Items where Subject is "06.02.06. Linguistics"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 344.

A

Abonyi, Andrea Tímea (2000) Хунгаризмы в романе Василия Петровая „Русины”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Andrea Tímea (2000) Германiзми у ромaнi Василя Петровая "Русини". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Adamik, Vera (1990) A tizenévesek nyelve : a 6. osztályosok körében végzett szókincsfelmérés eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert, Annamária (2000) Tárgyalástechnika a nemzetközi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Lili (2020) Szláv jövevényszavak a Jókai-kódexben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrej, Liza (2022) Interpretation of phrasal verbs within a cognitive linguistic framework: A corpus-based analysis of particles up and down. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Mayer, Ágnes (2000) A non-verbális kommunikáció és gesztusaink. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal, Krisztina (2004) Rádióban elhangzó hírek nyelvhasználati vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antonjuk, Krisztina (2001) Сопоставительный анализ инфинитиa в русском и венгерскoм языкaх на основe переводa русскогo художественного текста на венгерский язык. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Appel, Felicián (2022) The impacts of Covid-19 and Brexit on the UK economy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagi, László (2006) Kosztolányi Dezső és Antoine Meillet vitája a magyar nyelvről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balczó, Virág (2022) I. Changemakers Europe Festival : A Case Study of an Interpreted Event. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Anna (2022) L'essor du féminisme en ligne. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Márta (2006) Kódváltás, kódkeverés az idegen nyelvi órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balássy, Hajnalka (2003) A nyelvfejlődés és a helyesírás összefüggései - hibaelemzés 4 - 5. osztályos diszlexiás és nem diszlexiás tanulók munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Csilla (2022) Ratgeber Krankenhaus. Was Sie zum Thema Krankenhaus wissen sollten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banka, Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranya, Flórián (2020) Az orosz tolvajdalok, tolvajnyelv és köznyelv összefüggési a 19. század elejétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Lili (2022) Bilinguals and basic color terms: Second language dominance in a domain of language use and its effect on color naming. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz Zsoltné Tihanyi, Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Izabella (1978) Kun nyelvemlékek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay, Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bazyleva, Alena (2021) Implicit információk azonosítási lehetőségei írott szövegekben: metaforikus jelentések azonosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bende, Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene, Olivér (2022) Etimológia az ókori Rómában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Réka Bettina (2019) Bundesministerium für wirtschaft und energie. Starthilfe. Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkeit [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ilona (2000) Aнaлиз инфинитивных конструкций в юридических текстах, на примере Гражданского Кодекса Российской Федерации. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdán, Erika (1996) Francia jövevényszavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari, Rebeka (2020) Kétnyelvű gyermek nyelvi fejlődése a szókincs alakulásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobomé Tuska, Erzsébet (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata 6-7 éves gyermekek szókincsében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Okszána (2005) Kогнитивный анализ антропоморфной метафоры пo материалам российckих СМИ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, László (1998) Proxemika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár, Andrea (2000) Frappáns fortélyok, praktikus technikák? A tárgyalás, mint életünk szerves része. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borkáné Dudás, Mónika (1994) Különbségek a falusi és a városi diákok iskolai élettel kapcsolatos szókincsében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsos, József (2004) Рaнiшнi icторично-культурнi схiднослов’янсько-угорськi стосунки на ocнoвi Київського Лiтoпиcy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchnitz, Zoltánné Kosztolányi Dezső stílusának jellegzetes vonásai : különös tekintettel a mondatszerkesztésre és a szabad függő beszédre az Édes Anna c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buják, Margaréta (2022) Tutoiement et vouvoiement en France et en Hongrie. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Dorottya (2020) A meänkieli történeti és dialektológiai perspektívából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Zsófia Dorottya (2022) Sozialstaat Österreich. Leistungen, Ausgaben und Finanzierung 2018. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Mária (2001) „Érted is, amit olvasol” /Apostolok Cselekedetei 8,30/ : nyelvhasználati változásaink az elmúlt évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Hochsteiger, Dóra (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a normáls és részképességzavaros gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhelyi, Viktória (2000) Английские заимствования в современной русской компьютерной лексике. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Beatrix (2000) Nem verbális kommunikáció a japán tárgyalásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Györgyi (2006) A mesék és a gyermekversek szerepe az anyanyelv-elsajátításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Tamara (2020) A verbális agresszió megnyilvánulási formáinak vizsgálata a közösségi médiában – Különös tekintettel a Facebook–kommentekre –. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Brigitta (2005) Szemantikai struktúrák 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csefkó, Éva (1933) Az alany és állítmány fogalmának meghatározása. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Csengődi, Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkeiné Tótka, Anikó Erzsébet (2006) Füzesgyarmat földrajzi nevei : kivéve utcanevek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Imola (1990) Az ö-zés fokának vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csótó, Edit (2001) Magyar halaink és a halászat eredete nyelvtörténeti és művelődéstörténeti szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúri, Henriett (2000) Szavak Nélkül...: A nem verbális csatornák szerepe a kommunikációban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cziger, Márton (2022) The impacts of Covid-19 and Brexit on the UK economy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege, Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dajka, Mónika (2000) Изучение предикатов состояния в трёх аспектах. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dalos, Marianna (1995) Kommunikációs aktusok szinkrón egybevetése a magyar és a francia nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dencsi, Anna (2022) The Impacts of COVID-19 and Brexit on the UK Economy [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Linda (2023) De előbb, kávé. Avagy kávéreklámok kognitív nyelvészeti és korpusznyelvészeti megközelítésből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dezső (1958) Igekötők. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Szilvia (2006) Az anyanyelv-elsajátítás pszicholingvisztikai problémái : vizsgálat a 8-11 éves gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dióssy, Gabriella (1990) Népi hangszerneveink történetéből: a cimbalom és a furulya tárgy- szó- és művelődéstörténeti tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Doró, Katalin (2003) Англицизмы в современной русской рекламе. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Tóthné Gulyás, Tímea (2006) A könyv és a televízió hatása a gyermeki nyelvre : az őcsényi általános iskolás tanulók írásbeli munkáinak szociolingvisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Emese Rita (2019) Közösségi tolmácsolás az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központban és az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinikán [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai, Lilla (2020) Genitiv u Matičinom apostolu. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Dávid (2019) Assessing the Economic Implications of Brexit [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, líóra A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 5. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faragó, Zsuzsanna (1990) Névvizsgálatok Budapest egy kerületében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ildikó (2003) Нoвыe aнглийcкиe заимствования в русском языкe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Attila (2019) Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban : kontextusok, feltételek, lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkashalmi, Erzsébet Mondategészek reprezentált kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében : névmásfajták, határozószók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Csilla (2022) Color terms in American English and Hungarian: Their categorization and naming. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Angela (2002) Prevodni ekvivalenti mađarskih glagolskih priloga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Erzsébet (1979) Iskolai fogalmazások néhány mondatszerkezeti sajátságai : adatok a 8. osztályos tanulók írásbeli nyelvhasználatáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Felletár, Fanni Krisztina (2021) A koronavírus mint szociális reprezentáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer, Mónika (2004) Морфолошке и синтаксичке промене у српском jeзикy на кpajy XX века. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fogarasi, Emma Dorka (2022) Terms and forms of address: A sociolinguistic approach towards greeting strangers by Hungarian young adults in service settings. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fohsz, Józsefné A szövegmegértés képességének vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fraller, Laura (2023) Kognitív és nyelvi funkciók összefüggésének mérése sclerosis multiplex betegeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tamás (1999) A szóbeli közlést erősítő nonverbális kommunikáció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fáy, Róbert (1992) Az "GYERMEKTÜL" az "SEGEDELEM"-ig az "VAYNY"-tól az "VEER"-ig : nyelvtörténeti kalandozások a Jókai-Kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesi, Magdolna (1991) A kosárfonás és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galambos, Hédi (2022) Language attitudes in the EFL context: Teacher trainees' attitudes to varieties of English regarding pronunciation and its teaching. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galambosné Rapcsák, Ildikó (1990) Heltai Gáspár 73. fabulájának nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellén, Edit (1991) Az ősi fazekasmesterség és szakszókincse Mezőtúron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellér, Éva (2023) Szerb–magyar és magyar–szerb interferenciák vizsgálata irodalmi fordítások alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gere, Noémi (2020) Az írásbeliség kialakulása a Kijevi Ruszban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Mariann (2022) Estilos de aprendizaje, estrategias para ensenar. Su relación con el desarrollo emocional y “aprender a aprender" [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Goda, Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombkötő, Bence (2019) A mongol lótartás eredetének kérdése a lószerszám-terminológia nyelvészeti vizsgálatának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Borbála (2022) Panorama económico – octubre de 2021 [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Csenge (2021) Emócióelemzés magyar nyelvű hírszövegekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gujtman, Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Angelika (2001) Происхождение и распространение русского воровского жаргона в плане исторических событий ХХ-ого века. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, József (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátosság vizsgálata az 5. osztályos tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Krisztina (1992) A szűcsmesterség szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyebnár, Ágnes (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a 6-8 éves gyermekek szóanyagában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyivicsán, Márta (1990) Néhány magyar szó szlovák eredetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulai, Lívia (2019) Az igekötők igei argumentumszerkezetre való hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györe, Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györffy, Enikő (1994) Apró ÁBÉCÉ: Magyar nyelvi alapismeretek a 9-10 éves moldvai csángó-magyar gyerekek részére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri, Krisztián (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korú gyermekekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábriel, Anna Emese (2022) Aréna Retro Party #2 [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbics, Orsolya (2006) A nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Nikolett (2022) Bilingual online communication: Hungarians’ language choice on Twitter. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Haghdast, Majidi Sepideh (2022) Контрастивное сопоставление использования русских и персидских глагольных приставок: пере- (bāz-), в- (dar-), под- (pīš-) и вз- (bar-). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Erzsébet (1965) A tárgy Juhász Gyula költői nyelvében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halmos, Zsolt (2020) A szám kategóriája az orosz főnévrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Adrienn (2000) Изменения экономической лексики русского языка : (особенно заимствование англицизмов). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Szilvia (2000) Способы выражения субъективной модальности в современном русском языке. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (1991) Szitkozódások a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Erika (1992) Kistelek ё-ző nyelvjárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hepp, Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Sándor Ákos (2022) Informal second language acquisition: Learning through videogames and media. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Andrea (2003) Nyelvi jellegzetességek a magyar - német kétnyelvűek nyelvhasználatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevér, Lóránt (2006) Nem és nyelvhasználat : feminin férfibeszéd, maszkulin női beszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hohn, Józsefné (1990) Egy nyugati-palóc nyelvhasználó nyelvi-hangtani változásai a kiskunsági nyelvjárástípus hatására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Andrea (1991) Ragadványnevek Kiscsávolyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Györgyné (1979) Jellemző stilisztikai vonások Móra Ferenc Szeptemberi emlék című elbeszélésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horák, Judit (1996) Az és kötőszó előfordulásai Máté evangéliumának példabeszédeiben a Müncheni Kódex alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hupka, Emese (2019) Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trash kultúrában – kognitív nyelvészeti keretben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszárik, Andrea (1992) Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írt 1. levelének mondat- és szövegszerkezeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héger, Anita (1995) A nyelvi fejlődés veszteségei : a kiskunsági nyelvjárás vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Izsó, Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jaksa, Gabriella (1989) Magyar hölgyek leveleinek mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jancsik, Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Viktória (2001) Проблемы перевода реалий на основе художественногo переводa рассказов И.