Items where Subject is "05.09.01.02. EU studies"

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]Item Type
Jump to: A["Update/Views:jump_separator" not defined]B["Update/Views:jump_separator" not defined]C["Update/Views:jump_separator" not defined]D["Update/Views:jump_separator" not defined]E["Update/Views:jump_separator" not defined]F["Update/Views:jump_separator" not defined]G["Update/Views:jump_separator" not defined]H["Update/Views:jump_separator" not defined]I["Update/Views:jump_separator" not defined]J["Update/Views:jump_separator" not defined]K["Update/Views:jump_separator" not defined]L["Update/Views:jump_separator" not defined]M["Update/Views:jump_separator" not defined]N["Update/Views:jump_separator" not defined]O["Update/Views:jump_separator" not defined]P["Update/Views:jump_separator" not defined]S["Update/Views:jump_separator" not defined]T["Update/Views:jump_separator" not defined]V["Update/Views:jump_separator" not defined]Z["Update/Views:jump_separator" not defined]Á["Update/Views:jump_separator" not defined]Ő
Number of items at this level: 100.

A

Apagyi, Adél (2014) Magyarország érdekérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany, Katalin Noémi (2012) Az európai biztonságpolitika a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakaity, Mónika (2015) Megosztott hatósági hatáskör és az uniós jog hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Dávid (2010) Jelöltállítás az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Attila (2012) Az Európai Unió gazdasági és politikai kapcsolata Japánnal az 1950-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2015) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Barbara Leona (2016) Az Egyesült Királyság mint kiemelt migrációs célállomás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buchholcz, Gábor (2009) Az Európai Unió munkajoga. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Ákos (2012) Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság gazdasági kapcsolatának változásai : különös tekintettel a válság hatásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Alexandra (2013) Az Európai Unió Tanácsa és a csoportos elnökségek elemzése 2007-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csankiné Bálint, Annamária (2016) A helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak sajátosságai társulási rendszerük tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Krisztina (2013) Az államok nemzetközi jogi felelőssége környezeti károkért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Degovics, Dániel Gábor (2015) Uniós alapelvi rendelkezések hatása a nemzeti földszabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Enyedi, Zsófia (2013) Svájc Európai Unióhoz való csatlakozásának kérdése az Unió bővítési politikájának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Gabriella (2015) A magánjogi jogérvényesítés egyes kérdései az EU versenyjogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fekete, Viktor (2012) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok államszervezeti összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Dorina (2015) A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdán, Orsika Fruzsina (2013) Az Európai Unió válaszai a XXI. század biztonsági kihívásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2012) Az Európai Unió államtani kérdései - A gazdasági kormányzás szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelányi, Andrea (2010) Az európai integráció államtani kérdései a XXI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grandjean, Gréta (2013) Franciaország az európai integrációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greveletye, Anna (2013) A fogyatékos személyek védelme az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guóth, Szandra Kinga (2013) Demokrácia deficit az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Zsófia (2013) Az eurózóna válságkezeléséből levonható következtetések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Gyöngyi (2012) Ifjúsági kérdések napjainkban : az Európai Unió egyes intézményei szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Haim, Bianka Marianna (2013) Az Európai Unió külkapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai, Bonifác (2012) Az Európai Unió államtani dilemmái : társadalmi és külpolitikai aspektusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Anikó (2016) Natura 2000 területek az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hederics, Szabina (2016) Az uniós tagság felé vezető út – a tagjelölt országok kérdése; Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása, demográfiai hatások elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Dóra (2015) A genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos viták az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbi, Margit Mónika (2016) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Anita (2011) A maastrichti konvergencia kritériumok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignác, Anita (2012) Az Európai Unió harca a nemzetközi terrorizmus ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakó, Mira Anna (2013) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagsági reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerney, Leona (2015) Kartelljog az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, András (1998) Írország tapasztalatai az Európai Unióban. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

