Items where Year is 1973

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 454.

Agárdi, Sándor (1973) A malacok takarmányozásának vizsgálata választásig a Kiskőrösi ÁG. sertéskombinátjában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Alvincz, József (1973) Intenzív bikahizlalási technológia módszereinek és eredményeinek elemzése a Szekszárdi Állami Gazdaság szarvasmarha telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Anda, Valéria (1973) A szarvasmarhatartási ágazatok összehasonlító elemzése a székkutasi Új Élet Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Andrási, Margit (1973) Параллельное образование прилагательных от сущетительных, обозначающих вещетва. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, Józsefné (1973) Martfű kialakulása és fejlődése, különös tekintettel társadalmi és művelődési viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arany, Sándor (1973) A csőtörő kombájnok kukorica betakarítás elemzése a hódmezővásárhelyi "Ságvári" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Asztalos, Erzsébet (1973) A prostitúció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Avar, Katalin (1973) Halmazok az egyenesen és a síkon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bacskai, Edit (1973) A Nagy Emberek Élete cimű sorozat és Hegedűs András: Legkedvesebb íróim című művének felhasználósa az írói életrajzok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagaméri, Erzsébet (1973) Növényélettani fogalmak kialakítása az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi, Valéria (1973) Szolnok nehézipara. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bagyula , Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bakos, Károly (1973) A tejtermelés és hústermelés alakulásának vizsgálata a kocsordi Új Élet Mgtsz szarvasmarha állományánál. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Balogh, László (1973) A szaktanterem szerepe az élővilág tantárgy oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Tibor (1973) Befogadáspszichológiai-vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartku, Teréz (1973) Moralitás Sarkadi Imre drámáiban : Oszlopos Simeon: Elveszett paradicsom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baróthy, Béla (1973) Software fejlesztés hatásának és gazdaságosságának vizsgálata számítógépes szimulációval. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy, Béláné (1973) Programozott oktatás elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik, János (1973) A formális gondolkodás "műveleti struktúrái" Piaget elméletében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Tibor (1973) Egy munkahelyi közösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bense, Ferenc (1973) Tenyészbikák örökítőképességének vizsgálata leány-anyapáros és egykorú istállótársak módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bereczki, Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berger, Margit (1973) Pápa várának története a XVI. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Györgyné Cseszkó, Katalin (1973) Az általános iskolai matematikatanítás logikai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bihary Béláné Dávid, Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Binnyei, Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Dr. Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázsné Far, dr. Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogó, Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (1973) Egyedi idegsejt tevékenységének matematikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (1973) Biológiai méréseredmények feldolgozása a MINSZK-22 elektronikus számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Anna (1973) Békés város település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, János (1973) Születési, választási és leadási súlyok közötti összefüggés elemzése sertésállományban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Boros, Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Imre (1973) Kőtelek fejlődésének áttekintése a XVI. századtól 1850-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boross, Beatrix (1973) Nagy László költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botond, Ágnes (1973) Az érték problémája a marxista irodalomelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsidár, Miklós (1973) Legeltetésre alapozott tehenészeti telep eredményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bozó, Kálmán (1973) Öntözéses kukoricatermesztés módszere és eredményeinek értékelése a kisújszállási Búzakalász Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Budai, Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos, Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bullás, Rózsa (1973) Adatok a szegedi fűszerpaprika termesztéséhez. A szegedi fűszerpaprika öntözése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buza, Katalin (1973) A gyomirtás, mint a mezőgazdaság kemizálásának egyik legfontosabb iránya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buzinkay, Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bálint, Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Gyöngyi (1973) Országgyűlési képviselőválasztások Hódmezővásárhelyen a dualizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi, Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti, Gabriella (1973) A szabályos testek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánkuti, Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdossy, András (1973) Sportló előállítás a Mezőhegyesi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Bélteki, Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó, Anna (1973) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőke, Gyula (1973) Pályaválasztó tanulók személyiségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Clauser, Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi, István (1973) Békés és Csongrád megye lótenyésztésének gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csapó, Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatai, Erzsébet (1973) A lineáris programozásról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csatlós, Imre (1973) A forrólevegős lucernaliszt készítésének tapasztalatai a Gorzsai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csatlós, Imre II. (1973) A mezőhegyesi törzstenyészetben vemhesíthető bikák utódellenörzési eredményeinek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Csatári, Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernovics, Mária (1973) Heinrich Böll időviszony-technikájának jelentkezése a modern magyar prózában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmarik, József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csomor, Andrea (1973) A Ca++ helyettesíthetőségének kérdése a Helix szív ingerületi-kontrakciós kapcsolatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi, Imréné (1973) Ragadványnevek Gádoros községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csontos, Julianna (1973) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Katalin (1973) A képzőművészeti szemléltetés lehetőségei és módjai az általános iskola 7. 