, Iván (1999) A Fiatal Demokraták Szövetségének kialakulása és fejlődése az 1994-es országgyűlési választásokig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Karina (2023) A nemzetközi szervezetek szerepe a környezetjogi jogalkotás előmozdítására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Andrea (2000) A Polgári Törvénykönyv mint mögöttes jogszabály a korlátolt felelősségű társaságok életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Anikó (2000) A hitelezők kielégítési sorrendje a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Attila Viktor (2000) A polgári perrendtartás fejlődési tendenciái, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1990) Az állam gyermekei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Nóra (2000) Pályakezdők jövőképe Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha, Péter (1998) A védjegyek jogi szabályozásáról. Nemzetközi szabályozás, az Európai Unió védjegyjoga, és védjegyjogi gyakorlata, az új védjegyjogi szabályozás a jogharmonizáció tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Ákos (2006) A "koncepció" politikai és jogi vonatkozásai a törvénysértő perekben 1948-tól 1953-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartkó, Gusztávné (2002) A létszámcsökkentés és tömeges létszámleépítés munkajogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolich, János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barton, Katalin (2015) A mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó szabályozás változásai 1959 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Adrienn Erika (2015) Balesetekhez kötődő ellátások ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Barbara (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Csilla (2014) A Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési eljárásának fejlődése GATT-tól a dohai fordulóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Levente (2011) Megelőzés a hulladékgazdálkodási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Richárd (2012) A büntetőeljárás gyorsításának eszköze: lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Adrienn Erika (2017) Érzékszervi fogyatékosság, kiemelten a siketek és nagyothallók társadalmi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Anna Terézia (2017) A migrációs válság eredményeként született változások a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Blanka (2017) A pénzügyi kultúra összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosné Bátor, Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Szász, Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartsch, Éva (2007) Kiszervezés japán módra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartuczné Gulyás, Enikő (1998) A nyugdíjbiztosítás központi és területi igazgatási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartus, Regina (2018) Az iskolaszövetkezetek jogállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartus, Klaudia (2017) A munkahelyi ingázás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik, Anita Csilla (2001) Az erdőkre vonatkozó jogi szabályozás néhány kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartó, Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Antónia (2021) A pályakezdők lehetőségei a munkaerőpiacon Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ferenc (2012) „Ki őrzi az őrzőket?”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Tünde (2010) Az illegális migráció jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, László (1997) A helyi önkormányzati testületek működése a törvényességi ellenőrzés tükrében Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Szabolcs (2003) Az ingatlan-nyivántartásunk története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Szandra (1999) Az üzemi tanácsok működése és annak tapasztalatai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Zoltán (1996) A méltányosság helye, szerepe a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Zoltán (2000) A szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartóki, Attila (2016) A merchandising szerződés jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barvich, Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzó, Lilla Andrea (2023) Precíziós gazdálkodás: a mezőgazdasági drónok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barzó, József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath, Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barányi, Bella (2020) A váltott elhelyezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (2010) A polgármester és a jegyző jogállásának változása1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Katalin Ágnes (2011) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Roland Mátyás (2013) A saria jog szerinti bírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Zoltán (2012) Az új szabálysértési törvény szankciórendszere a statisztika szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (2003) A Dél-Pest megyei Mezőgazdasági Rt. gazdálkodásának elemzése különös tekintettel a Humán Erőforrás Gazdálkodásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Beáta (2016) A munka világa a Csillag börtön rácsain belül és azokon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Imre (2017) Futballklubok gazdasági teljesítménye a labdarúgás piacain: A Real Madrid és a Bayern München összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Krisztina (2006) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Krisztina (1999) Helyzetkép a pedagógus munkanélküliségről, kiútkeresési alternatívák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráz, Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi, Sándorné (2009) Üzemi baleset kivizsgálása, ellátás folyósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Eszter (2003) A bírói pervezetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi, Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barócsiné Adorjányi, Anikó (1990) A döntéselmélet eredményeinek alkalmazása a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basa, Zoltán (1999) A logisztikai folyamatok optimális menedzselése a távközlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Basa-Szabó, Enikő (2010) Agrártámogatási rendszer kialakulása és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baski, Helga (2016) Versenytilami megállapodás szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bassola, Eszter (2004) Orvosi műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Attila (2010) Elképzelések a magyar országgyűlési választási rendszer reformjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Ágnes (2012) A 2005/29/EK irányelv implementálása a magyar és német joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, László (2007) Az épített környezet védelmének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Marianna (1993) Vitatott bizonyítási eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batai, Erika (2006) A nők útja a munka világában Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batai, Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Ferenc (2012) A házasság intézménye az iszlám jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bathó, Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batiz, Krisztián (2019) Az akaratszabadság kérdésének büntetőjogi jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batiz, Norbert (2019) Az Európai Unió fúziókontrollra vonatkozó szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Brigitta (2009) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Tímea (2016) A nyugdíjrendszer válsága és az öngondoskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batki, Éva Beáta (2013) A házassági vagyonjogi szerződés intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batkiné Sebők, Erika (2014) A családpolitika első száz éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Batsukh, Bayarmaa (2020) Comparative Analysis of UNCITRAL Model Law & Mongolian Arbitration Law. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Battay, Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batuska, Krisztina (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batáné Tánczos, Irén (2002) A munkaügyi szervezeten belül a „kiégési tünetek" vizsgálata és kezelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baté, Zsuzsanna (2006) A franchise Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, András (2011) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, András (2000) A család védelmének fejlődése a katolikus egyház szociális enciklikáinak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, Bernadett (2001) A siker útján: az MRP győzelme (Munkavállalói Résztulajdonosi Program a Herendi Porcelánmanufaktúra Részvénytársaságnál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, László (2010) A napóleoni háborúk és az európai status quo. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, Szilvia (1998) Büntetőjogi elvek Békés vármegyében (1844-45). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Gábor Márton (2012) A Róma I. rendelet jogválasztást korlátozó, illetve korrigáló szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baukó, Márton (1983) Az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Mezőberényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baunoch, Magdolna (2006) A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baur, Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bayer, Edit (2003) A lízingszerződés és annak hibás teljesítése a magyar joggyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsik, Ildikó (2006) Az egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Judit (2006) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Lili Ágnes (2006) Jog Irodalom Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, László (2003) Együttműködés katasztrófa-, és környezetvédelmi veszélyhelyzetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Áron (2001) Eutanázia, az emberi méltóság és az önrendelkezési jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Áron (2001) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Viktor (2011) A szakértői bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Martin Tamás (2022) A Német Szociáldemokrácia és a Weimari Köztársaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Renáta (2013) Gyógyszertámogatás bemutatása jogszabályi rendelkezések alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Judit (2002) A munkavédelmi feladatok megvalósításának módjainak és eszközeinek sajátossága a világítástechnika és műanyagipar egyes területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beck, Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becker, András (1976) A fegyelmi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becker, Lászlóné (2000) Munkástanácsok Pétfürdőn. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Anikó (2013) Brazília külgazdasági kapcsolatai az Új Világrendben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Dániel (2008) Panelhelyzet a Dél-Alföldön, a kapcsolódó demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Szilvia (2002) Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Unió munkaerőpiacán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becskeiné Csányi, Krisztina (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1975) Az Országos Takarékpénztár szervezete és feladatainak jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Becsy, Sándor (2001) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beda, Krisztina (2004) Az Érzelmileg Intelligens Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Richárd (2022) Az Európai Unió migrációs politikájának korfejlődése az Európai Migrációs Stratégiáig, és a Magyar Migrációs Stratégia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Sándor (2006) A határőrség nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel az embercsempészés, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedecs, Valéria (2000) Az alkotmánybíráskodás kialakulása, modelljei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedir, Sedef (2018) Evolutionary Analysis of Common Foreign and Security Policy through a detailed comparison between its main products European Security Strategy and Global Strategy and Case Studies. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bednár, Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedő, Gabriella (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Péter (2010) A vádalku jogintézménye az amerikai és a magyar igazságszolgáltatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Sarolta (2015) A szerződés érvénytelenségének megállapítása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Andrea (2001) A magzati élet védelme, tiltott magzatelhajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Andrásné (1999) A magyar rokkantsági nyugdíjrendszer alakulása 1951-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Behringer, Emese (2015) Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Brigitta (2012) Demográfiai helyzet a mai Magyarországról, Csongrád megye demográfiai helyzetének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsanett (2011) A brit titkosszolgálat harca a náci Németországgal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Zsuzsanna (2013) A kollektív tárgyalás lefolytatása, különös tekintettel a tárgyalási taktikák alkalmazására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Ferenc Attila (2004) A kistérségek lehetséges szerepe az alakuló regionális intézményrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Ibolya (1998) Megfelelő vezetővel szemben támasztott követelmények a társadalombiztosításban, különös tekintettel a szakma előtt álló szervezeti változásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Tamás (1995) A magyarországi zsidóság önmentő akciói a vészkorszak idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Dr. Zoltánné (1983) A költségvetés egyensúlya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke, Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bekes, Gabriella (1996) Az önkéntes kiegészítő pénztárak alakításának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége a vasutaknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes, Gabriella (2000) Közigazgatási bíráskodás Magyarországon, különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker, Gyöngyi (1999) Az egyéni vállalkozók biztosítása és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekkerné Simon, Julianna (1999) A női munkanélküliség, a nők munkaerőpiaci helyzete Székesfehérváron. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Alaxai, Ágnes (2004) Betegjogok, betegjogi képviselet Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Belaouad, Adil (2020) La coopération éducative, culturelle et touristique : un essor dans les relations maroco-hongroises. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belecz, Gabriella (2010) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai, Lilla (2004) A pályakezdő munkanélküli fiatalok helyzetének bemutatása, elhelyezkedésüket elsegítő programok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai, Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bella, Csaba (2023) A gondnoksági perek a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bella, Ferenc (2001) Kistelepülési önkormányzatok jellegzetességei, különös tekintettel Szabadhídvég községre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belle, Júlia (2005) Hadigondozás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellányi, Balázs (2013) Egyensúly a szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér, Evelin (2008) Elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belukács, Ferenc (2002) Társadalomstatisztikai összehasonlítások: Magyarország helyzete Európában, napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Belányi, Márta (1998) Fogvatartottak vallásgyakorlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belényesi, Erika (1999) A konferenciaturizmus lehetőségei, jelenlegi helyzetének elemzése Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belényi, Andrea (1999) A vertikális korlátozások megítélése a közösségi jogban. A bizottság Zöld könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencs, Petra (2022) 1. Behind the European Succession Regulation: Diffe↲ rences in the Substantive Law of Succession of Member States ; 2. Cross-border issues of Succession in the Age of Globalization [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Anett (2009) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Attila (2014) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése az azonnali hatályú felmondás kivételével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Gábor (2010) Az erdélyi és a felföldi magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Lukács (2022) Az európai védelmi unió felé- avagy uniós együttműködés a biztonság és a védelem területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Beáta (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Béla (2006) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Edit (1998) A bankkártyapiac Magyarországon és az Air Routing hitelkártya bevezetése a ferihegyi repülőtérre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Zita (2002) Nagykőrös büntetőjogi gyakorlata 1794-től 1804-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Rézmány, Leona (2015) A diplomáciai menedékjog, különös tekintettel a humanitárius okokból nyújtott védelemre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik-Pertl, Réka (2018) A mediáció gyakorlati jelentősége a család- és gyermekjóléti szolgálatok mindennapjaiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Aneta Márta (2009) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, András (2002) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása különös tekintettel az elítéltek nevelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Györgyi (1999) A MÁV új Bérbesorolási rendszer bevezetésének fontossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Petra (2004) A deviáns magatartásformák kialakulásának háttere, okai, megjelenési formái és kezelési módjai a magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Zoltán (2002) A bank és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benczné Metenka, Erzsébet (2002) A vállalati szociális gondoskodás bemutatása a MOL Rt. választható béren kívüli juttatási rendszerén keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczéné Viczián, Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr, Csaba Tamás (1996) A magyarországi rendszerváltás története a monori és a lakiteleki konferencia (1985-87). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr, Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr, Rita (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme különös tekintettel a munkaviszony létesítésekor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Ágnes (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Laura (2014) A távmunka és a munkanélküliség közötti összefüggések vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Ildikó (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, István (1983) Alkohol és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Katalin (2000) A perbeszédek fajtái és szabályozásuk Magyarországon - Főbb retorikai vonásai és kitekintés az osztrák törvényi szabályozásra -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Miklós (2000) A korlátolt felelősségű társaságok cégbejegyzésének szervezési problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bender, Fanni (2021) Szociális biztonsági koordináció az Európai Unióban, különös tekintettel az egészségbiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bender, Fanni (2019) A népesedéspolitika változásainak hatása a családtámogatási ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendiák, Zoltán (2000) A katolikus házasságjog rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bendéné Túri, Ágnes (2006) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, nyugellátások és egyes nyugdíjszerű rendszeres ellátások elbírálása, megállapított ellátások folyósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Krisztián (2017) Jogi oktatás a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok állományának. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Laura Boglárka (2019) Az eutanázia szabályozása Magyarországon és néhány más országban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Tibor (2011) A munkaviszony jogellenes megszüntetése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Anikó (2008) Érdekegyeztetés a büntetés-végrehajtásban, a munkaügyi kapcsolatok rendszere a Szegedi Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gabriella (1990) Vitás kérdések a perújítás köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gyöngyvér (2000) Környezetvédelmi eljárások az Európai Unió iparpolitikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Győző (1996) Társadalombiztosítási járulékok és követelések beszedése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Péter (2003) Az Európai Unió versenyjogi szabályozása a vállalatok közötti koncentrációk tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Péter (1992) A polgármester, alpolgármester és a jegyző jogállása a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Tamás (2004) A cigány közösségi jog és az állami jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Zita (1993) Házasságkötések és válások alakulása és társadalmi, demográfiai, gazdasági összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Zoltán (1992) A sztálinizmus kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene-Doszpoly, Jánosné (2006) A baleset és az üzemi baleset alapja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beneczki, Tímea (2010) Az egyéni cég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedeczki, Zoltán Márton (2016) A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája és annak változásai a 2010-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Gábor (2012) Az új államok elismerésének menete, különös tekintettel Koszovó függetlenedésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tamás (2012) A vadászati jog főbb jogintézményei és azok rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Tímea (2015) A börtön személyiség-károsító hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Bulcsú Balázs (2002) Keresztes háborúk a nemzetközi jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Csaba (2001) A bankhitelek biztosítékai és ezek szerepe a hitelezés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Izabella (1986) Gyermektartásdíj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Tibor (2003) Az információs alapjogok átfogó bemutatása, kiemelt szerepük a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Zsolt Marcell (2020) Új Bizottság, új irány? A Leyen-Bizottság politikai programjának értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedekné Bertók, Kinga (2015) A család helyzete a mai Magyarországon különös tekintettel a családjoggal kapcsolatos összefüggésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Pénzely, Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedikti, Ágnes (1992) A népesség öregedési folyamata és gazdasági-szociális hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, Györgyi (2012) Határrendészeti helyzet Magyarországon a Schengeni csatlakozást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2015) Akarom, de mikor? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2013) Az időskorúak helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, András (1975) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benke, Dóra (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Gyönyi (2001) A magyar mezőgazdaság és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2002) Ösztönzésmenedzsment egy termelő vállalatnál (Roto Elzett Certa Kft.). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkovics, Kornél István (2019) A rejtett gazdaság kérdése a szegedi lakosság körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Kitti (2000) Megváltozott munkaképességű dolgozók szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó, Krisztina (2006) Gyermekjogok a nemzetközi jogban, különös tekintettel napjaink fegyveres konfliktusaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Márk (2019) A brexit hatása az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Regina (2016) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Bernadett (1999) A német kérdés 1945-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Boglárka (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Marianna (2008) A Nemzeti Földalapról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Péter (2004) A gondnokságra vonatkozó anyagi jogi szabályok és a gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Zsuzsanna (1999) Nyugellátási elv és a nyugdíjemelés kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benn, András (2003) Az összefonódás fogalmának elemzése az uniós és a magyar jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, László (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és hatása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, Richárd (2007) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Richárd (2004) A magánbiztosítás alakulása Magyarországon a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benseghir, Jadoua (2021) Do Cryptocurrencies qualify as securities under US law? An in-depth application of the Howey Test. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Benyikné Huszár, Ágota (2020) A szülői felügyeleti jog rendezésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyák, Blanka Laura (2019) Populizmus a politikai kontextusban három ország példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyáts, Laura (2011) Versenyjog a gyakolratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó, Gergely (2004) A csendes társaság hazánkban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Dóra (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Zoltán (2004) Magyarország környezetvédelmi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Ágnes (2003) Totalitarizmuselméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benő, Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benőné Csúcs, Szilvia (2002) Az alkoholizmus hatása a családi egységre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Mária (2013) Statisztikai szegénységmérés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Szilvia Katalin (2014) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berberovics, Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics, Mirjana (1998) A birtokrendezés történeti fejlődése és jövőbeni szabályozásának szükségessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bercely, Zsuzsanna (2012) Biztosításhoz kötött és az univerzális típusú családtámogatási ellátások összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bercsényi, Enikő (2012) Pályakezdő szakképzettek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczely, Zsuzsanna (2010) Betegjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczely, Zsuzsanna (2019) A munkáltatói felmondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2014) Praxis jog a háziorvosi tevékenység tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2016) A gyermekvállalás alakulása, különös tekintettel a női és férfi szerepek változásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berde, Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bere, Andrea (2018) A részmunkaidős foglalkoztatás mint atipikus foglalkoztatási forma jellegzetességei a versenyszférában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Martin (2020) Közjog és magánjog elhatárolása - a MAVIR által kezelt pénzeszközök problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz, Róbert (1998) A szabványszerződések és a tisztességtelen szerződési feltételek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berecz, Zsolt (2000) A földtulajdon és földhasználat szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczi, Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Balázs (2012) A családok helyzetének változásai, a 90-es évektől napjainkig, Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Nándor (2014) A gazdasági válság hatása a munkaerőpiacra 2008-tól 2012-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Zoltán (2010) A katolikus egyházjog változása az 1917-es codextől az 1983-as CORPUS IURIS CANONICI összevetése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Brigitta (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Dóra (2007) A finn és a magyar alkotmány összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Ibolya (1986) Kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Krisztina (1993) A víz, mint az 1976. évi II. tv. által védett jogtárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Tamás (2008) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, András (1970) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczné Balajti, Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Takács, Éva (2004) Békés megye, valamint Békés város munkaerő - piaci helyzetének és a munkanélküliek ellátásának alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Anita (2005) A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Tóth, Sarolta (2002) Az öröklési jog összehasonlító jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Ferenc (2015) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi, Nikolett (2009) Adóhatósági vizsgálatok, különös tekintettel a vagyonosodási vizsgálatra, mint speciális becslési eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Réka Judit (2005) Szociális biztonság és szociális védelem az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berek, Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berekalli, Bence (2010) Alkotmányosság az Európai Unióban : alapjogvédelem az Európai Unióban és a tagállami alkotmányosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berend, Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, Tímea (2010) A nők szabadságvesztés-büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2016) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Zsanett (2018) A munkahelyi zaklatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Ágnes (2009) A gyermekvállalás főbb problémái Magyarországon a rendszerváltástól az új évezred elejéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berente, Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, dr. Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berente, Réka (2020) Női munkavállalás a családtámogatás jegyében Magyarországon a XX. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berenténé Meskó, Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berentés, Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berethalmi, Péter (1993) A jobboldali radikalizmus szerepe a Horthy-rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berettyán, Edit (1990) Bűnösség és felróhatóság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás, Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereznai, István (1996) Lakáshitelektől a kormányprogramig. Elképzelések, gondolatok a rendszerváltásról az MDF programja, tanulmányok, dokumentumok és a sajtó alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berezvai, Daniella (2013) Az emberi jogok védelmének regionális rendszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Árpád (2013) Az utazási szerződés jogi sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai-Hudák, Krisztina (2021) A föld és a rajta álló épület tulajdonjoga „építkezéssel” történő megszerzésének módozatai, azok egymástól való elhatárolása a modernkori magyar polgárjogi törvénykönyvek jogtörténeti fejlődésén végig vezetve. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berg, Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berger, Sándor Ádám (2009) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berger, József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berhencz, Anikó (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkan Çetin, Mahmut (2019) The Evolution of Slow Food as a Social/Political Movement Process Tracing from an Anti-Globalization Protest to a Global Movement. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Éva (2011) Az IPPC eljárásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Géza (1997) A csődtörvény megalkotásának és módosításainak indokoltsága, különös tekintettel a banki követelések megtérülésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (2011) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Bertold (2004) A kollektív munkaügyi vita és megoldásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Klára (1999) Életbiztosítások a Hungária Biztosító Rt.-n belül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Tamás (2004) A köztisztviselői életpálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Kutnyik, Klaudia Judit (2007) A motiváció és teljesítmény néhány fontosabb összefüggése elméletben és gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gábor (2013) Az elbirtoklás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Hajnalka (2008) A települési környezetvédelem szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Julianna (2014) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Nikoletta (2012) Nemzetközi munkaügyi szervezet (ILO). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Szilvia (2019) A közalkalmazotti és hivatásos szolgálati jogviszony egyes elemeinek az összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Edit (2007) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gabriella (2008) Stressz a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkó, Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkóné Gera, Klára (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernerné Bulyáki, Margit (2000) Ügyfélszolgálat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz, Bálint (2014) A választottbírósági eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernschütz, Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernwallner, Richárd (1999) Az 1978. évi IV. törvény XIII. fejezete. A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései témakörből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernát, Bence (2013) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Katalin (2007) Gyermekvédelem az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Zsófia (2009) A bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Krisztina (2002) A népesedéspolitikai intézkedések hatása a termékenység alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Péterné (1998) Fontos tudnivalók a gazdasági társaságokról, az alapítók anyagi felelőssége. (Megalakulás, megszűnés, csőd, felszámolás, végelszámolás.