Item where specialization "pedagógia" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
Number of items: 63.

A

Aczkov, Adriána (2011) A nyelvtanulási orientáció és a nyelvtanulási motiváció angol, német és spanyol nyelvtanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Melinda (2011) A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei történelemórán, 7. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Benkőné Nyirő, Judit (2011) Néhány háttértényező hatása különböző típusú szövegek megértésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Valéria Flóra (2011) Irodalom tankönyvek NAT-kompatibilitása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Valéria Flóra (2011) Portfolió - Pedagógia tanítási gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Ivett (2011) Interkulturális háttértudás-vizsgálat 11. osztályos német nyelvtanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Emese (2011) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Emese (2011) Tanulók, szülők és pedagógusok véleménye a szöveges értékelésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfai, Ildikó Zsuzsanna (2011) Természettudományos oktatásunk problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi, Krisztina (2011) Drámatechnikák alkalmazása 1. és 4. osztályos angolórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérczi, Krisztina (2011) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Mónika (2011) A televízióban megjelenő erőszak és a gyermeki agresszivitás kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büky, Zita (2011) Kooperatív módszerek alkalmazása a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs, Katinka (2011) Állampolgári attitűdök vizsgálata 9. osztályos szegedi tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dancs, Katinka (2011) A tanítási gyakorlat tapasztalatai (portfólió). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gellén, László (2011) A kompetenciamérés matematikai teljesítménye és a matematika-elsajátítási motiváció összefüggései nyolcadik évfolyamos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy, Katalin (2011) Néhány szociális készség és a játszási szokások összefüggése 14 és 18 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy, Katalin (2011) Portfolió (Pedagógia tanítási gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hervai, Klára (2011) A drámajáték szerepe a mozgáskorlátozott gyermekek tanítási-tanulási folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zsanett (2011) A drámapedagógia jellemző vonásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber, Krisztina (2011) Hatékony tanulási környezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés, Csaba (2011) A KALOT-mozgalom története és népművelő-népnevelő hatása Magyarországon 1935 és 1946 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jantyik, Marianna Katalin (2011) A pedagógiai kommunikáció néhány jellemzője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiserné Gémes, Judit (2011) Diagnosztikus tudásszintmérő készítése matematika tantárgyból 4. évfolyamosok számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Petra (2011) A svéd oktatási rendszer megjelenése a magyar pedagógiai szaksajtókban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kollárné Kuris, Piroska (2011) A háttértényezők szerepe a negyedik osztályos tanulók olvasási teljesítményében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Violetta (2011) Az iskolázottság és a munkaerőpiaci helyzet összefüggése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krátky , Ildikó (2011) Hasonlóságok és különbségek a projekt és a kooperatív módszer alkalmazása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lehoczki, Eszter (2011) Peer Review - A külső értékelés egy lehetséges formájának, és első hazai eredményeinek vizsgálata szakképző intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki, Eszter (2011) Portfolió - Pedagógia tanítási gyakorlat Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukac, Lilla (2011) Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lóderer, Ádám László (2011) A reformpedagógia irányzatok elterjedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczkó, Vivien (2011) A fiatalok politikai kultúrájának és szocializációjának vizsgálata a rendszerváltás utáni Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Ádám (2011) Az iskolai agresszió értelmezési keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Vivien (2011) Beszédmegértés, szövegértés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Boglárka (2011) A koedukáció térnyerése Kunszentmiklóson 1900 és 1948 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mitykó, Henriett (2011) Beszédmegértés az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Tímea (2011) Hatékony tanulási stratégiák az egyéni és az osztálytermi tanulás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Orosz, Szilvia (2011) Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítással kapcsolatos tudása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pethő, Linda (2011) A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola valamint jogelődintézményeinek története 1927 és 1948 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Linda (2011) Portfólió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Katalin (2011) Tanárszakos hallgatók olvasásképességének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rontó, Luca (2011) A 10. évfolyamos diákok írásbeli szövegalkotási képességének vizsgálata a háttéradatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rontó, Luca (2011) Portfólió a pedagógia szakos tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Andrásné (2011) A bölcsőde és az óvoda lehetőségei a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének segítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Veronika (2011) A Forray Máté Általános Iskola történetisége (1986-2006). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Répás, Sándor (2011) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Simáné Meleg, Anna (2011) Az alapműveleti számolási készségek vizsgálata 14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Dorina (2011) Az agresszió néhány aspektusának vizsgálata 8 és 10 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilva, Péter (2011) A család és a média együttes hatása a gyermek személyiségfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Emese (2011) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Emese (2011) A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium története a 19. század utolsó harmadától 1948-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Ágnes (2011) Kooperatív oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Ibolya (2011) Portfólió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Ibolya (2011) A nemzeti identitás vizsgálata a 7. és 11. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tatár, Zsuzsanna (2011) Pedagógiai kommunikáció az etológia és a nyelvészet értelmezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomicskó, Réka (2011) Szociális készségek, képességek serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, Melinda (2011) Kooperatív módszerek alkalmazása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta Viktória (2011) Portfolió (Pedagógia tanítási gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta Viktória (2011) Szövegértés a szövegtípus függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bíborka (2011) 5. és 9. évfolyamos tanulók aritmetikával kapcsolatos tudása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Bíborka (2011) Portfólió (Pedagógiai tanítási gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wettstein, Dániel István (2011) A tanulási motiváció szerepe az élethosszig tartó tanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 6. 06:34:40 CET.