Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2008

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ü | Ő
Number of items: 666.

A

Adamecz, Krisztina (2008) A fogvatartás körülményei Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Agod, Anett (2008) Állam és egyház kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aklan, Anikó (2008) A kapcsolati kompetencia vizsgálata az egyetemi-ipari kutatási-fejlesztési együttműködések esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aleksza, Miklós (2008) A magyar közigazgatási eljárásjog általános szabályozásának fejlődése a XX. század közepétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Andrea (2008) Munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata. Közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Andrea (2008) A munkaügyi viták típusai, a direkt akciók és munkaügyi viták rendezésére szolgáló eszközök bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, István (2008) A törvényi egységről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anda, Péter (2008) A reklám és jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angyalné Puszta, Szilvia (2008) Egy vállalat ösztönzési lehetőségei a teljesítmény növelésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Anka, Márton Tibor (2008) A zálogjog az ingatlan-nyilvántartás szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsa, Zoltán (2008) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon, Medgyesegyháza hulladékgazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó, Attila (2008) A délszláv államok magyarságának demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bali, Adrienn (2008) Egy egységes közszolgálati előmeneteli- és illetményrendszer lehetséges koncepciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2008) Az értékpapírok és a befektető-védelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (2008) Az emberölés minősített esetei, különös figyelemmel a különös kegyetlenségre a kriminalisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Csilla (2008) A családon belüli erőszak megjelenése Magyarországon, a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Györgyi (2008) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Szabolcs (2008) A betegjogok alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Holubán, Csilla (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Eszter (2008) Nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mihály (2008) Munkaügyi ellenőrzés a feketefoglalkoztatás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Péter (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi, Judit (2008) A speciális szükségletű kiskorúak elhelyezésének problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barka, Dóra Kinga (2008) A szovjet-amerikai kapcsolatok története a hidegháború korszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsuzsanna (2008) Munkanélküliség a rendszerváltás után Magyarországon - Különös tekintettel Heves megyére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Berényi, Krisztián (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei, Dániel (2008) Panelhelyzet a Dél-Alföldön, a kapcsolódó demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér, Evelin (2008) Elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Anikó (2008) Érdekegyeztetés a büntetés-végrehajtásban, a munkaügyi kapcsolatok rendszere a Szegedi Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Orsolya (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Marianna (2008) A Nemzeti Földalapról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Tamás (2008) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Hajnalka (2008) A települési környezetvédelem szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Gabriella (2008) Stressz a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Zsófia (2008) A fogyasztó jogainak védelme érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beró, Henrietta (2008) Gyermekek gyermekkor nélkül - A bántalmazottak statisztikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Gyöngyi (2008) A biztosítási jogviszony és az alap jogviszonyok kapcsolata és elhatárolása, különös tekintettel a munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihariné Molnár, Emőke Borbála (2008) Munkanélküliek ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blahut, Krisztina (2008) A magyar honvédség fegyelmi helyzetének alakulása a sorkatonai szolgálat megszűnése szempontjából, az 1998-2002-ig tartó időszak statisztikai adatainak vizsgálata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobá, Péter (2008) "A szervezet nem vész el, csak átalakul” avagy A rendőrség és a határőrség integrációjának bemutatása Nógrád megye példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodonovits, Regina (2008) Az előzetes döntéshozatal eljárás az Európai Bíróság és a tagállami bíróságok gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Edit (2008) A belterületbe vonás földjogi és környezeti jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Nagy, Éva (2008) A Tisza Volán Zrt. munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldoczki, Krisztina (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bolye, Viktor (2008) A világörökség értékéinek védelme hazánkban, középpontban a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bor, Zsuzsanna (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Bernadett (2008) Származás megállapítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Ágnes (2008) Az iniuria-delictum történeti fejlődése a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Balázs (2008) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Krisztina (2008) Ifjúságpolitika az Európai Unióban különös tekintettel a magyar és román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brella, Zoltán (2008) Peres eljárásokat megelőző, elkerülő alternatív vitamegoldó eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubrják, András Balázs (2008) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi, Adrienn (2008) Úton a kiterjesztés felé : (a kollektív tárgyalások és megállapodások sajátosságai a nyomdaiparban egy vállalati példa alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Viktória (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Alexandra (2008) Magyarország munkaerő-piaci helyzetének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buschor, Dezsőné (2008) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busi, Nikoletta (2008) A munkanélküliség alakulása és kezelése Szentes és térségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2008) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Dániel (2008) Az ILO működése kialakulásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi, Csilla (2008) A nemzeti alkotmányok és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánk, Melinda (2008) A magyar parlamentarizmus nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Atilla (2008) Napnyugat és Ezeréjszaka: A Nyugati és az Iszlám jogrendszerek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, József (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Békési, Sándorné (2008) Segélyezési típusú ellátások Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béresné dr. Dunai, Gyöngyi (2008) A közoktatásban foglalkoztatottakra vonatkozó sajátos munkajogi szabályok. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Barbara Erika (2008) A honosítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Tamás (2008) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás tapasztalatai a Dél-alföldi Régióban, különös tekintettel Békés megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csajbók, Katalin (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó, Zsolt (2008) A gyülekezési jog korlátozhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós, Erzsébet (2008) Az Arktisz speciális jogi helyzete - Területszerzés, szuverenitás gyakorlása? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlósné Magosi, Andrea (2008) Kollektív Szerződések Magyarországon és ezek megfelelőssége az Európai Uniós irányelveknek, különös tekintettel a munkavállalók jogaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Magdolna Piroska (2008) Civilek részvételének jogi szabályozása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának működésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei, Anikó (2008) Az "orvosi műhiba perek" néhány vonatkozása a nőgyógyászatban és a szülészetben, különös tekintettel a császármetszésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Nikolett (2008) A társadalombiztosítás fontossága a felnőtt lakosság szemészeti szűrésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiga, Krisztina (2008) A társadalombiztosítás fejlődéstörténete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Petra (2008) A kollektív szerződéskötés fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Edit (2008) A sztrájktörvény elmélete és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Dorottya (2008) Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Gabriella (2008) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Éva (2008) Az egészségügy reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czank, Mátyás (2008) Alkoholfüggők szociális rehabilitációja csoportmunkával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi, Eszter (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtó jogsértéseivel szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere, Márta (2008) Az alkotmányos alapjogok és a kényszerintézkedések kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czár , Zsanett (2008) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancsa, Tímea Kinga (2008) Sztrájkjog a Magyar törvénykezésben és sztrájk az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos, Péterné (2008) A Fidesz megalakulása Tatabányán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Klaudia (2008) A homoszexuális magatartások büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deilinger, Viktória (2008) Társasági jogi érvénytelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deli, Tibor (2008) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Desits, Andrea (2008) A munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deézsi, Árpád Pálné (2008) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai (A közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Diána (2008) A munkanélküliség kezelésének lehetséges eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Nándor (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donáthné Almási, Margit (2008) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladat ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach, Éva Tímea (2008) A kábítószer elleni küzdelem új útjai különös tekintettel az ártalomcsökkentésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter , Attila (2008) Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Droppa, Ferenc (2008) A munka-(nélküliség) világa Battonyán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Drága, Zsuzsanna (2008) Magánnyugdíjpénztárak:tőkegyűjtés és szolgáltatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Szincsák, Andrea (2008) Az embercsempészés nyomozásának határőrségi tapasztalatai a magyar-ukrán államhatáron napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dzsunyák, József (2008) Az elítéltek jogi helyzete a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Szilvia Orsolya (2008) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása, különös figyelemmel azok megszűnésére, megszüntetésére Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Kinga (2008) Az első Váltótörvénykönyv és az annak nyomán kialakult joggyakorlat Békés-Csanád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, Márta (2008) A fogászati ellátás és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Gergely (2008) „Fejetlen” gyülekezők a fejlődő rendőrség ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Gergő Lajos (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Viktória (2008) Az adásvétel, különös tekintettel a részletvételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Mónika (2008) A gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi , Judit (2008) Az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed, Zsuzsanna (2008) Vagyonosodási vizsgálatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Edina Erzsébet (2008) Egészségügyi statisztikai adatok Magyarországon napjainkban, különös tekintettel a szenvedélybetegségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Barbara (2008) Totalitarizmus elméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesiné Zsemberi, Ágnes (2008) Egészségügyi ellátás bemutatása a Szegedi Fegyház és Börtön intézetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Alexandra (2008) A munkaügyi jogvita jellemzői és megoldásának eszközei a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Klaudia (2008) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermekeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Krisztina (2008) A munkaerő kölcsönzés jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős, Anett (2008) A bűnügyi együttműködés intézményei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Etédi, Csaba (2008) Cafeteria Rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Zsuzsanna (2008) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Andrea (2008) Sajtószabadság és korlátai a magyar írott és az elektronikus médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Kristóf (2008) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László Péter (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Melinda (2008) A sztrájk jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Inióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Meszes, Éva (2008) A köztisztviselői jogviszony jellemző sajátosságai, az életpálya és az etikai felelősség, valamint a szükséges változtatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Hajnalka (2008) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér , Emőke Katalin (2008) A helyi adóztatás rendszere Makó város önkormányzata költségvetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs, Gabriella (2008) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Erika Éva (2008) A prevenció szerepe és hiánya a magyar egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Gábor (2008) A vagyon kezelésével kapcsolatos gazdasági bűncselekmények és elhatárolásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Mariann (2008) Az apaság megállapítása iránti perek eljárásjogi szabályai különös tekintettel a bizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete , Beáta (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Krisztina (2008) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór, Katalin (2008) Munkavégzésre irányuló jogviszonyok közti eltérések az egészségügyi ágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó (2008) Fogyasztó megtévesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Mária Margit (2008) Adatvédelem a munkaviszonyban - összehasonlítás a hatályos német és magyar szabályozás alapján -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Anita (2008) Pályakezdő, és a női életpálya a HR szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frecskó, Alexandra Zsuzsanna (2008) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Furkó , Kálmán (2008) A vagyonelleni bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Barna (2008) A külföldiek termőföldtulajdon-szerzésérenek lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Attila (2008) Elöregedő társadalom, időskorúak egészségügyi, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Melinda (2008) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fäller, Zsuzsanna (2008) Halálbüntetés a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földes, Ágnes (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos, Emese (2008) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Galbácsné Varjasi, Berta (2008) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata : közelítés az EU-s szabályozásához és joggyakorlatához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi, Gábor (2008) Internet használat a mai Magyarországon a társadalom statisztikai összefüggések vizsgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Judit (2008) A nevelőszülői hálózat története, fejlődése és szabályozása a hatályos magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsi, Tibor (2008) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban különös tekintettel az ügyészi vádemelésre és vádképviseletre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gebhardt, Éva (2008) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geiger, Krisztina (2008) A munkaviszony és a polgári jogi jogviszony keretében történő munkavégzés kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelegonya , Ferenc (2008) Hazánk esővizeinek környezetjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Geleta, Liliána (2008) A fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségét elősegítő szociális ellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Georgievics, Ágnes (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerendás, Szilvia (2008) A gyermekvédelmi szakellátás a gyermekek védelmének rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergye, Linda (2008) Az alkotmányos alapjogok érvényesülése az iszlám jogban és a nyugati demokráciákban - különös tekintettel a nők és férfiak jogai közötti különbségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gesztesi, Kinga (2008) Jogharmonizáció és jogegységesítés a Tanács 93/13/EGK irányelvének átültetése és a Tanács 44/2001/EK rendelete kapcsán. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Gliba, János (2008) A büntetés-végrehajtás rendszerét átható nemzetközi egyezmények és egyéb dokumentumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Goczol, Odett Judit (2008) A hidegháború klasszikus korszaka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Goczol, Odett Judit (2008) A közszolgálati jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Golhovics, Gábor (2008) Munkaügyi kapcsolatok egy élelmiszeripari társaságnál - szakszervezeti szempontból - kezdetektől, napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gottschall, Judit (2008) Kiskőrös egészségügyi ellátásainak bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grátzné Takács, Magdolna (2008) Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás szerepe a munkanélküliek foglalkoztatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf, István (2008) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai, különös tekintettel az erdélyi, felvidéki és délvidéki viszonyokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald, Katalin (2008) Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Imre (2008) A kistérségek helye és szerepe a közigazgatásban, különös tekintettel a sarkadi kistérségre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, János (2008) A magyar országgyűlési választási rendszer az országgyűlési viták és alkotmánybírósági döntések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Ferenc (2008) A munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Lilla (2008) A gyermekvédelmi gyámság, a hivatásos és a nevelőszülői gyám feladatai és számadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza, László (2008) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyóniné Nagy, Marianna (2008) Gyermekek védelme szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Viktória (2008) A települési hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Andrea (2008) A rendőri korrupció elméleti és gyakorlati megfontolásai, különös tekintettel a közlekedési szolgálati ágra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győriné Bimbó, Erika (2008) Szociális munka és kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácser, Tamás (2008) Az alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán Imre, Istvánná (2008) Minőségbiztosítás, közös értékelési keretrendszer, teljesítményértékelés alkalmazása a közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, Gabriella (2008) A munkaviszony megszüntetésének egyes esetei a joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Julianna (2008) Szabadságvesztés-büntetés alatt állók egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Petra (2008) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Zsuzsa (2008) A szabadságvesztés végrehajtásáról, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatásáról és neveléséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Eszter Mária (2008) Az Emberi Jogok Európai Egyezményének alkalmazása az Európai Bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a 8. cikkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halm, Kornél (2008) Az Európai Unió nemzetközi jogalanyiságának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmainé Kormos, Edit Stella (2008) A hozzátartozói ellátások összegszerűsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos, Zoltán (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos, Ildikó Viktória (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Lajos (2008) Az építésügyi igazgatás szervezetének fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Tamás (2008) A diszkrimináció tilalma az EU munkajogában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Zsófia (2008) A szervezett egészségügy kialakulása az ókori görög társadalomban és a kínai kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó, Katalin (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Katinka Anna (2008) Új kihívások a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Róbert (2008) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Baráth, Éva (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Imre (2008) A magyar közigazgatási rendszer reformja, európai kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hell, László (2008) Munkavédelem, munkahelyi baleset. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Krisztina (2008) EGÉSZSÉGünk, az ÜGY. Az egészségügyi ellátórendszer működésének néhány aktuális kihívása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hettinger, Sándor (2008) Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya értelmezésének forró pontjai. A tisztességes eljárás és az egyenlő jogvédelem kérdései a Legfelsőbb Bíróság döntései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann, Zsolt (2008) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2008) A munkanélküliség és a foglalkoztatottság területi sajátosságai, a régiók, megyék és a kistérségek, ezen belül a Makói és a Móri kistérségek mutatóinak alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Aliz (2008) A gondoskodó leépítés hozzávalói - egy „rendhagyó recept”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (2008) Munkajogi és sztrájkjogi szabályok egymás mellett, - egymás ellen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (2008) Értékek és a középiskolások 1991 és 2007-ben készült vizsgálat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Máté József (2008) Az élettársi kapcsolatok jelenlegi szabályozása és de lege ferenda hazánkban és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Gazdag, Ilona (2008) A nőkre vonatkozó munkajogi szabályok, különös tekintettel az anyaságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Szalai, Mónika (2008) A magyar munkajogviszony keletkezése és megszüntetése a jogi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hruby, Bettina (2008) Az európai tőkepiac szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya, Éva (2008) Politikusi személyiségtípusok történeti változásai. A média prezentáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszics, Gabriella (2008) A franchise szerződés versenyjogi aspektusai. Az Európai Bíróság és a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Csilla (2008) Harmadik ország állampolgárainak magyarországi jogállása, különös tekintettel a menekültekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hutter, Orsolya (2008) Az Európai Unió hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozásának fejlődése, illetve ennek problémái az Európai Közösségek Bírósága esetjogának tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

I

Igács, Anita (2008) A foglalkoztatáspolitika Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ihász, Csaba (2008) A pénzmosás kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Zsuzsanna (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Róbert (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Noémi (2008) A 2003-as iraki háború nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Péter (2008) Online tartalmak szerzői jogi védelme, és a fájlcserélőrendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Incze, Tímea (2008) A baleseti táppénz kialakulás és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Dóra (2008) A gondoskodó létszámleépítés alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus, Donát (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó, Edina (2008) Az alapítványok létrejötte, különös tekintettel az alapítói körre és az alapítvány céljára. Az alapító okirat tartalmának és formai megfelelőségének biztosítása, a nyilvántartásba vételi eljárás folyamatának rögzítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joóné Takács, Györgyi (2008) A munkavállalók különös védelme az EU-ban és Magyarországon, különös tekintettel a nők és fiatalkorúak védelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anita (2008) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csilla (2008) A betegek jogai. A műhiba perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ferenc (2008) Családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Hajnalka (2008) Az alkohol-prevenció, mint a bűnmegelőzés eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Lívia (2008) Foglalkoztatási különbségek Magyarországon : (különös tekintettel a Dél-Alföldi Régióra). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Mária (2008) Határozott idejű munkaszerződés és részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szilvia (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juscsák, Dóra (2008) Az ingatlan-nyilvántartásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jászai, Linda (2008) Az élettársi kapcsolatokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsi, Klára (2008) Az orvosi ügyelet a közösségi és a magyar jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczér, Mária (2008) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaiser, Patrik (2008) A hazai nyugdíjrendszer problémái és reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kajtár, Zsolt (2008) A fekvőbeteg szakellátás finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kakasi, Zoltánné (2008) Emberi erőforrás jelentősége, fejlesztése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Béla (2008) Magánnyugdíjpénztárak szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaló, Istvánné (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Kata (2008) Kérdőjelek a császármetszés körül - Jogkérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, András (2008) Az Európai Unió alkotmányos fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karóczkay , Balázs (2008) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bűncselekménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasnyik, Beáta (2008) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, Klaudia (2008) A kiskorúak kriminalitásával kapcsolatos tények, tényezők és tendenciák az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, János (2008) A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának vezetésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona-Kis, Margit (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderessy-Szabó, Csaba Pál (2008) Munkajog fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra, és az Európa Uniós jogharmonizációra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kercsmarics, Szabolcs (2008) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Csaba (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Judit (2008) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, János (2008) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája különös tekintettel a Magyar Köztársaság érdekeire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2008) A hatékony és sikeres emberi erőforrások toborzásának és kiválasztásának szempontjai. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Attila (2008) A bűnmegelőzés szerepe a tanyavédelemben Bács-Kiskun Megye 2000-2007 évi adatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Judit (2008) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Viktor (2008) Vállalati szintű szakszervezetek működésének jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter, Gábor Tibor (2008) A bírói gyakorlat jellemzői Szabó József jogelméleti munkásságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter , Orsolya Janina (2008) A dán és a magyar sportjog összehasonlítása a nemzetközi sportjog fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila Tivadar (2008) Kisebbségi önkormányzatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csaba (2008) A jogellenes károkozás (damnum iniuria datum) szándékos és gondatlan alakzata - a lex Aquilia alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Anett (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gellért (2008) Halálbüntetés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Henriett (2008) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Imre (2008) A Minőségmenedzsment és a Szabványosítás Kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Kálmán (2008) Belpolitikai torzulások, gazdasági stagnálás a háború utáni Magyarországon (1944-1964). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, László (2008) A termőföld tulajdon megszerzésének és használatának szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bakos, Józsefné (2008) A MÁV ZRt. Humánstratégiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Szabó, Klára (2008) A mentőszolgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Zsuzsanna Ágnes (2008) Jog és irodalom. A tiszaeszlári vérvád per bemutatása Eötvös Károly: A nagy per és Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter című regényei alapján (Magyarország és az antiszemitizmus a XIX. század végén). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klimász, Zoltán (2008) Vita a szent korona-tan körül 1931-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klippel, Zsuzsa (2008) Mediáció, közvetítés a munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klisics, Diána (2008) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koch, Magdolna (2008) Az Európai Unió Energiapolitikája, ennek magyarországi törvényi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Erika (2008) Magyarországon nyújtandó egyes szociális ellátások a statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Beáta (2008) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Csaba (2008) Minőségfejlesztés az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2008) Személyügyi és munkaügyi rendszer kialakítása a Bosal cégcsoport kecskeméti vállalatainál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz, István (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi, Szvetlána (2008) A fogvatartottak foglalkoztatásának helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, László (2008) A személyes adatok védelme és a MÁV Zrt. jogalkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondráth, Lászlóné (2008) Családtámogatási rendszer, a gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknay, Zita (2008) Vezetői tevékenység a dolgozói elégedettség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, Eszter (2008) Az állami foglalkoztatási szolgálat modernizációs terveinek megvalósítása a szolgáltatásfejlesztésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpás, Rita (2008) A halászati jog alkalmazásának főbb gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós, Csaba (2008) A börtönügy helyzete külföldön, különös tekintettel a CPT tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koréh, Zoltán Tamás (2008) Az elektronikai és elektromos termékek hulladékainak szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszty, László István (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának korszerűsítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin Mária (2008) Környezetjogunk és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (2008) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó jogkövetkezményeinek végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edit (2008) Gyermekek védelme, gyermekvédelmi ellátások, anyaotthonok ma Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Emese (2008) Kiválasztás a közszolgálatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Endre Miklós (2008) Hol lakik a szuverenitás? - Az Európai Unió két alternatívája: államszövetség vs. szövetségi állam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2008) A közszolgálati jogviszony minőségének változása Magyarországon, 1992-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Judit (2008) Vadászati jog és a vadvédelem kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2008) A szatymazi vendéglátóhelyek gazdálkodása különös tekintettel a munkaerő gazdálkodásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária (2008) Gyermekek védelme és szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándor (2008) Le droit á un proces équitable in France dans le domain de procédure civile et de proces pénale dans une optique de la Convention européenne des droits de l"Homme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (2008) A megújuló energiaforrások alkalmazásának hazai és uniós jogi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (2008) A katonai anyagi és eljárásjogi rendelkezések de lege lata és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsoltné (2008) "Legyen jobb a gyermekeknek!” : nemzeti Stratégia a gyermekszegénység ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Mama, Éva (2008) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Pap, Enikő (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozláné Széchenyi, Sylwia Krystyna (2008) Magyarországi lengyelek a demográfiai és statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Jánosné (2008) Egészségbiztosítási pénztárak Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Gyöngyi (2008) A hulladékszállítás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán, Szilárd (2008) A Nemzeti Hírközlési Hatóság jogállása, szervezete, feladat- és hatásköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krámosné Schweitzer, Andrea (2008) Az első munkavállaló. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kugler, Tamás Szabolcs (2008) A rendőrségi együttműködés és intézményrendszere az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Ferenc (2008) A tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutrovácz, Jenő (2008) A jogi oktatás története az Amerikai Egyesült Államokban, Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Vivien Ágnes (2008) A települési környezet védelmének elmélete és gyakorlata Dunabogdány településen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Zsolt (2008) Az álláskeresők elhelyezkedési esélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpátiné Nemes, Katalin (2008) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kómár, Éva (2008) A motivació szerepe a felsőoktatásban : (elméleti és gyakorlati kérdések a GANF példáján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kórógyi, Zsolt (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai és jogi helyzete a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Katalin (2008) A közgyógyellátás átalakítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Gábor (2008) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési mechanizmusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi, Andrea (2008) A perújítás szabályai a magyar polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrös, Ágnes (2008) A piaci kihívások hatása az ügyvédség alkotmányos helyzetére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Anikó Zsuzsanna (2008) Szabad munkaerőáramlás az Európai Unióban, EURES. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczay, Erika (2008) Jogharmonizáció az állategészségügy terén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Norbert Zoltán (2008) Miért sztrájkol a magyar? A rendszerváltástól napjainkig. Fókuszban a 2007-2008-as év. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laduver, Róbert (2008) A börtön károsító hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Zoltán (2008) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Lilla Nóra (2008) A nemperes eljárások, különös tekintettel a közjegyzőkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth, Szilvia (2008) A francia és a magyar családtámogatási rendszerek összehasonlító elemzése az európai statisztikák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatosné Bozsó, Ildikó (2008) Munkaidő szabályozás a magyar munkajogban különös tekintettel az egészségügyi ágazatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatosné Kiss, Ágnes (2008) A családtámogatási ellátások múltja, jelene, jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lamperth, Éva (2008) A börtönegészségügy helyzete külföldön, különös tekintettel a fertőző betegségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos, Ágnes (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lapsánszky, Eszter (2008) A külföldiek foglalkoztatása az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Leier, Zoltán (2008) A praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, Anikó (2008) Az OECD jövedelem- és vagyonadókra vonatkozó kettős adóztatás elkerülését szabályozó modellegyezményének összehasonlítása a magyar-szlovák és a magyar-német bilaterális egyezményekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Miklós Zsolt (2008) A büntetés-végrehajtás megoldásra váró problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel , Tünde Beáta (2008) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liker, Ágnes (2008) Gyermekek a reklámban, reklám a gyermekekben - A gyermekreklám jogi és pszichológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Loboda, Endre (2008) A tömeges létszámleépítés nemzetközi modelljei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lojek, Andrea (2008) Időskorú személyek tartós ápolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lothné Polyák, Anita (2008) Cafeteria rendszer a vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász, Anna Borbála (2008) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Istvánné (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázámé Aradi, Judit (2008) Minőségbiztosítás az egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Anikó (2008) Állatjólét és állategészségügy jogi szabályozása az Európai Unióban, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi, Boglárka (2008) Jogharmonizáció és állami felelősség - különös tekintettel Magyarországra-. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lódi, Petra (2008) Közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései - különös tekintettel a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lógó, Andrea (2008) A segélyezési típusú rendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Gabriella (2008) A helyi adók Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczy, Tibor (2008) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macska, Andrásné (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madar, Kinga (2008) Megújuló energiaforrások felhasználásának uniós és hazai jogi keretei, különös tekintettel a geotermikus energiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Zoltán (2008) Munkaerő-ellátás: Toborzás és kiválasztás a WORK FORCE Kft., mint személyzeti tanácsadó cég gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, János György (2008) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Zsanett (2008) A jogerősen elítéltek statisztikai vizsgálata Magyarországon 1990-2006. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarné Vajda, Katalin (2008) Munka díjazása piacgazdasági viszonyok között, -a közalkalmazotti és köztisztviselői szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai , Andrea (2008) A merchandising. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Tímea (2008) Az Európai Unió migrációs politikájának új irányai, különös tekintettel a gazdasági migrációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Martinovics, Szilvia (2008) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Dániel (2008) Az Európai Unió támogatási rendszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Kinga (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Beáta Éva (2008) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer, Ferenc (2008) Kisebbségi jogvédelem, a kisebbségi önkormányzatok feladatai, jogállásuk, működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Melóné Dóczi, Judit (2008) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása az egészségügyben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Merhej, Raulla (2008) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Judit (2008) A védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miléder, Andrea (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlai, Kinga (2008) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misúr, Dóra Etelka (2008) A bizonyítási eljárás összehasonlítása az amerikai és a magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsáriné Bódi, Gabriella (2008) Az ösztönzési rendszerek bemutatása az Elcoteq Magyarország Kft példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Anett (2008) A munkanélküliség helyzete Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ilona Zsuzsanna (2008) Betegjogok Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Jenő (2008) Egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (2008) A 19. század egészségügyi története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Petra (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Viktória (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zita (2008) Hódmezővásárhely egészségügyi helyzete a szolgáltatások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Borbás, Ildikó (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mondi, Tamás (2008) Az adó-végrehajtási eljárás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Ervin Zsolt (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murányi, Réka (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mákné Kerekes, Andrea (2008) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, életpálya és etikai felelősség, esetleges változások a jövőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Anabella (2008) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. törvény hatályba lépésétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Zoltán (2008) A munkaerő-kölcsönzés egyes gyakorlati és szabályozási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Klaudia (2008) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Tamás (2008) A védő jogállása a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Zoltán (2008) A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mártáné Császár, Mónika (2008) Humán kontrolling a hatékony kontrolling rendszer kialakítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai, Viktória (2008) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései különös tekintettel a közúti baleset okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Mariann (2008) Megye helyett régió : (a területi foglalkoztatási érdekegyeztetés szintjének megváltoztatása). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Nándor (2008) A határontúli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méregh, Katalin (2008) Az örökbefogadás helyzete Magyarországon az adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Olga Nóra (2008) Javaslatok a Sztrájktörvény módosítására a magyar, valamint az európai uniós jogtudomány és joggyakorlat elemzése alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamásné (2008) Házasságjog a rendi magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tünde (2008) A munkaviszony megszüntetés esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Balogh, Edit (2008) A személyzet-beszerzési módszerek bemutatása, összehasonlítása, a kiválasztás módszertana. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Nobert (2008) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és a minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus, Gabriella (2008) Munkanélküliség, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, Dóra (2008) A jegyző jogállása, különös tekintettel a körjegyzőre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Éva (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsáné Tímár, Györgyi (2008) A munka díjazása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Lászlóné (2008) Prevenció egyéni és társadalmi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, András Zoltán (2008) Helyi jelentőségű természetvédelmi területek védetté nyilvánítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bernadett (2008) Szakszervezet a szolgálati jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csilla (2008) Vezetői és szakszervezeti tevékenység a magyar Rendőrségnél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel (2008) Magyarország népesedéstörténete a népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2008) Az orvos polgárjogi felelősségének változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit (2008) A dohányzás munkajogi megítélése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Levente (2008) Változások a magyar cégeljárásban a 2007. évi LXI. törvény értelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Levente (2008) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2008) Kik ítélkeznek felettünk? - Laikus és professzionális bíráskodás a büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Márta (2008) A módosított kisebbségi törvény alapján a kisebbségi önkormányzatok szerepe a kulturális identitás megőrzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Réka Marianna (2008) Munkanélküliség és foglalkoztatottság áttekintése Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilárd Márk (2008) A gyermekek jogai a családi jogban különös tekintettel a New York-i egyezményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (2008) A köztisztviselői jogviszony - életpálya. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2008) Elítéltek foglalkoztatásának aktuális problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Róza (2008) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2008) Munkaerő toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés dolgozói szinten a Tesco Globál Áruházak Zrt. tiszaújvárosi áruházában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szentgyörgyi, Ágnes (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál , Ildikó (2008) Uralmi technikák Latin-Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy, Tibor (2008) A fiatalkorú bűnelkövetők bűnmegelőzési adatai Bács-Kiskun megyében 2003-2007 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neubrandt, Gábor (2008) Értékpapírpiaci ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Anna (2008) A motiváció és az ösztönzés dinamikája a MOL Nyrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Hajnalka (2008) Mit ér a humánpolitika az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál, kihasználja-e komplex rálátását a munka világára? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi, Edit (2008) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Csaba László (2008) A magyarországi barlangok jogi helyzetének átfogó bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Emese (2008) Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti (2008) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Valéria (2008) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása különös tekintettel a jogviszony megszüntetésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németné Dina, Enikő (2008) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Dávid (2008) Idegenrendészeti kényszerintézkedések szabályozása az Európai Unió ajánlásának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Olasz, Imre (2008) A hódmezővásárhelyi fiatalok és az Európai Unió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Olosz, Gergely (2008) Az ügyvédi tevékenység szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Replyuk, Tünde (2008) A védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Onhausz, János (2008) Non-profit és civil szervezetek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Danka, Tünde (2008) Emberi erőforrás gazdálkodás a KUNSÁG VOLÁN Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Tóth, Zita (2008) Családtámogatási ellátások nemzetközi összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ostrogonac, Klaudia (2008) Közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztrovics, Lívia (2008) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztás, Erika (2008) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ottovay, István (2008) A kényszergyógykezelés és az alkoholisták kényszergyógyításának végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paksi, Zsolt (2008) Az öngyilkosságok demográfiai hatásai Hódmezővásárhelyen és környékén 1991 és 2007 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallaginé Szűcs, Ilona (2008) Az alapjogok főbb jellemzői az iszlám országok alkotmányos rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallos, Szilvia (2008) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Panyor, Anett (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Ágnes (2008) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzése 2007-ben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Antal (2008) Önkormányzati költségvetés alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Gergő Péter (2008) A munkaügyi viták megoldásának eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Dóra (2008) Postapiaci liberalizáció, avagy az egységes közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes körű megvalósítása összehasonlító jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patay, Roland (2008) A nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós, Tímea (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Tímea (2008) Végrehajtás a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pecze, Balázs (2008) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pengő, István (2008) A kultúra helyzete a mai Magyarországon a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczki, Milán (2008) A nyugdíjrendszer kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintémé Bordás, Mariann (2008) Intézmények az álláskeresők, munkavállalók szolgálatában : -a Munkaügyi Kirendeltségtől a Regionális Munkaügyi Tanácsig-. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andrea (2008) Külföldi munkavállalók Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Ágnes (2008) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipiczné Prágai, Julianna (2008) Köztisztviselői jogviszony Magyarországi és Európai Unión belüli szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Posta, Bernadett (2008) Betegjogok és néhány adatvédelmi problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poór, Emese (2008) Kompenzációs rendszer kialakítása egy szervezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Prajda, Éva (2008) Az értékpapírok forgalom bahozatala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Precskó-Domján, Mariann (2008) A REACH rendelet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekop, Tamás Krisztián (2008) A munkaerő-kölcsönzés magyar szabályozása és összehasonlítása a vonatkozó osztrák, német és olasz rendelkezésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prokop, Aliz (2008) Munkanélküliség a mai Magyarországon, főként Csongrád megyében, ezen belül Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páder, Balázs (2008) Amerikai kártérítési perek és hatásaik jogszociológiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páka, Erika (2008) A magánélethez való jog egyes kérdései nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Adrienn (2008) Kecskemét demográfiai és társadalomstatisztikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Margit (2008) A fogyasztóvédelem rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, György Simon (2008) Nyelvi és etnikai kisebbségek védelme Finnországban és hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páncsicsné Bényi, Mária (2008) Teljesítményértékelés a Secret Control GPS Kft.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páskuly, Orsolya (2008) Kompetencia alapú kiválasztás a közigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Sándorné (2008) Otthoni szakápolás és hospice. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pócsa, Attila (2008) Hulladékgazdálkodás Magyarországon az EU csatlakozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pördiné Kancsár, Anikó (2008) Munkaidő és pihenőidő a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Püspöki, Krisztina (2008) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radies, Gábor (2008) A Vegyipari szakszervezeti szövetség első 100 éve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Szilvia (2008) A közszolgálati jogviszony létesítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radvánszki, Anikó (2008) Az emberi jogok kontra terrorizmus ellenes harc? Avagy az emberi jogok érvényesülése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raics, György (2008) A horvát-magyar kapcsolatok története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajzik, Laura (2008) Magyar Államvasutak nyugdíjrendszere a megalapítástól a felszámolásig/megszüntetésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakonczai, Éva (2008) A fogyasztvédelem szerteágazó intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakusz, Ferenc (2008) A munkadíjazás formái piacgazdasági viszonyok között, egy nagyvállalat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reiter, Lilla (2008) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reketyei, Zsuzsanna (2008) Az Irányított Betegellátási Rendszer pénzügyi ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rencsik, Imola (2008) Irodalom a hatalom szorításában három Sütő dráma szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Enikő Anna (2008) Arccal a vasút felé, vs. arccal a kormány felé : (új típusú sztrájkkal új célokért a MÁV-nál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigóné Roicsik, Renáta (2008) A munkaügyi ellenőrzés szabályozása és végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai, Mónika (2008) Röszke község 2006/2007. évi egészségtervének bemutatása az általános iskolás gyermekek egészségi állapotára tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsnyák, Laura (2008) Szegények és áldozatok : -gyermeki sorsok a XXI. században-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Hajnalka (2008) Kiskunhalas város demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tamás (2008) Új elemek a hulladékjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Tóth, Judit (2008) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi, Veronika (2008) A nonprofit szektor szerepe az elöregedés által okozott problémák megoldásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Réginé Szögi, Erika (2008) Helyzetkép a szegedi munkaerő-kereslet és kínálat alakulásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi, Cecília (2008) Az alapjogok érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a munkához való jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Répási , Tibor (2008) A pártfogó felügyelet reformja hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai, Zsófia (2008) Diplomák és felsőfokú végzettségek honosítása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sasvári , Ferenc Ádám (2008) A kötelmi- és a dologi ügylet szétválása a hatályos Polgári Törvénykönyv és az Új Kódex Törvényjavaslata szerint. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Savanyó, Zsuzsanna (2008) Societas Europaea szabályozása az uniós rendelet implementálásának tükrében Franciaországban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Scheitz, Anikó (2008) A megújuló energiák jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Gábor (2008) Amerikai demokrácia-elméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schumacher, Zsolt (2008) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger, Zsolt (2008) A települési önkormányzati rendeletek törvényessége az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Orsolya (2008) A női munkavállalás sajátosságai a rendszerváltás utáni Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Csikós, Tímea (2008) A gyógyszer útja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Melinda (2008) A verespataki bányanyitás környezeti hatásvizsgálatának elemzése az uniós jog tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Szabó, Éva (2008) Gyermekek védelme, különös tekintettel Kiskunhalas gyermekvédelmi rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sivók, Zsolt (2008) Értékek az amerikai pártrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Smiri , Sándor (2008) A jogi oktatás összefüggései a jogásztársadalommal és a működó joggal, Pokol Béla jogelméleti koncepciója alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Edit (2008) A vízvédelem szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sprok, Zsófia (2008) A kockázati tőke jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stuber, Andrea Mária (2008) Választójogi és népszavazási kérdések az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surinás, Tünde (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása, különös tekintettel az állatvédelmi előírásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka, Nelli (2008) Az érdekegyeztetés szintjei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Adrienn (2008) Munkahelyi stressz és kiégés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Attila (2008) Bányász dolgozók társadalombiztosítási ellátásai és kedvezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2008) Egészségmegőrzés : gondolatok az egészségfejlesztésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2008) Bűnözés alakulása Kiskunhalason az igazságügyi statisztikai adatok tükrében az elmúlt 5 évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Olga (2008) A tanúvallomás mint bizonyítási eszköz jelentősége és a vallomástétel jogellenessége a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2008) Motiváció, teljesítményösztönzés magyar és külföldi vállaltoknál. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2008) Közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtószabadság aspektusából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Áron (2008) Magyarország jogalkotási kötelezettsége az EU tagság tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Garai, Tünde (2008) A sztrájk jogi szabályozása és joggyakorlata Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál, Tamás (2008) Megújuló energiaforrások Európai Uniós szabályozása, különös tekintettel a bioüzemanyagokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay , Kornél Géza (2008) Önkormányzat és helyi egyházak kapcsolatának újabb irányai a Budapest Főváros XV. kerületi Egyházi Tanács tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Ágnes (2008) Az EU vámegyüttműködése, különös tekintettel az EU bírósági gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaplonczai , Réka (2008) Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáryné Alföldi, Dr. Marianna (2008) A genetikailag módosított szervezetek agrárjogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Gyöngyi (2008) Alapjogok mint az egységes belső piac alapját képező négy szabadság lehetséges korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szebegyinszki, Attila (2008) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó, Tamás (2008) A francia és az olasz választási rendszer összehasonlító elemzése 1945-2002. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Péter (2008) A délszláv államok parlamentarizmusának fejlődése a II.világháború után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghő, Ágnes (2008) Az orvosi jogviszony kötelmi jogi megközelítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelezsán, Tibor (2008) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi, Orsolya (2008) A közösségi versenyszabályok decentralizált alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigethy, Csilla (2008) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Orsolya (2008) A családi kötelékek fogságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Anita (2008) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Rozgonyi, Beatrix (2008) Munkaerő kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziromi, Márta (2008) Az Európai Bíróság jogfejlesztő szerepe, különös tekintettel az alapjogi védelem kialakítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szmetena, Éva (2008) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Henriette (2008) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankóné Bódi, Ibolya (2008) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet- minőség ma az OTP Bank szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szutor, Vera Irisz (2008) A kisebbségi önkormányzati rendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Valéria (2008) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás : orvosellenőrzés az egészségbiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Diána (2008) L'immunité de saisie des oeuvres d'art (A műkincsek lefoglalása alól mentesítő jogi immunitás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, István (2008) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Beatrix (2008) Demográfiai változások Fehérgyarmaton a két utolsó népszámlálás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széllné Bíró, Zsuzsanna (2008) A családok támogatásának rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Hanna (2008) Börtönkárosító hatások a fogvatartottak személyiségére és drog a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szép, Eszter (2008) A szentendrei kistérség demográfiai és társadalomstatisztikai adatai a rendszerváltás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Csilla (2008) A 2006-os és 2007-es egészségügyi reformok és refomtörekvések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, László (2008) A maastrcihti kritériumok, valamint a konvergenciafolyamattal kapcsolatos várakozások Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Elvíra Adrienn (2008) Sport a nemzetközi jogban, különös tekintettel a doppingra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Renáta (2008) A diszkrimináció szabályozása Magyarország, illetve az Európai Unió jogában, és megjelenése a hazai oktatás és munkavállalás területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Sándor (2008) Fellebbezés a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tünde (2008) Az Európai Bíróság esetjogának hatása az európai társasági jog fejlődésére - különös tekintettel a német és az angol joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsné Szabó, Andrea (2008) Ösztönzési rendszer a MAG Hungary Kft-nél különös tekintettel a Cafeteria rendszerre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Péter (2008) A vagyont terhelő zálogjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Jánosné (2008) A Társadalombiztosítás története, változása napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Zsuzsanna (2008) Munkabiztonság, munkaegészségügy, a foglalkozás-egészségügy bemutatása a Villeroy & Boch Magyarország Kerámia Kft.-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Violetta (2008) A gyermeknek joga van a saját családjában felnőni. Egy gyermeki jog érvényesülésének vizsgálata a jogalkotói szándék és a jogalkalmazói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóki, Krisztina (2008) A magyar állatjóléti, állategészségügyi szabályozás és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, József (2008) A nemzetközi bűnügyi együttműködés, különös tekintettel az eljárási jogsegélyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Noémi Szilvia (2008) Kiskunhalas város önkormányzatának szerepe a helyi egészségügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sósné Vida, Andrea (2008) Nők büntetés-végrehajtásának elvi és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóvágó, József (2008) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sövény, Zita (2008) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tankó, Mária (2008) A FIDESZ megalakulása Tatabányán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Zsolt (2008) Munkabalesetek számának statisztikai vizsgálata a Tesco-nál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanárki, Éva (2008) Alcoa Köfém Kft. kollektív szerződésének változása 1993-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Mihályné (2008) A munka díjazása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó, Valéria (2008) A munkaügyi viták megoldására szolgáló intézmények főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tausz, Péter (2008) A magyarországi párt- és kampányfinanszírozás problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tedás, Anikó (2008) Az illeték, mint az államháztartás bevételeinek egyik forrása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári, Péter (2008) Az Európai Unió szőlő- és borszabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesváry , Zita (2008) A tanúvédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhesné Tóth, Ágnes (2008) Gyógyszerellátás az egészségügyi reformok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tichy-Rács, Ádám (2008) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsának állandó tagjainak fegyvereladási statisztikái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Timár, István Szilveszter (2008) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása, lehetőségei és korlátai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Györgyi (2008) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Éva (2008) Az ENSZ tevékenysége a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében - különös tekintettel a békefenntartásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trábert, Józsefné (2008) Atipikus munkavégzési formák az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turpinszky, Mariann (2008) Adathalászat egy új generációs bűncselekmény, az igazságügyi statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turtsányi, Domonkos (2008) A határon túli magyarság demográfiai helyzete, különös tekintettel a környező országokban élő magyarságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Viktória (2008) Az első