Item where department "nincs megadva" and date of item 1981

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 134.

B

Bakiné Ba, Ilona (1981) A munkásotthonok helye és szerepe a két világháború közötti Magyarország közművelődésében A Szolnoki MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat közművelődésének fejlődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz , Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Batta, László (1981) A szabályos hibák csökkentése korrekciós polinomok alkalmazásával a síkbeli fotogrammetriai blokk-kiegyenlítésnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Sándor (1981) Az átvivőanyag szintézis gátlásának hatása a ganglion cervicale superius szinapszisainak finomszerkezetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bibók, Ferencné (1981) A nagykőrösi Arany János Társaság szerepe nagykörös művelődéstörténetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodola, János (1981) A nyúltenyésztés tapasztalatai a dunavarsányi "Petőfi" Mg Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Borsavölgyi, Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházyné Lovai, Margit (1981) "Nem fuj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom..." /А kiskundorozsmai szélmalom története/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bócz, Lajosné (1981) Az osztályfőnök tevékenysége a tanulók nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Cedenszodnom, Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirke, Erzsébet (1981) 12-14 éves korú gyermekek erkölcsi fogalmainak vizsgálata a magatartás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányiné Bálint, Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeiner, Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daubner, Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann, Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demjénné Kondász, Katalin (1981) A márianosztrai általános iskolások művelődésének vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás , Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döme, Mária (1981) A makói Maros Néptánc Együttes története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Erdős, Éva (1981) A képi ábrázolás szerepe az 5-6-7-8. osztályos Élővilág tantárgyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erki, Katalin (1981) Kis Matematikusok Baráti Körének foglalkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Esztergályos, Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragóné Horváth, Katalin (1981) Kótás projekció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, József (1981) A versenyezés néhány pszichológiai sajátossága : a rajtláz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flerkó, Ágnes (1981) A munkára nevelés lehetőségei a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Állami Ifjúsági Bizottság által szervezett és irányított nyári ifjúsági önkéntes építőtáborokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galambos, Cecília (1981) Szintaxis vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerdelics, Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubiczáné Bodor, Eszter (1981) A falusi értelmiség. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubán, Ákos (1981) A cluster analízis és gráfelméleti modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (1981) Betegségek, balesetek időjárási frontokkal való kapcsolatának számítógépes vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Erzsébet (1981) Típuskeresés csapadékadatok felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs, István (1981) A programhelyessébizonyítás logikai módszerei rezolúciós kalkulusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Halászné Pozsár, Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, István (1981) A leveles kukoricaszár hasznosításának lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Horváth, Ágnes (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekre kritikus baleseti mutatók számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Piroska and Nacsa, Gábor (1981) Collembola populációk ökológiai vizsgálata homokpusztai-gyep ökoszisztémában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Mária Zsuzsanna (1981) Kombinatorikai algoritmusok bonyolultságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Fazekas, Erika (1981) A Basic, a Fortram, az Algol, A PL/1 programozási myelvek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jankó, Attila (1981) Egy információtároló és visszakereső rendszer továbbfejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jász, József (1981) Az információs energia forgalma és néhány felhasználása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászka, Ernő (1981) Vegyipari munkások kulturális és műveltségi színvonala a kőbányai gyógyszerárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jüngling, Anikó (1981) A matematikai logika alkalmazás az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó, Mária (1981) A QR Algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapui, Márta (1981) Különböző vérkonzerváló oldatokban tárolt vérek fagocita funkciójának összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Karsai, Márta (1981) Diofantoszi Egyenletekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai, János (1981) Bizonyos nem-lineáris közönséges másodrendű differnciálegyenletek megoldásainak Aszimptotikus viselkedéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Katalin (1981) Archimedes matematikai munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen, Zsuzsa (1981) Gentzer - Kanger kalkulusok számítógépes megvelósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Éva (1981) Deduktív tételbizonyítás Lukasiewicz N-értékű logikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Tóth, Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai, Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Beáta (1981) A TVB anyaggazdálkodási rendszerének egy részproblémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komoróczki, Erzsébet (1981) A Change programozási nyelv alkalmazásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Teréz (1981) Többváltozós függvények minimalizálása numerikus módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Béláné (1981) Az általános iskola és a művelődési otthon együttműködése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Tibor (1981) Fatranszformációk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1981) JOB account OS multiprogramozási környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida, Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin, Tibor (1981) Retaldált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár, György (1981) Egy data-flow elvű nyelv leírása, fordítóprogramja és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Éva (1981) Különböző vérkonzerváló oldatokban tárolt leukocyták mediátortermelésének és kemotaxisának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor, Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kórus, József (1981) Az euklideszi szerkesztésről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkóné Szolár, Andrea (1981) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola IV, magyar és más humán szakos hallgatóinak olvasási kultúrája 1980-ban /Olvasásszociológiai felmérés/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Alfréd (1981) Alföldi porcelángyár edény gyáregységének rendelés nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó, Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, András (1981) Szerkezetek merevsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Cecília (1981) Forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésének elősegítése számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt, Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Major, Éva (1981) Szerelősorok technológiai tervezését segítő szimuláció a GPSS/360 általános célú szimulációs rendszer felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Markovits, Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi, Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Merényi, Kálmánné (1981) Az aktív dolgozók művelődési folyamatának és műveltségi szintjének kérdései Csongrád Megye mezőgazdasági szövetkezeteiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalik, László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Gábor (1981) Premixek, koncentrátumok, tápok gyártása és szakszerű felhasználásuk. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (1981) Kiskőrös kulturális életének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1981) Tejipari vállalat értékesítési programrendszere törzsadattárának a kezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi, Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, László (1981) Sejtautomaták tervezése és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ormai, Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ortelliné Balogh, Edit (1981) A munkahelyi közművelődés feladatai, problémai es módszertani kérdései egy ipari közép üzemben végzett felmérés alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp, Anna (1981) Programok készítése a Change programozási nyelv multiprocessaló és kiterjesztő utasításai segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perniss, Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petőfalviné Erdélyi, Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky, István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Probszt, Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pádár, Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai, Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rapcsányi, Katalin (1981) Ön-Duális Poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reitz, Teréz (1981) Hálózat maximális átbocsátókpességének meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rung, Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász, Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Edit (1981) Közművelődés a szegedi József Attila Tudományegyetemen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsavölgyi, Anna (1981) Munkásfiatalok egy ifjúsági klubban /Az egyéni foglalkozás jelentősége és lehetőségei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsás, Antal (1981) Új, egyszerű nyelvek és processzoraik létrehozása a Change nyelv kiterjesztő utasításainak segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schadt, Dr. Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt, Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Ilona (1981) Vazopresszin analógok hemodinamikai hatásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Rozália (1981) Reducibilis mátrixok sajátértékfeladatának numerikus megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva Andrea (1981) Film és társadalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szappanos, Márta (1981) A logikai készlet felhasználása a matematika órán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsenyi, Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Katalin (1981) A munkásosztály művelődésének helyzete és feladatai /А munkásművelődés gyakorlatának módszerei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Séllei, Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Gáborné (1981) Hogyan segíthetjük a didaktikai alapfeladatok megvalósítását az általános iskola felső tagozatának matematika óráin az írásvetítő felhasználásával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tucker, Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, János (1981) IBM Assembler sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tábithné Bárkai, Zsuzsanna (1981) Baks község művelődéstörténete 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tálas, László (1981) Logikai áramkörök. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1981) 6-hydroxidopamin hatása a bulbus ofactoriusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ervin (1981) Szintaktikus alakfelismerés fuzzy automatákkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Vizkelety, Barbara (1981) Folytonos és differenciálható függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, József (1981) A tervező munka problémái az ifjúsági klubban /Csongrádi megyei tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, Éva (1981) Kúpszeletek néhány problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vad, Ilona (1981) Kis Matematikusok Baráti Köre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahorán, György (1981) Vonali algoritmusok vizsgálata számítógép-hálózatok kialakításánál. Konkrét algoritmusok megvalósításának elemzése mikrogép oldalon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Géza (1981) Kálciumionok eloszlás-vizsgálata perifériás idegrostokban elektronhisztokémiai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 21:45:11 CEST.