Items where Year is 1977

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 722.

M. Kovács, Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Adamik, Ágnes (1977) A kecskebéka (rana esculenta) mellékveséjének vizsgálata különös tekintettel az adrenális állományra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Sándor (1977) A vaddisznó (sus scrofa) vadaskerti tartásának és tenyésztésének elemző vizsgálata a gödöllői disznóskertben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Antal, István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Alajos (1977) Tenyészanyag szalonnavastagságának ultrahangos vizsgálata a Pápai Állami Gazdaság kistimai sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Aradi, Mária (1977) Az új típusú munkáltató órák irányításának és a vezérlés hatékonyságának vizsgálata az élővilág 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató, Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Babinyecz, Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babus, Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bacsur, László (1977) Békés megyei állami gazdaságok közös sertéstelepének állattenyésztési vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bagi, Ilona (1977) A határozottság és a határozatlanság kategóriái az északi vogulban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy, Erzsébet (1977) Az angol felsőoktatás és az egyetemi hallgatók anyagi helyzetének, finanszírozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi, Istvánné (1977) Горячие сердца в пьесах H.A. островского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Pál (1977) A tehéntőgy értékmérő tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata holstein friz F1 és magyartarka állományban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bakó, András (1977) A juhhústermelés tapasztalatai az ipari jelleggel működő kőszigeti bárányhizlaldában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bakó, Veronika (1977) Fejezetek a geometriai szerkesztések elméletéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Sarolta (1977) Atlas 66 búzafajta proteolitikus enzimeinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Istvánné (1977) Az úttörő munka és a napközi otthon kapcsolata az apátfalvi "Dótsa György" Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Erzsébet (1977) A motiváció hatása az ötödik osztályos élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka, Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi, Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkász, Péter (1977) Az 1970-75-ös évben magyar galoppályán futott lovak eredményeinek értékelése a húsz kiemelt tenyészverseny alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bartha, László (1977) Freud és az álomfejtés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Gáborné Tábori, Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumann, Erzsébet (1977) A függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay, Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beck, Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedy, Imre Zoltán (1977) A lucernatermesztés agrotechnikai kérdései és a hozam növelésének lehetőségei a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskola Tangazdaságában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Benkő, Kornélia (1977) Alsómocsolád népi táplálkozásának szakszókincse. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, János (1977) Szántóföldi konzervborsó termesztése, illetve a borsószalma tartósítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Besenczi, Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birizló, Csaba (1977) A magyar csillagászat története /XVIII. sz.-tól az I. világháborúig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Jenő: (1977) A topológia egyszerű fogalmai és összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bite, Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, Jánosné (1977) Balástya község településföldrajza és gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsovics, József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobvos, Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak, Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, László (1977) A végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, András (1977) Sertések takarmányozásának elemző vizsgálata a Városföldi Sertéshizlaló és Feldolgozó Társulás 1920 kocás szakosított telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bodor, László (1977) Mezőösszefésülő segédprogram R-40 számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodorfai, Éva (1977) Példák a játékelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár, Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohner, Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boholy, György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, János (1977) A széna bálázás jelentősége, lehetőségei adott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Boleratzky, Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bondor, Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi, Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bor, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbára, János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsos, Mária (1977) A törzslúdtartás termelési eredményeinek elemzése a szentesi Árpád Tsz lúdtelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Borsos, Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy, Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzás, Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó, István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Gergely (1977) Különböző silózási eljárásokkal modell silóban készített lucerna szilázsok összhasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bukva, Vilmosné (1977) Az orosz nyelv egyéni és csoportos gyakorlásának lehetősége és módja az általános iskolai diákotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bures, Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzgó, József (1977) A fácántenyésztés és gazdálkodás fejlesztési terve a Lajta-Hansági ÁG területén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bácsfalvi, Béla (1977) Üzemi gyakorlatok szerepe és módszertani kérdései a gyógyszeripari szakmunkásképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báló, Antal (1977) Kukoricatermesztés agrotechnikai problémái és a hozam növelésének lehetőségei a hódmezővásárhelyi "Rákóczi" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Báló, István (1977) Koca utánpótlás biztosítása a szegedi Felszabadulás Mgtsz sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bándy, Istvánné (1977) Budapest "UJLAK" nevű városrészének története a feudalizmus korában, különös tekintettel a népesedési és települési viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárkányi, Éva (1977) Bisz-szaliciliden-orto-fenilén-diamin és benzil-amin amincseréjének kinetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békevári, Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóna, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsök, Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búza, Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csathó, András (1977) Zooplanktonvizsgálatok a szárazéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csató, Károly (1977) Budai Dezső életútja a radikális publicisztikától a forradalmi cselekvésig (1913-1919). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csejkei, László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserei, Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetényi, Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiba, Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Lajosné (1977) Az átlagosnál gyengébb testnevelési teljesítmények lélektani okai a 10-14 éves ált. isk. tanulóknál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmás, József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Imre (1977) Takarmányozási okokra visszavezethető betegségek tanulmányozása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csonkás, Erika (1977) Выражение категории определённости / неопределённости в современном русском и венгесм языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csornai-Kovács, Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csurgó, Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, István (1977) Magyar tarka x vöröstarka holstein-friz F1 és magyar tarka tehenek termelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csávás, Sándor (1977) A számítógépek alkalmazásának lehetőségei a történeti demográfiában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibikné Kónicz, Márta (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czirják, László (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czók, Gyula (1977) A radványi tájegység vadgazdálkodásának 10 éves fejlesztési terve. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

