Items where Subject is "01.04. Chemical sciences"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 237.

A

Albeck, Gyula (2021) Cinkujj fehérje fémion-kötő képességének vizsgálata FluoZin-3 fluoreszcens festékkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Amin, Keristina Wagdi Kamil (2021) Encapsulation of kynurenic acid and its analogue in desolvated serum albumin nanoparticles. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andruskó, Lívia (2018) Oldószerek nedvesítési és párolgási tulajdonságainak vizsgálata szén nanocső erdők felületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszmann, Dániel (2021) Fenolok C-H aktiválási és oxidációs reakciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bai, Dorottya (2020) Dihidrotesztoszteron A-gyűrűjéhez kondenzált pirazolo[1,5-a]pirimidin származékok előállítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2020) A reakciósebesség hatása a vékony folyadékrétegben kialakuló áramlásvezérelt csapadékmintázatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Terézia (1986) Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása az általános iskolai kémiatanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Szabolcs (2023) A cisztein és a metionin réz(I) komplexeinek egyensúlyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartusz, Péter (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bartusz, Péter (2022) Szelén-kezelés hatása a növények korai egyedfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Ferenc (2020) Fenilurea peszticidek szilárdfázisú extrakciójának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bere, Katalin Viktória (2021) Antioxidáns hatású hibrid katalizátor fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák, Barbara (2018) Rh(111) felületen kialakított hBN monoréteg módosítása Ar ion bombázással : STM vizsgálatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bieder, Nikolett (2021) Kalcium-alginát hidrogél gyöngyök hatóanyag-leadási tulajdonságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biros, Tíria (2021) Nanorészecskék kimutatása ICP-MS és LIBS módszerekkel ipari és környezeti közegekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodza, Melánia (2020) Gránitos kőzet szilikátos ásványszemcséinek vizsgálata lézer indukált plazma spektroszkópiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Bálint László (2023) Fűszernövények élelmiszerbiztonsági célú analitikai vizsgálata LIBS és Raman spektroszkópiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Bíborka (2016) Fundamentals of green chemistry: efficiency in reaction design [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Péter (2021) Egy új, a lítikus poliszacharid monooxigenáz aktív centrumát modellező hisztidin tartalmú tripeptid oldatkémiai és enzim-mimetikus vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán, Fanni (2018) Mezopórusos CeO2 és MnO2 hordozott kontrollált méretű Pt nanorészecskék alkalmazása szén-dioxid hidrogénezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukor, Tamás (2023) Hőmérséklet-érzékeny kompozit nanorészecskék szintézise és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buránszki, József (2023) Potenciális cinkujj-ATCUN nukleázok előállítása és vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Viola (2018) Különböző szén módosulatokra felvitt kontrollált méretű Pt nanorészecske katalizátorok alkalmazása heterogén katalitikus reakciókban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, János (2020) BiOI és BiOCl fotokatalizátorok és kompozitjaik szintézise, stabilitásuk vizsgálata, és fotokatalitikus aktivitásuk tesztelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Casian, Plaza Fernando Alexander (2021) Optimization of sample preparation for nanoparticle-enhanced elemental mapping by laser-induced breakdown spectroscopy. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Coulburn, Samuel Paul (2020) Fluoreszcens B1-Au nanoklaszter előállítása és kölcsönhatásának vizsgálata szérum fehérjével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Covic, Anett (2021) Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása a trimetoprim és az 5-fluorouracil vizes oldatainak kezelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi, Viktória (2021) A kémiatanulás nem kognitív tényezőinek vizsgálata az általános iskolában az osztálytermi és online oktatás alatt - a kémia és biológia tantárgyak összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Constance Krisztina (2022) 5-fluorouracil és trimetoprim vizes oldatának kezelése UV/ClO2 eljárással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatordai, Viktória (2022) Szennyvíziszapok anaerob lebonthatóságának fokozása és nyomon követése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Endre (2021) 3-metoxi-ösztra-16α, 17α-[N-benzil] - oxazolidon származékok szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuk, Dominik (2023) Ötvözetek lézer ablációs viselkedésének tanulmányozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csík, Gábor András (2021) Gázdiffúziós elektródok elektrokémiai szintézise és ezek alkalmazása szén-dioxid redukciójára áramlásos elektrolizáló cellákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czabai, Tamás (2020) Azid anionok interkalálása réteges kettős hidroxidokba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigeldrom-Korom, Judit (2023) Dihidrotesztoszteron A-gyűrűjéhez kondenzált izoxazol származékok előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimer, Zsófia (2023) Vízben rosszul oldódó peszticidek kölcsönhatásának vizsgálata mikroműanyagokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czira, Beáta (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Debreczeni, Diána (2021) Ezüst-foszfát - bioaktív üveg kompozitok viselkedése szimulált testfolyadékban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Lajos (2019) Pufferspecifikus hatás benzetónium-klorid magnetit nanorészecskéken történő adszorpciójában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dweny, Mohamed Ayaallah Mohamed (2018) Development and application of liquid chromatography tandem mass spactrometry (LC-MS/MS) method for identification of designer drug metabolites. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Szilveszter Róbert (2023) Mikromüanyagok vizsgálata a feltalajban, felhagyott fóliasátras gazdálkodási területen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Efremova, Anastasiia (2018) Optimizing nobel metal free catalysts for CO2 activation towards high activity and selectivity. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Elsayed, Abdelrahman Ahmed Farghal (2021) Copper(II) complexes of HPHPY peptide, as functional models of Lytic Polysaccharide Monooxygenases. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faludi, Anikó (1985) Általános iskolai kémiai információrendszer struktúrális elemzése; Általános iskolai tanulók pszichikus képességeinek fejlesztése "A VI. oszlop fontosabb elemei és vegyületei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fancsali, Brigitta (2020) Aszimmetrikus Michael-addíciók mechanokémiai kivitelezése prolin-szervetlen oxid királis katalizátorokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Zsombor (2023) Üreges SrTiO3@TiO2/nemesfém kompozitok előállítása és fotokatalitikus vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, András Fehérje szerkezet vizsgálattal kapcsolatos adatrendszer gépi feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gellért (2021) Szulfametazin tartalmú vizek kezelése higanygőz és UV-LED fényforrásokkal megvilágított TiO2 és ZnO fotokatalizátorokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Nóra Johanna (2010) A higany toxikus hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Panna Emőke (2023) Ritkaföldfém szilikátcsövek áramlásvezérelt szintézise és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Máté (2018) Réz tartalmú bizmutitok szintézisének optimálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Bettina (2021) DNS tervezés cinkujj fehérje-DNS kölcsönhatások tanulmányozásához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Dávid (2023) Fotoelektrokémiai glicerinoxidációs folyamatok nagy áramsűrűségeken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Lilla (2019) Növényi eredetű potenciálisan antimikrobiális peptidek szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fischer, Zsolt (1998) Háztartási fertőtlenítések hatékonysági vizsgálata. BA/Bsc, Debreceni Agrártudományi Egyetem.

