Items where Year is 1965

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 231.

Ambrus, János (1965) Móricz Zsigmond parasztábrázolása munkásságának második felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakos, Lászlóné (1965) Mikszáth Kálmán útja a realizmushoz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balla, Albertné (1965) Jászberény környékének legfontosabb termesztett és gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs, András (1965) Szentes iparának fejlődése és jelenlegi helyezte. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Jolán (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története 1944-45-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartha, Sándorné (1965) A Kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezet természeti és gazdaságföldrajzi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartos, Istvánné (1965) Tompa településtörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Batka, Júlia (1965) Makó településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bazsó, Dénes (1965) A népszínmű. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Lászlóné (1965) Adatok a csepeli Kisduna-ág szigetszentmiklósi algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berényi, Dr. Istvánné (1965) Die Hanfarbeit der Deutschen in Vaskut (Facharbeit). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Besze, Sándor (1965) Mezőtúr város település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biró, János (1965) A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme Püspökladányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Mária (1965) A gyermek a XX. század magyar irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boromisza, Károlyné (1965) A vegyi folyamatok magyarázatának történeti fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozzai, Károly (1965) Geometriai szerkesztések egységátrakó vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Brenner, Dr. József (1965) Shakespeare analitikus társadalomszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálványos, József (1965) Makó város története az 1848-49-es szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárdos, Attila (1965) A szállítási probléma és alkalmazása a telepítési feladatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai, Róbert (1965) Kecskemét és vidéke szőlőtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényei, Ilona (1965) A Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928-1945). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró, Béláné (1965) A csigák radulájának alakulása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró, Mária (1965) Szabó Lőrinc versmondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bótyik, Ilona (1965) Az oktatási folyamat fő mozzanatai a földrajz tanításában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cseh, Mária (1965) Kecskemét polgáriasodása a nemesek elleni küzdelemben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csernák, Sándorné (1965) A Dunai Cement és Mészmű /DCM/ Vác gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csománé Marosán, Blanka (1965) Király György, a kritikus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Attiláné (1965) Bács-Kiskun Megye mezőgazdasági profiljának alakulása a második ötéves terv végéig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csáky, Dánielné (1965) A dohányban lévő alkaloidok és azok kimutatása különös tekintettel a spektrofotométeres analizisre [!analízisre]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi, Józsefné (1965) Az önálló foglalkozások megszervezése a számtantanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Densz, Éva (1965) Babits, Juhász, Kosztolányi viszonya Adyhoz, véleményük a költőről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dlusztusné Vecsernyés, Sarolta (1965) Reymont es Zola parasztábrázolása a Parasztok és a Föld című regények alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobosi, Jenő (1965) Császártöltés település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dombi, Irma (1965) Szélirány, szélsebesség és a lehullott csapadék összefüggésének kérdése Budapest légterében 1931-1940 között. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dénes, Magdolna (1965) Jókai és a kapitalizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi , Jánosné (1965) Törekvések a magyar dráma megújítására a XIX. század végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ecsenyi, Dr. Ágostonné (1965) Az alcsuti arboretum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ecseri, Klára (1965) Játékelmélet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Emhő, Mária (1965) Hogyan segíti az elbeszélés és a magyarázat módszere a tanulói aktív részvételét az elemzés során? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdős, Erzsébet (1965) Szolnok megye katonai felszabadításának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eötvös, Pálné (1965) Сосиав романа Толстого "Анна Каренина". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fabula, Andrásné (1965) Az állandó határozók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Károlyné (1965) A Héjjas-különítmény tevékenysége Kecskeméten és környékén 1919-21 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fegyverneki, Józsefné (1965) A mezőhegyesi "Törekvő" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 15 éve. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Anna (1965) A nem euklidesi geometriák modelljei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Jánosné (1965) A 1929-33-as világgazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Józsefné (1965) A Gyömrői Szabók Kisipari Szövetkezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekets, Zoltán (1965) Tata település földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Feldrihán, Magdolna (1965) Bródy Sándor írói fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz, István (1965) Обзор важнейших вопросов возникносвкия русского литературного языка. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füvessy, Klára (1965) Jászladány monográfiája. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gera, János (1965) Elhomályosult névszóképzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greksa, Mátyás (1965) Homokmégy község története különös tekintettel a községi tanács megalakulására és tevékenységére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Greman, József (1965) A fiatalkorúak bűnözésének pszichológiai és pszichopatológiai okai; különös tekintettel a családi környezetre. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Grób, Mária (1965) Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubuznai, Lajosné (1965) A közös, irányított és az önálló fogalmazások készítésének módszerei a III. és IV. osztály fogalmazástanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes, Márta (1965) A gondolkodás fejlesztésének lehetősége és feladata a 2-4 osztályos nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenge, Balázsné (1965) A tápéi háziipar története 1951-1964-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösiné Biacsy, Erzsébet (1965) A madarak hypophysisének összehasonlító bonc- és szövettani szerkezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, Edit (1965) A szintaktikailag pontosan elemezhető összetett szavaink a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal, Erzsébet (1965) A tárgy Juhász Gyula költői nyelvében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász, Lajos (1965) Gárdonyi Géza emberábrázoló müvészete [!művészete]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Haskó, Mihály (1965) Szarvas természeti és gazdasági viszonyai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hefty, Erzsébet (1965) Mesterházi Lajos metaforáiról "A négylábú kutya" c. regény alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Herczeg Károlyné Bánkúti, Júlia (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hetesi, Istvánné (1965) Критика Ченышевского о повести "Ася" Тургенего (Тургенева). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Ilona (1965) Néhány fiatalkoru [!fiatalkorú] szénminta bitumen tartalmának vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Dezső (1965) Kispest településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ferencné (1965) Makó város iparföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lászlóné (1965) A mélykúti "Alkotmány" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Mária (1965) Kunadacs története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Háfra, István (1965) Jászalsószentgyörgy község mezőgazdasági fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Héjjas, Endre (1965) A szóbeli kezdő szakasz tapasztalatai az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ikker, Imre (1965) Geoszpeleológiai kutatások a Jósvafői Vass Imre barlangban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Iklódy, Atala (1965) Dunakanyar természetes növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakab, Lajos (1965) A dekabristák ábrázolása Jókai Szabadság a hó alatt címú regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, András (1965) A majosházi " Új Élet" M.G.T.Sz. termesztett növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász, János (1965) Borota község története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K. Szabó, Eszter (1965) Békés földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K. Varga, Margit (1965) A Nagykőrösi Ev. Ref. Főgimnázium jeles tanárainak tablója. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Jánosné Fekete, Jolán (1965) Társadalmi és függetlenségi problémák a felvilágosodás irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Karnis, Jánosné (1965) Deszk község természeti és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona, Zsuzsa (1965) A gerincesek vérének összehasonlító alak- és élettana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Antal (1965) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gizella (1965) A Cegléd környéki tanyavilág kialakulása és jelenlegi helyzete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kelemen, Tibor (1965) A magyar verses regény kialakulásának és kezdeteinek problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerper, András (1965) A tanulókisérletek [!tanulókísérletek] szerepe az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban], különös tekintettel szerepére az uj [!új] ismeretek közlésében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó, József (1965) A törtek tanítása az általános iskolában az új tanterv szellemében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Király Józsefné Kovács, Borbála (1965) Juhász Gyula költészetének magányos motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1965) A tojás öregedését kísérő fizikai, kémiai és élettani változások vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Irén (1965) Kecel szőlő és gyümölcstermesztésének földrajzi alapjai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Klárik, Zoltán (1965) Tiszakécske szőlő és gyümölcstermesztésének földrajzi alapjai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Miklós (1965) Gabonafélék termesztése a Csengelei Aranykalász Termelőszövetkezetben, különös tekintettel a homoktalajok művelésének gazdaságosságára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koczkás, Imre (1965) A Csongrád megyei általános iskolai diákotthonok szervezésének és tartalmi munkájának néhány tapasztalata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi, Józsefné (1965) A korabeli társadalom néhány ellentmondása a századforduló regényeinek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Attila (1965) Adatok Kiskunhalas felszabadulás utáni történetéhez, különös tekintettel a demokratikus átalakulásért folyó harcokra (1944-1947). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kopasz, Margit (1965) A földrajz oktatás szerepe a világnézeti nevelésben. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kotvits, Jánosné (1965) Lakitelek község története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Istvánné (1965) A Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak eseményei Jászberényben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Klára (1965) Az 1922. évi nemzetgyűlési választások Békéscsabán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (1965) Budapest XII. kerületének története a kapitalizmus kialakulásának századában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozla, Lukács (1965) А Balázs-pusztai Zöldmező M G.T sz település és gazdaságföldrajzi viszonyai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics, János (1965) Földosztás Szarvason 1945-48-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Istvánné (1965) Juhász Gyula tárgyi bővitményes mondatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurth, Zsuzsanna (1965) A kisteleki Nagyszéktó vízirovar faunája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kádár , Erika (1965) A magyar szórend néhány kérdése. Az igekötős igék szórendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Lajos (1965) Gazdaságföldrajzi fogalmak bővülése és tanításának módszere. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kökény, Mária (1965) Helvécia története 1952-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőszegfalvi, Ferenc (1965) A hódmezővásárhelyi "Ady" Halászati Termelőszövetkezet története 1945-1965. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Ferenc (1965) Jókai és a szabadságharc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lantos, István (1965) Földosztás Csongrádon 1945-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai, Erzsébet (1965) A szegedi fűszerpaprika termesztésének és feldolgozásának növénytani vonatkozásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lindner, Emilné (1965) Földosztás Cegléden (1945-46). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Listár, László (1965) Földosztás Kiskunlacházán, annak előzményei és hatása a falu további életére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukácsi, Mihályné (1965) Cegléd ipari fejlődése a felszabadulás után. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láng, Elemér (1965) Az angol iskolarendszerről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Ilona (1965) Reformkori gyermekkönyveink - A szegedi Somogyi-könyvtárban található könyvek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi, Gyuláné (1965) Az 1753. évi Törő Pál /turi/ és Pető /vásárhelyi/ féle parasztfelkelés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Majoros, Lászlóné (1965) Az iparoktatás kezdetei hazánkban (1840-1884). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Merényi, Lászlóné (1965) A századelő irodalmi és kulturális képe kulcsregényeinkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Metz, Edit (1965) A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihálovics, Antal (1965) Felsőszentiván község népeinek története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós, Andrásné (1965) Budapest XVIII. kerületének fejlődése (1867-1945) Szentlőrincpuszta településtörténete (Ált. áttekintés a XIX. sz. közepéig). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár, Ildikó (1965) A Bajai Gyapjúszövetgyár dolgozói életkörülményeinek alakulása 1951-től 1963-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsiné Kálvai, Mária (1965) Az esztétikai nevelés szerepe a földrajz-oktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Máramarossy, Irén (1965) Oekologiai és morphológiai vizsgálatok a foltos szalamandrán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Erzsébet (1965) Megengedő mondatok a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (1965) Miske népesedési viszonyainak alakulása a XVIII. sz-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Margit (1965) A kőolaj keletkezése, termelése és felhasználása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Éva (1965) Adalékok a bajai munkásmozgalom történetéhez. 1918-1933-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Theresia (1965) Gläubigkeit angesichts der Sinnlosigkeit des Krieges (Heinrich Böll). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1965) Kecskemét közlekedésének fejlődése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ferencné (1965) Mikszáth Kálmán gyermekalajai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ida (1965) A helyesírási készségfejlesztés fokozatos eljárásai a 2-4 osztályú nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Katalin (1965) Adatok a tápiószecsői halastó phytoplanktonjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Pál (1965) Az államvasutak helyzete a szegedi üzletvezetőség területén a felszabadulástól a 3. éves terv befejezéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Teréz (1965) A KGST szerepe a magyar ipar fejlődésében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zoltánné (1965) Katona József : "Bánk bán" cimű drámájának elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Némedi, László (1965) Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság gazdaságföldrajza. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikolényi, István (1965) Virágénekeink a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novadovszky, Károlyné (1965) A szabadszállási Mathiász János Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyikos, Györgyné (1965) Az ellenforradalom hatása mezőgazdaságunkra, és a mezőgazdaság szocialista átszervezése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyilas, Istvánné (1965) Типичные ошибки произношенин венграми гласных звуков русского язика. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Obuch, László (1965) A szovjet irodalom uj hulláma a szocialista realizmus tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Olajos, Terézia (1965) Aetius kora udvari költője műveinek tükrében /Merobaudes töredékei fordítással és részletes történeti kommentárral/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onodi, Ildikó (1965) A szívműködés regulatioja a helix pomatianál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orcsik, Balázs (1965) Soltszentimre természeti és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ormos, Tivadar (1965) A tanulói személyiség megismerésének néhány iskolai gyakorlati kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Irén (1965) Téli alma termelés Cegléd környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orosz, Lászlóné (1965) Az 1939-es választás Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Miklós (1965) Ady Endre és Tóth Árpád kérdő mondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Teréz (1965) Radnóti Miklós versmondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pauló, Pálné (1965) Jókai romantikája és realizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paál, Attiláné (1965) Mütrágyák [!műtrágyák]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perecz, Gergelyné (1965) A két földreform összehasonlítása Bátya község életében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pereczes, Zsolt (1965) Geometriai szerkesztések párhuzamosélű vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pesti Istvánné Zéman, Anna (1965) Mözs személynevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribék, Endre (1965) Orosháza állattenyésztésének gazdasági földrajzának alapjai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálfi, Ilona (1965) A gyulai népélet két jellegzetes mozzanata : lakodalom, kenyérsütés : néprajzi gyűjtés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálosi, Miklósné (1965) Egészségügytörténet Pest megye gyógyszerészetéről, gyógyszertárairól, a felszabadulás előtti időktől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálréti, Ágoston (1965) Thomas Mann és az orosz irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péter, Mihály (1965) A paksi halászélet népnyelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai, Hajnalka (1965) Egyesületi élet Bácsalmáson 1865-től a Casino Egylet megalakulásától a felszabadulásig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rideg, István (1965) A történelmi népi hős és a Dózsa-féle parasztháború ábrázolási problematikája Móricz Zsigmondnál és Szabó Pál A nagy temető című történelmi regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riesz, Béla (1965) A pszichikus folyamatok, állapotok és tulajdonságok kölcsönhatásának néhány problémája a mai szovjet pszichológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rivó, Zoltánné (1965) Magyar-bolgár kapcsolatok vázlatos képe. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Romácz, József (1965) Bácsszöllős község szölő - és gyümölcstermesztésének földrajzi alapjai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rumi, Sándorné (1965) Organofil bentonitok előállítása kationcserével és lakkipari alkalmazása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz, Gizella (1965) A szegedi munkásság helyzete és mozgalmai a Szeged c. lap tükrében 1922-1925 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákóczi, Istvánné (1965) A földeáki Dózsa Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Régaisz, István (1965) Angaben zur Geschichte der Deutschen in Vaskut. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répás , Balázs (1965) Németh László: Égető Eszter. Regényelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sass, Andrásné (1965) Madách műveltsége jegyzetei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schwob, János (1965) A tanyarendszer felszámolásának gazdaságföldrajzi feltételei Kiskunhalas környékén. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sele, János (1965) Jókai és a munkáskérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklós, János (1965) Cserzy Mihály (Homok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sikula, Szabolcs (1965) A Magyar Néphadsereg részvétele hazánk újjáépítésében 1945-47-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonics, Pálné (1965) A kritikai realizmus magyar novellistái a XIX. század végén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Endréné Baranek, Aranka (1965) Kisújszállás földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Tordas, Katalin (1965) Az alkaloid és illóolaj megoszlása a hazai növényfajokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Skordai, Ferenc (1965) A szakköri foglalkozásokkal kapcsolatos kisérleti [!kísérleti] témájú feladatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sturm, Erzsébet (1965) A Révész-Nagy teszt alkalmazhatósága iskolai körülmények között, figyelemkoncentráció, fáradtság és egyéni képességek vizsgálatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi, Ferencné (1965) Kecel gazdasági és kulturális fejlődée a századfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Béla (1965) A Dél-Alföld hévízenergiájának eredete és felhasználási lehetőségei. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Imréné (1965) Nincs megadva [Gyulaháza népszokásai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mihály (1965) Néhány függetlenné vált afrikai ország felemelkedésének lehetőségei és útjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (1965) A római üvegek romlásának okai különös tekintettel a dunaújvárosi talajviszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szarvas, Andrásné (1965) Az Újvárosi Állami Gazdaság története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szathmári, Imréné (1965) A békéscsabai "Lenin" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentirmai, Lászlóné (1965) A szimultanizmus három nagyvárosi regényben (Joyce: Ulysses, Dos Passos: Manhattan Transfer, Döblin: Berlin Alexanderplatz). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztareczky, Mária (1965) Романы Лва Толстого в французской критике. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó , Magda (1965) Pásztor Béla. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Enikő (1965) Pap Károly. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőcs, Ágnes (1965) A szocialista nevelés célkitűzéseinek jelentkezése a fogalmazás tanítás felszabadulás utáni kiadványaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Emil (1965) Egészértékű lineáris programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (1965) Az alany és az állítmány egyezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Attila (1965) A szállítási szerződések megkötése és módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, József (1965) Gazdasági viszonyok és a munkásmozgalom Esztergomban és vidékén az imperializmus kialakulásának időszakában (1900-1908). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi, Gyula (1965) Bácsalmási "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet leggyakoribb szántóföldi gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Süveges, Mihályné (1965) Некоторые совершаемостные значения современного русского язика : (Результативная совершаемость). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, István (1965) Békés település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tamás Attiláné Márkus, Margit (1965) A betyár alakja Móricz műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Mária (1965) Tiszaújfalu község kialakulása, fejlődése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tigyi, Terézia (1965) Martfű településföldrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa, Istvánné (1965) A nyelvjárás hatása a helyesírásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényi, Piroska (1965) Emile Zola naturalizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Barnabásné (1965) A matematika-tanítás helyzete és konzekvenciái iskolánkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, István Sándor (1965) A század-elő parasztproblémáinak és parasztjainak ábrázolása : /Tömörkény István, Móra Ferenc, Ady Endre és Móricz Zsigmond műveiben/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1965) Nagymágocs története 1900-ig Részletesen 1800-1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törköly, Péter (1965) A munkára nevelés néhány kérdése az ifjúsági otthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Henrik (1965) Torbágy község kialakulásának története 1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török, Jánosné (1965) Bokros község története megalakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török, Zsuzsa (1965) Utótagszerű képzők a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Uhrin, Lajosné (1965) Algebratanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ujlaky, Tiborné (1965) A kukoricatermesztés tapasztalatai Somogy megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Judit (1965) Euklideszi osztás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Katalin (1965) Пробематичные случаи в употреблении родителного падежа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjú, Sándorné (1965) A szemléltetés módszere a magyar nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veress, Miklós (1965) Ключи Есениина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Mária (1965) Az aliciklusos vegyületek néhány finomabb szerkezeti problémái, 1,2 szubsztituált izokinolinium sók papirkromatográfiás [!papírkromatográfiás] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virág, Lászlóné (1965) Babits Mihály társadalomszemléletének vázlata. Különös tekintettel regényeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Walter, Mária (1965) A császártöltési svábok története napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wild, Katalin (1965) Lautlehre der Baborcer deutschen Mundart. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zellei Istvánné Rózsa, Ilona (1965) Lényeglátásra való nevelés az ismétlő rendszerező nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer, András (1965) Prunus armeniaca. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zircher, Ferenc (1965) Szegedi Felszabadulás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági viszonyai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zorn, Antal (1965) A Kalocsa Felsőszállások története az 1831-es kolerajárvány idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

nincs, megadva (1965) A Tisza lebegő hordaléka és annak összefüggése a vízállással Szegednél. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ökrös, János (1965) A Csongrád megyei falusi középiskolák néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös, Jánosné (1965) Szőreg kulturális élete a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Őszi, Mihályné (1965) Medgyesegyháza telepítésének története, a közigazgatás és a gazdasági élet fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. július 21. 12:24:51 CEST.