Item where specialization "pedagógus szakvizsga holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés" and date of item 2013

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 76.

A

Alföldiné Hende, Márta (2013) Az óvodai integrációs fejlesztő program megvalósításának egy lehetséges módja, mint innovációs folyamat. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Hendrik, Mária (2013) Sikeres vezetői tulajdonságok, vezetési stílusok Törökszentmiklós város óvodai intézményeiben. Postgraduate education, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balatoniné Sárosi, Márta (2013) Mérés - Értékelés? A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanári munkát értékelő rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabásné Deli, Zsuzsanna (2013) A szabad iskolaválasztás hatásai egy kisváros iskolarendszerére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Mayer, Zsuzsanna (2013) Intézményvezetés feladatai a kompetenciamérés eredményeinek tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, György (2013) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának, hatalmának forrásai, tevékenysége sikerességének feltételei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Gáborné (2013) A Csengőszó-program a ceglédi Várkonyi István Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borók, Edit (2013) Az intézményi eredményesség növelésének lehetőségei - Sikeresek-e az ökoiskolák? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Budai, Mária (2013) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bóna, Judit Erika (2013) Kistelepülési iskola eredményességének javítási lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csibi, Enikő (2013) Az 1993. évi LXXIX. számú közoktatási törvény és a 2011. évi CXC. számú nemzeti köznevelési törvény összehasonlító elemzése, különös tekintettel az SNI ellátásra, a vezető szemszögéből. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely, Szilvia (2013) Szervezeti klíma vizsgálata a Székács Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csikota, József (2013) Művészetoktatás európai színvonalon - térségi művészeti képző központ létrehozása Makón. Egy uniós pályázat vezetői tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi, Ágnes (2013) Csapatmunka, a tanítói együttműködés és a csapathatékonyság kapcsolatának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, István (2013) Intézményvezetők a tehetséggondozásért. Other, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeter, Petra (2013) Akit a munkatársak szívesen követnek. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Demény, Ágnes (2013) A szolnoki Széchenyi István Gimnázium szervezeti kultúrája és struktúrája az utóbbi évek változásainak tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Zoltán (2013) A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és bevezetésének tapasztalatai a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri, Ágnes (2013) Szervezetelemzés és -fejlesztés Waldorf-iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Gabriella (2013) Egy közoktatási intézmény egyházi fenntartásba adásának kommunikációs folyamata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farczádi, Bencze Tamás Imre (2013) Új köznevelési környezet - új PR kihívások. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Forintos, Sándor (2013) Innovációs törekvések a Laurus Művészeti Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Fröhlichné Kapronczay, Éva (2013) Az intézményvezető segítő szerepe a pedagógiai munkában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

G

Giethné Viktor, Edit (2013) A vezető adottságainak, kompetenciáinak, képzettségének, tapasztalatainak összefüggése az intézményműködéssel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Tünde (2013) A PR tevékenység szerepe az oktatási intézményekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Guba, Mónika Ilona (2013) Út az intézményvezetővé válás felé. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukinné Brczán, Szpomenka (2013) Szervezetfejlesztés köznevelési intézményben, különös tekintettel a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gémesné Wittich, Szilvia (2013) A demográfiai változások hatása a mindszenti általános iskolára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadnagyné Csomor, Andrea (2013) Szervezeti kultúra vizsgálata egy református általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozóné Hungler, Hildegard (2013) Egy megvalósult innováció tanulságai. Az eset és ami mögötte van. Az esetmegbeszélés létrejötte egy középiskolai kollégiumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüsné Ócsai, Mária (2013) Az értékelési gyakorlat fejlesztése a Derkovits Gyula Általános Iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

I

Icsó, Miklósné (2013) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közoktatási feladat ellátási rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

J

Józsáné Bánhidi, Márta (2013) Az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata a kompetencia alapú oktatás tükrében Domaszék és Röszke általános iskoláiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kissné Soós, Ágnes (2013) A nevelés-oktatás személyi feltételei a Karcagi Tankerületben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsváriné dr. Pásztor, Anikó (2013) A pedagógusok kiégését befolyásoló tényezők vizsgálata egy jászberényi iskolában. Az intézményvezető lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tibor (2013) Az iskolaműködés értékelése. Átfogó retrospektív értékelés egy iskolaintézmény működésének közelmúltjáról. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, György (2013) A vezetési stílus hatása a nevelőtestület működésére. A sikeres vezetés kritériumai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz, Katalin (2013) Igazgatók új vezetési feladatai a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának körében. Különös tekintettel az autizmus spektrum zavarral élőkre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Krämmer, Erika (2013) Hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Csaba (2013) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának, hatalmának forrásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkovich, Krisztina (2013) A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működése egy általános iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Liptákné Czakó, Karola Ildikó (2013) Az országos kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása - vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