Fógel, Benjámin (2023) A Nukleáris Faktor I fehérje DNS kötő doménjének kölcsönhatása DNS-sel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gigacz, Ádám (2021) Onkogén DNS szakasz megkötésére szolgáló cinkujj fehérje kialakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Gyöngyi (2020) Felületi plazmon rezonancia alapú szenzortechnika alkalmazása makromolekulák és ligandumaik önszerveződésének vizsgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Greguss, Ifj. Pál (1942) Folyadékok áramvezetése különös tekintettel a bomlásfeszültségre. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Gruber, Balázs (2020) A OH + CH4 és C2H6 reakciók tanulmányozása a standard kvantumkémián túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmathy, Ernő (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Péter (2020) Gyógyszerhatóanyagok eltávolítása vizes oldatokból polikation/grafén-oxid multirétegekkel módosított nanoszűrő membránokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Tamás (2020) Metanol oxidációs katalizátor előállítása atomi rétegleválasztásos módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Anett (2021) Mezopórusos oxidok által hordozott 2 nm-nél kisebb fém nanorészecske alapú katalizátorok előállítása, jellemzése és vizsgálata szén-dioxid hidrogénezési reakciókban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, András (2021) Ritkaföldfém-foszfát csapadékok képződésének kinetikai jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Boglárka (2021) Benzetónium-klorid adszorpciója grafit-oxidon különböző pH-k mellett. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gátszegi, Gerda Tímea (2023) Trimetil-ammónium-csoportot tartalmazó tioszemikarbazonok és fémkomplexeik oldatkémiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gévai, Ferenc Gergő (2018) A szén-monoxid és a víz reakciójának vizsgálata Au és Rh tartalmú nanoszerkezetű titanát hordozós katalizátorokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Göde Györgyné Szomolányi, Andrea (1978) A korszerű sav-bázis rendszer kialakításának módszertani kérdései a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Cintia (2021) Áramlásvezérelt kitozáncsövek irányfüggő felületi instabilitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi, Tibor Gergő (2020) Fém-oxid alapú nanokompozit elektródok fotoelektrokémiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herceg, Benita (2019) Ösztron-3-éterek szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, János Márton (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, János Márton (2022) A sztochasztika elemei a kémiai kinetikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg, Ferenc Bendegúz (2021) Bizmut-oxohalogenid fotokatalizátorok és keverékeik hatékonyságának vizsgálata UV és látható fényű megvilágítás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hitérné Demkó, Csilla Krisztina (2022) Aromás oldalláncú aminosavak alkalmazása fluoreszcens réz nanoszerkezetek előállítására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hlogyik, Tamás (2021) Higanygőzlámpa és LED fényforrások hatékonyságának összehasonlítása ZnO és TiO2 fotokatalizátorok alkalmazása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horvat, Krisztián (2020) Akril alapú polimer oldatok és hidrogél-kompozitok szintézise és jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Kitti (2023) A HCl + C2H5 reakció dinamikájának elméleti modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsolt (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Károly (2021) A gránátalmahéj-por műtrágyaként való hatékonysága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Emese (2018) Aluminium nanorészecskék depozíciója inert mátrixokba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iski, Dávid László (2019) Kémiai kockázatértékelés és becslés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaics, György József (2018) Synthesis, structural analysis and optical characterization of Ce(III) and Eu(III)-doped luminescent hackmanite phosphors. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbrik, Zsolt (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajner, Gyula (2021) Mikrofluidikai eszközök fejlesztése és alkalmazása nanorészecskék ICP-MS-módszerrel történő vizsgálatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Judit Zsuzsanna (2018) Biokompatibilis felületaktív anyagokkal stabilizált mágneses folyadékok előállítása MRI diagnosztikai céllal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karádi, Krisztina Anna (2020) Réteges perovszkitok szintézise és katalitikus alkalmazási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemendy, Tímea (2016) Növényvédőszerek környezeti hatásainak elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kempl, Péter (2021) Kén tartalmú szén-nitridek előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsolt (2021) Ambidens nukleofil SN2 reakciójának kvantumkémiai vizsgálata: a CN? + CH3Y [Y = F, Cl, Br, I] esete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kigen, Erick Kipkurui (2020) CuOx and ZnOx as charge transport layer alternatives in perovskite solar cells. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiri, Alexandra (2022) Akusztikus diagnosztika mérésképei és azok változásainak jelentősége a vibrációs feszültségmentesítés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Ivett Kata (2021) Növényvédőszerek környezeti hatásainak elemzése; a szermaradékok meghatározásának gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Márton Attila (2019) Biológiailag aktív két- és háromfogú komplexképző ligandumok szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra Krisztina (2018) Reakciókörülmények hatása a kumarin és karboxikumarin heterogén fotokatalitikus átalakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klement, Máté (2020) Célzott módosítások ösztron származékok A-gyűrűjén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Nóra Erzsébet (2021) Matematika a laboratóriumban : matematikai modellezés kémiai kísérletekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolonics, Antal (2020) Heck reakció vizsgálata heterogén Pd katalizátorokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Virág (2020) Grafit-oxid/kationos polimer multirétegek pH-kontrollált depozíciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi, Anna Margit (2020) Analógiás gondolkodás a kémiaórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi, Anna Margit (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó, Gergő (2020) Oldószerek nedvesítési és párolgási tulajdonságainak vizsgálata ~700 és ~1400 μm magas szén nanocső erdő felületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó, Tamás (2020) Középiskolai szakköri program kidolgozása papírrestaurálás témakörben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó, Tamás (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dávid Zoltán (2022) Nanorészecskék kémiai szintézise és élettani hatásainak vizsgálata Brassica fajokon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dávid Zoltán (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kata (2019) Nemesfémekkel módosított titán-dioxid üreges szerkezetek előállítása és jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz, Éva (2019) Magasan ötvözött acélok kémiai összetételének meghatározása szikragerjesztésű optikai emissziós spektrométerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kugyella, Nóra (2023) Fehérje koncentráció meghatározására alkalmazott módszerek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuklis, Loretta (2021) Nukleotid-stabilizált réz nanoklaszterek fluoreszcencia kioltása, mint potenciális bioszenzorikai lehetőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Éva (1978) "Az anyagszerkezet és a makrószkipus tulajdonságok összefüggése" didaktikai elv módszertani kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Ádám (2020) Exoszómák módosítása képalkotásra és fehérje bevitelre alkalmas koleszterin származékokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köhler, Fanni (2020) Egy (N,N) donoratomokat tartalmazó Schiff-bázis és félszendvics fémorganikus komplexeinek oldatkémiai vizsgálata és kölcsönhatásuk bioligandumokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőhl, Gabriella (2020) Prolin-szervetlen oxid heterogén királis katalizátorok alkalmazása aszimmetrikus aza-Michael-addícióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lantos, Emese (2018) Iminalapú oszcillátorok tervezése: iminek autokatalitikus hidrolízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Legény, Evelin (2019) A keverési paraméterek befolyása a kaucsukkeverékek diszperziós fokára, a keverék tulajdonságaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leits, Péter (2020) Ösztronszármazékok fenolos A-gyűrűjének Mannich-típusú aminometilezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Kata (2021) Perovszkit szerkezetű nanoméretű anyagok mechanokémiai előállítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Medvegy, Petronella (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Anikó (2022) A NADPH oxidáz és a PAO kölcsönhatásának szerepe Arabidopsis növények direkt organogenezisében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Anikó (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Metzinger, Vanda (2021) Kakukkfű és levendula illóolajok kölcsönhatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Anikó (2020) Trikalcium-aluminát szintézisének vizsgálata és szerkezeti jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohai, Edina (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mohai, Edina (2022) Trichoderma törzsek glifozátlebontásának vizsgálata bioremediációs lehetőségek fejlesztése céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Fanni Iringó (2020) Képességfejlesztés kémiából 10. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Elekes, Katalin (2020) Co(II)-ciszteinát koplex interkalálása CaAl- réteges kettős hidroxidba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Viktória Alexandra (2019) Bizmut-oxobromid irányított előállítása, anyagvizsgálata és fotokatalitikus aktivitása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, András (2020) Heterogén ezüst katalizátor alkalmazása karbonsavak dekarboxilezési reakciójában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Frigyes (2021) Cochleáris implantátum elektródasor megfelelő pozíciójának vizsgálata Transzimpedancia Mátrix segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János (2021) Cink-oxid és réz(I)-oxid gömbök előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, László Csanád (2021) Uridin és xantin nukleozidok szintézise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Ferenc István (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márta Viktória (2021) A szén-dioxid heterogén katalitikus hidrogénezése által nyert értékes alapanyagok gyártása platina/mangán-oxid katalizátorokat alkalmazva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petra (2023) Egy vízoldható 8-hidroxi-kinolin-aminosav hibrid kölcsönhatásának vizsgálata létfontosságú fémionokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2021) Vízszennyezők eltávolítása ex-situ és in-situ előállított réteges kettős hidroxidokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sára (2021) Neodímium-glükonát komplexek képződése erősen lúgos oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nikolett (2020) UHPLC-HRMS módszer fejlesztése mikotoxinok gyors meghatározására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Abonyi, Ádám (2021) Félszendvics ruténium- és ródiumkomplexek kölcsönhatásának összehasonlító vizsgálata kén donoratomot tartalmazó endogén bioligandumokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Boglárka (2018) Oldhatósági vizsgálatok összetett részecskék kimutatására kalcium(II)-t és glükonátot tartalmazó lúgos oldatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anett (2020) 13?-ösztron származékok 2-es és/vagy 3-as helyzetben való módosításai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Márk (2023) Reakciók sztöchiometriájának meghatározása Job-módszerével: csapadékreakciók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Onhausz, Benita (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Ágoston (2021) Poli(etilén- szukcinát) alapú poliészterek molekulatömegének hatása az oldhatósági, valamint nyújtott hatóanyag leadási tulajdonságokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orján, Erik Márk (2020) Bimolekuláris nukleofil szubsztitúció két távozó csoporttal: a F- + CH2ClI reakció vizsgálata nagypontosságú kvantumkémiai módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Gyöngyi (2023) Trimetoprim átalakulásának vizsgálata UV/PDS, UV/PMS és UV/VUV módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paliczné Kustán, Bianka (2023) Szennyvizekben előforduló gyógyszermaradványok adszorpciójának vizsgálata különböző adszorbenseken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paliczné Kustán, Bianka (2020) Szén nanocső erdők bemutatása: előállítás, tulajdonságok és felhasználási lehetőségek (szakirodalmi összefoglaló). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Judit (2021) Oldószerek párolgásának vizsgálata szobahőmérsékleten különböző összetételű önhordó szén nanocső filmek felületéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Paszkál (2021) Kémiai reakció és a közegmozgás kölcsönhatásának modellezése szilárd-folyadék rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsanett (2021) Béta-galaktozidáz enzimek tisztítása és jellemzése járomspórás gombákból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ádám (2021) Kationcserélő réteges kettős szulfidok – az anyagcsalád kiterjesztése, katalitikus aktivitásuk bizonyítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pecze, Linda (2023) Reaktív mikrofluidikai cseppek szabályozott előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petri, Ivett (2023) A szodalitok felhasználása festék adszorbensként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Szabolcs (2021) Nem sztöchiometrikus TiO2 elektródok fotoelektrokémiai sajátságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyákovics, Ádám (2020) Perovszkit típusú réteges anyagok előállítása és szerkezeti jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Martina (2020) A mechanokémia általános bemutatása és néhány alkalmazása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsy, Szabolcs (2021) Tumorellenes 13?