K

Kecskés, Dóra (2012) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése : Magyarország és Norvégia válasza. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés, Viktor (2012) Nemi esélyegyenlőség Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenesi, Adrienn (2012) Európai válságelemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kohlmann, Dávid (2013) Humanitárius segítségnyújtás az Európai Unióban a nemzetközi humanitarianizmus változásainak fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Renáta (2008) Az európai uniós pályázatok bírálati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácshegyi, Lilla (2013) Az UNESCO Világörökség Egyezmény alkalmazása a 21. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsy, Zoltán (2016) A nemzetközi büntetőjogi együttműködés intézményei hazánkban és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kraliczki, Fanni (2012) Az ENSZ reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurilla, Beatrix (2011) Az Európai Unió és Oroszország kölcsönös függősége az energiaellátás tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2015) Kartelltilalmi megállapodások az Európai Unióban, különös tekintettel a megállapodás-típusokat érintő változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Anita (2013) International interventions in the recent crisis management of the PIGS countries. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajtai, Ivett (2012) Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Lilla (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a nemzetközi politikai színtéren. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Langó, Dávid (2012) "Egység a sokféleségben"? : föderalizmus és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi, Adél (2012) Az Európai Unió és Izrael közötti kapcsolatrendszer fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mala, Bianka (2012) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kialakulása, jogi és intézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Andrea (2016) Az üzleti titok szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Bettina (2013) A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel az Európai Unió országaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moravszki, János (2009) Európai Uniós információforrások Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mrázné Tóth, Erika (2016) Demokratikus kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Diána (2012) A közép- és kelet-európai autochton nemzeti kisebbségek jogainak európai védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Judit (2012) Az eurózóna válsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Gabriella (2016) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, István Balázs (2011) A Rajna-Majna-Duna Tengely és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mariann Veronika (2012) Az európai társadalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyváradyné Petrács, Melinda (2009) Az Európai Unió intézmény- és jogrendszere, valamint Magyarországon alkalmazott munkajogi irányelvei, kitekintéssel a nemzetközi normákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nenádov, Dorottya (2011) Az ENSZ fejlődése, különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Csanád Márk (2011) Az Európai Unió energiaellátásának biztonsági kérdései, különös tekintettel az EU-Orosz kapcsolatokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, József and Kautzky, György (1998) Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának tanulmányozása. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Orosz, Tímea (2012) Visegrádi országok az Európai Unióban 2004-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Roland Zoltán (2021) Az Európai Unió és az egyes tagországok népesedési problémái 2019-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dóra (2013) Az Európai Unió versenyképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulikné Vizkeleti, Katalin (2016) A közoktatás reformja a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczi, Tamás (2015) A külföldi rendes- és választottbírósági ítéletek végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Edina (2013) Az európai béke a Szent Szövetség és a királyi kötelékek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póli, Bella (2015) Üzleti mediáció az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Savanya, Imre (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikai kihívásai és világpolitikai lehetőségei Törökország uniós csatlakozásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka, Ágnes (2016) A magyarországi migráció egyes aspektusai a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Speck, József (2016) A migráció és az Európai Unió államtani kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Edina (2012) Külügyi együttműködés az Európai Unióban, Különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Suti, János (2011) Konfliktusok a XX. Század Európájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István (2011) Az Európai Unió Klímapolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tönki, Albert (2011) Az Európai Unió bővítése, tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Szilvia (2015) A menekültügy jogi szabályozása, különös hangsúllyal a dublini rendszer aktuális kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi, Bence (2017) Az Európai Unió vízügyi politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Kata (2011) Az Európai Unió intézményesülésének kihívásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szémann, Györgyi (2012) A Biztonsági Tanács, a nemzetközi béke és biztonság őre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Ráhel (2012) Megerősített együttműködés a házassági jogban - válások az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőri, Gergely László (2017) A kül- és biztonságpolitikai együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a főképviselő tisztségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei, Szandra (2012) A határon átnyúló együttműködések Magyarország Európai Uniós és nem uniós határain. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Diána (2010) Föderalizmus az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamási, Anita (2014) A közös kül- és biztonságpolitika kialakulása és intézményrendszere az európai integráció fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Márkó (2011) Az uniós fellépés lehetőségei és kilátásai a környezetpolitika területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tokár, Ildikó (2012) Megérte? : az Európai Unió mint gazdasági és monetáris közösség a görög válság tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toman, Sándor (2017) A gazdasági emigráció és a közfoglalkoztatás hatása a munkaügyi statisztikára 2006 és 2015 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trócsányi, Gábor László (2018) Közlekedésbiztonság Magyarországon és az Európai Unió közlekedéspolitikai intézkedései a számok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Evelin (2013) Bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel Németország és Franciaország helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2012) A legális migráció és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsanett (2014) Az új típusú biztonsági kihívások és azok kezelési stratégiái az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vass, Orsolya (2012) Európa legkülönösebb házassága. A francia-német tandem egyensúlyozása a második világháború végétől egészen napjainkig az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ágnes Andrea (2011) Az Európai Unió biztonságpolitikája- A 2003-as iraki intervenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsilinszki, Ákos (2012) A polgári identitás az „államszövetségben” : az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok államtani kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Lilla (2012) A Nyugat-Európai Unió átalakulása az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájává. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze, Tibor Mátyás (2013) Az Európai Parlament helye és szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 14. 04:34:54 CEST.