Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ü | Ő
Number of items: 428.

A

Adamecz Krisztina (2008) A fogvatartás körülményei Magyarországon az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Agod Anett (2008) Állam és egyház kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Andrea (2008) A munkaügyi viták típusai, a direkt akciók és munkaügyi viták rendezésére szolgáló eszközök bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus István (2008) A törvényi egységről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anda Péter (2008) A reklám és jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anka Márton Tibor (2008) A zálogjog az ingatlan-nyilvántartás szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsa Zoltán (2008) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon, Medgyesegyháza hulladékgazdálkodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Attila (2008) A délszláv államok magyarságának demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali Adrienn (2008) Egy egységes közszolgálati előmeneteli- és illetményrendszer lehetséges koncepciója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Annamária (2008) Az értékpapírok és a befektető-védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Csilla (2008) Az emberölés minősített esetei, különös figyelemmel a különös kegyetlenségre a kriminalisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Csilla (2008) A családon belüli erőszak megjelenése Magyarországon, a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Szabolcs (2008) A betegjogok alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Holubán Csilla (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Eszter (2008) Nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Péter (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsi Judit (2008) A speciális szükségletű kiskorúak elhelyezésének problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barka Dóra Kinga (2008) A szovjet-amerikai kapcsolatok története a hidegháború korszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Zsuzsanna (2008) Munkanélküliség a rendszerváltás után Magyarországon - Különös tekintettel Heves megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Berényi Krisztián (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsei Dániel (2008) Panelhelyzet a Dél-Alföldön, a kapcsolódó demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bellér Evelin (2008) Elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Orsolya (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Marianna (2008) A Nemzeti Földalapról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Tamás (2008) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Hajnalka (2008) A települési környezetvédelem szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Gabriella (2008) Stressz a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Zsófia (2008) A fogyasztó jogainak védelme érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beró Henrietta (2008) Gyermekek gyermekkor nélkül - A bántalmazottak statisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blahut Krisztina (2008) A magyar honvédség fegyelmi helyzetének alakulása a sorkatonai szolgálat megszűnése szempontjából, az 1998-2002-ig tartó időszak statisztikai adatainak vizsgálata alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodonovits Regina (2008) Az előzetes döntéshozatal eljárás az Európai Bíróság és a tagállami bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Edit (2008) A belterületbe vonás földjogi és környezeti jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldoczki Krisztina (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolye Viktor (2008) A világörökség értékéinek védelme hazánkban, középpontban a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bor Zsuzsanna (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Bernadett (2008) Származás megállapítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi Ágnes (2008) Az iniuria-delictum történeti fejlődése a római jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Balázs (2008) A katonai büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Krisztina (2008) Ifjúságpolitika az Európai Unióban különös tekintettel a magyar és román szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubrják András Balázs (2008) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Viktória (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Dániel (2008) Az ILO működése kialakulásától napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi Csilla (2008) A nemzeti alkotmányok és az európai integráció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánk Melinda (2008) A magyar parlamentarizmus nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony Atilla (2008) Napnyugat és Ezeréjszaka: A Nyugati és az Iszlám jogrendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány József (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Barbara Erika (2008) A honosítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csajbók Katalin (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Zsolt (2008) A gyülekezési jog korlátozhatósága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós Erzsébet (2008) Az Arktisz speciális jogi helyzete - Területszerzés, szuverenitás gyakorlása? