Item where specialization "jogász" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items: 420.

A

Abay, Enikő (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aladics, László (2007) Az ügyfelek jogai a közigazgatási eljárások során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi, Barbara (2007) A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése, megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Papp, Mária (2007) A fogyasztóvédelem intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apari, Szabolcs János (2007) Az ifjúság szexuális fejlődésének védelme, különös tekintettel a megrontásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagarus, Richárd (2007) Közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz, Viktor (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Judit (2007) Gyermekek szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Péter (2007) A korrupció és annak büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balai, Ferenc István (2007) Helyi demokrácia a közigazgatás nyilvánosságának és törvényességének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Zsófia (2007) Az ügyészi szervezet alkotmányjogi helyzete és annak visszásságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bana, Dávid (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Éva (2007) A jegyző, mint szabálysértési hatóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bata, László (2007) Az épített környezet védelmének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becskeiné Csányi, Krisztina (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Dóra (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Richárd (2007) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki, Dóra (2007) A finn és a magyar alkotmány összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó, Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalanffy, Barnabás (2007) A főbb jogrendszerek, jogi kultúrák, jogászképzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Tibor László (2007) A személyi jövedelemadó bevezetése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi, Anikó (2007) A rendes felmondás szabályai a munka törvénykönyve alapján és az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki, József (2007) A csempészet és a vámorgazdaság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birizdó, Éva Zsuzsanna (2007) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor, Sándor (2007) A végrehajtási eljárás és problémái a szabálysértési jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner, Zsolt (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Diána (2007) Európai szövetkezeti modellek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog, Áron István (2007) A biotechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, András Zoltán (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Tamás (2007) A regionalizmus jelene és jövője Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi, Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczki, Mihály (2007) A kiküldetés, mint atipikus foglalkoztatási forma szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Both, Nóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt, Erika Barbara (2007) A jogi oktatás története Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi, Éva (2007) A kábítószer büntetőjogi megítélése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó, Tímea (2007) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burján, Judit (2007) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Gabriella Katalin (2007) Az öngyilkosságok statisztikája a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Szilágyi, Marianna Ágnes (2007) Többcélú kistérségi társulások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Báló, Anett (2007) A közlekedési bűncselekmények szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánó Kacskovics, Virginia (2007) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei, Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bérdi, Adrienn (2007) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Sándor (2007) A magyarországi háztartások internettel való ellátottságának alakulása, ennek társadalmi hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Alexandra Annamária (2007) Az elítéltek foglalkoztatása, munkáltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Borbála (2007) A jóvátétel jogintézménye a büntető anyagi- és eljárási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabai, Orsolya (2007) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Katalin (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, András Gábor (2007) Nemzetközi büntetőbíróságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő, Katalin (2007) A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás speciális szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri, Ágnes (2007) A női bűnözés és a nők helyzete a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics, Szilvia (2007) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics, Tünde Olga (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok, Tamás (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csipszer, Éva (2007) A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményének minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári, Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Zsófia (2007) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia, Anett (2007) A szélenergia felhasználásának jogi keretei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császi, Janka (2007) A környezet büntetőjogi védelme, különös tekintettel az európai vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüdör, Beáta (2007) Családtámogatás a német szociális jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeter, Zsombor (2007) Jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Orsolya (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zoltán (2007) Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Brigitta (2007) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos, Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domján, Ákos (2007) Lakásbérlet Magyarországon, az Európai Unió lakásstatisztikai adataival összevetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Beáta (2007) Közlekedési szabálysértési tényállások a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora, Márta (2007) Hosszú tartamú szabadságvesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovalovszki, Zsuzsanna (2007) A terrorizmus elleni küzdelem kérdésének nemzetközi- és európai jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duna, Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dux, Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Boglárka (2007) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrőssy, Ivett (2007) A szennyvízkibocsátás szabályozása és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Endre, Szabolcs (2007) Az Európai Parlament politikai csoportjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falábú, Orchidea Arianna (2007) Diszkrimináció a munkajogban, különös tekintettel a munkahelyi szexuális zaklatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Éva (2007) A tárgyalásról lemondás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Ágota Nikolett (2007) Szükség van-e gyermekvédelmi ombudsmanra? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fecske, Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogorvoslati rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Viktória (2007) Az atomenergia és a radioaktív hulladékok környezetjoga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Csongor (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Edit (2007) A fiatalok, a nyugdíjasok és a szegények szociális helyzete statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi, Dávid (2007) A magyar fogyasztóvédelem működése - kitekintéssel az elektronikus kereskedelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Emese (2007) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Tamás (2007) A szennyvízberuházások finanszírozásának alakulása a jogszabályi környezet változásának tükrében (1992-2007). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forró, Zoltán (2007) Az Európai Alkotmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricskó, Milán (2007) Helyzetkép az atipikus munkavégzési formákról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Tamás (2007) A Bv. szervezetet érintő hatályos szabályozások végrehajtásának korlátai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fárbás, Csaba (2007) A gyógyszer-finanszírozás alapkérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Marianna Lili (2007) Az elítéltek foglalkoztatása és vallásgyakorlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Éva (2007) Az adók harmonizációja az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Gábor (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galgóczy, Gábor (2007) Közbeszerzési eljárások az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garzó, László (2007) Posztmodern politizáció - a döntéshozatal átalakulása az információs társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergelyfi, Tímea (2007) Alternatív vitamegoldási módszerek - mediáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergyeni, Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gergényi, Szabolcs (2007) Az állampolgársági törvények fejlődése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Gabriella (2007) Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Zsolt (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi, Éva (2007) A kölcsönszerződés szabályai a reformkori Kecskemét joggyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Enikő (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Guth, Piroska Rita (2007) Gyermek elhelyezése, annak megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Jánosné (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Éva (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Brigitta (2007) Az egészségügyi helyzet alakulása napjainkban Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László Csaba (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, László Tamás (2007) Az 1922. évi választójogi rendelet demokratikus kritikája : 1922-1926. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdó, Anna (2007) A gazdasági mediáció jövője Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál, Zsolt István (2007) Önfoglalkoztatók jogi helyzete a társadalombiztosításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Ildikó (2007) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harasztia, Katalin (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, András Péter (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haydu, Olívia (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Annamária (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Emese (2007) A tanúvédelemről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Mariann (2007) A rendkívüli felmondás és annak gyakorlati megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Péter István (2007) A fenntartható erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Zsófia Tünde (2007) Lobbi tevékenység és szabályozási lehetőségei az Európai Unióban és a nemzeti jogalkotásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Lívia (2007) A globális klímaváltozás elleni küzdelem eszközrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heidecker, Ferenc (2007) Fogvatartottak egészségügyi ellátása, helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Mónika Beatrix (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Julianna (2007) A Csongrád megyei közigazgatási szervek szerepvállalása a társadalmi bűnmegelőzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gábor (2007) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Miklós (2007) A rablás elhatárolása a kifosztástól, zsarolástól és önbíráskodástól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Nóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudákné Farkas, Dr. Zita Anita (2007) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hulló, Lívia (2007) Szabad felhasználás a német és a magyar szerzői jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Erika (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilyés, Zsuzsanna (2007) A volt Jugoszlávia területén elkövetett nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekményeket bíráló hágai Nemzetközi Törvényszék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, István (2007) A Custodia felelősség kialakulása és jelentősége a római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivits, Anna (2007) Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janitz, Balázs (2007) Az erőszakos bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jegesy, Vera (2007) A vezető tisztségviselő polgári jogi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai, Petra (2007) A környezeti károkért való polgári jogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jesity, Klára (2007) Az európai egység kialakulása a II. világháború után a Római Szerződések megkötéséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jillek, Adrienn (2007) A lakásszövetkezetek létrejötte Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Anikó (2007) Non-profit és civil szervezetek statisztikai adatai a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Zsolt (2007) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Adrienn (2007) Szabad mozgáshoz való jog az Európai Unióban a 2004/38/EK irányelv alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Péter (2007) A tisztességes eljáráshoz való jognak az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán kialakult esetjog összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Péter (2007) A választási rendszerrel kapcsolatos alkotmánybírósági döntések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Kiss, Irén (2007) Helyi szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiái "Lajosmizse Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004" projekt kutatási adataira alapozva, statisztikai megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsevics, László (2007) A szellemi alkotások védelme a