D

Dabis, Gábor (1977) A pézsmapocok élőhelyének, életmódjának, szaporodásának, kártételének vizsgálata Hódmezővásárhelyen és környékén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Danyikó, Ilona (1977) Fácántelep parazitafertőzöttségének vizsgálata és mentesítésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Darida, Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Tibor (1977) Csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deme Józsefné Kanász Nagy, Éva (1977) A szentesi zöldség- és paprikatermesztési táj fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Derdák, Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Disznós, Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi, János (1977) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobai, Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domaniczkiné Balogh, Katalin (1977) A munkalapok és feladatlapok szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokos, István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drescher, József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duska, Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dányi, László (1977) A csongrádi Petőfi Mgtsz magyarfélvér törzstenyészetének kialakulása, értékelése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dárdai, Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósay, Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Edelényi, János (1977) A tejfehérje tartalmának vizsgálata a szegvári "Puskin" Termelőszövetkezet tehenészetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Egyed, Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed, Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed, Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Együd, Ildikó (1977) A báránynevelés állategészségügyi problémái választott üzemben (Fürst Sándor Mgtsz, Mártély). BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Erdélyi, Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajszi, Ferenc (1977) A hybro-broilercsirke nevelési feltételeinek vizsgálata a jánoshalmi "Petőfi" Mgtsz baromfi telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Faragó, Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros, Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes (1977) A amodális logikák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Dr. Józsefné (1977) Az egyéni bánásmód pedagógiai kérdései a napközi otthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farnady, Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Imréné (1977) Tározómedencék gazdaságföldrajzi jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző, Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feró, Mária (1977) Oribatidae vizsgálatok gyep-ökoszisztémában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filep, Lajos (1977) A BUT szülőpártartás eredményeinek elemzése a szentesi "Árpád" Mgtsz törzspulyka telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Filvig, Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flender, György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flórián, Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Irén Éva (1977) Szintaktikus elemzési technikák és implementálásuk kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais, Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frajka, Ágota (1977) Takarmányok nyersrost tartalmának és struktúrájának hatása a kérődzők emésztésére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Francsicsné Hegyi, Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franz, Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frendl, Józsefné (1977) A pecsenyebárány előállítás korszerű technológiájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fritz, Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábri, András (1977) A broilerpulyka tartás eredményeinek elemzése a nagyszénási "Október 6." Mgtsz pulyka telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fáskerty, József (1977) Különböző energiaszintű keveréktakarmányok hatékonyságának vizsgálata a baromfiak takarmányozásában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Földesdi, Éva (1977) Forrólevegős szárítás liszt, granulátum és pogácsakészítés hatása a táplálóanyagok megőrzésére és a táplálóanyagok kihasználhatóságára. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Földvárszki, Zsuzsanna (1977) Matematika szakkörök szervezése, vezetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdács, Mária (1977) Upotreblenie vida i vremeni glagola v složnosočinennyh predloženiâh s soűzom "i", v kotoryh vyražaűtsâ vremennye otnošeniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gally, Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gallyas, Piroska (1977) A hódmezővásárhelyi termelőszövetkezetek takarmánygazdálkodásának elemző vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gallóné Jancsovics, Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garay, Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi, Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely, Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Germán Istvánné Müller, Ibolya (1977) Oktatóprogram az általános iskolai kémia szakkörön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi, József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gilly, Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goda, Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda, Tamás (1977) A rosttartalom hatása a táplálóanyagok emészthetőségére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gujtman, Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenese, Csaba (1977) A szántás-vetés ismeretanyaga és szókincse a gutorföldei nyelvjárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi, Ildikó (1977) Problemy čelovečeskogo bytiâ i priroda v proizvedeniâh Turgeneva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyimesi, Ágnes (1977) Berttyóujfalu helytörténete és népessége az első népszámlálásig (1748-85). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyivicsán Györgyné Haskó, Mária (1977) Források a tótkomlósi társadalmi egyesületek kapitalizmuskori történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyollai, Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyula, Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Péter (1977) Papaverin-gyártás elméleti kérdéseinek ismertetése, gyógyszergyártó szakmunkástanulókkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöke, Gábor (1977) DOS job control makrók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, László (1977) Magyar lovak eredményeinek értékelése gát- és akadályversenyeken 1956-tól. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gál, Sándor (1977) A komplex matematikatanítási kísérlet eredményeinek alkalmazása a hagyományos tanterv keretén belül, a halmazok és a matematikai logika témakörben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Piroska (1977) Blokkstruktúrájú nyelvek fordítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajosné Tóth, Ilona (1977) Karoling-kori latin nyelvű évkönyvek avarokról szóló részletei (nyelvi és tárgyi értelmezés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gémes, Klára (1977) Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak és másoknak fabulái... : Heltai Gáspár Humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göcző, Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadházy, Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Zoltán (1977) Problémaanalízis matematikai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdók, Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hallai, Julianna (1977) A BUT tojások keltetési eredményeinek vizsgálata a szentesi Árpád Mgtsz keltetőjében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Halmi, Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmágyi, Tamás (1977) Az általános iskolai biológia szakkörök vezetésének módszertani problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamza Lászlóné Banyár, Irén (1977) Ráczkeresztúr helytörténete 1848-ig, különös tekintettel a népesedési viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hanny, Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hardy, Mária (1977) Вопрос психологических конфликтов в поздних рассказах И. А. Бунина ("Темные аллеи"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi, József (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsuzsa (1977) Ottlik Géza: Iskola a határon /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyháti, Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hepp, Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Béla (1977) A gyepgazdálkodás hatásának vizsgálata a tej önköltségére a pásztói Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Herczeg, Ferenc (1977) Űrrandevú. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hering, Endre (1977) A muflonállomány minőségének javítása a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Herpainé Pál, Edith (1977) A kémia tanitása [!tanítása] gépi programok segitségével [!segítségével]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hires, Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoksza, Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló, Györgyi (1977) Közművelődés és a múzeumok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornok, Józsefné (1977) Gyoma gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lászlóné (1977) A törttel való szorzás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Katalin (1977) A községi egységes szakigazgatási szerv feladatai és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Éva (1977) Bűncselekmény hatása a fegyelmi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1977) A lengyelországi német kisebbség helyzete a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hung Long, Vu (1977) Az amoeba proteus szaporodására ható tényezők vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunya, Jozefa (1977) A KGST pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadné Szabó, Mária Katalin (1977) Általános iskolai földrajzi szakkör módszertana és tartalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszárik, Ildikó (1977) A dunaegyházi ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas, Hedvig (1977) Жанр жития Житие протопопа Аввакума. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa, Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilka, Ekaterina Mihalevna (1977) Тема декабризма в творчестве некрасова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés, Zoltán (1977) A nyúltagy szerkezetének és idegkapcsolatainak összehasonlító vizsgálata halakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, Eszter (1977) Géporientált magasszintű nyelvek /MOHLL/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Isaszegi, István (1977) A fejlődő országok törekvései és realitásai napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsó, Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janovszky, Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jaszenovics, Lajos (1977) A munkaviszonyban töltött idő szabályozása és az ehhez fűződő következmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jekkel, Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeney, Ildikó (1977) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky, József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó Sándorné Révész, Julianna (1977) Társadalmi, politikai és kulturális és egyházi körök Kalocsán 1867-1918. között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhos, Miklós (1977) A Mátészalkai Állami Tangazdaság tej- és hústermelésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Juhász, Miklós (1977) A tejtermelés fokozásának lehetőségei a biharnagybajomi Dózsa Mgtsz szakosított tehenészeti telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Juhász, Zoltán (1977) Словообразование наречий и разговорная речь. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gabriella (1977) Két francia és a magyar ideiglenes ötödikes matematika tankönyv összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, János (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének valamint az átlépésnek elemzése 1959-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Zvolenszki, Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jungbauer, Rozália (1977) A számfogalomról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jáger, Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor, Ernő (1977) Szakdolgozati feladatom a szovjet élettani folyóiratokban a hippokampusz katekolaminerg rendszeréről 1970-től 1977-ig közzétett szakirodalom összegyűjtése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászay, László (1977) Az orosz igék aspektuspárba állíthatóságának kritériumai igekötős képzés, illetve másodlagos imperfektiválás esetén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jávorfi, Tibor (1977) A népi ellenőrzés jogosítványai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Judit (1977) "Поучение" Владимира Мономаха и "Поучение" Иштвана Первого. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabai, Zoltán (1977) A mélyalmos és ketreces pecsenyecsibe-nevelés eredményeinek összehasonlító vizsgálata a környei Vörös Csillag Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kaczkó, Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kadocsa, Lászlóné (1977) Az antibiotikumok, különös tekintettel a penicillinre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaiser, László (1977) Németh László útja az Emberi színjáték befejezéséig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár, Loránd (1977) A népi ellenőrzésről általában, különös tekintettel egy meghatározott komplex ellenőrzési vizsgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalydy, László (1977) Üszőborjak eltérő módszerekkel történő felnevelésének vizsgálata a Kőrösi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kamarás, Györgyné (1977) Dunapatajtól Foktőig néhány Duna-menti község demográfiai változásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapala, Szilvia (1977) Bevezetés a gömbháromszögtanba. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapronczay, Árpád (1977) A házastársi öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karafiáth, Károly (1977) A népi ellenőrzés helye a szocialista államszervezet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Mária (1977) Az állatszavatosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, József (1977) A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések néhány szocialista országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karkus, György (1977) A ketreces jércenevelés vizsgálata a Tótkomlósi Közös Vállalkozás baromfitelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kasper, Attila (1977) Munkagépek korrózió elleni védelmének vizsgálata adott üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Katona, Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Piroska (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Zoltán (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, János (1977) Azonos laktációs időben lévő különböző szarvasmarhafajták tejzsírtartalmának vizsgálata a szegedi "Felszabadulás" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Keresztszeghy, István (1977) Index szekvenciális file kezelő utilityk beépítése DOS-ba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Miklós (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldása számítógép segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó, József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós, László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Sándor (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Éva (1977) A matematikai feladatok szemléletessé tétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, László (1977) A Barcs-i "Vörös Csillag" Mgtsz silózási rendszere és annak bírálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss, Mária (1977) Korai választás hatásának vizsgálata magyar tarka X holstein friz állományban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss, Edit (1977) A szabadkígyósi erdőspuszta botanikai vizsgálata és természetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Géza (1977) A testi sértés bűncselekménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klimon, Zsuzsanna (1977) A helyi jogalkotás fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klinga, Ágnes (1977) A környezetvédelem jogi alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi, Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Mária (1977) A tanács tisztségviselőinek jogállasa