Item where specialization "pedagógus szakvizsga holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés" and date of item 2016

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items: 76.

A

Andrej, Éva Mária (2016) Egy intézményi minőségirányítási rendszer működésének tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balla, Norbert Csaba (2016) A tanszabadság és a tanítás szabadsága az elmúlt huszonöt évben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Barabásné Morvai , Dr. Tímea (2016) Vezetői feladatok vizsgálata a művészeti iskolába. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bolcsóné, Kassai Erna (2016) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Adrienn Violetta (2016) Az oktatáspolitikai decentralizáció és centralizáció hatása a Pálmonostorai Általános Iskola vezetésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Tiborné (2016) Tervezett szervezet átalakítás, fejlesztés, változásmenedzsment a salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cseke, Izabella Mónika (2016) Beszédfogyatékosság az óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Csilla Mária (2016) Az iskola és kapcsolati hálója. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi, Róbert (2016) Felnőttképzési projektek vezetése a GINOP-6.1.1 kiemelt projekt tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Dénes (2016) A szakképzési rendszer változásainak hatása és megítélése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czinegéné Ladányi, Julianna (2016) Az intézményi eredményesség javításának lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeter, Tiborné (2016) Az érzelmi intelligencia és a kommunikáció szerepe a vezetői munkában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Erika (2016) Pedagógusok elégedettségének mérése egy összevont iskolai szervezetben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecseri, Anett (2016) Intézményünk innovációs tevékenységének megvalósulása az autista óvodai csoport létrehozása kapcsán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fercsik, Zsuzsanna (2016) Az intézményvezető befolyásának (hatalmának) forrásai, különös tekintettel a vezetői kommunikációra és a szervezet információs rendszerére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fogasné Matula, Zsuzsanna (2016) Esettanulmány az egyházi fenntartóváltásról a zsombói óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gáspárné Ocskai, Márta (2016) Az óvoda iskola kapcsolata a beiskolázás tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gömbiczné Kanyó, Beatrix (2016) A Pásztói Tankerület és a Váci Egyházmegye általános iskoláiban működő belső önértékelési rendszerek bevezetésének tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényi, Péter (2016) Vezetői döntés és döntés előkészítési folyamat, adott szabályozási keretek között. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajba, Marianna (2016) Egy iskolai innováció tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Harnos, Dr. István (2016) Az utóbbi évek változásainak hatása az iskolavezetés jogi környezetére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Zsolt (2016) Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program eredményessége a vezetés aspektusából. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kerekes, Gábor (2016) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére alapfokú művészetoktatási intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Tóth, Ildikó (2016) A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása az általános iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné, Balla Ágnes (2016) Az országos kompetenciamérések felhasználása az iskola eredményességének javítására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Hegedűs, Gabriella (2016) A vezetői döntés hatása a tanulószervezetté válásra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsik, Éva (2016) Az emberi erőforrás menedzsment és az intézmény stratégiájának egymásra hatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Zsoltné (2016) A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2016) Egy megvalósult iskolai innováció tapasztalatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bernadett (2016) Társadalmi környezet szerepe az óvoda kapcsolatrendszerének tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Krisztina (2016) Művészetoktatási intézmény társadalmi kapcsolatrendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kézsmárki, János (2016) Tehetségek azonosítás és gondozása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lefor, Gyula (2016) Innováció, az Arizona program bevezetése és tapasztalatai a Várkonyi István Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Attila (2016) Minőségfejlesztés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mocsári, Nóra (2016) Strukturális fejlesztés alulnézetből - A középfokú szakképzés átalakítása egy észak-magyarországi intézmény szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Zoltán Antalné (2016) Az intézményvezető szerepe a tanórán kívüli tevékenységek koordinálásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Balla, Edit Henriett (2016) A vezető szerepe az iskola kommunikációs tevékenységében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mádi, Éva (2016) A szakértői bizottságok múltja és jelene. Other, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Ildikó Mária (2016) Változások és innováció menedzselése az óvodai gyakorlatban. Az Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök valamint korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása egy német nemzetiségi óvodában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Józsefné (2016) Változásmenedzsment társult intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2016) Az intézmény vezetésének gyakorlati kérdései - Az intézményvezető feladatai (általános iskola, középiskola, kollégium). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Piroska (2016) Hazai testvériskolai kapcsolat fejlesztése. Vezetői tapasztalatok. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Dóra (2016) Az Alapfokú Művészeti Zeneiskolák helyi és rendszer szintű nehézségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nyirádi, Krisztina (2016) Szervezeti kultúra a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Krisztina Eszter (2016) Van időgazdálkodása a pedagógusnak? A pedagógusok időgazdálkodása és az ahhoz társuló vezetői tevékenységek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ordasi, Krisztián (2016) Szakképzési Centrum minőségirányítási rendszerének kialakítása az iskolák intézményi önállóságának megtartásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotásné Pityi, Enikő (2016) Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek felhasználása az intézmény fejlesztésében. Az iskolavezetés szerepe a mérési eredmények hasznosításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Mihályné (2016) Vezetői feladatok az EGYMI-ben az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése során. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ágnes (2016) Zeneoktatás szerepe a köznevelésben. Zenetanulás az egészséges személyiség fejlődésében a vezető szemével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pólyikné Horváth, Klára (2016) A sikeres vezetők hét szokása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

