Item where specialization "pedagógia" and date of item 2001

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 116.

Aratóné Németh, Rita (2001) Az integrációs törekvések megvalósítása az óvodai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baljer, Julianna (2001) A viselkedés- és teljesítménykudarccal küzdő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Bernadett (2001) Hiperaktivitás és fejleszthetőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangáné Csontos, Julianna (2001) 8. osztályos tanulók számtan-algebra tudásszintjének és a matematika tantárggyal kapcsolatos attitűdjeinek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Tibor (2001) Informatika napjaink iskoláiban, módszerek és lehetőségek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basa, Lionel (2001) Informatikai eszközök és módszerek alkalmazása a pedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, Judit (2001) Diszlexia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gyöngyi (2001) A hiperaktív gyermek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Margit (2001) Környezetvédelmi nevelés „Együtt a környezetért!”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáthné Erdődi, Judit (2001) A síkidomokkal kapcsolatos ismeretek fejlődése és összefüggése a rendszerezési képességgel az általános iskola felső tagozatán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borosné Szlávik, Mária (2001) Diagnosztikus tudásmérés az Élőlények témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczki, Barbara (2001) Kreatív konfliktuskezelés lehetőségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botlik, Anita (2001) Személyiségfejlődés kisiskoláskorban. A személyiségfejlesztés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Judit (2001) A pedagógusokkal kapcsolatos elvárások a XIX. században és ma. Pedagógusszerepek múltban és a jelenben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikotáné Sponner, Zsuszanna (2001) A Karolina általános iskola és gimnázium kialakulásának, fejlődésének története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Ildikó (2001) Ifjúságvédelmi helyzetfelmérés a Deák Ferenc Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czédliné Bárkányi, Dr. Éva (2001) Az informatikatanítás helyzete a szegedi rókusvárosi II. számú Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debera, Ágnes (2001) Hátrányos helyzetű csoport bemutatása különös tekintettel a gyermekotthoni nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Ágnes (2001) A gyermeket szeretni kell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Izabella (2001) Környezetvédelemre nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Katalin (2001) Osztályközösség alakulása szociometriái vizsgálat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (2001) A Budaörsi Waldorf Általános Iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Gézáné (2001) A serdülők életkori sajátosságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Szilvia (2001) A hiveraktív gyermek : a figyelemzavarban szenvedő gyermek tanulási zavarai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flosznikné Dudás, Andrea (2001) A fiatalkori bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Sándor (2001) A D.A.D.A program gyakorlati alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Éva (2001) A balkezesség pszichológiai és pedagógiai vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füge, Ildikó (2001) A gyermekvédelem mai problémái, a jövő útjai. Dilemmák és döntések a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galamb, Zsolt (2001) A Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium története a XX. században, a piarista nevelés és oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellérné Babócsai, Boglárka (2001) Családias környezetben, életközeli nevelés a ,,gyermekszabású” lakásotthonban. (Egy biztonságot adó intézmény, ,,otthonként élhető otthon ” bemutatása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gróh, András (2001) Egyén és közösség fejlesztése a nevelés folyamatában "Egy csoport fejlődése a szakmunkássá válás idejéig". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsiné Vass, Mária (2001) Hatékonyabb-e a kommunikatív - funkcionális szemléletű fogalmazástanítás a hagyományosnál? 10 éves tanulók fogalmazásainak összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Anett (2001) Államutópiák az ókorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, Zoltánné (2001) A Kunbajai Általános Iskola története 1976-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspárné Vágási, Julianna (2001) A fizika órán tanult ismeretek és alkalmazható tudás viszonyának vizsgálata a mozgás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajba, Mariann (2001) Életmódnevelés a német iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Gabriella (2001) A Down-kóros gyermekek fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Mariann (2001) A tv nézés hatása a gyermeki agresszióra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósy, Melinda (2001) A környezet, mint befolyásoló tényező a dohányzó magatartás kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Edina (2001) A kommunikáció alapjai és megjelenése az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Ágnes (2001) Szociális inadaptáció kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héthy, Katalin (2001) Hallássérültek habilitációja egy bentlakásos intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Igaz, Ferenc (2001) Gyermekbűnözés Magyarországon a rendszerváltás idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Irimiás, László (2001) A deviancia és annak jellemzői fiatalkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jernei, Zoltán (2001) A dohányzás, mint egészségkárosító tényező. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Lajosné (2001) A Down-szindrómás gyermekek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jávor, Krisztina (2001) Minőséget a gyermekért : minőségbiztosítás egy interaktív, gyermekközpontú iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kabódi, István (2001) Lelkes István élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kacsari, Zsolt (2001) Diagnózistól a „Jövő Házáig” - Az autizmus -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Kornélia (2001) Preventív gyermekvédelem példája egy általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tamásné (2001) Az energiával kapcsolatos ismeretek és a tantárgyi motiváció fejlődése a 6-7. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasper, Mariann (2001) A rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Éva (2001) A tanulási nehézségekről (dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Edit (2001) Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Károly (2001) A környezeti nevelés időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mihály (2001) „A hallássérült gyermekekről napjainkban”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2001) A gyermek jó...! : Móra Ferenc pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2001) Szexuális fejlődés serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (2001) Agresszív megnyilvánulások serdülőkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bakacsi, Dr. Judit (2001) 11. osztályos gimnazisták tudásszintje és fogalmi rendszere a halogén elemek témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krajczár, Nelli (2001) Cigánygyermekek hátrányai és felzárkóztatásuk lehetősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurtáné Tószeczki, Izabella (2001) Iskolarendszerünk múltjának, jelenének főbb ismérvei a hatékony képzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Réka (2001) Agresszivitás a serdülők beszédkultúrájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Attiláné (2001) A hallássérült kisgyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magai, Péter (2001) Utógondozó modellkísérlet a tatai diákotthon alapítványánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony, Béla (2001) A ló, mint a komplex terápiás kezelési lehetőségek egyik eszköze, és szerepe a pszichésen és szomatikusan sérült egyének gyógyításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Manav, Anita (2001) Játék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosán, Médea (2001) Konformitás és ifjúság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovarszkyné Szikes, Fanni (2001) A serdülőkor életfeladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsiné Szabolcski, Ágnes (2001) Gyermekek közlekedésre nevelésének elmélete és gyakorlati megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müllerné Papp, Aranka (2001) Iskolám környezete - különös tekintettel a napközi otthoni nevelésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2001) Könyv és olvasás az ezredfordulón. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2001) A Down-kóros gyermekek fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsoltné (2001) Középiskolai pedagógusok a kábítószer problémákról : (kérdőíves felmérés Hódmezővásárhelyen). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Farkas, Erika (2001) A Szegedi Rókus I. Sz. Általános Iskola története 1989-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethi, Attila (2001) A televízió hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormai, Hajnalka (2001) Fiatalok a szentesi hajléktalan szállón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orovecz, Sándor (2001) Hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Erika (2001) A szülők és az iskola viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Tibor, Miklósné (2001) A mi lakóotthonunk. A lakóotthoni életforma, mint személyiségfejlesztési lehetőség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Füzesi, Krisztina (2001) Kábulat avagy Kábítószer-fogyasztó fiatalok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, ifj. Lászlóné (2001) A szociokulturális ártalom gyermekre gyakorolt hatása Medgyesegyházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, László (2001) Csonka János Műszaki Szakközépiskola múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pótári, Tímea (2001) Hit, Remény, Szeretet. A derekegyházi Ápoló Otthon múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Violeta (2001) Kommunikáció a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suchné Veres, Mariann (2001) Terápiás fejlesztési lehetőségek a gyógypedagógiában. A tanulásban akadályozott tanulók terápiás célú lovagoltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2001) A médiák hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2001) A nagy kihívás : minőségbiztosítás a közoktatásügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankovics, Éva (2001) Hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsiné Zádori, Éva (2001) A hátrányos helyzetűek szakképzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Sándor Péter (2001) A „madarak népe” avagy a karcagi cigányság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Gyula (2001) Az alkoholizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Eszter Tímea (2001) Gondolatok a fiatalkorú bűnelkövetők büntetés végrehajtásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki, Andrea (2001) "Amiről nem beszélünk, az a probléma nem is létezik!" A fiatalkori bűnözés egyik leggyakoribb oka: A KÁBÍTÓSZER. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokodi, János (2001) Zsombó általános iskolájának alternatív kísérleti oktató programszakasza 1989-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trajer, Szilvia (2001) A Battonyai SOS-gyermekfalu pedagógiai hatékonysága : anya-gyermek kapcsolat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Gábor (2001) A nehezen nevelhetőség (Egy magatartászavaros kislány fejlődésének tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tényi, Anita (2001) Az örökbefogadás problematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tószeczkiné Cserven, Éva (2001) A tanulás és szabad foglalkozás lehetőségei és módszerei a napközi otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Julianna (2001) Hátráltatjuk és veszélyeztetjük gyermekeink fejlődését. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (2001) Minőségbiztosítás a jelen közoktatási rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2001) A magyar és az angol, középfokú tanulmányokat lezáró vizsgák rövid története és összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Erzsébet (2001) A hallássérült gyermek beilleszkedési jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (2001) Foglalkozások tervezése és irányítása a tiszakécskei iskolaotthonban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Barabás, Julianna (2001) A múlt értékei, a jelen problémái, a jövő útjai : dilemmák és döntések a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigyikán, Györgyné (2001) Családi szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villányi, Viktória (2001) Kultúrpolitika a 20-as évek Magyarországán : Gróf Klebelsberg Kuno elméleti munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vándorné Hortobágyi, Emőke (2001) Könyv és olvasás az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Városiné Tihanyi, Petra (2001) Elhagyott sorsok, elvesztett remények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wágner, Tamás (2001) A személyiségközpontú pedagógia szükségessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zemó, László (2001) A gyermek és ifjúságvédelmi munka jellemzői a szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zengői, Attila (2001) 8-14 éves falusi tanulók fizikai kondicionális képessége és életmódja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Norbert (2001) Szociokultúrális ártalomforrások: A kábítószerekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árendás, Péter (2001) Az iskolaváltás, az eltérő iskolaszerkezet hatása a tanulók fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Zsolt (2001) A XX. század olvasási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ökrösné Csüllög, Mária (2001) A szegénység szubkultúrájából fakadó másság megismerése, kezelése. Integrációs törekvések megvalósítása egy adott intézmény keretein belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 3. 03:42:38 CEST.