Items where Year is 1982

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ú
Number of items: 741.

A

Albert, Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alker, Zsuzsanna (1982) Megszállott geométerek: szögharmadolás, körnégyszögesítés, kockakettőzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andóczi Balogh, Éva (1982) A megváltozott tanyai életforma /Vizsgálatok a Dunavecse kincse pusztai Állami Gazdaságban /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalossy, Krisztina (1982) Perinatalis veszteségek vizsgálata nagyüzemi juhászatban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

B

Babirák, Hajnalka (1982) Вопросы чеховской антропологии в рассказе "По делам службы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babos, Ildikó (1982) Digitalizált felületdarabok közelítő síkbafejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, József (1982) A Tamási Áron Klub helye, szerepe és funkciói a főiskola nevelő-művelő munkájában /А művelődési igények feltárása alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakondi, György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Márta (1982) A négerkérdés az Egyesült Államok történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Erzsébet (1982) Többváltozós függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balaskó, Zsuzsanna (1982) A tér és időérzékelés fejlesztése az új 5. osztályos történelem tankönyv és munkafüzet feladataiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Endre (1982) Adatok az ipari szervezésű, kötetlen tartástechnológiájú tehenészeti telepre hagyományos telepekről betelepített tehenek adaptációjához. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balogh, Erzsébet (1982) Véges testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Imre (1982) Tartástechnológiai hibákból eredő légzőszervi megbetegedések gyakorisága a Gyulai Húskombinátban levágott sertések között. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balogh, Zoltán (1982) Az ATE Állategészségügyi Főiskolai Kar tanüzemében lévő magyartarka, holstein-fríz, finn ayrshire és SMR tehenek tejösszetételének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balogh, Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes (1982) A szabadkígyósi TVT-n előforduló Lycosa singoriensis leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogi, Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogi, Erika (1982) Gerizdes ragadványnevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balássy, László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Gyula (1982) Abraktakarékos juhhizlalási kísérletek a jászberényi "Lenin" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balázs, András (1982) Memóriatábla kezelő programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Várhalmi, Ilona (1982) Statisztikai módszerek számítógépes alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankó, Csaba (1982) Silókukoricaszilázzsal különböző arányban etetett lucerna- és rétiszéna táplálóanyagainak kihasználhatósági vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Barna, Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barta, Lajos (1982) Sertéstelep Aujeszky fertőzöttsége és a mentesítés lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bartos, Zsuzsanna (1982) Különböző szarvasmarha-fajták szárazanyag ellátottságának vizsgálata a tanüzemben és hatása a tejtermelésre. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bartus, Mária (1982) Euler poliédertétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartyik, Magdolna (1982) A Kner Nyomda. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Battay, Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bede, Péter (1982) Tiszaföldvári Lenin Mgtsz I. kerületi szakosított KA-HYB-rendszerű sertéstelepének tenyésztési eredményének elemzése termelési adatok alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bednár, Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bene, Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Éva (1982) Felszálló faautomaták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, György (1982) Számítógép kihasználtságának mérése az SMF rekordok kiértékelése alapján OS/MVT-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bere, József (1982) A kínai, az indiai és az arab matematika fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczky, Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián, Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Betkó, Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bild, Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birgés, Mihály (1982) A tartástechnológia hatása a pecsenyecsirke termelési paraméterei a Nagykátai Magyar-Kóreai Barátság Termelőszövetkezetben. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Biró, Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biróné Békési, Ildikó (1982) Juhász Gyula testamentumai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bisztriczki, Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blahóné Gali, Erzsébet (1982) Végtelen sorok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda, Erzsébet (1982) A Bécsi Kódex később jelentésváltozást mutató szavai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor, Tibor (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorné Pflaum, Mária (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodáne Bártfai, Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán, Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Ferenc (1982) Dosztojevszkij: "A Karamazov testvérek" című regénye "A Nagy inkvizitor" című betét-elbeszélésének elemzési kísérlete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, József (1982) Az elbeszélő szövegek és a cselekvéslogika. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Braun, Anna (1982) Szakköri munka kisszámítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buday, Dr. Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budiás, Judit (1982) A nyelvi humor eszközei Arany János levelezésében író-barátaival. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burján, Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Busku, Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Butora, Károly (1982) A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat hulladékfeldogozásának értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Buvári, Beatrix (1982) Az orosz és szovjet kultúra: I. a veszprémi lapokban /1945 - 1980/ II. néhány budapesti irodalmi lapban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Zsuzsa (1982) A Szegedi Szalámigyár történetéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálintné Balogh, Mária (1982) Kísérletem a gyermekirodalom felhasználásáról az élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyesi, Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Háló, Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti, Béla (1982) Ottó fráter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti, Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárány, Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátor, Mária (1982) Nagykőrös zöldségtermelésének gazdaságföldrajzi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai, Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békés, Andrea (1982) A tehenek takarmányozásának vizsgálata az Állatorvostudományi Egyetem Tanüzemében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bérces, László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béri, Etelka (1982) Критика этики-добра в романе Достоевского, в «Идиоте». Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíróné Soós, Ilona (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Márk evangéluimának három korszakból származó fordítása alapján II. (9-16. fejezet). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bögre, Lajos (1982) BUT pulykatojások keltetési technológiájának vizsgálata a szentesi "Árpád" Tsz keltetőjében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

C

Csapó, Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Veronika (1982) A Föld területi csapadékrendszerei a törzsértékek együttes előfordulásai alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekovszky, Judit (1982) "A félszeg ulysses" Tóth Árpád költészete az I. Világháborútól az 1920-as évek végéig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi, Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi, Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetót, János (1982) Az energiatakarékos broilernevelés állathigiéniai kérdései. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csizmadia, Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Ferenc (1982) Jelentősebb stresshatások elemzése és azok kivédésének lehetőségei a Szentgáloskéri Béke Tsz. Szakosított Seréstelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csuzi, István (1982) A matematikatanitás korszerűsítésével kapcsolatos kísérletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi, László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki, Teréz (1982) Házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka, Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes, Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dancsi, Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Danka, József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi, Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Imre (1982) Az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Irén (1982) "Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon..." ("Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim...) Thomas Mann: Toniо Kröger. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deminger, Ilona (1982) Pereg személyneveinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Ferenc (1982) Szimbólumok készítése Pascal programokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány, Edit (1982) Veres Péter novellái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dombovári, Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donkó, Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duchaj, Sándor (1982) A szedett sertések felvásárlásának és kis veszteséggel történő hizlalásának állathigiéniai kérdései húsipari hizlaldában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Dula, Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dulovics, Zoltánné (1982) Fekete István állatregényeinek felhasználása a környezetismeret órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dunai Jánosné Dániel, Magdolna (1982) A kutatások és a mezőgazdaság jelenlegi kapcsolata Békés megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dányiné Nyilas, Mária (1982) Az évkönyvi elbeszélések poétikai vizsgálatai : /Andrej Bogoljubszkij megöletése 1175 / /Igor Olgovics meggyilkolása 1147 /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Mária (1982) Употребление вигов глагола в произвегениях А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévainé Kazinczy, Sára (1982) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévényi, Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dócs, Gyula (1982) A tejelő hasznosítású szarvasmarhatenyésztés ökonómiai vizsgálata a tuzséri MgTsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Dóczi, Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dódáné, Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Márta (1982) A francia és német drámaelmélet néhány kérdése a XVIII. század második felében: polgári dráma - neoklasszicizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Adrienne (1982) Zrínyi Miklós mondatszerkesztésének jellemzői levelezése, hadtudományi munkássága és szépirodalmi művei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör, Imre (1982) Párhuzamos folyamatokból álló rendszerek vezérlésének és tervezésének eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyedné Kovács, Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elek, Margit (1982) Délkelet-Alföld hévízkészlete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elek, Zsuzsanna (1982) A tanulók ismeretszerzésének és kifejezőkészségének fejlesztése az 5. osztályos történelem és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elekes, Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Estók, Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Etlinger, János (1982) Az IDMS adatbáziskezelő rendszer alkalmazása az orvosi ellátásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabók, János (1982) Az euomphalia strigella csigafaj táplálkozási vizsgálata és avarlebontásban betöltött szerepe a szabadkigyósi nagyerdő egy parcellájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, István (1982) Eltérő genotípusú tejhasznosítású szarvasmarhafajták és konstrukciók tejtermelésének összehasonlító vizsgálata a kondorosi Egyesült MGTSZ-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Farkas, József (1982) Fuzzy automaták és nyelvtanok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Brigitta (1982) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, József (1982) Egy alkalmazott modell a kulturális alapellátás hatékonyságának növelésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Mária (1982) A mítosz Ady Endre háborúellenes lírájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (1982) Az ember Dosztojevszkij elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Cs., Etelka (1982) Szeged halandósági viszonyai a XIX. század második felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Kerekes, Dr. Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Ildikó (1982) Tehenészeti telep tőgygyulladással való fertőzöttsége és a mentesítés lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fehér, Ildikó (1982) Népi hiedelmek számítógépes vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérné Zsoldos, Erzsébet (1982) Munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci, József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, János (1982) A pecsenyecsirke-nevelés eredményeinek elemzése a szentesi Termál Termelőszövetkezet baromfitelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Ferenczi, Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Sándor (1982) Berecz Károly, a publicista és irodalomszervező (1821-1901). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ficsor, István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fillér, András (1982) Adott szakosított szarvasmarha telep mobil takarmánykiosztó géprendszerének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fodor, Gabriella (1982) A matematikaoktatás korszerűsítésének általános elvei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Katalin (1982) Az orosz és szovjet irodalom a Magyar Rádió és Televizió műsorában 1958 - 1972. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fonódi, Éva (1982) Csapadékadatok statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, József (1982) Fejés nélküli húsmarha tartáseredményeinek értékelése a forráskúti "Haladás" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fröhner, Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Bertalan (1982) Vázlatok egy Németh László-nyelvtanhoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábiánné Kovács, Edit (1982) Kísérlet a magyar népdalszövegek tipizálására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fésüs, Éva (1982) A nukleinsav anyagcserében résztvevő enzimek vizsgálata Triticum aestivum L. csiranövényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fésű, Pál (1982) Húshasznosítású szarvasmarha-tenyésztés ökonómiai vizsgálata a Pankotai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fövényesi, György (1982) A társadalomra veszélyesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdács Jánosné Medovarszki, Jusztina (1982) Az állammal kapcsolatos fogalmak és törvényszerűségek tanítása 5. osztályban, a tankönyv és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galuska, Mihály (1982) Körforgó rendszerű fejőállás vizsgálata vákuumtechnikai- és a fejési mutatók alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Garai, Tamás (1982) Pascal fejlesztés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gavlik, Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag, Edit (1982) Test-kontúrok közelítése spline-függvényekkel. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Gaál, Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerő, Andrásné (1982) Čelovek i priroda v poèzii Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gidófalvy, Tamás (1982) Sejtalgoritmusok és szimulálásuk CELLAS nyelven. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gizur, Attila (1982) Az Egyesült Izzó gazdaságföldrajzi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goldea, Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombor, István (1982) A varjukérdés áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gordán, Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksa, László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Groska, Katalin (1982) Az asztalos mesterség és szakszókincse Orosházán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grósz, Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Irén (1982) Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulácsi, Ágnes (1982) Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat története és fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gunda, András (1982) Az izomfáradást befolyásoló tényezők analízise, vizsgálatának módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurály, Gabriella (1982) Kiskunhalasi baromfifeldolgozó vállalat vízszennyezési vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati, Gézáné (1982) Позмы Пушкина Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Медный всадник. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai, János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuriczáné Tóth, Ilona (1982) Gondolatok egy meséről (Az Afanaszjev-gyűjtemény 202-es meséjének elemzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuris, Tibor (1982) Görcsgátló tulajdonságú vegyületek hatásának tanulmányozása altatott macska aminopyridinnel indukált görcsfókuszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábor, László (1982) Baromfihús (broiler) termelés szervezése, ökonómiai vizsgálata és értékelése a szentesi "Termál" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gál, István (1982) Fejés nélküli húsmarha-tartás vizsgálata a beregdaróci "Barátság" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gál, Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálfi, Márta (1982) Béta-adrenerg receptorokhoz kapcsolt membránfolyamatok vizsgálata intakt pulyka vörösvérsejteken. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Gárgyán, Éva (1982) Reduktív anyagcsereszabályozó mechanizmusok vizsgálata borsó csíranövény és kloropasztisz kivonatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gécs, László (1982) Pedagógusok, pedagógiai problémák Németh László néhány epikai és drámai művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes, Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri, Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndöcs, Péter (1982) Kiss Anna világa : a pálya és a szülőföld kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndös, Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gőgh, Éva (1982) A Széchenyi-szerep interpretációja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajdu, Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács, Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harci, Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Zsuzsanna (1982) Játszani is engedd... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasné Timár, Ilona (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos kérdések és előfordulása egy munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hefner Istvánné Markó, Margit (1982) A kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Zoltán (1982) Energiatakarékos legelői vízellátás üzemeltetési tapasztalatai. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Hegedűs, Ilona (1982) A termelőszövetkezetek méreteinek növekedése, ennek hatása a gazdasági hatékonyságra, a termelési tulajdonviszonyok fejlődésére és az üzemi szervezet átalakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Mária (1982) Cegléd komplex földrajzi elemzése különös tekintettel a népességre és a város vonzáskörzetére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Deme, Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Füstös, Ilona (1982) A hőssé válás folyamata az Udvarhelyszéki tündérmesékben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hesz, Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi, Anna (1982) Korreláció és regresszió. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hipp, Andrea (1982) Az orosz nyelvoktatás néhány pszicholingvisztikai kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann, Lilla (1982) Demokrácia = demokratizmus? A demokrácia, mint állami-politikai kategória elhatárolása a demokratizmustól, mint a társadalmi közélet területén érvényesülő formák rendszerétől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Rozália (1982) Az orosz nyelv hangtanának néhány oktatási kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holecska, Gyula (1982) A magyarországi bauxitlelőhelyek összehasonlitó [!összehasonlító] elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló, Mária Terézia (1982) Az állam fogalmának néhány problémája a hegeli filozófiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy, Mária (1982) Öröklési jog a szentesi úriszék gyakorlatában 1837-1847. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mária (1982) Több kritérium alapján való döntés modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Géza (1982) A perújítás alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Irén (1982) Szent László a magyarság történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, István (1982) A hatósági bizonyítványokra vonatkozó közigazgatási szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, József (1982) Magyar vitéz a pokoljáró hősök sorában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Katalin (1982) Freud és a magyar századforduló. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Miklós (1982) A KISZ Csongrád megyei Bizottság Politikai Képzési Központjának helye a fiatalok eszmei-politikai nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Mária (1982) A Fülöpházi homokbuckák buckaközi növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Márta (1982) A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth , Magdolna (1982) Többváltozós polinomok legnagyobb közös osztójának meghatározása moduláris algoritmusokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Erzsébet (1982) Gráfszínezési algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horák, Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltán (1982) Az államigazgatás szabad belátása, diszkrecionális mérlegelése és méltányossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hudecz, László (1982) A nyulak egyes emésztőszervi betegségeinek megelőzése és leküzdése nagyüzemi viszonyok között. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Hummel, Ferenc (1982) Hibaellenőrző és fuvarértékszámító program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hála, Ottó (1982) Az intercelluláris kommunikáció szerepe heterogén sejtpopulációk kationtranszportjában. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Héjja, Ferenc (1982) Tanulmányi szerződések általános és különös szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Kovács, Ilona (1982) Az általános szabályozás a tárgyalás felek által történt elmulasztása esetén a polgári peres eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó, Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye, Kálmánné (1982) A részesedési alap felhasználása a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ-nál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia, Györgyi (1982) Nagy László és a mítosz : a tűz motívuma Nagy László költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ilyés, József (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imréné Dankó, Dr. Eleonóra (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy éves gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ipacs, Tibor (1982) Az elnöki tanács helye az államszervezetben, szerepe, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Erzsébet (1982) A visszaesőkkel illetve veszélyes bűnözőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények elemzése hazai és bizonyos nemzetközi viszonylatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, László (1982) Budapest fürdőinek és thermál idegenforgalmának elemző vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab, László (1982) Анализ "Сказания о Борисе и Глебе". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Ágnes (1982) A termelőszövetkezeti tulajdonjog tárgya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janek, Erzsébet (1982) Makó kézműipara a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jankovics, Rozália (1982) Szarvas központú mezőgazdasági mikrokörzet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jelenffy, Anna (1982) Népképviseleti választások Csongrád vármegyében (1848-ban és 1861-ben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Klára (1982) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Katalin (1982) Adatok a szabadkigyósi kastélypark madárvilágának felméréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Miklós (1982) Az iskolák és a közművelődési intézmények együttműködése az MSZMP KB közoktatásügyi és közművelődési határozatának szellemében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jurás, Gyöngyi (1982) A Magyar Anjou Legendárium és a színmisztika. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jusztin, László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóvári, István (1982) Dolgozók anyagi felelőssége a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál (Leltárhiány, raktári dolgozók leltár felelőssége). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józanné Sipos, Etelka (1982) Az 5. osztályos matematika tankönyv elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa, Fábián (1982) Bibó István és a Duna-völgyi nemzetiségi kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó, Mihály (1982) A telepítési sűrűség hatása a broilerpulyka nevelési eredményeire. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kahlich, Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai, Ferenc (1982) JOB elszámolás az Os operációs rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kanizsai, Tibor (1982) Szimmetrikus mátrixok sajátérték-problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapiller, Ferenc (1982) "...éjjeliőr egy tört-ezüst-koron" Szempontok Szilágyi Domokos költészetének értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karip, Laura (1982) Oldószerhatás vizsgálata a szalicilidén-anilin amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsony, József (1982) A fogyasztási szövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kassai, Mária (1982) A Sashegy-i Természetvédelmi Terület növényvilágának változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, Tünde (1982) Interpolációs formulák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kazi, Zoltán (1982) Sertéshizlalás fóliasátor alatt, battériában és padlón történő elhelyezés esetén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kecskés, Judit (1982) Veres Péter A kelletlen leány című regényének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskésné Dudás, Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Rita (1982) Perinatális veszteségek vizsgálata a nagyüzemi sertéstenyésztésben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kelemen, Margit (1982) A trópusi monszunterületek hosszúsorozatú csapadék eloszlásának szélső-értékei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kempfné Agod, Éva (1982) Az élettársi kapcsolat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Katalin (1982) Az Anjouk nagyhatalmi politikája és Lorenzo de Monaci. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerek, Attila (1982) Szeged Megyei Városi Tanács VB. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező intézet történeti fejlődése és módszertani munkája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerepesi, József (1982) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kereszt , Edina (1982) Tamási Áron publicisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri, József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerpesics, Éva and Szécsényi, Ildikó (1982) Hisztidin és Bis-szaliciláttal vizsgált csíráztatott kukoricamag mennyiségi változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész, Erika (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerék, Éva (1982) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kesztyűs, Mária (1982) Evlia Cselebi: Sziahátnámeszi című munkájából. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1666. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiralyvári, Károlyné (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, József (1982) Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Vígh, Ildikó (1982) Környezetvédelem Csongrád megye déli részén /Hódmezővásárhely/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Albert (1982) A tőgygyulladások megelőzésének és leküzdésének lehetőségei a Hosszúhegyi Állami Gazdaság csikójárási szakosított tehenészeti telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kiss, Csilla (1982) Háromdimenziós mátrixok outputja és alkalmzása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ibolya (1982) Érdekes matematikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, László (1982) A gazdálkodás feltételei és a jövedelemviszonyok alakulása a nyírteleki "Dózsa" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kiss, Barnabás (1982) A kisbalatoni biotop. : madárfaunisztikai megfigyelések a területen 1980-82. évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Judit (1982) Pest megye mezőgazdasága- gyümölcstermesztés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Lajos (1982) Gyoma természeti és gazdasági földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Hidvégi, Dr. Katalin (1982) Az örökbefogadás családjogi és eljárásjogi joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Sándor (1982) A borjúveszteségek csökkentésének higiéniai kérdései a gyomai Győzelem Mgtsz szakosított tehenészeti telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Klampeczki, Ágnes (1982) Egy kétnyelvű gyermek hangrendszerének vizsgálata két és három éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klemm, Mária (1982) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási következményei (A bajai Társadalombiztosítási Kirendeltség 1 éves gyakorlatában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kláben, Edit (1982) Vöröskeresztes tevékénység a felsőoktatási intézményekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Ferenc (1982) Pascal szintaktikus elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Bálint, Ágnes (1982) A csillagászat-oktatás helyzete napjainkban hazánkban és külföldön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsor, Anna (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján : a szóhangulat megváltozásának és a jelentések módosulásának vizsgálata Márk evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján I. (1-8.fejezet)). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi, Ferenc (1982) Állategészségügyi költségek alakulása a törzslibatartásban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kolozsi, Ildikó (1982) Állatszimbólumok Heltai Gáspár fabuláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoráné-Szoboszlay, Katalin (1982) A szállítási szerződésektől való elállás lehetősége, különös tekintettel a megrendelőt megillető egyoldalú elállási jogosultságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi, Sándor (1982) A városi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek fejlődése az első tanácstörvénytől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncsek, Imréné (1982) Az államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs, Jánosné (1982) Halastavak szennyviz-oxidációja [!szennyvíz-oxidációja]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós, Béla (1982) A Munkaügyi Döntőbizottság gyakorlata a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 1977 és 1981 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz, Mihály (1982) Valóságábrázolás a modern francia filmművészetben /A francia új hullám/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovacs Pálné Spák, Edit (1982) A 4. osztályos tanulók orosz nyelvi írástanításának problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, György (1982) Egész értékű lineáris programozási feladat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1982) Fertőző természetű emésztőszervi betegségek okozta veszteségek vizsgálata nagyüzemi sertéstelepen. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Zoltán (1982) Különféle padozaton hizlalt sertések viselkedésének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1982) Az orosz és szovjet kultúra az 1958-1981, évek magyar sajtójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Elvira (1982) A lakásbérlet megszűnése a lakásbérleti jogviszony felmondásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Emma (1982) A földrajztanítás segítése a Napközi Otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Ildikó (1982) A sámánhit emlékei a magyar népköltészetben : A Nap húga meg a pakulár című mesegyűjtemény elemzése alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Magdolna (1982) A házastársi közös vagyon megosztása, különös tekintettel a volt közös lakásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1982) Az okviszonyok kifejezésének összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Nagy, Klára (1982) Lermontov: Korunk hőse című művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Takács, Beatrix (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Trnik, Dr. Gabriella (1982) A Hortobágyi Nemzeti Park leggyakoribb virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Virányi, Ágnes (1982) Az antioxidánsok alkalmazásának lehetőségei a húslisztgyártásban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kováts, Andrásné (1982) A szabálysértés fogalmának kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a legutóbbi jogi változásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, Imre (1982) Gyógyszeriparunk kialakulása és helyzete a 70-es években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma, Mária (1982) Az "вдти-ходжть" "megy-jár" orosz és magyar mozgást jelentő igék szinonima-rendszerének összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics, Józsefné (1982) A másodfokú polgári eljárás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krecsmériné Gyurkovics, Mária (1982) Az olvasás- és írástanítás problémái a 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kresz, Éva (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника : oroszról-magyarra és magyarról oroszra fordítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisán, Klára (1982) A publicisztika szintakszisa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kruták, Zsuzsanna (1982) Az apaság bírói megállapítása családi jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubáth, Ilona (1982) A mondatszerkezeti formák stilisztikai szerepe Örkény István egyperces novellájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, István (1982) A begyűjtés és szállítás szervezésének korszerűsítése, ökonómiája az ÁTEV debreceni üzemében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kulman, Mária (1982) A helytörténet jelentősége a történelem tanításásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurai, Anikó (1982) Gazdasági objektumok csoportosítása, elemzése és modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurdics, Mária (1982) Lermontov és a démonizmus. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurunczi, Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuthy, Károly (1982) Különböző üzemektől vett elegytej minták ipari értékének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kutyik, Mátyás (1982) A társulási jog néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi, Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Edit (1982) A szárítás gyártásközi ellenörzése a szakaszos és folyamatos húslisztgyártási technológiában (ÁTEV Budapest - Szolnok - Tököl). BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kádár, Katalin (1982) Dunaújváros helye a nemzetközi földrajzi munkamegosztásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálóczy, Katalin (1982) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti, Zsuzsanna (1982) Vállalati érdekeltségi alapok jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Gábor (1982) Új foglalkozási formák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Erika (1982) A birtokviszony kifejezésének vizsgálata egy magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédfejlődésében, 2-3 éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékkői , Károly (1982) Változó struktúrájú rendszerek vonzási tartományok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Laura (1982) A magyar személynevek átírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóka, Gábor Attila (1982) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Katalin (1982) Nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás a vasút gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kökény, János (1982) Az első magyar munkáshatalom Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera, Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses-Varga, Lajos (1982) A Bükk szárazföldi csigafaunájának vizsgálata 60 évre visszamenő gyűjtési adatsor alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövér, László (1982) A párhuzamos programvégrehajtást támogató PL/I szubrutinok és megvalósításuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi, Edit (1982) Bírói úton megtámadható államigazgatási ügyek köre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó, Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó, Zsuzsanna (1982) A termelőszövetkezetek kooperációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó, Ferenc (1982) A szocialista demokrácia, mint a szocialista állam elidegenedése ellen ható tényező. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakó, Ibolya (1982) A bűncselekmény fogalom alakulása hazánkban a századfordulótól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky, Péter (1982) Az "államfői funkciókat" ellátó szervek az európai szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legenyei, György (1982) Az energiagazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Legeza, László (1982) Az ügyvéd anyagi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Magdolna (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Dobay, Katalin (1982) Csapadékviszonyok és az alföldi folyók árhullámainak összefüggései, különös tekintettel a Marosra és a Kőrösökre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Gyuláné (1982) Homonimák a magyar értelmező kéziszótárban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Mária (1982) Az algyői kőolajmező ásvány és réteg szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei, Éva (1982) Szótörténeti vizsgálatok hangszerneveink körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lieber, Márton (1982) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Mihály (1982) A Szarvasi Arborétum nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liska, Szilvia (1982) Reakcióidő-magatartás pszichológiai modelljének számítógépes realizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai, Éva (1982) A női egyenjogúság érvényesülése a családjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litvai, Györgyné (1982) Órán kívüli matematikai foglalkozások vezetése és szervezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lonscsák, Aranka (1982) Роль мифа в повести чингиза айтматова? "Белый параход". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Dániel (1982) Puszta-pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Éva (1982) Hal etológia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász, Attila (1982) Algoritmusok bonyolultsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai, Judit (1982) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazása egy konkrét vállalati feladat megoldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai, Éva (1982) Hipermátrix invertálása particionálással. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig, Attila (1982) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet nagyerdelyében a csigaegyüttesek komplex ökológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, Julianna (1982) Bank és hitelrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lutter, László (1982) Elliptikus, parciális differenciálegyenletek megoldása a végeselem-módszerrel, automatikusan előállított háromszög-rácson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, János (1982) Húshasznosítású tehenek energiaellátásának hatása a vemhesülésre. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