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Magdolna Piroska (2008) Civilek részvételének jogi szabályozása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei Anikó (2008) Az "orvosi műhiba perek" néhány vonatkozása a nőgyógyászatban és a szülészetben, különös tekintettel a császármetszésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Dorottya (2008) Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka Gabriella (2008) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Eszter (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtó jogsértéseivel szemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibere Márta (2008) Az alkotmányos alapjogok és a kényszerintézkedések kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czár Zsanett (2008) Fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Darabos Péterné (2008) A Fidesz megalakulása Tatabányán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs Klaudia (2008) A homoszexuális magatartások büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deilinger Viktória (2008) Társasági jogi érvénytelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deézsi Árpád Pálné (2008) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai (A közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák Nándor (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornbach Éva Tímea (2008) A kábítószer elleni küzdelem új útjai különös tekintettel az ártalomcsökkentésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dornstädter Attila (2008) Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Szincsák Andrea (2008) Az embercsempészés nyomozásának határőrségi tapasztalatai a magyar-ukrán államhatáron napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dzsunyák József (2008) Az elítéltek jogi helyzete a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Kinga (2008) Az első Váltótörvénykönyv és az annak nyomán kialakult joggyakorlat Békés-Csanád megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Gergő Lajos (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Viktória (2008) Az adásvétel, különös tekintettel a részletvételre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Mónika (2008) A gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi Judit (2008) Az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed Zsuzsanna (2008) Vagyonosodási vizsgálatok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Edina Erzsébet (2008) Egészségügyi statisztikai adatok Magyarországon napjainkban, különös tekintettel a szenvedélybetegségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Barbara (2008) Totalitarizmus elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Anett (2008) A bűnügyi együttműködés intézményei az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Zsuzsanna (2008) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Andrea (2008) Sajtószabadság és korlátai a magyar írott és az elektronikus médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kristóf (2008) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László Péter (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Hajnalka (2008) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Emőke Katalin (2008) A helyi adóztatás rendszere Makó város önkormányzata költségvetésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekecs Gabriella (2008) Az ügyész jogállása a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gábor (2008) A vagyon kezelésével kapcsolatos gazdasági bűncselekmények és elhatárolásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Mariann (2008) Az apaság megállapítása iránti perek eljárásjogi szabályai különös tekintettel a bizonyításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Beáta (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina (2008) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór Katalin (2008) Munkavégzésre irányuló jogviszonyok közti eltérések az egészségügyi ágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ildikó (2008) Fogyasztó megtévesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Mária Margit (2008) Adatvédelem a munkaviszonyban - összehasonlítás a hatályos német és magyar szabályozás alapján -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frecskó Alexandra Zsuzsanna (2008) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Furkó Kálmán (2008) A vagyonelleni bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Barna (2008) A külföldiek termőföldtulajdon-szerzésérenek lehetőségei Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Melinda (2008) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fäller Zsuzsanna (2008) Halálbüntetés a XXI. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos Emese (2008) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczi Gábor (2008) Internet használat a mai Magyarországon a társadalom statisztikai összefüggések vizsgálatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Judit (2008) A nevelőszülői hálózat története, fejlődése és szabályozása a hatályos magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsi Tibor (2008) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban különös tekintettel az ügyészi vádemelésre és vádképviseletre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gebhardt Éva (2008) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geiger Krisztina (2008) A munkaviszony és a polgári jogi jogviszony keretében történő munkavégzés kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelegonya Ferenc (2008) Hazánk esővizeinek környezetjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Georgievics Ágnes (2008) A közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergye Linda (2008) Az alkotmányos alapjogok érvényesülése az iszlám jogban és a nyugati demokráciákban - különös tekintettel a nők és férfiak jogai közötti különbségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gliba János (2008) A büntetés-végrehajtás rendszerét átható nemzetközi egyezmények és egyéb dokumentumok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Goczol Odett Judit (2008) A hidegháború klasszikus korszaka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Goczol Odett Judit (2008) A közszolgálati jogviszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf István (2008) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai, különös tekintettel az erdélyi, felvidéki és délvidéki viszonyokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Imre (2008) A kistérségek helye és szerepe a közigazgatásban, különös tekintettel a sarkadi kistérségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati János (2008) A magyar országgyűlési választási rendszer az országgyűlési viták és alkotmánybírósági döntések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Lilla (2008) A gyermekvédelmi gyámság, a hivatásos és a nevelőszülői gyám feladatai és számadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza László (2008) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyóniné Nagy Marianna (2008) Gyermekek védelme szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi Viktória (2008) A települési hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Andrea (2008) A rendőri korrupció elméleti és gyakorlati megfontolásai, különös tekintettel a közlekedési szolgálati ágra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gácser Tamás (2008) Az alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Julianna (2008) Szabadságvesztés-büntetés alatt állók egészségügyi ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu Petra (2008) Házastársak szerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Zsuzsa (2008) A szabadságvesztés végrehajtásáról, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatásáról és neveléséről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Eszter Mária (2008) Az Emberi Jogok Európai Egyezményének alkalmazása az Európai Bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a 8. cikkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halm Kornél (2008) Az Európai Unió nemzetközi jogalanyiságának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos Zoltán (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmos Ildikó Viktória (2008) Az ingatlan-nyilvántartás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Lajos (2008) Az építésügyi igazgatás szervezetének fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó Katalin (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Katinka Anna (2008) Új kihívások a fogyasztóvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Róbert (2008) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Baráth Éva (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi Imre (2008) A magyar közigazgatási rendszer reformja, európai kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hell László (2008) Munkavédelem, munkahelyi baleset. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Krisztina (2008) EGÉSZSÉGünk, az ÜGY. Az egészségügyi ellátórendszer működésének néhány aktuális kihívása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hettinger Sándor (2008) Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya értelmezésének forró pontjai. A tisztességes eljárás és az egyenlő jogvédelem kérdései a Legfelsőbb Bíróság döntései tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann Zsolt (2008) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Éva (2008) A munkanélküliség és a foglalkoztatottság területi sajátosságai, a régiók, megyék és a kistérségek, ezen belül a Makói és a Móri kistérségek mutatóinak alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Katalin (2008) Értékek és a középiskolások 1991 és 2007-ben készült vizsgálat alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Máté József (2008) Az élettársi kapcsolatok jelenlegi szabályozása és de lege ferenda hazánkban és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hruby Bettina (2008) Az európai tőkepiac szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya Éva (2008) Politikusi személyiségtípusok történeti változásai. A média prezentáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszics Gabriella (2008) A franchise szerződés versenyjogi aspektusai. Az Európai Bíróság és a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Csilla (2008) Harmadik ország állampolgárainak magyarországi jogállása, különös tekintettel a menekültekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ihász Csaba (2008) A pénzmosás kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zsuzsanna (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Róbert (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Noémi (2008) A 2003-as iraki háború nemzetközi jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Péter (2008) Online tartalmak szerzői jogi védelme, és a fájlcserélőrendszerek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsó Edina (2008) Az alapítványok létrejötte, különös tekintettel az alapítói körre és az alapítvány céljára. Az alapító okirat tartalmának és formai megfelelőségének biztosítása, a nyilvántartásba vételi eljárás folyamatának rögzítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Anita (2008) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Csilla (2008) A betegek jogai. A műhiba perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Hajnalka (2008) Az alkohol-prevenció, mint a bűnmegelőzés eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Szilvia (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juscsák Dóra (2008) Az ingatlan-nyilvántartásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jászai Linda (2008) Az élettársi kapcsolatokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsi Klára (2008) Az orvosi ügyelet a közösségi és a magyar jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczér Mária (2008) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Kata (2008) Kérdőjelek a császármetszés körül - Jogkérdések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai András (2008) Az Európai Unió alkotmányos fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karóczkay Balázs (2008) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bűncselekménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasnyik Beáta (2008) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás Klaudia (2008) A kiskorúak kriminalitásával kapcsolatos tények, tényezők és tendenciák az igazságügyi statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona János (2008) A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának vezetésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona-Kis Margit (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes Csaba (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Judit (2008) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész János (2008) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája különös tekintettel a Magyar Köztársaság érdekeire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Attila (2008) A bűnmegelőzés szerepe a tanyavédelemben Bács-Kiskun Megye 2000-2007 évi