Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2001

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó
Number of items: 555.

A

Adorján, Diána (2001) Kisvárda társadalomszerkezete az 1920., 1930. és az 1941. évi népszámlálások tükrében, különös tekintettel az értelmiségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Mariann (2001) Grammatische Spiele im Deutschunterricht eine Spielesammlung zum Adjektiv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Amin, Zoltán (2001) Hamu és gyémánt, avagy lapalapítás és lapindítás ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásiné dr. Ambrus, Ildikó (2001) Az Erdőhasználattan tankönyv tanításának országos tapasztalatai az erdészeti szakmunkás tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antonjuk, Krisztina (2001) Сопоставительный анализ инфинитиa в русском и венгерскoм языкaх на основe переводa русскогo художественного текста на венгерский язык. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, János (2001) Az on line újságírás sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Magdolna (2001) A tudatfolyamatok ábrázolása Németh László Gyász és Iszony című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auer, Katalin (2001) A Westel Mobil Rt. egy sajtótájékoztatójának megszervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avarné Szabó, Brigitta (2001) Lakáshelyzet Magyarországon, a kormány lakáspolitikája a nyomtatott sajtó tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagyin, Gyöngyvér (2001) Agresszió és a televíziós erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó, Szabolcs (2001) A kalocsai média helye és szerepe a tömegkommunikációban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi, Norbert (2001) Bajcsy-Zsilinszky Endre, az újságíró. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Andrásné (2001) A vezető tervező munkájának főbb területei és összetevői az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Veronika (2001) Az anyagság esztétikája - Babits Mihály: Képek és Jelenések ciklusának hagyományba ágyazódása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyiné Radványi, Erika (2001) A tudományos gyűjtemény szerepe könyvkultúránk alakulásában 1817-1827 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Éva (2001) Az egészségügyi reform alulnézetből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balanyi, Szilárd (2001) PR az Universal Music Hungary tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballai, András (2001) A Hungexpo Rt. PR- és sajtótevékenységének bemutatása, különös tekintettel a 104. Budapesti Nemzetközi Vásárra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Irén (2001) A fizika, mint a tudásátvitel célpontja és kiindulópontja, valamint a problémamegoldás színtere középiskolás tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Bednár, Éva (2001) A kiégés vizsgálata pécsi pedagógusnők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Róbert (2001) A Cívis Hotels Rt. marketing kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangáné Csontos, Julianna (2001) 8. osztályos tanulók számtan-algebra tudásszintjének és a matematika tantárggyal kapcsolatos attitűdjeinek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banász, Katalin (2001) A képvers születése (Gondolkodási gyakorlat Nemes Nagy Ágnes Nyíló gesztenye című költeménye alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baracskainé Szekeres, Éva (2001) Minőségbiztosítási rendszerek óvodai adaptációja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyiné Szegedi, Beáta Andrea (2001) Vonzalom és ellenszenv az emberi kapcsolatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczy, László (2001) Egy regionális és egy országos napilap internetes tipográfiájának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Balázs (2001) „Svábország" - Svábok: riportfilm. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Beáta (2001) A kalandjáték megjelenése a magyar televíziózásban "A tégla" című műsor példáján bemutatva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Gábor (2001) A Magyar Rádió közvetítései a nyári olimpiai játékokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barát, Mihály (2001) A feketegazdaság a magyar sajtó tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baróti, Éva (2001) Eladás ösztönzés a magyarországi "vonal alatti reklámozásban". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Battai, Eszter (2001) A politikus, mint termék - avagy a politikai kommunikáció fejlődési tendenciái a nyugati országokban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beke, Marietta (2001) A finn keresztnévrendszer vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bekő, Mária (2001) Felvidéki magyar gyermekirodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beláncsity, Deszánka (2001) Просветителсво у “Писму Харалампщу” Дocитeja ОбрадовиЬа. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Péter (2001) Rimai munkásság élete 1929 és 1938 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Lászlóné (2001) Az integrált óvodai nevelés lehetősége és szükségessége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Béla (2001) Az iskolafejlesztés alternatív irányai - ökoiskola. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Berzsenyi, Máté (2001) Mélyrepülés - A Magyar Légierőről a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berzsán, Ferenc (2001) Gondolatok a válságkommunikációról - MALÉV tesszaloniki esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bihar, Mária (2001) A fóliás zöldségtermesztés kialakulása és munkaszervezete Kunszálláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biliczné Szabó, Gyöngyi (2001) Vizsgálatok a középiskolások szlengjének körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Ágnes (2001) Értelmi fogyatékosságot, szellemi gyengeséget kifejező szavaink a nyelvtörténet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boczka, Károly (2001) Зображення персонажiв у твopi Пантелеймона Кулiша ”Чорна рада”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodroginé Szabó, Éva (2001) Radnóti Miklós eclogái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodács, Károly (2001) Az internetes vállalati marketing Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, György Béláné (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Csanádi, Csilla (2001) A kommunikáció szociálpszichológiai jelentősége a minőségi ügyfélszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáthné Erdődi, Judit (2001) A síkidomokkal kapcsolatos ismeretek fejlődése és összefüggése a rendszerezési képességgel az általános iskola felső tagozatán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizs, Diána (2001) Teleki Pál sokarcú eszmeisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borody, Zsolt (2001) "Страх" и "Муза" в поэзии Мандельштама. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szlávik, Mária (2001) Diagnosztikus tudásmérés az Élőlények témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borostyánkőy, Claudia (2001) Az attitűd és az előítélet általános kérdései, valamint a társadalomra gyakorolt hatásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borovszki, Gabriella (2001) Oliver Cromwell életútja és szerepe az angol polgári forradalom első három szakaszában (1640-1651), különös tekintettel hadvezéri tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsfai, László (2001) Egy gyógypedagógus tantestület mentálhigiénés vizsgálata a vezető szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Attila (2001) A Független Ifjúság és Heves megyei története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Édua (2001) Juhász Gyula és Szeged (weblap). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bretán, Krisztina (2001) Michelangelo rajzművészete és a Sixtus-kápolna freskói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruckmann, Balázs (2001) Az Oázis Fitness Park arculatának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Erika (2001) Emberábrázolás Móra Ferenc régésznovelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai-Tóth, Gabriella (2001) Királyi ajándékok a sajtónak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Erika (2001) A marketingkommunikáció, és azon belül a PR tevékenység bemutatása a szolnoki Szigligeti Színház tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Hajnalka (2001) Ami az adattárakból kimaradt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó, Zsófia (2001) A rockzene és társadalmi megítélése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burián, Dániel (2001) Az emberi élet szociális dimenziói és Újpest - A fiatalkorúak bűnözése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzásiné Kómár, Noémi (2001) A már működő helyi nevelési program felülvizsgálatának menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Bence (2001) A szexualitás és a hatalom különböző formáinak egymásra hatása a történelem folyamán - s ennek nyomai a sajtóban - különös tekintettel az elmúlt 50 év Magyarországára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Edina (2001) A XVIII. századi erdélyi nagyasszonyok könyvgyűjtési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Andrea (2001) Ein Attitüde-Experiment aus Großsanktnikolaus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Rita (2001) Az idegenszó-használat változása egy napilap tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bégai, Péterné (2001) A székely kérdés. Aktív E-Book Compiler 3.02 megvalósításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi, Anett (2001) Közszolgálati és kereskedelmi híradózás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Beatrix (2001) A vásárlók döntését befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Erika (2001) A magyar gyorsasági motorkerékpársport száz éve Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódy, Géza (2001) A magyarországi információs társadalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Zsuzsanna Kornélia (2001) Áprily Lajos, a transzszilvánizmus költője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csider, Andorné (2001) Pedagógiai program felülvizsgálata a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csikai, Judit (2001) Ottlik Géza regényeiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csoltó, Lajos (2001) A pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek működése, fejlesztési irányai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csoltó, Lajosné (2001) A minőségbiztosítás vezetői feladatai az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csurka, Dorina (2001) "Cigányélet". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Katalin (2001) A Petőfi Sándor Városi Könyvtár tevékenységének menedzsment szemléletű megközelítése, elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Ferenc (2001) Alapok és épületek (A Klebelsberg-féle népiskola-építési akció eredményei Békés járásban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőregi, Szilvia (2001) "Minden megvan...?" - avagy Ottlik Géza Iskola a határon és a Buda című regényének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Edit (2001) Az Európai Unió regionális politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédliné Bárkányi, Dr. Éva (2001) Az informatikatanítás helyzete a szegedi rókusvárosi II. számú Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danyi, Szilvia (2001) A NATO légicsapások a szerbiai média tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Bogdándy, Margit (2001) Szakképző iskolai Yáltozásmenedzselés a rendszerváltástól az ezredfordulóig. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Vacsi, Mária (2001) Viselkedésrendezés módszerének alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ditié, Henriett (2001) Nők a Neten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóné Balogh, Gyöngyi (2001) “Múltunk szőtte örökség...” Apátfalva honlapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombovári, Tamás (2001) Az AIFSZ élelmiszeripari menedzser tanulók pályaválasztási motivációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dormán, Helga (2001) Az IRA az Interneten - Az Irish Republican Army-ról szóló weboldalak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovák, Bernadett (2001) Новые черты в русской литературе и культуре в начале 18 - ого века. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Kiss, Magdolna (2001) Marginális csoportok viszonya a többségi társadalomban. A gyermekotthonokban nevelkedett fiatalok integrálódása, intézményből való kikerülésük után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dálnoki, Dominika (2001) A téri kifejezések fejlődése - Összehasonlító vizsgálat egészséges és értelmi fogyatékos gyerekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döbröntey, Zoltánné (2001) Az előítéletek szociálpszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ember, Zoltán (2001) Чёрт Ивана Карамазовa и "Чёрный человек" Сергея Есенина. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Emese (2001) Rostro indígena de la Argentína : grupos étnicos. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Péter (2001) A Nemzeti Sport történetének kezdetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fadgyas, Gábor (2001) A magyar kormányzati portál születése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Judit (2001) Oktatáspolitikai koncepciók változása 1985-től egy középiskolai vezető szemszögéből. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Krisztina (2001) A másság megjelenése a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Tünde Éva (2001) A magyar történelem jeles személyiségeinek vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Pócsai, Blanka (2001) A Fő Fasori Általános Iskola Comenius -1. Minőségfejlesztési Programja. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Krisztina (2001) Médiaoktatás a hatévfolyamos gimnáziumokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Andrea (2001) A próféták, mint vallásos kommunikátorok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Emese (2001) Bräche und Sitten in einer ungarndeutschen Gemeinde, in Csávoly. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Andrea (2001) Radnóti Miklós hasonlatainak rendszerezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Judit (2001) Jelzős szószerkezetek gyakorisági vizsgálata diakronikus összevetésben két heti- és egy napilap írásai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Zoltán (2001) A metakommunikáció és a színház - A kinezika és a paralingvisztika a színész munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete-Tóth, Eszter (2001) A belső metamorfózisra való képtelenség - Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon című drámájának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feleky, Andrea (2001) Az elidegenedés megjelenése Németh László: Gyász és Iszony című regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fiát, Gábor (2001) Örmények az oszmán birodalomban, a vallási toleranciától a genucídiumig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Gabriella (2001) Kreatív feladatok tizenéveseknek a kommunikációs készségek fejlesztéséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva (2001) Grammatikai metaforák Babits Mihály lírai alkotásaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Franka, Anita (2001) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, László (2001) Szabadtéri szalonok - Róma reneszánsz és barokk terei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Barbara (2001) Oroszlánok az emberekért: a Lions mozgalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (2001) Az ötlettől a filmig (A vizsgamunka elemzése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Strohner, Irén (2001) A szakmai képzést megalapozó kémiai tudásszintmérő a kereskedelmi, vendéglátóipari szakközépiskolák számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fűköh, Borbála (2001) Arany János: Vörös Rébék. A ballada szövegszerkezeti vizsgálata - különös tekintettel az aktuális tagolásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fűz, József (2001) Milyen biológiai alapismeretekre épül az erdészeti és a virágkötő- berendező szakmunkásképzés a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégiumban? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

G. Bíró, Lilla (2001) Regény, film, színház - Fejes Endre: Mocorgó és Jó estét nyár, jó estét szerelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganzler, Orsolya (2001) „Nagy Testvér figyel téged” - Egy real-life-soap megszületése és virágzása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Mihály (2001) Együttműködés a szakképzés szereplői között a mezőgazdasági szakoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Ottília (2001) О развитии навыков коммуникативного подхода в обучении русскому языку как иностранному в средней школе. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gede, Zoltán (2001) Elvárások és vélekedések a közoktatási intézmények vezetéséről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér, Sándor (2001) Közoktatási feladatellátás elemzése egy kis város önkormányzatánál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gerőcs, Vendel (2001) Reklámszabályozás és reklámetika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gordon, Ádám (2001) Asszimilációs folyamatok a zsidóságban az újkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gregor, Judit (2001) Fix.tv - hazánk első Internetes televíziója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gui, Angéla (2001) A státustörvény, mint a magyar-magyar kapcsolatrendszer jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gullner, Dóra (2001) A hírprezentáció etikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Angelika (2001) Происхождение и распространение русского воровского жаргона в плане исторических событий ХХ-ого века. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Attila (2001) Visszaemlékezések az 1848-49-es szabdságharcra: "Tiszteljétek a közkatonákat". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsiné Vass, Mária (2001) Hatékonyabb-e a kommunikatív - funkcionális szemléletű fogalmazástanítás a hagyományosnál? 