Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 204.

A

Abonyiné Kiss, Ágnes (2003) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal, Andrea (2003) A munkaerő-piac hatása a szakképzésre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, László (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek Csanádapácán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Olga (2003) A tanulási motiváció fejlődése az óvoda-iskola átmenet időszakában és összefüggése az elemi számolási készséggel 1. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsa, Zsolt (2003) A számítástechnika szerepe, feladata az oktató-nevelő munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábomé (2003) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Rita (2003) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai adminisztrációs rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2003) Vezetőnek születni kell!? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Juhász, Valéria (2003) A kommunikació szerepe az intézmény vezetésében és a szakiskola oktató-nevelő munkában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Judit (2003) Konfliktusok az iskolában és a saját intézményen belül, konfliktuskezelés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Károlyné (2003) Iskolám és környezete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Sándor (2003) A számítógép használata az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Lajosné (2003) A szakképzés útja а XXI. század felé a kereskedelmi és vendéglátás szakemberképzésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Baumgartner, Éva (2003) Dyslexia prevenció és reedukáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Andrásné (2003) A szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola története megalapításától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Lajosné (2003) Tanulási nehézségek az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Keresztes, Csilla (2003) Az egészséges életmódra nevelés iskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokomé Bakó, Eleonóra (2003) Iskolák a rendszerváltás után : a School of Business Üzleti Szakközépiskola, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium működésére tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Zoltán (2003) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bruderné Kárpáti, Andrea (2003) A matematikatudás elemeinek megjelenése fizikafeladatok megoldásában nyolcadik évfolyamos tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2003) A környezeti nevelés és szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyovszki, György (2003) Cigánygyermekek élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, László (2003) Múlt és jelen iskolarendszerünkben : (Ratio Educations-tól napjainkig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Ferenc (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában : a szociokultúrális-pszichoszociális ártalom-formák és hatásuk a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzásné Harmati, Annamária (2003) Vertikális szerkezetváltások a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskolában 1992-2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Erzsébet (2003) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kollégiumi csoport tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, István (2003) Fiatalkorú bűnözés a kábítószer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Péter (2003) Motiváció a súlyemelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Pajkos, Ibolya (2003) A munka értéke a családi életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csasztvan, András (2003) A művészeti nevelés intézményei, oktatási, nevelési programjai Szarvason. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Imre Tamás (2003) Az Internet alkalmazási lehetőségei a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Csécseiné Návai, Mónika (2003) Takó Tivadar pedagógusi pályájának elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti, Ildikó (2003) A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének bevezetése és kiépítése a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dezső, Szilvia (2003) Drogfogyasztás megelőzése és kezelése Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Zsoldi, Katalin (2003) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drevenka Istvánné Lovász, Ágnes (2003) Tehetség és tehetséggondozás Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Hajnalka (2003) A cigánygyerekek oktatásának, nevelésének problémái és ezek segítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Lajos (2003) Az informatika és a számítógép szerepe a tanítási- tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdődi, Orsolya (2003) A fogyatékosok képzésének helye a magyar oktatási rendszerben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fakan, Csaba (2003) „Késhegyén - élén - peremén valaminek” : Petri György költészetének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, István (2003) Gondolatok a munkajog alkalmazásáról a mai közoktatási intézményekben a Munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény összehasonlító elemzésén keresztül. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csamangó, Gyöngyi (2003) Érzelmi nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehémé Pömeki, Anikó (2003) A menedzser szemléletű iskolavezetés. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Borbála (2003) Az érettségi vizsga története Magyarországon. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Fetser, János (2003) Az iskola szerepe a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fitos, Istvánné (2003) Segítségnyújtási lehetőségek az értelmileg akadályozottak általános iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flór, Katalin (2003) Konfliktuskezelés az iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Istvánné (2003) Miről árulkodnak a gyermekrajzok? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Zsolt (2003) A közoktatás néhány jogszabályának elemzése a számítógépes ismeretek tanulásával és tanításával kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füléné Horesnyi, Zsuzsanna (2003) Dilemmák és döntések a mai gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gasztányné Vígh, Tünde (2003) A család és az iskola szerepe az egészséges életmódra történő nevelésben, valamint a mentálhigiénében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellén, Zoltán (2003) A gyermeket érő traumát okozó életesemények a családon belül és a hatásukra kialakuló személyiségzavarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Anita (2003) Az örökbefogadás gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Judit (2003) Zrínyi Ilona Általános Iskola Története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáli, Gabriella (2003) A nagyszalontai magyar gimnázium története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halápi, Nándor (2003) A gyakorlati képzés megszervezésének formái a szakképzésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hamar, Csaba (2003) Internet az oktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Ferenc (2003) Autizmus Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Ferencné (2003) A család és az iskola szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében, oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Orsolya (2003) Szorongás gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi-Nagy, Anikó (2003) A kreativitás és a nevelés jelentősége napjainkban : az alapfokú művészeti iskolák képzőművész tagozatának fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andorné (2003) Természet- és környezetvédelemre nevelés az erdei iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Antal (2003) A szakértő : a szakértői tevékenység területei Békés megyében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Levente Attila (2003) A gimnáziumi felnőttoktatás kihívásai a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Szakközépiskolában az új évezred elején. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2003) A magyar közoktatási rendszer kialakulásának története : (a kezdetektől 1945-ig). Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Kunstár, Andrea (2003) Szakmai innovációs folyamatok az iskolai egészségnevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Huszámé Papp, Éva (2003) A barokk művészetek komplex tanításának lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ház, Gézáné (2003) A katolikus iskolák jelentősége a nevelésben : a Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, István (2003) Egészséges életmódra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Irimiás, János (2003) A deviáns karrier kialakulása a kriminológia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, János (2003) Korszerű oktatástechnológia alkalmazása az elektronikai alapképzés „Nyomtatott áramkör gyártása” modul oktatása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeneiné Horváth, Zita (2003) Szegvári Óvoda és Nevelőotthon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Mária (2003) A gyermeki és tanulói jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kacziba, Sándomé (2003) Konfliktushelyzetek középiskolai kollégiumi csoportokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kakusziné Horváth, Szilvia (2003) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalapis, Zsuzsanna (2003) A magyarországi szakmunkásképzés kialakulása a hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium és jogelődjeinek története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kalló, Zsoltné (2003) Gondolatok az iskolakezdésről és az iskolaérettségi vizsgálatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza, Erika (2003) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Ágnes (2003) Nehezen nevelhető és hátrányos helyzetben élő gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztesné Farkas, Erzsébet (2003) A mérések szerepe a pedagógiai munka tervezésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztúry, Nóra (2003) Down - syndróma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Tóth, Éva (2003) Dr. Pék Józsefné, egy példaértékű pedagógus életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mihály (2003) A szakképzés átalakulása a rendszerváltás után különös tekintettel a pályaorientációra. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nóra (2003) Kultúrák közötti kommunikáció : problémák és válaszlehetőségek az interkulturális nevelés témaköréből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Szamosközi, Brigitta (2003) Az iskola és a család kapcsolata : a szülői önkormányzatok hatásköre és működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Irén (2003) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár, Tibor (2003) A szervezés, mint hatékonyságnövelő tényező az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2003) Családmodell; a keresztény család. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2003) Esélyteremtő programok a mai magyar gyermekvédelemben : különös tekintettel a nevelőszülői hálózatra és örökbefogadásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mihály (2003) Középiskolások alkoholfogyasztási szokásai : egyéni felmérés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Attila (2003) A tárgyalások szerepe és alkalmazási lehetőségük az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kozár, Istvánná (2003) Az elemitől a katedráig : (egy ma is élő pedagógus életútja). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin, Petronella (2003) Távoktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurainé Szécsi, Éva (2003) Család és a testvérek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kuruczné Szabó, Anikó (2003) A szervezés területei, lehetőségei, javításának eszközei a testnevelésben és a Diáksport területén. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasznovszky, József (2003) Környezetvédelemre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárainé Simon, Judit (2003) Családi értékekre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti, Lajos (2003) A menedzser típusú vezetés időszerűsége, lehetőségei a közoktatási intézményben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi, Andrea (2003) Pusztító mámorban... BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ferencné (2003) Élete a hivatása : egy ma is élő, kiemelkedő pedagógus életútja, Mészáros Júlia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

