Browse by Institution

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 550.

A

Adamkovich, Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Amarszanaagijn, Zsargal (1994) Generátum részalgebra kiszámítása véges algebrában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambruzs, Péter (1994) Kereskedelmi egység nyilvántartása ORACLE nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andor, György (1994) Programvédelmi rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andor, Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrási, Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Apró, János (1994) Kommutatív automaták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arany, János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aág, Dr. Miklós Endre (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Kiss, Attila (1994) Kérdések a XVI. századi magyar széphistóriákhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz, Dr. Árpád (1994) Devizatőzsdei ügyletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babucs, Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagó, Zsolt (1994) Ütemezési feladatot megoldó program. Felhasználói kézikönyv. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz, János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajúsz, Gábor (1994) Mikroökonómiai segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Dr. Sándor (1994) Piac és tervezés a távol keleti országokban, különös tekintettel Tajvan és Dél-Korea gazdaságára, tervezésének jellegzetességeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, János (1994) Rendezéstartó hozzárendelési folyamat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, János (1994) Maximális folyam és minimális költségű cirkuláció problémája, algoritmusok és alkalmazások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Nagy, Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán (1994) Wide Area Information Services (WAIS). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai, József (1994) A tectum opticum neuronjainak jellemzése neurokémiai markerekkel (MAP 2, CaBP, 5-HT) a varangyos béka tectum opticumában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyainé Kántor, Dr. Teréz (1994) Schulkontake als Interkulturelle Begegnung (Didaktische und Methodische Hilfen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricza, Gergely (1994) A kereskedelmi bankok eszköz-forrás menedzselése és hazai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, János (1994) Fraktálok ábrázolása Amiga számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barthos, Lehel (1994) Nemlineáris optimalizálás intervallum-aritmetikával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batha, Levente Péter (1994) B-Vision Interaktív Grafikus Rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó, Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berczi, Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berek, Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berger, József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Andrea (1994) Философская лирика Е.А. Баратынского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Dr. Anikó (1994) Munkanélküliség Magyarországon a századfordulótól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berényi, Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biasmir, Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blum, László (1994) Fluidumok párkorrelációs függvényeinek numerikus számítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsor, Péter (1994) Sámson madara. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolya, Katalin (1994) Újvilági eredetű haszonnövényeink nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, János (1994) Teljesítmény és jövedelmek közötti összefüggés a Posta végrehajtó szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Tibor (1994) Az iskola szerepe deviáns magatartásformák kialakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bordács, István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, Tamás (1994) Segédprogram a mikroökonómiai című tantárgyhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Eliza (1994) Die Waldorfpädagogik heute. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki, Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki, Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brátán, Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubrják, Lászlóné (1994) Információs problémák a számvitelhez és a mutatószámokhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Gulyás, Gabriella (1994) Lehrwerkkritik am Beispiel des "Unterrichtspakets Relaxa". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burka, Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Péter (1994) A porc mátrix fehérje gén deléciós mutánsainak izolálása és jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálind, Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Tamás (1994) Enzimdiagnosztikai vizsgálatok az inszekticid ultracid WP40 és DECIS 2,5 EC pontyokra gyakorolt hatásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Dániel (1994) A számítástechnika ügyviteli alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bársony, Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy, Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Árpád (1994) Bshell MS-DOS parancs-interpreter. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Gyöngyi (1994) Az utolsó békés asztali beszélgetés Sárospatakon 1660-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódi, Katalin (1994) Termelés-nyilvántartó rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódás, Beáta (1994) Das Wissen aus den sprachlichen Zeichen bzw. aus der dargestellten\geschaffenen Welt. Untersuchung über die Entsprechungen des deutschen Personalpronomens er\sie im kommentativen Teil deutscher Romandialoge in den ungarischen Übersetzungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóna, Barbara (1994) A gödöllői művésztelep esztétikai/etikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bővíz, Béla (1994) Háromdimenziós valósághű képelőállítás számítógéppel. Ray tracing a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi, Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csengeri, Tünde (1994) Isten-motívum József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti, Vencel (1994) Egy vállalat raktári nyilvántartásának megvalósítása ORACLE eszközökkel. Útmutató az SQL*Forms használatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti, Eszter (1994) Gulliver és magyar követői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserni, János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csillám, Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia, Kincső (1994) A "szögedi" Fehértó madárneveiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csuluunzsávin, Ünenbileg (1994) Képernyőkezelési rutingyűjtemény létrehozása VAX Pascalban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csuri, Klára (1994) Mikrobiológiai kísérlet eredményének feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Zoltán (1994) A kárpótlási jegy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki, László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos, György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csóti, Zsolt (1994) Költségvetésen alapuló irányítás és tervezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csúri Mihálnyé Wágner, Anna (1994) A vállalatok átalakulásának főbb kérdései az Épületkezelő és Fenntartó Kft alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy, Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czike, Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czinege, Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dabis, Márta (1994) Az ellipszoid módszer kétdimenziós esetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, László (1994) Az egér kapcsoló fehérje gén izolálása és fizikai térképezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darabos, Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darázs, Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Magdolna (1994) Az adórendszer szerepe a vállalkozások tevékenységének a kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deilami Pour, Shahzad (1994) Psychosexual disorders. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dekkerné Fodor, Klára (1994) Egészségügy finanszírozásának kritikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deli, Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derda, Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dereje, Abebe (1994) A házastársak különvagyona. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diós, Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóné dr. Molnár, Teréz (1994) A vállalati forgóeszköz-finanszírozás elméleti illetve gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Johanna (1994) Nils-Aslak Valkeapää lírája és szerepe a számi költészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dormán, Zsófia (1994) A magyar irodalom és nyelvészet az Ungarische Jahrbücher cikkeinek tükrében (1921-1943). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Doroszlay, Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dorothea, Gerhardt (1994) Type C behavioral pattern and its coping. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drapos, István (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drégelyi, Zoltán (1994) Formális nyelvekre vonatkozó eldönthetőségi kérdések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudics, Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Tibor (1994) Egy új körútépítő eljárás és empirikus vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödiné Szőllősy, dr. Anita (1994) A felülvizsgálat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eiterer, Péter (1994) A lízingszerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ernhoffer, Dr. József (1994) A participáció intézményei és működésük Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fantoly, Zsanett (1994) A római büntetőjog fejlődéstörténete különös tekintettel a parricidium tényállásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Judit (1994) A franchise szerződés áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Györgyi (1994) A palesztinok és a törvény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1994) Az SZJA alapján adózó egyéni vállalkozók adózási sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Horváth, Magdolna (1994) Olajipari Fővállalkozó és Tervező Részvénytársaság Szegedi Mérnöki Irodájának minőségbiztosítási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fedor, Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fein, Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (1994) Gozsdu Elek és Köd című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Rita (1994) Munkanélküliség - helyzetképek - munkanélküli ellátások rendszere, különös tekintettel a munkanélküli járadék jogintézményére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Ilona (1994) A magyar felelősségbiztosítás szabályozása, gyakorlata és összehasonlítása német megoldással. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Gyöngyi (1994) A pénzügyi jog kialakulása, fejlődése, a pénzügyi jog tárgya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodróczy, Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrás, László (1994) Ady kései istenes költészetének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fortolóczki, István (1994) Az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Furgol, Barbara (1994) A XVI. századi lengyel dráma és magyar vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábos, Zsolt (1994) Készletkezelés induló vállalkozások részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fórizs, Margit (1994) Állami kibocsátású értékpapírok 1982-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fűz, István (1994) Szerződési klauzulák és jogtudósi kommentárok (Az adásvétel és a bérlet a római jogban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gausz, Tamás (1994) Az IBM PC felépítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Katalin (1994) A házastársak lakáshasználatára vonatkozó jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gera, Ibolya (1994) A felelősségbiztosítás fejlődésének áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs, Tamás (1994) Készpénzkímélő elszámolások, különös tekintettel a hitelkártya rendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Giday, Zsolt (1994) A jugoszláv rendszer és válsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grin, Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guganovich, Éva (1994) Hálótervezési módszerek és alkalmazásaik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás, Anikó (1994) Nagykereskedelmi vállalat áruforgalmi rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka, Ágnes (1994) Bérlakáshelyzet Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes, Kálmán (1994) A nemzetközi környezetvédelmi jog szükségessége, különös tekintettel a határvíz egyezményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyury, József (1994) A magánnyomozás jogtörténete Magyarországon (1913-tól 1994-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Dr. Andrea (1994) Szeged megyei jogú város gazdálkodása 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zsolt (1994) Ötödik generációs adatbázis-kezelők (FOCUS, MAGIC, ORACLE) alkalmazásgenerátorainak összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Lajos (1994) Ügyviteli program borászati üzemek, pincészetek részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Dr. István (1994) Fémipari korlátolt felelősségű társaság üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gönczöl, Andrea (1994) A dialógus műfaja az erdélyi unitáriusok XVII-XVIII. századi irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndics, Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Haag, Éva (1994) Jobboldali mozgalmak a '30-as években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy, Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hainfahrt, Eszter (1994) Tőzsdei szabályozás és tőzsdei ügyletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, János (1994) Órarend készítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Paulik, Tímea (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok helyzete hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajkóné Homolya, Gizella (1994) Szervezeti létszám-visszafejlesztés és intézményei (Tömeges létszámleépítés a Nyersvas- és Acélgyártó Kft példáján keresztül). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajmássy, Réka (1994) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hakimi, Mirwais (1994) Afganisztán politikai helyzete (1978-1993). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, Csongor (1994) COMMODORE 64-es Debugger IBM PC-re. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos, Eszter (1994) Ignotus Pál hírlapírói szerepének bemutatása a Toll című folyóiratban megjelent publicisztikái alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hansel, Miklós (1994) Bakteriális hiperparazitizmus alkalmazása biológiai magvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanák, Endre (1994) A mai világgazdasági recesszió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa, Katalin (1994) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, László (1994) PROLOG programok tanulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hartmann, Gabriella (1994) Jesua alakja Bulgakov Mester és Margarita című regényében és Dosztojevszkij Félkegyelműje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi, Mónika (1994) A politikai antiszemitizmus kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes, Enikő (1994) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heipl, Tibor (1994) A vallásszabadság helyzete ma Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hirmann, Ildikó (1994) A bukovinai székelyek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hock, László (1994) Orvosi latin szövegek számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, József (1994) 0-1 értékű programozási problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, Miklós (1994) A privatizációs folyamat mikro- és makrogazdasági hatásai a RÁBA Rt. tapasztalatai alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, György (1994) Az ARTI mesterséges neutron hlózat megvalósítása WINDOWS operációs rendszer alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (1994) Kiscsávoly ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina (1994) Tanári szerep-tanári személyiség. Végzős TTK-s tanárjelöltek véleménye a tanári személyiség fejlesztéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Zsolt (1994) Mikroökonómiai vizsgáztatás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Barta, Edit (1994) Az önkormányzatok gazdálkodása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hári, Gyula (1994) Csóri ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hóvári, Brigitta (1994) Szakemberek és laikusok a büntetésvégrehajtás kérdéséről valamint az elítélt ítélet-feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilovszky, Adrienn (1994) A magyar és amerikai alkotmánybíráskodás összehasonlító tanulmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Inczéné Lazarevics, Katalin (1994) The role of vocabulary in language teaching. Masters, József Attila Tudományegyetem.

