Items where Year is 1972

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 436.

Ambrus, Erzsébet (1972) Aluminiumgyártás [!alumíniumgyártás]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek konkrét kimunkálása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató, Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Klára (1972) Dsida Jenő jelzőhasználata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Azsóth, Tamás (1972) Az izsáki "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története megalakulásától napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Babinszki, Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Badak, János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bagi, Dezsőné (1972) A szaktárgyi előkészítő munka az általános iskola alsó tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakó, Attila (1972) Véges áramkörök absztrakt modellje. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balasi, Franciska (1972) Zeusz-portré a homéroszi eposzok alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Mihály (1972) A legeltetés szerepe a növendék tenyészállatok felnevelésében. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Balogh, Márta (1972) A kukorica, a lucernaszéna, a forrólevegős úton előállított lucernaliszt, a lucernaszenázs és a silókukorica szilázs átlagos beltartalmi értékeinek alakulása laboratóriumi vizsgálatok alapján. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Balogh, Katalin (1972) A Magyar Pedagógia (1935-1971) és a Századok (1963-1971) évfolyamai történelmi tantárgypedagógiai cikkeinek tartalom- és névmutatója. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh, Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, Ilona (1972) "Anyám szíve köré kristályosítottam a mindenséget" : Juhász Ferenc két eposzáról, az Apám-ról és az Anyám-ról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bandur, Katalin (1972) Az olvasóvá nevelés kérdése az általános iskola felső tagozatában : a tanulók olvasottsági szintjének elemzése önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barabás, István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bardóczi, Árpádné (1972) A szegedi termálkutak hasznosítása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barna, Mihály (1972) Tervezési szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartó, Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belea, Éva (1972) Buzanemesitésünk legujabb [!búzanemesítésünk legújabb] eredményei, különös tekintettel a Nagy-Alföld viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bem Istvánné Schneider, Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benedek, Szabolcs (1972) Alakfelismerő algoritmusok és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berentés, Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Mihály (1972) Háztáji szarvasmarhatartás modernizálás lehetőségeinek vizsgálata. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bertóty, László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezerédy, Gábor (1972) Szeged ipari fejlődésének főbb vonásai a felszabadulástól napjainkig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bihari, László (1972) Ideológia - állam és jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus, Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bikádi, Irén (1972) Az intenzív hizlalás hatása magyartarka hízóbikák élősúlyának és testméreteinek alakulására. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bitskey, Tiborné (1972) Az epe endotoxin detoxifikáló hatásának vizsgálata patkányokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bobó B., Anna (1972) A vöröshagyma és a fokhagyma tanítása az általános iskola 5. osztályában csoportmunkában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boda, Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bogár, Ágnes (1972) Gyula idegenforgalmi adottságai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bokor, József (1972) Két hangtani jelenség - az í-zés és az á utáni o-zás - Sopronkövesd nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár, Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boor, Edit (1972) Határozatlan egyenletek és egyenletrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbola, István (1972) Lineáris algebrai egyenletrendszerek és lineáris modellek számológépen történő megoldásának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbényi, Lajosné (1972) Kun Béla: A nemzetiségi kérdés megoldásáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borgulya, Mária (1972) A Szarvasi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán, dr. Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozzay, Györgyné (1972) A kör négyszögesítésének problémájáról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai, János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burg, Kornél (1972) Hibrid sejtek előállítása auxotrof sejtvonal felhasználásával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Györgyné (1972) A tanulók aktivizálásának lehetőségei, módszerei, eszközei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bácskai, Lajos (1972) Thomas Mann és József Attila kapcsolata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánki, Béla (1972) A nagyüzemi lúdhizlalás eredményeinek elemzése az orosházi "Új Élet" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bánki, Katalin (1972) Békéscsaba településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánkúti, Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Sándor (1972) A tyúk és kacsatojások lámpázási módszereinek és eredményeinek vizsgálata a hódmezővásárhelyi Vörös Csillag Mgtsz keltető üzemében. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bárány, Menyhért (1972) A pulykatartás eredményeinek elemzése a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Tsz-ben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bárány, László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Pál (1972) A háztáji baromfitartás lehetőségeinek vizsgálata adott tájkörzetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csabai, Andrásné (1972) Ady Endre: "Új versek" és "Vér és arany" című kötetei az egykorú viták tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csamangó, Szilveszter (1972) Választási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csapó, Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós, Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csenki, Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiby, Edit (1972) Feltételes elhárító reflexek és differenciálás vizsgálata patkányokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Istvánné (1972) A letkési népnyelv zárt í-zése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czakó, Ferenc (1972) Csongrád megye legfontosabb növényi rovarkártevőinek vizsgálata az utóbbi négy évben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Czegléd, Anna (1972) Vizsgálatok különböző békafajok szívizomszövetén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czeglédi, Péter (1972) A háztáji sertések korszerű takarmányozásának lehetőségei Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Czene, Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czilik, Rozália (1972) Baromfitenyésztés. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Czékus, Lászlóné (1972) Korszerűsítési törekvések a számonkérésben és ellenőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Céhmester, Margit (1972) Ragadványnevek Ecséd községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daróczy, Bálint (1972) Az utazó ügynök probléma egy megoldó algoritmusának alkalmazási lehetősége iparvállalati feladatok megoldására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derecskei, Sándorné (1972) Szabó Pál /1893-1970/ alkotásai és szülőfalujának vallomásai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Gábor (1972) A cigánykérdés pszichológiai pedagógiai problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Imre (1972) A termékenység, szaporaság, malacnevelőképesség vizsgálata fehér hússertés kocaállományban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Domonkos, István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dornbach, Mária (1972) Szigetújfalu német lakosságának népi táplálkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné Molnár, Dr. Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dunai, Erzsébet (1972) Műveleti növényeink vegyszeres növényvédelme különös tekintettel a korszerű kémiai eljárásokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dániel, András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Zsuzsanna (1972) A tök és rokonai című anyagrész frontális és csoportos oktatási formában való feldolgozása. A csoportos oktatási forma tapasztalatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ecseki, András (1972) Kombinatív haszonállatelőállító keresztezés a besenyszögi Kossuth Tsz-ben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Egeresi, Anna (1972) A korai választás hatása a koca szaporaságára. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Egri, József (1972) A szarvasmarha-tartási ágazatok összehasonlító elemzése a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Eitmann, András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási, Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Eke, Lajos (1972) Sertések leggyakoribb parazitás megbetegedései és azok megelőzésének lehetőségei. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Elekes, Zoltán (1972) A matematika szakkör tárgya és felépítése az általános iskola 8. osztályos tanulóinak. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdélyi, Károlyné (1972) По проблемам методов обучения глаголов движения в гимназии. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, László (1972) Antropofiziológiai vizsgálatok egy szarmatakori és egy avarkori szérián. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Emma (1972) 4-metoxi-benzálanilin hidrolizisének [!hidrolízisének] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Zsigmond (1972) Nagyüzemi lóutánpótlás helyzete a Mezőhegyesi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Farkas, István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mihályné (1972) A zsidó nép és vallás főbb korszakai a Biblia kialakulásáig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Rozália (1972) Mellérendelt összetett szók a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Mária (1972) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Mária (1972) Énekpedagógiai módszerek alkalmazása a verstanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fejes, István (1972) Az új ismeretanyag (lexikai) feldolgozásának lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, István (1972) Az új lexikai ismeretanyag feldolgozásának módszertani lehetőségei a gimnázium I-II. és III-IV. osztályaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Katalin (1972) Nevelőotthoni gyerekek személyiségjegyeinek visszatükröződése rajzaikban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Feldhausz, Gabriella (1972) A tsz mozgalom kialakulása és fejlődésének tapasztalatai a hódmezővásárhelyi "Szántó Kovács János" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fodor, Katalin (1972) Az E1 colicinogénia genetikai természetének vizsgálata, konjugáció módszerével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forrai, Mihályné (1972) A növényélettani kísérletek szerepe a kauzális gondolkodás fejlesztésében az élővilág tanítása során. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Forró, Béla (1972) A higiénes tényezők szerepe a malacnevelésben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Frech, József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábri, Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galli, János (1972) A kukorica termesztés agrotechnikai rendszerének vizsgálata és a hozam növelésének lehetőségei adott ÁG.