László, Edit (1982) A szántás-vetés szakszókincse Inkén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Léberné F., Györgyi (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Légler, Ágnes (1982) Burkolaterősítés tervezése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, András (1982) Az Alsó-Tiszavidék háromdimenziós domború térképe és elkészítésének technológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóránt, Andrea (1982) A radioaktív anyagok bomlásának megfigyelésekor létrejövő néhány eloszlásfüggvény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lődy, Katalin (1982) Az ember és a természet Puskin költészetében = В поэзии человека и природы в Пушкине. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz, András (1982) Előzetes vizsgálatok neuronspecifikus fehérje izolálásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, László (1982) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Mária (1982) Bárány Tamás: Város, esti fényben : Velünk kezdődik minden, című kötet egyik regényének stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majzinger, István (1982) A pecsenyelúd téli felnevelése az orosházi "Új Élet" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Makai, László (1982) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maksa, Anna (1982) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malik, Erzsébet (1982) И. С. Сбещщкая Тайные Послания Первых Христиан Москва 1981. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Éva (1982) Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versének nyelvi, stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markóczy, Mária (1982) A népballadák és népdalok szerepe Kisfaludy Károly lírájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marosvári, Éva (1982) A személyforgalmi irányítási rendszer stratégiai tervezési blokkjának interaktív programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Martonosi, György (1982) A szövetkezeti gazdálkodás, a szövetkezeten belül létrehozott önálló gazdálkodó egységek továbbfejlesztésének indokai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, György (1982) A Széchenyi tér virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matúz, Éva (1982) A magyar és az orosz igenevek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer, Nóra (1982) Szennyvizfelhasználás Gyulán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

May, Erika (1982) Bizonyos csoportok generálása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi, Ibolya (1982) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melega, Zsuzsa (1982) Основы дошкольной педагогики (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihucza, Erika (1982) Sertéstenyésztés (malac-előállítás) ökonómiai vizsgálata, különös tekintettel a malac elhullásokra az orosházi ÁG sertéstelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Mihály, János (1982) Növendéküszők növekedésének és fejlődésének vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Miklós, Zsuzsanna (1982) Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Militáru, Illés (1982) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mitrik, László (1982) Az ОМ. Orosházi Üveggyár telepítési tényezői és népgazdasági jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, József (1982) A csehovi novellák szereplőinek magatartástípusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, László (1982) A beruházások megvalósításának jogi szabályozása különös tekintettel a fővállalkozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Miklós (1982) A kisajátítás szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Valéria (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zoltán (1982) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monok, István (1982) Az iktári Bethlen fiúk peregrinációja. Adalékok az újsztoicizmus hazai recepciója kutatásának módszertanához. Kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, József (1982) Kocák többszöri inszeminálása és az alomnépesség közötti összefüggés vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Mucsányi, Irén (1982) Az utazási szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi, Beáta (1982) Az őrségi népi ételneveink szótörténeti vizsgálata (különös tekintettel a szláv jövevényszavakra). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muzsik, Gyula (1982) DNS- és fehérjeszekvencia analizáló programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mádi, Sarolta (1982) A szabadságvesztés végrehajtásának kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, Antal (1982) Import SMR tehénállomány tejtermelésének vizsgálata az orosházi "Petőfi" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Mészáros, Mihály (1982) A tizedes törtekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Zsolt (1982) Környezetszennyező szennyvíz keletkezése és vizsgálata a Szegedi Konzervgyárban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Ágnes (1982) A munkaügyi vita tapasztalatai a Debreceni Postaigazgatóságon az 1977-1981. évek gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Szabó, Judit (1982) A javító-nevelő munka munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móricz, József (1982) Az állattenyésztés helyzete és szerepe, veszteségeinek értékelése a kállói "Vörös csillag" Termelőszövetkezetben, különös tekintettel a borjaknál előforduló Coli-hasmenés okozta kiesésekre. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

N

Nagy, Endre (1982) Perinatalis veszteségek okának vizsgálata a nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztésben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Erzsébet (1982) Munkaeszközök használata az általános iskolai matematika tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ferenc (1982) Állattartó telep vízellátásának és vízfelhasználásának felmérése, értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Ferenc (1982) A vasúti finomrendezések tervezése gyakorlati és elméleti problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyula (1982) A háztáji és közös gazdaság kapcsolata a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1982) Chlorella alga fotoszintetikus működésének hőmérsékletérzékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tünde (1982) Az SPF-program beindítása és eredményei a Békéscsabai Állami Gazdaság sertéstenyészetében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1982) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1982) Németh László kritikái nemzedéke íróiról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (1982) Békés megye búzatermelésének gazdaságföldrajzi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Anna (1982) A jogorvoslati rendszer változásai az 1981. évi I. tv. alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1982) Kombinatív képességfelmérő teszt értékelése számítógépes módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1982) A Tisza Cipőgyár gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Gyula (1982) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gyuláné (1982) Állami gondoskodás fokozatainak megnyilvánulása a veszélyeztetett gyermekek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Péter (1982) A determinizmus és a büntetőjogi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Naisz, György (1982) Szubklinikai ketózis alakulása nagyüzemi tehenészetben. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Nádasdi, Miklós (1982) Az országgyűlési képviselőválasztások tapasztalatai több jelölt esetén, különös tekintettel a választási statisztika adatainak alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi, Zoltán (1982) A kiskörei öntözőrendszer. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Judit (1982) Ismeretlenes kongruenciák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tibor (1982) Értékmérő tulajdonságok vizsgálata a gyomaendrődi Lenin Mg. Tsz. szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Németh, Ilona (1982) Nemzeti hagyományok Vörösmarty lírájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Szabó, Anna (1982) A házi olvasmány helye, anyaga és terjedelme az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Szabó, Éva (1982) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nőthig, László (1982) Gráftulajdonságok komplexitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz, Ildikó (1982) A gazdasági társulási jog 1981-82-ben történt változásai - különös tekintettel - a gazdasági munkaközösségekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, Márta (1982) A vb titkár törvényességi felügyeleti joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1982) Vállalati munkaügyi döntőbizottság működési gyakorlata a Hajdúsági Iparműveknél 1980-1981 években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Árpád (1982) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Országh, László (1982) Az ősgyepek értékelése és hozamnövelésének módjai és eredményei a fegyverneki Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

P