König, Katalin (2003) Nevelés gyermekotthonban a nágocsi "reménység" gyermekotthon alapításának, működésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi, Kinga (2003) Pedagógusok értékelése, minősítése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi, Sándorné (2003) „Ha valaki álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodunk együtt, az egy új valóság kezdete.”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkóné Lombosi, Anita (2003) „Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb” : (a gyermek felfedezi a világot). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencséné Szalontai, Mária (2003) Napjaink igazgatója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Krisztián (2003) Némann Valéria, iskolánk névadója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Mihályné (2003) A művészeti iskolák, mint alternatív iskolák kialakulása és hatása a magyar oktatási rendszerre. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Zsoltné (2003) A délutáni és egyéb szabadidős foglalkozások kialakításának pedagógiai jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liszkai, Sándor (2003) Új technológiák oktatásának módszertani és didaktikai feladatai az épületgépészeti szakmacsoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Lengyel, Katalin (2003) Drámamorzsák : egyéni kibontakozás és közösségépítés drámapedagógiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lustyik, Jenő (2003) A gádorosi Némann Valéria Általános Iskola a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségei közepette. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Pavlik, Zsuzsanna (2003) Vagyonkezelés a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Gabriella (2003) A drogfogyasztó magatartás kialakulásának okai; jellemző jegyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mag, Ildikó (2003) Mozgásterápia a tanulási nehézségek leküzdésére : tornássz, hogy okosodjál! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makainé Simony, Renáta (2003) Leánynevelés régen és ma : a kecskeméti Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Anita (2003) A számítógép használatának bemutatása és elemzése valamely iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Arnoldné (2003) Esztétikumra és művészetre való nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Béla (2003) Mit jelent az iskola autonómiája? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Pálné (2003) A battonyai román általános iskola élete a rendszerváltás után : a kiscsoportos oktatás hatékonysága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mityókné Bíró, Zita (2003) A cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsur, Istvánné (2003) Szocializáció a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Krisztina (2003) A gyermek és fiatalkorúak devianciájának okai, jellemzői, ifjúkori bűnözés képe és a megelőzés helyzete Magyarországon 2002-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dominika (2003) A látási fogyatékosság megítélése a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murányi, Andrea (2003) Meddig kell, hogy várjunk... : kérdések az örökbefogadásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Mihály (2003) A családi életre nevelés problémái a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tibomé (2003) Az igazgató tervező munkájának főbb területei és összetevői. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Mihály (2003) Pervazív fejlődési zavarral élő gyermekek speciális, intenzív terápiás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mézesné Gajdács, Márta (2003) Konfliktusok kezelése az emberi kapcsolatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Zoltán (2003) Családi szocializáció vizsgálata serdülőkorú tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, István (2003) A szakképzési rendszer kialakulásának története. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsa, Mária (2003) Környezetvédelem az Európai Unió közelségében, feladataink az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2003) Klebelsberg Kunó a művelődéspolitikus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Néveriné Tóth Szegedi, Rita (2003) A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

