Items where Year is 1979

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ö
Number of items: 832.

A

Abdalla, Ibrahim (1979) A pecsenyecsirke nevelés eredményeinek elemzése a szentesi Termál Mgtsz baromfi telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Adamcsek, Katalin (1979) Három Nógrád megyei falu szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamovics, Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Agonás, Margit (1979) Fiatalkorú bűnözés és iskolai végzettség Csongrád megyében 1976-ban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alt, Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antali, Károly (1979) Turing-gépek és rekurzív függvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy, Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Éva (1979) Arany János Balladaisága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aszódi, Zoltán (1979) Magyar tarka és keresztezett tehénállomány fontosabb értékmérő tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

B

B. Molnár, Irén (1979) Virtuális blokk-kezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa, Györgyné (1979) Kiszombor története a XX. század első felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bacsa, Éva (1979) Gastropodák táplálkozási aktivitásának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Lászlóné (1979) Munkásműveltség, munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balassa, Zoltán Gábor (1979) Téli D-vitamin-adagolás hatása a tehenek szaporodásbiológiai helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Balikó, Györgyné (1979) A 13-14 évesek pályaválasztási érettségének és élettervének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balla, Magdolna (1979) Martfű nagyközség felnőttoktatási és közművelődési helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (1979) Néhány szántóföldi melléktermék konzerválásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Balogh, Eszter (1979) A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása a kalocsai körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Judit (1979) Tárkihasználásra optimalizált rendezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Mária (1979) A tanya történeti kialakulása, és típusai. A tanyán élő emberek életmódja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baltás, Dr. Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (1979) Object visszafordító segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barcsay, Klára (1979) Etológiai megfigyelések félvadon tartott túzokállományon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna, Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Miklós (1979) Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barton, Zoltán (1979) Az 1922-es nemzetgyűlési választások Kiskunfélegyházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartosné Bátor, Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Józsefné (1979) "I otčego že v ètom obŝem hore Duŝa že to poet, čto more..." : izobraženie pejzaža i čeloveka v tvorčestve Žukovskogo, M. Û. Lermontova i F. I. Tűtčeva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó, Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baumgartner, József (1979) Projektív geometriai összefüggések a Monge-féle és a centrális ábrázolásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baur, Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Erzsébet (1979) Fiatal népművelők helyzete Szolnok megyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, Zsuzsanna (1979) Az új tantervek és az új tankönyvek kapcsolatai, különös tekintettel az ötödik osztályos kísérleti történelem tankönyvekre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Viktória (1979) Németh László bibliográfia 1965 - 1975. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berczi, Gábor (1979) Borjúelhullás és tehénselejtezés vizsgálata adott üzemben. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Berkecz, Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes, István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkid, Gusztáv (1979) O knige "Očerki po sravnitel'noj grammatike vostočnoslavânskih âzykov". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta, Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy, Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász, Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi, Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobák, Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, Erika (1979) Móra Ferenc - ifjúsági műveinek tükrében : egy iskolai felmérés tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnárné Kovács, Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi, Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boka, Mária (1979) A matematikai logika helye és szerepe az általános iskolai matematikaoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokkon, László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bory, Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bosnyák, Szabolcsné (1979) Karcag földrajzi nevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Both, Mária (1979) A folyamatos és befejezett szemléletű igék használata az orosz nyelvben - Felszólító mód az orosz és magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bottyán, Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó, Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bubenka, Ildikó (1979) A problematikus gyermek helyzetének pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai, Dénes (1979) A pulvinar poliszenzoros aktivitásának vizsgálata macskán a kiváltott potenciálok módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó, Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás, László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bujáki, Edit (1979) Lakóhelyem természetvédelmi területe : a Dabasi turjános. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burián, Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burján, Anna (1979) A Budai-hegység barlangjainak csigái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burkus, Imre (1979) Tetra-B pecsenyecsirke nevelés eredményeinek elemzése a főiskola tanüzemében. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Burok, Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Antal (1979) Boole-függvény minimalizáló eljárások bonyolultsága. Egy általános minimalizáló módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzás, Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai, Éva (1979) Integrálegyenletek numerikus megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Ferenc (1979) A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet madárfaunájának felmérése. BA/Bsc, Állatorvostudományi Egyetem.

