Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items: 657.

A

Abay, Enikő (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi, Ferencné (2007) Hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aladics, László (2007) Az ügyfelek jogai a közigazgatási eljárások során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Barbara (2007) A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése, megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Katalin (2007) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, mint a pénzügyi intézmények felügyelő-, ellenőrző- és engedélyező szerve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Papp, Mária (2007) A fogyasztóvédelem intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apari, Szabolcs János (2007) Az ifjúság szexuális fejlődésének védelme, különös tekintettel a megrontásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Mária (2007) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagarus, Richárd (2007) Közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Annamária (2007) Magán munkaközvetítés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai, Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Viktor (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Judit (2007) Gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Péter (2007) A korrupció és annak büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné, Tenke (2007) Megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja Bács-Kiskun Megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balai, Ferenc István (2007) Helyi demokrácia a közigazgatás nyilvánosságának és törvényességének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Krisztin, Mónika (2007) A védőnő feladatai és közreműködése a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balonyi, Ágnes (2007) Szociális biztonság-szociális védelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zsófia (2007) Az ügyészi szervezet alkotmányjogi helyzete és annak visszásságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Dávid (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2007) Egy társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működése a gyakorlatban: Árpád-Agrár Zrt. Szentes. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Éva (2007) A jegyző, mint szabálysértési hatóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Mohai, Piroska (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Tibor (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsolt (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításának, nemzeti felépítésének, feladatkörének változásai 1991-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartsch, Éva (2007) Kiszervezés japán módra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, László (2007) Az épített környezet védelmének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becskeiné Csányi, Krisztina (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Dóra (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Richárd (2007) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Dóra (2007) A finn és a magyar alkotmány összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berki, Edit (2007) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth, Katalin (2007) Gyermekvédelem az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalanffy, Barnabás (2007) A főbb jogrendszerek, jogi kultúrák, jogászképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Tibor László (2007) A személyi jövedelemadó bevezetése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, Anikó (2007) A rendes felmondás szabályai a munka törvénykönyve alapján és az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, József (2007) A csempészet és a vámorgazdaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birizdó, Éva Zsuzsanna (2007) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Sándor (2007) A végrehajtási eljárás és problémái a szabálysértési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Virág, Klára (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Zsolt (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Diána (2007) Európai szövetkezeti modellek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Áron István (2007) A biotechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Anikó (2007) Az ügyfélszolgálat szerepe a nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, András Zoltán (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2007) A regionalizmus jelene és jövője Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczki, Mihály (2007) A kiküldetés, mint atipikus foglalkoztatási forma szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák, Szilvia (2007) A munkaidő szabályozása és gyakorlati alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Nóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Erika Barbara (2007) A jogi oktatás története Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, Éva (2007) A kábítószer büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Tímea (2007) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Judit (2007) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella Katalin (2007) Az öngyilkosságok statisztikája a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth, Szilvia (2007) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Barbara (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Tünde (2007) Az irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Szilágyi, Marianna Ágnes (2007) Többcélú kistérségi társulások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Anett (2007) A közlekedési bűncselekmények szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánó Kacskovics, Virginia (2007) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárszki, Adrienn (2007) A távmunka és annak jogi keretei, különös tekintettel a magyar szabályozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátoriné Farkas, Éva (2007) A munka díjazásának elméleti és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérdi, Adrienn (2007) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Károlyné (2007) Az önkéntes és magánnyugdíj rendszerek sajátosságai, az öngondoskodás jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Sándor (2007) A magyarországi háztartások internettel való ellátottságának alakulása, ennek társadalmi hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Alexandra Annamária (2007) Az elítéltek foglalkoztatása, munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei, Magdolna (2007) A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Borbála (2007) A jóvátétel jogintézménye a büntető anyagi- és eljárási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabai, Orsolya (2007) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó, Beáta Éva (2007) Dohányzók és nemdohányzók a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, András Gábor (2007) Nemzetközi büntetőbíróságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Katalin (2007) A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás speciális szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Ágnes (2007) A női bűnözés és a nők helyzete a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csere, János (2007) Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és a japán típusú minőségmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics, Szilvia (2007) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics, Tünde Olga (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Tamás (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Anikó (2007) A diákmunka jogi szabályozása a különböző országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertőné Antalfy, Ágnes (2007) Az egészségpénztár célja, jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Sándorné (2007) Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipszer, Éva (2007) A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményének minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári, Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsófia (2007) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia, Anett (2007) A szélenergia felhasználásának jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Ferencné (2007) A védőnők munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Janka (2007) A környezet büntetőjogi védelme, különös tekintettel az európai vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüdör, Beáta (2007) Családtámogatás a német szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czepán, Mónika (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok, Bernadett (2007) A családi nevelés elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Daridáné Csobán, Erika (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Olimpia (2007) A vezető állású munkavállalók és közalkalmazottak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, Zsombor (2007) Jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Orsolya (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zoltán (2007) Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Brigitta (2007) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Ákos (2007) Lakásbérlet Magyarországon, az Európai Unió lakásstatisztikai adataival összevetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Beáta (2007) Közlekedési szabálysértési tényállások a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Márta (2007) Hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovalovszki, Zsuzsanna (2007) A terrorizmus elleni küzdelem kérdésének nemzetközi- és európai jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdikné Rozsi, Terézia (2007) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sziveri, Valéria (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sápi, Éva (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duna, Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Boglárka (2007) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrőssy, Ivett (2007) A szennyvízkibocsátás szabályozása és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ember, Dr. Alex (2007) Munkahelyi baleset-üzemi baleset Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Szabolcs (2007) Az Európai Parlament politikai csoportjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engi, Erika (2007) A szakszervezetek története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falábú, Orchidea Arianna (2007) Diszkrimináció a munkajogban, különös tekintettel a munkahelyi szexuális zaklatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Éva (2007) A tárgyalásról lemondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Dr. Klára Nárcisz (2007) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Somkúti, Judit (2007) Fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása esélyegyenlőségük biztosítása érdekében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Nóra (2007) Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ágota Nikolett (2007) Szükség van-e gyermekvédelmi ombudsmanra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fecske, Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogorvoslati rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Lilla (2007) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, József Balázs (2007) A magyarországi roma kisebbség munkaerőpiaci helyzete statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Viktória (2007) Az atomenergia és a radioaktív hulladékok környezetjoga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Csongor (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Edit (2007) A fiatalok, a nyugdíjasok és a szegények szociális helyzete statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Irén (2007) Gyermek- és családvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, Dávid (2007) A magyar fogyasztóvédelem működése - kitekintéssel az elektronikus kereskedelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fercsi, Tímea (2007) Az irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann, Gábor (2007) Szociális biztonság és a rokkantsági ellátások az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann-né Hermann, Mónika (2007) Bányászati ellátások a nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Emese (2007) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Tamás (2007) A szennyvízberuházások finanszírozásának alakulása a jogszabályi környezet változásának tükrében (1992-2007). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Zoltán (2007) Az Európai Alkotmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricskó, Milán (2007) Helyzetkép az atipikus munkavégzési formákról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tamás (2007) A Bv. szervezetet érintő hatályos szabályozások végrehajtásának korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fárbás, Csaba (2007) A gyógyszer-finanszírozás alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Marianna Lili (2007) Az elítéltek foglalkoztatása és vallásgyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Ágnes Katalin (2007) Mediáció és arbitráció, mint a munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Éva (2007) Az adók harmonizációja az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Gábor (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács, Márta (2007) A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczy, Gábor (2007) Közbeszerzési eljárások az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garzó, László (2007) Posztmodern politizáció - a döntéshozatal átalakulása az információs társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergelyfi, Tímea (2007) Alternatív vitamegoldási módszerek - mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergyeni, Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergényi, Szabolcs (2007) Az állampolgársági törvények fejlődése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gidai, Éva (2007) Motivációs elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Gabriella (2007) Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Magdolna (2007) A munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Zsolt (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi, Éva (2007) A kölcsönszerződés szabályai a reformkori Kecskemét joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Enikő (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guth, Piroska Rita (2007) Gyermek elhelyezése, annak megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Jánosné (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Éva (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Brigitta (2007) Az egészségügyi helyzet alakulása napjainkban Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László Csaba (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László Tamás (2007) Az 1922. évi választójogi rendelet demokratikus kritikája : 1922-1926. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Zoltánné (2007) A betegek és az ő jogaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, Anita (2007) Társadalmi devianciák szociológiai változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gúth, Mária Éva (2007) Önkéntes nyugdíjpénztárak kialakulása a nyugdíjrendszerek változásának hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Éva (2007) A védőnők helye és szerepe a társadalom rendszerében, ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdó, Anna (2007) A gazdasági mediáció jövője Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál, Zsolt István (2007) Önfoglalkoztatók jogi helyzete a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Ildikó (2007) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harasztia, Katalin (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, András Péter (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hauptmann, Ibolya Anna (2007) Betegek és fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haydu, Olívia (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Annamária (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Emese (2007) A tanúvédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Mariann (2007) A rendkívüli felmondás és annak gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Péter István (2007) A fenntartható erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Zsófia Tünde (2007) Lobbi tevékenység és szabályozási lehetőségei az Európai Unióban és a nemzeti jogalkotásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Lívia (2007) A globális klímaváltozás elleni küzdelem eszközrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heidecker, Ferenc (2007) Fogvatartottak egészségügyi ellátása, helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Mónika Beatrix (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Zsuzsanna (2007) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Zsuzsanna (2007) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heredeáné Sprok, Magdolna (2007) Köztisztviselői jogviszony és annak tartalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hertling, Ildikó (2007) Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatainak vizsgálata, érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, István (2007) A kollektív tárgyalások kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Julianna (2007) A Csongrád megyei közigazgatási szervek szerepvállalása a társadalmi bűnmegelőzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Csilla (2007) Betegek, fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor (2007) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Miklós (2007) A rablás elhatárolása a kifosztástól, zsarolástól és önbíráskodástól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tímea (2007) A magyar nyugellátási rendszer története, jelenlegi működése, reformelképzelések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ákos (2007) A fogyatékkal élők jogainak kialakulása és fejlődése az Európai Unióban, jelenlegi helyzete Magyarországon kitekintve az Egyesült Királyságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudákné Farkas, Dr. Zita Anita (2007) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulló, Lívia (2007) Szabad felhasználás a német és a magyar szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Erika (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódiné Gulyás, Éva (2007) Egyéni vállalkozó biztosítása a magyar társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilyés, Zsuzsanna (2007) A volt Jugoszlávia területén elkövetett nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekményeket bíráló hágai Nemzetközi Törvényszék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ilyésné Négyesi, Mónika (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, István (2007) A Custodia felelősség kialakulása és jelentősége a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Ildikó (2007) Oktatás és képzés a Humán Erőforrás Operatív Program keretein belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivits, Anna (2007) Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Ildikó (2007) Humánerőforrás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Judit (2007) A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jani, Ivánné (2007) Rokkantsági nyugellátások 1875-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janitz, Balázs (2007) Az erőszakos bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jegesy, Vera (2007) A vezető tisztségviselő polgári jogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Katalin (2007) Magánnyugdíjpénztárak: tőkegyűjtés és szolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai, Petra (2007) A környezeti károkért való polgári jogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovainé Horváth, Hajnalka (2007) A köztisztviselői jogviszony tartalmának változása a 2006. évi törvénymódosítást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jesity, Klára (2007) Az európai egység kialakulása a II. világháború után a Római Szerződések megkötéséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jillek, Adrienn (2007) A lakásszövetkezetek létrejötte Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Anikó (2007) Non-profit és civil szervezetek statisztikai adatai a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Zsolt (2007) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Adrienn (2007) Szabad mozgáshoz való jog az Európai Unióban a 2004/38/EK irányelv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Péter (2007) A tisztességes eljáráshoz való jognak az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán kialakult esetjog összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász , Antalné (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Péter (2007) A választási rendszerrel kapcsolatos alkotmánybírósági döntések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánovszki, Ágnes (2007) A gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás rendszerének kialakulása, változásai és működése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójártné Gyóni, Éva (2007) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Kiss, Irén (2007) Helyi szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiái "Lajosmizse Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004" projekt kutatási adataira alapozva, statisztikai megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsevics, László (2007) A szellemi alkotások védelme a nemzetközi magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Éva (2007) Természetvédelem szervezete és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamocsai, Andrea (2007) Az ombudsman vizsgálati eljárása, jogfejlesztő szerepe, működésének tapasztalatai éves jelentései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kara, Ágnes (2007) Szakszervezetek működése, jogainak érvényesítése egy konkrét vállalat kollektív szerződésének bemutatásán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Rita (2007) A keresőtevékenységet folytató külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsondi, Jánosné (2007) Munkanélküli ellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kastal, Márta (2007) Nők tartós munkanélküliségének megelőzése, munkába állásának elősegítése Csongrád megyei munkaerő-piaci program munkanélküliségére gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Diána (2007) A generalis congregatiok újjáéledése a korai Anjou-korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Eszter (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazy, Zoltán (2007) A megújuló energiaforrások környezetre gyakorolt hatásai és jogi szabályozásuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskésné Molnár, Márta (2007) A társadalombiztosítási nyugellátás megállapításánál figyelembe vehető szolgálati idő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Erika (2007) Víz: irányelv és gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Imola (2007) Humánerőforrás fejlesztés a Dél-Alföldi régióban a ROP fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Lajosné (2007) A vállalati és a humánstratégia kapcsolata a MÁV ZRt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, László (2007) A versenykorlátozó megállapodások szabályozása a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Réka (2007) Az Európai Unió regionális politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderessy-Szabóné Sprok, Ágnes (2007) Családtámogatási ellátások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekesné Torda, Éva (2007) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerepesi, Katalin (2007) Az ózonproblémák környezetjogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Melinda (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Judit (2007) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése és szabadságvesztés-büntetése végrehajtásának története 1978-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Bernadette (2007) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétellel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2007) A terhességi és anyasági ellátások hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Balázs (2007) A titkos információgyűjtés helye és szerepe a kriminalisztikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Jakabné Szedoglavits, Jolán (2007) A munkanélküliség adatai Makón napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál, Ibolya (2007) A magyar munkajog bérezési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2007) Export támogatások ellenőrzési rendszere. Az EMOGA Garancia Részlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Róbert Károly (2007) A véleménynyilvánítási szabadságjog és a büntetőjogi felelősség kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Amarilla (2007) A Biztonsági Tanács reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Györgyné (2007) A távmunka elméletben és gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin Viktória (2007) Gyógyfürdő szolgáltatások jelentősége napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nóra Márta (2007) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tünde (2007) Az érdekviták megoldása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Éva (2007) Ügyfélszolgálat a közigazgatásban az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Gál, Katalin (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Gór, Zsuzsanna (2007) Hátrányos helyzetű munkanélküliek a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kliment, Krisztina (2007) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Lászlóné (2007) A vállalkozás, mint szervezet. A szervezeti kultúra a vállalkozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Csató, Judit (2007) A participációs intézmények működése egy német konszern leányvállalatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Krisztián (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczó, Ferenc (2007) A terhelt joghelyzete a mai magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kodai, Angelika (2007) A gazdasági és vagyon elleni bűnözés empirikus elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koloszár, Zsolt (2007) A kereskedelmi jog és a kereskedelmi társaságok kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Melinda (2007) A magyar és a román vadgazdálkodás és vadászati jog összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi, Gábor (2007) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, József (2007) A helyszíni szemle. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Erika (2007) Európai Unió munkajogi irányelvei a munkavállalók védelme érdekében, és a hazai szabályozás jelenlegi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Tibor (2007) Budapest a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, Kata (2007) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kordásné Süli, Mária (2007) Változtatások az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Gergő (2007) Pártideológiák és azok változásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai, Mónika (2007) A rendőrségi kommunikáció, mint a rendőrségi munka ellenőrzésének eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kosdi, László (2007) A munkaidő szabályozása a Munka Törvénykönyvében és a szabályozás problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kottán, Viktória (2007) A képviselő-testület bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, András (2007) A választási rendszer és a választójog kritikája Magyarországon (1989-2006), az EP választások közjogi tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Annamária (2007) Házaságkötések, válások, születések és halálozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Béla (2007) Védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ditta Piroska (2007) A szakszervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítő szerepének alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kamilla Barbara (2007) Merchandising a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária (2007) A "befogadó" munkahelyi modell kidolgozása a HUNGERIT Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2007) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kialakulása, szervezete, feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Éva (2007) A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin, Szilvia (2007) Az egészségmegőrzés szemléletmódjai és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krix, Orsolya (2007) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukla, Beáta (2007) A munkaidőkeret alkalmazása a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Natália (2007) A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Sarolta (2007) A bűnözés és a bűnüldözés statisztikája a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kundráth, Jolán (2007) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kusztos, Anett (2007) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutorné Hufnágel, Edit (2007) A munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuzma, Rita (2007) A meggyőző kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Dóra (2007) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi, Áron (2007) Jogorvoslati rendszer a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káli, Krisztina (2007) Az orvosi jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Dezső László (2007) A helyi adórendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Henriett (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Anikó Éva (2007) A helyi önkormányzatok által beszedett adók bemutatása Magyarországon és Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Beáta (2007) A lízingszerződés, különös tekintettel a tulajdonjogi aspektusokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Edit (2007) Munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kömüves, Hajnalka (2007) Nők és férfiak foglalkoztatási esélyegyenlősége az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesi, Dalma (2007) Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Lídia (2007) Bűnmegelőzési adatok Bács-Kiskun megyében 2002-2006. között, különös tekintettel a tanyavédelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Levente (2007) Bankárok az ókorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Henrietta (2007) A szövetkezetek és az értékesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Éva (2007) Raymond Aron totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakó, Anita (2007) A büntetés-végrehajtás szerepe a visszaesés megakadályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lampek, Bernadett (2007) A KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Társaság múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó, Krisztina (2007) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lazányi, Magda (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés szabályozása, végrehajtása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczkiné Kelemen, Csilla (2007) Családtámogatási rendszer hatása a magyarországi gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele, Éva (2007) A kultúra és az intézményi hagyományok hatása az egészségbiztosítás kialakulására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Béla (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Éva (2007) Az Európai Unió közös agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Less, Krisztina (2007) Emberi erőforrás biztosítás elméletben, gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Péter (2007) Politikai marketing, mint kampánystratégia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lohonyai, Bernadett (2007) Okmányhamisítások az igazságügyi statisztika tükrében a mai Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lombfalvi, Katalin (2007) A külföldiek magyarországi munkavállalása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Jánosné (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Lilla Anikó (2007) Gyermekek szexuális kizsákmányolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Edina (2007) Előmenetel a közszolgálatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Györgyné (2007) A hozzátartozói nyugdíj rendszere Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Zsuzsanna (2007) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés problematikájáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Mariann Éva (2007) A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Péter (2007) Vállalkozás alapításának jogi feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévay, Endre (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei, Anna (2007) A színlelt szerződések és kényszervállalkozások elleni eszközök az európai és a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lődörné Fazekas, Katalin (2007) A családtámogatás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsik, Edit (2007) A Csillag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsikné Dr. Lajkó, Dr. Dóra (2007) Az elöregedés és a tartós ápolás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (2007) Helyi önkormányzatok bevételei, különös tekintettel az Európai Unióból származó forrásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madajcsek, Ildikó (2007) Egészségügyi reformok, hatásuk az egészségügyi szolgáltatásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, József (2007) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, sajátossága, életpálya, etikai felelősség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magos, Zoltán (2007) A közigazgatási eljárási törvény hatálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Dávid (2007) A jóléti állam és a globalizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Gábor (2007) A motivációs tényezők szerepe és hatásfoka életkoronként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Margit, Ágota (2007) A nemzetközi humanitárius jog intézményesülése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margitai, Mária (2007) A közúti baleset gondatlan okozásának szabályozási és minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martyin, Eszter (2007) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marunák, Eszter (2007) A Független Rendőr Szakszervezet és kollektív szerződései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mazán, Katalin (2007) Többcélú kistérségi társulások különös tekintettel a kaposvári kistérség vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Erika (2007) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus, Róbert (2007) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Mónika (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, Hajnalka (2007) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, Katalin (2007) Az időskorúak munkaerőpiaci helyzete Dunaújvárosban és vonzáskörzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályiné Kovács, Krisztina (2007) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miksi, Melinda (2007) A munkaerő-kölcsönzés alapvető összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mirkovics, Péter (2007) Özvegyi nyugdíj Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misits, Ildikó (2007) Gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolcziné Erdélyi, Felícia (2007) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolcziné Nagy, Andrea (2007) A migráns munkavállalók munkanélküli ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskéri, Márk (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohay, Tibor (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován, Hilda Anikó (2007) Minőség az egészségügyben, központban a betegelégedettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Marcell Szabolcs (2007) A német és magyar szociális segítségnyújtás összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, György (2007) Deviancia mutatók a magyar családok helyzetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (2007) Toborzás, kiválasztás és teljesítményértékelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (2007) A lízingszerződés, mint atipikus szerződés és a hitel- és kölcsönszerződés, mint tipikus szerződés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Magony, Edina (2007) A kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Szénási, Ilona (2007) Békés megye társadalomstatisztikai és demográfiai mutatói napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monoriné Banó, Csilla (2007) A drogok színes világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moravszki, Éva (2007) Munkavállalás az Európai Unióban a 2004-es bővítés után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Must, Rita (2007) Az öregségi nyugdíj koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsnay, Ágnes (2007) Európai foglalkoztatáspolitika működésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Málik, Boglárka (2007) A francia politikai rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Málovics, Kata (2007) Kényszervállalkozás és szervezeti kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkusné Csáti, Erika (2007) Foglalkoztatási érdekegyeztetés Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Melinda (2007) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Magdolna (2007) Hospice ellátások az egészségbiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Mónika Nóra (2007) Alapellátások, különös tekintettel a foglalkozás-egészségügyi ellátásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Anikó (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (2007) A házastársi vagyonközösség egyes elemei, valamint megszűnése és megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (2007) A kortárs angolszász jogelmélet törekvései: az amerikai jogelméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mócza, Istvánné (2007) Egy fogyó Nemzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nadicsán, Zsuzsa (2007) A szakszervezetek jogai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila László (2007) Ösztönzésmenedzsment az állami szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztián (2007) Werbőczy István jogász-politikus megítélése, kora, munkásságának jogtörténeti háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Noémi (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2007) A NATO és az EU szerepvállalása az afganisztáni békefenntartásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2007) Rendszerváltók vagy reformerek? A reformerek szerepe az MSZMP lebontásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petra Ilona (2007) A felszámolási eljárás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2007) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Éva (2007) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybali, Ágnes (2007) Koszovó és a nemzetközi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyházi, Szandra (2007) A culpa mint szerződéses felelősségi fokozat - kialakulása és fejlődése a preklasszikus és klasszikus római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szelei, Ildikó (2007) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemecz, Gabriella (2007) A jog, mint kulturális jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemeskériné Cseh, Szilvia (2007) Az öregségi nyugdíjkorhatár alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics, Anna (2007) A motiváció és az ösztönzés dinamikája a MOL Nyrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novikov, Krisztina (2007) Nyugdíjrendszerünk kialakulása és jellege napjainkban, a cafetéria-rendszer jelentősége az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, Ágnes (2007) A nők különös munkajogi védelme Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas, Dóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Lilla (2007) A turizmus hatása a foglalkoztatásra Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Jánosné (2007) A transzplantáció hazai gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Magdolna (2007) A létszámleépítések gyakorlatának, szabályozásának változása a rendszerváltástól napjainkig Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Dr. Zoltán (2007) Atipikus foglalkoztatási formák: a távmunkavégzés és jogi aspektusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Névery, Csaba (2007) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a közúti baleset okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Imre (2007) A hódmezővásárhelyi fiatalok és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gábor (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Dr. Zsolt (2007) Megtérítési eljárás az egészségbiztosítási ágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Tamás (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Nóra Natália (2007) Házasság és concubinatus az ókori Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osvald, Ferencné (2007) A munkáltató felelőssége az üzemi balesetért és foglalkozási megbetegedésért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlánczi, Péter (2007) Szabálysértési hatóság és bíróság eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztotits, Ildikó (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palai, Olivér Viktor (2007) Adatok a Magyar Polgári Perrendtartás statisztikáiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palecska, Pál (2007) A kapcsolattartási jog szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Norbert (2007) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palágyiné Váradi, Katalin (2007) Személyiségfejlesztés és karriermenedzsment a Tesco Globál Zrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásthy, Gabriella (2007) A sztrájk szabályozási formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti, Csilla (2007) A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pandazis, Nikosz (2007) A fogyatékkal élők szociális ellátása, különös tekintettel a mozgássérült gyermekek óvodai gondozására Szigetszentmiklóson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Éva (2007) Humán erőforrás gazdálkodás jelentősége, fejlesztése, gyakorlata Magyarországon egy termelő és nem termelő vállalat kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Andrásné (2007) Betegjogok és a betegjogok érvényesülése hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Attila Péter (2007) A környezetvédelem intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Boglárka (2007) Karrier a munkavállalón innen és a hivatalokon túl. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2007) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patak, Sándor (2007) A magyar szövetkezetek jogi szabályozásának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataky, Tibor Csaba (2007) Vadon élő állat és gépjármű összeütközése a magyar illetve a német jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Renáta (2007) Az ellátottak jogainak érvényesülése az idősek otthonában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patócs, Nikolett (2007) A vadászbalesetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Gabriella (2007) A nemzetközi kulturális együttműködés, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Annamária (2007) A közlekedési bűncselekmények jellemzői, különös tekintettel a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petkovics, Nikoletta (2007) A fogyasztók jogainak védelme Magyarországon Európai Uniós kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrics, Gabriella (2007) A hallgatói fegyelmi felelősség szabályozásának néhány kérdéséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrity, Krisztina (2007) A nagyfai büntetés-végrehajtási intézet múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Judit (2007) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Zsanett (2007) A víz és a talaj agrárjogi és környezetjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Bernadett (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Erika (2007) Az otthoni szakápolásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Melinda (2007) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Tamásné (2007) A magyarországi művesekezelés privatizációja, illetve finanszírozási problémai a napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piri, Balázs (2007) A gyorsított bírósági eljárás a Fővárosi Bíróság illetékességi területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós, Norbert (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potháczki, Dóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi, Norbert (2007) Damnum iniuria datum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Eszter (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Zita Zsuzsanna (2007) Okirati bizonyítás tekintettel a technikai újszerűségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Tímea (2007) A börtönügy helyzete az európai uniós államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pártos, Katalin (2007) A sértetti jogok, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Orsolya (2007) A magyar vadászat jogi szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztorné Dr. Laczkó, Zsuzsanna (2007) Megtérítési eljárás a nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Andor (2007) Sándorfalva napjainkban a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pézsa, Gábor (2007) A kábítószerrel való visszaélés jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pónusz, Sándorné (2007) Kafetéria, avagy amit akartok? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rakonczai, Veronika (2007) A magyar vadászati jog története és hatályos jogi szabályozásának bemutatása a vadászati felelősség tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakonczai, Zsolt (2007) Közlekedési bűncselekmények a magyar joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Edit (2007) A geotermikus energiával kapcsolatos jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák, Zsuzsanna (2007) Társadalomstatisztikai adatok a szegénységről a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rinkács, Gyöngyi (2007) Betegek és fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Csilla Éva (2007) Jogellenes piaci magatartások Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a kartelltilalomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi, Brigitta (2007) Humán erőforrás-gazdálkodás a magyar ingatlan-nyilvántartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Anett (2007) A munkanélküli ellátórendszerek sajátosságai, azon belül is az álláskeresési járadék és a pályakezdő munkanélküliek helyzetének segítéséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gergely (2007) Az első fokú büntető tárgyalás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gyöngyvér Gabriella (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Tóth, Szilvia (2007) Esélyegyenlőség érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a női munkavállalókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Katalin (2007) Kiskorúak védelme a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rákos, Rita (2007) Családon belüli erőszak a gyermekvédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédei, Bernadett (2007) Bűnmegelőzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Andrea (2007) Az állatok védelme a történelem és a hatályos jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Krisztián (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róbert, Erika (2007) Az üzemi tanácsok története, jogi szabályozása és működése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Gellért Ákos (2007) A munkavállalók jogai Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rőczei, Zsoltné (2007) A gyermekgondozási segély történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt, Gábor (2007) Diszkrimináció a felvételi eljárás során a munkahelyen. Jogorvoslati lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schweiczer, Ildikó (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltozatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Komádi, Beáta (2007) Hivatásos, közalkalmazott, köztisztviselő és munkaviszonyban foglalkoztatottak egészségbiztosítási ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeczi, Szilvia (2007) Plébános választás a középkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Erika (2007) Egyenlő esélyek érvényesülése a munka- és szociális jogban, avagy a nők helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Judit (2007) Kormányformák összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Szabolcs (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zoltán (2007) Állategészségügy jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (2007) A szövetkezeti érdekképviseletek részvétele az új szövetkezeti törvény megalkotásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Edit Magdolna (2007) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a rendőrhatóságok gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Noémi (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtás; (ezen belül pl. Az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Andrea (2007) Közjegyzői eljárás különös tekintettel a hagyatéki eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Kitti (2007) A pártfogó felügyelet reformjának végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soponyai, Csaba (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Csikós, Szilvia (2007) A kollektív szerződések nyilvántartási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stenszky, Atilla (2007) Makó a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó, Krisztina (2007) Elektronikus kereskedelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Márton (2007) A "governance" fogalmi rendszerének összefüggései az alkotmányos alapjogok fejlődésének kérdéseivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2007) A korlátolt felelősségű társaság az angol és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Előd Sándor (2007) Foglalkoztatáspolitika és szabad munkaerő-áramlás az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Jánosné (2007) A MÁV ZRT. kollektív szerződése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2007) A Sportközpont gazdálkodásának vizsgálata a programköltségvetés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anett (2007) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anita (2007) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2007) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség mérséklésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (2007) Egy kórház munkaügyi kapcsolata. A betegjogi képviselő szerepe a vitarendezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella Tünde (2007) A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív alapú szankciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna Ágnes (2007) A polgári légi közlekedés védelmének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2007) A németországi kollektív szerződések alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva Judit (2007) Építésügyi igazgatás. Az építési tevékenység során elkövetett jogsértések és jogkövetkezményeik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Vass, Laura (2007) A munkáltató kártérítési felelőssége különös tekintettel