Items where Subject is "01.01. Mathematics"

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 1434.

Thesis

Abonyiné Kiss, Ágnes (1999) Matematika szakköri feladatok az általános iskola 7-8. osztályában; a matematika és a programozás kapcsolata Qbasicban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamik, Katalin (2010) Szakköri feladatok az általános iskola 5-6. osztálya számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Akli, Margit (1971) A bűvös négyzetek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Albert, Zoltán (1997) A párhuzamosság 2000 éves problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alberti, Anikó (2001) Szemléletes problémamegoldás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alekszáné Lipták, Éva (2007) A számfogalom felépítése történetiségében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alker, Zsuzsanna (1982) Megszállott geométerek: szögharmadolás, körnégyszögesítés, kockakettőzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási, Csilla (2019) Sperner lemma alkalmazása a közgazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Császár, Piroska (1980) A lineáris egyenletrendszerek megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Ferenc (1964) A kombinatorikai valószínűségszámítás elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus, Jánosné (1985) A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei és módszerei az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andre, Piroska (1996) Véges testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

András, Istvánné (2009) A matematikai kompetencia fejlesztése a nem szakrendszerű oktatás keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Anisic, Anna (2023) Párhuzamos munkák online ütemezése két gépre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Dóra (2021) Arduino alkalmazása a középiskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

AntalfIné Kutyifa, Zsuzsanna (1990) A szakmunkásképző intézetben továbbtanulók felzárkóztatása matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalfi, Antal (1976) Aritmetikai kifejezések fordítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Appel, György (1968) Néhány közép egyenlőtlenségei és azok alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Appel, György (1967) A matematika fogalomszerkezetéről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Apró, Ágnes (2000) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (8. osztály). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyos, Anett (2008) XIX. századi francia matematikusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, János (1990) A tengelyes affinitás és a centrális kollineáció az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Auffenberg, Attila (1991) A számítógép fejlődése és alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avar, Katalin (1973) Halmazok az egyenesen és a síkon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Babin, Ella Katalin (2003) Duális poliéderek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Linda (2006) A magyar és a francia matematikaoktatás nemzetközi viszonylatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi, Csaba Árnyékszerkesztés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bahil Lajosné Gál, Hajnalka (1975) Bizonyítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baja, Lívia (2001) Kétdimenziós elemi sejtautomaták algebrai tulajdonságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baji, Ilona (1980) Témazáró felmérések /az 5. osztályos új matematika tanterv alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajmóczy Tiborné Németh, Ildikó (1968) Matematikai logika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bajnok, Ferenc (1988) Számítógép a technika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baka, Márta (2010) Felvételire előkészítő feladatsorok 8. osztályosok számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakay, Erzsébet (1978) A Lyukas tábla alkalmazása a matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi, Ágnes (2001) Arány, arányosság, százalékszámítás tanítása az általános iskola felső tagozatán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Mária Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Zsuzsanna (1980) Logikai készlet használata az általános iskolai matematika-tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos, Andrea (2009) Szakköri feladatok az általános iskola 7-8. osztálya számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Márk (2020) Online algoritmusok változatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa, Mária (1985) Témazáró feladatlapok az általános iskola 5. osztálya számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó, Veronika (1977) Fejezetek a geometriai szerkesztések elméletéből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakóczai, Zsuzsanna (1992) Projektív pontsorok vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balasi, Ferencné (1990) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balda, Gábor (2009) A kor, amelyben a komplex számok születtek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balla, Csilla (1994) Szakköri feladatgyűjtemény nyolcadik osztályosok számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla, Katalin (2000) Függvények vizsgálata az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Zs., Attila (1992) Polaritás szemléltetése számítógépen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballagó, Márta (1990) Geometriai szerkesztések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballai, Ottó (1980) A basic programozási nyelv zászlós-ábrákkal történő definiálása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Andrea (1991) Számítógép alkalmazása a fizikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Erzsébet (1982) Véges testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Gyuláné (1987) Koncentráció megvalósításának lehetőségei a matematika oktatásában (külső, belső koncentráció). Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, János (1990) Gráfelmélet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Kinga (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, László (1974) A törtek tanításának néhány problémája az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Lászlóné (1990) Mit ad a matematika a tudományos világnézet kialakításához? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Zoltán (2000) Érdekes matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Éva (1976) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Diána (2008) Középiskolára felkészítő szakköri feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Varga, Edit (1985) Algoritmusok és BASIC programok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balássy, Károly (1987) A centrális kollineáció és alkalmazásai az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baláti, Anita (2004) Összefüggő gráfok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Anikó (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Csenge (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Tibor (1990) Az axonometrikus ábrázolás és elemei az általános iskolában (számítógéppel). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Dóra (2018) Ragadozó-zsákmány populációk differenciálegyenletes modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Erika (2021) Túlélés elemzés cenzorált adatokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Várhalmi, Ilona (1982) Statisztikai módszerek számítógépes alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangáné Csontos, Julianna (1990) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bangó, Ildikó (1987) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka, Rita (2005) Az Euklides dinamikus geometriai szerkesztőprogram alkalmazása az általános iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó, János (1976) A sztereografikus projekció és alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bara, Éva (2000) Escher és a térszemléletünk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai, Mária (1966) Inverzió : /Geometria/. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Adrienn (1994) VIKOR Videokorrepetítor matematikából. Téma: Egyenletek (7. és 8. osztály). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Anikó (2007) A sajátos nevelést igénylő tanulók problémája a matematikával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsai, Józsefné Szemléltető eszközök és eljárások az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barcsai, Miklósné Az algebra tanítás előkészítése az általános iskola I-VII osztályában:képesítővizsgálati szakdolgozat matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bari, Zsuzsanna Piroska (2003) Számítástechnika a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Róbert (1999) A diophantoszi egyenletek rendszerező áttekintése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barsi, Józsefné (1986) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta, Henrietta (2002) Számelmélet szakköri feladatgyűjtemény. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Márta (1999) Akikről geometria órákon hallottunk... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha, András (1992) Thalész. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartolák, Judit (1980) Kongruencia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartus, Mária (1982) Euler poliédertétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Izabella (1967) A szabályos és félig szabályos testekről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barát, Katalin (1975) Új irányok a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth, Borbála (1959) Körzővel és vonalzóval végezhető szerkesztések. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bauer, Zsuzsa (1993) Absztrakt algebrai fogalmak elemi úton. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumann, Erzsébet (1977) A függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baumgartner, József (1979) Projektív geometriai összefüggések a Monge-féle és a centrális ábrázolásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baár, Lászlóné (1976) A gráfelmélet elemei és alapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Márton Képességfejlesztő feladatok a nyolcosztályos gimnázium 1-4 osztálya számára. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bege, Mártonné A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke, Ildikó (2000) Pitagorasz tétele. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bela, Tibor (1984) Egybevágósági transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bella, László (1976) A konvergencia fogalmáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Belovai, Beáta (1997) Középiskolai feladatok modem megoldási módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Józsefné (1986) A tériogatszámitás tanitása általános iskolában; Szakköri feladatgyűjtemény összeállitása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Károlyné (1984) Matematika szakköri tematika az általános iskola 5-8. osztályainak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik, Péter (2003) A Dirichlet-tétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Tibor (1988) Egyenesek párhuzamossága, párhuzamossági axióma ás történeti hátterük. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsikné Vascsák, Mária (1989) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencze, Aneta Márta (2006) Biztositásmatematika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Anna (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (5-6. osztály). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bende, Gabriella (1999) VRML a gyakorlatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bender, Alajos (1964) A közönséges törtek tanításáról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene, Andrea (2005) Zsugorított számok alkalmazása elemi feladatok megoldása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Andrea (2005) Zsugorított számok alkalmazása elemi feladatok megoldása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Gábor István (2018) Periodikus és összekötő pályák késleltetett visszacsatolás esetén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedikti, Dóra (2002) A függvényfogalom előkészítése az általános iskola ötödik és hatodik osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bengery, Zsoltné (2006) Euler 3D térgeometriai szerkesztő és szemléltető program kezelésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Anna (1984) Boole-algebrák minimalizációs problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berczeli, Sándorné (1987) Térfogatszámítás tanítása az általános iskolában. Szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bere, József (1982) A kínai, az indiai és az arab matematika fejlődése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki, Ildikó (2002) A szabályos testek az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi, Edit (1976) Mérőszámok ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beretka, Lilla Tünde (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Beretka, Lilla Tünde (2021) A realisztikus matematikai feladatok megjelenése a hazai közoktatás dokumentumaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (1990) Feladatok az oszthatóság köréből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes, Ildikó (1980) Véletlen ingadozások a pénzfeldolgozásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Györgyné Cseszkó, Katalin (1973) Az általános iskolai matematikatanítás logikai problémái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berki, Szilvia (1995) Témazáró dolgozatok a 8 - osztályos általános iskola 5-8. évfolyamai számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth, Magdolna (1967) Az inverzió és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bertalan, Viktor Százalékszámítás tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertha, Gyula (1975) Térelemek szöge és távolsága az analitikus geometriában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi, Adrienn (1998) [Területátalakítás]. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyei, Hedvig (1988) Asszimiláció, akkomodáció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdány, Dániel Péter (2020) Kritikus bevándorlásos Galton-Watson folyamatok aszimptotikus viselkedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, István (1988) A számítástechnika felhasználása az általános iskolai fizika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bikali, Alíz (2003) Az Apollonioszi érintési probléma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Éva (1995) Az ókor matematikája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Jenő (1976) Topológiai eszközök matematikai témák deduktív tárgyalása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Jenő: (1977) A topológia egyszerű fogalmai és összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Anna (1981) Folyamatábrák az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik osztálya matematika tananyagához. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Erzsébet (1983) A másodrendű görbék projektív származtatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bischof, Katalin (1980) Az apolloniusi feladatok ciklográfiai megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blahóné Gali, Erzsébet (1982) Végtelen sorok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodocz, Terézia (1960) Gyorsszámolás módszerei. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bodor, Edit (1987) Számítógép felhasználása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorfai, Éva (1977) Példák a játékelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Ágota (1976) Az aranymetszés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár, Éva (1975) A hagyományos és a korszerű függvénytanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogárné Simon, Klára (1990) Újság szerkesztő- és nyomtató program. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner, Ignác (1970) Az általános iskolai matematikai szakkör. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bojtos, Klára (2008) Szakiskolások felzárkóztatása matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boka, Mária (1979) A matematikai logika helye és szerepe az általános iskolai matematikaoktatásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, Tamás (2005) Fraktálok és a művészet kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ottó (2006) Bevezetés a Galilei-geometriába című szakdolgozatáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bollog, Melinda (2002) Pitagorasz és tétele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boor, Edit (1972) Határozatlan egyenletek és egyenletrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bor, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bor, László (1990) Kótás ábrázolás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbola, Gábor (1993) Poliédergráfok előállítása számítógéppel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbola, István (1972) Lineáris algebrai egyenletrendszerek és lineáris modellek számológépen történő megoldásának lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borbély, Julianna (1978) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bordács, Erzsébet (1958) Szabályos testek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros, Irina (2001) 9.évfolyamos szakközépiskolai tanulók 1997. és 2001. között keletkezett év eleji felmérő dolgozatainak értékelése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Martin (2021) A közlegelők tragédiája jelenség kemosztátban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Ágnes (2003) Differenciálegyenletek a hétköznapokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Martin (2018) Mutualizmusok egy varjakból, kakukkokból és macskákból álló parazita-ragadozó rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsiné Engi, Katalin Tehetséggondozás a matematika tantárgy keretében, a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsos, Teodóra (2021) Korcsoportos Varicella-modellek számítógépes vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Teodóra (2018) A varicella terjedés modelljeinek paraméter-érzékenység vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsányi, Iván (1985) Ábrázoló geometriai módszerek a szemléltető eszközök készítésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsányi, Magdolna (1961) Főtengely transzformáció. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bozsó, Márton (2004) Algebrai görbék szemléltetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozzai, Károly (1965) Geometriai szerkesztések egységátrakó vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozzay, Györgyné (1972) A kör négyszögesítésének problémájáról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozó, Franciska (1978) A halmazelméleti elemek bevezetésének célja és következményei az általános iskolai matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Braun, Anna (1980) A függvény fogalmának kialakítása az általános iskolában és ahhoz kapcsolódó megjegyzések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brenner, Erzsébet (1986) Mátrixok alkalmazása a számítástechnikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brenyó, Mihályné (1988) Matematikatörténeti ismeretek felhasználása a tehetséggondozásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brunszkó, Rudolf (1964) Szerkesztések csak körzővel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bucsu, Ferenc (1974) A végesen generálható Abel-csoportok egy problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budinszki, Ilona (1959) Lineáris differenciálegyenletek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bujda, Lajos (1993) A reziduum-elmélet felhasználása integrálok kiszámítására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukorné Kovács, Beáta (2005) 10-12 éves tanulók képességeinek fejlesztése matematika órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Szilvia (1999) A térszemlélet fejlesztése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzai, Sándorné (1986) A függvényfogalom kialakulásának tartalmi és formai lehetőségei, különféle megközelítési módjai és tanítási tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzai, Angelika (2018) A Kelly-játék és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi, Gizella (1962) Szemléltetés a matematikaórán. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bálint, Zsuzsanna (2011) Nevezetes görbék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Anita (2000) Néhány feladattípus az általános iskolában : különböző megoldási módok és szintek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Attila (1987) Az ókori, középkori kínai és indiai matematika története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi, Péter (1992) Az euklideszi sík lefedései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánkuti, Gabriella (1973) A szabályos testek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánné Hornyik, Mária (1988) A függvény fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárdosné Kováts, Éva (1989) A "matematika alkalmazása" fakultáció anyagának feldolgozása 7. c. részére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátori, Lászlóné (1987) A függvények fogalmának kialakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési, Istvánné (1966) Matematikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényei, Viktória (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak (7-8. osztály). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres, Zoltán (1995) 15 problémaszituáció matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Tünde (1999) Bizonyítások az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódis, Katalin (1999) Geometriai transzformációk, transzformációs egyenletek és alkalmazásuk a geoinformatikában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóka, Emese (1995) Fraktálok és alkalmazási lehetőségeik az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóna, Klára (1977) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsök, Csilla (2003) Tanulási nehézségek a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büttner, Károlyné (1988) Néhány szakköri feladat C - 64-re. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bеге, József (1988) A kör négyszögesítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Caimacan, Klára (2003) Bolyai Farkas és János hatása a matematikára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Caimacan, Octavian Mircea (2003) Az elemi és felsőbb matematika találkozási pontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Caimacan, Octavian Mircea (2003) Az elemi és felsőbb matematika találkozási pontjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ciftesal, Burak (2022) Isolation in Epidemic Models. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cirok, Dávid (2018) Elhelyezési feladat síkba rajzolt gráfokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba, Ernő (1986) Topologikus dimenziók kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaba, Ildikó (1996) Diofantoszi egyenletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csaba, Mártonné (1986) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csajbók, Ildikó (1994) A sakk és a matematika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csajkás, Zsófia (2019) Optimalizálási feladatok nehézségének jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Károlyné Területszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanádi, Valentin (2021) Optikai csalódások és a Casorati-görbület. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár, Péterné (2009) A derékszögű kihajtogatásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplárné Molnár, Zsuzsanna (1980) Információ kódolása és dekódolása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapó, Jenőné (1970) Másodrendű alakok, másodrendű felületek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csapó, Lászlóné (1975) Statisztikai vizsgálatok számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatai, Erzsébet (1973) A lineáris programozásról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csatlós, Erzsébet (1975) A számfogalom bővítése / törtek, negatív számok/ a hagyományos és korszerűsített oktatás mellett. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Szimonetta (1998) Bolyai János és a párhuzamosság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatári, Teréz (1986) A manipulatív tevékenység szerepe a matematikai ismeretek elsajátításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Zoltán (1995) A geometriai szerkeszthetőség elmélete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh, Zsuzsanna (1996) A számok fajtái és alakjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cselényi, Mária (1969) A testek térfogata. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csemányné Maródi, Ildikó (1986) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengőné Bicsák, Ágota (1986) A számítógép felhasználása az általános iskolában - az 5. és 6. osztályos matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cser, Lászlóné (1962) Az aktivizálás elvének alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Cser, Zsuzsanna (1963) A számonkérés az általános iskolai földrajzórán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Cserményi, Boglárka (1975) Röviden a kúpról és a csonkakúpról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserényi, Dóra (2018) Optimális portfóliókeresés benchmark módszerrel és a log-optimális portfólió. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Hajnalka (1976) Gondolkodási hibák az általános iskolai matematika órákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetvei Győri, Gabriella (2008) A szerbiai és a magyarországi matematika tantervek és tankönyvek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibi, Éva (1998) Témazáró feladatsorok matematikából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillag, Imréné (1983) Geometriai transzformációk tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csipes, Erzsébet (1978) Játékos geometriai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia, Márta (2009) Tevékenységek, játékok, érdekességek a matematikai kompetencia emelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Helga (1979) Matematika témazáró feladatlapok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonka, Sándor (2003) Nevezetes görbék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Batiz, Bernadett (2007) Munkaformák a matematika órán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Alajos (1986) A háromszorosan összefüggő sikbeli gráfok vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos, Julianna (1973) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csontos, Margit (1967) Kúpszeletek közös tulajdonságai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csorba, László (1989) Személyi számítógép használata az iskola statisztikai munkájának segítésére : (А tanulók és tantárgyak átlagának kiszámítása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Ibolya (2001) Kombinatorikai feladatok a középiskolai matematikai és fizikai lapok nyomán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás, Irén (1971) Ponthalmazok egyenesen és síkon. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csordás, Mihály (1987) számítástechnika alkalmazása a tájékozódási futó szakkör munkájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Péter (2008) Típushibák az általános iskolai tanulók gondolkodásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuma-Kovács, Rita (2019) The mathematical analysis of transmission dynamics of varicella. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuzi, István (1982) A matematikatanitás korszerűsítésével kapcsolatos kísérletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák, Marianna (2007) A függvényfogalom kialakítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Józsefné (1965) Az önálló foglalkozások megszervezése a számtantanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi, Anett (2012) Az ókori kultúrák és a számfogalom. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, János Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Juhász, Fruzsina Klára (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csécsei, László (1990) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakköri feladatgyűjtemény az általános iskola felső tagozata számára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti, Beáta (1987) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cz. Nagy, Zoltán (1991) Kétváltozós fuggvényeket ábrázoló számítógépes program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czakó, Krisztina (2007) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czapáry, István (2001) Matematikatanítás a 19.század végén Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeller, Ágnes (1974) Korszerűsítési törekvések a matematika tanításában. Halmazok, logika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czibik, Géza (1969) A törtek bevezetése az általános iskolákba. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czibikné Kónicz, Márta (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czibula, Ferencné (1976) Magyar matematikusokról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czifrák, Viktória (2003) Matematikai statisztika a testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuck, Dr. Antalné (1988) A perspektivikus ábrázolás az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czucz, Mária (1967) A geometriai szerkesztések elmélete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czékmán, Andrea (1992) Dugonics András geometriai és nyelvészeti munkásságáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D. Nagy, Judit (1959) Szélsőérték-feladatok. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Dabis, Marcell (2023) Gráfreprezentáció árhullámok modellezésére idősoros adatokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó, Ágnes (1992) Témazáró dolgozatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dargóné Jenei, Katalin (1979) Térelemek kölcsönös helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darázs, Katalin (1983) Az analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeny, Mónika (1987) Integrálfogalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli, Zoltánné (1998) A matematika története feladatokon keresztül Ókor. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, Ferencné (1964) A tizedes törtek tanítása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák, Istvánné (1978) Az ALGOL és a FORTRAN nyelv összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák, János (1964) A háromszög nevezetes vonalai és pontjai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diószegi, Judit (1997) Axonometria az építészetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobai, Gábor A matematika oktatás problémái a szakmunkásképző iskolák "B" tagozatos osztályaiban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobcsányi, János (1976) Térképszínezés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobi, Anna (1963) Bolyai geometria elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobi, Krisztina (2018) QR kódok matematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobák, Dániel (2002) Matematikai egyenlőtlenségek, középértékek és szélsőérték feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Márton (2005) A kúpszeletek története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovydénas, Dorottya (2023) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovydénas, Dorottya (2023) A játékok motiváló hatása matematikaórán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudaszegné Dobi, Szilvia (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Hermina (2000) A Fibonacci-számokról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Magdolna (1974) Korszerűsítési törekvések a matematika tanításában. Függvényfogalom kialakítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás, Mária (1976) Halmazelmélet és matematikai logikai fogalmak az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás, Sándor (1990) A számítógép és iskolai alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Duráncsik, Tiborné (1976) Grafikus ábrázolás az általános iskola matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Duzs, Zsuzsanna (1966) Kombinatórikai feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dénes, Géza (1997) A paraszféra geometriája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér, Etelka (1963) Mi a vonal? BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dévainé Kazinczy, Sára (1982) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévényi, Károly (1973) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömők, Emilia (1989) Problémamegoldás és kreativitásfejlesztés az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ecseri, Klára (1965) Játékelmélet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ecsédi, Edit (2008) A Bernoulli-dinasztia és társadalmi környezete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed, Etelka (1968) Kúpszeletek simuló körei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eisele, Vera (1974) Bolyai János és a hiperbolikus geometria. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eisele, Vera (1987) Matematikai feladatgyűjtemény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elek, Margit (1964) Determinánsok és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Elekes, Zoltán (1972) A matematika szakkör tárgya és felépítése az általános iskola 8. osztályos tanulóinak. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Elekesné Hoffmann, Ibolya (1985) Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ender, Magdolna (1974) Kétváltozós lineáris programozási feladatok grafikus megoldása általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endrédi, Emőke (1989) Poliéderek modelljei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endrész, Angéla (1987) Az implikáció és a következmény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endrődi, Mónika (1991) Sztereografikus projekció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei, Melinda (2017) Egész számok partíciói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdődi, Ildikó (1978) Ellentmondásmentességi és függetlenségi kérdések a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erős, Barbara (2008) A matematika oktatása Magyarországon és Németországban egy-egy tankönyv tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fabisz, Melinda Éva (2004) David Hilbert élete és axiómarendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fabula, Andrásné (1987) Kerület, terület, felszín és térfogatszámítás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faddi, Anita (2011) Szerkesztés az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajth, Terézia (1975) Matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Gábor (1966) A kör érintési feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Faragó, Gábor Zoltán (2021) Valós intervallummátrixok sajátértékeinek jellemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Magdolna (1978) Komplex függvények által létesített leképezések - elsősorban konformis leképezések - vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragóné Horváth, Katalin (1981) Kótás projekció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Anikó (1995) Differenciált oktatás eredményének elemzése a matematika szempontjából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Anna (1971) Fibonacci-számok. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas, Boróka (2023) A szeptikus arthritis kortikoszteroidokkal kiegészített antibiotikumos kezelésének in silico vizsgálata egy hibrid matematikai modell segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gabriella (1995) Átmenet az általános iskola 7. és 8. osztálya között a matematikai ismeretek szempontjából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Józsefné (1987) Átmenet az általános iskola és a gimnázium között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Katalin (1986) Az inverzió és alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, László (1979) A térbeli polaritás és alkalmazása szabályos poliéderek és duálisaik vizsgálatára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Tímea (1997) Síkbeli szimmetriacsoportok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Zsuzsa (2001) A Web alkalmazása a matematika oktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Ágnes (1977) A amodális logikák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasdi, Ildikó (1991) Számítógéppel támogatott tanári adminisztráció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Rakonczai, Ágnes (1990) A függvényfogalom kialakításának lehetőségei és ezek tanítási tapasztalatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazakas, Emma (1958) Törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Judit (2004) Számítógép algebrai programok alkalmazása a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Szilvia (1992) Racionális együtthatós lineáris egyenletrendszerek megoldása számítógépen tört aritmetikás Gauss-eliminációval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Éva (1980) Az analízis néhány tételének vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes, Anetta (2003) A diszkalkuliás gyermekek vizsgálata az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Anna (1965) A nem euklidesi geometriák modelljei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Gyula (1999) Tehetséggondozás matematikából az általános iskola felső tagozatán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Irma Pythagoras tétele. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete, Pálné (1987) Az átmenet problémái az általános iskola és a szakmunkásképző között a matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Viktória (2006) „Koordináta-geometria” az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felderné Jankó, Stefánia Ilona (2005) Készüljünk együtt a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, József (1980) Szállítási feladatok feldolgozása a WANG 2200/c számítógépre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Filkor, Márta (1989) Nem-euklideszi geometriák és modelljeik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Finta, János (1984) Lineáris egyenletrendszer megoldása Gauss eliminációval BASIC nyelven. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fischer, Péterné (1974) Az általános iskolai matematika szakkörök célja és feladatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Flaisz, Károlyné (1976) Matematikai érdekességek, szórakoztató feladatok szakkörön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Flaisz, Terézia (1969) Körzővel végezhető szerkesztések. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor, András (2001) Öröknaptár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Gabriella (1982) A matematikaoktatás korszerűsítésének általános elvei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Istvánné (1986) A manipulatív tevékenység szerepe a matematikai ismeretek elsajátításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Zsuzsa (1993) Másodrendű görbék és felületek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi, Mihály (1966) Egyenlőtlenségek, középértékek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Forgácsné Brlázs, Mónika (2007) Felvételi feladatsorok középiskolában tanulók számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Erika (2000) Kúpszeletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, István A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Forrai, Dorottya (2018) Differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszereiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fritz, Mária (2011) A zene és a matematika kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Funták, Alfonz A háromszög nevezetes körei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián, János Jellegzetes hibák és azok javítása az általános iskolai tanulók gondolkodásában matematika órán. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fári, János (1986) Gondolkodásfejlesztő logikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Félix, Lajosné (1971) Egyenletek tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fórizs, Sándorné (1978) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fórián, Evelin (2018) A bérek és foglalkoztatottság dinamikus modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Zsuzsanna (1978) Az Apollóniosz- és Papposz-feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi, Mónika (2002) Trükkök a matematikában, matematika a trükkökben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári, Mária (1970) Matematikai szemléltető eszközök a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földvárszki, Zsuzsanna (1977) Matematika szakkörök szervezése, vezetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fördős, Józsefné (1964) A százalékszámítás tanításának problémái az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füle, Zsuzsanna (1993) Numerikus sorok konvergenciájáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Mária (1999) Hagyományos és elektronikus számológép az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Péter (1990) Számítástechnika a technika tantárgyban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp, Péterné (1988) Átmenet az általános iskola és a középiskola között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fűzfa, Renáta Judit (2002) A szöveges feladatok megoldásának problémái egy felmérés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gacs, Andrea Judit (2001) Számelméleti feladatok szakköri feldolgozásra az általános iskolában (5-8. osztály). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajda, Beáta (2007) Szöveges feladatok megoldása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdácsi, Glória (2002) Az aranymetszés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdácsi, Glória (2002) Az aranymetszés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gajdán, Lászlóné (1975) A halmazelmélet tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galgóczy, Katalin (1980) Matematikai feladatok rajzos megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gali, Szilvia (2005) Derive alkalmazása az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyecz-Tapodi, Ágnes (2017) Innováció, a táblagép használatának bevezetése a Fénysugár Katolikus Óvodában. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Garai, Zoltán (2018) Élettartam eloszlások és alkalmazásaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazda, Judit (2004) A térszemlélet fejlesztése az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Ágnes (1999) TÖRD A FEJED ! : "Logikai" feladatok 10-14 éves gyerekeknek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál, Attila (1970) Az alsó tagozatos matematika tanítás korszerűsítése. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gebauer, András (2023) Energiaminimalizáló konfigurációk az egységkörön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelniczky, Mária (1976) A korszerű matematikatanítás néhány gondolatának megvalósítása a hagyományos tantervű 5.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Genczlerné Sarkady, Eleonóra (2017) Portfólió. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Geretovszky, Anna Réka (2023) Szabotőr baktériumok a rákterápiában: egy differenciálegyenletes modell. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerzon, Ferenc (1961) [Geometria oktatás általános iskolában]. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Gerőcs, Ibolya (1999) Érdekes feladatok a matematika szakkörökre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi, Albertné (1972) A geometria tanításának szemléletes és rendszeres foka. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gieth, Zoltán (2003) A multimédia szerepe a matematika oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Lajosné (1975) Az egyenletek bevezetésének pedagógiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gránicz, Erzsébet (1972) Lineáris programozás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gróf, Ildikó (2000) A Számírás története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grünfelder, Balázs (2022) Szórásbecslések általánosított véletlen sokszögekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grünfelder, Borbála (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Grünfelder, Balázs (2018) Konvex lemezek approximációja Hausdorff-távolság szerint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Gabriella (1975) Transzformációk szerepe a geometria tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, Vera Judit (2006) A Waldorf pedagógia sajátosságai különös tekintettel a matematika tanítására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Mihályné (2008) Különböző módszerek az általános iskola matematika tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gungl, Edit (2007) A kijelentéslogikai és a halmazelméleti műveletek kapcsolata és alkalmazásuk általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gutiné Oláh, Magdolna (1999) Szakmunkásképző iskola 9. osztályának év eleji felmérő dolgozata és elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyaraki, Judit (1999) Tehetséggondozás 5.-6. osztályban matematikából (szakköri feladatsorok). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenes, Magdolna (1989) Integrálszámítás története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyimóthi, János (2018) Kalmár László válogatott írásos hagyatékának vizsgálata képfeldolgozó technikákkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2008) A matematikai tudásrendszer vizsgálata az általános iskola 7. és 8. évfolyamán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Péter (2004) Szabályos poliéderek elemzése a MAPLE számítógép-algebrai rendszer felhasználásával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Áron István (2023) Kettő és három szereplős vállalati verseny matematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyárfás, Tünde (2018) Lineáris algebrai alkalmazások a gráfelméletben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Eszter (2004) Az olasz érettségi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Cecília (2003) A kreativitás fejlesztése matematika órán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri- Farkas, Anita (2000) Paradoxonok a geometriában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor, Mihályné Matematika szakdolgozat a törtek tanításáról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gábor, Erika (2007) Szakköri feladatok matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Éva (2009) Hogyan készüljünk a Zrínyi Ilona matematika versenyre? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Albertné (1986) A manipulatív tevékenység szerepe az általános iskolai matematika oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, János (1970) Próbálkozások a matematika oktatás és tanulás eredményességének fokozására. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál, Sándor (1977) A komplex matematikatanítási kísérlet eredményeinek alkalmazása a hagyományos tanterv keretén belül, a halmazok és a matematikai logika témakörben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálosi, Zsófia (1979) Metrikus problémák megoldása a centrális projekcióban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Anett Gabriella (2003) Motiváció,kreativitás,matematikatanulás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Attila (2000) Válogatott általános iskolai versenyfeladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Tamás (2018) A PageRank és kiszámolása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gézártné Szabó, Ágnes (2017) Portfólió. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Góbor, Mária (1974) Logikus gondolkodásra való nevelés a matematika tanítása közben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Góczen, Barbara (1993) M.C. Escher képeinek vizsgálata a geometriai transzformációk és a szimmetria tanításához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Góg, Ildikó (1983) Matematikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Góg, Mária (1980) Témazáró tudásszintmérés matematikából /A 8. osztályos ideiglenes matematika tanterv alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gógán, Dávid (2022) Consistent price systems and pricing under transaction costs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gógán, Dávid (2019) Newton-módszerek nemlineáris egyenletek megoldására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gózon, Anett (1999) A számírás története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndör, Andrea (2000) Néhány differenciálegyenlet megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndör, Andrea (2000) Néhány differenciálegyenlet megoldása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görgey, Judit (1966) Oszthatósági szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gősi, Csaba (2008) Matematika szakköri feladatok 7-8. osztály részére : feladatsorok és megoldásaik egy tanéven keresztüli versenyfelkészítésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas, Viktória (2022) Helyes következtetések a predikátumlogikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas, Viktória (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu, András (1971) Logikai áramkörök. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdu, Judit (1980) Területátdarabolás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu, Zoltán (1977) Problémaanalízis matematikai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú, Krisztina (2002) A sík kiparkettázása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Terjéki, Dorottya (2009) Analízis elemei az általános és középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmosiné Pakai, Ilona (1990) Tehetséggondozás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, Sándor (1991) Megoldástípusok a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, Zsuzsanna (2000) Nevezetes görbék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Árpád (1966) Síkgeometriai transzformációk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hammer, Csilla (1979) Kódolás problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanga, Ferenc (1967) A számok és a számolás története az őskortól az XV. századig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harasztiné Pálus, Erzsébet (1989) Térfogatszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harazin, Dorina (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Ildikó (1976) A halmazelmélet Zermelo-Frankel és Gődel-féle axióma rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harnóczy, Lajosné A gondolkodás fejlesztése az általános iskola 8. osztályában az algebra tanításával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harsányi, Gábor (2000) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hartung, Ferencné (1990) Függvénysorok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatvani, Erzsébet (1975) A szabályos testek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatvani, Erzsébet and Hornok, Terézia (1974) A háromszög tanításának programozása 7. osztály. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Dávid (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Gábor (1989) Alapműveletek számítógépen. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Imre (1968) Sokszögek és kocka átdarabolása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, László (1992) Alapvető mátrixműveletek számítógépes oktatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Mariann (2000) Egyenlőtlenségek és alkalmazásai az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Judit (2009) A kombinatorika alapvető struktúrái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Sándor (1990) Számítógép alkalmazása a szakmunkásképzők fizikatanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyesi, János Géza (2020) Egy ragadozó-zsákmány modell tér- és időbeli dinamikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Held, Ilona (1973) A gúla monografikus tárgyalása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hellerné Karl, Ágnes (2005) Témazáró feladatlapok a nyitott mondatok,egyenletek,egyenlőtlenségek és a szöveges feladatok témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hennyei, Katalin (1978) Gömbháromszögtan és néhány alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg, Ferenc (1977) Űrrandevú. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman, György (1988) Matematika szakkör szervezése és vezetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermann, Mátyás (2023) A Shapley-érték közösségekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herr, Márton (1980) Számosság a Klaua-féle rendszerben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herédi, János Márton (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, József (1987) A Fibonacci-számokról Fibonacci-sorozat és az aranymetszés, valamint megjelenésük a természetben és a művészetekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi, Katalin (1978) Témazáró tudásszintmérés az 5.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi, Anna (1982) Korreláció és regresszió. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hofecker, József (1988) Virágoskert tervezése számítógép segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hofgesang, Erika A matematikatanítás történetének kezdete hazánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hohnné Berger, Rita (1991) Fák számának meghatározása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hollósiné Sós, Krisztina (2006) A Fibonacci-sorozat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, István (2018) Expander gráfok kombinatorikai és spektrálelméleti vizsgálata valamint alkalmazásuk expander kódokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hopenthalerné Fehér, Ilona (1979) A valószínűségszámítással kapcsolatos kísérletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornok, Terézia (1975) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák, Ferencné (1988) A természetes számok tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák, Dávid (2020) Egzotikus opciók árazása bináris piacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horogh, Emilia (1969) Komplex függvények alkalmazása valós integrál kiszámításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horpácsi, Teréz (1974) Általános iskolás tanulók geometriai problémamegoldó képességének vizsgálata - gondolkodási hibák. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hortobágyi, Erzsébet Geometriai szerkesztések a körző és vonalzó korlátozott használatával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Anett (2005) Az ókori római matematika áttekintése és alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Béláné (1975) A matematikatanítás korszerűsítésének szükségessége és erre irányuló törekvéseim. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Dóra (1997) Ekvivalenciahálók. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Edit (2003) A matematikai műnyelv fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Emőke (1992) Egyenlőtlenségek és alkalmazásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ferenc (2006) Középiskolára felkészítő szakköri feladatsorok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, György (2007) Halmazlefedési probléma algoritmusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (1985) Archimédeszi kocka és duálisának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ildikó (2000) A végtelen problémája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Istvánné (1972) Számrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Katalin (1983) Az új általános iskolai matematika tanterv és tankönyvek anyagának struktúrális vizsgálata a valószínűség témakörben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Klára (1976) Statisztikai próbák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, László Algebrai alapismeretek tanítása az általános az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lászlóné (1983) Szélsőérték-feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Lászlóné (1977) A törttel való szorzás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Miklós István (1990) Euklideszi szerkesztések csak körzővel. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Tibor (1984) Számelméleti problémák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Éva (1978) Geometriai transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Éva (1966) Komplex változós elemi függvények. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth, Éva (1988) A problémamegoldó gondolkodás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Gergő (2018) Sajátértékek, regularitások, bőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Szép, Erzsébet (1976) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Bodor, Margit (1980) Színes rudak alkalmazása a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Fazekas, Erika (1981) A Basic, a Fortram, az Algol, A PL/1 programozási myelvek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horák, Andrásné (2008) Matematika gyakorló program sajátos nevelési igényű gyerekek részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki, Zoltán (1979) Kúpszeletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hradek, Judit (1978) Szakkörök szervezése és vezetése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrotkó, Klára (1988) A személyi számítógép és felhasználása az általános iskolai oktatás során. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hudi, József (1988) Az ABEL-csoportokról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hulmann, Ádám Ferenc (2021) Késleltetett differenciálegyenletek a gazdaságban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi, Hajnalka (2003) A dobókocka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Tamás Gábor (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Judit (1979) Számelméleti függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Jánosné Algebra tanítása az általános iskola VIII.osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár, Veronika (1973) A matematikai statisztika felhasználási lehetősége az orvos-biológiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hári, Bence (2021) Neurális rendszerek bifurkációi. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hári, Bence (2018) Neuronok mint dinamikus rendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hárs, Anna (2008) A matematikai térszemlélet fejlesztése számítástechnikai eszközökkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hízó, Erika (2001) Szöveges Feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóhágyi, Boglárka (1999) A számfogalom bővítése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iflinger, Teréz (1980) Nevezetes középérték tételek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ijjas, Lajos (1959) A trigonometria alkalmazásai. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Illés-Németh, Zsófia (2008) Arkhimédész. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Orbán, Ildikó (2004) Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ilyés, Albert (2008) Általános iskolai versenyfeladatok 7-8. osztály. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Isky, László (1963) Speciális determinánsok és alkalmazásaik. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Istók, Erzsébet (1988) A magyarországi matematikaoktatás története 1777-1850. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Izsák, Beatrix (1995) A mozgásból megelevenedő matematika : (Tapasztalatok a Waldorf-iskola matematika tanításából). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa, Szilvia Nevezetes egyenlőtlenségek és alkalmazásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakucs, Gyöngyi (2003) Alkalmazói szoftverek a matematika oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakó, Edit (1995) A konformis leképezésekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakó, Edit (1995) A konformis leképezésekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jancsovics, Julianna (1995) Játék vagy valóság. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janics, Zsuzsanna (1981) Reziduum-elmélet egy alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janotka, Zoltán (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaramani, Liliana (2022) Modeling Tesla Stock Dynamics: Stochastic Volatility vs GARCH Models. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeges, Tünde (1997) A Möbius-féle függvény és általánosítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeszenszky, Katalin (2002) Az analízis elemei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos, István (1997) Absztrakt poliéderek realizálása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Anna (1974) Matematika szakkörön megoldható feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Béláné (1985) Az általános iskolai geometria oktatásban alkalmazott segédeszközök, és alkalmazási lehetőségeik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Dóra Katalin (2022) A Metropolis-algoritmus optimális skálázása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Györgyné (1976) Az egyenlőtlenségek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Júlia (1976) A függvény fogalma kialakulásának folyamata, az erre vonatkozó kísérletek, kutatások az általános iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Nándor (1990) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Szilvia (1999) Tanulságos szöveges feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Dóra Katalin (2018) A Markov Chain Monte Carlo módszer elméleti alapjai és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Gabriella (1977) Két francia és a magyar ideiglenes ötödikes matematika tankönyv összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Petra (2009) Játékok matematikai szakkörre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Zoltán (2009) Szakköri feladatok matematikából, elsős és másodikos középiskolások számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nándorné Kenéz, Márta (1975) [Matematikatanítás korszerűsítése]. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jungbauer, Rozália (1977) A számfogalomról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jungábel, Éva (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jáger, Beáta (2000) Témazáró dolgozatok a nyolcosztályos általános iskola 5-8. évfolyamai számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Ágnes (1988) A számítógép alkalmazása a matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jámbor, Judit (2007) Kínai tangram a matematika tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbrik, Zsolt (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Györgyné (2003) Problémák a szakmunkásképző iskolák 9.-10. osztályának matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jármai, Lászlóné A tanulók absztraháló képességének fejlődése:a betűabsztrakció kialakítása. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Járomi, István (1992) Involució a projektív síkon (kúpszeletek nélkül). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jávor, Rita (1983) A geometriai szerkesztések elmélete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jó, Dániel (2021) Három hosszú számtani sorozatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónász, Ida (1975) A geometriatanítás korszerűsítéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józanné Sipos, Etelka (1982) Az 5. osztályos matematika tankönyv elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa, Aranka (1999) A térszemlélet fejlesztése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaczur, Gyula (1971) Kótás projekció. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kajtár, Hajnalka (2008) Kéttannyelvű matematika az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakasi, Enikő (1994) Egy új más világ... Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kakuk, Edit (1978) Ismeretlenes kongruenciák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalamárné Hary, Márta (1984) A számítógép felhasználása az általános iskolai matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár, Erzsébet (1968) Csoportok szerepe a geometriában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kapala, Szilvia (1977) Bevezetés a gömbháromszögtanba. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapitány, Erika (1979) Kongruenciák Kongruencia-rendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaprinai, Balázs (2018) Önduális duplán páros bináris kódok algebrai struktúrái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karaszi, Zoltán (2002) Feladatok a „rákmódszerrel". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karcagi, Pálné (1979) Egy nem-euklideszi geometriai modell: Taxicab geometria. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karchesz, Éva (1979) A síknak egyszerű, zárt görbével való felbontásáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, Orsolya Krisztina (2019) Centralitási mértékek stabilitásának vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Márta (1981) Diofantoszi Egyenletekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasa, Tibor (1992) Ortogonális görbeseregek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza, Ferenc (1974) Képosztályozó eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszáné Kugyela, Irén (1978) A matematikatanítás korszerűsítése és a logika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, István (1997) A Pell-egyenletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona, Katalin (1981) Archimedes matematikai munkássága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katonáné Kollár, Elvíra (2000) Bizonyítások az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazatsay, István (2002) A szorobán alkalmazása a matematika oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczi, János (1988) A számítógép alkalmazása az általános iskolai matematika órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Mária (1976) Szórakoztató matematikai problémákról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kedves, Zsolt (2004) Fraktálok az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kemény, Csaba (2009) Sakk és a matematika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderesiné Szűcs, Ibolya (2007) Segédprogram az egybevágósági transzformációk szemléltetésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Arika (1995) Lineáris diofantoszi egyenletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Sándor (2003) Cauchy szerint az analízis. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, József (1990) Számítógép alkalmazása az általános iskola matematika oktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész, Miklós (1977) Lineáris egyenletrendszerek megoldása számítógép segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész-Farkas, Zsuzsanna (1990) Commodore plus 4 programozható számítógép alkalmazása a matematika oktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerék, Borbála (1974) A vonalintegrál alkalmazása a fizikában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó, József (1965) A törtek tanítása az általános iskolában az új tanterv szellemében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kesjár, Mihály (2018) Minimális energiájú ponthalmazok vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Ildikó (1976) A matematika szerepe a csillagászatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Éva (1977) A matematikai feladatok szemléletessé tétele. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Márta (2003) Szorobán használata a matematika órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Annamária (2001) A végtelen és a zsugorított alaphalmaz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Zsuzsanna (1990) Akkomodációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Anita (1999) A Johnson poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Attiláné (1998) Varga Tamás élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Bálint Gábor (2021) A CVA matematikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Csilla (2004) Matematikatörténet:Jules Henri Poincaré életrajza és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Erika (1999) A nemeuklideszi geometriák és modellezésük. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Gabriella (1979) A differenciálszámítás és integrálszámítás fejlődéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Ibolya (1982) Érdekes matematikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, István (1959) Szemléltetés az általános iskola számtan és mértan tanításomban. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kiss, Katalin (1986) Transzformáció szemlélet kialakítása az általános iskola matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Róbert (1978) Geometriai szerkesztések elmélete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Szabolcs (2005) A matematika és a filozófia kapcsolata a püthagoraszi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tamás (1986) Számítógép alkalmazása az általános iskolai matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Árpád (1994) A Maple V programrendszer felhasználása a tanárképző főiskolák gyakorlatában előforduló matematikai feladatok megoldásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Annamária (2001) A végtelen és a zsugorított alaphalmaz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Judit (2008) Püthagorasz matematikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Rebeka (2020) Ortogonális tömbök létezése és egészértékű programozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Szabó, Ágnes (1991) Az analízis elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely, Ádám (2019) Matematikai módszerek portfólió optimalizálásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klem, József Zsolt (1998) Gráfelméleti eszközökkel megoldható feladatok az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kletner, Orsolya (2005) A matematika és a zene kapcsolata : „A zene az érzelem matematikája, a matematika az értelem zenéje.” (Sylvester). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kletner, Orsolya (2005) A matematika és a zene kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klinkóné Gábor, Margit (1988) A halmazelméleti és logikai ismeretek szerepe a felső tagozatos matematika oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klárics Györgyné Kovácsics, Ibolya (1975) Logikus gondolkodásra nevelés a matematika tanulása közben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klötzl, Aranka (2001) Feladatok megoldása és szemléltetése az EUKLIDES programmal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kmetykó, András (1979) A másodrendű görbék. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetyó, Istvánné (1978) A geometriai transzformációk alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koch, György (1975) Függvénytáblázatok készítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Imréné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Judit (1997) A nem-euklideszi geometria felfedezésének matematikai háttere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Nóra Erzsébet (2021) Matematika a laboratóriumban : matematikai modellezés kémiai kísérletekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Péter (1997) Az aranymetszés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Sándor (2007) Valószínűségszámítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ágnes (2007) Tanulási nehézségek a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsány, János (1961) Konvergencia kritériumok. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Koczó, Ibolya (2000) Végtelen sorok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohn, Róbertné (1975) Az írásvetítő alkalmazásának lehetőségei a térszemlélet fejlesztésére az általános iskolai geometria tanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koleszár, László (1987) A számítógép gyakorlati alkalmazásai az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koleszár, László (1987) A számítógép gyakorlati alkalmazásai az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár, Tünde (2005) A nulla. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kondorossy, Piroska (2005) A természettudományos tantárgyak jelenléte a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopján Kiss, Károly (1978) Középértékek konvex függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopányi, Anna (1960) Háromszögszerkesztési problémák. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kopányi, Anna Margit (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsok, János (1990) Ciklográfikus ábrázolás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormos, Ádám (2021) Modális logika elemei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, Szilvia (2001) Háromszögek szerkeszthetősége adott súlyvonal esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosznovszki, Zsuzsanna (1989) A konvex poliéderek és kristálytani vonatkozásaik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszter, Mária (1979) Számrendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz, Jánosné (1989) A kreativitás fejlesztése a szabályos sokszögek és poliéderek tanítása kapcsán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalcsik, Erzsébet (1960) A másodrendű görbék szerkesztési feladatai. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kovalcsikné Borombós, Edit (2006) A diszkalkulia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2000) A számfogalom felépítése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Anita (1998) Cabriolé. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Annamária (1991) Véges Abel-csoportok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1993) Ortogonális axonometria. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Attila (1990) A számítógép alkalmazása az általános iskolai fizika oktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gábor (1963) Másodrendű görbék, másodrendű felületek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács, Gáborné (1989) A transzformáció fogalmának alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Henriette (1991) Kótás ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Ildikó (1992) Rekurzív algoritmusok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Ilona (1961) Másodrendű görbék szerkesztése. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kovács, Istvánné (1977) Egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása során elkövetett tanulóhibák és ezek gyökerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin (1983) Kúpszeletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin (1990) A görög matematika kezdete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin Judit (2003) Az ábrázoló geometria alapjai a matematika oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Kolos Zsolt (2023) Korspecifikus vakcinálási stratégia szenzitivitás vizsgálata epidemiológiai modellekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mariann (2000) Johnson poliéderek modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (1978) Axonometrikus ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Pálné (1987) A kreativitás fejlesztése a matematikaórákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándor Az inverzió:szerkesztések inverzióval. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Anikó (2009) Matematikai játékok az interneten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Attila (2018) Genetikai szabályozó rendszerek differenciálegyenletes modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Marcell Ferenc (2020) Rejtett Markov-láncok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koválcsik, Mária (1977) Matematikai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kováts, Tiborné (1964) Térgeometria tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozik, Istvánné (1966) A függvényfogalom tanításának előkészítése az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozmáné Boka, Mária (1987) A függvényfogalom előkészítése és kialakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozmáné Dori, Edit (2006) Az egyiptomi matematika története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koós, Ferencné (1974) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kreszta, Ferenc (2019) Barátságos számpárok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsanóczi, Ferenc (1963) A törtek tanítása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krizsán, Árpád (2003) A matematika és a földrajz kapcsolata az általános iskola felső tagozatán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kruchió, Mihályné Kerület-,ívhossz-,felszínszámítás és általános iskolai tárgyalása:szakköri feladatgyűjtemény összeállítása megoldásokkal. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krum, Eszter (1994) Számelméleti függvények és alkalmazásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kubatovics, Kata (2021) Közel-kritikus elágazó folyamatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Erzsébet (1988) Az axonometrikus ábrázolás és elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Erzsébet (1976) Lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány eljárása FORTRAN nyelven. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuliga, Lászlóné Tanulói aktivitás fejlesztése és önállóságra nevelés számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulman, Tibor (1991) Implikáció és következmény fogalom a klasszikus kétértékű logikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun, Lívia (2012) Összefoglaló feladatgyűjtemény matematika központi írásbeli felvételihez 8. osztályosok részére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunstár, Dávid (2009) A teljes indukció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurcz, Julianna (1997) A VRML nyelv alapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurinyecz, Zsolt (1996) A hálóelmélet elemei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz, Edit (1984) Matematikai statisztika alkalmazása a kosárlabdázásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurunczi, Edit (1988) Homomorfia, izomorfia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutas, Éva (1987) A felzárkóztatás módszertani problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádárné Dóbé, Csilla (2007) Excel a matematika oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádárné Pirót, Katalin (2006) Számítógép használata az általános iskola matematika tantárgyának oktatásában:oktató-és matematikai játékprogramok a geometria tanításában az alsó tagozaton. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyiné Szabó, Gabriella (2011) A tanulási nehézségek korai felismerése (diszkalkulia): Az egyéni fejlesztés lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Káli, Anna (1976) A számrendszerek programja : /Az általános iskola matematika szakosított tantervű 7. osztálya számára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Györgyi (1997) Bizonyítások az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálovicsné Tóth, Katalin (1971) Az összes euklidesi szerkesztés elvégezhetősége a körző és vonalzó korlátozott használatával. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kántor, Tünde (1995) A tökéletes számok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kármánné Kolozsi, Ágnes (1986) Szemléltetési lehetőségek az általános iskolai geometriaoktatásban /térszemléletfejlesztés/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpáti, Ferencné (1963) Szöveges feladatok megoldásának néhány kérdése az általános iskola felső tagozatában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán, Olga (2003) Matematika és a művészetek kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóber, Valéria (1975) Matematikai játékok, játékos matematika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókai, Zsuzsa (2006) Az algoritmikus gondolkodás a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Árpád (2018) Long-Short-Term Memory Networks in Time Series Forecasting. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kórus, József (1981) Az euklideszi szerkesztésről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa, Erzsébet (1968) Az ellipszis tárgyalása szintetikus geometriai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kósa, Ferencné (1978) Kúpszeletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa, Ferencné (1990) A felzárkóztatás módszertani problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Dávid (2017) Online gépköltséges ütemezési probléma négyzetes célfüggvénnyel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Köszler, Antalné (1969) Projektív alapalakzatok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kövesiné Sándor, Marianna (2007) A felsőbb matematika tükröződése az alsó fokú oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kúti, Gergő (2009) Absztrakt algebrai példatár középiskolásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürtösi, László (1959) Testek felszíne és köbtartalma. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Kőhalminé Forrai, Julianna (1988) A manipulatív tevékenység szerepe a matematikai ismeretek elsajátításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőnigné Mohácsi, Teodóra (2018) A valószínűségi módszer és a Lovász Lokális Lemma mint egzisztenciális bizonyítási eljárások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi, Roberta (2003) Diszkalkulia : a matematikatanulás zavarai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Labancz, Györgyi (2003) Érdekességek és problémák a törtek tanításánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Labádi, Lajosné (1987) A területszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lacza, Éva Marianna (2006) Törtek tanítása a német általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczi, Katalin (2008) Ramsey tételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkovich Á., Réka (2003) Kúpszeletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczó, Sarolta (1977) A térbeli polaritás és alkalmazása, a kocka duálisainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajtosné Lécz, Erzsébet (1986) Szemléltetési lehetőségek a geometria tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Anita (2000) Pozitív tagú végtelen numerikus sorok konvergenciája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Ilona (1979) A halmazelméleti fogalmak kialakítása az 1-5 osztályos tanulóknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Lászlóné A két Bolyai élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Margit (1977) A matematikai gondolkodásra nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos, Anita (2000) Pozitív tagú végtelen numerikus sorok konvergenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos-Tóth, Szilvia (2003) A francia és a magyar tanárképzés összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatosné Tóth, Anita (1999) A geometriai transzformációk rendszerezésének lehetősége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laki, Sándorné A matematikatanítás korszerűsítésének kísérletei falusi általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lasancz, Ferenc (1978) Centrális projekció és perspektíva. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laurinyeczné Szente, Éva (2008) A matematikatanítás fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai, Olga (1977) A másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Krisztián (2007) Felvételi feladatsorok középiskolában továbbtanulóknak matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Liga, Erika (1976) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liptai, Attila (1988) Számítógép alkalmazása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipták-Lukácsik, Katalin (1990) Egy különleges toroid, és változatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litauszki, Zoltán (1991) Az ókori görög matematika egyik szellemi műhelye a püthagoraszi iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litkei, Katalin A természetes szám fogalmának kialakítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litvai, Györgyné (1982) Órán kívüli matematikai foglalkozások vezetése és szervezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Locskai, Béla (2021) A véleményösszegzés kapcsolata a preferencia alapú szavazásokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locskai, Béla (2018) Szavazási paradoxonok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucz, Szabolcs (2000) Trigonometria a hiperbolikus geometriában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Luczó, Dominik (2020) A radiatív transzfer egyenlet tulajdonságai és egy kétdimenziós szemidiszkretizációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Rita (2004) Általános iskolai szakköri feladatok matematikából:szöveges feladatok megoldása egyenlettel:7-8.osztály. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ládonyi, Ferenc (1990) Számítógépes függvényvizsgálatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Eszter (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Gyuláné (1988) A függvényfogalom kialakításának tartalmi és formai lehetőségei, különféle megközelítési módjai és ezek tanítási tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Ilona (1996) Modális és többértékű logika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Márta (1977) A számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázi, Andrea (1992) Oktatóprogram néhány síkidom területéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár, Edit (1992) Számrendszerek és tanításuk az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár, Emese Zsuzsa (2000) Akikről algebra órákon hallottunk... BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lédeczi, Gyöngyvér (2000) A modellezés elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lédeczki, Katalin (2003) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Andrea (2005) Dinamikus geometriai szerkeszthetőség az Euklides nevű geometriai szerkesztőprogrammal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Machanné Tatár, Rita (1991) A matematika tanítása, szemléltetés a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maczák, Bálint (2018) Aktivitásjelek és aktivitásszámolási módszerek analízise. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madaras, Erzsébet (1973) Haar Alfrédról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magos, András (1986) Személyi számítógép használata az iskola statisztikai munkájának segítésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar, Beáta (2003) Differenciálegyenletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Ferenc (1988) Disztributív hálók. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mahó, Teréz (1980) A WANG-BASIC programozási nyelv megadása zászlós ábrával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major, László (1995) Logikai feladatok a matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Majoros, Gyuláné (1979) Órán kívüli matematika tanítás szervezése és vezetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makányné Átrok, Anikó (2008) Szintrehozási minimum program a negyed-, ötöd- és hatod évfolyam végére, különös tekintettel az alsó tagozatos követelményekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makári, Bertalan (1971) Számelméleti függvények. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Malik, Erzsébet (1963) A hasáb, henger, gúla, kúp és a gömb axonometrikus ábrázolása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mandic, Blanka (2023) A rezolúciós eljárás és bonyolultsága és bonyolultsága a nulladrendű logikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marik, Edit (1999) Érdekességek a Fibonacci- sorozatról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markovics, Mária (1983) Geometriai egyenlőtlenségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó, Andrea (2007) Versenyfeladatok és didaktikai vonatkozásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Mária (1969) Síkidomok területének részletes vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Marosy, Sarolta Logikus gondolkodásra való nevelés a számtan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marozsán-Guganovich, Éva Márta (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Marsi, Viktor (2023) Európai országok klaszterezése szociális kontakt struktúra és szocioökonómiai mutatók alapján epidemiológiai modellek segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martin, Regina (1995) Matematikai versenytesztek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Martinusz, László (1991) Kúpszeletek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton, József (1978) Illeszkedés a koordinátarendszerben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maráczi, Ildikó (2002) Számelméleti és mértani feladatok kettős látásmódban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti, Katinka (2008) A felsőbb matematika alkalmazása a számfogalom felépítése során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Antalné Link, Anna (1973) Végtelen a matematikában és a filozófiában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matusik, Sándor (1967) Összegezési eljárásokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matuska, János Egyenletek közelítő megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz, Dr. Jánosné (1990) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mayer, Tamás (1990) A számítástechnika oktatása és felhasználása a matematika tanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mayer, Zoltán (1973) A Farkas tétel néhány bizonyítása és általánosítása, kapcsolata a lineáris programozással. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Medvegy, György Szabályos sokszögek szerkeszthetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyeriné Borsó, Éva (1979) Az euklideszi osztás és alkalmazásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melczer, Zsófia (2000) A helyiértékes számírások kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mencser, Sándor (1972) Másodrendű görbék projektív tárgyalása és tulajdonságaik. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mencser Sándorné Megyeri, Ibolya (1972) A nem-euklideszi geometriák és modelljeik. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mertz, Mónika (1975) Halmazelméleti és matematikai logikai alapfogalmak az általános iskolai tananyagban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Merényi, Judit (1967) Ívhosszúság, terület felszinszámítás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mester, Anikó (1989) Az analízis elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezey, Klára (2002) Fraktál a természetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Micskó, Zsuzsanna (1983) Az általános iskola 6. osztály nevelés és oktatás tervének összehasonlítása a tanulók rendelkezésére álló segédanyagokkal matematikából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihálffy, Lajos Vízdíjszámlázás és kapcsolódó feladatok IBM PC-re adaptálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi, Gabriella (2001) A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Katalin (1989) A számfogalom alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós, Zsolt Dániel (2021) Szimplex éleit érintő gömb és a Soddy-Gosset tétel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Zsuzsanna (1971) A komplex számok néhány geometriai alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mikula, Erzsébet (1977) Algoritmizálás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikula, Erzsébet (1966) Hatványvonal. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mikó, Zsoltné (2021) Szigetek elemi úton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Beatrix (2002) Általános iskolai feladatok kettős szemléletben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Beatrix (2002) Általános iskolai feladatok kettős szemléletben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Márta (2007) Tehetséggondozás 5.-6. osztályban matematikából (szakköri feladatsorok). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi, Márta (2007) Tehetséggondozás 5.-6. osztályban matematikából (szakköri feladatsorok). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Ferenc (1960) A közönséges törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mohácsyné Ludl, Mária (1980) Halmazok számossága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Erzsébet (1976) Szórakoztató matematikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Gézáné (1976) Nem-Euclidesi szerkesztések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, László Számítógépek az általános iskola statisztikájában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Tünde (2004) Naptárkészítés és időszámítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Emese (1985) A szemléltetés funkciója az 1978-as évben /különös tekintettel a matematika tananyagára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnárné Sürű, Zsuzsanna (1990) Tehetséggondozás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moravszki, Gábor (2009) Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Erzsébet (2009) Valószínűségi kísérletek 8-14 éves gyerekeknek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvainé Molnár, Ilona (2004) Szöveges feladatok tanításának módszertani kérdései egy országos felmérés kapcsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Moró, Eszter (2005) A számítógép mint motivációs eszköz az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsi, Matild (1977) Függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi, Zsuzsa (1976) Egybevágósági transzformációk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murakeözy, Péter (1968) A népiskolai, polgári iskolai és általános iskolai számtantanítás összehasonlításának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Murvai, Magdolna (1988) A k-értékü logikák függvényteljessége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murárik, Lászlóné (1986) Halmazelmélet az általános iskolai geometria tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mutier, Uszáma (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai, Julianna (1960) A determinánsok alkalmazása az analitikus geometriában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mákos, Annamária (2006) A számírás és számolás története,számrendszerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Gábor (2001) Körbe szerkeszthető sokszögek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, János (2005) Gondolkodtató matematika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus, Krisztina (1994) Tantárgy-integráció és szabadsáv az általános iskolai felső tagozatos oktatásban. Kísérlet az arány új módszerekkel való tanítására tantárgy-integráció és szabadság keretében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márok, Istvánné (1986) Területszámitás és általános iskolai tárgyalása. Szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton, Jánosné (1972) Elsőrendű differenciálegyenletek közelítő megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Márton, Dávid (2020) De Bruijn-sorozatok leszámlálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Ferenc Miklós (2005) Szakköri feladatok számelméletből az általános iskola 8.osztályosai számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Pálné (1979) Függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, Zsuzsanna (2008) Függvények tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó, Lajos (1992) A számítástechnika alkalmazása az általános iskolai geometria oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méreiné Illyés, Anikó (1983) A számok és a számrendszerek fogalmának kialakítása a korszerű matematikatanítás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mérfalvi, Zsuzsa (2005) A magyar és az amerikai matematika oktatási rendszer összehasonlítása 10 és 16 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Méri, Gizella (1977) Haar Alfrédról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészár, Jozefa Katalin (1967) Matematikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Anikó (2001) Szemléletes projektív geometria. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Károlyné (1987) A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Lászlóné (1961) Szemléltetés és szemléltető eszközök az általános iskolai számtan és mértan órán. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mészáros, Magdolna (1977) A kombinatorika tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Mihály (1982) A tizedes törtekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Márk (2022) Geometriai valószínűségek kísérletes ellenőrzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Márk (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Szilvia (2001) A kúpszeletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ágnes (1997) A Fibonacci-sorozat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Éva (1978) A matematikatanítás korszerűsítése: a függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros, Tibor Richárd (2018) Dinamikus arbitrázs elmélet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Gyula (1979) Geometriai transzformációk a digitális képek feldolgozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móriczné Kósa, Anikó (2006) A zsugorított számok algebrája és az elemi matematika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, Mónika (1990) A geometriai szerkesztésekről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mülbacher, Tünde (2010) A differenciált oktatás lehetőségei, különös tekintettel az elmaradók felzárkóztatására a Tanoda Program segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N.Szabó, Anikó (2001) Kombinatorikai feladatok az általános iskola 5-8. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Brigitta (1997) Barangolás a feladatok világában : (Feladatgyűjtemény matematikából 13-15 éveseknek). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Csabáné (1988) A racionális számtest felépítése az absztrakt algebrában és a racionális számok tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Edit (2005) A Voronoi diagram alkalmazásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erzsébet (1982) Munkaeszközök használata az általános iskolai matematika tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Erzsébet (1981) Számrendszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Erzsébet (2005) A sík egybevágósági transzformációcsoportjai a művészetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gabriella (2006) Hálóelmélet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely Ármin (2022) Alfaherpeszvírusok dinamikus transzkriptom profil vizsgálata harmadik generációs szekvenálási módszerekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ibolya (1972) A geometria korszerű tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ilona (1980) Kétváltozós korreláció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ilona (1976) A véges testekről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, István (1989) Számítógép az általános iskolai matematikai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Katalin (1973) A Fourier-sorokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Katalin (2005) Pitagorasz és tétele: alkalmazása az iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Miklós (1980) Az algebra és számelmélet fejlődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1963) Euklidesi algoritmus és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1973) Logikai- és tréfás matematikai feladatok az általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Mária (1970) A gráfelmélet alkalmazásairól. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ádám (2021) A Mimulus nemzetiségbe tartozó virágok reakció-diffúzió rendszer által  vezérelt mintaképződése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes (2005) Fraktálok a természetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágota (1989) Kongruencia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Éva (2006) Matematika a művészetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anikó (2008) Az ősi maják kultúrája és számmisztikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bernadett (2008) Matematikai alapismeretek az általános iskola 5-8. osztályában Magyarországon és az USA-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktória (2020) Stabil párosítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Dénes, Mária (1999) Tudásszintmérő feladatlapok matematikából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Papp, Mária (1989) A számelmélet elemeinek feldolgozása szakköri foglalkozásokon. -szakköri feladatgyűjtemény-. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Neducza, Szvetiszlávné (1974) Korszerű módszerek az általános iskola első osztályának számtantanításában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nekita, Kornélia (2007) A mérés kialakulásának története és tanítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Ágnes (1974) A lineáris programozás és a szimplex módszer. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nguyén, Thi Lién (1978) A geometriai szerkesztések elmélete : a körzővel szerkesztés-az inverzió alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyeste, Ferenc (1992) Arkhimédész az ókor legnagyobb matematikusa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyitray, Tamás (1987) A geometriai szerkesztések elmélete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyárasdy, Lászlóné A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Gabriella (1985) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári, Éva (1977) Ellentmondásmentesség és függetlenség a matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri, Nikoletta (2009) Fejezetek a korai matematikatörténetből (Egyiptom, Mezopotámia és India matematikája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasi, Krisztina Veronika (1998) VRML a gyakorlatban Hogyan használható fel a VRML az általános iskolai geometria tanításában? BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádudvari, Katalin (1977) Egyenlőtlenségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádudvary, Jenő (1969) A szöveges feladatok tanítása az általános iskola alsó tagozatában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nánai, Csaba (1988) Izovonalas térképek számítógépes elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nánási, Rozália (1987) Extrémális pontrendszerek. A sík lefedése egybevágó körökkel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Néma, Pál (1976) A számfogalom kiterjesztése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Német, Fruzsina (2018) A hasznosságelmélet egy alternatívája: a kilátáselmélet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gyula (1964) Valószínűségek klasszikus kombinatorikai kiszámítási módja és valószínűségek kiszámítása geometriai módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh, István (1990) Számítógép alkalmazása a személyi jövedelemadó kiszámításához. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Judit (1982) Ismeretlenes kongruenciák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Judit (1986) A felzárkóztatás módszertani problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Klára (1978) A függvény fogalmának kialakulása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tünde (1986) A hiperbolikus geometria szemléltetése a Poincare-féle körmodellen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Anna (2020) Általánosított log-Moyal eloszlás: egy új vastagfarkú káreloszlás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Kukucska, Erika (2008) Elemi matematika-szakköri feladatok általános iskolásoknak : „Ami elemi az nem biztos, hogy egyszerű”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nóbik, Sándor (1980) Centrális projekció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláhné Utassy, Erzsébet Szakköri feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán, Gáborné (1975) A gömbháromszögtan néhány fontosabb tétele és alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán, Sándor (1975) A kombinatorika felhasználása a számelméletben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ormódi, Béla (1987) A számítógép alkalmazása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroján, Troján (1969) A tanulóknál előforduló számolási hibák elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orovecz, Máté (2023) A figyelmetlen utas-probléma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlánczi, Orsolya (2020) Képakasztójáték. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ott, Éva (2000) Pitagorasz-tétel. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pakai, Ilona (1979) Gömbháromszögtan és néhány alkalmazása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotai, Ferencné (1986) A valószínüségszámítás alapfogalmainak tanítása az általános iskolában játékok segítségével. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotai, Lászlóné (1987) A felzárkóztatás módszertani problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotai, Lászlóné (1975) A matematikai logika jelentősége és szerepe a korszerű matematikatanításban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotay, Anikó (1967) Hozzá nem férhető távolságok meghatározása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palánkai, Tiborné (1988) Sík- és térgeometria együtt tanítása az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti, Gabriella (1976) A számítógép felhasználása a pedagógiai gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk, Jánosné (1989) A halmazelmélet ég a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Panajoth, Ágnes (1975) Szabályos sokszögek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pancza, Ibolya (1978) A geometriaoktatás korszerűsítéséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pandur, Ágnes (1977) Az általános iskolai tanulók térszemléletének fejlesztése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Panyikné Veres, Anikó (1999) Középiskolai felvételire előkészítő szakköri feladatok gyűjteménye. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, Zsigmond (1964) Geometriai szerkesztések egyélű vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papdi, Antal (1958) Apollonius feladatainak megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papdi, Edina Rózsa (1997) A fraktálokról egyszerűen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, István (1982) Metrikus térgeometriai problémák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Zoltán (1976) A tetraéder főbb jellemzői. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Mária (2008) Elemi matematika feladatgyűjtemény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Raffay, Márta (1982) Motiváció a matematika órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papvári, Dániel István (2022) Véletlen körpoligonok területének eloszlása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Zoltán (1989) Intervallumfüggvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patay, Judit (1976) Számelméleti függvények és számelméleti problémakörök. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paula, Perez Alvarez (1985) Szabályos és félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikné Vízkeleti, Katalin (1995) A kótás ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Peczár, László (1990) Szemléltető eszközök készítése Monge-féle ábrázolás felhasználásával. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pereczes, Zsolt (1965) Geometriai szerkesztések párhuzamosélű vonalzóval. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perei, Erzsébet (1967) Lineáris programozás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Peringer, Eszter (1976) Mesterséges holdak pálya adatainak meghatározása számítógéppel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pernyés, Edit (2001) Középértékek a matematikában és felhasználásuk szélsőérték-feladatok megoldása során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi, Mária (1980) Relációk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrecz, Barbara (2004) Matematikai szoftverek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik, József (1979) Logikai áramkörök. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki, László (1989) A tengelyes affinitás az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki, Mónika (1996) Az algebrai egyenletek, egyenletrendszerek vizsgálata az ókorban és a középkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrás, Tamás (2019) A kínai egykepolitika matematikai modellezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, Tamás (2005) Egy dinamikus térgeometriai program készítése és alkalmazási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczi, Ernőné (1972) Kombinatorika ás alkalmazása a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pilán, Viktor (2009) A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség fejlődése és fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Zoltán (2008) Matematikai szimbólumok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Antalné (1998) Kombinatorika az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Ildikó (1986) A projektív geometria alapjai és középiskolai alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Tamás (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Teréz (1978) A halmazelmélet tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Tamás (2020) Elsőrendű egészértékű autoregresszív folyamatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piroska, Ferenc (1998) Játék és motiváció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Plauschin, Katalin (2006) A matematikusok és a zene - A Bolyaiak zeneelmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pleschinger, Sándor (1984) Függvények tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pletka, Katalin (1973) Nevezetes számelméleti függvények. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Podmaniczky, Szilárd (1987) Számmisztika. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prohászka, Ildikó (1987) Másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ptak, Antal (1964) Algebrai és transzcendens egyismeretlenes n-ed fokú egyenletek közelítő megoldásai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Puskás, Dr. Albertné (1987) Számítógép az oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, János (1998) Számelméleti szakköri feladatok az általános iskola 7. és 8. osztálya számára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál, Klára (1978) Munkaeszközök szerepe a korszerű matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfi, Anikó (2005) A népszerű matematika:érdekességek, melyekkel egy tanóra színesebbé tehető. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Ildikó (1995) Érdekességek a végtelenről gyerekeknek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfistyák, Zsuzsanna (1984) Kombinatorikai feladatok az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálréti, Miklós (1968) Az algebra tanítása az általános iskola VIII. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálus, Erzsébet (1978) Mit és hogyan tanítsunk halmazelméletből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Páncsics, Gyöngyi (2008) Matematika az ókori egyiptomi kultúrában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Párczenné Bartos, Magdolna (1987) Az algebra története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztó, Dániel (2009) А л története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Csilla (2008) Szöveges feladatok matematikából 7-12. évfolyam számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péli, Katalin (1973) A gömbháromszögtan tételei és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pénzes, Katalin (1971) Magasabbfokú kongruenciák. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter, Roland (2019) Interaktív matematikai példatár tervezése és fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péterfia, Nóra (2006) Kúpszeletek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósfai, Lőrinc (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósza, Istvánné (1969) Tetraéder az elméletben és a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Racsko, Györgyné (1979) A négyszín-probléma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Racskó, György (1979) Homeomorfia és konvergencia. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rada, Sándor (2006) A püthagoreusi iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rada, Sándor (2007) A püthagoreusi iskolák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Radics, Béla (1988) Projektív leképzések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radics, Katalin (1975) Játékos matematikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radvánszki, Erika (1984) Integrálfogalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Raffai, Endréné (1978) Az inverzió és alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rapavi, Róbertné (1982) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rapcsányi, Katalin (1981) Ön-Duális Poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reinhardt, Zsuzsanna (1977) Implikáció és következmény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reisz, Éva (1970) Az algebrai egész számokról. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Remsei, Nándorné (1966) Bűvös négyzet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Retkes, Csilla (1998) Matematikai tehetséggondozás 10-14 éves korban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes, Sándor (1991) Arnyékszerkesztés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rigó, Margit (1966) A matematika tanítás néhány kérdése a reformtanterv tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ristyák, Judit (1975) A valószínűségszámítás programozott tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rizmajer, Anita (2006) Egyszemélyes matematikai játékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rosztóczy, Csaba Ákos (2023) Képfelismerő algoritmusok interpretálhatóságának matematikai módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Roxin, Györgyné (1998) A halmazokról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsinszky, László (1988) Feladatok komplex változós függvények határozott integráljából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruckné Papp, Éva (2008) Tehetséggondozás az általános iskola 5. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rumpf, Krisztina (2002) Titkosírások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ruttkay, Csaba (1979) A függvények tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Anita (2000) Differenciálegyenletek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Beáta (1999) Lineáris függvénytranszformációk és alkalmazások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Erika (1989) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Ibolya (1985) Sorozatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Imre (1974) Szórakoztató matematikai problémák. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Rita (2005) Matematikai feladatok szemléletes megoldása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Dániel (2018) Szöveges feladatok kategorizálása, feladatírói és megoldói stratégiák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rák, Magdolna (1966) A mérték és integrál modern fogalmának kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rákóczi, Mariann (1987) Mérőszámos ábrázolás. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rárósi Mihályné Gera, Edit (1980) A párhuzamossági axiómáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráskai, Edit (1977) Az írásvetítő alkalmazása a matematika oktatásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rátki, Luca (2023) Lassútól a szélsebesig: Kvadratikus APN-függvények időhatékony Gamma-rang számítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész, Erzsébet (1977) Matematika témazáró dolgozat az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Ibolya (1990) Véges csoportok szerkezete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sajó, Ida (1961) Terület-,felszín-,térfogatszámítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem [1945-1962].

