Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó
Number of items: 583.

Békés Ferenc (1991) Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola története megalakulásától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Aczél Katalin (1991) Alternatív iskolák Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adonyi Gabriella (1991) A kiskunsági homokpuszták gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albert Gábor (1991) Abszolutizmus Magyarországon a XV-XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexy Norbert (1991) Az Othelló játék megvalósítása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Ilona (1991) A Sarkadi Cukorgyár alapításának körülményei az első világháború hatása a gyár működésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avarné Berta Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagita Attila (1991) A magyar szakrális (kettős) fejedelemség kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai Mónika (1991) Házi János és a "Török biblia". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakai Nikolett (1991) A szegedi Árpád-páholy helye a magyar szabadkőművesség dualizmus kori történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakondi Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Zoltánné (1991) Időnk (1945-1947) : repertórium. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Gábor (1991) Gazdasági társaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Márta (1991) Ember és regényforma Németh László: Emberi színjáték c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Rita (1991) Oldószerhatás a piridoxál-foszfátból képződő Schiff-bázis elnyelési színképében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Veronika (1991) I. Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Tibor (1991) Direkt mattfeladványok fejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs László (1991) Talaj nélküli növénytermesztés : különös tekintettel a paprika tápoldatos hajtására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangócz Ágnes and Szabó Ildikó (1991) Két XVII. századi imádság nyelvi sajátságainak elemzése és összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barhács István (1991) A szántóföldi növénytermesztés táblatörzskönyvének számítógépes nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Zoltán (1991) Nagy László megszemélyesítéseinek komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bauer Tamás (1991) Svájci rendszerű sakkverseny lebonyolítása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beck Orsolya (1991) Az ősi hiedelemvilág a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bede Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beleznai Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Ildikó (1991) A karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó bukovinai székely népszokások tegnap és ma : Bukovinától Hőgyészig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benák Anna (1991) A bioszféra szempontjából fontos elemek környezeti kémiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Zsuzsa (1991) A régi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan Márta (1991) Bács-Kiskun megye területén 1986-1989 között előfordult gombamérgezések és gombás ételtől történt megbetegedések adatainak feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi Beáta (1991) Fogamzás, szülés, születés a magyar néphagyományokban és népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihal Judit (1991) A szegedi Vadaspark Karmosmajom-gyűjteményének etológiai áttekintése és szerepe az oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Éva (1991) A bolognai "Collegium Illyricum-Hungaricum" törvényei 1591-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Éva (1991) A növények babonái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Zsuzsánna (1991) Az iskolák államosítása Szegeden 1948-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró Katalin (1991) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borók Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Braun János (1991) Függvények közelítése ortogonális polinomokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Beatrix (1991) Die Paradies-Allegorien im Grimmelshausens Roman "Simplicissimus". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Budaker Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Burok Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bálint György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Imre (1991) Kollégiumkép a tanítóképző főiskolákon az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Gabriella (1991) A románkori templom szimbolikája és a későromán ócsai, egykor premontrei templom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Tamás (1991) Zala megyei olvasókörök 1867-1895 között (adattár). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Béla (1991) Felügyelet és büntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bónáné Földes Katalin (1991) Adalékok a keresztény zoomorfizmus kialakulásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bölöni Ágnes (1991) Human Relationships from a Hem Perspective in Hillias Styron's Sophie's Choice. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Christ Oliver (1991) Adattömörítési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cirkov Ilona (1991) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csallner András Erik (1991) Rekonstrukció iteratív eljárással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Péter (1991) Olvasókörök Magyarországon 1876-1890. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanálosi Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csaszni László (1991) 14-19 éves diákok életmódjának, szabadidős tevékenységének és tanulási rendszerének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csathóné Zágoni Nóra (1991) Diákolvasáskutatás, az általános iskolás tanulók olvasási szokásainak vizsgálata a tananyag befogadásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Cseh Zoltánné (1991) A biológia szakkör. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernyánszky Tamás (1991) Debrecen város története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiernyik Lajosné (1991) Értékorientációs elemzés egy-egy kiemelkedő reformkoriepikus vagy drámai műben : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című drámájának értékorientációs elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csirik György (1991) Gráfelméleti módszerek alkalmazása villamos hálózatok ágáramainak meghatározására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Márta (1991) A magyar tudományos-fantasztikus irodalom kialakulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmazia Kincső (1991) Árva Bethlen Kata stílusa, egyénisége, önéletírásának tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmás Edit (1991) A számfogalom és a számelmélet ismereteinek fejlődése 10-17 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csábi Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csábi Józsefné (1991) Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének feldolgozása az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csíki Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóka Mária (1991) Egészségkárosító attitűdök vizsgálata 14-18 éves állami gondozottak körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőke Zsolt (1991) A korszerű napraforgótermesztés technológiájának bemutatása egy állami gazdaság kísérletei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czabarka Éva (1991) Ládapakolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czap Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czesznák Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czidor Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czékus Judit (1991) A nemesgázok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dajka Gabriella (1991) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancsa Attila (1991) Bácsalmás hajdanán (olvasókönyv). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó György (1991) Adalékok egy középiskolai osztály pályaválasztás előtt álló tanulóinak személyiség vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni György (1991) Üzemelszámoltatási programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos Andrea (1991) Lechner Ödön és a szegedi városháza építéstörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duró Gábor (1991) Szerb Antal: Utas és holdvilág (Közelítések egy regényhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Déri Attila (1991) Számítógépes vírusok elemzése és elhárítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dési András (1991) A politikai elidegenedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dévaldné Madar Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ek János (1991) A Kalocsai I. István Gimnázium története 1860-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek József (1991) Diasorozat készítése és alkalmazása a biológia oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Encs Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erős Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya Zoltán (1991) Autokiáv csoport számítógépes felügyelő rendszerének szoftverfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Sándor (1991) MIX assembler és szimulátorprogram II. MIXSIM szimulátorprogram. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farádyné Somoskövi Margit (1991) A szerb-horvát nemzetiségi oktatás helyzete Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feje Ágnes (1991) Lovik Károly regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Katalin (1991) Madách Imre Az ember tragédiája és George Byron Káin című drámájának gondolati rokonsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Rita (1991) Az expresszionista dráma egy típusa - Franz Werfel: Spiegelmensch című művének értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fidrich Márta (1991) Konvex poligonok hasonlósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Éva (1991) Egy lehetséges elmélet a felső tagozatos anyanyelvtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forráskúti Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Friedl Erzsébet (1991) Az ősi hitvilág elemei a Kárpát-Ukrajnai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Vilmos (1991) A rajztanítás története az esztergomi tanítóképzésben (1842-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Magdolna (1991) A kosárfonás és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földiné Varga Katalin (1991) Lakodalom Öregcsertőn. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fúró Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1991) Attributum nyelvtan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Ágnes (1991) Az emberi lélek "lehetőségei" Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Füzesi István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gallina Dóra (1991) Párválasztási és lakodalmi szokások Homokmégyen a század elején. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ganyecz Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Edit (1991) Az ősi fazekasmesterség és szakszókincse Mezőtúron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely István (1991) X.25 csomagkapcsolt hálózat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Giba Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gillichné Fejes Zsuzsanna (1991) A gyógymód és a "szentek kultuszának" hazai gyakorlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Glósz Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gscheidt Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1991) Gyakorló számítógépes feladatsorok általános iskola nyolcadikos osztályai számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulánszki Zsolt (1991) Véletlenszámgenerátorok és tesztelésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

György Ildikó (1991) Növényvédőszerek [!növényvédő szerek] : kiemelten a klórozott szénhidrogén tartalmúak. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrffy Péter (1991) MIGÉP SYSTEM. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gágyorné Győri Éva (1991) Ősi motívumok a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gódor Éva (1991) Nonconformity in 19th century British Politics. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Sándor (1991) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadobás Attila (1991) Klaszterelemzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hahn Zsuzsanna (1991) Villamos hálózatok tervezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Anikó (1991) Arany János: Buda halála. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Hajdú József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos Ágnes (1991) A szerkesztő Osvát. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Ágnes (1991) Álom és valóság. Cholnoky László két novellájának értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Handó Amália (1991) Idegennyelv-oktatás a Waldorf-iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanyecz Tünde (1991) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelv oktatásban (4-8 osztály). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harajka Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Márta (1991) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor szerelmi költészete - A Lilla-dalok és a Kesergő szerelem összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Rita (1991) Juhász Gyula és Gulácsy Lajos világának hasonlósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hederics Gabriella (1991) Az aluminiumról [!alumíniumról]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Béla (1991) A középiskolások tanulási motívumainak feltáró vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Tímea (1991) Diagnosztikus tudásstruktúra vizsgálatok az atom- és molekulaszerkezeti témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ferenc (1991) Absztrakt adattípusok tárgy-központú megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Andrea (1991) Szitkozódások a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Marianna (1991) A jogos védelem és a végszükség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mihályné (1991) Változások az egészségügy anyagi érdekviszonyaiban és munkaügyi kapcsolataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Péter (1991) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Attila (1991) Ládapakolás szimulált hőkezeléssel szakdolgozat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hetei Raymond Zoltán (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi Béla (1991) Anyaggazdálkodási rendszer NOVELL hálózaton. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hillay Erika (1991) Az alteregó szerepe Kosztolányi regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hock Ernő (1991) A tűzoltóságok hatósági és szakhatósági tevékenysége a magyar közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Edit (1991) Önkormányzatok könyvelési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homonnay Zita (1991) Csehov lélekábrázoló módszere elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortyi Sándor (1991) Államigazgatási jogorvoslati rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrea (1991) Ragadványnevek Kiscsávolyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Horváth Ferencné (1991) A Budapesti Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének iskolatörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gyula (1991) Dinamikus rendszerek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Jánosné (1991) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Orsolya (1991) Különös tulajdonságú szereplők a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Szilvia (1991) Символы в драмах A.N. чщова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hosszú Tímea (1991) Проблемы личности в произведениях достоевского (По романам "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы" и "Записки из подполья"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunyadvári Éva (1991) Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka Jenő (1991) Számítógépes termelésirányítási rendszer a Szegedi Gumigyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Krisztina (1991) Az élet, mint a halál előzménye Kosztolányi Dezső: Pacsirta című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Huszárné Kraft Valéria (1991) Társas kapcsolatok az óvodáskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hári József (1991) Mikola Sándor élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Istenes Réka (1991) Háromféle biztosítási rendszer ismertetése, összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iszály György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó József (1991) Az ellenzék a 80-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Tamás (1991) A munkaszerződés teljesítésének átmeneti felfüggesztése - A munkaviszony szünetelésének részletes és a munkavégzési kötelezettség szünetelésének áttekintő vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janovszky Krisztina (1991) Az osztályfőnök feladata a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovák Lászlóné (1991) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben : Az égig érő fa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Joó András (1991) Nemlineáris optimalizálás paraméter transzformációkkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Ildikó (1991) Karaktertervező program EPSON kompatíbilis kilenctűs nyomtatókra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Csilla (1991) Orosz és angol szavak percepciójának kísérletes vizsgálata a 8-9 éves gyerekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járomi Rita (1991) Személyiségfejlesztés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalmár Jánosné (1991) Sütő András drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsai Krisztina (1991) Vasvári Pál és a Rákóczi-csapat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapai Éva (1991) Bethlen Gábor jelleme és politikai pályája szépírói és történész szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karakai Tamás (1991) Naplófőkönyvi könyvelő programimplementálása Clipper nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karosi Zoltán (1991) Ember és világa - Teilhard de Chardin emberképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Judit (1991) Innovatív célú diagnosztikus értékelés az anyagi halmazok és kémiai átalakulások témakörében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszáné Kovács Erika (1991) Dzsentriábrázolás Mikszáth Kálmán Sipsirica című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Csaba (1991) Képfelismerés neuronhálózatok segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona János (1991) A büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaári Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Gabriella (1991) Fabiánus gondolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényiné Kis Beatrix (1991) Az egyes erőszakos jellegű bűncselekmények kriminológiai háttere, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Ildikó (1991) Gyógyszerellátási rendszerünk és a társadalombiztosítás kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Rita (1991) A Veszprémi Szénbányák Vállalat belső telefonkönyvének többfelhasználós, hálózati megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerek Edina (1991) A szövetkezeti földtulajdon kialakulása és mozgásiránya Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zoltán (1991) Arany László műveltsége főművének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereszthidi Ágnes (1991) Martin Luther und sein Angriff gegen die Kirche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszti Réka (1991) Az életveszélyt okozó testi sértés hatályos szabályozása és jogalkalmazási problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Szelei Ildikó (1991) A pedagógusok életmódjának és életkörülményeinek alakulása 1970 és 1987 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kevei Attila (1991) Bővítések CDS ISIS-hez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicska Zoltán (1991) A bűnösség alakulása a közlekedési bűncselekményeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király András (1991) A katonai bíróságok reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Gábor (1991) A polgári engedetlenség főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király József (1991) Mozgás, tér, idő a relativitás elméletében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis László (1991) Egyesületi tagnyilvántartó rendszer CDS Micro-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Marianna (1991) Az erőszakos közösülés - A törvényi tényállás elemzése, valamint az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert (1991) A BÁCS-VOLÁN vállalat munkaügyi nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Bálint (1991) A rendészeti igazgatás, különös tekintettel az útlevélügy fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mónika (1991) Gondolatok az életről és a halálról Kosztolányi Dezső regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Pál Zoltán (1991) A biogáz-előállítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tamás (1991) Nemi nevelés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tamás (1991) Állóeszköz nyilvántartási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jancsó Enikő (1991) Az iparostanoncoktatás története Zircen 1891-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Kozák Ágnes (1991) Az ősi hitvilág tükröződése a mai magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Nyíry Gizella (1991) Az orosz anarchizmus történelmi gyökerei és aktualitása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Pálinkó Erika (1991) Arany János lírai formanyelvének sajátosságai az Őszikék verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely György (1991) Készletnyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszlingstein Éva (1991) Az isaszegi "öregtemplom" történeti és ikonográfiai leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetovics Mária (1991) A családi nevelés környezeti tényezőinek összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knábel Márta (1991) Szent-Györgyi Albert : a szaktudós és az ember. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Sütő Ilona (1991) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegének erősítése az ügyfélszolgálat fejlesztésével a Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tölgyesi Ibolya (1991) A Gyulai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár működése és önkormányzati ügyei 1910-1918 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolb Zoltán (1991) Függvények interaktív felhasználását támogató modul implementálása Turbo Pascal-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltai Judit (1991) Az általános iskolát végzett tanulók gondolkodási képessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Tibor (1991) Hátrányos és veszélyeztetett gyerekek helyzete kiskunmajsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi Zoltán Attila (1991) A köztársasági elnök jogi státusának problémái 1946-ban és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Dorottya (1991) A sztarec-motívum Dosztojevszkij Karamazov testvérek c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koroknai Krisztina (1991) A Magyarországon alkalmazott bankhitel-biztosítékok elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korona Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kositzky Tamás (1991) PASCAL-INTERPRETER II. Az utasítások végrehajtása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koszta Zsolt (1991) A SCREENSHOW látványos képmegjelenítő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1991) L3 nyelvtan elemzése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1991) A Kecskeméti Piarista Gimnázium története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1991) Trónviszályok kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1991) Az istenhit, a szeretet és a halál motívumainak megjelenése Pilinszky János költői munkásságában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kovács Ferenc (1991) A nyugdíjbiztosítás lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ilona (1991) Értelmiséggé nevelés az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar id. Bókay János Kollégiumában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Márton (1991) A betöréses lopások kriminológiai jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1991) Német származású női magyar hadifoglyok a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Szabó Mária (1991) A mezőgazdasági kistermelők adatainak feldolgozása a KSH részére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1991) Kisfeszültségű villamos hálózatok értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Csaba (1991) Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Csabáné Tapasztó Ildikó (1991) Sarkadi Imre pályája csúcsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kresz Edit (1991) A német eredetű, ill. nyelvünkbe német közvetítéssel átvett szállóigék interlingvális egybevetésének néhány aspektusa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kreuter Anikó (1991) "Egy arckép fényben és árnyékban" - Bródy Rembrandt-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis Erika (1991) A Szennay kastélynak könyve azaz az első magyar nagyotmondók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis Henrik (1991) Egy huszadik századi sámán: Sinka István. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun-Szabó Péter (1991) Adaptív ipari szűrők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuna Zoltán (1991) ORACLE eszközökkel megvalósítható összetett alkalmazások fejlesztését és üzemeltetését elősegítő menükezelő és segítségnyújtó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Edit (1991) A berettyóújfalui nyelvjárás hagyományos használata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kávai Katalin Rita (1991) A Monarchia időszaka, mint Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit és Krúdy Gyula emlékező prózájának gyökere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya Imre (1991) Mikroökonómiai problémák számítógépes megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Mária (1991) A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1890-1926 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó Szilvia (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Gábor (1991) A társadalmi szerkezet és rétegződés egyes kérdései, különös tekintettel a polgárosodás magyarországi folyamatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Ágnes (1991) Vámfogalmak egy jövőbeni vámtörvényre tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köböl Erika (1991) Az erősítés és a tűz-fény motívum megjelenése és kapcsolata Nagy László Galambcsőrök című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köpe István (1991) A szabálysértés kialakulása, a rendőrség szabálysértéssel kapcsolatos feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kötél Ferenc (1991) Mátrixok általánosított inverzének meghatározására szolgáló algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Gábor (1991) Elemzőprogram generálás SLLk nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajkó Gábor (1991) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának esetei (Felicina - Mokijenko: Russzkije Frazeologizny Linguosztranovedcseskij Slovar c. szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laky Norbert (1991) Bináris mátrixok rekonstrukciója négy vetületük alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Edit (1991) Lakáshelyzet Magyarországon a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laskai Sándor (1991) Folytonos függvények egyenletes közelítése polinomokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ledniczky Ildikó (1991) A kollektív szerződési funkció kitejesedése 1968-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinczki Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lelik Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Nóra (1991) A narkománia, mint társadalmi és egyéni tragédia, avagy aktualitások a kábítószerélvezet témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lerner Erika (1991) A német nemzetiség helyzete Szigetujfalun. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liebmann Katalin (1991) A "varázsló" kertje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ervin (1991) Adatbázis-kezelő felhasználói programcsomag FoxBASE+ fejlesztői nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ilona Cecília (1991) A testrészek neveinek szerepe Pinczési Judit költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczky Gabriella (1991) Érintő parabola módszerrel kombinált iterációs eljárások nem-lineáris egyenletek megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Zsuzsa (1991) The Role of Magic in "The Witches of Eastwick" by John Updike. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Csaba (1991) A halmozottan hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázárné Fodor Ibolya (1991) A játék szerepe az orosz nyelv megszerettetésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai Klára (1991) Az Istenanya szerepe a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Löki Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Győző (1991) Ládapakolási algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Macsus György (1991) Méltányosság a társadalombiztosítás gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magonyné Kis Czakó Katalin (1991) A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyariné Daróczi Mária (1991) Szólások Móricz Zsigmond: Rokonok és Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című művekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major Ilona (1991) Parlament és kormány - Törvényhozás és alkotmányvédelem Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Ágnes (1991) Vizilények a magyar néphitben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malatinszky Zita (1991) Fantasztikum és realitás Szathmári Sándor regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martin Ferenc (1991) Szerep, személyiség, szituáció Georg Büchner drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Martinák Imre (1991) A magyar adórendszer, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matavovszky György (1991) Radarkép és csapadékadat feldolgozó rendszer a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuz Norbert (1991) A rend elfelejtett katonái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mazán Edit (1991) Das Ungarnbild der deutschen Presse 1989 - dargestellt an den Beiträgen des Deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mbaye Seye (1991) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Michelsz Klára (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Csilla (1991) A mondatszerkesztés vizsgálata a pankaszi nyelvjárásban nyelvszociológiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Sándor (1991) A puritanizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári Adrienne (1991) A polgármester jogállása a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után Magyarországon - Az önkormányzat fejlődésének útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári Éva (1991) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Anikó (1991) A készletezési modellek osztályozása, a készletezési mechanizmusok leírása és az egyszerűbb modellek programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (1991) LR(1) elemzés környezetfüggetlen nyelvtanokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Klára (1991) Dunapentele helytörténetének néhány kérdése a családi nevek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Marianna (1991) Geschlechtspezifische Rollen in der Sprache und in den Lehrwerken des Deutschen als Fremdsprache. Sprachbuchanalyse anhand ausgewählter Aspekte. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Sándor (1991) A társadalombiztosítás pénzügyei - Ágazati biztosítás, kötelező és önkéntes biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1991) Az Állami Számvevőszék - Múlt és jelen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Klára (1991) Alkalmatos textusok. A hagyományok működése nevezetes alkalmakkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Morvai Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Géza (1991) A falfirkálások szerepe a városi folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi Imre (1991) A kulturális igazgatás különös tekintettel az oktatásügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muntyán György (1991) Románia nemzetiségi politikája 1944-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mádi Sarolta (1991) A biztosítási szemlélet erősödése a magyar társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus András (1991) Gondolatok az adócsalásról, annak történelmi előzményeiről és néhány kriminológiai vonatkozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthéné dr. Bertók Judit (1991) Igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Erika (1991) Hálótervek számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Erika (1991) Télközépi ünnepek Homokmégyen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ildikó (1991) Madarak a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Lajos (1991) Automatikus hibakorrekció LL(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mária (1991) A bűnösséget kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tamás (1991) Genetikai vizsgálatok Drosophila melanogaster 96-os régiójában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Varga Gabriella (1991) Tiszaalpár halászati szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa István (1991) Struktúravizsgálatok komplex földrajzi rendszereken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1991) Iterált függvényrendszerek alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1991) Az orosz írás tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Erzsébet (1991) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának káros hatásai az elítéltekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imre (1991) Egyes közlekedési bűncselekmények kriminológiai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1991) Rendezési algoritmusok objektum-orientált megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1991) A beszélés és az olvasás kapcsolata a beszédtevékenység négy alapműveletének rendszerében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor (1991) A magyarországi protestáns egyházak és felekezetek jogi státusának elemzése az elmúlt félévszázad vetületében /1940-1990/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Veronika (1991) A valóság ábrázolása Erich Kästner ifjúsági műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1991) Gyula város irodalma 1982-1986 : bibliográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1991) Hontalanok e hazában.?! - Adatok a magyarországi cigányság életéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Ildikó (1991) A Bibliai József-történet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes Nagy Boldizsár (1991) A Horthy-korszak revíziós politikája - Bethlen és Teleki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nguyen Quoc Toan (1991) Intervallum aritmetikán alapuló globális optimalizálási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nimmerfroh Judit (1991) Játékok és játékos elemek az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyemcsok Attila (1991) Britain's Mediterranean Policy from Napoleon to the Crimean War. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Zsolt (1991) Az új magyarországi értékpapír és értékpapírpiac sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyárády Zoltán (1991) A földtulajdon és a szövetkezeti mozgalom Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyéki Csaba (1991) A hewlett packard 7470A típusú plotter emulációja UCC 3000-es plotteren. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Német Tünde (1991) A szabadságelvonó büntetések a jugoszláv és a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Gabriella (1991) Ünnepek Dunakömlődön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Károly (1991) Az egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozási rendszer számítógépes ellenőrzése és informatikai rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi Beáta (1991) Az emberölés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Andrea (1991) A német szociáldemokrácia fejlődésének kezdeti szakasza, a bernsteini koncepció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Péter (1991) Információs rendszer a Procontrol Eletronics LTD. Termelőrészlege számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Tiborné (1991) A társadalombiztosítás és a gyógyszerellátás 1891-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Zsuzsanna (1991) Képességfejlesztés a biológia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán Hedvig (1991) I. Péter és Pétervár a XIX. századi orosz irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroján Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Balázs (1991) Megváltozott munkaképesség - rehabilitáció - rokkantság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz István (1991) Serdülőkorú sportolók teszteredményeinek nyilvántartása és felnőtt kori magasságuk becslése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Krisztina (1991) József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke c. pszichoanalitikus naplójának keletkezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oszlács Éva (1991) Gondolatok a nyugdíjrendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pachner Róbert (1991) Pythagoraszi számnégyesek algoritmikus előállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pajuf Izabella (1991) Phonetische und lexikalische Besonderheiten in der Mundart von Rátka - anhand des Wortschatzes der dort vollzogenen Hochzeitsbräuche. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pankotai Andrea (1991) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Nóra (1991) File-editor XENIX alatt készült file-kezelőhöz és továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1991) A külgazdaság állami szervezete Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gyöngyvér (1991) Társadalmi helyzet és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zoltán (1991) Néhány gondolat a történelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (1991) Memhet Bég levele a Ványaiakhoz: Nyelvtörténeti elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1991) A gyermekneveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1991) A magvak és termések természetes elterjesztése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paszternák Erika (1991) Környezetvédelem, földvédelem a földjogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pata Ildikó (1991) A vállalkozások helyzete a mai Magyarországon a belső érdekeltség tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patai Lajos (1991) Szabálysértés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataj Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patyi Béla (1991) Videoprogramok készítése és felhasználása az általános iskolai környezetismeret és biológia tantárgyak oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi Gábor (1991) Videoprogramok felhasználási lehetőségei a biológia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perger Tímea (1991) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Ágnes (1991) A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszkiné Bencsik Márta (1991) Az egészségügyi ellátás rendszere, kapcsolata a társadalombiztosítással - Megújulásának és finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Tünde (1991) Alkoholbetegek jövőképe (Célzott interjúk Nagyfáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pfisztner Ildikó (1991) Русские зимние народные праздники. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér Erika (1991) A határozott számnevet tartalmazó magyar, német és orosz frazeologizmusok összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pleskó Ágnes (1991) A halálbüntetésről, avagy a hóhér elbocsáttatott. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podonyi Márta (1991) Lakodalmi szokások Algyőn régen és napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pollák András (1991) Programozható eljárásbank dBASE alapú rendszerekhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Eörs (1991) Az öngyilkosságok háttere Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekup Ildikó (1991) Ókori eredetű szállóigék egybevető vizsgálata a német és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Priboj Bálint Laura (1991) A büntetésvégrehajtási jog jugoszláv és magyar viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Julianna Lívia (1991) Giraudoux magyar színpadon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Éva (1991) Besonderheiten im Prosastil von Christa Wolf anhand ausgewählter Beispiele. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi Györgyi (1991) A tiszta forrás cseppjei (Csoóri Sándor költészetéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radics Zsuzsa (1991) Személyiségfejlődési zavarok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ragán Erzsébet (1991) A bányászatban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók speciális társadalombiztosítási ellátása Veszprém megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reicher József (1991) A kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulók pályakezdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy Tamás (1991) Assembly nyelvű programozást támogató előfeldolgozó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Revák Anikó (1991) Pusztavacs virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rezsek Zsolt (1991) A szegedi IKV által kezelt bérlemények értékesítésének nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai Tibor (1991) A kóros elmeállapot és az ittasság értékelése a Büntető Törvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rojikné Kérdő Csilla (1991) Ifjúságunk lelki arculata /Egy felmérés tükrében/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romhányi Zsuzsanna (1991) Katona József drámaírói pályájának kibontakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozek Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruff Edit (1991) Az orvos, a beteg és a biztosítás közötti viszony jogi szabályozásának kulcskérdései a társadalombiztosítási betegségi ellátási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruppert Gábor (1991) Számítógépes adattömörítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Attila (1991) A területi önkormányzatok néhány problémája - Jogelméleti, hatalmi és történeti szempontok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádl Izabella (1991) Kitelepítés Gánt községből 1946. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi Mihály (1991) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rásó Hajnalka (1991) A büntetésvégrehajtás hatékonysága - Hogyan épül fel és hogyan funkcionál a magyar büntetési rendszer? Milyen képet mutat a hazai szankciógyakorlat a külföldi, illetve a nemzetközi büntetési modellek mellé állítva? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédeyné Dr. Pethes Éva (1991) Egy privatizáció tanulságai (A munkaügyi kapcsolatok változása a tulajdoni forma változásának tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai Edit (1991) A szecesszió stílusjegyei Ambrus Zoltán Midas király című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Katalin (1991) A vér-motívum Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Tünde (1991) Nemzetkarakterológia és magyarságtudat Babits életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Kovács Berta (1991) Tamási Áron: Ábel (Ábel és a világ). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schettrer Henriette (1991) Erdey László. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schimpl Zsolt (1991) Mikroökonómiai oktatóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Beáta (1991) A mohácsi sokác női népviselet 1920-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Katalin (1991) A kontinuitás vizsgálata Nagy László Versben bujdosó című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebők Ildikó (1991) Adalékok Szerémi György történetírói személyiségének megismeréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon László (1991) Jelentés készítő rendszer MISAM adatállományokhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Klára (1991) "világgá dermed a között" Közelítések Bertók László költői világához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipka Krisztina (1991) Összehasonlító matematikai tudásszint vizsgálatok a középiskolák II. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ildikó (1991) Az álom szerepe Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solti Emese (1991) Az istenkép változása - s az azzal kapcsolatos transzcendentális problémák - a magyar költészetben Bessenyeitől Kölcseyig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somodi Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Zoltán (1991) PASCAL-INTERPRETER. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Tünde (1991) A valóság és fantasztikum keveredése E.T.A. Hoffmann művészetében. Az arany virágcserép, Brambilla hercegnő, Signor Formica, Kis Zaches, akit Cinóbernek neveztek, Don Juan és A Homokember című elbeszélések alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Steinmetz Györgyné (1991) Közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerforgalmának számítógépes elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Susányi István (1991) Verseny eredmények feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Mónika (1991) A tömegkommunikációs eszközök alkotmányjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svorcz István (1991) Emelőgépek és emelőelemek kezelésének és ellenőrzésének üzemi nyilvántartási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imre (1991) Elektronikus faliújság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1991) Feldolgozó program a PLS 508 típusú PLC-hez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Béla (1991) A szegedi postaigazgatóság számítógépes bérügyviteli rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1991) Gyula város a háborús években (1938-1944). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Gyöngyi (1991) Magyar Alkotmánybíróság európai tükörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1991) Nemzetállam és kisebbségek Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rita (1991) Pilinszky lírai alkatának bemutatása prózai művei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamás (1991) Táj és ember : Zám Tibor helye a magyar szellemi életben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamás László (1991) Homogenitás és heterogenitás: a házasságok stabilitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1991) Pol Pot-rezsim. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kernya Piroska (1991) Közlekedésre nevelés feladatai a 6-14 éves korosztálynál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szajkó Csilla (1991) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakter Zsuzsanna (1991) Проблема демонизма в произведениях лермонтова и байрона. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Judit (1991) A víz szerepe a magyar néphagyományokban és népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Krisztina (1991) A bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szaniszló Éva (1991) A környezetvédelmi jog szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári Éva (1991) Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szczepanska Anna (1991) Lengyel-magyar összevető szókincsvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi Judit (1991) Állam és egyház harca az oktatásban 1945-50. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Kinga (1991) "Nyelvében él a reklám (is)". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeiler Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres László (1991) A földvédelem és az 1976. évi II. tv. összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemessy Ákos (1991) A magyar alkotmányfejlődés 1944-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemethy Zoltán (1991) A honvédség hivatásos állományú tagjai lakásügyeinek eltérő jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremlei Erzsébet (1991) Termékenységkultuszok a magyar folklórban a mezőgazdasághoz kapcsolódva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilbereisz Edit (1991) A Nakonxipán motívum. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1991) Környezetvédelmi nevelés a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok György (1991) Gyöngyösi István "rímszótára". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szintai Péter (1991) Síklapokkal határolt testek számítógépes modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes György (1991) A vagyoni érdekeltség egyes új formái az ipari szövetkezetekben 1988-1991. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szivi József (1991) Az elsajátítási kritériumok meghatározásának módszerei (Az általános iskolai 7. osztály első féléves fizika tananyagának elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szklenár József (1991) Hálózati folyamatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik Mihály (1991) Az 1849. július 15-17-i váci csata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szláma Emma (1991) Gondolatok a változás előtt álló magyar egészségügy helyzetéről és a külföldi egészségbiztosítási rendszerek működésének tapasztalatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Erika (1991) A szeretet, mint a világmindenséget összetartó és harmónikus egésszé tevő erő Platonov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szukics Sándor (1991) Az emberölés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántosi Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szárazajtai Tamás (1991) Holter felvételek feldolgozása és adatbázis-kezelő környezetbe konvertálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Tibor (1991) A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Gábor (1991) A cím nélküli gyűjtemény helye Balassi Bálint költői életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Andrea (1991) A választás és az elutasítás dinamikája az általános iskolai tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Király Mária (1991) Tiszaeszlár, 1882-1883. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Tibor (1991) Az orosz állam mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti István (1991) A LISP programozási nyelv értelmező programjának megvalósítása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szórádi Andrea (1991) A szerelem mint a lelki társkeresés, a kínzó egyedüllét leküzdésére irányuló törekvés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Levente (1991) Értékpapírok nyilvántartása és elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Csaba (1991) A rendszerváltozás jogi feltételei - Az Országgyűlés törvényalkotó munkája 1988 májusától 1990 májusáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gábor László (1991) A nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Boros Mária (1991) A munkaviszony jogellenes megszüntetése - A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Palásti Judit (1991) A hátyai templom történeti-művészettörténeti leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfár Miklósné (1991) Bűnözés és kábítószer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Imre (1991) MIX assembler és szimulátorprogram I. MAXIASM fordítóprogram. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Emese (1991) Grafikák Turbo Pascal rutinjainak fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sáradi Lászlóné (1991) A magyar társadalombiztosítás rövidtávú és hosszútávú likviditása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sármány Andrea (1991) A Themen 1. és a gimnáziumi 1. osztályos tankönyv összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós Katalin (1991) Magyar sorskérdés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süpöl Edit (1991) A kétnyelvűség egy kérdésének kísérletes vizsgálata (igék alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Andrea (1991) Puskin, Tolsztoj, Csehov (Változatok egy témára). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács István (1991) Hiperkocka avagy négydimenziós kocka háromdimenziós hipersíkkal való metszeteinek perspektivikus ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Kálmán (1991) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Rezső (1991) A környezetvédelem fejlődése és legújabb jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpai János (1991) Önkormányzati jogalkotás - A helyi jogalkotás környezete. Az önkormányzati szabályozás lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpas Krisztina (1991) Palinológiai vizsgálatok az ásotthalmi mocsárréten. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Dorottya Mária (1991) A bohóc retorikai szerepe a modern művészetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Zsolt (1991) Oktatóprogram a határidős deviza- és hiteltőzsdék működésének szemléltetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Teiszl István (1991) Kábítószer és a bűnözés 1985-1990 között Magyarországon, valamint összefüggései a nemzetközi mutatókkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesi Péter (1991) Mátrixok ortogonális triangularizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tenk László (1991) Erdélyi menekültek Csongrád megyében 1988-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi Erika (1991) A kétszintű bankrendszer és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy Zoltán (1991) Homo regius. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tilki Katalin (1991) A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiszárovits Nóra (1991) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich der Gesundheit und Krankheit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toronykőy Márta (1991) Babits Mihály "A gólyakalifa" c. regény elemzése (A regény, mint szintézis). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toronykőy Márta (1991) Babits Mihály: A gólyakalifa - a regény mint szintézis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tucsek Gábor (1991) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1991) Szervetlen mérgek és fiziológiai hatásaik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gábor (1991) Könyvtári adatnyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1991) A közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi szabályozás szükségessége és módjai - A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatra is tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mariann (1991) A fehérpaprika termesztési technológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1991) A magasabb vezető állású dolgozók jogállása és felelőssége a mai magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szabolcs (1991) Poligonok felismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1991) A fegyelmi felelősség intézményének története és jövőbeni lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1991) A Quattro táblázatkezelő rendszer vállalati alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1991) A házasság érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamásné Kiss Gyöngyi (1991) Bibliai eredetű és vonatkozású szólások és közmondások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Csuhaj Dóra (1991) Társadalmi egyenlőtlenségek és a szociálpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótok Ágota (1991) Menetlevél nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári Margit (1991) Az egészségügy finanszírozásának módszerei, feltételei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Török Magdolna (1991) Munkáltatók megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási szerv irányába - Csongrád megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Terézia (1991) A ruszinok nemzetiségi törekvései a XIX. század végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökné Gémes Tünde (1991) Hegyesi Márton könyvtára a Kiskun Múzeum Gyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujvárosi György (1991) Turbo Pascal programok statikus elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unghváry László (1991) dBase és Pascal közötti filekonverzió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajai Krisztina (1991) Információadás és információszerzés népmeséinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Annamária (1991) Az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedése a társadalmi élet mindennapjaiba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Emőke (1991) Németh László nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Varga Imre (1991) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek helye, szerepe, fejlődési irányai a társadalombiztosítás szervezeti struktúrájában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1991) A lineáris programozás modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (1991) Сопоставление системы гласных русского и венгерского языков при анализе фонетических ошибок у венгерских учащихся. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas Katalin (1991) Félegyháza irodalmi hagyományai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasmanszki Károly (1991) A közrend és közbiztonság elleni szabálysértések kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Katalin (1991) Fémek szerepe a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vedelek Evelin (1991) A tél jeles napjai és népszokásai Dávodon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vehrer Adél (1991) Öt világot éltem meg (Tuba Lajos parasztember életének története saját elmondása alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verbőczi Zoltán (1991) Hálózati integrált bérleménynyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Ilona (1991) Algebrai egyenletek gyökereinek numerikus kiszámítása és az együtthatóktól való folytonos függése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Gábor (1991) Felhasználóbarát lekérdezést definiáló rendszer dBASE-hez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vidik Györgyi (1991) A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki László (1991) Merre tartasz ügyészség? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visi László (1991) Karakteres megjelenítés grafikus üzemmódokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Edit (1991) A cigányság hátrányos helyzete és bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weiner András (1991) Élményorientált iskolán kívüli biológiaoktatás a fejlett országokban és hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wolf Viktória (1991) Die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wolff Jánosné (1991) A mikroosztályos nevelési rendszer az általános iskola alsó tagozatán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wölfl Tamás (1991) Térképek generálása távolságtáblázatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakupszky Csilla (1991) Tagsági viták a szövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zawiasa Róbert (1991) Bozo – egy szövegszerkesztő alapú programfejlesztő környezet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zombori Katalin (1991) Néhány magyar vonatkozású esemény a Nуesztоr-krónika tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsirai Krisztina (1991) "Ott túl a rácson..." - Az elítéltek helyzete és beilleszkedése a büntetésvégrehajtási intézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros Ottó (1991) Az ásotthalmi mocsárrét diplopoda faunájának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsoldosné Lőrincz Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Andrásné (1991) A társadalombiztosítási kifizetőhely szerepe, szükségszerűsége a munkáltatói szervezetben és gazdálkodásban - A jövőjére vonatkozó elgondolások a munkáltatói szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Gyöngyike (1991) Vándortűz című folyóirat repertóriuma 1946-1948. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Rita (1991) Az átkok, szitkok, káromkodások vizsgálata Móricz regényeiben nyelvtörténeti szempontból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árokszállási Eszter (1991) Gradiens módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor Edina (1991) Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ótott Ágnes (1991) A jobb és a bal agyfélteke funkcionális különbségeinek áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:41:47 CET.