Item where department "nincs megadva" and date of item 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Z | Ü
Number of items: 48.

B

Bakó Attila (1972) Véges áramkörök absztrakt modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bem Istvánné Schneider Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Szabolcs (1972) Alakfelismerő algoritmusok és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deák János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dudits Dénesné Molnár Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eitmann András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Goda Imre (1972) Pável Ágoston költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haszán János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holler Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászai Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kantár Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kobán Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

ifj. Kürti Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

László László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Büttner Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muladi Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Perneki Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Regős Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Mihály (1972) A faktoranalízis és zenei alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sárkány Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaludi László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinper Emil (1972) A szonettről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zorn Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy Ildikó (1972) A byroni hős. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. október 21. 08:17:23 CEST.