Salamon, Éva (1963) A komplex számok teste. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sallay, Mária and Adamkovich, István (1964) Világnézeti nevelés az általános iskolai matematikatanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sassy, Emese (1966) Valószínüségszámítás kombinatórikus módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schadl, Jánosné (1962) Geometria tanítása az általános iskolában Háromszögek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Schauerné Hraskó, Erika (2005) Az Euklides geometriai szerkesztőprogram használata az általános iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schimpl, Teréz (1966) Az egyenletek közelítő megoldása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schriffert, Éva (1983) Determinánsok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schulcz, István (1983) Az írásvetítő használata a geometriai transzformációk tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebők, Magdolna (1980) Vektorok alkalmazhatósága a geometria-feladatok megoldásánál általános iskolai szakkörön. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebők, Renáta (2022) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Renáta (2007) Matematikai játékok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Kiss Papp, Erzsébet (1990) Kerület-, ívhossz és felszínszámítás. Szakköri feladatgyűjtemény. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Selmeczi, Judit (1989) Euler élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres, Imre (1997) A prímszámok eloszlása a természetes számok között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres, Judit (2004) Egyenletek, egyenlőtlenségek rendszerezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, György (1978) Másodrendű görbék. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Gáborné Matematikai játékok. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Jenőné (1984) Függvények elemi vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Lajos (1991) Adattárolás különböző adatstruktúrák esetén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Mária Geometria tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simoncsits, Andrásné (1986) A kreativitás fejlesztése a matematika órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simosca, Marián (2023) A maximális folyam probléma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka, József (2018) Az alternáló és a projektív speciális lineáris csoportok egyszerűsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka Józsefné Marosszéki, Katalin (1964) Bevezetés a komplex számokba. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos, Sándor (1976) A gondolkodásfejlesztés egyik eszközéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sirokmán, Ágnes (2006) A szabályos testek és csillag-alakzataik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sirokmán, Ágnes (2003) Az összeadás művelete az alsó tagozatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltészné Almási, Ildikó (1987) A számelmélet elemeinek feldolgozása általános iskolai szakkörön. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi, Ildikó (1990) Az összetett és az inverz függvény fogalmának kialakítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyai, Eszter (1969) Geometriai transzformációk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somogyiné Katancsics, Julianna (1983) Az inverzió és alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári, Lajosné (1986) Számelméleti problémák számitógépes megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somosy, Katalin (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Gábor (1980) Matematikai játékok BASIC nyelvű programjai a WANG 2200/C számítógépre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Julianna (1973) A lineáris egyenlőtlenségrendszerek és gyakorlati alkalmazásuk. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós, János (1990) Egybevágósági leképezés ás általános iskolai vetülete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Krisztina (1997) Egy matematikai felmérés a körmendi 14 évesek körében a monitor típusú vizsgálatok alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Piroska (1971) Az analízis, mint a fizika matematikai apparátusa. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Spir, Rebeka Petra (2023) Aritmetikai gráfok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner, László (1992) René Descartes. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stolczenberger, Cecília Egyenletek közelítő megoldása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stomp, Ildikó (1975) Szórakoztató matematikai játékok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strimpfli, Olga (1976) Kombinatorikai kérdések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Suba, Csaba (2005) A matematika érettségi vizsga története Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suba, Melanie (2021) Boole-algebrák, hálók és Boole-gyűrűk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulik, Edit (1958) Vektoralgebra. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Sulik, Szabolcs (2006) GeoGebra:Egy dinamikus geometriai program. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Susánszki, Tímea Judit (1998) Bizonyítások az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Svajda, Vilmos (1978) A matematikaoktatás korszerűsítésének problémái /Logika/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabados, Gizella (1967) Nem tízes alapú számrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabics, Erzsébet (1967) Másodrendű felületek /7 db modellel/. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Alexandra (2021) Rejtett Markov modellek és alkalmazásuk a demencia felismerésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Anikó (1992) Gyakorlati jellegű síkmértani feladatok az általános iskolai matematikában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Barnabás (1998) A MAPLE a középiskolai matematika-oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Csilla (1991) Szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Erzsébet (1975) Fiktív kérdőív statisztikai elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gabriella (1994) A valószínűségszámítás egy lehetséges, szemléletes bevezetési módja az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Gézáné (1975) A közönséges és tizedes törtek párhuzamos és réteges tanítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ilona: (1976) A geometria oktatása a korszerű és a hagyományos matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Irén (1974) Sokszögek és síkidomok területének axiomatikus tárgyalása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, István (1986) A Commodore 16 számítógép alkalmazása az általános iskolában a függvények és függvénytranszformációk tanitásánál. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, István (1990) Függvények számítógépes vizsgálata az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Jolán (1983) Hiperbólikus geometria. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (1995) Permutációcsoportok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (1969) Szabályos és félig szabályos testek térfogata. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (2004) A matematikatanítás lehetőségei egy tábor keretében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Klára (1979) Kombinatorikai feladatok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Klára (1958) Pythagoras tételének bizonyítása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó, Klára (1961) A törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szabó, Magdolna (1987) Tengelyes és középpontos tükrözéssel megoldható feladatok gyűjteménye az általános iskolai szakköri foglalkozáshoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mihály (1969) Szemléltetés az általános iskolai geometria tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária (1978) Az elsőrendű közönséges differenciálegyenletek egzisztencia- és unicitástételéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mária (1980) A valószínűségszámítás a korszerű matematika oktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsa (1976) Eljárások függvénytáblázatok készítéséhez fortran nyelven. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zsuzsanna (1998) Catalan- számok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágnes (1977) А ВАSIС programozási nyelv zászlós ábrázolása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ágnes (1978) Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Martin Barnabás (2018) Diagonális Ramsey-számok és R(3,k) becslései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Battancs, Renáta (1998) A fraktálokról egyszerűen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Tanács, Valéria (1987) Görbefelületű testek térfogat számításának tanítása az általános iskolában. Szakköri feladatgyűjtemény összeállítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Varró, Julianna (1984) A Kis Matematikusok Baráti Köre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakálos, Margit (1970) A szabályos testek. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai, József (1960) Másodrendű görbék, másodrendű felületek. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szalamia, Lóránt (2007) Origami a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, András A számtan tanítása a részben osztott iskolák önálló foglalkozásain. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay, Balázs (2006) Elemi és felsőbb matematikai módszerek a tanári munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay, Mihályné (1966) Törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalay, Balázs István (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szalayné Majernyik, Marianna (1991) A képességfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei. Feladatgyűjtemény az általános iskolai szakköri foglalkozáshoz. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szaljak, Irén (1967) Logikus gondolkodásra nevelés a matematika órákon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalma, Réka (2020) Dowker típusú tételek és általánosításaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalók, József (2005) Geometriai algebra az ókori görög matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi Nagy, Anna (2004) A terület fogalma és alkalmazása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyó, István (2007) Tehetségfejlesztés matematikából az általános iskola 8. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szathmáry, Istvánné (1990) Tehetséggondozás a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium programja szerint. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatmári, Imre (1988) Egyenlőtlenségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatmári, Mária (1966) Koncentrációs lehetőségek komplex munkák tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szatmári, Rita (2002) Matematikatörténet általános iskola 5-8. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szederkényi, Barbara (2002) Szakköri feladatlapok matematikából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi, Gabriella: (2002) Szemléletes problémamegoldás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegény, Julianna (1975) Boole-algebrák. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekera, Zsuzsanna (1977) Poliéderek, szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemenyei, Ferenc (1966) Egyenlőtlenségek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemenyei, Ilona (1967) Egy tárgy, a matematika nevelési hatásának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenczi, Sándorné (1988) A terület fogalmának általános iskolai tárgyalása és mélyítése. Szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei, István (2018) Néhány szummációs eljárás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrő, Zoltán (1978) Az esztétikumról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentpéteri, Erzsébet (1976) A folyamatábrák alkalmazása az általános iskola fizika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerda, Zsófi (2020) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencse, Donát (2023) Online tanuló algoritmusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri, Zoltán (2009) A misztikus pitagoreusok, avagy a számelmélet alapjainak lefektetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szibilla, Dorka (2021) A Benford törvény elmélete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Ottó (1987) Affinitás és kollineáció az ábrázoló geometriában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziklai, Attiláné (1976) A térszemlélet kialakítása a korszerű általános iskolai geometriaoktatás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikoráné Duba, Ida (1979) Átlóval nem rendelkező poliéderek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikoráné Duba, Ida (1987) A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziky, Csilla (1982) A Pascal-háromszög. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szili, Zsuzsanna (1982) Nemlineáris egyenletek megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilvási, Ferenc (1980) Bérszámfejtés számítógépes lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Anna Sára (2023) Véges testek, féligtestek és alkalmazásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Balázs (2021) Lineáris algebrai ismeretek alkalmazása a képtömörítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Ferenc (1980) Síklapú testek axonometrikus ábrázolása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Ferenc (2003) Végtelen sorok konvergenciája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilák, Zsófia (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szilák, Zsófia (2022) A matematikatanítás lehetőségeinek és nehézségeinek vizsgálata a távoktatás elején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai, Csilla (2020) Frakcionálisan integrált ARMA-folyamatok erős stacionaritása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai, Judit (2009) Gondolkodási és tanulási nehézségek a matematikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirtes Gáborné Orosz, Iringó (1971) A tört fogalmának kialakítása az 1958-as és az 1962-es tanterv és utasítás alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sziráki, Margit (1974) Nem euklideszi szerkesztések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlovák, Erzsébet (1995) Néhány tipikus geometriai szélsőértékfeladat. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szmatona, Alajosné (1990) A függvényfoqalom kialakításának tartalmi és formai lehetőségei különféle megközelítési módjai és ezek tanítási tapasztalatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolomájerné Plánk, Éva (1984) Függvények szakkör feldolgozása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szombathelyi, Ágnes (2002) Matematikaoktatás Franciaországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szpisják, Mária (1976) Forgásfelületek síkmetszése és áthatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szrnka, Erzsébet (1977) Munkaeszközök felhasználása a matematikatanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szujerné Kapitány, Erika (1989) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szurmikné Sándor, Emma (1977) Gondolkodási hibák a szakmunkásképző iskolában. /608. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett felmérések alapján/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvoboda, Julianna (1999) Szakköri feladatok matematikából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Tiborné (1990) Axonometrikus ábrázolás és elemei az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász, Ágnes (2003) Dienes Professzor játéka : logikai készlet az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Száva, Mihály Demeter (2021) JavaScript tanításának lehetőségei a középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Ildikó (2005) A 19.század geometriája mai szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, László (1983) Átdarabolások síkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél, Istvánné (1986) A transzformációs szemlélet alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széles, Károly (1971) A gráfelmélet alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szépkúti, István (1960) Az egyenlőtlenségek, különös tekintettel a középértékekre. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Szögi, Mária (2007) Az orosz matematika történetének egy pillanata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Margit (1975) Általános iskolai szakköri feladatok a tanulók térszemléletének fejlesztésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szörényi, Mariann (1983) Kombinatorika- és valószínűségfeladatok általános iskolai megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szügyi, Dezső (1988) A számítástechnika alkalmazása a geometria tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Nóra (1987) Tanulás, tanítás számítógéppel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke, Katalin (2012) Matematika szakköri feladatsorok középiskolai felvételire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Ferencné (1972) Lineáris programozási feladat megoldása szimplex módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Ferencné (1987) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakköri feladatgyűjtemény készítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, László (1978) A nem-euklideszi geometriák megjelenése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Mária (1977) Számelméleti függvények. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Mária Zsuzsanna (1989) A függvényfogalom kialakulásának lehetőségei és ezek tanítási tapasztalatai az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, T. Nagyné, Mónika (2008) Matematikai tehetség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Istvánné (1989) Területszámítás az általános iskolában és ehhez kapcsolódó szakköri feladatgyűjtemény. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor, Zoltánné (1985) A matematikai analízis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándorfi, Judit (2002) Dugonics András élete és matematikai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Anna (1980) Egyszerű kombinatorikai feladatok a geometriában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sántha, Erzsébet (1968) A variációszámítás elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sántha, Réka (2003) Függvények tanítása az általános iskolában és magasabb szintű háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sántha, Réka (2003) Függvények tanítása az általános iskolában és magasabb szintű háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sápi, Tiborné (1989) Végtelen numerikus sorozatok, sorok és szakköri feldolgozásuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sára, Attila (1972) Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárfi, Mária Ildikó (2008) Differenciál - és integrálszámítás egyszerű alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárfi, Tibor (2010) Felkészítés a középiskolai felvételire matematikából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Katalin (1982) Számitógép alkalmazása néhány geometriai probléma megoldásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáriné Balogh, Éva (1989) Következtetési formulák az általános iskolai matematika oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárkány, Lívia (2005) A Fibonacci-sorozat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Papp, Julianna (1985) Matematikai feladatok megoldásának általános iskolai módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárvári, Tamás (2004) Fibonacci élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Mária (1983) A számrendszerek és tanításuk. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli, Mihályné (1975) A Gauss-féle eliminációs eljárás. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süliné Rácz, Emőke (1988) A transzformációs szemlélet alakítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sümeg, Gabriella (1998) "Valóságközeli" matematika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sütő, László (2021) PELVE: egy új kockázati mérték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süveges, Katalin (1977) A transzformációk tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T. Kis, Gabriella (1999) Szabályos geometriai formák a látvány birodalmában,avagy szimmetria a díszítőművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Ilona (1974) Játékelmélet. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Mária (1979) Gráf belső stabilitású ponthalmazainak és kromatikus számának meghatározása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Nóra (2005) A térszemlélet fejlesztése és a GEOMAG készlet matematikai alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tallér, Györgyi (1976) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tankó, Edit (1982) A sík- és térmértani modellező készlet felhasználása a matematikai tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tapolcai, Lászlóné (1970) A százalékszámítás tanítása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tarcsai, Erzsébet (1971) A végtelen determináns. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tari, Tamás (2005) Játékelmélet az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi, Györgyi (1979) Egyenlőtlenségek és alkalmazásaik. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tatár, Katalin (1984) Matematika szakköri anyag az általános iskola 6. osztályában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tekeli, Miklós (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz, Anett (2020) Kémia a matematika tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telbisz, Anett (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Telkes, Margit (1977) Laurent-féle sorfejtés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenki, Tibor László (1983) Integrálszámítás a mechanikában : síkidomok és testek súlypontja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terjéki Józsefné Kapus, Katalin (1974) Lineáris differenciálegyenletek és fizikai alkalmazásiak. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihanyi, Dr. Ernőné (1987) Számítástechnikai elemek tanításának lehetőségei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihanyi, Károlyné (1989) Valószínűségszámítás az enyhén értelmi fogyatékosok iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihanyi, Sándorné (1964) Szemléltetés és szemléltető eszközök a matematika-tanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tiszavári, Adrienn (2001) Szakköri feladatok általános iskolásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokodi, Györgyi (2001) Kiegészítő feladatlapok az általános iskola 6. osztálya számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toldi, Zsolt (1999) Pitagoreusok és a Pitagorasz- tétel. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tollner, József' (1987) Sorok és sorozatok az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai, Brigitta (2002) II - szer II néha V : (avagy szemezgetés a számírás történetéből, különös tekintettel a hieroglifikus számjegyekre). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolno, Ali Antoine (1982) Lánctörések, az euklidészi algoritmus. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torda, Lajos A faktoranalízis és alkalmazása meteorológiai adatsorozatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torjai, Balázs (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Bence (2022) Permutációs játékok használata a függvények tanításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Bence (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Torma, Gábor (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tormáné Krajcsik, Irén (2000) Témazáró feladatsorok matematikából az általános iskola hatodik osztálya számára. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trnyik, Gyöngyi (2006) Pitagorasz tétele. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trozner, Dorottya Komplex matematikaoktatási kísérlet az alsó tagozatban:vizsgálódás a halmazelmélet és logika területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tumó, Magdolna (1982) Munkaeszközök használata az általános iskolai matematika tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turi Kiss, Ágnes (1985) A számfogalom kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Táborosi, Andor Zsolt (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas, László (1981) Logikai áramkörök. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tánczos, Edit (2006) A negatív számok története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Tiborné (1976) Magasabb fokú kongruenciák és kongruenciarendszeгek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tápai, Zoltán (2004) Szabályos testek az általános iskolában,és oktatásuk geometriai szoftverekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Antalné (1968) Az összevont osztályokban folyó számtan-mértan tanítás megszervezése és módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Attila (1997) Absztrakt poliéderek előállítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Barnabásné (1965) A matematika-tanítás helyzete és konzekvenciái iskolánkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Bálint Viktor (2021) A matematikai logika tanítása a középiskolában:módszertani segédanyag. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1971) A függvényfogalom előkészítése az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1968) A Fibonacci számokról. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Erzsébet (1959) A differenciál és integrálszámítás alkalmazása a geometriában és a fizikában. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth, Gabriella (1993) Kongruenciák alkalmazhatósága az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gabriella (1990) Számítógép alkalmazása az általános iskolai fizika tanításban (Mechanika). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ilona (1978) Az euklidészi algoritmus és gyakorlati alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Jenőné (1987) Kerület-, ívhossz-, felszínszámítás és általános iskolai tárgyalása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, József (1964) Az inverzió és alkalmazása a geometriai szerkesztésekben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára (1979) A fizikában használt néhány speciális matematikai függvény. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Klára (1981) A számfogalom felépítése halmazelméleti keretek között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, László (1961) Önálló foglalkozások a kisíétszámú és részbenosztott iskolákban a matematika tanításánál. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Tóth, Lászlóné (1964) Euklidesi osztás és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth, Margit Anna (2004) Lineáris programozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (1982) Statisztikai módszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Emese (2020) Bárányhimlő elleni védőoltási stratégiák számítógépes elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcs (2018) Kriptográfia a középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kiss, Jenőné (1963) Szemléltetés az általános iskolai matematika és mértan tanításában. BA/Bsc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Tóthi, Katalin (2003) "Zsebszámolók" régen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pápai, Erzsébet (1986) A HT-1080 Z grafikai lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Szabó, Judit (1979) Geometriai szerkesztések elmélete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Vizkelety, Barbara (1981) Folytonos és differenciálható függvények. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törteli, Ervin (1991) Geometriai testek az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Bálint List processing. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Imre (1959) A valószínűségszámítás alkalmazása a szerencsejátékoknál. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Török, Istvánné (1986) A matematika tantervi anyaghoz kapcsolódó történeti ismeretek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Katalin (2000) Kótás projekció. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Orsolya (1993) Matematikaoktatás a Waldorf iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Piroska (1968) Weierstrass approximációs tételeiről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török, Anita (2007) A csomóelmélet alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Zsolt (2009) Szabályos testek az általános iskolai oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Jenő (1958) Kongruenciák. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Törőcsik, Jenő (1987) Számítógép alkalmazása az iskolai statisztikai adminisztrációs munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Katalin (2002) Nevezetes egyenlőtlenségek és alkalmazásaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Lászlóné (1977) A matematika szakkör szervezése és vezetése az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Uhrin, Lajosné (1965) Algebratanítás az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ujházi, Teréz (1973) Tanulmányi eredmények vizsgálata matematikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ujszászi, Dániel (2008) Matematikatanítási problémák : átmenet a 8. és 9. osztály között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ullmann, Mária (1969) A természetes számok tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ulrich, Gézáné (1970) Síkmértan tanítása az általános iskola V. osztályában. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Unger, Tamás István (2021) A Chua-áramkör matematikai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Éva (1981) Kúpszeletek néhány problémája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadkerti Tóth, Sándor (1993) Csoportok mint speciális algebrák. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadász Lászlóné Wolszky, Marianna (1958) A logaritmusháló és néhány új alkalmazása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Valaczkai, Erzsébet (2009) Sokszögek az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varecza, Árpád (1963) A háromszög nevezetes vonalai és pontjai. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Edit (2002) Keresztrejtvények a matematikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Edit Zsuzsanna (1998) Stratégiai játékok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Gusztáv (1998) Sík- és térfelosztási problémák az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Irén (1979) Órán kívüli matematikai foglalkozások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Judit (1965) Euklideszi osztás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Katalin (1991) A π értékének meghatározása i. e. 2000-től i.sz. 1000-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Kristóf (2021) Inverz félcsoportok és induktív grupoidok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Kristóf (2023) Strong affine representations of the polycyclic monoids. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, László (1958) Geometriai szélsőérték-feladatok elemi megoldása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga, Lászlóné (1986) Számítástechnika alkalmazása a négy alapművelet gyakorlásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Mihály (1960) A közönséges törtek tanítása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Varga, Zsuzsa (1970) A differenciál- és integrálszámítás kialakulása. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga, Szabina (2007) A görög kultúra és a matematika (L e. VII. sz.- L e. I. sz.). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Séber, Erika (1984) Az analizis elemeinek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Ábrahám, Ildikó (2005) A szorobán előnyeinek vizsgálata az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Jánosné Szemléltetés és szemléltető eszközök az általános iskolai számtan és mértan órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varróné Sarkadi Nagy, Mária (1978) A függvények tanítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsányi, Gyula A törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas-Gasztány, Vivien Katalin (2023) Keresztvalidáció alkalmazása idősoros adatok esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Franciska (1983) Kombinatorikai feladatok megoldása WANG-22OO-as számítógéppel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, István (2001) Ramsey- tétele és alkalmazásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Julianna (1971) Képies kép előállítása, és alkalmazása a geometria tanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass, Gyöngyvér (2020) Maximális befolyásterjedés vállalatelhelyezési feladatok segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vasvári, Andrea (1999) Függvények az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veiland, Magdolna (1978) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbai, Csilla (1999) Szemléltetés a matematika tanításában : (különös tekintettel a VRML programozási nyelvre). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázs (1979) Az ikozaéder monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázsné (1979) Négyszögek monografikus leírása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vereckei, László (1975) Euklideszi szerkesztésekről és helyességük axiómatikus bizonyításáról, valamint szerkesztések az általános iskolai geometriaórákon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres, Ildikó (2012) A pythagoreusok kora és geometriája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelka, Magdolna (1989) Számítógép az általános iskola 8. osztályos matematika tanításában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veverka, Anna (1969) Diofantoszi egyenletek és egyenletrendszerek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vida, Ilona (1961) Pythagoras tételének bizonyítása. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Vidovich-Báró, Anna (2021) Kémiai számítások tanítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidácsné Fazekas, Éva (2008) Matematika tanításának nehézségei egy roma kisebbségi iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vikor, Beatrix (1977) Programozási nyelvek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Villányi, Józsefné Gondolkodási hibák az általános iskolai matematikaórákon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Imre (1964) Törtek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Julianna (1975) Nem euklideszi szerkesztések : csak körzővel és csak vonalzóval való szerkesztések. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Ágnes (1966) Geometriai módszerek az algebrában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vincze, Ildikó (2020) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Anetta (1991) Árnyékszerkesztés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág, Margit (1974) A függvény fogalmának kialakulása és kialakítása a komplex matematikaoktatás keretében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váci, Izabella Hilda (2022) Komplex számok és vektorok alkalmazásai a síkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váci, Izabella Hilda (2022) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vályi, Aida (1984) Matematikai feladatok megoldása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámossy, Ágnes A törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi, Gyuláné (1968) Törtek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Váradi, Móric (2023) Fedési problémák a kombinatorikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Zsoltné (1987) Számítógépek alkalmazási lehetőségei az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi, József (2010) A Fibonacci számok előfordulása a természetben és a művészetekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradiné Szász, Julianna (1987) Egybevágósági transzformációk a síkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váraljai, Ágnes (1976) A szabályos testek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhalmi, Károly (1998) Szakköri feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhelyi, Zsófia (1999) Nevezetes Görbék. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári, Lászlóné (1979) Számrendszerek tanítása az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várnagyné Garajszki, Zsuzsanna (2007) René Descartes 1596 (La Haye)-1650 (Stockholm): „Jobban szeretem az igazságot, mint a szépséget". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Véghelyi, Csilla (1999) Topológia az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Véghelyi, Kamilla (2004) Fraktálok a természetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Melinda (2001) A Monge-féle ábrázolás szemléltetése a VRML segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vén, Margit (1968) Egyszerű topológiai feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vízvári, Erzsébet (1988) Számítógép alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös, János (1958) A függvényfogalom fejlődése. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Vörös, Katalin (1975) Algoritmikus gondolkodás fejlesztése az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösné Fülöp, Barbara (2009) Szakköri feladatgyűjtemény összeállítása kombinatorika feladatokból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösváczki, Józsefné (1983) Integrálfogalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weigert, Olga (1977) Relációk, függvények, sorozatok az alsó-tagozatos matematikaoktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wernerné Vértes, Ilona (1990) A függvény fogalmának kialakítása, a függvényszemlélet fejlesztése az általános iskola felső tagozatában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wiandt, Péter (2022) Szubkritikus Bellman-Harris-folyamatok bevándorlással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wiandt, Péter (2018) Szubkritikus Galton-Watson-folyamatok bevándorlással. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wiandt, Zsófia (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Winter, Andrea (1983) Lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wittmann, Edit (1980) A számfogalom egy felépítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelei, Lászlóné (1976) Ábrázoló geometriai módszerek alkalmazása szemléletes kép szerkesztésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zelizi, Zsolt (2021) Költség és folyamat optimalizálás tűztér gyártás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Gabriella (1991) Síklapú testek áthatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zentai, Gabriella (1967) A függvényfogalom kialakítása az általános és középiskolában valamint a főiskolán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zilahi, Erzsébet (1994) Az Apollóniosz feladat cfklografikus megoldása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zoltán, Sándor Péter (2020) Az Ulti játék megnyerhetőségének vizsgálata statisztikai módszerekkel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsellérné Kecskés, Ilona (1990) A halmazelmélet és a matematikai logika elemei az általános iskolában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsengellérné Heim, Gabriella (1990) Halomjáték feldolgozása személyi számítógépre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsengellérné Heim, Gabriella (1979) A perutax logikai játék feldolgozása a WANG 2200/C számítógépen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsernoviczki, György Lineáris visszacsatolású shift regiszterek periódusának meghatározása számítógép segítségével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigó, Gizella (1971) Lineáris differenciálegyenletek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsigó, József Törtek tanításának módszertana. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigó, Katalin (1989) A tengelyes affinitás és alkalmazásai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilka, Ildikó (1964) A Bolyai geometria elemei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsilák, Tamásné (1982) A geometria oktatásának néhány elméleti és módszertani kérdése a szakmunkásképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zubán, Julianna (1977) Kombinatorikai feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zvara, Pál (1964) Lineáris programozás. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Záborszky, Magdolna (1984) Számrendszerek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

kókainé Thábith, Hedvig (2003) Differenciált oktatás a matematika órán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

nincs, megadva Kőnig Gyula élete és munkássága. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám, Imréné (1989) Geometriai szerkesztések az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ács, József (1987) A centrális projekció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ácsné Hild, Jolán (1977) Félig szabályos poliéderek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ágoston, Tamás (2021) Véges csoportok kettős mellékosztályozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Tamás (2023) Véges gyűrű feletti megszámlálható monoidális intervallumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágostonné Páger, Margit (1987) Mértani helyek a síkban, mértani helyekkel kapcsolatos szerkesztések. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ákos, Róbert Algebrai ismeretek tanítása az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árgyelánné, Ternei Éva (1984) Logika az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árvai, János (1987) Fejezetek a számelmélet témaköreiből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éhártné Varga, Zsuzsanna (1976) A tanulói aktivitást segítő eszközök a korszerű matematika tanításban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éltető, Mária (1969) Halmazelméleti és matematikai logikai fogalmak néhány alkalmazása az általános iskolai matematikai anyagban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Érdi, Irén (1959) Kúpszeletek érintői és a velük kapcsolatos szerkesztések. BA/Bsc, Állami Pedagógiai Főiskola.

Érsek, Zoltán Számítástechnikai szakköri tematika az általános iskola 5. osztálya számára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Északi, Piroska (1975) A matematikai témazáró mérőlapok készítése és felhasználása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Óvári, Ildikó (1982) Matematikai feladatok megoldási módszerei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Óváriné Györe, Mária (2020) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Erzsébet (2004) Szöveges feladatok megoldásának vizsgálata speciális iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 23. 03:26:12 CEST.