Items where Year is 1959

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 97.

Aczél, Miklós (1959) A proletáriátus József Attila költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Antal, Borbála (1959) A karcagi fazekas munkamenete és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Asbóth, Edéné (1959) A "felesleges ember" az orosz irodalomban /Anyegin, Pecsorin és Oblomov/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baksay, Zoltánné (1959) Németh László történeti drámái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Bakán, Zoltán (1959) Somogysárd község személy és ragadványnevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balla, Antal (1959) Rúzsa község története az élő hagyományok alapján. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Balla, Erzsébet (1959) Zsírok és olajok. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baranek, Aranka (1959) A szegedi szűcsök munkafolyamata és szakszókincse. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Baráth, Borbála (1959) Körzővel és vonalzóval végezhető szerkesztések. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Battancs, István (1959) Az alapfoku [!alapfokú] kémia tanitás [!tanítás] fejlődése hazánkban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Biczók, Magdolna (1959) II. Rákóczi Ferenc ipari és bányászati tevékenysége a szabadságharc idején (1703-1711). BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bihari, József (1959) Szegvár és környéke gabonaféléi. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbás, László (1959) Szilikonok kémiája és előállítása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Borbély, Jolán (1959) Békés környéki szikesek növényzete. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Budinszki, Ilona (1959) Lineáris differenciálegyenletek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csekei, Sándor (1959) Kecskemét és környékének baracktermesztése. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cser, Józsefné (1959) Az első budai leányiskola története : jelentősége a magyarországi nőnevelésben. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Csányi, Jánosné (1959) Lakitelek természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

D. Nagy, Judit (1959) Szélsőérték-feladatok. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Debreceni, Pálné (1959) Miért szeretem Radnóti Miklós költészetét? BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dobos, Klára (1959) A rizs termesztése, különös tekintettel a kunhegyesi járásban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dombi, László (1959) Deszk község története. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dorka, Anna (1959) Erjedésipar, szeszgyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Duró, Lajosné (1959) Лирика М. Ю. Лермонтова. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Faludi, Mária (1959) Morfin : a mák alkaloidája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fejes, Erzsébet (1959) Jászjákóhalma természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Fidrich, Ilona (1959) Beindítóprogramok az M-3 géphez. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Forgó, Mihály (1959) Hunyadi János harcainak társadalmi és gazdasági alapja. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Földesi, Dr. Tamásné (1959) Életvágy halálvágy Ady költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Füleki, Jusztina (1959) Dutka Ákos élete és pályája. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Gyimesi, Lászlóné (1959) Mikszáth és kora. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gyukin, György (1959) Szigligeti népiessége. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Györfi, Pál (1959) Adatok a madarak táplálkozásbiológiájához. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György, Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a "Rab Ráby"-ban. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

