Items where Subject is "01.03. Physical sciences"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 152.

A

Ancsin, Zoltán (2021) A nehézségi gyorsulás didaktikai tárgyalása, szerepe a fizika és a földrajz oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Dóra (2021) Arduino alkalmazása a középiskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalicz, Balázs (2018) Úton a femtoszekundumos időfelbontású biofizika felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bali, Henrik (2020) Cérium-oxid alapú egy atomos katalizátorok alkalmazása szén-dioxid aktiválási reakciókban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Kinga (2022) Fizikai jelenségek a természetben és kísérleti modellezésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Kinga (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bandula, Máté (2021) Gépjárműemisszió és mérési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Becze, Attila Lóránt (2018) Elektron mozgása cirkulárisan polarizált fény hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Gabriella (2021) Lassan forgó tengelyszimmetrikus csillag térideje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényiné Tóth, Gabriella (1999) A naprendszerben keringő bolygók összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán, Csaba (2018) A bolyongás problémája és egyszerű fizikai alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Dominik (2022) Speciális termonukleáris szupernóvák vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánóczki, Sándor (2021) Rendezetlen kvantumos Ising lánc renormálási csoport vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Péter (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Caimacan, Octavian Mircea (2003) Az elemi és felsőbb matematika találkozási pontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csank, Péter (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehi, Krisztina (2021) Mesterséges mikroér váz készítése kétfotonos polimerizációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus-Lukács, Nóra (2020) A klasszikus hamiltoni mechanika alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Domokos, Nándor (2022) Anyagátvitel előreirányuló lézeres átviteli eljárással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Endrődiné Dr. Bajnóczi, Éva Gabriella (2021) X-ray absorption spectroscopy in coordination chemistry [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fazekas, Gábor (2021) Sajátérték dinamika és a Calogero-Moser rendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Tibor (2022) Kónikus von Hamos spektrométer réz és nikkel K-héj sugárzásának vizsgálatára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Tímea Julianna (2022) Az élet lehetőségének kutatása földi analógiák alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Gergő (2021) IIb típusú szupernóvák színképmodellezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, János Márk (2020) Módszer kidolgozása fotoakusztikus kamrák kamrakonstansának meghatározására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Olivér Antal (2020) Komplex plazmonikus struktúrák spektrális és közeltér hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flach, Fanni Paula (2018) Induktív és deduktív gondolkodási képességekfejlesztése fizika tantárgyi tartalmakkal a 9. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flach, Fanni Paula (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Ildikó (2020) Fixálási protokollok összehasonlító elemzése STORM szuperfeloldású optikai mikroszkópiában Allan Variance módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fóris, Attila (2021) A gravitációs hullámok geometriai optikai közelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi, Ákos (2021) Zaj mint környezeti tényező - Zajmérések nyílt és zárt térben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaál, Péter (2022) Hallgatói laboratóriumi gyakorlatok egy lézerimpulzus erősítő építéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gede, Miklós József (2022) Csillaghalmazok szín-fényesség diagramjának elemzése Gaia adatok és python programcsomagok segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Antónia (2022) Lézerrel kezelt csont kémiai változásainak vizsgálata Raman spektroszkópiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Antónia (2020) Optikai elemek felületi minőségének vizsgálata lézeres interferometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Cecília (2018) Hamiltoni fejlődés és feketelyuk-perturbációk skalár-tenzor gravitációelméletekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger, Tibor (2022) Optikailag átlátszó lézeres céltárgyak vastagságának mérése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombi, Csilla (2022) Fotoakusztikus spektrum modellezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombi, Csilla (2020) Vízminták vezetőképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greguss, Ifj. Pál (1942) Folyadékok áramvezetése különös tekintettel a bomlásfeszültségre. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Gubucz, Gábor (2021) Az Antarktisz hótakarójának térképezése optikai műholdfelvételek segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmathy, Ernő (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulánszki, Zsuzsanna Erzsébet (2020) Tesztrendszerek a fizikatanításban, különös tekintettel a Redmenta környezetre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajas, Viktória (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, András (1971) Logikai áramkörök. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Viola (2022) Nagy felbontású spektroszkópiai égboltfelmérő programok radiálissebesség-értékeinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Viola (2020) A gravitációs magnetoelektromos effektus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Homik, Zsolt (2020) Gyógyszerhatóanyagok ablációja során bekövetkező anyageltávozás időbeli vizsgálata levegőben és vízben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra (2021) Biológiai minták lézeres megmunkálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Viktória (2022) Egy- és kétkomponensű nanostruktúrák szikra plazma-alapú kialakítása különböző hordozókon felületerősített Raman spektroszkópiai mérésekhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dániel (2020) Spektrálklasszifikáció keresztkorrelációs technikával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Viktória (2020) SERS aktív nanostruktúrák kialakítása optikai szálak végén szikrakisüléses nanorészecske generátorral. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Emese (2018) Aluminium nanorészecskék depozíciója inert mátrixokba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iványi, Tamás Gergely (2022) Optikai csipesz kombinálása light-sheet fluoreszcencia mikroszkópiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Bence (2021) Hamiltoni rendszerek geometriája és redukciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Dániel (2021) Magasfelharmonikus-keltés vizsgálata kombinatorikai módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Bence (2018) A sajátértékek meghatározása és a QR-eljárás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Dániel (2018) Az su(3) Lie-algebra duálisának redukciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbrik, Zsolt (2022) A csillagászat mint motiváló és ismeretösszegző témakör a középiskolai fizikaoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kacskovics, Balázs (2018) Extrém tömegarányú, excentricitású kettősök vizsgálata a negyedik poszt-newtoni rendben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karnok, Máté (2021) Lézeres vágás paramétereinek a minta víztartalmától való függésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Tünde (1982) Interpolációs formulák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerék, Borbála (1974) A vonalintegrál alkalmazása a fizikában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Csaba Zoltán (2022) Rendezetlen kvantumos rendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kislászló, Krisztián (2018) Dekoherencia szerepe periodikusan ismétlődő Landau-Zener-Stückelberg átmenetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ignác (2022) Föld-szerű exobolygók élhetőségének bemutatása, a Mars mintáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (2022) 3d-nyomtatott polimer mintadarabok fizikai jellemzőinek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Olivér (2018) Relativisztikus elektron sugárzása intenzív lézerimpulzus hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klonka, Dániel (2022) Nanorészecskék, nanostruktúrák lézeres előállítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Bálint, Ágnes (1982) A csillagászat-oktatás helyzete napjainkban hazánkban és külföldön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi, Kolos István (2020) Árnyékoló mechanizmus skalár-tenzor gravitációelméletekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Viktória Blanka (2020) Talajminták iontartalma és vezetőképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalovszki, Balázs (2021) Infravörös és ultraibolya lézerek impulzusaival keltett plazma spektroszkópiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bence Árpád (2021) Padlóburkolatok radioaktivitásának vizsgálata különböző detektorokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2022) Gömbszimmetrikusan besugárzott téridők vizsgálata geometriai optikai közelítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kornél and Rózsa, Zsuzsanna (1971) A Kísérleti Fizikai Intézet története 1872-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Szilárd (2021) Tranzitos exobolygók fizikai paramétereinek vizsgálata fénygörbe analízis segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Enikő (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kürti, Varinia (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajkó, Ferenc János (2020) Akusztikus rezonanciák jósági tényezőjének vizsgálata fotoakusztikus kamrák vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Langane, Dominik Dos Arvelos (2021) Átlátszó minták 3D nyomtatása mechanikai terhelés során kialakuló feszültségek optikai vizsgálatához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Levente (2022) Multi-TW osztályú lézerimpulzusok vékonylemezes poszt-kompressziójának elméleti és kísérleti vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Levente (2020) Lézerimpulzusok nemlineáris poszt-kompresszálásának vizsgálata 3+1 dimenziós numerikus szimulációval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Leéh, Péter (2021) Spektrális interferogramok kiértékelése Pythonnal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Alexandra (2021) Vékony folyadékréteg vastagságának mérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Angelika (2021) Magas hőmérsékletű fluidumok kitermelése során képződött kristályos kiválások vizsgálata a Szeghalom-dóm területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Péter (2021) Nemesgáz klaszterek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Dániel (2020) Szikrakisüléses nanorészecske generátor kisülési kamrájának áramlástani jellemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mike, Péter (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Balázs (2022) Csillagászati földrajz tanítása digitális eszközökkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miron, Dániel (2022) Öffner féle lézeres impulzusnyújtó tervezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miron, Dániel (2020) Leképező teleszkóp tervezése TW-osztályú lézerrendszerekhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki, Vivien (2022) RISO OSL/TL lumineszcens mérőműszerek mesterséges stroncium-ittrium sugárforrásnak kalibrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Murvai, Adrián Csaba (2021) Bolygórendszerek paraméter- és lakhatóságizóna-evolúciójának vizsgálata Python-szimulációk segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Márk (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Richárd (2020) A Naprendszer-hasonlósági index. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Bence (2022) CR-39 nyomdetektorok kiértékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kristóf (2021) Excentrikus kettőscsillag-rendszerek apszismozgásának vizsgálata a TESS mérései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lajos (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely (2020) OPCPA rendszer beállításának automatizálása optikai diagnosztika felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáry, Pál (2014) The Large N Limit of Superconformal field theories and supergravity [szakfordítói szakdolgozat]. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oltyán, Katalin (2018) Síkhullámmal leírt elektronok lokális optikai gerjesztése : a fényimpulzus által elmozdított töltés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Imre (2020) Felületi Airy-nyalábok kísérleti kimutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Tamás (2020) A napflerek hatása a Föld-ionoszféra üregrezonátor sajátfrekvenciáira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Máté (2019) Kétfázisú heurisztikus módszer az egyetemi órarendkiosztás problémára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Tamás Ferenc (2018) Diszektor alapú struktúrakereső rendszer konszekutív biológiai mintákhoz transzmissziós elektronmikroszkópra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár, Balázs (2021) Égi mechanikai számítások Python-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Boróka Hanga (2022) Az Ib típusú SN2004gq szupernóva rádió és optikai fénygörbéinek elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Boróka Hanga (2020) Fedési kettőscsillagok fotometriai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Anikó (1983) Csillagászati ismeretterjesztés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Racskóné Balog-Vig, Fanny Kata (2022) Physiological effects of Photosystem I monomerization in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sallai, Krisztina (2022) Klasszikus integrálható rendszerek algebrai elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai, Krisztina (2020) A Lie elmélet és alkalmazása merev testek mechanikájának leírására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Gabriella (2021) Lézeres besugárzás hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás vizsgálata sertés agyszöveten in vitro. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Piroska (1971) Az analízis, mint a fizika matematikai apparátusa. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Steinbach, Péter (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2021) He-Ne lézer nyaláb becsatolása egymódusú optikai szálba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szendefi, Dániel (2022) A fotoakusztikus mérőrendszer akusztikus tulajdonságainak vizsgálata széles frekvenciatartományon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentmiklósi, Adrienn (2013) Hőtani jelenségek a mindennapokban : szakköri foglalkozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi, Bálint Morgan (2021) A hiperbolikus Calogero-Moser-Sutherland modellek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilák, Zsófia (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szántainé Erdős, Johanna (1983) Néhány BASIC program az általános iskolai fizikai tananyaghoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szányi, Balázs (2021) Nukleáris reakcióhálózatok hatása kollapszár szupernóvák fénygörbemodelljeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, László Ábel (2021) Optikai felületek karakterizálása Fizeau interferométerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőrés, Márta (2005) Szívritmus és vérnyomásjel méréstechnikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tekeli, Miklós (2020) A hajítások interdiszciplináris tanítása középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki Józsefné Kapus, Katalin (1974) Lineáris differenciálegyenletek és fizikai alkalmazásiak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torjai, Balázs (2022) Otthoni fizikatanulás digitális eszközök segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torjai, Balázs (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Gábor (2018) Légnyomás-mérés egy látványos barométerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Gábor (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Trauer, János (2021) Gumiabroncs-profil mérése optikai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Antónia (2021) Egyedi szén nanocsövek vezetőképessége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bálint (2022) Hangolható Titán-zafír lézer oszcillátor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bálint (2020) Céltárgy mozgató eltolórendszer vezérlése egylövéses kísérletekhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gergő (2020) Excimer lézerek előionizációja röntgensugárzással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2020) Fedési kettősök vizsgálata apertúra fotometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ungor, Ádám János (2022) Optikai rácsok készítése és karakterizálása OWLS hullámvezetőkhöz lézeres interferenciás módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Richárd Tamás (2022) A TIC 289969374 fedési kettőscsillag vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Dávid Imre (2020) Kollektív emitterek plazmonikus nanorezonátorokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovity, Krisztina (2021) Nagy módusátmérőjű fotonikus kristályszál diszperziós görbéinek meghatározása ablakolt Fourier-transzformációs spektrális interferometria módszerével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váci, Izabella Hilda (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vácz, István (2020) Bevezetés a reprezentációelméletbe és alkalmazásába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Panna (2020) A fotoakusztikus jel kalibrációs paramétereinek vizsgálata a kamra akusztikus tulajdonságainak függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zombori, Tamás (2021) Lézeres anyagmegmunkálás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Vanda (2017) A folyadékáramlás és tápanyagellátás hatása a bakteriális quorum érzékelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács Sánta, Imre (2021) Lézeres mutatópálca fényének spektrális vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árpás, Ferenc Dávid (2021) Nemlineáris Thomson-szórás vizsgálata numerikus módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpás, Ferenc Dávid (2018) Nemlineáris Thomson-szórás elektron-elektron kölcsönhatással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 4. 08:47:54 CET.