8. osztályának irodalomtanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuha, József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csák, Katalin (1973) Különböző szervetlen nitrogén mennyiségek hatása a lucerna növekedésére és rhizobium baktériumaira illetve gumóképződésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Császár, Miklós (1973) Dsida Jenő lírája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csűri, Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dancs, Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Die, Miklós (1973) Tömegtakarmányok tárolásánál használt berendezések összehasonlító vizsgálata (Toronysiló - Falközi siló). BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dittmann Györgyné Eszik, Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, Klára (1973) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával (Szemelvénygyűjtemény az általános iskola 6. osztályának egyetemes történelem anyagához). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobó, Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos, László (1973) Marlowe Doctor Faustusának összevetése a Faust-téma különböző változataival. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dongóné Ács, Katalin (1973) Miért hazudnak a gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dugántsy, Mária (1973) Mordvin rituális siratóénekek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dén, József (1973) Leképezés-félcsoportok és számítógépes vizsgálatuk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dénes, Etelka (1973) A munkaidő és a munkaidő-csökkentés feltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Károly (1973) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa, Erzsébet (1973) Déry Tibor színházi kisérletei három avantgarde dráma tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Döbrönte, Zsuzsa (1973) К вопросу о полисемии фразеологизмов в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Döbrössi, Magdolna (1973) Az igeragozás nyelvhelyességi kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Effinger, Ferenc (1973) Az erdélyi román nemzetiségi kérdés története 1868 és 1900 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endre Istvánné Körösztös, Márta (1973) Az apaság vélelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Endrész, Ágoston (1973) Bárányelhullások alakulása különböző tartási rendszerekben, 1971-72. évek adatai alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Erdélyi, Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Iván (1973) Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen a mohácsi csata után 1526-1532. Kőszeg ostroma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdélyi, Katalin (1973) Az első éves főiskolai hallgatók képzőművészeti érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erményi, Lajos (1973) A tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erőss, Ágnes (1973) Всех понимающий и всех прощающий геpой в романе Достоевского "Братья Карамазовы". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fackelmann, István (1973) Tenyésztői munka lehetőségei és eredményei fogolyszinű olasz és fogolyszinű bantam keresztezett állományban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Faludi, Dr. Lajosné (1973) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és egyes különös eljárási rendelkezéseinek egybevetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faludi, Éva (1973) A modern filművészet Jancsó Miklós filmjeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Ferenc (1973) A Szentesi 48-as Népkör alapszabálya és jegyzőkönyve 1870-1874. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Faragó, Gézáné (1973) A magyar bauxit ásványtani összetételének timföldgyártási vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Zoltán (1973) A képviselők és választók kapcsolatának elmélyülése, megbízatásaik országgyűlésen kívüli teljesítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltánné Váczi, Anna (1973) Hazánk egészségügyi igazgatása a szocialista egészségügyi alapelvek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (1973) A tej zsírtartalmának vizsgálata az Ongai ÁG. tehenészetében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Farkas, András (1973) Müszálgyártás [!műszálgyártás] : különös tekintettel a hazai vonatkozásaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1973) Cilindrikus algebrák egy matematikai-logikai és programozáselméleti alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (1973) Kecskemét társadalmi, politikai és kulturális életének főbb vonásai a kiegyezéstől a századfordulóig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fejér Gézáné Pócsai, Elvira (1973) Útügyek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Antal (1973) Állattenyésztő üzem villamosenergia felhasználásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Fekete, Róza Mária (1973) Структра рассказов А. П. Чехова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Márta (1973) A munkaügyi viták keletkezésének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamásné Hegedűs, Márta (1973) A prostitúció kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer, Lívia (1973) Az egyén jogalanyiságának helyzete a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, Erzsébet (1973) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fiedler, Péter (1973) Prostitúciós jellegű bűntettek kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forczek, Zoltán (1973) Szank község forrásai és irodalma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frank, Erzsébet (1973) A malacelhullás gyakoriságának vizsgálata az egyes évszakokban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Frankovics, Zsolt (1973) Devizagazdálkodásunk a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsoltné Polgár, Orsolya (1973) Gyámügyi igazgatás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frey, Katalin (1973) Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal (Komitat Baranya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földessy, László (1973) Fasizmus irodalma Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földházi, András (1973) A tehenészeti munkák szervezésének vizsgálata és értékelése a Hódmezővásárhelyi ÁG. vajháti kerületében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Földy, Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füsti Molnár, Zoltán (1973) Az individuum a jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galambos Gáborné Bódi, Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galli, Márta (1973) A lírai művek iránti érdeklődés és tanításának problémái az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garai, Aranka (1973) Az 1931. évi képviselőválasztások Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Károly (1973) Tőgygyulladás vizsgálata a Gorzsai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gerda, Katalin (1973) A magyar illetékrendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Greskovits, Pálné (1973) Szentes növénybiológiai telepe a Kertészeti Kutató Állomás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Árpád (1973) Az egy- és kétvezetékes fejőgépek Melotte "Monomat" és Elfa Impulsa összehasonlító vizsgálata a műszaki jellemzők és az üzemi mérések alapján (hódmezővásárhelyi Vörös Csillag és a földeáki Dózsa Mtsz-ekben). BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gulyás, Erzsébet (1973) Az Egyesült Államok vietnami intervenciójának átfordulása agresszióvá. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guti, János (1973) A községi VB. titkár jogállása az új tanácstörvény alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Baji, Erzsébet (1973) Gyula város gazdasági fejlődése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyulai, Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyüre, András (1973) A kocák teljesítményvizsgálata a Derekegyházi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Győri, László (1973) Express pecsenyebárány hizlalás eredményessége Szentegáti Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Gál, József (1973) Tanulási motívumok és pályaválasztási orientáció serdülőkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Pálné (1973) A Magyar Kommunista Párt 1945. május 20-21-i pünkösdi konferenciáján meghirdetett program és a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt ezzel kapcsolatos politikája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Sándorné Szabó, Gabriella (1973) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gázsity, István (1973) Tojótyúkok takarmányozása zárt tartásban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Göndös, József (1973) Zrínyi Miklós és az államtudomány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy, Ildikó (1973) Baja társadalmi és politikai viszonyai 1918-1921-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász, Anna (1973) A Dunakanyar idegenforgalma, vonzó tényezői, valamint Szentendre idegenforgalmát meghatározó jelentős tényezők. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász, Mária (1973) A fegyelmi felelősségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Handke, Peter (1973) Das moderne deutsche Drama. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, László (1973) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hatékonysága az új jogi szabályozás alapján és ítélkezési problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi, Ágnes (1973) Büntetések és intézkedések rendszere és fejlődésük a kor társadalmi fejlődésével összefüggésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Heckel, Zsuzsanna (1973) Az ifjúság fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hecskó, János (1973) A személyiség érzelmi életének megismerése a 10-14 éves korban (általános iskola 5-8. osztálya). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ilona (1973) A fogalmak szerepe a jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Held, Ilona (1973) A gúla monografikus tárgyalása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Helle, Gizella (1973) A vállalatok belső szervezete és igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herke, Istvánné (1973) A pécsi Tanárképző Főiskola és Történelem Tanszékének 25 éve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hermán, Judit (1973) A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi, Éva (1973) Beszédtechnika - gyermekeknek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodosy, Márta (1973) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtámadásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodován, József (1973) A keltetés eredményeinek elemzése adott mezőgazdasági üzem keltetőjében. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Homor, Géza (1973) Tropánvázas vegyületek hatása perifériás idegek ingerületvezetésre és izom membránpotenciáljára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák, József (1973) Pecsenyekacsák felnevelésének tartási és takarmányozási technológiája adott gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, László (1973) A sertéshústermelés növelésének időszerű kérdései. Tapasztalataim a Füzesabonyi Állami Gazdaság szakosított sertéstelepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, László Ferenc (1973) A húscsibe nevelés ökonómiai vizsgálata és értékelése a hódmezővásárhelyi "Vörös Csillag" Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Horváth, Péter (1973) A személyi földtulajdonjog egyes kérdései a belterületen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadi, Éva (1973) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Veronika (1973) A matematikai statisztika felhasználási lehetősége az orvos-biológiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hámori, János (1973) A tanácsi szervezet változásai a második tanácstörvénytől (1954. évi X. tv.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hárs, Erzsébet (1973) A huminsavak vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hárshegyi, Frigyes (1973) Az akkreditívvel kapcsolatos néhány jogi kérdés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Illés, József (1973) Kukoricatermesztés agrotechnikai rendszerének vizsgálata és a hozamnövelés lehetőségei a tiszaújfalui "Tiszatáj" Mg. Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Ilyés, Imre (1973) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek feletti törvényességi felügyelet vizsgálati módszerei és szempontjai Hajdúnánás város gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványosi Szabó, Éva (1973) A szabadságvesztés egyes elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsó, Gábor (1973) Békéscsaba élelmiszeripara. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaczkó, Hedvig (1973) A terhelt kihallgatásának kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Anna (1973) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janklovics, Tibor (1973) A jogtudat fogalma és egyes vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jantyik, István (1973) A gyermekek beszédkészségének alakulása az ecsegfalvi napközi otthon első - második osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kadosa, Imre (1973) Digitális berendezések huzalozásának optimális számítógépes tervezeztetésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kakukk, Györgyi (1973) Pestlőrinc története a századfordulóig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanyó, Dr. Béláné (1973) Babits Mihály lírája a 20-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanász, Mária (1973) Az első laktációban lévő tehenek tőgykapacitásának mérése uberográffal. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kapos, Margit (1973) Növényi antranilsav hidroxiláz enzimkomplex gátlása és aktiválása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap, Antal (1973) Kalocsa város ipari fejlődése a XVIII. századtól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona, Lenke (1973) Az állami vállalat egyes polgári jogi kérdései az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertai, Jánosné (1973) Kecskemét műemlékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Lászlóné Princzinger, Márta (1973) Jótállási rendszerünk korszerű szabályozásának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerék, Ágnes (1973) Társasbíráskodás - egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi, János (1973) A szőlő- és gyümölcstermelő szakszövetkezet szervezeti félépítése és belső irányítása, különös tekintettel a kiskőrösi járás szakszövetkezeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Béla (1973) Vegyszeres gyomirtás : különös tekintettel a hazai viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kis, Klára (1973) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Mária (1973) A morfin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisfaludi, Péter (1973) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Anikó (1973) Az igetövek vizsgálata értekező próza alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Béláné (1973) Tompa nagyközség kulturális múltja, jelene és jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Ferenc (1973) Az OTP szervezete, feladatai, működése, különös tekintettel a KST munkájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Karolina (1973) Találós kérdések modellálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Lajos (1973) A termelőszövetkezeti tulajdon kialakulása és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Márta (1973) A fényképezés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kluka, Adrienne (1973) A zenei szemléltetés lehetőségei és módjai a 7. osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczka, Éva (1973) Speciális prevenciót célzó intézmények a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt nem álló elítéltek viszonylatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczor, Márta (1973) Az olvasóvá nevelés problémái az általános iskolai irodalomoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, István (1973) A kukorica termesztés agrotechnikai rendszerének vizsgálata és a hozam növelésének lehetőségei a bácsalmási Petőfi Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Korhec, Tamás (1973) A vállalatok munkajogi anyagi felelőssége az összehasonlító jog szellemében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korláth Gyuláné Seres, Dr. Ilona (1973) A kerületi hivatalok mint elsőfokú szabálysértési hatóságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltán (1973) Kós Károly transzilvánizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, László (1973) A lucernasilózás fonnyasztásos módszerének vizsgálata a telekgerendási "Vörös Csillag" Tsz-ben és a Gorzsai Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kovács, Ferenc (1973) A közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos szabálysértési eljárások rendőri feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gábor Zoltánné (1973) Prózaírói törekvések az 1820-30-as években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Károly (1973) A nagyrévi "Béke és Barátság" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet fejlődésének vizsgálata, különös tekintettel az 1967-71-es évekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Margit (1973) Többek közös károkozásának szabályozása különös tekintettel a termelőszövetkezeti jogra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Piroska (1973) Csongrád-Bács-Kiskun és Békés megye munkásmozgalmának története 1900-1914. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma, Erzsébet (1973) Bonyhád története a török kiűzésétől az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukásáig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koós, Ildikó (1973) Élektra : társadalom és egyén konfliktusa Szophoklész és Bornemissza Péter azonos című drámájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Jánosné (1973) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Sándor (1973) Takarmányozás hatásának vizsgálata a növendék hízóbikák súlygyarapodására és fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kunhalmi, István (1973) A tanács vb. igazgatási osztályának szervezete, működése, különös tekintettel a szabálysértési ügyintézésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz, Klára (1973) Örkény István egyperces novelláinak szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutacs, Mária (1973) Az urbanizáció kérdései Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, Kornélia (1973) Büssü úrbéri birtokrendezési pere. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutny, Nándor (1973) A szocialista állam funkciói, funkcióformái (tekintettel a kulturális forradalom főbb aspektusaira). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádas, László (1973) A bíróság elé állítás vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kádár, Marianna (1973) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Jánosné (1973) Az alkalmazott keltetési technológia vizsgálata adott keltető üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ladányi, Antal (1973) A fiatalkori bűnözés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Ferenc (1973) Ráfordítások hatékonyságának összehasonlító vizsgálata a Kalocsai Állami Gazdaságban, a homokmégyi "Aranykalász" Mgtsz-ben és a szakmári "Petőfi" Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lakatos, Ferenc (1973) Ráfordítások hatékonyságának összehasonlító vizsgálata a Kalocsai Állami Gazdaságban, a homokmégyi "Aranykalász" Mgtsz-ben és a szakmári "Petőfi" Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lakos, János (1973) Takarmányozástechnológiai eljárások összehasonlító vizsgálata a sertéshizlalásban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lapp, Jenő (1973) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Mária (1973) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvay, Zoltán (1973) A baromfitenyésztés fejlesztésének lehetősége a magyarbánhegyesi "Egyetértés" Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lengyel, András (1973) Adatok a fiatal Révai József "etikus" nézeteinek kialakulásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lezsatka, Ilona (1973) A legelőgazdálkodás módszerei és eredményei a szegvári Puskin Tsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lukszics, János (1973) Az 1945. évi földreform Rád községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lung, Vitályos (1973) Eltérő intenzitású takarmányozás hatása a növendék hízóbikák súlygyarapodására. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lunkán, Ilona (1973) Egy magyar és román etnikumú község (Körösszegapáti) helytörténete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lánczky, Zsuzsanna (1973) Nyúlfajták szezonálisan változó ellenanyag képződésének kísérletes vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Lőrincz, László (1973) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Madai, Gábor (1973) Az Elfa-Impulsa típusú fejőberendezés és technológiájának vizsgálata - különös tekintettel a tejösszetételre - a földeáki "Dózsa" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Madai, Mária (1973) Az első fialás és az életteljesítmény közötti összefüggés vizsgálata a magyar nagy fehér hússertéseknél. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Madaras, Erzsébet (1973) Haar Alfrédról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar, Anna Mária (1973) Aritmetikai eljárások parallel szorzásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Lajos (1973) Vasúti közlekedési bakesetek kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, György (1973) Állam - jog - gazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Mária (1973) Kerekegyháza települése és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makai, Tibor (1973) A tanácsi vállalatok irányításának szervezeti problémái az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makó, Lajos (1973) Mesterséges Termékenyítő Főállomáson vemhesíthető bikák ivadékvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Malya, János (1973) Sertések hizlalása során folytatott takarmányozás a Tótkomlósi Sertéstermelő Közös Vállalkozás sertéskombinátjában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Mareczky, Ferenc (1973) A termelőszövetkezeti jog fejlődési szakaszai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Gyula (1973) A tőgygyulladás gyakoriságának vizsgálata és gyógyításának eredményessége az Izsáki Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Marton Jánosné Gallé, Mariann (1973) Nagyenergiájú [!nagy energiájú] foszfátészterek meghatározása egymás mellett izomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maráz, Borbála (1973) Kelet-Magyarország történetének a dák kapcsolatokra vonatkozó ókori forrásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti Antalné Link, Anna (1973) Végtelen a matematikában és a filozófiában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matusovits, Tamás (1973) Kártérítési formák és gyakorlat a felelősségbiztosítás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Zoltán (1973) A Farkas tétel néhány bizonyítása és általánosítása, kapcsolata a lineáris programozással. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mester, András (1973) Lapálysertés tartásának tapasztalatai a nyíregyházi Ságvári Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Meszlényi, Éva (1973) Társasbíráskodás, egyesbíráskodás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihály, Mária (1973) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikola, Julianna (1973) A vállalati szintű szabályozás kialakulásának indokai, azok jogforrási jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikula, Mária (1973) A proletárdiktatúra funkcióinak alakulása Magyarországon 1948-tól 1968-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Minorics, György (1973) Intenzíven nevelt magyartarka üszők növekedésének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, Ernő (1973) Takarmánytechnológiai eljárások összehasonlító vizsgálata a sertéshizlalásban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, Imre (1973) Pecsenye pulykák előállításának tartási és takarmányozási technológiája. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, János (1973) A pecsenyecsibe tartás eredményeinek elemzése a hajdúböszörményi termelőszövetkezetek önálló baromfi tenyészete mezőgazdasági üzem baromfi telepén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Molnár, Ágnes (1973) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, József (1973) Tápé település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár, Tibor (1973) A jogi személy relatív jogképességének néhány időszerű problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ferencné Kapus, Mária (1973) Hódmezővásárhely társadalmának statisztikai adatai 1900-1949 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Tiborné Papdi, Etelka (1973) Az állam javára való marasztalás és a gazdasági bírság egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Monory, Bulcs (1973) Az euthanasia büntetőjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1973) Ráckeve a feudalizmus béklyóiban : a mezőváros és az uradalom perei a XVIII. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Móra, János (1973) A büntetőeljárási jog egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz, István (1973) A nagyüzemi pecsenyelúd hizlalás eredményeinek elemzése a komádi Bihar-Népe Mgtsz-ben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Béla (1973) A javító-nevelő munka intézményének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1973) A Fourier-sorokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Lajos (1973) A sertések hizlalása során folytatott takarmányozás vizsgálata az Orosházi Állami Gazdaságban, különös tekintettel az aminosavakkal való ellátottságra. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Mária (1973) Logikai- és tréfás matematikai feladatok az általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Márta (1973) A tejtermelés és hústermelés alakulásának vizsgálata adott üzem szarvasmarhaállományánál. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Nagy, Béláné (1973) A török uralom egyes kérdései Kecskemét város történelme alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, István (1973) Devizajog és fizetési egyezmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1973) A történelemtanítás segédeszközei a Szovjetunió orosz nyelvű alapozó iskoláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mártonné (1973) Török Gyula: A porban : műelemzés strukturalista vonásokkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zoltán (1973) A községi tanácsegység szakigazgatási szervének irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály, Gábor (1973) Az állami tevékenység, alapvető iránya, hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nuszbaum, Magdolna (1973) Szeged város polgárainak vagyoni és társadalmi helyzete a XVIII. században a végrendeletek tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Béla Zoltán (1973) A magyar népköztársaság alkotmányának módosítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nádas Andrásné Fehér, Mária Klára (1973) Az auditív szemléltetést biztosító eszközök és felhasználásának módszerei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Négyessy, Béla (1973) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Edit (1973) Szándék és megvalósítás konfliktusa a főhősökben : Németh László társadalmi drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Miklós (1973) A házigalamb /columba livia/ szívpitvarának elektrofiziológiai és mechanikai sajátosságai különböző kísérleti feltételek mellett. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh, János (1973) Az évelő pillangósok termelési lehetőségei és a hozam növelésének módjai a tiszakerecsenyi "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Oláh, András (1973) A magyar adórendszer különös tekintettel a lakosság adóira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ombódi, Pálné (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései. Az állami gondozásba vétellel kapcsolatos eljárásról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, László (1973) Tejtermelés és hústermelés alakulása a jászdózsai Tarnamentei Mezőgazdasági Termelőszövetkezet szarvasmarha állományában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Orosz, Éva (1973) A szocialista állam keletkezésének két útja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pajor, Márta (1973) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet néhány tartalmi és módszertani kérdése, különös tekintettel Bács-Kiskun megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallagi, Izabella (1973) Szank-Szank bányászközség település földrajza és gazdasági élete. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pap, Sándorné (1973) A gyermekvers - gyermekirodalom fejlődése a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papdi, Mária (1973) A nemzetiségi kérdés megoldása Magyarországon 1848-tól 1868-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp, József (1973) Bács-Kiskun megyei lótenyésztés fejlődésének vizsgálata 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Mihályné (1973) A 21 napos választás eredményeinek elemzése adott üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Papp, Andrásné (1973) Az ellenforradalmi rendszer első évtizedének külpolitikai koncepciói. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataki, Zoltán (1973) A szarvasmarhatartási ágazatok elemzése a Szeghalomi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Pataki, Erzsébet (1973) A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataky, Miklós (1973) A vállalati alapok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataky, Miklósné (1973) Az állami költségvetés szerkezete és elkészítésének elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pecznyik, Ibolya (1973) A gondolati líra sajátosságai Illyés Gyula Új versek című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pesti, Imre (1973) Üllő község története 1945-1970. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petrik, Orbán (1973) Baleseti kártérítés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pinczési, István (1973) A vámbűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ilona (1973) Nazarénusok és agrárszocialisták. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piros, Mihály (1973) Egy másodrendű differenciálegyenletekkel kapcsolatos funkcionál szélsőértékének meghatározása számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pletka, Katalin (1973) Nevezetes számelméleti függvények. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Plánka, József (1973) Geofizikai kutatások Monte-Carlo modellezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polvár, Paula Johanna (1973) Az ácsi cukorgyár. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Prém, Margit (1973) Csanád megye a Mária Terézia féle úrbérrendezés idején. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pusztai, Imre (1973) A méltányosság és az igazságosság viszonya a jogalkalmazásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pápai, István (1973) Eltérő rosttartalmú takarmányok etetésének hatása magyartarka hízóbikák takarmánykihasználására. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Péczeli, Erika (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péli, Katalin (1973) A gömbháromszögtan tételei és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péterfai, János (1973) Tass község település és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péterfai Jánosné Széchenyi, Ildikó (1973) A tavi és folyami kagylók bélcsatornájának összehasonlító szövettana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pósa, Ibolya (1973) Az államigazgatási dolgozók képesítése és képzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rab, Ferenc (1973) A bürokrácia, mint az állam elidegenedésének egyik megnyilvánulási formája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakita, Gáborné (1973) Visszaeséses egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai, Éva (1973) Állam, politika és környezetvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rasztik, József (1973) Anyakocák takarmányozási rendszerének vizsgálata a mélykúti Új Élet Tsz kombinátjában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Reile, Elemer (1973) Az építésügyi igazgatás jogrendje és funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik, Ernő (1973) Bírósági ítéletek munkavédelmi ügyekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Tibor (1973) A békési "Egyetértés" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1972. évi állattenyésztési és takarmányozási tervének elemzése és értékelése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Rimóczi, Natasa (1973) Szókincs- és kifejezőkészség-vizsgálat a tiszakécskei általános iskolák 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, János (1973) A nóniusz fajta modernizálása a Hortobágyi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Rákos, Istvánné (1973) Irrealitás és valóság Tamási Áron novellisztikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rényi, Miklós (1973) A különböző típusú városok igazgatási szervezete közötti különbségek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Mária (1973) Tiszaszentimre és Tomajmonostora földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sajó, József (1973) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scherer, Ferenc (1973) Az algoritmus fogalma és különféle realizációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Béla (1973) A szövettani vizsgálatok során alkalmazott növényi mikrotechnika alapjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinka, Ágnes (1973) A vállalatok közötti szerződésszeges, különös tekintettel az építési szerződésszegesekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipka, Rózsa (1973) Németh László Irgalom c. regényének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sisák, József (1973) A szopásgátlás lehetőségeinek vizsgálata itatásos borjúnevelésben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Slezák, Csongor Zsolt (1973) A vezetékes és a sajtáros fejőgép rendszerek összehasonlító vizsgálata a műszaki jellemzők és az üzemi mérések alapján. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Somi, Éva (1973) Egy 17.századi erdélyi diplomata : /Borsos Tamás/ : /Ideológiatörténeti és stíluskérdések/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Károlyné Horváth, Klára (1973) A házastársi vagyonközösség szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somodi, Ilona (1973) Tolsztoj filozófiája kisregényeiben : Kreutzer szonáta, Ivan Iljics halála, Hadzsi Murát. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Julianna (1973) A lineáris egyenlőtlenségrendszerek és gyakorlati alkalmazásuk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sveicer, Lajos (1973) Tagsűrűség és jövedelmezőség közötti viszony egy járás tsz-einél. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabados, Gabriella (1973) Психологическая мотивация при изображении лишнего человека Тургеневым и Гончаровым. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabari, Miklós (1973) Sertéstenyésztés. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szablics, Imre (1973) A jog hatékonyságának szociológiai problémái (Előfelvetések az új lakásügyi rendelkezések hatékonyságának szociológiai megközelítéséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1973) Hízóbikák súlygyarapodási eredményeinek értékelése adott üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szabó, Antal (1973) A Magyar Népköztársaság alkotmányának módosításai 1949-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (1973) A tanács Végrehajtó Bizottságok szociálpolitikai feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Edit (1973) Egy iskolaközösség nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (1973) A mezőgazdaság szocialista átszervezését segítő intézkedések és jogszabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1973) A terhelt kihallgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Józsefné (1973) Szarvas gazdasági, társadalmi, politikai viszonyai 1918-1920 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mihály (1973) Termelőszövetkezeti földhasználat és földtulajdon kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Sándor (1973) Szeged gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai az 1922-es nemzetgyűlési képviselőválasztások tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Sándorné (1973) Sav bázis titrálások elméletének programozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szaksz, Béla (1973) Egy kollégiumi tanulócsoport társasszerkezetének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ottilia (1973) Kecskemét város népessége a török uralom előtt és után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalva, Vilmos (1973) A vállalati és személyi érdekeltség növelése a Felgyői Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szarvas, Péter (1973) Adott forrólevegős szárító üzemben, a zöldlucerna betakarításánál használt gépesítési rendszer üzemi elemzése. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szathmáry, Szabolcs (1973) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári N., Bálintné (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti döntőbizottság anyagi és eljárásjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, János (1973) Békésszentandrás helytörténete, különös tekintettel az árvizekre, az öntözéses gazdálkodásra és az ivóvíz ellátására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentgyörgyi, Margit (1973) A társadalmi igény tükröződése a tantervek művelődési anyagában a dualizmus korában, különös tekintettel a történelem tantárgyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Ferenc (1973) A kálmánházai "Rákóczi" Mgtsz gyepes területének értékelése és javítási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szikes, Péterné (1973) Elek település-és gazdasági földrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilvási Lászlóné Köteles, Mária (1973) A testi sértés bűncselekményének elméleti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Irma (1973) Különböző borjúnevelési módszerek eredményeinek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Sziágyi, István (1973) A neofasizmus és megjelenési formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Mária (1973) A sertések hizlalása során folytatott takarmányozás a Bánkúti Állami Gazdaság sertés telepein. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szántó, Éva (1973) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, József (1973) Beállítódás és transzfer a problémamegoldásban és a probléma megoldó gondolkodás fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Szűcs, Imre (1973) Tervező vállalatok kollektív szerződéseinek elemzése, különös tekintettel az alanyok jogaira és kötelezettségeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szüts Istvánné Czirok, Dr. Zsuzsanna (1973) Megyei tanácsok VB tervosztályainak feladatai és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőke, György (1973) Irodalmi vizsgálatok szemiotikai vetületben, különös tekintettel az újítás problematikájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Péter (1973) Korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Tóth, Katalin (1973) Tematikai és formai változás Tömörkény novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyi, Józsefné (1973) A hűtőgépgyár története (1952-1972). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, József (1973) Mesterséges báránynevelés tapasztalatai a Szentegáti Állami Gazdaság juhászatában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Szűcs, Zoltán (1973) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárfi, Ildikó (1973) Védő- és óvóintézkedések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós Dánielné Dobos, Gizella (1973) A szétválasztás és korlátozás módszerének alkalmazása a diszkrét programozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sütő, János (1973) Sűrített elletés hatása a juhhús termelés növelésére a szentegáti Állami Gazdasági Juhászatban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Sütő, József (1973) A jogi normák hatékonyságának vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sütő, István (1973) A személyzeti politika és a tanács személyzeti munkájának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Margit (1973) A járási hivatal és a megyei tanács irányító, ellenőrző tevékenysége a községi tanácsok szakigazgatási szerve irányában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tandi Lajosné Honti, Katalin (1973) Képzőművészeti szemléltetés a magyar irodalom tanításban az általános iskola 5-8 osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács, Rozália (1973) Jogorvoslat az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarajossy, Béla (1973) A szocialista gazdálkodó szervek alapképzése, különös tekintettel a részesedési alapra, annak képzésére és felosztására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai, László (1973) A kellékszavatosság néhány elvi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tassy, Piroska (1973) A magyar parasztság helyzete a XIV-XV. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Terjék, Mária (1973) A fegyelmi büntetés kiszabásának feltételei a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Till, Mária (1973) Mezőtúr város történelmi áttekintése 1910-ig, különös tekintettel a századfordulóra, a "Mezőtúr és Vidéke" című újság alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tokai, Ilona (1973) Pedagógus ábrázolás Németh László regényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompai, Imre (1973) Borjúelhullások alakulása különböző tartási rendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Torma, Margit (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tota, Györgyi (1973) Laboratóriumi vizsgálatok jelentősége a májmétely felderítésében és felszámolásában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tábori, László (1973) A képviseleti szervek szerepének növekedése a szocialista országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, László (1973) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata adott mezőgazdasági üzemben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóth, János (1973) Katona István a történetíró. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, József (1973) A tanácsi végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek ügyrendjével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a városi tanácsokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária Magdolna (1973) A közúti közlekedést veszélyeztető bűncselekmények az új büntető novella tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Tibor (1973) A függelemsértés, az elöljáró-, és szolgálati közeg elleni erőszak büntette. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1973) Tulajdonnevek a műfordításokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Istvánné Apró, Mária (1973) Az olvasóvánevelés : olvasóbarát szakkör tematikája az 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Kása, Gyula (1973) Társulási formák az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, László (1973) A nyomozási kísérletek eredményességét befolyásoló tényezők és a nyomozási kísérlet eredményeinek értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta, László (1973) A genocidium. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Túri, József (1973) Eltérő takarmánykomponensekből álló takarmányadagok hatása a növendék hízóbikák súlygyarapodására. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tüttő, Annamária (1973) A Balaton vizének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tőzsér, Erzsébet (1973) A tanúkihallgatás egyes kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér, Ágnes (1973) XV. és XVI. századi párhuzamos magyar szövegek nyelvtörténeti vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujházi, Teréz (1973) Tanulmányi eredmények vizsgálata matematikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Valter, Terézia (1973) Geschichte der Gemeinde und Lautlehre der Mundart von Császártöltés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valyon, Etelka (1973) Iskolatelevízió az élővilág oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Endre (1973) Háztáji szarvasmarha tartás modernizálás lehetőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, Ferenc (1973) Eltérő tenyésztésbevételi idő hatása magyartarka tehenek életteljesítményére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, László (1973) Forrólevegős ikerszárító összehasonlító vizsgálata (Hmvhelyi ÁG. vajháti kerület) adott szárítóval. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, Mihály (1973) Kancák fedeztetésének, vemhesülésének, csikózási százalékának alakulása adott lótenyésztési felügyelőség területén. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Varga, Erzsébet (1973) Csúcshegy virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, János (1973) Személyi földtulajdonjog a zártkertben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Katalin (1973) Sarkadi Imre novellisztikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1973) A "Társadalmi Forradalom" repertóriuma (1907-1911). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Dudás, Mihály (1973) Rokon vegyületek nukleofilitásának vizsgálata fenil-izo-cianátokkal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Ádám (1973) A tartási (életjáradéki) szerződések megszűnése a magyar és jugoszláv joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi, Péter (1973) Tartási és életjáradéki szerződések néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vezényi, László (1973) Első fialás és az életteljesítmény közötti összefüggés vizsgálata cornwall fajtánál. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Virágh, János (1973) Akusztikus alakfelismerés számológépes megvalósítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Pál (1973) A vállalat munkajogi anyagi felelőssége üzemi baleset esetén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vojtek, Klára (1973) A takarmányozás hatása a tehenek tejtermelésére és a tej összetételére. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Várhelyi, István (1973) A beruházások finanszírozása, különös tekintettel - annak forrásait illetően - a fejlesztési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy, István (1973) Különböző technológiai rendszerek összehasonlítása az iparszerű sertéstartásban. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Végh, Katalin (1973) A kötbér jelentősége és hatékonysága a szocialista gazdálkodó szerveknél az új mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Erzsébet (1973) Szabó Magda nőalakjai és helyük az írói világképben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös, Tamás (1973) A Munka Törvénykönyve tanácsi szerveknél való végrehajtása különös tekintettel a munkáltatói jogok gyakorlására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wingert, Zsuzsanna (1973) A csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zombori, Imre (1973) A háztáji baromfitartás lehetőségei a maroslelei tájkörzetben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Zombori, István (1973) A Johannita Lovagrend története és gazdasági tevékenysége a Szentföld elvesztésétől a XIV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsilinszky, Ildikó (1973) A pedagógiai munka szempontjából problémás helyzetű gyermek személyiségének esztétikai aspektusu vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádók, Vince (1973) Vállalati beruházások szabályozása az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árpád, Sándor (1973) A felsőmagyarországi végvárak szerepe a török elleni küzdelemben Buda elfoglalása után, a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Égető, György (1973) A legelőgazdálkodás módszerei és eredményei a pétervásárai "Gárdonyi" MG. termelőszövetlezetekben. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Éliás, Sára (1973) Az elbirtoklás jogintézménye hatályos jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös, Ferencné (1973) A speciális térképek alkalmazása a földrajzi tanításban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ökrös, Krisztina (1973) Kiscsoportok szerepe a kollégiumi nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, István (1973) Röszke településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ötvös, Katalin (1973) A paradicsom-növény morfológiai és szövettani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. július 13. 19:21:50 CEST.