С. Тургенева "Записки охотника". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Edit (2001) Anyanyelvünk szókincse kisiskolások szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Lívia (1993) A Dunántúli nyelvjárástípus Enyingen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jónás, Ágota (1990) Budapesti és Szeged környéki /vidéki/ keresztnévadási szokások számítógépes összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kelemen, Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kereki, Agnes A humor nyelve, a nyelv humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kindl, Éva (1990) Borota község mai család- és ragadványnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kirs, György (2002) Mađarizmi u delu Veljka Petrovića. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Attila (1996) A Szegeden, valamint Szabadkán tanuló szabadkai és palicsi egyetemista fiatalok nyelvhasználati szokásainak összevetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Gabriella (1993) Három Somogyi község (Buzsák, Mezőcsokonya, Szenta) nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Erika (2005) Szókészletünk gyarapítása szóképzéssel a mai magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispálné Horváth, Mária (1992) A keresztnévadás és motivációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Andrea (1993) Alaktan-nyelvhelyesség-stílus : Néhány gondolat mai névutóink egy csoportjáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Ernő (1932) A fontosabb magyar ragos határozók. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kladiva, Krisztina (1994) A magyar női rokonságnevek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Éva Ildikó (1995) Román nyelvi elemek a nagyváradi magyar dialektusban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányosné Makai, Eszter (1990) Az 5. osztályos korú tanulók nyelvhasználatának néhány jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kostic, Adrianna (2022) English slang in the language use of Vojvodina Hungarian students majoring in English in Vojvodina, Serbia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya (2022) La evolución de las formas del futuro en el espanol y en el portugués. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Erika (1992) Összehasonlító névtani vizsgálatok Matkópusztán és Kecskemét egyik belvárosi iskolájában : az 1973-tól 1990-ig beiratkozott elsősök. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Irén (2006) Szemantikai struktúrák alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mercédesz Erzsébet (2020) Nyelvi jellegzetességek az Alzheimer-típusú demenciával és más vaszkuláris demenciával élő személyek irányított feladatmegoldásai során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya (2020) La evolución de los tiempos compuestos verbales en el espanol y en el portugués. Análisis de textos medievales paralelos. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1989) A Margit - Legenda részletének nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Éva (1978) Szolnok köznyelvének jellegzetesebb nyelvhelyességi vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács J., András (1932) A becézés módjai és a becéző szavak csoportosítása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kovács-Huber, Viktória (2022) Отношения России и ЕС: Tекущий кризис и возможности нормализации [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Csaba (1991) Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuk, Sára Juhász Gyula felkiáltó mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Zsófia (2022) The Impacts of COVID-19 and Brexit on the UK Economy [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Márta (2004) Nyelvtörténet – művelődestörténet : Boldogasszony és a női szerepkör nyelvünkben és kultúránkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, György (2006) Nonverbális jelek verbalizálása Fekete István Tüskevár című regényében : Tutajos és Matula nonverbális jelei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Edit (1991) A berettyóújfalui nyelvjárás hagyományos használata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Mónika (1994) A magyar tolvajnyelv német eredetű elemeinek fejlődése 1854-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán, Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóczé, Ildikó (2003) К вопросу о языковых контактах между финно-угорскими и восточно-славянскими племенами. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókay, Erika (2000) Nő szavunk és szinonimái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajkóné Czékmási, Csilla (1993) A nonverbális kommunikáció típusai, szerepe a szóbeli közlésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengvári, Beáta (2006) A 3-4. osztályos tanulók anyanyelvi fejlettségi szintje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipóczi, Bernadett (2020) Történetmesélés magyar nyelvű társalgásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszky, Zita (1989) A Festetics-kódex szerkezeti sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Losonc, Lúcia (2002) Кулинарскa лексикa Батањe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Láng, Róbertné Programozás a magyar nyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lányi, Szilvia (1978) A Ligeti Károly utcai Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak helyesírási készségszintje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázity, Helga (2003) Fonetsko - fonološka adaptacija mađarizama u srpskohrvatskom/srpskom jeziku. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magony, Boglárka (2022) El lugar del espectador en las prácticas site-specific en la escena actual [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Szilvia (2006) Szemantikai struktúrák alakulása 7-8 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarosi, Andrea (2006) Nyelvjárás és nyelvhasználat egy településen, Vállajon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majemé Kormos, Zsuzsanna (2006) Szemantikai struktúrák alakulása 6-7 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maretics, Fruzsina (2022) Отношения России и ЕС: Текущий кризис и возможности нормализации [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marjai, Tibor (1993) Mondattípusok kialakulása és fejlődése a gyermeknyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó, Andrea Mária (2006) Anyanyelvi nevelés az ezredforduló általános iskoláiban : a kommunikációs szükségletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martus, Dorina (2022) The applicability of Hungarian Contemporary Poetry in the Teaching of Hungarian as a Foreign Language. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matkulcsik, Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medovarszki, Lenke Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata ötödik osztályos tanulók jellemzés műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medve, Flora (2019) Szóképzés az Ujgur halottaskönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menczer, Renáta (2020) A zsuanzsuan nép és nyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Réka (2020) A „szatellit-generáció? német nyelvtani kompetenciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mešter, Andrea (2000) Frazeologizmi u prevodu romana Jednouhi Tibora Derija. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalecz, Regina Angelika (2022) Metaphors of Color and their Emotional Associations in 1920s American Jazz Music: A Conceptual Metaphor Theory Analysis of the Colors Black and Blue. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihócza, Luca (2022) Új lehetőségek a dadogás terápiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milován, Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Gábor (2001) Нeкoтoрыe проблeмы семантичecкoй рeпрeзeнтaции глагола открыть в рaмкaх двухуровневoй концептуальнoй семантики и генеративнoгo лексиконa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, László (2023) A gépi fordítás szerepe a jelen és jövő fordítóképzésben : A hallgatói utószerkesztői kompetencia egy folyamatorientált kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1992) Párhuzamos nyelvemlékek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Keri, Edit (2020) Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás összefüggéseiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murányvári, Aliz Tünde (2019) Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Bianka (2022) Anglizismen in den verschiedenen Arten von Zeitungsartikeln. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márki, Kata (2022) English origin slang expressions in Hungarian: The slang use of students of the University of Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkiné Gácsi, Mónika (2006) Névtan : névtani felmérés általános iskolások körében a keresztnevekről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Krisztina (2000) Математика и русская культура. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Erzsébet (1994) A 9-10 évesek szemantikai interpretációjának néhány aspketusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Varga, Gabriella (1991) Tiszaalpár halászati szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Félix (2022) Readers’ Comparative Assessments of a Human-Translated Text and a Machine-Translated Text. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2022) Vergleich der Tempora des Deutschen und des Lateinischen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2003) Исследование вариантов значения существительных, образованных посредством суффикса -тель. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Jolán A "de” kötőszó használata Juhász Gyula verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, László (2002) A pontosvessző és a kettőspont használatáról Márai Sándor Füves könyvében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikoletta (2005) Média és a nyelv. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya Krisztina (1999) Módszer és hatékonyság a nyelvoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Majlát, Ágota (2021) A topolyai Csáki Lajos Általános Iskola többnyelvű családban növekedő felső osztályos tanulóinak anyanyelvi identitása a magyar nyelvhasználat vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti, Eszter (2006) Mélykút község mai ragadványnevei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Horváth, Ildikó (2006) A szleng : a móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 8. osztályos tanulói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyvári, Bianka (2022) The Impacts of Covid-19 and Brexit on the UK economy [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Károly Attila (2000) Problemi jezičke interferencije и izrazu studenata srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu и Segedinu. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas, Andrea Krisztina (2022) Research on the Linguistic and Therapeutic Aspects of the LIFE IS A JOURNEY Conceptual Metaphor among Hungarian Young Adults. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi, Csilla (2002) Jiddis eredetű szavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Krisztina (2022) Estilos de aprendizaje, estrategias para ensenar. Su relación con el desarrollo emocional y “aprender a aprender” [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Lili (2022) So entstehen Wörter - Eine Komparation des Deutschen und des Spanischen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Hajnalka (2000) Ördögi kör Egy fogalomkör szóanyagának nyelvtörténeti és művelődéstörténeti vallomása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Henriett (2002) Egészséges és értelmi fogyatékos gyermek beszédének különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Onhauszné Godó, Benita (1993) A szakmunkástanulók nyelvhelyessége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajer, Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti, Nóra (2006) Egy sajátos nevelési igényű gyermek szókincseBá. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Viktória (2004) Átkok és átkozódások diakrón formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Róbert (2003) Инфинитивные конструкции в русских научных текстах. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Andrea (1992) Névadási motivációk és bevenevek vizsgálata egy Kecskeméti gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Anna (1978) Fülöpszállás ragadvány-és keresztnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Imréné A magyar nyelvtan /részletesen a helyesírás/ tanítása az általános iskolák 5-S. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zsuzsanna (1991) Memhet Bég levele a Ványaiakhoz: Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Ágnes (1998) Frazeológiai kapcsolatok a XVI. századi prózanyelvből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki, László (1990) Egy középiskolások körében elvégzett metanyelvi kísérlet tanulságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peck, Emil (1932) A magyar nyelvújítás. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Pellikán, Krisztina Márta (1994) A pletyka szociolingvisztikai aspektusaihoz: különös tekintettel a nyelvi megformáltságra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perényi-Csáthi, Éva Ibolya (2020) A háttértudás mint szövegértést befolyásoló tényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrócki, Andrásné (1978) Cibakházi Gyógyító ráolvasó szövegek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pilin, Andrea (2006) A szerb lexikai hatások megfigyelése egy vajdasági magyar település, Kupuszina lakosainak nyelvében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsai, Judit (1990) Egy kismesterség szakszókincsének vizsgálata : a csizmadia mesterség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polyákovics, Mihály (2022) Access to justice [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Predein, Nikolett (2020) Orosz hatás az ukrán helyesírás történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai, Éva (2006) Nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai-Varga, Ildikó (2022) Miért pont magyarul? Finnországi nyelvtanulók magyarnyelv-tanulási motivációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Attila (2005) Особености на двувидовите глаголи в българския език. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosné Halas, Viktória (1996) A női öltözködés terminológiája a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pék, Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rengei, Georgina (2015) A nonverbális kommunikáció a mindennapokban. Testbeszéd használata Olaszországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rentz, Tamás Ádám (2019) A bolgár temporális rendszer és egyes sajátosságai – Българската темпорална система и нейните особености. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ringl, Andrea (2005) A 7-8 éves gyerekek szemantikai struktúrájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics, Nóra (2005) A magyar Grimm : fordításelméleti vizsgálat a magyar nyelv sokszínűsége tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics Vincéné Török, Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz, Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rostás, Boglárka (2006) Anyanyelvi diszkrimináció - nyelvi hátrányos helyzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó, Lili (2022) Hungarian Literary Works Used in the Teaching Process of Hungarian Studies with the Help of Bibliotherapy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Orsolya (2006) A szemantikai struktúrák alakulása az általános iskola 4. és 8. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rásó Mihályné Magyar, Mária A Nádudvari fazekasság munkamenete és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rátky, Judit (2004) Szövegértési vizsgálatok rádiós közegben, a Bumeráng című műsor kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rázsó, Katalin (1993) Vizuális szövegek elemezhetősége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rédei, Roland (2022) El cambio fonético-fonológico y algunas confusiones morfosintácticas asociadas en el habla cubana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsavölgyiné Somogyi, Hedvig (2009) A 10-14-18 éves gyermekek szemantikai struktúrájának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sahraian, Mohammadhossein (2022) The macrosociolinguistics of Iranian-Americans: Language use in Los Angeles, California. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Tamásné (2004) A jelentésképzés lehetőségei Weöres Sándor gyermekverseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sehi, Mahdi (2022) Taʿārof: A sociopragmatic phenomenon and how young Iranians perceive it. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Andrea (1999) Az emberi kommunikáció „felségterületei”. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, Judit (1998) A határozós szintagmák sajátosságai Tinódi Lantos Sebestyén Szegedi Veszedelem című históriás énekében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Snekszer, Fanni (2023) A prozódiai tréning szerepe az olvasástanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyvári, Judit (2019) Zur Unterscheidung zwischen Objekten und adverbialen Bestimmungen - mit besonderer Berücksichtigung der Präpositionalgruppen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Gitta Anna (2022) Metaphorical conceptualization of illnesses: The association of coronavirus pandemic and cancer-related metaphors with negative emotion development. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Kálmánné A Mezőtúri fazekasok szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Szilvia (2002) A táltoshit és az ősvallás nyomai mai magyar szókészletünkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefuca, Viktória (2004) Проблеми транслітерації деяких українських mict. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Subáné Baranyi, Bettina (2006) A nyelvelsajátítás : elméletek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Zsanett (2022) The difficulties Hungarian students who study English as a foreign language encounter in learning idiomatic terms. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bettina (2022) Moodle plugin fejlesztése környezetfüggetlen nyelvtanok Chomsky-normálformára hozó feladatokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mihályné (1990) A helyesírási készség fejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Gyermán, Erika (1999) Nyelvi játékok a nyelvtan tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakali, Gábor (2009) Nyelvi agresszió avagy hogyan beszélnek a serdülők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Tünde (1992) Egy ismeretlen asszony levele ismeretlen férfinak : XVI. századi levél komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szanyi, Bettina (2020) A Dél-Alföld szláv eredetű településneveinek etimológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos, Rita (2006) A modern nyelvészeti kutatások hatása az Báanyanyelvtanításra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáry, Boglárka (2022) I. Changemakers Europe Festival [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Réka (2010) A szleng használatának bizonyos aspektusai : vizsgálat három kecskeméti középiskola diákjainak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerecz, Sára (2022) Ratgeber Krankenhaus : Vor der Behandlung: die Entscheidungs- und Vorbereitungsphase [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerletics, Róbert (2006) A 7-9 éves korosztály szemantikai struktúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szieber, Ádám (1932) Német jövevényszavaink elterjedéséről. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Melinda Edit (2022) Ratgeber Krankenhaus : Vor der Behandlung: die Entscheidungs- und Vorbereitungsphase [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (1994) A Székelyudvarhelyi kódex. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szobonya, Csabáné (2001) Keresztnevek névtani vizsgálata Pálmonostora községben 1991-2001-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvétek, Klára (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata 5.o. tanulók leíró műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szöllősi, Mária (2006) A nyelvi agresszió szinkron és diakron formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs, Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Ferenc (2003) Повесть Достоевского "Двойник” в свете частотного словаря. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Gergely, Györgyi (2005) Szemantikai struktúrák alakulása 7-9 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sághy, Mária Réka (2000) Пpoблeмы тeopии валентности (c opиeнтaциeй нa валентность имени прилагательного). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Anikó (1990) Kecskemét regionális köznyelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süle, Márton (2001) Etnikai hátrány – nyelvi hátrány? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamás, Krisztina (1993) Jelzők az MTV hírműsoraiban : számítógépes kvantitatív nyelvészeti elemzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr, Györgyi (1978) Szokolya község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Teknős, Viktória (2019) A fordítás rejtelmei: Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhesné Rozik, Edit Batthyány Ferenc 1526. augusztus 1-én feleségéhez írt levelének komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tikvicki, Dóra (2020) Manipulatív elemek a támogatott influencer posztok szövegeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnainé Nagy, Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa, Valéria (1992) Máknak kifacsart tejéről: egy XVI. sz.