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth-Varga, Edit (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián, Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernátsky, László (2003) Az 1992. évi XXII. törvény és a 2001. évi XCV. törvény munkavállalói oldal szemszögéből történő összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2010) A helyi szakszervezetek szerepe, különös tekintettel a kollektív szerződések kötésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bernadett (2012) A munkaerő-kölcsönzés helyzete Magyarországon a hatályos és az új munkajogi szabályozás nyomán, különös tekintettel a jövőben felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Eszter (2023) A vadkárért és a vadászható állat által okozott kárért való felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Ildikó (2022) Portfólió - Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Lilla (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Sandor (2011) A fegyveres erők állami monopóliumának alternatívái, avagy állambiztonságból nemzetbiztonság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Szilvia (2022) A gyermekek joga nemzetközi és hazai viszonylatban, különös tekintettel az iskolai bántalmazás pszichológiai hatásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Veronika (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Adrienn (2005) A vevő és az eladó jogai szerződésszegéskor a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Andrea (2004) Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Bianca (2018) Az iszlamista radikalizáció európai tendenciái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Ildikó (2020) A részvénytársaságok alapítása és bejegyzése, valamint a részvényekre vonatkozó általános szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Istvánné (1997) Rokkantsági nyugdíj: az 1975. évi II. törvény alapján, figyelemmel a rehabilitáció kérdésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Zsolt (1999) Kábítószer és bűnözés Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Éva (1992) Gyermek a felbomlott családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta-Fodor, Ágnes (2020) A mediáció és bírósági eljárás összehasonlítása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Gábor (2022) Mediáció az állam nélküli társadalmi rendben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Sándor (2006) Betegjogok, betegjogi képviseleti rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan, Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalanffy, Barnabás (2007) A főbb jogrendszerek, jogi kultúrák, jogászképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertus, Andrea (2018) A munkahelyi stressz és a kiégés összefüggése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertus, Andrea (2016) Női válaszutak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, Gyula (2000) Emberi méltósághoz és önrendelkezéshez való jog, különös tekintettel az eutanáziára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertók, Kinga (1999) Kísérlet egy kollektív alkura. A MÁV Rt. 1995-ös keretszerződésének előzményei és tanulságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty, László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Erika Kitti (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Hermina (2019) A jó közvetítő ismérvei az alternatív vitamegoldási rendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, István (2013) A katonai ügyész jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, István (2019) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, József (2021) A bontóperek eljárási szabályai a bírói gyakorlat szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nóra (2010) Az ügyintézés egyszerűsítése a Szolgáltatási irányelv végrehajtása által Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Tamás (2023) A munkavállaló általános kártérítési felelőssége a munkahelyemen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Tibor László (2007) A személyi jövedelemadó bevezetése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Zsófia (2008) A fogyasztó jogainak védelme érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Dezső (1997) A munkáltatói felmondások szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, György (1995) 1956. október 23. a magyar sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, József (2001) A termékfelelősség jogintézményének bemutatása, valamint magyar és Európai Uniós szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Katalin (2010) Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának kialakulása és fejlődése az EU-NATO viszonyrendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nikoletta (2002) Fiatalkorúak büntetés végrehajtásának kérdései hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Petra (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DUNAFERR Rt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Tamás (1993) Választási rendszerek az angolszász országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek, Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beró, Henrietta (2008) Gyermekek gyermekkor nélkül - A bántalmazottak statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Beáta Mária (2012) Az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogalkotási problémák a XXI. században : a bírósági igazgatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyei, Adrián (1998) A környezetvédelem jogi-gazdasági eszközei, környezeti felelősség, környezeti károk felelősségbiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besenyi, Réka (2019) Női egyenjogúság a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Besesek, Ildikó Piroska (1993) A magyar szerzetesrendek feloszlatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besey, György (2001) Szuicídiumok társadalmi és demográfiai jellemzőinek alakulása két magyarországi megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beslin, Bettina (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyei, Zsolt (1996) ÜT(ő) képes 13! (Választások a MOL Rt. Szegedi Bányászati Uzemében 1993- 1994-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei, Éva (2003) Kvalifikáció/Kompetencia = MOL Carrier. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besze, Imre Tibor (1996) A munkajog és a társadalombiztosítási jog összefüggése, kapcsolatrendszere kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beszedics, Ramóna (2011) A távmunka hazai elterjedtségét ösztönző és gátló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszedics, Orsolya (1998) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2012) Kisebbségi és nyelvi jogok a Vajdaságban és Dél-Tirolban a nemzetközi jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Árpád (2010) Szerbia a Dayton-i békeszerződéstől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bethlendy, Mária (1970) Postaügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betkó, Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betyák, Olga (2010) Szerbia és az Európai Integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Betyár, Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Anikó (2003) A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás az Európai Unióban - magyar jogharmonizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán, Anikó Judit (1999) Az erdő tulajdonjogi és használati jogi helyzete az új szabályozások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezsenyi, Viola (2010) A Kecskeméti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezzeg, László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beőthy-Fehér, Szabolcs (2006) A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása a bérezés vonatkozásában az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bhinder, Danyal Tahir (2021) A Comparison of Directors’ Duties and Liabilities Under German and Pakistan Company Law. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biacs, Béla Zoltán (1992) Munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV-nál, a rendszer működésének bemutatása a MÁV új bértarifarendszere kialakítása kapcsán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Biacsi, István (2012) Tárgyalások megszakítása – úton a konzultáció felé? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, Anikó (2007) A rendes felmondás szabályai a munka törvénykönyve alapján és az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, Krisztina (2003) Hamburger az egész világ. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biasmir, Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biblák, Bernadett (2011) A kényszergyógykezelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Ágnes (2015) Posztszuverén hatalomgyakorlás az európai integrációban: átruházott hatáskörök és lojális együttműködés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Ágnes (2022) A bizalmi vagyonkezelési szerződés a jogszabályok és az üzleti élet keresztmetszetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Imre (2005) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bibók, Péter (1996) Az egészségbiztosítás intézményi működésének értékelése a modern munkaszervezés megvalósíthatóságának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bicskei, Tamara (2013) A jogi oktatás fejlődése napjainkig Nyugat-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Beatrix (2020) Az egészséges környezethez való jog érvényesülése az EJEB gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák, Eszter (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása Területi és egyszemélyes kormányzás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsérdy-Bodó, Alexandra Edit (2010) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása és egyéb szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (2011) Az állam szerepe a gyermekvállalásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Renáta (2011) A nemi erkölcs elle(n)ni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Attila (2004) A közösségi szociális felelősségvállalás a vállalati szférában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (2008) A biztosítási jogviszony és az alap jogviszonyok kapcsolata és elhatárolása, különös tekintettel a munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (1999) A járványok és a gazdasági, társadalmi, és a szociális helyzet kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Biczók, Katalin (2006) A gyermekek családon belüli veszélyeztetése és bántalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bielyák, Józsefné (1998) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, a rehabilitáció gyakorlati kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bige, Beatrix (1993) A közúti közlekedés a büntetőjog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bige, Szabolcs (2000) Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihacsyné Markó, Anita (2009) A munkavállalók különös védelme az EU-ban és a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Nóra Ágnes (2012) Szuverenitás, avagy az európai integráció hatása az államra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Orsolya (2009) Az ENSZ főtitkárok feladatának fejlődése különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Edit Emese (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazható biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Ilona (2000) Társadalmi párbeszéd B-A-Z megyében - különös tekintettel a munkavállalókra és érdekképviseleteikre -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Józsefné (1997) A munkaidő: a munkaidő változatai, különös tekintettel a szakszervezeti törekvésekre, a munkavállaló és a munkaadó megállapodásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, László (1972) Ideológia - állam és jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Márta (2003) A kooperációtól a konfrontációig, avagy a hidegháború 1948-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Dr. Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választás arányosságának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari, Ágnes (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Általános áttekintés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihariné Molnár, Emőke Borbála (2008) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihary, Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béláné Dávid, Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus, Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihercz, Beatrix (2016) A palesztin-izraeli konfliktus 1945-1949 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2021) Ingatlant érintő házastársi vagyonközösség rendezése a polgári peres eljárásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2015) A gyermek származásának valóság szerinti rendezése a bírósági peres és nemperes eljárásokban, az eljárások gyakorlati tapasztalatai, a szakértői bizonyítás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Mónika (2014) Belső adatvédelmi audit egy követeléskezelő cégnél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki, Felícia (2001) A társasháztulajdon jogi szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bikár, Angéla (2018) A vajdasági magyarság statisztikai szemmel - különös tekintettel a konzuli érdekvédelemre és kapcsolattartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bild, Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bilik, Jánosné (1999) A személyügyi tevékenység változása, korszerű személyügyi tevékenység. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bilisics, Zita (1999) A Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium kollektív szerződésének kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Billege-Vadkerti, Erzsébet (2011) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Billo, Kármen (2002) A hidegháború kialakulása - Európa kettészakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Mária (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Bianka (2020) Erdély magyar népessége 1869-2011 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Ildikó (2004) A baleset-biztosítás és a foglalkozási rehabilitáció kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Róbert (1995) A bizonyítás alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Binges, Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Binnyei, Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Binszki, Olivér (2016) Az oktatásügy helyzete. Továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben a McKinsey & Company 2007-es összefoglaló elemzése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, Csaba (2000) Az ingatlan-nyilvántartás jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, Csaba (1997) Jelenlegi és az 1975. évi II. törvény családi pótlékra vonatkozó szabályok közötti eltérések és kihatásai a többgyermekes családokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Binszki, József (2007) A csempészet és a vámorgazdaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binszkiné Kleba, Margit (2015) A környezetvédelmi termékdíj új szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birgés, József (2013) Európa a hidegháború után : az Amerikai Egyesült Államok szerepe Európában a hidegháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri, Orsolya (2006) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények, minősítésük, elhatárolási kérdéseik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biri, István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biri, Mihály (2002) A szövetkezeti jog fejlődése a rendszerváltás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birinyi, Gabriella (1998) A vezető iránti követelmények, a vezetői funkciók gyakorlása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, István (1983) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyiné Potyesz, Dr. Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó, Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó, Éva Zsuzsanna (2007) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Hella (2020) Megújuló energiaforrások szabályozási háttere különös tekintettel a napenergiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga (2011) A fiatalok pályaválasztási indítékai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga (2016) A közszolgálati jogviszonyban állók kötelező továbbképzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Háber, Helga Zsuzsanna (2022) Mediáció és a munkahelyi konfliktusok mediálhatósága a közszférában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Birkásné Uhrin, Beáta (2012) Atipikus foglalkoztatási formák és lehetőségei a felsőoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biro, Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Adrienn (2011) Migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Attila (2021) A szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével kapcsolatos perek gyakorlati kérdései az új Pp. tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Gabriella (2013) Toborzás és kiválasztás a CG Electric Systems Hungary Zrt-n keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Karolda Boglárka (2010) Bűnügyi helyzet Csongrád megyében és Szegeden 1996-2008 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Roland (2022) Az emberi jogi egyezményekhez fűzött fenntartások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Viktória (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Zsuzsanna Judit (2019) A büntetőjogi közvetítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Ágota (2012) A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Gábor (1996) A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapír jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bistey, Balázs (2000) Szemelvények az EU környezetvédelmi jogából, különös tekintettel a zajjal és vibrációval okozott károsításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bistey, Balázs (2002) A zaj és rezgésvédelem jogi szabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Adrienn (2011) Egészségkárosodáson alapuló nyugellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Adrienn (2009) A magyar öngondoskodás sajátosságai, különös tekintettel az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Beáta (2014) A közfoglalkoztatás, kiemelten a téli közfoglalkoztatási. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bisztrán, Beáta (2012) A pályakezdők helyzetének vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Ferenc (2022) Aki kimarad-lemarad? : a távmunka bevezetésének lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Gábor (2010) Antall József szerepe a rendszerváltásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Gábor (2012) Az atomfegyverekre vonatkozó nemzetközi szabályok és azok reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Vivien (2023) A kliktivisták védőbeszéde - hogyan formálják át a polgári szerveződéseket a közösségi média színterei? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bite, Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bite, Vivien (2020) Politikai álhírek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittay, Jolán Zsuzsanna (2006) A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittera, Ádám (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittmann, Lilla (2001) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó, Krisztina (2002) A magyar családok helyzete napjainkban a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó, Renáta (1999) A kárpótlás földjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Ilona (1999) Az emberi erőforrás gazdálkodásról. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitófalvi, Marianna (2006) A szenvedélybetegségek megelőzésének lehetőségei és a betegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blahut, Krisztina (2008) A magyar honvédség fegyelmi helyzetének alakulása a sorkatonai szolgálat megszűnése szempontjából, az 1998-2002-ig tartó időszak statisztikai adatainak vizsgálata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovicsné Kúti, Gizella (2012) Fiatalkorú bűnelkövetők javítóintézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovitsné Szekeres, Anna (2004) A magyar családi pótlék történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskó, Tibor (1996) Önkormányzati szociális ellátások és a társadalombiztosítás összefüggő kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blastyák, Ilona (1996) A felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blazovich, László (1999) Magyarok kivándorlása Észak-Amerikába. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, Erika (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, dr. Erika (2005) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak, mint a kiegészítő biztosítások egy lehetséges formája Magyarországon, különös tekintettel az egészségpénztárak szervezetére és működésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blum, Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blutman, László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blága, Csilla (2020) Bérjellegű támogatások, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működése Paks járásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blága, József (1997) A politikai rendszer Izraelben (A XX. századi zsidó állam). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blénessy, Bernadett (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Laura (2004) A SAPARD Program jogi háttere és szerepe a magyarországi mezőgazdaság modernizációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobvos, Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobá, Péter (2008) "A szervezet nem vész el, csak átalakul” avagy A rendőrség és a határőrség integrációjának bemutatása Nógrád megye példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobák, Péter (2011) A társadalombiztosítási nyugdíj rendszer és magánnyugdíjrendszer összehasonlítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobák, Anita (1997) Az önellenőrzés elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Kornél (1996) Machiavelli és a machiavellizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobákné Mudri, Bernadett (2006) A bizonyítási eszközök - Az okirati bizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobán, Melinda (2010) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bocsak, Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsi, István (1997) Az önkormányzati tulajdon sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocskai, Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocz, Bettina (2010) A válság hatása a foglalkoztatottságra a Dél – Dunántúli Régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Erika (2016) A társadalombiztosítási nyugellátások finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, István (1999) A mezőgazdaságban működő szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodacz, János (2013) Újságírás a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodahelyi, Anita (2015) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodicsi, Magdolna (2006) A háziorvos és az Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Viktória (2010) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Zsuzsanna (2012) Emberi erőforrás fejlesztési megoldások az üzleti és technológiai változások kezelésére a Magyar Posta Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Beáta (2000) Az Internettel kapcsolatos nemzetközi magánjogi szabályozás, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Eliza (2006) A környezet és a természet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Eszter (2001) A női bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Hajnalka (2004) A termőföldtulajdon jogainak megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Ilona (1975) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, László (1977) A végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Dr. Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Zoltán (1996) A közúti balesetek elbírálása /közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Zsolt (1980) A halálbüntetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ágota (2006) A nemzetközi büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Desics, Tünde (1998) Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátások a társadalombiztosításban és a családi pótlék. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Garamvölgyi, Aranka (2009) A munkanélküliség hatása a családok életére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács, Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodolainé Szabó, Magdolna (1997) A foglalkoztatás kérdései változó világunkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodonovits, Regina (2008) Az előzetes döntéshozatal eljárás az Európai Bíróság és a tagállami bíróságok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2017) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2015) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Szimonetta (2015) A gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Beatrix (2003) Kerekegyháza település demográfiája - Egy várossá alakulás története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Brigitta (2002) A magyar választási rendszer összehasonlítása az angol modellel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Csaba (2004) Parlamenti választások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Krisztina (2005) Szenvedélybetegek szociális és társadalombiztosítási ellátása különösképpen drogfogyasztók esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Sándor (2007) A végrehajtási eljárás és problémái a szabálysértési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Börcsök, Csilla (2004) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Trapp, Klára (1998) Családi szocializáció iskolás korban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Tímea (2011) A munkahelyi stresszt előidéző tényezők és az azokkal való lehetséges megküzdés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Éva (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogine Kósik, Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár, Piroska (1995) A lízing, mint nem nevesített jogi kategória. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodzás, Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodáne Bártfai, Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Barbara Leona (2016) Az Egyesült Királyság mint kiemelt migrációs célállomás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Gábor Roland (2010) [A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének szabályai]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Ádám Vince (2023) Katonai bűncselekmények elbírálása fegyelmi eljárásban, a tisztességes eljárás és alkotmányos elvek érvényesülésének szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Anita (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Annamária (2001) Kollektív szerződéses rendszer kialakulása és hatályosulása a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Edina (2003) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, György Béláné (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Marianna (1995) A szülői felügyeleti jog elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban, különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Róbert (2000) A multinacionális cégek munkaerő gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Tímea (1999) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázsné Far, dr. Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodócs, Krisztán (1995) A bűnösség kérdése a magyar bűntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodócsi, Erika (2022) Generációk közötti konfliktusok és azok mediálási lehetősége a munkahelyen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi, Beáta (2017) Magyarország határon átnyúló egészségügyi egyezményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi, Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodóczky, Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boga, Mariette (2010) A zárt rendszerű közszolgálat a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Anita (2009) A vallomás vagy nyilatkozat tételéhez kapcsolódó igaszságszolgálatás elleni bűncselekmény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Csaba (2009) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Edit (2018) A humánerőforrást befolyásoló trendek:a technológiai fejlődés közvetlen és közvetett hatásai a humánerőforrás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Judit (1975) A védő- és óvóintézkedés és az utógondozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Viola (2011) Az előzetes letartóztatás európai és magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Zsuzsanna (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Zsuzsanna (1997) A családi pótlék és az arra jogosultak köre, különös tekintettel a nevelőszülőkre, állami neveltekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdánffy, Péter (2000) A jogos védelem hazánkban és egyes európai országok büntetőjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Tamás (2018) Diplomáciai menedékjog megítélése a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Beáta (2003) A munkahelyi diszkrimináció megjelenési formái, különös tekintettel az EU normáira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány, Zoltánné (1997) A munkaidőalap védelme. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Anna Gréta (2022) A modern japán külpolitika kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dóra (2015) A központi várólista koordinációs hálózati rendszerének részletes bemutatása Magyarország tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Gábor Roland (2017) A magyar alkotmányfejlődés története és összehasonlítása a nyugat-európai államok alkotmányfejlődésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2009) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Orsolya (2013) A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi szabályozásának magyar és Európai Uniós vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Viktória (2014) A családtámogatás jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Vivien (2018) A munka és a család összeegyeztethetősége Magyarországon – családbarát állam, családbarát munkahelyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Andorné (1997) A magyar társadalombiztosítás kialakulásának előzményei, fejlődése, napjaink társadalombiztosítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Csaba (2006) Az egyházak anyagi ügyeinek állami felügyelete és az állami támogatás kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Csilla (2005) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme az Európai Ügyészség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Dorottya (2010) Kína szerepe a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Edit (2008) A belterületbe vonás földjogi és környezeti jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Ferenc (1998) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség tárgykörében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Gáborné (2000) Az önkormányzati bevételek összetétele; a saját bevételek növelése és azok határai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Judit (2006) Az ingatlan-nyilvántartás történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, László (2004) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Melinda (2017) Migration Patterns in Hungary And Spain, Comparative Analysis. The Majority Population's Opinion Towards Immigrants. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Mihály (1999) A Gabcikovo-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló államközi szerződés teljesítésének anomáliái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Nóra (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Riesz, Eszte (2004) Biztosabb pillérek az öregedő társadalomnak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Nagy, Éva (2008) A Tisza Volán Zrt. munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Virág, Klára (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogya, Alexandra (2019) A műhibás perek alapvető jogi aspektusai és az igazságügyi orvosszakértők szerepe a jogalkalmazásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó, Kitti Katalin (2014) Az emberölés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogyó, Márta (2002) A pártfogó felügyelet és az utógondozás végrehajtásának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Attila (2012) Az önkormányzatok bevételei, különös tekintettel a helyi adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsiné Volek, Marianna (2004) A gyermek, mint áldozat - Erőszak, veszélyeztetés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár, Kornélia (1996) Az önkormányzatok alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogár, Krisztina (2004) Az abortusz megítélése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárdi, Brigitta (2012) Szerbia állam és jogtörténete és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárdi, Brigitta (2013) A délszláv háború és a nemzetközi közösség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Csanádi, Csilla (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai jelentősége a minőségi ügyfélszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáromi, Bence (2016) Az információ és a tudás jelentősége az üzleti kommunikációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogó, Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohner, Zsolt (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boholy, András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohos, Mária (2000) Narkománia és bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Nikolett (2014) Olajárak változásának vizsgálata és hatásuk elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Gerda Petra (2018) A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás bizalmassága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2011) Rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj jogszabályi fejlődésének vizsgálata 1975-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Gábor (2006) Munkanélküliség a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Zsolt (1996) Haszonélvezet az öröklésjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohák, Ferenc (2020) A munkavállalói igények figyelembevételével kiválasztott képzés szerepe a munkavállalói elkötelezettség és motiváció növelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtiné Áncsán, Edit (2000) A termőföld tulajdonszerzésének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Boglárka (2013) A fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek nemzetközi jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Gábor (2006) A magyar katasztrófavédelem szervezeti és jogszabályi változásai az elmúlt időszakban, az Uniós környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor, Boglárka (2016) A fogyasztóvédelem fejlődése és a magánjogi igényérvényesítés versenyjogi jogsértések esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos, Nikolett (2011) Kiskorúak átmeneti és tartós elhelyezése különös tekintettel a szakszolgálatok feladataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtörő, Botond (2016) A szervezeten belüli létszám biztosításának módszerei napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor, Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Dr. Tamás (1996) Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokros, Annamária (2022) Pályakezdő fiatalok munkanélkülisége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boksa, Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokó, Bernadett (2012) A Bush adminisztráció kül- és biztonságpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolcsik, Zoltán (1993) A szervezett bűnözés Pest megyei jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldis, Gergely (2022) Erdőgazdálkodás természetvédelmi oltalom alatt álló területeken. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Dóra (2018) A kis pártok problematikája Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Hajnalka (2010) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Diána (2007) Európai szövetkezeti modellek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ferencné (2005) A foglalkoztatás alakulása Jász - Nagykun - Szolnok Megyében illetve Karcag és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ida Borbála (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Krisztina (2001) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. Pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Melinda (2006) A humán kontrolling és a teljesítménymenedzsment a MOL Rt. szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldoczki, Krisztina (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldog, Szilvia (2002) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Zoltán (2001) A római hadsereg szerepe az antik Róma politikai berendezkedésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Áron István (2007) A biotechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boleratzky, Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolgár, Zsolt (1999) Vezetési stílusok és gyakorlati megvalósulásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolla, Brigitta (2019) A szexuális kizsákmányolás elleni nemzetközi jogi szintű fellépés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Bettina (2010) A Bajai Szent Rókus Kórház munkaügyi kapcsolatai és a Mátrix-rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolvári, Barbara (2016) A nemek közötti egyenlő bánásmód : a munkadíjazásának jogi és HR vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolye, Viktor (2008) A világörökség értékéinek védelme hazánkban, középpontban a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bombay, Annamária (2002) Németország a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bombicz, József (1995) Bíróság elé állítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boncok, Bettina (2011) A közrend értelmezésének keretei a választottbírósági ítéletek érvénytelenítése körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Fanni (2017) A vezető tisztségviselő büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Attila (2005) A hitelezői érdekek védelme a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Szabina (2018) A platform gazdaság szerzői jogi vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifert, Andrea (2004) Kollektív szerződések a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifárt, László (2013) Az Állam és a Fejedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonnár, Zoltán (2009) A kistérség biztonsága a vagyon elleni bűnözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bonomi, Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bonyhádi, Anita (2014) Az Önkéntes Egészségpénztár, mint az öngondoskodás egyik eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Emil (2019) Távmunka-kutatás a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Katalin Diána (2006) A helyi adóztatás 1991-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Emil (2016) Esélyegyenlőség a magyar munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bor, Zsuzsanna (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borai, Dominika (2017) Gyermekszegénység Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai, Gergely (2003) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borai, Ákos (1990) Az 1986-os bűnvádi perrendtartás kodifikációja, jogtörténeti előzményei - a vizsgálóbíró intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró, Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbola, Péter (2010) Az adásvételi szerződés kialakulása, jogtörténeti fejlődése, hatályos és tervezett hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borboly, István (2001) A polgármester, a falu meg a közösség: a falusi politizálás laboratóriuma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borboláné Mezriczky, Ilona (2010) Rehabilitációs „kórkép” Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbára, János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2009) Származásmegállapítás iránti perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, János (2011) Az ellenzéki kerekasztal szerepe a demokratikus átalakulás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Nóra (2018) Demográfiai öregedés hatása a nyugdíjas munkavállalásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Bettina Réka (2017) A Z generáció, mint a jövő munkavállalói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Dóra (2006) A munkaügyi viták rendezése a magyar munkajogban, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, István (1983) Magyarország kormányformájának fejlődése 1918. X. 16.-1919. III. 21-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, János (2009) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Rita (2002) Az életbiztosítás jelentősége napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Éva (1990) A menekültekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás-Kovács, Vivien (2021) Politikusok közösségi média használatának összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Béla Róbert (2010) Az Európiai szociális gondolkodás kialakulása. Szegénygondozástól a Lisszaboni szerződésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Gerda (2015) A gyermekek védelme a nemzetközi jogban, különös tekintettel az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Andrea (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Anett (1996) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Anette (1995) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Antal (2003) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Balázs (2003) A lakásügy társadalomstatisztikai összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Bernadett (2000) A magyarországi szervezett bűnözés kriminológiai vonatkozásairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gyuláné (1997) A munkához való jog kialakulása, fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Judit (1975) A bírói felülvizsgálat az államigazgatási szervek határozataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, János (1996) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítéléséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Katalin (1995) Az 1990-es és 1994-es magyar koalíciók megítélése a sajtóban (sajtóelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Márta (2005) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlődése, modernizációja, kiemelten a szolgáltatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Tamás (2004) A vésztörvény megalkotása és alkalmazása a Görgey táborában működő vésztörvényszék ítélkezésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Zoltán (2009) A megújuló energiaforrások technikai bemutatása és jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Zsolt Attila (1995) Az RMDSZ és a román ellenzék viszonya 1990-1992/3. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Horváth, Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Nagy, Mária (1996) A humán szolgáltatás megjelenése a munkaügyi szervezet fejlődése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi, Laura Bianka (2013) A fogvatartotti jogok aktuális helyzete, különös tekintettel a kínzás, embertelen bánásmód tilalmára és a büntetés-végrehajtás kontrollrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbényi, Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi, Katalin (1992) A magyar munkanélküliség és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró, Rebeka (2014) Munkahelyi veszélyek: stressz és kiégés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbíró, Katalin (1991) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, Krisztina (2012) A kollektív biztonság rendszerének érvényesülése a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Sándor (1993) Honvédelmi igazgatás, mint a közigazgatás sajátos területe, különös tekintettel az alternatív szolgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borda, dr. Tibor (1992) A jogalkalmazás és a belső szabályozás néhány kérdése a MÁV munkaügyi gyakorlatából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bordiné Németh, Erzsébet (1999) A gyermek születésével és gondozásával kapcsolatos ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács, Gábor (1983) Az egyesületi jog fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordács, István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Evelin (2022) Az államok diplomáciai tevékenysége a 21. században, különös tekintettel a modern diplomácia kihívásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Noémi (2016) A munkavállaló kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Sándorné (2012) Családtámogatási és egyéb szociális ellátások a gyermekek után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Tímea Amarilla (2009) A toborzás-kiválasztás folyamat a MÁV Zrt.-nél, különös tekintettel az E – Toborzásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Ágnes (2010) A magyar nyugdíjrendszer története és a magánnyugdíjpénztárak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, Enikő (1989) A hatalom humanizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Erika (2006) A Magyar Telekom Nyrt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás, György (1975) A prostitúciós bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordás, Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Hajnalka Klaudia (2014) Szociális dimenziók és foglalkoztatottság az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borhi, Józsefné (1996) A központi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetések kapcsolata, különös tekintettel a nyugdíjrendszer reformjára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bori, Julianna (2010) Gyermekvédelem Magyarországon a szociális jog területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Tünde (2014) Az atipikus foglalkoztatás az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Zsóka Napsugár (2013) Diplomáciai konfliktusok : a román-magyar diplomáciai kapcsolatok elemzése 2011-2013. eseményei alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Adrienn (2016) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Anikó (2007) Az ügyfélszolgálat szerepe a nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boriné Dóka, Erika (2005) A foglalkoztatáspolitika főbb jellemzői: különös tekintettel a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boris, Éva (2006) Állategészségügyi és állatjóléti szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borjádi, Rita (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borka, József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1999) A reklám jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Tamás (1999) Nagyvállalati kontrolling rendszer átalakítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Zoltán (2005) Az Európai Unió regionális támogatási rendszere és a hazai gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borka, Zoltán (2000) Szélsőjobboldali pártok a Horthy korszakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bormann, Ágnes (2004) A munkavállalók szabad áramlásának néhány kérdése az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boromisza, Péter (2006) A vadon élő állatok károkozásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Bernadett (2008) Származás megállapítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Dóra (2011) Gyermekek jogán járó juttatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Edit (2009) A gyermek joga a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Erika (2012) A családok helyzete a mai Magyarországon társadalom-statisztika és demográfia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Fanny (2012) Hogyan változott a média viszonya a politikához a rendszerváltás után Magyarországon, a négy nagy párton keresztül? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Judit (2013) Diszkrimináció a munkaerőpiacon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Krisztina Éva (2015) A munka világa Norvégiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Margit (1975) A munkaügyi bíráskodás új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Melinda (2010) Az elítéltek munkáltatása a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Norbert (2014) Szíriai polgárháború hatása a nemzetközi kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Péter (2023) A vagyonelkobzás, valamint a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések a költségvetési csalás deliktum aspektusában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2014) A zenei művek és a szerzői jog : változó felhasználási lehetőségek és fogyasztói szokások a XXI. század hajnalán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ákos József (2022) A közhitelesség elve alapján a jóhiszemű szerző védelme az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, András Zoltán (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Annabella (2014) Magyarország részvétele a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Béla (1999) A narkománia társadalmi és jogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Gyula (2003) A munkaügyi viták típusai, jellemzőik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, György (2001) A változások fő irányai a Különös részben, az 1993. évi XVII. tv. és az újabb törvényi módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Gábor (2020) A kínai hatalmi politika jellemzői a 21. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Judit (2006) Az általános forgalmi adó és a társasági adó gyakorlati alkalmazása egy adott korlátolt felelősségű társaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Krisztina (2003) A magyar és német választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Rita (2016) Az atipikus munkavégzési jogviszony – különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (1975) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2007) A regionalizmus jelene és jövője Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Dr. Zsuzsánna (1999) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Ágnes (2001) Az időskorúak szociális ellátórendszere - kiemelten Szeged Megyei Jogú városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ágnes (2000) A pályakezdők munkaerőpiaci helyzete és támogatásuk eszközei Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Horváth, Ágnes (1999) Az önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kalicz, Éva (1975) A tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Szántó, Judit (2015) A gyermeki jogok érvényesülése a gyámhivatal kapcsolattartási eljárásai során. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szántó, Judit (2020) A közvetítői eljárás alkalmazása a gyámhivatalban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Boross, Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borossebesi, Szimonetta Ivett (2015) Társadalmi körkép a mai Magyarországról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borossebesi, Szimonetta Ivett (2018) Spanyolország a XXI. században és a nemzeti kérdés az adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borostyánkőy, Claudia (2001) Az attitűd és az előítélet általános kérdései, valamint a társadalomra gyakorolt hatásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borovics, Miklós (1975) A kulturális igazgatás jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Tamás (2022) Inequality and Harassment in EU workplaces. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bors, István (1999) Az építkezések közigazgatási kontrollja, különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, István (1996) A honvédelmi igazgatás a magyar közigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Károlyné (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai, különös tekintettel a vb-titkárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Szilvia (1999) Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi, Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Olivér (2004) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Olivér (1999) A mai magyar tőzsde. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Ágnes (2003) A tanúbizonyítás szerepe a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsiné Rácz, Edit (1999) A váltó szerepe a pénzforgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi, Brigitta (2009) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Márta (2018) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök bemutatása a magyar és a dán rendszerben – fókuszban a flexicurity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Olga (2013) Az együttélési formák alakulásának tendenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Ágnes (2008) Az iniuria-delictum történeti fejlődése a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi, Zoltán (2003) Menekültkérdés az antik Rómában és a modern Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Zsolt István (2003) A halálbüntetés jogelméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anikó Ilona (2022) A hibrid munkavégzés Magyarországon. Milyen lesz az iroda jövője? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anita (2009) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anita (2011) Baleseti ellátásokhoz kapcsolódó jogosultsági feltételek és azok meglétének ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Balázs (2008) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2009) A Munka Törvénykönyve, az Építıipari Ágazati és egy középszintő Kollektív Szerzıdés kapcsolata, összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, József (2009) Egyes élelmiszeripari támogatások és igénylésük jogszerűségének vizsgálata a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Kitti (2013) Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetés alatti reszocializációs nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Krisztina (2021) Toborzás, kiválasztás és a munkavállalói képzés folyamatainak változása a HR osztály bevezetésével összefüggésben egy termelő vállalat esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Daniella (2002) A családi pótlék és iskoláztatási támogatás hatása a gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Edina (2003) A szociális munka célja, feladata és eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Judit Mária (2000) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Noémi (2000) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Noémi (1999) A női foglalkoztatás szociológiai, családvédelmi és munkajogi jellemzői a XX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Noémi (2004) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsy, János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsy, Sára Katalin (2017) Mentális zavarban szenvedő személyek személyiségi jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borszéki, Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsányi, Brigitta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsányi, Eszter (1998) A nemzetközi környezetvédelmi jog kialakulása, általános kérdései és egyes egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Ilona (1975) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Éva (1999) Perbeli képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borvák, Erzsébet (2018) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény megalkotásának előzményei, alapelvek és az I. fokú eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bory, Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borza, Gabriella (2002) Az Európai Unió munkajogi normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzainé Lukács, Mónika (2002) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása és intézményeinek működése a Kunság Volán Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi, Alexa (2000) Az átalakított gépjárművek utáni ÁFA levonási jogosultság kérdései az adóhatósági és bírósági gyakorlat tükrében 1994-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi, Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzsákné Varga, Edit (2005) Gyermekvédelmi intézményrendszer Budapest főváros önkormányzatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzák, Sándorné (2010) Az anyák szociális helyzete gyermekvállalás esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán, Tibor (2006) A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzás, Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzási, Bence (2014) Az internetes hozzáférés alapjogi és szerzői jogi problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczki, Mihály (2007) A kiküldetés, mint atipikus foglalkoztatási forma szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczky, Barbara Anett (2009) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borútiné Podmaniczki, Dóra (2009) A Kecskeméti Regionális Képző Központ és a Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boska, Andrea (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel a közúti baleset gondatlan okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boskóné Szabolcs, Edit (2002) Raymond Aron prognózisa a XX. század utolsó évtizedeiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák, Gábor László (2002) A demokratikus legitimitás problémája Magyarországon 1989-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák, Szilvia (2007) A munkaidő szabályozása és gyakorlati alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosznyai, Zsuzsanna (2009) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Jenő (1997) Az ügyfélcentrikus szemléletmód megjelenése az Egészségbiztosítási Önkormányzat Stratégiájában és az ügyfélszolgálatok szerepe az egészségbiztosítás arculatának alakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Both, Nóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Edit (1995) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, László (1996) A visegrádi országok és az európai integráció főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botlik, Szabina Ildikó (2021) Munkaerőmegtartás sajátosságai az IT szektorban az Y és a Z generáció körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Andrea (2011) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Gyöngyvér (2010) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése, különös tekintettel a Magyar és a Román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Marianna (2009) A magyar munkanélküli ellátórendszer sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Mónika (2016) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botos, Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botosné Kramolits, Éva (2005) Menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botta Dukátné Orczifalvi, Éva (2023) Válási mediáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka, Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Brigitta (2018) „Perbeszéd helyett párbeszéd”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (2015) Egy sajátos elkövetői kategória, a sorozatgyilkosok kriminológiai jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Gizella (1975) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, József (2006) A katolikus egyház irányító szerepe és a hierarchia tagozódása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, dr. Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Tünde (1990) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botyánszki, Adrienn (2011) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Anikó (2022) A gyermekpornográfia kriminológiai megközelítése és anyagi büntetőjogi minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, János (2009) A Schengeni rendszer kialakulása és eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bouraoui, Salma (2022) « Les droits des personnes LGBTI en Europe centrale (le cas polono-hongrois) : que peut faire l’Europe « homophile » face a l’Europe « homophobe » ? ». Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bourdjolbo, Tchoudiba (2021) Les enjeux, défis et perspectives des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Union-européenne a l'heure de la mise en marche de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) : entre nouvelle approche de commerce et stratégie de développement. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boza, Barbara (2006) A pártfogó felügyelet reformja és a büntető mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Szabina (2015) A jövedelem hatása a különböző társadalmi pozíciójú magyar családok helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Dr. Ilona (1999) Az EU büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Zoltán (2005) A rendszerváltás utáni magyar politikai kultúra helyzetének alakulása a parlamenti választások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsikné Krisztin, Eszter (2009) Gyermekek jogán járó ellátások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsogi, Zita (2014) Igazságügyi szakértők szerepe a polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsoki, Dániel (2013) Zenta társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsolik, Róbert (2009) Társulási formák a magyar önkormányzatok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsák, Brigitta (2009) Magyarország népesedéstörténetének demográfiai adatai a 17-18. századból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsár, Jusztina (2005) A perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Anna (2012) A közszolgálat napjainkban, azon belül is a kormánytisztviselői jogviszony és annak kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Janka (2023) A 2006-os őszi események hatása a magyar társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Zsófia (2014) A közfoglalkoztatási rendszer bemutatása és megvalósulása Maroslelén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Barbara (2004) Okiratok a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, János (1996) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Krisztina (2008) Ifjúságpolitika az Európai Unióban különös tekintettel a magyar és román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Zoltán (2000) Szövetkezetek helye Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai, Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda, Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozzay, Ágnes (2004) Levegővédelem szabályozása és üzemi gyakorlata - egy konkrét üzem tapasztalatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Inez (2014) A fogvatartott anyák és várandós nők körülményei a hazai és nemzetközi büntetés-végrehajtási intézetekben, különös tekintettel az anya-gyermek részlegekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Kitti (2014) Fiatalok és pályakezdők foglalkoztatása – nehézségek és megoldási lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Lilla (2011) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Péter (2013) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a rendszerváltás óta napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Edit (1988) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Andrea (2009) A távmunka munkajogi aspektusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Imréné (2009) Munkaügyi kapcsolatok a jogi szabályozás tükrében 1988-1992. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Mónika (2014) "Ép testben ép lélek"- Az életmód szerepe az elhízás megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Róbert (2019) Korrupció és szegénység. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, Nikoletta Regina (2017) Sérelemdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozókiné Kovács, Piroska (2012) A BRIC-országok helyzete a pénzügyi válság idején. Interdiszciplináris kutatás statisztikai és demográfiai számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Magdolna (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Bernadett (2002) A képviselőtestület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky, Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky, Ágnes (2000) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának európai tendenciái és e jogterület szabályozásának hazai fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóné Nagy, Éva (2013) Magánszemély adómegállapítása az adóalany elhalálozása után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boár, Tamás (2003) A kistérségi foglalkoztatás dilemmái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boór, Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov, Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brand, Eszter (2014) Az Orbán-kormány és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Liliána (2012) Tisza István nemzetiségi- és külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Anna (2004) A hegyközségek története és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Erika Barbara (2007) A jogi oktatás története Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Róbert (2010) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Dóra (2016) Skócia függetlenedése és az önrendelkezési jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Enikő (2016) Nyelvi jogok az Európai Unió és az Európa Tanács rendszerében, különös tekintettel a magyarországi kisebbségek nyelvhasználathoz való jogára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Braunné Wagner, Éva (2014) Az autizmussal élők társadalmi helyzetének bemutatása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brehlik, Dávid (2012) A sport kereskedelmi szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Breinikné Kara, Andrea (1995) A vállalati- és árujelzők jelentősége különös tekintettel a védjegyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brekli, Alice (2019) Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyarok migrációs szokásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brella, Zoltán (2008) Peres eljárásokat megelőző, elkerülő alternatív vitamegoldó eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brencsik, Sándor (2000) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brendon, Balázs András (2018) Elhatárolás és szervezetrendszer : titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazása a büntetőeljáráson kívül és belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenner, Ádám (2011) Az ügyész a bíróság elé állításban és a tárgyalás mellőzéses eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Breuer, Andrásné (1995) A méltányosság gyakorlata és tapasztalatai a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a betegségi anyasági ellátások és a gyermekgondozási segély területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Breznyik, Erika (2005) A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek létrejötte és szerepe Szarvas város életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brichter, Zsolt (2012) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brimo, Widad (2022) European Integration through European Sovereignty. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brimo, Widad (2020) A szíriai háború. Síita Félhold, Terrorizmus, Nagyhatalmi Érdekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brlás, Jánosné (2012) Csongrád társadalom statisztikájának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brogli, Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruncsák, Anikó (2011) Talleyrand politikai pályája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brunecker, Éva (1997) A környezetvédelmi törvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki, Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel, László (1978) A tanácsi bizottságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczky, Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky, János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brutóczky, László (1999) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokról de lega lata és de lege ferenda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brzózka, Helena Mária (2012) A köztársasági elnök intézménye a szláv országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brájer, Andrea (2006) A CSR, egy gyakorlati esettanulmányon keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brátán, Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, Béla (2000) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények az ügyészségi nyomozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, János (1993) A magyar sztrájkjog a nemzetközi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bródi, Tünde (2000) A gyermekkorúak sérelmére elkövetett egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, Áron János (2020) A körhintacsalás büntetőjogi megítélése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, Éva (2007) A kábítószer büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródiné Apáti, Bettina (2023) Szülői felelősség, a modern család és az igazságszolgáltatáshoz való jog-szakfordítás angolról magyarra : a gyermeki jogok védelme a közösségi médiában-szakfordítás magyarról angolra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bródiné Pördi, Ágnes (2017) Gyermekvédelmi mediáció a mediációs munkámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl, Tiborné (2004) Az állampolgárok földtulajdonában okozott károk részleges kárpótlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl, Tiborné (1997) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása Magyarországon 1990-1994-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brúszel, Ágnes (2003) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubori, Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubrják, András Balázs (2008) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2009) Az Európai Unió munkajoga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2002) A román és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Adrienn (2008) Úton a kiterjesztés felé : (a kollektív tárgyalások és megállapodások sajátosságai a nyomdaiparban egy vállalati példa alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Anikó (2003) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során - különös tekintettel a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Judit (1999) A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi, László (1976) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó, István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy, József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsányi, Renáta (2019) A Szülői Elidegenítési Szindróma (PAS) lehetséges megoldásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Katalin (2014) Családok támogatásai és szociális ellátásai, kiemelten a nagycsaládban nevelkedő gyermekek után és a nagycsalád kapcsolata a nevelőszülői hálózattal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Krisztina Zsófia (2013) A határon átnyúló jogviták rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Tímea (2007) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkóné Fekete, Katalin (2012) Szegénység a mai Magyarországon a társadalom-statisztikai és demográfiai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Zsuzsanna (2010) Jogesetek a Sulpicius bankház okirataiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Gabriella (1999) A társfinanszírozás elmélete és gyakorlati megvalósulása a Duna-Tisza Rt.