és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kohajda, András (1977) Néhány egyszerű kvadratikus programozási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics, Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolongya, Zsuzsanna (1977) Kosztolányi Dezső tollrajzainak stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs, Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly, János (1977) A munkaszerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Julianna (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopeller, Éva (1977) Az étkezési tojás termelése, ökonómiai vizsgálata és értékelése a Tojástermelő Közös Vállalkozás telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Korim, János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányosné Makai, Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korponai, Zoltán (1977) Az új tanácstörvény rendelkezése a városi tanácsok VB titkárainak jogállásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, László (1977) A lajosmizsei "Népfront" Termelőszövetkezet gyepes területének értékelése és javítási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kosztelnik, Judit (1977) A lakosság adói és adójellegű befizetései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Endre (1977) Vírusos emésztő és légzőszervi betegségek kártételének vizsgálata nagyüzemi szarvasmarhaállományban a kaposvári Mezőgazdasági Főiskolai Tangazdaság tátompusztai tehenészetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Istvánné (1977) Egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása során elkövetett tanulóhibák és ezek gyökerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Mihály (1977) Iparszerű sertéstelep gépesítésének műszaki bírálata a Szigetvári Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Ágnes Emese (1977) A megyei tanács végrehajtó bizottsága titkárságának feladata, hatásköre, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1977) Az igazgató (vállalatvezető) felelőssége a gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1977) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1977) Fiatalkorúak bűnözése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1977) A KGST országok tervezése és a közös tervezés problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1977) Boole-függvények zárt osztályai. Kételemű algebrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1977) A személyi földtulajdonjog fejlődése különös tekintettel a belterületi, zártkerti és visszahagyott háztáji földre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1977) A po-igekötő jelentésvizsgálata az orosz nyelvben összehasonlítva a szlovák nyelvvel Lermontov: Korunk hőse című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsicsné Dózsa, Katalin (1977) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ocskó, Olga (1977) A központi képviseleti szervek rendszerének fejlődése a Jugoszláv Népköztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koválcsik, Mária (1977) Matematikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovásznai, Mária (1977) A lenesi intenzív fácántelep (gemenci ÁEVG) tartástechnológiájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kozik, Paula (1977) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Alfréd (1977) A tőkés réce-tenyésztés ökonómiai vizsgálata az orosházi "Új Élet" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kozma, György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovicz, János (1977) Nagy teljesítményű erő- és munkagépek üzemeltetésének műszaki és ökonómiai hatása adott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kristóf, István (1977) Az 1945-os földreform Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Ágnes (1977) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Judit (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, László (1977) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kundráth, Éva (1977) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss, Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurdics, Judit (1977) A fantasztikum Gogol műveiben = Фантазия в творчестве Гоголя. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz, Zsuzsa (1977) Motiv demonizma v tvorčestve Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutasi, Erzsébet (1977) A szakvezetés és az önkormányzat viszonya a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozói munkavégzés kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmos, Éva (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Termelőszervezetek leterhelésének számítógépes vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Gabriella (1977) A társadalmi igények visszatükröződése a földrajztanítás történetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Mária (1977) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója különös tekintettel a tömegsport irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kály Kullai, Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán, Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kérdő, Lajos (1977) A szabálysertési ügyintézés a nagyközségi tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Ágnes (1977) A sztratifikáció élettani szerepe a magvak csírázásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczián, Miklós (1977) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford, Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kósa, Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Lajos (1977) Közös községi tanácsok igazgatási szervezete, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei közös községi tanácsok működésének tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körös, Irén (1977) Álom és valóság kapcsolatának pszichológiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körösi, Mihály (1977) Mezőberény közművelődési egyletei a kapitalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőmives, Margit (1977) Trópusi páfrányok spóráinak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczó, Sarolta (1977) A térbeli polaritás és alkalmazása, a kocka duálisainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajtaváry, Buda (1977) Higiénikus sertéstartási rendszer értékelése a dabasi Fehér akác Mgtsz sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lakatos, Margit (1977) A matematikai gondolkodásra nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laluska, Pál (1977) Az állami eszközökből megvalósuló lakásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályozás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehota, Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehotai, Olga (1977) A másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lendvay, Gábor (1977) Az alkohol és a bűnözés összefüggéseinek elemzése statisztikai módszerekkel Pest megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lepsényi, Imre (1977) Bináris beolvasó az R40 számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leveles, László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Ágnes (1977) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lohn, Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Losonczi, Zoltán (1977) A "Házgyári Egységrakományképző Modul" programtervezési és programozási munkáiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, István (1977) A QR Algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák, Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsy, Gábor (1977) Román kori templomok Szabolcs-Szatmár megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láner, László (1977) Angolkór előfordulása és jelentősége a broilercsirke állományban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Láng, Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Levente (1977) Azonos laktációs időben lévő, különböző szarvasmarhafajták tejfehérje tartalmának vizsgálata a szegedi "Felszabadulás" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