Bálint, János (1979) Többfázisú duál algoritmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki, Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Ernő (1979) A vaddisznó (sus scrofa) károkozásának elemző vizsgálata a DEFAG gyulai erdészetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bárdosi, Erzsébet (1979) DNS-től függő RNS polimeráz tisztítása egy kékbaktériumból az anabaena cylindrica-ból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyi, Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Béres, Endréné (1979) A szóbeli kezdő szakasz történeti alakulása a hazai idegennyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóta, Teréz (1979) A gyep hasznosítása a jászberényi "Lenin" Mgtsz juhtenyésztésében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bózsik, Anna (1979) Szlovákia, társadalmi egyesületek sajtóforrásairól /1918-1938/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böhm, József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Büky, László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala, József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatári, Ferencné (1979) Közművelődési munka az Egyesült Izzóban a jelenlegi időszakban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Kálmán (1979) Takarmányozás hatása a tejtermelésre a makói Lenin Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Cseh, Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csejteiné Pepperl, Erzsébet (1979) Jeles napok a vecsési németek szokásaiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekei, Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes, Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi, Lajos (1979) A Kettős - Kőrös vízrendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetneki, Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely, Anikó (1979) 13-14 éves korú gyermekek erkölcsi fogalmai, ítéletei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely, Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Lászlóné (1979) Békés megye legjelentősebb szántóföldi növényeinek rangkorrelációs számolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillám, Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csintalan, Sándor (1979) Tenyésztési eredmények összefüggésének vizsgálata magyartarka tehenészetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csohány, Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Helga (1979) Matematika témazáró feladatlapok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongor, Éva (1979) Katona József Bánk bánjának és Illyés Gyula átigazításának stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Edit (1979) A szentesi kubikusság a II. világháború idején (1939-1944). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordásné Kovács, Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Istvánné (1979) Generátorokkal és definiáló relációkkal adott véges csoport szorzástáblájának számítógépes előállítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Sándor (1979) A Költségvetési Üzem juhászatában a magyar fésűs merinó x svéd landrace F1 jerkék növekedésének, fejlődésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csányi, Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, István (1979) A különböző talajok tápanyagforgalma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cséri, Péter István (1979) Milyen hatással van a tenyésztésbevétel ideje a tenyészüszők tejtermelésére és ivari életére? BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csóti, Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czabafy, Dr. Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czibik, Klára (1979) Digitális képek osztályozása statisztikai módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czimber, József Pál (1979) A történelemtanítás kiterjesztése a szabadidős tevékenységekre egy egésznapos iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czira, Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czupp, Pál (1979) Import holstein-fríz, holland lapály, magyar tarka x holstein-fríz F1-es és magyar tarka elsőborjas tehenek termelési eredményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Czvalinga, József (1979) A Békés megyei őzállomány minőségének elemzése a trófea bírálat alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

D

Dajka, János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dani, Tibor (1979) A Tisza II. Vízlépcső területének és környékének természetföldrajzi viszonyai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, Pál (1979) Takarmányozás hatása a tejtermelésre a szarvasi Dózsa Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dargóné Jenei, Katalin (1979) Térelemek kölcsönös helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darázs Lászlóné Olajos, Éva (1979) Hogyan nevel olvasóvá a Kincskereső című folyóirat? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi, Gabriella (1979) Nagy Olga: Paraszt Dekameron c. művének igekötői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni, Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debrődi, István (1979) A hajdúböszörményi "Béke" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyepes területének felújítása és hasznosítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Demeter, András (1979) Magyartarka x holstein-fríz F1 tehenek értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Desics, István (1979) Ragadozók állatkerti tartása és szaporítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dibóné Borbély, Dr. Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy, Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dimák, Gizella (1979) Matematika szakkör szervezése, vezetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dióslaki, Ferenc (1979) Sejtprocesszorok software eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobai, Zsuzsanna (1979) "Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" : József Attila a makói diák és az induló költő a kortársak és barátok szemével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos, László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky, István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dominkó, Sándor (1979) Az ócsai "Hybar" szemescirok termesztési és hasznosítási rendszer agrotechnikai és gazdaságossági vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Domokos, Istvánné (1979) Társadalmi témájú viccek mondattani elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dragon, Tibor (1979) Az erdélyi medence mai vízrendszerének földtani kialakulása. A Maros kialakulása és fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drávucz, László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz, Éva (1979) A kecskeméti római katolikus és református egyházközségek története a kapitalizmus korában (1848-1945). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dániel, Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dányi, Józsefné (1979) Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényének stíluselemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány, Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Olga (1979) A személyiség fejlesztésének lehetőségei az alkotó vezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes, Tünde (1979) A sportnyelv neologizmusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévényi, Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dóra, Istvánná (1979) A közlésformák Szabó Pál: Isten malmai című regényében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör, Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek, Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elekes, Tamás (1979) Tömörkény István első háborús novellái, az Öreg regruták című kötete alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eperjesi, Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Mihály (1979) A húshasznú szarvasmarha értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Erdélyi, Ferenc (1979) Tejtermelés növelésének lehetőségei választott szarvasmarha telepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Erdélyi, Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Lajosné (1979) Az alkohol és a dohányzás káros hatásai a 10-14 éves gyermekek szervezetére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Miklósné Szélkúti, dr. Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy, Valéria (1979) Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek megoldása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erki, Kornélia (1979) Közművelődés az építőiparban A vállalati közművelődés helyzete és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ernhöffer, Ferenc (1979) Adaptív rendszerek vizsgálata és realizációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erős, Kálmán (1979) A mándoki Petőfi Vadásztársaság fejlesztési terve. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

F