O

Opauszki, Zita (2003) Egy Down-kóros gyermek nevelése intézeti keretek között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Pap, Magdolna Erzsébet (2003) Vitéz Tompa Ádám (1898-1998) élete és pedagógus munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palázsy, Miklós (2003) Számítástechnika és gondolkodásmód : oktatási módszerek a 2F iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Éva (2003) Tanulási zavarok : speciális fejlesztési lehetőség - prevenció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Erdős, Zsuzsa (2003) Önkormányzat és közoktatás. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Pesír, Irén (2003) Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény hatása egy gyermekotthon életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pikó, Imre (2003) Az ifjúkor válságai : konfliktuskezelések és a szociális intelligencia fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pillár, Pál (2003) Környezetvédelemre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Orsolya (2003) Egy értelmileg akadályozott fiatal életútja - jövőképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Anikó (2003) Gyermekbántalmazás a családon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Ida (2003) A szociális inadaptáció hatása az iskolai teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pópityné Vass, Ildikó (2003) Innovációs törekvések az iskola életében : kistérségi együttműködés a Homokháti Iskolaszövetségben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

R

Regőczi, Ágnes (2003) Az érzelmi intelligencia megnyilvánulásai a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remeczki, Andrea (2003) Az örökbefogadás dilemmái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Remeczki, Andrea (2003) Az örökbefogadás dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai, Szilvia (2003) A táncterápia fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Anna (2003) Mária Tacita nővér élete és pedagógiai munkássága a teljes önátadás fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi, Györgyi (2003) Az iskola szerepe a kistelepülésen : a petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola szerepe a település életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Répási, Judit (2003) A gyermekjóléti szolgálatok helye és szerepe a gyermekek védelmének rendszerében : (a Mezőberényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebők, Jánosné (2003) A Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola ének-zene tagozatának 40 éve Kodály Zoltán nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Kis, Anikó (2003) Az érettségi vizsgák története Magyarországon. Az érettségik új rendszere. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós, Mariann (2003) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Gyula (2003) A szakértői munka tartalma, menete. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Streitmann, Dorisz (2003) A roma gyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Lajosné (2003) Személyiségfejlődési zavarok kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Istvánné (2003) Konfliktuskezelés az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, János (2003) Szaktantermi berendezések alkalmazása a gyakorlati oktatásban : a szerelőfal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2003) A szegedi Dóm. Titulus: Magyarok Nagyasszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (2003) Hátrányos helyzetű fiatalok nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Erdődi, Mária (2003) Társas kapcsolatok a szakképző iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Gyermán, Erika (2003) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Pintér, Etelka (2003) Pályaorientáció. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmáriné Lajkó, Gizella (2003) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás mint innováció az iskola életében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szilas, György (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek a Józsefvárosban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Barna, Erika (2003) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Szpisjak, Jánosné (2003) A gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás szabályozása és megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Magdolna (2003) Állami gondozottak pályaválasztási nehézségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs, Zoltánné (2003) Gyermekvédelem a mindennapok tükrében : a csanádpalotai lakásotthon működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, János (2003) Kulturális sokszínűség a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűts, Gézáné (2003) Mérések szerepe az enyhe értelmi fogyatékos tanulók beszéd- és olvasási készségének fejlesztésében. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sántháné Deim, Aliz (2003) A szülők megváltozott szerepe a mai iskolai nevelésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Józsefné (2003) A családi miliő hatása az interperszonális kapcsolatokra és tanulási teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Biczók, Mónika (2003) Magatartászavar gyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Izabella (2003) Személyiségfejlesztés az általános iskolában a drámapedagógia módszereivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Béla (2003) Informatikai foglalkozások szervezése és működtetése a kollégiumi pedagógiai munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Attila (2003) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Magdolna (2003) Ellenőrzés a közoktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, István (2003) Konfliktuskezelés az oktatási intézményekben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mihályné (2003) Minőségbiztosítás a közoktatásban. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (2003) Figyelem, mozgás és tanulási nehézségekkel küzdő gyerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (2003) Onnan jöttünk, hová tartunk? : hátrányos helyzetű fiatalok csoportalkotásának vizsgálata, a szociometria módszerével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tibor Győző (2003) Katolikus iskolák napjainkban : egy városi katolikus iskola újraindítása, működése. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tiborné (2003) A gyermeki, tanulói jogok érvényesülése az iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2003) Az alternatív iskolákról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Mária (2003) Mit jelent a fenntartói irányítás az iskolában? Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Gabriella (2003) Célestin Freinet pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Jánosné (2003) A család megváltozott szerepe mai társadalmunkban : (különös tekintettel a hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyerekekre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Kálmán (2003) „Egy esély a teljes élethez” : (a nevelőszülők felkészítése a gyermek befogadására). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszpiné Vagyon, Edit (2003) Tinédzserkori konfliktusok a válások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetro, Nándor (2003) Az Internet szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Antal Tamás (2003) Nehéz út a tudáshoz : a Csorvási Általános Iskola speciális tagozatában folyó nevelési munka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó, Ferencné (2003) Alapvető dokumentumok szerepe az iskola életében, a vezetésben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vándor, Zsolt (2003) Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Véghné Boronkai, Andrea (2003) Könyv és olvasás egy általános iskolai tantestületben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Ildikó (2003) Értelmi akadályozottság a Down-kór esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wittner, László (2003) A Deviáns karrier kialakulása, a gyermekkori és fiatalkori bűnözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zalai, Anna (2003) Motiválás napjaink közoktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiák, Éva (2003) Egy nagycsoportos gyöngyélete : (fejlődéslélektani napló). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldi, Erzsébet (2003) Szünidei játszóház. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ötvös, József (2003) Az ellenőrzés területei és módszerei a mai iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvösné Szeri, Erzsébet (2003) A szervezeti önértékelés egy lehetséges módja a Csongrádi Ének-zenei Általános Iskola Művészeti és Alapfokú Művészeti Iskolában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. október 7. 06:11:48 CEST.