László, Márta (1977) A számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Mária (1977) Hódmezővásárhely mezőgazdasága a XX. század első harmadában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lázár, Judit (1977) Az államigazgatási munka ellenőrzése különös tekintettel a népi ellenőrzésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Éva Katalin (1977) A járási hivatal szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras, László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mag, Judit (1977) Egy tanulócsoport helyesírási készségszintjének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mag, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a fiatalkorúak által elkövetett rablások Csongrád megyében 1972 - 1976 közötti években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magda, Erzsébet (1977) Gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magony, Margit (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Ildikó (1977) Szélsőséges időjárási helyzetek hőmérsékleti értékeinek kétdimenziós gyakorisági eloszlása a Péczely-féle makroszinoptikus típusok tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majoros, Tibor (1977) A sajtó igazgatásának kialakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majorosné Antalóczi, Margit (1977) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi, László (1977) A módosított szimplex algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makó, László (1977) Húshasznosítású tehenészeti telep üzemelésének vizsgálata a pusztaszeri "Hétvezér" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Mannó, Mária (1977) Műszaki probléma számítógépes megoldása. /Síkbeli csőhálózat hőtágulásból keletkező igénybevételének számítása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margitics, István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markolt, Rita (1977) A környezetvédelem, különös tekintettel az ipari szennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak által elkövetett testi sértések kriminológiai vizsgálata 1974-75-76-os években Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marossy, Mária (1977) A mézproduktum és a napi szélső hőmérsékleti értékek kapcsolatának vizsgálata az Alföldön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti, György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkulcsik, Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz, Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Győző (1977) Fajsz község története különös tekintettel a demográfiai viszonyok fejlődésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Megyesi, Zoltán (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt, Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melles, Judit (1977) A magyar bírósági szervezet funkciói és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezey, László (1977) A pesti lóvasút első évei (1865-1873). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mihalecz, Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi, János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklya Zoltánné Miklya, Éva (1977) A nevelési eszmény változása koronként és személyenként. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós, Károly (1977) Az őzagancs fejlődését és örökletes tulajdonságait befolyásoló táplálkozási tényezők vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Miklós, László (1977) A népgazdaság tervezésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikula, Erzsébet (1977) Algoritmizálás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milován, Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mocsai, Sándor (1977) A védett területek tulajdonjogi és használói problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi, Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1977) A MEFAG bükki területén a vadkár és vadállomány nagysága közötti összefüggések vizsgálata a vadeltartó képesség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, Lászlóné (1977) A Csaj-tó madármozgalmai 1974-ben, különös tekintettel a vízivadra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, István (1977) A fellebbviteli rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Montag, Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Moór, Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Sándor (1977) A szövetkezeti demokrácia és annak biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Matild (1977) Függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mácsai, Istvánné (1977) Sentimentalizm Dostoevskogo v 40-yh godah : svâz' haraktera tvorčeskogo metoda Dostoevskogo s poâvleniem sentimentalizma v pervom u nego romane "Bednye lűdi". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márai, Mária (1977) A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása. Az univerzális környezetvédelmi jog szükségessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátrai, Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérai, Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méri, Gizella (1977) Haar Alfrédról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Magdolna (1977) A kombinatorika tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Gabriella (1977) A környezetvédelem és igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Imre (1977) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mónok, Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1977) Magyar szakirodalom az orosz népmesékről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mihály (1977) Fejőkarusszel üzemelésének vizsgálata a Szolnoki Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Gyöngyi (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Károlyné (1977) Szeged-Algyő településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, László (1977) Életterv és pályaválasztás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Magdolna (1977) A latin-amerikai irodalom a Casa de las Américas és a Cuadernos Americanos tükrében (folyóiratismertetés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymarosi, Károly (1977) Az egészségügyi törvény érvényesülése a gyógyító-megelőző szolgálatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczki, István (1977) A beruházások finanszírozásának pénzügyi jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, András (1977) Hidrofaunisztikai vizsgálatok a bácsalmási sóstavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Notaisz, Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nováki, Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyul, Tamás (1977) Fiatalkorúak csoportos bűnözésének alakulása 1974-75-76 években Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Éva (1977) Ellentmondásmentesség és függetlenség a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Mihály (1977) A tejelő típusú tehenészet takarmánygazdálkodásának vizsgálata, értékelése a választott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nádudvari, Katalin (1977) Egyenlőtlenségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Mihály (1977) Intenzíven nevelt üszők tejtermelésének vizsgálata a felsőszentiváni mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Németh, Edit Éva (1977) Szándék és megvalósulás konfliktusa a főhősökben )Németh László társadalmi drámái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Erzsébet (1977) SPL76-R-40 Assembler Complier a Sycomap rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Katalin (1977) Nem hierarchikus cluster-analízis. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Margit (1977) A közlekedés hatása Szolnok város fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Éva (1977) A magyar és orosz nyelv komplex tanításának lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Flórián, Klára (1977) A dolgozó anyagi felelősségének összehasonlítása a magyar Munka Törvénykönyve és a lengyel Munka Törvénykönyve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethy, Kornélia (1977) A kárász /Carassius carassius/ vázizomzatának szerkezete különös tekintettel a differenciálódásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskóné Csabai, Eszter (1977) Az írásvetítő használatának lehetőségei az általános iskola 6. osztályában élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ocsák, József (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak belső szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Sándorné Bánsághy, Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olti, István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gyula (1977) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Dr. Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ország, Mária (1977) Az 50 százalékos húsliszt takarmányozási értékének elemzése laboratóriumi vizsgálatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

P

