Item where specialization "pedagógia" and date of item 2009

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 252.

A

Albert, Ferenc István (2009) Megküzdési stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almasán, Rozália (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Istvánné (2009) A jóból is megárt a sok : avagy a média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Melinda (2009) A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajusz, Anita (2009) Gyermekbántalmazás a családon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsiné Kollár, Ágnes (2009) Az iskolaszék hazai neveléstörténeti előzményei, a mai iskolaszék eredményes működésének feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Zsolt (2009) A fiatalkorú bűnözés kialakulásától, a reszocializációig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (2009) A Cigányok hagyományai, szokásai, a beilleszkedés kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnat, Ildikó (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer, Livia (2009) The motivation (or undermotivation) of students at a certain hungarian secondary school. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Veronika (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Erika (2009) Az e-learning elmélete és gyakorlata a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Judit (2009) A deviancia kialakulása, egy gyermek élete alakulásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense-Balogh, Eleonóra (2009) Esélyteremtő programok a gyermekvédelemben : családok és lakásotthonok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bera, Mária (2009) Televízió: a modern társadalom új családtagja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Orsolya Réka (2009) Miért nem válhatnak azzá, akik lehetnének? : (a cigány gyermekek hátrányos helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Csanád Zsolt (2009) A cigányság története, kultúrája és hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bigors, Lívia (2009) A matematikai gondolkodást alkotó képességek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Viktória (2009) Az alkohol fogságában : (a devianciák pszichológiája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blöszelné Kovács, Andrea (2009) Érzelmi Intelligencia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Mária (2009) Az igazgató tervező munkájának főbb területei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Attila (2009) A differenciált oktatás megvalósítása és hagyományai a kiskunfélegyházi összevont általános iskola oktató-nevelő munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Attila (2009) Kommunikáció-módszer-tanítás-tanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Anikó (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brnya, Endréné (2009) Szokások és hagyományok a magyarországi cigányok életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Andrásné (2009) Az összehangolt nevelés jelentősége a Belvárosi Óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bába, Renáta (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Edit (2009) A Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv-, és Történettudományi Karának története a felekezetiség szempontjából a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bércesi, Katalin (2009) A szociális készségek vizsgálata többségi és tanulási zavarral küzdő tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis, Attila (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bókáné Márta, Ágnes (2009) Devianciák pszichológiája : (gyermekbántalmazás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaplár, Dóra (2009) Portfolió (a 2008-as tanítási gyakorlatról pedagógiából). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Dóra (2009) A családi kötődések összefüggései a 3. és 7. osztályos tanulók társas kapcsolataival. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatóné Zsibrita, Krisztina (2009) Amit a pedagógusok tehetnek a drogprevencióért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csefkó, Dóra (2009) A Miasszonyunkról nevezett szegény kalocsai iskolanővérek nőképezdei intézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Orsolya (2009) Élményterápia a beteg gyermekekért : Bátor Tábor: egy pozitív példa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czanik, Sándor (2009) Kiss Bálint (1772-1853) pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czanikné Havrán, Szilvia (2009) Gyermekkori szocializáció : a 0-6 éves korú gyermekek szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely, Mária (2009) Családok esélyteremtése, a gyermekszegénység leküzdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Zsófia (2009) Családi kapcsolatok megjelenése a kisiskoláskori gyermekrajzokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czégény, Ibolya (2009) Kooperatív technikák az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dani, Ágnes (2009) A nemzettudat erősítése a 13-14 éves korosztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dilekci-Kunder, Georgina (2009) Tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dinyés, Dóra (2009) A családi szocializáció szerepe a viselkedés alakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobronay, Ferenc (2009) A televízió hatása a fiatalok személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dugasz, János (2009) Egy középiskola eredményességének vizsgálata a tanulói mutatók és a rendszerszintű mérések alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dézsi, Katalin (2009) Az iskolai teljesítmény a családi szocializáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Engi, Erika (2009) Alternatív iskolák a ma közoktatási rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Anna (2009) Portfólió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Anna (2009) A matematikai szöveges feladatok megoldásának többszempontú vizsgálata 7. és 10. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Gábor (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Karolina (2009) Globalizált márkanév: felhívás nevelésre! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Györgyi (2009) Multikulturális nevelés és tolerancia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farsang, Kata (2009) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farsang, Kata (2009) Problémamegoldás a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Adrienn (2009) A diszlexia vizsgálata a neuropszichológia és a gyógypedagógia területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ildikó Anita (2009) Tanulásban akadályozott tanulók szociális képességének fejlettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Marianna (2009) Tanítási gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (2009) Gyermekkori devianciák - A budapesti fiatalok drogokkal kapcsolatos ismereteinek feltárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (2009) Kommunikáció a 21. század iskoláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Krisztina (2009) A magyarországi cigányság hagyományai, szokásai, hiedelmei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Anita (2009) A multimédia hatása a gyermekek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács, Edina (2009) Az egészséges táplálkozás szerepe Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Máté (2009) A dualizmus oktatáspolitikája az elmúlt 20 év neveléstudományi kutatásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garai-Szabó, Magdolna (2009) A Damjanich János Általános Iskola története 1927-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gargya, Balázs (2009) Drámapedagógia kialakulása, fejlődése a színház hatására a 18. századtól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerse, Andrea (2009) Portfólió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerse, Andrea (2009) A szótárismeret és a szótárhasználat vizsgálata 8. és 11. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gresáné Wéber, Gyöngyi (2009) A televízió hatása a gyermek személyiségének a fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gránicz, Orsolya (2009) A deviancia pszichológiája : fiatalok a bűn hálójában - Fiatalkori bűnözés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Zsuzsanna (2009) Gyengénlátó, aliglátó és vak gyermekek nevelése a roma családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmatiné Szabó, Tünde (2009) A könyvek és a televízió nevelési hatásai a gyermekek jellemére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyepesi, Antal (2009) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2009) A matematikai tudástranszfer vizsgálata az általános iskola 7. és 8. évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Lászlóné (2009) Roma gyerekek oktatásának problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Réka (2009) A nagykőrösi tanyasi iskolák története 1867 és 1948 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Mária (2009) Multikulturális kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Nóra (2009) Projektpedagógia a hazai tehetséggondozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herman, Dóra (2009) A Bartal Trans kft tevékenysége, vezetési és működési struktúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák, Kitti (2009) Magatartászavarral küzdő tanulók összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hornyák, Kitti (2009) Portfolió (Tanítási gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2009) Kompetencia alapú oktatás külföldön és itthon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulmann, Edit (2009) A mese szerepe a roma családok társadalmi Integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Norbert (2009) Konfliktuspedagógia - pedagógusok konfliktuskezelő kultúrája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hárs, Arnold (2009) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hártleinné Csóti, Szilvia (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Härtleinné Csóti, Szilvia (2009) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódos, Krisztián (2009) Múlt, jelen és jövő a vendéglátós szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaksa, Gáborné (2009) Cigányság és szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabai, Beáta Zsuzsanna (2009) Tanulási technikák, stratégiák és a tanulási nehézségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karamán, Anikó (2009) A válás hatása a gyermeki fejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karvaly, Klaudia Anna (2009) A tehetségfejlesztő iskolák tehetségfejlesztő programjainak összehasonlítása és eredményessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Renáta (2009) A szociális készségek fejlesztésének vizsgálata az Üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Istvánné (2009) Egészséges Életmódra Nevelés Iskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertészné Várkóczi, Beatrix (2009) A Pető módszer hatékonysága a BKMÖ Konduktív Pedagógiai Intézetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Márta (2009) A kompetencia alapú tanítás megítélése az alsó tagozatban tanító pedagógusok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Ernőné (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Noémi Katalin (2009) A társas viselkedés Nagy József-i és szociálpszichológiai értelmezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Anita (2009) Cigánygyerek az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2009) Deviáns viselkedésformák, ennek fiatalkori kezelése Szegeden az Ágota Alapítvány, és Nyíregyházán a Periféria Egyesület munkáján keresztül bemutatva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klatka, Tünde (2009) Átmenetek pedagógiai és pszichológiai nézőpontból : az alsó tagozatból a felső tagozatba lépés problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Zita (2009) Nyelvtanulói stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, Péter (2009) Az életvitel szerepe az egészség megőrzésében 10-14 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anett Szabina (2009) Az átmenetek pedagógiai, pszichológiai problémái. Óvodából az iskolába. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2009) Táplálkozás jelentősége az egészséges életvitel megőrzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2009) A 10. évfolyamos tanulók olvasási szokásainak és szövegértési képességének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulima, Tünde (2009) Pedagógus kompetenciák a személyiségfejlesztés érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Lászlóné (2009) Drámapedagógia a gyakorlati nevelőmunkában. Hogyan használják fel Békéscsabán az általános- és középiskolában a drámapedagógia által nyújtott lehetőségeket a szocializáció kompetencia segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunné Füri, Edina (2009) A média hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádi, Nóra (2009) Hátrányos helyzetű gyermekek az Újvárosi Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káplár, Klára (2009) Preventív egészség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai-Benedek, Beáta (2009) Cigány szokások és hagyományok Csongrádon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóczi, Csaba Istvánné (2009) A sajátos nevelési igényű tanulók integrációs lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Beáta (2009) A differenciálás módszertani lehetőségei a tanítási órán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kótai, Yvette (2009) A családi háttér hatása az iskolai eredményességre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lapat, Adrienn (2009) A családi szocializáció hatása a gyermek életvitelére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lasanczné Czibolya, Erika (2009) A magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laszinger, Lászlóné (2009) Agresszió megjelenése világunkba : agresszió az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Kitti (2009) Értékünk az egészségünk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Judit (2009) Multimédia az oktatásban: innováció, eszközök, motiváció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ludányi, Szilvia (2009) Kommunikációs stratégiák a XXI. század iskoláiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévainé Sándor, Katalin (2009) Cigányok az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Nóra (2009) Pedagógiai nézetek az antik filozófiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Anikó (2009) Drámapedagógia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majernyik, Marianna (2009) Középiskolások kompetencia elemeinek felmérése 9. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Majorné Gyuris, Zsuzsanna (2009) Magyarországi romák kultúrája és hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matronné Mák, Emőke (2009) Személyiségfejlesztés a gyermekvédelemben : (Esettanulmányok alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medovárszky, Zoltán (2009) E-Learning az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikóné Gábor, Tünde (2009) Alternativitás a ma iskolarendszerében. A Freinet módszer alkalmazása Szentesen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Éva (2009) Fenntarthatóság pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárné Gyurik, Szilvia (2009) Személyiségfejlesztés dramatikus elemekkel - A hatékony pedagógusszerep kialakításának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (2009) A rendészeti szakközépiskolába járó tanulók pályamotivációjának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Anikó (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2009) Az iskolai agresszivitás megelőzési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (2009) A televízió és a gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsolt (2009) Tanulási- tanítási módszerek a 80-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágota (2009) Az iskolai tudásmenedzsment rendszerének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Béláné (2009) A 20. századi nőnevelés kérdése a legújabb magyar neveléstörténeti kutatások alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gáborné (2009) Magyarországi jelentések a kábítószerhelyzetről és a magyar börtönök drogprevenciós tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nóvéné Oroszlán, Etelka (2009) Lóháton félelem nélkül : a lovasterápia fejlesztő hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos, Melinda (2009) A gyermekvédelem és a katolikus egyház kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Olaszné Mucsi, Csilla (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Dominika (2009) Intimitás és erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Péter (2009) A cigányok szokásai, hagyományai és a beilleszkedés nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Ágota (2009) Elemi iskoláztatás Iregszemcsén a dualizmustól (1868) az államosításig (1948). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Ágota (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Szilvia (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkó, Melinda (2009) A gyermeki agresszió kezelése a drámajátékok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Rózsa Mária (2009) Az életvitel és a nevelés hatása az egészséges életmód kialakítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, József (2009) Az értelmükben akadályozott embertársaink intézményes élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gyöngyi (2009) Az országos kompetenciamérések eredményeinek intézményi hasznosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gyöngyi (2009) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Róbert (2009) Multimédia az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós, Katalin (2009) Az otthonosság megteremtése a gyermekvédelemben : lakásotthonok Dévaványán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Katalin (2009) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pikóné Domokos, Magdolna (2009) Hátrányos helyzet az általános iskolai ifjúságvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilán, Viktor (2009) Portfolió a pedagógia szakos tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pilán, Viktor (2009) A matematikai szöveges feladatok megoldásának diagnosztikus feltérképezése az általános iskola hatodik és nyolcadik évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Rita (2009) A családi szocializáció hatása a gyermek szociális viselkedésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Keller Pintér, Mónika (2009) A csongrádi Domokos Rókus Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Zoltánné (2009) Enyhe értelmi sérülés, a megkésett beszédfejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztainé Bakonyi, Amália (2009) A magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Andrea (2009) A prevenció fontossága a fiatalok egészségmegőrzésének szempontjából : a 20-30-as korosztály egészségmagatartása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Gabriella Mónika (2009) Sajátos nevelést igénylő tanulók kommunikációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Györgyné (2009) Szabadidő-szervező lehetőségei a tanulók egészséges életmódra nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rábai, Alexandra (2009) Középiskolás „Ki mit tud?” a szexualitásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónyai, Zsuzsanna (2009) Művészetoktatás : a Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézményében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónási, Katalin (2009) A csoportbontás hatása a középiskolások matematikai teljesítményére és attitűdjére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Arany, Erika (2009) „Segítő Kezek” : sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése az informatika segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás, János (2009) Különbségek a gyermek- és lakásotthonokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samu, Mihály (2009) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Ágnes (2009) Képességfejlesztés a kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seregley, Ákos (2009) Kábítószerhasználat és drogprevenció az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Ibolya Edit (2009) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. Az élet szeretete, a boldogságra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zsolt (2009) Cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Wettstein, Judit (2009) Az életvitel jelentősége a gyermeki fejlődés szempontjából (0-6. életév). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Szandra (2009) Büntetett fiatalkorúak reszocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solti, Anett (2009) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Solti, Anett (2009) A német és a magyar PISA-eredmények, valamint az oktatási rendszerek összehasonlítása dokumentumelemzés és a PISA-adatok másodelemzésének segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sominé Hrebik, Olga Julianna (2009) Középiskolai tanulók német nyelvi szókincse, a szókincsmélység és a szövegértés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Balázs (2009) Egészséges életre nevelés középiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Edina (2009) Hatékony tanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Komlósi, Erzsébet Edit (2009) Az egészségnevelés háttértényezői a Varga Tamás Általános Iskola felső tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Steigler, Ádám (2009) Tessedik Sámuel pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Edit (2009) A pedagógusok kompetencia alapú oktatással kapcsolatos véleményének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2009) Az oktatási rendszerből kikerülő autista gyerekek helyzete Csongrád megyében egy esettanulmány tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (2009) „Boldog” gyermekkor? : (Jegyzői hatáskörű gyámügyek). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2009) A cigányok története, hagyományaik, szokásaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (2009) Módszertani megújulás a vajdasági oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2009) A korai kötődés meghatározó szerepe a gyermek fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (2009) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (2009) Tantárgyi tartalmak idegen nyelvű tanításának módszertana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Fábián, Mária (2009) Cigány gyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Werner, Pálma (2009) A preventív "drámatorna". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakonyiné Kerkai, Anita (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének változására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalókiné Nagy, Katalin (2009) Az informatika játékos világa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Alexandra (2009) Kommunikációs készségek fejlesztése 15 és 17 évesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Alexandra (2009) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeles, Mónika (2009) Érték és nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeles-Juhász, Imre (2009) Az agresszió megnyilvánulásai, és kezelése a pedagógiai munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Adrienn (2009) A televízió hatása a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyei, Csaba (2009) Stresszhelyzetek, és stresszkezelési technikák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemrédi, Tamás (2009) Az idő tükrében. Comenius és Apáczai napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenes, Iván (2009) Oktatótermi felügyeleti eszközök a számítástechnika teremben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Csaba (2009) Gyermekkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Lilla (2009) Unokáink is látni fogják? : a környezetbarát viselkedésre nevelés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Edit (2009) Az otthoni oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szmolek, Eszter (2009) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, István (2009) Kommunikáció, mint kulcskompetencia fejlesztés a rendészeti szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Csaba (2009) Az egyházi iskolák szellemi és erkölcsi többlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Éva Hajnalka (2009) Összefüggések az agresszív viselkedés és a társas kapcsolatok alakulása között kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ságiné Mitykó, Éva (2009) Hagyományok és szokások a magyarországi cigányoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Marianna (2009) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére : a XXI. század gyermekének ,,játéka”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Zentai, Gabriella (2009) A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, László (2009) Értékteremtés és értékközvetítés a modul rendszerű szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajnai, Veronika (2009) Enyhe értelmi fogyatékosok életlehetőségei napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár, Judit (2009) Hátrányos helyzet egy családgondozó szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiringer, Tímea Kornélia (2009) Van-e kiút a média világából? : televízió helyett tánc és dráma gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tompa, Erika (2009) A televízió hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tárnyik, Szilvia (2009) „Érték a gyermek?” : gyermekbántalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2009) A mesék hatása a kisiskolások értékrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erika (2009) A hiperaktivitással és figyelemzavarral kapcsolatos nézetek, okok és tünetek áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Sitkei, Edit (2009) Tanulási szokások, technikák és stratégiák kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné székely, Ildikó (2009) Multikulturális kommunikáció a nemzetiségi oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Irén (2009) A gyermekvédelem oktatási, nevelési feladatai a disszociális speciális leányotthon színterén és a cigány származás viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tímea (2009) Az erkölcsi viselkedés értelmezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utasi, Katalin (2009) A matematikai kompetencia néhány alapkészségének fejlődése hagyományos és kompetencia alapú oktatásban részt vevő osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Adrienn (2009) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Edina (2009) A gyermekvédelem pedagógiai hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina Tímea (2009) Az érdeklődés és a kíváncsiság szerepe a tanulásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Bátori, Brigitta Diána (2009) A családon belüli erőszak hatása a gyermek személyiség fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Tatár, Szilvia (2009) Cigány gyermekek az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Tóth, Katalin (2009) Kommunikáció a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Török, Ágnes (2009) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Török, Ágnes (2009) A társas kapcsolatok alakulása serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Annamária (2009) Konfliktusok az osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Nóra (2009) A Waldorf-pedagógia a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsei, Edit (2009) Az integrált oktatás, mint személyiségfejlesztő hatás. Az integratív-képes iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi, Petra (2009) Az idegen nyelv tanulásának sajátosságai középiskolások és felnőttek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Richárdné (2009) A gyermekvédelem mai problémái. : drogfogyasztás, mint deviancia; új utak az iskolai prevenció területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Szűcs, Zsuzsa (2009) A gyermek „egészséges fejlődése” a televízió árnyékában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Balla, Ildikó (2009) Az oktatás históriája a két világháború között a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Julianna (2009) A cigány nyelv előnyei és hátrányai, a kultúrák különbözősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizes, Tamás (2009) Csak természetesen-а környezeti nevelésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, Ferencné (2009) A kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskola története 1911-től a rendszerváltásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, Ferencné (2009) A kiskunhalasi Alsóvárosi Általános Iskola története 1911-től a rendszerváltásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi, Zoltán (2009) Fogyatékos emberek megjelenése és megjelenítése a filmen : Békés Megyei Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona a magyarbánhegyesi és a mezőkovácsházi Aranykapocs Alapítványt bemutató kisfilm. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weibel, Rita (2009) A hartai Ráday Pál Általános Iskola intézménytörténete a kezdetektől az államosításig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zuba, Nikolett (2009) Környezeti nevelés, erdei iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Zsolt (2009) Diszlexia-, áldiszlexia pro és kontra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 6. 15:04:35 CET.