Faddi, Mária Magdolna (1979) A mezőgazdaság környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Barnabás (1979) Az akác nektártermelésének statisztikai elemzése, összehasonlító vizsgálat a mezőségi, az erdő és a savanyú öntéstalajú akácosok nektártermelése között. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Faragó, Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1979) A térbeli polaritás és alkalmazása szabályos poliéderek és duálisaik vizsgálatára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ibolya (1979) A serdülőkoú gyerekek és szülők kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Katalin (1979) Keszthely idegenforgalmi földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Zsuzsanna (1979) A 22. sz. ásotthalmi üzemi vadászerület 10 éves vadgazdálkodási terve. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fehér, István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Mihály (1979) Az Orosházi Üveggyár egyedi nagyberuházás jelentősége Orosháza iparosításában, a magyar üvegipar fejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejér, Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Erzsébet (1979) Iskolai fogalmazások néhány mondatszerkezeti sajátságai : adatok a 8. osztályos tanulók írásbeli nyelvhasználatáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, László (1979) A Sebes-Körös hullámtéri, ártéri virágos növényei /Berettyó és Hármas-Körös közötti szakasz/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete-Kovács, Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi, Gábor (1979) Az öröklési szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fellner, Gábor (1979) A mozgássérülések tünettana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferkel, Erzsébet (1979) Szeged és Hódmezővásárhely társadalomszerkezetének vázlata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fernández, Emilio Guevara (1979) Szimmetrikus mátrixok invertálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feró, László (1979) Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fieszl, Károly (1979) A márianosztrai fegyház története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Filvig, Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flavia M. Pagés , Rodriguez (1979) Adatstruktúrák implemetálása és formális leírása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fleschné Machán, Irma (1979) Az aminoalkoholok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Zsuzsanna (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok I. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Zoltán (1979) Digitális képek osztályozása Cluster analízissel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Font, Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgó, Ilona (1979) Benedek Elek gyermekirodalmi tevékenysége, meséinek szerepe a tanulók személyiségének formálásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó, Éva (1979) Dél-Alföld és Észak-Alföld népmozgalmának elemzése, összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forján, Imréné (1979) Eszközhasználat az általános iskolai korszerű matematika tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fornády, Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frank, Lászlóné (1979) Fontosabb hazai alkaloidtermelő növényeink rendszertana, morfológiája és gyógyszeripari jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fuchs Jenőné Varga, Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földes, Klára (1979) A 8. osztályos tanulók kifejezőképessége, szókincse, mondatszerkesztése az iskolai irodalmi dolgozatok tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Zoltán (1979) Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzi, László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fгey, Mária (1979) Olvasásszociológiai vizsgálatok a szegedi olvasótáborban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gazdagh, Magdolna (1979) Az algyői szénhidrogénmező 1968-1980. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazsó, Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér, Zsuzsanna (1979) Kromoplasztok kialakulása és ultrastruktúrája a hazai fűszerpaprikák termésfalában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Mihály (1979) Hogyan segíti elő az új nevelés és oktatási terv nevelési feladatrendszere, követelményszintje az általános iskolai tanulók materialista világképének megalapozását. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gogolák, Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gombás, Éva (1979) Programozási nyelvek szemantikájának megadása logikai úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grónai, Gyula (1979) A háztáji pecsenyecsirke-termelés növelésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gyimesi, István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics, Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai, Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris, Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér, László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy, Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Györke, Dr. Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi, Andrásné (1979) A bogumilizmus szerepe a középkorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Edit (1979) A matematikatanítás változásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálné Guglava, Dr. Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gálosi, Zsófia (1979) Metrikus problémák megoldása a centrális projekcióban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Irén (1979) A hódmezővásárhelyi "Reggeli Újság" XVIII. évfolyamának cikkbibliográfiája /1922/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gémes, Gézáné (1979) Egyenlőtlenségek és tanításuk az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görög, István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú, Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal, Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halasi, Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Dr. Mátyásné (1979) Bugac gyógynövényei és felhasználásuk. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hammer, Csilla (1979) Kódolás problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haramász, Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harza, Rozália (1979) Tanuló-kisérletóra [!tanuló-kísérletóra] a szakmunkásképző iskolai oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatos, Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs, Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme, Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Csaba (1979) A Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Tangazdaság Kutasi-uti területén folyó növénytermesztés vizsgálata, különös tekintettel a jelenleg ott kivitelezés alatt álló meliorációs munkálatokra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Hegedűsné Gera, Éva (1979) Balástya tanyavilága az elmúlt száz esztendőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyi, Mária (1979) Összehasonlító kiscsoportos express pecsenyebárány hizlalási kísérletek a Takarmányozástani Tanszék kísérleti telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Hegyi, Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helembai, Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hentes, Dr. Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, György (1979) Kecskemét gazdasági viszonyai a XIX. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Dr. Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczku, Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herendi, György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herold, József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herpai, József (1979) Sakk szakkör. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hetényi, Györgyi (1979) Kisérletes vizsgálatok a központi idegrendszer aminerg rendszerének megismeréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hinel, Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann, Ferenc (1979) A gyulai húskombinát gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holakovszkiné Pestovics, Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács, Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi, Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holmanné Juhász, Zsuzsanna (1979) A szentesi demokratikus ifjúsági mozgalom története /1944-1948/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hopenthalerné Fehér, Ilona (1979) A valószínűségszámítással kapcsolatos kísérletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák, Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, András (1979) Árutojást termelő tojótyúk állományok termelésének vizsgálata a törökszentmiklósi Tiszatáj Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, István (1979) Választási idő hatása a malacok növekedésére és a nevelés költségeire. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, Zoltán (1979) Takarmánykiegészítők hatásának vizsgálata az intenzív fácántenyésztésben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, Györgyné (1979) Jellemző stilisztikai vonások Móra Ferenc Szeptemberi emlék című elbeszélésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mária (1979) Szeged könnyűiparának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zita (1979) Kiskőrös külterületének helynevei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zsuzsanna (1979) Az 1978-as "Általános Iskolai Nevelés és Oktatás Terve" bevezetésének feladatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszki, Zoltán (1979) Kúpszeletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hugyecz, Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Edit (1979) Többváltozós függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Judit (1979) Számelméleti függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Jolán (1979) Elsőrendű tételbizonyító Łukasiewicz n-értékű logikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hámoriné, Szrnka Mária (1979) Nemzetiségi jegyek néprajzi vonatkozásai a békéscsabai szlovákoknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Illés, Attiláné (1979) A kalocsai helyrevetéses fűszerpaprika gépesített termelési rendszerének növényvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ilyésné Bihari, Éva (1979) A Petőfi Népe napilap nyelvhelyességi bírálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre, Pálné (1979) Kultúra - tömegkommunikáció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakus, Klára (1979) Életmódvizsgálat Hattyas Telepen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovszki, Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jernei, István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jilling, Tibor (1979) A termőhelyi jóság és a vadfajonkénti vadeltartó képesség közötti összefüggés vizsgálata a debreceni erdőspuszták területén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Jilling, Judit (1979) "A fotogrammetria blokk-kiegyenlítési eljárásának megvalósítása kisszámítógépen". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Judik, Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1979) Reguláris erdők racionális reprezentációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jóni, Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józsa, György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczor, Tünde (1979) Az új kísérleti hatodik osztályos általános iskolai történelem tankönyv értékelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kakuk, Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, János (1979) Deriváltmentes iterációs módszerek nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kandra, Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapitány, Erika (1979) Kongruenciák Kongruencia-rendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapitány, Ferencné (1979) Progressivnyj realizm i svobodalűbie v tvorčestve Puškina i ego značenie v razvitii russkoj literatury. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapocsi, Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay, Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapócs, Judit (1979) A felnőttnevelés Kecskeméten. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karcagi, Pálné (1979) Egy nem-euklideszi geometriai modell: Taxicab geometria. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karchesz, Éva (1979) A síknak egyszerű, zárt görbével való felbontásáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Katalin (1979) Ady szóalkotásmódjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai, Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony, Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasper, Veronika (1979) Költségvetési üzem juhászatában a magyar fésűsmerinó anyajuhok szaporaságának alakulása két egymásutáni évben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kassy, Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kautz, József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés, Lenke (1979) Az abonyi nevelőotthonban folyó munkára és pályára nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kele, György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keleti, Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres, Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz, Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszler, János (1979) Az őshonos kendermagos állomány tojástermelésének vizsgálata az Állattenyésztési Főiskolai Tangazdaság tanüzemében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Khim, Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Károlyné (1979) A Békés megyei orosz nyelvi szoktató tanfolyam és tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, László (1979) A faktoranalízis és orvosbiológiai alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Zoltán (1979) Kecskemét város kulturális karakterének alakulása fejlődése 1958-tól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Piroska (1979) Lineáris egyenletrendszerek megoldása minimalizációs módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh, Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza, Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi, Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Adrien (1979) A hódmezővásárhelyi és a kaposvári bárányhizlaló tápok összehasonlító vizsgálata a balástyai Móra Ferenc Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss, Attila (1979) Néhány építőgéptípus várható éves üzemelési idejének és javítási időszükségletének meghatározására alkalmas számítógépes program kidolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1979) A differenciálszámítás és integrálszámítás fejlődéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Rozália (1979) A lyukkártya alkalmazása az általános iskolai oktatás során. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Zoltán (1979) A malactápok hatékonyságának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss, Edit (1979) Testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Erika (1979) Szeged vadon élő virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (1979) A Visegrádi-hegység geomorfológiai áttekintése Dömös és Lepence között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csabáné Kusnyár, Judit (1979) Kak poâvlâűtsâ èlementy narodnyh skazok v skazkah Puškina? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária, Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kmetykó, András (1979) A másodrendű görbék. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Knáb, Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsi, Ágnes (1979) A dunántúli Mesteri kisközség helytörténete a feudalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Irén (1979) Radioaktív izotópok alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris, Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczkás, Andrea (1979) A testnevelés és a sport akaratnevelő hatásának néhány pszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koday, Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koller, Zsuzsa (1979) Az igei tárgyasság néhány kérdése az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay, Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolthay, Ildikó (1979) A 7. osztályos kísérleti történelmi munkafüzetek szerepe a nevelési feladatok megvalósításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs, Mihály (1979) A "Kondorosi Dolgozók VT" apróvad gazdálkodásának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kondász, Istvánné (1979) A napközis foglalkozások személyiségfejlesztő szerepe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom, István (1979) Adatok Hell Miksa és Sajnovics János Wardoe szigetén felállított jelzőoszlopainak meghatározásához és vizsgálatához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszter, Mária (1979) Számrendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszti, György (1979) Kísérlet a földkérdés megoldására Magyarországon 1911-1935 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszó, Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Béla (1979) A mátrai muflonállomány minőségének felmérése a trófeabírálat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Erzsébet (1979) Különböző hústermelésirendszerek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (1979) Végh Antal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Imre Endre (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1979) A második világháború a kiskunfélegyházi sajtóban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Józsefné (1979) Személynévvizsgálat Dunaegyháza község területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Károly (1979) A Filter-módszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Lászlóné (1979) A 48-as Párt és a külpolitika /1867-1875/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Mária (1979) Az osztályozás és értékelés problémái a makói Szoboszlai Imre ált. iskolában 1963-1971.-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Márta (1979) Aktuális közművelődési problémák a kiskunhalasi építőipari vállalatnál az 1979 évi közművelődési terv tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda, Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Puruczky, Éva (1979) Függvény határértéke a középiskolai tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovásznai Szász, Béla (1979) A gödöllői szarvaspopuláció elemző vizsgálata a trófeabírálat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kováts, Lászlóné (1979) Az iskolai teljesítmény és a szorongás kapcsolata egy orosházi kisegítő iskola 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma, Tibor (1979) A vetési varjak táplálkozásbiológiai vizsgálata a Kisalföldön. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kozma, Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozmemé Herpai, Mária (1979) Kosztolányi Dezső nyelvművelő tevékenysége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozslik, István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik, Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Antal (1979) Az oroszról-magyarra történő tan- és műfordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krixné Zsitva, Veronika (1979) Tolsztoj ember - modelljei; különös tekintettel a Háború és Békére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krizsanócziné Zimmermann, Erzsébet (1979) Szabadidő tevékenység a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krizsán, Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krnács, István (1979) A Békéscsabai 2-es számú általános iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kummer, György (1979) A környezet -és természetvédelem oktatásának lehetősége az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kupi, Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Szarka, Emilia (1979) Dialetika a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucsai, Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuruncziné Tornóczky, Dr. Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, János (1979) A Kárpát-medence gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai a IX. században, jövevényszavaink tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor, Jánosné (1979) Az 1935-ös és 1939-es szegedi választási eredmények összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Károlyi, Gáborné (1979) Szimplex módszer a WANG 2200/C számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóti, Ernő (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok II. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi, Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kővári, László (1979) Tejhasznosítású tehénállomány szaporodásbiológiai helyzetének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