-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buda, Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Anna (2015) Terrorizmus az iszlámban. Tunézia és az erőszak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Gabriella (2009) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Mária (2012) A családbarát munkahely dilemmái Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Renáta Krisztina (2023) A büntetés-végrehajtási intézetek monitorozása az Európai Unióban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Szilvia Rita (2013) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Viktória (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Alexandra (2008) Magyarország munkaerő-piaci helyzetének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Anna (2000) Személyiségi jogok védelmének megjelenése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Géza (1995) Szimbolikus legitimáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, István (1999) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása a gyakorlatban. Egy jogintézmény, amely „megrengette" a büntetés-végrehajtást. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Marianna Henrietta (1993) A forint inflációja és okai az utolsó negyedszázadban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Miklós (2000) A nemzetközi multimodális fuvarozás, különös tekintettel az Áruk Nemzetközi Multimodális Egyezményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Vince (1995) Fejezetek az Amerikai Egyesült Államok szervezett bűnözésének történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Zoltán (2000) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos, Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Kovács, Zsuzsanna (2012) A nemzeti adatvagyon törvény alkalmazása a nyugdíjbiztosítás területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy, Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budaker, dr. Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári, Sára Anna (2017) A kulturális örökség védelme nemzetközi szinten, különös tekintettel az Európai Unió és Magyarország helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buday, Zsolt (2009) A jóhírnév védelme és a sajtó-helyreigazítás egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budácsik, Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budányi, Dániel (2000) Az önkéntes magánbiztosítási rendszerek sajátosságai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buela, István (2010) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények statisztikája a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buella, Attila (2000) Demográfiai szociális helyzet Szeged lakótelepein a 90-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buella, Attila (2000) Lakástakarék Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buglos, Katalin (1992) A szoftver jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bugya, József (2002) Az Európai Unió közös agrárpolitikája avagy egy közös politika változás alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugya, László (2002) Az Egyesült �Államok és néhány tagállamának alkotmánya és a föderáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Kitti (2022) Formal Requirements for International Sale Contracts under the CISG. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Krisztina (2011) A gyermekek után járó juttatások és azok változásai 2000-2010 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, László (2015) Az Európai Unió és az Arktisz: az Unió Arktisz Tanács állandó megfigyelői státusz kérelmének problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Emőke (2002) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Katalin (2002) A hosszú tartamú szabadságvesztésre ítéltek fogvatartási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Zoltán (1998) A századelő lakáspolitikája Magyarországon, összehasonlítva a nyugat-európai helyzettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Csenge (2014) A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet eszközrendszerének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Anikó (1995) Törvények a Magyar Nemzeti Múzeumról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Edit (2002) A gondatlanság a közlekedési bűncselekményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Gabriella (2009) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Gréta (2020) A kábítószer birtoklása és az ahhoz kapcsolódó kábítószer-bűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Melinda (2004) A demográfiai faktorok összefüggése a bűnözéssel napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, Katalin (2000) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukliné Vámos, Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukodi, Erika (2011) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások változásai 2000-2010. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovenszki, Aliz (2013) A helyi önkormányzatok társulásai és a területfejlesztés, különös tekintettel Csobád Község Önkormányzatának együttműködéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovics, Judit (1995) A totalitarizmus főbb jellemvonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky, Miklós (2005) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovszki, Edit (2010) A környezetterhelési díj talajvédelmi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukran, Nika (2023) A munkáltatói ellenőrzések formái és keretei, különös tekintettel a GDPR-ra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buksa, Istvánné (1999) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bukta, Annamária (2000) Hatalom-uralom-legitimáció - Különös tekintettel a legitimitás problémájára és Bayer József: A politikai legitimitás c. könyvére -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukva, Kármen (2016) Dzsihadista és Szeparatista szervezetek összehasonlítása a XXI. századi Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bulejsza, Krisztina (1999) A banki adósminősítési rendszer és kockázat csökkentő hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulik, Gabriella (1998) A házasság felbontásának eljárásjogi kérdései, különös tekintettel a bíróság békítési tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulla, László (1993) A magyar tőzsdére vonatkozó jogi szabályozás rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bullás, Katinka (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a büntetés-végrehajtás időtartama alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bullás, Mónika (2021) A szerződés érvénytelenségének megváltozott jogkövetkezményei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyáki, János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki, Zsuzsanna (2017) A magyar társadalom egészségügyi helyzete mérőszámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bundula, Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bunford, Krisztina (2009) A tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bunina, Elena (2019) Nők státusza a Közel-Keleten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bunina, Elena (2016) Első, második és harmadik generációs migrációs folyamatok Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burai, Judit (1992) Hajdú-Bihar megye bűnügyi adatváltozásai az 1980-as évektől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burai, Márta (2002) Lakás élet-minőség ma, a német és a magyar adatok összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burda, László Ferencné (2006) A társadalombiztosítás rövid története, valamint a nyilvántartási okmányok fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bures, Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burger, Edina (2000) Anyagmaradványok, mint tárgyi bizonyítási eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burget, Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burghardt, Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Judit (2007) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, Éva (2013) Az öregségi nyugdíj szabályozása a magyar és a francia társadalombiztosítás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burkáné Simai, Klára (1997) Munkaügyi kapcsolatok a munkaügyben /különös tekintettel a Pest Megyei Munkaügyi Központ és Ellenőrzési Osztályának partnerkapcsolataira/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burok, Dr. Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Burszki, Béla (1975) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buránszki, Dóra (2012) Az emberiség elleni bűncselekmények különös tekintettel a népirtásra és a büntetőbíráskodásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burányiné Müller, Ágnes (1983) A munkaszerződés érvénytelensége, következményei, az érvénytelenség orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bus, Andrea Katalin (2014) A nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel az irányelvek és kerethatározatok implementációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bus, András Gábor (2020) Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének alapelve a bírói joggyakorlatban a jóhiszemű és ellenérték fejében szerző szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella (2015) Az előzetes letartóztatás hatályos szabályozása és az egyéb szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Barbara (2002) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella Katalin (2007) Az öngyilkosságok statisztikája a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busai, György (1998) A házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busch, András (2005) A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapítása az európai versenyjogi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buschor, Dezsőné (2008) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busi, Nikoletta (2008) A munkanélküliség alakulása és kezelése Szentes és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Busku, Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák, Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busné Németh, Andrea (2004) A magyar lakosság egészségi állapotának alakulása az 1970-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buss, Emese (1998) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása a szociológia tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bustos, Loren Cristina (2019) Strengthening EU-ASEAN Relations through Promoting Business Human Rights in Economic Cooperation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

But, Györgyi Szilvia (2004) A hátrányos helyzetűek jogai az EU-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buthiné Berei, Irma (1999) A területszervezés, valamint a városok létrejötte és népesedése különös tekintettel az 1999-1998. között bekövetkezett változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Butora, Mónika (2003) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek jogaira és kötelezettségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buza, Judit (1975) A házasság felbontása a Szegedi Járásbíróság gyakorlatában az új családjogi törvény hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Katalin Nóra (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buza, Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzai, Ágnes (2018) A magyar és a német sztrájkjogról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzder-Lantos, János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzgó, Erzsébet Mária (2009) A betegjogok kialakulása és gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzi, Lajos (1983) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése 1978-1982 között. A Püspökladányi Járás-Hajdú-Bihar megye és országos viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzinkay, Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzogány, Rozália Edit (2012) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzál, Attila (1999) A kisebbségi önkormányzatok helye a magyar közjogi struktúrában, működésük tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Benedek Sándor (2014) A hivatásos sportolók munkajogviszonya, különös tekintettel a sportszolgáltatási szerződésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Brigitta Eszter (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Krisztina (2003) Aktív eszközök a foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás, László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzási, Barnabás (2006) A takeover magyar szabályozása kitekintéssel az európai uniós és az amerikai regularizációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, István (1995) A polgári jogi alapelvek változásairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Karola (1999) A kiállítások és vásárok szerepe az idegenforgalmi piacon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Rozália (1999) A munkaviszony megszűnése. A felmondás-felmentés rendszerének közalkalmazotti, köztisztviselői szabályozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Szilvia (1993) Az állami gondoskodás alatt állók örökbefogadása és az örökbefogadás joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába, Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába Istvánné Schvarcz, Dr. Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábi, Huanita (2011) Kettős állampolgárság és vajdasági magyarság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábi, Huanita (2013) A kisebbségek jogi és politikai helyzete Szerbiában, különös tekintettel a magyar kisebbségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bábinszki, Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bács, Györgyné (1998) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának jelenlegi helyzete és a jövőbeli fejlesztése igazgatási szerveinél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bács, Éva (2005) Fogyatékosok esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Attila József (2009) Életszínvonal és megélhetés a mai Magyarországon a jövedelmek és a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi, Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Bertalanné Tóth, Ildikó (1975) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2008) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2007) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Báder, Zsanett (1999) Nemzetközi összehasonlító lakásadatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bádonyi, Zsófia (2013) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálind, Márton (2023) Kulturális alázatosság, a következő lépés a pszichedelikus reneszánsz fordulópontján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálind, Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálind, Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, András (2006) A fogvatartottak munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Beáta (2015) A vény nélkül kapható gyógyszerek reklámjainak hatása az egyén egészségképére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Csaba (2013) A Magyar Nemzeti Tanács Szerbiában, két ország nemzetpolitikájának metszéspontján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Diána (2011) A politikai propaganda új irányvonalai a 2002-es parlamenti választásokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Dóra (2022) Portfólió Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Emese (2015) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Imre (2016) Az előzetes letartóztatás végrehajtása, különös tekintettel a fogvatartott védelemhez való jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, István (2012) A totalitarizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márton Sándor (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság szabályozásának alapjai, gyakorlata és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Nikolett (2013) Toborzási, kiválasztási módszerek a Közép-magyarországi és a Dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Nikolett Katalin (2014) Egy 1969-es születésű személy járulékfizetési kötelezettségei 1987 és 2013 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2022) Portfólió - Digitális Adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2015) A családok helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Renáta (2014) Betegségek megelőzésének jelentősége hazai viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Roland (2006) Az olasz jobboldal hatalomra kerülése és kormányzása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2019) Az Iszlám Állam kialakulása, kellemzői és jelenlegi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2017) Nyugat – Szahara bemutatása és helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Tímea (2022) Skandináv kontra magyar börtönügy : a skandináv büntetés-végrehajtás néhány sajátos vonása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zsófia Dorottya (2019) Politikai rendszerek a Csillagok Háborúja világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zsófia Dorottya (2022) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte – aktueller Zustand des Strafrechts. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Adrienn (2001) Szociális párbeszéd Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Andrea (2002) Anya- és gyermekvédelem kialakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Attila (1997) Rokkantsági nyugdíjrendszer problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Barbara (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dániel (2008) Az ILO működése kialakulásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gergely (2001) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dr. György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gábor (1993) 1956 és utóélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gábor (2006) A foglalkoztatáspolitikai eszközök rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, József (2004) Családtámogatási ellátások rendszere és intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Krisztina (1996) Viták a fasizmusról a magyar történelmi irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Krisztián (2006) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, László (2020) A magyar katona fegyelmi és büntetőjogifelelősségre vonásának anyagi jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Lívia (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2017) A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Tünde (2007) Az irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Tünde (1992) Dióhéjban az örökbefogadásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Ágnes (1998) A gyermek és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint-Buzás, Anita (2014) Az anyasághoz kötődő ellátások bemutatása egy biztosított személyen keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Csaba, Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Füleky, Jolán (1997) A ma Magyarországának öregségi nyugdíjrendszere, dilemmák az Európai Unióhoz csatlakozás és Európa változó nyugdíjrendszerének tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Szilágyi, Marianna Ágnes (2007) Többcélú kistérségi társulások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálán, Barbara Szilvia (2013) Az anyagi igazság követelményétől az eljárási igazságosság elvéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Diána Ágnes (2014) A nem-kormányközi szervezetek helyzete és szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Anett (2007) A közlekedési bűncselekmények szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Rita (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina Veronika (2017) A hidegháború fogalmának elemzése elméleti megközelítés alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Kristóf Tamás (2019) A szél- és napenergia szabályozása Magyarországon, továbbá a kapcsolódó támogatási rendszerek és tárolókapacitások vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Péter (2006) Munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei és jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, András (2003) A gépjárművek kibocsátásai az Európai Unióban és Magyarországon, környezetvédelmi jogi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Edina (2000) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina (2001) A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina Veronika (2020) Oroszország mint nagyhatalom fejlődése és szerepe a nemzetközi kapcsolatokban a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Gyöngyvér (2001) Igazságszolgáltatási reform a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Ilona Viktória (2016) Németország kettészakítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, János (2000) A viktimológia alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Kinga Adrienn (2018) A nukleáris fegyverek meghatározása, megjelenésének körülményei, elterjedése, és szabályozásának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Mercédesz (2004) Áldozat a kriminológiában különös tekintettel a kiskorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Zoltán (1993) A szövetkezeti földtulajdonjog változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bándliné Gyenis, Éva (2013) A családon belüli erőszak: nő és gyermekbántalmazás a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bándy, Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Henrietta (2005) Az öregségi nyugdíj fajtái valamint a jogosultságok feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi, Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánffi, Melinda (2009) Az ILO és az Európai Unió jogforrásai, és azok magyar munkajogi hatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Anett (2016) A közszolgálati jogviszony sajátosságai és bemutatása a kapcsolódó jogesetek útján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Beáta Kitti (2013) A munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei, különös tekintettel a pályakezdő fiatalokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Mónika (2010) Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Norina (2014) Határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Erika Éva (2006) Reformok a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Ferenc (1992) A közúti közlekedési balesetek kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Tibor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfiné Tohai, Leila (2013) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi, Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyi, Erika (2018) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi, Csilla (2008) A nemzeti alkotmányok és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Gábor (2012) A szabadságvesztés-büntetés elméleti kérdései, problematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Eszter Nóra (2010) A terrorizmus Spanyolországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Ferenc (1999) Befektetővédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi, Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi, Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánk, Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánk, Melinda (2008) A magyar parlamentarizmus nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki, Norbert (2004) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki, Orsolya (2000) Birodalmi jog és provinciai jog - Jogharmonizáció az ókorban és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth, Mihály (2001) Az oktatásügy megtérülési rátái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkuti, Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti, Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkúti, Ágnes (2001) Az Európai Unió egyéni munkajoga - Az Európai Bíróság jogalakító szerepének kiemelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Németh, Tünde (2016) Az Európai Unió hálózatbiztonsági és információbiztonsági szabályozásának magyarországi harmonizációja – a közösségi jogi hűség egy példája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Raffai, Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánovics, Judit (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki, Lászlóné (1998) A társadalombiztosítás története, irányítása, az önkormányzati irányítás változásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bántó, Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánvölgyi, Péter (2015) Az MKKSZ működése, Alapszabályának változásai az új Ptk. tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Mariann (2002) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Rita (2000) A kelet-közép európai országok Európai Unióhoz való viszonya, csatlakozási lehetőségek és esélyeik (különös tekintettel Magyarország helyzetére). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye, Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Háló, Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski, Gyula (1999) Az RMDSZ a román kormánykoalícióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski, Szilvia (2000) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, Imre (2011) Az emberölés minősített esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti, Tibor (2013) Budapest főváros zseblopásának alakulása a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti, Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánó Kacskovics, Virginia (2007) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczy, Vivien Hanna (2013) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdi, Patrik (2019) Német stratégiai gondolkodás módosulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdi, Patrik (2016) Az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) kialakulása és működésének értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdon, Magdolna (2013) A nők helyzete a megújuló energiaszektorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdon, Magdolna (2015) A nők szerepe a zöld gazdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Katalin (1999) A kamara új közjogi feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Zsuzsanna (1975) A bűnelkövető fiatalkorúak átnevelésének elősegítése a büntetőjog eszközeivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdosi, Gábor (1993) A privatizációs lízing mint az állami vagyon magánkézbe adásának új technikája Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdossy, Csaba (2012) Kibertér: A 21. század harcmezeje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Anikó (2014) Munkaügyi viták típusai és jellemzői, mediáció versus jogorvoslat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Ágnes (2014) A hosszú időtartamú szabadságvesztés-büntetések végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Bence (2017) Kádár rendszer sportpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Bence (2017) Kádár rendszer sportpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Gábor (2001) Etikai Kódex - gazdaság az etika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bársony, Tamás (2011) A szerződés létrejötte - összehasonlító jogi elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Atilla (2008) Napnyugat és Ezeréjszaka: A Nyugati és az Iszlám jogrendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bársony, Veronika (1997) A vasutas dolgozók érdekvédelmi szervezetének átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárszki, Adrienn (2007) A távmunka és annak jogi keretei, különös tekintettel a magyar szabályozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai, Zsolt László (2022) Portfólió - Digitális adatvédelem: egy „élhetőbb” GDPR-ért. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai, Judit (1996) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai, Zsolt (1997) A jogszabályok helyesbítésének gyakorlata és elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai, Dr. Zsolt (1999) Adatvédelem Európában és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfay, Éva (2009) Családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfayné Prókai, Gabriella (1993) Betegségi és anyasági ellátás személyi számítógépes számfejtése a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TÁKISZ-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárándi, Emese (2003) Az emberi méltóságot és a magánélet titkait sértő bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Tímea (2023) Az anyagi pervezetés lehetőségei és korlátjai az érvényesíteni kívánt jog tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Zsuzsanna (2007) Emberi erőforrás jelentősége a coaching folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Ákos (2012) Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság gazdasági kapcsolatának változásai : különös tekintettel a válság hatásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Angéla (1993) A csődeljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Györgyné (1998) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, József (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárányi, Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báró-Farakas, Csaba László (2019) A párbaj megítélése hazánkban a Csemegi-kódex után, nemzetközi kitekintéssel. Felülírhatja-e a társadalmi elvárás a törvényi normát? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báró-Farkas, Margit Chiara (2019) A nemi erkölcs elleni cselekmények egyházjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Anna (2009) Környezetkárosító bűncselekmények napjainkban a statisztika tükrében Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Endre (2013) Jogorvoslat a magyar közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori, Gábor (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthoryné Licska, Anikó (2014) A hódmezővásárhelyi oktatási rendszer változásai a statisztika és a jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báthoryné Soós, Judit (1996) A munkanélküliség és a korszerű munkaerőközvetítési rendszer kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bátori, Róbertné (2009) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátoriné Bartucz, Mária (2017) A képmás és hangfelvétel polgári jogi védelme a bírósági jogalkalmazás gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátoriné Farkas, Éva (2007) A munka díjazásának elméleti és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi, Csaba (2003) A végrehajtó hatalom sajátosságai a francia félprezidenciális rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi, Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi, Attila (2011) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Botond László (2019) A terhelt védelemhez való joga a magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Tamásné (1996) A baleseti ellátások és baleseti a megtérítés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi, Tamásné (2000) A társadalombiztosítás baleseti ellátásai és a baleset miatti megtérítés rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Anett (2006) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Ákos (2022) A NER-korszak szuverenitás kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békefi, Ákos (2020) Kommunista utódpártok a Visegrádi Négyek országaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Nóra (2009) Totalitárius rendszerek az 1920-as, 1930-as években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békási, Nóra (2013) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békés, Mariann (2003) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, András (2009) A megújuló energia szabályozása a környezetjog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Csilla (2013) A Magyar Posta Zrt. jóléti-szociális juttatási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Csilla (2011) A szegedi 1. számú posta toborzási és kiválasztási technikája, valamint annak problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Krisztina Éva (2009) A mediáció valamint a munkajogi mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Anikó (1999) A települési önkormányzatok szerepe, feladata, lehetőségei a szociális gondoskodásban, különös tekintettel Szolnok város tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Bernadett (2006) A munkanélküliek ellátásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Henriett (2002) A jog játékelméleti problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Orsolya (2020) A roma lakosság integrációjának bemutatása a demográfia és statisztika eszközeivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Sándorné (2008) Segélyezési típusú ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békéssy, Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béla, Zsófia Julianna (2017) A részmunkaidős és a határozott időtartamban történő foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béla, Éva (1995) Adatok a második világháború utáni erdélyi magyarságról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki, József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bélik, Ágnes (2005) Az MNB mint a monetáris politika irányítója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Gábor (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki, Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bélteki, Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béndekné Benkó, Erzsébet (1999) Családi pótlék és a szociálpolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Béni, Csaba (2006) Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béni, Dóra (2018) Kapcsolattartás a különélő szülő és a gyermek között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi, Krisztina (1995) Lakáshelyzet Magyarországon 1940-től 1980-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Dr. Krisztina (2005) Az atipikus munkaszerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések és azok alkalmazása a mindennapokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényi, Szabolcs (1993) A privatizáció - A külföldi működő tőke behozatala - Vegyesvállalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérces, Gyula Lajosné (2014) Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség szabályai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces, Katalin (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces, László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérczi, Henrietta (1999) Környezetvédelmi szankció rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérdi, Adrienn (2007) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérdi, Zsolt (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Adrienn Ilona (2021) Az egyszerűsített foglalkoztatás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Andrea (2022) A kiégésről, okokról, prevencióról és intervencióról. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, István (2019) Békés megye személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleseteinek alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Ágnes Eliza (2011) Az új Alaptörvény és az Alkotmánybíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Béla (1991) Felügyelet és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, István (1993) A mezőgazdasági szövetkezetek helye a szövetkezetek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Károlyné (2007) Az önkéntes és magánnyugdíj rendszerek sajátosságai, az öngondoskodás jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Virág (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és végszükség megítéléséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Zsuzsa (1998) Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai (EFTA, JAPÁN, USA). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béresné dr. Dunai, Gyöngyi (2008) A közoktatásban foglalkoztatottakra vonatkozó sajátos munkajogi szabályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Béri, András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béza, Dr. Dánielné (1996) Az egészségügyi ellátó rendszerek alakulása és a biztosítási rendszer kapcsolatainak fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bézi, Lilla (2012) A magánszemélyek adatait sértő számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi, Lilla (2006) Az öregség kockázatának állami kezelése egyes országokban, kiemelten hazánkban és Németországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Alexandra (2013) Az Európai Unió Tanácsa és a csoportos elnökségek elemzése 2007-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2011) Jogalkalmazásban felmerülő kérdések 1970-2010 között az elbirtoklás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Barbara Erika (2008) A honosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Boglárka (2009) A gyermekek jogán járó szociális jogi ellátások, mint megélhetési forma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Edda (2010) A munkavállaló kártérítési felelőssége Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (2010) A regisztrációs adó Magyarországon és az Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, József (2023) Vona Gábor politikai identitásváltása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ágota (2014) A tömegpusztító fegyverek nemzetközi szabályozása, különös tekintettel az atomfegyverekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ákos (2022) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Andor (2000) Agrárjogalkotásunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében - az alapvető társadalmi-gazdasági problémák törvényhozás általi kezelési stratégiáinak elemzése, különös tekintettel a föld, mint alapvető természeti kincsünk és az ahhoz kapcsolódó egyéb területek nehézségeinek és megoldási kísérleteinek bemutatására -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Attila (2009) A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége, a két felelősség eltérő sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Enikő (1995) A magyarországi infláció kórképe. Az infláció kezelése Magyarországon 1973-1995. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Gusztáv (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Debreceni Munkaügyi Bíróság 1981-82. évi gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Henrietta (2000) A vadászati jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Jánosné (1997) A társadalombiztosítás irányítása és szervezete a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, József (2020) Az Európai Unió bővítési stratégiája a Nyugat-Balkánon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Kata (2009) Hulladékgazdálkodás Magyarországon – a gumiabroncsok szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Róbert (2002) A bankok hitelezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Sára Györgyi (2003) Az öröklési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Viktor Zsolt (2002) A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Zoltán (1999) Az állampapírpiac fejlődésének alakulása a rendszerváltás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíróné Dienes, Csilla (2011) A fehérgyarmati kistérség társadalomstatisztikai bemutatása az utolsó népszámlálási adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsik, Petra Olga (2012) Békés megye és Csorvás demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Aliz (2014) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Beáta (2011) Az első fokú büntető eljárás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Róbert (2009) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Zita (2017) Prostitúció: média-reprezentáció és megítélés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, Krisztina (2009) Elméleti és gyakorlati kérdések a Bécsi Vételi Egyezmény szerződésszegésre vonatkozó rendelkezései körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Krisztina (2005) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Sándor (2007) A magyarországi háztartások internettel való ellátottságának alakulása, ennek társadalmi hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Tamás (2008) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás tapasztalatai a Dél-alföldi Régióban, különös tekintettel Békés megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Berta Brigitta (2013) Terrorizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Péter (2012) Fegyelmi jellegű jogviszony megszüntetések a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódog, Balázs (2023) A kriptovaluták szabályozásának nemzetközi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódog, Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh, Zoltán (1983) Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bók, Anikó (2002) Veszélyeztetés a foglalkozás körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, János (2001) A jogi transzplantok és a jogharmonizáció elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bókai, Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bólya, István (1999) Gyermekneveléssel kapcsolatos családi támogatások Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bóna, Csaba (2002) A film jogi szabályozásának gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bónis, Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bónácz, Rita (2001) Öregségi nyugdíjrendszerünk változása, fejlődése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Mónika (2012) Az önrendelkezési és elszakadási jog érvényesülése a volt Jugoszlávia felbomlása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóné, Péter (2011) A magyarországi magánnyugdíjpénztárak rendszerének és vagyonának alakulása, valamint annak hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Zsuzsanna Izabella (2013) Az MNV Zrt. társasági jogi elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Dr. Zsuzsanna Izabella (2016) Az apasági vélelmekre vonatkozó új jogi szabályozás kihatása a szülő-gyermek jogviszonyának rendezhetőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Alexandra Annamária (2007) Az elítéltek foglalkoztatása, munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Enikő (1999) Az európai közösségek egyezménye a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról és a magyar nemzetközi kolliziós magánjog szerződésekre vonatkozó kötelmi szabályainak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóta, Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bózsó, Hermina (2012) Alternatív vitamegoldó eszközök a mediáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bödecs, Adrienn (2006) Kisebbségi kérdések rendezése Magyarországon az EU-tagság kapcsán a vajdasági magyarok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bödör, Tímea (2016) „A nemzetközi / Európai Unió tagállami bűnüldözési és bűnügyi együttműködés alapkérdései a kábítószerrel visszaélés fogyasztási, birtoklási változatainál”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bögi, Zsuzsanna (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böheim, György (1997) Munkaügyi ellenőrzés Budapesten (különös tekintettel a külföldiek foglalkoztatására és a feketemunka végzésére). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó, Anna (1973) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böjtös, Péter (2011) A rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj gazdasági, társadalmi és financiális hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bökfi, Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bölcsföldi, Zsóka (2012) Nők a politikában: esélyegyenlőség és kvóta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei, Magdolna (2007) A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei-Molnár, Katalin (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bölöni, Lajos (1990) A munkahelyi ittasságvizsgálat egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bönde, Eszter (2012) Baleseti rokkantsági nyugdíj. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bönde, Aranka (2004) A szakszervezeti tagdíj fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Anikó (2018) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (2012) Információszabadság a települési önkormányzatoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Renáta (2013) A pártfogó felügyelet végrehajtása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2010) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2015) Tehetségbank. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Zsófia (2022) Az űrjog szabályozásának nemzetközi jogi kihívásai és hiányosságai az űrturizmus fejlődésének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Andrea (2006) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, kiemelten a családban nevelt gyermekek ellátására tekintettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Erika (2005) Az alapellátás elmúlt 130 évének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Levente (2001) Környezetvédelmi felelősség az Európai Uniós csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Tímea (2003) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Judit (2023) Az erdőnek nem minősülő termőföld vételárának megítélése a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben megfogalmazott általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekek tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Borbála (2007) A jóvátétel jogintézménye a büntető anyagi- és eljárási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz, Orsolya (2006) Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munkajogban- különös tekintettel a nők és férfiak helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröczné Cseh, Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böröndy, János (2012) A Svédországi és Magyarországi munkaügyi ellenőrzés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröndy, János (2014) A mediáció munkajogi hátterének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böszörményi, Diána (2022) Magyar közvetítési kísérletek a vietnami háborúban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Búr, István (1981) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bús, Diána (2014) A nők hátrányos helyzete a munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Diána (2016) A fogyatékkal élő személyek munkavállalási, integrációs lehetőségei- nehézségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Márta (2005) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogállása, feladatai - különös tekintettel a hatósági igazgatási tevékenységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Szilvia (1996) Két választás Magyarországon (Az 1990-es és az 1994-es parlamenti választások tapasztalatai a választások eredményeinek tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búti, Gergelyné (1997) Az érdekképviseletek részvétele a munkaerő-közvetítésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búza, Ivett Lilla (2020) Egy hátrányos helyzetű Csongrád megyei település pályázati lehetőségei a felzárkóztatás tükrében, a közfoglalkoztatásban elért eredményei és jövője a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bük, Zsanett (2012) Az állami- és a magán-munkaközvetítés összehasonlítása és szerepe a munkanélküliség csökkentésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büki, Tamás (1995) Felmondási rendszerek az 1992. évi munkatörvényekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bürger, Ditta Noémi (2003) A fejvadász cégek működése Magyarországon (A fejvadászok és személyzeti tanácsadók a munkaerőpiacon). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bürgés, Vivien (2022) Ujjlenyomatban rejlő azonosítás és a munkajog kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner, Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bődi, Sándorné (1997) Nonprofit tevékenységek finanszírozása és aktuális kérdései a kulturális szférában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi, Zsófia (1999) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bődi, Zsófia (2001) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bőke-Weisengruber, Éva (2011) Gánt Község Önkormányzata a települési önkormányzat intézményeinél munkában állók jogviszonyának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bőkuti, Szilvia (1999) A gazdasági bűnözés új vonásai, különös tekintettel a pénzmosásra, a számítógépes és a bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bősi, Ferenc (2002) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Castellon-Castellon, Lili (2019) A kőolaj gazdasági és politikai térhódítása Venezuelában és Norvégiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Catanzáró, Nóra (2009) A jog és a populáris kultúra : jog a filmhez – film a joghoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ceglédi, Nóra (2016) A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon, a II. világháborútól kezdődően napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chappon, Alexandra (2010) A munkaügyi ellenırzés kialakulása és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chiovini, Gábor Béla (2006) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chiovini, Mária (1998) A bizottságok szerepe az önkormányzatokban különös tekintettel az oktatás és a kultúra területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Chovanecz, Balázs (2022) Az Európai Unió elektromágneses terekkel összefüggő minimumkövetelményeinek irányelvi szabályozási rendszere, hazai jogrendbe átültetésének folyamata és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chovanecz Török, Szilvia (2022) A munkavégzéssel kapcsolatos védőoltások jogi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chrabák, László (1998) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Chrappan, Adrienn (2007) Egy cafetéria-rendszer bevezetésének főbb tanulságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chrappan, Róbert (2006) Menedzserbetegségek-kérdőjelek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Christian, Martin Ary (2002) A versenyjog időszerű kérdései figyelemmel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chubinidze, Ana (2019) The effects of content personalisation on personal autonomy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Chudi, Barbara (2018) A szociális ellátási rendszer jogszabályi háttere és annak gyakorlati megvalósulása Kiskőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Chugyik, Bettina (2022) Portfólió szakdolgozat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Chugyik, Bettina (2020) A tájékoztatáshoz való jog a pénzügyi fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cimber, Zsuzsanna (2014) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cindric, Karolina (2011) A Balkán háború és a nemzetközi szervezetek, a NATO és az ENSZ, beavatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Clauser, Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cravero, Adrienn Zsuzsanna (2005) A munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Crnkovics, Tamás (1987) Grotius természetjoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cs.Tóth, Éva (2019) Pénzmosás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Eszter (2011) A magyar, a horvát és a szerb köztársasági elnök egyes alkotmányos jogköreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Péter (2013) Al – Kaida Szervezete az Iszlám Maghreb Földjén : nemzeti terrorizmusból regionális fenyegetettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Jánosné (2002) Munkaviszony megszüntetésének hazai szabályozása, az európai jogharmonizációs szabályozás jellemző vonásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, József (1997) A szexuális erőszak jogi szabályozása a hatályos büntetőtörvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csaba, Krisztina (2003) A közigazgatás személyi állományát érintő harmonizációs törekvések az Európai Unióban és a magyar közszolgálati szabályozás, különös tekintettel a köztisztviselői törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Zoltán (1975) Munkaviszony jogellenes megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csabai, Helga (2012) Kisebbségi autonómiák Európában, hangsúlyozva Dél-Tirol és az Åland-szigetek működésének hasonlóságait és különbségeit. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Lili (1999) Gondolatok a gyermek- és fiatalkori bűnözésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csabai, Orsolya (2007) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai, Róbert (2010) A közel-keleti kérdés az Emberi Jogi Tanács napirendjén 2009-2010-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csabók, Szilvia (2002) A toborzás, kiválasztás és a kultúra összefüggései egy adott vállalat példáján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csada, Judit (2009) Az Európai Szövetkezet hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Edit (2014) A nők sajátos helyzete a japán munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Katalin (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Tünde (2014) Az emberi jogok védelmének modern kihívása: az állami szuverenitás és a védelmi felelősség koncepciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csajbók, Zoltán (2004) A föld és az épület jogi sorsa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Éva (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Ildikó (1998) A halálhoz való jog. Az euthanáziáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csala, József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csala, László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csala, Éva Margit (2006) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Szilvia Klára (2019) A gazdasági társaságokban létrejövő munkaviszony jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Antalné (2005) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek Magyarországon, kiemelten az egészségbiztosítás területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Beáta Éva (2007) Dohányzók és nemdohányzók a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Beáta Éva (2017) Munkaerő-kölcsönzés : a foglalkoztatás egyre tipikusabb atipikus formája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Szilveszter (1972) Választási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csamangóné Lovászi, Bernadett (2011) A munkavállalók szabad mozgása az EU és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanda, dr. Erzsébet (1995) A Szegedi Közlekedési Vállalat átalakulása és annak humánpolitikai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csankiné Bálint, Annamária (2016) A helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak sajátosságai társulási rendszerük tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Evelin (2021) Adatvédelemi jog és közösségi média. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Evelin (2019) Az iskolai szociális munka Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Krisztián (2019) Gazdasági társaságok eredeti és származákos alapítása Különös tekintetttel a KKT-re, BT-re és a KFT-re. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Zsolt (2002) A fair eljárás biztosítása a szabálysértési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanálosi, Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros, Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Szilvia (2010) Indokolatlan megkülönböztetés és esélyegyenlőség a munkajogban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Zsolt (2008) A gyülekezési jog korlátozhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Csenge (2016) Dél-Korea biztonságpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Gábor (2020) A kábítószer és a bűnözés a bódult állapotban történő járművezetés kapcsán és annak bizonyítási nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Máté (2017) Az atipikus munkavégzési formák és a munkaerő-kölcsönzés sajátosságai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Zsuzsanna (2005) Humán erőforrás gazdálkodás a Matáv-nál különös tekintettel a kiválasztásra és az Assessment Center alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Ágnes (2002) A magyar-EU versenyjogi jogharmonizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó-Kászony, Alexandra (2011) A diszkrimináció tilalmának jogi szabályozása a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapóné Sárvári, Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Tóth, Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csarnai, Judit (2005) A gyámügyi igazgatás fejlődése és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnainé, Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatai, József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós, Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós, Erzsébet (2008) Az Arktisz speciális jogi helyzete - Területszerzés, szuverenitás gyakorlása? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlósné Magosi, Andrea (2008) Kollektív Szerződések Magyarországon és ezek megfelelőssége az Európai Uniós irányelveknek, különös tekintettel a munkavállalók jogaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári, Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatári, László (1999) A pénzbüntetések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csató, Adrienn (2010) Totalitarizmus elméletek a Nolte Furet vita. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Regina (2022) Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Sándorné (2001) Az egészségügy és a kötelező egészségbiztosítás, szerepük a lakosság egészségi állapotában, ellátásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csausity, Ivett (2013) Gyermekes családoknak járó juttatások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács, Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Anett (2015) A jóhiszemű jogszerző védelme az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Imre (2014) A bűnözés mai helyzete a kriminálstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Mária Viktória (2017) A megújuló energiaforrások Európai Uniós szabályozásának alapkérdései, kitekintéssel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Szabina (2018) A társadalmi felelősségvállalás szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Attila (1993) A kisvállalkozások helyzete a kilencvenes évek elején Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, György (1997) A részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések történeti áttekintése és a hatályos szabályozás, különös tekintettel az alaptőkére és a részvényekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, József (1999) A határőrség menekültügyi tevékenysége, különös tekintettel 1988-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2001) Foglalkoztatáspolitika és munkanélküliség különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Magdolna Piroska (2008) Civilek részvételének jogi szabályozása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Örs (2006) A jóléti állam története és mai kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh-Szakál, Katalin (2006) A magyar nyugdíjrendszer reformja napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehek, Csilla Ágnes (1996) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a munkanélküliség ellen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csehné Dr. Éber, Dr. Zsófia (2016) Gyermekjóléti szolgálatok Magyarországon kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, András Gábor (2007) Nemzetközi büntetőbíróságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó-Kovács, Lászlóné (2018) Közfoglalkoztatás egy hátrányos helyzetű településen. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csejkei, László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csejtei, Anikó (2008) Az "orvosi műhiba perek" néhány vonatkozása a nőgyógyászatban és a szülészetben, különös tekintettel a császármetszésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Judit (2004) Az állatvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Miklósné (1990) A halláskárosodásra alapozott baleseti járadékigények elbírálásának problémái, különös tekintettel a lövészeteken elszenvedett halláskárosodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csejteiné, Oszoli Szandra (2022) Stresszorok és stresszválaszok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke, Zoltán (2002) A tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságban és a hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1969) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Katalin (2007) A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás speciális szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Tímea (2001) A szervezett bűnözés elleni küzdelem jogi lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csele, Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csele, Judit (1976) A galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cselik, Andrea (2000) Az országgyűlés jogalkotó tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cselédes, Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csemer, Ibolya (2012) A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat viszonyrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Krisztina (2015) Egyházak, börtönmissziók, civil szervezetek tevékenysége a börtön falain belül és az utógondozás során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csendes, Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csengeri, Nikolett (2008) A társadalombiztosítás fontossága a felnőtt lakosság szemészeti szűrésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Ágnes (2007) A női bűnözés és a nők helyzete a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengery, Levente (2002) Az Európai Unió közúti közlekedése és a magyar közúti közlekedés integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Anett (2009) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Krisztina (2015) A gyermeket nevelő családok helyzete a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Andrea (1992) A válás, mint társadalmi jelenség és a bontóperes eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenki, Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenki, Helga (2003) Teljesítményméréssel kapcsolatos törekvések a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Petra Andrea (2017) A magán egészségügyi ellátások jelentősége és a paraszolvencia szerepe Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csentes, Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepcsányi, Aladár (1997) Kisebbségek szociálpolitikai juttatásának lehetőségei a mai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csepei, József (1993) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltozás után Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepela, Ágnes (2016) Börtönártalmak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, József (2009) Agrárpártok, agrárprogramok, agrártörvénykezés a rendszerváltás körüli években : politikai csaták a törvények körül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli, Zsuzsanna (2004) Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a csatlakozó Magyarország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeliné Makádi, Judit (1997) A munkanélküliséggel kapcsolatos közigazgatási feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csepreghy, Lóránt (2019) A terhelt vallomása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Adrienn (2014) Érvek és ellenérvek az esküdtszék működéséről hazánkban, a jogtudomány szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Roland (2010) A Sztrájk Jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Boglárka (2003) Otthont nyújtó ellátás a gyermekvédelemben, különös tekintettel annak jogi környezetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi, Magdolna (2004) Az állatvédelem és állategészségügy jogi helyzete és feladatai Magyarországon az EU csatlakozás küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Tünde (2000) Az RMDSZ a román politikai rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Zita (1996) A magzati élet védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cser, Tamás (1992) Mikor lesz alkotmányos? (Gondolatok, vélemények a társadalombiztosításról, a kifizetőhelyekről, és az alkotmányosság rögös útjáról a kifizetőhelyek szemszögéből). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh, Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csere, János (2007) Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és a japán típusú minőségmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csereklyei, Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseresnyés, Szilárd (2010) A magyar országgyűlési-, önkormányzati- és az európai parlamenti választások eredményeinek vizsgálata a statisztikai adatok alapján, különös tekintettel a választás arányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Anita (2011) A fogyatékkal élők akadálymentes környezetének kialakítása a hazai jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Anita (2013) A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Andrea (2004) Egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhalmi, Tamás (2000) A házastársi vagyonközösség megszűnése, és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhegyi, Márk (2006) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti, Erika Nóra (2003) A regionális állami támogatások megítélése az Európai Unió és hazánk kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti, László (1983) A Magyar Nemzeti Bank fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseri, Zoltán (2016) Fiatalkori bűnözés vizsgálata a 80-as évektől 2010-ig statisztikai adatok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, András (2005) Erdőgazdálkodás és erdővédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, András (1987) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserjési, Helga (2000) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve/vagy a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserkúti, Zoltán (2001) A hajléktalanok munkaerőpiaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csermely, Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermák, Adrienn (2000) Magyarország nemzeti parkjai és a nemzeti park igazgatóságok működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csermák, Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermák, Henriette (1983) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernay, Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernetics, Szilvia (2007) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics, Tünde Olga (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserni, János (2016) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a járművezetés ittas állapotban és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények hazai szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserni, János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernik, Antal (2009) A magyar munkaerőpiac egyes szociológiai jellemzői az ezredfordulón. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csernik, Antal (2004) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Anna (2006) A családbarát munkahelyek jellemzői Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Tamás (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernov, Annamária (2000) Menekültügyi és migrációs problémák Oroszországban és Ukrajnában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovics, Gréta (2019) A fiatalkorúak zárt intézeti büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky, Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Ibolya (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Tamás (2010) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Andrea (1999) A személyek szabad mozgása az EU-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernus, Anikó (2007) A diákmunka jogi szabályozása a különböző országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Eszter (2000) Alkotmánymódosítások az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernus, Tibor (1998) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és az ügyészség: összehasonlító elemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernus-Lukács, Szilveszter Sándor (2023) Három dél-magyarországi szabad királyi város önkormányzati szervezetének változásai a politikai átalakulások korában (1861-1868). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyák, Gábor (2012) A halálbüntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernyánszky, Tamás (1991) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernák, Lili Viktória (2022) Munkavégzés a koronavírus árnyékában, a home office foglalkoztatási forma elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Ágnes (2021) A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon : a jelenlegi helyzet szemléletése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Hajnalka (2002) Atipikus munkavégzés az Európai Unióban, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák, Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernák, Dr. Józsefné (1999) Alanyi jogon a családi támogatások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csernát, Erzsébet (2021) Generációs konfliktusok a munkahelyen - "Betűháború". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserpák, Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csertő, Attila (2011) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Gyula (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikái, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csertőné Antalfy, Ágnes (2007) Az egészségpénztár célja, jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csery, Péter (2004) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserős, László (2009) Az Egészségbiztosítási Pénztár megtérítési igényének érvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Ferenc (2011) Csongrád megyei mentőszervezet 2004-2007. évi mutatószámainak társadalomstatisztikai, demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csesznegi, Edit (2006) Vöröskereszt és véradás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csete, Renáta (2016) A munkavállalók bevonzása és megtartása egy békés megyei középvállalkozásnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csetneki, Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetri, Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csibi, Kinga (2000) A magyar munkajogviszony keletkezése és megszüntetése a jogi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2010) Sztrájk, a munkavállalók legfőbb érdekvédelmi eszköze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrány, Anna (2012) A magyar sztrájkszabályozás problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiby, Fruzsina (2022) Politikusok a Facebookon: A 2021-es előválasztási és a 2022-es országgyűlési választási kampány az online térben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiby, Fruzsina (2020) Politikai kommunikáció a közösségi média korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Fanni Brigitta (2019) Emberi jogok az Amerika-közi rendszerben: a véleménynyilvánítás szabadsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Máté (2013) A demokratikus átmenet gazdasági reformjai Lengyelországban és Argentínában – összehasonlító tanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsai, Máté (2010) Spanyolország szerepe az Európai Unió és Latin-Amerika kapcsolatrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsel, Attila (2002) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely, Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csicsman, Regina (2016) A felsőoktatás és a munkaerő-piaci igények összehangolása a duális képzés által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsák, Mónika (2009) A vezető tisztségviselő felelőssége a hitelezőkkel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsó, Klaudia Sára (2023) A hatékony védelemhez való jog a szakértői bizonyítás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiga, Krisztina (2008) A társadalombiztosítás fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi, Nóra (2003) A cégnyilvánosság elve a közösségi és tagállami szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiha, Zsanett (2011) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiha, József (1997) Egy munkaügyi központ kialakulása és fejlődése (1990-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csik, Szilárd László (2011) Lobbi az Európai Unió intézményeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Viktória Eszter (2012) Az apasági perek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csik, Bernadett (1999) A DUNAFERR Regionális Egészségpénztár működése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Attila (1995) Tőzsdei befektetés és spekuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Brigitta (1995) A magyar pénzintézeti rendszer szabályozásának néhány aktuális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikai, Klára (1980) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiki, Zita (2000) Nemzetközi ingatlanforgalom magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki-Bege, Éva (2006) Az akadálymentesség igényének megjelenése a közbeszerzési eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikos, Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikota, Máté Imre (2021) Közösségi média használata a munkaidő rovására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiky, István (1980) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikány, József (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Botond (2014) A katonai büntetőeljárás, különös tekintettel a rendőrökre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Gabriella (2014) A Magyar Államkincstár mint társadalombiztosítási kifizetőhely. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Sándor Dániel (2023) A munkanélküliség okai és lehetséges megoldásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Tímea (2015) A szociális és lakáspolitika fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Árpád (2012) A kultúra helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Anna (2000) Béren kívüli juttatások a Magyar Posta Részvénytársaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Emese Viktória (1999) A bűnöző viselkedés kialakulása kriminálszociológiai megközelítésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Gellért (1998) Gondolatok a rendőrség marketing tevékenységéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Gábor (2004) Csongrád megye közbiztonsági statisztikája 1999-2003. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Judit (2000) Vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Sándorné (2007) Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csilek, Lilla (2016) Magyarországi bérek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csilics, László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, Zsuzsanna (1985) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, Áron (1999) A nemzetközi tőkeáramlás rendszere. A külföldi működőtőke Magyarországon, valamint a dél-alföldi régióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillik, Tamás (2001) A biztosítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillám, Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csima, Gyula (2006) A református egyház területi igazgatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csimbók, Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipak, Dániel Martin (2023) A verseny és a fogyasztók kiemelt fontossága egy modern gazdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe, László (2009) Gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről - Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe, László (2009) Jog és irodalom : gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről : Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipkereki, Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csipszer, Éva (2007) A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményének minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipánné Papp, Petra (2015) Teljesítési képességet biztosító szerződési kikötések alkalmazása és változásai az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Gabriella (2017) A betéti társaság bemutatása a gazdasági társaságok között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csire, Melinda (2000) A Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik, György Márton (2012) Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csirik, Tamás (1999) A közösségi versenyjog mentesítési rendszere és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirke, Károlyné (2010) A munkavédelem szabályozása a Magyar Telekomnál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csirmaz, Edit (1990) A tőzsde jogi szabályozása (Magyarország, NSZK, USA). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Dávid (2015) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítései és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2010) Autóbuszvezetık kiválasztási és képzési rendszere a Tisza Volán Zrt.-nél különös tekintettel a konfliktuskezelésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Krisztina (2012) Az informatikusok toborzásának és kiválasztásának sajátosságai empirikus vizsgálati tapasztalatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Katalin (2002) A menekültek helyzete Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Klára (1999) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Mária (1995) A munkanélküliség jogi-, gazdasági-, közgazdasági problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Petra (2008) A kollektív szerződéskötés fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Róbert (1999) Az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszárné Kosik, Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csitos, Eszter (2002) Az örökbefogadás szabályai Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári, Nikolett (2021) Az Ingatlan adás-vételi szerződés tartalmi és alaki kellékei a hitelintézeti követelményrendszer tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári, Barbara (1998) A nemzeti identitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csitári, Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Evelin (2011) A veszélyeztető közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizma, László (2001) Alkotmányos alapelvek és alkalmazásuk az USA joggyakorlatában, a Legfelsőbb Bíróság helye, szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Bettina (2010) A Romániában élő magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai a XX. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Dorottya (2012) Magyarország csatlakozása az euróövezethez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2011) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Mónika (2010) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Éva (2015) A mező- és erdőgazdálkodású földekre vonatkozó elővásárlási jogokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Edit (2008) A sztrájktörvény elmélete és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Ferenc (1983) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Békéscsabai Munkaügyi Bíróság hároméves anyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Rita (2016) Az Európai Unió migrációs politikájának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Zoltán (2000) Rendőrök sérelmére és a rendőrök által elkövetett bűncselekmények statisztikája (Bács-Kiskun megyében 1990-től napjainkig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsófia (2007) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Ádám (2016) A helyi önkormányzatok bevételeinek főbb típusai és megoszlásuk az önkormányzatok költségvetésében 2013 és 2015 között Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmarik, József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia, Anett (2007) A szélenergia felhasználásának jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia, Ferenc István (2020) A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmár, István (1996) Az általános forgalmi adó jogi szabályozásának változásai 1987-1996. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár, Józsefné (1996) TÖSZIR (Társadalombiztosítási Önkormányzatok Számítógépes Rendszere) A járulék - folyószámla elszámolás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, Ágnes (2002) Eutanázia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csjernyik, Timea (2020) Social media az egyes alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csobánczi, Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczi, Szilvia (1998) Lakás, avagy a "család statisztikája". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczy, László (1993) Az arab-izraeli háborúk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csohány, László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csohány, Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoma, József (1998) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási jelentési és nyilvántartási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma, László (2003) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csoma, Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Fanni Ágnes (2011) A munkáltató társadalombiztosítási nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Attila (2003) Az izraelita felekezetűekre vonatkozó közjogi szabályozás Magyarországon a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, István (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Józsefné (1997) Munkaerő-közvetítés Magyarországon (Magyarországi szabályozás és jelenlegi gyakorlata a fővárosban). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csomák, Vidor (2011) Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Árpád Tibor (2012) Dualizmus a jogfilozófiában és annak kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Ildikó (2003) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomós, Ágnes (2006) A prostitúció kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor, Tamás Péter (2011) A részesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor, Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Sára (2019) Szövetségi politika a magyar parlamenti választásokban, különös tekintettel a 2002-es, 2014-es és 2018-as parlamenti választásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Helga (2004) A megyei önkormányzat szervezete, feladata és az önkormányzati rendszerben betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Sándorné (1993) A kollektív tárgyalás mechanizmusának jellemzői - Az 1990-es évek átmeneti megoldásától egy piackomform modell lehetőségéig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Lilla Krisztina (2017) Orbán Viktor politikai kommunikációja és annak megítélése az angol sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Nóra (2012) A szuverenitás kérdése az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Sándor (2009) Csángó magyarok demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsuzsa (2012) PPP konstrukciók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Balázs (2020) Környezeti kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi viták rendezése diplomáciai eszközökkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Balázs (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Csilla (2009) Jogrend a Brit Alkotmányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Dorottya (2008) Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, László (2002) A családi pótlék rendszer fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Nikolett (2001) A helyi önkormányzatok Európai Uniós integrációjának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Péter (2001) A termőföld jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, dr. Péter (2005) Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon különös tekintettel a jogorvoslati eljárások szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Zsolt (2016) A visegrádi országok nemzeti identitása és külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Éva (2002) Magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky, Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonki, Anna Vera (2014) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja létrehozásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai, Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csont, Sándor (1986) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Karola (2014) A munkaügyi viták és azok rendezésére irányuló alternatív eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Mária (1975) A járási hivatalok szervezete és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (2012) beszámítási képességet kizáró okok, mint elsődleges büntethetőségi akadályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Diána (2004) Az ügyészi vád és vádirat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Gábor (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Katalin Zsuzsanna (2007) A foglalkoztatás aktuális kérdései egy önkormányzat tevékenységében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Roland (2004) Egyház és politika a demokratikus Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Tibor (1992) A sztoától Szent Ágostonig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Zsuzsanna (2016) A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné, Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Krisztina (1975) Az erőszakos nemi közösülés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Nelli Edina (2010) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Petra (2010) A perbeli bizonyítás elméleti kérdései, különös tekintettel a szabad bizonyítás rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Szilvia (2016) A közszolgálat sajátos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Ágota (2010) Szakszervezetek kontra Üzemi Tanácsok- megvalósulása a Hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Judit Éva (2005) Büntetőjog európai vonatkozásai különös tekintettel a bűnügyi együttműködésre az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Pálné (2002) Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Renáta (1999) Pénzügyi lízing, avagy szabályozott lízingviszonyok 1997-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Róbert (2000) Egyesült Királyság és a Német Szövetségi Köztársaság választási rendszerének összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Balázs (2022) 1. Create a compulsory licensing scheme for on-demand digital media platforms ; 2. The main stages of domestic copyright legislation [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Barbara (2015) Kiskunhalas demográfiai statisztikai adatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Katalin (2006) A magyar szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Zsanett Nikoletta (2019) A terrorista célzatú cselekmények büntetőjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Balázs (2020) Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés és büntetőjogi értékelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Gabriella (1990) Bizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Noémi (2020) Az orbáni évtized. A legfontosabb politikai események és a választási győzelmek hatása Orbán Viktor politikai diskurzusára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Noémi (2018) A politikai diskurzus: Orbán Viktor politikai beszédeinek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Ágnes (2016) A foglalkoztatási jogviszony megteremtésének lehetőségei az ápolási díjban részesülő személyek tevékenysége kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordásné Kovács, Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordós, Albert (1998) A Kádár-korszak diktatórikus jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csortos, Ferenc (2016) Szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuba, Attila (2006) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és ítélkezési gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csudits, Éva (2006) A pártfogó felügyelet reformja Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha, Krisztina (2010) [Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha, József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuhaj, Dóra Marianna (2009) Közszolgálati jogviszony létesítése és módosítása,különös tekintettel a vezetőkre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuka, Erika (2005) Az ingatlan - nyilvántartás története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Erika (2016) Az ingatlan-nyilvántartás története és alapelvei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Lajosné (1996) Az egészségügy finanszírozásának időszerű kérdései, különös tekintettel a járóbeteg ellátás finanszírozására, és annak Vas megyei tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csukonyi, Gyula (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok változása Magyarországon 1945-től napjainkig különös tekintettel a rendszerváltásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csukás, Endre (1992) A társadalombiztosítás finanszírozásának egyes kérdései különös tekintettel az egészségügyre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csupernyák, Csilla (2012) A házasság felbontásának jogi és pszichológiai folyamatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (2004) Általános forgalmi adó az Európai Unióban és Magyarországon a csatlakozás évében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgó, Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgóné Országh, Mónika (2001) A földtulajdonjog és a földhasználati jog változásai egy település tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csurka, Edina (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuti, Anita (2010) Diákok foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csutora, László (2000) Az Európai Unió fő szerveinek döntéshozatali eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Krisztina (2009) A magyar nyugellátási rendszer történeti fejlődése, átalakulása, jelenlegi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csábi, Bettina (2003) Az agrárágazat állami irányításának főbb jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2015) Munkaügyi jogviták és azok rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Dorottya (2011) Munkáltatók és biztosítottak jogai és kötelezettségei a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Tamás (2012) A gyermek képviseletére vonatkozó szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Ferencné (2007) A védőnők munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, dr. Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, András (1999) A Budapesti Értéktőzsde megnyitása és jelenlegi válsága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csáki, Zoltán (2005) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákiné Danyi, Katalin (2015) A helyi önkormányzatok társulásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga, Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákvári, Adrienn (2003) A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzemi Rt. emberi erőforrás gazdálkodásának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáky, Zsolt (2000) Dél-Korea, avagy egy kis tigris felemelkedése és bukása? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákányi, Mónika (2001) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, foglalkoztatási rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó, Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csánk, Ivett (2011) Az életkor szerinti diszkrimináció a munkaerőpiacon, különös tekintettel az időskorúakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Alíz (2012) A romániai és a szlovákiai magyarság 1990-től napjainkig tartó demográfiai változásainak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Anna (2015) Közfoglalkoztatás Csanyteleken. A közfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Brigitta (2018) Balástyai háziorvosi ellátás minősége a betegelégedettség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Gyöngyi Brigitta (2010) Teljesítményértékelési rendszer szerepe a közigazgatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Judit (2015) Orosz-ukrán kapcsolatok 1991 után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Katalin (2011) A jóléti államok összehasonlító elemzése kitekintve Magyarországra, Nagy-Britanniára és Svédországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2009) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Edina (2004) A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdési. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Henrietta (2004) Személyzetfejlesztés és kompetencia-menedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Imre (2000) Narkománia és bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, József (1983) Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők szabadságvesztés utáni beilleszkedése a társadalomba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Péterné (2005) A munkaadó járulék megállapítási kötelezettségének teljesítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Intézményi Alrendszerében működő számfejtő programban.Különös tekintettel, az önálló és nem önálló tevékenység ellenértékeként kifizetett minősítendő tételekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Rita (1992) A szegénység egyes kérdéseinek szociológiai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Szilvia (2000) A rendszerváltást követő demokratikus parlamenti választások országos és Nógrád megyei eredményeinek összehasonlítása, különös tekintettel a FIDESZ és az MSZP 1998. évi választási szereplésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Tünde (2004) Drogprevenció Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Viktor (1999) A magyar társadalom változásai, 1989-1998. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi-Balogh, Tímea (2017) Munkaügyi ellenőrzések a munka- és pihenőidő nyilvántartással kapcsolatban 2010-2016 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi-Farkas, Zita (2021) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a családpolitika Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Fejes, Tekla (1990) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Molcsányi, Petra (2020) A foglalkoztatáspolitikai eszközök működése járványhelyzet idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Fruzsina Kitti (2018) A munkahelyi zaklatás kezelésének a fontossága a vállalatokon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Janka (2022) Portfólió szakdolgozat - Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Zsüliet Ildikó (2012) Az esküdtszékek szerepe az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Ferenc (1997) A Magyar Honvédség polgári ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császi, Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császi, Fruzsina Kitti (2016) Társadalmunk látens szenvedélybetegsége, a munkamánia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Janka (2007) A környezet büntetőjogi védelme, különös tekintettel az európai vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Adrienn Zsuzsanna (2015) A jó állam mérhetősége, különös tekintettel a jogállamiság kritériumára. A mérések módszertana és eredményei, a jövőbeni tendenciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Gergely (2023) A streaming szolgáltatások szerzői jogi és gazdasági elemzése, összehasonlító megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Karen (2015) Autonómiatörekvések a nemzetközi jogban, különös tekintettel Katalónia példájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Nóra (2016) Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Anikó (2004) Az iskolai követelményrendszer hatása a tanulók személyiségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Barbara (2003) Gyermekek és fiatalkorúak bűnözése valamint büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Etelka Csilla (2002) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Krisztina (2005) A humán stratégia szerepe a vállalati működésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Károly (1999) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Károlyné (1999) A magyarországi társadalombiztosítás kialakulása és főbb változásai a II. világháború kitöréséig, különös tekintettel a győri és a Győr-Moson-Sopron megyei sajátosságokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár-Faragó, Zita (2023) Az ügyintézés, valamint a konfliktuskezelés nehézségei és fejlesztési lehetőségei a Szegedi Tudományegyetem egyes szervezeti egységei-, hallgatói és munkavállalói körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császár-Faragó, Zita (2023) A személyiségzavarok és előfordulásuk a mediációban különös tekintettel a borderline, az antiszociális és a nárcisztikus zavarra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Somogyi, Tünde Mária (2010) A Mórahalmi kistérség demográfiája és társadalomstatisztikai képe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csátaljayné Király, Zsuzsanna (1997) A makroszintű érdekegyeztetés ma Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki, László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csávás, Edit (1992) A szabadalom korszerűsítésének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csávás, Margit (2001) Munkavállalói érdekvédelem Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsei, Kitti (2023) A bírói függetlenségtől a büntetéskiszabásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsy, Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséffán, Éva (1999) Munkanélküliségi helyzetkép Békés megyéről különös tekintettel a közhasznú foglalkoztatásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cséfán, Tamás (2001) A stratégiai és az üzleti tervezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cséka, Marianna (1975) A devizagazdálkodás jogi szabályozása a gazdaságirányítás mai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csékiné Varga, Éva (1996) A járulék és folyószámla szakterülettel kapcsolatos feladatok irányítási és szervezeti megoldása a két ágazat kivonásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi, Ildikó (1997) A megélhetési bűnözés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi, József (2000) Szabálysértések (fogyasztóvédelem) elbírálásának sajátosságai az új törvényi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csépányi, Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíki, Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, Péter András (2002) A kutatási szerződés szabályozásának egyes magánjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos, Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkosné Koplányi, Mária (1983) Pénzügyi szabályozó rendszerünk időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csípő, Gábor (2005) A munkáltatók és a biztosítottak jogai, kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csízik, Tímea (2006) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Anita (2010) Ingatlan-végrahajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Gabriella (2008) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókay, Ágnes (1992) A római birodalom bukásának okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csókási, Márton Gábor (2023) A körforgásos gazdaságra való átállás jogszabályi alapjai az Európai Unióban, a hulladékgazdálkodás új kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Zita (2014) Magyarország és az Európai Unió a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Lívia (2016) A törvényen alapuló rokontartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csólig, Zita (2010) Az adócsalás összehasonlítása a magyar és német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóra, Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csósza, Máté (2023) A populista kommunikáció és az Orbán-kormányok populista jellege. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Krisztina (2013) Az államok nemzetközi jogi felelőssége környezeti károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Noémi (2022) A "Fast Fashion" nemzetközi és uniós jogi vetületei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Zsombor (2018) „A jó szándék néha kevés” : (A társadalmi gazdasági megállapodás kudarca Magyarországon). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2011) A munkaügyi ellenőrzés és a feketemunka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Dorottya (2002) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Gábor (1996) A magyar vámjog új szabályozása (A vámjogról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Tamás (2002) Az amerikai, az európai és a magyar szabadalmi rendszer hatékonysága a nonprofit eredetű, csúcstechnológiai találmányok ipari hasznosításának előmozdításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2008) Az egészségügy reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti-Sulyok, Nikoletta Tímea (2021) Fiatal munkavállalók megtartásának problémái és az erre adható válaszok a KKV szektorban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csótiné Frank, Ágnes (2014) Gyermekmunka a törvények és a gyakorlat tükrében – a XIX. századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Andrea Edina (2021) A problémás kapcsolattartás pszichológiai háttere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Adrienn Mariann (2004) (Halálos) munkabalesetekkel kapcsolatos anyagi és eljárási szabályok 2002-ben a munkabaleseti helyzet alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya, Andrea (2002) Tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csölle, Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csölle, Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csötönyi, István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Attila (2002) Jogharmonizációs törekvések a hazai vámrendszerben az EU csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Tünde Marianna (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Áron (2004) Társadalmi beilleszkedési zavarok a mai Magyarországon, az igazságügyi statisztikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs, Áron (1999) A deviáns viselkedések múltja, jelene, jövője Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csúri, András (2002) Múltrendezés avagy a Berlini Falról leadott lövések büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüdör, Beáta (2007) Családtámogatás a német szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Imre (2010) Az egészséges környezethez való jog a környezetjog közlekedéssel kapcsolatos szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Ágnes (2015) Nemzetközi terrorizmus - Szeptember 11-e hatásai a világpolitikára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőke, Dóra (2010) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, László (2011) A Tömegek Pszichológiai Hatása a Bűnelkövetés Során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Andrea (2006) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, József (2000) Korlátozott szuverenitás Magyarországon 1945-1949 között - A rendszerváltás tükrében -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Mónika (2003) Az angol és a magyar választási rendszer összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Orsolya (2000) A biztosításügy szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőreg, Anikó (1996) Az ügyészéség alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csősz, Tamás (2009) A munkaidő, pihenőidő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csősz, Iván (1999) Iusta canso kérdése a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csősz, Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi, Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csővári, István (2001) A jogi realizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőváry, Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Gábor (2001) Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése, különös tekintettel egyes szabadságjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csűri, Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Éva Katalin (1975) Az alkalmatlan kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabafy, Dr. Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czagányi, Cecília (1999) A személyek elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel a családon belüli erőszakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czajlik, Martina (2010) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czajlik, Martina (2013) A gyermekvédelem alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Anita (2013) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Barbara (2011) Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Zita (2016) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czakó, Gábor (1999) Fizetési módok a külkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czakó, Rita (2001) A foglalkoztatás növelésének új stratégiája az EU-ban a kis- és középvállalatok támogatásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Viktória Jáde (2005) A betegek jogai, a betegjogi képviselők, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Vámos, Eszter (2001) A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap története és gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Dóra (2017) Fogvatartott nők és gyermekeik helyzetének összehasonlító elemzése a magyar, illetve a német büntetés-végrehajtási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Mátyás (2008) Alkoholfüggők szociális rehabilitációja csoportmunkával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czap, Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czap, Ágota (1983) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czapolai, Barbara (1997) A köztársasági elnök jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czapári, dr. Dóra (2020) Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Rahmen „Die Deutsche Rechtsschule mit Ausbildung zum Fachübersetzer“ [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czecze, Lajos (1983) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Fruzsina (2015) Civil hatalom. A civil társadalom szerepe a magyar és lengyel rendszerváltásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Melinda (2016) Társadalmi felelősségvállalás az ENGIE Csoportnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Ernő (1997) A szakszervezeti mozgalmak kialakulása, fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Eszter (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtó jogsértéseivel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Gábor (2001) Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapjai az Alkotmánybírósági határozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy, Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy, Edina (2001) Az Európa Unió kábítószer-politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger, Andrásné (2006) Baleseti ellátások a társadalombiztosítás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger, Mariann (2003) A rendkívüli jogorvoslatok elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czene, Elizabet (2022) A COVID-19 világjárvány hatásai a nők munkaerőpiaci helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czene, Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czepán, Mónika (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czepó, Katalin (2021) A kiskorú és a 20. életévét be nem töltött, középfokú iskolai tanulmányokat folytató nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályok újdonságai, gyakorlati kihatásai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czesznák, Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibere, Ildikó (2002) A közérdekű munka szabályozása és végrehajtásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere, Ilona (1983) Know-how. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibere, Márta (2008) Az alkotmányos alapjogok és a kényszerintézkedések kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2015) Gyermekeink védelmének rendszere, különösen a védelembe vétel jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Ágnes (2013) Hivatali integráció : kényszerházasság vagy szakmai fejlődés? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Dr. Ágnes (2018) A mediáció alkalmazásának lehetőségei a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Anita (2010) A Lisszaboni szerződés és az Európai Bizottság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula, Judit (2004) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czidor, Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Edit Angéla (2021) Pandémia által okozott hatások és megoldások egy határ menti autóipari cégnél. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Adrienn (2003) A vegyes választási rendszer kialakulása és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Károly (1993) Büntetőjog és alkotmányosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki, Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki, Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigony, Kinga (2000) A korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigány, Eszter (2002) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikajló, Gergely (2003) A közigazgatási bíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czike, Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czike Albertné Erdődy, dr. Kinga (1970) A testi sértés bűntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikray, Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czikó, Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czimber, Ákos (2009) Thomas Hobbes és John Locke államelmélete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin, Lászlóné (2001) A jogharmonizáció megvalósulása a munkajog területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin, Lászlóné (2003) A magyar esélyegyenlőség jogi szabályozásának változásai az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, József (2005) Munkaügyi viták. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czindrity, Karolina (2013) A szakszervezetek jövője a megváltozott jogi és társadalmi környezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Máté (2022) A munkaerőpiacon lévő generációk munkamotivációjának vizsgálata, különösen a pénzbeli és nem pénzbeli tényezőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinke, Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkota, Petra (2023) A kiskorúak védelmének vizsgálata a médiajog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczki, Nóra (2014) Az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkóczki, Teréz (1982) Házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czira, Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czira, Melitta (2001) A magyar külpolitika 1994-1998 között a Parlamentben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czira, Szabolcs (2004) A magyar és osztrák esküdtbírósági intézményrendszer összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirbikné Antonin, Ernesztina (1999) A feketegazdaság Magyarországon és az ellenőrzés területei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, László (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, Melinda (2010) Kisebbségvédelem az Európai Unióban : az európai kontinens legerősebb szervezete és a sokszínű kisebbségi közösségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirkos, Gabriella (2003) Alternatív vitamegoldási módszerek, választott bíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirkó, Vivien (2023) A nők helyzetének változása a tálib hatalomátvétel következtében Afganisztánban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Ildikó (2009) Munkanélküliség napjainkban a Dél-Alföldön statisztikai adatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zoltán Balázs (2012) A korai egészségromlásban szerepet játszó tényezők és hatásuk, különös tekintettel a magyar férfiak és nők egészségi állapotára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Balázs (1999) Népesedési elméletek, népesedéspolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czirok, Bernadett (2007) A családi nevelés elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirokné Csányi, Mária (1997) Demográfia a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cziráki, Adorján (2000) Narkománia és bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráné Kőházi-Kis, Tímea (2014) A tanári életpálya-modell egyes elemei az Európai Unió tagállamaiban, különös tekintettel a magyar pedagógus-társadalom minőségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Diána (2010) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Anita (2001) A szankció jogszociológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos, Bence (2013) A nagyhatalmi rendszer konfliktusai és változásai délkelet Ázsiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos, Andrea (2001) A munkavállalók érdekeit védő jogi szabályozás a magyar munkajogban és az Európai Közösség jogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó, Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czopfné Varga, Erika Erzsébet (2006) Az egészségügyi finanszírozás egy humánpolitikus szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czrnkovics, Dragan (2009) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czucz, Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi, Mihály (1978) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czuczor, Gergely (2011) Bibó István közigazgatási elméleteinek időszerűsége és alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czukor, Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang, Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czunyiné Bertalan, Judit (2002) A helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak szervezete, működése-szerepe a képviselő-testület munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuppon, Tibor (1997) Társadalombiztosítási üzemi kifizetőhelyek kialakulása, működése, ellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuprák, Alíz (2010) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák, Tünde (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czár, Eszter (1998) Születési statisztika - Termékenységi statisztika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czár , Zsanett (2008) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédli, Gergő (2004) Választottbíráskodás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Károlyné (2002) Személyközi és csoportközi kommunikáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Dr. Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmány, Gréta (2019) Pályaszocializáció meghatározó szerepe a pályakezdők életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékmány, Szabolcs (2009) Egy üzemi baleset következményei a munkáltató munkavédelmi szabályszegései következtében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Anetta (2017) Milyen kihívásokkal néz szembe napjainkban Spanyolország az Európai Unió tagállamaként? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Anetta (2015) Négy spanyol nyelvű ország demográfiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Szilvia (1998) A kábítószer-bűnözés Európában és Magyarországon. A kábítószer-függőség gyógyításának büntetőjogi feltételei kriminológiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czérnay, Sára Orsolya (2016) A prostitúció szabályozási modelljei és hatásuk a nemzetközi együttműködésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Melinda (2009) A családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer, Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czúcz, Dénes (2009) A szellemi tulajdon jelentősége a fúziók és felvásárlások során az Egyesült Államok jogrendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dabis, Krisztina (2006) A munkaviszony fajtái: azok keletkezése és megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dabis, Marianna (2006) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dacsinecz, Andrea (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daczi, Péter (2007) A szervezeti tanulás civil gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Edit (2011) Nemzetközi viszonyok és Németország speciális helyzete a hidegháborúban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Tibor (2005) A terhelt kihallgatása a vádirat benyújtása előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka, Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dajka, Gabriella (1991) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dajka, János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daka, Bettina Alexandra (2019) A munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés aktualitásai a magyar munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daka, Kitti (2013) Foglalkoztatottság-politika Magyarországon, az adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daka, Bettina Alexandra (2017) A kormányzati intézkedések, mint a gyermekvállalási hajlandóságot befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dakpui, Edzo Sitsofé (2023) Les droits fondamentaux au travail à l’épreuve de la mondialisation dans les Etats membres de l’Espace UEMOA. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dalanics, Ivett (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dalkó, Barbara (2013) Pán - Európai folyosók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dalli, Éva Fatima (2013) A földhaszonbérlet szabályainak változásai történeti megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dallmann, Ditta (2001) A középiskolások pályaválasztását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos, Andrea (1996) A képviselő-testület működési folyamataiban a hatáskörök megoszlásának elvei és gyakorlata az önkormányzati törvény változásai tükrében (különös tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestületére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dallos, Boglárka (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Damjanovic, Gábor (1996) Asszimiláció, antiszemitizmus Magyarországon 1848-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dananay, Csaba (1983) A garázdaság törvényi tényállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dancs, Szilvia (2013) Az ideológiai diverzió megvalósulása a Szabad Európa rádión keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Gergely (2003) A népszámlálás jogi feltételei, különös tekintettel az érzékeny adatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dancs, Márta (2010) Hogyan készülhet fel Európa egy jövőbeli energiaválságra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsa, Attila (2004) A politikai antiszemitizmus a XIX. század végén Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsa, Tímea Kinga (2008) Sztrájkjog a Magyar törvénykezésben és sztrájk az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó, Linett Anna (2023) Az elménk sokszínűsége: személyiségzavarok a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó Józsefné Soós, Ilona Mária (2004) Munkahelyi szociális védelem, különös tekintettel az orosházi határőr igazgatóság tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancza, Zsolt (1998) Az egészségügy finanszírozásának fő vonalai Magyarországon az utolsó negyedszázadban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Melinda (2012) Az elítéltek munkával foglalkoztatása hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Orsolya (2023) Az emberkereskedelem hazai tényállása és uniós dimenziói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tímea (2014) A nők foglalkoztatási helyzete, különös tekintettel munkajogi védelmükre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Tímea (2012) A szakszervezetek helyzetének bemutatása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Csaba (1996) Az önkormányzat és a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Csaba (2000) Szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Dóra (1995) A gyermektartásdíj megállapításával, megelőlegzésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Gabriella (1997) A gazdasági átalakulás főbb problémái és lehetséges útjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Lászlóné (1999) Családi pótlék Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Orsolya (2017) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető kódexben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Róbert (2020) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daniné Rádoczi, Erika (1990) A magyar közigazgatás története 1867-1914. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Danis, Anna (2000) A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danis, Anna (2001) A kegyes halál erkölcsi és jogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danka, Luca (2018) Munkavállalás a robotizáció korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danka, János (1996) Különös váltójog (Sajátosan szabályozott váltójogi kérdések). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Danka, József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, Bálint Zoltán (2016) A betegek kártérítési igényei az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Dóra (2001) A magzat és az újszülött büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Gabriella (1989) Perújítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, István (1995) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának intézményeiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, Judit (2005) A gondnokság Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Tamás (1992) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, Zoltán (2003) A főbb hitelezővédelmi eszközök a társasági jogban, különös tekintettel a Társasági Törvény 1997évi módosítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankóné Czéh, Katalin (1992) Fiatalkorú bűnöző csoportok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dantesz, Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Danyi, Máté (2011) Európai sportjog, különös tekintettel az európai labdarúgás jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Csaba (1995) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Danyi, Melinda (2002) A munkaerő szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi, Orsolya (2020) The Modern Concept of Animal Rights. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dara, Péter (2002) A humán kontrolling, mint a stratégiai erőforrás-gazdálkodás eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos, Péterné (2008) A Fidesz megalakulása Tatabányán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos, Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darabos, Péterné (1998) A munkáltatók társadalombiztosítással kapcsolatos teendői. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darabos, Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daragó, Tibor (1997) A "numerus clausustól" az "endlösungig". A két világháború közötti magyarországi antiszemitizmus a korabeli jogforrások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darai, Imréné (1993) A munkaügyi viták fórumrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daraki, Zoltán Péter (2012) Motiváció és ösztönzés a kis- és középvállalkozásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Bea (2000) A végelszámolási és felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Dóra (1992) A genetika és a kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darida, Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darida, János (1976) Öröklési illeték. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daridáné Csobán, Erika (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darkó, Katalin (2001) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darmos, Edina (2006) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának reformjai és ezek hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darmos, Edina (1999) A társadalmi segélyezési rendszerek szerkezete és alapelvei az OECD országokban és Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darukáné Huszti, Andrea (2001) A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtái, elhatárolása és létesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvas, Viktória Edina (2009) Üzemi baleset bemutatása, a MÁV ZRt.-nél alkalmazott gyakorlat alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi, Richárd (2005) A Schengeni Egyezmények és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény alkalmazásának tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darányi, Attila (1998) A dél-koreai chaebolok autógyártása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darányi, István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darányi, Péter (2000) Az oktatás helyzete nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Gizella (2012) Adatvédelem az adatbiztonság szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Klaudia (2008) A homoszexuális magatartások büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Gabriella Judit (2006) A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi, Adriána (1987) Orvosi etika problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, László (1998) Értékmegőrzési törekvések az öregségi nyugdíjak tükrében, az 1952 januárjától 1998 januárjáig terjedő intervallumot vizsgálva. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Lászlóné (1999) A nyugdíjfolyósítás szaktevékenységében meghatározó szerepet játszó Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szervezeti kultúrája, felépítése és működése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczy, István (1995) A katonai igazgatási szervek helye, szerepe a közigazgatási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darók, Katalin (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Daubner, Dr. Monika (1999) A rokkantnyugdíjasok helyzete és sajátosságai a vasútnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni, Hajnalka (2011) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, különös tekintettel a foglalkoztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni, Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni, Róbert (2000) Piramisjáték szervezése, rejtve működtetett piramisjáték, szabályozási problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, István (2003) A munkavállalók foglalkoztatásának legújabb formái a magyar munkajogban különös tekintettel az atipikus munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, István (1998) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Tibor (1977) Csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Viktória (2017) A vízgazdálkodás jogi szabályozása Magyarországon, központban a víziközmű társulatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni-Lincoln, Telma (2014) Alkotmányvédelem az alkotmánybíráskodás európai modelljeiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka, Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczenyi, Bianka (2022) The Constitutional Bedrock of Due Process - Allan Ides; Decision 33/2021. (XII. 22.) AB of the Constitutional Court (excerpt) [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczenyi, Bianka (2016) A koreai háború. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deckner, Terézia (1996) Szakszervezetek a makroszintű érdekegyeztetésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Decsi, Róbert (2004) Idegenrendészeti feladatok végrehajtása a Határőrség gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dedák, Erzsébet (1983) A háztáji gazdaságok története és jogi kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deek, Anat Y.M (2020) WIPO Domain name dispute resolution mechanisms. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Degovics, Dániel Gábor (2015) Uniós alapelvi rendelkezések hatása a nemzeti földszabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dehény, Dalma (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deilinger, Viktória (2008) Társasági jogi érvénytelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dejtári, Anett (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dekker, Éva (1999) Ki ér többet? Avagy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Delcsev, Gabriella (2005) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kitekintéssel az iraki válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delhusa, Gjon Maximilien (2012) A diplomáciai és konzuli szolgálat elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Alexandra Viktória (2018) Házasságkötés és házassági vagyonjog vizsgálata a magyar, német és spanyol jogrendszerben, valamint az Európai Unió e téren tapasztalt harmonizációs törekvéseinek mérlegre állítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, József (2009) A gazdasági társaságok tagváltozásai; különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaság üzletrészét érintő anomáliákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Mónika (2012) Jogalap nélkül felvett családtámogatási és szociális ellátások kezelésével kapcsolatos eljárások a Magyar Államkincstár budapesti és Pest megyei Igazgatóságánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Betty (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció a közbeszerzés területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Csilla (1996) A Szociális törvény és a helyi rendeletalkotás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Imre (1982) Az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Petra Eszter (2009) A munkavállaló vétkességi alapú felelősségének problematikája, kitekintéssel a német szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Szilvia (2002) A rendőri korrupciós bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Tibor (2008) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Dr. Zsíros, Márta (2002) Az Európai Unió kábítószerellenes politikája, különös tekintettel az illegális drogkereskedelem elleni kerethatározatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros, Márta (1987) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dely, Levente Csaba (2000) A gazdasági rendszerváltás Magyarországon (1989-1991) - Avagy: Ki akart itt rendszerváltást? -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delyné Patocskai, Krisztina (2003) A gyermekvédelmi törvény a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák, Csaba (1995) A privatizáció jellemzői néhány kelet-európai országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák, Pál (2004) A hegyközségek kialakulása, változásai és hatályos jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Ferenc (2006) A svéd nyugdíjrendszer napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme, Zita (1999) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfia jellemzői Magyarországon 1980 óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demecs, Lívia (2017) Járművezetés ittas állapotban bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Adrienn (2023) Az áldozatvédelem és áldozatsegítés viktimológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, András (2011) Az egységes magyar ingatlan- nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Viktória (2018) A határozott idejű szabadságvesztés anyagi jogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Áron (2015) A nemi diszkrimináció Magyarországon és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Andrea (2006) Az uniós polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolata, fejlődési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Gábor (2002) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Judit (2002) Veszélyes hulladékok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, József (2005) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Kinga (2000) Az örökbefogadás és más családot pótló intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Olimpia (2007) A vezető állású munkavállalók és közalkalmazottak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Zsolt (1990) Az 1945. évi VI. törvény és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek használatában levő földek alakulása 1956-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Zsombor (2007) Jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Zsombor (2002) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Zsuzsanna (1995) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a földvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zoltán, Jánosné (2005) A munkanélküliség elleni küzdelem a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Osváth, Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeterné Tóth, Szilvia Az ajánlatok értékelésének szempontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Venicz, Anita (2000) A jóléti állam által működtetett egészségügy rendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demkovics, Józsefné (2001) Az emberi erőforrás gazdálkodás az önkormányzati változó feladatok tükrében, különös tekintettel az oktatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demkó, Judit (2013) Idősgondozás Angliában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demkó, Péter (2009) A kultúra helyzete Magyarországon a társadalom statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demus, Henrietta (2017) Háborús bűnösök felelősségre vonása, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demus, Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Orsolya (2012) Az élethez való jog érvényesülése egyes hivatások, foglalkozások gyakorlása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demény, Attila (1996) Kábítószerek és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Gábor (1998) A nyugdíjrendszer átalakulásának hatása a nyugellátások elbírálására és megállapítására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Denc, Andor (2013) A betegek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dencs, Tímea Katalin (2018) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dencső, Balázs (1999) Jogharmonizáció a társasági jog területén az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Denich, Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda, Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derdák, István (1998) Arányváltozások a nyugdíjigények összetételében, különös tekintettel munkaképesség-csökkenésen alapuló igényekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák, Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dereje, Abebe (1994) A házastársak különvagyona. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derkovits, Gyöngyvér (1999) Antall József politikai arcképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dernovics, Máté (2012) A kínzás tilalma a világon és annak megjelenései állami és intézményi szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dervaderics, Marcell (2019) Motiváció a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Derzsi, Endre Zoltánné (1997) Közhasznú foglalkoztatás Orosházán és környékén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Desits, Andrea (2008) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dessers, Beáta (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deth, Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula, Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deutsch, Viktor (1998) A kisiparosok, egyéni vállalkozók kötelező biztosításának és ellátásának fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezse, Tivadar (2004) Nyugdíjrendszerek finanszírozási gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Gabriella (2011) A közvetlen és közvetett demokrácia működése Svájcban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Erzsébet (2001) A családi pótlék története az elmúlt huszonöt évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Ferenc (1996) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása a szolgálati idő és a munkabérátlag függvényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, József (1996) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, Ágnes (1990) Az állami vállalatok átalakulásának jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi, Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Anita (2013) Hogyan éljünk egészségesen? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Anita (2018) Öregségi nyugellátás hazai és Európai Uniós szemszögből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dzsenifer (2018) A beutazás és letelepedés legális módjai az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid (2017) Az Európai Unió integrációjának elmélyülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid (2022) Az ingatlan-végrehajtás folyamata, a lefoglalástól az értékesítésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid Gábor (2014) Az emberölés és minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Edit (2010) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Emese (2015) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének vizsgálata az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Emese (2013) A munkaviszony létrejöttének, megszűnésének és megszüntetésének összehasonlító elemzése - 1992. évi XXII. törvény, illetve a 2012. évi I. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Ferenc Tamás (2019) A kormánytisztviselők fegyelmi felelősségének elhatárolása a méltatlanság és a bizalomvesztés jogcímén történő felmentéstől a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella (2015) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Gabriella Ilona (2015) A fenntartható versenyképesség elméleti és gyakorlati megközelítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Imre (2013) Európa német nyelvű népességének demográfiai változásai 1871-1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Izabella (2011) A jegyző, mint köztisztviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Noémi (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma és rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (2011) A helyi adók rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Réka Krisztina (2019) Az Európai Unió válasza a globális kihívásokra: energiaügy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Tímea (2013) Az atipikus foglalkoztatás és azok megjelenése vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Viktor (2006) Munkanélküli ellátórendszerek változása a rendszerváltozást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, András (1999) Végrehajtás az Egészségbiztosítási Pénztár Váci Kirendeltségén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Attila (2004) Jogorvoslati lehetőségek adóügyekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ildikó (1990) Az államszocializmus jellemzői és kritikája az 1980-as évek magyar politikatudományában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ilona (1998) Munkanélküliség Magyarországon, különös tekintettel Csongrád megyére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, József (2000) A Független Államok Közösségének első öt éve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Józsefné (1997) Társadalmi változások hatása a lakosság egészségi állapotára - a rokkantság kialakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Katalin (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Krisztina (1995) A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai valamint jogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Orsolya (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Orsolya (2004) A második Öböl-háború nemzetközi legitimitása - előzményektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Rita (1992) A magyar választási rendszer fejlődésének fő jellegzetességei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Szabolcs (1999) A Dél-Alföld régió versenyképessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Szilvia (1996) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Zoltán (2007) Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Kocsis-Savanya, Szilvia Edina (2014) Egészségtudatosságra nevelés az általános iskola felső tagozatos tanulóinál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deákné Szabó, Csilla (1990) Állami gondoskodás intézményrendszere, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deézsi, Árpád Pálné (2008) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai (A közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diack, Aminata (2023) Emigration clandestine des jeunes de Guet Ndar a saint louis du Sénégal vers l'Espagne : Facteurs explicatifs et stratégies de lutte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diagne, Mamadou (2021) Protection intégrale (holistique) des enfants dans l’espace CEDEAO : une contribution au renforcement du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diallo, Adama (2021) Les rapports diplomatiques entre l’Union Européenne et les pays en voie de développement en période de crise sécuritaire (2011 a nos jours) : cas du Burkina Faso, Mali et le Niger. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diallo, Mamadou Mounzirou (2023) Coopération Sécuritaire entre l'Union Européenne et les pays du G5 Sahel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diallo, Thierno Abdoulaye (2020) Rôle et impacte des communautés économiques régionales dans l’intégration africaine : Action de la CEDEAO dans le domaine de la paix et de la sécurité. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dianné Vass, Eszter (1997) A munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dickmann, Ágnes (2006) A munkaerő szabad áramlása korlátozásai az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dicsa, Zsuzsanna (2019) Vezetéselméleti irányzatok a köz-és magánszféra keretei között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diczendy, Zsuzsanna (2002) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diczházy, Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dienes, Csilla (2010) Gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Melinda (2009) Az Európai vidékfejlesztés a LEADER Program tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Szilárd Levente (2012) Atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének vizsgálata, különös tekintettel az önfoglalkoztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dienes, Tamás (2003) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a hitelezők érdekeit sértő bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Valentin (2016) Az Európai Parlamenti választások történeti fejlődése és a 2014-es Európai Parlamenti választás magyar kampányának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Veronika (2000) Házasságok és válások Magyarországon 1960-tól az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dieye, Mouhamadou Bamba (2023) Evaluation des effets potentiels de l’accord de partenariat économique (ape) entre l’Union Européenne (UE) et l’afrique de l’ouest : etude de cas sur l’agriculture et l’economie Sénégalaise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dikánné Sziráky, Zsuzsanna (2010) A hozzátartozói ellátások története Magyarországon, különös tekintettel az özvegyi nyugdíj és az árvaellátás szabályaira. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dimevska, Ana (2019) Autonomisation des femmes en Macédoine du Nord sous l’angle de l’exécution de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák, Attila (2004) Az eutanázia problémája összehasonlító jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimény, Andrea Gabriella (2018) Az egészség és a betegjogok ügye Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinai, Zoltán (1998) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyei, Annamária (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Henrietta (2013) A diszkrimináció fogalomköre, különös tekintettel a pozitív diszkriminációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Diouf, Mame Diarra (2023) La gestion des conflits armés en Afrique de l’Ouest ; cas du Mali, du Niger et du Burkina Fasso : les rôles de la CEDEAO et de l’Union Européenne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Disznós, Mónika (1996) Helyzetkép a magyarországi munkanélküliségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dittmann Györgyné Eszik, Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dittrich, Katalin (2023) Peace Process Between Israel and Palestine from the First Intifada to the Deal of the Century. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Divinyi, Viktória (2000) A Jalta paradigma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diós, Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diós, Orsolya (2009) Béren kívüli juttatások – cafeteria rendszer bevezetése és fejlesztése egy vállalaton belül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Diós, Attila Imre (2000) Romániai magyar pártok kialakulása, feladata, jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diós, Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diósgyőri, Gitta (2000) Az agrárágazat állami irányítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Hajnalka (2015) Munkanélküliség Magyarországon a 2014.évi adatok tükrében : Kunszentmiklós település munkanélküliségi jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diószegi, Dezsőné (1995) Családi pótlék rendszere, variációk az újragondoláshoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, János (1977) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Djoko Makuissu, Vanina (2021) Autonomisation de la femme Africaine : instrument de l'egalite des sexes en Afrique : cas du Cameroun, de la RDC et du Tchad. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobai, Petra (2011) Az özvegyi nyugdíj története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobay, Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobi, Beáta (2012) Munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2017) Az EU válaszai a migrációs válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2022) Menni vagy maradni? A mobbing: a munkahelyi pszichoterror jelenség vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Diána (2008) A munkanélküliség kezelésének lehetséges eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Ferenc (2001) Szervezeti tervezés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Ferenc (1997) A társadalombiztosítás működéséhez szükséges biztosítotti és munkáltatói adatok. Az adatszolgáltatás rendszerének fejlesztése, egyszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi, Krisztina (2000) A bankügyleteket biztosító mellékkötelezettségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, László (1989) Vesztegetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobiné Boldog, Barbara (2022) Energiajog és fenntarthatóság Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobiné Boldog, Barbara (2011) Öröklési jog az iszlámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobler, László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobner, András Lajos (2009) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobondi, Istvánné (1999) Baleseti ellátások alakulása napjainkig hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor, Zsuzsanna (1992) A szándékos emberölés befejezett alakzatának büntetőjogi megítélése a hatályos magyar Btk-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Attila (2013) Az 1929-1933-as világgazdasági válság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Katalin (2011) A munkanélküliség emelkedésének okai és következményei az agráriumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Lívia Kinga (2006) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Lívia Kinga (2021) Az ingatlan adásvételi szerződés tartalmi és formai kellékei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Brigitta (2007) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Bálint (2003) Embercsempészés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Gézáné (1983) A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, István (2000) Narkománia és a bűnözés - Tekintettel a hatályos jogi szabályozás problémáira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Katalin (2000) Japán munkaügyi kapcsolatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Dr. László (1993) Borota Községi Önkormányzat egyes szociálpolitikai feladatairól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Zsuzsanna (1983) A népi ellenőrzés feladata, szerepe, helye az államigazgatásban, figyelemmel a Szolnok megyei tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobosi, Máté (2013) AZ MDF és a politikai konzervativizmus 2006-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosné Kiss, Edit (2002) Marginális helyzetű csoportok és a többségi társadalom viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosy, Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy, Réka Márta (2022) Portfólió - Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobozy, Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy, Csilla (1998) A kultúra Magyarországon a 90-es években az adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy, Réka (1998) A szerződésszegés, különös tekintettel a hibás teljesítésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobra, Gergő Zsolt (2013) Munkanélküliség alakulása napjainkban Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobra, Viktória Dóra (1999) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök felhasználása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobrai, András (2013) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrodinszky, Diana (2016) Az internetes kommentek után viselt polgári jogi felelősség hazai és nemzetközi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrovoczky, István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobrán, Zsuzsanna (2012) Az osztrák és magyar életszínvonal összehasonlítása a legfrissebb adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobránszky, Zsuzsanna (1990) A társadalombiztosítási megtérítési igény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobsáné Meleg, Emese (2022) Portfólió - Digitális adatvédelem. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Sára (2014) Autonómia elméleti és gyakorlati háttere a székely autonómia törekvés vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobák, Nándor (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Annamária (2006) A pártfogó felügyelői tevékenység a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Balázs (2017) Barack Obama külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Balázs (2015) A civil társadalom az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Katinka (2012) A családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermekbántalmazás statisztikai szempontú vizsgálatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikolett (2015) Az egészségügyi ellátórendszerek első számú védelmi vonala: az alapellátás Magyarország és Szerbia viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikoletta (2009) Textilipari termékek exportálása Japánba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Petra (2022) A fiatal pályakezdők problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2013) A szerződés létrehozatala termékértékesítés esetén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Andrea (2009) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban – különös tekintettel a rendőrségi együttműködésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Dániel (2004) A birtoktagosítások szükségessége a földtulajdoni viszonyok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Gyöngyi (2002) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, István (1996) A menekültügy, mint közigazgatási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1978) A földreform jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (2001) A magyar kormányok legitimitása 1848-tól a választójog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Lászlóné (2005) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikolett (2017) A szociális védelem kulcsfontosságú eleme: a szociális munka gyakorlata, mint integráló erő illetve annak előfordulása Szegeden. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikoletta (2001) A sikeres vezetési stílus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2017) A mezőgazdaság adásvételi típusú szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Rita (2004) A méhmagzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Réka (2016) A munkahelyi szexuális zaklatás alapkérdései. Szabályozások, irányelvek, esettanulmányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Sándor (2000) Fúziókontroll az EK versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczi, Julianna (2003) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fejlődése a XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczi, Pál (1999) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, dr. Károlyné (1992) A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács működésének néhány tapasztalata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dogble, Komi Fiagan (2020) Décentralisation et Développement local au TOGO. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dogossyné Tóth, Tímea (2006) A kultúra helyzete, tágabb- és szűkebb értelemben, számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dohóczki, Judit (2014) A Bitcoin jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dojcsák, Dóra (2010) Orvosi műhibaperek a személyhez fűződő jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Emerencia (2014) A családon belüli erőszak és a nemi élet szabadsága, mint alapjog összefüggései az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Emese (2023) Pályakezdők helyzete a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dolgos, Sándor (1996) A készpénzellátások alakulása a betegségi és anyasági ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dolinay, Eszter (1998) Az izraeli ingatlanpiac fonákságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dollák, Zsuzsanna (2013) A munkáltató baleseti kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Laura (2014) Jugoszlávia felbomlása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombai, Henrietta (2002) A hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabályozása EU integrációnk tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mihály (2012) A magyarországi feketemunka a szociális jog vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Erzsébet Mária (2004) A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mária (1999) Családok támogatási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dombi, Mátyás (2016) A megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domboróczki, László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Anita (2012) A vállalatok munkaerő toborzási kiválasztási folyamatai, és annak gyakorlati megvalósulása a Givaudan Hungary Kft példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Nóra (2009) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombóvári, Csaba (2000) Országgyűlési és önkormányzati választások Budapest XVII. kerületében 1990, 1994, 1998. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári, Judit (2005) Szervezetátalakítással kapcsolatos létszámcsökkentés megvalósítása új munkajogi elemek és módszerek bevezetésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári, Róbertné (1997) A vesztes ifjúság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Ágota Orsolya (2018) Egészségügyi ellátórendszer- egészségügyi szolgáltatók tevékenységének engedélyezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Ákos (2007) Lakásbérlet Magyarországon, az Európai Unió lakásstatisztikai adataival összevetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domoki, Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Andrea (2011) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea Mária (2017) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Brigitta (2011) Alternatív vitamegoldási módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Diána (2009) A fogyasztók jogainak és érdekeinek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Irisz (2010) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása a levéltárakban különös tekintettel a Csongrád Megyei Levéltárra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2021) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének lehetőségei, a felmentés és alkalmazási területei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Máté (2017) Az Iszlám Állam története és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Máté (2019) Az olasz-amerikai maffia története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Beáta (2007) Közlekedési szabálysértési tényállások a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Dániel (2002) A vallásszabadság egyéni és kollektív gyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Hedvig (2020) Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás eljárási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Jenő (1983) Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról c. művének egyes állam- és jogelméleti vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Sándor Mihály (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Ágnes Eszter (2004) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Bila, Szilvia (2011) Változások trendjei a magyar oktatásügy területén napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Demeter, Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, Bianka (2013) HR eszközök elemzése és a munkáltatói márka kialakítása a tehetségek vonzása céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Enikő (2012) A családi erőszak pszichológiai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, Éva (2000) Az országgyűlési képviselők jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonyik, Edit (1983) Irányítás, felügyelet és ellenőrzés az államigazgatásban, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás, Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dományi, Dávid Áron (2015) A távmunka - elméleti és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donauer, Márk (2002) A kábítószerrel visszaélés bűntettének büntető anyagi és eljárásjogi vonzata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Petra (2010) A kóros elmeállapot megítélése a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Marina (2005) A kis- és középvállalkozások helyzete az Európai Unióban a kilencvenes évektől napjainkig az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó, Cintia (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donkó, Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donáth, Miklós (1992) Az 1990. évi választások néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Márta (2007) Hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Szilvia (2004) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach, Éva Tímea (2008) A kábítószer elleni küzdelem új útjai különös tekintettel az ártalomcsökkentésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach, Dr. Éva Tímea (2016) A New York-i Gyermekjogi Egyezmény egyes gyermeki jogainak megvalósulása a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter, Balázs (2001) A munkaerő gazdálkodás aktuális kérdései a postánál a '90-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter , Attila (2008) Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Beatrix Aranka (2015) Örökbefogadás és az örökbefogadási eljárás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Beáta Ágnes (2015) A hagyományos munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás, avagy az atipikus foglalkoztatásról egy hazai szociális szövetkezet szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Rajmund (2011) A határozott időre létesített munkaviszony jellegzetességei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Nóra (2020) A halálbüntetés és végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doroszlay, Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorozsmai, Éva (1997) Vasutassztrájkok és azokat előidéző munkaügyi konfliktusok 1989-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dorusák, Viktória (2018) Az Európai Unió új adatvédelmi szabályozásának kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dos Santos, Carlos Manuel (1993) Jogérvényesítés bírósági úton perindítás nélkül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszkocs, Rita (2010) Helyzetelemzés az egészségügyből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth, József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dovalovszki, Zsuzsanna (2007) A terrorizmus elleni küzdelem kérdésének nemzetközi- és európai jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drahos, Barbara (2012) Toborzási és kiválasztási folyamatok bemutatása a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dramou, Pierre (2021) La coopération Sino-Guinéenne a l'aune de la transformation structurelle de l'économie Guinéenne: regard croisé sur plus de 50 ans de partenariat économique. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drapos, István (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics, Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Draskóczy, Gabriella (2007) Gyakorlati tapasztalatok a munkakörelemzésről a személyszállítási üzletágban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Draveczky, Júlia (2001) A jogharmonizáció elméleti kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dravucz, Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Draxler, Rita Kamilla (2016) Az alkoholtól befolyásolt állapotban elkövetett bűncselekmények minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drenda, Erzsébet (2006) Devianciajárvány Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dreskó, Magdolna (1992) Mezőgazdasági szövetkezeti tagok fegyelmi és kártérítési felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drevena, Dorottya (2017) Stressz és annak hatásai a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drobina, Dalma (2013) A japán-magyar kapcsolatok kezdetei : a kulturális együttműködés jelentősége és sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Droppa, Ferenc (2008) A munka-(nélküliség) világa Battonyán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Lilla (2014) Az életminőség változása, életszínvonal Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik, Zsuzsa (2004) Az európai egység - az egységes Európa eszméje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik, Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drozdikné Rozsi, Terézia (2007) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Druga, Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drága, Zsuzsanna (2008) Magánnyugdíjpénztárak:tőkegyűjtés és szolgáltatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drágár, Judit (1990) Az örökbefogadás egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávai, Cecília Tekla (2016) Ciprusi kérdés a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávai, László (2000) A magyar közigazgatási bíráskodás fejlődéstörténete, és a közigazgatási perek ügycsoportjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Brezoczki, Erika (2000) A helyi önkormányzati társulások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Kiss, Magdolna (2001) Marginális csoportok viszonya a többségi társadalomban. A gyermekotthonokban nevelkedett fiatalok integrálódása, intézményből való kikerülésük után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávecz, Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz, Zsuzsa (2000) Családi pótlék rendszere, fejlődése és jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz, Zsuzsa (2001) A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek kapcsolata a MÁV Rt.-nél a bértárgyalások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drégely, Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drégelyi, Viktória Laura (1998) Az öngyilkosságok alakulása, társadalmi és demográfiai jellemzői a második világháború után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duba, Krisztina (2000) A személyügyi tevékenység elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubecz, György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz, Éva Katalin (2004) Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata 1989-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi, Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubovecz, Réka (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dubovszki, Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubravcsik, Balázs (1998) Az orvosi jogviszony és az orvosi műhibák jogelméleti problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duchon, Gyuláné (1996) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság és Nyugdíj Igazgatósága létrejötte, helye és szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ducsayné Dabis, Edit (1997) Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudaszeg, Ildikó (2012) Hajléktalanok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudics, Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudinszky, Fanni (2015) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Andrea (2012) Az igazságos háború elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, dr. Anita (2006) A felnőttképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Attila (2014) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Dávid Zoltán (2013) Munkanélküliség Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Edit (2012) A halálbüntetés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2012) Centralizáció és decentralizáció. Fejlesztési irányzatok a magyar közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Henrietta (2013) Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Kata (2022) A mesterséges intelligencia hatása a munkaerő felvételi folyamatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szandra (2013) A lakóingatlan adásvételi szerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (2010) Jogorvoslati eljárások a magyar jogrendszerben hátrányos megkülönböztetés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (2013) A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzete Magyarországon az uniós elvárások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Zita Bianka (2014) Kultúra helyzete Magyarországon a II. Világháború után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Ágnes (2016) Kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Anita (2004) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Dóra (1996) A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Fanni (2018) Az apartheid rendszer kialakulása, működése és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (1996) A közigazgatási bíráskodás története, fejlődése, különös tekintettel a hazai megoldásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2017) A vagyongyarapodási vizsgálatok elmélete és gyakorlati tapasztalatai egy jogeset elemzésén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Istvánné (1997) A humánpolitika aktuális kérdései (a Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, János (1999) Változásmenedzselés és az emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, János (1984) A bűnözés és az alkohol. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Józsefné (1995) A járulékkintlévőségek alakulása a társadalombiztosítás behajtási és végrehajtási jogosítványa tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (1999) Családokat segítő szociális védelem kialakulása, elvei, rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Zoltán (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Ágnes (2009) A csoportos létszámleépítés gyakorlata és az outplacement megvalósulása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Szabó, Károlyné (1998) A biztosítottat megillető, jövedelemhez igazodó készpénzellátások és a gyermektámogatási rendszer az egészségbiztosításnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó, Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudásné Szincsák, Andrea (2008) Az embercsempészés nyomozásának határőrségi tapasztalatai a magyar-ukrán államhatáron napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sziveri, Valéria (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sápi, Éva (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dugár, Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duhaj, Flóra (2019) A közfoglalkoztatás Magyarországon, különös tekintettel Szentesre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dujmov, Ildikó (2011) A gyermekek jogán járó juttatások igénybevétele a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai, Gergely (2011) A szociális biztonsághoz való jog mint alkotmányos alapjog érvényesülése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dula, Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dulai, Andrea (2012) A kisebbségi nyelvek védelmének helyzete a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Európai Unióra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Edina (2014) Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duli, Zoltán (1983) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dulka, Martina Bianka (2010) Alkalmazkodás és verseny: pártok 1990-1994 között. Elemzés az MDF és a Fidesz sorsa tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duna, Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai, Andrea (2010) Betegjogok szabályozása az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai-Kovács, Lea (2015) Látássérültek a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duplinszki, Renáta Anett (2016) A munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi, Krisztina (2011) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi, Norbert (1999) Az élelmiszer kereskedelmi láncok Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durajda, Ervin (2006) A megújuló energiaforrások és támogatásuk szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durajda, Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durmann, Roberta (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durszt, Ildikó (1993) Kurdisztán perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dusik, Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dutkay, András (1999) Kis- és középvállalkozások támogatása Phare segélyből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dux, Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, László (2002) Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása az Európai Unióban (harmonizációs kérdések). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, Veronika (2000) A magyar és az Európai Uniós szabályozások jogharmonizációja a közbeszerzések területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss, Júlia (1999) Munkanélküliségi gondok Békésen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Duzsné Kiss, Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dweik, Ádám (2000) A magyar igazságügyi szervezet alkotmányos szabályozása 1869-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dzibák, Borbála (1974) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dzidzarija, Ilona (2020) A gyermekek jogainak nemzetközi védelme, különös tekintettel a gyerekkatonaság kérdésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dzsunyák, József (2008) Az elítéltek jogi helyzete a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dán, Ninetta Éva (2012) A tőzsde világa – a Budapesti értéktőzsde működése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dán, Judit (1999) Az állami támogatások versenyjogi megítélése az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, István (1990) A tanács tisztségviselőinek jogállása különös tekintettel a vb. titkár tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Károly (1997) A jogállam és a nemzetbiztonsági törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dániel, Szilvia Orsolya (2008) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása, különös figyelemmel azok megszűnésére, megszüntetésére Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Anna Réka (2010) Az ügyész a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Attila (2012) A korhatár előtti nyugellátások rendszerének átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Beáta (2018) Asszertív kommunikáció és mediáció, mint a konfliktuskezelés lehetséges módszerei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Edina (2012) A Munka törvénykönyve megújítása, az 1992. évi XXII. törvény 2012-es reformja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Evelin Edit (2015) A szakma és a család bűvészei - a kettős kötődésű karrier kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Janka (2013) A cukortermelés hazai és uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Levente (2011) 1992. október 23. eseményei és tanulságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Róbert (2012) A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok felhasználása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, János (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, módszere, fajtái - A Bács-Kiskun megyei ellenőrzés sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, József (1983) Reklám és véleményalkotás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Martin (2020) A robotok és a mesterséges intelligencia hatása a jövő munkavédelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Róbert Károly (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés problémái, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Szilvia (2009) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, különös tekintettel az őrizetbe vételre és az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Sándor (1999) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem, illetve/vagy a végszükség megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Sándorné (1969) A tagok munkav