Item where department "Neveléstudományi Tanszék" and date of item 1991

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 79.

A

Adamik, Edit (1991) A család és az iskola gyermeknevelő funkcióinak érvényesülése és annak ellentmondásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexa, Andrea (1991) Gyermekszervezetek, valamint gyermekek szabadidős programjainak helyzete napjainkban Szegeden és környékén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bakai, Sándor (1991) A Fiatalkorúak Börtönének és Fogházának B/15-ös körletén tevékenykedő Öntevékeny Szervezet működésének lehetőségei a nevelési célok megvalósulásának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Ágnes (1991) Iskolaérettség s a család szocializációs funkciója közötti vizsgálat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Erika (1991) A síp utcai Általános Iskola története /1884 - 1944/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene, László (1991) A fiatalkori bűnözés társadalmi és gazdasági motivációi. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, Erzsébet (1991) Pedagógusok ma.... Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdán, Katalin (1991) A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium legutóbbi évtizede - az újítások tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkás, Ágnes (1991) Szorongásos tünetek és azok okai 6-14 éves korú gyerekek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár, Ferenc (1991) Visszaeső bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Ferenc (1991) A pszichikai felkészítés jelentősége a tűzoltási és kárelhárítási szakterületen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csengeriné Bíró, Anikó (1991) Értékek és problémák a mai családok életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernainé Nagy, Erika (1991) A tanulók megismerésének problémái a szakirodalomban és a gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csete, Ágnes (1991) A tehetséggondozás és differenciált képességfejlesztés néhány lehetősége az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Gyula (1991) Javaslatok a fiatalkorúak intézményrendszerének megváltoztatásához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuri, Sándor (1991) Az egyházak lehetséges szerepe a büntetés-végrehajtás nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Darida, Pálné (1991) Pedagógusképzés Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dian, Györgyné (1991) A család, mint szocializációs tényező, szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dorogi, Anikó (1991) A nép közt élő falusi tanító élete és munkássága (Félegyházi Nagy Lajos). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Enyedi, Róbertné (1991) Gyermek a közösség tükrében (a közösség mint a gyermek személyiségét befolyásoló tényező). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fehér, Csaba (1991) A testnevelés hosszútávú hatékonyságának előrejelzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fixmer, Tünde (1991) A szegedi piarista gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fári, Andrea (1991) Legdrágább kincsünk: a gyermek. Legdrágább kincsünk: a gyermek? - a veszélyeztetettség problémája Szentesen -. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füzeslaki, Rita (1991) A Madarasi Általános Iskola története /1926-1968/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gazdag, Éva (1991) A női szerep értelmezése egy értelmiségi rétegnél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyetvai, György (1991) Munka a büntetés-végrehajtásban. A nagyüzemi munkáltatás ellentmondásai az elítéltek reszocializációjában, az ellentmondások feloldásának lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Ildikó (1991) A Jászladányi Hősök-téri Álatlános Iskola története és a napközi otthonos oktatás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hargitai, Zsolt (1991) 12-14 éves tanulók testnevelés tantárgyhoz kötődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zsuzsanna (1991) A sportolók felkészítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Karsai, Anikó (1991) Az osztályfőnöki munka szükségessége és fontossága a pályaválasztás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszásné Kapus, Tímea (1991) Tehetséggondozás az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskeméti, Gizella (1991) A fáradtság tényezőinek vizsgálata az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereszturi, Andrea (1991) Az értékelés-osztályozás problémái egy felmérés tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klapács, Gabriella (1991) Esélyegyenlőtlenségen alapuló szelekció az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Tibor (1991) Hátrányos és veszélyeztetett gyerekek helyzete kiskunmajsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komárominé Sonkoly, Ildikó (1991) Egy veszélyeztetett gyermek gyermekvédelmi megközelítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korok, András (1991) Az Állami Tűzoltóság alapfokú tűzoltóképzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós, Lilla (1991) A napközi otthon sajátosságai, a kiskunlacházi napközi otthon bemutatása (a délelőtti tanítástól való eltérő vonások). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Budai, Éva (1991) Csoportmozgás-csoportdinamika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Lászlóné (1991) Iskolaérettség. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köhler, Róbertné (1991) A családi nevelés hibáiból származó magatartászavarok óvodáskorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Ladányi, Sándor (1991) A felnőttnevelés történeti áttekintése Magyarországon a XIX. századtól napjainkig, különös tekintettel a felnőttoktatás alakulására 1945-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lay, Erika (1991) Hátrányos helyzet az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leléné Gonda, Irén (1991) A délutáni foglalkozások hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, László (1991) A Négy Évszak Olvasótábor (1987-90) módszertana. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévainé Ludányi, Éva (1991) Szabadidős tevékenység tervezése, szervezése a Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mendege, Györgyi (1991) A szigorított javító-nevelő munka büntetési nem értékelése 1985-től 1990-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Motyovszkiné Petrik, Erika (1991) Az általános iskolás tanulók pályaválasztásának és továbbtanulásának problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mozsár, Erika (1991) Az énektanítás hatása a felsőtagozatos tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus, Kinga (1991) Az érdeklődésfejlődés és a számítástechnika iránt való érdeklődés kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márta, Krisztina (1991) A tanári személyiség szerepe a tanár-diák kapcsolatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Éva (1991) A természet titkai felfedezhetők és birtokolhatók az emberi értelem és az érzékszervek segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyikos, Ildikó (1991) Az úszás hatása a 12-14 éves gyermekek egyes személyiségjegyének fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Józsefné (1991) A tűzvédelmi propaganda célja, feladata és szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Imre (1991) A napközis nevelő feladata a család és iskola kapcsolatának erősítésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Józsefné (1991) A szigetszentmiklósi Városi Könyvtár lehetőségei, fejlődési irányai a változó társadalmi feltételek között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tiborné (1991) A fiatalkorú bűnelkövető személyiségét érő hatások. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Benedek, Gyöngyi (1991) Iskolaérettség, iskolavárás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz, Petra (1991) A veszélyeztetett és a nehezen nevelhető gyermekek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz, Sándor (1991) A gyöngyösi Bajza József Műemlékkönyvtár története és állományösszetételének ismertetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp, Ferenc (1991) Adatok és észrevételek a nevelőintézeti nevelés köréből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulik, Katalin (1991) A kreativitás megismerése és a kreativitásra nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peák, Csaba (1991) Alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett életelleni bűncselekmények közös jellemzői női elítéltek esetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Plaukity, Zsuzsanna (1991) Tanári magatartásformák néhány jellemzője tanulói és tanári vélemények tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pénzes, Róbert (1991) Középiskolás fiatalok a sportszerűségről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ráczné Molnár, Magdolna (1991) Az elítélt csoportok struktúrájának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Samu, Tünde (1991) A családjogi törvény és módosításai, megjelenése Csorváson. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sugár, Eszter (1991) Iskola katedra és skolasztika nélkül (Bevezetés a Freinet-pedagógiába). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, István (1991) Az általános iskolai tanulók tanulmányi érdeklődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentmiklósi, Gáborné (1991) Egyházak tevékenysége a börtönökben. Egyház és állam viszonya a büntetések végrehajtásában, valamint a hazai börtönügy fejlődése során az államalapítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Rozália (1991) Az ifjúkori bűnözés helyzete, jellemző okai és megelőzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Terjék, Gabriella (1991) A játék a jellem kovácsa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomán, István (1991) Gyermekek tűzvédelmi nevelése az általuk okozott tüzek megelőzése érdekében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Andrea (1991) A Kecskemét Kisfái Ált. Isk. és a Szentkirályi Ált. Isk. tanulóinak vizsgálata és összehasonlítása a hátrányos helyzet szempontjából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Valastyánné Kozma, Mária (1991) A tanár mint modell. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, András (1991) A "képernyő-kór" avagy a videózás helye a kultúrában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Gézáné (1991) Az értelmi - kulturális nevelői munka lehetőségei a Budapesti Fegyház és Börtönben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Erika (1991) A szemléltetés szerepe az általános iskolai földrajz oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weigert, Andrea (1991) Kreatív játék és bábozás lehetőségei a vizuális nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2022. október 7. 06:32:06 CEST.