-ban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Garay, Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag, Teréz (1972) Cseppfolyós és légnemü [!légnemű] tüzelőanyagok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gedeon, Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi, Albertné (1972) A geometria tanításának szemléletes és rendszeres foka. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Glasz, Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goda, Imre (1972) Pável Ágoston költészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Goldmann, Leonóra (1972) Bibliai vonatkozású közmondások szólások és szóláshasonlatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gonda, Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gorza, Jenő (1972) Több munkaviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grundmann, Frida (1972) Hazai szénanalitikai vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása az NDK-ban közölt adatokkal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gránicz, Erzsébet (1972) Lineáris programozás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás, István (1972) Iparszerű sertéstelepek gépesítésének lehetőségei, takarmányozás, itatás, kitrágyázás géprendszerének műszaki bírálata egy adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gulyás, Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gutay, Jánosné (1972) A kender feldolgozása /Bodrog/ Szentesen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyurita, Julianna (1972) Dunapataj település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyólai, Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy, Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy, Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Ilona (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gál, Magdolna (1972) A rákospalotai nyelvjárás néhány hangtani kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gátfalvi, Kristófné (1972) Kiskundorozsma külterületéből alakult községek településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdu, Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmos, Péter (1972) A mezőhegyesi Béka-tó zooplanktonjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász, Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargita, Gábor (1972) Adatok a veréb táplálkozásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harsányi, Sándor (1972) Üzérkedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haszán, János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani, Miklós (1972) A jogviszonyelmelét általános kérdései a szocializmus építésének időszakában, különös tekintettel a büntetőjogi viszonyra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodobay, Ágnes (1972) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasút fuvarozóéra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holler, Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Gyula (1972) Különböző borjúnevelési módszerek eredményeinek összehasonlítása adott üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Horváth, Ilona (1972) Helix Pomatia izolált gyomrának farmakológiai viselkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (1972) Modern kriminológiai irányzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (1972) Számrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, István (1972) A neurózis. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Mária (1972) A tanulóknak az általános iskola felsőtagozatában [!felső tagozatában] élővilág és földrajzból megszerezhető kémiai ismereteiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hovanyecz, Tamás (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Béla (1972) A tartási rendszerek és a vemhesség összefüggésének vizsgálata néhány tehenészeti telepen. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hunyadi, István (1972) Sűrített elletés és szinkronizáció a juhtenyésztésben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hévvizi, Sándor (1972) A zárt e és nyílt e hangok váltakozása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Igriczi, Zsigmond (1972) Adatok az állathullák insecta faunájához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Illés Tóth, Erzsébet (1972) Állam, társadalom és egyén /Különös tekintettel a gyarmati sorból felszabadult arab államokra/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imolya, Imre (1972) A személyi földtulajdon Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Imre, Sára (1972) A magyar nagyfehér hússertés elterjedése Csongrád megyében. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Irázi, István (1972) A geszti termelőszövetkezeti mozgalom története 1970. december 31-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Janecskó, András (1972) A földrajzi feladatlapok használatának tapasztalatai a Kincsesbányai Általános Iskola 5. és 8. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Janecskó Andrásné Tass, Katalin (1972) A verbális és nem-verbális elemek szerepe a párbeszédben : Móricz: Forr а bог c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jankó, Árpád (1972) Archaizálás Tamási Áron: Hazai tükör c. regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jenei, Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jordán, Éva (1972) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Joó, Erzsébet (1972) A nők társadalomban, termelésben, politikai életben betöltött szerepének fejlődése, az őstársadalomtól napjainkig. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Juhász, Imre (1972) A fuvarozó felelőssége: különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Judit (1972) A városigazgatás, várospolitika egyes kérdései Hajdú-Bihar megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Margit (1972) Francia pozitivizmus és a magyar irodalom Toldy István: Anatole. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jászai, Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jósa, Miklós (1972) Az illetékek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Józó, Jánosné (1972) Munkabér, anyagi ösztönzés és hatékonyság a klubokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kakuszi Ferencné Lakó, Judit (1972) A főnévi és melléknévi mutató névmások használata és toldalékolása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, Kálmán (1972) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kantár, Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Sándor (1972) Állam, jog, szemelyiség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karlovitz, György (1972) Az általános iskolából a középiskolába történő átmenet problematikája az orosz nyelv tanításának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Klára (1972) Az élet büntetőjogi védelmének fejlődése a hazai jogalkotásban és joggyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti, Ferenc (1972) A tej- és hústermelés alakulásának vizsgálata a dévaványai "Aranykalász" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kecskés, Lajos (1972) A legeltetés szerepe a növendék tenyészállatok felnevelésében. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kecskés, Ilona (1972) Programok és algoritmusok a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kelemen, József (1972) A termelőszövetkezeti tagsági vitás ügyek a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Józsefné (1972) Metonímiák és szinekdochék József Attila költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kigyósi, Ferenc (1972) A tehenek nyári takarmányozásának vizsgálata a köröstarcsai "Petőfi" Termelőszövetkezetben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kisjuhász, Sándor (1972) Háztáji baromfitartás lehetőségei Lajosmizse nagyközségben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Hajnalka (1972) Bacon végsúly elérésében mutatkozó eltérésék okainak vizsgálata. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Julianna (1972) Az 1831. évi kolerajárvány Kisújszálláson. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kobán, Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koch, Ágnes (1972) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Terézia (1972) A szarvasmarha selejtezés és okainak vizsgálata néhány főbb gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kocsis, Antal (1972) Beckett. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Dániel (1972) A büntetési rendszer aktuális kérdései a szocialista államok büntetőjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komár, Klára (1972) Első fialás és az életteljesitmény közötti összefüggés vizsgálata cornwall fajtánál. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Korim, János (1972) Magyarbánhegyes község és közvetlen környékének virágos növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kormány, János (1972) Az alkalmazott keltetési technológia vizsgálata adott keltető üzemben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kormányos, Lajos (1972) Különböző szelekciós módszerek hatékonyságának vizsgálata szarvasmarha törzstenyészetben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, Katalin (1972) Aromás szteroidok nem specifikus hidroxilálása és jódozása peroxidázzal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András (1972) Erdélyi József költészetének népi világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Béla (1972) A népesedési viszonyok és a kivándorlás Endrődről a századfordulón. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kováts, Miklós (1972) Lapály sertés tartásának tapasztalatai a Pankotai Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kováts, Dr. Zoltánné (1972) Az argó szerepe Kertész Ákos stílusában Makra című regénye alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, László (1972) Az orosz ruhanevek történetéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó, Margit (1972) Rokontartás különös tekintettel a gyermektartásra, és a házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krechova, Mária (1972) Az isten-motivum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kresz, Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó, Rozália (1972) 75 év a makói gimnázium történetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krisztin, András (1972) A felelősség speciális esetei a közúti teherfuvarozás körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz, György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Etelka (1972) Születési, választási és leadási súlyok közötti összefüggés elemzése sertésállományban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kurunczi, István (1972) A tejtermelés és hústermelés alakulásának vizsgálata adott üzem szarvasmarhaállományában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kálmán, Dezső (1972) Derekegyház község története a felszabadulástól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kárpáti Kis, Katalin (1972) A háztáji gazdaság kialakulása és fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Ferenc (1972) Különböző baromfifajok keltetése során használt lámpázási módszerek összehasonlítása. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kónya, Ilona (1972) A salétromsavgyártás technológiájának történeti áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köcse, Mária (1972) Az oktatással, neveléssel, tanulással kapcsolatos szólásaink, közmondásaink, szállóigéink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körffy, Kornélné (1972) A nemzeti bizottságok és a népi szervek megalakulása és működése 1944. december 26-tól az 1945. év végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi, József (1972) Horgos földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendy, László (1972) A szövetkezeti jogi szabályozás fontosabb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy, Lászlóné (1972) Az állami és termelőszövetkezeti tulajdon különbözősége közgazdasági és jogi szempontból és ennek hatása az állami vállalatok és termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kühn, Jánosné (1972) Variációk egy témára : a Máról holnapra című regény és a Szakadék című dráma összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kürti, ifj. Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, György (1972) Településföldrajzi változások Csongrád megye kilenc községében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kürti, László (1972) Államigazgatási és társadalmi szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leb, Judit (1972) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lele, Ferenc (1972) Dóc község története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lenkei, Edit (1972) Választójogi szabályok alakulása 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leonhardt, Mária (1972) Csigák radulájának összehasonlító anatómiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovas, Ibolya (1972) A vasárnap gyönyöre : Nagy László verseskötetének elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Luczo, Dr. Istvánné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művének nyelve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig, Mária (1972) Фонетические и морфологические особенности русского литературного яазика конца ХVIII-ого века по язику произведений Е.П. Хомякова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Luterán, László (1972) A titok védelme a magyar büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Gyöngyvér (1972) A válás társadalmi okai, jogkövetkezményei és ezek tükröződése a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófy, Katalin (1972) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magony, Jánosné (1972) Az MSZMP kongresszusai államunk fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majzik, Mária (1972) A Habselyem- és kötöttárugyár szerepe Kerekegyháza életében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Marton, Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Matyasovszky, Ernőné (1972) Ellenőrző vizsgálatok a magyar igefüggvények területéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mencser, Sándor (1972) Másodrendű görbék projektív tárgyalása és tulajdonságaik. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mencser Sándorné Megyeri, Ibolya (1972) A nem-euklideszi geometriák és modelljeik. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Meretei, Judit (1972) Egy nyelvészeti jellegű módszer kialakítása az általános iskolás gyermekek értelmi fejlődésének felmérésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Micsik, Mária (1972) Szeged parkjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miskolczi, Kálmán (1972) Nagyüzemi lóutánpótlás helyzete megadott gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mityók, Mária (1972) Ásotthalom néphagyományai és jeles napjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Modok, Judit (1972) A szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1972) A fiatalkorúak erőszakos bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1972) Tömbösített szarvasmarhatelepek gépesítésének általános jellemzése, különös tekintettel a kitrágyázási géprendszerek összehasonlító vizsgálatára. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Edit (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1972) A programozott oktatás szerepe a felsőfokú kémia oktatásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnárné Büttner, Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mongyi, József (1972) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muladi, Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, Anikó (1972) A kriminálpszichológiai irányzatok bűnözéstana. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsik, Sándor (1972) A történelemtanítás feladatainak, eszközeinek és módszereinek fejlődése a szakmunkástanuló intézetben Békéscsabán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mágori, József (1972) Újabb módszerek a szopósbárányok elválasztásában és takarmányozásában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mándy, Géza (1972) Nehéz ellésből eredő veszteségek okainak vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Márton, Jánosné (1972) Elsőrendű differenciálegyenletek közelítő megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mátyás, Ferenc (1972) Tiszazug története legrégibb időktől a jobbágyfelszabadításig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mérő Endréné Rajnai, Dr. Zsuzsanna (1972) A szállítási szerződések létrejöttének problémai és a hibás teljesítés következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Dr. Imréné (1972) Ágasegyháza kulturális fejlődése : szociográfia : tények vágyak tervek egy hajdani virágzó, földig rombolt és ujjáépülő magyar őstelepülésről, Ágasegyházáról! Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Mária (1972) Az ikes igék ragozása Petőfi Sándornál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, András Róbert (1972) Tenyészbikák örökítőképességének vizsgálata leány-anyapáros és istállótársas módszerrel. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Ibolya (1972) A geometria korszerű tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Imre (1972) A problémamegoldó gondolkodásra nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1972) Az államok közötti utódlás néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, János (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1972) Benzál-anilin hidrolizisének és amincseréjének vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zoltán (1972) A nemzetközi folyók jogi helyzete, különös tekintettel a Dunára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Éva (1972) Anyegintől Oblomovig : a felesleges ember típusának fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Narozsny, István (1972) Termelőszövetkezetek egyesülése, beolvadása, szétválása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz, Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyakó, Gabriella (1972) Feltételes elhárító reflex kialakulásának vizsgálata patkányokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Gyula (1972) A garázdaság kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi, Judit (1972) Eszközáramlás és társulási formák a szocializmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Náhóczki, József (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű, Dezső (1972) Az új gyámügyi eljárás főbb rendelkezései a védő- és óvóintézkedéssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Edit (1972) Németh László 1945 előtti társadalmi drámáinak hősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh, Ferenc (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, István (1972) A művészi közlés és a nyelvi rendszer néhány közös sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Olasz, Sándor (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Károly (1972) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Osváth, Gedeon Emil (1972) A Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságok működése Bács-megyében, a szocialista kriminológiai elmélet tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pallai, Gábor (1972) A "fixált töltések" reguláló szerepének vizsgálata az emberi vörösvértest kromát transzportjában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pallai, Sándor (1972) Közlekedés körében elkövetett veszélyeztetés kriminalisztikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, József (1972) Fajtaproblémák az iparszerű sertéstelepen. A fehérhús-lapály keresztezés és a ka-hyb összehasonlítása a fábiánsebestyéni SERTÖV telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Palov, Ágnes (1972) Rizstermesztés szerepe hazánkban, különös tekintettel Szarvas és környéke. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pap, Flórián (1972) A szakszövetkezeti tagok szociális ellátása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, István (1972) A félvad és zárttéri fácántenyésztés vizsgálata. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Paál, Elemér (1972) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Büntetőjogunk legfontosabb család és ifjúságvédelmi eszköze, az ifjúság elleni bűntett. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perge, Olga (1972) A nők helyzete a mezőgazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Perneki, Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Mária (1972) Pomáz település- és gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petróczi, Ernőné (1972) Kombinatorika ás alkalmazása a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petróczky Jenőné, Cserháti Gabriella (1972) Gyula város demográfiai és közegészségügyi viszonyai 1848-1914. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pfleger, Ernő (1972) Takarékbetétekkel előforduló visszaélések megelőzése és felderítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Poptyilikán, György (1972) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár, Éva Krisztina (1972) Helyesírási hibák két nyolcadik osztály tanulóinak dolgozatfüzetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Puskás, Erzsébet (1972) Pecsenye csirke gazdaságossági vizsgálat a dobozi "Petőfi" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pákovics, Margit (1972) Vas megye idegenforgalma. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálvölgyi, István (1972) A közúti közlekedés veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi, Istvánné (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél, Barnabás (1972) A birtokviszony alaki kifejezőeszközeinek megterheltsége a mai magyar nyelvben - Valamely prózai mű vagy verskötet nyelvi vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Kálmán (1972) Téli és nyári hízékonysági vizsgálatok közötti eltérés okainak vizsgálata. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pásztor, Gyula (1972) A közvetlen és közvetett demokrácia a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi, László (1972) A biológiai tárgyú ifjúsági irodalom olvasottságának vizsgálata a kunfehértói állami általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Radnai, László (1972) A Gyulai Polgári Fiúiskola története 1920-tól 1944-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Regős, Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rittersporn, Gábor Tamás (1972) Észrevételek a magyar líra induló nemzedékeinek valóságképéről a Tűztánctól az Elérhetetlen földig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rocskai, Jánosné (1972) Az orosz nyelv elöljárószóinak tanítása az általános iskola V - VIII. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rohrmayer, Ernő (1972) Győr zenei élete és a győri zeneiskola a 19. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rohrmayer, Ernő (1972) Győr zenei élete és a győri zeneiskola a 19. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rozsnyói, Miklósné (1972) A gondolkodás fejlesztése a szaktárgy /földrajz 8.o./ tanítás-tanulásával létrehozott komplex képzési-nevelési folyamatban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rátz, Erzsébet (1972) Eltérő időben történő tenyésztésbevétel hatása a magyar tarka tehenek laktációs termelésére. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Rózsa, Ernő (1972) A szocialista forgalmi adó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsahegyi, János (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sajtos, Éva (1972) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, István (1972) A peres és a nemperes eljárások kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Scheiling, Mária (1972) Az igekötők elválásának és elválhatatlanságának kérdései a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebes, Erika (1972) A népiskolai történelemtanítás története 1900-1945-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres, Éva (1972) Áprily Lajos és Bérczy Károly Anyegin-fordításainak sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Katalin (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezet földtulajdonának kialakulása és megszerzésének jogcímei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Lajos (1972) Térképmunka az általános iskolai történelemtanításban az 5-6-7-8. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres, Márta (1972) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siklóssy, Zsuzsanna (1972) Az öngyilkosság problematikája Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simics, Zsuzsa (1972) A vállalkozási szerződés alanyainak jogi helyzete és a szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Sándorné Tánczos, Éva (1972) Az acélok felületi kezelése : kékoxidálás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos, Katalin (1972) A Magyar Tanácsköztársaság hírei a "Pravdá"-ban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos, Mihály (1972) A faktoranalízis és zenei alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Siska, Rozália (1972) A reformkor társadalom-politikai mozgalmának vetületei az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sivók, Béla (1972) A ketoszteroidok oximképzési reakciójának kinetikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skobl, József (1972) Hálózai folyamok fogalmának általánosítása és annak egy gyakorlati alkalmazása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Slezák, Bernát (1972) Döntési táblázatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi, Tibor (1972) Az állami gondozásba vett gyermekek veszélyeztetettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Klára (1972) Makro Assembler kidolgozása a FACOM-R /FUJITSU LTD Japán/ elektronikus kisszámítógépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Staub, Viktor Grissa (1972) Bevezetés a szláv nyelvtudományba : (A kijelölt fejezetek vázlatos kivonata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János I. (1972) Tejelő magyar tarka marhával kapcsolatban szerzett tapasztalataim adott gazdaságban. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, János II. (1972) Nagyüzemi tartásban előforduló stresshatások vizsgálata az árutojástermelő állományra. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, Mária (1972) Mono-és polikarbonsavak hatása az emberi vörösvértest antontranszportjára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Julianna (1972) A polgári iskolai történelemtanítás története (1928-1945). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Sándor (1972) Dunapataj földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai, István (1972) Az 5-8. összevont osztályában folyó történelemtanítás módszertani problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szanka, Gábor (1972) Eltérő intenzitású takarmányozás hatása növendéküszők fejlődésére. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szanka, László (1972) A hitelszerződésekből eredő követelések biztosításának módja és eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Mária (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szecskay, András (1972) A hibás teljesítés egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű, Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeghalmi, Mária (1972) Metaforák és metonímiák Simon István költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemes, Éva (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulásának és továbbfejlődésének közgazdasági és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei, Julianna (1972) Dunaújváros női munkaerő foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentirmay, Barna (1972) Rizobium meliloti konjugációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gábor (1972) Az állam és az egyén viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Gáborné (1972) A szocialista törvényesség, a törvényesség érvényesülése az államigazgatási jogalkalmazói munkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Sándor (1972) Szocialista egészségügyi igazgatásunk, különös tekintettel az Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelet tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási, Annamária (1972) A polgári eljárás szankciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szobonya, Miklós (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztana, Jánosné (1972) Az egzisztencializmus hatása néhány mai parabolára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztanisity, Athanász (1972) A stress szerepe a baromfitenyésztésben. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szántó, Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szögi, Tibor (1972) Az államigazgatási szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szücs, Teréz (1972) Disszociációs állandó meghatározása potenciómetrikus titrálással, különös tekintettel a primér aminokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szücs, Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs, Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Erzsébet (1972) Broiler anyák tojástermelésének vizsgálata és a tojások keltethetőségének alakulása. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szűcs, Ferencné (1972) Lineáris programozási feladat megoldása szimplex módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Károly (1972) Az alkalmazott keltetési technológiai vizsgálata a mezőkovácsházi ÁFÉSZ baromfikeltető üzemnél. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szűcs, Zoltán (1972) A kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sára, Attila (1972) Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Dr. Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Dr. Józsefné (1972) A birtoklás és összetartozás magyar és német kifejezésformáinak egybevető vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács, László (1972) Szentes város népesedési és mezőgazdasági viszonyai a 19. század második felében statisztikai adatok alapján (1850-1900). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tallós, Dr. Bálintné (1972) A nő Németh László irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Teleki, László (1972) A tettesség fogalma, fajai és elhatárolása a bűnsegélytől. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tetljak, Pál (1972) Tótkomlós, Békéssámson, Kardoskút környékén előforduló gyógynövény flóra feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár, János (1972) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tivadar, János (1972) A szegedi fűszerpaprika agrobotanikai jellemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj, Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv i-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj, Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv í-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tunyogi, Balázs (1972) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme. A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turos, Lajosné (1972) A térkép alapismeretek fejlesztése az általános iskola 5. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, István (1972) A tejtermelés és hústermelés alakulásának vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság szarvasmarhaállományában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Antal (1972) A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Attila (1972) A szentesi járás új községeinek fejlődése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ferenc (1972) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Gyula (1972) A társadalombiztosítási szerv által nyújtott ellátások megtérítésének gyakorlata a Volán 5. sz. Vállalatnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1972) A világnézet természettudományos alapjainak lerakása az általános iskola 7. és 8. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károly (1972) Újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törökgyörgy, József (1972) A tröténelemtanítás módszertanával kapcsolatos írások a "Pedagógiai Szemle" eddig megjelent évfolyamaiban (1951-1970). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tőke, Anna (1972) A védő a büntetőeljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaludi, László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujvári, József (1972) Az építésügyi igazgatás feladatai, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urhegyi, Béla (1972) A szocialista állam funkcióinak kifejeződése a szocialista jogalkotásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V. Fodor, Endre (1972) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ilona (1972) A nyílt o-zás / ill. ó-zás / és a nyílt ö-zés / ill. ő-zés / tendenciájának öszszehasonlitása Kemence és Bernecebaráti községekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Mária (1972) A hazaszeretetre és proletárinternacionalizmusra nevelés az általános iskolai történelem- és énekoktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Márta (1972) Képzőművészeti alkotások a földrajzi oktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Tibor (1972) Bella István költészetének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Mária (1972) Lírai vallomások a film nyelvén Szabó István alkotásai a megújult magyar filmművészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Velenczei, Katalin (1972) Az antik Róma utolsó évszázada és az alánok /Latin kútfők rövid történeti kommentárral/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veréb, Balázsné (1972) Munkaerőgazdálkodás és bérmechanizmus az állami vállalatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, László (1972) Az iskolatelevízió történelmi adásainak tervszerű felhasználása és az ezzel kapcsolatos módszerek alkalmazása az általános iskola 8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vincze, István (1972) Többnapos tanulmányi kirándulások oktatási és nevelési lehetőségei. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vlaj, Lajos (1972) A hatalom és a társadalom dialektikájáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vándor, Rudolf (1972) A joghézag kérdése a mai magyar szocialista jogelméletben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várvölgyi, Éva (1972) Az ikes ragozás Arany János műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weinper, Emil (1972) A szonettről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Werger, Mária (1972) A gazdasági döntőbizottsági eljárás és egyes intézményeinek a polgári eljárással való azonosságai és különbözőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wirth, István (1972) A Dél-Alföld szénhidrogén bányászata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zahorán, Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek kimunkálása a nyelvtan-helyesírás területén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zalay, Éva (1972) Fekete István állatregényei Didaktikai elemzés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zana, Pál (1972) Az intenzív nevelés hatása magyartarka növendéküszők fejlődési erélyére. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zimán, Miklós (1972) A lótenyésztés fejlődése Csongrád megyében 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zorn, Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki, Mátyás (1972) "Tejelő magyar tarka" keresztezés eredményeinek ismertetése a Mezőhegyesi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zám, János (1972) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi, László (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a gyulai járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ács, Viktor (1972) Kunadacs története a legrégibb időktől a felszabadulásig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágoston, Lászlóné (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös, Tünde (1972) A novellaíró Pap Károly. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh, László (1972) Adott termelőszövetkezet baromfitenyésztésének fejlesztési lehetőségei a pulykatenyésztésre vonatkozóan. BA/Bsc, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Örlős, Gáborné (1972) A magyar szocialista államigazgatás-tudomány eredményeinek áttekintése az 1950. óta megjelent főbb szakirodalmi művek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ürmössy, Ildikó (1972) A byroni hős. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Őze, Sándor (1972) A törvényhozás és végrehajtás egységének elmélete és alkotmányos gyakorlata a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 11. 23:08:07 CEST.