Items where Year is 1962

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 126.

Araczki, László (1962) Gozsdu Elek élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bajtai, Márta (1962) A "Római béke" gondolata Vergiliusnál az Otium és Pax előfordulásainak tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan, János (1962) A Bécsi Kódex alanyi és tárgyi mellékmondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bicskei, Dezsőné (1962) Cicero mint irodalmi kritikus. Véleménye a kortárs-irodalomról a levelek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Károly (1962) A XVIII. század végi XIX. század eleji magyar nyelvű románirodalom problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognoczky, Gabriella (1962) Juhász Gyula mondattípusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsós, István (1962) Nagykamarási ragadványnevek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bukovits, Zoltánné (1962) A köznemesség szerepe az 1526-1604-i magyar országgyűléseken. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bácsi, Gizella (1962) Szemléltetés a matematikaórán. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bálint, Gyula (1962) Németh László társadalmi témái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bélteky Csabáné Solymos, Margit (1962) A fehérjeszintézis biológiai jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Béres, József (1962) Szójegyzék Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete című könyvéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóna, Miklós (1962) Réti Ödön élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cs. Kovács, József (1962) Csanádpalota nyelvjárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csala, Mária (1962) Parasztmozgalmak Orosházán 1848-49-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cser, Lászlóné (1962) Az aktivizálás elvének alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csizmadia , Lajos (1962) Az orosházi nyelvjárás néhány hangtani sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csotó Nagy, János (1962) A parasztság életének ábrázolása a hódmezővásárhelyi újságok tárcáiban /1914-ig/. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Csányi, Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csányi, Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). Gyermekkor - Szegedi évek - Az egyetemi hallgató - Pályakezdés - 1914 - Forradalmasodás - A forradalmár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daniss, Győző (1962) Magyar dráma 1956-61. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobó , József (1962) Justh Zsigmond életműve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Ferenc (1962) A második jobbágyság kialakulása Oroszországban és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farmasi, Péter (1962) Spartacus rabszolgafelkelése i. e. 73-71. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Zoltánné (1962) Juhász Gyula és az antikvitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Fischer, Ernő (1962) Az orthopterák emésztőszerveinek összehasonlító anatómiája és szövettana. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Fodor, Katalin (1962) A táj változása Radnóti Miklós költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenese , Katalin (1962) Ady Endre - A toll - Vita. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyenge, István (1962) Pusztaföldvár község virágos növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gálffy, Sándor (1962) Kemény Zsigmond pályája és A rajongók. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Jolán (1962) Бессубъектные предложения в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H. Drozdik, Margit (1962) Adalékok a XVI. századi németalföldi magyar kapcsolatok történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hackl, Ambrus (1962) A világnézeti nevelés néhány kérdése az általános iskolai földrajztanítás keretében. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hajdu, Emőke (1962) Schule und Erziehung in Westdeutschland. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István (1962) Nagykőrös a tanácshatalom időszakában 1918-1919. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Károlyné (1962) Bilder, Gedanken und Probleme in Heines Dichtung vor Paris (1816-1831). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, István (1962) A Szeged környéki általános iskolai tanulók fáradékonyságának vizsgálata. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hámori, Anna (1962) A szegedi munkások helyzete és mozgalmai 1919. aug. 1-1921 között a Délmagyarország cikkei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Istvánffy, Gabriella (1962) A kapitalizmus szókincsbeli tükröződése Jókai Fekete gyémántok című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Iványi, Anna (1962) Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Ildikó (1962) Klasszikus műfordítás és kritika a 19. század második felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kepecz, Valéria (1962) A feltételes mellékmondatok a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lajosné (1962) A cukorrépa termesztése és feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kollárik, József (1962) Gyula az Őszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság idején. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koncz, Lászlóné (1962) Villamossági televízió és rádiókészülékek gyára Székesfehérvár. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Lajos Imre (1962) Délibábok hőse (Arany László). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korchmáros, Valéria (1962) Gallus, a római elégia megteremtője és a neki tulajdonított versek problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Rozália (1962) Педагогическая нозиа. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (1962) Holló Lajos politikai munkássága (félegyházi vonatkozásban). BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kovács, Éva (1962) Ady-vita. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné Komma, Katalin (1962) Heine in Paris. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Rózsa, Klára (1962) Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsik, Mária (1962) Budapest Belvárosának településföldrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Krausz, Györgyné (1962) A magyarázó mondatok a mai magyar nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, Kornélia (1962) Juhász Gyula kapcsolata a képzőművészettel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kéri, Mária (1962) Az 1532-es hadjárat és Kőszeg ostroma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérész, Éva (1962) Juhász Gyula kritikai munkássága - Irodalmi kritikák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőnigseder, Judit (1962) Az osztályomban végzett közösségi nevelésről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Laczkó, Erzsébet (1962) Оценка образа Базарова в свременной ему крижике и в крижике последних лет. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakner, Klára (1962) Cserzy Mihály munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lele, Rozália (1962) Mátyás király a magyar irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lencse, József (1962) Tiszapüspöki jobbágyi viszonyai 1718-1861. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Lestyina, Gizella (1962) Arany Buda halála című elbeszélő költeményének archaikus kifejezései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Ferenc (1962) Viharsarki parasztmegmozdulások az 1890-95-ös években különös tekintettel a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János-féle 1894. ápt. 22-i parasztmegmozdulásra. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Magyar, Károly (1962) Szójegyzék a kakasdi népmesékhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makk, Mária (1962) József Attila utóélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Martonyi, Éva (1962) Die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts in ungarischen Zeitschriften von 1948 bis 1960. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes, Edit (1962) Az időpont megjelölésének művészi kifejeződései íróink nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós , József (1962) Osvát Ernő kritikai, szerkesztői és írói munkássága a Nyugat megindulásáig. A Nyugatot előkészítő Magyar Géniusz és a Figyelő, s szerkesztőjük, Osvát Ernő. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Margit (1962) A balkáni gerle (streptopelia decaocto decaocto) bélcsatornájának anatómiája, szövettana és mikroszkopikus beidegzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Molnár, Erzsébet (1962) Orosz eredetű tükörszavak és tükörkifejezések a magyar nyelvben 1945 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mária (1962) Mai ragtalan határozóink a Jordánszky kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Éva (1962) Szabó Lőrinc költői munkássága (főként a Tücsökzene). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhi, Mária (1962) Móra Ferenc hasonlatai az Ének a búzamezőkről című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muhi K., Lászlóné (1962) A természet és az ember az északi elbeszélő irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai, Patricia (1962) Adalékok a horatiusi Ars Poetica hatásának kérdéséhez. (Boileau: L'art poetique - Arany János: Vojtina ars poeticája). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátéffy, Zoltán (1962) Kosztolányi Dezső véleménye a stílusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Júlia (1962) Szer szavunk és származékai a Bécsi Kódexben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Katalin (1962) Az időhatározói mellékmondatok kötőszavai a Huszita Bibliában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Róza (1962) Mezőtúr-termelőszövetkezeti város gazdaságföldrajzi kérdései. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nagy, Terézia (1962) Gaál József prózai munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Józsefné Skultéti, Dr. Ilona (1962) A keszthelyi munkásmozgalom a Magyar Tanácsköztársaság megdöntéséig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymiklósi, Erzsébet (1962) Strukturelle probleme in Leonhard Franks Erstlingsroman "Die Rauberbande". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Gábor (1962) Három zsoltárfordítás forrásainak problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Jánosné (1962) Németország történelmének tanítása a két-két német államban (1914-1945). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyerges , György (1962) Tömörkény István és az első világháború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszi, Jolán (1962) A "Kelet Népe" Móricz Zsigmond szerkesztése alatt (1939-1942). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Podani, Anna (1962) Порядок следования определений в современном русском языке. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, Lajos (1962) Eötvös Károly élete és művei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pogány, László (1962) Móricz Zsigmond társadalomelmélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál, József (1962) Nagykanizsa története a két forradalom tüzében (1918-19). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Radics, Jánosné (1962) A somogyi parasztság helyzete az 1905-1907-es események tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rátvai, Emília (1962) Nagyszénás község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Réti, László (1962) A Müncheni Egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Salacz, Erzsébet (1962) II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre viszonya a szabadságharcban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schadl, Jánosné (1962) Geometria tanítása az általános iskolában Háromszögek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Schwarcz, Erzsébet (1962) Thury Zoltán prózaírói munkássága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Etelka (1962) Révai József élete és irodalomkritikai munkássága a felszabadulás után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sin, Edit (1962) Gyóni Géza. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek, Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somos, Ida (1962) Goethe alakja irodalmunkban 1946-1960. Bibliográfia és repertórium, rövid összefoglalásokkal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stampf, Gizella (1962) Német jövevényszavak története (polgár, pór). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Miklós (1962) A kiskunhalasi munkásmozgalom története 1894-1919-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilva, Márta (1962) Az általános iskola uj [!új] kémia tantervének didaktikai elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilvás, Ilona (1962) Hidvégi Mikó Ferenc históriája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Tivadar (1962) Babits Mihály regényírói munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Székely, Zsuzsanna (1962) Újszász község az 1918-as polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Süveges, Mihály (1962) Дательный падеж. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, László (1962) Pán halálának legendája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács I. , László (1962) Az 1956-os ellenforradalom ábrázolása regényirodalmunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takáts Istvánné Szőnyi, Ildikó (1962) Образ нагощегося дворяника в романе Л. Н. Толстого: "Воскресение". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tomkaházy, Mária (1962) Gerhart Hauptmann der Dichter den Menschlichkeit und des sozialer Mitgefüchts und ihr Höhpunkt in den "Webern". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, László (1962) Jókai Mór novellái (1860-1880). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklósné Fehérvári, Erzsébet (1962) Az elidegenedés problémái a XX. századi magyar lírában (1900-1919) (Különös tekintettel költészetünk fő vonalára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóvizi , Júlia (1962) Petelei István (1852-1910). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Valaczkai, László (1962) Stalingrad in der Literatur der DDR. Eine Facharbeit aus deutscher Literatur. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Erzsébet (1962) A makói hagymatermelés szaknyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, József (1962) Az MKP harca Szegeden a proletárdiktatúráért 1944-48 között, a Délmagyarország tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Rozália (1962) Ínségmozgalom Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varsányi, Péter (1962) Széchenyi István nevelési nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, György (1962) Изображение крестьанства в романе "Поднятая целина 1-2 "Шолохова". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Ferenc (1962) Az értelmező és birtokos jelző a mai publicisztika és szépirodalom nyelvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágos , Judit (1962) Gelléri Andor Endre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, László (1962) Juhász Gyula és a vallás (1906-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zilahi, Gyula (1962) A szemléltetés jelentősége a földrajz oktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. július 15. 05:38:19 CEST.