Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | В
Number of items: 523.

A

Adókné Debreczeni Ilona (1984) Az orosz lírai-filozófikus próza a századfordulón Csehov „A sztyepp" és Bunyin "Szárazvölgy" című kisregényei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Zoltán (1984) N-változós lineáris regresszió- és korreláció analízis számítógépes realizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Éva (1984) Megfigyelések három európai viperafaj életéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrózi Ilona (1984) Szótörténeti vizsgálatok a Bibliában előforduló betegségnevek körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Anna (1984) A csehszlovák-magyar lakosságcsere története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Szakáll Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdán Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagyinszki Zoltán (1984) Mindennapok kultúrája az idegenforgalom tükrében A rekreációs folyamat bemutatása, elemzése egy SZOT üdülőben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnóczi Sándor (1984) Hagyomány és adaptáció egy korabarokk versben (Nyéki Vörös Mátyás: Az irgalmas... (1635)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balajti Teréz (1984) A "Protestáns Szemle" repertóriuma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla Zsuzsanna (1984) Tacitus és a barbár világ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Edit (1984) A magyarból oroszra történő szóbeli tanfordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyuláné (1984) A lírai elemek funkciója Blok: "Az Ismeretlen Nő" című drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Irén (1984) Népi gyógymódok. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Miklós (1984) Magasvérnyomásra hajlamosító tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Viola (1984) Múlt idejű igealakok vizsgálata egy XVI. és egy XVII. századi nyelvemlék alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh F. Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs András (1984) Központi adatszótár alkalmazása adatfeldolgozási feladatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricza Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Erzsébet (1984) Az Í-zés állapota Jászárokszállás nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Péter (1984) Az ipolyszögi égerláp „TVT” madárvilága, a terület felhasználása a természetvédelmi nevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bató Árpád (1984) Automaták összetétele és felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belinszky Gabriella (1984) Particionált címkeresési módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Ede (1984) A szóbeli tanfodítástól a szinkron szakfordításig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedekné Pénzely Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense György (1984) A TSO Driver optimális paraméterezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berenténé Meskó Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkecz Mária (1984) A XVIII. századi erdélyi emlékirat (Bethlen Kata önéletírása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Lászlóné (1984) A játék szerepe az alsófokú orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenczy Edit (1984) Kép-előfeldolgozási feladatok megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besnyi Gézáné Győrik Márta (1984) A nyelvelsajátítás pszicholingvisztikai kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bessenyei István (1984) Interaktív software elemek kisszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biro Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitte Judit (1984) Az MLN nyelv szubrutinjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blutman László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Ildikó (1984) Szarvas-békésszentandrási Holt-Kőrös ökológiája, a holtág vízhasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borombás Éva (1984) A személyi számítógép felhasználása a középiskolában a német nyelvoktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubori István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burget Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bántó Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Csabáné (1984) A Hetivásár hétfői újság repertóriuma (1932. márc. 20 - 1934. aug. 17). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bédy Éva (1984) Monte-Carlo módszerek számítógépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Lajosné (1984) Szeged környéki kisparcellás gazdaságok gyomnövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béla Marianna (1984) Az IDMS általános adatbáziskezelő rendszer adatmanipulációs nyelvének használata mintafeladatokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Katalin (1984) A Protestáns Szemle 16-30. köteteinek repertóriuma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bónis Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büttner Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabák Margit (1984) Eugene Ionesco: A király halódik - dráma; Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus - történelmietlen történelmi komédia; Weöres Sándor: Ostepus, avagy Szent György és a Sárkány históriája - tragikomédia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Antónia (1984) A hangulat kifejezőeszközei Csoóri Sándor verseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipkereki Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonki Csilla (1984) Az általános tényjelentés pozíciója az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonti Csilla (1984) COBB-DOUGLAS termelési függvény paramétereinek becslése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyula (1984) Strukturált vezérlési szerkezetekkel bővített Fortran nyelvre előfordító program készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czike Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikray Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czira Istvánné (1984) A tőszám-termés és a vetési idő-termés kapcsolata a kukoricatermesztésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czirok Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirok Györgyi (1984) Lakótelepi kutyatartás kapcsolatrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Deth Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Márta (1984) Halottsiratás szokása a magyar történetiségben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Józsefné Nagy Gabriella (1984) Sütő András: A szuzai menyegző (dráma-elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés Ferenc (1984) Képfeldolgozási sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Edit (1984) A Mycobacterium tubercolosis és egyéb savállók laboratóriumi diagnózisa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domonkos Olga (1984) Nyelvjárás egy foglalkozás tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Istvánné (1984) Szabadidős programok a napköziben és a közművelődés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás János (1984) A bűnözés és az alkohol. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1984) A mondatelemzés néhány kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dósa Rozália (1984) A Toledói Királyság "vidékének" gazdaságtörténete a XVI. század második felében a II. Fülöp-kori felmérések alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ehlich Éva (1984) A Mező leíró nyelv fordító rutinjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Emmert Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi László (1984) A gazdaság irányításának államjogi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszterbauer Erzsébet (1984) Honoráciorok Magyarországon 1790 és 1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Eleonóra (1984) A környezetvédelem földjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Magdolna (1984) Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Erika (1984) A házi olvasmányok szerepe az orosz szakos tanárképzés I. és II. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Margit (1984) A középkori magyar pénzek veretképe az aktuálpolitika tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Marianna (1984) Az egyéni jogkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Rózsa (1984) Jeles napokhoz fűződő szólások és közmondások. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farnas József (1984) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Erika (1984) Bogáti Fazekas Miklós és a Magyar Zsoltárhagyomány. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Ibolya (1984) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1984) Attributumnyelvtanok és denotációs szemantika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérné Skrada Éva (1984) Jordanes topográfiai ismeretei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Katalin (1984) A szőlő-és bortermelés hagyományai Balástya vidékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Mária (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1984) Korszerű szemléltető eszközök az oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Zsuzsanna (1984) Az életszínvonal és életszínvonal-politika fejlődése Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Gábor (1984) Lebegőpontos aritmetikai műveletek megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1984) A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos problémák a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich Katalin (1984) Az alkoholizmus elleni harc az államigazgatási jogalkalmazás eszközeivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Imre (1984) ADA implementáció HLP-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Erzsébet (1984) A világkép fejlődése Kányádi Sándor költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földvári László (1984) Hódmezővásárhelyi kórus mozgalom története /1865-1983/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füle Győzőné (1984) Nagyüzemi mezőgazdaság hatása a fogolyra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi Zoltán (1984) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garai Ildikó (1984) Országismeret - nyelvi etikett az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garai Tamás (1984) HLP/PASCAL kódgenerátorának implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiger Ferenc (1984) A borotai Mezőgazdaságig Termelőszövetkezet szervezeti élete a megalakulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs Katalin (1984) Az állami népességnyilvántartás szervezete felépítése és szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombosné Haavisto Kirsi (1984) Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombár Judit (1984) Geleji Katona István prédikációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gudmon Tibor (1984) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Gabriella (1984) Az úgynevezett nyelvi klisék egy csoportjának - a káromkodásoknak - vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Imréné (1984) Népszokások Kevermesen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurka Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati István (1984) Birkhoff-interpolációs probléma megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyevát Margit (1984) Pánd község ifjúságának és művelődési otthonainak kapcsolatrendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuris István (1984) A szegedi munkások életkörülményeinek alakulása (A textiliparban). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyökeres Julianna (1984) Koncentrációs lehetőségek a biológia órákon. /Kémia és fizika tantárgyakkal/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györke Pál (1984) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andrea (1984) Attributum-nyelvtanos szintaktikus alakfelismerés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andrea (1984) A szülői gondviselés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1984) A lakossági jövedelemadó főbb szabályainak alakulása a gazdaságirányítás reformjától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Éva (1984) Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Károly (1984) Adatok a bűnelkövető fiatalok énképéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécziné Baráth Györgyi (1984) Neologizmusok a tudományos-fantasztikus irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczy Veronika (1984) Komplex irodalomtanítás az általános iskolák 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göblyös János (1984) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Günther Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Habina Péter (1984) Az 1922-es Nemzetgyűlési választások Cegléden. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu Ágnes (1984) Csongrád város halászainak élete a múltban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajtman Márta (1984) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halena Angéla (1984) Antropológiai kérdőívek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Judit (1984) Magyarországi németek Hitler Kelet-Európa politikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Sándor (1984) A KGST élelmiszertermelésének múltja, jelene, jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangya Kálmán (1984) Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztály hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankó Faragó Miklós (1984) A gazdaságirányítás továbbfejlesztésének néhány kérdése, különös tekintettel a vállalatok helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanó Gabriella (1984) A nagyüzemi mezőgazdaság hatása a mezei nyúlra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harangi Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi László (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harth János (1984) Az akvarista szakkör szerepe a biológiai ismeretszerzés folyamatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harton Anna (1984) Tej és tejtermékek gyártástechnológiája, vizsgálati módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havril Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ilona (1984) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirkáné Csicsely Ilona (1984) Az államigazgatási eljárási törvény új rendelkezéseinek hatályosulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodovánné Ancsa-Molnár Mária (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hohl Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1984) Olaszország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete a II. világháború után (A maffia). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Klára (1984) Környezetvédelem-földvédelem a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Magdolna (1984) Sort-merge feladatok TPA/I gépen való megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mihály (1984) Munkaügyi viták a Ganz Villamossági Művek Relégyáregységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1984) Automatikus hibakorrekció LALR(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tibor (1984) A gyermekelhelyezés elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gácsi Gabriella (1984) A hazásság felbomlásának társadalmi okai és a bontás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti György (1984) A személyi igazgatás néhány kérdése a közszolgálat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Árpád (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintezkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imreffy Zsuzsanna (1984) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iszály Anna (1984) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Éva (1984) Adalékok a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt szövetkezetekkel kapcsolatos elgondolásaihoz 1944-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Zsófia (1984) A béke és a háború filozófiai és etikai problémái korunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jerkovics Sándor (1984) Arisztotelész immanens materiális értéketikájának metafizikai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Zoltán (1984) A közös piaci döntéshozatal néhány elméletei és szervezeti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Judák Zsolt (1984) Lakatos Károly élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Mariann (1984) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1984) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor Gyula (1984) Jékely Zoltán költészete (a kifejtettség). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jámbor László (1984) A Közös Piac agrárpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi Andrea (1984) A kenyér szerepe a népi étkezésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Járdány Erzsébet (1984) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság egyéves ítélkezési gyakorlatának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Zoltán (1984) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónáné Várhegyi Éva (1984) Szerződési fegyelem napjainkban, a gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Károly (1984) Számítógépes elemzések, problémakapcsolatok gráftechnikán alapuló feltárásának segítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Náhlich Erzsébet (1984) Babits prózastílusának néhány vonása a Timár Virgil fia című kisregénye alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsáné Szenáky Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalcsu Éva (1984) A közművelődés intézmény rendszerében a filmszakma szervezetei. A Balázs Béla stúdió szervezete és munkamódszere. valamint a társadalmi forgalmazás koncepciója. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kamuti Ilona (1984) Az építésügyi igazgatás helye az államigazgatásban. Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának múltja, jelene, jövője Hajdú-Biharban és Debrecen megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapczár Tiborné (1984) A guthi erdő fitocönológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kara Piroska (1984) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karcsai Csaba (1984) Sejt-mikroprogramok verifikálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karcub Edit (1984) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Erzsébet (1984) Ősvallásunk nyelvi emlékei a népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karrer Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Ildikó (1984) Egyenletmegoldás mindig konvergens iterációkkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Aranka (1984) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Tamás (1984) A dolgozó üzemi balesetéért és foglalkozási megbetegedéséért beálló munkáltatói felelősség vizsgálata az NKFV Szegedi Üzemében 1973-1983 között, különös tekintettel a munkáltató kártérítési gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Gábor (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Attila (1984) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Árpád (1984) A biztosítási jogviszony megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Imre (1984) A szakszervezeti jogsegélyszolgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Béla (1984) Az országgyűlés fő funkciója és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Emil (1984) Lev Nyikolájevics Tolsztoj: Kozákok (műelemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Tibor (1984) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereki Jolán (1984) Mikszáth Kálmán és Esterházy Péter anekdotizmusa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekiné Zentai Kinga (1984) Ikrek biológiája és statisztikája. Ikerszületések gyakorisága Magyarországon 1978 és 1982 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis László (1984) A Magyar Dolgozók Pártja politikájának torzulása (1948-1953). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis László (1984) A tanácsi igazgatás korszerűsítése Szeged megyei városban, különös tekintettel az ügyfélszolgálati irodára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Illés Ildikó (1984) Kiskunhalas szennyvíztisztítási gondjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisné Pattermann Beáta (1984) A parasztpárt története 1947-48-ban a sajtó tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1984) Környezet-és természetvédelmi nevelés a biológia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klement Edit (1984) A szigorított őrizet szabályozása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovitsné Szélessy Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knapp Marianna (1984) C21: Ütemterv készítés a személy adatlapok feldolgozásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ildikó (1984) Az ókori világ földrajzi vonatkozásai Freisingi Ottó krónikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Maráczi Margit (1984) Hogyan szórakozunk? Hogyan szórakozzunk?! /Nagymágocs szórakozási szokásai és lehetőségei./. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolláti Éva (1984) Az Államigazgatási eljárási Kódex korszerűsítésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsó Ildikó (1984) A struktúrát szervező elvek és eszközök vizsgálata Nagy László Menyegző című versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koréh Istvánné (1984) Az érrendszer cholinerg beidegződése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kosztán Erzsébet (1984) Kétváltozós statisztikai mutatók és képzésük kontingencia tábla alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Béla (1984) A gyermek elhelyezése és az elhelyezés megváltoztatása, családi jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Éva (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erika (1984) Csoóri Sándor esszétípusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ferenc (1984) Párbeszédes szótárkezelő program karbantartó funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1984) Terminál funkció billentyűk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Huba (1984) A hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata, a diákotthonban nevelkedő tanyai tanulók családi hátterének vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jolán (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1984) A fácán természetes szaporodásának problémái napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Mihály (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1984) A háztáji gazdaságok kialakulása, jelene és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ottóné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1984) Transzformációs lehetőségek a gimnáziumi I. osztályos orosz tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tibor (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Faller Zsuzsa (1984) A gyermekfogazat anatómiai és genetikai rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Bognár Gabriella (1984) A Maglódi általános iskolások testfejlettségi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Piroska (1984) Népi gyermekjátékok a Jászságban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kramalics Éva (1984) A magyarról oroszra történő szinkron fordítás az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristóf Mária (1984) A szocialista vállalati jövedelemszabályozás alapelvei és alakulása 1968-1976-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky Béla (1984) Apátfalva határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizbai József (1984) Gondolatok a katonák által elkövetett bűncselekmények okairól és elősegítő körülményeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kroppné Pongrácz Piroska (1984) A káder és személyzeti munka egyes kérdései a munkajoggal való kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunstár Anna (1984) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurgyis Péter (1984) Cluster analízis csoportátlag módszerének számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Györgyi (1984) Az ittas járművezetés törvényi tényállásának alakulása jogunkban és megítélése napjaink bírói gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor Gabriella (1984) A szovjet film története a 60-as, 70-es években. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Károlyfalvi Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Mária (1984) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémái és eredményei (Békés megyére vetítve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Ferenc (1984) Particionált adatállományok archiválására szolgáló programcsomag, MFT-os rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kémeri Kálmán (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Képiró Ildikó (1984) Az időszemlélet változása Berzsenyi és Vörösmarty költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóczán Katalin (1984) Koncentrációs lehetőségek a biológia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókai Mihály (1984) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya József (1984) A tanácsrendelet-alkotás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi Péter (1984) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi János (1984) Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések felderítésének és bizonyításának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó László (1984) Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Edit (1984) Környezet-és természetvédelemre nevelés a biológia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkó Sándor (1984) A munkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetekért - kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Benedek (1984) Államhatalom, alkotmányosság, sajtószabadság, politikai véleménynyilvánítás (1848-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Rita (1984) A szólás- és sajtószabadság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lazányi Erika (1984) A gyermektartásdíj egyes jogi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkefi Vilmos (1984) Fizetési módok a szocialista országok egymás közötti forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei Magdolna (1984) Kalocsa története 1870-1920, különös tekintettel a demográfiai viszonyokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics Éva (1984) Az egészségügyi igazgatás feladatai, különös tekintettel az alkoholisták gyógykezeltetésének elrendelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Dénesné (1984) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Edit (1984) Mikroprocesszor assembly nyelvek megvalósítása a Change nyelv segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács József (1984) Kierkegaard Hegel kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Cecília (1984) Globális optimalizálás Shubert eljárásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Endre (1984) Párbeszédes szövegszerkesztő program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erzsébet (1984) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Légler Ágnes (1984) Épületasztalosipari gyártási folyamatok számítógéppel segített termelésirányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Léka Andor (1984) A vállalati beruházások banki kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Katalin (1984) A szükségletek motiváló hatása a bűnelkövető személyiségének alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