György, Endréné (1959) A nemesi elnyomás kritikai rajza a Rab Ráby-ban /Jókai Mór: Rab Ráby című regénye alapján/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Győre, József (1959) A kertészet fejlődése Magyarországon : a virágkertészet jelenlegi helyzete. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gál, Erzsébet (1959) Nyersvasgyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth, Irén (1959) Az 1945. évi földreform végrehajtása Szegeden. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth, Károlyné (1959) A kukorica agronómiája, különös tekintettel a kunszentmártoni járás kukoricatermesztésére. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth, Mária (1959) Veres Péter tájszavai a "Három nemzedék" c. művében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Horváth, Dr. Zénóné (1959) A hajdúk szerepe Bocskai szabadságharcában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Hrabovszki, Mihály (1959) Ellenforradalom Hódmezővásárhelyen 1956-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Hursán, Éva (1959) Állati eredetü [!eredetű] gyógyszerek. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ijjas, Lajos (1959) A trigonometria alkalmazásai. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kalocsai, Dezsőné (1959) Ady és Móricz barátságáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Kanász Nagy, Imre (1959) Szentes vizei. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kardos, József (1959) Bíró Lajos, az újságíró és a novellista. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Kelemen, Mária (1959) A kurucköltészet problémája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss, István (1959) Szemléltetés az általános iskola számtan és mértan tanításomban. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kovács, Judit (1959) Az ásványolaj. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kürtösi, László (1959) Testek felszíne és köbtartalma. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Lakatos, Gyula (1959) Babits Mihály és a l'art pour l'art. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Lőrincz, Ida (1959) Szabó Pál: Talpalatnyi föld bemutatása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Makláry, Gizella (1959) A családi konfliktus rajza Móricz regényeiben /A család válsága/. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Molnár, István (1959) Kengyel község története a két világháború között. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Molnár, Miklósné (1959) Szeged-Szentmihálytelek természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Nagy, Klára (1959) A cukorrépa termesztése, különös tekintettel Abony község határára. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Parlagh, Sarolta (1959) Средства языковой стилизации и архаизации в историческом романе "Пётр I." А. Н. Толстого. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Pesti, János (1959) Alsómocsolád község földrajzi nevei. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Plaszkony, László (1959) Buj község története, különös tekintettel a felszabadulás utáni időkre. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pnesik, Lujza (1959) Zselickislak, Zselicszentpál és Töröcske községek természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Pásztor, Ilona (1959) Müanyagok [!műanyagok] ; Gumigyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rán, Béláné (1959) Vörösmarty Mihály, a drámaíró. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Rózsa, Lászlóné (1959) A vármegyerendszer bírálata nagy magyar regényíróink műveiben (A falu jegyzője, Rab Ráby, A Noszty-fiú esete Tóth Marival, Rokonok). BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sisák, Imre (1959) Kövegy és Nagylak természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Stark, Klára (1959) Nincs cím. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Stevla, Mihály (1959) Vác város története 1848-1919-ig. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sulyok, Sándorné (1959) Puskin romantikája. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó, Anna (1959) Magánhangzó-illeszkedés a mai magyar nyelvben a vegyeshangrendű szavakban. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Szabó, Katalin (1959) Kosztolányi Dezső három jelzője: bús, vén, fáradt. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó, Miklós (1959) Hogyan ábrázolta Mikszáth Kálmán a dzsentri világot műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó, Miklósné (1959) Majakovszkij a magyar irodalmi kritika tükrében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szalka, Lajos (1959) Papirkromatográfia [!papírkromatográfia]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szilasi, Edit (1959) Sárközi György élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Szilágyi, Ilona (1959) Üveggyártás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szűcs, Ferencné (1959) Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sárközi, Zoltán (1959) A Tisza halai. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sásdi, Sándorné (1959) A felesleges embertípus kialakulása Puskin és Arany László műveiben. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tamás, Jánosné (1959) Ady Endre a magunk szerelme c. kötetéből a Szent lélek karavánja c. ciklus. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1959) A differenciál és integrálszámítás alkalmazása a geometriában és a fizikában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth, Mihály (1959) A szilikátok rendszeres ásványtana és genetikája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth, Mária (1959) Csikéria természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth Imréné Pátkay, Beatrix (1959) Timföld- és aluminiumipar [!alumíniumipar]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török, Imre (1959) A valószínűségszámítás alkalmazása a szerencsejátékoknál. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török, Jenőné (1959) Kiskunhalas város természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török, László (1959) A felvilágosodás eszmei hatása a korabeli francia és magyar drámairodalomra. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Varga, József (1959) A kiskunfélegyházi iskolák fejlődéstörténete napjainkig. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga, Zoltán (1959) Indulatszók Juhász Gyula költészetében. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varjas, László (1959) Szeged környékének lepkefaunája különös tekintettel a gazdasági vonatkozásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Veress, Zoltán (1959) Ignotus "A Hét"-nél, 1890-1904. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Vitéz, Berta (1959) Vörösmarty szimbolikája a Csongor és Tündében. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Végh, Gyula Zoltán (1959) Túrkeve város felszabadulás utáni 10 évének története. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Végh, Pálné (1959) Schöpflin Aladár élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Zsoltos, Ernő (1959) A szarvasmarha külső és belső élősködői. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Zám, János (1959) A szikes talaj kialakulása, javitása [!javítása] és hasznositása [!hasznosítása]. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

nincs, megadva (1959) Pomáz természeti és gazdasági földrajza. Masters, Állami Pedagógiai Főiskola.

Érdi, Irén (1959) Kúpszeletek érintői és a velük kapcsolatos szerkesztések. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

This list was generated on 2024. július 15. 01:22:25 CEST.