L

Laczó, András (1979) Baromfiürülék szárítása és felhasználása a kérődzők takarmányozásában a békéscsabai "Lenin" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lajkó, Judit (1979) A hiányos mondatok szerepe Örkény István: Macskajáték című művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajsz, Mária (1979) A Kelet-Magyarország című napilap Képek-Hírek rovatának nyelvhasználatáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Ilona (1979) A halmazelméleti fogalmak kialakítása az 1-5 osztályos tanulóknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lampek, Éva (1979) Gondolatok a szabadidőről egy falusi szabadidővizsgálat alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehel, László (1979) A 12-14 éves gyermekek művelődési tevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander, Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Katalin (1979) Bakteriális plazmin DNS tisztítása hidroxiapatit kromatográfiával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ligeti, Rita (1979) A sokoldalú szemléltetés kérdései az új tanterv nyelv és beszéd című témakörének tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litter, József (1979) A dinamikus programozás alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lourdes, Melgarejo (1979) A kétirányú korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann, Zsuzsanna (1979) F. M. Dosztojevszkij : A szelíd teremtés (Elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lucza, Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lugosi, Ágnes (1979) Katona József történelmi drámáinak kialakulása: Jeruzsálem pusztulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács, Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lutter, István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gabriella (1979) A gondolkodás fejlődésének pszichológiai vizsgálata általános iskolás korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, István (1979) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévai, Ferenc (1979) A süllő szaporítása a Temperáltvizű Halszaporító Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lőrik, Lambert (1979) Az Autosex Tyukos értékmérő tulajdonságainak vizsgálata és nagyüzemi tartásának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lőrincz, Tibor (1979) Mesterséges fácántenyésztés vizsgálata a kiskunfélegyházi "Petőfi" Vadásztársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lőrinczy, György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony, János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magosi, Ágnes (1979) Dél-Alföld szénhidrogén mezőinek jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar, János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Ágota (1979) A mellérendelő kapcsolásfajták helyzete és szerepe egy ismeretterjesztő szövegben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, Zoltánnné Szendrei Júlia and Major, Zoltán (1979) Számítógépes hálótervezési eljárás a komplex eljárások összehangoltságának fokozására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Zsuzsanna (1979) A társadalomtudományi ismeretterjesztés fejlődése a TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezete munkájában 1968-1976 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majoros, Gyuláné (1979) Órán kívüli matematika tanítás szervezése és vezetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai, Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Biczók, Judit (1979) Способы выражения одновременности и разновременности действий в русском и венгерском языках /на основе сложных предложений/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margócsy, Ottilia (1979) Szarvas a román megszállás idején. (1919. ápr. 28 - 1920. március 2.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maria del Pilar, Rodriguez (1979) Az R-40 OPSI programcsomagját felhasználó eljárás vegyesértékű lineáris programozási feladat megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marosvölgyi, Péter (1979) A tejtermelés fokozásának lehetőségei a választott üzem szakosított szarvasmarha-telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Martinez Páez, Mária Teresa (1979) Record láncolási technika alkalmazása a diszponibilis készletnyilvántartásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mastala, Gergely (1979) A dámállomány minőségének vizsgálata a DEFAG gyulai erdészeténél. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Mayer, József (1979) Lineáris diszkriminancia analízis és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Viktória (1979) Култура киевской руси IX-XI веков. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medveczki, István (1979) J-ÁKI hibrid kosbárányok fejlődése, növekedése születéstől a hizlalás befejezéséig. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Megyeriné Borsó, Éva (1979) Az euklideszi osztás és alkalmazásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melgarejo, Lourdes (1979) A kétirányban korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi, Sarolta (1979) Közművelődési feladatok a Szegedi Szabadtéri Színház történetének vetületében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Metzinger, Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész, Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihucz, Stella (1979) A magyar és román közoktatásügy összehasonlító vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mocsai, Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed, Ibraim Hassán (1979) Az adatbázis kezelő rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, László (1979) A szitakötők minőségi és mennyiségi vizsgálata a Pusztaszeri Tájvédelmi körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Zita (1979) Egy avarkori populáció szerogenetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Monori, Antal (1979) Nagyméretű gráfok feldolgozásának számítógépes támogatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muladi, Gábor (1979) J-ÁKI hibrid anyák első elléséből a szaporaság növelésének alakulása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Murányi, János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Murányi, Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mutay, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márfi, Magdolna (1979) Dohány sejttenyészetből izolált 5-bromdeoxyuridin rezisztens mutáns jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máriaföldy, Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márin, István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márku, Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Miklós (1979) Szarvasmarha takarmányozása baromfialommal a Derekegyházi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Máthé, Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máté, Pálné (1979) Függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, Sándor (1979) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi, György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ilona (1979) Gyula demográfiai és társadalmi viszonyai a feudalizmus válsága korában (1784-1850). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móczik, Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móricz, Gyula (1979) Geometriai transzformációk a digitális képek feldolgozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mózes, Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Péter (1979) Két ellés között eltelt idő, a laktációs tejtermelés és az életteljesítmény közötti összefüggés vizsgálata magyar tarka állományban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Sándor (1979) A gemenci szarvasállomány ekto- és endoparazitás fertőzöttségének felmérő vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Zoltán (1979) Pecsenyecsibe nevelési és takarmányozási technológia elemzése a sarkadi "Lenin" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1979) A Tisza-Maros torkolatvidék virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Gabriella (1979) Adatbázis kezelő rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, György Katalin (1979) A makói vízgazdálkodás kémiai problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ottilia (1979) Sánta Ferenc novellái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsa (1979) Tinódi Sebestyén munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíriné Somogyi, Katalin (1979) Mezőberény ipara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némedi, András (1979) Csanádapáca község levéltára és annak forráselemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Bálint (1979) Ivadékvizsgálat fehér hússertés törzskanok hízó és vágóértékének értékelése 1970-77 között eltelt időszakban az OATF adatai alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Németh, Ibolya (1979) Express pecsenyebárány hizlalás elemző vizsgálata a maroslelei "Rákóczi" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Németh, Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Rózsa (1979) Legfontosabb tüzelőanyagaink a