Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2017

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ó | Ö | Ü | Ő
Number of items: 468.

A

Agócs, Dorottya Luca (2017) Az óvadék a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ajtai, Klaudia Tímea (2017) Védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alaboodi, Szelim (2017) Termőföld kisajátításának jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alagi, Virág Erzsébet (2017) A szociális ellátások bemutatása Tiszakécske példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Altorjay, Flóra (2017) A kalózkodás egyes alapkérdései a nemzetközi jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Tünde Ilona (2017) A migráció egyes kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ari, Beáta (2017) Visszaélés a magánjoggal adóelőny realizálása céljából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajkán, Márk (2017) A különböző szintű iskolai végzettséggel rendelkező személyek számában bekövetkező változások és azok munkaerő-piaci okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki, Nóra (2017) A közfoglalkoztatottakra vonatkozó jogi szabályozás és annak joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Krisztián (2017) Az emberi erőforrás menedzsment helye a szervezetben, feladatai és értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi, Kitti (2017) Motivációs különbségek az X és Y generáció között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Gabriella Bianka (2017) A Magyar Reklámetikai Kódex. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Edina (2017) Menekültügy az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Angéla (2017) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Réka (2017) Jogellenes gyermekelvitel a határok nélküli Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banyó, Viktória (2017) Az Észak-ciprusi Török Köztársaság jogállása a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barics, István (2017) Külföldi bűnelkövetők Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baricz, Norbert Attila (2017) A CIA ellenségképének változása a Szovjetunió felbomlása és 2001. szeptember 11. között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkaszi, Gábor (2017) A Shutzstaffel útja a pártőrségtől az állambiztonságig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Adrienn Erika (2017) Érzékszervi fogyatékosság, kiemelten a siketek és nagyothallók társadalmi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Anna Terézia (2017) A migrációs válság eredményeként született változások a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Blanka (2017) A pénzügyi kultúra összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz, Mária (2017) A képmás és hangfelvétel polgári jogi védelme a bírósági jogalkalmazás gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartus, Klaudia (2017) A munkahelyi ingázás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Imre (2017) Futballklubok gazdasági teljesítménye a labdarúgás piacain: A Real Madrid és a Bayern München összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Krisztián (2017) Jogi oktatás a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok állományának. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Anita (2017) Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Fanni (2017) A vezető tisztségviselő büntetőjogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi, Beáta (2017) Magyarország határon átnyúló egészségügyi egyezményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Gábor Roland (2017) A magyar alkotmányfejlődés története és összehasonlítása a nyugat-európai államok alkotmányfejlődésével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Melinda (2017) Migration Patterns in Hungary And Spain, Comparative Analysis. The Majority Population's Opinion Towards Immigrants. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai, Dominika (2017) Gyermekszegénység Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás, Bettina Réka (2017) A Z generáció, mint a jövő munkavállalói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsy, Sára Katalin (2017) Mentális zavarban szenvedő személyek személyiségi jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Nikoletta Regina (2017) Sérelemdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródiné Pördi, Ágnes (2017) Gyermekvédelmi mediáció a mediációs munkámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári, Sára Anna (2017) A kulturális örökség védelme nemzetközi szinten, különös tekintettel az Európai Unió és Magyarország helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyáki, Zsuzsanna (2017) A magyar társadalom egészségügyi helyzete mérőszámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Réka (2017) Nyugat – Szahara bemutatása és helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2017) A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Edina Veronika (2017) A hidegháború fogalmának elemzése elméleti megközelítés alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Bence (2017) Kádár rendszer sportpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, Bence (2017) Kádár rendszer sportpolitikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béla, Zsófia Julianna (2017) A részmunkaidős és a határozott időtartamban történő foglalkoztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Zita (2017) Prostitúció: média-reprezentáció és megítélés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csamangó, Beáta Éva (2017) Munkaerő-kölcsönzés : a foglalkoztatás egyre tipikusabb atipikus formája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Máté (2017) Az atipikus munkavégzési formák és a munkaerő-kölcsönzés sajátosságai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Mária Viktória (2017) A megújuló energiaforrások Európai Uniós szabályozásának alapkérdései, kitekintéssel Magyarországra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki, Petra Andrea (2017) A magán egészségügyi ellátások jelentősége és a paraszolvencia szerepe Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csire, Gabriella (2017) A betéti társaság bemutatása a gazdasági társaságok között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Lilla Krisztina (2017) Orbán Viktor politikai kommunikációja és annak megítélése az angol sajtóban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi-Balogh, Tímea (2017) Munkaügyi ellenőrzések a munka- és pihenőidő nyilvántartással kapcsolatban 2010-2016 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Dóra (2017) Fogvatartott nők és gyermekeik helyzetének összehasonlító elemzése a magyar, illetve a német büntetés-végrehajtási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Anetta (2017) Milyen kihívásokkal néz szembe napjainkban Spanyolország az Európai Unió tagállamaként? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Daka, Bettina Alexandra (2017) A kormányzati intézkedések, mint a gyermekvállalási hajlandóságot befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani, Orsolya (2017) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető kódexben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni, Viktória (2017) A vízgazdálkodás jogi szabályozása Magyarországon, központban a víziközmű társulatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demecs, Lívia (2017) Járművezetés ittas állapotban bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demus, Henrietta (2017) Háborús bűnösök felelősségre vonása, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Dávid (2017) Az Európai Unió integrációjának elmélyülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Imola (2017) Az EU válaszai a migrációs válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Balázs (2017) Barack Obama külpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Nikolett (2017) A szociális védelem kulcsfontosságú eleme: a szociális munka gyakorlata, mint integráló erő illetve annak előfordulása Szegeden. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Péter (2017) A mezőgazdaság adásvételi típusú szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea Mária (2017) A családok helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Máté (2017) Az Iszlám Állam története és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drevena, Dorottya (2017) Stressz és annak hatásai a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Gábor (2017) A vagyongyarapodási vizsgálatok elmélete és gyakorlati tapasztalatai egy jogeset elemzésén keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Détári, Ákos (2017) Szeged város szociális alapon történő ingatlanhasznosítása és a díjhátralékkezelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ebuka, Enebechi Macaulay (2017) Political godfatherism in Nigeria politics; emphasis on Anambra, Enugu and Oyo state. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eicherné Tanács, Melinda (2017) A magyar családtámogatási rendszer és ezek hatása a családokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Eleven, Márk (2017) Az orosz pszichológiai hadviselés akkor és most: műveletek, esetek, módszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Adrienn Rebeka (2017) Társadalmi csoportok a munkaerő-piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Adrienn (2017) A nyomtatott sajtó helyzete Magyarországon a Kádár rendszertől az első Orbán-kormányig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Annamária Emőke (2017) Az uniós polgárok konzuli védelme harmadik államokban a tanács (EU) 2015/637 számú irányelvének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Szilvia (2017) A közös agrárpolitika legújabb reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Beáta (2017) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakítása – célok és eredmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Brigitta (2017) Az uniós polgárok védelme harmadik országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Milán (2017) Nemzetiségi és demográfiai változások a Török és Habsburg kori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ági Tünde (2017) Ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelesség elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2017) Comparing Estonia and Hungary in different aspects of economic development. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Alexandra (2017) A cégbejegyzési eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Nóra (2017) Transzgenerációs erőszak a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Borbély, Eszter (2017) Az atipikus munkajogviszonyok a munkaügyi ellenőrzés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fogasné Kelemen, Klaudia (2017) A nők – különösen a kisgyermekes nők – hazai munkaerő-piaci helyzete, valamint a foglalkoztatásukat segítő családbarát politika hazai megvalósulása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, János (2017) A toborzás és kiválasztás kiemelt szerepe a nagyvállalatok szempontjából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Tamás (2017) Az állami közlekedési infrastruktúraberuházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Péter (2017) Az atipikus munkaviszonyok jogi szabályozása az Európai Unióban közösségi és tagállami szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Hella (2017) Generációk közötti konfliktusok a munkahelyeken. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes Kata (2017) Gyermekkorúak a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdácsi, Nóra (2017) A pályakezdők foglalkoztatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garainé Király, Marianna Edit (2017) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gedó, Zsuzsanna (2017) Újkígyós Város Önkormányzatának szerepvállalása az időskorúak esélyegyenlősége vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellérfi-Csizmadia, Rita (2017) Az Európai Unió migrációs politikájának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendás, Szilvia (2017) A teljesítményértékelés elmélete és gyakorlata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger, I. Attila (2017) Az állami tisztviselői törvény bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Ilona (2017) Mediáció alkalmazási lehetősége szociális intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gondi, Richárd Csaba (2017) Magyarország határvédelmének története a végvárrendszertől a Határőrség megszüntetéséig a jog és az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gritta, Péter (2017) A tételes jogon túl. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi, Gréta (2017) Az ETA és az IRA terrorszervezetek tevékenységének megítélése a brit sajtóban 1993-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Alexandra (2017) A kulturális örökség védelme a nemzetközi jogban : különös tekintettel a 21. század kihívásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Anna (2017) Eredetvédelem a borjogban, különös tekintettel a Villányi borok eredetvédelmére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, János (2017) Információszabadság a katasztrófavédelemben, különös tekintettel a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gyebnár, Dávid Richárd (2017) Jobbik – MIÉP konfliktus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Edina (2017) Amikor a kamasz partner partner, avagy a Szegedi Család-és Gyermekjóléti Központban alkalmazott kamaszmediáció egészségfejlesztő mentálhigiénés funkciójának bemutatása egy esetismertetés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györfy, Zsuzsanna (2017) A büntetőügyi mediáció helyzete és gyakorlata Szegeden. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyné Schilling, Ildikó (2017) Nagycsaládosok családtámogatása napjainkban Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Ágota (2017) Vitarendezési módok és eljárások a nemzetközi jogban – különös tekintettel a környezetvédelmi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Adrienn (2017) Generációs kihívások a HR-ben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, István (2017) A motiváció szerepe a munkavégzésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi, Zsolt (2017) Egyház és állam viszonya, szerepvállalása a szociális ellátórendszer működtetésében, különös tekintettel az egyházi természetes, és jogi személyek tevékenységeire napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáll, Réka (2017) Az Y generáció megtartási nehézségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Brigitta Natália (2017) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göbölyös, Éva (2017) Férfiből apa, nőből anya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Göttlinger, Gábor (2017) Anyagi ösztönzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Güclü, Cansu (2017) Ensuring the protection of unaccompanied minors in Turkey and Hungary. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Gábor (2017) Befektetésvédelem és vitarendezés: az arbitráció problémái és jövője szabadkereskedelmi egyezményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Imre (2017) Szabadult bűnelkövetők reintegrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Szabolcs (2017) A Public-Private Partnership elmélete és gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, Szabolcs (2017) A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről és annak aktuális kérdéseiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó, Dávid (2017) A Termőföld. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangya, Dóra (2017) Az inkluzív felnőttképzés szerepe a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci (re)integrációjában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Kitti (2017) Az ittas és bódult járművezetés elméleti és gyakorlati vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Laura (2017) Az igényérvényesítés lehetőségeinek reformja az uniós versenyjogi jogsértések területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmath-Tánczos, Tímea (2017) Jog és pszichológia kapcsolata a büntetőjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hartman, Enikő Hajnalka (2017) Családok támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havas, Bianka Angéla (2017) A szülői felügyeleti jog tartalmának változása a kezdetektől az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel bezárólag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haász, Gyula Attila (2017) A vadászati jog haszonbérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heczendorfer, Szandra (2017) A munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának hiánya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Andrea (2017) Családi jogállás rendezése, különös tekintettel az anyai jogállás kapcsán felmerülő problémákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Krisztina (2017) Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Magyarországon (2014- 2020). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Brigitta Roxána (2017) A gyermekek elleni szexuális bűncselekmények törvényi szabályozása és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Henes, László Gergő (2017) A sportolók érdekérvényesítésének helyzete és szerepe Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Mónika (2017) Családok tegnap és ma. A családi funkciók változása a 20. század közepétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann, Stefánia (2017) Svájc és az Európai Unió kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi, Gabriella (2017) Az egyéni munkaügyi konfliktusok, viták és azok rendezésének alternatív módszerei különös tekintettel a mediációra a resztoratív eljárásra és az Open door policy-re. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holkó, Csenge (2017) Az eutanázia megítélése hazánkban és a nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, János (2017) Anakronisztikus alkotmány? : Isten és kereszténység az alkotmányokban (reflexió az Alaptörvényre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (2017) A sportolók foglalkoztatásának jogi keretei, a sportolók jogállása és a játékosügynök szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Adrienn (2017) A Facebook használata során felmerülő munkajogi problémák Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Arnold (2017) Munkajogi alapfogalmak, a feketegazdaság és a munkaügyi ellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Dorina (2017) Családon belüli erőszak- különös tekintettel a gyermekek sérelmére elkövetett nemi deliktumokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (2017) Élet sója vagy a halál csókja – másként a munkahelyi stressz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Fiorella (2017) Üzemi balesetek szabályozása a megtérítési eljárásig az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrivnák, Alexandra Edit (2017) Jogi audit lefolytatása a Magyarországon működő kis- és középvállalkozásoknál, a speciális szabályozásnak való megfelelés szempontjait is figyelembe véve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Nikoletta (2017) Az állati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia, Gergely (2017) Tisztességtelen általános szerződési feltételek a banki gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Tamás Csaba (2017) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátások szabályainak változása 2013-2016 között és annak hatása a gyermekvállalásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

István, Kata (2017) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jaksa, Emese (2017) Terrorizmus Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2017) A különélő szülő jogai és kötelezettségei, a kapcsolattartására irányadó szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jéga-Szabó, Alexandra Csilla (2017) Kártérítési felelősség a munkáltató oldaláról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Olivia (2017) A munkanélküliséghez kapcsolódó pénzbeli ellátások jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabát, Krisztián (2017) A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás a fenntartható fejlődés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Adrienn (2017) A válás és a problémás kapcsolattartás pszichológiai háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuvári, Katalin (2017) A külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Tímea Kata (2017) A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés alapjogi követelményei és gyakorlati problémái, kitekintéssel a leplezett eszközök kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaskovits, Melinda (2017) Szerzői jog a digitális egységes piacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, Zsuzsanna (2017) Az egyszülős családok helyzete Magyarországon. Egyszülős családok támogatásának, méltánylásának bemutatása a társadalom, a gazdaság és a jogszabályok vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenes, Iván (2017) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kender, Ákos (2017) Háborús propaganda és kvótanépszavazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Zsolt (2017) A munkaviszony megszüntetésének főbb változásai a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény bevezetésével, különös tekintettel a munkavállalókra gyakorolt hatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresnyei, Boglárka (2017) Az outplacement mint a komplex emberi erőforrás gazdálkodás gyakorlata a közigazgatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Krisztina (2017) A vadászati és erdészeti jog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Zita (2017) A pénzmosás folyamata és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kett, Judit (2017) A pótanyaság hazai és nemzetközi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Khalil-Ahmad, Dávid (2017) Palesztin-Izraeli konfliktus a diplomáciai vitarendezés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Bettina (2017) A munkanélkülivé válás lélektani hatásai és az azt követő visszatérés az aktív munkaerőpiacra Okányban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiri, Tamás Attila (2017) Politikai kommunikáció és politikai marketing: manipuláció a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Adrienn (2017) Az uniós polgárok konzuli védelemhez való joga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Prumik, Nóra (2017) Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszere mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ákos (2017) A Magyar Szocialista Párt kampánya a magyarországi parlamenti választásokon 1990-től 2014-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Beatrix (2017) Gyermek a családban? Avagy a nők gyermekvállalási kedve jelenleg Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2017) A nők szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Henriett Ildikó (2017) A válás hatása a gyerekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ildikó (2017) Súlyos fogyatékosság szociális jogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Magdolna (2017) A munkavállaló kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Barcsik, Adrienn (2017) Generációs különbségek – avagy miért nem érti egymást az X, Y és Z generáció? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Klinkó, Diana (2017) Kína és India szerepe az ENSZ békefenntartó misszióiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kmezic, Diána (2017) A bevándorlás kérdése Magyarországon és Szerbiában, kisebbségi jogok a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koléner, Henriett (2017) A közszolgálati tisztviselők életpályájának egyes szegmensei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs, Barnabás (2017) A termőföld tulajdonjogának átruházása, különös tekintettel az adásvételi szerződés jogintézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Réka (2017) The Role of the European Parliament in the Creation and Formation of European Identity. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz, Vanda (2017) A köztulajdonban álló munkáltatók által foglalkoztatottakra és a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális munkajogi szabályok. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Fanni (2017) Állami nyugdíjrendszeren kívüli nyugdíj célú megtakarítási lehetőségek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Áron (2017) A világörökség védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2017) Zálogjog a banki jogviszonyban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Dóra (2017) A mezőgazdasági őstermelők biztosításának kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2017) A magyar munkavállalók helyzete a munkavédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Máté (2017) A büntetőügyek nyilvánosságának kérdései – a sajtó és a bíróságok kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2017) A köztársasági elnöki intézmény létrehozása a rendszerváltáskor és szabályozása az Alaptörvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Izabella (2017) Az atipikus foglalkoztatás helyzete a magyar jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kratancsik, Tünde (2017) A gyermek helye és pozíciója a családi, válási mediációban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kriska, Réka (2017) A gyermekszegénység napjainkban Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóf, Noémi (2017) A nők helyzete napjainkban - egy egyetemista nő szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krivikné Zahorecz, Anita (2017) Mediáció a gyermekvédelemben : vér szerinti családjukban nevelkedő hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik konfliktuskezelési lehetősége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kriván, Flóra (2017) Az egészség és a divat kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsó, Dóra (2017) A mediáció, különös tekintettel a családi mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kujundzic, Alisa (2017) Szerbia kisebbségvédelmi rendszere- figyelembe véve a Vajdaságot. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulima, Márta (2017) A sértett jogi helyzete különös tekintettel a büntető eljárásjogban betöltött szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kustos, Xénia (2017) Örökbefogadás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti, Erika Erzsébet (2017) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Zsófia (2017) A véleménynyilvánítás mint alapjog és a büntetőjogi felelősség kérdései az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Márton István (2017) Ittas járművezetés bűncselekményének elemzése és összehasonlítása a német és az osztrák szabályozással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátainé Németh, Mónika (2017) Egészség és a sport – a sport szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókay, Éva (2017) A köteles rész kialakulása, jelenlegi szabályai és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ágnes (2017) A központi állami szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Richárd (2017) Az Európai Unió regionális politikájának érvényesülése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi, Bernadett (2017) Az iskolaszövetkezetek gyakorlati működése és a vonatkozó jogszabályok összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér, Tamás (2017) A nemzetközi jog válaszai a kulturális örökség védelmének új kihívásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Paulina (2017) Gyermekkatonaság a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labancz, Andrea (2017) A deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének vizsgálata, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának a Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és Lantos Mártonné ügyben hozott ítéletére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Rita (2017) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a kérdése; az öngondoskodás fontossága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Lilla (2017) A megváltozott munkaképességű személyek helyzete a hazai munkaerőpiacon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Krisztina (2017) A nyílt eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Takács, Lilla (2017) A zsidó és iszlám házassági jog összehasonlítása, különös tekintettel a házasság megkötésére és felbontására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Ágnes (2017) Mediáció a gyermekvédelemben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lassú, Tibor Attila (2017) A munkaviszony létesítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz, Ádám (2017) Az ittas járművezetés szabályozásának hazai és nemzetközi összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lesetár, Dávid (2017) A veszélyeztetett állat- és növényfajok kereskedelmének európai uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Evelyn (2017) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, különös tekintettel az orvosi műhiba büntetőjogi megítélésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lotharidesz, Dalma (2017) A jogi személyek büntetőjogi felelőssége a magyar szabályozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, András Bence (2017) Protecting the Rights of Persons Belonging to Ethnic Minorities in Europe. The Role for the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Convention on Human Rights and and the current Hungarian Legal Framework. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, Rita (2017) Országos Közfoglalkoztatási Program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Loyola, Nándor (2017) Az Egyesült Államok és Kuba kapcsolata a hidegháborútól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucsanyinova, Jana (2017) Örökbefogadás jogi szabályozása a magyar és az orosz jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Nóra (2017) A terápiás célú gyógyturizmus Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macpherson, Diegbe Onyovbe (2017) The effective utilization of manpower and recruitment policy in Nigeria, using delta state civil service as a case study. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Katalin (2017) Áfa csalások visszaszorítása informatikai eszközökkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malina, Gábor (2017) Állami támogatások és adókedvezmények az Európai Unióban, a versenyjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markóné Somodi, Enikő (2017) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények az ügyészségi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marofka, Flóra Anna (2017) Az Európai Unió terrorizmus elleni fellépése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi-Kiss, Melinda (2017) Forest Fires in the Carpathian Mountains Two-sided Approach: Legislation and Implementation Analysis at National and EU Level. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marsó, László (2017) A vezető beosztású munkavállalók kiválasztása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Dávid Tamás (2017) A véleménynyilvánítás szabadsága mint alapjog és a büntetőjogi felelősség kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maszlag, Anna (2017) Az egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása nemzetközi és hazai viszonylatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Bernadett (2017) A családokat segítő állam által nyújtott támogatások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Dóra (2017) A kérdezéstechnika szerepe a felvételi interjúkban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Gabriella (2017) Törésvonalak a nemzetközi diplomáciában különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és Kuba kapcsolatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályka, Imre Bálint (2017) A magyar kormányfői intézmény és annak munkaszervezete a brit, a német és a francia társintézmények tükrében. - A kormányzati struktúra dinamikája: a magyar modell –. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálykó, Attila Domokos (2017) Fenntartható fejlődés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályovics, Dominika (2017) Oroszország külpolitikája Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikusik, Orsolya (2017) Távmunka, mint foglalkoztatási forma megvalósulása a hazai munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován, Krisztina (2017) A kollektív szerződésékből eredő viták rendezése az alternatív vitarendezési eszközök igénybevételével, különös tekintettel az arbitrálásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Rita (2017) A magyar felsőoktatás változása és a pályakezdők nehézségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Gergely, Dóra Ágnes (2017) A magzati élet büntetőjogi védelme és a magzatelhajtás szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Langó, Nóra (2017) Életszínvonal, megélhetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moussa Latifa, Ben (2017) Democratic transition during Arab Spring. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Bianka Annamária (2017) Munkahelyi elégedettség befolyásoló tényezői egy magyar cégnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai, Soma (2017) Az álhírek a populizmus szolgálatában /Donald J. Trump kommunikációs technikái/. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Flóra (2017) Az uniós polgárok konzuli védelme a harmadik államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Attila (2017) A munkaidő-nyilvántartás súlyponti kérdései a munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlata tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mártél, Dóra (2017) Mezőgazdasági őstermelők adózásának, járulékfizetésének általános szabályai és mindezek hatása az őstermelői jogviszonyra a gazdák szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Hunor (2017) Reforming the United Nations Security Council: Obstacles that may prevent the reforms from being realized and proposals for overcoming these. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Balázs (2017) A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unió döntéshozatalában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (2017) A bizalmi vagyonkezelési szerződés és a trust. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bence Ágoston (2017) A forgatókönyvek szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Jennifer (2017) A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés tilalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (2017) Az élettársi kapcsolat joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kriszta (2017) A fluktuáció okai a szervezetek működésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2017) A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések alkalmazása, különös tekintettel a szolgálati törvényben lévő fenyítésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szabolcs (2017) Egy új korszak hajnalán. A versenyjogi jogsértéseken alapuló kártérítési perek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2017) Az időskori öngondoskodás létfontossága és lehetséges formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2017) Környezetvédelem az Agrár rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2017) A házastársak személyi viszonyai és a házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsófia (2017) „Miért nem értjük egymást?”- generációk közötti konfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neizer, Lili (2017) A közösségi oldalak befolyása új munkaerő felvétele során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Renáta (2017) A gyermeki jogok nemzetközi jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, János (2017) Szabadalmak jogi szabályozásának alapvető kérdései különös tekintettel a gyógyszeriparra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nusser, Dóra (2017) Bíztató jövő, avagy kiút a munkanélküliségből a rendvédelmi szerv általi foglalkoztatással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Tünde (2017) A közfoglalkoztatás alakulása a Békéscsabai Járásban 2013 és 2016 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Alexandra (2017) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Anita (2017) „Információ-tenger, vakfolt és időmúlás” : általános szerződési feltételek a Bécsi Vételi Egyezmény rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Krisztián (2017) A Duna- Körös- Maros- Tisza Eurorégió Története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nelli (2017) Tiszaföldvár szociális szolgáltatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ollár, Andrea (2017) Életszínvonal, megélhetés a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zsófia (2017) Szerbia billegő külpolitikája az 1800-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Adrienn (2017) Táppénz akkor és most. A táppénz, mint keresetpótló juttatás változásai hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Hanna Zsófia (2017) Nők a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Zoltán (2017) Nemzetközi szerzői jog a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi, Kristóf (2017) Jog és populáris kultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, András (2017) A 40 eurós behajtási költségátalány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Nelli (2017) Foglalkoztatási jogviszonyok az egészségügyben különös tekintettel a személyes közreműködői szerződésre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paku, Dorottya Irén (2017) Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palakovics, Péter (2017) A know-how jelentősége a gazdasági életben : a know-how transzferek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palla, Tibor (2017) A magyarországi közfoglalkoztatás és a feltétel nélküli alapjövedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Enikő Eszter (2017) A táppénz intézményének vizsgálata, különös tekintettel a passzív táppénzre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zsófia (2017) Szellemitulajdon-védelem a versenyjog árnyékában – Szellemitulajdon-védelem és a versenyjog konfliktusa, az EU ítélkezési gyakorlatán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pasztovszki, Marcell (2017) Sportpolitika a Horthy-korszakban és a Rákosi-korszakban – Az 1936-os és 1952-es olimpia összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Marcell (2017) A legális vándorlás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Ildikó (2017) Kapcsolattartás, mint a gyermek alapvető emberi joga és a szülő kötelezettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pentz, Katalin Jázmin (2017) A jogi oktatás történeti rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perei, Imre (2017) Bejelentés nélküli foglalkoztatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Tamás (2017) A bűncselekmények számának alakulása Magyarországon a pártállam korszakától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Klára (2017) Virtual Property in Software and E-books. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy, Lilla (2017) Hitelezővédelem a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Lilla (2017) A klasszikus hatalmi ágak összehasonlító elemzése a délszláv államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poszranya, Réka (2017) A köztisztviselők jogállásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Poturak, Emina (2017) A kémkedés a nemzetközi jogban – különös tekintettel a diplomácia és a titkosszolgálatok hírszerző tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Eszter (2017) Nők és férfiak a munkaszervezetben. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Prauda, Zsuzsanna Katalin (2017) Az állami nyugdíjrendszer helyzete; az egyéni felelősség hangsúlyossá válása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Priskin, Renáta (2017) Szerződés érvénytelensége a deviza alapú hitelek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Tímea (2017) Házas-Élet-Társ avagy a házasság és az élettársi kapcsolat összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Párizs, Mátyás Norbert (2017) A terhelt joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pászka, Imre Ágoston (2017) A tengeri kalózkodás mint új típusú nemzetközi bűncselekmény a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Tamás (2017) Egyéni munkaügyi viták megelőzése és megoldása az open door policy, értekezlet és konfliktus coaching segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póta-Jurkovics, Fanni Anna (2017) A munkaerő-ellátás, avagy a toborzás, kiválasztás és a beillesztés folyamatának hatása a vállalat fluktuációs indexére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pörge, Zita Andrea (2017) A házassági perek statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi, Ilona (2017) Az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radovics, Lilla Mária (2017) Finnország Alkotmányfejlődése : különös tekintettel az Åland-szigetek speciális jogállására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rangasz, Edit Beáta (2017) A munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rapcsányi, Máté Miklós (2017) Helyzetjelentés a magyar politikai kommunikációban történő átmenetekről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg, Sára Réka (2017) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, különös tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Anasztázia (2017) Tájékoztatási kötelezettség és legjobb végrehajtás elve a befektetők védelmében, különös tekintettel a MiFID II-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábek, Veronika (2017) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábl, Szabolcs (2017) A végelszámolási és a felszámolási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Emese (2017) Önkéntesség és kikényszeríthetőség a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Csepi, Szilvia (2017) Az iskola-egészségügy és a szűrések fontossága az iskola-egészségügy alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátkai, Ildikó (2017) Az Y és a Z generáció menedzselése a munkahelyen – HR és munkajogi eszközökkel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Enikő (2017) Konfliktus és motiváció a generációk tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi, Szabolcs László (2017) Az úgynevezett zsidótörvények és a szegedi sajtó (1939-1941). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schillinger, Viktória (2017) A munkanélküliségtől a hajléktalanságig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schváb, Martin Csaba (2017) Az üzletrészről és az üzletrész átruházásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Marcell (2017) Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai, és érvényesülésük a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Viktória (2017) Natura 2000-es hálózat kijelölése és szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Zsuzsanna (2017) A gyermekközpontú igazságszolgáltatás érvényesülése a polgári peres eljárásban különös tekintettel a gyermek meghallgatására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Slivka, Noémi (2017) A hosszú tartamú szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Kata (2017) Az oktatásügy helyzete a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sopajti, Anita (2017) Generációk a munkaerőpiacon és a munkahelyen. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sors, Áron (2017) A spanyol-marokkói kapcsolatok bemutatása: különös tekintettel Ceuta és Melilla szerepére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Alexandra (2017) A nemzetközi terrorizmus vizsgálata, különös tekintettel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások hatása az amerikai biztonságpolitikára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, István (2017) Az Iszlám Állam. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spitzer, Jenő (2017) Az erőszak tilalma és az önvédelem joga a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés lehetőségeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stubán, Dalma (2017) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár, Tamás Lajos (2017) A munkaviszony alanyainak kártérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados, Vivien (2017) A természetgyógyászat múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabari, Diána (2017) A biogazdálkodás és a biotermékek : jogi perspektíva. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Bettina (2017) A környezet védelme fegyveres konfliktusok idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Aliz (2017) Nagy-Britannia kapcsolata az Európai Unióval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Aliz (2017) Nagy-Britannia kapcsolata az Európai Unióval. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anita (2017) Demográfiai helyzetjelentés a mai Magyarországról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Annamária (2017) A mediáció, különös tekintettel a bírósági közvetítésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Fernanda (2017) Generációk a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Flóra (2017) A börtönügy megoldásra váró problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kristóf József (2017) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a változó büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Zsura, Brigitta Éva (2017) Az ILO egyezmények hatása a magyar munkajogi törvénykezésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakonyi, Andrea (2017) A hagyatéki eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Judit (2017) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban az 1998. évi XIX. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Ágnes (2017) A női fogvatartottak helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Annamária (2017) Az emberkereskedelem és annak nemzetközi jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Réka Brigitta (2017) Egy fejezet az afrikai vándorlásból : Magyarország és a második generációs afrikaiak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Ádám (2017) A bírósági végrehajtás szabályairól és gyakorlatáról végrehajtói szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Szandra (2017) A békefenntartás és az ENSZ Alapokmány kapcsolata, különös tekintettel az Alapokmány 40. cikkére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeiman, Erika Vivien (2017) A XXI. század kiemelkedő közbiztonsági kockázata, a terrorizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi-Horváth, Fanni Margit (2017) A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés az Európai Unióban, jogesetek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrey, Barbara (2017) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Róbert (2017) Gyermekszegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Levente Ákos (2017) Az áruk nemzetközi adásvétele a CISG alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Ágnes (2017) A CSR és a családbarát munkahely kapcsolata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Szandra (2017) The European Union’s Fight against Drugs in the International Sphere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Balázs (2017) A termőföld tulajdon megszerzése, különös tekintettel az ex lege elővásárlási jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilfai, Angelika (2017) A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilvási, Tamás (2017) Bennfentes kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Anita (2017) Szülői felügyeleti jog gyakorlását érintő ügyek, valamint az azzal kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok alakulása az új Ptk. tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Veronika (2017) Az információforrás védelme a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szokolay, Jennyfer (2017) A Hír TV politikai arculatváltása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi, Bence (2017) Az Európai Unió vízügyi politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szondi, Bence (2017) Jugoszlávia jogtörténete. A délszláv háborús konfliktus nemzetközi jogi vonatkozásai, különös tekintettel a bipoláris világrend megszűnése utáni megváltozott nemzetközi helyzetre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztojka, Szabina (2017) A Roma nemzetiségi önkormányzatok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog, Ágnes (2017) A tanúvédelem eszközei a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Anita (2017) A törvényen alapuló tartás szabályozásának változásai, különös tekintettel az érdemtelenség kérdéskörére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz, Alexandra (2017) Települési egészségterv – Nagydorogon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Judit (2017) Munkaalkoholizmus: a tolerált szenvedélybetegség. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Alexandra (2017) Az Y generáció HR szempontból. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szín, Regina (2017) Az elítélt munkáltatás a büntetés-végrehajtásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dávid (2017) A családon belüli erőszak deliktumai, különös tekintettel a kapcsolati erőszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Violetta (2017) Közszereplők és a média. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke-Kis, Bernadett (2017) Jelenkori fegyveres konfliktusok elemzése a 2012-es mali polgárháború és a 2014-es ukrán-orosz válság példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőri, Gergely László (2017) A kül- és biztonságpolitikai együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a főképviselő tisztségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Annamária Gerda (2017) Családi konfliktuskezelés, mediáció a családi vállalkozásokban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Balázs (2017) A világörökség védelem nemzetközi jogi szabályai, kitekintéssel Tokaj térségére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Richárd Imre (2017) Szerzıi jogi háború: a fájlcsere elleni küzdelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Nikolett (2017) Munkavállalás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sádt, Nóra (2017) A hazai személyi jövedelemadó változásainak áttekintése különös tekintettel az adómértékek szabályozásának kérdésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Kitti (2017) Iszlám Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József György (2017) Az áruk e- kereskedelme és a hibás teljesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Roland (2017) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Alexandra (2017) A fegyelmi eljárás, panaszeljárás és a resztoratív technikák a munkaügyi viták rendezésében Magyarországon és Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süli, Andor (2017) Az Európai Unió 2004-es, 2007-es bővítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Enikő (2017) A migráció jelensége és hatásai államelméleti szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Gergő (2017) A drónok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Rebeka (2017) Legal Aspects of the TTIP: How could the TTIP affect already existing EU standards and legislation? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Tibor (2017) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Erik (2017) A Fidesz politikai kommunikációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Erika (2017) Egyes szolgálati jogviszonyok létesítésének sajátosságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tallós, Réka (2017) Megvalósítható-e egy egységes kódex a közszolgálati munkajogban? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaskovits, Nóra (2017) A flexicurity és annak hazai megvalósulási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás, Adrienne (2017) Szülői felügyeleti jog szabályozása az új Ptk., Pp. kodifikáció tükrében, különös tekintettel a felügyeleti jog megszüntetésére és visszaállítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanner, Zsanett Mária (2017) A munka értéke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Ferenc József (2017) A villamosenergia-piacon alkalmazott közszolgáltatási szerződések fogyasztóvédelmi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodi, Bernadett (2017) A török vendégmunkások társdalami és munkaerő-piaci integrálása Németországban az 1960-as évektől. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar, Szilvia (2017) A válás. Okoktól a következményekig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Viktória Alexandra (2017) Jogi személyek diplomáciai védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Szilvia Katalin (2017) Az ingatlany-nyilvántartás alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Szilvia (2017) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Péter István (2017) Az élelmiszerbiztonság hatósági felügyelete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Adrienn (2017) Szegénység, munkanélküliség viszonyai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2017) Az arab tavasz és hatásai Törökországra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai, Rebeka (2017) A Szerb Köztársaság Alkotmányának és Magyarország Alaptörvényének összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toman, Sándor (2017) A gazdasági emigráció és a közfoglalkoztatás hatása a munkaügyi statisztikára 2006 és 2015 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Ákos Ferenc (2017) A faktoring, mint finanszírozási forma jogi és gazdasági alakulása az elmúlt egy évtizedben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Topal, Sedef Asli (2017) The challenges of European democracy and political integration: empirical research & discourse analysis. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Alexandra (2017) Reklám és kiskorúak védelme a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Annamária (2017) Az önálló zálogjog újraszabályozása a magyar magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, Martina (2017) Kapcsolattartás a gyakorlatban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bálint (2017) A fogadási csalás a nemzetközi és magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mónika (2017) „Mindenhol jó, de a legjobb otthon?” – Az otthonszülés alapjogi kollíziói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Norbert Gergely (2017) Az Iszlám Állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2017) A jövedéki szabályozás és a büntetőjog kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoé (2017) A Szegedi Református Egyházközség és a "zsidókérdés" 1938-1941. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2017) Az atipikus munkajogviszonyok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Fanni (2017) Elkötelezettség és önmegvalósítás: az Y generációs munkavállalók elvárásai a munkáltatóval szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Katalin (2017) A közalkalmazotti jogviszony egyes sajátosságai tekintettel a munka törvénykönyvére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Farkas, Emőke (2017) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és végrehajtásának problémája Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Judit (2017) Fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci integrációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Bódi, Edit (2017) A fluktuáció problémája az orosházi Agro-M Zrt-nél. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Kristóf Bence (2017) A jogos védelmi helyzetben kifejtett elhárító cselekmény dogmatikai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Richárd (2017) Magyarország népesedéstörténete különös tekintettel a XVIII. századtól a XX. századig terjedő időszakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina Judit (2017) Munkaerő-kölcsönző cégek megítélése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi, Nikolett (2017) Személyiség védelem és médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasas, Cintia Vivien (2017) Fegyveregyenlőség a tisztességes eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Géza (2017) Délvidéki és vajdasági magyarok demográfiai helyzetének változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi, Barbara (2017) Az iskolaszövetkezetek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián, Gabriella (2017) A változásbejegyzési eljárás és altípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovenyecz, Tímea (2017) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Erika (2017) A nők helyzete a Balkánon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigyikán, Vanda Ágota (2017) A mobil applikáció, mint jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vikor, Nikoletta (2017) Az önkormányzatok ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos feladatai, azok sajátosságai, önkormányzati ingatlangazdálkodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viktor, Csilla (2017) Erdészeti és vadászati haszonvételek szabályozásának összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Noémi Fanni (2017) Az Állami Számvevőszék szerepe az alkotmányos értékek védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virágh, Benjámin (2017) A klímaváltozás elleni küzdelem a legnagyobb kibocsátók és az Európai Unió tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vollárné Nagy, Anita (2017) A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya Magyarországon a XXI. Században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vravuska, Máté (2017) Az Észak-Magyarországi régióban Vilmány és vonzáskörzetének szociális helyzetelemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Noémi (2017) A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés emberi jog megítélése, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Enikő (2017) Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban, különös tekintettel az autonómia törekvésekre Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Emese (2017) Az egyén internet általi virtualizálódása, és a politika hagyományos rendszereinek elhagyása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vér, Róbert Dániel (2017) A munkavédelem szerepe, fontossága munkaügyi és társadalombiztosítási szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Szidónia (2017) A nők szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Máté (2017) Változásmenedzsment és a HR kapcsolata a BKK Zrt.-ben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Víglási, Viktória (2017) Munkahelyi pszichoterror. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zalatnai, Kitti (2017) Illiberal democracy in Poland. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsengellérné Varga, Viktória (2017) A gyermekszületéshez kapcsolódó biztosítási típusú ellátások szabályozásának változása 1990-től napjainkig és ezek hatása a háztartások anyagi helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita, Ákos (2017) A mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési és adózási kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros, Ádám (2017) A talajvédelem környezetjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros, Liza Sára (2017) A Maffia csoportok és a szervezett bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbori, Erika (2017) A közbeszerzés specifikumai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zöld, Marianna (2017) Egyenlő bánásmód és a munka díjazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Bernadett (2017) A Közép-Afrikai Köztársaság története a posztkoloniális korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám, Márk (2017) A munkanélküliség Magyarországon a 2008-as válság után és a közfoglalkoztatás, mint lehetséges megoldás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ácsné Maróti, Orsolya (2017) A fizikai munkakörnyezetünk elemei és hatásai az egészségünkre és a munkavégzésünkre a környezettudatosság tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ádor, József Jenő (2017) Az Iráni Iszlám Köztársaság Kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpádfalvi, Dániel (2017) Migrációs folyamatok Európában a XX. századtól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árpás, Tamás (2017) Egy demonstráció anatómiája a rendvédelmi dolgozók 2011. évi akciósorozata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi-Szűcs, Gyula (2017) A munkaviszony létszakaszai - a létesítéstől a foglalkoztatás befejeztéig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrösné Lantos, Edit (2017) A szociális törvény pénzbeli és természetbeni ellátásai a járási hivataloknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürmös, Helga (2017) A terhelt vallomásának értékelése a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őri, Anett (2017) Vajdasági magyar pártrendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Őrsi, Rita (2017) A humán erőforrás kulcsfeladatai: toborzás-kiválasztás, munkaerő megtartás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:20:43 CEST.