Items where Year is 1991

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú
Number of items: 976.

Békés, Ferenc (1991) Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola története megalakulásától napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Aczél, Katalin (1991) Alternatív iskolák Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adamik, Edit (1991) A család és az iskola gyermeknevelő funkcióinak érvényesülése és annak ellentmondásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adonyi, Gabriella (1991) A kiskunsági homokpuszták gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs, József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Albert, Gábor (1991) Abszolutizmus Magyarországon a XV-XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexa, Andrea (1991) Gyermekszervezetek, valamint gyermekek szabadidős programjainak helyzete napjainkban Szegeden és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexa, Szabolcs (1991) A szülők értékorientáló hatása a gyermek magatartására a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexy, Norbert (1991) Az Othelló játék megvalósítása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Ilona (1991) A Sarkadi Cukorgyár alapításának körülményei az első világháború hatása a gyár működésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos, Józsefné (1991) Az előítélet- kialakulása, hosszmetszeti vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Auffenberg, Attila (1991) A számítógép fejlődése és alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avarné Berta, Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babik, Sándor (1991) Vöröstarka holstein fríz bikáktól származó leányutódcsoportok termelési és tenyésztési eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bagita, Attila (1991) A magyar szakrális (kettős) fejedelemség kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Mónika (1991) Házi János és a "Török biblia". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakai, Nikolett (1991) A szegedi Árpád-páholy helye a magyar szabadkőművesség dualizmus kori történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai, Sándor (1991) A Fiatalkorúak Börtönének és Fogházának B/15-ös körletén tevékenykedő Öntevékeny Szervezet működésének lehetőségei a nevelési célok megvalósulásának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakondi, Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baksa, Zoltánné (1991) Időnk (1945-1947) : repertórium. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balczóné Leszkó, Klára (1991) A bábozás szerepe a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Ágnes (1991) Iskolaérettség s a család szocializációs funkciója közötti vizsgálat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Andrea (1991) Számítógép alkalmazása a fizikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Imre (1991) A vaddisznó kártételének ökonómiai elemzése a MEFAG vajszlói erdészetében. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Balogh, Gábor (1991) Gazdasági társaságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Márta (1991) Ember és regényforma Németh László: Emberi színjáték c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Rita (1991) Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis elnyelési színképében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Veronika (1991) I. Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Rauschenberger, Julianna (1991) Mezőgazdasági szakoktatás a 2 világháború között Békéscsabán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Tibor (1991) Direkt mattfeladványok fejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (1991) Talaj nélküli növénytermesztés : különös tekintettel a paprika tápoldatos hajtására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bandi, Zsolt (1991) A gyepgazdálkodás helyzete és szerepe a szőregi Tisza-Maros Szög Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bangócz, Ágnes and Szabó, Ildikó (1991) Két XVII. századi imádság nyelvi sajátságainak elemzése és összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barhács, István (1991) A szántóföldi növénytermesztés táblatörzskönyvének számítógépes nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Erika (1991) A síp utcai Általános Iskola története /1884 - 1944/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Zoltán (1991) Nagy László megszemélyesítéseinek komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bauer, Tamás (1991) Svájci rendszerű sakkverseny lebonyolítása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beck, Orsolya (1991) Az ősi hiedelemvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsei, Zoltán (1991) Az önkielégítés szerepe a nemi szocializációban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bede, Péter (1991) Vaddisznóskertek ökonómiai vizsgálata a SEFAG Szántódi Erdészetének területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bede, Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beleznai, Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, Klára (1991) Христианская догматика и ораторское искусство Кирилла Туровского ("Слово въ неделю ва/й" как часть богослужения). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, László (1991) A fiatalkori bűnözés társadalmi és gazdasági motivációi. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Ildikó (1991) A karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó bukovinai székely népszokások tegnap és ma : Bukovinától Hőgyészig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő, Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benák, Anna (1991) A bioszféra szempontjából fontos elemek környezeti kémiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Imre (1991) A Békéscsabai József Attila Kollégium szerepe Békés megye oktatási rendszerében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, Erzsébet (1991) Pedagógusok ma.... Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berettyáné Nagy, Ildikó (1991) A Nyírlugosi Állami Gazdaság vadaskertjében lévő vaddisznó állomány hasznosításának vizsgálata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Berkes, Zsuzsa (1991) A régi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Andrea (1991) Betekintés az alkoholizmus problémakörébe. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Márta (1991) Bács-Kiskun megye területén 1986-1989 között előfordult gombamérgezések és gombás ételtől történt megbetegedések adatainak feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Beáta (1991) Fogamzás, szülés, születés a magyar néphagyományokban és népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyi, Mónika (1991) 311 ALDATO hatása a mezőhegyesi sportlótenyésztésben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bezdán, Katalin (1991) A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium legutóbbi évtizede - az újítások tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihal, Judit (1991) A szegedi Vadaspark Karmosmajom-gyűjteményének etológiai áttekintése és szerepe az oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkás, Ágnes (1991) Szorongásos tünetek és azok okai 6-14 éves korú gyerekek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blázsik, Pálné (1991) A környezetvédelemre nevelés lehetőségei az óvodában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda, Bernadett (1991) Substantia nigra egyoldali ingerlésének hatása agykérgi görcstevékenységre patkányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ida (1991) 45, XO Turner-syndroma károsodott sejtes immunitásának endokrinológiai háttere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Ferenc (1991) Visszaeső bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Éva (1991) A bolognai "Collegium Illyricum-Hungaricum" törvényei 1591-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodonyi Kovács, Márta (1991) Az orosz kultúra magyarországi jelenléte 1895-1900, 1920-1925. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Pál (1991) Az SZMT Művelődési Központ helye és szerepe Kecskemét kulturális életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Éva (1991) A növények babonái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Henriett (1991) Újszülött borjak vérsavójának tesztelése HeLa sejtvonalon. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bognár, Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bojtos, Ildikó (1991) A nehezen nevelhető gyerekek problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldizsár, Péter (1991) Általános iskolások zenei nevelése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Zsuzsánna (1991) Az iskolák államosítása Szegeden 1948-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró, Katalin (1991) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, László (1991) Kisüzemi sertéstartás fő jellemzői, típusai egy adott térségben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Borsos, Tamás (1991) A juhhústermelés növelésének lehetőségei adott üzemben Corriedale fajta felhasználásával. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Borók, Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozó, Jánosné (1991) Mezei őz károkozásának vizsgálata intenzíven művelt mezőgazdasági területen. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Braun, János (1991) Függvények közelítése ortogonális polinomokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Beatrix (1991) Die Paradies-Allegorien im Grimmelshausens Roman "Simplicissimus". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budaker, dr. Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdos, Katalin (1991) A mozgáskorlátozott gyermekek szocializációja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buknicz, Istvánné (1991) Család, iskola és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burok, Dr. Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busa, Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bábli, Diána (1991) Az antibiotikumrezisztencia genetikai alapjainak vizsgálata Escherichia coli törzseken. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bácsi, Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dr. György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Imre (1991) Kollégiumkép a tanítóképző főiskolákon az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba, Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bári, István (1991) Értékek és értékváltozások a fiatalok körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátri, Blanka (1991) Andrej Rubljov Szentháromság-Ikonja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, Gabriella (1991) A románkori templom szimbolikája és a későromán ócsai, egykor premontrei templom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békési, Tamás (1991) Zala megyei olvasókörök 1867-1895 között (adattár). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Béla (1991) Felügyelet és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, Róbert (1991) A kötetlen tartású tehenészetekben folyó takarmányozás elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Bódi, Ferenc (1991) A pszichikai felkészítés jelentősége a tűzoltási és kárelhárítási szakterületen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódizsné Bognár, Ildikó (1991) A szociokulturális ártalmak által okozott viselkedészavarok rendezése a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bónáné Földes, Katalin (1991) Adalékok a keresztény zoomorfizmus kialakulásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bölöni, Ágnes (1991) Human Relationships from a Hem Perspective in Hillias Styron's Sophie's Choice. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Canjavec, László (1991) Проблемы аспектуальности в прошедшем времени в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Christ, Oliver (1991) Adattömörítési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cirkov, Ilona (1991) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala, László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csallner, András Erik (1991) Rekonstrukció iteratív eljárással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, Péter (1991) Olvasókörök Magyarországon 1876-1890. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanálosi, Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csaszni, László (1991) 14-19 éves diákok életmódjának, szabadidős tevékenységének és tanulási rendszerének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csathóné Zágoni, Nóra (1991) Diákolvasáskutatás, az általános iskolás tanulók olvasási szokásainak vizsgálata a tananyag befogadásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Dr. Zoltánné (1991) A biológia szakkör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengeriné Bíró, Anikó (1991) Értékek és problémák a mai családok életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkiné Galgóczi, Ilona (1991) Gróf Széchenyi István Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernaburczky, Gyula (1991) A fácánnevelés higiéniai munkálatai és ezek költségkihatásai. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csernainé Nagy, Erika (1991) A tanulók megismerésének problémái a szakirodalomban és a gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernyánszky, Tamás (1991) Debrecen város története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserné Beszedics, Anikó (1991) Tanulmányi séták, tanulmányi kirándulások szerepe az oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csete, Ágnes (1991) A tehetséggondozás és differenciált képességfejlesztés néhány lehetősége az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiderné László, Csilla (1991) A szerelem mint érzelem kifejeződése a viselkedésben, ábrázolási módja a művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiernyik, Lajosné (1991) Értékorientációs elemzés egy-egy kiemelkedő reformkoriepikus vagy drámai műben : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájának értékorientációs elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, György (1991) Új típusú vállalatvezetői magatartás. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csirik, György (1991) Gráfelméleti módszerek alkalmazása villamos hálózatok ágáramainak meghatározására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirmaz, Imre (1991) A vadkacsa félvad felnevelése és vadászatának elemző vizsgálata a Hencidai Vadgazdaságban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csizmadia, Márta (1991) A magyar tudományos-fantasztikus irodalom kialakulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmazia, Kincső (1991) Árva Bethlen Kata stílusa, egyénisége, önéletírásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmás, Edit (1991) A számfogalom és a számelmélet ismereteinek fejlődése 10-17 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Krisztina (1991) A tehetséges tanulók felismerése személyiségjegyek alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos, Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Gyula (1991) Javaslatok a fiatalkorúak intézményrendszerének megváltoztatásához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csucska, Zoltán (1991) Őzgazdálkodás a pécsváradi Karasica Völgye Vadásztársaság teületén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csuri, Sándor (1991) Az egyházak lehetséges szerepe a büntetés-végrehajtás nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csábi, Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csábi, Józsefné (1991) Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének feldolgozása az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csákó, Ferenc (1991) Kisüzemi juhászat elemzése, összehasonlítása a nagyüzemi juhászattal. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csányi, Zsolt (1991) Az egészséges és beteg tőgyek bimbócsatornájának és tejmedencéjének összehasonlító mikrobiológiai vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Csíki, Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóka, Mária (1991) Egészségkárosító attitűdök vizsgálata 14-18 éves állami gondozottak körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csókási, Gábor (1991) Makó ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csőke, Zsolt (1991) A korszerű napraforgótermesztés technológiájának bemutatása egy állami gazdaság kísérletei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cz. Nagy, Zoltán (1991) Kétváltozós fuggvényeket ábrázoló számítógépes program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czabarka, Éva (1991) Ládapakolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czap, Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czesznák, Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czidor, Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, István (1991) Komplex esztétikai nevelési kísérletek a napköziben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czékus, Judit (1991) A nemesgázok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dajka, Gabriella (1991) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dancsa, Attila (1991) Bácsalmás hajdanán (olvasókönyv). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, György (1991) Adalékok egy középiskolai osztály pályaválasztás előtt álló tanulóinak személyiség vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darabos, Imre (1991) A hódmezővásárhelyi Állami Tangazdaság tejtermelő tehenészetének ökológiai elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Darida, Pálné (1991) Pedagógusképzés Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeni, György (1991) Üzemelszámoltatási programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dely, Péter (1991) Kisüzemi nyestkutyatartás ökológiai elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Deák, Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deézsi, Árpád (1991) Lótenyésztés a töki "Egyetértés" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Dian, Györgyné (1991) A család, mint szocializációs tényező, szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobosi, Lívia (1991) Az 1945-1950 évek közötti időszakban Magyarországon zajló ki- és betelepítési folyamatok vizsgálata, különös tekintettel Császártöltés községre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domonkos, Andrea (1991) Lechner Ödön és a szegedi városháza építéstörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorogi, Anikó (1991) A nép közt élő falusi tanító élete és munkássága (Félegyházi Nagy Lajos). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Duppay, László (1991) A mezei nyúl RVHD fertőzésének vizsgálata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Duró, Tibor (1991) Új vállalkozási formák a mezőgazdaságban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Duró, Gábor (1991) Szerb Antal: Utas és holdvilág (Közelítések egy regényhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dér, Marianna (1991) Lúdtojások kelési eredményei módosított keltetőtálcán. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Déri, Attila (1991) Számítógépes vírusok elemzése és elhárítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dési, András (1991) A politikai elidegenedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévaldné Madar, dr. Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ek, János (1991) A Kalocsai I. István Gimnázium története 1860-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elek, István (1991) A kutya fogazatának fejlődési rendellenességei és kezelésük. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Elek, Tünde (1991) A zárttéri fogolytenyésztés állategészségügyi technológiájának és állategészségügyi költségeinek elemzése. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Elek, József (1991) Diasorozat készítése és alkalmazása a biológia oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Encs, Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi, Mónika (1991) Sztereografikus projekció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Enyedi, Róbertné (1991) Gyermek a közösség tükrében (a közösség mint a gyermek személyiségét befolyásoló tényező). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei, Istvánné (1991) Személyközpontú nevelés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erős, Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya, Zoltán (1991) Autokiáv csoport számítógépes felügyelő rendszerének szoftverfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Falucskay, Zsolt (1991) Csülökrendellenességek előfordulása és hatása a sertéstenyésztésben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Faludi, János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Sándor (1991) MIX assembler és szimulátorprogram II. MIXSIM szimulátorprogram. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasdi, Ildikó (1991) Számítógéppel támogatott tanári adminisztráció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farádyné Somoskövi, Margit (1991) A szerb-horvát nemzetiségi oktatás helyzete Mohácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fegyvári, Edit (1991) A kalocsai I. István Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Csaba (1991) A testnevelés hosszútávú hatékonyságának előrejelzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feje, Ágnes (1991) Lovik Károly regényei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Katalin (1991) Madách Imre Az ember tragédiája és George Byron Káin című drámájának gondolati rokonsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Béla (1991) Embrióátültetés a juhok tenyészidőszakában. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Fekete, András (1991) XX.századi népvándorlás /Fejezetek a Felvidéki Naszvad község történetéből/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felber, József (1991) A díszmadarak tartásának, tenyésztésének és értékesítésének vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Fenyvesi, László (1991) A Császártöltési munkaszolgálatosok története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi, Rita (1991) Az expresszionista dráma egy típusa - Franz Werfel: Spiegelmensch című művének értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fidrich, Márta (1991) Konvex poligonok hasonlósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fixmer, Tünde (1991) A szegedi piarista gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, János (1991) Állományszabályozás és minőség kapcsolata a gyöngyössolymosi muflonállományban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Fodor, Éva (1991) Egy lehetséges elmélet a felső tagozatos anyanyelvtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodorné Fácányi, Mónika (1991) A Mátra muflonállományának helyzete és jelentősége. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Forgony, Tibor (1991) A fácánnevelés elemző vizsgálata a Kiskunfélegyházi Petőfi Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Forráskúti, Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Franyó, Róbert (1991) Анализ "Притча о душе и о теле”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Friedl, Erzsébet (1991) Az ősi hitvilág elemei a Kárpát-Ukrajnai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fröhlich, László (1991) A Szelidi-tó természeti adottságai és hasznosítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián, Gabriella (1991) Ionok módosító hatása az opiát receptorok specifikus ligandkötésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Tiborné (1991) A szentlőrinci iskolakísérlet adaptálása Békés megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián, Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Zsuzsanna (1991) Képességrendszerek fejlesztése az esztétika eszközeivel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábricz, Károlyné (1991) A nevelőotthon szocializációs szerepe növendékek vallomásának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fári, Andrea (1991) Legdrágább kincsünk: a gyermek. Legdrágább kincsünk: a gyermek? - a veszélyeztetettség problémája Szentesen -. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes, Vilmos (1991) A rajztanítás története az esztergomi tanítóképzésben (1842-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesi, Mihály (1991) A szarvasmarha-tenyésztés lehetőségei a mai falusi portákon. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Földesi, Magdolna (1991) A kosárfonás és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földiné Varga, Katalin (1991) Lakodalom Öregcsertőn. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fúró, Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1991) Attributum nyelvtan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes (1991) Az emberi lélek "lehetőségei" Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füzes, Csaba (1991) Kistermelői (háztáji, kisegítői) integráció vállakozói típusú továbbfejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Füzesi, Dr. István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Füzeslaki, Rita (1991) A Madarasi Általános Iskola története /1926-1968/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gallina, Dóra (1991) Párválasztási és lakodalmi szokások Homokmégyen a század elején. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ganyecz, Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag, Éva (1991) A női szerep értelmezése egy értelmiségi rétegnél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gedai, Endre (1991) Alternatíva a gyenge termőhelyi adottságú terület fejlesztésére. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Gellai, Tibor (1991) Baranya megye gímszarvas állományának értékelése, vadgazdálkodási kérdések elemzése. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Gellén, Edit (1991) Az ősi fazekasmesterség és szakszókincse Mezőtúron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely, Elemér (1991) Apróvadgazdálkodás elemző vizsgálata 1985-1990-es években a Kisvárdai "Rákóczi" V.T. területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Gergely, István (1991) X.25 csomagkapcsolt hálózat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Giba, Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gillichné Fejes, Zsuzsanna (1991) A gyógymód és a "szentek kultuszának" hazai gyakorlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Giricz, Viktor (1991) Húslisztek beltartalmi értékeinek vizsgálata és az azt befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Glósz, Dr. Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gscheidt, Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (1991) Gyakorló számítógépes feladatsorok általános iskola nyolcadikos osztályai számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gut, Katalin (1991) 15-17 éves tanulók önismeretének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyetvai, György (1991) Munka a büntetés-végrehajtásban. A nagyüzemi munkáltatás ellentmondásai az elítéltek reszocializációjában, az ellentmondások feloldásának lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulánszki, Zsolt (1991) Véletlenszámgenerátorok és tesztelésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

