Items where Year is 1971

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 461.

Acél Csabáné Kora, Dr. Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Adorján, Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Akli, Margit (1971) A bűvös négyzetek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Aknay, Elemérné (1971) Nádasdladányi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Albert, Dóra (1971) A raszkolnyikovi világkép és a "véletlenek". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alföldi, Csaba (1971) A karbamid-etetés tapasztalatai adott gazdaság szarvasmarha telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ampovits, Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, János (1971) A karbamid-etetés tapasztalatai a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság szarvasmarha telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Apró, Eszter (1971) A táblai rajz szerepe a földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apró, Tibor (1971) A pedagógiai Erosz hajtóereje Németh László : Iszony és az Égető Eszter c.regényeiben : pedagógiai gondolatok elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Aszódi, Ferenc (1971) Hideglevegős szénaszárítás a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bajtai, Mária (1971) Некоторые черты антифеодальных русских сатирических сказок по сборнику сказок "Северные сказки" Н. Е. Ончукова. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baka, Sándor (1971) Különböző technológiák hatása a sertéshizlalás eredményességére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Balogh, Emese (1971) A gazdaságföldrajzi fogalmak tanítása a VIII. osztályban földrajz órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baricsa, Edit (1971) József Attila a "Szépség koldusa" című kötetében a képalkotás jellegzetességei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barta, Imre (1971) A laktációs tejtermelés és perzisztencia összefüggéseinek vizsgálata választott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bartha, Zsuzsánna (1971) A szegedi Ballagi „tósor” szikeseinek algavegetációja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartók, Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baráth, Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belea, Éva (1971) Búzanemesítésünk legújabb eredményei, különös tekintettel a Nagy-Alföld viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bellér, László (1971) A gümőkórmentesítés közgazdasági és közegészségügyi jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bencsik, Zoltán (1971) Az összevont osztályokban folyó történelemtanítás speciális kérdései és lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene, Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczi, Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky, Lászlóné (1971) Ócsa község mezőgazdasága a nagyüzemi szocialista gazdálkodás kibontakozásának útján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, György (1971) A vadászetika jelentősége és szerepe a megváltozott társadalmi viszonyok között folytatott vadászatban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Berente, dr. Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Márta (1971) Székkutas földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bertha, Klára (1971) Adalékok az onogurok történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bialoskurski, Kornélia (1971) A szegedi Ballagi „tósor” és Cserepes-sori tó zárvatermő flórája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bitó, Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya, István (1971) Egy autokód eljárás a MINSZK-22 gépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boskó, Sarolta (1971) Dózsa György a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozsonyik, Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozán, András (1971) Higiéniai feltételek biztosításának lehetőségei a hajdúnánási "Micsurin" Mtsz baromfi telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bozóki, Vince (1971) A felnevelési hibák okozta megbetegedések és azok megelőzésének lehetőségei a cibakházi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bugya, György (1971) Halandósági viszonyok részletes elemzése Szegeden a századforduló idején (1900). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bugyi, Ilona (1971) Forrólevegős lucernaliszt készítésének tapasztalatai a Gorzsai Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bukta, Miklós (1971) A lótenyésztés múltja, jelene és jövője Hódmezővásárhelyen. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Busch, Jánosné (1971) Тип "лишнего человека" в романе Пушкина "Евгений Онегин" и в романе Лермонтова "Герой нашего времени". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buza, Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzder Lantos, József (1971) MAMO /MINSZK assembly modul/ a MINSZK-22 operációs rendszere részére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bán, Ella (1971) A sertéshizlalás ökonómiai vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bán, Róbert (1971) Iparszerű sertéshizlalás jövedelmezőségének és technológiájának elemzése a Középtiszai Á. G. tiszaszentimrei sertéskombinátjában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bán, Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báron, Imre (1971) Sejtgenetikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a állattenyésztés területén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Bérces, György (1971) Tanulók aktivitásának fokozása az általános iskolai földrajzórákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bódy, Lászlóné (1971) Az iskola és a családi ház kapcsolata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bóka, Imre (1971) A Szeged környéki Tisza-ártér kalapos gombáinak meghatározása a spórák morfológiai tulajdonsága alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Böröcz, Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Lászlóné Grünfelder, Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csepi, József (1971) Gyeptelepítés agrotechnikája, eredményeinek