szén, kőolaj, földgáz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Terézia (1979) A tanúvallomás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethy, Cecília (1979) Kiskunsági Nemzeti Park növényvilága, védett növényei /virágos növények/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Ocskó, Margit (1979) Az elmúlt 30 év ipartelepítő politikájának hatása Szeged gazdasági és társadalmi életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ollé, Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Mihály (1979) Háziállatok mikoplazmózisának jelentőségéről, különös tekintettel baromfi és szarvasmarha vonatkozásokra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Orosz, Tamás (1979) A tejtermelés fokozásának lehetőségei a Mátraaljai Á.G. keresztvölgyi tehenészeti telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Orosz, Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osztovits, Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán, Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt, Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pakai, Ilona (1979) Gömbháromszögtan és néhány alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Csaba (1979) Merinó x német húsmerinó F1 ill. merinó x svéd landrace F1 bárányok összehasonlító hizlalása a főiskola tanüzemében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Judit (1979) Az újszülött borjak coli hasmenését kiváltó hajlamosító tényezők vizsgálata a hódmezővásárhelyi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Sarolta (1979) Agroterv alapján készült sertéstelep tenyésztési és hizlalási eredményeinek értékelése az apátfalvi Aranykalász Mtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Márta (1979) Leszabási változatok optimalizálása méretüket két irányban változtató négyszögű alakzatoknál kétdimenziós leszabások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Márta (1979) Hódmezővásárhely kulturális élete 1875-1918 között a polgármesteri jelentések alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethő, Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrik, József (1979) Logikai áramkörök. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrányi, Imre (1979) Az Orosházi Állami Gazdaság gyepes területének értékelése, a hozamnövelés lehetősége. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Petróczki, Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petz, György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petényi, Zoltán (1979) Mérőperemes gázmennyiségmérés pontosságának vizsgálata Monte-Carlo-Módszerekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Julianna (1979) Munkaeszközök a számrendszerek tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pető, Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Tamás (1979) Boole-függvények minimalizálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki, András (1979) A korlátozás és szétválasztás módszerének néhány alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar, Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintérné Kiss, Margit (1979) Restrikciós endonukleázok és a E.co R I restrikciós enzim tisztítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pipis, Eszter (1979) Ásványianyag ellátottság hatásának vizsgálata a tehenek szaporodásbiológiai folyamataira a gyulai Munkácsy Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pohárnok, Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pokornics, Zoltán (1979) A szexuálisan abberált /homoszexuális/ elitéltek pedagógiai-pszichológiai problémai a szabadságvesztés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár, Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polinger, Jánosné (1979) Szenthe Pál Magvar Oskola című grammatikájának jellemzői (helyesírás és terminológiája). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polonyi, György (1979) A nagyvadgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei a Mátrai EFAG területén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pongó, Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi, Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posztós, József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay, Mihály (1979) Fordítás az általános iskolában és a felsőfokú tanfordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Péter (1979) Az általános iskolai diákotthoni közösségek kialakításának pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár, Péterné (1979) A diákotthoni tanulók beilleszkedése az osztályközösségekbe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Puskely, Erzsébet (1979) Galgaguta rövid története es közművelődésének népművészeti vetülete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai, Eszter (1979) Melléknévi igenevek Solohov "Emberi sors" c. elbeszélésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai, István (1979) A tartós földhasználat intézménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pák, Antal (1979) SYNTAX DRIVER. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy, Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, Gyula (1979) Adatok Magyarország termál-idegenforgalmának vizsgálatához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péntek, István (1979) Magyar nagy fehér hússertés keresztezési vizsgálata svéd lapály és duroc sertéssel a kunmadarasi Kossuth Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pénzes, János (1979) A tenyésztésbevételi idő és a tejtermelés közötti összefüggés vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pénzes, S. Róbert (1979) A család és az óvoda szerepe az iskolaérettség kialakításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péterffyné Gergő, Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péteryné Nagy, Dr. Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pödör, László (1979) Csapadékidősorok statisztikai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pödörné Horváth, Katalin (1979) A döri fazekasság. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Racsko, Györgyné (1979) A négyszín-probléma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Racskó, György (1979) Homeomorfia és konvergencia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radich, Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rajki, Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rapi, István (1979) Egyes őzpopulációk összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Restás, László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rockenstein, Ilona (1979) Habituációs, szenzitizációs és Pavlov-típusú kondicionálási kísérletek helix pomatián. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rosta, Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rostás, István (1979) A költségvetési üzem juhászatában a magyar fésűsmerinó anyajuhok szaporaságának alakulása két egymásutáni évben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Rostás, Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszkos, István (1979) Szabadságvesztését töltő cigányszármazású elítélt veszélyeztetett gyermekének személyiségvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rubicsekné Kereki, Gizella (1979) Fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok patkány bulbus olfactorius-án. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruttkay, Csaba (1979) A függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzicska, László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rácz, Lajosné (1979) Mikroszkóp alatt Riportok a munkásművelődésről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráczkevi L., Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádi, Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rádli, József (1979) A korszerű vadföldgazdálkodás szerepe a vadkár elhárításban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Révészné Drávai, Mária (1979) Igenévképzők stílushatása Ady A magunk szerelme kötetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róza, Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sain, Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Samu, Sándorné (1979) A földrajzi alapfogalmak kialakítása az ötödik osztály Magyarország témában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schneider, Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrottné Gergely, Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schultz, József (1979) A pecsenyecsirke-nevelés eredményeinek elemzése választott üzem baromfitelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Sebő, Judit (1979) Az ifjúsági irodalom szerepe a személyiség fejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sifter, József (1979) Életmódváltozások - életmódvizsgálat az ipari és mezőgazdasági munkások körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Gábor (1979) A Rábcavölgye Vadásztársaság tízéves fejlesztési terve 1979-1989. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Simon, János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy, Tibor (1979) A szennyező anyagok hatása a Ráckevei /Soroksári/ Duna-ág vízminőségére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simongáti, Eszter (1979) Négyesy László és a stílusgyakorlatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonné Báron, Dr. Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Ferencné (1979) Tartósítás és tartósítószerek meghatározása a konzerviparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Bálint, Márta (1979) Az Országgyűlés szerepe hazánk művelődési életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipter, Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty, Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodi, István (1979) A Mártélyi Tájvédelmi Körzet madárfaunájának felmérő vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Somosy, Katalin (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Speer, Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spisákné Kiss, Dr. Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz, Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stein, Katalin (1979) Gyermekek és a háziállatok kapcsolatának egészségügyi vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strohenr, Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stán, Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Such, Ildikó (1979) Hogyan használom fel a "Kincskereső"-t a magyar nyelv és irodalom tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Surányiné Szántó, Ilona (1979) Korszerű eszközhasználat az általános iskolai matematika tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Gyula (1979) A költségvetési üzem juhászatában a magyar fésűs merinó F1 jerkék növekedésének fejlődésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabó, Klára (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Károly (1979) Hódmezővásárhelyi szarvasmarhatenyésztés története. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabó, Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (1979) Adalékok a magyarországi középkori gyűrűk motívumkincséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Irén (1979) A nemesi vármegye kritikája a reformkori epikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (1979) A természet mint szép - kérdés megközelítése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágnes (1979) A huslisztgyártás [!húslisztgyártás] technológiája és minőségi ellenőrzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Éva (1979) Békés megye közművelődési bázistevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Peregi, Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobos, István (1979) Adat- és utasításkiterjesztés a CHANGE nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobosné, Márta Mária (1979) A CHANGE nyelv szövegszerkesztő utasításcsoportja a LIST és TRANSLATE utasítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Imre (1979) Operációs rendszer szimulációs minőségvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalánky, Ildikó (1979) Lakóhelyem, Szigetszentmiklós nagyközség környezetének védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szani, Zoltán (1979) Délalföld birtokviszonyai az 1935-ös gazdacímtár alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szanka, László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros, Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi, Géza (1979) Makrogenerátorok absztrakt leírása, egy makrogenerátor implemetálása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szaszák, Mária (1979) Különböző sertéshizlalási technológiák összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szebeni, Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő, Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegény, Sándor (1979) Import holstein-fríz állomány tejtermelésének elemzése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szeifert, Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés, Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeles, Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemler, Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi, Márta (1979) A magzatok méhen belüli gyarapodásának számítógépes feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi, Árpád (1979) Németh László: Gyász és az Utolsó kísérlet c. regénye a kritikák tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szencziné Tamási, Ágnes (1979) Kritikai Lapok (1831-1836). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei, Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepes, Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szetei, József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Erzsébet (1979) A Tiszamenti Vegyimüvek [!Vegyiművek] gazdaságföldrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziki, Imre (1979) A csomagolóanyag megőrző hatása a lucernaliszt és granulátum emészthető nyersfehérje és karotin tartalmára. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szikora, János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikoráné Duba, Ida (1979) Átlóval nem rendelkező poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikszai, László (1979) A duna-tisza-közi homokhátság természeti földrajza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, László (1979) Hódmezővásárhely hidrogeográfiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky, Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitás, Ágoston (1979) Tejtermelés fokozásának lehetőségei a szeged-kiskundorozsmai "József Attila" Termelőszövetkezet szakosított szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szondi, Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztancsik, Zoltán (1979) Csöves kukorica szárítási technológiájának vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Főiskolai Tangazdaság Kutasiúti hibridüzemében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szájbel, Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Számfira, Mária (1979) Magyarország alsó-kréta nyitvatermő pollenszemei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szániel, Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Károlyné Varsányi, Mária (1979) Az ellenforradalom első hónapjai Somogyban (1919 augusztus-december). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsényi, Károly (1979) A szikesek komplex ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székesi, Béla (1979) A tejtermelés fokozásának lehetőségei a Gorzsai Állami Gazdaság szakosított telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szép, Katalin (1979) A faktoranalízis és alkalmazásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szócska, Katalin (1979) A Dél-Balaton térségének környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs, Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, Istvánné (1979) Dér Endre műveinek stílusvizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőkéné Vártok, Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőrös, Katalin (1979) Közös motívumok az orosz és magyar népmesékben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, István (1979) A tőkés réce nevelés technológiai problémái a soponyai telepen. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szűcs, Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, János (1979) Az MSzMP KB. 1972-es június 14-i oktatáspolitikai határozat végrehajtásának tapasztalatai, eredményei a mezőtúri 626 sz. ipari szakmunkásképző intézetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Péter (1979) Mihail Bulgakov: A mester és Margarita. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrány, Edit (1979) Tiszakécske ártéri erdejének virágos növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sári, Edit (1979) A GIN-S generálástól függő file-jainak listázása a rendszer dokumentálásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sélley, János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó, László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvári, Zsuzsa (1979) Kertész Ákos írói arcképe a Makra c. regényének elemzése tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Mária (1979) Gráf belső stabilitású ponthalmazainak és kromatikus számának meghatározása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Ágnes (1979) A demográfiaia viszonyok Endrődön a XVIII. század második felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás, Józsefné (1979) Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét című regényének elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács, Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tari, István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Györgyi (1979) Egyenlőtlenségek és alkalmazásaik. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács, Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terbe, Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Terjéki, Anna (1979) Oktatófilm készitése [!készítése] és felhasználása a laboratóriumi gyakorlaton. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ternyik, Csaba (1979) A gemenci EVAG vaddisznó-állományának strukturális vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Thuróczy, Zsolt (1979) Az urbanizáció hatása a különböző madárfajok életére, elterjedésére, különös tekintettel a megváltozott etológiájukra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tihanyi, Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Antalné (1979) Az írásvetítő alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár, Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Mária (1979) A Körös-vidék természetföldrajza és jelentősége Békés megye gazdasági életében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai, Péter (1979) A számítógépek fejlődéstörténete és felhasználhatósága az általános iskolai oktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toma, János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toma, József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Toman, János (1979) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás, Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torma, András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Troska, Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp, Mária (1979) Bank és hitelrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turú, Erzsébet (1979) A 7. osztályos kísérleti történelmi munkafüzet szerepe a történelemtanuláshoz szükséges készségek, képességek kialakításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tuska, Pálné (1979) A tótkomlósi iskola története 1935-től napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Táborosi, Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tánczosné Gangli, Márta (1979) Tanulási motiváció vizsgálata az általános iskola 5.