nemzetközi magánjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Éva (2007) Természetvédelem szervezete és feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kamocsai, Andrea (2007) Az ombudsman vizsgálati eljárása, jogfejlesztő szerepe, működésének tapasztalatai éves jelentései tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Diána (2007) A generalis congregatiok újjáéledése a korai Anjou-korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Eszter (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazy, Zoltán (2007) A megújuló energiaforrások környezetre gyakorolt hatásai és jogi szabályozásuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Erika (2007) Víz: irányelv és gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, László (2007) A versenykorlátozó megállapodások szabályozása a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Réka (2007) Az Európai Unió regionális politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerepesi, Katalin (2007) Az ózonproblémák környezetjogi megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Melinda (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Judit (2007) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése és szabadságvesztés-büntetése végrehajtásának története 1978-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Bernadette (2007) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétellel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (2007) A terhességi és anyasági ellátások hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Balázs (2007) A titkos információgyűjtés helye és szerepe a kriminalisztikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Jakabné Szedoglavits, Jolán (2007) A munkanélküliség adatai Makón napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2007) Export támogatások ellenőrzési rendszere. Az EMOGA Garancia Részlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Róbert Károly (2007) A véleménynyilvánítási szabadságjog és a büntetőjogi felelősség kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Amarilla (2007) A Biztonsági Tanács reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nóra Márta (2007) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándor (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kliment, Krisztina (2007) Az értékpapírok és a befektetővédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka, Krisztián (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczó, Ferenc (2007) A terhelt joghelyzete a mai magyar büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kodai, Angelika (2007) A gazdasági és vagyon elleni bűnözés empirikus elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koloszár, Zsolt (2007) A kereskedelmi jog és a kereskedelmi társaságok kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi, Melinda (2007) A magyar és a román vadgazdálkodás és vadászati jog összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi, Gábor (2007) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, József (2007) A helyszíni szemle. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Tibor (2007) Budapest a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, Kata (2007) A köztisztviselői törvény változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Gergő (2007) Pártideológiák és azok változásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai, Mónika (2007) A rendőrségi kommunikáció, mint a rendőrségi munka ellenőrzésének eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kottán, Viktória (2007) A képviselő-testület bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, András (2007) A választási rendszer és a választójog kritikája Magyarországon (1989-2006), az EP választások közjogi tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Rita (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Béla (2007) Védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ditta Piroska (2007) A szakszervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítő szerepének alakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kamilla Barbara (2007) Merchandising a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2007) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Éva (2007) A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krix, Orsolya (2007) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Natália (2007) A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Sarolta (2007) A bűnözés és a bűnüldözés statisztikája a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kusztos, Anett (2007) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Dóra (2007) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi, Áron (2007) Jogorvoslati rendszer a közbeszerzési eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Káli, Krisztina (2007) Az orvosi jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Dezső László (2007) A helyi adórendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Henriett (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Anikó Éva (2007) A helyi önkormányzatok által beszedett adók bemutatása Magyarországon és Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Beáta (2007) A lízingszerződés, különös tekintettel a tulajdonjogi aspektusokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Edit (2007) Munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kömüves, Hajnalka (2007) Nők és férfiak foglalkoztatási esélyegyenlősége az Európai Unió tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesi, Dalma (2007) Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Lídia (2007) Bűnmegelőzési adatok Bács-Kiskun megyében 2002-2006. között, különös tekintettel a tanyavédelemre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Levente (2007) Bankárok az ókorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Henrietta (2007) A szövetkezetek és az értékesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakó, Anita (2007) A büntetés-végrehajtás szerepe a visszaesés megakadályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lazányi, Magda (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés szabályozása, végrehajtása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Béla (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Éva (2007) Az Európai Unió közös agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Less, Krisztina (2007) Emberi erőforrás biztosítás elméletben, gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Péter (2007) Politikai marketing, mint kampánystratégia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lohonyai, Bernadett (2007) Okmányhamisítások az igazságügyi statisztika tükrében a mai Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Lilla Anikó (2007) Gyermekek szexuális kizsákmányolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Edina (2007) Előmenetel a közszolgálatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Zsuzsanna (2007) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés problematikájáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Mariann Éva (2007) A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévay, Endre (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsik, Edit (2007) A Csillag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Éva (2007) Helyi önkormányzatok bevételei, különös tekintettel az Európai Unióból származó forrásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magos, Zoltán (2007) A közigazgatási eljárási törvény hatálya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Dávid (2007) A jóléti állam és a globalizáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margit, Ágota (2007) A nemzetközi humanitárius jog intézményesülése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margitai, Mária (2007) A közúti baleset gondatlan okozásának szabályozási és minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martyin, Eszter (2007) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mazán, Katalin (2007) Többcélú kistérségi társulások különös tekintettel a kaposvári kistérség vonatkozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Erika (2007) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus, Róbert (2007) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mező, Mónika (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi, Hajnalka (2007) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misits, Ildikó (2007) Gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskéri, Márk (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohay, Tibor (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Marcell Szabolcs (2007) A német és magyar szociális segítségnyújtás összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, György (2007) Deviancia mutatók a magyar családok helyzetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Orsolya (2007) A lízingszerződés, mint atipikus szerződés és a hitel- és kölcsönszerződés, mint tipikus szerződés összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Szénási, Ilona (2007) Békés megye társadalomstatisztikai és demográfiai mutatói napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Must, Rita (2007) Az öregségi nyugdíj koordinációja az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsnay, Ágnes (2007) Európai foglalkoztatáspolitika működésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Málik, Boglárka (2007) A francia politikai rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Melinda (2007) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Anikó (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (2007) A házastársi vagyonközösség egyes elemei, valamint megszűnése és megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (2007) A kortárs angolszász jogelmélet törekvései: az amerikai jogelméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nadicsán, Zsuzsa (2007) A szakszervezetek jogai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztián (2007) Werbőczy István jogász-politikus megítélése, kora, munkásságának jogtörténeti háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2007) Rendszerváltók vagy reformerek? A reformerek szerepe az MSZMP lebontásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Petra Ilona (2007) A felszámolási eljárás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybali, Ágnes (2007) Koszovó és a nemzetközi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyházi, Szandra (2007) A culpa mint szerződéses felelősségi fokozat - kialakulása és fejlődése a preklasszikus és klasszikus római jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szelei, Ildikó (2007) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemecz, Gabriella (2007) A jog, mint kulturális jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, Ágnes (2007) A nők különös munkajogi védelme Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas, Dóra (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Lilla (2007) A turizmus hatása a foglalkoztatásra Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Névery, Csaba (2007) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a közúti baleset okozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz, Imre (2007) A hódmezővásárhelyi fiatalok és az Európai Unió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gábor (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Tamás (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Nóra Natália (2007) Házasság és concubinatus az ókori Rómában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlánczi, Péter (2007) Szabálysértési hatóság és bíróság eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osztotits, Ildikó (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palai, Olivér Viktor (2007) Adatok a Magyar Polgári Perrendtartás statisztikáiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palecska, Pál (2007) A kapcsolattartási jog szabályozása és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Norbert (2007) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Attila Péter (2007) A környezetvédelem intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2007) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patak, Sándor (2007) A magyar szövetkezetek jogi szabályozásának története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataky, Tibor Csaba (2007) Vadon élő állat és gépjármű összeütközése a magyar illetve a német jog alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi, Renáta (2007) Az ellátottak jogainak érvényesülése az idősek otthonában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patócs, Nikolett (2007) A vadászbalesetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik, Gabriella (2007) A nemzetközi kulturális együttműködés, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Annamária (2007) A közlekedési bűncselekmények jellemzői, különös tekintettel a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petkovics, Nikoletta (2007) A fogyasztók jogainak védelme Magyarországon Európai Uniós kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrics, Gabriella (2007) A hallgatói fegyelmi felelősség szabályozásának néhány kérdéséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrity, Krisztina (2007) A nagyfai büntetés-végrehajtási intézet múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Judit (2007) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki, Zsanett (2007) A víz és a talaj agrárjogi és környezetjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Bernadett (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Melinda (2007) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piri, Balázs (2007) A gyorsított bírósági eljárás a Fővárosi Bíróság illetékességi területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós, Norbert (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potháczki, Dóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi, Norbert (2007) Damnum iniuria datum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Zita Zsuzsanna (2007) Okirati bizonyítás tekintettel a technikai újszerűségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Tímea (2007) A börtönügy helyzete az európai uniós államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pártos, Katalin (2007) A sértetti jogok, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Orsolya (2007) A magyar vadászat jogi szabályozásának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Andor (2007) Sándorfalva napjainkban a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pézsa, Gábor (2007) A kábítószerrel való visszaélés jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rakonczai, Veronika (2007) A magyar vadászati jog története és hatályos jogi szabályozásának bemutatása a vadászati felelősség tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rakonczai, Zsolt (2007) Közlekedési bűncselekmények a magyar joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regős, Edit (2007) A geotermikus energiával kapcsolatos jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás, Csilla Éva (2007) Jogellenes piaci magatartások Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a kartelltilalomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gergely (2007) Az első fokú büntető tárgyalás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gyöngyvér Gabriella (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Katalin (2007) Kiskorúak védelme a médiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rédei, Bernadett (2007) Bűnmegelőzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Andrea (2007) Az állatok védelme a történelem és a hatályos jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Krisztián (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt, Gábor (2007) Diszkrimináció a felvételi eljárás során a munkahelyen. Jogorvoslati lehetőségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schweiczer, Ildikó (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltozatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeczi, Szilvia (2007) Plébános választás a középkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Judit (2007) Kormányformák összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Szabolcs (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Zoltán (2007) Állategészségügy jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (2007) A szövetkezeti érdekképviseletek részvétele az új szövetkezeti törvény megalkotásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Edit Magdolna (2007) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a rendőrhatóságok gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák, Noémi (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtás; (ezen belül pl. Az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Andrea (2007) Közjegyzői eljárás különös tekintettel a hagyatéki eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Kitti (2007) A pártfogó felügyelet reformjának végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soponyai, Csaba (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Csikós, Szilvia (2007) A kollektív szerződések nyilvántartási rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stenszky, Atilla (2007) Makó a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Márton (2007) A "governance" fogalmi rendszerének összefüggései az alkotmányos alapjogok fejlődésének kérdéseivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Edit (2007) A korlátolt felelősségű társaság az angol és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Előd Sándor (2007) Foglalkoztatáspolitika és szabad munkaerő-áramlás az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2007) A Sportközpont gazdálkodásának vizsgálata a programköltségvetés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anita (2007) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella Tünde (2007) A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív alapú szankciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna Ágnes (2007) A polgári légi közlekedés védelmének szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva Judit (2007) Építésügyi igazgatás. Az építési tevékenység során elkövetett jogsértések és jogkövetkezményeik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Zsolt (2007) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának hatása a magyar egészségbiztosításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Nóra (2007) A közérdekű munka végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó, Nóra Zsuzsanna (2007) Az 1931-es népképviseleti választások Hódmezővásárhelyen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeder, Ágnes (2007) Az adóvégrehajtás általános szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegi, Borbála (2007) A természetvédelem szabályozásának új kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegény, Judit Éva (2007) Eutanázia, önrendelkezési jog és emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeimanné Berta, Erika (2007) A házastársi vagyonközösség javainak megosztása a hatályos szabályokban és de lege ferenda. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres, Olga (2007) Teljesítményértékelés napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér, István (2007) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi, Szabolcs (2007) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrő, Szabolcs (2007) A nem vagyoni kártérítés szabályai, különös tekintettel az összegszerűségi kritériumokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrődi, Mária (2007) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerb, Tamás (2007) Jog és irodalom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigedi, Péter (2007) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora, Zsuzsa (2007) A fogyatékos személyek egyes alapjogai Magyarországon. Integráció a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Judit (2007) A BRFK igazságügyi statisztikai adatainak elemzése, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szimandl, Regina (2007) Lassan gyorsuló perek, a peridőtartam elhúzódásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szurovecz, Zoltán (2007) Az emisszió - kereskedelem magyarországi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Annamária (2007) Személyiségkárosító hatások a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Hajnalka (2007) Az egészségbiztosítás keretében folyósítottt pénzellátásokra vonatkozó jogszabály-változások 2001. január 1-től 2006-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Ágnes (2007) A belföldi és a nemzetközi jogsegély közigazgatási jogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Dóra (2007) A földtulajdonosi közösségek kialakulása és aktuális kérdései a vadászati jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Annamária (2007) Az adásvétellel történő termőföld tulajdonjog megszerzésének szabályozása és az uniós elvárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőgyényi-Kovács, Szabolcs (2007) Feminizmus és feminista jogelméletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2007) A származás megállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Szilvia (2007) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Valter Pál (2007) Közszolgálati jog, közszolgálati jogviszony. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Csaba (2007) A köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Edina (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Inez (2007) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Edit Szonja (2007) A munkaidő és pihenőidő szabályozása a magyar és az európai uniós munkajogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Róbert (2007) A régiók bizottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Talló, Andrea (2007) A letelepedés szabadsága az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaga, Csilla (2007) A ne bis in idem elv érvényesülése az európai büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács, Tímea (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Ferenc (2007) A hajléktalan lét. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Taskovics, István (2007) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke, Sára (2007) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tiborfi, György (2007) Büntetőjogi integráció Európában, különös tekintettel a formálódó közösségi büntetőjogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tichy, Zoltán (2007) Az elektronikus közigazgatás kihívásai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihany, Tünde (2007) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Nóra (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tombátz, Gábor (2007) Adósságkezelés az építőiparban egy szegedi cég gyakorlata alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tordasi, Péter (2007) A gyermekek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Andrea (2007) A gyermek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornai, Kinga (2007) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Anikó Noémi (2007) A munka és a magánélet egyeztetése: Az európai országok összehasonlító ismertetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, László (2007) Jog és irodalom (Shakespeare: A velencei kalmár). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dániel (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mónika (2007) Nyugdíjrendszerek az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyula Ernő (2007) A nevelés helyzete a külföldi börtönökben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imola (2007) A távollevők között kötött szerződések speciális megjelenési formája - a csomagküldő kereskedelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2007) Gyermeki jogok és gyermekvédelmi alapelvek a magyar jogrendszerben az ENSZ gyermekjogi egyezményének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Péter (2007) A bírósági ügyforgalom adatai első fokon a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsanett (2007) A nemzetközi büntetőbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsófia (2007) Az emberölés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tamásné Pap, Márta (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Szeles, András (2007) Kriminológiai változások a rendszerváltás után, a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér, Emese (2007) A nők szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Dr. László Gábor (2007) Orvosi műhibaperek a jogalkalmazásban és azok gyógyászatra gyakorolt hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Berta, Zita (2007) A fogyasztóvédelem aktuális helyzete - különös tekintettel a fogyasztókat megillető jogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvardi, Ildikó (2007) Laikus bírósági rendszerek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrai, Rita (2007) Adóigazgatási együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujszászi, Borbála (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Melinda (2007) Natura 2000: szabályozás és gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Zsuzsanna (2007) A betegjogok szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda, Dr. György (2007) A demográfiai helyzet változása Magyarországon a népesedéspolitikai intézkedések függvényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valkusz, Zsófia (2007) Szolgáltatások szabad áramlása a közösségi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vandra, Anett (2007) Változások az új gazdasági társaságokról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Emília (2007) A gyermekvédelem családpótló intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (2007) A hidegháború kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra (2007) A kizárólagos gazdasági övezet és annak elhatárolási kérdései a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra Judit (2007) A magzati élet védelmének jogi és társadalmi megítélése az alkotmányjog és vallás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zita (2007) Munkavállalási célú migráció az Európai Unióban, a 2004. május elsején csatlakozott tagállamokból Nagy-Britanniába és Svédországba irányuló munkaerő áramlás alanyainak főbb jellemzői, esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Árpád (2007) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varró, Zsuzsanna (2007) Agresszió a fiatalkorúak bűnözésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Gergely (2007) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag, Zoltán (2007) A bizonyítási eljárás és a DNS-vizsgálat összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasvári, Gábor Csaba (2007) Lobbitörvény és lobbizás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velkei, Judit (2007) Az abortusz a számok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velkey, Dávid (2007) Föderális államszerkezet az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Anikó (2007) Az egyszemélyes gazdasági társaságok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Zsuzsánna (2007) Rendes és rendkívüli jogorvoslatok a büntetőbírósági eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Anita Adrienn (2007) Az alternatív vitamegoldási rendszerek bemutatása, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovich, Lilla Erzsébet (2007) Az állatkínzás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ványai, László Levente (2007) A villamosenergia-törvény és a megújuló energiaforrások szabályozásának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weibelné Vezsenyi, Diána (2007) A német büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzete és problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zilahy, Krisztina (2007) A megyei bíróságok, mint másodfokú bíróságok ügyforgalmának statisztikai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi, Dorottya (2007) A genetikailag módosított szervezetekre (GMO) vonatkozó szabályozás Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki, Anna (2007) Orvosi tévedések, betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zubercsány, Diána (2007) A terhesség-megszakítás vizsgálata alkotmányjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Ágnes (2007) Magyarországi lakáshelyzet a nemzetközi statisztikai adatok összevetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éber, Zsófia (2007) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, Károly (2007) A magyar királyi ügyészség megalapítása a bűnvádi eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őszi, Attila Csaba (2007) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 26. 20:21:05 CEST.