Pados, István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pados, Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pajer, Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palai, Endre (1977) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Ferenc (1977) A MÁV fegyelmi szabályzatának változásai, a jelenlegi eltérése az általános szabályozástól és a változtatás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Miklós (1977) Költségvetési folyószámlás szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása - különös tekintettel - a sportegyesületek pénzgazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palus, Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paluska, Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Attila (1977) Iskolai nevelés és a kriminalitás egyes kérdései Borsod megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pandur, Ágnes (1977) Az általános iskolai tanulók térszemléletének fejlesztése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, Lajos (1977) A szaktantermi tanitás [!tanítás] pedagógiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papdi, Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paplitzky, Pál (1977) A szocialista országok közös pénzügyi szervei, különös tekintettel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank és a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, József (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban különös tekintettel a büntetés kiszabására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajos (1977) A mezei nyúl teríték ivararányának vizsgálata egyes Csongrád megyei vadásztársaságoknál. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Ilona (1977) A programozott oktatás módszertani, és a programozás hatékonysági vizsgálata az élővilág 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pardy, Annamária (1977) Ági öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, József (1977) A tehéntartás szaporodásbiológiai helyzete különös tekintettel a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Tangazdaság vajháti tehenészeti telepére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pataki, Beáta (1977) A mesék hatása a gyermek lelki fejlődésének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikné Pósfai, Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paál, Lajos (1977) Az SPL 76 nyelv fordítójának implementálása oktatás céljára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perczel, Erzsébet (1977) A nemzetiségek helyzete a kalocsai járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Jánosné (1977) Az átdolgozott 5.osztályos földrajzi munkaeszközök felhasználásának tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pesti, Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petres, Danica (1977) A jugoszláv önigazgatási rendszer néhány gazdasági és jogi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piros, Veronika (1977) Digitális szűrési eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pletka, Katalin (1977) Számelméleti függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongó, Gyula (1977) A fácántojások keltethetőségének vizsgálata a kiszombori ÁFÉSZ keltetőállomásán. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Ponty, Krisztina (1977) A vétkes kötelezettségszeges, mint a fegyelmi és büntető eljárás alapja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posta, Ilona (1977) A KMP vezetőinek elemzése a kiépülő ellenforradalmi rendszerről (1919-24). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pulai, Zita (1977) Сопоставителный анализ поэмы М. Ю. Лермонтова "Муыри" и "Демон". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztay, Ilona (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, János (1977) Meddőségi okok vizsgálata a tiszaalpári Tiszatáj Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pálmai, József (1977) GMP implemetálása R-40-en. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, László (1977) A járási hivatalok helye, szerepe a tanácsi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásti, Károly (1977) Szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy, Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi, Józsefné (1977) Géderlak településtörténete, népesedési viszonyai, helynevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péntek, Attila (1977) Az egyszemélyi felelős vezetés alakulása a tanácsi szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póka, György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pőcze Lajosné Farkas, Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radnai, Judit (1977) Terméseredmények, árutermelés Kecskeméten, a II. József-féle kataszteri földmérés alapján (1786-1789). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Raisz, Attila (1977) Nagyvárosi közlekedésben résztvevő autóbuszok és autóbuszvezetők elosztásának vizsgálata számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rattai, Józsefné (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, Gizella (1977) Szeged társadalmi egyesületei a kiegyezés után (A Szegedi Híradó 1867-1875. évfolyamai alapján). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Reinhardt, Zsuzsanna (1977) Implikáció és következmény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes, Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rideg, László (1977) Növendékmarha nevelés hatása a tejtermelésre. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Rimovszki, Györgyné (1977) Eltérő tartási módok összehasonlítása a Tótkomlósi Közös Vállalkozás étkezési tojástermelő telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Romsics Vincéné Török, Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz, Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás, Mihály (1977) Higiénikus fiaztató kutrica alkalmazásának eredménye adott sertéstelepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Rozs, Borbála (1977) A Bükk-hegység karszthidrológiája a természeti viszonyainak tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruscher Reinhardné Bech, Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, András (1977) Az okszerű takarmányozás hatása a nyúl hústermelésére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Rácz, Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráskai, Edit (1977) Az írásvetítő alkalmazása a matematika oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Répási, János (1977) A parlamenti bizottságok szerepe a kapitalista és szocialista államok legfelsőbb államhatalmi-képviseleti szerveinek munkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, Erzsébet (1977) Matematika témazáró dolgozat az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónay, Tibor (1977) A büntető eljárás különös feladatai a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai, Etelka (1977) Elágazásos programok alkalmazása az általános iskolai 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róta, Ferenc (1977) A problematikus gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Beáta (1977) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Gabriella (1977) Hódmezővásárhely a forradalmak és a katonai megszállás idején (1918. november 1-től 1920. március 2-ig). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

S

Sajgál, Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Santeri, Ankeria (1977) A magyar nyelv hatása a szerbhorvát nyelvre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Savanya, Éva (1977) A hitelrendszer általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schauer, Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schellinger, Ida (1977) A Társadalmi forradalom című lap Kelet-Európáról (1907-1911). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sebestyén, Éva (1977) A család funkciói - különös tekintettel politikai szocializáló funkciójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sikesdi, Rozália (1977) Elágazásos oktatóprogram alkalmazhatósága az általános iskolai kémia oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklós, Imre (1977) Adalékok a fásszárú növények történelmi jellegéhez, különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, István (1977) A lucerna növény tápláló- és egyéb hatóanyag-tartalom változása a fejlődés folyamán. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Simon, József (1977) Az államigazgatási határozatok végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1977) Hungarofríz, magyar tarka x vöröstarka holstein fríz F1 és magyar tarka tehenek tejtermelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Simon, Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1977) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) Az ifjúság ellen irányuló bűncselekmények kriminológiai kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sisák, Zsuzsanna (1977) Diszkrecionális mérlegelés a mai magyar államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slezák, Lajosné (1977) Izobraženie prirody v russkoj poèzii XIX-ogo veka (Žukovskij, Lermontov, Tűtčev). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sohajda, Ferenc (1977) A közúti igazgatóságok hatósági tevékenysége és a közúthálózat igazgatási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somló, Béla (1977) Sakkozó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stépán, Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sugár, Béla (1977) A po-igekötő jelentésfunkciója az egyes cselekvésmódokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabolcskáné Szentes, Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1977) Azonos laktációs időben lévő különböző szarvasmarhafajták tejzsír tartalmának vizsgálata a szegvári Puskin Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabó, László (1977) A GEVAG hajósi-zöldhegyi vadászkerületének szarvasgazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabó, Ágnes (1977) А ВАSIС programozási nyelv zászlós ábrázolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Anna (1977) Pósteleki kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1977) Társadalmi szervezetek, különös tekintettel a népfront-jellegű szervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, László (1977) Tévedés, különös tekintettel az elöljáró szolgálati parancsára elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Olga (1977) Nyolcadik osztályos tanulók időjárás-érzékenységi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Sándor (1977) A puhatestűek faunisztikai vizsgálata és a fauna mennyiségi viszonya a Felső-Kiskunság néhány mesterséges csatornájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Fricska, Anna (1977) A szántás-vetés szakszókincse Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szajbély, Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Ferenc (1977) Tiszaeszlár község igazgatásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ferenc (1977) Az esti-levelező tagozaton végzett hallgatók intragenerációs mobilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné Lipokatich, Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmáry, Imre (1977) Az építési szerződésről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szattler, István (1977) Az öngyilkosság egyes kérdései, különös tekintettel a katonai szolgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szauter, Hilda (1977) A kisajátítási eljárás fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekera, Zsuzsanna (1977) Poliéderek, szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres, Erzsébet (1977) A kollektív szerződés jogi jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekér, Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Zsigmondné Tóth, Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemkeő, Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemők, Erzsébet (1977) A magyar tárgyas igeragozás esetei - Különös tekintettel a mai magyar nyelv ingadozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei, István (1977) Az államigazgatási alapeljárás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, Károly (1977) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Klára (1977) Взаимовлияние в сербской и русской культурах ХIII-ХIV веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery, Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Gábor (1977) Bárányhizlalás és a juhhústermelés tapasztalatai a Juhtenyésztési Kutató Állomás körülményei között. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szilicsány, Piroska (1977) A háztáji gazdaság jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Jánosné (1977) Az osztályozás és értékelés aktuális problémái az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd, József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szoliva, Zsuzsanna (1977) A ketreces húscsibe-tartás néhány hazai tapasztalata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szrnka, Erzsébet (1977) Munkaeszközök felhasználása a matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits, Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szucsányi, Ágnes (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurmikné Sándor, Emma (1977) Gondolkodási hibák a szakmunkásképző iskolában. /608. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett felmérések alapján/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó, Margit (1977) A rendőri felügyelet alatt álló személyek vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Tibor (1977) Történeti tárgyú annotált bibliográfia az Élet és Irodalom Irodalmi és Politikai Hetilapból (1957-1976). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Székely, János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Zsuzsanna (1977) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre Nógrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széphalmi, István (1977) A jogegységesítési törekvésekről, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fizetések terén, különös tekintettel az UNCITRAL működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széphalminé Kovács, Ilona (1977) Szeged demográfiai viszonyai a XVIII. század utolsó harmadában, különös tekintettel a születések idényhullámzására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szívós, Mária (1977) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szórád, István (1977) Ágasegyháza helytörténete, különös tekintettel a tanyakérdésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Mária (1977) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Lászlóné (1977) Százhalombatta településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápi Tiborné Székely, Zsuzsanna (1977) Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárdi, István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Tibor (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Emília (1977) Nagylengyel és Algyő kőolaj keletkezésének összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárközi, Rudolf (1977) Hódmezővásárhelyi források az Országos Levéltárban (1873-1896). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárosi, György (1977) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáska, Ágnes (1977) Papain szerkezete, hatásmechanizmusa és gyakorlati alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós, József (1977) A beszámítási képesség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvári, Károly (1977) Szakosított szarvasmarhatelep gyeptelepítése a szegvári "Puskin" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Sümeghy, Ferenc (1977) Sejtautomata speciálprocesszor tervezésének software eszközei /Sejtautomata átmenetfüggvényt definiáló utasításcsoport és implementálása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süveges, Katalin (1977) A transzformációk tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, János (1977) Békés Ifjúsága és a Sport az MSZMP. KB. határozatainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarján, Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Anna (1977) Koordinátarendszerben ábrázolt függvények megjelenítésére szolgáló szubrutinrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Miklósné (1977) A szabadpiaci árak árának alakulása 1965-1975-ig a Dél-Alföldön az éghajlat tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Telkes, Margit (1977) Laurent-féle sorfejtés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tesedikné Pándi, Lídia (1977) A kerületi tanács szociálpolitikai feladatának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Thuránszky, Tamás (1977) A sertéstenyésztés és hizlalás termelés szervezésének vizsgálata a választott komplex sertéstelepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Timár, Ágnes (1977) Az általános iskolai kisérleti [!kísérleti] kémia tananyag fogalomrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszaváry, Márta (1977) Tanári demonstrációs kisérletek [!kísérletek] szervezése és kivitelezése a kémia reformtanterv 8. osztályos tanagyaga 1. tanitási [!tanítási] egységének feldolgozása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

