Items where Subject is "06.02.06.03. Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching and learning, lexicography, terminology"

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]Item Type
Jump to: A["Update/Views:jump_separator" not defined]B["Update/Views:jump_separator" not defined]C["Update/Views:jump_separator" not defined]D["Update/Views:jump_separator" not defined]F["Update/Views:jump_separator" not defined]G["Update/Views:jump_separator" not defined]H["Update/Views:jump_separator" not defined]J["Update/Views:jump_separator" not defined]K["Update/Views:jump_separator" not defined]L["Update/Views:jump_separator" not defined]M["Update/Views:jump_separator" not defined]N["Update/Views:jump_separator" not defined]O["Update/Views:jump_separator" not defined]P["Update/Views:jump_separator" not defined]R["Update/Views:jump_separator" not defined]S["Update/Views:jump_separator" not defined]T["Update/Views:jump_separator" not defined]U["Update/Views:jump_separator" not defined]V["Update/Views:jump_separator" not defined]Á["Update/Views:jump_separator" not defined]Ó
Number of items at this level: 83.

A

Abonyi, Andrea Tímea (2000) Хунгаризмы в романе Василия Петровая „Русины”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Andrea Tímea (2000) Германiзми у ромaнi Василя Петровая "Русини". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Krisztina (2004) Rádióban elhangzó hírek nyelvhasználati vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató, Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bajcsy, Noémi (2019) Code-switching in everyday conversation : The alternate use of Hungarian and English among high school and university students in Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balta, Zsófia (2019) Eden Exit (Pagina web) [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Luca (2019) Homonymie in deutschen einsprachigen Online-Wörterbüchern. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Réka Bettina (2019) Bundesministerium für wirtschaft und energie. Starthilfe. Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkeit [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ilona (2000) Aнaлиз инфинитивных конструкций в юридических текстах, на примере Гражданского Кодекса Российской Федерации. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Emese (2019) Intercultural Competencies. What students in study and placement mobility should be learning [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhelyi, Viktória (2000) Английские заимствования в современной русской компьютерной лексике. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Beatrix (2000) Nem verbális kommunikáció a japán tárgyalásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csengeri, Kinga (2019) Frazémaferdítések a HVG címadási gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepcsényi, Viktória (2019) Frustration of advanced language students : An investigation of foregin language anxiety among Hungarian English majors. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Blanka (2019) The impact of elderspeak on the elderly : Does exaggeration in prosody influence the attitude and comprehension of the elderly? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Dorina (2021) Interjúztatók kommunikációjának multimodális elemzése az elfogultság szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Doró, Katalin (2003) Англицизмы в современной русской рекламе. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Ildikó (2003) Нoвыe aнглийcкиe заимствования в русском языкe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Attila (2019) Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban : kontextusok, feltételek, lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Andrea (2019) A comparison of bilingual and monolingual students' English vocabulary knowledge. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Cecília (2019) The "art" of colour perception : colour naming by university students with various language backgrounds. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Olga (2019) Hungarian language and tradition in the diaspora of Córdoba, Argentina. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Éva (2019) A GDTech engineering tárgyalásai a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával, a Fémtechnika Kft.-vel és a Csomiép Kft.-vel. Tolmácsolási esemény elemzése [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fórizs, Gabriella (2019) The Use of Unwarranted Questions in Hungarian Political News Interviews. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garbacz, Attila (2019) Foreign students' attitudes to learning and using L2 Hungarian. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Ottília (2001) О развитии навыков коммуникативного подхода в обучении русскому языку как иностранному в средней школе. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa, Zsófia (2019) Korpusbasierte Analyse von Terrororialen Dubletten in der österreichischen und deutschen Standartvariatät. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Angelika (2001) Происхождение и распространение русского воровского жаргона в плане исторических событий ХХ-ого века. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Zsófia (2001) Motivációk az idegennyelv-tanulásban : felmérés nyelvszakos egyetemisták körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Inez (2019) Codeswitching in rap lyrics : English expressions in the slang of the global hip hop community. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görbics, Orsolya (2006) A nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajnal, Erzsébet (1965) A tárgy Juhász Gyula költői nyelvében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harangozó, Gréta (2019) The Hungarian address system : Greeting forms used by students in Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs, Dalma Judit (2019) Using ICT tools during English lessons of 7-8th grade students with Mild Intellectual Impairment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Adrienn (2000) Изменения экономической лексики русского языка : (особенно заимствование англицизмов). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevér, Lóránt (2006) Nem és nyelvhasználat : feminin férfibeszéd, maszkulin női beszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hupka, Emese (2019) Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trash kultúrában – kognitív nyelvészeti keretben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Viktória (2001) Проблемы перевода реалий на основе художественногo переводa рассказов И.С. Тургенева "Записки охотника". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Noémi (2019) Code-switching in conversation : The use of English and Hungarian by university students in Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kelemen, Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2019) Futballszleng. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Márta (2004) Nyelvtörténet – művelődestörténet : Boldogasszony és a női szerepkör nyelvünkben és kultúránkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Gabriella (2019) Differences in address systems : V address among Vojvodina Hungarian university students living in Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Losonc, Lúcia (2002) Кулинарскa лексикa Батањe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyarosi, Andrea (2006) Nyelvjárás és nyelvhasználat egy településen, Vállajon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milován, Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murányvári, Aliz Tünde (2019) Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Krisztina (2000) Математика и русская культура. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Abigél (2019) Einträge in Eliza Jeszenáks Stammbuch. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Orsolya Krisztina (1999) Módszer és hatékonyság a nyelvoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Majlát, Ágota (2021) A topolyai Csáki Lajos Általános Iskola többnyelvű családban növekedő felső osztályos tanulóinak anyanyelvi identitása a magyar nyelvhasználat vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi, Csilla (2002) Jiddis eredetű szavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Henriett (2002) Egészséges és értelmi fogyatékos gyermek beszédének különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz, Petra (2002) Политическая терминология в языке современной российской прессы. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Viktória (2004) Átkok és átkozódások diakrón formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Róbert (2003) Инфинитивные конструкции в русских научных текстах. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Xénia (2020) Zwei deutsch-ungarische Wörterbücher im Vergleich: Das Wörterbuch von Előd Halász und das Wörterbuch von István Héra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pilin, Andrea (2006) A szerb lexikai hatások megfigyelése egy vajdasági magyar település, Kupuszina lakosainak nyelvében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyákovics, Mihály (2019) Idiom translation strategies employed in English to Hungarian press translation. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prónai, Éva (2006) Nemek közötti különbségek leképeződése a nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pék, Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rostás, Boglárka (2006) Anyanyelvi diszkrimináció - nyelvi hátrányos helyzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Hajnalka (2019) Specifikus nyelvi zavarral élő gyermek beszédének jellemzői, tipikusan fejlődő gyermekkel összevetve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátky, Judit (2004) Szövegértési vizsgálatok rádiós közegben, a Bumeráng című műsor kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai, Adrienn (2019) Phonetik im Deutschunterricht an der Schule. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Saoud, Maya (2019) Language Mode and language Mixing among Syrian MA students of Biology at University of Szeged. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schnetter, Lili (2019) Apologising in Japanese and Hungarian: the case of sumimasen and elnézést. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spitzer, Barbara (2019) Student slang in Hungary : English loanwords in Hungarian student slang among high school students and the students of the University of Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edina (2019) A díjlovaglás és a díjugratás szakszókincse a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Márton (2001) Etnikai hátrány – nyelvi hátrány? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Gabriella (2019) Sociopragmatics of failed humor : Hungarian speakers' responses to an incomprehensible joke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Krisztina (1993) Jelzők az MTV hírműsoraiban : számítógépes kvantitatív nyelvészeti elemzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Teknős, Viktória (2019) A fordítás rejtelmei: Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szimonetta (2019) Songs of the Civil Rights Movement: The Case of Joan Baez, Aretha Franklin and Nina Simone. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, László (2019) Hungarian FL learners’ approaches and attitude to FL acquisition. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Péter Gábor (2019) Gamers' Attitude towards Informal Language Learning through Commercial Video Games. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utas!, István József Attila bús és szegény szavának stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Veszprémi, Szilveszter (2019) „Friss. Olcsó. Jó." – Kiskereskedelmi bolthálózatok magyar nyelvű szlogenjeinek kognitív nyelvészeti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Beáta (2019) A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árvai, Nikolett (2019) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Starthilfe. Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkei [szakfordítói szakdolgozat]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai, Rebeka (2020) Análisis de la pronunciación de nombres propios espanoles por estudiantes húngaros - Una investigación basada en la fonética contrastiva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ótott, Balázs (2019) Translation trainees' strategies for translating culture-specific expressions. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 23. 17:58:24 CEST.