Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1995

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z | Á
Number of items: 89.

A

Alföldi, Angéla (1995) La problématique de la dénomination du protagoniste dans L’Etranger d’Albert Camus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andok, Mónika (1995) Ariel főszerkesztő úr. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, Andrea (1995) Titoklesen Mikszáthnál. Bede Anna tartozása - Az a pogány Filcsik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bende, József Attila (1995) La fete des profondeurs (Simone Weil et János Pilinszky). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Krisztina (1995) Spielen in Sprachunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Ildikó (1995) Gulliver elfelejtett útja (Szathmári Sándor utópiája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsy, Emőke (1995) Juma und die Jugendsprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Magdolna (1995) Forró György beszámolója a széki merényletről összevetésben a Conspiratio Kendiana-val. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint , Judit (1995) Mikes Kelemen törökországi leveleinek néhány nyelvi jellegzetessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Ildikó (1995) "Valahogy csak lesz; addig is: hadd legyen szép az oltár!" (Babits Mihály szakrális költői attitűdje). Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csenteri, Márta (1995) Szólások és közmondások Pázmány Péter Öt levél című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Judit (1995) Erkläre mir und ich werde vergessen. Zeige mir und ich werde erinnern. Beteilige mich und ich werde es verstehen (Das Spiel als Mittel im kommunikativen Unterricht). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czövek, Attila (1995) A polgár és a művész Márai Sándor "Az igazi" és a "Judit... és az utóhang" című regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dencs, Márta (1995) Oberstufenunterricht in der Waldorf-Pädagogik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés, Mónika (1995) Töredék-e a töredék? Sorsszerűség és írói szándék Radnóti Miklós eclogáiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Duránszkai, Szilvia (1995) Andrej Belij: Keresztrefeszítés c. regényének elemzése utalva a megelőző nagy regényre: a Pétervárra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dvorán, Krisztina (1995) A Freinet-technikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dékány, Edit (1995) Konkrete Poesie im Fremdsprachlichen Deutschunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ellenriederné Cseh, Annamária (1995) "Mint akit égő szókra gyújt föl a halál" - Kosztolányi halálélménye novellái és néhány verse alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya, Andrea (1995) Tü-körbepillantás az orosz századfordulón. M.A Kuzmin:Fudzij v bljugyecske, Krülja. Ny. Sz. Gumiljov: Zsiráf, U kamina. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Erika (1995) Bornemissza Péter nyelvisége az Ördögi kísértetek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gagó, Edina (1995) A hét eperfa világa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál , Judit (1995) A francia egyszerű mondat balra-diszlokált szerkezete és a minimalista elmélet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Dezsőné Csizmás, Edit (1995) A kohlbergi fejlődési fokozatok alkalmazása középiskolások erkölcsi tudatossági szintjének meghatározásánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász, Péter (1995) Sprachspiel und Übersetzung. Eine Zusammenschau der zum Wiedergeben von Sprachspielen angewandten Übersetzungsverfahren anhand der Werke von Grassegger, Koller und Reiss. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi , Gábor (1995) A zeneiség kifejezőeszközei és poétikai funkciói Weöres Sándor gyermekverseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Szilvia (1995) A "játék a játékban" tematika Molnár Ferenc drámáiban, kitekintve az európai irodalomra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenőffy, Gabriella (1995) Projekt - die kreative Unterrichtsform. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss, Hajnal (1995) A "többszólamú" Csáth Géza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Gabriella (1995) Műfaji és világnézeti problémák Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Anita (1995) Psychodrama mit Schülern. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Eleonóra (1995) A szelíd és kegyetlen József Attila (A kettősség szervezőereje). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1995) Die aus dem Mittelalterlichen Kriegswesen Stammenden Sprichwörtlichen Redensarten in der deutschen Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Németh, Mária (1995) Сны и роль снов в романе Булгакова Белая гвардия. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krepler, Erzsébet (1995) Venyegyikt Jerofejev: Moszkva - Petuski című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Ildikó (1995) Hétköznapok és csodák az Utas és holdvilág-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Kriszta (1995) Az udmurt testrészelnevezésekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl, Csaba (1995) "Fidelissimus ad mortem" - Eszterhás István munkássága legfontosabb regényeinek és az amerikai magyarság tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos, Mihály (1995) Szempontok Nyírő József írásművészetének megközelítéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Laskowska, Malgorzata (1995) Az abnormális szív és elme. Edgar Allan Poe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehel, Katalin (1995) Der Mensch in der Sozialen Ordnung Nach Rudolf Steiner. Fremdsprachenunterrichnt in den Waldorfschulen Verwendung der Methode ausserhalb der Waldorfschulen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Veronika (1995) Kosztolányi kapcsolata a mélylélektannal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra, Flóra (1995) Báthory Zsigmond 1595. évi havasalföldi hadjárata magyar és török források tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuska, Zoltán (1995) Az elefántcsonttoronytól a prófétaszerep vállalásáig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mezey, Zsuzsa (1995) Temesi Ferenc Por című regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Péter (1995) Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht. Analysiert Anhand des Programms "Spiele mit Wörtern". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Méri, Ilona (1995) Az analógiás gondolkodás szerepe a szöveges feladatok megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mózsik, Anita (1995) Вопросы традиции и науки в произведении Достоевского “Записки из подполья”. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea (1995) Traduzione di poesie contemporanee di Teresa d'Intino e di Valerio Magrelli. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1995) Villon és elődei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Edina (1995) Советский Союз 1930-их годов-глазами иностранцев / Сопоставление путевых дневников Лайоша Надь, Дьюлы Иллеша и Андре Жида /. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Edina (1995) Az 1930-as évek Oroszországa írószemmel (Nagy Lajos, Illyés Gyula és André Gide útinaplójának összevetése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyáry, János (1995) Emlékezet és képzelet Nádas Péter "Évkönyvében". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Návai , Anita (1995) Hunyadi László-téma a 19. század művészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán, Tünde (1995) Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallagi, Noémi (1995) A munkával kapcsolatos frazeologizmusok képi háttere, szemantikai modelljei és szerkezete az oroszban, az angolban és a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Éva (1995) A kasmíri konfliktus (1947-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patay, Adrien (1995) Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind Probleme der Integration. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ágnes (1995) Русский сленг него венгерские эквиваленты. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz, Zsolt (1995) A budapesti kávéházak és az irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rácz, Éva (1995) Tanterv és tudás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schmidt, Zsuzsanna (1995) A labirintus motívum és Johannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma című művének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schvéger, Ágnes (1995) I gerghi italiani di oggi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Andrea (1995) Tyutcsev: diplomata vagy költő? diplomata és költő? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Katalin (1995) Лексические изменения в публицистической речи. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Györgyi (1995) Az udmurt értelmiség története az 1920-30-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Speier, Dávid (1995) "Új lencsével új távlatot kapott?" (Az Ottlik-próza megfilmesítésének problémái). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stummer, Márta (1995) Hagyomány és modernség Tamási Áron korai színpadi játékaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sz. Schaffer, Andrea (1995) Egy ismeretlen kolozsvári kézirattöredék nyomában : (Adalékok Johann Preuss lengyelországi szociniánus szerző erdélyi recepciójához). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rozália (1995) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendi, Péter (1995) "Körültem zsibong az élet vására" Vértesi Arnold (Egy elfelejtett író pályaképe). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi, Rita (1995) A doppelgänger-motívum és megjelenése Zirkuli Péternél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (1995) Füst Milán: A feleségem története Martin Buber Én és te című művének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Ágota (1995) A bibliai Jónás könyve és Babits Jónása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sági, Zsolt (1995) Tér és idő a Szindbád-novellákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Erzsébet (1995) Vonások Vas István költői arcképéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházy, Edit (1995) A média üzenet?! Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Anna (1995) A bölcsesség vigasztalása (Marcus Aurelius és Kosztolányi írásainak vonásai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaszócsik, Crista (1995) Le strutture narrative in Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Velősy, Gabriella (1995) A "lélektől lélekig" vizsgálata Kosztolányi regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vihriälä, Beáta (1995) Suomalaisten rekilaulujen ja iskelmien naiskuvia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vástyán, Rita (1995) Ecce Torzó. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajzon, Gabriella (1995) Adalékok az állami gondozott gyerekek szocializációs folyamatának megismeréséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zajzon, Ildikó (1995) Eljöhet-e a fejedelem Jajdonba? Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsembery, Antal (1995) Jog, erkölcs, pályaszocializáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigriné Sejtes , Györgyi (1995) Feladatlapok a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek programhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zudor, Ágota (1995) Jókai Erdélye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábel, Péter (1995) A specifikusság fokozatai és mutatói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám, Tamás (1995) Az 1552. évi palásti csata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:27:13 CET.