magyar ex-lex kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tényi, Anita (2008) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Andrea (2008) Az életszínvonal alakulása Magyarország régióiban az uniós csatlakozás kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Alexandr (2008) Kézi és könnyűfegyverek nemzetközi jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ivett (2008) A jegyző és a polgármester jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2008) A hidegháború évei a Szovjetúnióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2008) A köztisztviselői életpálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Miklós Ferenc (2008) Az elítéltek foglalkoztatása szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2008) A "ne bis in idem" elvének európai érvényesülése az Európai Bíróság ítéleteinek tükrében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Géza (2008) Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2008) Közvetítői eljárás a büntetőjogban Magyarországon, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Judit (2008) A társadalombiztosítás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (2008) A hulladékgazdálkodás hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Rózsa (2008) A Magyarországi Református Egyház szabályozási autonómiája néhány példán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Kerekes, Zsuzsanna Rita (2008) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Koczkás, Katalin (2008) A családtámogatási ellátások kapcsolata a szociális ellátásokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tótyik, Zoltán (2008) A rendkívüli halálesetek metodikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóvizi, Ádám (2008) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Tamás (2008) Az egyenlő bánásmód érvényesítésének jogi eszközei hazánkban, különös tekintettel a szankciórendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Levente (2008) Rugalmas foglalkoztatás - szociális biztonság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Berta, Szilvia (2008) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben - Különös tekintettel a békéltető testületekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törő, Andrea (2008) Az európai bizonyíték-átadási parancs szabályozása és várható hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Szilvia (2008) A munkaügyi ellenőrzés kialakulása és fejlődése Magyarországon. A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása, közelítés az EU-s szabályozáshoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tüske, Ágnes (2008) A bányászati tevékenység jogi szabályozása, különös tekintettel a bányatavakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, András (2008) Az értékpapírosítás jogi kérdései a magyar szabályozás tervezetének tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbrichné, Varga (2008) Bács-Kiskun megye nemzetiségeinek demográfiai elemzése a 2001-es népszámlálási adatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Uszkay-Boiskó, Sándor (2008) A közösségi és a magyar versenyjog vizsgálata különös tekintettel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajcs, Nikoletta (2008) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajnai, Ádám (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsura , Rita (2008) Kártérítési és fegyelmi felelősség a sportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csilla (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Hajnalka (2008) A szabadalmi törvény és az európai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Imre (2008) A védjegy szerepe a gazdasági életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Józsefné (2008) A munkavállalók különös védelme a csoportos létszámleépítés esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2008) A foglalkoztatási rehabilitáció fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsolt (2008) A hivatali bűncselekményekhez vezető lehetséges okok a Büntetés-végrehajtásnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, István (2008) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Norbert (2008) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2008) Diplomás pályakezdők elhelyezkedési lehetőségei Magyarországon és az Európai Unióban különös tekintettel a szakmai gyakorlatra, valamint a diplomák és a szakképzések kölcsönös elismerésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Éva (2008) A létszámleépítések szociológiai háttere az esélyegyenlőség oldaláról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Sziliczai, Melinda (2008) A foglalkoztatás változása Japánban, különös tekintettel a nőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Gábor (2008) A távmunka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Vivien (2008) A munkáltatók és munkavállalók kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Éva (2008) A nyugdíjrendszerek koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass István, Károlyné (2008) Bordány község egészségügyi és szociális alapellátási rendszerének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veprik, Zita (2008) A szagazonosítás módszertana, helye és szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Éva (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres , Andrea (2008) Perbeli képviseletek, ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Versegi-Molnámé Balogh, Andrea (2008) Otthoni szakápolás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida-Szűcsné Hankó, Melinda Rita (2008) Az alkoholizmusról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vitkovics, Katalin (2008) A munkavállaló nők védelme. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vizugyel, Katalin (2008) A nemzeti környezetvédelmi program megvalósulása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszavlyev, Anita (2008) Bűnügyi és rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszavlyev, Zsanett (2008) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Volford-Makk, Eszter (2008) A ne bis in idem-elve és európai érvényessége. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ván, Erika (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Orsolya (2008) A jóléti, és szociális juttatások alakulása a Magyar Posta Zrt-nél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Mónika (2008) A hazai létszámleépítési gyakorlat rendszerváltásunktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Péter (2008) A digitális televíziózásra való átállás jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vérten, Erika (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Víghné Pintér, Andrea Zsuzsanna (2008) Az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelei, Roland (2008) A távmunka, mint az atipikus foglalkoztatás egyik formája. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zelenák, Melinda (2008) Az üvegházhatással szemben alkalmazandó megújuló energiaforrások hazai szabályozásának egyes részletei egy biogázüzem példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Kristóf Gábor (2008) Solt és Bács-Kiskun megye demográfiai adatai a legutóbbi népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zlatniczky, Balázs (2008) Összehasonlító elemzés a tanúvédelem intézéményéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Attiláné (2008) A családból kiemelt gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsidó, Gábor (2008) Gyermekjóléti szolgáltatás, problémák és megoldási lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Gábor (2008) Szakértői tevékenység, szakértői bizonyítás polgári peres eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsitnyányi, Áгpád (2008) A központosított illetményszámfejtés jelenlegi helyzetének áttekintése, a továbblépés lehetséges iránya. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Zsobrák, Norbert Lajos (2008) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldi, Gerda Edit (2008) Helyi önkormányzatok társulásai A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás működésének elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos, Bertalanné (2008) Megfontolások az oktatási szféra gazdalkodásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsucz, Zsolt (2008) Az önkormányzatok pénzügyei, helyi államháztartási jog a banki kapcsolatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi, Mariann Szilvia (2008) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó, Judit (2008) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zöldi, Tamás (2008) Foglalkoztatáspolitika Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrány, Norbert (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágner, Zita (2008) A bűnügyi együttműködés a nemzetközi jogban és az Európai Unió jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, István (2008) A rászorultságtól függő szociális ellátások jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ángyási, Anikó (2008) A korszerű ügyfélszolgálat követelményei, PR tevékenység, kommunikáció a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Árendás, Zita (2008) A magyar vadászat története - A hazai vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Eleonóra (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Eszter Veronika (2008) Ókori egyiptomi orvoslás és egészségkultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös, Ildikó (2008) A magyar öregségi nyugdíjrendszer sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Üveges, Orsolya (2008) Az elektronikus kereskedelem szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őri, László (2008) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 13:21:30 CEST.