György, Ildikó (1991) Növényvédőszerek [!növényvédő szerek] : kiemelten a klórozott szénhidrogén tartalmúak. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrffy, Péter (1991) MIGÉP SYSTEM. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gágyorné Győri, Éva (1991) Ősi motívumok a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Gábor (1991) Különböző fajtájú lúdpopulációk termelési eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Gál, Anikó (1991) Hogyan segíti a környezet az általános iskola első osztályába lépést. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Ildikó (1991) A Jászladányi Hősök-téri Álatlános Iskola története és a napközi otthonos oktatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gódor, Éva (1991) Nonconformity in 19th century British Politics. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri, Anikó (1991) A szabadság iskolája vagy az iskola szabadsága Nevelési alapelvek a modern pedagógia kísérleteihez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görög, Sándor (1991) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadobás, Attila (1991) Klaszterelemzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hahn, Zsuzsanna (1991) Villamos hálózatok tervezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, László (1991) Pusztavacsi dám állomány sajátos adottságai és az állomány fejlesztésének lehetőségei. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Hajdu, Anikó (1991) Arany János: Buda halála. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú, Dr. József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos, Ágnes (1991) A szerkesztő Osvát. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Sándor (1991) Megoldástípusok a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Ágnes (1991) Álom és valóság. Cholnoky László két novellájának értelmezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamza, Gábor (1991) A fogoly élőhely vizsgálata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Handó, Amália (1991) Idegennyelv-oktatás a Waldorf-iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanyecz, Tünde (1991) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelv oktatásban (4-8 osztály). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harajka, Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Csaba (1991) Nevelési eredmények értékelése előnevelt pulyka és broilerpulyka nevelésénél. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Harangi, Márta (1991) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor szerelmi költészete - A Lilla-dalok és a Kesergő szerelem összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, Zsolt (1991) 12-14 éves tanulók testnevelés tantárgyhoz kötődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmat, Rita (1991) Juhász Gyula és Gulácsy Lajos világának hasonlósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Anikó (1991) A nevelési folyamat és tényezőinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hederics, Gabriella (1991) Az aluminiumról [!alumíniumról]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs, Béla (1991) A középiskolások tanulási motívumainak feltáró vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Józsefné (1991) Az Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs, Tímea (1991) Diagnosztikus tudásstruktúra vizsgálatok az atom- és molekulaszerkezeti témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ferenc (1991) Absztrakt adattípusok tárgy-központú megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (1991) Szitkozódások a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Marianna (1991) A jogos védelem és a végszükség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mihályné (1991) Változások az egészségügy anyagi érdekviszonyaiban és munkaügyi kapcsolataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Márta (1991) Katolikus oktatás és nevelés a 20. század első harmadában (A Katholikus Nevelés c. folyóirat egyes cikkeinek elemzése.). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Péter (1991) A pártfogó felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich, Attila (1991) Ládapakolás szimulált hőkezeléssel szakdolgozat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herfert, Zoltán (1991) A tejhasznosítású tehenészet termelésének elemző vizsgálata a Zenta tehenészeti telepén. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Hetei, Raymond Zoltán (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hetesi, Erzsébet (1991) Két választás Szegeden (A parlamenti-és a helyhatósági választások helyi elemzése). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi, Béla (1991) Anyaggazdálkodási rendszer NOVELL hálózaton. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hillay, Erika (1991) Az alteregó szerepe Kosztolányi regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hock, Ernő (1991) A tűzoltóságok hatósági és szakhatósági tevékenysége a magyar közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodoroga, Péter (1991) A tarhosi Óvoda Általános Iskola és Diákotthon története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann, Edit (1991) Önkormányzatok könyvelési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hohnné Berger, Rita (1991) Fák számának meghatározása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Homonnay, Zita (1991) Csehov lélekábrázoló módszere elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortyi, Sándor (1991) Államigazgatási jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Árpád (1991) A fácán utónevelésének vizsgálata a kölcsei "Kossuth" Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Horváth, Andrea (1991) Ragadványnevek Kiscsávolyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Blanka (1991) Ásványi eredetű festékek története és alkalmazása a festőművészetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Dr. Ferencné (1991) A Budapesti Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének iskolatörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyula (1991) Dinamikus rendszerek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Jánosné (1991) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Orsolya (1991) Különös tulajdonságú szereplők a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Szilvia (1991) Символы в драмах A.N. чщова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Tünde (1991) A társas kapcsolatok alakulása a pubertáskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zsuzsanna (1991) A sportolók felkészítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ágnes (1991) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hosszú, Tímea (1991) Проблемы личности в произведениях достоевского (По романам "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы" и "Записки из подполья"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunyadvári, Éva (1991) Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka, Jenő (1991) Számítógépes termelésirányítási rendszer a Szegedi Gumigyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Krisztina (1991) Az élet, mint a halál előzménye Kosztolányi Dezső: Pacsirta című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszárné Kraft, Dr. Valéria (1991) Társas kapcsolatok az óvodáskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hári, József (1991) Mikola Sándor élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódossy, Attila (1991) A rézhiány jelentősége, kimutatása és megelőzése farmon tartott szarvasállományban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

I

Igyártó, Gábriella (1991) Az erdélyi menekültek beilleszkedési nehézségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Istenes, Réka (1991) Háromféle biztosítási rendszer ismertetése, összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iszály, György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó, József (1991) Az ellenzék a 80-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Tamás (1991) A munkaszerződés teljesítésének átmeneti felfüggesztése - A munkaviszony szünetelésének részletes és a munkavégzési kötelezettség szünetelésének áttekintő vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jaksits, Katalin (1991) A fácán egészségügyi helyzete különös tekintettel Csongrád megyére. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Jakó, Tibor (1991) A nyúl populáció dinamikai vizsgálata a talaj fizikai tulajdonsága alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Janasóczki, Attila (1991) Különböző szárazanyagtartalmú silókukorica-szilázsok beltartalmi paramétereinek elemzése mikroszámítógéppel. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Janovszky, Krisztina (1991) Az osztályfőnök feladata a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovák, Lászlóné (1991) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben : Az égig érő fa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Joó, András (1991) Nemlineáris optimalizálás paraméter transzformációkkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhari, Ágota (1991) A gyimesi csángók ismerkedési szokásai, a gyimesi csángó lakodalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juharos, Péter (1991) Őzgazdálkodásunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei a Hunor-Magor Vadásztársaság területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Juhász, Ildikó (1991) Karaktertervező program EPSON kompatíbilis kilenctűs nyomtatókra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Róbert (1991) Az agrármarketing sajátosságai a kvázi-kínálati piac viszonyai között. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Juhász, Csilla (1991) Orosz és angol szavak percepciójának kísérletes vizsgálata a 8-9 éves gyerekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Szűcs, Márta (1991) Régi gyűjtemények - új múzeum. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Járomi, Rita (1991) Személyiségfejlesztés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jóba, Andrea (1991) Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában, különös tekintettel a káros szenvedélyek elleni küzdelemre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalmár, Jánosné (1991) Sütő András drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsai, Krisztina (1991) Vasvári Pál és a Rákóczi-csapat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarell, Miklós (1991) Ragadozó madarak és a vadgazdálkodás - az uhu fogságbeli szaporításának nemzetközi eredményei, tapasztalatai a Veszprémi Állatkertben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kapai, Éva (1991) Bethlen Gábor jelleme és politikai pályája szépírói és történész szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapronczay, Éva (1991) A Duna-Tisza Közi Hátság futóhomokos területeinek kialakulása és morfológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karakai, Tamás (1991) Naplófőkönyvi könyvelő programimplementálása Clipper nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karosi, Zoltán (1991) Ember és világa - Teilhard de Chardin emberképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Anikó (1991) Az osztályfőnöki munka szükségessége és fontossága a pályaválasztás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszab, Judit (1991) Innovatív célú diagnosztikus értékelés az anyagi halmazok és kémiai átalakulások témakörében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszáné Kovács, Erika (1991) Dzsentriábrázolás Mikszáth Kálmán Sipsirica című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszásné Kapus, Tímea (1991) Tehetséggondozás az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, István (1991) Az információs társadalom kialakulásának lehetőségei a fejlett országokban és Magyarországon. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Katona, Csaba (1991) Képfelismerés neuronhálózatok segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona, János (1991) A büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaári, Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Gizella (1991) A fáradtság tényezőinek vizsgálata az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keczer , Gabriella (1991) Fabiánus gondolatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényiné Kis, Beatrix (1991) Az egyes erőszakos jellegű bűncselekmények kriminológiai háttere, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Ildikó (1991) Gyógyszerellátási rendszerünk és a társadalombiztosítás kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Rita (1991) A Veszprémi Szénbányák Vállalat belső telefonkönyvének többfelhasználós, hálózati megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keller, Zoltán (1991) Mozaikok egy diákotthon életéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerek, Edina (1991) A szövetkezeti földtulajdon kialakulása és mozgásiránya Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Zoltán (1991) Arany László műveltsége főművének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereszthidi, Ágnes (1991) Martin Luther und sein Angriff gegen die Kirche. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszti, Réka (1991) Az életveszélyt okozó testi sértés hatályos szabályozása és jogalkalmazási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszturi, Andrea (1991) Az értékelés-osztályozás problémái egy felmérés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész, Krisztina (1991) Drámapedagógia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártóné Szelei, Ildikó (1991) A pedagógusok életmódjának és életkörülményeinek alakulása 1970 és 1987 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kevei, Attila (1991) Bővítések CDS ISIS-hez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicska, Zoltán (1991) A bűnösség alakulása a közlekedési bűncselekményeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Andorné (1991) " Együtt lenni jó " /kapcsolatteremtés, barátság, szeretet/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, András (1991) A katonai bíróságok reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Gábor (1991) A polgári engedetlenség főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, József (1991) Mozgás, tér, idő a relativitás elméletében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Kornélia (1991) Röszke térségének környezetvédelmi gondjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, László (1991) Egyesületi tagnyilvántartó rendszer CDS Micro-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Marianna (1991) Az erőszakos közösülés - A törvényi tényállás elemzése, valamint az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisgergelyné Károlyi, Judit (1991) A Djurdjeváci /Dráva/ vízlépcső és természet-földrajzi környezete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisjuhász, Edit (1991) Nagyüzemi és kisüzemi csikónevelés összehasonlítása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kisné Oláh, Judit (1991) Az életkörülmények és az iskolai teljesítmények összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Róbert (1991) A BÁCS-VOLÁN vállalat munkaügyi nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Bálint (1991) A rendészeti igazgatás, különös tekintettel az útlevélügy fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Imréné (1991) A környezet hatása a kisiskolás szocializációjára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Károly (1991) Iskolai fegyelem. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Mária Rita (1991) A nagykátai munkaszolgálatos gyűjtőtábor működése a második magyar hadsereg felállításának idején. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Mónika (1991) Gondolatok az életről és a halálról Kosztolányi Dezső regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Pál Csaba (1991) Érzelmi biztonság. Megértés, bizalom, szeretet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Pál Zoltán (1991) A biogáz-előállítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Tamás (1991) Nemi nevelés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Tamás (1991) Állóeszköz nyilvántartási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ákos (1991) A szenvedély szerepe az ifjúkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Jancsó, Enikő (1991) Az iparostanoncoktatás története Zircen 1891-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Kozák, Ágnes (1991) Az ősi hitvilág tükröződése a mai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Nyíry, Gizella (1991) Az orosz anarchizmus történelmi gyökerei és aktualitása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Pálinkó, Erika (1991) Arany János lírai formanyelvének sajátosságai az Őszikék verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Schilli, Ildikó (1991) A gyakorlati oktatás helyzete, problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Szabó, Ágnes (1991) Az analízis elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely, György (1991) Készletnyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszlingstein, Éva (1991) Az isaszegi "öregtemplom" történeti és ikonográfiai leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klapács, Gabriella (1991) Esélyegyenlőtlenségen alapuló szelekció az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetovics, Mária (1991) A családi nevelés környezeti tényezőinek összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Knábel, Márta (1991) Szent-Györgyi Albert : a szaktudós és az ember. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Sütő, Ilona (1991) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegének erősítése az ügyfélszolgálat fejlesztésével a Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tölgyesi, Ibolya (1991) A Gyulai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár működése és önkormányzati ügyei 1910-1918 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolb, Zoltán (1991) Függvények interaktív felhasználását támogató modul implementálása Turbo Pascal-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth, Edit (1991) Csongrád népességének foglalkozási átrétegeződése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi, Gabriella (1991) Ki a szegény Aparhanton? : a szociológiai szegénység vizsgálatok összevetésé egy adott kis településen élők helyzetével. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koltai, Judit (1991) Az általános iskolát végzett tanulók gondolkodási képessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Tibor (1991) Hátrányos és veszélyeztetett gyerekek helyzete kiskunmajsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Zoltán Attila (1991) A köztársasági elnök jogi státusának problémái 1946-ban és ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komárominé Huszárik, Judit (1991) A dunaegyházi általános iskola története Hősz Ilona életútja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komárominé Sonkoly, Ildikó (1991) Egy veszélyeztetett gyermek gyermekvédelmi megközelítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz, Dorottya (1991) A sztarec-motívum Dosztojevszkij Karamazov testvérek c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koppányi, Gábor (1991) Nagyüzemi szarvasmarha telep vállalkozásban történő üzemeltetésének korlátai és lehetőségei. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Korok, András (1991) Az Állami Tűzoltóság alapfokú tűzoltóképzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koroknai, Krisztina (1991) A Magyarországon alkalmazott bankhitel-biztosítékok elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korom, Ildikó (1991) Béta-karotin hiány hatása a baknyulak androloógiai jellemzőire. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Korona, Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korsós, Lilla (1991) A napközi otthon sajátosságai, a kiskunlacházi napközi otthon bemutatása (a délelőtti tanítástól való eltérő vonások). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kositzky, Tamás (1991) PASCAL-INTERPRETER II. Az utasítások végrehajtása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koszta, Zsolt (1991) A SCREENSHOW látványos képmegjelenítő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Annamária (1991) Véges Abel-csoportok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1991) L3 nyelvtan elemzése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1991) A családi farmok optimális méretének kialakítása. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kovács, Gábor (1991) Sertéstakarmányozás technológiájának elemzése (hizlalásban vagy tenyésztésben). BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kovács, Henriette (1991) Kótás ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Péter (1991) Hízómarhák takarmányozásának vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kovács, András (1991) A Kecskeméti Piarista Gimnázium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1991) Trónviszályok kora. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1991) Az istenhit, a szeretet és a halál motívumainak megjelenése Pilinszky János költői munkásságában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Dr. Ferenc (1991) A nyugdíjbiztosítás lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1991) Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek a családban és az általános iskola V. és VI. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Ilona (1991) Értelmiséggé nevelés az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar id. Bókay János Kollégiumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márton (1991) A betöréses lopások kriminológiai jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1991) Német származású női magyar hadifoglyok a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1991) Tanulási problémák az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Budai, Éva (1991) Csoportmozgás-csoportdinamika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Szabó, Mária (1991) A mezőgazdasági kistermelők adatainak feldolgozása a KSH részére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Gábor (1991) Kisfeszültségű villamos hálózatok értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Csaba (1991) Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Csabáné Tapasztó, Ildikó (1991) Sarkadi Imre pályája csúcsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koós, Katalin (1991) A megkapaszkodási ösztön és a megkapaszkodás szindrómája Hermann Imre koncepciójában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krepsz Zoltánné Gregor, Zsuzsanna (1991) Adottság - képesség tehetség Tehetséggondozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kresz, Edit (1991) A német eredetű, ill. nyelvünkbe német közvetítéssel átvett szállóigék interlingvális egybevetésének néhány aspektusa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kreuter, Anikó (1991) "Egy arckép fényben és árnyékban" - Bródy Rembrandt-képe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristofek, Judit (1991) Az emocionális alapszükségletek kielégítetlenségének következményei a nevelőotthonos gyerekeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krémóné Hermánn, Márta (1991) A budapesti agglomeráció kialakulása és fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuklis, Erika (1991) A Szennay kastélynak könyve azaz az első magyar nagyotmondók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis, Henrik (1991) Egy huszadik századi sámán: Sinka István. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulman, Tibor (1991) Implikáció és következmény fogalom a klasszikus kétértékű logikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun, Sándor (1991) A magyar vadkereskedelem fejlődése, jelene és jövője. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kun, Zoltán (1991) A piacgazdálkodás kialakítása és az új gazdálkodási formák az agrárgazdaságban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kun-Szabó, Péter (1991) Adaptív ipari szűrők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuna, Zoltán (1991) ORACLE eszközökkel megvalósítható összetett alkalmazások fejlesztését és üzemeltetését elősegítő menükezelő és segítségnyújtó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuti, István (1991) Élőhelyfejlesztési problémák a Dunaföldvári Vadásztársaság területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kutyik, Ilona (1991) Középiskolai kollégium (munkahelyem története). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi, Róbert (1991) Fácánállomány hasznosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében és a Balkányi Nimród Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Kállai, Edit (1991) A berettyóújfalui nyelvjárás hagyományos használata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kávai, Katalin Rita (1991) A Monarchia időszaka, mint Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit és Krúdy Gyula emlékező prózájának gyökere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóbor, István (1991) Cink ionok hatása agykérgi neuronokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Imre (1991) Mikroökonómiai problémák számítógépes megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Mária (1991) A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1890-1926 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Szilvia (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (1991) A társadalmi szerkezet és rétegződés egyes kérdései, különös tekintettel a polgárosodás magyarországi folyamatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kószó, Lászlóné (1991) Iskolaérettség. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Ágnes (1991) Vámfogalmak egy jövőbeni vámtörvényre tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köböl, Erika (1991) Az erősítés és a tűz-fény motívum megjelenése és kapcsolata Nagy László Galambcsőrök című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köhler, Róbertné (1991) A családi nevelés hibáiból származó magatartászavarok óvodáskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köpe, István (1991) A szabálysértés kialakulása, a rendőrség szabálysértéssel kapcsolatos feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kötél, Ferenc (1991) Mátrixok általánosított inverzének meghatározására szolgáló algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Gábor (1991) Elemzőprogram generálás SLLk nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczó, György (1991) Különböző tömési technológiák eredményeinek összehasonlítása a pézsmarécehizlalásban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Ladányi, Sándor (1991) A felnőttnevelés történeti áttekintése Magyarországon a XIX. századtól napjainkig, különös tekintettel a felnőttoktatás alakulására 1945-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó, Gábor (1991) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának esetei (Felicina - Mokijenko: Russzkije Frazeologizny Linguosztranovedcseskij Slovar c. szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Enikő (1991) GnRH teszt házinyúlban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Lakos, Éva (1991) Számítógépek használata az orosz nyelv oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laky, Norbert (1991) Bináris mátrixok rekonstrukciója négy vetületük alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Edit (1991) Lakáshelyzet Magyarországon a nyolcvanas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lantos, Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laskai, Sándor (1991) Folytonos függvények egyenletes közelítése polinomokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lay, Erika (1991) Hátrányos helyzet az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ledniczky, Ildikó (1991) A kollektív szerződési funkció kitejesedése 1968-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehel, Zoltán (1991) A Robenidin kokcidiumellenes hatásának vizsgálata választott növendéknyulakban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Lehoczki, János (1991) A szarvasmarha bérhizlalás ökonómiai vonatkozásai. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Lekrinczki, Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelik, Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Gonda, Irén (1991) A délutáni foglalkozások hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Nóra (1991) A narkománia, mint társadalmi és egyéni tragédia, avagy aktualitások a kábítószerélvezet témaköréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lerner, Erika (1991) A német nemzetiség helyzete Szigetujfalun. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liebmann, Katalin (1991) A "varázsló" kertje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litauszki, Zoltán (1991) Az ókori görög matematika egyik szellemi műhelye a püthagoraszi iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, Ervin (1991) Adatbázis-kezelő felhasználói programcsomag FoxBASE+ fejlesztői nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, László (1991) A Négy Évszak Olvasótábor (1987-90) módszertana. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács , Ilona Cecília (1991) A testrészek neveinek szerepe Pinczési Judit költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczky, Gabriella (1991) Érintő parabola módszerrel kombinált iterációs eljárások nem-lineáris egyenletek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Zsuzsa (1991) The Role of Magic in "The Witches of Eastwick" by John Updike. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Csaba (1991) A halmozottan hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázárné Fodor, Ibolya (1991) A játék szerepe az orosz nyelv megszerettetésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárt, Eszter (1991) Általános iskolai osztályok szerkezetének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai, Klára (1991) Az Istenanya szerepe a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévainé Ludányi, Éva (1991) Szabadidős tevékenység tervezése, szervezése a Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévay, Zsolt (1991) A tehenek takarmányozása és a reprodukció kapcsolata (Gorzsai Állami Gazdaságban). BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Löki, Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Győző (1991) Ládapakolási algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Machanné Tatár, Rita (1991) A matematika tanítása, szemléltetés a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Macsus, György (1991) Méltányosság a társadalombiztosítás gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magonyné Kis Czakó, Katalin (1991) A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyariné Daróczi, Mária (1991) Szólások Móricz Zsigmond: Rokonok és Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című művekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, Erika (1991) Erdő nélküli papíripar. А Szolnoki Papírgyár példáján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, Ilona (1991) Parlament és kormány - Törvényhozás és alkotmányvédelem Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Ágnes (1991) Vizilények a magyar néphitben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai, Béláné (1991) Az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola helyi egésznapos nevelési rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malatinszky , Zita (1991) Fantasztikum és realitás Szathmári Sándor regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, István (1991) Kisüzemi sertéstartás fő jellemzői, típusai egy adott térségben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Martin, Ferenc (1991) Szerep, személyiség, szituáció Georg Büchner drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Martinusz, László (1991) Kúpszeletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Martinák, Imre (1991) A magyar adórendszer, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Csaba (1991) Az UNIPRO-szója felhasználása a broilerek takarmányozásában. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Matavovszky, György (1991) Radarkép és csapadékadat feldolgozó rendszer a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuz, Norbert (1991) A rend elfelejtett katonái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mazán, Edit (1991) Das Ungarnbild der deutschen Presse 1989 - dargestellt an den Beiträgen des Deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mbaye, Seye (1991) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Meczner, László (1991) Környezetbarát védekezés a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis hübn.) ellen. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Megyeri, Márta (1991) A Városföldi Klubkönyvtár története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melegh, Károly (1991) Szarvasmarhák automatikus azonosítórendszerének és abrakadagoló rendszerének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Mendege, Györgyi (1991) A szigorított javító-nevelő munka büntetési nem értékelése 1985-től 1990-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester, Ágnes (1991) Adatok Ajak népművészetéhez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mező, Ferenc (1991) A nagyüzemi fácánnevelés és ökonómiai vizsgálata a Füzesabonyi Állami Gazdaságban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Michelsz, Klára (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Csilla (1991) A mondatszerkesztés vizsgálata a pankaszi nyelvjárásban nyelvszociológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Lászlóné (1991) A drogfogyasztás mint a szocializációs zavarok tünete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikó, Sándor (1991) A puritanizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mile, Lajos (1991) Beilleszkedési zavarok (általános iskolai vonatkozásban). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mocsári, Adrienne (1991) A polgármester jogállása a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után Magyarországon - Az önkormányzat fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári, Éva (1991) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Anikó (1991) A készletezési modellek osztályozása, a készletezési mechanizmusok leírása és az egyszerűbb modellek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (1991) LR(1) elemzés környezetfüggetlen nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1991) Ingerminőségek megjelenése patkány agykérgén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Klára (1991) Dunapentele helytörténetének néhány kérdése a családi nevek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Marianna (1991) Geschlechtspezifische Rollen in der Sprache und in den Lehrwerken des Deutschen als Fremdsprache. Sprachbuchanalyse anhand ausgewählter Aspekte. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Sándor (1991) A társadalombiztosítás pénzügyei - Ágazati biztosítás, kötelező és önkéntes biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1991) Az Állami Számvevőszék - Múlt és jelen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár , Klára (1991) Alkalmatos textusok. A hagyományok működése nevezetes alkalmakkor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mondovics, Mihály (1991) Silókukorica-szilázsok beltartalmi paramétereinek mikroszámítógépes vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Morvai, Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy, Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Motyovszkiné Petrik, Erika (1991) Az általános iskolás tanulók pályaválasztásának és továbbtanulásának problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mozsár, Erika (1991) Az énektanítás hatása a felsőtagozatos tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mucsi, Géza (1991) A falfirkálások szerepe a városi folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muity, Erika (1991) A toxikománia elterjedése a volt szocialista országokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi, Imre (1991) A kulturális igazgatás különös tekintettel az oktatásügyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muntyán, György (1991) Románia nemzetiségi politikája 1944-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácz, Melinda (1991) Az esztétikai nevelés pszichológiai vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mádi, Dr. Sarolta (1991) A biztosítási szemlélet erősödése a magyar társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márki, Edina (1991) Öngyilkosságról Bács-Kiskun Megyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus, András (1991) Gondolatok az adócsalásról, annak történelmi előzményeiről és néhány kriminológiai vonatkozásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, Kinga (1991) Az érdeklődésfejlődés és a számítástechnika iránt való érdeklődés kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márta, Krisztina (1991) A tanári személyiség szerepe a tanár-diák kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mártonffy Zoltánné Papdi, Magdolna (1991) A gyermeki önállóság fejlesztésének lehetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máthéné dr. Bertók, Judit (1991) Igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Méhn, Ágnes (1991) nincs megadva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Erika (1991) Hálótervek számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Erika (1991) Télközépi ünnepek Homokmégyen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Ildikó (1991) Madarak a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Lajos (1991) Automatikus hibakorrekció LL(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Mária (1991) A bűnösséget kizáró okok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás (1991) Genetikai vizsgálatok Drosophila melanogaster 96-os régiójában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Varga, Gabriella (1991) Tiszaalpár halászati szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mórocz, Lászlóné (1991) Pedagógus alakok Móricz Zsigmond regényeiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa, István (1991) Struktúravizsgálatok komplex földrajzi rendszereken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1991) BUT szülőpárok termelési eredményei. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nagy, Róbert (1991) Egy Bács-Kiskun megyei fácántelep ökonómiai elemzése. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nagy, Sándor (1991) Iterált függvényrendszerek alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1991) A fácán nevelése, kihelyezése és teríték vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Szakszervezeti Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nagy, dr. Sándor (1991) A dámtelepítés elemző vizsgálata a Kemenesmagasi Vadásztársaság területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nagy, Éva (1991) A szarvasmarhatenyésztés költségeinek és jövedelmezőségének összehasonlítása egy kis- és egy nagyüzemi tehenészetben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nagy, Attila (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1991) Az orosz írás tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Edit (1991) Gondolatok az idő irreverzibilitásáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Erzsébet (1991) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának káros hatásai az elítéltekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (1991) Tehetséggondozás az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Imre (1991) Egyes közlekedési bűncselekmények kriminológiai összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1991) Rendezési algoritmusok objektum-orientált megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (1991) "Egy alapítvány, két alapító" A szeghalmi Péter András Gimnázium létrejötte és története 1926-tól 1948-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1991) A beszélés és az olvasás kapcsolata a beszédtevékenység négy alapműveletének rendszerében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Rita (1991) A fegyelmezésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Sándor (1991) A magyarországi protestáns egyházak és felekezetek jogi státusának elemzése az elmúlt félévszázad vetületében /1940-1990/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Veronika (1991) A valóság ábrázolása Erich Kästner ifjúsági műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zsuzsanna (1991) Herbart pedagógiája mai szemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Éva (1991) Gyula város irodalma 1982-1986 : bibliográfia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Éva (1991) Hontalanok e hazában.?! - Adatok a magyarországi cigányság életéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1991) A természet titkai felfedezhetők és birtokolhatók az emberi értelem és az érzékszervek segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes, Ildikó (1991) A Bibliai József-történet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes Nagy, Boldizsár (1991) A Horthy-korszak revíziós politikája - Bethlen és Teleki. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nguyen, Quoc Toan (1991) Intervallum aritmetikán alapuló globális optimalizálási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nimmerfroh, Judit (1991) Játékok és játékos elemek az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novozánszky, Gábor (1991) A borjak takarmányozása a választásig. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Novák, Lajos (1991) Tiszaalpár közművelődése /Kultúrtörténeti áttekintése a századfordulótól napjanikig/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyemcsok, Attila (1991) Britain's Mediterranean Policy from Napoleon to the Crimean War. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Zsolt (1991) Az új magyarországi értékpapír és értékpapírpiac sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos, Ildikó (1991) Az úszás hatása a 12-14 éves gyermekek egyes személyiségjegyének fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Józsefné (1991) A tűzvédelmi propaganda célja, feladata és szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Mónika (1991) A Waldorf-pedagógia elterjedési lehetősége Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyárády, Zoltán (1991) A földtulajdon és a szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyéki, Csaba (1991) A hewlett packard 7470A típusú plotter emulációja UCC 3000-es plotteren. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nánai, Attila (1991) A Robenidin kokcidiumellenes és bélflórára gyakorolt hatásának vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Német, Tünde (1991) A szabadságelvonó büntetések a jugoszláv és a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Krisztina (1991) Az agrometeorológiai információs program és hasznosítási lehetőségei a mezőgazdaságban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Németh, Pál (1991) Mezőgazdasági vállalkozások feltételei, integrációja Magyarországon és lehetőségei a Kunsági térségben, különös tekintettel a holland kereskedelmi kapcsolatokra és a vállalkozási mintára. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Németh, Anita (1991) Az értékek élete, életünk értéke. Főiskolások-egyetemisták értékorientációi /1989-1991/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Gabriella (1991) Ünnepek Dunakömlődön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Imre (1991) A napközis nevelő feladata a család és iskola kapcsolatának erősítésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Józsefné (1991) A szigetszentmiklósi Városi Könyvtár lehetőségei, fejlődési irányai a változó társadalmi feltételek között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Károly (1991) Az egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozási rendszer számítógépes ellenőrzése és informatikai rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Tiborné (1991) A fiatalkorú bűnelkövető személyiségét érő hatások. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Benedek, Gyöngyi (1991) Iskolaérettség, iskolavárás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nógrádi, Beáta (1991) Az emberölés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos, Andrea (1991) A német szociáldemokrácia fejlődésének kezdeti szakasza, a bernsteini koncepció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olajos, Ilona (1991) A család és az iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz, Petra (1991) A veszélyeztetett és a nehezen nevelhető gyermekek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz, Sándor (1991) A gyöngyösi Bajza József Műemlékkönyvtár története és állományösszetételének ismertetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh, Péter (1991) Információs rendszer a Procontrol Eletronics LTD. Termelőrészlege számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Tiborné (1991) A társadalombiztosítás és a gyógyszerellátás 1891-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Zsuzsanna (1991) Képességfejlesztés a biológia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláhné Fűz, Ibolya (1991) Családi és társadalmi ünnepségek szervezeti és módszertani problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ombódi, Erika (1991) Szimpátia és empátia szerepe az óvodás gyermekek társas kapcsolatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán, Hedvig (1991) I. Péter és Pétervár a XIX. századi orosz irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroján, Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Péter (1991) A fácán utónevelés vizsgálata az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát üzemi vadászterületén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Orosz, Balázs (1991) Megváltozott munkaképesség - rehabilitáció - rokkantság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, István (1991) Serdülőkorú sportolók teszteredményeinek nyilvántartása és felnőtt kori magasságuk becslése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Krisztina (1991) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke c. pszichoanalitikus naplójának keletkezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oszlács, Éva (1991) Gondolatok a nyugdíjrendszerünkről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pachner, Róbert (1991) Pythagoraszi számnégyesek algoritmikus előállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pajkosné Száldobágyi, Gabriella (1991) A tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata a számítástechnika segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pajuf, Izabella (1991) Phonetische und lexikalische Besonderheiten in der Mundart von Rátka - anhand des Wortschatzes der dort vollzogenen Hochzeitsbräuche. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pankotai, Andrea (1991) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Nóra (1991) File-editor XENIX alatt készült file-kezelőhöz és továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papdi, Csaba (1991) HUNGAHIB-39 hibridsertés szaporasági és felnevelési teljesítményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Papp, Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erika (1991) A külgazdaság állami szervezete Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ferenc (1991) Adatok és észrevételek a nevelőintézeti nevelés köréből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Gyöngyvér (1991) Társadalmi helyzet és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (1991) Néhány gondolat a történelemről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (1991) Memhet Bég levele a Ványaiakhoz: Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zsuzsanna (1991) A gyermekneveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Éva (1991) A magvak és termések természetes elterjesztése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papucsek, Margit (1991) Erdő és vad kapcsolata a Pilis és Dunazug hegységben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Paszternák, Erika (1991) Környezetvédelem, földvédelem a földjogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pata, Ildikó (1991) A vállalkozások helyzete a mai Magyarországon a belső érdekeltség tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patai, Lajos (1991) Szabálysértés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataj, Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Dóra (1991) A házastársi konfliktusok szociológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi, Zoltán (1991) Некоторые проблемы ранней поэтики Н.В. Гоголя. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patyi, Béla (1991) Videoprogramok készítése és felhasználása az általános iskolai környezetismeret és biológia tantárgyak oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi, Gábor (1991) Videoprogramok felhasználási lehetőségei a biológia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulik, Katalin (1991) A kreativitás megismerése és a kreativitásra nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perei, Jánosné (1991) A gyermek érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perger, Tímea (1991) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perity, István (1991) Egy családfakutatás tapasztalatai Adalékok Bátya történetéhez. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethő, Ágnes (1991) A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszkiné Bencsik, Márta (1991) Az egészségügyi ellátás rendszere, kapcsolata a társadalombiztosítással - Megújulásának és finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petró, János (1991) A jármi-i "Alkotmány" Mgtsz. sertéstelepi technológiájának elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pető, Istvánné (1991) A kalocsai Péterkerti Iparos Gurigázó Társaság története (Egy önszerveződő szabadidős közösség mindennapja). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pető, Dr. Tünde (1991) Alkoholbetegek jövőképe (Célzott interjúk Nagyfáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Peák, Csaba (1991) Alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett életelleni bűncselekmények közös jellemzői női elítéltek esetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pfisztner, Ildikó (1991) Русские зимние народные праздники. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pigniczki, Józsefné (1991) Az iskolaérettség helye, jelentősége az 5-6 éves gyermekek személyiségének alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Boglárka (1991) Modernizációs stratégiák. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pintér, Béla (1991) Különböző genotípusú tejtermelő tehénpopulációk összehasonlítása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pintér, Erika (1991) A határozott számnevet tartalmazó magyar, német és orosz frazeologizmusok összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintérné Bíró, Beáta (1991) Adottság, képesség, tehetség elvi pszichológiai alapjai, képességfejlesztés az általános iskolában 10-14 éves korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Plaukity, Zsuzsanna (1991) Tanári magatartásformák néhány jellemzője tanulói és tanári vélemények tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pleskó, Ágnes (1991) A halálbüntetésről, avagy a hóhér elbocsáttatott. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai, Mária (1991) XX. századi pedagógiai törekvések. Drámapedagógia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Podonyi, Márta (1991) Lakodalmi szokások Algyőn régen és napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pollák, András (1991) Programozható eljárásbank dBASE alapú rendszerekhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polner, Eörs (1991) Az öngyilkosságok háttere Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prekup, Ildikó (1991) Ókori eredetű szállóigék egybevető vizsgálata a német és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Preszter, István (1991) Új technológián alapuló tejtermelő tehenészet ökonómiai elemzése. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Priboj Bálint, Laura (1991) A büntetésvégrehajtási jog jugoszláv és magyar viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy, Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, Violetta (1991) Magyarországi agarászatok. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pálkertiné Fébó, Diána (1991) A Gemenci állami erdő- és vadgazdaság, mint az ország egyik leghíresebb erdőgazdálkodó egysége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pápai , Julianna Lívia (1991) Giraudoux magyar színpadon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, László (1991) A muflontelepítés eredményességének vizsgálata a váli Vajda János Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Pásztor, Éva (1991) Besonderheiten im Prosastil von Christa Wolf anhand ausgewählter Beispiele. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi, Györgyi (1991) A tiszta forrás cseppjei (Csoóri Sándor költészetéről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, Róbert (1991) Középiskolás fiatalok a sportszerűségről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rab, Péter (1991) Ivarzás- és ovulatio-indukciós eljárások vizsgálata házinyúlban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Radics, Zsuzsa (1991) Személyiségfejlődési zavarok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ragán, Dr. Erzsébet (1991) A bányászatban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók speciális társadalombiztosítási ellátása Veszprém megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reicher, József (1991) A kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulók pályakezdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy, Tamás (1991) Assembly nyelvű programozást támogató előfeldolgozó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Retkes, Sándor (1991) Arnyékszerkesztés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Revák, Anikó (1991) Pusztavacs virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rezsek, Zsolt (1991) A szegedi IKV által kezelt bérlemények értékesítésének nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai, Tibor (1991) A kóros elmeállapot és az ittasság értékelése a Büntető Törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rojikné Kérdő, Csilla (1991) Ifjúságunk lelki arculata /Egy felmérés tükrében/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rokob, Tibor (1991) Érzelmek az emberi viselkedésben, ábrázolásuk a különböző művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romhányi, Zsuzsanna (1991) Katona József drámaírói pályájának kibontakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosinsky, Tünde (1991) A szerelemről és az egyén pszichoszexuális fejlődésről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozek, Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruff, Edit (1991) Az orvos, a beteg és a biztosítás közötti viszony jogi szabályozásának kulcskérdései a társadalombiztosítási betegségi ellátási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruppert, Gábor (1991) Számítógépes adattömörítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Attila (1991) A területi önkormányzatok néhány problémája - Jogelméleti, hatalmi és történeti szempontok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Éva (1991) Nemzetiségi kultúra Dusnokon Népszokások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráczné Molnár, Magdolna (1991) Az elítélt csoportok struktúrájának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rádl, Izabella (1991) Kitelepítés Gánt községből 1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi, Mihály (1991) Az előzetes letartóztatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rásó, Hajnalka (1991) A büntetésvégrehajtás hatékonysága - Hogyan épül fel és hogyan funkcionál a magyar büntetési rendszer? Milyen képet mutat a hazai szankciógyakorlat a külföldi, illetve a nemzetközi büntetési modellek mellé állítva? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Récsi, László (1991) Az osztályfőnök feladatai a tanuló személyiségének megismerésében és pedagógiai jellemzésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rédeyné Dr. Pethes, Éva (1991) Egy privatizáció tanulságai (A munkaügyi kapcsolatok változása a tulajdoni forma változásának tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai, Edit (1991) A szecesszió stílusjegyei Ambrus Zoltán Midas király című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Katalin (1991) A vér-motívum Arany János balladáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon, Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1991) Nemzetkarakterológia és magyarságtudat Babits életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1991) A családjogi törvény és módosításai, megjelenése Csorváson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sasváriné Kovács, Berta (1991) Tamási Áron: Ábel (Ábel és a világ). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schettrer, Henriette (1991) Erdey László. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schimpl, Zsolt (1991) Mikroökonómiai oktatóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schmera, István (1991) A Visegrádi Vadaskert kialakítása a Pilisi Parkerdőgazdaságban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Schneider, Beáta (1991) A mohácsi sokác női népviselet 1920-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schulcz, István (1991) A róka táplálkozásának vizsgálata a "Március 15" Mtsz Vadásztársaság területén élő apróvadállomány függvényében. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Sebestyén, Katalin (1991) A kontinuitás vizsgálata Nagy László Versben bujdosó című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebők, Ildikó (1991) Adalékok Szerémi György történetírói személyiségének megismeréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Lajos (1991) Adattárolás különböző adatstruktúrák esetén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, László (1991) Jelentés készítő rendszer MISAM adatállományokhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Klára (1991) "világgá dermed a között" Közelítések Bertók László költői világához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipka, Krisztina (1991) Összehasonlító matematikai tudásszint vizsgálatok a középiskolák II. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (1991) Az álom szerepe Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solti, Emese (1991) Az istenkép változása - s az azzal kapcsolatos transzcendentális problémák - a magyar költészetben Bessenyeitől Kölcseyig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somhegyi, Tamás (1991) A HUNGAHIB 39-es és 50-es hibridsertés hízási és vágási teljesítményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Somodi, Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Zoltán (1991) PASCAL-INTERPRETER. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Anikó (1991) Az osztályozás pszichológiai kérdései a diák, a tanár és a szülő szemszögéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Tünde (1991) A valóság és fantasztikum keveredése E.T.A. Hoffmann művészetében. Az arany virágcserép, Brambilla hercegnő, Signor Formica, Kis Zaches, akit Cinóbernek neveztek, Don Juan és A Homokember című elbeszélések alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Steinmetz, Dr. Györgyné (1991) Közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerforgalmának számítógépes elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sugár, Eszter (1991) Iskola katedra és skolasztika nélkül (Bevezetés a Freinet-pedagógiába). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Suszter, Ágnes (1991) Kimutatható változások és hatásuk Békéscsaba pamutiparának 1985 utáni fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Susányi, István (1991) Verseny eredmények feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svecz, Mónika (1991) A tömegkommunikációs eszközök alkotmányjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svorcz, István (1991) Emelőgépek és emelőelemek kezelésének és ellenőrzésének üzemi nyilvántartási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sváner, Katalin (1991) Assisi Szent Ferenc első rendje. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabadka, Bertalan (1991) A vadkacsa tenyésztése és gazdasági hasznosításának vizsgálata a Szerencsi Állami Gazdaságban. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szabó, Csilla (1991) Szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Imre (1991) Elektronikus faliújság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1991) Feldolgozó program a PLS 508 típusú PLC-hez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (1991) Az élőhely vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a kisújszállási Petőfi VT területén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szabó, László (1991) Solymászat módjai és helye a mai kor vadászatában. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szabó, Béla (1991) A szegedi postaigazgatóság számítógépes bérügyviteli rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1991) Gyula város a háborús években (1938-1944). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gabriella (1991) A kábítószer-fogyasztás vonatkozásai Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gyöngyi (1991) Magyar Alkotmánybíróság európai tükörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1991) Az általános iskolai tanulók tanulmányi érdeklődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Józsefné (1991) A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való bánásmód pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, László (1991) Nemzetállam és kisebbségek Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lászlóné (1991) Kreativitás-fejlesztés 1. osztályos napközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Nóra (1991) Lakóház, házberendezés és táplálkozás Kocson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Rita (1991) Pilinszky lírai alkatának bemutatása prózai művei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Tamás (1991) Táj és ember : Zám Tibor helye a magyar szellemi életben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Tamás László (1991) Homogenitás és heterogenitás: a házasságok stabilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (1991) Pol Pot-rezsim. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kernya, Piroska (1991) Közlekedésre nevelés feladatai a 6-14 éves korosztálynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Mede, Brigitta (1991) Ifjú Gárda Nevelőotthon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szajkó, Csilla (1991) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakter, Zsuzsanna (1991) Проблема демонизма в произведениях лермонтова и байрона. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai, Judit (1991) A víz szerepe a magyar néphagyományokban és népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai, Krisztina (1991) A bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Majernyik, Marianna (1991) A képességfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei. Feladatgyűjtemény az általános iskolai szakköri foglalkozáshoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szaniszló, Éva (1991) A környezetvédelmi jog szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarka, Attila (1991) Mezei nyúl tularaemiája, közegészségügyi jelentősége adott területek fertőzöttségének vizsgálata alapján. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szarka, Sándor (1991) Juhágazat gazdaságosságának elemzése a hajdúböszörményi "Vörös Csillag" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szathmári, Éva (1991) Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Zsuzsanna (1991) A gyermek személyiségfejlődése a környezet hatására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szczepanska, Anna (1991) Lengyel-magyar összevető szókincsvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi, Judit (1991) Állam és egyház harca az oktatásban 1945-50. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Erika (1991) Adalékok napjaink tanárképéhez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegfű, Kinga (1991) "Nyelvében él a reklám (is)". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeiler, Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, László (1991) A földvédelem és az 1976. évi II. tv. összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelei, Pál (1991) A nagykőrösi református gimnázium önképzőkörének működése / 1872 - 1896/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemessy, Ákos (1991) A magyar alkotmányfejlődés 1944-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemethy, Zoltán (1991) A honvédség hivatásos állományú tagjai lakásügyeinek eltérő jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő, Kinga (1991) Többszörösen hátrányos helyzetű debilis tanulók pedagógiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenohradszki, Sándorné (1991) A kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szente, Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi, Gáborné (1991) Egyházak tevékenysége a börtönökben. Egyház és állam viszonya a büntetések végrehajtásában, valamint a hazai börtönügy fejlődése során az államalapítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeremlei, Erzsébet (1991) Termékenységkultuszok a magyar folklórban a mezőgazdasághoz kapcsolódva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora, Judit (1991) Gondolatok a sátánizmusról (szakdolgozat mentálhigiéné tárgyból). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilbereisz, Edit (1991) A Nakonxipán motívum. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1991) Környezetvédelmi nevelés a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok , György (1991) Gyöngyösi István "rímszótára". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szintai, Péter (1991) Síklapokkal határolt testek számítógépes modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes, György (1991) A vagyoni érdekeltség egyes új formái az ipari szövetkezetekben 1988-1991. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziveri, Ildikó (1991) A palóc lakodalom mozzanatai / a hérész,a menyasszonykalács, díszes tyúk és kakas /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szivi, József (1991) Az elsajátítási kritériumok meghatározásának módszerei (Az általános iskolai 7. osztály első féléves fizika tananyagának elemzése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szklenár, József (1991) Hálózati folyamatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik, Mihály (1991) Az 1849. július 15-17-i váci csata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szláma, Emma (1991) Gondolatok a változás előtt álló magyar egészségügy helyzetéről és a külföldi egészségbiztosítási rendszerek működésének tapasztalatairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki, Margit (1991) A hazai kereskedelmi forgalomban kapható kokciumellenes szerek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szombathelyi, Anita (1991) Воланд и другие /Анализ романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита "/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty, Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szondi, Erika (1991) A szeretet, mint a világmindenséget összetartó és harmónikus egésszé tevő erő Platonov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szukics, Sándor (1991) Az emberölés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurmó, András (1991) A fogoly keltetésének vizsgálata a gödi Dunamenti Mgtsz Sződi Szárnyasvadtelepén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szántosi, Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szárazajtai, Tamás (1991) Holter felvételek feldolgozása és adatbázis-kezelő környezetbe konvertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Tibor (1991) A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményének összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy, László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Gábor (1991) A cím nélküli gyűjtemény helye Balassi Bálint költői életművében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, János Zoltán (1991) Kisüzemi juhászat bemutatása, elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Széll, Andrea (1991) A választás és az elutasítás dinamikája az általános iskolai tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Király, Mária (1991) Tiszaeszlár, 1882-1883. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szép, Tibor (1991) Az orosz állam mítosza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti, István (1991) A LISP programozási nyelv értelmező programjának megvalósítása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szórádi, Andrea (1991) A szerelem mint a lelki társkeresés, a kínzó egyedüllét leküzdésére irányuló törekvés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szöllősi, László (1991) A magyar racka genetikai megőrzése rokontenyésztéssel. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Szűcs, Levente (1991) Értékpapírok nyilvántartása és elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Csaba (1991) A rendszerváltozás jogi feltételei - Az Országgyűlés törvényalkotó munkája 1988 májusától 1990 májusáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (1991) Tanulási problémák az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Gábor László (1991) A nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Rozália (1991) Az ifjúkori bűnözés helyzete, jellemző okai és megelőzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcsné Boros, Mária (1991) A munkaviszony jogellenes megszüntetése - A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Palásti, Judit (1991) A hátyai templom történeti-művészettörténeti leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfár, Miklósné (1991) Bűnözés és kábítószer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Imre (1991) MIX assembler és szimulátorprogram I. MAXIASM fordítóprogram. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sánta, Emese (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sáradi, Lászlóné (1991) A magyar társadalombiztosítás rövidtávú és hosszútávú likviditása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sármány, Andrea (1991) A Themen 1. és a gimnáziumi 1. osztályos tankönyv összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós, Katalin (1991) Magyar sorskérdés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli, Márta (1991) Jövedelemelvonás elemzése a szegvári "Puskin" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Süpöl, Edit (1991) A kétnyelvűség egy kérdésének kísérletes vizsgálata (igék alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tagai, Andrea (1991) Horthy-korszak és tehetséggondozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Andrea (1991) Puskin, Tolsztoj, Csehov (Változatok egy témára). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, István (1991) Hiperkocka avagy négydimenziós kocka háromdimenziós hipersíkkal való metszeteinek perspektivikus ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Kálmán (1991) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Rezső (1991) A környezetvédelem fejlődése és legújabb jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, János (1991) Önkormányzati jogalkotás - A helyi jogalkotás környezete. Az önkormányzati szabályozás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpas, Krisztina (1991) Palinológiai vizsgálatok az ásotthalmi mocsárréten. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás , Dorottya Mária (1991) A bohóc retorikai szerepe a modern művészetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanyi, Éva (1991) A család, mint szocializáló tényező. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar, Jánosné (1991) Galgahévíz község iskolájának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi, Zsolt (1991) Oktatóprogram a határidős deviza- és hiteltőzsdék működésének szemléltetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi, Anikó (1991) "Этика ценностей" личного и безличного в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczky, Antal (1991) Sikerek és kudarcok a tanulók életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Teiszl, István (1991) Kábítószer és a bűnözés 1985-1990 között Magyarországon, valamint összefüggései a nemzetközi mutatókkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesi, Péter (1991) Mátrixok ortogonális triangularizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári, Anikó (1991) Az orosz kultúra a magyar sajtóban 1895-1900. 1926-27. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tengely, Gyula (1991) Hivatásos nevelőszülői tevékenységem tapasztalatai, tanulságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenk, László (1991) Erdélyi menekültek Csongrád megyében 1988-1990 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi, Erika (1991) A kétszintű bankrendszer és jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terjék, Gabriella (1991) A játék a jellem kovácsa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ternyik, Csaba (1991) Gemenci Állami Erdő és Vadgazdaság szarvasállományának strukturális vizsgálata. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Thuróczy, Zoltán (1991) Homo regius. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tibol, Katalin (1991) A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola története a kezdetektől 1960-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tilki, Katalin (1991) A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Beatrix (1991) A pentelei-löszplató. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tirla, Istvánné (1991) Személyiségfejlesztés, a tanulási zavarok megelőzésének lehetőségei iskoláskor előtt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszárovits, Nóra (1991) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich der Gesundheit und Krankheit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tokaji, Imre (1991) A csülök- és egyéb indikátor szervek ásványianyag tartalmának vizsgálata, valamint csülökbetegségek típusonkénti megoszlása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tomecskó, Tamás (1991) Az őzállomány minőségének változása az Ócsárd és Vidéke Vadásztársaság területén 1975-től 1990-ig. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tomán, István (1991) Gyermekek tűzvédelmi nevelése az általuk okozott tüzek megelőzése érdekében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma, Erzsébet (1991) Az érzelmek fejlődése /összehasonlító vizsgálatok/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toronykőy, Márta (1991) Babits Mihály "A gólyakalifa" c. regény elemzése (A regény, mint szintézis). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toronykőy, Márta (1991) Babits Mihály: A gólyakalifa - a regény mint szintézis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tucsek, Gábor (1991) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Téglás, István (1991) A környezetgazdálkodás problémaköre és közgazdasági megközelítése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tímár, Zoltán (1991) A myxovac vakcinázást követő immunológiai áthangolódás ellenőrzésének vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tóta, József (1991) A XXI. század energiaforrásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Attila (1991) A-vitamin és béta-karotin hiány hatása az angóranyulak gyapjúnövekedésére. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tóth, Géza (1991) A mezőgazdaságban alkalmazható hitelek vizsgálata, elemzése. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Tóth, Andrea (1991) A Kecskemét Kisfái Ált. Isk. és a Szentkirályi Ált. Isk. tanulóinak vizsgálata és összehasonlítása a hátrányos helyzet szempontjából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1991) Szervetlen mérgek és fiziológiai hatásaik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Fruzsina (1991) Esztétikai-művészi nevelés a reformpedagógiában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gábor (1991) Könyvtári adatnyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1991) A közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi szabályozás szükségessége és módjai - A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatra is tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1991) Népi gyógyítás Szamosszegen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Mariann (1991) A fehérpaprika termesztési technológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Mária (1991) A magasabb vezető állású dolgozók jogállása és felelőssége a mai magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péterné (1991) Kreativitás és kreativitásfejlesztés óvodás- és kisiskoláskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Szabolcs (1991) Poligonok felismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1991) A fegyelmi felelősség intézményének története és jövőbeni lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1991) A Quattro táblázatkezelő rendszer vállalati alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1991) A harmonikus tanár-diák kapcsolat jelentősége az iskolai oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Éva (1991) A házasság érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamásné Kiss, Gyöngyi (1991) Bibliai eredetű és vonatkozású szólások és közmondások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Csuhaj, Dóra (1991) Társadalmi egyenlőtlenségek és a szociálpolitika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tótok, Ágota (1991) Menetlevél nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári, Margit (1991) Az egészségügy finanszírozásának módszerei, feltételei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Törteli, Ervin (1991) Geometriai testek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Dr. Magdolna (1991) Munkáltatók megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási szerv irányába - Csongrád megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török, Terézia (1991) A ruszinok nemzetiségi törekvései a XIX. század végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökné Gémes, Tünde (1991) Hegyesi Márton könyvtára a Kiskun Múzeum Gyűjteményében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujvárosi, György (1991) Turbo Pascal programok statikus elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unghváry, László (1991) dBase és Pascal közötti filekonverzió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ungvári, László (1991) Az őzállomány fejlesztésének lehetőségei a csemői Rákóczi Vadásztársaságnál. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Urbán, Ferenc (1991) A melléktermékek hasznosítása a broilerek takarmányozásában. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Utasi, Csaba (1991) Kisüzemi broilertartás ökonómiai elemzése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

V

Vajai, Krisztina (1991) Információadás és információszerzés népmeséinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valastyánné Kozma, Mária (1991) A tanár mint modell. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Katalin (1991) A π értékének meghatározása i. e. 2000-től i.sz. 1000-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Lajos (1991) A vadgazdálkodási ágazat komplex vizsgálata és a fejlesztés lehetőségei a Tamási Állami Gazdaság üzemi vadászterületén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Varga, Zsolt (1991) Borjúnevelés választásig egyedi ketreces és csoportos tartásban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Varga, Zsolt (1991) TRT vírussal fertőzött pulykaállomány termelési paramétereinek vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Varga, András (1991) A "képernyő-kór" avagy a videózás helye a kultúrában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Annamária (1991) Az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedése a társadalmi élet mindennapjaiba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Emőke (1991) Németh László nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Gézáné (1991) Az értelmi - kulturális nevelői munka lehetőségei a Budapesti Fegyház és Börtönben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Dr. Imre (1991) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek helye, szerepe, fejlődési irányai a társadalombiztosítás szervezeti struktúrájában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, József (1991) A lineáris programozás modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (1991) Сопоставление системы гласных русского и венгерского языков при анализе фонетических ошибок у венгерских учащихся. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas, Katalin (1991) Félegyháza irodalmi hagyományai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasmanszki, Károly (1991) A közrend és közbiztonság elleni szabálysértések kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, József (1991) A nehezen nevelhető gyerekek fejlesztésének lehetőségei nevelőotthonomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, Katalin (1991) Fémek szerepe a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vedelek, Evelin (1991) A tél jeles napjai és népszokásai Dávodon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vehrer, Adél (1991) Öt világot éltem meg (Tuba Lajos parasztember életének története saját elmondása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbőczi, Zoltán (1991) Hálózati integrált bérleménynyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, László (1991) A makói községi Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola története 1880-1930-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezényi, László (1991) A fácán előnevelésének vizsgálata a gödi Dunamenti MgTSz sződi szárnyasvad telepén. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Viczián, Ilona (1991) Algebrai egyenletek gyökereinek numerikus kiszámítása és az együtthatóktól való folytonos függése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Gábor (1991) Felhasználóbarát lekérdezést definiáló rendszer dBASE-hez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidik, Dr. Györgyi (1991) A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki, László (1991) Merre tartasz ügyészség? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, István (1991) A C-vitamin adagolás és a vaskiegészítés hatása a pecsenyecsirke-nevelés eredményeire. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Vincze, László (1991) Meliorációs összefüggések egy komplex üzemi melioráció példáján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virrasztó, Gyöngyi (1991) Mezőtúr fazekassága és története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Anetta (1991) Árnyékszerkesztés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Erika (1991) A szemléltetés szerepe az általános iskolai földrajz oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visi, Anita (1991) Értékelés és osztályozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visi, László (1991) Karakteres megjelenítés grafikus üzemmódokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várszegi, Éva (1991) Kender - és gyapjúfeldolgozás Kásádon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh, Edit (1991) A cigányság hátrányos helyzete és bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Norbertné (1991) A serdülők érzelmei, serdülőkori problémák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Víghné Szenti, Katalin (1991) A bábjáték szerepe és jelentősége a napközi otthonos nevelőmunkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weigert, Andrea (1991) Kreatív játék és bábozás lehetőségei a vizuális nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weiner, András (1991) Élményorientált iskolán kívüli biológiaoktatás a fejlett országokban és hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wolf, Viktória (1991) Die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wolff, Jánosné (1991) A mikroosztályos nevelési rendszer az általános iskola alsó tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wolford, Ferencné (1991) Az értékelés hatása a tanulók személyiségére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wölfl, Tamás (1991) Térképek generálása távolságtáblázatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakarné Kovács, Erika (1991) A tanulmányi munka tartalma a napközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zakupszky, Csilla (1991) Tagsági viták a szövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zawiasa, Róbert (1991) Bozo – egy szövegszerkesztő alapú programfejlesztő környezet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, Gabriella (1991) Síklapú testek áthatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zombori, Katalin (1991) Néhány magyar vonatkozású esemény a Nуesztоr-krónika tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zs. Szőke, Ágnes (1991) Adottság, képesség; tehetséggondozás az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsapka, Györgyné (1991) A napköziotthonok kialakulásának történeti fejlődése Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó, Mariann (1991) Felkészülés az iskolára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsidó, János (1991) A dám kártételének vizsgálata gabona kultúrában a gyulavári "Lenin" Tsz-ben. Postgraduate education, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Zsirai, Krisztina (1991) "Ott túl a rácson..." - Az elítéltek helyzete és beilleszkedése a büntetésvégrehajtási intézetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, Ottó (1991) Az ásotthalmi mocsárrét diplopoda faunájának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsoldosné Lőrincz, Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádori Fekete, Károlyné (1991) A család, a pedagógus és a társak szerepe a serdülők fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbori, Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Andrásné (1991) A társadalombiztosítási kifizetőhely szerepe, szükségszerűsége a munkáltatói szervezetben és gazdálkodásban - A jövőjére vonatkozó elgondolások a munkáltatói szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Gyöngyike (1991) Vándortűz című folyóirat repertóriuma 1946-1948. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám, Rita (1991) Az átkok, szitkok, káromkodások vizsgálata Móricz regényeiben nyelvtörténeti szempontból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ács, József (1991) A kutya mesterséges termékenyítése. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Ács, József (1991) Az iskola és a társadalom kapcsolatrendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ácsné Szepes, Krisztina (1991) A Kecskeméti I . Kerületi Népiskola története 1868-1914-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádám, Zsuzsanna (1991) Budapesti 11 éves gyermekek antropometriai és terheléses élettani jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árokszállási, Eszter (1991) Gradiens módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

É

Égető, Sándorné (1991) A nagycsoportos óvodás gyerekek óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éles, Gábor (1991) Különböző FAO-számú kukoricahibridek erjesztéses tartósításának eredményei. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Ó

Ódor, Edina (1991) Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ótott, Ágnes (1991) A jobb és a bal agyfélteke funkcionális különbségeinek áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ördög, Sándor (1991) Fötál túlélő szövettenyészetek előállítása különös tekintettel az élettartam meghosszabbítására. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Ú

Újvári, Gyöngyi (1991) Iskolás lesz a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. június 12. 13:48:05 CEST.