értékelése a szegvári Puskin Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Cserhalmi, Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Irén (1971) Ponthalmazok egyenesen és síkon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csuvár, Lajos (1971) Az állattenyésztés eredményeinek értékelése adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csák, Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Kálmán (1971) "Tejelő magyar barna" keresztezés eredményeinek ismertetése a Városföldi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Csóti, Szilveszter (1971) Üllés település gazdaságföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csőke, Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czene, Valéria (1971) Az anilingyürü [!anilingyűrű] szubsztituált benzálanilinek reakciója benzilaminnal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czirják, Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dankó, Pál (1971) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Békéscsaba városban 1944-1948 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dantesz, Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Darányi, István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demeter, Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Ferenc (1971) Növendék-marha hizlalási eredmények értékelése a nagybánhegyesi "Zalka Máté" Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dobos, István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobos, László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó, Margit (1971) A különleges tartalmú predikativ szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Domoki, Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Zsuzsanna (1971) Vésztő földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Draskovits, Ernő (1971) A tőgygyulladás helyzetének vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság tehenészetében, különböző vizsgálati módszerrel. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Dravucz, Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósa, Mária (1971) A munka teljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata : a munka teljesítményének alakulása a két műszakban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dömötör, Mihály (1971) A Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság vajháti tehenészetének tejvizsgálata különös tekintettel a tejfehérjére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Eisenkolb, Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Elek Péterné Oláh, Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Esze, Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fakan, Lajos (1971) A juhhús termelés növelésének elemzése és lehetőségei választott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Faragó, Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Anna (1971) Fibonacci-számok. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ferenc (1971) A népies ideológia és a "régi magyarság". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Jolán (1971) Versritmusú egységek Mikszáth Kálmán korai novelláiban a Tót atayfiak - Jó palócok c. kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Mária (1971) A szemelvények alkalmazása a történelemórán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér, György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári, Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejér, Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Imre (1971) Nagyüzemi sertéstelepen használt takarmányozó itató és kitrágyázó géprendszer vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Fekete, Éva (1971) Rovarszövet kultúrák készítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feltér, László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi, György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó, Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frombach, Dezsőné (1971) Alsó tagozatos előkészítő tevékenység a történelem szaktárgy tanítására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Futó, Enikő (1971) Algológiai vizsgálatok Szeged környékén, különös tekintettel a vízvirágzások és talajvirágzások kialakulására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián, Ferenc (1971) A gazdasági jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Noémi (1971) Bibliafordítások : Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János és Szenczi Molnár Albert fordításai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Félix, Lajosné (1971) Egyenletek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földvári, Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füstös, Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füzesi, Tibor (1971) A szarvasmarhatenyésztés higiéniájának vizsgálata a Hódmezővásárhelyi Gazdaság vajháti kerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Galambos, Gábor (1971) A hálótervezési módszerekről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galics, Mihály (1971) Debrecen és Hortobágy idegenforgalma. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Galics, Mihályné (1971) Hajdúszoboszló idegenforgalma. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Galotti , Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gedei, Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi Lászlóné Bernáth, Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Zoltán (1971) A hízósertések takarmányozásának összehasonlító vizsgálata a jászfényszarui "Béke" Mgtsz sertéstelepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Gerőcs, Edit (1971) A jászberényi nemzeti tanács és direktórium 1918-19-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombos, Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregus, István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grünwald, Éva (1971) Szarvas története 1848-ban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes, Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi, Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza, Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Klára (1971) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával (Szemelvénygyűjtemény az általános iskola 8. osztályának magyar történelmi anyagához). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gárdosi, Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry, Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu, András (1971) Logikai áramkörök. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdú, Károly (1971) Nagyüzemi meleglevegős szárító berendezések üzemeltetési tapasztalatai. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hajdú Koppányné Balogh, Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Árpádné Fekete, Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmai, László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Julianna (1971) A tej karotin tartalmának alakulása a takarmányozástól függően a Hódmezővásárhelyi ÁG. tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Halász, Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hambalkó, Péter (1971) A bacon süldők takarmányozásának tapasztalatai a Bajai Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Hanitz, Dr. Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hann, Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmath, Istvánné (1971) Földrajzi fogalmak kialakítása az általános iskola 5-7. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harsányi, Katalin (1971) A végvári rendszer alakulása a tizenötéves háborúig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegede, Ágnes (1971) Hajdúböszörmény kialakulása és jelene. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Lászlóné Visnyei, Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Homola, Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ida (1971) Изображение личности в былинах. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Mária (1971) A leggyakrabban etetésre kerülő gazdasági takarmányok laboratóriumban meghatározott beltartalmi értékeinek összehasonlító vizsgálata dél-alföldi tájkörzetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Horváth, Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Lajosné (1971) Járványok hatása a népesség alakulására Pesten a 19. század első felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lajosné (1971) A csoportos oktatás lehetőségei az élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lászlóné (1971) Huminsavak viszkozitás mérései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Sándor (1971) A közvetlen kényszert tartalmazó intézkedések és alkalmazásuk a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Miklós (1971) Cisztein hatása intakt vörösvértestek anyagcseréjére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huber, Bertalan (1971) Tanácsi fejlesztési alap gazdálkodás az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi, Mihály (1971) A juhok leggyakrabban előforduló parazitás megbetegedései és azok megelőzésének lehetőségei. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Imre, Györgyné (1971) A cellulóz- és papirgyártás [!papírgyártás] fejlődése. A szolnoki cellulózgyár. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakab, Magdolna (1971) A termelőszövetkezeti tagok szociális támogatása a termelőszövetkezetek részéről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakó, Tibor (1971) Ketreces és mélyalmos étkezési tojástermelés eredményeinek összehasonlítása. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Janka, Judit (1971) Tercier tropánvázas vegyületek helyi érzéstelenítő hatásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Janurik, Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhari, László (1971) Gondolkodásra nevelés az applikáció felhasználásával a 6. osztályos történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász, László (1971) Tehénállomány típusvizsgálata választott üzem tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Juhász, Gyuláné (1971) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi , Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jároli, József (1971) Orosháza község 1744-60 közötti össznépesség száma a korabeli források alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jászberényi, Ágnes (1971) Néhány Szeged környékén előforduló, vadon élő zárvatermő növény rendszertani leírása, különös tekintettel a gyógyászatra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaczur, Gyula (1971) Kótás projekció. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kallós, Sarolta (1971) A szocialista vállalatok adói és adójellegű kötelezettségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, György (1971) A vállalat felelőssége a dolgozói által a területére bevitt tárgyakért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás, Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi, Péter (1971) Egy Mikszáth-Triptichon : (А romanticizmus és a Galamb a kalitkában két elbeszélése). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Györgyné Bereczky, Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kazi, Magdolna (1971) A szegedi ballagi tósor zooplanktonja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Mária (1971) A lakosság adói, különös tekintettel a községfejlesztési hozzájárulásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keller, Jánosné (1971) Csongrád város közegészségügye és népesedési viszonyai a 19. század második felétől napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes, András (1971) A magyar fésűsmerinó fürtmagasságának, rendementjének és szortimentumának javítása groznii fajtával választott állami gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kerti, Károly (1971) Egy motívum Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kilincsányi, Tamás (1971) A történelemtanítás alsó tagozatos szaktárgyi előkészítő munkájának néhány kérdése az olvasás és környezetismereti tantárgyakban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Királyhegyi, Ottilia (1971) Csongrád megye nemzetiségi viszonyai az 1910-1914-es népszámlálási adatok alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisistók, András (1971) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kispál, Mária (1971) A politika differenciálódása és az állam funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Péter (1971) A Warren - Studler Sex - Sal - Link tojóhibrid termelésének vizsgálata a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság csorbai kerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kiss, Zsigmond (1971) Az egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a KÖJÁL feladataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, András (1971) Az 1920-26-os évek gazdasági, társadalmi, politikai, pártviszonyai Mo-on. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss, János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (1971) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodáshoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klement, Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kliment, Tiborné (1971) A történelem szaktárgyi előkészítése és megalapozása az alsó tagozat tantárgyaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis, József (1971) Növendék marha-hizlalási eredmények értékelése adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kocsis, Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Béla (1971) A juhhús termelés növelésének elemzése és lehetőségei a tiszakécskei "Tiszagyöngye" Mg. Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kolos, Anna (1971) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komiszár, Márton (1971) Fehérhúsú borjúhizlalás eredményeinek vizsgálata adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Koszorús, Márta (1971) Az i hang betűjelének ékezése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, András (1971) A fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Mihály (1971) A baromfitenyésztés fejlődése, a tojástermelés gazdaságosságának alakulása a földeáki Kussuth Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kovács, Emília (1971) A munkaügyi viták problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ferenc (1971) Az államigazgatási szervek fogalma, és belső félépítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Kornél and Rózsa, Zsuzsanna (1971) A Kísérleti Fizikai Intézet története 1872-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné Bókai, Judit (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kováts, Antalné (1971) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari, Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kresz, Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugyelka, János (1971) Fejlesztési lehetőségek a Vizesfási Állami Gazdaság juhászatában. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kálovicsné Tóth, Katalin (1971) Az összes euklidesi szerkesztés elvégezhetősége a körző és vonalzó korlátozott használatával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kósa, Pál (1971) Háztáji sertéshizlalás Hódmezővásárhelyen. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Kósa, Margit (1971) A nyereségrészesedés szabályozása a vállalati kollektív szerződésekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses, László (1971) Zamárdi története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kürti, György (1971) Baks-Sövényháza-Dóc és a Tisza által közrezárt terület földrajzi rekonstrukciója a neolitikumtól a történelmi középkorig. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kürti, György (1971) Településfejlődési sajátosságok Kiskundorozsma egykori határában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőfalvi, Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L. Nagy, György (1971) Nemzetiségi jog a szocialista alkotmányban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Labozár, Piroska (1971) A tej zsírtartalmának változása a laktáció során a takarmányozás hatására a Hódmezővásárhelyi ÁG. tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ladnyik, Mihály (1971) A Brand - Purina a malactápszer és a Malac-B táppal végzett összehasonlító etetési kísérlet értékelése választott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ladányi Andrásné Csenki, Mária (1971) A szemléltető eszközök szerepe az általános iskolai földrajzoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Erzsébet (1971) Megelőzés és a büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lankás, Magdolna (1971) Szolgálati idő bírósági problémai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky, Pál (1971) A kukoricatermesztés komplex gépesítésének lehetőségei és eredményei a tótkomlósi termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Lengyel, András (1971) Borisz Paszternak költői világképe : (Когда разгуляется c. versciklus alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel, Marianne (1971) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Judit (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Litkei Tamásné Kurki, dr. Éva (1971) A szocialista demokrácia és államéletünk fejlesztésének aktuális állam- és jogelmeléti kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lucskai, Zoltán (1971) Népballada-változatok ürügyén a népballadáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ludvig, András (1971) Pecsenyekacsa nevelés eredményeinek értékelése adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Ludányi, Anna (1971) Egy adott íráshibafajta okai : mássalhangzó- és magánhangzó kihagyások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láda, Mária (1971) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi, Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Láng, Róbert (1971) A tápéi "Tiszatáj" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet nagyüzemi sertéstelepén használt takarmányozó, itató és kitrágyázó géprendszerek. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Lévai, Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi, Vilmos (1971) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola 5. 6. osztályának irodalomóráin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar, János (1971) Reliktum növények a borotai homokpusztán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makay, Árpád (1971) Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makk, Miklós (1971) Tagsági vitás ügyek fórumrendszere a termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maklári, Ferencné (1971) A tudományos ügyek igazgatása különös tekintettel a könyvtárak, levéltárak, múzeumok irányítására, működésére és szervezetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makári, Bertalan (1971) Számelméleti függvények. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Margita, Tibor (1971) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták fórumrendszerének kialakulása, fejlődése és gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marik, Mária (1971) Ketonok oximképzési reakciójának kinetikai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maros, István (1971) A két ellés közötti idő jelentőségének vizsgálata a tehenészetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Maurer, Géza (1971) A klíringegyezmény jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi, Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Medovarszki, András (1971) A kukoricatermesztés korszerű módszere, az elért eredmények értékelése a békéscsabai Magyar-Csehszlovák Barátság Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Meszlényi, Péter (1971) A forrólevegős szárító üzemeknél a zöldlucerna betakarításának gépesítési rendszereinek üzemi elemzése. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mihalusz, Ferenc (1971) Szocialista nézetek a bűnözés okairól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikes, Mária (1971) A reneszánsz életszemlélet tükröződése Villon költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós, Károly (1971) Korszerű szarvasmarha telepen használt gépek üzemeltetési tapasztalatai. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Miklós, Zsuzsanna (1971) A komplex számok néhány geometriai alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miksi , Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mlinacsek, Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Zoltán (1971) A nemzetiségi kérdés 1848-tól Trianonig : az utódállamokban élő magyar kisebbség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mogyorósi, Mária (1971) A tanácsok tömegszervező munkájának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Józsefné (1971) Идейная направленность и система образов в "Слове о полку Игореве". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (1971) A kukoricatermesztés komplex gépesítésének lehetőségei és eredményei adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Molnár, Gáborné (1971) A párt szövetkezeti politikája a kiskunfélegyházi Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet történetében (1952-1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1971) Vámszabálysertés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Melánia (1971) Hamis tanúzás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhari, Péter (1971) A kukoricatermesztés komplex gépesítésének lehetőségei és adottságai az abonyi József Attila Mg. Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Murányi, Sándor (1971) A nyári takarmányozás elemzése az endrődi Béke Tsz tehenészetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Mágori, Sándor (1971) Szerkesztőprogram a MINSZK-22 /Infelor/ operációs rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mák, László (1971) Élettani vizsgálatok éti csiga szívén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Máró, György (1971) Kerekítéses intervallumaritmetika kidolgozása az ICL 1903/A tipusú számológépre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás, József (1971) A malacoztatás, malacnevelés és hizlalás higiéniai feltételei. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Frigyes (1971) Ketreces és mélyalmos étkezési tojástermelés eredményeinek összehasonlítása a mezőhéki Táncsics Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Lajos (1971) Alkalmazott keltetési technológia vizsgálata a derecskei keltetőállomáson. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Nagy, Béla (1971) Shakespeare és a Hamlet. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ferenc (1971) Gondolatok a garázdaság miatt elítélt fiatalkorúak személyiségvizsgálatához, különös tekintettel érdeklődésük alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ildikó (1971) Az állam és az egyén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (1971) Igeidő - használat a Toldiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Róza Katalin (1971) A korszerű technikai eszközök, szerepük és metodikájuk az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Zoltán (1971) Az éhség-motívum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ádám (1971) Mári Terézia magyarveretű pénzei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagybalyi, Szántó (1971) Tanácsok igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagybégányi, Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagykovácsi, János (1971) A végrehajtó bizottság szerepe, szervezete, működése, aktusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Naszvadi, Erzsébet (1971) A tanulóknak az általános iskola alsótagozatában [!alsó tagozatában] megszerezhető kémiai ismereteiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikula, Valéria (1971) Erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Novák, Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némedi, Péter (1971) A Hódmezővásárhelyi Mesterséges Termékenyítő Főállomáson vemhesíthető tenyészbikák hízékonyságvizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Németh, Piroska (1971) A kultúra és a szocialista állami élet fejlesztése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé, Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Obenberger, Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ocsovszky, G. Ildikó (1971) Az ivóvíz kémiai és bakterológiai vizsgálatának állategészségügyi jelentősége. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Oláh, Béla (1971) Különböző konstrukciójú keresztezések lúdhizlalási eredményeinek vizsgálata az orosházi Új Élet Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Orbán Zoltánné, Rádai Ilona (1971) Szakértők a büntető eljárásban, különös tekintettel a könyvszakértőkre és orvosszakértőkre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Ilona (1971) Rekurzív technikák a programozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, László (1971) Pecsenyekacsa nevelés eredményeinek értékelése a Nagyfai Célgazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Papp, László (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Margit (1971) A nem köznyelvi predikatív szerkezetek vizsgálata Radnóti Miklós költészetében : igei állítmányok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paukovits, Mária (1971) Gombák szerepe a népművelésben /Szombathely környékén/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pelle, Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, József (1971) A clausula rebus sic stantibus néhány kérdése a nemzetközi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Éva (1971) A nemzetiségi kérdés megoldásának polgári radikális programja és realitása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piroska, István (1971) Devizagazdálkodásunk jellemző vonásai az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer, Tamás (1971) A sajtószabadság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamásné Kertész, Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Popon, János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb, Lajosné (1971) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra és annak felbontására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prohászka Antalné Árpási, Mária (1971) Az általános iskolai nyelvtanítással kapcsolatos írások a magyartanítás tíz évfolyamában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Puskás, András (1971) A védő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó, Ilona (1971) A lakosság adói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pándy, Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi, dr. Lászlóné (1971) A költségvetéssel kapcsolatos beszámoló rendszer és számadás jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pártos, István (1971) A szerb, horvát és román nemzetiségi kérdés Magyarországon a 20. század első évtizedében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pászti, Tiborné (1971) A büntetésvégrehajtás egyes elvi és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Imre (1971) Felhozatal és áralakulás Hódmezővásárhely járási jogú város piacán. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Pásztor, Ágnes (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes, Katalin (1971) Magasabbfokú kongruenciák. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Radóczy, Mária (1971) Az audio-vizuális eszközök és felhasználásuk egy magyar népmese /Tündérszép Ilona/ tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rakita, Zsuzsanna (1971) Az izgatás pönalizálása hatályos büntetőjogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reiff, Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reinthaller, Rezső (1971) Biztosításügy a szocialista államokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzs Molnár, Ferencné (1971) A nemzetiségi kérdés története a két világháború között Bács-Kiskun megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz, Árpád (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rákos, István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répás, Anna (1971) Üzemi baleset és következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rétsági, Oszkár (1971) Nagykőrös élelmiszeripara. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

S. Kovács, Sándor (1971) Pulykatartás eredményeinek elemzése adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Sahn, Imre (1971) A válás társadalmi okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi, Imre (1971) A szociálpolitikai igazgatás különös tekintettel a csökkent munkaképességűekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sasi, Ágnes (1971) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schneider, Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Serédi, János (1971) A szocialista termelőszövetkezeti demokrácia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Endre (1971) A Kalmár-féle fiktív gép szimulátora, mint a diszkrét rendszerek számítógépes szimulációjának egy példánya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soltész, György (1971) A lipicai ló elterjedése az Északi Középhegységben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Somlyai, Imre (1971) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata a "Vizesfási" Állami Gazdaság II. számú kerületében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Somogyi, Antal (1971) A tehenek téli takarmányozásának vizsgálata a Hidasháti Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Soóky, Árpád (1971) Stílus és rendszer : /Reviczky Gyula költői nyelvének, stílusának sajátossági hogyan válnak rendszerformáló erővé?/. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Piroska (1971) Az analízis, mint a fizika matematikai apparátusa. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós, András (1971) Ellenőrzés szabályozása jogrendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spildener, Ferenc (1971) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntető eljárás nyomozási szakaszában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz, Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, József (1971) Pulykatartás eredményeinek elemzése adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, Eszter (1971) A tojástermelést befolyásoló tényezők vizsgálata adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, József (1971) Háztáji sertések takarmányozásának lehetőségei és tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szabó, Józsefné (1971) A vállalatok irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Dr. Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ilona (1971) A romantikus hős erkölcsi arculata : Victor Hugó : Párizsi Notre-Dáme. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (1971) A jelölés fejlődése választási rendszerünkben 1848-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Károly (1971) Fiatalkori visszaeső bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lajosné (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Lászlóné (1971) A tantárgyi koncentráció elvének alkalmazási módja a történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mihály (1971) Bizonyos típusú páratlan tökéletes számok exisztenciájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsa (1971) A szél főnév szemantikai és szintaktikai funkcionáltsága a magyar népdalokban és a beat-sláger-szövegekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai, Pálné (1971) Móra Ferenc a két világháború közötti haladó irodalom nagy képviselője. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai, Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, József (1971) A tej szennyeződésének vizsgálata és a szennyeződés megelőzésének lehetőségei különböző fejési technológiával dolgozó üzemekben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szatmári, Irma (1971) A reformkor vezető politikusai a jobbágykérdés megoldásáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenczi, Ibolya (1971) Kunbaja néphagyományai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szendi Horváth Józsefné Kiss, Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentes, Gizella (1971) A Somogyi Néplap c. napilap néhány számának elemzése nyelvhelyességi, nyelvtani, stilisztikai szempontból. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentkirályi, László (1971) Vállalatok és bankok közötti hitelkapcsolat az új irányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi, Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeremley, Judit (1971) Város igazgatás különös tekintettel a Köztisztasági Hivatal tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szeri, György (1971) Kriminál etiológia a hevesi járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes Gáborné Orosz, Iringó (1971) A tört fogalmának kialakítása az 1958-as és az 1962-es tanterv és utasítás alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szita, Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi, György (1971) A ritmus és a magyar próza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szumutku, Andrásné (1971) Salgótarján településföldrajza. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szupinger, Klára (1971) Kapuvári népszokások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Száraz, Ferenc (1971) Megelőzés és büntetőeljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi, Ferenc (1971) A perbeszéd a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széles, Károly (1971) A gráfelmélet alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szénási, János (1971) Tehénállomány típusvizsgálata a csabacsüdi "Lenin" Termelőszövetkezet tehenészeti telepén. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Szücs, Mihály (1971) Nyul falu területi elhelyezkedése és alakulása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőkefalvi-Nagy, Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Judit (1971) Своеобразие прозы В. М. Гаршина. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Sándor (1971) Az államigazgatási szervek fogalma és belső félépítése, tekintettel a tanácsok korszerűsítésére is. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Károlyné Csúcsi, Olga (1971) Szocialista kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sípos, Ilona (1971) A szemléletváltozás tükröződése a névátvitelekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sós, Imre (1971) A háztáji sertéshizlalás korszerűsítésének vizsgálata Hódmezővásárhely körzetében. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Süle, László (1971) A G-65-ös húshibrid szülőpárok tartásának vizsgálata és hatása a végtermék termelési eredményeinek alakulására. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Takács, Dezső (1971) Battonya község településviszonyainak alakulása a mezőgazdaság kollektivizálásának hatására. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Takács, Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takó, Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tallér, Józsefné (1971) Világnézeti nevelés a földrajz órákon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tamási, Ágnes (1971) Употребление видов глагола в повелительном наклонении. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tamási, Béla (1971) A tanulóság olvasottsági szintjének elemzése, s okainak meghatározott vizsgálata, önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tanai, Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarcsai, Erzsébet (1971) A végtelen determináns. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tari Jánosné Both, Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Béláné (1971) A vállalati pénzalapokról általában, különös tekintettel a részesedési alapra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, Rózsa (1971) A felesleges ember a forradalmi demokraták kritikájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Teleky, Judit (1971) Modern burzsoá kriminológiai elméletek, és a szocialista kriminológia irodalmában kialakult egyes nézetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Temesi, József (1971) Lucernatermesztés agrotechnikai problémái és a hozam növelésének lehetőségei a bácsbokodi "Ezüstkalász" Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tepper, Ágnes (1971) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Timár, Vince (1971) A különböző takarmányozási technológiák hatása a szarvasmarhák termelésére. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tombácz, István (1971) A földrajzi munkafüzeti feladatok és földrajzi feladatlapok alkalmazásának módszerei az 5-8. összevonású tanulócsoport oktatása során. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tomonicska, András (1971) A vemhes tehenek elapasztás utáni takarmányozása a mezőkovácsházi "Új Alkotmány" Termelőszövetkezetben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tury, Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tárnok, Ágnes (1971) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai, Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Balázs (1971) A tsz közös és háztáji szarvasmarhatartás kooperációs lehetőségeinek vizsgálata a hódmezővásárhelyi háztáji gazdaságokban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Edit (1971) A függvényfogalom előkészítése az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Terézia (1971) A háztáji állatállomány korszerű takarmányozásának lehetőségei Jászdózsa községben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Tóth, Attila (1971) A szentesi járás három új községének, Árpádhalom, Cserebökény és Székkutas községek fejlődési sajátosságai. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Béla (1971) Gozsdu Elek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1971) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Julianna (1971) Huminsavak konduktometriás vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1971) A prostitúciós bűntettek kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyesi, István (1971) A bacillus subtilis fág-baktérium rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zsolt (1971) A nyomozási kísérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U. Kovács, Lídia (1971) Az értemi tanyavilág szerepe Cegléd gazdasági életében. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Udvarhelyi, Olivér (1971) A devizajog néhány elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unger, Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Unk, Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V. Gémes, Katalin (1971) A tiszaigari és tiszakürti arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Valent Györgyné Swiderski, Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valkai, Ferenc (1971) Borjúnevelés T-18-as borjútápszerrel. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, Ferenc (1971) Különböző borjúnevelési módszerek eredményességének összehasonlítása. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, Gábor (1971) Az abrakos marhahizlalás tapasztalatai a Szeghalmi Állami Gazdaságban. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, István (1971) Két fialás között eltelt idő és a kocaforgó alakulása adott üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, József (1971) A fehérhúsú borjúhizlalás eredményességének elemzése adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Varga, Katalin (1971) Az Isis-kultusz savariai emlékei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (1971) Az interpelláció és a kérdésfelvetési jog az országgyűlés gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Ödön (1971) Kiskunsági erdő és fafeldolgozó gazdaság természetföldrajzi alapja és gazdaságföldrajzi jelentősége. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Julianna (1971) Képies kép előállítása, és alkalmazása a geometria tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vereczkei, Gyuláné (1971) Modern kriminológiai elméletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Imre (1971) Az új módszerű gépesített szénabetakarítás lehetőségei és eredményei adott mezőgazdasági üzemben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Veres, Irén (1971) József Attila versváltozatok stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vetró, Mihály (1971) A Szegedi Házépítő Kombinát vasszerelő üzemének gyártás programozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villányi, Józsefné (1971) Társadalombiztosítási jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg, Balázs (1971) Izgatás jellegű bűncselekmények az új büntető törvénykönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, József (1971) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi, Dániel (1971) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várnai, Jenőné (1971) A gyermekbűnözés helyzete Szolnok megyében, s megelőzésének társadalmi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, István (1971) Korszerű technikai eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wagner, Márton (1971) Magyar tarka tehenek első laktációs tejtermelése és életteljesítmények közötti összefüggés vizsgálata. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Waltner Istvánné Nagy, Ágnes (1971) A demokratikus centralizmus elvének érvényesülése a tanácsok szervezetében és működésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Witzl, Ferenc (1971) Öntözéses kukoricatermesztés módszere és eredményeinek értékelése a szederkényi "Kararica Gyöngye" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zaveczky, Sándor (1971) A sertéstenyésztés technológiájának és jövedelmezőségének elemzése a hajdúböszörményi Bocskai Mgtsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zeke, Ágnes (1971) Tanácsi V. B. igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zilahy, Tamás (1971) Hízójuhok és -bárányok korszerű takarmányozása és tartása. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zimmermann, Rudolf (1971) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigó, Gizella (1971) Lineáris differenciálegyenletek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsikó, Erzsébet (1971) I. Növénynemesítés és legkiválóbb nemesítőink /Szántóföldi növények nemesítése/ II. Bepillantás a szegedi gabonatermelési kutató intézet munkájába. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsunyi, Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér, József (1971) A tejtermelést befolyásoló tényezők vizsgálata az újkígyósi "Aranykalász" Tsz-ben. Higher vocational education, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum.

Zámbori, Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó Gézáné Engyel, Dr. Ilona (1971) Babits Mihály zeneisége különös tekintettel a Levelek írisz koszorújából c. kötetre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Závoczki, Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ádám, Mária (1971) Lélektani kísérletek a TR-3 N°-69o2. számú tremométerrel főiskolai hallgatókon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árus, Erika (1971) Goether "Neue Liebe Neues Leben" című verse Zsukovszkij szabad fordításában : (összehasonlító elemzés). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 13. 01:37:53 CEST.