Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1994

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 75.

B

B. Kiss, Attila (1994) Kérdések a XVI. századi magyar széphistóriákhoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyainé Kántor, Dr. Teréz (1994) Schulkontake als Interkulturelle Begegnung (Didaktische und Methodische Hilfen). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth, Andrea (1994) Философская лирика Е.А. Баратынского. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsor, Péter (1994) Sámson madara. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bolya, Katalin (1994) Újvilági eredetű haszonnövényeink nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbás, Tibor (1994) Az iskola szerepe deviáns magatartásformák kialakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Eliza (1994) Die Waldorfpädagogik heute. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Gulyás, Gabriella (1994) Lehrwerkkritik am Beispiel des "Unterrichtspakets Relaxa". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Gyöngyi (1994) Az utolsó békés asztali beszélgetés Sárospatakon 1660-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bódás, Beáta (1994) Das Wissen aus den sprachlichen Zeichen bzw. aus der dargestellten\geschaffenen Welt. Untersuchung über die Entsprechungen des deutschen Personalpronomens er\sie im kommentativen Teil deutscher Romandialoge in den ungarischen Übersetzungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóna, Barbara (1994) A gödöllői művésztelep esztétikai/etikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csengeri, Tünde (1994) Isten-motívum József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti, Eszter (1994) Gulliver és magyar követői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia, Kincső (1994) A "szögedi" Fehértó madárneveiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czerovszki, Mariann (1994) Nyelvtörténeti-szemantikai vizsgálatok a melléknevek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Deilami Pour, Shahzad (1994) Psychosexual disorders. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Johanna (1994) Nils-Aslak Valkeapää lírája és szerepe a számi költészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dormán, Zsófia (1994) A magyar irodalom és nyelvészet az Ungarische Jahrbücher cikkeinek tükrében (1921-1943). Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete, Ferenc (1994) Gozsdu Elek és Köd című regénye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrás, László (1994) Ady kései istenes költészetének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Furgol, Barbara (1994) A XVI. századi lengyel dráma és magyar vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gönczöl, Andrea (1994) A dialógus műfaja az erdélyi unitáriusok XVII-XVIII. századi irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmos, Eszter (1994) Ignotus Pál hírlapírói szerepének bemutatása a Toll című folyóiratban megjelent publicisztikái alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hartmann, Gabriella (1994) Jesua alakja Bulgakov Mester és Margarita című regényében és Dosztojevszkij Félkegyelműje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (1994) Kiscsávoly ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina (1994) Tanári szerep-tanári személyiség. Végzős TTK-s tanárjelöltek véleménye a tanári személyiség fejlesztéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hári, Gyula (1994) Csóri ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Inczéné Lazarevics, Katalin (1994) The role of vocabulary in language teaching. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jugovits, Ildikó (1994) Steven Spielberg - Amerikából jöttem, mesterségem címere: mesegyártó nagyiparos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kelemen, Zoltán (1994) A megbocsátás aktusa Krúdy Gyula és Hamvas Béla regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Györgyné Kováts, Lívia (1994) Kreativitás-vizsgálat matematika tagozatos osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jankovics, Dóra (1994) Buzdítás a XVI. századi történeti históriás énekeinkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klujber, Anita Rita (1994) A halál mitopoétikus megszépítése a hóesés motívumában - Radnóti Miklós December, Borisz Paszternak Hull a hó és Dsida Jenő Szép halál című versének összevető elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Tamás (1994) Adalékok a kábítószer-fogyasztás társadalmi összefüggéseihez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Fabióla (1994) A filmvilág és a néző valóságmodellje (A Sose halunk meg című film hatásvizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormos, Erika (1994) Образ Марии Магдалины в евангелии Н В Романе Бориса Леонидовича Пастернака "Доктор Живаго". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1994) Eustratios Szent Golindouch élete : magyar fordítás kommentárral. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1994) К компьютерной обработке древнерусских рукописей. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1994) A történet Kemény Zsigmond három regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Sándor (1994) Tantervi vázlat az alapfokú kémia oktatásához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, István (1994) Bornemissza Péter Élektra-fordítása. Kommentárok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutas, Emese (1994) A Winkler-kódex és a Müncheni kódex igehasználata a Vulgata szövegének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves , Rita (1994) "Keresztre feszítve" (A Krisztus-emblematika Dsida Jenő költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos, Eszter (1994) Das Schicksal der Schutzbündler in der Emigration 1934-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lippai, Pál (1994) A buddhizmus hatása a délkelet-ázsiai harci művészetek kialakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Majzik, Ágnes (1994) Летописный рассказ об убиении Бориса и Глеба, позднее сказание о них и их житийная икона. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martinkovics, Katalin (1994) Tizenkét kőmíves összetanakodék - feljegyzések a szegedi egyetemi színjátszás jelen állapotáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Milbacher , Róbert (1994) A magyar irodalom "pórias" paradigmája (?) (Az irodalmi népiesség alternatívája a XIX. század első felének "magas" irodalmában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Zsuzsanna Judit (1994) "Megmenthetők-e az Egyesült Államok magyarjai a magyarságnak?" : (Az amerikai magyarság integrációs problémái a Magyar Szemle tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Beáta Boglárka (1994) A nganaszán igék aspektusáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1994) Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu keresztnevei (1742-1862). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nánainé Takács, Dr. Mária (1994) Religiös-ideologische Manifestation der Grundlagen und der Tendenzen der Lösung des Kirchenwesens in Deutschland von der römischen Kirche und die reformatorische Tätigkeit Luthers. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Judit (1994) Molnár Ferenc szatirikus rövidprózája a századeleji polgári szatíra tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp, Zsuzsanna (1994) Németh László nőalakjai a Gyász és az Iszony című regények összehasonlító elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Patik, Aranka (1994) "Die Pädagogik Celestin Freinetsein Grundriß". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Edit (1994) Szótörténeti kutatások a kutyafajták elnevezésének köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Kinga (1994) Olasz-magyar kapcsolatok Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posár, Judit (1994) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Regényi Kund, Miklós (1994) Die Bedeutung des Wortes liebe bei Heinrich Meissner Frauenlob. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu, Zoltán (1994) Über die Möglichkeiten des Zweitsprachenerwerbes für Legastheniker. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stahl, Eszter (1994) A félszemű, az ördög és a kísértetek. Cholnoky Viktor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ágota (1994) A nyelvi humor elemei Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében - Néhány kiválasztott részlet elemzése alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti-Lőrincz, Miklós (1994) A múlt megjelenése, néhány motívuma és funkciója Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetében és Film című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Béla (1994) Gulácsy Lajos festményeinek és írásainak viszonya - a Nakonxypan képeken és írásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Szilvia (1994) Expresszionizmus, néphit és néphagyomány Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toldi, Gyöngyi (1994) Jellé váló jeltelenség (A halálhoz való viszony a két világháború közötti időszakban Szegeden). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1994) Terrorcselekmények, terrorcsoportok, terrorizmus Nyugat-Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1994) Analyse der im Deutschunterricht an den ungarischen Gymnasien verwendeten Schul- und Sprachbücher unter dem Aspekt: Die Rolle der Phraseologismen im Lehrstoff und deren Lehrmethode. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth , Szilárd Tibor (1994) A vogul találós kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujlaki, Tibor (1994) Az írástudók árulása (A korszerűtlen Babits). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Csaba (1994) Földreformok "Somogyvármegyében" 1920-25 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Csilla (1994) Pázmándi Horvát Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjaskéri, Beatrix (1994) Il collasso del modello familiare nei romanzi di Arthur Schnitzler e Italo Svevo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vetró, Jozefin (1994) Aktualität der Gedanken von Montessori. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Záhonyi, Enikő (1994) A tegnap embere, aki a mának írt - Ágai Adolf tárcalevelei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 09:22:11 CET.