Items where Subject is "05.05.01.08. Private, public and social law"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ő
Number of items at this level: 360.

A

Alaboodi, Szelim (2017) Termőföld kisajátításának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ali -Kiss, Katalin (2015) Személyiségi jogok védelme a polgári jogban : a nem vagyoni kártérítésektől a sérelemdíjig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andróczki, Anita (2015) Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalóczy, Fanni (2016) Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó normáinak érvényesülése a magyar munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Éva (2016) Családalapítás, családszerkezet, családtámogatási ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Szilvia (2016) A gyermek nevelésbe vételének magyar szabályozása különös tekintettel a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetésétől napjainkig tartó időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsek, Júlia (2014) A műtárgy-restitúció nemzetközi magánjogi illetve magyar szabályozása és annak történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Nóra (2017) A közfoglalkoztatottakra vonatkozó jogi szabályozás és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Andrea (2015) Compliance; megfelelőség a gazdasági életben büntetőjogi aspektusból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakró, Beatrix (2015) A földforgalmi törvény kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Annamária Brigitta (2012) Górcső alatt a házassági perek különleges szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Angéla (2017) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2015) A kapcsolattartás rendezésének békés módja : kapcsolatügyeleti mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás, Viktor (2016) A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Zsolt (2015) A korlátolt felelősségű társaság bemutatása, különös tekintettel a személyegyesítő jegyekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsik, Adrienn (2015) A fizetési meghagyásos eljárásokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batka, Tímea (2016) A nyugdíjrendszer válsága és az öngondoskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Batkiné Sebők, Erika (2014) A családpolitika első száz éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Sarolta (2015) A szerződés érvénytelenségének megállapítása a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Behringer, Emese (2015) Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, különös tekintettel a munkahelyi stresszre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedekné Bertók, Kinga (2015) A család helyzete a mai Magyarországon különös tekintettel a családjoggal kapcsolatos összefüggésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bercely, Zsuzsanna (2012) Biztosításhoz kötött és az univerzális típusú családtámogatási ellátások összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2014) Praxis jog a háziorvosi tevékenység tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Kristóf (2016) A gyermekvállalás alakulása, különös tekintettel a női és férfi szerepek változásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Balázs (2012) A családok helyzetének változásai, a 90-es évektől napjainkig, Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Ágnes (2022) A bizalmi vagyonkezelési szerződés a jogszabályok és az üzleti élet keresztmetszetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Erika (2016) A társadalombiztosítási nyugellátások finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Emil (2016) Esélyegyenlőség a magyar munkaerő-piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Adrienn (2016) A munkáltató kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Nikoletta Regina (2017) Sérelemdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2008) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2017) A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Anett (2016) A közszolgálati jogviszony sajátosságai és bemutatása a kapcsolódó jogesetek útján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkai, Anikó (2014) Munkaügyi viták típusai és jellemzői, mediáció versus jogorvoslat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátoriné Bartucz, Mária (2017) A képmás és hangfelvétel polgári jogi védelme a bírósági jogalkalmazás gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béla, Zsófia Julianna (2017) A részmunkaidős és a határozott időtartamban történő foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csapó, Máté (2017) Az atipikus munkavégzési formák és a munkaerő-kölcsönzés sajátosságai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Anett (2015) A jóhiszemű jogszerző védelme az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Petra Andrea (2017) A magán egészségügyi ellátások jelentősége és a paraszolvencia szerepe Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csilek, Lilla (2016) Magyarországi bérek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipánné Papp, Petra (2015) Teljesítési képességet biztosító szerződési kikötések alkalmazása és változásai az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Gabriella (2017) A betéti társaság bemutatása a gazdasági társaságok között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Éva (2015) A mező- és erdőgazdálkodású földekre vonatkozó elővásárlási jogokról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Zsuzsanna (2016) A gazdasági társaságok jogutóddal, illetve jogutód nélküli megszűnése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Ágnes (2016) A foglalkoztatási jogviszony megteremtésének lehetőségei az ápolási díjban részesülő személyek tevékenysége kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi-Balogh, Tímea (2017) Munkaügyi ellenőrzések a munka- és pihenőidő nyilvántartással kapcsolatban 2010-2016 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási, Lívia (2016) A törvényen alapuló rokontartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Zita (2016) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni, Viktória (2017) A vízgazdálkodás jogi szabályozása Magyarországon, központban a víziközmű társulatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Noémi (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma és rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2017) A mezőgazdaság adásvételi típusú szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dományi, Dávid Áron (2015) A távmunka - elméleti és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Droppa, Ferenc (2008) A munka-(nélküliség) világa Battonyán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dudinszky, Fanni (2015) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2017) A vagyongyarapodási vizsgálatok elmélete és gyakorlati tapasztalatai egy jogeset elemzésén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duplinszki, Renáta Anett (2016) A munkaerő-kölcsönzés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Gabriella (2015) A magánjogi jogérvényesítés egyes kérdései az EU versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Nóra (2016) Szülői felügyeleti jog bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (2015) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban (fegyelmi és kártérítési és felelősség). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Patrik Róbert (2015) Szerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Márta (2016) A magyarországi orvosok elvándorlásának okai és a hazai, illetve a külföldi munkaerőpiacra gyakorolt hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ági Tünde (2017) Ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelesség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Alexandra (2017) A cégbejegyzési eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Borbély, Eszter (2017) Az atipikus munkajogviszonyok a munkaügyi ellenőrzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Tamás (2017) Az állami közlekedési infrastruktúraberuházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friebert, Balázs (2015) Banktitok és információcsere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Friedrich, Mária (2015) Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető jogi jellegek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (2015) Közös jogkezelés Magyarországon, kiemelt figyelemmel a zenei közös jogkezelőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Renáta (2016) A törvényességi ellenőrzés és a törvényességi felügyelet rendszerének bemutatása, összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galla, Tímea (2015) Törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garainé Király, Marianna Edit (2017) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geider, Katalin Tünde (2015) A választottbíráskodás hatályos szabályozásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Noémi (2014) A munkahelyi ellenőrzés jogi háttere és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Noémi (2016) A közfoglalkoztatás bemutatása és gyakorlata Makó városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Anna (2017) Eredetvédelem a borjogban, különös tekintettel a Villányi borok eredetvédelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Judit (2016) A vadászati jog tartalma és gyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Réka (2015) A házasságkötésre és a házasság felbontására vonatkozó jogi szabályozás alakulása, továbbá a házasságkötések és válások számának alakulása és a számukat befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Zsanett (2015) Perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Luca (2016) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Mátyás Előd (2016) A hitel- és kölcsönszerződések érvénytelensége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán, Gréta (2016) A helyi önkormányzatok közötti társulások, különös tekintettel a Homokháti Kistérség Többcélú Társulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gőgh, Csilla (2016) A szülői felügyelet tartalma, gyakorlásának módja és a kapcsolattartás az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagya, Szabolcs Tibor (2015) A polgári perbeli bizonyítás legfontosabb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Valentina (2016) Y generáció a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi, Ferencné (2015) A családok támogatását szolgáló törvényi változások hogyan befolyásolták a családok gyermekvállalási kedvét Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Dávid (2017) A Termőföld. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havas, Bianka Angéla (2017) A szülői felügyeleti jog tartalmának változása a kezdetektől az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel bezárólag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haász, Gyula Attila (2017) A vadászati jog haszonbérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Kinga Zita (2016) A törvényen alapuló tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztina (2016) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Kitti (2016) Magyarországról történő munkavállalási célú elvándorlás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heiler, Enikő Gabriella (2016) A túlélő házastárs és bejegyzett élettárs megváltozott öröklési jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Henes, László Gergő (2017) A sportolók érdekérvényesítésének helyzete és szerepe Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Dóra Zita (2016) Női prioritások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, Gabriella (2017) Az egyéni munkaügyi konfliktusok, viták és azok rendezésének alternatív módszerei különös tekintettel a mediációra a resztoratív eljárásra és az Open door policy-re. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hiesz, Viktória (2015) A túlélő házastárs törvényes öröklési jogi helyzete 1946-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hito, Jázmin Lina (2015) A Class action bemutatása az amerikai eljárásjogban és a kodifikációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy, Judit Márta (2016) A munkaügyi kapcsolatok és a munkajog kapcsolódási pontjai a közoktatás vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Rebeka (2015) Egyoldalú szerződésmódosítás fogyasztói kölcsönszerződésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Adrienn (2017) A Facebook használata során felmerülő munkajogi problémák Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Arnold (2017) Munkajogi alapfogalmak, a feketegazdaság és a munkaügyi ellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dávid (2016) Az X, Y és Z generáció munkaerőpiaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Fiorella (2017) Üzemi balesetek szabályozása a megtérítési eljárásig az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Mihály Balázs (2016) A termőföld adásvételi szerződés sajátosságai az új földforgalmi szabályozás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Fanni (2016) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói azonnali hatályú felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ildikó (2015) A munkáltató által egyoldalúan meghatározott szabályzatok a munkajog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia, Gergely (2017) Tisztességtelen általános szerződési feltételek a banki gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsik, Alexandra (2016) A fiatal pályakezdők munkaerő-piaci beilleszkedését segítő hazai intézkedések napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jantó, Viktória (2016) Alternatív vitamegoldási egy vállalat életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Leona (2015) Kartelljog az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jorda, Zoltán (2016) Az atipikus foglalkoztatás munkajogi szabályozása különös tekintettel az iskolaszövetkezetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Alexandra Csilla (2017) Kártérítési felelősség a munkáltató oldaláról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Olivia (2017) A munkanélküliséghez kapcsolódó pénzbeli ellátások jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabát, Krisztián (2017) A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás a fenntartható fejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kadocsa, Márta (2016) Tagkizárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Cintia Ildikó (2015) A magzat jogállásának kérdései az alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaskovits, Melinda (2017) Szerzői jog a digitális egységes piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, Zsuzsanna (2017) Az egyszülős családok helyzete Magyarországon. Egyszülős családok támogatásának, méltánylásának bemutatása a társadalom, a gazdaság és a jogszabályok vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasuba, Róbert István (2016) A házassági akadályok rendszere a kánoni jogban és a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Vanda (2016) Munkaerő-kiválasztási eljárások és módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Dóra (2016) A női munkavállalók helyzete és speciális megítélése a munkajogi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsolt (2017) A munkaviszony megszüntetésének főbb változásai a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény bevezetésével, különös tekintettel a munkavállalókra gyakorolt hatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Krisztina (2017) A vadászati és erdészeti jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kersmájer, Dóra Renáta (2016) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének általános ismertetésén keresztül Tótkomlós város szociális helyzetének bemutatása a helyi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerék, Krisztián (2014) A per ésszerű [észszerű] időn belüli befejezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kett, Judit (2017) A pótanyaság hazai és nemzetközi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Bettina (2017) A munkanélkülivé válás lélektani hatásai és az azt követő visszatérés az aktív munkaerőpiacra Okányban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Márta Anita (2015) A mező - és erdőgazdasági földek adásvételének engedélyezési eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Petra (2015) Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Adrienn Erika (2016) Jogos védelem a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, István (2015) Termőföld használatának szabályozása a földforgalmi törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Veronika (2015) Okirati bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gréta (2016) Pályakezdők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2017) Súlyos fogyatékosság szociális jogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Magdolna (2017) A munkavállaló kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Virág Mercédesz (2016) A munkanélküliség hatása az elvándorlásra Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Katalin (2015) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koléner, Henriett (2017) A közszolgálati tisztviselők életpályájának egyes szegmensei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Beáta (2016) „Ugyanolyan elbánást kapjunk, mint egy egészséges”. Megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Vanda (2017) A köztulajdonban álló munkáltatók által foglalkoztatottakra és a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális munkajogi szabályok. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta, Renáta (2016) Nemek közötti gazdasági egyenlőtlenségek és megoldására irányuló törekvések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotró, Anita (2016) A betegséghez kapcsolódó ellátások kialakulása, fejlődése kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2014) Alternatív vitarendezési módszerek a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2017) Zálogjog a banki jogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Boglárka (2016) A kommunikáció szerepe a munkahelyi konfliktuskezelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bálint (2016) Az Y generáció a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2017) A mezőgazdasági őstermelők biztosításának kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (2016) Különleges foglalkoztatási jogviszonyok a Viapan Group kecskeméti kirendeltségén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gertrúd (2016) Védjegyjog a Divat Világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kitti (2016) Néhány atipikus forma a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2017) A magyar munkavállalók helyzete a munkavédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2016) A cipőipar munkaügyi kapcsolatainak vizsgálata a képzések és a szakszervezetek tükrében ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tímea (2016) Családtámogatási intézkedések és a gyermekvállalást ösztönző tényezők rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsanett (2016) ,,A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra.”