Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 32.

Barbócz, Tímea (2007) Diszlexia a nyelvi képességek és a munkamemória tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár, Judit Mária (2007) A kontrasztív oktatás megvalósulásának lehetőségei az anyanyelvórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botta, Judit (2007) A televíziós reklámszövegek nyelvi megformáltságának összetevői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burszki, Beáta (2007) Vörösmarty Mihály nyelvészeti munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Dóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos szólások és közmondások összehasonlító vizsgálata a magyar és a német nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkota, Zsolt (2007) Nagyszótári terveink - Fejezetek a magyar egynyelvű szótárírás történetéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár, Noémi (2007) Márai Sándor Füves könyv című elmélkedésfüzérének értelmezése Seneca, Epiktétosz, Marcus Aurelius és Montaigne bölcseletei fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Éva (2007) Háziállatok nevét tartalmazó frazeológiai egységek vizsgálata a magyar és az orosz nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Bernadett (2007) Ő-e az "ő", és az-e az "az"? - Nyelvtan és pragmatika interakciója a névmási anaforák tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi , Melinda (2007) A gyermek ábrázolásának vizsgálata Vladimir Nabokov Lolita című művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek, Katalin (2007) A grammatika vizsgálata az ötödikes kompetenciaalapú szövegértés-szövegalkotás tankönyvek alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iván, Imre Krisztián (2007) "Egy álarc is, ki tudja, mire való?" - Esti Kornél alakjának egységessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó, Petra (2007) A szleng és a sajtónyelv - Szlenghasználat az Elle magazin cikkeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Gyula (2007) Cybertér és szimuláció - A virtuális tér szerepe William Gibson Neurománc című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovacsev, Luca (2007) Az írásbeli szövegalkotás képessége és fejlesztési lehetőségei a 10. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bernadett (2007) Óvodáskorú gyermekek közléseinek morfológiai elemzése a PPL szűrővizsgálat segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó, Nóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlító vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászó, Erika (2007) "Híres világ" - A kecskeméti Gong Rádió híreinek, nyelvi elemeinek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makrai, Viktória (2007) A finn szleng jelenléte a kultúrában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Imréné (2007) A reáliafordítás vizsgálata Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének két német fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros , Éva (2007) Beszédpercepció változása óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások, közmondások a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Ágnes (2007) A reklámnyelv hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics, Nóra (2007) Az adatbázis szerepe az irodalmi művek gépi fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Gáborné Zachar, Zsófia Virág (2007) Elferdített proverbiumok a mai magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Edit (2007) Wass Albert jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stachó, László (2007) Nyelvfeldolgozás afáziában: a lexikális szemantikai hozzáférés deficitjeinek hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) "Szövegelünk? Szövegeljünk!" - A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével (9-10. osztályban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szauter, Erika (2007) Nyelvhelyességi hibák a középiskolában az érettségi dolgozatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Waszlavszki, Gyöngyi (2007) A sámánhit motívumai a magyar népmesékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoboki, Dóra (2007) Pénzzel kapcsolatos frazeológiai egységek a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 28. 07:01:17 CET.