Items where Year is 1981

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó | Ü | Ő
Number of items: 747.

A

Adamik, Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agod, Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Almási, József (1981) A Change processzor implementálása és Change programozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ambrózyné Tóth, Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin, János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Andrási, Szabolcs (1981) Типичные ошибки венгров в употреблении русских, глагольных приставок. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács, Valéria (1981) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, Ildikó (1981) A hazásság megkötése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki, András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arany, József (1981) Csomorkányizmus és belátás (Németh László erkölcsfilozófiája és az "Égető Eszter"). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arányi, György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki, Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babéj, László (1981) Állatorvostudományi Egyetemi Tangazdaság paléi szakosított sertéstelep gazdasági eredményeinek elemzése tenyésztési és termelési adatai alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bacsa, Éva (1981) A tanulási motivációk vizsgálata egy adott osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagyinszky, Márta (1981) Olvasóvá nevelés az általános iskolában. A mai gyermekirodalom /könyvek, folyóiratok, stb./ és az élővilág c. tantárgy kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bak, Lajos (1981) Kiskunmajsa benépesülése és társadalmi rétegződése a XVIII. század közepén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakiné Ba, Ilona (1981) A munkásotthonok helye és szerepe a két világháború közötti Magyarország közművelődésében A Szolnoki MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat közművelődésének fejlődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakné Felföldi, Margit (1981) Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakosné Szanday, Edit (1981) A fácántenyésztés elemző vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Szakszervezeti Vadásztársaságnál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balassa, Péter (1981) B.U.T. pulyka - végtermékek nevelési eredményei a szentesi Árpád Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bali, Éva (1981) Történelmi dráma a mai magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Péter (1981) Az 1761-1772-es Kovács - Balla féle halasi határtérkép és a halasi Liber Fundi helynevei különös tekintettel a határ kialakulására és a határhasználatra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Tímár, Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Zoltán (1981) Hungavis combi törzsludak tojástermelése a szentesi Árpád Mtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balázs, Katalin (1981) Battonya középkori története 1560-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Katalin (1981) Hódmezővásárhely földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bankovics Attiláné Pócs, Magdolna (1981) A lilealkatuak vonulási viszonyai a Csaj-tavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankó, Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, József (1981) Dinamikus készletgazdálkodási modellek számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bari, Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baricz , Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barizs, János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartolich, János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Tibor (1981) Háromelemű halmazon értelmezett algebrai struktúrák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráthné Réthly, Sarolta (1981) A Mártélyi holtág hínárvegetációjának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bata, László (1981) A mórahalmi "Homokkultúra" Mezőgazdasági Szakszövetkezet üzemi szervezetének, vezetésszervezetének vizsgálata és értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Batta, László (1981) A szabályos hibák csökkentése korrekciós polinomok alkalmazásával a síkbeli fotogrammetriai blokk-kiegyenlítésnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baur, Éva (1981) Petőfi Sándor szülőhelye körüli viták. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Lászlóné Bakos, Erzsébet (1981) Bethlen Gábor uralkodói egyénisége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczik, Sándor (1981) Urbérrendezés Makón és annak hatása a város életére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczúr, Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe, Sándor (1981) Az átvivőanyag szintézis gátlásának hatása a ganglion cervicale superius szinapszisainak finomszerkezetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benákné Gombkötő, Margit (1981) Lakótelep és környezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benéné Ignácz, Magda (1981) A Balatonnagybereki Állami Gazdaság és az Árpádhalmi MAVOSZ Vadgazdaság fácántenyésztésének elemző vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Berecz, István (1981) Takarmányozási technológiák összehasonlító vizsgálata a feldebrői Rákóczi Mgtsz és a Hejőmenti Állami Gazdaság sertéshizlaló telepein. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bereczki, Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás, Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth, Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Gyula (1981) A főiskola tanüzemében levő holstein-fríz, finn-ayrshire, magyar tarka és SMR tehenek tejzsír, fehérje és cukortartalom ingadozásának vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Berta, Lászlóné (1981) Egyes szaporodásbiológiai mutatók összehasonlító vizsgálata a makói József Attila Mg. Termelőszövetkezet magyartarka- és fekete-tarka holstein fríz F1 állományban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Berényi, Márton (1981) О языковых средствах характеристики внешнего облика героя по роыану Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibók, Ferencné (1981) A nagykőrösi Arany János Társaság szerepe nagykörös művelődéstörténetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibók, Ferencné (1981) A szegényemberek Móricz Zsigmond 1919-ig írt műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihari, Zsuzsanna (1981) A vadkacsa szaporítása az orosházi "Új Élet" Mg. Termelőszövetkezet adatai alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bihari, Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biró, János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bischof, Anna (1981) Folyamatábrák az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik osztálya matematika tananyagához. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bocskai, Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Albert (1981) Vágóállat felvásárlás szerkezete, kereskedelme Szabolcs-Szatmár megyében 1976-80. év közötti időszakban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bodnár, Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodola, János (1981) A nyúltenyésztés tapasztalatai a dunavarsányi "Petőfi" Mg Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bodzás, Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Antal (1981) Izomedzés. A kar izmainak súlyzós edzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldog, Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bor, Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi, Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bori, Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Klára (1981) Legeltetés hatása a tenyészüszők növekedésére. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Boros, Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi, Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borúzs, Ferenc (1981) Gyepre alapozott takarmányozás elemző vizsgálata a bárándi Új Élet Termelőszövetkezet húshasznosítású tehenészetében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bozó, Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brebán, János (1981) Zeolit tartalmú ásványi kiegészítő anyagok felhasználásának vizsgálata hízósertések takarmányozásában a dombegyházi Petőfi Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Brutyó, Mária (1981) A Maros part növényföldrajza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bucsuházyné Lovai, Margit (1981) "Nem fuj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom..." /А kiskundorozsmai szélmalom története/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó, Tibor (1981) Hungarofríz és magyar-tarka X holstein-fríz állományok szaporodásbiológiai mutatói a kecskeméti "Magyar-Szovjet Barátság" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bujdosó, Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bummer, Krisztina (1981) Egy vizsgáztató program megvalósítása R-10 számítógéppel vezérelt display terminálokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bus, Gábor (1981) Fejés nélküli hústehéntartás eredményeinek és problémáinak vizsgálata választott üzemben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bácsi, János (1981) A vázlat és a kifejtés viszonya a 8. osztályos tanulók elbeszélő és leíró műfajú fogalmazásaiban (feltáró vizsgálat). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint, Mihály (1981) A mezei nyúl helyzete, állományváltozásának okai Békés megyei vadásztársaságok adatai alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bálint, Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi, Károly (1981) Bárányhízlalás tapasztalatai különböző tápokkal a Juhtenyésztési Kutató Állomás kísérleti telepén Mélyalmon. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bárkányiné Krancz, Zsuzsanna (1981) Turgenyev "Ászja" és "Első szerelem" c. elbeszéléseinek összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bócz, Lajosné (1981) Az osztályfőnök tevékenysége a tanulók nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóné, Endre (1981) Különböző üzemektől vett elegytej-minták ipari értékének meghatározása és összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bóta, Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búr, István (1981) A rablás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cedenszodnom, Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Sárvári, Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csauth, Erzsébet (1981) Az orosz társalgási nyelv szintaktikai sajátosságainak vizsgálata = Понятие разговорной речи. Место разговорной речи в системе функциональных стилей русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cselőtei, Éva (1981) A hódmezővásárhelyi népesség XVI-XVIII. századi kontinuitásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes, Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csermely, Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csinos, József (1981) Halastavak vízvizsgálata és a vizsgálati eredmények értékelése a Szegedi Állami Gazdaság fehértói kerületében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csire, Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirke, Erzsébet (1981) 12-14 éves korú gyermekek erkölcsi fogalmainak vizsgálata a magatartás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár, Adrienn (1981) A széppróza fordításának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszárné Kosik, Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Endre (1981) A Tarhosi Kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonka, Tamás (1981) A Debreceni Agrártudományi Egyetemi Tangazdaság látóképi szakosított sertéstelep gazdasági eredményeinek elemzése tenyésztési és termelési adatok alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csurka, Zoltán (1981) A holstein-fríz fajta tejtermelést fokozó hatásának vizsgálata az egymásután következő keresztezett nemzedékekben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Csányi, József (1981) Kistelek "magyar-szovjet barátság" MGTSZ átfogó elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányiné Bálint, Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Császi, László (1981) A húshasznosítású szarvasmarhatenyésztés ökonómiai vizsgálata a választott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Császár, Anikó (1981) Отражение процесса потери ценностей в романе Андрея Белого "Петербург". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csécsy, Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csépány, Ildikó (1981) Az orosz frazeológizmusok magyarra fordításának sajátosságai (Dubrovin, M. I.: Ruszkije frazeológizmü v kartyinkah" című szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépányi, Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csölle, Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner, Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki, Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang, Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani, Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daubner, Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann, Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeterné Osváth, Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demjénné Kondász, Katalin (1981) A márianosztrai általános iskolások művelődésének vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Denich, Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezső, László (1981) "Káromkodásokból - Katedrális" : etikai magatartás és költői hitvallás Nagy László kései verseiben - (1973 - 1978). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Sályi, Ilona (1981) "Vádirat az Emberhez - az ember ellen" Ördögh Szilveszter: A csikó c. novelláskötetének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Tóth, Veronika (1981) A kalocsai mézeskalácsos kismesterség és szakszókincse. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés, Márta (1981) Nőábrázolás a századforduló néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóvári, István (1981) Kisegítő gazdaságok sertésállományának takarmányozása, takarmányértékesítés a súlygyarapodás tükrében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Dorzsin, Batzsav (1981) A birtokos személyjelezés kettős alakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Drabant, Jánosné (1981) A szemléltetés szerepe az általános iskolai orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás , Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó, Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Durucz, Anna (1981) Bináris digitális képek topológiai tulajdonságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrentei, Margit (1981) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döme, Mária (1981) A makói Maros Néptánc Együttes története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör, Gyula (1981) Függvény parametrizációs feladatok szemiempirikus kvantumkémiai eljárásokban. Kételektron-integrálok közelítése átfedési integrálok segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Eckert, Ella (1981) A felróhatóság szerepe a büntető jogban, különös tekintettel a bűnösségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki, György (1981) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Egri, Zoltán (1981) Az 1956-os események hatása a Francia és az Olasz Kommunista Párt stratégiájára és taktikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Englovszki, Erzsébet (1981) Izolált májsejtek alkalmazása a toxikológiai vizsgálatokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei, Attila (1981) A kártalanítás, mint a kisajátítás központi problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Gabriella (1981) A francia alkotmány fejlődése az V. köztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Márta (1981) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdős, Éva (1981) A képi ábrázolás szerepe az 5-6-7-8. osztályos Élővilág tantárgyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erki, Katalin (1981) Kis Matematikusok Baráti Körének foglalkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Esztergomi, Győző (1981) A vadaspark létesítésének és üzemeltetésének problémái a Telki Állami Erdő- és Vadgazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Esztergályos, Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Tóth, Péter (1981) A besenyők történetének rövid vázlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Ede (1981) A járási hivatalok szervezete, feladata és működése, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei tapasztalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Gracza, Zsuzsanna (1981) Munkahelyi demokrácia az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Horváth, Katalin (1981) Kótás projekció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Beáta (1981) A második gazdaság aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Erzsébet (1981) A Balkán a két világháború között a Magyar Szemle tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Erzsébet (1981) Zsombó természetvédelmi terület nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, József (1981) A versenyezés néhány pszichológiai sajátossága : a rajtláz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Bakonyi, Ildikó (1981) Alsó - Tiszavidéki hal és halászati feljegyzések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fasimon, János (1981) Az egynél többet ellő szapora hibrid anyák új elletési és báránynevelési technológiájának vizsgálata a Bábolnai Mg. Kombinát Szendrői Gazdaságában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fazekas, Lászlóné (1981) Békés gazdasági életének sajátosságai 1945-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Zoltán (1981) Hogyan befolyásolják egy falu hagyományai az általános iskolát végzett fiatalok pályaválasztását? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Kaplár, Vendel (1981) A juhászat tartástechnológiájának vizsgálata és a fejlesztés lehetőségei a Zagyvamenti Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Fehér-Polgár, Pál (1981) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry, László (1981) Környezetvédelem jogi szabályozása különös tekintettel a vízvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejesné Kiss, Zsuzsanna (1981) A felek mulasztása a polgári perben, ennek következményei, orvoslása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ilona (1981) A kétmondatos újsághírek, és a híreket felépítő mondatok szerkezeti vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Mária (1981) Az állami vállalatok helye, szerepe a népgazdaságban, külső kapcsolatainak és belső viszonyainak néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (1981) A humanizmus tragédiája Dosztojevszkij műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Éva (1981) 30 év ipartelepítő politikájának hatása Szolnok város gazdasági és társadalmi életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvessy, István (1981) Az állami népességnyilvántartás helye és szerepe az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Erika (1981) Czakó Gábor: Iskolavár c. regényének néhány stilisztikai jellemzője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Flerkó, Ágnes (1981) A munkára nevelés lehetőségei a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Állami Ifjúsági Bizottság által szervezett és irányított nyári ifjúsági önkéntes építőtáborokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Ferenc (1981) Csólyospálos története a felszabadulásig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Katalin (1981) Kincskereső a televízióban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgács, Pál (1981) A Füzesabonyi Állami Gazdaság szakosított sertéstelepének jövedelmezőségi vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Forgó, József (1981) A felgyői Alföldi Róna Mgtsz. szarvasmarha tenyésztésének vizsgálata az V. ötéves tervben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Forgó, Erika (1981) Az új nemzetközi gazdasági rend kérdése a világmodellekben, RIO-jelentés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, Gábor (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának okai, különös tekintettel az 1975-1980-as időszak Csongrád megyei tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, István (1981) Az ipari munkásság főbb jellemzői Csongrád városban (az V. ötéves terv időszakában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs, József (1981) A társadalmi önigazgatás elméletének és gyakorlatának fejlődése és mai állapota Jugoszláviában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Márta (1981) "Сравнительный анализ романов Тургенева "Накануне" и "Отцы и дети". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fázsi, László (1981) Az ági öröklés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Judit (1981) Huminsavak molekulasuly-eloszlásának [!molekulasúly-eloszlásának] meghatározása gélkromatográfiás módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Tibor (1981) A kínai külpolitika változásai a belpolitika tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1981) A háztáji földhasználat kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos, Cecília (1981) Szintaxis vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczy, Zsófia (1981) A szintaktikai percepció néhány kérdése általános iskolások körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garajszki, Klára (1981) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazdag, István (1981) A vis maior a veszély és felelősség relációjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdagh, Gabriella (1981) Hisztamin hatása patkány agyi kapillárisaira: Elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazsó, Tibor (1981) A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság munkaügyi perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellért, Ákos (1981) A találmányi jog egységesítésére irányuló törekvések Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerdelics, Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Éva (1981) Tanyakérdés mai problémái Csongrád megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gilányi, Piroska (1981) A haza fogalma Puskin és Lermontov költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goda, Judit (1981) A Tiszatáj Kelet-Európai néző című rovata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Golts, Mátyás (1981) A szabadságvesztés különböző fokozatainak hatása az elítéltekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Ferenc (1981) A család átalakulása és jelentősége a társadalmi fejlődés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Mária (1981) A magyar építés-szerelési export feltételei külföldi piacon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gorjánácz, Márta (1981) Koncentrációs lehetőségek a 8.osztályos élővilág tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gosztonyi, Laszló (1981) Az aequitas problematikája a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregor, László (1981) A kommandó-hadviselésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gruber, Tamás (1981) Takarmányozás hatása a tenyészkocák szaporodási mutatóira. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Grónai, Gábor (1981) Halszálkás fejőállás vizsgálata és értékelése az Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar Tangazdaságának vajháti szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gubiczáné Bodor, Eszter (1981) A falusi értelmiség. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubán, Ákos (1981) A cluster analízis és gráfelméleti modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Gáborné (1981) A Csaj-tó madárvilága és védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyetvai, Szabolcs (1981) A gabonabetakarítás munkafolyamatának vizsgálata a Hőgyészi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gyulai, Éva (1981) Betegségek, balesetek időjárási frontokkal való kapcsolatának számítógépes vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza, Péter (1981) Utazás az "Utazás..." körül (Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényének néhány stilisztikai jellemzője). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe, Jánosné (1981) Az apostagi Duna-árterület virágos növényzete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri, Gáborné (1981) Az Ágneslaki arborétum növénytani leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győriné Czeglédi, Márta (1981) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győző, Gyula (1981) A tiszaalpári "Tiszatáj" Mg. Tsz. gyepes területének értékelése, a hozamnövelés lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gál, Erzsébet (1981) Típuskeresés csapadékadatok felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs, István (1981) A programhelyessébizonyítás logikai módszerei rezolúciós kalkulusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán, Ildikó (1981) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Zsuzsanna (1981) A szabadságvesztés büntetés hatékonysága a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáti, Tamás (1981) A disztribúcióelmélet két alkalmazásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gégény, Olga (1981) A stressorok hatása a tojóhibridek termelésére. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gér, László (1981) A takarmányozás technológiájának elemző vizsgálata a Pest-Nógrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat pilisi sertéshizlaldájában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Gömöry, Árpád (1981) A tenyészkocák takarmányozásának elemző vizsgálata a Pankotai Állami Gazdaság szakosított telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Göntér, Zoltán (1981) Tejelő hasznosítású szarvasmarhatenyésztés ökonómiai vizsgálata a törteli Dózsa Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

H

Habuda, Ibolya (1981) A víz és a környezetvédelem /feldolgozás a Kalocsán átfolyó Vajas-csatorna alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadi, Éva (1981) A gyermek elhelyezése és a láthatás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdara, Béla (1981) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése és jogi biztosítékai a mezőgazdasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer, Laszló (1981) A nem vagyoni kártérítés időszerű kérdései különös tekintettel az Állami Biztosító eddigi gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajóssy, Ágnes (1981) Порядок слов и актуальное членение предложения в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halkóné Rudolf, Éva (1981) A magyar közigazgatás-tudomány fejlődése a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halászné Pozsár, Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Gyula (1981) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmatosné Barna, Mária (1981) A szénhidrogének mint energiahordozók és vegyipari nyersanyagok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Henkey, Erzsébet (1981) A lászlófalvi általános iskolai tanulók /11-14 év/ összehasonlító testfejlettségi vizsálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Henye, Lászlóné (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénzügyi ellenőrzésének realizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herbich, Imre (1981) A tanúvallomás elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herédi, Edit (1981) Munkaügyi viták gyakorlata a MÁV szegedi Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi, István (1981) A leveles kukoricaszár hasznosításának lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Horchi, Mihályné (1981) Tolmács község nyelvjárása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornung, Tamás (1981) Adatok és típusok vizsgálata kategóriaelméleti eszközökkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyik, László (1981) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi, Zsuzsanna (1981) A határozatlan tartamú büntetés története és jelenkori problémai, tendenciái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Sándor (1981) Az eperjesi Ifjú Gárda Mg Tsz ősgyepének termésfokozása, különös tekintettel az öntözésre és a műtrágyázásra. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Horváth, Ágnes (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekre kritikus baleseti mutatók számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Anna (1981) Jókai Mór 1848 előtti novelláinak általános jellemzői A gonosz lélek c. novella tükrében (elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Piroska and Nacsa, Gábor (1981) Collembola populációk ökológiai vizsgálata homokpusztai-gyep ökoszisztémában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1981) A valóság megismerése és ábrázolása Juhász Ferenc költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth , Lajos (1981) Túlélési függvények becslése cenzorált mintából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth , Mária Zsuzsanna (1981) Kombinatorikai algoritmusok bonyolultságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Debreceni, Katalin (1981) Kénalapu [!kénalapú] kénsavgyártás különös tekintettel a kettős kontakt eljárásra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Fazekas, Erika (1981) A Basic, a Fortram, az Algol, A PL/1 programozási myelvek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hotya, Liviusz (1981) Egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek jogi kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági szakcsoportokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Erzsébet (1981) Márixok szinguláris-érték felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági, Ferencné (1981) Sarkadi Imre írói munkásságának utolsó szakasza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ihász, Ildikó (1981) Az orosz szavak percepciós-motorikus vizsgálata - oroszt még nem tanult 4. Osztályos (9-10 éves magyar) gyerekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés, Mária (1981) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, István (1981) A francia irodalom történetéből : Charles Baudelaire. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janics, Zsuzsanna (1981) Reziduum-elmélet egy alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jankó, Attila (1981) Egy információtároló és visszakereső rendszer továbbfejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Anikó (1981) Miskin herceg alakja F. M. Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, József (1981) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1981) A társadalmi normativitás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, István (1981) A kisvárosi tanácsok vb. szakigazgatási szerveinek struktúrájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Jánosné Mag, Mária (1981) Az orosz befejezett jelen-jövő idejű igealakok jelentésfunkcióinak vizsgálata a magyar igékkel összehasonlítva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jász, József (1981) Az információs energia forgalma és néhány felhasználása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászka, Ernő (1981) Vegyipari munkások kulturális és műveltségi színvonala a kőbányai gyógyszerárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jójárt, Gyopár (1981) A kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jüngling, Anikó (1981) A matematikai logika alkalmazás az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Lajos (1981) A vállalati pénzügyek ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Mária (1981) A QR Algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapui, Márta (1981) Különböző vérkonzerváló oldatokban tárolt vérek fagocita funkciójának összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Kapás, Béla (1981) A lakossági adók, különös tekintettel az ingatlanok vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapás, Katalin (1981) Bizonyítási eszközök, módszerek, bizonyítékok az apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben, két évtizedes ítélkezési gyakorlat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karsai, Márta (1981) Diofantoszi Egyenletekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai, János (1981) Bizonyos nem-lineáris közönséges másodrendű differnciálegyenletek megoldásainak Aszimptotikus viselkedéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasza, Pál (1981) A földvédelem általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Katalin (1981) Archimedes matematikai munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató, Ibolya (1981) Közlekedési balesetek műszaki okainak elemzése faktoranalízissel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmár, János (1981) A polgári eljárás egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmárik, Laszló (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerepe, működése a továbbfejlődés lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Tamás (1981) Az örökbefogadás intézményének fejlődése, céljának változása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Zsuzsa (1981) Gentzer - Kanger kalkulusok számítógépes megvelósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, György (1981) Házassági vagyonjogunk különös tekintettel a házastársak közös- és külön vagyonára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kemény, Attila (1981) A vízügyi igazgatás szervezete és feladatköre különös tekintettel a vízjogi kötelezésekre, és a szankciórendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes, Irén (1981) Városlőd története a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kern, Árpádné (1981) Soltvadkert közoktatásügyének fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész, Éva (1981) Deduktív tételbizonyítás Lukasiewicz N-értékű logikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Edit (1981) Az 1968-as diákmozgalmak a magyar sajtóban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Laszló (1981) A kollektív szerződésre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Sándorné (1981) Szemelvénygyüjtemény az írói életrajzok tanításához 8. osztály. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Mihály (1981) Colchicin által okozott abnormális agykérgi sejtaktivitás intracelluláris mikroelektródás vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Tóth, Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai, Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Juhász, Ilona (1981) Az idill és a halál motívuma Radnóti Miklós költészetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Beáta (1981) A TVB anyaggazdálkodási rendszerének egy részproblémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1981) A Vörös Csillag Termelőszövetkezet elemző vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Éva (1981) Az orosz nyelv oktatásának néhány problémája az óvodáskorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Király, Mária (1981) Magyartanítás 1968 - 1978 : cikkbibliográfia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klézli, Mária (1981) Adattár a zselizi és bátmonostori Becsei család históriájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Imre Antal (1981) A zenei valóságábrázolás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi, Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kokovai, Ilona (1981) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller, Erika (1981) A mozgást jelentő igékkel képzett igei-névszói szókapcsolatok lexikai, grammatikai és szemantikai összehasonlító vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár, Imréné (1981) Felhagyott tanyatelkek és a természetes vegetáció összehasonlító florisztikai vizsgálatai a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár, Ágnes (1981) Синтаксически связанные построения передающие отрицание в русской разговорной речи. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komenda, István (1981) 1918-1919 évek eseményei a mai csehszlovák történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komjáthy, Györgyné (1981) "Menj, kisgyerek..." Kosztolányi Dezső fiatalkori munkássága a Négy fal között és A szegény kisgyermek panaszai című kötetek alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoróczki, Erzsébet (1981) A Change programozási nyelv alkalmazásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kondéné Török, Mária (1981) Kalocsa és környékének kéziratos térképei és azok településföldrajzi vonatkozásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koppány, Tamás (1981) A bírói jogalkalmazás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korcsik, János (1981) Angol telivér mének hatása a hódmezővásárhelyi ÁFÉSZ lótenyésztő szakcsoportjának állományára. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Korom, Mihály (1981) A szabadságvesztés ítélet felfogása a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotogán, Erzsébet (1981) A sömlyékek virágos növényeinek vizsgálata /Domaszék/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kotogányné Dobó, Irén (1981) A fegyelmi felelősség gyakorlata a Szegedi Postaigazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó, Irén (1981) Magyar táncok - táncoló magyarok : annotált bibliográfia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Erika (1981) Vadkacsatenyésztés elemző vizsgálata a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság soponyai telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Lajos (1981) A kétlépcsős komplex szelekció alkalmazása a tenyésztői munka végzésében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Sándor (1981) Takarmányozás hatása a tejtermelés növelésében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Tamás (1981) A nagyvadbefogási módszerek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kovács, Tamás (1981) A néprészvétel a büntető igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Teréz (1981) Többváltozós függvények minimalizálása numerikus módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Béláné (1981) Az általános iskola és a művelődési otthon együttműködése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Erzsébet (1981) Az örökbefogadás fejlődése, létrejötte és joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1981) A korai idegennyelv oktatás problémái az elmúlt másfél évtized távlatának irodalmából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gabriella (1981) A költségvetés jogi fogalma. Az egyensúly alapelve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1981) A társadalombiztosítási regressz igény főbb jogi kérdései a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lajos (1981) A munkaügyi viták tapasztalatai a FIM Alföldi Porcelángyárban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1981) A kisajátítási kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Magdolna (1981) A lapp irodalom történetéhez. A finnországi lappok irodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Olga (1981) Óvjuk környezetünket a vízszennyeződéstől /Kalocsa, I.sz.Főcsatorna - Vajas - szennyeződése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándor (1981) A katonai büntetés-végrehajtás rendszere, szervezete, feladata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1981) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmány fejlődésének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (1981) Fatranszformációk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsa (1981) Széchenyi az új tipusú paraszti földtulajdonról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Zsuzsanna (1981) A szocialista életmód gazdasági vonatkozásai és azok tükröződése a szocialista jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (1981) JOB account OS multiprogramozási környezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1981) A folyamatos és befejezett igék tanításának problémái az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Éva (1981) A tanár személyiségének pedagógiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Rossi, Ibolya (1981) A szabadságeszmény kérdése Dosztojevszkij és Camus egy-egy műve alapján (A Karamazov testvérek - Közöny). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida, Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koy, Gábor (1981) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krimerné Salamon, Eszter (1981) A végrendelet érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin, Tibor (1981) Retaldált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krnács, Kornél (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, János (1981) Zeolitok etetésének hatása a tojástermelésre és a kelési eredményekre Tetra-B szülőpár állománynál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kuhár, György (1981) Egy data-flow elvű nyelv leírása, fordítóprogramja és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunczné Varga, Rozália (1981) Az önkormányzati formák büntetés-végrehajtáson belüli fejlődése, különös tekintettel az állampusztai BV intézet gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz, Éva (1981) Különböző vérkonzerváló oldatokban tárolt leukocyták mediátortermelésének és kemotaxisának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutsánné Ragó, Ágnes (1981) Rövid latenciájú poliszenzoros rendszer vizsgálata macska gyrus suprasylviusán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Mihályné (1981) A "sok" meghatározatlan mennyiséget kifejező szavak és állandósult szókapcsolatok mikrorendszere az orosz nyelvben és megfelelői a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Beatrix (1981) Astroglia impregnációk felhasználása a cytoskeleton kimutatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Terézia (1981) Tömörkény község néhány népi szokása a múltban és ma. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor, Béla (1981) Az építésügyi hatósági engedélyezés, kötelezés és ellenőrzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáthegyi, István (1981) Fajtatiszta holstein-fríz és hungarofríz tehénállomány termelésének összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kávássy, Sándor (1981) A szegedi Felszabadulás Mgtsz keverőüzem takarmánykészítésének elemző vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kóbor, Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóbory, Zoltán (1981) Az iparszerű lucernabetakarítás komplex géprendszerének elemzése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Kónya, Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Irén (1981) A Székelyudvarhelyi Codex szinonimáinak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kórus, József (1981) Az euklideszi szerkesztésről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kötelesné Balogh, Klára (1981) A licenciaszerződés gazdasági jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi, Katalin (1981) Sámánhitünk emlékei a magyar népmesékben (A táltos és lova). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrös, Sára (1981) Az uborka mozaik vírus hatása az uborka növényre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkóné Szolár, Andrea (1981) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola IV, magyar és más humán szakos hallgatóinak olvasási kultúrája 1980-ban /Olvasásszociológiai felmérés/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Alfréd (1981) Alföldi porcelángyár edény gyáregységének rendelés nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lakfalvi, Mária (1981) Az orgazdaság egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lang, Benőné (1981) A külváros alakjai Gelléri Andor Endre novelláiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laukó, Gizella (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek törzsfile-karbantartási funkciói. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó, Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, János (1981) A lucernatermelés agrotechnikai problémái, betakarítása, a hozamnövelés lehetőségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Lengyel, Judit (1981) Gazdásági növények vírusbetegségei és vírusmentesítésének lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, János (1981) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsné Huszár, Ildikó (1981) A pulyka szaporaságát befolyásoló tényezők vizsgálata a szentesi Árpád Mgtsz törzspulykatelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Lux, Gyula (1981) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, András (1981) Szerkezetek merevsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Cecília (1981) Forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésének elősegítése számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László, Rita (1981) Az ikerszók vizsgálata idegennyelvi kitekintéssel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Jenő (1981) Állami irányítás megvalósulása egy megye területen működő termelőszövetkezetek irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lédeczi, István (1981) A borjúkiesés csökkentésének lehetőségei a hódmezővásárhelyi Rákóczi Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Lénárt, Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Magdolna (1981) Mezőtúr városmorfológiai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóczy, István (1981) A nemzet Vörösmarty műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka, Antal (1981) Hormonális kezelés hatása a szaporaságra a Mezőhegyesi Állami Gazdaság 1100 kocás iparszerű sertéstelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Maczelka, Erika (1981) A fiatalkorúak pártfogó felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maczák, Mária (1981) Ady Endre szerelmi költészete korai novelláiban és verseiben (1904-től 1900-ig). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, Dezső (1981) Az intenzív fácántenyésztés elemző vizsgálata a Tatai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Major, Márta (1981) Baja és környékének vízgazdálkodása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, Éva (1981) Szerelősorok technológiai tervezését segítő szimuláció a GPSS/360 általános célú szimulációs rendszer felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makka, László (1981) A jászkarajenői "Árpád" Mg. Tsz. üzemi szervezetének, vezetésszervezetének vizsgálata és értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Markovits, Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosi, Zoltán (1981) A gyermekelhelyezés és tartás jogi szabályozása, különös tekintettel a házassági bontóperes eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marsi, Edit (1981) A szövetkezetben dolgozók munkaügyi helyzetének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marunák, István (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták és fórumrendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi, Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matuk, Károly (1981) Különböző legeltetési módszerek értékelése a hozamnövelés lehetőségei, különös tekintettel a tiprási veszteségekre és a regenerációs időre. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Medvey, Mátyás (1981) A CHANGE nyelv interpreterének fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyeriné Csapó, Ildikó (1981) A művelődési ház helye, szerepe Gyoma nevelő-művelő intézményrendszerében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Merényi, Kálmánné (1981) Az aktív dolgozók művelődési folyamatának és műveltségi szintjének kérdései Csongrád Megye mezőgazdasági szövetkezeteiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Michna, Ilona (1981) Államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, Dezső (1981) A református egyházi ingatlanbirtoklás jogalapja és formái a dunántúli református egyházkerületben a XIX. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miletin, Anna (1981) Tanfordítás magyarról oroszra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, János Sándor (1981) A szálastakarmányok (lucerna és szilázsalapanyag) betakarításának, tartósításának, munkaszervezésének vizsgálata és értékelése a maroslelei Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Molnár, József (1981) A pecsenyebárány előállítás technológiájának elemző vizsgálata a hajdúböszörményi Vörös Csillag Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Molnár, Mária (1981) A Végrehajtási Törvény módosításának a végrehajtási eljárást egyszerűsítő és gyorsító hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (1981) A takarékszövetkezetek szervezeti felépítésének és működésének jogi szabályozása, valamint feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Emese Márta (1981) Kiskunhalas népessége a XVII-XVIII század fordulóján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Ildikó (1981) A fácán mesterséges és félvad tenyésztésének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, István (1981) A Német Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének néhány határjelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Péter (1981) Megtanítási programcsomag a "Mozgást átalakító szerkezetek" című tantervi témához. Technika tantárgy általános iskola 7. osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mák, István (1981) A nagykamarási választók társadalmi összetétele 1920-,1922- és 1926-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus, Marianna (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Pál (1981) A tejtermelés növelésének lehetőségei Zsadány-i Magyar-Lengyel Barátság Mg. Tsz. szakosított szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Máté, Marianna (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátó, Imre (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészár, Zsuzsanna (1981) A népmesei motívum - fogalom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Erzsébet (1981) Paksi löszfal kutatásainak az eddigi eredmények alapján történő összehasonlító feldolgozása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Tibor (1981) Hányadoskülönbség - Algoritmusok alkalmazásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Gyöngyösi, Dr. Éva (1981) A beszámíthatóság büntetőjogi megítéléséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Attila (1981) A tejtermelés növelésének lehetőségei a Békéscsabai Állami Gazdaság telekgerendási szakosított tehenészeti telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Ernő (1981) Kancák fedeztetésének, vemhesülésének, csikózási százalékának alakulása adott lótenyésztési felügyelőség területén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Erzsébet (1981) Számrendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Gábor (1981) Premixek, koncentrátumok, tápok gyártása és szakszerű felhasználásuk. Postgraduate education, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, István (1981) A vörös róka szabályzó és kártevő hatásának vizsgálata a vadgazdálkodás szemszögéből. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Tibor (1981) A fácáncsibék gépi keltetésének vizsgálata az abádszalóki "Lenin" Vadásztársaság fácántelepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Tibor (1981) A hajdúszoboszlói "Vörös Lobogó" Termelőszövetkezet takarmánygazdálkodásának elemző vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1981) Понимание каузативности, каузативного глагола и их выражение в русском и в венгерском языках. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, András (1981) Biblikus eredetű szólásaink. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Egon (1981) Az állam és egyház viszonya a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erika (1981) Az apasági vélelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, György (1981) Gazdasági modellek változása a Szovjetunióban (1917-1924) elméleti előzmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1981) A határozói igeneves szerkezetek szintaktikai funkciója Csehov elbeszéléseiben = Синтаксическая функция деепричастных оборотов в рассказах А.П. Чехова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Istvánné (1981) Kiskőrös kulturális életének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Katalin (1981) A -to és -Нибудь utótagú határozatlan névmások funkcionális és strukturális vizsgálata a magyarral összevetve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, László (1981) Szeged tömegközlekedése szerkezetének fejlődése a felszabadulás óta. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1981) Tejipari vállalat értékesítési programrendszere törzsadattárának a kezelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1981) A jellem nyelvi fölépítésének mondatszerkezeti elemzése Németh László "Széchenyi"-jében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Piroska (1981) A tanú kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Valéria (1981) A know-how fontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy , Erzsébet (1981) Irodalom és történettudomány. Szentmihályi Szabó Péter: Avarok gyűrűje c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Lippai, Éva (1981) Az új 5. osztályos történelem tankönyv a követelményrendszer valóra váltásának legfőbb eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Narozsny, Dr. Istvánné (1981) A bíró függetlenség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Niedermayer, György (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyiri, Irén (1981) Korszerű szemlélet, korszerű általános iskolai geometria. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyáry, György (1981) A kettős adóztatás kizárására irányuló egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Ferenc (1981) A tanúkihallgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvari, Tibor (1981) A szerződések teljesítésénél érvényesülő polgári jogi alapelvek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi, Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, János (1981) A választás után az utónevelőben hízlalt sertések mikroklímájának vizsgálata a komfortzóna tükrében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Németh, Róbert (1981) A texán fajta értékmérő tulajdonságainak elemzése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Németh, László (1981) Sejtautomaták tervezése és szimulációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Éva (1981) A lakossági pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Odorics, Ferenc (1981) Egy elbeszéléstípus leírása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Odrobina, Sándor (1981) A tejtermelés fokozásának lehetőségei a tataházi "Petőfi" Mg.Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Oraveczné Makra, Mária (1981) Az ügyészi vád és a vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ormai, Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ország-Terenyi, Magdolna (1981) Voltaire hatások a felvilágosodás Magyarországán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ortelliné Balogh, Edit (1981) A munkahelyi közművelődés feladatai, problémai es módszertani kérdései egy ipari közép üzemben végzett felmérés alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ortó, György (1981) Az újítói jog időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacz, Béláné (1981) A történelemtanítás világnézeti- erkölcsi-politikai követelményei az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paizs, Péter (1981) Általános iskolás tanulók képességfejlesztéséről, tehetséggondozásáról a vizuális nevelés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallagi, Zsuzsanna (1981) Hódmezővásárhely környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotásné Kállai, Ildikó (1981) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Anna (1981) Programok készítése a Change programozási nyelv multiprocessaló és kiterjesztő utasításai segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ferenc (1981) Gyula és környékének komplex vízgazdálkodása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Irén (1981) Az ifjúság védelmének néhány kriminológiai és büntetőjogi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Katalin (1981) A telepeken élő cigány lakosság klubéletének kialakítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Kálmán (1981) Beltenyésztett kukorica vonalak szárazságtűrő képességének meghatározása új biokémiai módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zoltán (1981) A szakértő az igazságszolgáltatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Éva (1981) A házassági közös vagyon sorsa a házasság felbontása után - Elméleti kérdések elemzése -. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Jóljárt, Mária (1981) Környezet - és természetvédelmi oktatás - nevelés az Élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragh, László (1981) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Márta (1981) A közös tulajdon megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pató, Ferenc (1981) Reguláris nyelvek egy részosztályának Kleene-típusú jellemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perjés, Erzsébet (1981) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perniss, Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrics, Anna (1981) Композиционное единство так называемых "лирических тирад" в рассказах А. П. Чехова 1894-1903 гг. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petró, János (1981) A tenyészüszők felnevelése során folytatott takarmányozás a tápiógyörgyei Zöldmező Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Petőfalviné Erdélyi, Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petői, Erzsébet (1981) A kovácsi Holt-Tisza környezetvédelmi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Éva (1981) Valahogy élni. Thury Zoltán: Tárcanovellák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1981) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pizarro, Magdolna (1981) Folklór Puskin meséiben = Фольклор в сказках А.С. Пушкина. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pocsai, Gyula (1981) Fizetési módok a KGST országok közötti áruforgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polgárné T., Krisztina (1981) Darvas József munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pollák, Ágnes (1981) Émile Zola naturalizmusa a Rougon-Macquart ciklus alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pongráczné Bognár, Zita (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky, István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pottyondy, József (1981) A lakásbérlet megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prjevara, János (1981) Szarvas hegyközségeinek története (1863-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probojcsevics, Mária (1981) Közbevetett szavak I. Sz. Turgenyev elbeszéléseiben = Вводные слова в повестях И.С. Тургенева. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probszt, Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik, Géza (1981) A szocialista demokrácia fejlődésének alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pukler, János (1981) A vaddisznó kártételének ökonómiai vizsgálata Baranya megyei vadgazdálkodási egységeknél. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pusztaföldi, Ágnes (1981) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pádár, Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pál, István (1981) Sertéságazat gazdaságosságának elemzése, az eredményesség növelésének lehetőségei a nagybaracskai Haladás Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pálfi, Éva (1981) Varázslás és mágia az óhébereknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfy, László (1981) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálnik, Ferenc (1981) A magyar túzokállomány helyzete, tenyésztésének lehetősége a dévaványai túzokrezervátumban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Pálvölgyi, László (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pántya, János (1981) Fajtaváltással összekötött gümőkórmentesítés és annak állategészségügyi költségei. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Péter, János (1981) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata módosítása az 1980. évi választások után Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pölösné Krizsán, Ildikó (1981) A Dél-Kelet Alföld hévízkészletének és a geotermikus energia felhasználásának komplex vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Raffai, Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rapcsányi, Katalin (1981) Ön-Duális Poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rech, Erika (1981) A társadalombiztosítási törvény alkalmazásának gyakorlati problémái a Lenin Kohászati Művekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Redler, Marianna (1981) Szabó Magda: Kiálts, város! (drámaelemzés). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reitz, Teréz (1981) Hálózat maximális átbocsátókpességének meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Revyné Sajtos, Dr. Zsuzsanna (1981) A házastársi vagyonközösség megszüntetésének időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Ágnes (1981) Ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Román, Miklós (1981) A borjúkiesés csökkentésének lehetőségei adott telepen (Hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskola Tangazdasága vajháti szakosított tehenészeti telepe). BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Roszik, György (1981) A szocialista föderáció kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszik Györgyné Csongor, Krisztina (1981) Vadon termő gyógynövények elterjedése Csongrád megyében, különös tekintettel Szeged környékére (Népies növénynevek és gyógymódok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rotter, Nándor (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Anna (1981) Csokonai szókészletének néhány jellemzője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rubos, Mária (1981) Eltérő nevelési módszer hatása a májhizlalás eredményére. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Rumli, Antal (1981) Сочетаемость русских глаголов. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rung, Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász, Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, István (1981) Választott magyar fésűsmerinó bárányok élősúlynövekedésének alakulása battériában, fóliasátor alatt. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Rácz, Edit (1981) Közművelődés a szegedi József Attila Tudományegyetemen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Erika (1981) Синтаксические функции глаголов КАЗАТЬСЯ и ПОКАЗАТЬСЯ в современном русском языке (на материале произведений: М.Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени"; И.С. Тургенев, "Отцы и дети” ; Б.Н. Полевой. "Повесть о настоящем человеке"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Sándor (1981) A szolgalati találmányok néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Zita (1981) Vadkárok eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai, Miklós (1981) A népi ülnökrendszer - néhány elméleti és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Réthi, István (1981) A tejtermelés növelésének lehetőségei a Bajai Mezőgazdasági Kombinátban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Rózsa, Zsuzsanna (1981) Az információ logikai és grammatikai széttagolódása a kétmondatos újsághírekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsavölgyi, Anna (1981) Munkásfiatalok egy ifjúsági klubban /Az egyéni foglalkozás jelentősége és lehetőségei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsás, Antal (1981) Új, egyszerű nyelvek és processzoraik létrehozása a Change nyelv kiterjesztő utasításainak segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó, Gyula (1981) A Carter doktrína és katonai stratégiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salka, László (1981) A szocialista demokrácia erősödése a magyar szövetkezeti mozgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, György (1981) A diszkrécionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarnyai, Tibor (1981) Zajszintmérés a szegedi textílművekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sas, Mihály (1981) Modell kísérlet a magyar fésűsmerinó juh nemihormon súlyváltozásának mérésére egy petefészek-ciklus idő alatt. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sasvári, Márta (1981) Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе Толстого “Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schadt, Dr. Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scheffer, Józsefné (1981) Alberti a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schmidt, Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestény, Teréz (1981) A biológiatanítás módszereinek változása 1945-től napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Ilona (1981) Vazopresszin analógok hemodinamikai hatásának elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Pásztor, Bernadett (1981) Térképszínezés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Gyula (1981) Naptevékenység hatása a Föld légnyomására /É.sz. 90°- 60°-ig terjedő területen/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, József (1981) Lefedési problémák megoldása Gilmore-Gomory módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ágnes (1981) Hajdúsági Cukorgyár Kaba. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, Ágnes (1981) A vállalati törvény politikai gazdaságtani alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Péter (1981) A jogalkotás folyamatának elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi, Zsuzsanna (1981) Ügyészi részvétel formái a polgári perben különös tekintettel a Csongrád-megyei főügyészség gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlai, György (1981) Különböző fajtakonstrukcióból származó bárányok hústermelésének vizsgálata a Juhtenyésztési Kutató Állomás juhkísérleti telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Somos, Ágnes (1981) Igeképzők gyakorisági vizsgálata XVI. századi szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sonkolyos, Zoltán (1981) A beruházások pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soponyainé Tóth, Lilian (1981) Kecskemét baromfifeldolgozó ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Lajos (1981) Lipicai ló kancacsaládok és törzsek értékelő vizsgálata a fogatsportban elért eredményeik alapján. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Spanyielné Szabó, Katalin (1981) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Tünde (1981) A felszólító mód kontrasztív vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Steer, Jolán (1981) A Gahcsikovo - Nagymarosi vízlépcsőrendszer komplex gazdaságföldrajzi jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stefán, Éva (1981) A polgári jogi személyiségvédelemről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stieber, Ilona Tünde (1981) Az állami irányítás megvalósulása Hajdú-Bihar megye területén működő termelőszövetkezetek irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Suchné Nánási, Anna (1981) A pecsenyecsirke nevelés eredményeinek elemzése a füzesgyarmati Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sulyok, József (1981) A termelőszövetkezeti elnök jog- és hatásköre, felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok Lászlóné Olajos, Dr. Erzsébet (1981) A gyermek családi jogállasa, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Supala, Ágnes (1981) Államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Svébisné Márton, Katalin (1981) A kisember alakja Kosztolányi novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gellért (1981) Különféle tartósított szálastakarmányok (szilázsok, szénák) felhasználásának tapasztalatai a tejelő tehenek takarmányozásában. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Gábor (1981) A növényevő halak tartásának tapasztalatai a szolnoki Felszabadulás Halászati Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, István (1981) A húsipari és kekszgyári melléktermékek etetésének vizsgálata a Győr-Sopron Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatokhoz tartozó sertséhizlaló telepeken. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Károly (1981) Gyepre alapozott takarmányozás elemző vizsgálata a gyulai Munkácsy Tsz tejtermelő tehenészetében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, László (1981) Mesterséges gyeptelepítés és értékelése az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát Elza Major kerületében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Róbert (1981) A hústermelés javításának lehetősége tejtermelési ágazatban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szabó, Ferenc (1981) Értékválság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1981) Az állam és az elidegenülés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1981) Vác demográfiai viszonyai a XVIII. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, József (1981) Károlyi Mihály a nemzetiségi kérdés megoldásáért. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Pálné (1981) Raszkolnyikov útja Dosztojevszkij "Bűn és bünhődés" c. műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Rozália (1981) Reducibilis mátrixok sajátértékfeladatának numerikus megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva Andrea (1981) Film és társadalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakter, Éva (1981) Biztosítási ágazatok fajai, különös tekintettel a kötelező biztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, Márta (1981) A logikai készlet felhasználása a matematika órán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvas, Irén (1981) A Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Napközi Otthonának 5. és 8. osztály csoportjában végzett felmérés alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebellédi, István (1981) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, Ildikó (1981) Az isten motívum József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi, László (1981) A napi maximum és minimum hőmérsékletek gyakorisági eloszlásában mutatkozó éghajlat módosulások Szeged adatai alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi, Ágota (1981) A Tisza vízjárásának hatása a gémfélékre a Mártélyi tájvédemi körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres, István (1981) Lakásokkal kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése (az Országos Takarékpénztár tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szelle, Kalmán (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenes, Márton (1981) Határkövető eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Iván (1981) Képek szegmentálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentimrey, Tamás (1981) Szoboljev terek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, Katalin (1981) Az óvodai kísérleti orosztanítás egy periódusának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentirmai, Péter (1981) A szolnoki Tisza szakasz szennyezettségének alakulása, különös tekintettel a legnagyobb ipari szennyezőforrásokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentkatolnayné Domonkosi, Mária (1981) A közúti igazgatóságok felelősségének egyes gyakorlati problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesiné Hornyák, Katalin (1981) Az ingatlannyilvántartás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, András (1981) A lakossági adók szabályozása különös tekintettel az általános jövedelemadóra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ibolya (1981) Választottbíráskodás szocialista társadalmi viszonyok között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Mária (1981) A vasút fuvarozói felelőssége a belföldi árufuvarozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szluka, Ferencné (1981) A Délmagyarország nyelvhelyességi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szukop, Erzsébet (1981) A népfrontmozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szurovecz, Irén (1981) Endrőd demográfiai viszonyai a XIX. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetnyik, Margit (1981) A perifériás idegrendszer ingerületvezetésének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó, Gábor (1981) A büntetőjogi szankció hatása a közlekedési bűncselekmény elkövetőire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi, Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidiné Vojnár, Gabriella (1981) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szügyiné Mezei, Julianna (1981) A honfoglaló magyarok kannibalizmusa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Sándor (1981) A fogoly intenzív tenyésztésének vizsgálata a Kemecsei Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szőke, Katalin (1981) A munkásosztály művelődésének helyzete és feladatai /А munkásművelődés gyakorlatának módszerei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Ágnes (1981) Akut és krónikus morfin kezelés biológiai hatásai: az agyi ingerületátvivő anyagok szerepe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősiné Nagy, Katalin (1981) A szövegértő olvasás feladatlapos felmérése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőrényiné Vargacz, Ibolya (1981) A kalocsai paprikatermesztés természeti adottságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Lajos (1981) A jászboldogházai "Aranykalász" Mgtsz gyepgazdálkodása és hasznosítása. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Szűcs, Attila (1981) Diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (1981) Az üzemi baleset miatti anyagi felelősség a MÁV Szeged Igazgatóság területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1981) Az orosz perfektív igék mellett álló tárgy szemantikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sámán, Mária (1981) Az örökbefogadás intézménye a családjogi törvény tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné Bóka, Angéla (1981) Atipikus tagsági munkaviszonyok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, Béla (1981) Szocialista reklámelmelét és a vállalati kommunikáció aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sávoltné Medovarszky, Éva (1981) A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények elkövetőinek személyisége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Séllei, Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Séra, Judit (1981) A dolgozók anyagi felelősségével kapcsolatos perek a Szegedi Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sípos, László (1981) Tömegtakarmány tárolás és tartósítás technológiájának vizsgálata a palotási Május 1. Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Sövényházi, Erika (1981) A feltételes mód az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Südi, Bertalan (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tagai, Sándor (1981) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Gáborné (1981) Hogyan segíthetjük a didaktikai alapfeladatok megvalósítását az általános iskola felső tagozatának matematika óráin az írásvetítő felhasználásával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Mariann (1981) A szabadalom jelentősége a magyar népgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Ibolya (1981) A tanúbizonyítás időszerű polgári eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamás, Erika (1981) A visszaesők elleni védekezés büntetőjogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, József (1981) A halászat gépesítési megoldása és fejlesztési lehetőségei a "Tisza" Halászati Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tamásy, Edina Márta (1981) A melléknévi igeneves szerkezetek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar, József (1981) Állattenyésztési ágazatok jövedelmezőségének vizsgálata a balmazújvárosi Lenin Mg.Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tarjányi, József (1981) A kukoricatermesztés agrotechnikai problémái, betakarítása, tárolása, a hozamnövelés lehetőségei a Városföldi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tarr, Ágnes (1981) A házasságon kívül születés, a családi jogállás rendezése és joghatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Rozália (1981) Szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terék, Aranka (1981) A csapadékeloszlás sajátosságai Magyarországon földközi-tengeri ciklon átvonuláskor. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Thámm, Lászlóné (1981) Duna-Tisza-közi tőzegkitermelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tilimpás, László (1981) A nagy nedvességtartalmú szemes kukorica tartósítása a makói "Lenin" Tsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Timár, József (1981) Szintaxis-Vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák, György (1981) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisóczky, Mária (1981) A MTA-OM Természettudományi Munkabizottság irányelvei alapján készitett [!készített] 7. osztályos kisérleti [!kísérleti] kémia tankönyv fogalomrendszerének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma, Ferenc (1981) Az ipar szervezeti rendszerének fejlődése a szocialista Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tornyiné Horváth, Dr. Zsuzsanna (1981) Néhány gondolat Niccolo Machiavelli államelméletéről és politikai nézetéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tucker, Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsán, Teréz (1981) Iván Karamazov eszmei világa (elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsányi, József (1981) Импрессионистические черты в творчестве А. П. Чехова (Пьеса Чехова "Вишновый сад" на венгерской сцене). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi, János (1981) IBM Assembler sejttérben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tábithné Bárkai, Zsuzsanna (1981) Baks község művelődéstörténete 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tálas, László (1981) Logikai áramkörök. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tánczosné Tankó, Ildikó (1981) Szélsőjobboldali mozgalmak Szegeden 1936-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Erika (1981) A Tornyai Társaság működése 1934-től. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár, Antal (1981) Izobraženie problemy krest'ânstva i duhovnye iskaniâ Levina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1981) Tápanyaggazdálkodás, tápanyag mérleg a mindszenti Lenin Mtsz-ben, továbbá a fajlagos műtrágya felhasználás alakulása. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, János (1981) 6-hydroxidopamin hatása a bulbus ofactoriusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1981) A számfogalom felépítése halmazelméleti keretek között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Zoltán (1981) Előrehozott tojástermelés vizsgálata rajnamenti ludaknál. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Tóth, Dorottya (1981) A folyamatos és befejezett igék használata a tagadó mondatokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Edit (1981) A Tisza vizének hasznosítása és védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ervin (1981) Szintaktikus alakfelismerés fuzzy automatákkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Etelka (1981) Gyógyszerek hatása laboratóriumi patkányok viselkedésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gizella (1981) A paraszti önéletírás néhány stilisztikai jellegzetessége Berényi Andrásné Nagy Rozália a nevem című műve alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ibolya (1981) A Szegedi Szalámigyár és Húskombinát gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ildikó (1981) A számnevekkel képzett orosz és magyar állandósult szókapcsolatok szemantikai, lexikai és grammatikai összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Katalin (1981) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lászlóné (1981) Jogsegélyszolgalat működésének tapasztalatai a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Margit (1981) A paprika szinanyagának [!színanyagának] meghatározása benzolos és petroléteres extrahálással. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Mária (1981) Tanári és tanulói kisérletek [!kísérletek] a 7. és 8. osztályos kémia tananyagban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Tibor (1981) A szabálysértési eljárás általános és különös szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (1981) Fredholm operátorok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1981) A szocialista államok gazdasági együttműködésének jogi szabályozása a KGST-n belül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1981) Morál és magatartás : André Gide Pásztorének című regényének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Éva (1981) A szabadkígyósi szikes puszta virágos növényei (1980.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Varga, Márta (1981) A Tisza vizének hasznosítása a Közép-Tiszavidéken, különös tekintettel a duzzasztási rendszerekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Vizkelety, Barbara (1981) Folytonos és differenciálható függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, János (1981) A Kisgazdapárt szentesi szervezetének története 1939-1945 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, József (1981) A tervező munka problémái az ifjúsági klubban /Csongrádi megyei tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik, Ferenc (1981) Szarvasi Sertéshizlaló Közös Vállalkozás tenyésztési és hizlalási eredményeinek értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

U

Ujicz, Julianna (1981) Különböző módokon tárolt limfociták T- és FC-receptorainak kimutathatósága az idő függvényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujszászi, Éva (1981) Rátkai Sándornak, az "utolsó szögedi papucsosnak" vallomása a mesterségről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Unger, Attila (1981) A tehenészeti telep munkaszervezése és értékelése a Szentlőrinci Állami Gazdaság tarcsapusztai telepén. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Urbán, Éva (1981) Kúpszeletek néhány problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vad, Ilona (1981) Kis Matematikusok Baráti Köre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda, László (1981) Az élettársi viszony és jogi vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vajkó, János (1981) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vakulya, László (1981) Tehénállomány értékmérő tualajdonságainak értékelése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Valkovszki, János (1981) Galambhústermelés formái és lehetőségei a hódmezővásárhelyi tájkörzetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Varga, András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Andrásné (1981) Az audio-vizuális technikai eszközök szerepe és felhasználásuk módja a nyelvtantanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Imre (1981) Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdaságának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péter Dénes (1981) A kellékszavatosság és jótállás néhány időszerű kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Péterné (1981) A verstanítás problémái és lehetőségei az óvoda nagycsoportjában és 1. osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Erzsébet (1981) Pszichikus cselekvést kifejező igék vizsgálata az orosz nyelvben : az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, György (1981) KSZV. Újszegedi Szövőgyárának munkásmozgalmi története 1948-1962. között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verebélyi, István (1981) A családi viszonyok társadalmi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi, Anikó (1981) Karinthy Ferenc elbeszéléstípusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viasz-Kádi, Edit (1981) A folyamatos és befejezett szemléletű igék vizsgálata az egyszer kérdő mondatokban Lev Tolsztoj Háború és béke című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vikor, László (1981) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vikor, Lászlóné (1981) A kelet-nyugati kereskedelemben felmerülő problémák a legnagyobb kedvezmény elve alkalmazása során, különös tekintettel Magyarország GATT csatlakozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, László (1981) Валентность и синонимический ряд глагола "любить" по роману Шолохова "Тихый Дон" Сопоставительный анализ. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Béla (1981) Lakóhelyem környezetének védelme (Tiszapüspöki). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágh, László (1981) A büntetés végrehajtási intézetből szabadultak reszocializálásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, Margit (1981) Az 1931-es kecskeméti országgyűlési választások társadalmi háttere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váczy, Ferenc (1981) Az államigazgatási alkalmazottak felelősségi rendszere, különös tekintettel az anyagi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Anna (1981) A Pusztaszer-Fehértói Tájvédelmi Körzet komplex földrajzi értékelése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhelyi, Péter (1981) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi, Tiborné (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Csáforda, Éva (1981) Tanfordítás és szinkron fordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vásári, Sándor (1981) Az anyajuhok takarmányozása a fiziológiásan elkülönülő életszakaszokban, a bakonszegi Bessenyei Mgtsz-ben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Végh, Andrea (1981) Korszerű törekvések az általános iskolai biológia oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony, Miklós (1981) Az 1944-47 közötti magyar történelem az emberi jogok szemszögéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vígh, Károly (1981) A GATT Tokio-fordulója, közvetlen előzményei és hatása a világ kereskedelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, László (1981) A lótenyésztés színvonalát meghatározó tényezők vizsgálata a kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Vörös, Gyula (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörösmartiné Tőzsér, Emma (1981) Роль пейзажа в романе Толстого "Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zahorán, György (1981) Vonali algoritmusok vizsgálata számítógép-hálózatok kialakításánál. Konkrét algoritmusok megvalósításának elemzése mikrogép oldalon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zahorán Jánosné Bagi, Éva (1981) Mezőberény gazdasági életének sajátosságai napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalka, Vera (1981) Проблемы билингвизма. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zallár, Ildikó (1981) Németh László nőalakjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zanene, Emmánuel (1981) Fekete Afrika politikai és jogi gondolkodásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zleovszki, Mátyás (1981) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Éva (1981) Kecskemét egyesületei a kiegyezés után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsidai, László (1981) Magyar fésűsmerinó bárányok hizlalásának vizsgálata a hústermelés érdekében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Zsigó, József (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsofinyecz, Mihály (1981) Gazdasági- és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, Tibor (1981) Számítógéppel segített mezőgazdasági technológia tervezés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos, László Tamás (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Géza (1981) Kálciumionok eloszlás-vizsgálata perifériás idegrostokban elektronhisztokémiai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Sándorné (1981) A válásokat motiváló tényezők néhány etikai problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágh Bíró, Ágnes (1981) Bizonyítás a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Égető, Katalin (1981) A napi maximum és minimum hőmérsékletek gyakorisági eloszlásában mutatkozó éghajlat módosulások Budapest adatai alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éles, András (1981) Vállalati hatáskörbe utalt szociálpolitikai intézkedések és azok megvalósulása a Hajdúnánási Állami Gazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári, Judit (1981) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmös, Ernő (1981) Ketreces bárányhizlalás tapasztalatai a Juhtenyésztési Kutató Állomás juhkísérleti telepén fóliasátor alatt. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Ő

Ősi, Andrea (1981) Gyógyszerek tesztelése kondícionálási kísérletekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. június 13. 06:35:24 CEST.