lllésné B. Gizella (1984) A XVII. századi katolikus énekköltészet fejlődése Magyarországon. A Cantionale Catholicum zsoltárai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Madarász Lajos (1984) A szerződéses végintézkedésekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi Ágnes (1984) Értékesítési és raktározási feladatok megoldása VT-20 típusú számítógépekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyarné Szarvady Magdolna (1984) Тема времени в романе А.М. Горького "Дело артамоновых". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magóné Tóth Gyöngyi (1984) Az 1945-ös földreform végrehajtása Szakmáron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makádiné Arany Rózsa (1984) Sütő András: Káin és Ábel c. dráma elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mamuzsits Zsuzsanna (1984) „ A madárfészek biológiája „ /Remiz pendulinus-függőcinege fészkének topológiája/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó Klára (1984) Célorientált nyelvek definiálása nyelvkiterjesztéssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Magdolna (1984) A magyar villamosenergia rendszer órás terhelési adatainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Miklós (1984) A Tanácsi Szakigazgatási Szervek központi irányítása a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinov Tibor (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony, keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maár Andrásné Iványi Györgyi (1984) Sütő András prózája: Anyám könnyű álmot ígér. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megadja Csilla (1984) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései a módosított Ptk. tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Éva (1984) Gráfelméleti szubrutinok a Chemisys rendszerhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Zsuzsa (1984) A 6. osztályos történelem tankönyv módszertani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Micheller Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálffy Lajos (1984) Aritmetikai alapműveletek megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálykáné Horváth Ágnes (1984) Bonfini, az alávetett néprétegről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mileszné Csikós Éva (1984) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pál (1984) Békéscsabai Munkaügyi Bíróság munkaügyi- és szövetkezeti tagsági perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése, különös tekintettel a fegyelmi felelősség alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mravik Mária (1984) A szív balkamrai parciális ejekciós frakciójának meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Anikó (1984) CIPW kőzetszámítási eljárás számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Muhi Piroska (1984) Személyi számítógépek, mint oktatástechnológiai eszközök az élelmiszertechnológus üzemmérnökök képzésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Mátyás (1984) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márföldi Gyöngyi (1984) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márki Károly (1984) A Szegedi Füvészkert mesterséges tavai fitoplanktonjának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté András (1984) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máténé Fehér Katalin (1984) A mulasztás jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi Zsuzsa (1984) Gombamérgezések és gombás ételtől történő megbetegedések a Dél-Alföldön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros István (1984) Néhány filozófiai (esztétikai) és formai kérdés értelmezése Bulgakov A Mester és Margarita című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Szeghalmi Edit (1984) A Zempléni hegység helyközi területének vadállománya, vadászata, vadgazdálkodása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1984) Csáth Géza "A kályha" c. novellájának elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mónus László (1984) A magyar választási rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1984) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása számítógépes módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1984) Szerkezet és képalkotás összefüggése József Attila néhány versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy István (1984) Batthyány Gyula és kora történelmi képeinek elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy János (1984) Szakértők a bizonyítási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Júlia (1984) A nyelv humora - a humor nyelve. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1984) Justh Gyula (1850-1917). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Károly (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati, államigazgatási jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1984) A természetes és mesterséges vizek halait károsító környezeti tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Magdolna (1984) Az orosz szállóigék és ekvivalenseik a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1984) Személyi számítógépes programok a középiskolai oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Kelemen Éva (1984) A középkori világi zene Magyarországon a XV.-XVII. században /művelődéstörténeti tanulmány. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes Miklós (1984) A TV ismeretterjesztő sorozatok befogadásának és érdeklődésfejlesztő hatásának vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novoth Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos Zsuzsanna (1984) A dolgozó nő szerepe a nemzetközi munkaügyi egyezmények és a magyar szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Gábor (1984) Filozofikus levél barátnőmnek, a két nem kapcsolatának ellentmondásosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé Tibor (1984) A gyámhatóságok ifjúságvédelmi feladatai (védő- és óvóintézkedések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki Zsuzsanna (1984) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosházi Ágnes (1984) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Andrea (1984) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Padlás Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pallay Zoltán (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi Kálmán (1984) Kétállapotú sejtprocesszorok programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pankotay István (1984) A tettesség és a részesség a Btk.-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Béla (1984) A védő- és óvóintézkedések egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Zánthó Rita (1984) A DÉLÉP Művelődési Bizottságának kompetenciája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós Lászlóné (1984) Az igazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Csongrád megye tanácsi szervezeteiben (1971-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Payer Ferenc (1984) A jogcím nélküli lakáshasználók, önkényes beköltözőkkel szembeni államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Peng Gyula (1984) Öt nádaslakó madárfaj őszi vonulásának vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perényi Márta (1984) Állóeszköznyilvántartás a Gyulai Húskombinátnál Commodore 64 mikroszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Józsefné (1984) A magányérzettől a megtalált (?) Istenig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrisor János (1984) A bizonyítás néhány alapkérdése a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Katalin (1984) Változások államigazgatási eljárásjogunkban az újrakodifikálás nyomán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőfi Hedvig (1984) Ágh István költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Phommavongsa Phoukhao (1984) Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pimbor Irén (1984) Varázslás és mágia a Bibliában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piti Éva (1984) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (V. M. Suksin elbeszéléseinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pljesovszki Erzsébet (1984) Topologikus tulajdonságok digitális képeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi Katalin (1984) A szövetkezetek vezetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Páléhidai Lászlóné Holczimmer Irén (1984) A vér szerepe az ókori zsidóság hiedelem rendszerében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pávó Ibolya (1984) Az irónia és humor forrása Kosztolányi Dezső: Esti Kornél című novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi Anikó (1984) Szeremle története és népessége a Mohácsi vészig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péli Gyöngyi (1984) Halottlátás, halotti szertartás az ókori zsidóságnál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pócsik István (1984) Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajcsány Zsuzsanna (1984) A Dunántúli-középhegység ásványainak és kőzeteinek kialakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reményi Ferenc (1984) A gyomorfekélyt okozó gyógyszerek hatása a szöveti BchE /butyrilcholinesterase/ szintjére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Resli Tímea (1984) A személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reznicsek István (1984) Mintaillesztő algoritmusok sejtprocesszorra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ricsóy Béla (1984) A Taurus gumiipari vállalat zajszintjének mérése és vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riesz Tamás (1984) A családi környezet szerepe a fiatalkorú bűnözés alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik Erzsébet (1984) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmaring Iván Ferenc (1984) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa Ildikó (1984) Kaffka Margit: Színek és évek című regényének stilisztika elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsa János (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Domonkosné (1984) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Kálmán (1984) A nem vagyoni kárról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ráczné Gálik Márta (1984) Nagyszénás helytörténete az első megtelepedéstől (1818) 1900-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Récsi László (1984) Az integráció és koncentráció megvalósításának lehetőségei a biológia tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révész László (1984) Magyarcsanád régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salgó Tamás (1984) A magyar bankrendszer, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schiesz Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scholtz Hilda (1984) A fiatalkori bűnözés szociológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrauf György (1984) Olvasópályázat a magyar néphadseregben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Selényi Csaba (1984) Clusteranalízis, nem hierarchikus módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1984) Szilágyi Domokos költői világképének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon István (1984) HLP implementálása ABC 80 BASIC-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Lajos (1984) Községi tanácsok költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1984) ősvallásunk nyelvi emlékei Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél című gyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Ötvös Mária (1984) Szolnok város levegőszennyezettsége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymár Irén (1984) Gépi támogatás strukturált programtervek implementálásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sominé Hrebik Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi József (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Ágnes (1984) Konstrukciótípusok R.D. Laing: Gubancok című verseskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Imre (1984) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spekker Veronika (1984) Székely János: A nyugati hadtest (Műelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Spekner Dalma (1984) Az igeneves szerkezetek és a birtokos szerkezet vizsgálata egy XVIII.századi kontraktusban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stanczik Ervin (1984) Babits a Nyugat szerkesztője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Steinberg Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadosné Fodor Eszter (1984) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1984) Az állami tűzoltóság mint államigazgatási intézmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1984) A nagyüzemi mezőgazdaság hatása a mezei nyúlra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Cecília (1984) BASIC nyelv-oktató program a HT-1080 Z típusú iskolaszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Enikő (1984) Békési szerelmi népszokások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Gyula (1984) A szociális gondozott időskorúak jelenlegi helyzete, és ennek jövőbeni alakulása Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit (1984) Valentyin Raszputyin prózájának konfliktusai, szereplői, szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1984) Elosztott adatbázisok vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándorné (1984) Az általános iskolai környezetismeret-oktatás biológiai fogalomrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tamásné (1984) A magyar utirajz-irodalom fejlődése a XIX. sz. első felében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tünde (1984) A mitológiával és utópiával megemelt dráma Németh László-i kísérlete (А Cseresnyés és a Mathiász-panzió alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay László (1984) Környezet- és természetvédelemre nevelés az általános iskola hetedik osztályának biológia órái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalóki Józsefné (1984) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalókiné Lázár Mária (1984) Az uralkodó osztály tagozódása és hatalmi harcai Kun László korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvasné Sipos Edit (1984) A tanulói önállóságot fokozó munkaformák lehetőségei egy adott téma feldolgozása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatmári Imre (1984) Csanádpalota határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó Mihály (1984) A hódmezővásárhelyi Rákóczi Termelőszövetkezet földtulajdoni és földhasználati viszonyainak áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi György (1984) A geológia tantárgy oktatása során előforduló leggyakoribb növénynevek etymológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeles Mihályné (1984) A biztosítás kapcsolata a költségvetéssel különös tekintettel a gépjárműbiztosításokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés György (1984) Számítógépes képességfejlesztés kísérletének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeszák Gyula (1984) A fiatalkorúak bűnözésének szociológiai háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklahegyi Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béla (1984) Az orvos büntetőjogi felelőssége (Különösen a foglalkozási szabályszegésre tekintettel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Gyuláné (1984) Koncentrációs lehetőség a nyolcadik osztályos biológia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos (1984) Bürokrácia, szocializmus és állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szima Róza (1984) A tanácsi rendszer továbbfejlesztés különös tekintettel a kétszintű közigazgatás kialakítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szliva László (1984) Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején (1876-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombathy Györgyi (1984) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának stilisztikai és szemantikai problémája ILF-Petrov 12 szék című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai Zoltán (1984) Digitális szűrés sejtprocesszorral. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Katalin (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Adamecz Ilona (1984) A halál motívuma a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi Katalin (1984) Tacitus és a korabeli gazdaság problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi Valéria (1984) Ismerethordozók összeállítása és alkalmazása az ötödik osztályos HANG ÉS BETŰ témakörhöz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szépe Judit (1984) Két alsótagozatos osztály szociálpszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szó Ferenc (1984) Személyi jövedelmek adóztatása (vita). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücsné Sziklai Éva (1984) Petőfi Sándor Művelődési Központ helye és szerepe Mezőberény életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Edit (1984) Párbeszédes file-javítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Viktor (1984) Kollóziós norma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Katalin (1984) Az olvasás tanítása 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Gábor (1984) Televíziós játékok célja és hatása a nézőkre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta Ferenc (1984) Adatbázis lekérdezés során nyert önleíró adathalmaz nyomtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Sándor (1984) Tárgyi bizonyítás a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Piukovics Márta (1984) A fiatalkori bűnözés helyzete Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Edit (1984) A tényállás tisztázása az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapolczai Kálmán (1984) A díj ellenében gépjárművel végzett árutovábbítás jogi vetülete, különös tekintettel az 1981. évi jogszabályváltozásra és a változtatást kikényszerítő társadalmi és gazdasági igényekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Anikó (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Eleonóra (1984) A R/TRAN nyelv implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tar József (1984) Személyzeti rendszer számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Edit (1984) Kövegy és Nagylak környékének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Éva (1984) Az állami gondozás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbéné Berki Eszter (1984) Groteszk elemek Gogol és Bulgakov prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Theisz Zsuzsa (1984) "Az anarhizmustól az elkötelezettségig" (Jean-Paul Sartre szabadság-felelősség filozófiájának módosulása A legyek és Az Ördög és a Jóisten című drámáinak elemzése alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiba Anna (1984) Gyámhatósági feladatok az örökbefogadásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi Zsolt (1984) Nemzettéválás, politika, társadalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toczki János (1984) A HLP fordító Pascal implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi Ildikó (1984) Az államigazgatási eljárási törvény hatályosulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Imréné Ecseki Erzsébet (1984) A földrendezések alakulása Csongrád megyében 1949. évtől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turay Éva (1984) Az újítás jogintézménye a jogszabályi változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tárkány István (1984) A boldogság kategória értelmezésének kérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás Ferenc (1984) Politikai elitelméletek és az állam személyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Eszter (1984) A Kőszegi Tájvédelmi körzet botanikai ritkaságai és dendrológiai értékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1984) A Kolon-tó florisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mónika (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1984) Korrupciós bűntettek - különös tekintettel a gazdasági korrupcióra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1984) Egyes igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1984) Teljességi vizsgálatok a faautomaták körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Susora Márta (1984) A tanács tisztségviselőinek jogállasa, feladatai, egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Erzsébet (1984) A magyar mellérendelő összetett szavakkal képzett frazeologizmusok és ekvivalenseik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Ibolya (1984) A honfoglaló magyarság frátria-szervezete a régészeti leletanyag tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik Béla (1984) A közös tulajdon használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsikné Király Katalin (1984) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a hírnév, becsület, emberi méltóság védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Istvánné Nagy Ágnes (1984) A válóokok társadalmi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujj Gézané (1984) A család funkcióinak változása a mai magyar társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Ferenc (1984) A személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga László (1984) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1984) Témák és motívumok Paulus Diaconus Longobard historiájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Mária (1984) Agrárszocialista és munkásmozgalmak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megye megalakulásától az első világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tünde (1984) A jogorvoslati jog az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1984) Az általános iskolai környezetismeret tantárgy biológiai fogalomrendszereinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1984) A Petőfi Népéhez 1982-ben beérkezett olvasói levelek elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varju Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró István (1984) A magyarországi anarchizmus kezdetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vaspöri Ildikó (1984) A kétdimenziós lefedési feladat megoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Anna (1984) Az állami gondoskodás rendszerén belül a szülői felügyeletet fenntartó intézkedések (gyakorlati szempontok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Mária (1984) Mangánérctelepek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vicziánné Borsai Nelly (1984) A védelem szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Ernőné (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási jellegének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viktor Éva (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Gyula (1984) Földhivatali határozatok megtámadása a bíróság előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viphongxay Khammoune (1984) A tanácsok belső szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Csaba (1984) Spontán kialakult alulról indult kezdeményezés fogadtatása, megvalósulása, esetleg akadályoztatása egy közművelődési intézményben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volford Lászlóné Szokol Ilona (1984) Bűncselekményfogalmi koncepciók a magyar büntetőjogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Sándor (1984) Felszálló fatranszformátorok kompozíciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Ferenc Tibor (1984) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása - különös tekintettel a belföldi forgalom számára való vámkezelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Katalin (1984) Az igék tanításának problematikája a 4. és 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Andrea (1984) A software jogi oltalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi József (1984) Az EGK - nyugat-európai integráció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Ferenc (1984) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véghseő György (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemó Lászlóné (1984) Juhász Gyula lírája a húszas években (Testamentom). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zilahi Gézáné (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimermann Zoltán (1984) A KGST valutáris-pénzügyi rendszerének sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsellér László (1984) A társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiday Csaba (1984) Egy fogalomkör szóanyagának történeti, jelentéstani vizsgálata. A Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság szóanyagának elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsitva Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsobrák Szilvia (1984) A mezőgazdaságban használatos gyomirtó szerek milyen változásokat hoznak létre a földigiliszta szövettani felépítésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zvara Enikő (1984) Csigákkal kapcsolatos táplálkozási vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám Klára (1984) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Éva (1984) Alkoholizmus és bűnözés Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám István (1984) Luther Márton munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai József (1984) A katonai parancsnok helye, szerepe a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh Balázs (1984) A fegyelmi eljárás szabályozása a MÁV-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

В

Веke Ferencné (1984) Vörösmarty néhány epigrammája (А nagy hazafias lírai költemények előkészítői). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 16:51:47 CET.