László, Tibor Zoltán (2013) Az iskolai innováció. Other, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Gézáné (2013) Szükségszerű változtatásból sikertörténet. Közbiztonsági fakultációs képzés a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Makainé Zérczi, Zsuzsanna (2013) Az oktatásirányítás szintjei, felelősség, hatékonyság, korlátozott racionalitás a stratégiai tervezésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Malcsik, Mónika (2013) Vezetői kommunikáció, ezen belül a szervezet információs rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei, Józsefné (2013) Az intézményvezető igazgató hatása a nevelőtestület működésére, eredményességére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Lajos (2013) A tanulói részvétel lehetőségei az intézmény működtetésében és fejlesztésében az alapítványi vagy magán fenntartású, középfokú oktatási intézményekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Balázs Sándor (2013) Motiváció és motiválás megjelenése az iskolában. Motiváció a vezetői tevékenység centrumában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Márki Zay, Dániel (2013) Sajátos vezetési feladatok a kollégiumban. A kis férőhelyi létszámból adódó rendszerhibák, a kollégiumok vezetési problematikája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotainé Szabó, Éva (2013) Szülői és iskolai elégedettségmérés szerepe az intézményfejlesztésben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Zoltán (2013) A pedagógus továbbképzés jogi szabályozásának jellemzői, lehetőségek a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet fejlesztésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Spiegelhalter, Julianna (2013) Vezetési kommunikáció, a szervezet információs rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Péter (2013) Az oktatásirányítási rendszer átalakulása a jászsági kistérségi integrált tanügyigazgatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pribelszki, Péterné (2013) Sikeres vezető, sikeres vezetés. Napjaink sikeres óvodavezetője. Other, Szegedi Tudományegyetem.

R

Reményi, Ferencné (2013) Női vezetők helyzete a köznevelés rendszerében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Kocsis, Krisztina (2013) Falusi iskola - Jó iskola! Other, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarusi, Etelka (2013) A Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó működése 2007-2013 között Szeged és (kis)térségében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (2013) Az iskolai szervezet kultúrája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2013) Egy intézményi összevonás, mint változás és hatása az eredményességre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szacsúriné Hogya, Klára (2013) Innováció az iskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szentiványi-Szeles, Beáta (2013) Pedagógusértékelés vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Marianna (2013) Egy megvalósult pedagógiai innováció nyomában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szügyi, Dezső (2013) Stresszforrások a pedagógus társadalom különböző szegmenseiben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tanács, Zsuzsanna (2013) Az információáramlás és a vezetői kommunikáció hatása az intézmény működésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasev, Marinné (2013) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tráserné Horváth, Annamária (2013) A változás kezelése, mint vezetői feladat szociálpszichológiai aspektusokból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2013) Az óvodai tehetséggondozás rendszerének kiépítése, működtetése a vezető szemszögéből. Egy óvodai innováció útnak indítása, és fenntarthatósága változó oktatási rendszerünkben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujváriné Koczkás, Orsolya (2013) A vezetői szerepfelfogás változtatásának szükségessége egy intézmény átszervezés következtében. Eltérő vezetői feladatrendszer egy ÁMK tagintézmény és egy önálló köznevelési intézmény vonatkozásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Utasi, Katalin (2013) Munkahelyi klíma mérése egy többcélú, közös igazgatású oktatási-nevelési intézményben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vas, Béla Zoltán (2013) Az intézményvezetés szerepe az intézményközi kapcsolatok alakításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vekerdy, Dániel (2013) Igazgatás a Waldorf iskolákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Éva (2013) A kölcsönös frusztráció csapdájában. Intézményi tapasztalatok az iskolai agresszió megjelenéséről 2013-ban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zomborné Festő, Dr. Boglárka (2013) A hátrányos helyzetű tanulók támogatásának eredményes megoldásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi, Péter Tibor (2013) Az intézményösszevonás, mint kényszer-változtatás hatásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zérczi, Miklós (2013) Humánerőforrás menedzselés a változó környezetben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 21. 07:01:30 CET.