Items where Year is 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 676.

Kaszó, Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri, Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aczél, Ágnes (1985) Egy lehetséges interpretáció Nyéki Vörös Mátyás zsoltáraira. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs, Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexin, Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, Teréz (1985) Bitsoros aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus, Jánosné (1985) A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei és módszerei az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal, László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös, Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bachné Kiss, Katalin (1985) A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsó, Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi, László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajai, Éva (1985) A tejtermelő tehenek optimális tápláló és hatóanyag ellátása szabad- és kötött tartásban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bajnai, Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi, Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Zoltán (1985) Antropogén formák a természeti környezetben. /Három nyíltszíni bánya elemzése./. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baksa, Mária (1985) Témazáró feladatlapok az általános iskola 5. osztálya számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balatinácz , Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balku, János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, István (1985) A szarvasmarhák legeltetése és a gyepgazdálkodás ökomómiája az Öcsödi "Szabadság" MgTsz-ben. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Balla, Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Edit (1985) Teljesítményigék az oroszban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1985) A nagyüzemi kecsketenyésztés kialakításának lehetőségei hazai körülmények között. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balogh, Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány, Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Varga, Edit (1985) Algoritmusok és BASIC programok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogné Kölüs, Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gyuláné (1985) Pásztó és környékének településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász, Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barczi, Aranka (1985) Ősvallásunk nyelvi jelei Ortutay Gyula: Magyar népmesék c. gyűjteményben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi, Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartók, Anikó (1985) India mezőgazdasága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Csilla (1985) Gyógyszerbeadási módok. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Baráth, Edit (1985) Adalékok Zrinyi Miklós katonai szótárához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Basch, Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bedő, Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkó, Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkőné Bagoly, Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berezvai, Márta (1985) Kereszténység a Historia Augusta-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki, Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernula B., Péter (1985) Az első bécsi döntés a korabeli sajtóforrások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biacsi, Sándor (1985) Duvad és védett ragadozók hatása az apróvadgazdálkodásra a Derekegyházi Vadgazdaság területén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Biczó, Anikó (1985) Véletlenszám-generátorok tesztelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Erzsébet (1985) A Délkelet-Alföld vízrajza és ivóvízellátása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boczek, Judit (1985) Sárkányok és sárkányölő hősök a magyar néphagyományokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Endre (1985) A műtrágyázás hatékonyságának vizsgálata gyepeken. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bodóczky, Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Annamária (1985) Korszerü [!korszerű] vegyipari termékek : növényvédőszerek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boncz, Katalin (1985) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer továbbfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró, Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Ildikó (1985) A reneszánsz kompozíció felbomlása. A manierizmus jellemzői Thordai János zsoltárfordításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsy, János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsányi, Iván (1985) Ábrázoló geometriai módszerek a szemléltető eszközök készítésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bottyán, Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik, Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boór, Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brogli, Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bruder, Tamás (1985) Számítógépes-hálózati protokollok LAPB protokoll modellezés Pascal programozási nyelven, SDL gráfok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brusznyiczki, Mihály (1985) Pecsenyecsirke nevelés a Békéscsabai "Május 1." Mg. Termelőszövetkezetben, különös tekintettel a Termál víz mint energiatakarékossági módszer alkalmazására. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Bujdosó, Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busné Csák, Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Csaba (1985) Bugac természetföldrajzának komplex elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóra, Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büki, József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabáné Varga, Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi, Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserháti, Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillag, Zsuzsanna (1985) Rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csincsik, Zoltán (1985) Eltérő táplálóanyagszintek hatása növendék pontyok gyarapodására. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csiszár, János (1985) Az alföldi körzet hévízkészlete, felhasználásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorbáné László, Erzsébet (1985) Nehézfémek perifériás neurotoxikus hatásának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Zita (1985) A játékos módszer az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cséka, Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki, Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daru, Józsefné (1985) A virágzásbiológia ökológiai vonatkozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Edit (1985) A növényekkel kapcsolatos hiedelmek az ókori zsidóságnál (A növények szerepe a Bibliában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeni, Katalin (1985) Laboratóriumi és vegyipari müveletek [!műveletek] végrehajtásához alkalmazott készülékek, gépi berendezések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter, Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, István (1985) A CCM készítés és felhasználás gépi technológiájának vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Dobo, Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobrocsi, Endréné (1985) Vác kéziratos térképeinek a feldolgozása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokosné Megyesi, Éva (1985) Adatok Békés megye közigazgatási térképtörténetéhez /а XVII. sz. végétől 1918-ig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dubecz, György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dugár, Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Mária (1985) Új összefüggések a túzok zárttéri tartású szaporodás biológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dósa, Éva (1985) Az első laktációs tejtermeléssel szemben támasztott követelmény színvonalának meghatározása tejhasznosítású tehénpopulációban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Dönczőné Talmácsi, Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egle, Zsolt (1985) A leukózis mentesítés lehetőségei és eredményei Tolna megyében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Elekesné Hoffmann, Ibolya (1985) Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Emri, Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrédi, Józsefné (1985) Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Engi, Erzsébet (1985) Az izgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eszik, Zoltán and Kiss, Tamás (1985) A tömegkultúra kutatásának problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Facskó, Zsuzsanna (1985) Aratás, cséplés - Dávod község múltjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faludi, Anikó (1985) Általános iskolai kémiai információrendszer struktúrális elemzése; Általános iskolai tanulók pszichikus képességeinek fejlesztése "A VI. oszlop fontosabb elemei és vegyületei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Pálné (1985) A keveréktakarmány-gyártás korszerűsítésének időszerű kérdése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Farkas, István (1985) A Boszorkánysziget csipőszunyog faunájának femérése [!felmérése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Csaba (1985) Edgar Allan Poe novellaírói technikájának vizsgálata műalkotásfilozófiájának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ildikó (1985) Verbális és averbális jelzések vizsgálata egy adott orosz nyelvű foglalkozáson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Emil (1985) Propaganda tevékenység egy nagyközségi művelődési házban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ildikó (1985) A Birk-kódex mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, István (1985) A szegedi szénhidrogén medence általános vizsgálata, kiemelten valamely mező konkrét leírása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feleky, Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferge, Sándor (1985) Patabetegségek és ezek előfordulásának gyakorisága adott gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Festő Szabó, Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó, László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fischer, László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, Zsuzsanna (1985) Kiskunfélegyháza a szabadságharc idején (1848-49). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Formanek, Ferenc (1985) A társadalom és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuksz, Lehel (1985) Feltárás-katalógus és országjáró programterv főiskolai hallgatók számára a Mecsek-Villányi hegységben és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Furák, Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földesiné Ábrahám, Katalin (1985) RNS-molekulák másodlagos szerkezetének meghatározása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki, János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Csilla (1985) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi, Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galyasné Rekeny, Ilona (1985) Az augmentativ igék szintaktikai és szemantikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garami, Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi, László (1985) R/TRAN alapú makróprocesszor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Garayné Klenk, Dr. Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner, Tibor (1985) Birkás Endre pályája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellértfi, Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Gábor (1985) Politikum és puritán eszmeiség Szőnyi Nagy István Mártyrok Coronája c. művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely, István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerse, József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi, Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár, Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gilicze, László (1985) Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei a hódmezővásárhelyi színjátszás története 1944-1956. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Giró Szász, János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gold, Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gondos, Imre (1985) A takarmányfelhasználás alakulása, elemzése, értékelése és ennek hatása a sertéstenyésztés és hizlalás eredményességére. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Goretity, József (1985) Роман Ф. Сологуба „Мелкий бес” Как “миф о пошлости и. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greman, Rózsa (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei a Tombácz János meséi és a Felsőtiszai népmesék című mesegyűjteményekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grosch, Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Erika (1985) A potencialitás jelentésárnyalatai az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurnyik, Nándor (1985) A MÁV áruszállításának komplex jellemzése /belföldi forgalomban/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér, Tamás (1985) Szatymaz és környékének őszibarack termesztése gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györfi, Tibor (1985) Nagyüzemi állomány csülökápolásának megelőző módszerei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Győri, Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Róbert (1985) A friss és konzervált almatörköly takarmányértékének meghatározása. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gál, József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Szabó, Péter (1985) A baromfiipari melléktermékek hasznosítása a Pankotai Állami Gazdaság sertéstenyésztésében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Hajduchné Szmola, Gyöngyi (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 14 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajduné Szarvas, Valéria (1985) A diftongusok Okány község nyelvjárásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halászné Pozsár, Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hamar, Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanga, László (1985) Kozmogóniai elméletek, a csillagok fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasi, Judit (1985) A vese tubuláris transzportfolyamatainak idegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ildikó (1985) A hartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezet komplex gazdasági vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Tibor (1985) Nukleinsav szekvenciák filogenezise. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Zoltán (1985) Az alternatív energiaforrások várható szerepe a jövő energiagazdálkodásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyeshalmi, Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyesi, Katalin (1985) Koncentrációs lehetőségek a környezetismeret órákon 4-5. osztály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heller, Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, János (1985) Bioklimatológiai adatok egy energiatakarékos broilernevelő épület értékeléséhez. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Herczeg, Ferenc (1985) Betegnyilvántartó programcsomag készítése IBM PC személyi számítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Marianna (1985) A Bánk bán átigazítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodászi, Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs, Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál, Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornok, Anikó (1985) Játékos gyakorlatok alkalmazása az általános iskolai orosznyelv-oktatásban, különös tekintettel az új, 4. 5. 6. osztályos tananyagra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Cecília (1985) Проблематика гуманности и истории в цикле рассказов И. Бабеля "Конармия". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyöngyi (1985) Идейный фон творчества Андрея Рублева. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (1985) Archimédeszi kocka és duálisának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Marianna (1985) Különböző fejlődési szakaszban betakarított silókukorica fajták erjeszthetőségének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Horváth, János (1985) Tér- és időproblémák Oszip Mandelstam utolsó költői korszakában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Fenyvesi, Lilla (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Kormos István: Az égigérő fa című művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horák, Erzsébet (1985) Geometrikus és növényi ornamentika a népvándorláskori leletek díszítőművészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámori, Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámos, Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjja, Endre (1985) Az ősgyepek gazdaságos hozamnövelésének lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Héjjas, Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth, István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánné Máté, Zsuzsanna (1985) A fiatal Lukács György : Ady - képének értelmezési lehetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Károlyné (1985) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének tapasztalatai Vác városban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakobovits, Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jancsik, Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jancsó, Péter (1985) Algoritmusok gráfokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich, Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jankó, Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszki, Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova, Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juana, Maria and Gallardo, Leonard (1985) A kubai és a magyar általános iskolai anyag összehasonlító elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Béláné (1985) Az általános iskolai geometria oktatásban alkalmazott segédeszközök, és alkalmazási lehetőségeik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Ágnes (1985) Некоторые мировоззренческие проблемы в романе Достоевского "Бесы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gyöngyi (1985) A művelődés, műveltség determináltsága - egy község életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Magyar, Szilvia (1985) Útkeresés a francia filmművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jáhni, Gabriella (1985) A regressziószámítás alkalmazása két programcsomag programjainak felhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávor, Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Erika (1985) Порядок слов разговорной речи русского языка в сопастовлении с порядком слов венгеской разговорной речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jószai, Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, Katalin (1985) A népszínmű recepciója (A befogadói igény mint műfaj formáló tényező Szigligeti Ede legsikeresebb színpadi művei /1840-48/ nyomán). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa, Éva (1985) A természetvédelmi oktatás lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kacz, Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kallós, Géza (1985) Egyes popzenei műfajcsoportok-,irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár, Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanalasné Vadaszán, Aurélia (1985) Az izomrostok szerkezetének vizsgálata a fejlődés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanász Nagy, Erzsébet (1985) Hibás sejtterek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kara, Piroska (1985) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, István (1985) A gyulai szövetkezetek ’Körös’ Néptánc együttesének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszanyi, Zoltán (1985) PASCAL-fejlesztés A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Attila (1985) A sertés szaporítása és annak gazdaságossági kérdései. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Katona, Erzsébet (1985) Polifónia Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából c. hosszú versében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó, Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kató, Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, László (1985) Kultúra és demokrácia A dolgozók kulturális szintje es az üzemi demokráciához való viszonyuk összefüggéseinek empirikus vizsgálata a Tisza Bútoripari Vállalat 5.sz. Csongrádi Gyáregységénél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, László (1985) Magyarországi tornádók. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Sipos, Sarolta (1985) Borsodnádasd gazdasági életének komplex elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keliger, Istvánné (1985) Az auditív-lexikai előkészítés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelló, Marianna (1985) A gyulai köteles mesterség és szakszókincse. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kendiné Kiss, Ilona (1985) A humor nyelve, a nyelv humora (Szóviccek vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenézné Veszprémy, Dr. Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Ferenc (1985) A juhok gépi fejésének műszaki és üzemszervezési tapasztalatai. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Keresztes, Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Zsuzsa (1985) Bitparalel aritmetikai alapműveletek sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi, István (1985) Urbanizáció napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Pál (1985) Algoritmusok fákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keserü, Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszler, Gyula (1985) A Káli-medence kisközségeiben lakók életkörülményei és művelődésük kérdései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kincses, István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó, István (1985) Szemelvények Csanádpalota közművelődésének történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Pál, Ilona (1985) A macska szerepe hajdan és ma a magyar nép hiedelemvilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismartoni, Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Piroska (1985) Некоторые проблемы венгров при употреблении русскиx глагольныx приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dénesné (1985) A főnévragozás tanítása a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai, Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling, Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klem, Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Knódelné Kurdi, Júlianna (1985) Iskolatörténeti kutatások 1797-től 1867-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, József (1985) A csanádapácai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vadgazdálkodásáról és távlati célkitűzések meghatározásáról. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kocsis, Mária (1985) Hollós József politikai portréja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolonics, Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár, Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komoróczki, Erika (1985) Motívumvizsgálatok Nagy László költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz, Ilona (1985) Az év jeles napjaihoz fűződő étkezési szokások hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz, Éva (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Dégh Linda: Kakasdi népmesék I. című népmesegyűjteményében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs, György (1985) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvre történő fordításának sajátosságai (Mai magyar írók műveinek orosz fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik, Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1985) Eltérő takarmányadagokkal felnevelt hybro törpe szülőállományok nevelési eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Pál (1985) Hubbard szülőpártartás tapasztalatai a nagybánhegyesi Zalka Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Viktória (1985) BASIC nyelv tanítása általános iskolás feladatok alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Bolyós, Ildikó (1985) A Balaton vízminősége - szennyvíztisztítás Zánkán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Petrovszki, Mária (1985) A szarvasmarha és sertéstápok hatékonyságának növelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovásznai Szász, Béla (1985) Fácántenyésztő ágazat technológiai vizsgálata a budavidéki állami erdő- és vadgazdaságnál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kozics, Katalin (1985) Erkölcsi fogalmak, ítéletek tizennégy éves korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozsuch, Mihály (1985) Melléktermékek felhasználása és ennek lehetőségei a Kondorosi Egyesült Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kratochwill, Ottília (1985) Szeged madártávlati térképének szerkesztése és gyakorlati alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristó, Judit (1985) A róka /Vulpes vulpes/ szerepe az életközösségi rendben a megváltozott mező-és erdőgazdálkodási viszonyok között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krémer, Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugler, Miklós (1985) Különböző karbamid-tartalmú tápok összehasonlítása a pecsenyebárány hizlalásban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kunkel, Petra (1985) A ládapakolási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurócziné Németh, Éva (1985) A lakótelepi művelődés sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kvasznicáné Vásárhelyi, Vera (1985) Dramatikus módszerek az általános iskola irodalom óráin. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár, Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Káldi, Katalin (1985) Lakodalmas népszokások Törtelen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi, Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kállai, Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárász, Kinga (1985) Анализ повести А. М. Ремизова "Неуёмный Бубен". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy, Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kézsmárki, Mátyás (1985) A szálastakarmányok betakarításának és tárolásának problémái a Kunszentmártoni Kőrösmenti Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kónya, Csaba (1985) Alsóvezetékes fejőberendezés vizsgálata üzemi mérések alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kósz, Zsuzsanna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kósáné Balázs, Ibolya (1985) A sertéstartás helyzete és értékelése a Hejőmenti Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kövesházi, Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőhalmi, Miklós (1985) A fácángazdálkodás helyzete a hajdúböszörményi "Nimród" vadásztársaságnál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kőszegi, Béláné (1985) Типические ошибки венгров при употреблении видов глагола (на материале средней школы). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha, Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladnyik, Mihályné (1985) Az auditív lexikai előkészítés jelentősége, megvalósítása az 5. osztályos orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajos, Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics, Ferenc (1985) Numerikus kvadratúrák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Györgyi (1985) Az orosz melléknevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludmány, János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukics, Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázi, Márta (1985) A Balaton környezetvédelme. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár, Erika (1985) A gyermektartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi, Katalin (1985) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczkó, Katalin (1985) A folyamatos és befejezett szemléletű igék az általános iskola 4. osztályában (Tankönyv-elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madocsai, Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magasi, András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, János (1985) Számítógép segítségével összeállított takarmányadagok etetésének tapasztalatai a tehenészetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Magyar, Istvánné (1985) A melléknév alanyesetének megtanítása az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makan, János (1985) Szabad vízfelületes, szinttartásos nyúlitató berendezés kifejlesztése és értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Makó, Ildikó (1985) Vörösmarty Mihály epigrammái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malya, János (1985) A Földeáki Dózsa Vadásztársaság fácánnevelésének fejlődése, az intenzív fácánnevelés. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Marik, István (1985) Fejezetek Szeged amatőr színjátszó csoportjainak történetéből 1945-1985. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi, Katalin (1985) Tapasztalataim az orosz nyelvi előkészítő tanfolyamról (kezdő nevelőknek). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi, Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, Judit (1985) A humor nyelve - a nyelv humora. Humoros elnevezések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matteikatné Sebestyén, Erika (1985) Párbeszédes szótárkezelő program felhasználói funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matyók, Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matóné Bangha, Katalin (1985) Az üzemi sajtó nyelvhasználatának néhány kérdése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyeri, Anna (1985) A szegedi nagy árvizek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mendler, Erzsébet (1985) Fitocönológiai vizsgálatok homokpusztai gyepvegetációban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhart, Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhárt, István (1985) Nedves kukorica etetés során a bendőben lejátszódó folyamatok vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Mihály, Jánosné (1985) A hódmezővásárhelyi ö-zés hangtani vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikola, Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Misi, Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei, Ella (1985) Népi gyógymódok Kiskundorozsmán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Edit (1985) Félelmi motívumok pedagógiai főiskolások álom- élménytartalmában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Emese (1985) A szemléltetés funkciója az 1978-as évben /különös tekintettel a matematika tananyagára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Gabriella (1985) A hírközlés földrajza Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó, Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monori, Gyula (1985) A Szatmár-Beregi-Síkság természeti földrajza és idegenforgalma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Motzwickler, Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munz, Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Májer, Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki, Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márfi, Ildikó (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkusné Krizsán, Györgyi (1985) Igények és igényszint-változások a házassági hirdetésekben 1962 és 1982 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton, Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás, Csaba (1985) Permanens mágnessel szerzett tapasztalatok szarvasmarhában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Máté, Lajos (1985) Az intézeti hatásrendszer a fiatalkorú elítélt nők idő- és tevékenység struktúrájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátó, Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészár, Ágnes (1985) A megújuló energiahordozók szerepe és lehetőségei a világgazdaságban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móczár, János Zoltán (1985) Bács-Kiskun megye infrastruktúrája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz, Jenőné (1985) Csingiz Ajtmatov: A természet ábrázolás művészi eszközei A fehér hajó c. kisregényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, János (1985) Csülök ápolása, szervezése és kivitelezése nagyüzemi tehenészeti telepen. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Olga (1985) Adatok a juhok tőgygyulladást okozó mikroorganizmusok előfordulásához. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Tibor (1985) Szabadtartású tehenek takarmányozása a laktáció különböző időszakában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mariann (1985) A politemporalitás kifejeződése az orosz perfektív igéknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mária (1985) A hazai vetőmagtermeltetés természeti- és gazdaságföldrajzi tényezői, különös tekintettel a monori körzetre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1985) A "TŰZ" motívum Nagy László költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné Ander, Dorottya (1985) Az országismereti anyag az érzelmi-értelmi gondolkodás szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György, Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Pál, Sándor (1985) A Duna-Tisza köze talajvízföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nedró, Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Endre (1985) Abraktakarékos üszőnevelés szikes ősgyepen. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nyerges, Benjamin (1985) Kiskunmajsa helytörténete, különös tekintettel a népesedési viszonyokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges, Tibor (1985) A hátrányos helyzet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Gabriella (1985) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Éva (1985) Lovak kólikás megbetegedéseinek kóroktana és gyógykezelése adott gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nyári, Jánosné (1985) A Sárrét mezőgazdasága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Náfrádi, Csilla (1985) К проблематике истории Летуа и Пилата в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánási, Imre (1985) Szarvasmarhahizlalás és ennek ökonómiája, növendék szarvasmarhák takarmányozása az orosházi Dózsa Mgtsz-ben. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Násztorné Halász, Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Zoltán (1985) A jeszenyini ornamentika elemei az orosz népművészetben (Jeszenyin "Perzsa motívumok" című ciklusa a műfordítás tükrében téma első része). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Ocskó, Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oros, Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó, Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oskó, Róbert (1985) Az importfehérje csökkentésének lehetőségei háziállataink takarmányozásában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Osváth, Erika (1985) A svéd filmművészet, különös tekintettel Ingmar Bergman szimbolika rendszerének. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oszadszky, Anikó (1985) Személyesség és vallomás a Mentségben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pail, Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palatinus, Pál (1985) Szakmunkás fiatalok iskolán kívüli művelődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papné Pámer, Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Lajos (1985) Takarmányok beltartalma és takarmányozás hatása a hybro broilerek átlagsúlyára és takarmányfelhasználására. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Papp, Emese (1985) A felnőttek alapfokú nevelésének története nevelési lehetőségek a dolgozók általános iskoláiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Klára (1985) Változások az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (1985) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pappert, Tibor (1985) Tolnatamási félvér ló tenyésztési tapasztalatai Regölyben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pappné Szabados, Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patkós, Győző (1985) Balaton és környékének hypszografikus dombortérképe, alkalmazása az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paula, Perez Alvarez (1985) Szabályos és félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pauwlik, Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Györgyi (1985) Közösségi kapcsolatok szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Penczné, Dr. Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Peresztegi, Erzsébet (1985) Tejhasznosítású populációk laktációs tejtermelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Peresztegi, Gábor (1985) A sertések ivarzás-szinkronizálási lehetőségei és gyakorlata nagyüzemben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pethő, József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petraskóne, dr. Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Plell, Tibor (1985) Adott bauxitkutatási területre eső fúráspontok kiválasztása; egy terület felszínének ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky, Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgáryné Gál, Ágnes (1985) Раскол русской церкви в ХVII веке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer, Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polyefkóné Kovács, Magdolna (1985) A szórakoztató művészetek sajátosságai és funkciói, világképalakító hatásuk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Popik, Gyula (1985) Az ördög alakja a XVI. században, különös tekintettel Heltai Gáspár 99. Fabulájára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsgai, Miklós (1985) A magyar néphadsereg művészegyüttesének története /1949-1983/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsonyiné Jámbrik, Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prauda, Miklósné (1985) Valentyin Grigorjevics Raszputyin élete és írói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai, Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás, István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánya, Mária (1985) Dinamikus Információstruktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai, Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pártay, Tamás (1985) Budapest közlekedése a felszabadulástól napjainkig. 1945-1985. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, János (1985) A békési Október 6. vadásztársaság fácángazdálkodási helyzete. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pásztor, Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi, Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, Éva (1985) Egy kihalóban levő mesterség bemutatása. Terbe Benjámin, az utolsó szíjgyártó Kiskunmajsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Radics, Zoltánné (1985) Nevelési lehetőségek a nyári táborokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rady, István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rasztik, Éva (1985) A Dél-Alföldi szikes területek növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ravasz, László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reimerné Csábi, Zsuzsa (1985) Tolna megye antifasiszta mozgalmainak és felszabadulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rendek, Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszl, Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigóné Varga, Dr. Éva (1985) Dusnok község története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riskovics, Magdolna (1985) Az időkezelés vizsgálata Grendel Lajos "Hűtlenek" c. novelláskötetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rizner, József (1985) A közművelődési intézmények reklám és propaganda tevékenysége Kazincbarcikán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rokszin, János (1985) A Méhkeréki N.Bălcescu Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola története az államosítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rovó, Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Zoltán (1985) Az elektrokémiai korrózió rövid áttekintése, a korrózió elleni védelmi eljárások összefoglalása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsnyai, Endre (1985) Mennyire gazdaságos a baromfitrágya takarmányozási célra való felhasználása különböző állattenyésztési ágazatokban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Rozsnyai, Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruga, Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsinszki, Mihályné (1985) Szókincs és tanterv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Ibolya (1985) Sorozatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rágyanszky, Zsuzsanna (1985) A műemlékek és a műemlékvédelem szerepe a vizuális nevelésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rák, Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákóczi, Ferenc (1985) AGROKOMPLEX szerződéses kapcsolatai és takarmánytechnológiai szolgáltatásai. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Rébeli Szabó, Tamás (1985) A licencia szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédli, Tamás (1985) A Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát komplex elemző vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révész, István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Yvette (1985) A közösségi nevelés néhány aktuális problémája egy konkrét tanulócsoport vizsgálata alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarkadi, Erika (1985) A szigorított őrizet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Beáta (1985) Irányzatok az amerikai filmművészetben a II. világháború után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serfőző, Margit (1985) A magyar és az orosz mellérendelő összetett szavak kontrasztív vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ilona (1985) A szemantikai igeszemléleti igepárok összevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skita, Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda, László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somkuti, Gábor (1985) A földmérési és térképészeti adatbázis többszörös vonalainak szűrése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyvári, Mária (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei egy népmesegyűjteményben (Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Gábor (1985) Szövegszerkesztő program VDDS kisszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger, Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stábel, Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surman, Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suták, Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svenda, Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Ágnes (1985) Tapolca város népesség- és településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Kálmán (1985) A malac születési tömege és további teljesítményének összefüggései. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, László (1985) Tejelő típusú tehenészet takarmánygazdálkodásának ökonómiai értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Mihály (1985) Higiénikus tejtermelés, tejkezelés és ennek problémái a Mátraaljai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mihály (1985) Budapest és szűkebb környezete klimatológiai viszonyainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1985) Lakodalmi szokások Nagykamaráson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1985) Adalékok a Jászság vízföldrajzához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Nagy, Tünde Nóra (1985) Alsózsolca gazdasági életének komplex jellemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay, István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Mátyás (1985) A magyar nyelv szláv jövevényszavai, különös tekintettel az agrár szakterminológiára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szaszák, Erzsébet (1985) Néhány silókukorica-fajta takarmányértékének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szatur, Katalin (1985) A káromkodások nyelvi formáinak vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár 3. kötetének alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi, Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki, János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes, Gábor (1985) Elosztott adatbázismodell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri, Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Imre (1985) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. P. Csehov műveinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziklay, Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilák, Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár, Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szollár, Péter (1985) Üzemi tejkezelés technológiai berendezésének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sztojcsev, Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szuhaj, György (1985) Szarvas településföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunyogh, Erzsébet (1985) Egy felvidéki család története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai, Erzsébet (1985) Mende község a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó, Zoltán (1985) Háztáji fejőgépek vizsgálata üzemi körülmények között. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szántó, Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai, Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, István (1985) Politika és erkölcs viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidi, Attila (1985) Miskolc és vonzáskörzetének ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széky, Miklós (1985) Salgótarján és környékének komplex földrajzi feldolgozása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széll, Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szóráth, Zoltán (1985) A haltakarmányozás gazdaságosságának vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szőnyiné Gönczi, Márta (1985) A játékosság szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, József (1985) Extenzív legelőn tartott húsmarha takarmányozásának értékelése a szarvasi Állami Gazdaság csabacsűdi kerületében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szűcs, Gáborné (1985) Auditív lexikai előkészítés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zoltánné (1985) A matematikai analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi, Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárköziné Papp, Julianna (1985) Matematikai feladatok megoldásának általános iskolai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli, Klára (1985) A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli, Mária (1985) Egy IDMS alapú párbeszédes preprocesszor továbbfejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Irén (1985) A tartós földhasználatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Gáborné (1985) Gyermekkönyvtári foglalkozások az iskolai tanterv szellemében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takáts, Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpai, Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tankó, Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tardos, Csaba (1985) Ivartalanítás. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tari, János (1985) Intenzív gyepgazdálkodás lehetőségei, problémái. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Teleki, Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky, Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teszár, László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihor, Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiringer, Andrea (1985) Egyenletesen jó minőségű tej termelésének feltételeiről. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tolnai, Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár, Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tonai, Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tormáné Csiszár, Dr. Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss, Ágnes (1985) A számfogalom kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Támcsu, Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Attila (1985) Az éghajlati tényezők hatása a tejhasznosítású tenyészüszők növekedésére. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, Istvánné (1985) A determinánsok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1985) A juhtejtermelés higiéniája. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, László (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1985) Akusztikus válaszok vizsgálata patkány agykérgen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ádámné (1985) Juhok takarmányozásának korszerű irányelvei a füzesgyarmati szálas-tömegtakarmány termelési és juhtenyésztési rendszer partnergazdaságaiban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, János (1985) A filozófia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Nándor (1985) Sejtprocesszorok tesztelése, hibás sejtterek programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Varga, Klára (1985) Az átok, szitok, becsmérlés nyelvi formáinak vizsgálata Móricz Zsigmond novelláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1985) Halmazábrázolások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, Ilona (1985) Az első elléskori életkor, a laktációs tejtermelés és az életteljesítmény összefüggései tejhasznosítású tehénállományban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Túri, István (1985) A magyar szociográfia előképei 1780 és 1867 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhljár, Jánosné (1985) Országismereti anyag az értelmi érzelmi gondolkodás szolgálatában (Tankönyvelemzés: 4., 5., 6. osztályok anyaga). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Uhrin, Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki, Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujhidi, Zoltán (1985) Adatok a Duna-Tisza közi homokterületek természetföldrajzi jellemzéséhez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadai, Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus, Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty, Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Tímea (1985) Napközi és közművelődés az integrált alapellátó intézményekben /a keceli tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ildikó (1985) Az irónia megjelenése Örkény párbeszédes egyperceseiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Julianna (1985) Az áldás, az átok és a szitok nyelvi formái Pázmány Péter műveiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, János (1985) A szerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 11 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varró, István (1985) A magyarországi anarchizmus kezdetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varróné Szabó, Ildikó (1985) A szentesi gimnázium története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Magdolna (1985) Országismereti információk az orosz szakos tanárképzés III. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vatai, István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki, Ágnes (1985) Magyar költségvetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Volczer, Anikó (1985) Jeszenyin korai költészetének néhány jellemvonásáról a Halottak napja című első verseskötet alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó, Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi, Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári Szalay, Klára (1985) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a 4. osztályos orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi, Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Annamária (1985) Géza fejedelem portréjának alakulása a magyar történetírás folyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vég, Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vészi Gézáné Tarjáni, Mária (1985) A történelmi gondolkodás fejlesztése hetedik osztályban az új tanterv és az új taneszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vöő, Judit (1985) Изуение единиц речевого етикета в русском и венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weller, Jörg (1985) Sejtprocesszorok alkalmazása képfeldolgozási feladatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Werner, Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Willand, Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Windecker, Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wirth, László (1985) Sóskút és környéke természeti földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wébel, György (1985) Takarmánygyártás technológia korszerű elvei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Z

Zelei, Rozália (1985) Magyarország mélyszerkezetének új típusú szemléltetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeller, István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi, László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi, Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki, Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi, Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádori, Nándor (1985) Hybro normál, Minavis, Tetra 726 broilerek téteményképességének összehasonlítása. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Á

Ágh, Andrea (1985) Energiatakarékos szülőpár ól bioklimatológiai minősítése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

É

Éliás, János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 12. 14:23:22 CEST.