To Chien, Thang (1977) Ingerlés hatása agykérgi szinaptikus vezikulák zio festődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnainé Nagy, Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toma, Zsuzsanna (1977) A tanulók véleménye az osztályozás nélküli értékelésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa, Katalin (1977) Az aquincumi polgárváros és legio-canabae története az I-IV. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turcsányi, Emese (1977) Vizsgálatok extracelluláris bakteriális proteázzal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tálas, Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóta, Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajos (1977) A helyszíni szemle, különös tekintettel a légi balesetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imréné (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1977) Egy gyermek helye és szerepe az osztályközösségben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Katalin (1977) A nyelvi játékok szerepe és alkalmazásuk a nyelvtanórán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1977) A KGST helyzete és fejlődésének perspektívái: a proletár internacionalizmus és a szocialista integráció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Éva (1977) A fellebbezési jog kérdései az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Endréné Pócs, Valéria (1977) A termelőszövetkezeti mozgalom története Kiskörén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóthné Domján, Gabriella (1977) Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin sorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölgyessy, László (1977) Erőforrásallokáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy, Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök, Attila (1977) Colhicinnel kezelt bab poliploidiák vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Erzsébet (1977) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Gábor András (1977) Gondolkodás és esztétikum - Kísérlet egy valósághű, fogalmilag rendezett esztétika megalapozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Lászlóné (1977) A matematika szakkör szervezése és vezetése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ubornyák, László (1977) A baktériumok ivaros folyamatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán, Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán, Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda, Imre (1977) A Magyar Népköztársaság ifjúságpolitikája. A KISZ a politikai rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanczer, Erzsébet (1977) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a büntetéskiszabás bírói gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Piroska (1977) Hideglevegős, szellőztetéses lucernaszéna-készítés során fellépő táplálóanyagveszteségek elemzése, és táplálóanyagok kihasználhatóságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, Gusztáv (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1977) A magyar közjogtudomány a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1977) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rudolf (1977) Határkövető eljárások digitális gépeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Sándor (1977) A társadalmi és gazdasági változások hatása Békés megye fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Bezzegh, Magdolna (1977) A siker és sikertelenség élményeinek visszatükröződése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsás, Ágnes (1977) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Miskolci Munkaügyi Bíróság 1975. évi ítélkezési gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, József (1977) A pályaválasztás, pályairányítás pedagógiai-pszichológiai kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas, Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vasas, Katalin (1977) Tanulói aktivitás kibontakozása a kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vecsey, István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Venyike, Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbanics Lajosné Kis, Ilona (1977) Az odulakó kettős szerepe az orosz társadalomban Dosztojevszkij : A szelid teremtés című novellájának elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres, Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress, Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida, Irén (1977) Az abszurd dráma és Albee. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidáné Bujdos, Zsuzsanna (1977) Védő- és óvóintézkedések a gyámhatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák, Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidók, Zoltán (1977) A tejtermelés fokozásának lehetőségei választott üzem szakosított szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Vikor, Beatrix (1977) Programozási nyelvek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vince, Iván (1977) A társas kapcsolatok vizsgálata egy általános iskola 5. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Ferenc (1977) A személyi földtulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Tamás (1977) Vizsgálatok a csongrádi SERKÖV szakosított sertéstelepén, a szopós malacok elhullásainak okairól. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Vincze, László (1977) Wortstellungsfragen in dem Deutschen Satz (Die Funktion des Reflexivpronomens). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Ildikó (1977) Az általános iskolai orosznyelv-oktatás fejlődése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visy, Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vita, Margit (1977) A takarmányozásban felhasznált különböző K vitamin készítmények vizsgálata kémiai és biológiai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Vucskovics, Anna (1977) A cyprinus carpio szemének anatómiája, szövettana és beidegzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vukov, Irén (1977) Az államigazgatási aktusok indokolásának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Katalin (1977) Szövetkezetekkel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkajogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári, Csaba (1977) A bírósági szervezet fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Béla (1977) A munka, mint motivációs tényező a 7.-8. osztályos tanulók pályaválasztásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várnai, Klára (1977) A meghaló és feltámadó természetistenség szimbóluma a honfoglaló és kora Árpád-kori sírokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Végh, Ágnes (1977) A kéregalatti struktúrák szerepe az azonos oldali kérgi görcsfókuszok kölcsönhatásában a macska agykérgén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörösváczki, Mihályné (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park Móricgát községgel határos területének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weigert, Olga (1977) Relációk, függvények, sorozatok az alsó-tagozatos matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weisz, Erzsébet (1977) A versenyzés néhány pszichológiai sajátossága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Welther, Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Welti, Ágnes (1977) A vétségi nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wenner, Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wlassits, Györgyné (1977) Былини татарском наследствии и юнацкие песни. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zalezsák, Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeisler, Ágnes (1977) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zilahi, Zoltán (1977) A Mártély Tájvédelmi Körzet madárfaunájának felmérése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Zsarkó, Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilinkszky, Ildikó (1977) A pedagógiai munka szempontjából problémás helyzetű gyermek személyiségének esztétikai aspektusú vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsizsik, Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Zsuzsanna (1977) Adatok a tiszai zoobenthos vertikális megoszlásáról, illetve a horizontális megoszlásról, különös tekintettel a vízszennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zubán, Julianna (1977) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám Gyuláné Szász, Sára (1977) Tápiószentmárton gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ácsné Hild, Jolán (1977) Félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádám, Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágó, Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árkovics, Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári, Éva (1977) Художественное время поэмы "мцыри" лермонтова = Lermontov "MCIRI" c. poémájának idő-szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ötvös, Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze, Márta (1977) Babits Mihály: Prózastílusának főbb jellegzetességei a Halálfiai c. regény alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. június 13. 06:40:45 CEST.