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Erik (2016) Diákok foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Izabella (2017) Az atipikus foglalkoztatás helyzete a magyar jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, Edina (2015) A kártérítési felelősség szabályai a Munka törvénykönyvében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozó, Regina (2016) A munkaviszony és a szolgálati jogviszony jellemzőinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajkó, Dóra (2016) A kiilleszkedettek lehetőségei a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsó, Dóra (2017) A mediáció, különös tekintettel a családi mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Zsófia (2017) A véleménynyilvánítás mint alapjog és a büntetőjogi felelősség kérdései az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, András (2010) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Krisztina (2015) A közjegyző kötelezettségei a jogerős fizetési meghagyás végrehajtása és a közjegyzői okirat végrehajtása tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Erika (2016) A családtámogatási és szociális ellátórendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Késmárki, Ildikó (2015) Az ügyvédi hivatás mibenléte és az ügyvéd szerepe a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsó, Dalma (2016) A földhaszonbérleti jogviszony elemzése, különös tekintettel az előhaszonbérleti jogviszonyra és annak eljárásjogi szabályaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókay, Éva (2017) A köteles rész kialakulása, jelenlegi szabályai és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (2015) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény, Anita (2015) Háziorvos feladatai, avagy a praxisban elvégezendő gyakori munkák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kötél, Albert Richárd (2016) Munka és a család összehangolása a férfiak tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Bernadett (2017) Az iskolaszövetkezetek gyakorlati működése és a vonatkozó jogszabályok összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labancz, Andrea (2017) A deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének vizsgálata, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának a Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és Lantos Mártonné ügyben hozott ítéletére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Adrienn (2015) Az adatvédelem egyes kérdései a munkahelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Katalin (2015) A családon belüli abúzus statisztikája és problémái Magyarországon különös tekintettel a gyermekek bántalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Takács, Lilla (2017) A zsidó és iszlám házassági jog összehasonlítása, különös tekintettel a házasság megkötésére és felbontására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lassú, Tibor Attila (2016) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lassú, Tibor Attila (2017) A munkaviszony létesítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Anna Barbara (2016) A vezető állású munkavállalók és a menedzserszerződések a versenytilalmi-megállapodás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Zóra Zsófia (2016) Az apportálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Kata (2016) Az érem másik oldala - Közfoglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Norbert László (2015) A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítás renszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsanyinova, Jana (2017) Örökbefogadás jogi szabályozása a magyar és az orosz jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Adrienn (2015) A munkavállalók képmáshoz való jogának védelme a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lódri, Szabina (2016) A te családod, a mi családunk! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Fanni (2016) A gyermekvállalás motivációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczik, Bálint (2016) A hadigondozottak és nemzeti gondozottak szociális ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magosi, Lóránd (2016) Konzuli védelem különös tekintettel a legfrissebb nemzetközi fejleményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Edina (2015) Mezőgazdasági őstermelő helye a társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Szilvia (2015) A közrend fogalmának alakulása a magyar és az európai jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marsovszki, Ádám (2015) Szociális ellátórendszer fenntarthatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martonovics, Bernadett (2015) Az adóigazgatás területén alkalmazandó speciális végrehajtási kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Mónika (2016) Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális alapszolgáltatások – társulási formákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlag, Anna (2015) Az atipikus munkavégzés jogi keretei és elterjedésének vizsgálata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Gergő Marcell (2016) A munkabér elemeinek szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszki, Ágnes (2016) A techno-stressz hatása a munka és magánélet egyensúlyára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2014) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2016) A munkaviszony létesítésének folyamata, különös tekintettel a toborzás és kiválasztás folyamatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mellár, Judit (2016) Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezeiné Ócsai, Ildikó (2016) Mi kell a Nőnek? A dolgozó anyák lehetőségei a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován, Krisztina (2017) A kollektív szerződésékből eredő viták rendezése az alternatív vitarendezési eszközök igénybevételével, különös tekintettel az arbitrálásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mufics, Anna Marina (2014) Az örökbefogadás jogintézménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mánya, Magdolna (2015) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a felmondás szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zsuzsa (2015) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mártél, Dóra (2017) Mezőgazdasági őstermelők adózásának, járulékfizetésének általános szabályai és mindezek hatása az őstermelői jogviszonyra a gazdák szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Melinda (2016) Belső- külső vándorlás napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Alexandra (2014) Szakszervezeti pluralizmus az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérges, Alexandra (2016) Kiküldetés munkajogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Míra (2016) Vezetési stílusok a munka világában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móráné Acsai-Varga, Katalin (2015) Közfoglalkoztatás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Zsófia (2015) Külföldi eljárások és határozatok elismerése, kitérve a torpedó-keresetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Hajnalka (2015) Fogyasztói jogok védelme a jogalkalmazás tükrében közérdek vagy magánérdek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Izabella (2015) A termőföld tulajdonjog megszerzésének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anna Katalin (2016) A kiszolgáltatott személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények. A kényszermunka büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2017) Az élettársi kapcsolat joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (2016) Keresőképtelenségre és gyermek születésére tekintettel járó egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapítása egy társadalombiztosítási kifizetőhelynél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szabolcs (2017) Egy új korszak hajnalán. A versenyjogi jogsértéseken alapuló kártérítési perek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2017) A házastársak személyi viszonyai és a házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Nelli (2016) A sztrájkjog szabályozása Magyarországon az 1800-as évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Kinga (2016) A fogyatékkal élő emberek helyzete a foglalkoztatáspolitikában és a szociális ágazatban, Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, Tímea Andrea (2016) A hajléktalanság magyarországi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyámádi, Rita (2016) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíriné Fülöp, Ilona (2016) Az állami szféra humánerőforrás-gazdálkodásának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anita (2017) „Információ-tenger, vakfolt és időmúlás” : általános szerződési feltételek a Bécsi Vételi Egyezmény rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Szimonetta (2016) A nők és férfiak közötti diszkrimináció az EU-ban és Magyarországon – különös tekintettel a munka világára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Zoltán (2017) Nemzetközi szerzői jog a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ombodi, Ildikó (2011) A távmunka- mint atipikus munkavégzési forma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Kristóf (2017) Jog és populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, András (2017) A 40 eurós behajtási költségátalány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlámos, Tímea (2016) Munkáltató kártérítési felelőssége a régi és az új Munka Törvénykönyve, valamint a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlány, Laura Alexa (2016) A tévedésben rejlő érvénytelenségi ok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Nelli (2017) Foglalkoztatási jogviszonyok az egészségügyben különös tekintettel a személyes közreműködői szerződésre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paja, Gábor (2016) A deviza-alapú kölcsönszerződésekben felmerülő egyes jogi hiányosságok megoldására tett végleges jogalkotói intézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paku, Dorottya Irén (2017) Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palakovics, Péter (2017) A know-how jelentősége a gazdasági életben : a know-how transzferek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Flóra (2016) Hozzátartozók megítélése a nyugdíjbiztosítás és a hadigondozás szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Viktória (2015) A kölcsönszerződés egyes aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Enikő Eszter (2017) A táppénz intézményének vizsgálata, különös tekintettel a passzív táppénzre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Ildikó (2017) Kapcsolattartás, mint a gyermek alapvető emberi joga és a szülő kötelezettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perei, Imre (2017) Bejelentés nélküli foglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Klára (2017) Virtual Property in Software and E-books. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Nóra (2016) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Lilla (2017) Hitelezővédelem a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Anett (2016) A nőket érintő diszkrimináció a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Attila (2014) Alternatív vitarendezési módok a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Attila (2016) Az individuális munkaviszony alanyai között felmerülő munkaügyi viták rendezésének eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Nikolett (2016) Y és Z generáció munkaerő-piaci lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poszranya, Réka (2017) A köztisztviselők jogállásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Eszter (2017) Nők és férfiak a munkaszervezetben. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Eszter Eliza (2016) A rehabilitációs ellátásban részesülők munkaerő-piaci reintegrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Priskin, Renáta (2017) Szerződés érvénytelensége a deviza alapú hitelek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Gábor (2016) Az egészségügy reformjáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, József István (2015) A munkáltatók felelősségi kockázatkezelésének lehetséges eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Tamás (2017) Egyéni munkaügyi viták megelőzése és megoldása az open door policy, értekezlet és konfliktus coaching segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Raduly, Georgina (2016) Családi ellátás az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rangasz, Edit Beáta (2017) A munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák, Anita Ildikó (2015) Az orvos kártérítési felelőssége az új Polgári Törvénykönyv tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Hanna (2016) A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet egyes elméleti és gyakorlati kérdései Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rovó, Helga (2015) Az eljárás labirintusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábl, Szabolcs (2017) A végelszámolási és a felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Ferenc (2016) A munkarendek és bérpótlékok típusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráfael, Netti Bianka (2016) Munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és a közfoglalkoztatás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Enikő (2016) A börtönviseltek reintegrációja a munka világába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Ildikó Vivien (2015) A családon belüli erőszak speciális formái: az időskorú, valamint a fogyatékkal élő családtag bántalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réz, Krisztina (2016) „Ezek a sebek talán sosem gyógyulnak be....” Tanulmány a családon belüli erőszakról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajgó Vitéz, András (2015) A magyar rockzenei élet alakulása a rendszerváltás után szerzői jogi viszonylatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Viktória (2014) Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallay, Viktória (2016) Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon különös tekintettel a részmunkaidős foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz, Márton (2016) A névjog megjelenése és elhatárolása az egyes jogterületek vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schváb, Martin Csaba (2017) Az üzletrészről és az üzletrész átruházásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schwan, Alex (2016) A munkanélküliség pszichés hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Tünde Speciális gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sléder, Nelli Noémi (2015) A gyermekek családi jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly, Ticiána (2016) Termékleírások szabályozása a borjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sopajti, Anita (2016) Kommunikáció a Tesco és a vásárlók között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Anett (2015) Természetvédelmi előírások a mezőgazdasági területeken, különös tekintettel az élőhelyek megőrzésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Vajda, Hajnalka (2016) A családtámogatási ellátások változásai Magyarországon a születésszám tükrében 1900-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stayer, Edgár (2015) Vad által mező- és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, Tamás Lajos (2017) A munkaviszony alanyainak kártérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Barbara (2016) Csapatépítés a szervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabari, Diána (2017) A biogazdálkodás és a biotermékek : jogi perspektíva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2014) Az új nemzeti közfoglalkoztatási programról Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (2017) A mediáció, különös tekintettel a bírósági közvetítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kitti (2016) Magyarok a külföldi munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Nikolett (2016) Munkavédelmi tudatosság fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2016) The Comparative Analysis of Fashion Law. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Zsura, Brigitta Éva (2017) Az ILO egyezmények hatása a magyar munkajogi törvénykezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Mihályi, Dóra (2016) Munkaerő-kölcsönzés szabályozása és működése, elhatárolása más foglalkoztatási formáktól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakonyi, Andrea (2017) A hagyatéki eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2011) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalárdi, Diána (2016) A megváltozott munkaképességűek magyarországi helyzete: jogi szabályozás és rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Ádám (2017) A bírósági végrehajtás szabályairól és gyakorlatáról végrehajtói szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, Erika (2015) A vadászati jog egyes elemei, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, Alexandra (2016) Távmunka vizsgálata az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentmártoni, Balázs (2015) A szerződések érvénytelensége a régi és az új Polgári Törvénykönyv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Balázs (2017) A termőföld tulajdon megszerzése, különös tekintettel az ex lege elővásárlási jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilaski, Marianna (2016) A cigányság munkaerő-piaci helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gréta (2016) Fogyatékosok támogatási rendszere Magyarországon, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Vivien (2016) Az infokommunikációs eszközök társadalomra gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Jani, Eszter Hedvig (2010) Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár, Ádám (2016) Egyenlő bánásmód elve és esélyegyenlőség az alkotmánybírósági döntések tükrében. Az Alkotmánybíróság szerepe az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Renáta (2016) Munkavállalás pályakezdőként Magyarországon, Németországban és Ausztriában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál, Szilvia (2016) A bírósági eljárás során okozott károkért fennálló felelősség egyes magánjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sződy, Ferenc (2016) A gyermek jogellenes külföldre vitele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Csiszár, Szilvia (2015) A gyermek családi jogállása : az anyai és az apai státusz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Annamária Gerda (2015) Vezető tisztségviselők felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Anett (2016) A társadalombiztosítási ellátások fedezetének megállapítási módszerei az adóhatóság becslési eljárásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Nikolett (2017) Munkavállalás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sádt, Nóra (2017) A hazai személyi jövedelemadó változásainak áttekintése különös tekintettel az adómértékek szabályozásának kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Tóth, Klementina Teréz (2015) A termőföld tulajdonjogának megszerzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Alexandra (2017) A fegyelmi eljárás, panaszeljárás és a resztoratív technikák a munkaügyi viták rendezésében Magyarországon és Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Erika (2017) Egyes szolgálati jogviszonyok létesítésének sajátosságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tandi, Flóra (2015) A zene akkor lesz mindenkié, ha fizetnek érte. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Szilvia (2017) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tary, Katalin (2015) Közéleti szereplők személyiségi jogának védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Zsófia (2014) Veszélyeztetett munkavállalók munkajogi védelme nemzetközi és magyar viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Zsófia (2016) Munkáltatói felmondás és azonnali hatályú felmondás különös tekintettel a bírói joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tulecz, Magdolna (2015) A munkavállaló kártérítési felelőssége a polgári jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tulecz, Magdolna (2016) A munkavállaló kártérítési felelőssége a polgári jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik, Kármen (2014) Vita megelőzési és vitamegoldási módszerek a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tuska, Péter (2015) A Földforgalmi törvény szabályai a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tégla, Kata (2016) A közhitelesség és a rangsor elve az ingatlan-nyilvántartási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2017) Az atipikus munkajogviszonyok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2016) Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Molnár, István (2015) A lakás és földvagyonnal való gazdálkodás változásai és ezek hatásai 1945-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Andrea (2016) A fogyatékos személyek helyzete Magyarországon – támogatások és kedvezmények tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Katalin (2017) A közalkalmazotti jogviszony egyes sajátosságai tekintettel a munka törvénykönyvére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Veronika (2011) A közérdek, mint az ügyészi perindítás feltétele, avagy az ügyészi hivatás a közjó védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Brigitta (2014) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csaba Koppány (2015) A házastárs és az élettárs öröklése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dzsenifer Ivett (2015) Tagkizárás szabályainak alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Józsefné (2008) A munkavállalók különös védelme a csoportos létszámleépítés esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mónika (2016) A munka és a család összehangolásának problémái, lehetséges megoldásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargyai, Beatrix Erzsébet (2015) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés, Renáta (2016) A gyermekvállalást segítő állami eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Zsófia (2016) A közfoglalkoztatás, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi, Barbara (2017) Az iskolaszövetkezetek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidács, Dávid János (2016) A hazai választottbíróság rendszere, mint a gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítéka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Beatrix Zsanett (2014) Az elöregedő társadalom hatása az idősek munkaerő-piaci helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Beatrix Zsanett (2016) Diákmunka legnépszerűbb formáiról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vollárné Nagy, Anita (2017) A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya Magyarországon a XXI. Században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Márta (2015) A szülői felügyelet gyakorlása és a kapcsolattartás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter, Viktória Inez (2015) Fogyasztóvédelem és termékbiztonsági szabályok az Európai Unióban és Magyarországon a kozmetikai termékek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zarnócz, Renáta (2016) A teljesítményértékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi, Csenge (2014) Munkaerő-kölcsönzés előnyei, hátrányai és gyakorlati megvalósulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi, Csenge (2016) Távmunka, mint alternatív foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zolnay, Zita Krisztina (2016) A házastársak és élettársak között kötött vagyonjogi tárgyú szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsengellérné Varga, Viktória (2017) A gyermekszületéshez kapcsolódó biztosítási típusú ellátások szabályozásának változása 1990-től napjainkig és ezek hatása a háztartások anyagi helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita, Ákos (2017) A mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési és adózási kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zöld, Marianna (2017) Egyenlő bánásmód és a munka díjazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston, Flóra Anna (2015) A házassági és élettársi kapcsolat összehasonlítása - különös tekintettel az öröklési szabályokra és az új Ptk. változásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpás, Tamás (2017) Egy demonstráció anatómiája a rendvédelmi dolgozók 2011. évi akciósorozata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Károly (2015) Vadkár hatályos jogi szabályozása különös tekintettel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éberhardt, Bernadett (2015) A különélő szülő jogai, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi-Szűcs, Gyula (2017) A munkaviszony létszakaszai - a létesítéstől a foglalkoztatás befejeztéig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Órás, Dávid (2016) Házassági bontóperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Óvári, Tünde Lilla (2016) Hátrányos megkülönböztetés a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrösné Lantos, Edit (2017) A szociális törvény pénzbeli és természetbeni ellátásai a járási hivataloknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újházi, Szabina (2014) A munkáltató kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Újházi, Szabina (2016) Nők helyzete a munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őrsi, Rita (2016) Munka vagy magánélet? – Mindkettő sikerülhet? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 22. 03:48:31 CEST.