Item where specialization "történelem" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ő
Number of items: 98.

A

Acsai Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Banadics Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari János Cicero és az agrár kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Czoch Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth Béla A bagauda-mozgalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancz Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darin Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdõs Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etényi Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné Tamás Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Antalné Román Irén A gyulai iparoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gregor Józsefné Veszelyi Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gyovai Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Imréné Az új élet megindulása Battonyán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Holp József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanfi Horváth Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapros Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komódi Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koncz Jánosné Tóth Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéry Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lehoczky László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Erdélyi Mária Algyő község élete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Majsáné Iván Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mancza Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meskó Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mák István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mézes Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Osváth Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perlerné Bencsik Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pikó András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pornói Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Éva Gabriella Adalékok a manipuláció megítéléséhez. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pókász Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Racsmány Mihályné Baji Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónai Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schauer János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Soproni Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokonya Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tary Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Telek Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vanó István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wahl György Földosztás Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őz Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. december 11. 23:25:46 CET.