Item where department "nincs megadva" and date of item 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 87.

Ambrus Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek konkrét kimunkálása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató Klára (1972) Dsida Jenő jelzőhasználata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakó Attila (1972) Véges áramkörök absztrakt modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Ilona (1972) "Anyám szíve köré kristályosítottam a mindenséget" : Juhász Ferenc két eposzáról, az Apám-ról és az Anyám-ról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bandur Katalin (1972) Az olvasóvá nevelés kérdése az általános iskola felső tagozatában : a tanulók olvasottsági szintjének elemzése önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bem Istvánné Schneider Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Szabolcs (1972) Alakfelismerő algoritmusok és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitskey Tiborné (1972) Az epe endotoxin detoxifikáló hatásának vizsgálata patkányokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bobó B. Anna (1972) A vöröshagyma és a fokhagyma tanítása az általános iskola 5. osztályában csoportmunkában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borgulya Mária (1972) A Szarvasi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Lajos (1972) Thomas Mann és József Attila kapcsolata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárány László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Andrásné (1972) Ady Endre: "Új versek" és "Vér és arany" című kötetei az egykorú viták tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi Istvánné (1972) A letkési népnyelv zárt í-zése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dudits Dénesné Molnár Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dunai Erzsébet (1972) Műveleti növényeink vegyszeres növényvédelme különös tekintettel a korszerű kémiai eljárásokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eitmann András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1972) Énekpedagógiai módszerek alkalmazása a verstanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Katalin (1972) Nevelőotthoni gyerekek személyiségjegyeinek visszatükröződése rajzaikban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goda Imre (1972) Pável Ágoston költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gutay Jánosné (1972) A kender feldolgozása /Bodrog/ Szentesen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Magdolna (1972) A rákospalotai nyelvjárás néhány hangtani kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Haszán János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holler Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1972) A neurózis. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Janecskó Andrásné Tass Katalin (1972) A verbális és nem-verbális elemek szerepe a párbeszédben : Móricz: Forr а bог c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jenei Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászai Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kantár Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kobán Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Antal (1972) Beckett. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Korim János (1972) Magyarbánhegyes község és közvetlen környékének virágos növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1972) Erdélyi József költészetének népi világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kresz Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köcse Mária (1972) Az oktatással, neveléssel, tanulással kapcsolatos szólásaink, közmondásaink, szállóigéink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi József (1972) Horgos földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

ifj. Kürti Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Micsik Mária (1972) Szeged parkjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mityók Mária (1972) Ásotthalom néphagyományai és jeles napjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnárné Büttner Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muladi Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mészáros Imréné (1972) Ágasegyháza kulturális fejlődése : szociográfia : tények vágyak tervek egy hajdani virágzó, földig rombolt és ujjáépülő magyar őstelepülésről, Ágasegyházáról! Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1972) Anyegintől Oblomovig : a felesleges ember típusának fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikowitz Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Edit (1972) Németh László 1945 előtti társadalmi drámáinak hősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palov Ágnes (1972) Rizstermesztés szerepe hazánkban, különös tekintettel Szarvas és környéke. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perneki Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Éva Krisztina (1972) Helyesírási hibák két nyolcadik osztály tanulóinak dolgozatfüzetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pécsi László (1972) A biológiai tárgyú ifjúsági irodalom olvasottságának vizsgálata a kunfehértói állami általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Regős Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Mihály (1972) A faktoranalízis és zenei alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siska Rozália (1972) A reformkor társadalom-politikai mozgalmának vetületei az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1972) Dunapataj földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szegfű Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné (1972) Az egzisztencializmus hatása néhány mai parabolára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szántó Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sárkány Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tallós Bálintné (1972) A nő Németh László irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tetljak Pál (1972) Tótkomlós, Békéssámson, Kardoskút környékén előforduló gyógynövény flóra feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv i-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaludi László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1972) Bella István költészetének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Mária (1972) Lírai vallomások a film nyelvén Szabó István alkotásai a megújult magyar filmművészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Weinper Emil (1972) A szonettről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zalay Éva (1972) Fekete István állatregényei Didaktikai elemzés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zorn Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ürmössy Ildikó (1972) A byroni hős. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 5. 09:09:50 CET.