adatai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Judit (2008) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Viktor (2008) Vállalati szintű szakszervezetek működésének jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter Gábor Tibor (2008) A bírói gyakorlat jellemzői Szabó József jogelméleti munkásságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter Orsolya Janina (2008) A dán és a magyar sportjog összehasonlítása a nemzetközi sportjog fényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Attila Tivadar (2008) Kisebbségi önkormányzatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Csaba (2008) A jogellenes károkozás (damnum iniuria datum) szándékos és gondatlan alakzata - a lex Aquilia alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anett (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gellért (2008) Halálbüntetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Henriett (2008) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Judit (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Kálmán (2008) Belpolitikai torzulások, gazdasági stagnálás a háború utáni Magyarországon (1944-1964). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss László (2008) A termőföld tulajdon megszerzésének és használatának szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely Zsuzsanna Ágnes (2008) Jog és irodalom. A tiszaeszlári vérvád per bemutatása Eötvös Károly: A nagy per és Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter című regényei alapján (Magyarország és az antiszemitizmus a XIX. század végén). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klimász Zoltán (2008) Vita a szent korona-tan körül 1931-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klippel Zsuzsa (2008) Mediáció, közvetítés a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klisics Diána (2008) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Beáta (2008) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz István (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi Szvetlána (2008) A fogvatartottak foglalkoztatásának helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi László (2008) A személyes adatok védelme és a MÁV Zrt. jogalkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpás Rita (2008) A halászati jog alkalmazásának főbb gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós Csaba (2008) A börtönügy helyzete külföldön, különös tekintettel a CPT tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koréh Zoltán Tamás (2008) Az elektronikai és elektromos termékek hulladékainak szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszty László István (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának korszerűsítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin Mária (2008) Környezetjogunk és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Beáta (2008) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó jogkövetkezményeinek végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Emese (2008) Kiválasztás a közszolgálatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Endre Miklós (2008) Hol lakik a szuverenitás? - Az Európai Unió két alternatívája: államszövetség vs. szövetségi állam. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gábor (2008) A közszolgálati jogviszony minőségének változása Magyarországon, 1992-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2008) Vadászati jog és a vadvédelem kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Sándor (2008) Le droit á un proces équitable in France dans le domain de procédure civile et de proces pénale dans une optique de la Convention européenne des droits de l"Homme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tamás (2008) A megújuló energiaforrások alkalmazásának hazai és uniós jogi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (2008) A katonai anyagi és eljárásjogi rendelkezések de lege lata és de lege ferenda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Pap Enikő (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozláné Széchenyi Sylwia Krystyna (2008) Magyarországi lengyelek a demográfiai és statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Gyöngyi (2008) A hulladékszállítás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Szilárd (2008) A Nemzeti Hírközlési Hatóság jogállása, szervezete, feladat- és hatásköre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kugler Tamás Szabolcs (2008) A rendőrségi együttműködés és intézményrendszere az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Ferenc (2008) A tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutrovácz Jenő (2008) A jogi oktatás története az Amerikai Egyesült Államokban, Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Vivien Ágnes (2008) A települési környezet védelmének elmélete és gyakorlata Dunabogdány településen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpátiné Nemes Katalin (2008) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kórógyi Zsolt (2008) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai és jogi helyzete a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Gábor (2008) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési mechanizmusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi Andrea (2008) A perújítás szabályai a magyar polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrös Ágnes (2008) A piaci kihívások hatása az ügyvédség alkotmányos helyzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laduver Róbert (2008) A börtön károsító hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi Zoltán (2008) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Lilla Nóra (2008) A nemperes eljárások, különös tekintettel a közjegyzőkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth Szilvia (2008) A francia és a magyar családtámogatási rendszerek összehasonlító elemzése az európai statisztikák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lamperth Éva (2008) A börtönegészségügy helyzete külföldön, különös tekintettel a fertőző betegségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Ágnes (2008) Az örökbefogadás intézménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leier Zoltán (2008) A praxisjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele Anikó (2008) Az OECD jövedelem- és vagyonadókra vonatkozó kettős adóztatás elkerülését szabályozó modellegyezményének összehasonlítása a magyar-szlovák és a magyar-német bilaterális egyezményekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes Miklós Zsolt (2008) A büntetés-végrehajtás megoldásra váró problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Tünde Beáta (2008) A nem vagyoni kártérítés mértékét befolyásoló kritériumok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Liker Ágnes (2008) Gyermekek a reklámban, reklám a gyermekekben - A gyermekreklám jogi és pszichológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovász Anna Borbála (2008) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Istvánné (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Anikó (2008) Állatjólét és állategészségügy jogi szabályozása az Európai Unióban, nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lódi Petra (2008) Közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései - különös tekintettel a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczy Tibor (2008) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madar Kinga (2008) Megújuló energiaforrások felhasználásának uniós és hazai jogi keretei, különös tekintettel a geotermikus energiára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar János György (2008) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Zsanett (2008) A jogerősen elítéltek statisztikai vizsgálata Magyarországon 1990-2006. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai Andrea (2008) A merchandising. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinovics Szilvia (2008) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Dániel (2008) Az Európai Unió támogatási rendszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Kinga (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer Ferenc (2008) Kisebbségi jogvédelem, a kisebbségi önkormányzatok feladatai, jogállásuk, működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Merhej Raulla (2008) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Judit (2008) A védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miléder Andrea (2008) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlai Kinga (2008) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Misúr Dóra Etelka (2008) A bizonyítási eljárás összehasonlítása az amerikai és a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anett (2008) A munkanélküliség helyzete Magyarországon napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Petra (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Viktória (2008) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Borbás Ildikó (2008) Az örökbefogadás intézménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mondi Tamás (2008) Az adó-végrehajtási eljárás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Ervin Zsolt (2008) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Murányi Réka (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Tamás (2008) A védő jogállása a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Zoltán (2008) A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai Viktória (2008) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései különös tekintettel a közúti baleset okozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Nándor (2008) A határontúli magyarság demográfiai sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Méregh Katalin (2008) Az örökbefogadás helyzete Magyarországon az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Olga Nóra (2008) Javaslatok a Sztrájktörvény módosítására a magyar, valamint az európai uniós jogtudomány és joggyakorlat elemzése alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Tamásné (2008) Házasságjog a rendi magánjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes Nobert (2008) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és a minősítésre irányadó elhatárolások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes Dóra (2008) A jegyző jogállása, különös tekintettel a körjegyzőre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller Éva (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy András Zoltán (2008) Helyi jelentőségű természetvédelmi területek védetté nyilvánítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Dániel (2008) Magyarország népesedéstörténete a népszámlálások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2008) Az orvos polgárjogi felelősségének változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Levente (2008) Változások a magyar cégeljárásban a 2007. évi LXI. törvény értelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Levente (2008) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László (2008) Kik ítélkeznek felettünk? - Laikus és professzionális bíráskodás a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Márta (2008) A módosított kisebbségi törvény alapján a kisebbségi önkormányzatok szerepe a kulturális identitás megőrzésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Réka Marianna (2008) Munkanélküliség és foglalkoztatottság áttekintése Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szilárd Márk (2008) A gyermekek jogai a családi jogban különös tekintettel a New York-i egyezményre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (2008) Elítéltek foglalkoztatásának aktuális problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál Ildikó (2008) Uralmi technikák Latin-Amerikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes-Nagy Tibor (2008) A fiatalkorú bűnelkövetők bűnmegelőzési adatai Bács-Kiskun megyében 2003-2007 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Neubrandt Gábor (2008) Értékpapírpiaci ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Csaba László (2008) A magyarországi barlangok jogi helyzetének átfogó bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Kitti (2008) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz Dávid (2008) Idegenrendészeti