-ösztron származékok előállítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péntek, Ferenc (2020) Indukált prediabétesz patkányszív proteomra gyakorolt hatásának proteomikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Mária (1983) Kémiai kölcsönhatásokban résztvevő halmazok értelmezése alsófokú kémia tankönyv alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Resch, Vivien Erzsébet (2020) Telítetlen karbonsavak enantioszelektív heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsinkó, Emese (2021) Akácfa apríték enzimatikus lebontásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajdik, Kadosa (2021) Egy As(III)-regulátor fehérje félfémkötő oligopeptid fragmensének kölcsönhatása arzénessavval és Hg(II)-ionokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sass, Míra (2021) Vezető üvegfelülethez közvetlenül rögzített fotoszintetikus reakciócentrum fotobioelektrokémiai alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheidl, Tamás (2020) Kontrollált méretű nemesfém és réz részecskék szintézise és jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Anna Katinka (2020) I + CH4 reakció potenciális energia felületének ab initio feltérképezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider, Annamária (2021) Növénykémiai kísérletek online megjelenítésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, László (2020) Vegyes összetételű micellák képződése kationos és nemionos felületaktív anyagok vizes oldataiból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Ákos (2023) Mangán, kobalt, nikkel, réz és cink tartalmú alumínium-hidroxid alapú réteges kettős és hármas hidroxidok szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Zoltán (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Zoltán (2018) A kutatásalapú tanulás megvalósításának lehetőségei a hazai kémiaoktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Steinglauber, Fruzsina (2021) Légvezetéses hallásküszöb vizsgálat kivitelezése egykártyás mikrovezérlővel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gábor (2021) Platina nanorészecskék hatása 2D WSe2 nanolapok fotoelektrokémiai viselkedésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsófia (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Attila (2015) Vas(III)-cisztein és Vas(III)-prolin komplexekkel interkalált réteges kettős hidroxidok szintézise és szerkezetvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2019) Rh interkaláció vizsgálata Rh(111) felületen hordozott h-BN monorétegen STM módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2018) Kémiai szakmódszertani portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Ábel (2021) Húsipari szennyvízminták szervesanyag-tartalmának csökkentése fizikokémiai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Lilla Klára (2021) Papíralapú antioxidáns szenzor fejlesztése delaminált réteges kettős hidroxidok funkcionalizálásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Roland (2021) Vasa fehérje tér és időbeli lebontása Drosophila melanogasterben auxin indukált degradációs rendszer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerlauth, Adél (2020) Antioxidáns hatással rendelkező stabil kompozit fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztegura, Alex (2021) EDTA analógok viselkedése a gipsz kristályosodásának inhibitoraiként. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog, Fanni Mirtill (2021) A szén nanocsövek hatása a növekedésre és a reaktív molekulák homeosztázisára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szép, Orsolya (2020) Szuperfolyósító adalékszer beton szerkezetére gyakorolt hatásának vizsgálata mikro-CT technikával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Tamás (2021) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer validálása és alkalmazása nitrit és nitrát meghatározására élelmiszerekből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Andor (2020) Rákellenes ruténium-polipiridil komplexek kölcsönhatása albuminnal és DNS-sel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárga-Kiss, Alexandra (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, István (2021) Oldószerek nedvesítési és párolgási tulajdonságainak vizsgálata szén nanocső erdők felületén: az érdesség szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Máté (2023) Paracetamol vizes oldatokból történő eltávolításának pH-függése nanoszűrés során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Dóra (2020) Kolloid részecskék stabilitásának hangolása ionos folyadékok jelenlétében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Talabér, Tamás (2018) Rögzített gomba lipázok előállítása és biokémiai tulajdonságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Nóra (2020) Ionkromatográfiás mérési módszer teljesítményjellemzőinek részleges vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Zita (2023) BODIPY fluorofórok szintézise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Dániel (2018) Ikerionos állófázisok alkalmazása dipeptidek sztereoszelektív nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz, Anett (2020) Kémia a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz, Anett (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki, Gergő (2023) Nagy hatékonysággal és stabilitással rendelkező, antioxidáns kolloidkompozit előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokaji, Csenge (2021) A OH- + CH3CH2Y [Y = F, Cl, Br, I] reakciók potenciálisenergia-felületeinek nagypontosságú kvantumkémiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Bianka (2023) Triptofán metabolitok azonosítása kétfémes nanoklaszterek felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Traj, Péter (2018) Fotooxidatív izonitril alapú multikomponensű átalakítások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trencséni, Linda Ágota (2021) Amiloid fibrillumok és képződésük gátlása Echinacea cseppel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2021) Ca2+-ionok érzékelésére tervezett vegyületek fémion-kelátor molekularészleteinek Ca2+- és Mg2+-kötő képessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dávid (2023) Hidroxi-szodalit szintézise és reakciója sósavval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztián (2021) Összetett Cu/Zn/Al katalizátor mechanokémiai úton történő előállítása és jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ádám (2021) Kétkomponensű szemcsés anyagi rendszerek térbeli heterogenitásának jellemzése mikro-CT technikával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Annamária (2018) A CXXC peptidszekvencia-motívum konformációs viselkedése fémion koordinációban: váratlan ellentmondások Hg(II)-ionnal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor (2020) Potenciálisan rákellenes réz(II)–tioszemikarbazon komplexek molekuláris hatásmechanizmusának. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Lázár (2020) Nitrogénnel adalékolt szénhordozón rögzített ezüst katalizátorok előállítása szén-dioxid elektrokémiai redukciója céljából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Sándor (2020) 16,16-spiro heterociklusos szteroidok előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tihamérné Balogh, Ágnes (1970) Tropán-vázas vegyületek elektromos görcs gátló hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfalusi, Gréta (2021) A cukorbetegség biokémiai áttekintése és modellezési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, Rebeka (2021) Prokirális ketonok enantioszelektív transzfer hidrogénezése mechanokémiai aktiválással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valtner, Tamás (2021) Papain és tormaperoxidáz enzimek együttes immobilizációja szekvenciális adszorpcióval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dános Sebestyén (2021) Hidrodinamikai modellszámítások kétkomponensű oldószerelegyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Nagy, Álmos (2020) Krómtartalmú hidrokalumit réteges szerkezetének mechanokémiai megbontása és ultrahang-segített rehabilitációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Anna Katalin (2021) Felületmódosított magnetit és nikkel-ferrit nanorészecskék mágneses hipertermiás alkalmazásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Benjámin (2021) Szulfametoxipiridazin tartalmú vizek kezelése higanygőz és LED fényforrással megvilágított TiO2 és ZnO fotokatalizátorok segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gábor Dávid (2023) Szkleroglükán biopolimer szol/gél átmenete szervetlen és szerves ionok jelenlétében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Balázs (2022) Plazma által aktivált oldatokhoz vas kolloid oldatok létrehozása excimer lézeres ablációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Lucia (2020) Növénykémiai kísérletek az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Lucia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovich-Báró, Anna (2021) Kémiai számítások tanítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ván, Demeter Ákos (2021) A CH2O + OH reakció dinamikája egy új, automatizáltan fejlesztett potenciálisenergia-felületen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Zoltán Egon (2021) B1-vitamin tartalmú liposzómális hordozó részecskék tervezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahorán, Bence (2020) Online közösségi autómegosztó webalkalmazás tervezése és fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zahorán, Réka (2020) Kémiai csapadékképződés kinetikai tanulmányozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Ferenc (2021) A µ-opioid receptor aktiváció szerkezeti körülményeinek tanulmányozása molekuladinamikai módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Tamás Sándor (2020) Ólom-halogenid típusú perovszkitok fotoelektrokémiai stabilitásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai, Nikoletta Kitti (2020) Az AKR1C1 enzimnek vázmódosított, 13 alfa-ösztron ligandumának elméleti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsulán, Ágnes (1969) Ni-S kötéseket tartalmazó komplexek fizikai-kémiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori, Henrietta (2020) A 2-amino-ösztradiol szintézise és átalakítási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács-Kovács, Milán (2021) Áramlásvezérelt csapadékképződés háromdimenziós pórusos közegben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán, János (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Bettina Boglárka (2020) Modellek használata a biológiaoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árva, Bettina Boglárka (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze, Tibor (2020) Kémia tankönyvek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 22. 12:33:28 CEST.