a nem vagyoni kárra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakálné Szekeres, Andrea (2007) Az örökbefogadás jogi szabályozása és gyakorlati érvényesülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zsolt (2007) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának hatása a magyar egészségbiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Nóra (2007) A közérdekű munka végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó, Nóra Zsuzsanna (2007) Az 1931-es népképviseleti választások Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeder, Ágnes (2007) Az adóvégrehajtás általános szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Laura (2007) Az Európai Unió szociális koordinációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Laura (2007) A rendkívüli felmondás a magyar jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegediné Nemes, Tímea (2007) A nyugdíjbiztosítási ágazat regionális strukturális szervezetének kialakítása a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegi, Borbála (2007) A természetvédelem szabályozásának új kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegény, Judit Éva (2007) Eutanázia, önrendelkezési jog és emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeimanné Berta, Erika (2007) A házastársi vagyonközösség javainak megosztása a hatályos szabályokban és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Erika (2007) Fegyveres testületekben működő szakszervezetek szerveződése. A Csongrád megyei rendőrkapitányságokon működő szakszervezetek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Olga (2007) Teljesítményértékelés napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér, István (2007) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi, Szabolcs (2007) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrő, Szabolcs (2007) A nem vagyoni kártérítés szabályai, különös tekintettel az összegszerűségi kritériumokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrődi, Mária (2007) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szentpéteri, Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigedi, Péter (2007) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Zsuzsa (2007) A fogyatékos személyek egyes alapjogai Magyarországon. Integráció a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilvási, Gabriella (2007) A direkt akciók szabályozása és tendenciái az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (2007) A BRFK igazságügyi statisztikai adatainak elemzése, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Ágnes (2007) A társadalombiztosítás (balesetbiztosítás) történeti kialakulása, valamint a foglalkoztató megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási ellátásokért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd, Gábor (2007) Rokkantosítás és/vagy szociális biztonság? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szimandl, Regina (2007) Lassan gyorsuló perek, a peridőtartam elhúzódásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirányi, Ágnes Anna (2007) Az egészség évtizedének nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitkai, Erzsébet (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák, Gábor Zoltánné (2007) A nyugellátás iránti igény elbírálás bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlatárovics, Lászlóné (2007) Házi szakápolás és hospice ellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokol, Borbála (2007) Szenvedélybetegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurovecz, Zoltán (2007) Az emisszió - kereskedelem magyarországi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Annamária (2007) Személyiségkárosító hatások a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Hajnalka (2007) Az egészségbiztosítás keretében folyósítottt pénzellátásokra vonatkozó jogszabály-változások 2001. január 1-től 2006-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Ágnes (2007) A belföldi és a nemzetközi jogsegély közigazgatási jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Szilveszterné (2007) A háziorvosi gyakorlat kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Dóra (2007) A földtulajdonosi közösségek kialakulása és aktuális kérdései a vadászati jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Annamária (2007) Az adásvétellel történő termőföld tulajdonjog megszerzésének szabályozása és az uniós elvárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőgyényi-Kovács, Szabolcs (2007) Feminizmus és feminista jogelméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Szilvia (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Valter Pál (2007) Közszolgálati jog, közszolgálati jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (2007) A köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Gyuláné (2007) A nyugdíjbavonulás rugalmasítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Edina (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Sándor Lászlóné (2007) A rendszerváltást követő időszak foglalkoztatáspolitikájának hatása egy magyar vállalat (BKV ZRt) humánpolitikájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosdi, István (2007) A kiküldetés munka- és szociális jogi kérdései az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Inez (2007) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Orsolya (2007) A kollektív tárgyalások és kollektív szerződések kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Edit Szonja (2007) A munkaidő és pihenőidő szabályozása a magyar és az európai uniós munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Róbert (2007) A régiók bizottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Kovács, Anikó Marian (2007) Az egészségbiztosítás szerepe egy az Európai Unióban élő magyar nő életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Talló, Andrea (2007) A letelepedés szabadsága az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaga, Csilla (2007) A ne bis in idem elv érvényesülése az európai büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Tímea (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tariné Pócs, Mária (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Ferenc (2007) A hajléktalan lét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Linda (2007) Fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzete az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taskovics, István (2007) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke, Sára (2007) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Ildikó (2007) A magyar családtámogatás alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Ágnes (2007) Egy nagyvállalat munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiborfi, György (2007) Büntetőjogi integráció Európában, különös tekintettel a formálódó közösségi büntetőjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tichy, Zoltán (2007) Az elektronikus közigazgatás kihívásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihany, Tünde (2007) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Nóra (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Csilla (2007) A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elősegítő állami és vállalati programok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz, Hajnalka (2007) A részmunkaidős és határozott idős foglalkoztatás az atipikus munkaviszonyok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombátz, Gábor (2007) Adósságkezelés az építőiparban egy szegedi cég gyakorlata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tordasi, Péter (2007) A gyermekek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Andrea (2007) A gyermek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornai, Kinga (2007) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tresz, Adrienn Katalin (2007) Környezettudatos vállalatvezetés a szegedi környezetgazdálkodási közhasznú társaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tupcsia, Éva Mária (2007) A gyermekjogok érvényesülése az egyes jogágakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Anikó Noémi (2007) A munka és a magánélet egyeztetése: Az európai országok összehasonlító ismertetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori, Edit (2007) A magyar nyugdíjrendszer főbb kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, László (2007) Jog és irodalom (Shakespeare: A velencei kalmár). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dániel (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márta (2007) A védőnők szerepe a családgondozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mónika (2007) Nyugdíjrendszerek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Veronika (2007) Az egészségbiztosítás igazgatási rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Beáta (2007) Munkakör értékelés megvalósulása a termelő vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csongor (2007) Érdekegyeztetés, sztrájk a közszférában, fókuszban a közelmúlt történései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyula Ernő (2007) A nevelés helyzete a külföldi börtönökben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imola (2007) A távollevők között kötött szerződések speciális megjelenési formája - a csomagküldő kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2007) Gyermeki jogok és gyermekvédelmi alapelvek a magyar jogrendszerben az ENSZ gyermekjogi egyezményének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2007) A bírósági ügyforgalom adatai első fokon a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsanett (2007) A nemzetközi büntetőbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia (2007) Az emberölés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tamásné Pap, Márta (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Szeles, András (2007) Kriminológiai változások a rendszerváltás után, a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné, László Szilvia (2007) Családtámogatási ellátások fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Ménich, Hajnalka (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér, Emese (2007) A nők szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Dr. László Gábor (2007) Orvosi műhibaperek a jogalkalmazásban és azok gyógyászatra gyakorolt hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Berta, Zita (2007) A fogyasztóvédelem aktuális helyzete - különös tekintettel a fogyasztókat megillető jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Tímea (2007) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvardi, Ildikó (2007) Laikus bírósági rendszerek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrai, Rita (2007) Adóigazgatási együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujszászi, Borbála (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Melinda (2007) Natura 2000: szabályozás és gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Zsuzsanna (2007) A betegjogok szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadász, Hajnalka (2007) A Magyar Köztársaság Rendőrségének munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztető rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Dr. György (2007) A demográfiai helyzet változása Magyarországon a népesedéspolitikai intézkedések függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valkusz, Zsófia (2007) Szolgáltatások szabad áramlása a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsek, Mihály Jánosné (2007) Magánnyugdíjpénztárak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vandra, Anett (2007) Változások az új gazdasági társaságokról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Emília (2007) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (2007) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra (2007) A kizárólagos gazdasági övezet és annak elhatárolási kérdései a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra Judit (2007) A magzati élet védelmének jogi és társadalmi megítélése az alkotmányjog és vallás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita (2007) Munkavállalási célú migráció az Európai Unióban, a 2004. május elsején csatlakozott tagállamokból Nagy-Britanniába és Svédországba irányuló munkaerő áramlás alanyainak főbb jellemzői, esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Árpád (2007) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Fodor, Erika (2007) Gyógyszerellátás a Rozsnyai Mátyás Patika Betéti Társaságon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró, Zsuzsanna (2007) Agresszió a fiatalkorúak bűnözésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Gergely (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Zoltán (2007) A bizonyítási eljárás és a DNS-vizsgálat összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasvári, Gábor Csaba (2007) Lobbitörvény és lobbizás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velkei, Judit (2007) Az abortusz a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velkey, Dávid (2007) Föderális államszerkezet az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verasztó, Anna (2007) A személyzeti osztály működése Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vereczkei, Péterné (2007) A családtámogatás és intézményi rendszerének változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Marianna (2007) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek a bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián, Judit (2007) A magánbiztosítások a nyugellátások szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Anikó (2007) Az egyszemélyes gazdasági társaságok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Szilvia (2007) Bács-Kiskun, Békés- és Csongrád megyei munkaügyi központok régiósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virincsik, Beatrix (2007) Családtámogatási ellátások a XX. és XXI. század tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Zsuzsánna (2007) Rendes és rendkívüli jogorvoslatok a büntetőbírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virágos, Anna Margit (2007) A munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Anita Adrienn (2007) Az alternatív vitamegoldási rendszerek bemutatása, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovich, Lilla Erzsébet (2007) Az állatkínzás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi, Borbála (2007) Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényesülése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ványai, László Levente (2007) A villamosenergia-törvény és a megújuló energiaforrások szabályozásának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Krisztina Ildikó (2007) A munkaviszony létesítésének és megszűnésének összehasonlítása a Munka Törvénykönyve a közalkalmazottak és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Anita Edit (2007) Egészségügyi rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Mónika (2007) Helyzetkép a közelmúlt sztrájkjairól avagy mit ér ma a sztrájk? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waldmann, Dr. Gábor (2007) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weibelné Vezsenyi, Diána (2007) A német büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzete és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar, Andrea (2007) A magyar nyugdíjrendszer felépítése, változásai - a Tisza Volán Zrt. nyugdíjazási gyakorlata - különös tekintettel a korkedvezményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakáné Seres, Mónika (2007) A gyermekek után járó szociális ellátások bemutatása, különös tekintettel Balástya Községre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó, Zita (2007) A szenvedélybetegek gondozása, gyógyítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Julianna (2007) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása, különös tekintettel a munkavállalók védelmét szolgáló rendelkezésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahy, Krisztina (2007) A megyei bíróságok, mint másodfokú bíróságok ügyforgalmának statisztikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi, Dorottya (2007) A genetikailag módosított szervezetekre (GMO) vonatkozó szabályozás Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsadány, Anita (2007) Csoportos létszámleépítés jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki, Anna (2007) Orvosi tévedések, betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zubercsány, Diána (2007) A terhesség-megszakítás vizsgálata alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Ágnes (2007) Magyarországi lakáshelyzet a nemzetközi statisztikai adatok összevetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éber, Zsófia (2007) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ölveczki, Imre (2007) A munkanélküliség helyzete, alakulása Csongrád megyében (1999-2005). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös, Károly (2007) A magyar királyi ügyészség megalapítása a bűnvádi eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őszi, Attila Csaba (2007) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. október 4. 10:05:13 CEST.