kényszerintézkedések szabályozása az Európai Unió ajánlásának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Olosz Gergely (2008) Az ügyvédi tevékenység szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Onhausz János (2008) Non-profit és civil szervezetek helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ostrogonac Klaudia (2008) Közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osztrovics Lívia (2008) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osztás Erika (2008) Az örökbefogadás intézménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottovay István (2008) A kényszergyógykezelés és az alkoholisták kényszergyógyításának végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paksi Zsolt (2008) Az öngyilkosságok demográfiai hatásai Hódmezővásárhelyen és környékén 1991 és 2007 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallaginé Szűcs Ilona (2008) Az alapjogok főbb jellemzői az iszlám országok alkotmányos rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallos Szilvia (2008) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Panyor Anett (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Ágnes (2008) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzése 2007-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Antal (2008) Önkormányzati költségvetés alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Dóra (2008) Postapiaci liberalizáció, avagy az egységes közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes körű megvalósítása összehasonlító jogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patay Roland (2008) A nemzeti parkok és védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patkós Tímea (2008) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Tímea (2008) Végrehajtás a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecze Balázs (2008) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pengő István (2008) A kultúra helyzete a mai Magyarországon a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posta Bernadett (2008) Betegjogok és néhány adatvédelmi problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prajda Éva (2008) Az értékpapírok forgalom bahozatala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Precskó-Domján Mariann (2008) A REACH rendelet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prekop Tamás Krisztián (2008) A munkaerő-kölcsönzés magyar szabályozása és összehasonlítása a vonatkozó osztrák, német és olasz rendelkezésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páder Balázs (2008) Amerikai kártérítési perek és hatásaik jogszociológiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páka Erika (2008) A magánélethez való jog egyes kérdései nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi Adrienn (2008) Kecskemét demográfiai és társadalomstatisztikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Margit (2008) A fogyasztóvédelem rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi György Simon (2008) Nyelvi és etnikai kisebbségek védelme Finnországban és hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páskuly Orsolya (2008) Kompetencia alapú kiválasztás a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pócsa Attila (2008) Hulladékgazdálkodás Magyarországon az EU csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai Szilvia (2008) A közszolgálati jogviszony létesítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radvánszki Anikó (2008) Az emberi jogok kontra terrorizmus ellenes harc? Avagy az emberi jogok érvényesülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Raics György (2008) A horvát-magyar kapcsolatok története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rakonczai Éva (2008) A fogyasztvédelem szerteágazó intézményrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rencsik Imola (2008) Irodalom a hatalom szorításában három Sütő dráma szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigóné Roicsik Renáta (2008) A munkaügyi ellenőrzés szabályozása és végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Hajnalka (2008) Kiskunhalas város demográfiai, társadalomstatisztikai bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Tamás (2008) Új elemek a hulladékjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi Cecília (2008) Az alapjogok érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a munkához való jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Répási Tibor (2008) A pártfogó felügyelet reformja hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai Zsófia (2008) Diplomák és felsőfokú végzettségek honosítása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sasvári Ferenc Ádám (2008) A kötelmi- és a dologi ügylet szétválása a hatályos Polgári Törvénykönyv és az Új Kódex Törvényjavaslata szerint. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Savanyó Zsuzsanna (2008) Societas Europaea szabályozása az uniós rendelet implementálásának tükrében Franciaországban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheitz Anikó (2008) A megújuló energiák jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Gábor (2008) Amerikai demokrácia-elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger Zsolt (2008) A települési önkormányzati rendeletek törvényessége az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sivók Zsolt (2008) Értékek az amerikai pártrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Smiri Sándor (2008) A jogi oktatás összefüggései a jogásztársadalommal és a működó joggal, Pokol Béla jogelméleti koncepciója alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sprok Zsófia (2008) A kockázati tőke jogi aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuber Andrea Mária (2008) Választójogi és népszavazási kérdések az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surinás Tünde (2008) Az állategészségügy jogi szabályozása, különös tekintettel az állatvédelmi előírásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (2008) Bűnözés alakulása Kiskunhalason az igazságügyi statisztikai adatok tükrében az elmúlt 5 évben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Olga (2008) A tanúvallomás