10 éves tanulók fogalmazásainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györök, Andrea (2001) "Holtodiglan" - A kisgazda botrányok a magyar médiában 2001 július végéig és hatásuk a koalíció pártjainak támogatottságára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüre, Orsolya (2001) Válság és kommunikáció a dátumváltási probléma tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürke, Katalin (2001) A televízió, a televízióban megjelenő erőszak hatása a gyermekekre és a fiatalkorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Zsófia (2001) Motivációk az idegennyelv-tanulásban : felmérés nyelvszakos egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Anikó (2001) Polgárdi földrajzi nevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspárné Vágási, Julianna (2001) A fizika órán tanult ismeretek és alkalmazható tudás viszonyának vizsgálata a mozgás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Attila (2001) "Tavalise surutoine poika" Poimintoja Tuntemattoman sotilaan lounaismurteen oikeellisuudesta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, László (2001) A Csepel Sport Club labdarúgó csapatának múltja, jelene és jövője? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Habi, Tímea (2001) A spanyol polgárháború motívuma a magyar költészetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hachbold , Helga Rita (2001) Háy János: Dzsigerdilen - Regényelemzés - Játékos kutatás a titkok után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Attila (2001) A mennyiség minősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Zsófia (2001) Underground Music Café Corporate Identity-ének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajduk, Angéla (2001) Österreich gestern und heute. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Attila (2001) Zsarnokábrázolás Federico García Lorca drámáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Mónika (2001) Fachbezogener Unterricht Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar, Krisztina (2001) Az online információszolgáltatás elmélete és gyakorlata: Data-Star, Dialog, Pergamon Infoline, SDC Orbit. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanesz, Andrea (2001) A relációs adatbázis-építés elméleti és gyakorlati problémái a Művelődés című közművelődési folyóirat repertóriuma alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Nóra (2001) Nemes Nagy Ágnes jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Ferenc (2001) Régi könyves aukciók Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Marietta (2001) “Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, avagy könyvhasználati szabályok a középkori monasztikus szerzetesség életében I. rész. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodopné Tóth, Anna (2001) Iskola a város peremén... Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Holodnyák, Andrea (2001) Az Európai Monetáris Unió és Magyarország. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Ágnes (2001) A vogul nyelvbe került orosz jövevényszavakról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horacsek, Barbara (2001) Образ Петра Великого и его культурная деятельность. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornok, Imre (2001) A magyar parlamenti választások regionális jellemzői (1990-1998). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornok, Krisztina (2001) A mosoly napja: szakdolgozat és film. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák, Gabriella (2001) Számadás - Motívumok Kosztolányi Dezső utolsó kötetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hortobágyi, Attila (2001) Nyírő József Isten igájában című regénye a teológia és az irodalomtudomány nézőpontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Balázs (2001) A vezetővé válás lehetséges útjai az iskolában (Az ötlettől a vezetői székig). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lajos (2001) Gyermekegyesületek Magyarországon 1945-1946. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (2001) Funkkal a halál kapujában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (2001) Fegyverneveink történeti, etimológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2001) Idősebb Pieter Brueghel élete és munkássága a középkori Flandriában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszkáné Pék, Erzsébet (2001) Az intézményi célok és az emberi erőforrások kapcsolata. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Lászlóné (2001) Azonos matematikai tartalmú szöveges és nem szöveges problémák megoldásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Márta (2001) A hálózat használata a zenetudomány területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Julianna (2001) Könyv és olvasója Gyulán (a XVIII. század elejétől 1849-ig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hóbor, Sándor (2001) Kilencedikes gimnazisták matematikai és anyanyelvi felkészültsége a négy- és nyolcévfolyamos képzési formában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hóborné Radics, Ildikó (2001) 10-11. évfolyamos szakközépiskolai tanulók tudása matematikai függvények témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódos, Boglárka (2001) A rendőrség folyamatban lévő kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignéczi, Lilla (2001) Az Arcanum Kiadó tevékenysége - avagy szoftverfejlesztés és adatbázis építés tíz éve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illyés, Gyuláné (2001) A tanári teljesítmény értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Zoltán (2001) Keleti Arthur elfeledett életműve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Gabriella (2001) A századforduló tékozlói (A bibliai parabola újraértelmezése Gide és Rilke munkáiban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jablonkai, Andrásné (2001) A konfliktusok és kezelésük szerepe az óvoda vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jakubjanszki, Edit (2001) Osztályozási rendszerek az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsóné Balogh, Emese (2001) Esély program az óvodai vezető munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Jazimiczky, Katalin (2001) A fóbiák, különös tekintettel a serdülők félelmeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeki, Gabriella (2001) Szülővárosom, Barcs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jelasity, Márk (2001) A Framework for Modeling Non-Supervised Learning of Phonemes from Acoustic Input. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Éva (2001) Deutsch-ungarische Kontakte im Zeitalter von Stephan dem Heiligen. Im Spiegel der Geschichtsschreibung der Jahrhundertwende und des Zeitalters zwischen den zwei Weltkriegen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy, Emese (2001) Spiele im Fremdsprachenunterricht. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, István (2001) II. Kyokushin Karate Világkupa szervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szilvia (2001) Változásmenedzselés az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Viktória (2001) "Народнi оповiдання” Марка Вовчка. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Viktória (2001) Проблемы перевода реалий на основе художественногo переводa рассказов И.С. Тургенева "Записки охотника". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Angéla (2001) Die Rolle der Landeskunde im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Balázs (2001) A nonprofit rádiózás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Péter (2001) A helyi televíziók számára készült televíziós műsor forgalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Junek, Katalin (2001) Szelek szárnyán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosiné Salamon, Gyöngyi (2001) A konfliktusok kezelése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Járomi, Péter (2001) Az internetes marketing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay, Tamás (2001) Irodalom és mitológia: Homoerotikus allúziók Christopher Marlowe Hero and Leander című költeményében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jékely, Endréné (2001) Attitűdvizsgálat társadalomismeret tantárgyból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jóbi, Attila (2001) Az online média jelene és jövője Magyarországon - Az internetes kommunikáció hatása a magyarországi tartalomszolgáltatásra és gazdaságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jósa, Erzsébet (2001) A 14 éves tanulók összefüggés-megértésének fejlesztése és eredményei a genetika témakör feldolgozása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajáry, Ildikó (2001) Minőségbiztosítási rendszer kiépítése egy iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kalcsó, Gyula (2001) Szólások és közmondások Arany János verses epikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamarás , Anna Edina (2001) Csáth Géza: Délutáni álom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kappel, Péter (2001) Wortstellung und Adjunktklammer in hypotaktischen Strukturen der schwäbischen Varietät von Tevel in Südungarn. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapás, Anita (2001) Az óvodai integráció hatásai a vezető feladatokra. A Felsővárosi Óvoda működésének 20 éve alatt bekövetkezett változások a vezetői munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tiborné (2001) A minőségbiztosítás stratégiai jellege az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tamásné (2001) Az energiával kapcsolatos ismeretek és a tantárgyi motiváció fejlődése a 6-7. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karnis, Pálné (2001) Hogyan függ össze a tanulók olvasási képessége tanulmányi eredményességükkel? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Attila (2001) A magyar közoktatási rendszer problémái. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Zita (2001) "Holott ember vagy, holott ember voltál..." - Pilinszky János és a színpad avagy az élőképek megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Gyuláné (2001) Az összefüggések vizsgálata és tanítása a magyar nyelv tantárgy keretein belül a középiskola 10. évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Borbála (2001) A csoport szociálpszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Vanda (2001) Szelecz Arnold bencés pap brazíliai missziója 1931- 1939 között a Pannonhalmi Szemle tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazy, Eszter (2001) Női magazinok, férfi magazinok, avagy hogyan formálhatnak bennünket a folyóiratok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei, Gerda (2001) Die Abiturreform für Deutsch als Fremdsprache in Ungarn im Spiegel der allgemeinen Tendenzen der Leistungsmessung. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeresné Bálint, Veronika (2001) Az intézményi célkitűzések, - az érték szerepe, jelentősége az óvodai életben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kereskai, Eszter (2001) Az elektronikus folyóiratok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kern, Lilla (2001) Ditiramb i elegija Jovana Jovanovica zmaja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Dániel (2001) Vermeer művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kibelbeck, Mariann (2001) A csecsemőgyilkosságok bemutatása, a kommunikáció és a prevenció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiesswetter, Walter (2001) Újpesti közösségi televíziók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincsné Simonyi, Zsuzsa (2001) A német mint második idegen nyelv eredményei egy budapesti tudásszintmérés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiricsi Imréné Baumann, Dr. Zita (2001) Tudásszint mérés szakközépiskolában kémiából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kirády, Attila (2001) Kergemarhakór a magyar sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Annamária (2001) Két hypotextus és egy hypertextus metafikciós játéka, avagy Shakespeare, Sterne és Rushdie a bolondját járatják velünk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (2001) Horthy életút és a budapesti bevonulásának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zoltán (2001) A bethleni konszolidáció választásai Mezőtúron (1922 és 1926). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gábor (2001) URL Catalogizer: honlap katalogizáló program. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2001) Magyarország EU-s csatlakozása az ausztriai írott sajtó és közvélemény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Jáki, Gabriella (2001) Ötlettár. Barkácsötletek kicsiknek-nagyoknak - Multimédiás CD-ROM. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Szandra (2001) Shaolin (vallás és harcművészet). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Zsolt (2001) A belső public relations tevékenység jelentősége és eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsmár, Tünde (2001) Vizuális jegyek a vállalati arculatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor, János (2001) Riport a magyarországi sportcsarnokokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocur , László (2001) A Piknik a Szaharában című antológia utóélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsik, Sándorné (2001) Az óvoda kapcsolatrendszerének hatása az óvodai nevelőmunkára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor, László (2001) A dunaújvárosi egységes középiskolai felvételi vizsga eszközrendszerének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kora, András (2001) Az “Extend Your English” projekt Pálvölgyi Mihály Special English for Librarians and Information Managers című távoktatási jegyzetének HTML/XML változata CD-ROM-on. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kossuth, Melinda (2001) Expresszionista és szürrealista jegyek Gelléri Andor Endre lirizált novelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Viktória (2001) Moderni postupci u romanu Jakova Ignjatovica. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Balázs (2001) Kommunikáció a regionális területfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Imréné (2001) Biológia tudásmérés a szabályozás témaköréből a gimnázium 12. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Linda (2001) Gyermekkatonák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szabina (2001) Adalékok Babits Mihály A gólyakalifa című regényének pszichológiai szempontú megközelítéséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamara (2001) Jusztícia lovagjai, avagy az állampolgári jogok országgyűlési biztosai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tünde (2001) A globalizálódó média hatása kulturális környezetünkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bakacsi, Dr. Judit (2001) 11. osztályos gimnazisták tudásszintje és fogalmi rendszere a halogén elemek témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Tanka, Aranka (2001) Az önkormányzatok oktatásfinanszírozása. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Polett (2001) Bukolikus hagyomány Radnóti Miklós eklogáinak hátterében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krakkó, Tünde (2001) Belső public relations a nagyvállalatoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krevenka, Enikő (2001) Nőkre, lányokra, asszonyokra vonatkozó frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krieg, Ágnes (2001) Zeneművek nyilvános előadásának és sugárzásának feltételei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó, Mária (2001) Színházi élet a hódmezővásárhelyi Nyári Színkörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Éva (2001) Testrészeket tartalmazó erza-mordvin és magyar frazémák kontrasztív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Éva (2001) Trianon a magyar irodalomban (Különös tekintettel Juhász Gyula és Reményik Sándor munkásságára). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutasi, Zoltán (2001) A Magyar Televízió helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Éva (2001) Деятельность Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в области театра и киноискусства. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Éva (2001) Василь Гренджа-Донський cшвeҵь карпатcьких полонин. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Ágnes (2001) A pedagógiai értékelés szerepe a békéscsabai Kazinczy lakótelepi Óvodában a vezető munkáján keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai Sándorné Molnár, Dr. Éva (2001) Középiskolai kötelező olvasmányok CD-ROM-on. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló, Milla Tercia (2001) Az MMG Automatikai Művek NOVA Kft. Corporate Identity-jének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Magdolna (2001) Проблематика счастья в повести Андрея Платонова «Джан». Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Istvánné Székely, Dr. Éva (2001) 15 éves tanulók térgeometriai ismereteinek jelenléte a gyakorlati problémákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánya, Gyöngyvér (2001) A TV2 és az RTL Klub esti hírműsorának bemutatása és összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Anikó (2001) A sport, mint reklámhordozó. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Viktor (2001) Egy helyi televízió múltja, jelene és lehetőségei az országos médiapalettán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Andrea (2001) Szólások és közmondások szövegbe szerkesztésének vizsgálata Pázmány Péter műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mátyásné (2001) A Hétszínvirág Óvoda minőségbiztosítási rendszerének kiépítése lépésről - lépésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Barbara (2001) Úton a vörös postakocsi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczy, Rita (2001) Scriptum Informatika Rt. CD-ROM kiadási tevékenysége, kiadványaik elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdiné Darabos, Katalin (2001) Összefüggések a szövegértés, a nyelvhasználat és az iskolai siker között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövécs, Ildikó (2001) Egy kalocsai kanonok könyvjegyzéke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczik, Antalné (2001) Az óvodai nevelési program és az abba integrált komplex sportterápia (top) megvalósításának minőségbiztosítási lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Erzsébet (2001) Szere(tte)ssük meg a magyartanítás mostohagyerekét! (A helyesírási készség fejlesztése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Gáborné (2001) Történelem tudásszintmérésen elért teljesítmény és a tanulási stratégiák kapcsolata 6. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Zsuzsanna (2001) Sztereotípiák és előítéletek a magyarországi roma kisebbség helyzetének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladó, Veronika (2001) A kritikákkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Legényné Berzy, Beáta (2001) Kommunikációs és információs technológiák elterjedése és pedagógiai innovációja három iskola összehasonlításában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Csilla (2001) Лути создания централизованного Русского государства и стремления к идеологическому единству государства. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lieb, István (2001) Ybl Miklós romantikus és neoreneszánsz korszakának főbb épületei, különös tekintettel a fóti templomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ligárt, Katalin (2001) A PR és a média szerepe Arthur Hailey regényeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Link, Dóra (2001) “Könyv, Könyvtár, Könyvtáros”, avagy könyvhasználati szabályok a középkori monasztikus szerzetesség életében II. rész. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Erzsébet (2001) Záró értékelés ápolástanból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liptákné Czakó, Ildikó (2001) A pedagógiai programokban meghatározott tanulói értékelésre vonatkozó elmélet és a gyakorlatban alkalmazott mérési és értékelési szokások összehasonlítása Miskolc Megyei Jogú Város által fenntartott öt középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lucza, Mónika Katalin (2001) Képfeldolgozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludván, Lilla (2001) Füst Milán: Nevetők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lung, Judit Kármen (2001) Теmе i motivi u poznoj poeziji Desanke Maksimovic. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Luzsányi, Lászlóné (2001) Az összefüggés-megértés helyzete egy 8. osztályos vizsgálat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lábady, Gergely (2001) A Pécsi Harmadik Színház corporate identity-jének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lángné Mürkl, Mária (2001) A matematika megértésének, megtanulásának és alkalmazásának problémái a középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Anett (2001) „Négy hosszú farkú pejló gyorsan vitt egy hatalmas vörösre festett kocsit...” - Krúdy Gyula írói névadásáról két regénye alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázárné Bozó, Klára (2001) Kilencedik osztályos tanulók szókincse, nyelvhasználata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Légvári, Dániel (2001) Reklám, film, reklámfilm. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Zsuzsanna (2001) A filmíró Sarkadi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lóth, Éva (2001) Oktatás és kommunikáció: a NAT története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinci, Gábor (2001) Iskolánk társadalmi környezete és szociokultúrális jellemzői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczy , Lászlóné Túri Zita (2001) Márai Sándor és a szerelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Sándor (2001) Háttéranyag a JATE PR film szakdolgozathoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari, Sándorné (2001) A 7. osztályos tanulók földrajzi tudásszintmérőn elért teljesítményét befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Henrietta (2001) Художесвената спeцификa нa Елин-Пелинoвитe разкази. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makovics, Erzsébet (2001) Budapest XVII. kerületének honlapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makovics, Erzsébet (2001) Kosztolányi Dezső jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Szabolcs (2001) Egy újonnan indítandó embertani folyóirat kapcsán az elektronikus folyóiratokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mankovits, Adrienne (2001) Szervezeti kommunikáció és közönségkapcsolat a nonprofit szektorban: a Magyar Soros Alapítvány PR tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marczona, Tamás (2001) Technikus tanulók tanulási motivációjának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maronics, Annamária (2001) Parlament, bíróság, televízió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlag, Tamás (2001) Jászberény sajtótörténete, 1868-2001. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Rozália (2001) Образ деревни сталинской эпохи в романе Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и образ Сталина в романе Рыбакова «Дети Арбата». Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matyasovszky, Nóra (2001) Csak semmi pánik! - Pánikbetegség és szorongásos betegségek napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Meier, Lídia (2001) Kommunikációs stratégiák az improvizatív zenében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Merényi, Krisztina (2001) A japán vállalati menedzsment. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalovics, Barbara (2001) Börtönhatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikes, Imre (2001) A mérések különböző formái az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikula, Anna (2001) Móricz Zsigmond parasztfelfogásának és paraszti tárgyú novelláinak jellegzetességei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minorics, Nóra (2001) A magyarországi zsidóság kulturális helyzete a századfordulótól napjainkig - A zsidó felekezeti iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohainé Fejes, Ágnes (2001) Egy kisvárosi középiskola múltja, jelene és jövője a kisrégió lehetőségeit figyelembe véve : (Az intézmény nevelési-oktatási struktúrájának összefüggései). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gergely (2001) Vezetői tevékenységek összehasonlítása kis és nagy település iskoláiban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Gábor (2001) Нeкoтoрыe проблeмы семантичecкoй рeпрeзeнтaции глагола открыть в рaмкaх двухуровневoй концептуальнoй семантики и генеративнoгo лексиконa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Istvánné (2001) A Cserehát társadalmi meghatározói, speciális vezetői feladatok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, István Tamás (2001) Abszolutizmus, és a birtokviszonyok változása Angliában az anglikán reformáció idejen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Prokop, Klára (2001) Felzárkóztatási vezetői stratégia megvalósulása óvodámban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Monori, Éva (2001) A drog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mágori, Balázs (2001) Piero della Francesca. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, László (2001) Piskárkosi Szilágyi Lajos és a MOVE politikai küzdelme az 1920-22-es nemzetgyűlésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkusné Gábor, Ildikó (2001) Összehasonlító tankönyvelemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Istvánná (2001) Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2001) „valósabbak az alázuhogó kőpillanatok" - Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (2001) Zsoltárfordítások kódexeinkben, szóelőfordulások zsoltárainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás (2001) Ez nem orvosság: avagy szemelvények a PR politikai, pártpolitikai alkalmazásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Zoltán (2001) Egyenes vonalú mozgások, tudásszintmérés fizikából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móré, Annamária (2001) In Memoriam "Pannónia" (A magyar szinkron tündöklése és bukása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móser, Anna (2001) Szinonimitás a Judit könyvének különböző magyar nyelvű fordításaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Helga (2001) Az idegen szavak helyesírása az AkH. 1922. és a korabeli sajtó írásgyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (2001) Gruppenarbeit am Gymnasium Theorie und Praxis. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, András (2001) Pedagógusok élet- és munkakörülményei Jászberényben, 2001. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2001) A Raoul Wallenberg-ügy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2001) Bibliográfiai adatbázis készítése WinIsis segítségével az antropológia tárgykörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika Mónika (2001) A Novotel szálloda "corporate identity"-jének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István (2001) Az iskolaváltás problémái matematikai tudásszintmérőn elért eredmények tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2001) Az egységes arculat kialakulása a McDonald's Magyarország Kft-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2001) Babits Mihály Jónás könyve című művének összevető elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márta (2001) Mozgóképkultúra és médiaoktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2001) A hírközlés kezdetei a füstjelektől az internetig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tünde Edit (2001) Magyar-sumer kapcsolatok? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ákos (2001) A Duna Televízió és a Z+ Televízió PR-ja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné, Horváth Barbara (2001) A Public Relations alkalmazása az önkormányzati munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Seres, Magdolna (2001) A 7. osztályos biológia és földrajz tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szilágyi, Mária (2001) Tudásszintmérés és attitűdvizsgálat a földrajz tantárgy tartalmi és módszertani megújításához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Dénes (2001) Marketing a politikában, avagy hogyan értékesítsük politikai pártunkat? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemoda, Béla (2001) Verwendung und Interpretation grammatischer Koharenzmittel in deutschen Zeitungsnachrichten- und Meldungen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nicoara, Anita (2001) A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok kötőszavainak vizsgálata a Müncheni Kódexben és a Vizsolyi Bibliában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, András (2001) A művészeti nevelés jelentősége egy középiskola pedagógiai programjában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas, Gergely (2001) Médiaanalízis: országos kereskedelmi, közszolgálati és helyi televíziók összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némedi, Andrea (2001) A posztstrukturalista kritika mint hipertext - George P. Landow hipertext-elméletének poszt-saussure-i kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Krisztián (2001) Mai magyar közönségfilm titka. Melyek a közös jellemzői a kilencvenes években közönségsikert arató magyar filmeknek? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Mária (2001) A Public Relations szerepe a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orbán, Edit (2001) Az integráció hatása az óvodavezető munkájára. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándiné Nógrádi, Erika (2001) Összefüggés-megértés vizsgálatok hetedik évfolyamosok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Anett (2001) A Heti Világgazdaság születése és bevezetése 1979-1981. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, László (2001) A számítástechnika tudás 10-14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orsós, György (2001) Cigányság a magyar és a világirodalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palásti Kovács, Márta (2001) Landeskunde für Jugendliche mit authentischen Texten aus Jugendmagazinen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Judit (2001) A szövegalkotási képesség alakulása egy budapesti kerület hetedikes tanulóinak körében: a zenei képzés lehetséges hatásainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Rozália (2001) Erotikus motívumok Móricz Zsigmond néhány regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Csaba (2001) Kosztolányi Dezső művészetszemlélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Roland (2001) A Romantika a Zenében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Zoltán (2001) Minőségbiztosítás a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Emese (2001) A brit média: reklámok és annak jogi-etikai szabályai a brit televízióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gabriella (2001) "csak tiszta forrásból"... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkósné Mile, Irén (2001) Halhatatlanság és örökkévalóság - Az antik ikonográfia továbbélése Shakespeare néhány szonettjében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pató, Erika (2001) A "meghívott halál" Juhász Gyula életében és költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pejkо, Lászlóné (2001) A helyi óvodai program készítésének környezeti aspektusai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, András (2001) A Magyar Narancs című hetilap története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petroly, Pálma (2001) Köztük élünk - Gyula város intézménynevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Vilmosné (2001) Az Európai Integráció Közoktatási Programjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Petőcz, Tamás (2001) Az irodalmi és a filmnyelv összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Petra (2001) Hirdetési stratégiák változása a múlt században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Barbara (2001) A püspök atyafisága vagy a miniszter pereputtya? - Iványi Ödön A püspök atyafisága című regényének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsai, Andrea (2001) Költészet a különállás jegyében - Simonyi Imre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Éva (2001) "Zene nélkül mit érek én?". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Edit (2001) A kábítószer-fogyasztás jogi szabályozásának társadalmi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posta Zs., Balázs (2001) A halál arcai, avagy a halál motívumának megjelenési formái Kosztolányi Dezső költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Propszt , János (2001) Diagnosztikus tudásszintmérés a 7. évfolyamon az "Atomok és elemek" témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puha, Szabolcs (2001) Az esztétika alakváltozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pádi, Zoltán (2001) Az iskolából kilépő diákok tudásának hasznosíthatósága a mindennapok matematikai problémáiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Melinda (2001) Mese, valóság, hagyomány és szokásrend - avagy Gál Sándor szociográfiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai, Mária Erzsébet (2001) A kommunikáció szerepe az újszülött-gyilkosságok pszichológiai és szociológiai megközelítésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Mónika (2001) Beckett és az abszurd. Családábrázolás Samuel Beckett műveiben - Eleutheria, A játszma vége, Ó, azok a szép napok, Molloy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, György (2001) A Pub Relations, kitalált cég Corporate Identity-jének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Dr. Józsefné (2001) Az óvodai nevelés sikerességének összetevői a Békéscsabai Kölcsey utcai óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Anikó (2001) Die Situation für Kunst um die Jahrhundertwende in Österreich. Egon Schiele und Robert Musil. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Darinka (2001) Szinonim szólások és közmondások a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péti, Miklós (2001) Marlowe „szerelmes költeménye" és Chapman „rideg Múzsája" - Kritikai megjegyzések a Hero and Leander értelmezési lehetőségeihez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póczak, Katalin (2001) Woody Allen - Egy "slemil" kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póra, Szilvia (2001) A kutya az ember legjobb barátja: a kutyatámadások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai, Anna (2001) Írott sajtó az interneten Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radvány, Beáta (2001) A vízilabdasport helyzete és kapcsolata a médiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajos, Zoltán (2001) A móri svábok kitelepítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ratalics, László (2001) Az első szabad választástól a polgárháborúig (egyetemes történelem). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rodrigues, Gabriella (2001) A labirintus szimbólum megjelenése az emberi kultúra hajnalán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roskó, Andrea (2001) Varianten der Phraseologismen in den Wörterbüchern von Görner und Hessky/Ettinger. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruszka, Noémi (2001) Árnyékos oldalra szorulva - Karácsony Benő: Napos oldal, A megnyugvás ösvényein. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Erika (2001) A modalitás fogalmának megközelítése a mondat és a szöveg felől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tünde (2001) Családi nevelés a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráti, Szilvia (2001) Eeelektro. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsafalvi, Zsuzsanna (2001) Mikszáth és a Vasárnapi Újság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajben, Andrea (2001) Helyzetkép egy alapítványi szakközépiskola működéséről. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sapsál, Júlia (2001) A tankönyvek didaktikai felépítése és a tantervek elvárásainak kapcsolata : néhány természetismeret tankönyv didaktikai elemzése, különös tekintettel a kérdésekre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Schütz, Lajosné (2001) A versengő személy prototípusa ötödik és nyolcadik osztályos tanulók és az őket tanító pedagógusok szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ferencné (2001) Egy cég válsága - avagy milyen buktatókat rejt, ha hiányzik a belső kommunikáció egy szervezet életéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sevecsekné Hosszú, Mária (2001) Az alkalmazható földrajzi tudás mérése a 7-8. osztályos tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, László (2001) Pixel - A digitális mozi evolúciója és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zita (2001) Műfaji emlékezet Gion Nándor Latroknak is játszott című regénytrilógiájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonná Zachár, Anna (2001) A Nevelési Tanácsadó kialakulása, működése és szemléletmódosító szerepe a szülők körében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Simsa, Tünde (2001) A felszabadított nő? : a nők helyzete a Tanácsköztársaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Domokos (2001) Réztermékek piacfejlesztésének kommunikációja közép-európai országokban: Csehország, Magyarország, Szlovákia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Flóra (2001) A dadától a Dogmáig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosy, Boglárka (2001) Színszerűség és költőiség : az Athenaeum-kör vígjátékra vonatkozó és vonatkoztatható dramaturgiai kulcsfogalmai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Katalin (2001) Reklám az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Nikoletta (2001) A szleng és a társadalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spengler, Gabriella (2001) Funktionsverbgefüge in deutschen und ungarischen biologischen Fachtexten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spielberger, Judit (2001) A Public Relations gyakorlata egy konkrét szervezet életében: Elemző bemutatása a Pesti Est PR tevékenységének - "Pest megér egy Est-et". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sudár, Ágnes (2001) (Új) Generációs újság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, Kata (2001) Kultuszfilmek 1990 és 2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svecz, Csaba (2001) Az 1920-as nemzetgyűlési választás Kalocsán és előzményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Svecz, Csaba (2001) A kalocsai piarista rendház és nyomda története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gáborné (2001) A tanári teljesítmény értékelésének lehetőségei. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róza (2001) Az iskolahasználók elvárásainak változása a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zita (2001) Hatvan város oktatástervezési koncepcióinak elemzése, értékelése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Béla (2001) Tilos Rádió egykor és ma: „Nem legendát szeretnénk csinálni, hanem rádiót". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Béla (2001) A Vám- és Pénzügyőrség PR tevékenységének bemutatása, Corporate Identity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyuláné (2001) Általános iskolai pedagógusok minőségbiztosításról alkotott véleménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2001) Földrajz és történelem feladatok összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (2001) „Melegségem története" - Interjúk homoszexuálisokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály, Attila (2001) Nemzetközi színvonalú televíziós dokumentumfilmek készítésének esélyei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Péter (2001) Komikum és nyelv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Zsuzsanna (2001) Öt betű. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma Baksi, Ferenc (2001) Légó mindhalálig: a Szegedi Rock Klub múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarkáné Novák, Csilla (2001) Az alapvető dokumentumok szerepe az óvodavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáry, József (2001) A média hatása az általános iskoláskorú gyermekek személyiségfejlődésére. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Éva (2001) Képtár - A magyar kortárs festmények piaca. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Ágnes (2001) Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in Ungarn. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegfű, Ferencné (2001) Kommunikáció a szervezetben. Vezetői kommunikáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Tünde (2001) Pap Károly Azarel című regényének jelentésrétegei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerényi, Szilvia (2001) A Public Relation etikája: "Trust me". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigetvári, Iván (2001) A színház a PR, a reklám és a szponzorálás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gézáné (2001) Innováció az óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Réka (2001) Kiskőrös látványosságai (weblap). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (2001) A különórára járás mint a második iskola egyik megnyilvánulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szira, Judit (2001) A közoktatás finanszírozásának fővárosi rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szlovák , Krisztina (2001) A világ sokszínűsége és eldönthetetlensége Krúdy páros novelláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlávikné Mári, Zsuzsanna (2001) A diglosszia és kétnyelvűség vizsgálata beszédhelyzetekben a méhkeréki román nemzetiség körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szoyka, Enikő (2001) A magyarországi sajtó története és elemzése a Népszabadság szeptember tizenötödikei számai alapján 1980-tól 2000-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Péter (2001) A kereskedelmi televíziózás piaca és ágazati sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Péter (2001) A kereskedelmi televíziózás piaca és ágazati sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Zoltán Péter (2001) A féreg-motívum Szabó Lőrinc költészetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Ágnes (2001) A Public Relations és az Ipoly Bútorgyár Részvénytársaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Imola (2001) Életünk része: a márka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, Tamás (2001) Az energia-liberalizáció hajnalán - A Mátrai Erőmű Rt. külső-kommunikációja: Image-vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi, Tamás (2001) A Mátrai Erőmű Rt. külső kommunikációja: image-vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőriné Kis, Gabriella (2001) Arányossági problémák vizsgálata 12-14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Andrea Angéla (2001) Образ Ивана Грозного и индивидуальный стиль его произведений. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Eszter (2001) Mészöly Miklós kamerája - Film és irodalom kapcsolata Mészöly Miklós prózájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sághy, Miklós (2001) A koherenciaelvet megkérdőjelező irodalmi szövegek néhány sajátossága - Marno János: műugrás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sághy, Miklós (2001) A metaforák néhány jellemvonásának leírása különös tekintettel a kétszintű szemantika kutatási szempontjaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Tamás (2001) "Élettévé kikapcs", avagy: mi történt veled, reality-show? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sántáné Madlovics, Erzsébet (2001) Tantervfejlesztés és tesztelemzés a Pénzügy I. tantárgy központi programja alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Burián, Mária (2001) A Színes Óvoda helyi programjának kialakítása, a folyamat tanulságai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Andrea Bernadett (2001) Régi, magyar nyelvű gyermekkönyvek története a 16-18. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sétáló, Attila (2001) A 7 nap története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Tünde (2001) A páneurópai keresztyény szellemiség megteremtésének kísérlete N. A. Bergyajev publicisztikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Erzsébet (2001) „Az ágy közös. / A párna nem.". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takó , Edit (2001) Az „elvesz(t)ett" költő - Juhász Gyula lírájának értékeléséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telek, Éva (2001) Röhrig Géza: A Rebbe tollatépett papagája - haszid történetek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thurzó, Katalin (2001) A mobil távközlési cégek kommunikációja a world wide weben, továbblépési lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thüringer, Éva (2001) Kvíz show: televíziós vetélkedők napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tigyi, Julianna (2001) Kuncz Aladár: Fekete kolostor - műfaji kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Kornél (2001) Az Index internetes portál és az online újságírás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Timkó, Ágnes Anna (2001) Az elektronikus kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tompa, Eleonóra (2001) A televízió hatása az ifjúságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tonelliné Grubich, Éva (2001) Az óvoda és a család kapcsolata a gyermeki szocializáció kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Troják, Attila (2001) A filmproducer és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukodi, Erzsébet (2001) A kihívás napja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tusser, Attila (2001) Першi українськi школи та зacнувaннaя Київськoї Акaдeмiї. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gézáné (2001) A Közoktatási Ellátási Körzetek kialakulása, tevékenysége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András (2001) A Rádió Lady műsorpolitikájának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anita (2001) Internet a gazdaságban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Anita (2001) Internetvilág 2001-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (2001) Agrártámogatás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Benedek (2001) "Rá kell szoktatnunk a magyar olvasót a feuilletonra" - Ágai Adolf Bécsi Hiradóban közölt tárcasorozata a műfaj korabeli bécsi hagyományának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcsné (2001) Hamvas Béla: Karnevál - Egy beavató mű. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2001) Phonetikunterricht für ungarische Sprachlernende. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2001) Az ismerős és titkos tandarab (Emlékezet - felejtés - tört-én-elem a kilencvenes évek Tandori-lírájában). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Árpád (2001) Szó az életben - Bahtyin és Wittgenstein nyelvi megértésről alkotott elméleteinek rokon vonásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Iványi, Zsuzsanna (2001) Az Internet, a nyelv és a többiek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Szenesi, Attila (2001) A riport fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Munkácsi, Erzsébet (2001) Der französische Einfluss auf den Wortschatz des höfischen Rittertums in Deutschland aufgrund des Werkes „Parzival" von Wolfram von Eschenbach. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Veréb, Éva (2001) A tárgyalás, mint a sajátos vezetői funkció szerepe. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tüske, Zsófia (2001) Internet-használat a budapesti felsőoktatási könyvtárakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tőzsér Istvánné Géczi, Andrea (2001) Elektronikus dokumentumok a helyismereti gyűjteményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi, Beáta (2001) Értelmileg akadályozott gyermekek integrációja gyermeknapi rendezvény tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ugróczky, Dóra (2001) A Spektrum televízió PR tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ungvári, Dr. Jánosné (2001) A biológiai ismeretek, és a nevelők hatása a 8. osztályos tanulók káros szenvedélyekkel szembeni attitűdjére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vad, Gabriella (2001) "Nem nézhetek Isten szemével; A nőt csak saját férfi szememmel láthatom" - A férfi-nő kapcsolat megjelenése Füst Milán naplójában 1914-1923 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valuska, Lajos (2001) A teremtett világ képe Székely János regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara, Lászlóné (2001) Innováció menedzselése óvodámban : a helyi nevelési program - mint az intézményi szintű változás - megvalósításának menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vanyolai, Krisztián (2001) Van Gogh a tükörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Sándor (2001) Intézményi változások igazgatói menedzselése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Balázs (2001) A negatív hír a hírműsorokban - A bulvár műfaj megjelenése és tündöklése a hírműsorokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Eszter Ágnes (2001) Wortschöpfungen bei Produkt- und Markennamen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2001) A városimázs gazdasági aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktória (2001) Leonardo da Vinci egyéni látásmódja, művészi elképzelései és technikái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktória (2001) A világ felmentő serege. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2001) A társadalmi célú kommunikáció jelentősége napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Éva (2001) Nők a pesti kávéházakban - A nők kávéházi jelenléte a visszaemlékezésekben és erkölcsnemesítő írásokban valamint az irodalmi ábrázolásokban a 19. század végétől az 1930-as évekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varju, Léna (2001) Лирический герой и тема поэта, поэзии и творчества у Есенина. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Adrienn (2001) Az erza-mordvin névszók predikatív ragozásának elméleti kérdései (összevetve a magyar nem igei típusú állítmány kérdéseivel). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Adrienn (2001) Állatnevek a magyar és az erza-mordvin közmondásokban és szólásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Mariann (2001) A Mexx Corporate Identity-jének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Katalin (2001) Roxy Rádió a csúcson: avagy fiataloké a világ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vattamány, Imre (2001) A zene mindenkié? MP3-as anyagok terjesztése az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsey, Körmendi Istvánné (2001) A média hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velicsek, Orsolya (2001) Vita az erdélyiségről - a Korunk és az Erdélyi Helikon cikkeinek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ágnes (2001) Domenica in: a Rai Uno egyik szórakoztató műsorának elméleti-elemző megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Krisztina (2001) A koszovói válság a magyar médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verók, Attila (2001) Erdélyi szász magángyűjtemények 1578-1750 (A városi polgárság olvasmányai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetési, Lászlóné (2001) Az összefüggés-megértés készségének fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Ildikó (2001) Az online információkeresés fejlődéstörténete: elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Lúcia (2001) Videó adatbázis tervezése és építése egy iskolai könyvtárban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidács, Andrea (2001) Die Grammatikvermittlung von Modalverben im Fremdsprachenunterricht anhand drei Lehrwerke. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Mihály (2001) A média hatása a gyerekekre és fiatalokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villányi, Károly (2001) Státusvita mint kampánytéma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viola, Ibolya (2001) József Attila jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Visogradszka, Ina (2001) A magyar és a bolgár szókezdet összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Mónika (2001) Kommunikáció és előítéletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Volyákné Toronyi, Éva (2001) Intézményirányítás óvodánk történetében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Válóczy, Edina (2001) A rendszerváltás hatása a magyar reklámvilágra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosné Aulechla, Dr. Anna (2001) Minőségirányítási rendszer építése egy iskolai szervezetben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Emese (2001) Ipolyvisk és Százd földrajzi nevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wéber, Zsuzsanna (2001) T.S. Eliot Gyilkosság a székesegyházban című drámájának elemzése - Eliot Becket-koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zeke, Zsuzsanna (2001) Nemzeti Színház: múlt, jelen és jövő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zemankó, Gyöngyi Erzsébet (2001) Innova-Téka: A könyvtár mint az információs társadalom alapintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zengői, Attila (2001) 8-14 éves falusi tanulók fizikai kondicionális képessége és életmódja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Ágnes (2001) XVI-XVII. századi táplálkozáskultúra Magyarországon a főurak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán, Attila (2001) A tanulási motiváció és a matematika összefüggése középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigri, Márta (2001) A tiszaföldvári Városi Könyvtár informatikai rendszerének megvalósítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zuborné, Sallai Márta (2001) Mozgóképkultúra és médiaismeret az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámborszki, Ákos (2001) Kokó, mint médiajelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árendás, Péter (2001) Az iskolaváltás, az eltérő iskolaszerkezet hatása a tanulók fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpási, Ildikó (2001) Mese felnőtteknek - Csáth Géza A vörös Eszti című novellájának elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ócsai, Éva (2001) Archetípusok a Psychében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ótós, Réka (2001) Tér és idő vékony szelete: fényképek elemzése egy lakodalom kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 07:19:08 CET.