Palicza, Irén (1982) Nógrád megye felszíni vizeinek környezetvédelmi problémái,szennyezettsége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotás, József (1982) Tenyészkocák és hízósertések takarmányozásának helyzete az Orosházi Á. G. Sertéstelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Palotás, Ferenc (1982) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, Kálmán (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi, Márta (1982) Verseghy Ferenc irodalomszemléletének néhány vonása (Különös tekintettel a Mi a poézis; Rövid értekezések; a Magyar Aglája s az Analiticae c. munkáira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásti, Károly (1982) Egy KISZ alapszervezet csoportdinamikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papfalvi, Gáborné (1982) A "megőrzés"- motívum Lengyel József novelláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, András (1982) Thalamikus magok ingerlésének hatása a kérgi alapaktivitásra, valamint az asszociációs- és mozgatókérgi kiváltott potenciálok kölcsönhatására macskán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, István (1982) Metrikus térgeometriai problémák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Sándor (1982) Bank- és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erzsébet (1982) A 16-18 éves középiskolások nemi irányultságának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Flórián (1982) Az egydimenziós Lefedési probléma meoldása Gilmore-Gomory módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Raffay, Márta (1982) Motiváció a matematika órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Parányi, István (1982) Matematikai módszerek alkalmazása a tejtermelő tehenek takarmányadagjának korszerűsítésében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pasek, Gabriella (1982) Kvarkelmélet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataricza, Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patyi, István (1982) A Pilis geomorfológiája, biogeográfiája, éghajlata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pató, János (1982) Az önnevelés, önművelés feltételeinek vizsgálata a Dolgozok Általános Iskoláját végzettek körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perei, Gábor (1982) Különböző parazitózisok előfordulása a Gyulai Húskombinátban levágott nagyüzemi sertésállományban (1980-1982). BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Perjési, Katalin (1982) Interaktív üzemmódban futó FFT /Fast Foulier Transform/ lassú biológiai jelek vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Nagy, Csilla (1982) Babits Mihály egy kötetének elemzése: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics, József (1982) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piegel, Jánosné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, József (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pikó, Sándor (1982) A személyes szabadságot nem érintő kényszerintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zsuzsanna (1982) E. А. Шумилин Психологические особенности личности старшеклассника Москва 1979. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, István (1982) Adatok a Görgey-kérdés történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, István (1982) Az előszerződés elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Antalné Borsi, Veronika (1982) "Слово о Законе и Благодати" Илариона в специальной литературе. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piroskáné Kertész, Ilona (1982) Gyermek- és ifjúságvédelem a veszélyeztetettség megelőzésének, megszüntetésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki, Erzsébet (1982) Ritkított folyamatok modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa, János (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polgáry, Gyula (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földhasználati és földtulajdoni viszonyainak alakulása a félszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posztósné Gyarmati, Éva (1982) A készségfejlesztés folyamatának megtervezése a versolvasástól a versmondásig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prókainé Molnár, Edit (1982) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklés jogintézményére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, Elemér (1982) Hagyományos és újtípusú anyajuhhodály összehasonlító állathigiéniai vizsgálata a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola tangazdaságában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pálinkó, Lujza (1982) Az Alsó-Tiszavidék folyószabályozása és annak természetföldrajzi következményei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pánczél, Pál (1982) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsföldi, Anna (1982) Az orosz irodalom az 1890-1919-es évek magyar hírlapirodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póda, Jenő (1982) Párbeszédes processzor IDMS DDL megadására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pósán, György (1982) Padé-típusú közelítések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölös, Endre (1982) Ökológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park homokpusztai gyeptársulásaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, Csaba (1982) Állategészségügyi és állathigiéniai munkák szervezése szakosított sertéstelepen. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Ragályné Kispéter, Gyöngyi (1982) Az alsó tagozatos tanterv szépirodalmi törzsanyagának szerepe a felső tagozatos irodalomtanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rapavi, Róbertné (1982) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ratatics, Mihály (1982) Kódgenerátor CDL2-ről PL/1-re. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regös, János (1982) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rehák, Katalin (1982) A tejtermelés növelésének lehetőségei a hódmezővásárhelyi "Rákóczi" Mg. Termelőszövetkezet tehenészeti telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Reszler, István (1982) Fatranszformátorok programozása Pascal nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rimai, Éva (1982) Öregcsertő nyelvjárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronkó, Erzsébet (1982) A Fülöpházi homokbuckák növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronsics, Klára (1982) Vizsgálatok a szintaktikai percepció körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roznár, József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rubaj, Gabriella (1982) Középiskolai tanulók álomélménytartalmának pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rudnay, Etelka (1982) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Erzsébet (1982) Szórakozási - művelődési hagyományok felhasználása közművelődésünkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Katalin (1982) Mátrixfüggvények gépi reprezentációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Tibor (1982) A kisajátítási eljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réczi, László (1982) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédei, István (1982) Fegyelmi felelősség a Hűtőgépgyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rédli, Józsefné (1982) A győri Magyar Vagon- és Gépgyár története és népgazdasági jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Répási, István (1982) A csillagfejlődés és a Nap. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révészi, Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadiné Tusay, Dr. Tünde (1982) A keleméri mohos-tavak algavegetációjának minőségi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schauer, Csilla (1982) A bajai Augusztus 20. MGTSZ története 1974-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Antal (1982) Fóliás sertéstartás állategészségügyi értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Schuszler, Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Ilona (1982) Programozási nyelvek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebők, Kálmán (1982) A Völgység Népe MgTsz. Mőcsény szarvasmarha-ágazatának szaporodásbiológiai értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sedlák, Mária (1982) Alkoholizmus és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Ferenc (1982) Utasítási jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Lívia (1982) A perbeli mulasztás, jogkövetkezményei, és orvoslásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sike, József (1982) Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Béla (1982) Új parancsok beépítése a TSO renszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Pál (1982) A hallgatói tesztek és dolgozatok kiértékelése számítógép segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonné Bencsik, Zsuzsanna (1982) Milyen segítséget adhat a múzeum az általános iskolai történelemtanításhoz? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó, Éva (1982) Cao Hszüe-Csin: A vörös szoba álma (elemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, László (1982) A gyámság intézményének kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slyuch Györgyné Szafián, Zsuzsa (1982) "Suomi, a csend országa" Kodolányi János életművének finn vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Snyozik, Éva (1982) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, Tibor (1982) A modern tőkés és szocialista vállalatok célrendszere, valamint tulajdoni gazdálkodási viszonyai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymossy, Piroska (1982) Interaktív feldolgozási lehetőségek távadatfeldolgozási környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai, Katalin (1982) A széki tündérmesék szerkezettípusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyai, Julianna (1982) A mese kezdése, befejezése, köszönés és megszólítás (Fedics Mihály meséi alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Pál (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Péterné (1982) A patkány elsődeleges látókéreg neurohisztológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi, Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Csaba (1982) Az érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steiner, Tibor (1982) A TPA-1140 számítógép RSX-11M operációs rendszerének adatkezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strehling, István (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suba, Rita (1982) A környezetvédelem földjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadkai, József (1982) Numerikus módszerek az elméleti fizika parciális differenciálegyenletek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Endre (1982) Egyeneskeresés az illesztési módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Illés (1982) Linearizációs módszerek a matemaikai programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Alexandra (1982) Bűnelkövető fiatalok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1982) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (kísérletes vizsgálata). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Erzsébet (1982) Az úttörőházak szabad idős tevekénysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, István (1982) Pilinszky János költészete. Kísérlet egy hatás természetrajzának leírására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Lajos (1982) A negáció és a de morgam azonosság a többértékű logikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1982) Betegségnevek és népi gyógymódok Dunapataj községben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Magdolna (1982) Budapest gyógyfürdői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária (1982) Gyógyítások, babonák, rontások Szegvár községben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária (1982) Öregcsertő(szállás) története a kialakulásától az önálló községgé válásig (1914). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Sándor (1982) Függvényhalmazok teljességi vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1982) A szóbeli kezdő szakasz szerepe a nyelvi készségek és jártasságok megalapozásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Diós, Edit (1982) A nyelvújítás (Szóalkotási eljárások Jósika Miklós művei alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Judit (1982) A Plotter /rajzológép/, alkalmazásának lehetőségei és egy konkrét feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Edit (1982) A lakásépítés és vásárlás egyes kérdései, különös tekintettel a társasházakra és lakásszövetkezetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Mária (1982) Program csomag bővítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Vántus, Katalin (1982) Veszélyeztetett gyermekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Judit (1982) A közművelődés helyzete es fejlesztésének feladatai a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szani, Marianna (1982) A hódmezővásárhelyi lapok szépirodalmi, tárca-anyaga és az európai irodalmi irányzatok 1880-1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári, Miklós (1982) Nemlineáris függvények négyzetösszegeinek minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés, György (1982) Implikációk többértékű logikákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Antal (1982) Döntés élességének mértéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Károly (1982) Kísérlet egy Mikszáth novellatípus meghatározására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szijártóné Gengeliczky, Zsuzsa (1982) A Baracsi rubint nemesítésének története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziky, Csilla (1982) A Pascal-háromszög. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szili, Zsuzsanna (1982) Nemlineáris egyenletek megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Béláné (1982) A Tanács Végrehajtó Bizottságának szakigazgatási szervei, feladata, hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1982) Bethlen, a levélíró. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd, Illés (1982) A szocialista társadalmi szervezetek pártirányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szita, Ferenc (1982) Sertéskan fajták értékelhető szaporodásbiológiai paraméterei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szoboszlai, Zsolt (1982) Hol tart a mai magyar dokumentarista filmművészet? Különös tekintettel a Harcmodor és a Békeidő című filmekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokol, Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szolnokiné Váczi, Beáta (1982) Magyar fésűsmerinó anyák gyapjútermelésének vizsgálata a Baksi Magyar-Bolgár Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szotyori, Judit (1982) Az örökbefogadás jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka, János (1982) A Jászberényi Termelőszövetkezet bárányhizlaldájának juhhústermelési tapasztalatai. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szrnka, Pál (1982) Adatfüggetlenséget biztosító eszközök adatbázis-kezelő rendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanek, Lászlóné (1982) Szójelentés- és szóhangulatváltozás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztantics, Csaba (1982) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics, Péter (1982) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaság kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanéné Babits, Dr. Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztánkovánszki, Anna (1982) A kémiatanár órán kivüli [!kívüli] munkája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szuromi, Nándor (1982) Különböző fajták és konstrukciók tejtermelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Számel, Ilona (1982) Az orosz nyelv asszociációs normái szótárának szerepe az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Istvánné Szivák, Zsuzsa (1982) A v+msshg.-val kezdődő orosz szavak percepciójának vizsgálata (Utánmondásos teszt 4. osztályos tanulók körében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőcsné Koncz, Andrea (1982) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, István (1982) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása az új VHT tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi, Anikó (1982) Kötőszók a Székelyudvarhelyi Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Katalin (1982) Számitógép alkalmazása néhány geometriai probléma megoldásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári, Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárközi, Ilona (1982) A házassággal kapcsolatos népszokások és a jelenlegi szabályozás viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárváriné Szabó, Éva (1982) Az üzemi balesetek munkajogi következményei a Cement- és Mészművek Cementipari Gépjavító gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóstai, Judit (1982) Egyes újabb nézetek a nyugat-európai és amerikai büntetőjogban és kriminológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, Éva (1982) A számítástechnika alkalmazása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sümegi Györgyné Tóth, Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti, Ibolya (1982) Ipari szervezésű sertéstelep 1981. évi szaporodásbiológiai mutatóinak alakulása és értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Takács, Katalin (1982) A rablás bűncselekménye Csanád vármegye büntető fenyítőszékének joggyakorlatában 1818-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, László (1982) A tej fizikai és bakterológiai szennyezettségének vizsgálata, a főiskola tanüzemének tehenészetében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Takács, Julianna (1982) Szeged népességfejlődése a XVlll. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Rózsa (1982) "Becsüljetek meg minket, magyar szavakat" (Tamási Áron stílusának néhány jellemzője). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Kapitány, Ildikó (1982) A jelzői szerepű orosz főnévi igenév és magyarra fordításának lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Kornélia (1982) A jogos védelem és a végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Anikó (1982) Тамаш Феддеши О морали - всж издательство ’’Мора" Будапешт 1978. (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamásiné Mucsi, Ágnes (1982) Huminsavakból oldószerekkel kivont frakció infravörös spektroszkópiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tankó, Edit (1982) A sík- és térmértani modellező készlet felhasználása a matematikai tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Taskovicsné Imre, Edit (1982) Az orosz nyelvi szakkör problémái a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Balázsné Sipos, Márta (1982) A nyelvtantanítás néhány problémája az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenke, András (1982) A háztáji gazdaság és a közös gazdaság kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terdik, Katalin (1982) Gyermek- és fiatalkorúak tanúkénti kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ternai, Zoltán (1982) Háztáji, kisegítő és egyéb kisgazdaságok integrálásának szervezése a termelőszövetkezetekben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tiba, István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tihor, Lászlóné (1982) Egy novella szerkezeti és mondattani stilisztikai tulajdonságai (Mesterházi Lajos: Áldás bácsi). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toczki, János (1982) Pascal-fejlesztés. A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Erzsébet (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, Katalin (1982) Cigánytanulókkal kapcsolatos oktatási-nevelési kérdések különös tekintettel a cigány iskolákban, -osztályokban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolno, Ali Antoine (1982) Lánctörések, az euklidészi algoritmus. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa, József (1982) A tejhasznosítású tehenészeti telep munkaszervezése és értékelése a hódmezővásárhelyi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tuboly, József (1982) Rendezett attribútum nyelvtanok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tumó, Magdolna (1982) Munkaeszközök használata az általános iskolai matematika tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsányi, Erika (1982) Termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turák, László (1982) A Naszály mészkőkincse, és a Dunakanyar aktuális környezetvédelmi kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Judit (1982) Faktoranalízis alkalmazása baleseti statisztikák készítésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1982) A Siedel-interáció egy általánosítása bővebb mátrixosztályra való konvergencia érdekében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1982) Statisztikai módszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Hajnalka (1982) Dr Beretz Péter "Vadászati naplójának" számítógépbe történő feldolgozása (1., 2. kötet). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1982) Szakigazgatási szervek reformja a tanácsoknál (a reformkíserlet tapasztalatai Karcagon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1982) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1982) Babits Mihály Halálfiai című regényének néhány stilisztikai jellemzője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Lajos (1982) A tanyák múltja, jelene, jövője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Tamás (1982) Csillag-mentes nyelvek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1982) A Kiskunsági Bioszféra Rezervátum szerepe a környezetvédelmi oktatásban és szemléletformálásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tömösi, Károly (1982) Komplex geográfiai vizsgálatok Újkígyóson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törköly, Magdolna (1982) A romantika és a realizmus stíluseszközeinek keveredése Jókai Az új földesúr című regényében a cselekményépítésben és a jellemábrázolásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Katalin (1982) Az alkoholizmus kulturantropológiai megközelítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Mária (1982) A szegedi bábszínház története és munkássága napjainkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Zoltán (1982) Általános szerződési feltételek megtámadhatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Bogdán, Márta (1982) A rajzi perspekíva matematikai háttere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törő, Sándor (1982) A nyugati világ monetáris együttműködésének kialakulása és mai helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőke, Mária (1982) Bizonyítás a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy, Gizella (1982) A dolgozók anyagi felelősségének gyakorlati tapasztalatai a MÁV Szegedi Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrai, Edit (1982) A szülői felügyelet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Judit (1982) Ц. П. Короленко Ф. Б. Фролова Чудо воображения /Воображение в норме патологии/ Издательство "Наука” Сибирское отделение Новосибирск 1975 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrits, Tamás (1982) A táplálóanyagok kihasználhatóságának változása különböző minőségű lucerna és fűszéna etetésekor. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Uhl, Margit (1982) A tököli ÁTEV üzem korszerű szennyvíztisztításának komplex előkészítő munkái. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Ujszászi, Katalin (1982) Az emberi ideál problematikája Csehov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi, Katalin (1982) Németh László : Bethlen Kata című drámájának elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváriné Szabó, Anikó (1982) A házi olvasmányok szerepe az országismereti információk továbbításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ulmann, György (1982) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Ákos (1982) Az ifjúság egészséges fejlődését sértő nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Valach, Adrien (1982) Az állami földtulajdon keletkezése különös tekintettel az állam elővásárlási jogára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanger, Márta (1982) A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati problémái a magyar jogban (a bírói gyakorlat tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Balázs (1982) A sertéstápok homogenitásának vizsgálata kémiai analízis alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Varga, Lajos (1982) A lefedési probléma megoldása heurisztikus algoritmusokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ágota (1982) A. V. Karaganov: Filmművészet az eszmék harcában /Forditás/ (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Antal (1982) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának egyes gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Edit (1982) A népességnövekedés hatása a fejlődő országok oktatásügyére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ferenc (1982) Az erdélyi művelődés és kultúra Bethlen korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ferenc (1982) A szabálysértési alapeljárás egyes kérdései különös tekintettel az eljárás megindítására és megszüntetésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A kollektív szerződés néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1982) A társadalmi szervezetek helye a magyar politikai rendszerben (különös tekintettel a szakszervezetekre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1982) Általános elemző szintaxisa és implementációja CDL2 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1982) A szlovákiai magyar nemzetiség helyzete 1944-1948 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1982) Az infinitívusz mondattani használata a magyar és a lengyel nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (1982) Vörösmarty,a kritikus (Drámabírálatok és a Dramaturgiai Töredékek). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ágnes (1982) Az államigazgatási munka korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri, Ildikó (1982) A kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomoy módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, László (1982) A szóképzés vizsgálata Nagy László költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verbulecz, László (1982) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij A Karamazov testvérek regényelemzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veszprémi, Zsuzsanna (1982) Az alkoholizmus és a bűnözés különös tekintettel a nők alkoholizmusára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Világi, András (1982) A bírósági végrehajtás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Dr. Ferencné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler, Ferenc (1982) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Visnyei, Mária (1982) Magfúziós reakciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitai, Erzsébet (1982) Végrehajtás az államigazgatási hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitális, György (1982) Szilikátipari kutatások módszerei és hazai gazdaságföldrajzi eredményei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vuity, Valéria (1982) A gyermektartásdíjról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Sándor (1982) Fatranszformátorok programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Valéria (1982) Е. И. Негневщкая А. М. Шахнарович Язык и дети издательство "Наука” главная рщакция восточной литературы Москва 1981 (Orosz-magyar fordítás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, László (1982) Rablás bűntettek viktimológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1977-1981. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörösbaranyi , János (1982) A diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazása az izotópdiagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki, Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wappel, László (1982) A szocialista állam funkcióinak változása Magyarországon a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weszelovszky, Zsuzsanna (1982) A gyermekelhelyezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wiederkommné Módos, Dr. Anna (1982) A termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wittmann , János (1982) Többszintű fastruktúrájú gyártmány lebontási algoritmusa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Wojtczakné Mátra, Tünde (1982) A Szegedi Híradó az 1863-64-es lengyel felkelésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Béláné Bakó, Gabriella (1982) Az orosz személynevek és a névadási szokások tükröződése néhány XIX. századi irodalmi műben = Русские имена, отчества и фамилии и отражение обычаев именодательства в нескольких литературных произведениях xix века. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zambó, Péter (1982) Program desztilációs műveleti egység interaktív modelezésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zanati, Zsófia (1982) Camus: Caligula. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zemlényi, Jusztina (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységét szabályozó jogszabályok fejlődésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zentai, József (1982) A kollektív szerződés jogi jelentősége a fogyasztási szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombor, Péter (1982) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsibrita Andrásné Hricsovinyi, Gabriella (1982) Helyneveink történeti forrásértéke a genealógiai kutatások szempontjából (Becse-Gergely nemzetség). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilák, Tamásné (1982) A geometria oktatásának néhány elméleti és módszertani kérdése a szakmunkásképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsubrinszky, Éva (1982) Egy L rendszer szimulációja a simula 67 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsódos, Sándor (1982) A gépkocsimosás során keletkező szennyvizek mennyiségi és minőségi sajátosságai (ÁTEV - Hódmezővásárhely). BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Zulauf, János (1982) OS Multitasking. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvada, Zoltán (1982) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zvolenszki, Edit (1982) Módszerek, eszközök megválasztása a kémia tanitásának [!tanításának] hatékonysága érdekébe. A fémek és az azokkal végezhető kisérletek [!kísérletek]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöldi, Gábor (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrók, Zsuzsanna (1982) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Éva (1982) Polinomok legnagyobb közös osztója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ágfalvi, Györgyné (1982) A gyermek családi jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston, Edit (1982) Szövettenyészetek a neurológiában. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Árva, Pál (1982) A MÁV kollektív szerződés története és fejlődésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Ébel, Ferenc (1982) A kukorica szárazságtűrésének a tanulmányozása élve-hervasztással és genetikai módszerrel (szakirodalmi feldolgozás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éder, Erzsébet (1982) A fluor egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata optimális illetve alacsony fluor tartalmú ivóvizet fogyasztók mortalitási statisztikájának összehasonlításával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári, Ildikó (1982) Matematikai feladatok megoldási módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ú

Újlaki, Eszter (1982) A munka, mint állampolgári jog és kötelesség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 12. 14:23:57 CEST.