-i orvosi szöveg elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toperczer, Annamária (2006) Az alapszófajok játékos tanítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tumbas, Szánjá (2020) In der deutschen Sprache vorkommende Satzglieder und deren grammatische Analysen in der Satzanalyse. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tumbas, Szánjá (2019) Satzglieder in der Satzanalyse im Deutschen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Béláné (2004) Hunya község ragadványnevei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2000) Дiєcлова минулого часу в Белзькому та Зографському євангелiях. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Aliz (2003) Egy két és fél éves gyermek nyelvi rendszere és beszédfejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin Anna (2006) Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája : egy erdélyi naiv önéletírás nyelvészeti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1995) Pilisszentkereszt lakosságának nyelvhasználata és nyelvválasztása 1995 februárjában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Zsuzsanna (2000) Arany János csendes háborúja a nyelvészek ellen : Arany e tárgyban írt ironikus kis verseinek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Faragó, Ilona (2006) Szemantikai struktúrák alakulása a 6-8 éves gyermekek szókincsében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Muráncsik, Mónika A Krisztina-legenda komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ungor, Zsuzsa A készségfejlesztés lehetőség az alsó tagozat óratipusain belül. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Utas!, István József Attila bús és szegény szavának stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Utasy, Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti, László (1995) Kempelen Farkas fonetikai megfigyelései beszélőgépének megszerkesztése kapcsán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valuska, Lajos (1990) Mondatszerkezeti sajátosságok gyakoriságának vizsgálata és ezek összevetése két bibliafordításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Mária (1990) A patkókészítés legfontosabb szavainak szótörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Tímea (2007) Kétnyelvűség : Bilingvizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Sarolta (2020) The functions of English discourse markers in Spanish-English bilingual conversations. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Krisztina (2001) Gyermek szavunk és szinonimáinak nyelvtörténeti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Nándor (2021) A helyhatározós igei bővítmények korpuszalapú csoportosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi, Beáta (2019) A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weinberger, László (1931) Némely régi magyar nyelvemlék ismertetése. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Wojtczak, Mikes Csongor (2022) Analyse von grammatischen Transformationen in der ungarischen Übersetzung des Romans Der goldne Topf von E. T. A. Hoffmann. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zediu, Ana (1996) Román nyelvi hatások a lészpedi csángó nyelvjárásra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu, Tereza (1996) Az északi csángó nyelvjárás jellemzése két falu nyelvhasználata alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zellerné Pesti, Ildikó (2005) Szemantikai struktúrák vizsgálata 7-9 éves korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zikina, Jelena (2022) English–Russian language contact: English loanwords in the Russian edition of Cosmopolitan magazine. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zircher, Ilona (1978) Ágasegyháza személynév vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zomborcsevity, Zorica (2006) A humán kommunikáció elemzésének interdiszciplináris keretei : a humán kommunikáció a szemiotika perspektívájából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigri, Józsefné (1990) A kötélgyártó mesterség és szakszókincse : tiszaföldvári gyűjtés alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsígó, Boglárka (2022) L'uso della lingua negli uffici pubblici [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámboly, Péterné (2011) A hálószemantika szerepe a szókincsfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zöld, Péter (1998) Lészped lakosainak vezeték és keresztnevei, becenevei és ragadványnevei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám, Dávid (2022) Global English and Social (In)Justice: Discourse Analysis of International Students’ Accounts of their Relationship to Global English. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Edvin (2022) English and intercultural communication: The usage of English as a lingua franca among the students at the University of Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács, Liza (2022) Domains of language use in Hungarian - English bilinguals: L1 and L2 use in public and private domains. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágó, Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árgyelán, János (2000) Развитие вокализма от индоевропейского праязыка до современного русского языка. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 30. 22:28:25 CEST.