mint bizonyítási eszköz jelentősége és a vallomástétel jogellenessége a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2008) Közszereplők személyhez fűződő jogainak védelme a sajtószabadság aspektusából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Áron (2008) Magyarország jogalkotási kötelezettsége az EU tagság tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál Tamás (2008) Megújuló energiaforrások Európai Uniós szabályozása, különös tekintettel a bioüzemanyagokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Kornél Géza (2008) Önkormányzat és helyi egyházak kapcsolatának újabb irányai a Budapest Főváros XV. kerületi Egyházi Tanács tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Ágnes (2008) Az EU vámegyüttműködése, különös tekintettel az EU bírósági gyakorlatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaplonczai Réka (2008) Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szathmáryné Alföldi Marianna (2008) A genetikailag módosított szervezetek agrárjogi aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Gyöngyi (2008) Alapjogok mint az egységes belső piac alapját képező négy szabadság lehetséges korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szebegyinszki Attila (2008) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó Tamás (2008) A francia és az olasz választási rendszer összehasonlító elemzése 1945-2002. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Péter (2008) A délszláv államok parlamentarizmusának fejlődése a II.világháború után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghő Ágnes (2008) Az orvosi jogviszony kötelmi jogi megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelezsán Tibor (2008) A szegénység Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi Orsolya (2008) A közösségi versenyszabályok decentralizált alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigethy Csilla (2008) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Orsolya (2008) A családi kötelékek fogságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Anita (2008) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziromi Márta (2008) Az Európai Bíróság jogfejlesztő szerepe, különös tekintettel az alapjogi védelem kialakítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szmetena Éva (2008) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati Henriette (2008) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szutor Vera Irisz (2008) A kisebbségi önkormányzati rendszer Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Diána (2008) L'immunité de saisie des oeuvres d'art (A műkincsek lefoglalása alól mentesítő jogi immunitás). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles István (2008) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles Beatrix (2008) Demográfiai változások Fehérgyarmaton a két utolsó népszámlálás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Hanna (2008) Börtönkárosító hatások a fogvatartottak személyiségére és drog a börtönben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szép Eszter (2008) A szentendrei kistérség demográfiai és társadalomstatisztikai adatai a rendszerváltás óta. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Elvíra Adrienn (2008) Sport a nemzetközi jogban, különös tekintettel a doppingra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Renáta (2008) A diszkrimináció szabályozása Magyarország, illetve az Európai Unió jogában, és megjelenése a hazai oktatás és munkavállalás területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Sándor (2008) Fellebbezés a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Tünde (2008) Az Európai Bíróság esetjogának hatása az európai társasági jog fejlődésére - különös tekintettel a német és az angol joggyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Péter (2008) A vagyont terhelő zálogjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Violetta (2008) A gyermeknek joga van a saját családjában felnőni. Egy gyermeki jog érvényesülésének vizsgálata a jogalkotói szándék és a jogalkalmazói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóki Krisztina (2008) A magyar állatjóléti, állategészségügyi szabályozás és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós József (2008) A nemzetközi bűnügyi együttműködés, különös tekintettel az eljárási jogsegélyre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sósné Vida Andrea (2008) Nők büntetés-végrehajtásának elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sövény Zita (2008) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tankó Mária (2008) A FIDESZ megalakulása Tatabányán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Zsolt (2008) Munkabalesetek számának statisztikai vizsgálata a Tesco-nál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tausz Péter (2008) A magyarországi párt- és kampányfinanszírozás problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári Péter (2008) Az Európai Unió szőlő- és borszabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesváry Zita (2008) A tanúvédelemről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhesné Tóth Ágnes (2008) Gyógyszerellátás az egészségügyi reformok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tichy-Rács Ádám (2008) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsának állandó tagjainak fegyvereladási statisztikái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár István Szilveszter (2008) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása, lehetőségei és korlátai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Györgyi (2008) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Éva (2008) Az ENSZ tevékenysége a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében - különös tekintettel a békefenntartásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turpinszky Mariann (2008) Adathalászat egy új generációs bűncselekmény, az igazságügyi statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turtsányi Domonkos (2008) A határon túli magyarság demográfiai helyzete, különös tekintettel a környező országokban élő magyarságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos Viktória (2008) Az első magyar ex-lex kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Andrea (2008) Az életszínvonal alakulása Magyarország régióiban az uniós csatlakozás kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Alexandr (2008) Kézi és könnyűfegyverek nemzetközi jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ivett (2008) A jegyző és a polgármester jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Katalin (2008) A hidegháború évei a Szovjetúnióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Katalin (2008) A köztisztviselői életpálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Géza (2008) Aron totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2008) Közvetítői eljárás a büntetőjogban Magyarországon, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mária (2008) A hulladékgazdálkodás hazai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Rózsa (2008) A Magyarországi Református Egyház szabályozási autonómiája néhány példán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Miklós Ferenc (2008) Az elítéltek foglalkoztatása szabadságvesztés végrehajtása alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Kerekes Zsuzsanna Rita (2008) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tótyik Zoltán (2008) A rendkívüli halálesetek metodikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóvizi Ádám (2008) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Tamás (2008) Az egyenlő bánásmód érvényesítésének jogi eszközei hazánkban, különös tekintettel a szankciórendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Levente (2008) Rugalmas foglalkoztatás - szociális biztonság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Berta Szilvia (2008) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben - Különös tekintettel a békéltető testületekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törő Andrea (2008) Az európai bizonyíték-átadási parancs szabályozása és várható hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tüske Ágnes (2008) A bányászati tevékenység jogi szabályozása, különös tekintettel a bányatavakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári András (2008) Az értékpapírosítás jogi kérdései a magyar szabályozás tervezetének tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbrichné Varga (2008) Bács-Kiskun megye nemzetiségeinek demográfiai elemzése a 2001-es népszámlálási adatok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Uszkay-Boiskó Sándor (2008) A közösségi és a magyar versenyjog vizsgálata különös tekintettel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajcs Nikoletta (2008) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajnai Ádám (2008) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsura Rita (2008) Kártérítési és fegyelmi felelősség a sportban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csilla (2008) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Hajnalka (2008) A szabadalmi törvény és az európai integráció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Imre (2008) A védjegy szerepe a gazdasági életben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsolt (2008) A hivatali bűncselekményekhez vezető lehetséges okok a Büntetés-végrehajtásnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga István (2008) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Norbert (2008) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veprik Zita (2008) A szagazonosítás módszertana, helye és szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Andrea (2008) Perbeli képviseletek, ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Éva (2008) A törvényen alapuló tartás szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszavlyev Anita (2008) Bűnügyi és rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladiszavlyev Zsanett (2008) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ván Erika (2008) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Péter (2008) A digitális televíziózásra való átállás jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vérten Erika (2008) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelenák Melinda (2008) Az üvegházhatással szemben alkalmazandó megújuló energiaforrások hazai szabályozásának egyes részletei egy biogázüzem példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai Kristóf Gábor (2008) Solt és Bács-Kiskun megye demográfiai adatai a legutóbbi népszámlálások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zlatniczky Balázs (2008) Összehasonlító elemzés a tanúvédelem intézéményéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsidó Gábor (2008) Gyermekjóléti szolgáltatás, problémák és megoldási lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Gábor (2008) Szakértői tevékenység, szakértői bizonyítás polgári peres eljárásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsobrák Norbert Lajos (2008) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldi Gerda Edit (2008) Helyi önkormányzatok társulásai A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás működésének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsucz Zsolt (2008) Az önkormányzatok pénzügyei, helyi államháztartási jog a banki kapcsolatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi Mariann Szilvia (2008) Az elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámbó Judit (2008) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrány Norbert (2008) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágner Zita (2008) A bűnügyi együttműködés a nemzetközi jogban és az Európai Unió jogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston István (2008) A rászorultságtól függő szociális ellátások jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árendás Zita (2008) A magyar vadászat története - A hazai vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Eleonóra (2008) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Üveges Orsolya (2008) Az elektronikus kereskedelem szerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őri László (2008) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 14:03:15 CET.