Item where specialization "pedagógus szakvizsga holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés" and date of item 2018

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 53.

A

Atkári, Zoltánné (2018) A Mindszenti Általános Iskola külső és belső kapcsolatrendszere a vezető nézőpontjából. Other, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bak, Mónika Veronika (2018) A magyar nyelv oktatásának specialitásai a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barabásné Morvai, Dr. Tímea (2018) Intézményi kommunikáció vizsgálata aza alapfokú művészeti iskola szervezeti életében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baranya, Imre (2018) A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Középiskola alsós munkaközösségének belső kommunikációs kapcsolatrendszere, s annak együttműködési, csapatépítési lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bendur, Éva (2018) A vezetői stílus hatása a nevelőtestületre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Tünde (2018) Az Illyés szervezeti kultúrájának megjelenése a pedagógiai programjában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bánné Ferentzi, Márta (2018) Szabad Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanulószervezeti működésének elemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csillag, Dávidné (2018) Egy lehetséges innováció az intézményi adminisztráció megkönnyítésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dorotovics, Miléna (2018) Milyen a vezető? : A vezetői pozícióval kapcsolatos mentális reprezentációk, a vezetői szerepek, valamint a szervezeti kultúra kapcsolata a munkamotivációval a köznevelés rendszerében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrőssy, Márton (2018) A Benkő István Református Iskola szervezeti és vezetési sajátosságainak elemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecseri, Anett (2018) Intézményi innováció SNI-s középiskolások körében : új szakmacsoportok bevezetésének szükségessége intézményünkben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Andrea (2018) A vezetői kommunikáció - ezen belül a szervezet információs rendszere : Vezetői kommunikáció, a szervezet információs rendszere a budapesti Hallássérültek Tanintézetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gordos, Éva (2018) A zenei tehetséggondozás szerepe a családi nevelésben - A zenei tehetség családi és a vezetői szemszögből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyásné Gál, Éva (2018) Az intézmény belső kommunikációjának fejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gálné Házi, Beatrix (2018) A vezető szerepe az idegen anyanyelvű tanulók intézményi integrációjában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajagos, Istvánné (2018) Vezetői kommunikáció. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Herth, Mariann (2018) A motiváció szerepe és lehetőségei a tanteremben és a tantestületben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas, Katalin Szilvia (2018) Motiváció a tanteremben és a tantermen kívül (Fejlesztési lehetőségek a Rajkó- Talentum Szakgimnáziumban). Other, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illésné Baranyi, Márta (2018) A professzionális tanulószervezet a változó vezetői kompetenciák tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jenei, Marianna (2018) A tanulási környezet fejlesztése, a tanulószervezetté válás : A tanulószervezetté válás folyamata a Béke Utcai Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Jóljárt, Zoltán (2018) A szakképzés megújításának és változásainak új kihívásai az intézményvezetők kompetenciáival szemben és ezek összefüggése az intézményműködés eredményességével és hatékonyságával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kecsmár, Anna (2018) A szervezeti kultúra átalakítása a partneri igények figyelembevételével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Szilárd Antalné (2018) A katolikus fenntartású köznevelési intézmények speciális vezetői feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Korbelné Krizsán, Marianna (2018) Egy megvalósult innováció bemutatása, tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányné Takács, Orsolya (2018) A láthatatlan "gépezet" : A vezető munkája a tervezhetőség és az alkalmazkodás tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szabina (2018) A külhoni testvériskolai kapcsolatok kialakítása mint iskolai innováció lehetséges hozadékai az intézményműködés és vezetés fejlesztése terén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kádárné Szabó, Gabriella Erzsébet (2018) Az iskolai szervezet formális és informális struktúrája, a vezető szerepe ennek alakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lesták, Péter Jánosné (2018) Vezetővé válás és a hatékony vezetés lehetőségei a nevelési-oktatási intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lucza, Regina Dóra (2018) A motiválás szerepe és lehetősége a tanteremben és a tantestületben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lázárné Prucsi, Katalin (2018) A flow megtartó ereje egy 21. századi Montessori-óvodában : a vezető szerepe az élményalapú munkavégzés létrejöttében - a Bábakalács Montessori Óvoda esete. Other, Szegedi Tudományegyetem.

M

Molnár, Mariann (2018) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának sikeres megoldásai - A Dr. Ámbédkar Iskola módszere a halmozottan hátrányos helyzetű diákok iskolai sikeressége érdekében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Péter (2018) A pozitív szervezeti légkör, a jó intézményi hangulat jelentősége, felmérésének eszköze. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Móczár, Ferenc Lajosné (2018) A minőség menedzselése egy óvodai szervezetben – a vezető szerepe és a szaktanácsadás hatásai a minőségfejlesztésre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nimmerfroh, Judit (2018) A Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola fejlesztési lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nádudvari, Sándor (2018) Reflektív gondolatok egy vidéki kis iskola gyötrelmeiről, lehetőségeiről, a kistérségi elmaradottság okozta problémák kompenzálásáról. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gabriella (2018) A kiégés veszélyei a Kecskeméti Corvina Óvoda pedagógusainál a vezető feladatai az egészséges szervezet kialakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

O

Obbágy, Tiborné (2018) A vezető(k) és a családok kapcsolata óvodánkban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Kopányi, Katalin (2018) Az intézményvezetés gyakorlati kérdései a felnőttoktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Páldeák, Szilvia (2018) Professzionális tanulószervezet a változó vezetői kompetenciák tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkásné Kovács, Márta (2018) A pedagógusok tapasztalatai a pedagógusminősítési rendszerről. Other, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ráczné Komlósi, Virág (2018) A vezető, mint egészségmenedzser feladata és lehetősége a munkavállalók lelki egészség megőrzésében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidtné Illés, Eszter (2018) Szervezeti motiváció lehetőségei az óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sebesi, Zsuzsanna (2018) A tanári munkaközösségek hatékonyságának növelése a tanulás támogatása érdekében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (2018) Esettanulmány : A szervezeti kommunikáció gyakorlati megjelenése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mária (2018) A pedagógusok szemléletváltásának elősegítése saját intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, János (2018) A vezető szerepe és felelőssége a nevelés és oktatás folyamatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai, Beáta (2018) Egy intézményi innováció bemutatása vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sztanev, Andrea Márta (2018) A változásmenedzselés problémáinak aktualitása, feltárása és gondolatébresztő megoldási elképzelések egy állami fenntartású általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Süli Zakar, Dr. Tímea (2018) A SZTE Mezőgazdasági Kar tanulószervezeti kultúrájának elemzése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamás, Tünde (2018) Vezetői kompetenciák itthon és külföldön, avagy mennyiben különbözik a sikeres intézményvezetők gyakorlata és kompetenciája a magyar és holland középiskolákban? Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Violetta Katalin (2018) Hogyan születik stratégiai cél az iskolában? : Egy tehetséggondozó program elindításának első lépései. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vesmás, Andrea Ilona (2018) Az intézményvezető gyakorlati feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vidra, Erika (2018) A nevelőtestület mint csoport hatékonysága és a vezető eszközei a hatékonyság befolyásolására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 21. 04:48:46 CET.