István, Tünde (1994) A versenyjog időszerű kérdései - az összehasonlító reklám versenyjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Éva (1994) A fiatalkorúak kriminális veszélyeztetettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkovics, László (1994) A jogszavatosság fejlődése az adásvételnél a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jager, Zoltán (1994) A fedési kettőscsillagok fényváltozásának matematikai modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakits, Orsolya Réka (1994) Zsidótörvények és a katolikus egyház Horthy-Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Attila (1994) A magyar és a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jugovits, Ildikó (1994) Steven Spielberg - Amerikából jöttem, mesterségem címere: mesegyártó nagyiparos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Edit (1994) A menekültek jogi helyzete Magyarországon - magyar menekültügy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Gertrud (1994) Az alapítvány mai jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zsuzsanna (1994) A magzati élet védelmének büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jáczku, Tamás (1994) Polner Ödön élete és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jánoki, Szilvia (1994) Az Antall-kormány külpolitikája 1990-1994. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járosi, Péter (1994) Keresztrejtvény készítés backtrack algoritmussal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járvás, László (1994) Viták a magyar választójogi törvényről 1989-93. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jász, Péter (1994) Jövőkép, állam, államháztartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacsur, Tibor (1994) Minta-adatbázis egy ORACLE alapú számítógépes termelésirányítási rendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kakuk, Tamás (1994) XPicKit grafikus felhasználói felület képfeldolgozó eljárásokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Sándor (1994) Csodálatos Naprendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, László (1994) A római demokrácia válsága, jogi változások a köztársaság korában - a praetori jog kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kastóczki, Marianna (1994) A házasságkötést megelőző eljárás, a házasság létrejötte, az érvénytelenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasuba, Viktor (1994) Függvényábrázolás TURBO PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasztnerné Csaba, Krisztina (1994) Gyermekbűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kazi, Miklós (1994) Természet-, környezetvédelem és annak intézményrendszerei egyes európai országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kedves, Loránd (1994) Kvázikrisztalloid rendszerek számítógépes modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi, Mónika (1994) A házasságkötés folytán kialakuló vagyoni viszonyok rendezése a házassági életközösség megszüntetése esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zsolt (1994) Stresszindukálható lucerna gének cDNS kiónjainak izolálása és jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, József (1994) Önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének alapkérdései és perspektívái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zoltán (1994) Taxis-blokád a sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zoltán (1994) A megbocsátás aktusa Krúdy Gyula és Hamvas Béla regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Györgyné Kováts, Lívia (1994) Kreativitás-vizsgálat matematika tagozatos osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemenesi, Rita (1994) Demonstrációs programok a kombinatorika tanításához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, Gábor (1994) A CD3 epszilon fehérje filogenetikus konzervatizmusa és ennek diagnosztikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, Zoltán (1994) Saccharomyces sensu stricto fajok interspecifikus hibridizálása és jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyiné Fülöp, Zsófia (1994) A költségvetési deficit finanszírozásának lehetőségei Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kicsid, József (1994) A Senatus helyzete különösképpen a köztársaság korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó, Krisztina (1994) A tőzsdei ügyletek, a spekuláció és szabályozása hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kircsi, Anikó (1994) Az Európai Közösség közös mezőgazdasági politikája és a magyar agrárgazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Róbert Roland (1994) Számítógépes növényhatározó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Attila (1994) Médiavita Magyarországon (Médiaháború 1990-1994). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ernő (1994) A teljes foglalkoztatástól az abszolút munkanélküliségig. A munkanélküliség kialakulásának okai, különös tekintettel Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozóan. Kezelésének és megszüntetésének lehetséges módszerei, a megyei "tripartit" érdekegyeztetés szerepe a feszültségek oldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1994) Az alkotmánybíróság egyes büntetőjogi vonatkozású határozatainak szerepe az egyes bűncselekmények büntetőjogi megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1994) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő büntetőjogi és eljárásjogi szabályok áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jankovics, Dóra (1994) Buzdítás a XVI. századi történeti históriás énekeinkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kitajka, Klára (1994) N-3 politelítetlen zsírsavak a központi idegrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klujber, Anita Rita (1994) A halál mitopoétikus megszépítése a hóesés motívumában - Radnóti Miklós December, Borisz Paszternak Hull a hó és Dsida Jenő Szép halál című versének összevető elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics, Gyula (1994) Nemvagyoni kártérítés magyar története (1928-napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Irén (1994) A számítógép szerepe a matematika oktatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Tamás (1994) Adalékok a kábítószer-fogyasztás társadalmi összefüggéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Baranovszky, Adrienne (1994) A személyiségvédelem és a sajtó-helyreigazítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczka, Ákos (1994) A bűnösség fogalmának fejlődése a magyar büntetőjogi dogmatikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Kulik, Éva (1994) A hátrányos helyzetűek kriminalitásának egyes jellemző vonásai hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi, László (1994) Salvador Allende a XX. századi Chile történetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komka, Péter (1994) Az orvosi latin nyelv számítógépes feldolgozása Prolog környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Réka (1994) Az 1976. évi II. törvény által védett tárgyak köre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Anikó (1994) Adatbázisra épülő adat-visszakeresési módszer megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Fabióla (1994) A filmvilág és a néző valóságmodellje (A Sose halunk meg című film hatásvizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Rudolf (1994) A dolgozók részvételi jogának alakulása hazánkban az 1960-as évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (1994) A magyar nemzetiség politikai és jogi helyzete Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Erika (1994) Образ Марии Магдалины в евангелии Н В Романе Бориса Леонидовича Пастернака "Доктор Живаго". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1994) Eustratios Szent Golindouch élete : magyar fordítás kommentárral. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1994) К компьютерной обработке древнерусских рукописей. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1994) Az önkormányzati lakásgazdálkodás specifikus problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1994) A CA-SuperProject projekttervező program bemutatása és alkalmazása a Just in Time elvű ellátási-elosztási rendszerek ütemezési feladatainak modellezésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gáborné (1994) A mezőgazdasági termelés könyvvitele, a termelési költségek meghatározásának kalkulációs sémája a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (1994) A közigazgatás helyi intézményrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1994) A halálbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés megítélése és szabályozása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1994) A történet Kemény Zsigmond három regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1994) A rendőrség igazgatásrendészeti tevékenysége, különös tekintettel a szabálysértési eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krammer, Balázs (1994) Adalékok a bírósági végrehajtás reformjához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Sándor (1994) Tantervi vázlat az alapfokú kémia oktatásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krocsek, Zoltán (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - kiemelten a rablások kriminológiájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krész, Miklós (1994) Egy hatékony belső párosítási algoritmus tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulik, Jenő Ervin (1994) A tőzsde története és működése; az értéktőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, János (1994) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Ágnes (1994) A munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekegyeztetés rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurai, Anikó (1994) A FRIEB-DOMET Kft 1995. évi árbevétel és költség terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, István (1994) Bornemissza Péter Élektra-fordítása. Kommentárok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, Emese (1994) A Winkler-kódex és a Müncheni kódex igehasználata a Vulgata szövegének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuthy, Kornélia (1994) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Dr. Zoltán (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kánitz, Judit (1994) A felülvizsgálat és a törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása Maximné Csutor, Magdolna (1994) Értékpapír és tőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy, Szilvia (1994) Az emberölések kriminológiai jellemzői Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Gábor (1994) A parlament működésének néhány kérdése Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, János (1994) World Wide Web. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövendi Veress, Dr. Gyula (1994) A gazdasági társaságok vezetőinek munkajogi helyzete és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy, Zoltán (1994) A személyi jövedelemadó problémái az 1994-es törvénymódosítás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves , Rita (1994) "Keresztre feszítve" (A Krisztus-emblematika Dsida Jenő költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Zsolt (1994) Független Kisgazdapárt ujjáalakulása és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos, Eszter (1994) Das Schicksal der Schutzbündler in der Emigration 1934-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lajtos, László (1994) A választási rendszer, a pártstruktúra és a politikai rendszer stabilitásának összefüggései hat európai ország elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Csilla (1994) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (szankciókiszabás és alkalmazás lehetséges céljai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laurinyecz, Attila (1994) Politikai gondolkodás a középkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Letavecz, Ilona (1994) A jaltai paradigma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay, Boglárka (1994) Az emberölés egyes súlyosabban minősülő esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Pál (1994) A buddhizmus hatása a délkelet-ázsiai harci művészetek kialakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, László (1994) Determinisztikus fatranszformációk kompozíciói. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Katalin (1994) Banki egység folyószámla-vezetésének megvalósítása FoxPro adatbázis-kezelővel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1994) Az utazó ügynök probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László, Erzsébet (1994) A német és a magyar kft. alapítása, különös tekintettel a társasági szerződésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Gusztáv (1994) A társasági jog az Európai Unióban és Magyarországon - magyar jogharmonizációs feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Anna (1994) Értékesítési és marketing controlling az alkalmazás lehetőségei egy élelmiszeripari Rt-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Gábor (1994) Az utazó ügynök probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Zsolt (1994) Az ALSZILGO Bt. gyümölcsfeldolgozó üzem üzleti terve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magó, Jenő (1994) A büntetőjog katonákra vonatkozó részének speciális vonásai, különös tekintettel a szolgálati bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Ágnes (1994) Летописный рассказ об убиении Бориса и Глеба, позднее сказание о них и их житийная икона. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, Erika (1994) A házasságkötést megelőző eljárás és létrejötte. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makári, Zoltán (1994) Matematikai statisztika az orvosi gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Malincsák, János (1994) Fejlesztőrendszer a Clipper 5.2 adatbáziskezelő programozási nyelvhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinez, Zsuzsa (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinkovics, Katalin (1994) Tizenkét kőmíves összetanakodék - feljegyzések a szegedi egyetemi színjátszás jelen állapotáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Róbert (1994) Fordítóprogram generátor rendszer implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Dóra (1994) A SAP ügyviteli rendszer és fejlesztő környezete, az ABAP/4 programnyelv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyik, László (1994) Ray-tracing. A sugárkövetésben rejlő lehetőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Michna, Dr. Csaba (1994) Gazdasági integráció vagy dezintegráció (Nyugat-)Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miereisz, Balázs (1994) Dialógus tervező program Turbo Vision applikációkhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Gabriella (1994) Politikai antiszemitizmus Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Milbacher , Róbert (1994) A magyar irodalom "pórias" paradigmája (?) (Az irodalmi népiesség alternatívája a XIX. század első felének "magas" irodalmában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mile, Ildikó (1994) Az öngyilkosság büntetőjogi megítélésének történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Missamou, Rock Aime (1994) Filmszinkronizálás és filmgyártás támogatása személyi számítógéppel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyik Jánosné Frech, Hajnalka (1994) Az egyéni munkavállalás nehézségei Ausztriában különös tekintettel a magyar állampolgárokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry, Erzsébet (1994) A hajléktalanság specifikus problémái, különös tekintettel a városi lakosságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Gábor (1994) A viktimológia alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1994) Algoritmuselméleti módszerek útkeresési problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1994) Tudományos célú adatbázis létrehozása az ORACLE 6.0 eszközeivel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Gabriella (1994) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1994) Az alapjogok korlátozása az állam biztonsága érdekében néhány európai államban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Péter (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Képek beolvasása, megjelenítése, konvertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tamás (1994) Sport és politika összefonódása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Tibor (1994) A lakásgazdálkodási helyzetkép Magyarországon az 1970-es évek elejétől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zsolt (1994) Értékpapírpiac és a tőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mozsolits, Attila (1994) Szélsőérték problémák megoldása ’Branch and Bound’ - algoritmusokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Ágnes (1994) Részvénytársaságok alapítása és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus, Zsuzsa (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Róbert (1994) A parlamentarizmus a Közép-Kelet európai új demokráciánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Zsolt (1994) A központi végrehajtó hatalom és a helyi önkormányzatok kapcsolata Angliában és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Csaba Előd (1994) Alkotmánybíróság és önkormányzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, Rita Krisztina (1994) A kábítószer-probléma és büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn (1994) Az organellumok szerepe a Nicotiana tabacum SRI mutáns sztreptomicin rezisztenciájának kialakításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Antal (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Új függvények felvétele a rendszerbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (1994) Életbiztosítási díjkalkuláció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna Judit (1994) "Megmenthetők-e az Egyesült Államok magyarjai a magyarságnak?" : (Az amerikai magyarság integrációs problémái a Magyar Szemle tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ádám (1994) Minimális költségű folyamok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Attila (1994) A veszélyviselés szabályai az adásvételnél a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Beáta Boglárka (1994) A nganaszán igék aspektusáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1994) Az örökbefogadás egyes kérdései különös tekintettel a hatályos szabályozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (1994) A szabálysértési jogterület problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Judit (1994) A kiskorúakról való állami gondoskodás egyes formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Lilla (1994) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, László (1994) Értékpapírok, értéktőzsde Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1994) Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu keresztnevei (1742-1862). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tamás (1994) Kiszolgáló hálózatok telepítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Tibor (1994) Biztosítószervezetek alapításának, működésének jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1994) Egzisztencia hitel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Juhák, István (1994) A Hatóság és a hatóság tagjainak büntetőjogi védelme és gyakorlati megvalósulása a rendőrség vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály, Tamás (1994) Az ingatlanpiac főbb jellegzetességei Szegeden és környékén napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Ritter, dr. Ágnes (1994) A fegyveres testületek hivatásos állományára vonatkozó speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel azok rendőrségi gyakorlati alkalmazására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Tari, Ibolya (1994) A környezet jogi védelmének nemzetközi vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nelson, Lima (1994) Az angolai bíróság szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Zoltán (1994) Fogyasztói nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Imola (1994) A köztársasági megbízott jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Magdolna (1994) A csecsemőgyilkosság Szeged város joggyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1994) Német-magyar kapcsolatok a magyarországi zsidókérdés megoldásában (1938-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novákné Nagy, Judit (1994) "Habzó gyűlölködés" vagy "nemzetiségi kibékülés" (Jászi Oszkár a századforduló politikai gondolkodója a Monarchiáról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas, Margit (1994) A polgármester jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas, Nikoletta (1994) Az 1956-os forradalom és szabadságharc a világpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Szilvia (1994) A védő jogi helyzete a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyúl, László (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Belső adatformátumok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádai, Tímea (1994) Kihívások a magyar agrárgazdasággal szemben a kilencvenes években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánainé Takács, Dr. Mária (1994) Religiös-ideologische Manifestation der Grundlagen und der Tendenzen der Lösung des Kirchenwesens in Deutschland von der römischen Kirche und die reformatorische Tätigkeit Luthers. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oberschall, Attila (1994) Az egér GAD65 gén szerkezetének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Judit (1994) Molnár Ferenc szatirikus rövidprózája a századeleji polgári szatíra tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Zsuzsa (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Omar, Dajeh (1994) Az Öböl-háború az arab országok és a nyugati államok politikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, István (1994) Ötödölő játék objektum orientált megvalósítása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz, Dr. Eleonóra (1994) A stratégiai gondolkodás megváltoztatásának szükségessége az egészségügyi reform kapcsán, egy konkrét intézményben vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozvald, Dr. Imre (1994) Személyügyi gazdálkodás munkaügyi keretei, különös tekintettel a rendvédelmi szervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pachner, Róbert (1994) Adatbáziskezelés Pascalban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pais, Csilla (1994) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palánkai, Gábor (1994) A hibás teljesítés objektív és szubjektív jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Gabriella (1994) Magyarország helye a világpolitikában 1956. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsuzsanna (1994) Németh László nőalakjai a Gyász és az Iszony című regények összehasonlító elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, András (1994) A rablások alakulása a fővárosban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Erzsébet Edit (1994) A FIFO módszer alkalmazásának problémái a műszaki áruk kereskedelmében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (1994) A pénzintézetek ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patik, Aranka (1994) "Die Pädagogik Celestin Freinetsein Grundriß". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patkós, Gábor (1994) Az informatika szerepe a magyar bankrendszer korszerűsítésében, különös tekintettel a fizetési forgalom lebonyolítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paulik, György (1994) A laikus elem a bíráskodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrov, Péter (1994) Nyomtatott szövegek felismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrásné Czeczon, Katalin (1994) A munkaviszony megszüntetésének rendszere a Köztisztviselői törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Andrea (1994) Az apasági vélelem különös tekintettel az apaság bírói úton történő megállapítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Zoltán (1994) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Aladár Péter (1994) Privatizációs folyamatok Nyugat- és Kelet-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Edit (1994) Szótörténeti kutatások a kutyafajták elnevezésének köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Kinga (1994) Olasz-magyar kapcsolatok Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Miklós (1994) A palesztinok szerepe a libanoni polgárháborúban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piri, Tibor (1994) Számítógépes-vonalkódos beléptető rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós, István (1994) Értékpapírok és értékpapírpiacok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posár, Judit (1994) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, László (1994) Fab és scFv Antitestfragmentek Génjeinek Klónozása és Expressziója E. Coliban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Puskás, Sándor (1994) A köztársasági megbízottak jogállása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, dr. Mária (1994) A munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállaló egészségében bekövetkezett károsodásért, figyelemmel a bírói gyakorlatra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Rusznák, Ildikó (1994) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Püspöki, Helga (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffay, Ernő (1994) Privatizációs technikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regényi Kund, Miklós (1994) Die Bedeutung des Wortes liebe bei Heinrich Meissner Frauenlob. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reményik, Andrea (1994) A föld és talajvédelem jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rente, Ferenc (1994) A lakásellátottság és felszereltség főbb jellemzői két népszámlálás tükrében (1980., 1990.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszegi, Lajos (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Riederauer, Magdolna (1994) Az alapjogok kérdése az Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rimaszécsi, Magdolna (1994) A szabadságvesztésre ítélt állampolgári jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, Imre (1994) Likviditás-menedzselés pénzintézeteknél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó, Márta (1994) A szervezett bűnözés kialakulása és a maffia elterjedése Olaszországban és az Egyesült Államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka, Zoltán (1994) A Szegedi Postaigazgatóság gazdálkodási információs rendszerének korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónaszéki, László (1994) A lakásbérlet új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Dr. Sándor (1994) Privatizáció és a törvényesség - Esettanulmány a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által folytatott a szovjet csapatok kivonulása után felszabaduló ingatlanok privatizációjáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz, László (1994) A munkanélküliség problémái hazánkban a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Tünde (1994) Nagyhatalmak az ezredfordulón. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Zoltán (1994) Über die Möglichkeiten des Zweitsprachenerwerbes für Legastheniker. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Éva (1994) Számítógépek az idegen nyelvek tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Siket, Dr. Judit (1994) Költségvetési szerv átalakulása gazdasági társasággá. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Edit (1994) Az Európai Unió bankjoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Tünde (1994) A nürnbergi per. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka, Györgyi (1994) MÁV Központi Forgalomellenőrző Központ szoftverének kiegészítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkáné Csendes, Ágnes (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Erika (1994) A Taurus Emergé külkereskedelmi rendszerének átvilágítása és racionalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skorka, Gabriella (1994) Tenyészbika nyilvántartó program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Zsuzsanna (1994) Fordítóprogram generátor rendszer implementálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Krisztina (1994) Numerikus kubatúraalgoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Ádám (1994) A Budapesti Értéktőzsde és működésének eddigi tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spinyhért, Zsolt (1994) Az ombudsman intézménye különös tekintettel alapjogi tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stahl, Eszter (1994) A félszemű, az ördög és a kísértetek. Cholnoky Viktor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Supka, Magdolna (1994) Településpolitika és tanyarendszer az 1950-es, 60-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surin, Beatrix (1994) A foglalkoztatáspolitika alapvető kérdései Magyarországon (munkanélküliség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi, Judit (1994) BMP térképek vektorizáló és információsűrítő rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó Zsuzsanna (1994) Számítógépes adatrögzítés a kisállatorvosi rendelőben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1994) Képújság szerkesztő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (1994) Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula politikai pályája, különös tekintettel a fajvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dóra (1994) A szövetkezet átalakulása, a földtulajdon megszűnése a Kőrösmenti MG.TSZ. példáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imre (1994) Munka nélkül a munkaerőpiacon - A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kialakulása és fejlődésének alternatívái egy főváros közeli Munkaügyi Kirendeltség tapasztalatai alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1994) Élet és testi épség elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1994) Az intézeti gyámság alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Stefánia (1994) A magyar külkereskedelem liberalizációja különös tekintettel a Primex RT tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1994) Az információs menedzsment alkalmazási területei és korlátai a hazai viszonyok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (1994) A termékfelelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (1994) A nyelvi humor elemei Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében - Néhány kiválasztott részlet elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Meleg, Judit (1994) Szállítási költségek csökkentése a LEHEL-Hűtőgépgyár KFT-nél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Attila (1994) A magyar állampolgárság megszerzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Csabáné Horváth, Katalin (1994) A parlamenti ellenőrzés intézményei Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Sándor (1994) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel és Branch and Bound technikával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Zámbó, Anita (1994) Javaslatok az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Károly (1994) A deviáns magatartások alakulása, társadalmi, demográfiai összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Mária (1994) Fiatalkori bűnözés alakulása és főbb jellemzői 1980-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelei, Béla (1994) A termékfelelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeli, Ferenc (1994) A Hódgép Járműgyártó Rt. csatlakozási lehetőségének vizsgálata a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. kontrolling rendszeréhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Lajosné (1994) Köztisztviselői törvény vitás esetei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmay, Sára Rebeka (1994) Vízpusztulás-vízvédelem, az ökológiai válság realitása és a jövő útjai a jogi szabályozás szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentklárai, Vera (1994) A végrehajtási jog reformja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi, Csaba (1994) Szinonímaszótár megvalósítása számítógépen az OOP segítségével Turbo Pascal nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szerető, István (1994) Mintaillesztő eljárások összehasonlítása és implementációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, László (1994) A magyar illetékjogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti-Lőrincz, Miklós (1994) A múlt megjelenése, néhány motívuma és funkciója Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetében és Film című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szin, Róbert (1994) A SUIT. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szines, Mónika (1994) A lakásépítés alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szollár, Beáta (1994) Az angol jog sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szuchy, Ildikó (1994) A közalkalmazotti törvény alkalmazásának gyakorlati problémái egy középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvercsák, Szilvia (1994) Az alkotmányosság védelmének intézményei a magyar alkotmányfejlődésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Gergely (1994) Az állami lakáspolitika és hatása a lakásgazdaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szász, Péter (1994) Egyes logikai formulák tanulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Éva (1994) Bizonyítás a polgári perben különös tekintettel a szakértői bizonyításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Anikó (1994) A veszélyeztetett gyermekről való állami gondoskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Márk (1994) A menekültekre vonatkozó jogi szabályozás a Magyar Köztársaság jogrendjében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1994) Az élethez való jog, különös tekintettel az abortusz szabályozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Erika (1994) A PICK Szeged Rt. 1992. és 1993. éves beszámolóinak információtartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Ákos (1994) Gépidő-elszámolás VAX/VMS operációs rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné dr. Bóka, Angéla (1994) A szervezet átalakítás problémái egy kereskedelmi vállalatnál, különös tekintettel a divíziókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóti, Attila (1994) Véletlen séták a gráfokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sülye, Ildikó (1994) A talajvédelem jogi szabályozórendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Andrea (1994) A megye helyének és szerepének változásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Béla (1994) Gulácsy Lajos festményeinek és írásainak viszonya - a Nakonxypan képeken és írásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, István Péter (1994) Személygépjármű kötelező felelősségbiztosítási díj- és káradatok statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallér, Zita (1994) Betegségi, anyasági ellátások a kecskeméti Megyei Egészségbiztosítási Pénztár gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Szilvia (1994) Expresszionizmus, néphit és néphagyomány Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Telkes, Ildikó (1994) NPY-immunreaktív neuronok a patkány szaglógumóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terhesné Miletin, Katalin (1994) Vámszabadterületekre vonatkozó speciális szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tessényi, Judit (1994) Lízing. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Erika (1994) Alternatív mozgalmak. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toldi, Gyöngyi (1994) Jellé váló jeltelenség (A halálhoz való viszony a két világháború közötti időszakban Szegeden). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai, József (1994) ACR-NEMA-Interfile konverzió. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyai, Richárd (1994) Politikai válság a rendszerváltásban - Válságelemzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly, József (1994) Válsághelyzetek kezelése a csődtörvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss, Zsolt (1994) A világgazdasági válság hatása a magyar politikai életre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turiné Ádám, Anna (1994) A Magyar Posta Rt. önköltség számítási modelljének kialakítása és számítógépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tussinger, Richárd (1994) Ismeret-nyilvántartó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Judit (1994) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Egon (1994) Reguláris automata generátor megvalósítása C programozási nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta Barbara (1994) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (1994) Az alkotmánybíráskodás főbb elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1994) Terrorcselekmények, terrorcsoportok, terrorizmus Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István Zoltán (1994) A mentelmi jog különös tekintettel a képviselői jogállásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1994) Analyse der im Deutschunterricht an den ungarischen Gymnasien verwendeten Schul- und Sprachbücher unter dem Aspekt: Die Rolle der Phraseologismen im Lehrstoff und deren Lehrmethode. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, dr. Péter (1994) A népesség természetes szaporodása és reprodukciója, társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzői, összefüggései Magyarországon a II. világháború után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1994) A terhelt eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Szilárd Tibor (1994) A vogul találós kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Adrienne (1994) Zsidómentési akciók 1944-ben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, László (1994) Preprocesszor készítése Microsoft C-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltán (1994) Ray-Tracing. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Károlyné Kerekes, Valéria (1994) Egyes hiteleket biztosító mellékkötelmek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Varga, Hajnalka (1994) Hiperbolikus differenciaegyenletek vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrai, Péter (1994) Privatizáció Magyarországon, különös tekintettel az állami vagyonügynökség tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Orsolya (1994) A kriminalizálás kriminológiai és közjogi megfontolásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujlaki, Tibor (1994) Az írástudók árulása (A korszerűtlen Babits). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán-Zsilák, Klára (1994) A magyar agrárágazat és az Európai Közösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Csaba (1994) Földreformok "Somogyvármegyében" 1920-25 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Róbert (1994) Participáció szervezeti intézményesülése a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaságnál /Üzemi Tanácsok megjelenése a vállalati szintű munkaügyi kapcsolat rendszerben/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vajda, Sándor (1994) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajdics, László (1994) A munkaügyi kapcsolatok alakulása és tapasztalatai, az elmúlt időszakban privatizált részvénytársaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (1994) Programfejlesztés X környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Csilla (1994) Pázmándi Horvát Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Eszter (1994) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Dr. Gábor (1994) Hogyan készítsünk jó üzleti tervet? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Helga (1994) Mátészalka lakáshelyzetének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Judit (1994) Nyilasok a parlamentben 1935-1938. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lajos (1994) Jugoszlávia felbomlása. A bosnyák kérdés a világpolitikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Magdolna (1994) Közélet szereplés és a személyiségvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Tamás (1994) A FIDESZ megalakulástól a Parlamentbe való bejutásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjaskéri, Beatrix (1994) Il collasso del modello familiare nei romanzi di Arthur Schnitzler e Italo Svevo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, Gizella (1994) Hatályos választójogi törvényünk néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velek, Edit (1994) A magánosítás magyarországi folyamata a privatizációs konstrukciók tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Mária (1994) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és az arányosság problémájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Jozefin (1994) Aktualität der Gedanken von Montessori. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Adrienne (1994) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfiai jellemzői 1980 óta Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Imre (1994) A szülői felügyeleti jog gyakorlása - gyermek a családban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Attila (1994) Az utazó ügynök problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Andrea (1994) Felelősség nem vagyoni kárért (veszélyes üzemi felelősség). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Sándor (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Tibor (1994) A nemzetiszocialista, nyilas mozgalmak a kezdetektől a II. világháború kitöréséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Edina (1994) Érdekképviseletek az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Pál (1994) Eseményvezérelt felhasználói felület megvalósítása OOP-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vámosi, Zoltán (1994) Neuronhálózatok tanítása back-propagation algoritmussal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Ildikó (1994) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, József (1994) Deltametrin hatása ponty (cyprinus carpio L.) konjugációs enzimeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Víghné Hevér, Diána (1994) A lízing helye és szerepe a polgári jogi szerződések rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vízi, Sándor (1994) A kálcium eloszlásának vizsgálata finomszerkezeti módszerekkel különböző funkcionális állapotú hippokampusz szeleteken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz, Albert (1994) Az illeték szabályozása, gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zachar, Kálmán (1994) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zalántai, Emőke (1994) Magyarország külkereskedelmének változása az Európai Unióval való kapcsolatfelvétel következtében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zelei, András (1994) A köztársasági elnök jogállásának egyes aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zima, Anikó (1994) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zircher, Péter (1994) Függvények dekonvolúciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai, Andrea (1994) A szabálysértési jog helye a magyar közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsombok, Edina (1994) A szülői felügyeleti jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Záhonyi, Enikő (1994) A tegnap embere, aki a mának írt - Ágai Adolf tárcalevelei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, György (1994) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 25. 12:36:10 CEST.