R

Riclerné, Jedlicska Judit (2016) A vezető felelőssége a szervezetfejlesztésben egy hátrányos helyzetű iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Ilona (2016) Iskolai szervezetfejlesztés: autizmussal élő tanulók integrációja felkészítő tanulócsoportjának indítása többségi iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rimócziné Forgó, Ildikó Mária (2016) A vezető szerepe az intézményirányításban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmiedt, Magdolna (2016) A vezetői kommunikáció hatása az intézmény információs rendszerére, működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sellei, László (2016) Projektoktatás a szakgimnáziumi ágazati képzésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sujtóné Szuh, Emese (2016) A team, mint az intétmény alappillére, fejleszthetőségének lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2016) Konfliktuskezelés az alternatív iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsa (2016) Egy megvalósult szakmai fejlesztés tanulságai – vezetői szemszögből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lukács, Andrea (2016) Az óvodai Pedagógiai Program felülvizsgálata a megváltozott vezetői kompetenciák tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Orosz, Szilvia (2016) Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Nóra (2016) Intézményi fejlesztés az emberi erőforrás rendszereken keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, László (2016) A túrakenuk mint oktatást segítő eszközök alkalmazási lehetőségei a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szak oktatásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajtiné Miklós, Bernadett Mária (2016) Változások menedzselése, innováció szervezetfejlesztés egy intézmény hosszútávú történetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tiba, Gabriella (2016) A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola könyvtárának innovációja. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tinka, Edit (2016) A pedagógus továbbképzések szerepe a szervezeti elkötelezettség kialakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tubakné Tütő, Dr. Ágnes (2016) A vezető feladata a szervezet tanulószervezetté válásának folyamatában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Lászlóné (2016) A vezető hatása a szervezet működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányi, Lívia (2016) A változásmenedzselés szervezeti, vezetői, környezeti, szakpolitikai feltételei egy nyelviskola példáján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina Katalin (2016) A Biztos Kezdet Program szerepe az esélyegyenlőség támogatásában, együttműködés az intézményes nevelés színtereivel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Anita (2016) Vezetői eredményesség a vezetői tulajdonságok tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tőzsér, Katalin (2016) Az Országos kompetenciamérés hatása egy adott intézmény eredményességének javítására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugra, Zsuzsanna (2016) A duális képzés vezetői, szervezési és pedagógiai feladatai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Tamás (2016) Az elektronikus napló bevezetésének feltételei, folyamata és tapasztalatai az intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Pulai, Edina (2016) Tehetséggondozás az iskolai arculatban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Véninger, Erzsébet (2016) Konfliktuskezelés az iskolában tanórán és tanórán kívül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádámné Szurma, Mária (2016) A tanfelügyelet és a szakképzési folyamatellenőrzés, mint szakfelügyelet összehasonlító értékelése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 21. 07:06:18 CET.