Item where department "nincs megadva" and date of item 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 89.

Baricz Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batta László (1981) A szabályos hibák csökkentése korrekciós polinomok alkalmazásával a síkbeli fotogrammetriai blokk-kiegyenlítésnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cedenszodnom Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daubner Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős Éva (1981) A képi ábrázolás szerepe az 5-6-7-8. osztályos Élővilág tantárgyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Esztergályos Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galambos Cecília (1981) Szintaxis vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerdelics Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubán Ákos (1981) A cluster analízis és gráfelméleti modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Éva (1981) Betegségek, balesetek időjárási frontokkal való kapcsolatának számítógépes vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erzsébet (1981) Típuskeresés csapadékadatok felhasználásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs István (1981) A programhelyessébizonyítás logikai módszerei rezolúciós kalkulusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halászné Pozsár Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Piroska and Nacsa Gábor (1981) Collembola populációk ökológiai vizsgálata homokpusztai-gyep ökoszisztémában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária Zsuzsanna (1981) Kombinatorikai algoritmusok bonyolultságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekre kritikus baleseti mutatók számítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Attila (1981) Egy információtároló és visszakereső rendszer továbbfejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jász József (1981) Az információs energia forgalma és néhány felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jüngling Anikó (1981) A matematikai logika alkalmazás az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó Mária (1981) A QR Algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai János (1981) Bizonyos nem-lineáris közönséges másodrendű differnciálegyenletek megoldásainak Aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zsuzsa (1981) Gentzer - Kanger kalkulusok számítógépes megvelósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Éva (1981) Deduktív tételbizonyítás Lukasiewicz N-értékű logikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Tóth Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Beáta (1981) A TVB anyaggazdálkodási rendszerének egy részproblémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komoróczki Erzsébet (1981) A Change programozási nyelv alkalmazásai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Teréz (1981) Többváltozós függvények minimalizálása numerikus módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1981) Fatranszformációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1981) JOB account OS multiprogramozási környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin Tibor (1981) Retaldált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár György (1981) Egy data-flow elvű nyelv leírása, fordítóprogramja és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Alfréd (1981) Alföldi porcelángyár edény gyáregységének rendelés nyilvántartása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng András (1981) Szerkezetek merevsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Cecília (1981) Forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésének elősegítése számítógéppel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Éva (1981) Szerelősorok technológiai tervezését segítő szimuláció a GPSS/360 általános célú szimulációs rendszer felhasználásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovits Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1981) Tejipari vállalat értékesítési programrendszere törzsadattárának a kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh László (1981) Sejtautomaták tervezése és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ormai Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Anna (1981) Programok készítése a Change programozási nyelv multiprocessaló és kiterjesztő utasításai segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perniss Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőfalviné Erdélyi Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Probszt Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pádár Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reitz Teréz (1981) Hálózat maximális átbocsátókpességének meghatározása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Rung Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás Antal (1981) Új, egyszerű nyelvek és processzoraik létrehozása a Change nyelv kiterjesztő utasításainak segítségével. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Schadt Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1981) Reducibilis mátrixok sajátértékfeladatának numerikus megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séllei Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tucker Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi János (1981) IBM Assembler sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ervin (1981) Szintaktikus alakfelismerés fuzzy automatákkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zahorán György (1981) Vonali algoritmusok vizsgálata számítógép-hálózatok kialakításánál. Konkrét algoritmusok megvalósításának elemzése mikrogép oldalon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. augusztus 4. 19:14:12 CEST.