Item where specialization "történelem" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 248.

UNSPECIFIED Bocskai István és kora. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

UNSPECIFIED Komárom védelme 1849-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

UNSPECIFIED Rákosi Mátyás diákévei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

UNSPECIFIED Sopronkövesd község története 1326-1958-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

UNSPECIFIED Újpest területe, birtokjoga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Acsai Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos A nemzeti-gyarmati kérdés néhány időszerű problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bame Julianna Az Alföld a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bella István A kondorosi "Dolgozók" Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Antal Az 1929-33-as évek mezőgazdasági válságának hatása Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari János Cicero és az agrár kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor László Cegléd mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruck Lászlóné Szovjet hadsereg védelmi harcai 1941 folyamán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsány György Reformkori színjátszásunk kialakulása és szerepe a nemzeti öntudat ébresztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódiss Olga A ceglédi földmunkásság és szegényparasztság helyzete és mozgalmai a századfordulón 1889-1908-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Imre Budapest XVIII. kerületének : Pestlőrinc-története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Jánosné A hajdúk szerepe Magyarország történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czoch Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth Béla A bagauda-mozgalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancsó Béláné A könnyű lovasság szerepe Mátyás korában a török elleni portyázásokban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dancz Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darin Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi Jánosné Tata vár története a XVI-XVII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E. Kiss Imréné A közlekedési szakszervezet története az 1929-33-as nagy gazdasági válságig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Egresi Anna Szigetújfalu története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Egri Dénes Az Óbudai Általános Munkásegylet kialakulásának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdõs Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erősvári Pál Galgahévíz község birtokmegoszlásának változásai és népének élete 1895-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eszik Sándor Kecskemét alsófokú iskoláinak fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Etele Józsefné Isaszeg története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Etényi Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyuláné A történelemtanítás módszertana a Dolgozók Iskolájának esti tagozatán a VII. osztály számára. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas László Bátya község története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné Tamás Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Antalné Román Irén A gyulai iparoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyő Gyula Derecske község gazdasági, társadalmi és politikai helyzete a két világháború között (szociográfiai vázlat). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Forgó Pál A szentesi direktórium története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregor Józsefné Veszelyi Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyebrovszky Jánosné Sarkad község kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése Rákóczi szabadságharcában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése, Rákóczi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gyovai Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Imréné Az új élet megindulása Battonyán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Györgyné Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heiling Rezső Eger a XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hirt Anna A végvári harcmód elemeinek kialakulása, Hunyadi Mátyás török elleni harcaiban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Holp József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gyuláné Kecskemét az 1867-68-as alföldi parasztmozgalmak központja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lászlóné Városfejlődés az Anjou korban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Sándor Állatábrázolások a magyar nemesi címerekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hudy Attila Adalékok a magyarországi cigányok történetéhez (1900-1914). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakab Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaksa Eszter Szeged mezőgazdasága az 1929-33-as világgazdasági válság idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Jánosné Rém község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jurzsa Katalin Nemzetiségi politikánk alakulása 1848-1919 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jánics István Magyarország belső helyzete a mohácsi vész előtt 1490-1526. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jávor László A Magyar kézművesipar fejlődésénak rövid áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kada István A Nagyatádi-féle földreform és megvalósítása Pest megyében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kalapos István A sztálingrádi vereség visszhangja a szegedi sajtóban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanczler Mária Győr története 1918-19-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanfi Horváth Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kapros Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katalin Visegrád. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kecskés János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kendró Erzsébet Az elemi oktatás története Nagykőrösön 1948-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Béláné Újpest fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész Ibolya Ildikó Kunszentmárton története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kis Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Borbála Az apátfalvi úrbérrendelet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss József Balmazújváros nagyközség története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kissné Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Theodóra Városi élet a Duna-Tisza közén a török hódoltság alatt. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komódi Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koncz Jánosné Tóth Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koszti Pálné A német fasizmus uralomra jutása és tükröződése a szegedi sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Gergelyné Egy mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Julia Pécel község helytörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Zoltán Kalocsa története az alapításától 1914-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kristó Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Béla A XVII. és XVIII. század főbb telepítési akciói Tolna, Baranya és Somogy megyében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kubinyi Ferenc Társadalmi és politikai harcok 1848-49-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kun Mátyás Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuna Gábor A gazdasági válság hatása Kecskeméten 1929-évben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurunczi Mihály Az értelmiség és az 1956-os forradalom Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutas Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéry Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehmann Vincéné Kőbánya haladó hagyományainak felhasználása az iskola oktató-nevelő munkájában. Kőbányai iskoláinak története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lehoczky László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Erdélyi Mária Algyő község élete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Letzel Róza A Csendes-óceáni hadszíntér a második világháborúban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lipták Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Gyuláné Adatok Szajol történetéhez : különös tekintettel a szajoli határ körüli perekre. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maczik Anna Nagyszénás község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar Ferencné Szeged 1848-49 tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Majsáné Iván Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maksa Ferenc A tápióbicskei csata 1849. április 4. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mancza Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meskó Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Istvánné Az 1929-es gazdasági válság és annak hatása a magyar munkásosztály és a dolgozó parasztság helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Murányi Hajnalka Szegvár népessége a XVIII-XIX. században. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mák István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Ferenc Zugló (XIV.ker.), valamint a XIV. ker. Őrnagy u. iskola kialakulásának történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mézes Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónus Ernő Hódmezővásárhely parasztsága, a Dózsa Termelőszövetkezet fejlődése 1948-tól 1963-ig és a közös gazdálkodás szervezése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nacsa Mária Makó urbáriuma. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László Magyar hadifoglyok a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Nándorné A Bethlen- kormány politikája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor Adalékok a DIVSZ történetéhez. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor Torbágy története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagylósy Mária Magdolna Sopron bortermelése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nemes József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László Röszke történelme. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Niedermüller Julianna A váci gimnázium zsidó tanulóinak társadalmi, származási háttere 1867-1910 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges B. Ferencné A proletárdiktatúráért vívott harc az 1945 és 1947-es választások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyisztor György Elek község rövid története megalakulásától napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyári Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Cecília Agrárszocialista mozgalmak kibontakozása Magyarországon. Különös tekintettel Várkonyi István történeti szerepére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Károly Félegyháza és a szabadságharc. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Osváth Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Brigitta A devianciák, mint a nehezen nvelhetőség részei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Sándorné Kiskunfélegyháza története 1945-1960 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Gyula Tápé község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Jánosné Mocsáry Lajos és a 19. századi magyar nemzetiségi politika. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkóné Füleki Ildikó Újszeged helytörténete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikovics Tiborné Sárisáp és Annavölgy községek története az őskortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perlerné Bencsik Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petres Pál Baja története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petri Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Borbála A Tanácsköztársaság története Jászberényben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pikó András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Rebeka Vésztő község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pornai Éva Mátyásföld története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pornói Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poór Zsuzsanna A szerződéses mezőgazdasági munkások helyzete az I. világháború előtt Csanád megyében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Propszt Anna A nemzetiségi kérdés a kiegyezés korában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál Sándor Fegyvernek története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pásztor Éva Gabriella Adalékok a manipuláció megítéléséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Vilma Az Erzsébet Nőiskola és a Pedagógium története 1910-1928-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pókász Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Racsmány Mihályné Baji Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Radnai Anna A szegedi vár története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Raffai Sándor Uszód község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Reggel Bálint Kiskunlacháza története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rábai Imréné A szőlődézsma kérdése 1848-ban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Réti Irén Működési helyem története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rónai Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salfay István Enying község újkori története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schauer János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres László Tompa község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Lászlóné Nagyszénás története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Solymosi Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soproni Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soór Margit Kecskemét város belterületi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Steigervald Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Suba János Tolna vármegye története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Such Györgyné Békésszentandrás története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Supala Pálné Békés megye nemzetiségeinek élete a felszabadulás előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabolcs Lajos Városaink az Árpád korban. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó András Tószeg őstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén Kecskemét társadalomrajza a XIX. századig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Júlia Nagykőrös története. És a földosztás Nagykőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin Csanád megye közoktatási és közegészségügyi helyzete a kiegyezéstől az első világháborúig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Klára Nemzetiségi iskolapolitika törvények és rendeletek alapján (1867-1917). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Garbai Lászlóné Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szamos Éva Gyöngyös város története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szatmári Éva Földreform Kunágotán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szigeti János A polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság a hódmezővásárhelyi események tükrében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szili Máté Jánoshalma és Kékeshalom termelőszövetkezeteinek fejlődése alakulásuktól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szitha Miklós Adalékok Szolnok város munkásmozgalmának történetéhez (1914-44). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szokonya Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferencné Esze Tamás és a kuruckor. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szücs Zoltánné Cegléd és Kossuth. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Ella Római rabszolgafelkelések. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Molnár Erzsébet Kardoskút és környékének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sári Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Erika Széchenyi István nemzetiségi politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamasek Józsefné A váci munkásmozgalom fejlődése (1900-1919). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tamási Aranka Zrínyi: Hadtudományi munkái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tarjányi Géza Szentes város története a Haynau-korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tarnóczi Antal Szentes város története a török idők alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tary Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Telek Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Pál Földosztás Nagykőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tuba János A nemzeti összefogás kérdése Rákóczi szabadságharcában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tupi Józsefné Ceglédbercel története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turcsik Mária Harta története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyula Mélykút község története az első világháború kitöréséig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth István A munkásosztály és a parasztság az 1956-os ellenforradalomban Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungi Istvánné Mezőkeresztes története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungváry Jenő A török kiűzése és következményei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vangel Anna Az 1828-as Országos összeírás Szegvár községre vonatkozó adatainak feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vanó István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Irén Bedaux-sztrájk a gyulai textilgyárban (1932-1933). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Mária Kecskemét a hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Mária Kecskemét gazdasági helyzete a XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Gyuláné A mezőgazdaságunk fejlődése a felszabadulás után, a "Sallai" MG.TSZ. eredményeinek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Várnai Kálmán Szeged a török időkben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Várnai Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Györgyné A Goldberger-gyár történetének rövid áttakintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wahl György Földosztás Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeffer István A kapitalizmus országainak kialakulása és a kapitalista fejlődés sajátosságai Magyarországon, (1790-1867) kapcsolatban a politikai történettel és különös tekintettel a nemzetközi politikai történet jelentősebb eseményeire, melyek a hazai fejlődést befolyásolták. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zeller Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éberhardt Sándorné A földeáki Kossuth termelőszövetkezet története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ótott Ildikó Adalékok a magyarországi puritanizmus történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Őz Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 02:29:52 CET.