-8. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Técsy, Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóta, Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1979) Tenyészfácánok viselkedéstani és mozgáskörzet vizsgálata a Balatonnagybereki Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóth, Klára (1979) A fizikában használt néhány speciális matematikai függvény. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára Rita (1979) Szemléltető és munkaeszközök alkalmazása az általános iskolai matematika oktatásban. Részletesebben: a szinesrudakról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, László (1979) A fogoly zárttéri tenyésztése a Kemecsei Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóth, Mihály (1979) A karbamid felhasználásának jelentősége, bedolgozásának lehetőségei és problámái az abrakkeverék gyártásban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóth, Zoltán (1979) A bárányszaporulat vizsgálata a Mezőtúri Állami Gazdaság II. kerületében a szinkronizálás alkalmazásával. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóth, Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1979) Pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszer lineáris módszerei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit (1979) Jellemek és megalkotásuk módszere Ördögh Szilveszter: A Csikó című novelláskötetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajosné (1979) Didaktogén ártalmak a közösségi nevelés és egyéni bánásmód viszonylatában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Magdolna Andrea (1979) 10-14 éves sportoló és nem sportoló gyermekek testalkattípusának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Marianna (1979) A dualizmuskori nemzetiségi sajtó mutatója (1867-1918). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Sándorné (1979) Egy osztály szociometriai vizsgálata különös tekintettel a nehezen nevelhetőségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1979) Csongrád megye gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Árpádné (1979) A tanfordítás és a széppróza fordítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Éva (1979) A CHANGE multiprocesszor általánosítása; CHANGE algoritmusok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1979) Nevezetes helyek a középkori Dunántúlon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Fazekas, Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Filadelfi, Edit (1979) A reformkor eszméi és célkitűzései Fáy András epikájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sinkó, Erzsébet (1979) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Szabó, Judit (1979) Geometriai szerkesztések elmélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tömösváry, Károly (1979) A Ramocsaházi "Nimród" Vadásztársaság területének vadászati és ökológiai feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Törzsök, Gyula (1979) A balkáni gerle terjedése, táplálkozásbiológiai és állategészségügyi vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Török, Miklós (1979) A Tanulmányi ÁEG fácántelepének tartástechnológiai problémái. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Török, Margit (1979) Szajol község története a kezdetektől 1930-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökgyörgy, Éva (1979) A hódmezővásárhelyi fazekasság szakszókincse. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik, Géza (1979) Nagyméretű adatstruktúrák rögzítése az R-12 számítógépre illesztett EC-5052 típusú mágneslemezegységen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungváriné Szabó, Edit (1979) Hogyan használják fel a tanulók munka és szabadidejüket? Felmérés a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utassy, Erzsébet (1979) A geometria tanításának korszerűsödése az általános iskola 5. és 6. osztályában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Valentényi, Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vank, Judit (1979) A Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium vonzáskörzetének és gazdaságföldrajzi szerepének története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Béla (1979) A Veszprém megyei könyvtár helyismereti irodalom-feltárásának számítógépes programja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gusztáv (1979) A WANG 2200/C típusú számítógépen használható mátrix utasítások jelentősége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Irén (1979) Órán kívüli matematikai foglalkozások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Emilia (1979) Közösségi megmozdulások az általános iskolában /Az iskolák nyitottsága/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Erzsébet (1979) A Kalocsa környéki szállások demográfiai viszonyai 1870-1970 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Éva (1979) A női bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varjasi, János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varró, Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi, Éva (1979) Jellemző teljesítmény és kihasználási mutatók képzése és alkalmas számítógépes program kidolgozása néhány építőgépfajtára vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vastag, Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés, Éva (1979) Újszentiván község szólásai és közmondásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázs (1979) Az ikozaéder monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázsné (1979) Négyszögek monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress, Ildikó (1979) Egy elfeledett reformkori drámaíró: Hugó Károly. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vermes, Miklós (1979) Oktatóprogramok készitése [!készítése] és alkalmazási lehetőségei a 7. osztályos uj [!új] kémia tanitásban [!tanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Versegi, Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verók, Mária (1979) A paleozoikum és a mesozoikum nyitvatermőinek palinológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy, Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz, Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vili, Lajos (1979) A fordítás, a fordítástechnikai műveletek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Zsuzsanna (1979) Vidéki társadalmi egyesületek alakulása 1867-1871 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virágh, Etelka (1979) Az alsó fokú oktatás kialakulása Szeged-Felsőtanyán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitális, Katalin Lídia (1979) Izobraženie I. È. Babelem čeloveka revolűcii i graždanskoj vojny. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitányi, István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczy, László (1979) Játékok az orosz nyelv az általános iskolai és gimnáziumi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványai, László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ványi, Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Péterné (1979) A serdülőkor főbb pszichológiai jellemzői egy osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári, Lászlóné (1979) Számrendszerek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári, Sándor (1979) Pszichológiai teszt-adatokból személyiségvonások felismerését segítő számítógépes eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Városi, József (1979) Órarendkészítés WANG 2200 számítógéppel. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony, Etelka (1979) Móricz Zsigmond nőábrázolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös, Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakariás, Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zalkáné Babicz, Mária (1979) Egy lakótelepi új iskola tanulói és pedagógus közösségének kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zimonyi, Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsengellér, Gábor (1979) Villamos hálózat-szerelési munkák tervezése,szervezése /Sugaras hálózat számítása/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsengellérné Heim, Gabriella (1979) A perutax logikai játék feldolgozása a WANG 2200/C számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zseni, László (1979) A szárazföldi csigák eloszlásviszonyainak vizsálata a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond, Attila (1979) Design és pedagógia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky, Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsírosné Vass, Judit (1979) A zsombói természetvédelmi terület vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Závori, László (1979) Mesterséges gyeptelepítés és értékelés a devecseri "Virágzó" Mgtsz szakosított állattenyésztési telepei részére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Zöldi, Istvánné (1979) Kosztolányi és a novella. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám, István (1979) Az ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ács-Sánta, Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádor, Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes, Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Él, Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Énekes, Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördöghné Gárgyán, Mária (1979) Serdülőkorú közösség vizsgálata, különös tekintettel a középpontban és periférián elhelyezkedő tanulókra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. június 12. 14:24:30 CEST.